Η εξέλιξη του παραλιακού μετώπου του Ηρακλείου σε συνάρτηση με την εξέλιξη της πόλης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εξέλιξη του παραλιακού μετώπου του Ηρακλείου σε συνάρτηση με την εξέλιξη της πόλης"

Transcript

1 Η εξέλιξη του παραλιακού μετώπου του Ηρακλείου σε συνάρτηση με την εξέλιξη της πόλης Βάλια ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σχέση της πόλης του Ηρακλείου με τη θάλασσα, ο ρόλος και η αξιοποίηση του παραθαλάσσιου μετώπου της εξελίσσεται σε αναλογία και αντανακλά την κοινωνική και οικονομική εξέλιξη της ίδιας της πόλης. Στις σύγχρονες συνθήκες η πολιτική της αξιοποίησης του παραθαλάσσιου μετώπου της πόλης εντάσσεται στις σύγχρονες πολιτικές αξιοποίησης των παραλιακών μετώπων, όπως αυτές καθορίζονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνδέεται με τις κατευθύνσεις που μπαίνουν για την μετατροπή της πόλης σε επιχειρηματικό και τουριστικό πόλο και οδηγεί στην εμπορική εκμετάλλευση της παραλιακής ζώνης. Οι κατευθύνσεις αυτές, θεσμοθετημένες μέσα από το Χωροταξικό Σχέδιο, το ΓΠΣ Ηρακλείου και ανάλογα σχέδια υλοποιούνται μέσα από μελέτες που αφορούν την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της πόλης, με αρνητικά αποτελέσματα για τον ίδιο το χαρακτήρα της περιοχής, τη σχέση της πόλης με τη θάλασσα, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη σχέση τους με τη δημόσια γη. ABSTRACT The relationship between the city of Iraklion and the sea, such as the development of its coastal front, evolve in proportion with the social and economic development of the city itself. Nowadays, the exploitation and development of the coastal front of the city follows the contemporary policies of exploitation of coastal fronts, as these are determined by the European Union. It is connected with the directions on the development of the city of Iraklion as a business and tourist center and leads to the commercial exploitation of the coastal area. These directions become enacted through the zoning plan, the layout of the city of Iraklion and other proportional plans. They are materialized through projects on the reformation of the coastal front, which have negative consequences referring to the relationship of the city with the sea, the residents quality of life and their relation to the public ground. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην ανάλυση διαμόρφωσης και αξιοποίησης ενός παραλιακού μετώπου και συγκεκριμένα του παραλιακού μετώπου της πόλης του Ηρακλείου. Στόχος της εργασίας είναι να ερευνήσει τις γενικές κατευθύνσεις, πολιτικές, οικονομικές, που εμπεριέχονται στην ανάπλαση και αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου στις σύγχρονες συνθήκες, το γενικότερο πλαίσιο δηλαδή στο οποίο κινούνται αυτές, σε σχέση με την ανάπτυξη της ίδιας της πόλης. Μιας ανάπλασης μέσα από μία σειρά μελετών στόχοι των οποίων, σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους φορείς, είναι η επανασύνδεση, το άνοιγμα της πόλης προς τη θάλασσα, η αναβάθμιση της περιοχής, η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης του Η- ρακλείου στην πραγματικότητα όμως είναι επιχειρηματική εκμετάλλευση της περιοχής. Στόχος της εργασίας λοιπόν δεν είναι τόσο το να εστιάσει, να αναλύσει το αποτέλεσμα της ανά- ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09 309

2 πλασης, πολεοδομικά, αρχιτεκτονικά, αισθητικά, αλλά το υπόβαθρο που οδηγεί σε αυτό, το οποίο βρίσκεται σε αναλογία με τις πολιτικές που ακολουθούνται συνολικά για τα παραλιακά μέτωπα στις ευρωπαϊκές πόλεις. Στο τέλος γίνεται μία προσπάθεια να μπουν κάποιοι γενικοί άξονες που αφορούν την α- ξιοποίηση και ανάπλαση του παραλιακού μετώπου σαν εκτεταμένο δημόσιο χώρο για την ε- κτόνωση της πόλης προς τη θάλασσα προς όφελος των κατοίκων. 2. Η ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ - Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣ- ΣΙΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Η ανάπτυξη οικισμών και, στη συνέχεια, πόλεων κοντά στη θάλασσα αποτέλεσε, από την αρχή ακόμα της εξέλιξης της κοινωνίας, μια επιλογή που πατούσε πάνω στην ανάγκη για επικοινωνία και συναλλαγή, εμπορική ή πολιτισμική. Από τα αρχαία ακόμα χρόνια κάθε πόλη που αποτελούσε οικονομικό και πολιτικό κέντρο, ακόμα κι αν ήταν χτισμένη στην ενδοχώρα για λόγους ασφάλειας, είχε το αντίστοιχο επίνειο, το λιμάνι της για τη σύνδεση της με τον υ- πόλοιπο γνωστό κόσμο. Αλλά και αντίστροφα, η δυνατότητα θαλάσσιας επικοινωνίας βοήθησε γενικά στην εξέλιξη των πόλεων αυτών σε οικονομικά- διοικητικά κέντρα αλλά και σε επίπεδο πολιτιστικό, λόγω της αλληλεπίδρασης με άλλες περιοχές, χώρες, πολιτισμούς. Οι πόλεις- λιμάνια λοιπόν είχαν τη γενική τάση ανάπτυξης του εμπορίου, εξέλιξης σε οικονομικά, διοικητικά κέντρα. Με την εξέλιξη του καπιταλιστικού συστήματος και την ανάπτυξη της βιομηχανίας και των μεταφορών εξελίχθηκαν και σαν βιομηχανικά κέντρα, απέκτησαν νέο ρόλο στη μεταφορά, εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων- εμπορευμάτων. Μέχρι το 17 ο - 18 ο αιώνα, έως και την περίοδο της φεουδαρχίας δηλαδή, η σχέση, η αλληλεπίδραση πόλης- θάλασσας περιορίζεται στην ύπαρξη και τη λειτουργία του λιμανιού της. Αντίστοιχα και η επέμβαση και αξιοποίηση της παραθαλάσσιας ζώνης περιορίζεται στις απαραίτητες εκείνες επεμβάσεις για τη διαμόρφωση του λιμανιού και ενδεχομένως της κατασκευής οχύρωσης για την προστασία της πόλης από εχθρική εισβολή και, σε περίοδο ειρήνης, τις επιθέσεις πειρατών. Το πέρασμα στο καπιταλιστικό σύστημα που οδήγησε στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και σχετικών τομέων, όπως εμπορίου, μεταφορών, υπηρεσιών, επέφερε σημαντικές αλλαγές και στη δομή και λειτουργία των πόλεων γενικά (συγκέντρωση βιομηχανίας, ραγδαία αύξηση πληθυσμού και διόγκωση των πόλεων, πύκνωση του αστικού ιστού κα). Στα λιμάνια των πόλεων άρχισαν να αναπτύσσονται και να συνωστίζονται σχετικές χρήσεις, βιομηχανικές μονάδες, α- ποθήκες, εγκαταστάσεις μεταφορών (κατά κύριο λόγο σιδηροδρομικές), αλλά και βοηθητικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των εμπλεκόμενων στις δραστηριότητες αυτές. Αυτό οδήγησε αναγκαστικά στην επέκταση της αξιοποιημένης και οικοδομημένης παραθαλάσσιας ζώνης γύρω από το λιμάνι και σε ένα βαθμό ανεξέλεγκτης, χωρίς κανένα σχεδιασμό αλλάζοντας ριζικά την εικόνα και τη μορφή της αλλά και την επαφή της πόλης με τη θάλασσα. Στη σύγχρονη φάση του καπιταλισμού, η αντιμετώπιση από το κοινωνικό- οικονομικό σύστημα της αξιοποίησης και της χρήσης των παραθαλάσσιων ζωνών, των παραλιακών μετώπων των πόλεων όπως γενικότερα της δημόσιας γης έχει περάσει σε νέο επίπεδο. Η αντιμετώπιση μιας σειράς τομέων και αγαθών, όπως και της γης, σαν πηγή κέρδους έχει οδηγήσει στην εμπορευματοποίησή τους, στην παράδοσή τους στο κεφάλαιο με καταστροφικά για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών αποτελέσματα. Η αποβιομηχάνιση, η αλλαγή των χρήσεων γης, η επέκταση των πόλεων και η μετατόπιση του «κέντρου βάρους» της πόλης σε άλλες περιοχές, έχουν οδηγήσει στη δημιουργία μεγάλων εκτάσεων στις παραλιακές ζώνες χωρίς χρήση, νεκρές περιοχές, αποκομμένες από την πόλη. Από την άλλη, το ολοένα αυξανόμενο πρόβλημα των πόλεων, η αυξητική τάση που α- 310 ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09

3 σφυκτιά μέσα στο περιορισμένο πλέον μέγεθος των πόλεων οδηγεί στην ανάγκη για χώρους εκτόνωσης, επέκτασης, νέους χώρους επενδύσεων σε τελευταία ανάλυση. Η θέση που διατυπώνει το ΤΕΕ μέσα από εκδήλωση με θέμα «Πόλη και θάλασσα» συγκεντρώνει ακριβώς τη σύγχρονη αντίληψη: «(...) αλλάζουν μορφή τα λιμάνια της υφηλίου, καθώς κατά τα τελευταία χρόνια η σχέση πόλης θάλασσας αναπροσδιορίζεται σε όλο τον κόσμο, για να ικανοποιήσει τις διαρκώς διογκούμενες ανάγκες στα μέτωπα της οικονομίας, της κοινωνίας και του πολιτισμού (...)» (ΤΕΕ-ΤΚΜ, Πόλη και Θάλασσα, Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ 2001). Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την Πράσινη Βίβλο για τα παράκτια μέτωπα και την προσέγγιση για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών θέτει τις κατευθύνσεις για την αξιοποίηση των παραλιακών μετώπων. Oι στόχοι, οι οποίοι επιδιώκονται να επιτευχθούν μέσα από την OΔΠZ και αποσκοπούν στη βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών σύμφωνα με την ΕΕ είναι: H διατήρηση υψηλής ποιότητας παράκτιου περιβάλλοντος, Η προστασία της βιοποικιλότητας και η προστασία από φυσικές καταστροφές Η βελτίωση καίριας σημασίας οικολογικών διαδικασιών, Η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, Ο έλεγχος των ρύπων, Ο προσδιορισμός των περιοχών: α) στις οποίες μπορούν να αναπτυχθούν ανθρώπινες δραστηριότητες, β) που πρέπει να διατηρηθούν, Ο καθορισμός προδιαγραφών για τον καθορισμό των χρήσεων γης στις παράκτιες περιοχές και διευθέτηση συγκρουόμενων χρήσεων γης, Ο καθορισμός προδιαγραφών για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στις παράκτιες περιοχές, Η αποκατάσταση του υποβαθμισμένου περιβάλλοντος, Η ανάπτυξη διαδικασιών ενημέρωσης και συμμετοχής των άμεσα εμπλεκομένων κοινοτήτων. 3. Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Η πόλη του Ηρακλείου βρίσκεται στα βόρεια παράλια του νομού Ηρακλείου και σε περίπου κεντρική θέση. Είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης και αποτελεί σημαντικό εμπορικό και οικονομικό κέντρο όχι μόνο για το νησί αλλά και για ολόκληρη την περιφέρεια. Σήμερα η πόλη, μαζί με τις κοντινές περιοχές Γάζι και Ν. Αλικαρνασσό με τους οποίους συνιστά το Πολεοδομικό Συγκρότημα Ηρακλείου καταλαμβάνει μια έκταση περίπου 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχει κατοίκους (απογραφή 2001). Οροθετείται, στα βόρεια από το θαλάσσιο μέτωπο, στα ανατολικά από το αεροδρόμιο της Ν. Αλικαρνασσού και τη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου (ΒΙ.ΠΕ.). Προς το νότο, η ύπαρξη του ΒΟΑΚ (Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης) δεν κατάφερε να αποτελέσει όριο στην επέκταση της πόλης, με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και πέραν αυτού. Στα δυτικά επίσης η ύπαρξη της Βιομηχανικής Περιοχής Λινοπεραμάτων δεν έχει ανακόψει την επέκταση της πόλης σε αυτή την κατεύθυνση ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το Ηράκλειο υπάρχει, σαν θέση οικισμού τουλάχιστον, από τη μινωική εποχή σαν επίνειο της Κνωσού (Χρ. Τζομπανάκη, Το Ηράκλειο εντός των τειχών, 2000). Ο οικισμός αρχίζει να αποκτά σημασία για την ευρύτερη περιοχή τον 6 ο περίπου αιώνα, κατά την α Βυζαντινή περίοδο, οπότε παίρνει το όνομα «Κάστρο» και αποκτά την πρώτη του οχύρωση. Οι Άραβες κατακτούν την Κρήτη στα μέσα του 9 ου αι. και κάνουν το βυζαντινό οικισμό του Ηρακλείου πρωτεύουσα του εμιράτου που μετατρέπεται σε οικονομικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογεί- ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09 311

4 ου οργανώνουν το λιμάνι και επεκτείνουν την πόλη. Οι Βυζαντινοί ανακαταλαμβάνουν την πόλη το 961, που ονομάζεται πλέον «Μεγάλο Κάστρο». Εικόνα 1. Η πόλη ακι η ενετική οχύρωση κατά το 17ο αιώνα. (Πηγή: Ιστορικό Μουσείο Κρήτης) Στις αρχές του 13 ου αιώνα η Κρήτη περιέρχεται σε Ενετική κατοχή. Η πόλη ονομάζεται Candia και γίνεται οικονομικό, πολιτικό, στρατιωτικό και πνευματικό κέντρο της Κρήτης και της Μεσογείου. Επεκτείνεται έξω από τα βυζαντινά τείχη και τον 15 ο αι. κατασκευάζεται νέα οχύρωση σε μεγαλύτερη ακτίνα, η οποία σώζεται μέχρι και σήμερα. Την περίοδο αυτή διαμορφώνεται ο πολεοδομικός ιστός που επίσης διατηρείται σε μεγάλο βαθμό σήμερα και οικοδομείται ένας μεγάλος αριθμός κτιρίων, δημόσιων κυρίως, που αντανακλούν ακριβώς τη σημασία της πόλης σαν οικονομικό και διοικητικό κέντρο. Κατά την οθωμανική περίοδο ( ) η πόλη, Χάνδακας ή Μεγάλο Κάστρο, συνεχίζει να αποτελεί πρωτεύουσα του νησιού και ισχυρό εμπορικό κέντρο με επίκεντρο το λιμάνι για την ανατολική Μεσόγειο. Οι Τούρκοι ανοικοδομούν την πόλη ενσωματώνοντας ανατολίτικα στοιχεία, διατηρώντας όμως το βασικό ιστό. Δημιουργούνται επίσης οι πρώτες βιοτεχνίες, συγκεντρωμένες ανά περιοχές: σαπουναριά, ταμπακαριά (επεξεργασία δερμάτων), σιδεράδικα κτλ. Το 1898 η Κρήτη ανεξαρτητοποιείται και ανακηρύσσεται Αυτόνομη Κρητική Πολιτεία αλλά υπό την οθωμανική επικυριαρχία και την ηγεμονία των μεγάλων δυνάμεων που διατηρούν στρατιωτικές δυνάμεις στο νησί διαρκεί μέχρι το 1913, οπότε, με το τέλος των Βαλκανικών πολέμων, γίνεται η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Από τις αρχές του 20 ου αιώνα όπου εδραιώνεται το καπιταλιστικό σύστημα στην Ελλάδα, ενισχύεται η ήδη ισχυρή από την τουρκοκρατία αστική τάξη. Στο Ηράκλειο αναπτύσσεται μαζί με το εμπόριο και η βιομηχανία. Μέχρι αυτή την περίοδο η πόλη του Ηρακλείου περιορίζεται ακόμα κατά κύριο λόγο στην περιοχή μέσα στα ενετικά τείχη, με μικρές μόνο επεκτάσεις σε εκτός των τειχών περιοχές. Την περίοδο αυτή επιχειρείται η αναμόρφωση της πόλης, η απομάκρυνσή της από το οθωμανικό παρελθόν. Εφαρμόζονται τα πρώτα πολεοδομικά σχέδια, μέσα από τους νόμους 332/1901 και 395/1901, «περί σχεδίου πόλεων, κωμοπόλεων και χωρίων» και «περί σχεδίου της πόλεως του Ηρακλείου», παρόλο που επίσημα το πρώτο σχέδιο πόλεως του Ηρακλείου θεωρείται το σχέδιο του Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Η σχέση της πόλης του Ηρακλείου με τη θάλασσα και το παραλιακό της μέτωπο εξελίσσεται μέσα στο χρόνο και τις ιστορικές περιόδους, αντανακλώντας την ίδια την εξέλιξη της πόλης και την ανάπτυξή της μέσα στα πλαίσια του εκάστοτε κοινωνικού- οικονομικού συστήματος. 312 ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09

5 Έτσι, όπως αναφέρθηκε και πιο πριν, μέχρι και την περίοδο της οθωμανικής αυτοκρατορίας 1, η χρήση του παραθαλάσσιου μετώπου περιορίζεται στη λειτουργία του λιμανιού, το οποίο βέβαια παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της πόλης σαν εμπορικό και οικονομικό κέντρο και στην επικοινωνία της με την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Κατά τα άλλα η πόλη του Ηρακλείου ακολουθεί μια μάλλον εσωστρεφή ανάπτυξη, στρέφοντας την πλάτη προς τη θάλασσα, λόγω των έντονων βόρειων ανέμων που χαρακτηρίζουν την περιοχή αλλά και σαν μέσο αντιμετώπισης των εχθρικών επιθέσεων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η ισχυρή οχύρωση με την οποία είναι εξοπλισμένη η πόλη, κυρίως κατά την ενετική περίοδο, να συνεχίζεται και πάνω στη γραμμή της θάλασσας, επιτρέποντας την είσοδο και έξοδο από την πόλη μόνο μέσα από ελεγχόμενες πύλες μεταβάλλοντας έτσι τη φυσιογνωμία της περιοχής. Εικόνα 2. Οι πύλες εισόδου και εξόδου από την πόλη της ενετικής οχύρωσης. Κατά το τέλος της οθωμανικής περιόδου και την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας γίνονται αλλαγές στην παραλιακή ζώνη αυτές αφορούν την κατασκευή νέας προκυμαίας στο λιμάνι για την προσέλκυση μεγαλύτερων πλοίων και την κατεδάφιση τμημάτων του τείχους, των πυλών των Νεωρίων και του Μόλου αλλά και τμήμα των Νεωρίων για την πιο εύκολη επικοινωνία της πόλης με το λιμάνι και την πρώτη διάνοιξη του παραλιακού δρόμου. Με τη βιομηχανική ανάπτυξη της πόλης αλλάζει ακόμα περισσότερο η εικόνα του παραλιακού μετώπου οι περισσότερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις χωροθετούνται κοντά στη θάλασσα, στην περιοχή δυτικά του λιμανιού. Αλλοιώνεται ο μέχρι τότε χαρακτήρας των, α- ραιοδομημένων κατά την Τουρκοκρατία, συνοικιών Αγίας Τριάδας, Αγίου Δημητρίου δημιουργούνται βυρσοδεψία, σταφιδεργοστάσια, εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας, αποθήκες, η λαχαναγορά κα. και γύρω από τις εγκαταστάσεις εγκαθίσταται οι εργάτες των εργοστασίων. Μέσα στη δεκαετία του 30 κατασκευάζεται νέος λιμενοβραχίονας και κατεδαφίζεται ο μικρός Κουλές που βρίσκεται στο λιμάνι προκειμένου αυτό να επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Το νέο λιμάνι επεκτείνεται- σε διάφορες φάσεις- προς τα ανατολικά του ενετικού λιμανιού, εκτός των τειχών, καλύπτοντας ολόκληρη την παραλιακή ζώνη μέχρι τη Ν. Αλικαρνασσό. 1 η περίοδος της οθωμανικής αυτοκρατορίας αποτελεί στην ουσία ένα φεουδαρχικό κοινωνικόοικονομικό σύστημα. ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09 313

6 Εικόνα 3. Εργασίες επιχωμάτωσης στον προμαχώνα Αγίου Φραγκίσκου, Η σημερινή λεωφόρος Ικάρου. Αυτή την περίοδο και ιδιαίτερα κατά τη μεταπολεμική εποχή, με την έντονη ανοικοδόμηση και την αύξηση του πληθυσμού, επεκτείνεται σε μεγάλο βαθμό η πόλη που δεν μπορεί να περιοριστεί μέσα στα τείχη και απλώνεται σε μεγάλες περιοχές έξω από αυτά, επεκτείνοντας έτσι και το παραλιακό της μέτωπο. Η πρόθεση για αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης και συγκεκριμένα η τουριστική εκμετάλλευσή της εμφανίζεται ήδη την περίοδο μετά τον πόλεμο. Τις δεκαετίες 1950 και 1960, στο πλαίσιο της πολιτικής που ακολουθείται για την κίνηση της οικονομίας που έδινε βαρύτητα στον τουρισμό, όπως και στην οικοδομική δραστηριότητα, λειτουργεί το πρόγραμμα τεχνικών υπηρεσιών του ΕΟΤ, για τη μελέτη και ανέγερση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα- τα γνωστά Ξενία. Στο Ηράκλειο το αντίστοιχο Ξενία χτίζεται στην παραλιακή ζώνη και πάνω στα ενετικά τείχη, ενώ κατά τη διάρκεια της δικτατορίας θα υποστεί αλλοιώσεις, μεταξύ των οποίων προσθήκες ορόφων κτλ. 5. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στη σημερινή πραγματικότητα το παραλιακό μέτωπο της πόλης μπορούμε να πούμε ότι εκτείνεται, από τις εγκαταστάσεις και λειτουργίες του λιμανιού -αναψυχής, επιβατικές, μεταφορικές- που καταλαμβάνουν ολόκληρη την ανατολική ζώνη ως τη Ν. Αλικαρνασσό, μέχρι και την περιοχή δυτικά του ενετικού τείχους ως τον ποταμό Γιόφυρο. Δυτικά του Γιόφυρου βρίσκεται η περιοχή της Αμουδάρας, περιοχή με έντονα, ως αποκλειστικά, τουριστικό χαρακτήρα. Η πορεία της αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου δεν μπορεί να ερευνηθεί και να ε- ξηγηθεί αποκομμένη από τη συνολική πορεία της εξέλιξης της πόλης στις σύγχρονες συνθήκες, τις κατευθύνσεις που μπαίνουν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη μετατροπή της σε επιχειρηματικό πόλο, με ενίσχυση της «ανταγωνιστικότητας». Είναι φανερή σήμερα η κατεύθυνση για επιχειρηματική εκμετάλλευση της περιοχής με στόχο το ιδιωτικό κέρδος- μιας περιοχής «φιλέτο» με αυτή την έννοια- που στην ουσία όμως είναι δημόσια γη και πρέπει να αποτελεί δημόσια περιουσία. Η στόχευση αυτή γίνεται συγκεκριμένη και θεσμοθετείται μέσα από τις κατευθύνσεις που βάζει το Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Κρήτης, η τροποποίηση του ΓΠΣ του 2003 και οι κατευθύνσεις της ΕΕ που υλοποιούνται μέσα από κοινοτικά προγράμματα όπως το URBAN II. Το παραλιακό μέτωπο της πόλης αποτελεί συνολικά, όπως γενικά τα παραθαλάσσια μέτωπα, περιοχή «φιλέτο» για αξιοποίηση. Από τα τρία τμήματα στα οποία χωρίζεται λειτουργικά το παραλιακό μέτωπο, δηλαδή οι εγκαταστάσεις του λιμανιού, η ζώνη στα όρια του ιστορικού κέντρου μέσα στα τείχη και η ζώνη στα δυτικά, η τελευταία είναι το σε μικρότερο βαθμό αξιοποιημένο και άρα διαμορφωμένο τμήμα του. Το κύριο βάρος της αξιοποίησης, με τη 314 ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09

7 μορφή αναπλάσεων, αφορά τη ζώνη που αντιστοιχεί στο εντός των τειχών τμήμα της πόλης, λόγω της άμεσης συσχέτισής της με το ιστορικό κέντρο και των προϋποθέσεων που δημιουργούνται για την αποδοτικότερη εκμετάλλευσή της εξαιτίας του έντονα τουριστικού χαρακτήρα που έχει αυτό. Ιδιαίτερο βάρος επίσης δίνεται στην αναβάθμιση του ρόλου του λιμανιού επεκτείνοντας και ενισχύοντας τις λειτουργίες του ως εμπορικό και τουριστικό λιμάνι, με την παράλληλη διαμόρφωση και αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής του λιμανιού. Εικόνα 4. Η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ηρακλείου, Η υλοποίηση των γενικών κατευθύνσεων έχει οδηγήσει σε μια σειρά μελετών που αφορούν την ανάπλαση της περιοχής, δίνοντας το πράσινο φως για την εγκατάσταση εμπορικών χρήσεων και χρήσεων αναψυχής και προωθώντας την παραχώρηση της περιοχής σε ιδιώτες. Η αξιοποίηση και ανάπλαση του παραλιακού μετώπου συνολικά κινείται σε δύο παράλληλους άξονες, από τους οποίους ο ένας αφορά το λιμάνι και την ευρύτερη περιοχή, από τον όρμο του Δερματά ως τη Ν. Αλικαρνασσό, η οποία άλλωστε βρίσκεται στην ιδιοκτησία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, και ο άλλος την ανάπλαση του ανατολικού μετώπου από την περιοχή Καράβολα ως το Παγκρήτιο Στάδιο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Η μελέτη αυτή προωθήθηκε από το ΥΕΝ σε συνεργασία με τον ΟΛΗ με αφορμή τους ολυμπιακούς αγώνες του 2004 και έχει στόχο την ενίσχυση του λιμανιού για την αξιοποίησή του σαν κύρια οδό σύνδεσης του Ηρακλείου με την υπόλοιπη Ελλάδα και για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στην περιοχή. Περιλαμβάνει έργα που αφορούν στην ενίσχυση σε υποδομές και εξοπλισμό του λιμανιού, τη δημιουργία μαρίνας στον όρμο Δερματά και την ανάπλαση της γύρω περιοχής καθώς και την επέκταση της παραλιακής λεωφόρου και την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Ν. Αλικαρνασσού. Πιο συγκεκριμένα: Ανάπτυξη και αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου και των σταθμών ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας στο λιμάνι του Ηρακλείου. Εκσυγχρονισμός σε υποδομές και εξοπλισμό της υφιστάμενης μαρίνας. Ανακαίνιση, προσθήκη και κατασκευή νέων κτιρίων στη ευρύτερη περιοχή της υφιστάμενης μαρίνας. Ανάπλαση της περιοχής από το κτίριο του Απεντομωτηρίου έως το Μπεντενάκι. ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09 315

8 Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υφισταμένων Σταθμών Ακτοπλοΐας και Κρουαζιέρας και κατασκευή νέων κτιρίων επιβατικών σταθμών ακτοπλοΐας. Κατασκευή νέου κτιρίου γραφείων διοίκησης του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου. Εικόνες 5,6. Από την ψηφιακή παρουσίαση της ανάπλασης της περιοχής του λιμανιού Μαρίνα όρμου Δερματά ΟΛΗ. Διερεύνηση της δυνατότητας χωροθέτησης στον όρμο Δερματά μαρίνας ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης πολυτελών σκαφών αναψυχής μεγάλου μεγέθους (mega yachts), 400 θέσεων. Λειτουργία σταθμού στάθμευσης οχημάτων 567 θέσεων, ναυταθλητικών εγκαταστάσεων και δημιουργία χώρου πρασίνου. Επέκταση- ανάπλαση της παραλιακής λεωφόρου στην παράκτια περιοχή της Αλικαρνασσού. Εικόνα 7. Ηπεριοχή του πρώην Ξενία όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα. Διαμόρφωση- ανάπλαση της περιοχής από πλατεία 18 Άγγλων μέχρι το Λιμενικό Περίπτερο (περιοχή πρώην Ξενία). Η πρόταση για την ανάπλαση της περιοχής Ξενία προκύπτει μετά την κατεδάφιση το 2003 του ξενοδοχείου από το δήμο, στη δικαιοδοσία του οποίου είχε περιέλθει το κτήριο έ- πειτα από συμφωνία με την ΕΤΑ. Ο δήμος, προβάλλοντας τη θέση ότι το κτήριο εμπόδιζε το «άνοιγμα της πόλης προς τη θάλασσα» και αφού είχε προηγηθεί η απόρριψη της πρότασής του να στεγάσει λειτουργίες του δήμου (λόγω του φόρτου που θα δημιουργούσε στην περιοχή της παραλίας) προχώρησε στην κατεδάφιση του κτηρίου, που ξεσήκωσε αντιδράσεις από διάφορους φορείς (μεταξύ αυτών το ΤΕΕ- Τμήμα Ανατολικής Κρήτης και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων). Η κατεδάφιση του Ξενία εντάσσεται στην κατεύθυνση αξιοποίησης της παραλιακής ζώνης για επιχειρηματικούς σκοπούς και σήμερα το συγκεκριμένο έργο έχει ολοκληρωθεί, με την κατασκευή πολυτελούς χώρου αναψυχής και τη διαμόρφωση πλατείας γύρω από αυτόν. Να σημειώσουμε επίσης εδώ ότι το έργο της διαμόρφωσης μαρίνας στον όρμο Δερματά δεν έχει υλοποιηθεί λόγω των αντιδράσεων που προκλήθηκαν διάφορους φορείς, όπως και 316 ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09

9 πάλι το ΤΕΕ και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, χωρίς όμως να κινούνται σε κατεύθυνση συνολικής αντίθεσης με τη δημιουργία ενός τέτοιου έργου αλλά στη λογική να γίνει, αν θεωρείται απαραίτητο για την πόλη, αλλά αλλού ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩ- ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΟΛΑ ΩΣ ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ Η ανάπλαση πραγματοποιείται με μια σειρά μεμονωμένων μελετών που εφαρμόζονται και υλοποιούνται σε διάφορα σημεία κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου. Αφορούν κυρίως την χωροθέτηση εμπορικών χρήσεων και αναψυχής πάνω στην παραλιακή λεωφόρο καθώς και τη διαμόρφωση της ζώνης ανάμεσα στην παραλιακή και τη θάλασσα σαν χώρο περιπάτου. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε την κατασκευή εμπορικών κέντρων και κέντρων αναψυχής στην περιοχή Καράβολα, αλλά και την ανάπλαση της περιοχής της παλιάς λαχαναγοράς νότια του όρμου του Δερματά. Η ανάπλαση αυτή έγινε στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος URBAN II, στόχος του οποίου ήταν η «αναβάθμιση των υποβαθμισμένων περιοχών του δυτικού παραλιακού μετώπου του Ηρακλείου», το οποίο εντάσσεται επίσης στην κατεύθυνση ε- μπορευματοποίησης της περιοχής. Θεωρεί την πολυλειτουργικότητα και την επιχειρηματική δραστηριότητα σαν μοχλό αναβάθμισης της περιοχής, πολεοδομικής και κοινωνικής. Προβλέπει τη δημιουργία «πολιτιστικών» δραστηριοτήτων με κέντρο την περιοχή της παλιάς λαχαναγοράς, τη χωροθέτηση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στο κτήριο της Ηλεκτρικής και τη σύνδεσή τους με το Ιστορικό Μουσείο. Η ανάπλαση στην περιοχή έχει ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα την κατασκευή υπόγειου parking στη θέση της λαχαναγοράς και τη διαμόρφωση πλατείας στην επιφάνεια. Εικόνα 8. Η σημερινή διαμόρφωση της περιοχής της παλιάς λαχαναγοράς Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΟΙΚΟ Εικόνες 9,10. Eεμπορικά κέντρα πάνω στην παραλιακή λεωφόρο στην περιοχή Καράβολα. ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09 317

10 Η εντατική εμπορική εκμετάλλευση της παραλιακής ζώνης επομένως οδήγησε στην ανοικοδόμησή της, με την κατασκευή τα τελευταία δέκα χρόνια μεγάλου αριθμού οικοδομών που στεγάζουν εμπορικά κέντρα, πολυχώρους αναψυχής και άλλες χρήσεις. Πέρα από την οικονομική διάσταση του θέματος, δηλαδή την παραχώρηση δημόσιας γης, σημαντικής για την πόλη, σε επιχειρηματίες για εκμετάλλευση, σημαντικές είναι και οι αρνητικές επιπτώσεις στην ίδια τη σχέση της πόλης με τη θάλασσα, την εικόνα αλλά και την ποιότητα της ζωής σε αυτή. Τα πολυώροφα συγκροτήματα που καταλαμβάνουν τεράστιες επιφάνειες αποκόπτουν την ο- πτική και όχι μόνο- επαφή με τη θάλασσα, χωροθετημένα κατά κύριο λόγο στην πλευρά της παραλιακής λεωφόρου προς την πόλη. Εκτός αυτού αποτελούν κατά κύριο λόγο και αμφίβολης αρχιτεκτονικής κτήρια, κτήρια που εκφράζουν ακριβώς τη λογική της υπερβολής, που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη εμπορική- αρχιτεκτονική, στα υλικά, τις μορφές, τα μεγέθη, το κόστος κτλ. Η αποκοπή της πόλης από τη θάλασσα ενισχύεται από το χαρακτηρισμό και τη μετατροπή της παραλιακής λεωφόρου σε κύρια οδική αρτηρία, γεγονός που θεσμοθετείται και από την τροποποίηση του ΓΠΣ του Η ύπαρξη αυτής της αρτηρίας εξυπηρετεί τη διέλευση οχημάτων κατά τον άξονα ανατολής- δύσης διοχετεύοντας έτσι σημαντικό φόρτο κυκλοφορίας σε αυτή την κατεύθυνση και δημιουργώντας σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα από ΙΧ κινούμενα και σταθμευμένα- ιδιαίτερα κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες λόγω και των κέντρων αναψυχής. Η κυκλοφοριακή αυτή συμφόρηση, πραγματικότητα συνολική για την πόλη του Ηρακλείου, είναι αποτέλεσμα εκτός των άλλων και της σχετικής υποβάθμισης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της πόλης (είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι δεν προβλέπεται γραμμή ΜΜΜ που να διέρχεται από την παραλιακή λεωφόρο). Είναι επίσης γεγονός η έλλειψη και η υποβάθμιση της έννοιας του ελεύθερου χώρου και του χώρου πρασίνου σε ολόκληρη τη ζώνη του παραλιακού μετώπου. Ο ρόλος της ανάπλασης αυτού του είδους, δηλαδή οι πλατείες, οι πεζόδρομοι, το πράσινο, έχει περιοριστεί σε συνδετικό στοιχείο των διαμορφωμένων πόλων επιχειρηματικής ανάπτυξης της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, στόχος δεν είναι η πολεοδομική αναβάθμιση, η αντιμετώπιση των προβλημάτων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτή καθεαυτή, αλλά η εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων, η προσέλκυση κατοίκων -πελατών σε αυτούς τους προορισμούς. Παραδείγματα αποτελούν η διαμόρφωση ελεύθερου χώρου γύρω από το κέντρο αναψυχής στην περιοχή του Ξενία, η ανάπλαση στην περιοχή Καράβολα με τη διαμόρφωση πλατείας απέναντι από το ε- μπορικό κέντρο και δίπλα στο χώρο αναψυχής, και η πλατεία στην παλιά λαχαναγορά, σε ά- μεση επαφή με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και πάνω από το υπόγειο parking. Στους διαμορφωμένους ελεύθερους χώρους είναι μεγάλη η έλλειψη πρασίνου, με εξαίρεση ίσως την περιοχή του Ξενία, αποτρέποντας έτσι σε μεγάλο βαθμό τη χρήση τους από κατοίκους και επισκέπτες, κατά τη διάρκεια της μέρας τουλάχιστον. Εικόνα 9. η διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου στην περιοχή Καράβολα. Αντί για δέντρα ο χώρος είναι «σπαρμένος» με φώτα ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09

11 Εικόνα 10. Η διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου στο ύψος της δυτικήε απόληξης του ενετιοκύ τείχους. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η αντιμετώπιση του παραλιακού μετώπου του Ηρακλείου κινείται στο πλαίσιο της «επιχειρηματικότητας» και της «ανταγωνιστικότητας» σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η «ανάπλαση» επιτυγχάνεται με την παραχώρηση σε ιδιωτικά κεφάλαια δημόσιας γης για επενδύσεις με στόχο το κέρδος. Η εντατική εμπορική εκμετάλλευση έχει αποτέλεσμα την υποβάθμιση ως και καταστροφή της εικόνας της περιοχής, της ιστορικότητάς της καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα η παραμέληση της ενετικής οχύρωσης, ο κίνδυνος για καταστροφή του θαλάσσιου οικοσυστήματος με τη δημιουργία της μαρίνας στον όρμο Δερματά κτλ. Τα θετικά στοιχεία που υπάρχουν στις παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στο κτήριο της Ηλεκτρικής, ή η δημιουργία διαδρομής πεζόδρομου και ποδηλατοδρόμου κατά μήκος της παραλιακής, υποβαθμίζονται και χάνονται μέσα στο συνολικό αρνητικό χαρακτήρα τους. Αντί να αξιοποιηθεί και να διαμορφωθεί ως ελεύθερος δημόσιος χώρος για την εκτόνωση της πόλης στη θάλασσα, ως χώρος πρασίνου και περιπάτου το παραλιακό μέτωπο αξιοποιείται ως περιοχή «φιλέτο» για εκμετάλλευση. Μία πολιτική αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου ως δημόσια γη, προς όφελος των κατοίκων και στην κατεύθυνση αντιμετώπισης των τεράστιων προβλημάτων της πόλης θα πρέπει να έχει σαν στόχο την απόδοση της περιοχής στους κατοίκους-χρήστες και όχι στους κατοίκους-πελάτες. Την πρόβλεψη για την περιοχή αυτή για χώρους ήπιας χρήσης, πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής και όχι εμπορικών και τουριστικών χρήσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση η απομάκρυνση του ΙΧ, που προϋποθέτει βεβαίως πολιτική αποθάρρυνσης και μείωσης της ίδιας της χρήσης ΙΧ, για την επανασύνδεση της πόλης με τη θάλασσα, την ενοποίησή της με το παραλιακό της μέτωπο. Όλα αυτά προϋποθέτουν τη δημόσια διαχείριση της παραλιακής ζώνης για το κοινωνικό σύνολο και όχι την παράδοσή της σε ιδιωτικά κεφάλαια. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ασημινάκη Α., Αυθαίρετη δόμηση και επιπτώσεις στο σχεδιασμό. Μελέτη περίπτωσης: Ηράκλειο Κρήτης, Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία, Αθήνα Γεωργουδη Π., Καταγγελίες και προτάσεις φορέων της πόλης- «Να μη κατεδαφιστεί το Ξενία Ηρακλείου», Ελευθεροτυπία 24/11/2001. Δαφερμάκη Λ., Δύο μελέτες για το παραλιακό- δήμος και ΟΛΗ παρουσιάζουν τις ξεχωριστές προτάσεις τους, Πατρίς 24/7/2006 Δαφερμάκη Λ., Αλλάζει όψη η παραλιακή- Υπογράφτηκε η σύμβαση για την ανάπλαση της περιοχής, Πατρίς 2/6/2005 Δαφερμάκη Λ., ΟΧΙ στην μαρίνα στον κόλπο του Δερματά πριν την συναίνεση των φορέων- Το Τεχνικό Επιμελητήριο αντίθετο στην τακτική αποφασίζουμε και διατάσσουμε, Πατρίς 18/7/2007 Δαφερμάκη Λ., Αλλάζει όψη ο παραλιακός δρόμος από το Ξενία ως τη Λαχαναγορά- Τι προβλέπει η προμελέτη για την ανάπλαση της περιοχής, Πατρίς 20/10/2005 Δελτίο Τύπου ΔΣ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Ηρακλείου, Μαρίνα Δερματά, 19/4/2007. ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09 319

12 Καντιδάκη Κ., Πόλη και θάλασσα- Το παραθαλάσσιο μέτωπο του Ηρακλείου Κρήτης, Μεταπτυχιακή σπουδαστική εργασία, Αθήνα Μπογδανίδη Κ., Αναβαθμίζεται το Ηράκλειο, Πατρίς 28/2/2008 Πολεοδομική Μελέτη Ανάπλασης Παλιάς Πόλης Ηρακλείου, Α Φάση, Δήμος Ηρακλείου (συμπράττοντα γραφεία ΦΙΛΩΝ και ΦΙΛΟΠΟΛΙΣ), Ηράκλειο Πολεοδομική Μελέτη Ανάπλασης Παλιάς Πόλης Ηρακλείου, Γ Φάση, Δήμος Ηρακλείου (συμπράττοντα γραφεία ΦΙΛΩΝ και ΦΙΛΟΠΟΛΙΣ), Ηράκλειο Πρακτικά Ημερίδας Αγωνιστικής Κίνησης Δημοτών Ηρακλείου, Θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού του Ηρακλείου, Ηράκλειο 10/4/1998. Πρόταση URBAN II Δήμου Ηρακλείου, Πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής αναζωογόνησης των υποβαθμισμένων περιοχών του δυτικού παραλιακού μετώπου Ηρακλείου Κρήτης , Ηράκλειο Σακελλαρόπουλος Χρ., Σιόλα Ελ., Μελέτη Τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ηρακλείου, ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα Σαρηγιάννης Γ., Αθήνα , Αθήνα ΤΕΕ- Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Πόλη και θάλασσα, Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, τ. 2147, Αθήνα 23/4/2001. Τζομπανάκη Χρ., Το Ηράκλειο εντός των τειχών, Ηράκλειο Τραγγανίδας Γρ., «Ξενία» Ηρακλείου- Κατεδαφίζεται υπέρ... «αναπλάσεως», Ριζοσπάστης, 22/4/2001. Χαρκιολάκη Ευ., Τα κέντρα των πόλεων Ηρακλείου και Χανίων της Κρήτης. Από τα αδιέξοδα στις δυνατές εξελίξεις, Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία, Αθήνα Χουρδάκης Α., Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ηρακλείου, ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα ΕΜΠ ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα 2008/09

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη

1. Περιφερειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη ΓΕΩΤΕΕ Ηράκλειο 19/9/2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Λ.Δημοκρατίας 35 Α όροφος Αρ. πρωτ. 1392 Ηράκλειο 71306 Γραματεία τηλ.-φαξ 2810-223303/343906 Πληρ. Γ. Τίγκιλης Τηλ. 2810-305865 ΠΡΟΣ 1. Περιφερειάρχη Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Εφαρμοσμένα ευρωπαϊκά παραδείγματα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΓΚΟΥ, Υπ/νη Περ. Εκπ. Δυτικής Αττικής Εργαστήριο: «Σχεδιασμός προγράμματος ΠΕ με τη μορφή εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ Μάθηµα: Προσεγγίσεις του Σχεδιασµού στην Ελλάδα Κριτική Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος

Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Οι Μαθητές: Αγγελόπουλος Ηρακλής Ανδρεσάκης Κωνσταντίνος Ο Πειραιάς (Αρχαία Ελληνικά: Πειραιεύς) είναι πόλη της περιφέρειας Αττικής και διαθέτει τον σημαντικότερο λιμένα της Ελλάδας και της ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΠ 2010-2014 Εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γιώργου Ανωμερίτη ΠΕΙΡΑΙΑΣ 21 Δεκεμβρίου 2009 Ο ΟΛΠ είναι για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» Ο η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Η Θέση του Aκίνητου στην περιοχή της Μεσογείου Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική. Η θέση του Ακινήτου στην Ελλάδα Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH S0 ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο (25.1.2013) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ. Θύμιου Παπαγιάννη και συνεργατών ΑΕΜ. (Πρότυπος Κτηματική-Τουριστική Α.Ε.)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ. Θύμιου Παπαγιάννη και συνεργατών ΑΕΜ. (Πρότυπος Κτηματική-Τουριστική Α.Ε.) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 1 η πρόταση ανάπλασης: Θύμιου Παπαγιάννη και συνεργατών ΑΕΜ (Πρότυπος Κτηματική-Τουριστική Α.Ε.) Ο τομέας της εμπορικής ναυτιλίας και των θαλάσσιων μεταφορών στο λιμάνι του Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Παραθαλάσσια Μητρόπολη: Παρεμβάσεις ανάδειξης του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού

Αθήνα, Παραθαλάσσια Μητρόπολη: Παρεμβάσεις ανάδειξης του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ Αθήνα, Παραθαλάσσια Μητρόπολη: Παρεμβάσεις ανάδειξης του παράκτιου μετώπου του Σαρωνικού Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις ακτές κολύμβησης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Τ.1.2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ Συνολική άποψη της πλατείας Σολωμού από ψηλά Απόψεις της πλατείας Σολωμού

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων

Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων Πόλη = χώρος συνάντησης του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας. Αὕτη δ ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ Πινακίδα 01: Xωροταξικό σχέδιο και διαγράμματα πρότασης κλ. 1:1000 Πινακίδα 02: Κάτοψη περιοχής τζαμιού κλ. 1:200 και σχέδια αστικού εξοπλισμού κλ. 1:100

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες

Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες Παρακαλούμε δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για την εύκολη πρόσβαση στο ξενοδοχείο Lato Boutique από το αεροδρόμιο και το λιμάνι της πόλης του Ηρακλείου, αλλά και αναλυτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ Περιήγηση ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Το μεταλλευτικό συγκρότημα τοποθετείται Ανατολικά του Οικισμού Λιμεναρίων ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Την Αναδιαρρύθμιση και Ανάπτυξη του Εμπορικού Λιμένα (Ηρακλέους) αποφάσισε το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ Ξένια I. Λοϊζίδου, ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και έρευνας Γαλάζια Ανάπτυξη (1): Γαλάζια Ανάπτυξη δεν είναι ΜΟΝΟ η ναυτιλία! Ενδεικτικοί άλλοι τομείς: Ενέργεια Θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ κέντρο (hub) της ελληνικής κρουαζιέρας Συνοπτικά σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Συνέδριο του ECONOMIST ΑΘΗΝΑ 15 Μαΐου 2015 Τα λιμάνια είναι μηχανές ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΝΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΝΕΣ Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο και φυσικό παράδεισο για τους λάτρεις του υγρού στοιχείου. Ένας ωκεανός από ευκαιρίες Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ H παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος

Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος Σύνορα Ιορδανία, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Υεμένη Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος Πληθυσμός 28,5 εκατομμύρια 5,5 από τα οποία δεν είναι Σαουδάραβες SAGIA Saudi Arabian General

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Μαρία Πανουτσοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Πάνος Μυλωνάς General Manger

Εισαγωγικό Σημείωμα. Πάνος Μυλωνάς General Manger Logistics Εισαγωγικό Σημείωμα Στις μέρες μας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανταγωνίζεται μία επιχείρηση μέσω των προϊόντων της. Σε ένα μεγάλο βαθμό παρουσιάζεται ταύτιση τόσο στη τεχνολογία όσο και σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

H ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ H ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗ, αρχιτέκτων Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου ΝΙΚΟΛΑΣ BAΪΛΑΚΗΣ, αρχιτέκτων Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου ΜΗΝΑΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ407ΛΚ-ΓΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ407ΛΚ-ΓΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α. Εικόνες της πόλης στον χρόν ο. σχεδιασμός: ΛΒ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων

Ημερολόγιο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α. Εικόνες της πόλης στον χρόν ο. σχεδιασμός: ΛΒ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Ημερολόγιο Εικόνες της πόλης στον χρόν ο 2014 Υποδοχή επισήμων κατά τον κατάπλου στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, αρχές 60 - αρχείο Πιτούλη σχεδιασμός: ΛΒ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν:

Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης Τα πέντε θεματικά πάρκα εκτείνονται σε μήκος 1500 μ. από το Μέγαρο Μουσικής έως τους Ναυτικούς Ομίλους και περιλαμβάνουν: Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 / 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Βασικά μεγέθη ελληνικού τουρισμού Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΦ-ΥΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΦ-ΥΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές. Είναι επίσης ολοένα και πιο δημοφιλές για τα ζευγάρια.

Το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές. Είναι επίσης ολοένα και πιο δημοφιλές για τα ζευγάρια. Το ξενοδοχείο Kambos Village είναι ένα σύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Αγία Μαρίνα Κρήτης, στρατηγικά τοποθετημένο μεταξύ της πόλης των Χανίων και του θέρετρου του Πλατανιά. Χτισμένο σε προνομιακή

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Χανιά, 28 12 2014 Τµήµα Χανίων

Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Χανιά, 28 12 2014 Τµήµα Χανίων Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Χανιά, 28 12 2014 Τµήµα Χανίων Ταχ. /νση : Νεάρχου 23 & Γιαµπουδάκη 73134, Χανιά Τηλ. επικ. : 2821042314, 2821051521 Ε-mail : info@archa.gr Site : www.archa.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ : ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΜΜΟΣ ΗΛΙΟΣ ΘΑΛΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΕΣ. Ματθαίος Τσιμπισκάκης, ημοτικός Σύμβουλος, Τοπογράφος Μηχανικός Ρέθυμνο, 01.11.013

ΡΕΘΥΜΝΟ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΕΣ. Ματθαίος Τσιμπισκάκης, ημοτικός Σύμβουλος, Τοπογράφος Μηχανικός Ρέθυμνο, 01.11.013 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΕΣ, Τοπογράφος Μηχανικός Ρέθυμνο, 01.11.013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, με δυο λέξεις ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Yachting βρίσκεται στην εντατική

Το Ελληνικό Yachting βρίσκεται στην εντατική Το Ελληνικό Yachting βρίσκεται στην εντατική Θρασύβουλος Κανάρης Διευθύνων Σύμβουλος All4yachting.com Το Ελληνικό Yachting με αριθμούς Αποτελεί το 4,5% του ΑΕΠ, ενώ συνολικά ο Τουρισμός προσφέρει το 18%.

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Παράρτημα Δράμας Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.) Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προτάσεις της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αχαΐας για θέματα του Δήμου Πατρέων

Θέμα: Προτάσεις της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αχαΐας για θέματα του Δήμου Πατρέων Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Διαχρονικές αναγνώσεις

Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Διαχρονικές αναγνώσεις Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: Πολεοδομία και Χωροταξία Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Διαχρονικές αναγνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων Θα μου επιτρέψετε για οικονομία του χρόνου να μην σταθώ στην αναγκαιότητα του χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Ε.Μ.Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 149, ΒΟΛΟΣ, ΤΚ. 38221 ΤΗΛ.24210-58850 FAX 24210-78038 www.philippitzis.gr e-mail:info@philippitzis.gr Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τον τίτλο ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (LOGISTICS ΟΛΠ) Εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Προτάσεις για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης ανέδειξε το αναπτυξιακό συνέδριο

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Προτάσεις για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης ανέδειξε το αναπτυξιακό συνέδριο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 4 Σεπτεμβρίου 2009 Ισχύει μετά τις 14:30 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Προτάσεις για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης ανέδειξε το αναπτυξιακό συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7 Α - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ανιχνεύοντας την κρίση με επίκεντρο την οδό Πατησίων. Σενάρια ανασυγκρότησης του αστικού ιστού Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013)

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες η έγκυρη ενημέρωση για το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων

Θεσσαλονίκη πάνω - κάτω ένταξη κεντρικών αρχαιολογικών χώρων Οµάδα εργασίας Ξενοφών Γιαννάκης Πρόδροµος Νικηφορίδης Κυριακή Πετρίδου Παρασκευή Ταράνη Το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται απόέντονηοικιστικήπυκνότητα, η οποία καθιστά εξαιρετικά πολύτιµη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κωνσταντίνος Ταρασλιάς Αντιδήμαρχος Δήμου Ροδίων για θέματα Πολιτισμού ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νησί της Ρόδου βρίσκεται νοτιοανατολικά της Ελλάδος και κατοικείται από 120.000 κατοίκους

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης Κάποιες βασικές Αρχές Ευρεία "σφαιρική" προοπτική (θεματική και γεωγραφική): όχι αποσπασματική λήψη αποφάσεων/στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού δίνει κατ αρχήν έμφαση στην ανάγκη εναρμόνισης του Ειδικού Πλαισίου με το υφιστάμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου 1 ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου Στη Μεσόγειο (και μάλιστα σε Ισπανία, Ιταλία, πρώην Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο, Μάλτα, Τυνησία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 1. Βασικά σημεία νομοσχεδίου Πρώτη μέριμνα η διατήρηση του

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα