ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ , , FAX ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 2 ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ. Αριθμός απόφασης 020/07 της Ε.Ε. Στις 02 Φεβρουαρίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 2 η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Παναγιώτη Μπιτούνη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 29/01/2007. Σύνολο μελών : 7 Παρόντες : 7 Παναγιώτης Μπιτούνης Πρόεδρος, Χαράλαμπος Πετρόπουλος Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης, Ιωάννης Γκίκας, Νικήτας Καμαρινόπουλος, Αντώνης Κουντούρης, Αλεξάνδρα Κρούπη Μέλη Απόντες : 0 Κανείς Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος εισηγείται το 1 ο θέμα Η.Δ. περί «Διαδικασίας για τη δημοπράτηση του έργου Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ» και λέει τα εξής: Με την υπ αριθμ. 348/06 (27/12/2006) απόφαση της Ε.Ε του ΑΣΔΑ καταρτίστηκαν οι νέοι όροι δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ» και καθορίστηκε ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού η 20 η /02/2007. Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ανωτέρω διακήρυξης, υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μία σειρά ερωτήματα για τη μελέτη και τη διακήρυξη, από: - ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ, Αρ. Πρωτ. 159/ Απαντήθηκε με το Αρ.Πρωτ. 178/ έγγραφο του ΑΣΔΑ - ΙΛΙΟΝ ΑΤΕ, Αρ. Πρωτ. 174/ ΙΛΙΟΝ ΑΤΕ, Αρ. Πρωτ. 211/ Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΤΕΕ, Αρ. Πρωτ. 212/ Αναφορικά με τα ερωτήματα που υποβάλλονται με τα παραπάνω έγγραφα, εκτός από το πρώτο, που έχει ήδη απαντηθεί, οι απαντήσεις είναι οι κάτωθι: 1. Ποιο είναι το αποδεκτό ποσοστό αυξομείωσης των προβλεπόμενων από το κτιριολογικό πρόγραμμα της προμελέτης εμβαδών χώρων; Κατ αρχάς να διευκρινίσουμε, ότι όπως φαίνεται και από την απάντηση στο σημείο 27, τα εμβαδά που λαμβάνονται υπ όψη είναι τα «εμβαδά της πρότασης» και όχι του κτιριολογικού προγράμματος.

2 Η αποδεκτή απόκλιση από αυτά είναι έως ±10% στις επιφάνειες των χώρων, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο του εμβαδού δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο σύμφωνα με το εγκεκριμένο Διάγραμμα Κάλυψης της Προμελέτης και δεν θα έρχεται σε αντίθεση με τους ισχύοντες όρους δόμησης στο οικόπεδο, τις πολεοδομικές, κτιριοδομικές και λοιπές ισχύουσες διατάξεις, και με το λειτουργικό πρόγραμμα. 2. Οι απαιτούμενες κλίμακες σχεδίων αναφέρονται στον κανονισμό μελετών ταυτόχρονα ως 1:50 και 1:100 ταυτόχρονα. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι θα ισχύσει. Τα γενικά σχέδια των μελετών και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες που θα περιέχει ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, θα είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό μελετών σε κλίμακα 1:100 και μόνο επιλεκτικά, όσα τμήματα κριθεί απαραίτητο από τους μελετητές θα είναι σε κλίμακα 1: Η τεχνική περιγραφή οικοδομικών εργασιών διατυπώνεται σε δύο σελίδες και είναι ελλιπής για ένα τέτοιο σύνθετο έργο. Για να είναι οι όροι του διαγωνισμού ισότιμοι για όλους τους διαγωνιζόμενους οι ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας θα έπρεπε να διατυπωθούν αναλυτικότερα. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν θα υπάρξει συμπληρωματική τεχνική περιγραφή. Δεν θα υπάρξει συμπληρωματική τεχνική περιγραφή. Η τεχνική περιγραφή οικοδομικών εργασιών είναι πλήρης, όπως φαίνεται και από τη θεώρηση της μελέτης το ΥΠΕΣΔΑ, σύμφωνα με το υπ αριθ. 28/2006 (α.π. ΑΣΔΑ 4481, 31/10/2006) πρακτικό του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών, και σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία. 4. Απαιτείται Ακουστική μελέτη στην παρούσα φάση του διαγωνισμού Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Διακήρυξης οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ακολουθήσουν την ισχύουσα νομοθεσία, αποφάσεις, εγκυκλίους και ισχύοντες κανονισμούς που αφορούν στη σύνταξη των απαραίτητων μελετών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι διατάξεις του άρθρου 12 του κτιριοδομικού κανονισμού. Επίσης σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 της διακήρυξης «Αξιολογείται επίσης ο βαθμός πληρότητας της προτεινόμενης λύσης». 5. Πλην των χώρων υγιεινής τι άλλος εξοπλισμός περιλαμβάνεται στην εργολαβία; Όλος σταθερός εξοπλισμός όπως εμφανίζεται στην Προμελέτη περιλαμβάνεται στην εργολαβία. Εάν θα περιληφθούν στην προσφορά επιπλέον στοιχεία σταθερού εξοπλισμού ή τυχόν απαραίτητος κινητός εξοπλισμός είναι στην κρίση των διαγωνιζομένων.. Κινητός εξοπλισμός, όπως ψυγεία, φούρνοι κτλ. δεν περιλαμβάνεται Στο διώροφο τμήμα στο ΒΔ άκρο του κτιρίου υφίσταται υπόγειο. Αυτό εμφαίνεται στα σχέδια της Στατικής μελέτης αλλά όχι στην Αρχιτεκτονική μελέτη. Να διευκρινιστεί αν το εν λόγω υπόγειο θα ληφθεί υπ όψιν στην πρόταση και αν προβλέπεται να δοθεί σχέδιο Αρχιτεκτονικής προμελέτης για το συγκεκριμένο χώρο. Σύμφωνα με την Προμελέτη δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο του διαγωνισμού η αξιοποίηση του χώρου αυτού και δεν προβλέπεται να δοθεί σχέδιο αρχιτεκτονικής προμελέτης για το συγκεκριμένο χώρο. Περιλαμβάνονται όμως στο αντικείμενο του διαγωνισμού οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού και αποκατάστασης των υφιστάμενων χώρων (π.χ. επιχρίσματα, K:\transfer\NegosVassilis\ΒΙΟΦΙΑΛ\Αποφάσεις ΕΕ\2007\10- Apofe020.doc 2

3 χρωματισμοί). Τυχόν διαμόρφωση του χώρου είναι στην επιλογή των μελετητών, όμως δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση. 7. Ο ηλεκτρικός και άλλος εξοπλισμός των κυλικείων (ψυγεία, φούρνοι, κλπ) περιλαμβάνεται στην εργολαβία; Έχει απαντηθεί στο σημείο Στο τμήμα της παιδικής βιβλιοθήκης και παιδότοπου η προμελέτη δείχνει τμήματα παταριών. Αυτά δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστούν όταν το μικτό ύψος του ορόφου είναι 5,05μ. Και το καθαρό 4,90μ. Επί πλέον υφίσταται εγκάρσια δοκός που αποκλείει την πρόσβαση προς τα πατάρια. Να διευκρινιστεί αν τα πατάρια θα καταργηθούν. Οι χώροι των παταριών δεν καταργούνται, καθώς το συνολικό καθαρό ύψος του χώρου επιτρέπει την υλοποίησή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αλλά να τροποποιηθεί η κλίμακα πρόσβασης στο πατάρι ώστε να μην γίνεται η άνοδος ακριβώς κάτω από το δοκάρι όπως φαίνεται στην προμελέτη. Η χρήση των χώρων των παταριών είναι βοηθητικοί χώροι και χώροι εργαζομένων. 9. Ο χώρος του αμφιθεάτρου δηλώνεται ως αμφιθέατρο θεατρική σκηνή. Ο σχεδιασμός όμως του χώρου δεν μπορεί να φιλοξενήσει θεατρική παράσταση (μικρά παρασκήνια, προσκήνιο, καμαρίνια κτλ.). Να διευκρινιστεί αν μπορεί να μελετηθεί μόνο ως αμφιθέατρο. Ο χώρος του αμφιθεάτρου θεατρική σκηνή δεν προβλέπεται να ανταποκρίνεται σε αυστηρές προδιαγραφές χώρου θεάτρου, μιας και δεν είναι αυτός ο στόχος της μελέτης. Στην πραγματικότητα είναι μία αίθουσα συνάθροισης κοινού πολλαπλών χρήσεων με σταθερές θέσεις, με προσθήκη ορισμένων χώρων, όπως η σκηνή, κ.λ.π. ώστε να ανταποκρίνεται σε απλές θεατρικές παραστάσεις μικρών απαιτήσεων. Κατά συνέπεια θα μελετηθεί ως αίθουσα συνεδρίων και θεατρική σκηνή, όπως προβλέπεται από την Τεχνική Έκθεση / Περιγραφή, και όχι μόνο ως αμφιθέατρο. 10. Να διευκρινιστεί αν για το χώρο του αμφιθεάτρου θα μελετηθούν χώροι μεταφραστών και πόσοι. Κάθε πρόσθετος εξοπλισμός, που δεν δεσμεύει τον κεντρικό χώρο και την κύρια λειτουργία του, όπως π.χ. κάποιοι θάλαμοι μεταφραστών, είναι επιθυμητός. Η δυνατότητα ταυτόχρονης χρήση του χώρου ως συνεδριακού απαιτεί τρεις θαλάμους μεταφραστών. Ο πρόσθετος εξοπλισμός θα αξιολογηθεί ανάλογα. 11. Να διευκρινιστεί ο αριθμός των ελάχιστων απαιτούμενων θέσεων του αμφιθεάτρου και αν τα σταθερά καθίσματα περιλαμβάνονται στην εργολαβία. Η σχεδίαση των θέσεων στην Προμελέτη είναι ενδεικτική. Είναι επιθυμητός ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός θέσεων βάσει των σχετικών κανονισμών, που θα εξυπηρετούνται με σταθερά καθίσματα τα οποία περιλαμβάνονται στην εργολαβία. Σε περίπτωση ύπαρξης πρόσθετου εξοπλισμού στην αίθουσα, είναι αποδεκτή η ύπαρξη μετακινούμενων καθισμάτων στο χώρο τοποθέτησης αυτού. 12. Να διευκρινιστεί αν η υπερύψωση κατά 20εκ. της σκηνής του αμφιθεάτρου είναι δεσμευτική. Η υπερύψωση της σκηνής δεν είναι δεσμευτική. Θα είναι όση χρειάζεται κατά την κρίση των μελετητών έτσι ώστε να είναι εφικτή η θέασή της από όλες τις θέσεις. 13. Να προσδιοριστεί η χρήση των δύο κλειστών χώρων πίσω από τις θέσεις Η/Υ στο χώρο της βιβλιοθήκης. K:\transfer\NegosVassilis\ΒΙΟΦΙΑΛ\Αποφάσεις ΕΕ\2007\10- Apofe020.doc 3

4 Είναι βοηθητικοί χώροι της βιβλιοθήκης. Οι πιθανές χρήσεις τους ή η τυχόν ενσωμάτωσή τους στον υπόλοιπο χώρο αφήνονται στην κρίση των διαγωνιζόμενων. 14. Ο χώρος πολλαπλών χρήσεων της βιβλιοθήκης θα έχει κινητά καθίσματα και πάγκο ομιλητών; Τι εξοπλισμός απαιτείται για τον χώρο; Τα καθίσματα στο χώρο πολλαπλών χρήσεων της βιβλιοθήκης θα είναι κινητά. Ο πάγκος υποδοχής / γραμματείας και ο πάγκος ομιλητών θα είναι σταθεροί. Οι διαγωνιζόμενοι να σχεδιάσουν ενδεικτικά και τον κινητό εξοπλισμό κατά την κρίση τους έτσι ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η λειτουργικότητα του χώρου. Κατά τα λοιπά ισχύει η απάντηση στο σημείο Στο διάγραμμα κάλυψης δεν εμφαίνεται υπολογισμός για υποχρεωτικό χώρο πρασίνου. Να διευκρινιστεί αν θα ισχύσει η σχετική διάταξη για τα 2/3 της ακάλυπτης επιφάνειας ως χώρος πρασίνου. Θα πρέπει να ικανοποιείται η απαίτηση της σχετικής διάταξης, όπως και κάθε άλλης που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι προϋπόθεση για την έκδοση της οικοδομικής άδειας 16. Στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (σελ.12, παρ.8.1) αναφέρεται ότι η Οριστική Μελέτη θα περιλαμβάνει μία σειρά σχεδίων και 4 αντίγραφα σε σμίκρυνση (μέγεθος Α4, δεμένα σε τεύχη). Ο κανονισμός μελετών δεν αναφέρει τέτοια υποβολή τευχών. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι ισχύει. Ισχύει η ΕΣΥ. Διευκρινίζουμε ότι εκ παραδρομής γίνεται παραπομπή στο άρθρο 14 της διακήρυξης. 17. Στον περιβάλλοντα χώρο δεσμεύονται 7 θέσεις στάθμευσης σε συγκεκριμένο σημείο. Τι εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος αριθμός και είναι δεσμευτική η θέση; Εξυπηρετούν τη διοίκηση του κτιρίου και η θέση τους δεν είναι δεσμευτική. 18. Σχετικά με τα εργαστήρια στο ισόγειο παρακαλούμε να διευκρινίσετε: 18.α. Προβλέπεται εξοπλισμός των εργαστηρίων και ποιος; Δεν προβλέπεται εξοπλισμός στα εργαστήρια, παρά μόνον ο σταθερός που εμφανίζεται στα σχέδια της προμελέτης (είδη υγιεινής και νεροχύτες) ο οποίος είναι αυτός που περιλαμβάνεται στο αντικείμενο του διαγωνισμού. 18.β. Είναι ο ανωτέρω εξοπλισμός μέρος της εργολαβίας; Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο σημείο γ. Είναι δεσμευτική η μορφή σε κάτοψη των εργαστηρίων; Η μορφή σε κάτοψη των εργαστηρίων είναι δεσμευτική. 18.δ. Τα απαιτούμενα στο πρόγραμμα εργαστήρια είναι πέντε με συγκεκριμένη χρήση και στο σχέδιο εμφανίζονται έξι χώροι χωρίς χαρακτηρισμό. Τι θα ισχύσει; Οι χώροι θα παραμείνουν ως έχουν σε αριθμό στα σχέδια,, δηλ. έξι. 18.ε. Υπάρχουν συγκεκριμένα εμβαδά που απαιτούνται για κάθε εργαστήριο και εκθεσιακό χώρο; Όσον αφορά στα εμβαδά των χώρων, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο σημείο Στο καλλιτεχνικό καφενείο μουσική σκηνή υπάρχει χώρος κουζίνας. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε: 19.α. Τι προβλέπεται να παρασκευάζεται από φαγητό και τι εξοπλισμός θα σχεδιασθεί; K:\transfer\NegosVassilis\ΒΙΟΦΙΑΛ\Αποφάσεις ΕΕ\2007\10- Apofe020.doc 4

5 Δεν προβλέπεται πλήρης κουζίνα αλλά παρασκευαστήριο που θα καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες ενός καφενείου bar, άρα θα πρέπει σχεδιασθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός για την απρόσκοπτη λειτουργία του. 19.β. Είναι ο ανωτέρω εξοπλισμός μέρος της εργολαβίας; Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο σημείο 5 19.γ. Η απαιτούμενη από το πρόγραμμα αποθήκη θα είναι ξεχωριστός χώρος από το χώρο της κουζίνας; Η αποθήκη θα ενταχθεί στον ίδιο χώρο και θα πρέπει να έχει ανεξάρτητη είσοδο. 20. Η ενότητα που αναφέρεται στο πρόγραμμα σαν Κέντρο Γυναικών και Γραφεία Συλλόγων είναι οι τέσσερις γραφειακοί χώροι που διατάσσονται στον Α όροφο; Ο χώρος υποδοχής θα περιλαμβάνει γραμματεία; Οι χώροι που θα στεγάσουν το Κέντρο Γυναικών και Γραφεία Συλλόγων είναι οι τέσσερις γραφειακοί χώροι του Α ορόφου και θα έχουν κοινό χώρο υποδοχής και κοινούς χώρους υγιεινής. Δεν προβλέπεται γραμματεία στο χώρο υποδοχής. 21. Το εργαστήριο εκπαίδευσης αποκατάστασης ΑΜΕΑ αποτελείται από δύο αίθουσες. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι λειτουργία προβλέπεται για κάθε χώρο και τι εξοπλισμός απαιτείται. Ο χώρος υποδοχής θα περιλαμβάνει γραμματεία; Η διερεύνηση της λειτουργίας και ο εξοπλισμός των δύο αυτών χώρων δεν είναι αντικείμενο του διαγωνισμού. Ο χώρος υποδοχής δεν θα περιλαμβάνει γραμματεία. Το ζητούμενο από τους προσφέροντες είναι να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση στους χώρους αυτούς, σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ. 22. Σχετικά με τους χώρους της βιβλιοθήκης στο ισόγειο παρακαλούμε να διευκρινίσετε: 22.α. Το αναγνωστήριο και ο χώρος των βιβλιοστασίων χωρίζονται από το χώρο των πολλαπλών χρήσεων. Η από την προμελέτη προτεινόμενη λειτουργία προβλέπει την παραλαβή βιβλίων από τα βιβλιοστάσια και μετάβαση στο αναγνωστήριο για ανάγνωση μέσω του χώρου πολλαπλών χρήσεων. Στην περίπτωση αυτή οι πολλαπλές χρήσεις του χώρου οργανώνονται εκτός ωρών λειτουργίας της «βιβλιοθήκης»; Για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης (εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, κλπ.) ο χώρος θα μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με τη βιβλιοθήκη. Για άλλες εκδήλωσης του κτιρίου, οι οποίες είναι ασύμβατες με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης, ο χώρος θα λειτουργεί αυτόνομα εκτός ωραρίου λειτουργίας της βιβλιοθήκης. 22.β. Το γκισέ στο χώρο υποδοχής είναι και γραφείο δανεισμού; Το γκισέ στο χώρο υποδοχής είναι και γραφείο δανεισμού και γραμματεία. 22.γ. Στο κτιριολογικό πρόγραμμα αναφέρεται παιδικό τμήμα με «ιδιαίτερο βιβλιοστάσιο». Στα σχέδια εμφαίνονται δύο χώροι παιδότοπου και βιβλιοθήκης. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. K:\transfer\NegosVassilis\ΒΙΟΦΙΑΛ\Αποφάσεις ΕΕ\2007\10- Apofe020.doc 5

6 Το βιβλιοστάσιο του παιδικού τμήματος, όπως φαίνεται και στα σχέδια, εντάσσεται στο χώρο της παιδικής βιβλιοθήκης. 23. Στο κτιριολογικό πρόγραμμα (σελ.10) αναφέρεται εγκατάσταση παιδικής χαράς. Τι εξοπλισμός προβλέπεται; Ο εξοπλισμός την παιδική χαρά είναι στην κρίση των διαγωνιζομένων και θα αξιολογηθεί ανάλογα. 24. Στο κτιριολογικό πρόγραμμα (σελ.11-12) αναφέρεται σαν καλή ιδέα η ύπαρξη ιδιαίτερου χώρου γυναικείας βιβλιοθήκης που όμως δεν εμφανίζεται στα σχέδια της προμελέτης. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Ο εν λόγω χώρος δεν περιλαμβάνεται στις ελάχιστες προβλεπόμενες απαιτήσεις της προμελέτης. 25. Στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αναφέρεται ότι «μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ο ανάδοχος θα έχει εκπονήσει πλήρως τις απαιτούμενες μελέτες εφαρμογής...επίσης μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο το σχετικό φάκελο για την έκδοση της οικοδομικής άδειας». Επειδή στην πολεοδομία πρέπει να κατατεθεί μελέτη εφαρμογής όπως αυτή έχει κατατεθεί από τον ανάδοχο και έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία και αυτή η έγκριση γίνεται σε διάστημα 20 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης, σύμφωνα με το αρ της διακήρυξης παρακαλούμε να διευκρινίσετε τι ισχύει. Εντός εξήντα ημερών προβλέπεται η υποβολή στην Υπηρεσία της Μελέτης Εφαρμογής. Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια πολεοδομία της Οριστικής Μελέτης, συμπληρωμένης με ορισμένα στοιχεία της μελέτης εφαρμογής, η οποία είναι δυνατή στο χρονικό διάστημα των εξήντα ημερών. 26. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν υπάρχει για το οικόπεδο γεωτεχνική έρευνα ή οποιαδήποτε έρευνα εδάφους υπεδάφους. Δεν υπάρχει για το οικόπεδο γεωτεχνική έρευνα ή άλλη σχετική έρευνα εδάφους - υπεδάφους. Σύμφωνα με το πρακτικό 28/2006 του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών του ΥΠΕΣΔΔΑ «Επειδή το κτίριο υφίσταται προ του 1950 και οι προτεινόμενες χρήσεις δεν αφίστανται από τις υπάρχουσες, όσον αφορά τις προβλεπόμενες φορτίσεις, εκτιμάμε ότι η γεωτεχνική μελέτη είναι στην παρούσα φάση περιττή. Σε περίπτωση που από τις προτάσεις των προσφερόντων προκύπτει διαφοροποίηση της φόρτισης του εδάφους και ανάγκη σύνταξης γεωτεχνικής μελέτης, αυτή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά του.». 27. Στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής υπάρχει κτιριολογικό πρόγραμμα στο οποίο για κάθε ομάδα χώρων αναφέρεται «εμβαδόν κτιριολογικού προγράμματος» και «εμβαδόν πρότασης». Τα δύο μεγέθη στις περισσότερες περιπτώσεις διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Ποιο είναι το ισχυρότερο έτσι ώστε να αποτελέσει βάση της πρότασής μας και ποιο είναι το αποδεκτό ποσοστό απόκλισης; Όσον αφορά στα εμβαδά των χώρων ισχύουν αυτά της πρότασης και όχι του κτιριολογικού προγράμματος τα οποία ήταν η αρχική κατεύθυνση για τη σύνταξη της προμελέτης. Όσον αφορά το αποδεκτό ποσοστό απόκλισης ισχύει το σημείο 1. K:\transfer\NegosVassilis\ΒΙΟΦΙΑΛ\Αποφάσεις ΕΕ\2007\10- Apofe020.doc 6

7 28. Επίσης ορισμένοι χώροι που αναφέρονται στο κτιριολογικό πρόγραμμα δεν περιγράφονται ξεκάθαρα ή δεν εμφανίζονται καθόλου στα σχέδια της προμελέτης. 28.α. Για παράδειγμα στους χώρους της βιβλιοθήκης δεν εμφανίζεται γραμματεία γραφείο δανεισμού ενώ το αναφερόμενο εργαστήριο της βιβλιοθήκης είναι ένας χώρος με όλες τις χρήσεις που αναφέρονται, δηλαδή παραλαβή, ταξινόμηση, επένδυση βιβλίων κλπ, ταυτόχρονα. Όσον αφορά τη γραμματεία και το γραφείο δανεισμού της βιβλιοθήκης, βλ. σημείο 22β. Το εργαστήριο είναι με τις χρήσεις που αναφέρονται. 28.β. Επίσης, στους χώρους του κέντρου συνεδρίων αναφέρονται βοηθητικοί χώροι που δεν περιγράφονται πιο αναλυτικά, αλλά στην προμελέτη μεταφράζονται ως χώρος προβολών και γραφεία. Οι βοηθητικοί χώροι θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια. 28.γ. Στους χώρους του γυμναστηρίου ζητείται στο κτιριολογικό πρόγραμμα αίθουσα αεροβικής ενώ στην προμελέτη δεν εμφανίζεται τέτοιος χώρος. Ο χώρος του γυμναστηρίου είναι επιθυμητό να χωριστεί σε χώρο αεροβικής και χώρο οργάνων. Ο χωρισμός μπορεί να γίνει είτε με κινητά είτε με σταθερά χωρίσματα. 28.δ. Τέλος το Κέντρο Γυναικών που αναφέρεται στο κτιριολογικό πρόγραμμα δεν εμφανίζεται στην Προμελέτη. Πως θα πρέπει να αντιμετωπισθούν όλοι οι παραπάνω χώροι στην πρότασή μας; Βλ. σημείο 20. Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463 (Φ.Ε.Κ Α 114/06), την 9/05 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε ) την 13/06 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος 2007 την 14/06 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2007, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου αναφορικά με τις απαντήσεις στα ερωτήματα των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ, όπως αυτές διατυπώθηκαν Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 020/07 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ Η Εκτελεστική Επιτροπή Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Παναγιώτης Μπιτούνης Χαράλαμπος Πετρόπουλος Αντιπρόεδρος Θεόδωρος Αρβανίτης Μέλη Ιωάννης Γκίκας Νικήτας Καμαρινόπουλος Αντώνης Κουντούρης K:\transfer\NegosVassilis\ΒΙΟΦΙΑΛ\Αποφάσεις ΕΕ\2007\10- Apofe020.doc 7

8 Ακριβές Αντίγραφο Περιστέρι, 29/01/2007 Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ Αλεξάνδρα Κρούπη Παναγιώτης Μπιτούνης K:\transfer\NegosVassilis\ΒΙΟΦΙΑΛ\Αποφάσεις ΕΕ\2007\10- Apofe020.doc 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ , , FAX ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 3 ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ. Αριθμός απόφασης 022/07 της Ε.Ε. Στις 12 Φεβρουαρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 3 η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Παναγιώτη Μπιτούνη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 02/02/2007. Σύνολο μελών : 7 Παρόντες : 6 Παναγιώτης Μπιτούνης Πρόεδρος, Χαράλαμπος Πετρόπουλος Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Αρβανίτης, Ιωάννης Γκίκας, Αντώνης Κουντούρης, Αλεξάνδρα Κρούπη Μέλη Απόντες : 1 Νικήτας Καμαρινόπουλος - Μέλος Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος εισηγείται το 2 ο θέμα Η.Δ. περί «Διαδικασίας για τη δημοπράτηση του έργου Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ» και λέει τα εξής: Με την υπ αριθμ. 348/06 (27/12/2006) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ καταρτίστηκαν οι νέοι όροι δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ» και καθορίστηκε ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού η 20 η /02/2007. Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ανωτέρω διακήρυξης, υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μία σειρά ερωτήματα για τη μελέτη και τη διακήρυξη, από τις εταιρείες: - Γάντζουλας ΑΤΕΕ, Αρ. Πρωτ. 159/ Απαντήθηκε με το Αρ. Πρωτ. 178/ έγγραφο του ΑΣΔΑ - ΙΛΙΟΝ ΑΤΕ, Αρ. Πρωτ. 174/ Απαντήθηκε με το Αρ. Πρωτ. 417/ έγγραφο του ΑΣΔΑ, σύμφωνα με την 20/2007 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ. - ΙΛΙΟΝ ΑΤΕ, Αρ. Πρωτ. 211/ Απαντήθηκε με το Αρ. Πρωτ. 417/ έγγραφο του ΑΣΔΑ, σύμφωνα με την 20/2007 απόφαση της Ε.Ε του ΑΣΔΑ - Α. Καπετανίδης ΑΤΕΕ, Αρ. Πρωτ. 212/ Απαντήθηκε με το Αρ. Πρωτ. 417/ έγγραφο του ΑΣΔΑ, σύμφωνα με την 20/2007 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ - K. Πατίδης Α.Τ.Ε., Αρ. Πρωτ. 355/ Χωροτεχνική Α.Τ.Ε., Αρ. Πρωτ. 383/ Α. Καπετανίδης ΑΤΕΕ, Αρ. Πρωτ. 437/ Α. Καπετανίδης ΑΤΕΕ, Αρ. Πρωτ. 438/

10 - Γάντζουλας ΑΤΕΕ, Αρ. Πρωτ. 464/ Α. Καπετανίδης ΑΤΕΕ, Αρ. Πρωτ. 471/ ΑΡΧΙ-ΚΟΝ Α.Ε., Αρ. Πρωτ. 472/ Αναφορικά με τα ερωτήματα που υποβάλλονται με τα παραπάνω έγγραφα, εκτός από εκείνα, που έχουν ήδη απαντηθεί, οι απαντήσεις είναι οι κάτωθι: 1. Στο άρθρο 8 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται ότι η μελέτη προσφοράς θα υποβληθεί σε μία σειρά και επιπλέον θα πρέπει να υποβληθούν σε σμίκρυνση όλα τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης σε μέγεθος Α3 σε τέσσερα αντίγραφα. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε. (βλ. σημείο 16 του με α.π. 417, 05/02/07 εγγράφου του ΑΣΔΑ, σύμφωνα με την 20/2007 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ) 2. Στο κτιριολογικό πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνεται στην Τεχνική Έκθεση της Προμελέτης (σελ.15-16) αναφέρονται «Εμβαδά κτιριολογικού προγράμματος» και «Εμβαδά πρότασης» τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε με βάση ποια εμβαδά χώρων θα πρέπει να εκπονηθεί η οριστική μελέτη και σε τι ποσοστό μπορούμε να διαφοροποιηθούμε από αυτά. (βλ. σημεία 1 & 27 του με α.π. 417, 05/02/07 εγγράφου του ΑΣΔΑ, σύμφωνα με την 20/2007 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ) 3. Στο κτιριολογικό πρόγραμμα στην ενότητα του γυμναστηρίου προβλέπεται αίθουσα γυμναστικής αεροβικής καθώς και 2 ενότητες αποδυτηρίων, σε αντίθεση με τα σχέδια της αρχιτεκτονικής προμελέτης στα οποία υπάρχει χώρος αποδυτηρίων. 3.α. Οι δύο αίθουσες γυμναστικής προβλέπεται να είναι σαφώς διαχωρισμένες (με κινητά χωρίσματα ή σταθερά) και τι εμβαδόν θα πρέπει να έχει η κάθε μία; Βλ. σημείο 28γ του με α.π. 417, 05/02/07 εγγράφου του ΑΣΔΑ, σύμφωνα με την 20/2007 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ. Όσον αφορά τα εμβαδά των χώρων θα καθοριστούν ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του κάθε χώρου. 3.β. Μπορεί ο χώρος των αποδυτηρίων να είναι κοινός και για τις δύο αίθουσες γυμναστικής; Ο χώρος των αποδυτηρίων μπορεί να είναι κοινός και για τις δύο αίθουσες. 4. Όπως φαίνεται στα σχέδια της αρχιτεκτονικής προμελέτης ο χώρος του κέντρου γυναικών και ο χώρος γραφείων των συλλόγων δεν είναι σαφώς διαχωρισμένοι έχουν κοινό χώρο υποδοχής και κοινούς χώρους υγιεινής. Στο κτιριολογικό πρόγραμμα όμως περιγράφονται δύο ανεξάρτητες ενότητες με διακεκριμένους χώρους υποδοχής και υγιεινής. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε πώς ακριβώς προβλέπεται να λειτουργήσουν οι παραπάνω χώροι. (βλ. σημείο 20 του με α.π. 417, 05/02/07 εγγράφου του ΑΣΔΑ, σύμφωνα με την 20/2007 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ) 5. Στην παράγραφο 5.8 της Τεχνικής Έκθεσης της προμελέτης αναφέρεται ότι «γενικώς θα χρησιμοποιηθούν ψευδοροφές αλουμινίου». Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν η χρήση ψευδοροφών αλουμινίου είναι δεσμευτική για το σύνολο του κτιρίου. K:\transfer\NegosVassilis\ΒΙΟΦΙΑΛ\Αποφάσεις ΕΕ\2007\13- Apofe022.doc 2

11 Η αναφορά στην παρ.5.8 της Τεχνικής Έκθεσης για χρήση ψευδοροφών αλουμινίου είναι ενδεικτική. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις ψευδοροφές οφείλουν να πληρούν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, να είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, είναι στην κρίση των διαγωνιζομένων και θα αξιολογηθούν ανάλογα. 6. Στο συνεδριακό κέντρο και στην αίθουσα σεμιναρίων θα προβλεφθούν σταθερά ή κινητά καθίσματα; Βλ. σημείο 11 του με α.π. 417, 05/02/07 εγγράφου του ΑΣΔΑ, σύμφωνα με την 20/2007 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, αναφορικά με το αμφιθέατρο του συνεδριακού κέντρου. Όσον αφορά την αίθουσα σεμιναρίων προβλέπονται κινητά καθίσματα. 7. Στην παράγραφο της Τεχνικής Έκθεσης Περιγραφής αναφέρεται η ιδέα για ειδική βιβλιοθήκη γυναικών. Αυτή θα εντάσσεται στην ενότητα της βιβλιοθήκης ή θα αποτελέσει ξεχωριστό τμήμα; Βλ. σημείο 24 του με α.π. 417, 05/02/07 εγγράφου του ΑΣΔΑ, σύμφωνα με την 20/2007 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ. 8. Στα σχέδια της αποτύπωσης, στην κάτοψη της στάθμης 0.00, φαίνεται ότι στο τμήμα του κτιρίου που έχει όψεις στις οδούς Πλουτάρχου και Φιλιατών υπάρχει υπόγειος χώρος, κάτι που διαπιστώσαμε και εμείς μετά από επίσκεψη στο κτίριο της ΒΙΟΦΙΑΛ. Στα σχέδια της πρότασης της αρχιτεκτονικής μελέτης ο χώρος αυτός δεν αξιοποιείται. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη χρήση που προβλέπεται για το χώρο αυτόν; Θα μπορούσαν κάποιες από τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις να προβλεφθούν στον παραπάνω χώρο; βλ. σημείο 6 του με α.π. 417, 05/02/07 εγγράφου του ΑΣΔΑ, σύμφωνα με την 20/2007 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ) 9. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν προβλέπεται σταθερός ή κινητός εξοπλισμός στο κτίριο και εάν θα περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της οικονομικής προσφοράς. (βλ. σημείο 5 του με α.π. 417, 05/02/07 εγγράφου του ΑΣΔΑ, σύμφωνα με την 20/2007 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ) 10. Θα παρακαλούσαμε, εάν είναι διαθέσιμα τα σχέδια της προμελέτης σε ψηφιακή μορφή, να μας τα χορηγήσετε. Δεν έχουν παραδοθεί στην Υπηρεσία τα σχέδια της Προμελέτης σε ψηφιακή μορφή. 11. Στο τεύχος του Κανονισμού Μελετών Έργου και στην παράγραφο που αφορά τα ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ της Στατικής Μελέτης (04.3-VI) αναφέρονται τα εξής: «Τεχνική Έκθεση με τη διατύπωση πλήρους πρότασης συνοδευόμενης από τα αναγκαία σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών για την αντιμετώπιση των υπαρχόντων αρμών διαστολής μεταξύ των πλακών του δώματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά των οριζόντιων δυνάμεων από την πλάκα του πίσω τμήματος στην πλάκα του εμπρόσθιου και αντίστροφα.» Παρακαλούμε διευκρινίστε. Διευκρινίζουμε ότι είναι στην κρίση των μελετητών η διατήρηση ή η κατάργηση των υφιστάμενων αρμών διαστολής, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους και τους ισχύοντες K:\transfer\NegosVassilis\ΒΙΟΦΙΑΛ\Αποφάσεις ΕΕ\2007\13- Apofe022.doc 3

12 κανονισμούς. Κάθε πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη τεκμηρίωση, τους σχετικούς υπολογισμούς και τα κατασκευαστικά σχέδια προκειμένου να αξιολογηθεί από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. 12. Σύμφωνα με την προμελέτη προβλέπονται δύο θέσεις λεβητοστασίου και δύο θέσεις αντλιοστασίου πυρόσβεσης με αντίστοιχες δεξαμενές πυρόσβεσης. Μπορεί να ενοποιηθούν σε ένα λεβητοστάσιο, ένα αντλιοστάσιο και μία δεξαμενή πυρόσβεσης; Οι δύο θέσεις λεβητοστασίου και αντλιοστασίου δεν μπορούν να ενοποιηθούν σε μία. Ισχύει η Προμελέτη ως έχει. 13. Στην πρασιά του οικοπέδου προς την οδό Φιλιατών υπάρχει πηγάδι. Επίσης διαμέσου του κτιρίου υπάρχει τούνελ (διαστ. 1,00Χ,00μ.) που διασχίζει υπογείως το κτίριο παράλληλα προς τον κεντρικό αρμό. Περιμετρικά του κτιρίου, στην πρασιά προς την οδό Πλουτάρχου και στον ακάλυπτο προς το διπλανό οικόπεδο υπάρχουν φρεάτια βάθους τουλάχιστον 2,5μ. εξυπηρέτησης ομβρίων. Υποψιαζόμαστε δουλεία διόδου ομβρίων διαμέσου του κτιρίου και περιμετρικώς. Ερωτάται αν θα συνεχίσουν τα δίκτυα αυτά να υπάρχουν ή ακυρώνονται ή αξιοποιούνται; Τα υφιστάμενα δίκτυα θα παραμείνουν ως έχουν και δεν θα αξιοποιηθούν. 14. Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή οι σωληνώσεις ύδρευσης και κλιματισμού προβλέπονται να είναι σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι. Μπορεί να είναι χαλκοσωλήνες; Η αναφορά στην παρ.4.3, σελ.10 και παρ.8.7, σελ.27 της Τεχνικής Έκθεσης για χρήση σιδηροσωλήνων γαλβανισμένων είναι ενδεικτική. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις σωληνώσεις ύδρευσης και κλιματισμού οφείλουν να πληρούν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, να είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, θα είναι στην κρίση των διαγωνιζομένων και θα αξιολογηθούν ανάλογα. 15. Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή προβλέπεται ολική κατάκλιση στους χώρους Η-Μ με CO2. Μπορεί να είναι άλλο κατασβεστικό υλικό; Η αναφορά στην παρ.7.4, σελ.21, της Τεχνικής Έκθεσης για χρήση CO2 ως υλικό κατάσβεσης είναι ενδεικτική. Οποιοδήποτε υλικό εγκεκριμένο από την πυροσβεστική και με προδιαγραφές σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, θα γίνει δεκτό, εκτός από το FM200 και θα αξιολογηθεί ανάλογα. 16. Σε σχέση με το έργο παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα παρακάτω: Ποια εμβαδά χώρων είναι υποχρεωτικά και με ποια απόκλιση; Τα εμβαδά του κτιριολογικού προγράμματος ή τα εμβαδά της πρότασης της αρχιτεκτονικής προμελέτης; (βλ. σημείο 2 του παρόντος εγγράφου) 17. Με δεδομένο ότι στον Κανονισμό Μελετών δεν αναφέρονται προδιαγραφές για τα μόνιμα και κινητά φορτία του κτιρίου, να διευκρινιστεί κατά πόσο οι παραδοχές που έχουν ληφθεί στην Στατική Προμελέτη της Υπηρεσίας είναι δεσμευτικές ή δύναται να καθοριστούν ανάλογα με τη χρήση των χώρων και την ισχύουσα νομοθεσία. Οι παραδοχές που έχουν ληφθεί στη Στατική Προμελέτη της Υπηρεσίας είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες, οπότε ουσιαστικά τα μόνιμα και κινητά φορτία του κτιρίου θα καθοριστούν ανάλογα με τη χρήση των K:\transfer\NegosVassilis\ΒΙΟΦΙΑΛ\Αποφάσεις ΕΕ\2007\13- Apofe022.doc 4

13 χώρων, την ισχύουσα νομοθεσία και τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις που μπορεί να προκύπτουν από την Πρόταση του κάθε διαγωνιζόμενου. 18. Να διευκρινιστεί αν τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 παρ. 9 της διακήρυξης σημαίνουν ότι είναι αποδεκτή από την Υπηρεσία μια νέα μορφολογική και κατασκευαστική πρόταση εφόσον δεν αλλοιώνει το δεδομένο κτιριολογικό πρόγραμμα. Στο άρθρο 11.9 της παρούσας Διακήρυξης δεν αναφέρεται τίποτα σχετικό. Μάλλον αναφέρεστε στην παλαιά Διακήρυξη. Η σχετική αναφορά γίνεται στο άρθρο 14. της παρούσας Διακήρυξης. Μορφολογικές προτάσεις είναι δεκτές μέσα στα όρια των όσων αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος εγγράφου και όσα αναφέρονται ειδικότερα σε άλλα ερωτήματα και θα αξιολογηθούν ανάλογα. Κατασκευαστικές προτάσεις είναι δεκτές όσο δεν τροποποιούν το λειτουργικό πρόγραμμα ή τη μορφολογία του κτιρίου στα πλαίσια της ανωτέρω παραγράφου και θα αξιολογηθούν ανάλογα. 19. Να διευκρινιστεί αν μπορεί να υπάρξει απόκλιση και σε τι ποσοστό στις επιφάνειες των χώρων που προβλέπονται στην προμελέτη. (βλ. σημείο 2 του παρόντος εγγράφου) 20. Η έλλειψη των σχεδίων σε ηλεκτρονική μορφή δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα τα οποία είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν εξαιτίας της στενότητας του χρόνου. Για παράδειγμα υπάρχουν διαφορές μεταξύ της αρχιτεκτονικής και της στατικής αποτύπωσης (π.χ. σχέδια Π-Α1.1 και Σ.Α-02). Επίσης το κτίριο δεν είναι ορθοκανονικό και καθώς δεν ορίζονται πουθενά οι γωνίες κλίσεων είναι αδύνατον να σχεδιασθεί με ακρίβεια. Τέλος οι ασπρόμαυρες εκτυπώσεις δεν διευκολύνουν τον καθορισμό των περιοχών χρήσεων (σχέδιο Π.Α2.1) και των υλικών στις όψεις (Π.Α4.1.). (βλ. σημείο 10 του παρόντος εγγράφου) 21. Το οικοδομικό τετράγωνο που απεικονίζεται στο απόσπασμα του ρυμοτομικού είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που εμφανίζεται στο τοπογραφικό σχέδιο. Θα θέλαμε να διευκρινιστεί αν η μελέτη περιορίζεται στα όρια του οικοπέδου με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΜΛΑ ή επεκτείνεται και στην περιοχή με στοιχεία ΜΚΛΜ που βρίσκεται στην βόρεια πλευρά του οικοπέδου και λείπει εντελώς από το σχέδιο της Α στάθμης (σχέδια Π-Α2.1 και Π-Α2.3). Ομοίως αν το τμήμα του οικοπέδου στην γωνία των οδών Πλουτάρχου και Ιωνίας στην νότια πλευρά του οικοπέδου που εφάπτεται στις πλευρές ΒΓΔΕ είναι ανεξάρτητο οικόπεδο στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί οτιδήποτε ή προορίζεται για χώρος πρασίνου που θα αναδείξει το νέο πολυλειτουργικό κέντρο του Δήμου. Στην περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη τα δύο αυτά τμήματα, η αναφερόμενη στην παρ της διακήρυξης «μελέτη φυτοτεχνικών διαμορφώσεων» έχει σαν αντικείμενο μόνο μικρά τμήματα στην περίμετρο του κτιρίου. Το απόσπασμα ρυμοτομικού που εμφανίζεται στο Τοπογραφικό να αγνοηθεί. Το Ο.Τ. όπως αποτυπώνεται στο Τοπογραφικό σχέδιο είναι σωστό. Η μελέτη περιορίζεται στα όρια του οικοπέδου με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΜΛΑ, όπως εμφανίζεται στο Τοπογραφικό σχέδιο και κατ επέκταση η φυτοτεχνική μελέτη περιορίζεται σε μικρά τμήματα στην περίμετρο του κτιρίου. K:\transfer\NegosVassilis\ΒΙΟΦΙΑΛ\Αποφάσεις ΕΕ\2007\13- Apofe022.doc 5

14 22. Στο άρθρο 22-Β της διακήρυξης αναφέρεται ότι στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς τα σχέδια θα παραδοθούν σε κλίμακα 1:50 και θα υπάρχουν κατασκευαστικές λεπτομέρειες σε κλίμακα 1:10. Στον «Κανονισμό Μελετών» αναφέρεται ότι τα σχέδια θα είναι σε κλίμακα 1:100 με τμήματα κατόψεων σε κλίμακα 1:50 ενώ δεν γίνεται μνεία σε κατασκευαστικές λεπτομέρειες που αναφέρονται σαφώς στην φάση της Μελέτης Εφαρμογής. Να διευκρινιστεί τι απαιτείται για τον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. (βλ. σημείο 2 του με α.π. 417, 05/02/07 εγγράφου του ΑΣΔΑ, σύμφωνα με την 20/2007 απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ) 23. Όπως φαίνεται στην προμελέτη, όλες οι καταπακτές πρόσβασης στους Η/Μ χώρους του υπογείου είναι με σχάρες ώστε να επιτυγχάνεται ο εξαερισμός των χώρων αυτών. Να διευκρινιστεί κατά πόσον, εάν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι δεκτό ο εξαερισμός του λεβητοστασίου να γίνεται με φρεάτιο με σχάρες στον χώρο της κύριας εισόδου της βιβλιοθήκης. Σύμφωνα με την προμελέτη οι καταπακτές πρόσβασης στους χώρους Η/Μ του υπογείου είναι με σχάρες έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο εξαερισμός των χώρων αυτών. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία από τους μελετητές σε σχέση με τη θέση τους όπως αυτή προβλέπεται από την Προμελέτη, θα γίνουν δεκτές προτάσεις νέας εσωτερικής διαμόρφωσης ή μικρής τροποποίησης της θέσης ή του σχήματος των υπόγειων χώρων σύμφωνα με την κρίση των μελετητών, οι οποίες θα αξιολογηθούν. 24. Απαιτείται θερμομόνωση του κτηρίου σύμφωνα με τον Κανονισμό Θερμομόνωσης; Απαιτείται θερμομόνωση σύμφωνα με τον κανονισμό. (βλ. αρ.7 της Διακήρυξης) 25. Θα εγκατασταθεί Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Εγκαταστάσεων (ΒΜS) και τι θα καλύπτει; Μόνο Κλιματισμό ή και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις; Ο φωτισμός θα καλύπτεται από το ΣΕΕ; Θα εγκατασταθεί BMS που θα καλύπτει τον κλιματισμό και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις, τον φωτισμό των κοινόχρηστων χώρων και τον εξωτερικό φωτισμό. 26. Που θα εγκατασταθούν: το Τηλεφωνικό Κέντρο, Ο Πίνακας Πυρανίχνευσης, το Κέντρο Μεγαφωνικών Εκπομπών, το Κέντρο του ΒΜS (αν υπάρξει); Αποτελεί αντικείμενο της μελέτης η θέση εγκατάστασης του Τηλεφωνικού κέντρου, του Πίνακα πυρανίχνευσης, του Κέντρου Μεγαφωνικών Εκπομπών και το Κέντρο του BMS. 27. Που προβλέπεται η εγκατάσταση των Μηχανοστασίων των Υδραυλικών Ανελκυστήρων; Η εγκατάσταση των Μηχανοστασίων θα γίνει κατά την κρίση των μελετητών και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 28. Στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ», στην παράγραφο (σελ ), αναφέρεται: «Δεδομένου ότι μέσα στον πίνακα θα εγκατασταθεί αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με CO2 )». Στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», στην παράγραφο 7.4 (σελ. 21), αναφέρεται: «Προβλέπονται ανεξάρτητα τοπικά συστήματα ανίχνευσης αυτόματης κατάσβεσης... στους ακόλουθους χώρους». Η ερώτηση είναι εάν η κατάκλυση με κατασβεστικό υλικό γίνεται στον χώρο ή μέσα στην Πίνακα; Εάν γίνεται μεσα στον πίνακα, ισχύει το ίδιο και για τον Πίνακα Μέσης Τάσης; Η κατάκλυση με κατασβεστικό υλικό γίνεται στον χώρο. K:\transfer\NegosVassilis\ΒΙΟΦΙΑΛ\Αποφάσεις ΕΕ\2007\13- Apofe022.doc 6

15 29. Στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ», στην παράγραφο 3.12 (σελ. 38), αναφέρεται Αερόψυκτος Ψύκτης Νερού με ψυκτικό μέσο R134a και συμπιεστές twin screw. Επειδή οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου διαθέτουν ψυκτικά συγκροτήματα με ψυκτικό μέσο R134a και συμπιεστές screw για ισχύς πάνω από 270KW, ενώ για μικρότερες ισχείς διαθέτουν ΨΣ με ψυκτικό μέσο R407C και SCROLL, σε περίπτωση που προκύψουν ΨΣ ισχύος μικρότερης των 270KW, θα γίνουν αποδεκτά ΨΣ με ψυκτικό μέσο R 407C και συμπιεστές SCROLL; Είναι αποδεκτά ψυκτικά συγκροτήματα με ψυκτικό μέσο R407C και συμπιεστές SCROLL και γενικά ό,τι ανταποκρίνεται στη σωστή λειτουργία και στους ισχύοντες κανονισμούς. 30. Σε τι κλίμακα θα παραδοθούν οι Οριστικές Μελέτες Προσφοράς των Η-Μ εγκαταστάσεων: σε 1:100, όπως αναφέρεται στον «Κανονισμό Μελετών Έργου» (σελίδα 5), ή σε 1:50, όπως αναφέρεται στην Διακήρυξη (σελίδα 37); Βλ. σημείο 2 του παρόντος εγγράφου. 31. Σχετικά με την απάντηση που δώσατε στο ερώτημα 18γ (σχετικό fax 05/02/2007, αρ.πρωτ.417) ότι δηλαδή η μορφή σε κάτοψη των εργαστηρίων είναι δεσμευτική, της προμελέτης, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής: Παρατηρείται κατακερματισμός των χώρων χωρίς αποχρώντα λόγο. Η καμπύλη τοιχοποιία δεν εξυπηρετεί στην λειτουργία των χώρων και εμποδίζει την ορθή τοποθέτηση του σταθερού και κινητού εξοπλισμού, ενώ ο φωτισμός και αερισμός θεωρούμε ότι θα είναι ανεπαρκής. Σύμφωνα με τα παραπάνω θα προτείναμε να δοθεί η δυνατότητα σε πολλές σχεδιαστικές προτάσεις, προς όφελος των χρηστών και της συνολικής επένδυσης και να αξιολογηθούν δεόντως. Παρακαλούμε να τροποποιηθεί η απάντηση και να αξιολογηθεί η ορθότερη μορφολόγηση των εργαστηρίων. Η απάντηση που δόθηκε στο σημείο 18γ του με α.π. 417, 05/02/07 εγγράφου του ΑΣΔΑ, ισχύει. Αυτό που είναι ζητούμενο από την Οριστική Μελέτη Προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου και θα αξιολογηθεί ανάλογα, είναι η ενδελεχής μελέτη της χάραξης του κάθε τοίχου και η ακριβής θέση του, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται στο μέγιστο η αξιοποίηση του κάθε χώρου. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και από το περιθώριο απόκλισης που προβλέπεται στα εμβαδά των επιφανειών των χώρων της πρότασης όπως διατυπώνεται στο σημείο 1 του με α.π. 417, 05/02/07 εγγράφου του ΑΣΔΑ. Όσον αφορά την επάρκεια φωτισμού και αερισμού σε όλους τους χώρους του κτιρίου, θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. 32. Σύμφωνα με το άρθρο 8.1 της ΕΣΥ γίνεται αναφορά για υποβολή όλων των σχεδίων της Αρχιτεκτονικής Μελέτης σε σμίκρυνση σε μέγεθος Α3 εις 4πλούν. Στις απαντήσεις με αρ. πρωτ. 417/05/02/2007 τις οποίες λάβαμε με fax και συγκεκριμένα στην απάντηση με αριθμό 16 σελίδα 4 γίνεται αναφορά για την υποβολή όλων των σχεδίων της Μελέτης Προσφοράς σε σμίκρυνση σε μέγεθος Α4 εις 4πλούν. Παρακαλούμε όπως μας αποσαφηνίσετε τι από τα δύο ισχύει για την υποβολή της τεχνικής προσφοράς. Βλ. σημείο 1 του παρόντος εγγράφου. K:\transfer\NegosVassilis\ΒΙΟΦΙΑΛ\Αποφάσεις ΕΕ\2007\13- Apofe022.doc 7

16 33. Στο τεύχος της Διακήρυξης άρθρο 23.5, σελ.34 αναφέρεται ότι: «τα μελετητικά γραφεία νομικά πρόσωπα υποβάλλουν ιδιαίτερη Υπεύθυνη Δήλωση για καθένα από τα μέλη τους του άρθρου 21.10, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του μέλους.» Παρακαλούμε διευκρινίστε: 33.α «Ιδιαίτερη Υπεύθυνη Δήλωση για καθένα από τα μέλη τους» εννοείτε: Ιδιαίτερη Υπεύθυνη Δήλωση ξεχωριστή για κάθε μελετητικό γραφείο ότι δεν συντρέχουν (για κάθε Γραφείο) οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου και υπογραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του Γραφείου ή Ιδιαίτερη Υπεύθυνη Δήλωση για κάθε μέλος που στελεχώνει το μελετητικό Γραφείο νομικό πρόσωπο; Σε αυτήν την περίπτωση σαν μέλη νοούνται τα μέλη του Δ.Σ. ή του πτυχίου; Ο νόμιμος εκπρόσωπος θα υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση για κάθε μέλος χωριστά, βεβαιώνοντας για λογαριασμό του μέλους ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένας από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου ή σε μία Υπεύθυνη Δήλωση ο νόμιμος εκπρόσωπος θα αναφέρει όλα τα μέλη και τους παραπάνω λόγους; Ζητείται Ιδιαίτερη Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με ό,τι ορίζει το άρθρο της Διακήρυξης. 33.β Τι εννοείτε λέγοντας «υπογραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του μέλους»; Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του κάθε μέλους όπως αυτός ορίζεται από το καταστατικό. Η Ε.Ε του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463 (Φ.Ε.Κ Α 114/06), την 9/05 απόφαση του Δ.Σ. (περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων του στην Ε.Ε ) την 13/06 απόφαση του Δ.Σ. για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος 2007 την 14/06 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2007, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου αναφορικά με τις απαντήσεις στα ερωτήματα των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ, όπως αυτές διατυπώθηκαν Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 022/07 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ Η Εκτελεστική Επιτροπή Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Παναγιώτης Μπιτούνης Χαράλαμπος Πετρόπουλος Αντιπρόεδρος Θεόδωρος Αρβανίτης Μέλη Ιωάννης Γκίκας Αντώνης Κουντούρης Αλεξάνδρα Κρούπη Ακριβές Αντίγραφο K:\transfer\NegosVassilis\ΒΙΟΦΙΑΛ\Αποφάσεις ΕΕ\2007\13- Apofe022.doc 8

17 Περιστέρι, 12/02/2007 Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ Παναγιώτης Μπιτούνης K:\transfer\NegosVassilis\ΒΙΟΦΙΑΛ\Αποφάσεις ΕΕ\2007\13- Apofe022.doc 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 15 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 12 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 4 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Αρ. Πρωτ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 18 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Aρ. Πρωτ:3692/27.09.07 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/07 της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/07 της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 e-mail:info@asda.gr, website www.asda.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αριθμός απόφασης 055/08 της Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αριθμός απόφασης 055/08 της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Aρ. Πρωτ:1263/20.03.08 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ: «Αποκατάσταση και επανάχρηση του συγκροτήματος των σταβλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, 121-34 Τηλ.: 2105745826, 2105762434, Fax: 2105759547 Περιστέρι: 6/3/2017 Αρ. Πρωτ.: 664 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ Κ1) Εμβαδόν Οικοπέδου Επιτρεπόμενα Υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 21-04-2016 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 5348 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 16

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 16 ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚΙ- Τ19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 7-4-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΓΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, 121-34 Τηλ.: 2105745826, 2105762434, Fax: 2105759547 Περιστέρι: 10/5/2016 Αρ. Πρωτ.: 1265 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως Τ.Κ Αθήνα, Τηλ FAX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως Τ.Κ Αθήνα, Τηλ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Β49ΨΟΡΕΓ-9ΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Aρ. Πρωτ: 1438/02.05.2012

Διαβάστε περισσότερα

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1661/2-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 37 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις .1-1 ΓΕΝΙΚΑ # Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ 1.1 Λειτουργικός Σχεδιασµός Παραδοχές 1 Η µελέτη εντάσσεται και εναρµονίζεται µε τον ευρύτερο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό;... 2 Το έργο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ , , FAX

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ , , FAX ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 5745826, 5762434, FAX. 5759547 Περιστέρι, 28/03/2007 Αρ. Πρωτ: Αυτοτελής Υπηρεσία Γραμματεία Προέδρου, Αντιπροέδρου,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Συνεδρίασης της Συγκλητικής Επιτροπής Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων στις 22.02.2012

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Συνεδρίασης της Συγκλητικής Επιτροπής Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων στις 22.02.2012 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Σ.Ε.Π.Ε) Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. 157 80, Αθήνα, 772 1734 Fax 772 2236 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Εισαγωγή/θεμελίωση/φέρων οργανισμός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 1 η /2016 Διαδικασία μελέτης νέου κτιρίου Ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Βικελαία Βιβλιοθήκη. Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής)

Βικελαία Βιβλιοθήκη. Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής) ΕΞΟΦΥΛΛΟ 2 Βικελαία Βιβλιοθήκη Έναρξη εργασιών Β Φάσης (τελικής) ΓΕΝΙΚΑ Η λειτουργία της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης χρονολογείται από το 1908 που έγινε δεκτή η δωρεά Βικέλα. Στην αρχή στεγαζόταν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 8/2/2016 Αρ. Πρωτ.: 256 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λεωφ.Αλεξάνδρας 6 Α Κέρκυρα 49100 Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τεχνικό Αντικείμενο)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τεχνικό Αντικείμενο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Περίληψη

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Περίληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αρ. συνεδρίασης: 13 η /29-11-2017 Αρ. αποφ. 175 /29-11-2017 ΑΔΑ: Περίληψη Έγκριση της υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 12/6/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιέχεται στο υλικό της µελέτης ; ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΘΩΣΗ

Περιέχεται στο υλικό της µελέτης ; ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΘΩΣΗ Κωδικός: ΠΕ-Β.4.1-0 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Μελετών Κτιριακών Έργων-Αρχιτεκτονικά Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Aρ. Πρωτ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 20 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση: 9η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθ.9 ης / Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

Συνεδρίαση: 9η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθ.9 ης / Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αγ. Στέφανος, 30 / 06 /2014 Αρ. πρωτ.: - 21668 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Απευθείας ανάθεση της σύνταξης της μελέτης με

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 4/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 4/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Α.Χ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 4/22.03.17 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθ. Απόφασης 40/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 14-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 15935 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/0/0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Συνεδρίαση 3 η της 6/0/0 Αρ. Απόφασης 5/0 Από το πρακτικό της 6/0/0 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 137 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση αντικατάστασης του συνεργαζομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012. 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012. 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 468/16-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 2/2012 Απόσπασμα από το 1/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 899. Προς: Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφερείας Αττικής Κατεχάκη 56 Αθήνα

Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 899. Προς: Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφερείας Αττικής Κατεχάκη 56 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΕΩ9Ι-9Ρ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΑΔΑ: Β44ΕΩ9Ι-9Ρ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθ.Αποφ 07/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1 ο /2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δέλτα Στην χαλάστρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου Πόλης Τρίπολης στο Ο.Τ. 727 Πολεοδομικής Ενότητας Σταδίου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου Πόλης Τρίπολης στο Ο.Τ. 727 Πολεοδομικής Ενότητας Σταδίου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου Πόλης Τρίπολης στο Ο.Τ. 727 Πολεοδομικής Ενότητας Σταδίου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν κατάστημα το οποίο θα μισθωθεί από την ΕΥΑΘ Α.Ε. για τις ανάγκες μετεγκατάστασης του καταστήματος ταμείων είσπραξης και γραφείων εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Το άρθρο 162 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Το άρθρο 162 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Θεσσαλονίκη Ταχ.Κώδικας : 570 01 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Μελέτη Κώστας Αντωνίου, Εδουάρδος Κάστρο, Πάνος Τζώνος, Στέργιος Γαλίκας, Θέμης Χατζηγιαννόπουλος

Αρχιτεκτονική Μελέτη Κώστας Αντωνίου, Εδουάρδος Κάστρο, Πάνος Τζώνος, Στέργιος Γαλίκας, Θέμης Χατζηγιαννόπουλος Δημοτική Βιβλιοθήκη και Μουσείο Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Κοζάνη Μελέτη Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κοζάνης (ΔΕΜΚΟ) Αρχιτεκτονική Μελέτη Κώστας Αντωνίου, Εδουάρδος Κάστρο, Πάνος Τζώνος, Στέργιος Γαλίκας, Θέμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Η μελέτη γενικών κατασκευαστικών σχεδίων μικρής μονοκατοικίας, που αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα.

ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Η μελέτη γενικών κατασκευαστικών σχεδίων μικρής μονοκατοικίας, που αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Μάθημα: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 1 Διδάσκοντες (θεωρία & ασκήσεις) :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΟΡΙΝ-0ΨΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΟΡΙΝ-0ΨΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 e-mail:info@asda.gr, website www.asda.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4 ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4 ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΜ. : Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2007-2013 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΣΗ: 2013 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : 4.550.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO ΣTΑ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΔHMOTIKO ΣXOΛEIO ΣTΑ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ E.M.Π. ΣXOΛH APXITEKTONΩN ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AKAΔΗΜΑΪΚΟ ETOΣ 2012-13 TOMEAΣ I APXITEKTONIKOY ΣXEΔIAΣMOY 5ο XEIMEPINO EΞAMHNO MAΘHMA: APXITEKTONIKOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ 5 Διδακτική ομάδα: Β. Γκανιάτσας, Καθηγητής Στ. Γυφτόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α12ΟΡ1Ι-Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: 4Α12ΟΡ1Ι-Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αρ. πρωτ. 1395/2-5-2017 - Το τεχνικό αντικείμενο αφορά την έκδοση των οικοδομικών αδειών που απαιτούνται για την συντήρηση-ανακαίνιση των υφισταμένων κτιρίων, την ανέγερση νέων σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 1. Αντιστοιχία Εμβαδών Κυβερνητικών Γραφείων Η αντιστοιχία του εμβαδού ανά τίτλο Λειτουργού που αναφέρεται στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα/ Οργανόγραμμα στο Παράρτημα (Β) βασίζεται στο απόσπασμα από τα πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αγ. Στέφανος, 5 / 08 /2014 Αρ. πρωτ.: - 25873 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Απευθείας ανάθεση της σύνταξης της μελέτης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας Θράκης » ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας Θράκης » ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 19/5/2009 Αριθμ. Πρωτ : 5269 Πληρ.: Τηλ.: Fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 2313 321 736 2313 321 701 saikateriniadou@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ρ Γ Ο Υ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ» ΑΡ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ρ Γ Ο Υ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ» ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά(7)

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά(7) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤO ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Διεύθυνση : Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα : Aρχιτ. Σχεδιασμού και Μελετών Έργων Πολίχνη, 31/08/2015 Πληροφορίες : Κυπαρίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 2313 302-343 Fax : 2313 302-321

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ.

2. ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ. Άρθρο 13 [Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων 1. ΓΕΝΙΚΑ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 32/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 32/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Προς: Ταχ. Κώδικας : 501 00 Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Ε. Μιχαλόπουλος, Τηλέφωνο : (24610)- 53901, 53936 Fax : (24610)-53969 Email : evagmixa@mou.gr Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση: 41η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθμός Απόφασης : 523/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Συνεδρίαση: 41η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθμός Απόφασης : 523/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Θεσσαλίας Νοµαρχία: Τρικάλων ΟΤΑ: ήµος Τρικκαίων 2. Τίτλος έργου: Υποστήριξη του ήµου Τρικκαίων στην προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την ανέγερση και εκµετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικό της 4 ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικό της 4 ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το 2ο Πρακτικό της 4 ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της 8 ης /4/2017 Αριθμ.Πρωτ. & ημερ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Ομάδα Μελέτης: Βασίλης Ιερείδης Χαράλαμπος Ιερείδης Αλέξανδρος Ιερείδης Αιμίλιος Μιχαήλ Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Νέα Φιλαδέλφεια 7/12/2011 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 37/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 37/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41605 ΕΡΓΟ : ΑΔΜΗΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΤΕΥΧΟΣ 7 : ΤΕΥΧΟΣ 8 : ΤΕΥΧΟΣ 9 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ηµεροµηνία:29/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Πληροφ. : Τηλ. : 210 25 89 917

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 8/2016 απόφασης της Εκτελεστικής

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 8/2016 απόφασης της Εκτελεστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Γ ΦΑΣΗ)» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 24ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 24ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 24ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για μίσθωση ακινήτου για την αποθήκευση αρχείων, με σκοπό την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού,

Διαβάστε περισσότερα

«Σύμβουλος Μελετών Εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης»

«Σύμβουλος Μελετών Εφαρμογής και Τευχών Δημοπράτησης» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΤΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 30/2015 απόφασης της Εκτελεστικής

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 30/2015 απόφασης της Εκτελεστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ της 28/9/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Υπάρχει περιορισμός στην συμμετοχή της ίδιας ομάδας, αφενός στις μελέτες των περιφερειών (προκηρύξεις Νr: 1-14), αλλά και αφετέρου ως σύμβουλος παρακολούθησης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 880. Προς: Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφερείας Αττικής Κατεχάκη 56 Αθήνα

Κερατέα Αρ. Πρωτ.: 880. Προς: Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφερείας Αττικής Κατεχάκη 56 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΡ4-3ΥΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΔΑ: ΒΟΖΞΩΡ4-3ΥΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ορθή ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/30 Ιαν.2012 Από το πρακτικό 1/30-1-2012 συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 2346/23-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 9/2012 Απόσπασμα από το 3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ Περιοχή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ & Περιοχή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 1 ιδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 18.7.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.e-publicrealestate.gr ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα