Η εργατική δύναμη μειώνεται σε πολλούς τομείς, παρ όλα αυτά η ανεργία μεταξύ των ανθρώπων με αναπηρία είναι ακόμα υψηλή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εργατική δύναμη μειώνεται σε πολλούς τομείς, παρ όλα αυτά η ανεργία μεταξύ των ανθρώπων με αναπηρία είναι ακόμα υψηλή"

Transcript

1 Make It Work

2 Make It Work Αυτή η έκδοση αποτελεί μια εισαγωγή και περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να κάνετε τα προγράμματα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης του οργανισμού σας ανοιχτά και προσβάσιμα σε όλους. Χρησιμοποιήστε αυτή την έκδοση σαν βοήθημα για να ξεκινήσετε, σαν κατάλογο σημείων προς έλεγχο κατά την συνεχή σας δουλειά με σκοπό την προσβασιμότητα ή απλά σαν έμπνευση.

3 Η εργατική δύναμη μειώνεται σε πολλούς τομείς, παρ όλα αυτά η ανεργία μεταξύ των ανθρώπων με αναπηρία είναι ακόμα υψηλή Η Ευρώπη διανύει μία περίοδο δημογραφικών αλλαγών, όπως μείωση του εργατικού δυναμικού, αύξηση του πληθυσμού πάνω από την εργασιακή ηλικία και μείωση του ρυθμού γεννήσεων. Αυτές οι εξελίξεις οδηγούν σε μείωση της εργατικής δύναμης σε έναν αυξανόμενο αριθμό επαγγελμάτων και τεχνών σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν συνέπεια, πολλοί οργανισμοί στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα θα αναγκαστούν να βρουν στρατηγικές προσλήψεων που θα προσεγγίζουν διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες μέχρι τώρα αντιπροσωπεύονταν με χαμηλά ποσοστά στην αγορά εργασίας. Ενώ η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυξανόμενες μειώσεις εργατικής δύναμης, οι άνθρωποι με αναπηρίες που συνιστούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού της ΕΕ έχουν ακόμα ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασίας της τάξης του 40%, ενώ το ποσοστό για τον συνολικό πληθυσμό ανέρχεται στο 64%. Μία λύση προς τον μετριασμό της μείωσης της εργατικής δύναμης και της διαρθρωτικής ανεργίας θα μπορούσε να είναι η αύξηση της έκθεσης όλων των νέων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με αναπηρία, σε προπαρασκευαστικές εργασιακές εμπειρίες. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από τη διεύρυνση των ευκαιριών για εξάσκηση επί του έργου, μέσα από προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης. Σήμερα, οι ευρωπαϊκές χώρες ποικίλουν πλατιά ως προς το εύρος και τη μορφή μιας τέτοιας προσέγγισης. Κυβερνητικοί φορείς, δημόσιες αρχές και επιχειρήσεις που ανήκουν στο κράτος έχουν την καλύτερη θέση ώστε να ηγηθούν αυτής της εξέλιξης και να παράσχουν παραδείγματα καλών πρακτικών που μπορούν να αφομοιώσουν και άλλα πρόσωπα, δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου. Σε πολλές χώρες υπάρχουν διαθέσιμες η τεχνογνωσία και άλλες κρατικές χορηγίες. Έτσι, το να συμπεριλάβει κανείς νέους με αναπηρία στα προγράμματα άσκησης και πρακτικής στον οργανισμό του μπορεί να είναι πιο εύκολο απ όσο νομίζει. Αυτό το εγχειρίδιο δίνει μια σφαιρική εικόνα των απαραίτητων βημάτων.

4 Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης ως εργαλεία προσλήψεων Τα προγράμματα πρακτικής/άσκησης προσφέρουν αρκετά πλεονεκτήματα σε έναν οργανισμό. Αντιπροσωπεύουν μια εξαιρετική πηγή τόσο προσωρινών όσο και μόνιμων εργαζομένων, αφού δίνεται στον οργανισμό η δυνατότητα να εκτιμήσει ενδεχόμενους υπαλλήλους χωρίς να κάνει μια ακριβή, μακροπρόθεσμη δέσμευση. Ένα πρόγραμμα πρακτικής/άσκησης είναι ακόμα μία ευκαιρία για τον εργοδότη να παρουσιάσει τον οργανισμό του σαν μία μελλοντική εργασιακή επιλογή για άτομα με πολλά προσόντα που αναζητούν εργασία. Οι ασκούμενοι εξοικειώνονται με εργοδοτικές πρακτικές, ενώ ακόμα βρίσκονται σε ένα διαμορφούμενο επίπεδο της επαγγελματικής τους εξέλιξης. Πολλοί ασκούμενοι φέρνουν φρέσκιες ιδέες και προοπτικές που μπορεί να έχουν μεγάλη αξία για τον οργανισμό. Το να βρει κανείς κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης και να περάσει μέσα από τη διαδικασία της αίτησης είναι μια εξαίρετη μαθησιακή εμπειρία και μία προετοιμασία για την αναζήτηση εργασίας. Τα προγράμματα πρακτικής/άσκησης μπορούν να χτίσουν την αυτοπεποίθηση του ατόμου και να το βοηθήσουν να εστιάσει στη σταδιοδρομία του. Οι ασκούμενοι έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στα θρανία σε καταστάσεις του πραγματικού κόσμου, να μάθουν τα δυνατά τους σημεία και τις περιοχές που χρειάζονται βελτίωση, να αναπτύξουν κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες και να δημιουργήσουν ένα δίκτυο επαγγελματικών και κοινωνικών επαφών. Προσφέροντας προγράμματα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης οι εργοδότες μπορούν να προσεγγίσουν μια νέα εργασιακή δεξαμενή, να υπερβούν την έλλειψη εργατικού δυναμικού και να βρουν τον κατάλληλο άνθρωπο με τα κατάλληλα προσόντα.

5 Πόσο καλή είναι η πολιτική του φορέα σας σε σχέση με την αναπηρία; Ο φορέας σας χρειάζεται να προετοιμαστεί μέχρι να μπορείτε να προσφέρετε ευκαιρίες κατάρτισης σε κατηρτισμένα άτομα που έχουν αναπηρίες, χρησιμοποιώντας την ανεκμετάλλευτη εργατική δεξαμενή που αντιπροσωπεύουν οι άνθρωποι με αναπηρίες. Πιθανότατα ο οργανισμός σας να εφαρμόζει ήδη συγκεκριμένη πολιτική για τη διαφορετικότητα. Αλλά αναφέρει αυτή ξεκάθαρα τους ανθρώπους με αναπηρίες, σαν μέλη του εργατικού σας δυναμικού και του πελατολογίου σας; Να κάποια σημεία που πρέπει να σκεφτείτε κατά τη διαδικασία από τη διαμόρφωση μέχρι την εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής: Η πολιτική σας για την αναπηρία συμπεριλαμβάνει ξεκάθαρα τους ανθρώπους με αναπηρία ως μέρος του πελατολογίου του φορέα; Οι κρατικές αρχές και άλλοι δημόσιοι φορείς πρέπει να είναι ανοιχτοί σε όλους τους πολίτες για τις υπηρεσίες του οργανισμού, τις συσκέψεις ή άλλες συναντήσεις. Η ανάπτυξη των νόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αναμένεται σύντομα να απαγορεύσει τον εκ των πραγμάτων αποκλεισμό πολιτών από υπηρεσίες, συναντήσεις και επισκέψεις περιοχών και από εγκαταστάσεις με τη μη-απομάκρυνση των εμποδίων για τα άτομα με αναπηρίες. Για να καθοδηγηθεί ο φορέας σας στο έργο της διάνοιξης των δραστηριοτήτων του φορέα σας σε όλους τους πολίτες απαιτείται μία ευθυγραμμισμένη διαδικασία πολιτικής. Η πολιτική σας για την αναπηρία συμπεριλαμβάνει ξεκάθαρα τους ανθρώπους με αναπηρία ως μέρος του εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών κατάρτισης; Σε έναν αριθμό εγγράφων, ξεκινώντας με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ του 1997, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διακηρύξει το σκοπό της ενάντια στις διακρίσεις και υπέρ της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Επιπρόσθετα των νομικών πλευρών, υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα, αναφερόμενα συνήθως ως «Η Επιχειρηματική Περίπτωση», που περιγράφουν τα προνόμια που απορρέουν για δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες με ενταξιακές πολιτικές προσλήψεων. Ανάμεσά τους είναι μία

6 διευρυμένη γκάμα πελατολογίου που θα προσελκυσθεί από ένα πιο διαφοροποιημένο εργατικό δυναμικό, μία καλύτερη δημόσια εικόνα που θα προέρχεται από έναν οργανισμό με ένα δίκαιο και ενταξιακό μητρώο προσλήψεων, καθώς και υψηλότερο υπαλληλικό φρόνημα. Γι αυτούς του λόγους οι κρατικοί οργανισμοί πρέπει να διαμορφώσουν, να υιοθετήσουν, να χρηματοδοτήσουν, να εφαρμόσουν, να παρακολουθήσουν περιοδικά, να αξιολογήσουν και να αναθεωρήσουν τις πολιτικές που συνιστούν ευθύνες του φορέα και τα μέτρα που εγγυώνται την ένταξη των ανθρώπων με αναπηρίες στο εργατικό δυναμικό του φορέα, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών κατάρτισης που τυχόν θα προσφέρει. και το επίπεδό του στην οργάνωση του φορέα, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος και στοιχείων επικοινωνίας του συντονιστή υπαλλήλου (ή των συντονιστών υπαλλήλων) μία σαφή περιγραφή της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί για την ικανοποίηση αιτημάτων παραδείγματα προσαρμογών και παροχών που έχουν ήδη εφαρμοστεί απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, για παράδειγμα, σχετικά με το επίπεδο της φιλοδοξίας που έχει ο οργανισμός για την ένταξη ανθρώπων με αναπηρίες, την εμπειρία του στην παροχή των διευκολύνσεων για ανθρώπους με διαφορετικές αναπηρίες και το πού μπορεί να βρει κανείς περισσότερες πληροφορίες. δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην καθαυτή δήλωση πολιτικής για την αναπηρία ή σε άλλες πληροφορίες ενδιαφέροντος για επισκέπτες με αναπηρίες, αλλά είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον ιστότοπο του οργανισμού. Για πληροφορίες γύρω από την προσβασιμότητα στο δίκτυο μπορείτε να ανατρέξετε στο www. w3.org/wai. Κατά την έκθεση της πολιτικής για την αναπηρία θα ήταν χρήσιμο: να μην έχετε περισσότερα από τρία κλικ του «ποντικιού» ανάμεσα στην αρχική σελίδα του οργανισμού και την πολιτική για την αναπηρία να κρατάτε ενημερωμένες τις ιστοσελίδες με την πολιτική για την αναπηρία (τουλάχιστον μια φορά το χρόνο) Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαμόρφωση πολιτικής για την αναπηρία Η πολιτική σας για τη διαφορετικότητα πρέπει να περιέχει ξεκάθαρες αναφορές σε «ανθρώπους με αναπηρίες» σαν μέλη του πελατολογίου και του εργατικού σας δυναμικού και οφείλει να περιλαμβάνει: μία σύντομη δήλωση των σκοπών και τους σκεπτικού της πολιτικής για την αναπηρία, με αναφορές στην σχετική νομοθεσία, εφόσον υπάρχει τέτοια το όνομα του τμήματος που είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της πολιτικής Κατευθυντήριες γραμμές για την παρουσίαση της πολιτικής του οργανισμού σας για την αναπηρία στον ιστότοπό σας Εκθέστε την πολιτική για την αναπηρία στον ιστότοπό σας, με τρόπο που να αντικατοπτρίζει την προτεραιότητα του οργανισμού σχετικά με την ένταξη των ανθρώπων με αναπηρίες σαν πελατολόγιο, στο εργατικό δυναμικό ή σε όποιες θέσεις κατάρτισης τυχόν προσφέρονται. Αυτό σημαίνει ευκολία πλοήγησης, σαφή και εύκολα κατανοητή γλώσσα, προσβασιμότητα στο δίκτυο. Η ευκολία πρόσβασης 10 11

7 Κυβερνητική νομοθεσία ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Άρθρο 21 6 του αναθεωρημένου Συντάγματος της Ελλάδας Ν.2643/1998: Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις Ν.2683/1999 (ΦΕΚ 19Α/ ) και τροποποιήσεις από το Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196Α / ): Κώδικας Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ν.2956 (ΦΕΚ 258/Α/ ): Αφορά αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις. Τροποποιεί διατάξεις του Νόμου 2643/ Ν.3174/2003 (ΦΕΚ 205 Α / ): Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα. N.3230/2004 (ΦΕΚ 44/τ.Α / ) Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις (παράγραφος 10, άρθρο 12). 04.htm Ν.3304/2005 (ΦΕΚ 16/Α (27/01/2005): Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, Προεδρικό Διάταγμα 16 του 1996 για τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ Εγκύκλιος με θέμα «Πρόγραμμα προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία έτους 2006» Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/ ) Θεσμικό πλαίσιο παροχής διευκολύνσεων σε ΑΜΕΑ που εργάζονται στο Δημόσιο. Από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας εκδίδεται κατ έτος απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία κυρώνει σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ και η οποία προβλέπει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση Ατόµων µε αναπηρία και την εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας Ατόµων µε αναπηρία (Ν. 2643/1998). Με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Π.ΑμεΑ/Φ.3/6/7986/ ζητήθηκε από όλα τα Υπουργεία, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ α και β βαθμού να γνωστοποιήσουν τον αριθμό των ατόμων με αναπηρία που υπηρετούν σε αυτές κατά κλάδο και ειδικότητα, το θεσμικό πλαίσιο πρόσληψής τους, τα καθήκοντα που ασκούν και τέλος τα προβλήματα / δυσχέρειες που πιθανόν αντιμετωπίζουν στο χώρο εργασίας τους, όπως για παράδειγμα προσβασιμότητα, συνθήκες εργασίας, ωράριο, ειδικές άδειες κ.ο.κ

8 Ένταξη των ανθρώπων με αναπηρία: Ένα εργαλείο Αυτό-αξιολόγησης για ελέγχους προσβασιμότητας Οι παρακάτω ερωτήσεις δίνονται σαν ένα βοήθημα για την εκτίμηση της ικανότητας του οργανισμού σας να υποδεχθεί εργαζομένους και ασκούμενους με αναπηρίες. Οι απαντήσεις σας σε αυτές τις ερωτήσεις θα αποτελέσουν χρήσιμες πληροφορίες για μελλοντικούς υποψήφιους καθώς και για τους δικούς σας σκοπούς εσωτερικής, τακτικής παρακολούθησης. Η εταιρία σας έχει πολιτική για την αναπηρία και ένα σχέδιο δράσης, σαν αναπόσπαστο μέρος του γενικού της σχεδίου, που να εξασφαλίζει την ίση πρόσβαση για πελάτες, εργαζομένους και ασκούμενους με αναπηρίες, αναφορικά με τις εγκαταστάσεις, τις λειτουργίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες; Η εταιρία σας έχει προϋπολογισμό για το σχέδιο δράσης, ένα συντονιστικό γραφείο και/ή αρμόδιους υπαλλήλους υπεύθυνους για την εφαρμογή του σε όλο το εταιρικό σύστημα; Η εταιρία σας έχει προϋπολογισμό για να κάνει επιπρόσθετες προσαρμογές, πάνω και πέρα από τα γενικά μέτρα; Υπάρχουν κρατικές χορηγίες διαθέσιμες για το σκοπό αυτό; Οι αλλοδαποί ασκούμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν στο κόστος αυτό; Όταν γνωστοποιείτε στο κοινό κενές θέσεις εργασίας, πρακτικής και άσκησης δηλώνετε ότι άτομα με αναπηρία που έχουν τα προσόντα είναι ευπρόσδεκτα να κάνουν αίτηση; Είναι ο ιστότοπος του οργανισμού σας απολύτως προσβάσιμος σε ανθρώπους με διαφορετικές αναπηρίες; Υπάρχει διαθέσιμο έντυπο υλικό σε εναλλακτικές μορφές; Υπάρχουν βοηθήματα για να βρίσκει κανείς το δρόμο του (ανάγλυφη διαγράμμιση κ.ά.) στις εγκαταστάσεις της εταιρίας; Οι συνθήκες φωτισμού στα διάφορα μέρη των εγκαταστάσεων λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες των ανθρώπων με προβλήματα όρασης; Οι συνθήκες ακουστικής στα διάφορα μέρη των εγκαταστάσεων λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες των ανθρώπων με προβλήματα ακοής; Υπάρχουν ισοδύναμες οπτικές λύσεις για ακουστικά σήματα, π.χ. σειρήνες έκτακτης ανάγκης; Υπάρχουν ειδικευμένοι μεταφραστές της νοηματικής γλώσσας για κωφούς ανθρώπους διαθέσιμοι ή μπορούν να προσληφθούν; επίσης για αλλοδαπούς ασκούμενους που μπορεί να χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες; Μπορούν οι εργαζόμενοι και οι ασκούμενοι με μαθησιακές δυσκολίες να ζητήσουν να προσαρμοστούν οι συνήθειες, οι οδηγίες και η επίβλεψη στις ανάγκες τους; Η ποιότητα του αέρα στα διάφορα μέρη των εγκαταστάσεων είναι κατάλληλη για άτομα με αλλεργίες, άσθμα και ευαισθησίες σε ουσίες; Με ποιους τρόπους το φυσικό περιβάλλον της εταιρίας λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες των ανθρώπων με φυσικές αναπηρίες όπως χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων σχετικά με τη στάθμευση, εξωτερικούς διαδρόμους, εισόδους, την κίνηση μεταξύ των ορόφων, τους χώρους αναμονής, τα γραφεία, τις αίθουσες συναντήσεων, τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης, καφετέριες, γυμναστήρια, τουαλέτες; Οι γεωγραφικές αποστάσεις μεταξύ μερών της εταιρίας απαιτούν μέσο μεταφοράς για άτομα με περιπατητικούς περιορισμούς και πώς ικανοποιείται αυτή η ανάγκη; Ποιες είναι οι πιθανότητες για ασκούμενους με αναπηρία να αποκτήσουν κατάλληλη κατοικία;

9 Γενική προσβασιμότητα στον εργασιακό χώρο Σαν αποτέλεσμα της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον των διακρίσεων και υπέρ της κοινωνικής ένταξης, η Παγκόσμια Σχεδίαση ή Σχεδίαση για Όλους αναμένεται να γίνει καθοδηγητική αρχή στη νομοθεσία των Κρατών-Μελών σε σχέση με όλο το δομημένο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων και των εργασιακών χώρων. Η Παγκόσμια Σχεδίαση συνεπάγεται ότι τα εργασιακά περιβάλλοντα είναι προσβάσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άνεση και ασφάλεια, επί ίσοις όροις, από όλους τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων με αλλεργίες, σωματικές, αισθητηριακές, γνωστικές και ψυχιατρικές αναπηρίες. Η Παγκόσμια Σχεδίαση απαιτεί την αυτόματη ενσωμάτωση των αναγκών αυτών των ομάδων, ως ζήτημα αρχής στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διατήρηση των φυσικών εγκαταστάσεων, της λήψης αποφάσεων και των σχετιζόμενων με την εργασία διαδικασιών του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης επί του έργου (on-the-job training). Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αναπτύξετε και να διαμορφώσετε το έργο του οργανισμού σας για την προσβασιμότητα. Δείτε ένα παράδειγμα του πώς μπορείτε να το κάνετε: 1. Τι εννοεί ο οργανισμός σας με τον όρο «προσβασιμότητα» Καθορίστε το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο προσβασιμότητας στα οποία είναι δεσμευμένος ο οργανισμός σας. Ποια είναι η ευθύνη σας ως κρατικός φορέας; Ποια νομοθεσία είστε υποχρεωμένος ως κρατικός φορέας να ακολουθήσετε; 2. Κάντε κάποιον υπεύθυνο Αναθέστε σε ένα άτομο ή μια ομάδα υψηλόβαθμων στελεχών, το έργο του να καταστήσει τον οργανισμό και τις δραστηριότητές του προσβάσιμα. 3. Εκτιμήστε τις ανάγκες προσβασιμότητας του οργανισμού σας Διενεργήστε έναν έλεγχο προσβασιμότητας που εκτιμά τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες του οργανισμού σας, συμπεριλαμβανομένων των αγορών, των προσλήψεων, της εκπαίδευσης επί του έργου και των προαγωγών σε σχέση με τα εμπόδια για ανθρώπους με αναπηρίες και με τις ενέργειες που απαιτούνται για να εξαλειφθούν τα εμπόδια. Η περίληψη του ελέγχου θα πρέπει να παρουσιαστεί στην ηγεσία του οργανισμού. 4. Υπολογίστε το κόστος των απαιτούμενων ενεργειών Υπολογίστε το κόστος των μεμονωμένων ενεργειών που θεωρούνται απαραίτητες για τη συμμόρφωση με την πολιτική σας για την προσβασιμότητα. 5. Συμπεριλάβετε το κόστος στον γενικό προϋπολογισμό Εξασφαλίστε έναν ετήσιο προϋπολογισμό για ενέργειες προσβασιμότητας που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του οργανισμού σας στη διαφορετικότητα και την προσβασιμότητα. 6. Θέστε προτεραιότητες και υιοθετήστε ένα σχέδιο δράσης Θέστε προτεραιότητες και αποφασίστε ποιες δράσεις πρέπει να γίνουν άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Υιοθετήστε ένα σχέδιο δράσης για τα επόμενα χρόνια. 7. Αναθεωρήστε και αξιολογήστε το έργο Το σχέδιο δράσης δεν είναι ένα τελικό έγγραφο πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδική αξιολόγηση και αναθεώρηση. Βεβαιωθείτε ότι το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει ένα χρονοδιάγραμμα που δηλώνει ξεκάθαρα πότε πρέπει να γίνονται οι αναθεωρήσεις, οι αξιολογήσεις και οι έλεγχοι

10 Προσαρμόζοντας τον εργασιακό χώρο για ένα άτομο Το επίπεδο γενικής προσβασιμότητας συχνά δεν είναι επαρκές για να ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων των ανθρώπων με αναπηρίες. Σε πολλές περιστάσεις θα χρειαστούν εξατομικευμένες προσαρμογές εγκαταστάσεων, εργασιακών χώρων και εργασιακών διαδικασιών για να ολοκληρωθεί η γενική προσβασιμότητα και χρηστικότητα ενός εργασιακού χώρου. Τροποποίηση του εργασιακού χώρου για έναν μεμονωμένο ασκούμενο Ανάλογα με τις ικανότητες και τις ανάγκες του ατόμου μπορεί να απαιτούνται επιπρόσθετες τροποποιήσεις, όπως πόρτες που ανοίγουν αυτόματα για ανθρώπους με μειωμένη δύναμη στα χέρια, ιδιαίτερα φαρδιά καθίσματα τουαλέτας, ειδικά τοποθετημένα ή εξειδικευμένα έπιπλα γραφείου για άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια, επαγωγικό κύκλωμα για ανθρώπους με προβλήματα ακοής (induction loop) ή επιφάνειες δαπέδου με μεγάλη χρωματική αντίθεση για άτομα με μειωμένη όραση, ώστε να βρίσκουν καλύτερα τον δρόμο. Υποστηρικτική τεχνολογία στον εργασιακό χώρο για έναν μεμονωμένο ασκούμενο Σε πολλές περιπτώσεις υποστηρικτικές συσκευές εξαλείφουν την ανάγκη για εξατομικευμένες τροποποιήσεις του εργασιακού χώρου ή τις συμπληρώνουν περαιτέρω. Παραδείγματα μπορεί να είναι τα ακόλουθα, για ανθρώπους με: σωματικές αναπηρίες: ακουστικά για κλήσεις χωρίς τη χρήση χεριών (handsfree), πολύ μικρά πληκτρολόγια, ή αισθητηριακές αναπηρίες: πολύ έντονο φως, υπολογιστές με σύστημα Μπράιγ (Braille) και σαρωτές με οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR scanners), τηλέτυπα (TTY τηλεπικοινωνιακές συσκευές για ανθρώπους που είναι κωφοί) ή γνωστικές αναπηρίες: τηλέφωνα με φωτογραφίες ανθρώπων αντί για αριθμούς. Προσωπική Βοήθεια Οι άνθρωποι με εκτεταμένες αναπηρίες εξαρτώνται από τη βοήθεια άλλων στις δραστηριότητες της καθημερινής τους 19

11 ζωής, όπως η προσωπική υγιεινή, το φαγητό, το ντύσιμο, κλπ. Βοήθεια στη δουλειά μπορεί να σημαίνει βοήθεια στη μετακίνηση προς και από αυτή, στα γεύματα, στις επισκέψεις στην τουαλέτα, στην ανάγνωση εγγράφων σε περιπτώσεις προβλημάτων όρασης, στο σήκωμα βαριών βιβλίων και φακέλων, στη φωτοτύπηση ή σε άλλες παρόμοιες δραστηριότητες που ο χρήστης είτε δεν μπορεί να εκτελέσει είτε απαιτούν υπερβολικό χρόνο και ενέργεια εκ μέρους του. να προκαλέσει τεράστια διαφορά στην ικανότητα ενός ανθρώπου να αποδώσει. Το να ανταλλάξει κανείς κάποιες εργασιακές λειτουργίες με έναν συνάδερφο μπορεί να σημαίνει πολλά για την μείωση της σωματικής ή ψυχολογικής πίεσης, την επαγγελματική ικανοποίηση και την απόδοση. Μερική απασχόληση Είναι δυνατόν η εργασία να εκτελείται υπό καθεστώς μερικούς απασχόλησης; αρμοδιότητες αποτελεί άλλη μια λύση που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για το άτομο, διατηρώντας παράλληλα τα επίπεδα παραγωγής του οργανισμού. Σε κάποιες χώρες υπάρχουν δημόσιες αρχές ή ιδιωτικοί φορείς στους οποίους μπορεί το προσωπικό των ανθρωπίνων πόρων και οι υποψήφιοι ασκούμενοι να απευθύνονται για συμβουλές, χορηγίες ή βοήθεια σχετικά με τον εξοπλισμό και/ή την προσαρμογή του εργασιακού χώρου σύμφωνα με τις ανάγκες των ατόμων. Προσοχή: η χρηματοδότηση ή τα φορολογικά κίνητρα μπορεί να είναι διαθέσιμα σε εργαζόμενους και όχι σε ασκούμενους. Για καλύτερα αποτελέσματα ο χρήστης θα πρέπει να είναι εκείνος που θα αποφασίζει ποιος θα εργαστεί ως βοηθός του, και ο βοηθός θα πρέπει να δίνει σχετική αναφορά στον χρήστη και όχι στον προϊστάμενο του ανάπηρου ανθρώπου. Ένας άνθρωπος που ήδη εργάζεται στον οργανισμό σπάνια αποτελεί ικανοποιητική λύση ως βοηθός. Προσαρμογή της εργασιακής κατάστασης ενός μεμονωμένου ασκούμενου Κατά την προσαρμογή της εργασίας στις ανάγκες ενός μεμονωμένου υπαλλήλου ή ασκούμενου, η εργασιακή διαδικασία είναι εξίσου σημαντική με το φυσικό περιβάλλον του εργασιακού χώρου. Να μερικές πλευρές που αξίζει να σκεφτόμαστε: Περιγραφή εργασιακού αντικειμένου Η αλλαγή στοιχείων της δουλειάς μπορεί Ευέλικτο εργασιακό ωράριο Πώς βλέπει ο οργανισμός σας το ευέλικτο εργασιακό ωράριο; Ίσως είναι δυνατό οι εργαζόμενοι να ξεκινούν την εργάσιμη ημέρα αργότερα και να τελειώνουν αργότερα. Διακεκομμένη εργασία στο σπίτι Ποιες είναι οι πολιτικές του οργανισμού σας για την εργασία από το σπίτι, μία ή περισσότερες μέρες τη βδομάδα, δεδομένων των σημερινών λύσεων των τεχνολογιών της πληροφορίας; Μοίρασμα μιας θέσης με έναν συνεργάτη Ένα άλλο παράδειγμα προσαρμογής θα μπορούσε να είναι να μοιράζεται κάποιος τη θέση με έναν συνεργάτη. Εργασία σε ομάδες με επιμερισμένες αρμοδιότητες Η εργασία σε ομάδες με επιμερισμένες 20 21

12 Από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας εκδίδεται κατ έτος απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία κυρώνει σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ και η οποία προβλέπει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση Ατόµων µε αναπηρία και την εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας Ατόµων µε αναπηρία (Ν. 2643/1998). Το Γραφείο Μελετών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) του ΥΠΕΧΩΔΕ (http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/ g html), στα πλαίσια της προσπάθειας που έχει αναλάβει για την προώθηση της δυνατότητας αυτόνομης διακίνησης και διαβίωσης όλων των πολιτών, συνέστησε ομάδες εργασίας από τεχνικούς - εκπροσώπους διαφόρων υπουργείων και φορέων, οι οποίες, με συντονίστρια την Προϊσταμένη του Γραφείου, κατά το χρονικό διάστημα , συνέταξαν τις Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑΜΕΑ που περιελάμβαναν τα εξής: Γενικές αρχές - Ανθρωπομετρικά στοιχεία Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων κίνησης πεζών. Ράμπες ατόμων και αμαξιδίων. Κλίμακες ή σκάλες. Μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών. Σήμανση. Είσοδοι κτιρίων. Δημόσιοι χώροι υγιεινής. Κτίρια που χρησιμοποιούνται από το κοινό. Κατοικία. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) (www.ypakp.gr Υπουργείο Ειδική Γραμματεία Σ.ΕΠ.Ε) έχει σαν ρόλο: - Την επίβλεψη και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. - Την έρευνα, ανακάλυψη και δίωξη των περιπτώσεων παράβασης της εργατικής νομοθεσίας και παράνομης απασχόλησης, καθώς και την έρευνα για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων. - Την παροχή πληροφοριών και υποδείξεων για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Στο Αρθρ.15 Ν.3106/2003 ορίζεται ότι «με Κ.Υ.Α Υπουργών Οικονομικών και Υγείας μπορεί να ανατίθεται στην Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων για την παροχή διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα σε κωφά άτομα, για την κάλυψη αναγκών επικοινωνίας τους με δημόσιες, δικαστικές και άλλες αρχές. Στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας εγγράφονται κάθε χρόνο πιστώσεις για την κάλυψη αυτών των δαπανών». Οι οδηγίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προδιαγραφές από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όταν λαμβάνονται υπ όψιν από το στάδιο της μελέτης, η εφαρμογή τους επιβαρύνει ελάχιστα ή και καθόλου τον προϋπολογισμό του κάθε έργου, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για την εκ των υστέρων κατασκευή τους

13 Ενδεδειγμένη πολιτική για κατάρτιση που δεν αποκλείει κανέναν εν απουσία γενικής προσβασιμότητας Αναφορές σε πηγές Δεν θέλουμε με κανέναν τρόπο να δώσουμε την εντύπωση πως ο φορέας σας θα πρέπει να είναι απολύτως απελευθερωμένος από κάθε είδους εμπόδιο πριν επιχειρήσετε να προσλάβετε κατηρτισμένα άτομα με αναπηρία για πρακτική άσκηση ή εργασία. Δεν έχουν όλοι οι ανάπηροι άνθρωποι τις ίδιες ανάγκες. Ένα περιβάλλον μπορεί να είναι απροσπέλαστο για έναν άνθρωπο αλλά εντελώς προσπελάσιμο για έναν άλλο. Ένα γραφείο στον δεύτερο όροφο χωρίς ασανσέρ μπορεί να αποτελεί ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο για έναν χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου, όχι όμως και για έναν άνθρωπο με πρόβλημα όρασης. Μοναδική απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιθυμία από την πλευρά σας να επεξεργαστείτε τις ανάγκες καθενός υποψηφίου ξεχωριστά. ΟΑΕΔ ΥΠΕΣΔΔΑ Γενική Γραμματεία Ισότητας βλέπε docs/c22 Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας) Γραφείο Μελετών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) του ΥΠΕΧΩΔΕ g html Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας υπ αριθμ / (ΦΕΚ 430/ ) ο ΟΑΕΔ κατάρτισε 3 προγράμματα για την ένταξη ανθρώπων με αναπηρίες στην Εργασία: α) Νέων Θέσεων Εργασίας για την απασχόληση Ατόμων με αναπηρίες, (κ.ά. κοινωνικών ομάδων σε κίνδυνο) β) Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ατόμων με Αναπηρίες, Απεξαρτημένων και Αποφυλακισμένων Ατόμων. γ) Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας των Ατόμων με αναπηρίες. Ο ΟΑΕΔ συμμετέχει σε ποσοστό 90% επί του συνολικού κόστους της απαιτούμενης δαπάνης για κάθε μία από τις εργονομικές διευθετήσεις που κρίνονται απαραίτητες και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ για κάθε μία από αυτές. Τα προγράμματα, όμως, αυτά, σημειωτέον, δεν αναφέρονται σε δημόσιους οργανισμούς, αλλά σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σωματεία και οργανισμούς

14 Κατάρτιση: Μέσο για την Απασχόληση Ιδιοκτήτες του προγράμματος είναι το Independent Living Institute στη Σουηδία (επικεφαλής εταίρος), τα Κέντρα για την Ανεξάρτητη Διαβίωση στο Bad Kreuznach (Γερμανία), το Δουβλίνο, το Ελσίνκι, την Θεσσαλονίκη, το Iniciativas y Estudios Sociales στην Ισπανία, το Integracja στην Πολωνία, και το Apeirons στη Λετονία. Το Centre for Independent Living στη Σόφια της Βουλγαρία εντάχθηκε στο πρόγραμμα σαν συνεργαζόμενος εταίρος στις αρχές του Η περίοδος του προγράμματος είναι Ιανουάριος 2006 Δεκέμβριος Το έργο χρηματοδοτείται μερικώς από τη Γενική Γραμματεία Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα συνεπάγεται το σχηματισμό εθνικών δικτύων που αποτελούνται από διοικητικούς υπαλλήλους κυβερνητικών φορέων, Μέλη του Κοινοβουλίου που εργάζονται για θέματα απασχόλησης, αντιπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων και αναπηρικών οργανισμών καθώς και άτομα με αναπηρίες που αναζητούν εργασία. Τα εθνικά δίκτυα ασκούν πιέσεις στους κρατικούς φορείς χρησιμοποιώντας δελτία τύπου, ένα τετραμηνιαίο newsletter και εξάμηνες συναντήσεις για την ανταλλαγή τεχνικής και οργανωτικής τεχνογνωσίας, θέτοντας υψηλά επίπεδα γενικής προσβασιμότητας σε δημόσιους χώρους εργασίας και εργαζόμενα προς μία εθνική πολιτική και την εφαρμογή της σχετικά με την κατάρτιση και τις προσλήψεις που συμπεριλαμβάνουν τους ανθρώπους με αναπηρία. Το έργο εστιάζει στα προγράμματα κατάρτισης εθνικών κυβερνητικών φορέων, αναπτύσσει δοκιμές και προωθεί μέτρα για να κάνει τους οργανισμούς να συμπεριλάβουν ανθρώπους με αναπηρία. Δεσμεύοντας τους εθνικούς κυβερνητικούς φορείς στο να εντάσσουν στα προγράμματά τους κατηρτισμένα άτομα που έχουν κάποια αναπηρία, φιλοδοξούμε να δώσουμε παραδείγματα καλών πρακτικών που υποχρεώνουν όχι μόνο άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, αλλά και ιδιωτικές εταιρίες και ΜΚΟ να συμμορφωθούν. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Training as Vehicle to Employment στο 26

15 Asociación INICIATIVAS y ESTUDIOS SOCIALES

Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Εύλογες προσαρμογές για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Εύλογες προσαρμογές Προσπελασιμότητα Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία και η προσβασιμότητα ορίζεται ως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Προγράμματα ΟΑΕΔ 1. Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «e-πιμενω» Θέµα ηµερίδας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Ανάγκη υποστήριξης για προσωπική αυτονομία... 3 Ανεξάρτητη διαβίωση... 3 Αντισταθμιστικά μέσα... 3 Άτομα με μειωμένη κινητικότητα....

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία

ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία Τεχνολογική Επανάσταση Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας φέρνει συνεχείς αλλαγές στην καθηµερινότητα Όµως ένα µεγάλο ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ ΟΡΟΙ / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων του Δημοσίου Τομέα και τον ΟΤΑ για την απασχόληση 10.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ ΟΡΟΙ / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων του Δημοσίου Τομέα και τον ΟΤΑ για την απασχόληση 10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ ΟΡΟΙ / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων του Δημοσίου Τομέα και τον ΟΤΑ για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (Προϋπολογισμός 120.000.000.).

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/ Α Α1 Περιγραφή Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ

2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ 2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 2 η Ενότητα Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - αναφέρουμε τους ισχύοντες εργασιακούς νόμους που αφορούν στους μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ,81 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ,81 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 11.351,81 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π.

Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π. Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π. Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγήτρια: Χριστοφή Μαρίλυ, Εμπειρογνώμων προσβασιμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Από την ανεργία στην εργασία

Από την ανεργία στην εργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Από την ανεργία στην εργασία Δράσεις για την ένταξη ομάδων στόχων στην αγορά εργασίας και τη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Προϋπολογισμός: 2,5

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ)

Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 14-15 Μαΐου 2013 Πληροφοριακό Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης Δοµών Eιδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ) Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Κ ο υ ρ ο υ π έ τ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του πανεπιστημίου Frederick, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μονάδα Προσβασιμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία ( )

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία ( ) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.5.2017 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (2010-2020) Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Enter the name of the interviewer. ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη Α) Η αρχή της ισότητας στο ελληνικό Σύνταγμα i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Το Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975 κατοχυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κατευθυντήριες - οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κατευθυντήριες - οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κατευθυντήριες - οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Γ μέρος)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Γ μέρος) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Γ μέρος) Ψαθάς Δημήτρης Παιδαγωγός MSc 25-10-09 Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η πολιτική ή οι πολιτικές για την εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Υπάρχουν 80 περίπου εκατομμύρια πολίτες με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

.... ) :..././

.... ) :..././ Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Κοινωνιολογίας Πρακτική Άσκηση Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Γιάννης Ζαϊµάκης Τηλ. επικοινωνίας: 28310 77495 Email: zaimakis@social.soc.uoc.gr Αγαπητέ κύριε, αγαπητή κυρία, Θα σας παρακαλούσαµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο check and go

εργαλείο check and go εργαλείο check and go ατομικό προφίλ για προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες Βάση χωρίς εμπόδια για άτομα σε εταιρίες Εταίροι του ερευνητικού έργου check and go Αυτό το ερευνητικό έργο έχει χρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δεκτή ομοφώνως έγινε απόψε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία αποτελεί την επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα ερωτηµατολογίου 1ου Προσυνεδρίου

Αποτελέσµατα ερωτηµατολογίου 1ου Προσυνεδρίου Αποτελέσµατα ερωτηµατολογίου 1ου Προσυνεδρίου Φύλο Άνδρες, 77,4% Γυναίκες, 22,6% 17.844 συµµετέχοντες στο ερωτηµατολόγιο Ηλικία Απασχόληση 13,7%, έως 34 24,1%, 35-44 30,9%, 45-54 20,1%, 55-64 11,2%, 65+

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Εκπόνηση μελετών» Δράση 3: Διακρίσεις και εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση

Έργο: «Εκπόνηση μελετών» Δράση 3: Διακρίσεις και εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση Έργο: «Εκπόνηση μελετών» Δράση 3: Διακρίσεις και εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση Παραδοτέο 3Γ: Τελική Μελέτη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Ατζέντα ομάδων εστιασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΎΤΕΡΟΣ ΑΝΤΙΚΥΒΕΡΝΉΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΊΕΣ

ΔΕΎΤΕΡΟΣ ΑΝΤΙΚΥΒΕΡΝΉΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΊΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΕΎΤΕΡΟΣ ΑΝΤΙΚΥΒΕΡΝΉΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΊΕΣ Πολλά Θέματα Lions, σε όλο τον κόσμο, από το Π.Θ. 13 Οχάϊο, μέχρι το Π.Θ. 111 Γερμανία, έχουν επιτυχώς χρησιμοποιήσει τη θέση του δεύτερου Αντικυβερνήτη,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας για την Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα

Αποτελέσματα Έρευνας για την Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα Αποτελέσματα Έρευνας για την Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα Ιούνιος 2017 Ταυτότητα της Έρευνας Η παρούσα έρευνα διεξήχθη το διάστημα Μαΐου - Ιουνίου 2017. Δείγμα: 180 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Η Στελέχωση 1 Με τον όρο στελέχωση εννοούνται εκείνες οι λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι η οργάνωση έχει στο παρόν, και θα έχει στο κοντινό μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε συμπληρώστε με το σύμβολο «ν» ή υπογραμμίστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει.

Παρακαλούμε συμπληρώστε με το σύμβολο «ν» ή υπογραμμίστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει. «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Διαβάστε περισσότερα

Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια ατόμων συνολικά

Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια ατόμων συνολικά «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου 2

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)»

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)» ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)» Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 24/9-8/10-15/10-22/10-29/10 2015 Χώρος Διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: BAYSIDE KATSARAS ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΟΔΟΣ: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 7 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85104 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 95004-95177 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων. Όνομα: Διεύθυνση: Αριθμός τηλεφώνου: Ηλεκτρονική διεύθυνση: Χώρα:

Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων. Όνομα: Διεύθυνση: Αριθμός τηλεφώνου: Ηλεκτρονική διεύθυνση: Χώρα: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πρωτοβουλία κινητικότητας «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» και τις πιθανές μελλοντικές επιλογές μέτρων της ΕΕ για την εργασιακή κινητικότητα των νέων εντός της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece ZA5447 Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Greece FLASH 304 EUROBAROMETER SURVEY "EMPLOYERS' PERCEPTION OF GRADUATE EMPLOYABILITY" Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

επαγγελματικός προσανατολισμός ΑμεΑ Παναγιώτης Γιαβρίμης

επαγγελματικός προσανατολισμός ΑμεΑ Παναγιώτης Γιαβρίμης επαγγελματικός προσανατολισμός ΑμεΑ Παναγιώτης Γιαβρίμης Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι η επιστήμη η οποία αποσκοπεί στο να βοηθήσει το άτομοναγνωρίσειτονεαυτό του και να αξιοποιήσει τις ικανότητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Θέμα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ (10) ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Θέμα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ (10) ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ημερ. 17-06-2016 Αρ.πρωτ: 737 ΠΡΟΣ Διεύθυνση: Παπάγου 49, 41500, Γιάννουλη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τοπική Ανάπτυξη δεν είναι,μόνο και κυρίως, μεγέθυνση Παραγωγικών συντελεστών, πολύ δε περισσότερο Οικονομικών Μέσων Όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα. ερωτηματολογίου. 1 ου Προσυνεδρίου. «Για τους Εργαζομένους και τους Ανέργους»

Αποτελέσματα. ερωτηματολογίου. 1 ου Προσυνεδρίου. «Για τους Εργαζομένους και τους Ανέργους» Αποτελέσματα ερωτηματολογίου 1 ου Προσυνεδρίου «Για τους Εργαζομένους και τους Ανέργους» 17.844 Συμμετέχοντες στο ερωτηματολόγιο για το 1 ο Προσυνέδριο Φύλο Ηλικία Απασχόληση Γυναίκες 22,6 55-64 20,0 65+

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Α-Ω ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)» Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 2017 Χώρος Διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της προσβασιμότητας του σχολείου μας

Μελέτη της προσβασιμότητας του σχολείου μας Βιωματική δράση: Μελέτη της προσβασιμότητας του σχολείου μας Γυμνάσιο Λ.Τ. Παξών Σχολικό έτος: 2015-2016 Τάξη: α γυμνασίου Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Λιανού Σταυρούλα ΠΕ17.01 Ας προσπαθήσουμε να δούμε αλλιώς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Ωραιόκαστρο 01.11.2016 Αριθ. Πρωτ : 1267 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.464,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράσης για την Αναπηρία

Πρόγραμμα Δράσης για την Αναπηρία Greek Πρόγραμμα Δράσης για την Αναπηρία Έκδοση 4 City of Greater Dandenong Πρόγραμμα Δράσης για την Αναπηρία 2010 2014 Το City of Greater Dandenong δεσμεύεται να βελτιώσει την πρόσβαση και την κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διοίκηση Καριέρας (Career Management) είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα WWW.MANPOWERGROUP.GR T: 210 32.24.301 Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 Ταυτότητα Έρευνας Δείγμα: Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Από την ανεργία στην εργασία

Από την ανεργία στην εργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Από την ανεργία στην εργασία Δράσεις για την ένταξη ομάδων στόχων στην αγορά εργασίας και τη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Προϋπολογισμός: 2,5

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την οργάνωση, σε ένα τμήμα σε μια συγκεκριμένη δράση ή ομάδα εργασίας. Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί σε πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Καλαμαριά 16/01/2017 Αρ.πρωτ. 42 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΡΓΚΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕΣΥΠ Β ΕΞΑΜΗΝΟ

ΖΑΡΓΚΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕΣΥΠ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: Συμβουλευτική στη Δια Βίου Ανάπτυξη Καθηγήτρια: Ρ. Καλούρη ΖΑΡΓΚΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕΣΥΠ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού τ.106, Σεπτέμβρης- Νοέμβρης 2015, σσ 12-24 (Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

3η Ενότητα: Οδηγίες Προάσπισης της Ένταξης. στο Σχεδιασμό και στην Εφαρμογή Νόμων, Πολιτικών και Προγραμμάτων

3η Ενότητα: Οδηγίες Προάσπισης της Ένταξης. στο Σχεδιασμό και στην Εφαρμογή Νόμων, Πολιτικών και Προγραμμάτων EDAMAT Πρακτικός Οδηγός της Ευρωπαϊκής Δράσης για την Ένταξη της Διάστασης της Αναπηρίας (Μainstreaming) στις Πολιτικές και στις Πρακτικές 3η Ενότητα: Οδηγίες Προάσπισης της Ένταξης της Διάστασης της Αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων 1. Περίληψη του έργου 2. Τι είναι το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση; Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΟΔΟΣ: ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 85102 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22410 56275-56140

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 7.1.9. ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, _ έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.) Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑμεΑ (ΕΚΚΕΕ)

ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑμεΑ (ΕΚΚΕΕ) ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑμεΑ (ΕΚΚΕΕ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "Η ΑΡΓΩ", ΥΛΟΠΟΙΕΙ: ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2012-2013 Υπουργείο Εργασίας & Κονωνικής

Διαβάστε περισσότερα