Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:7921 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΠΑ» ΚΩ. ΕΡΓΟΥ MIS : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 5, ΜΕΤΡΟ 5.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 5.2.7α Το έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 25% από τους Εθνικούς Πόρους. Γ Κ.Π.Σ 1

2 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Αθήνα ιεύθυνση Οικονοµικού Τµήµα Γ Προµηθειών Τηλ FAX Ώρες Υποδοχής : Καθηµερινώς Αθήνα, 22 Νοεµβρίου 2005 Αριθµ. Πρωτ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Τακτικού ηµόσιου Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, για την προµήθεια εξοπλισµού των Τµηµάτων του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης Εβδοµήντα επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα ένα EURO (77351,00), συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α..,ο οποίος θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων. Το έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 25% από τους Εθνικούς Πόρους. 2

3 Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα 22/11/2005 Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο Τεύχος 22/11/2005 ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως Ηµεροµηνία πρώτης δηµοσίευσης στον 22/11/2005 Ελληνικό ηµερήσιο τύπο: Παραλαβή αντιγράφων της ιακήρυξης ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ από: /νση Οικονοµικού Τµήµα Γ Προµηθειών (ισόγειο Κεντρικού Κτιρίου) Ιερά Οδός 75, τκ Βοτανικός, Αθήνα Τηλ Εργάσιµες ηµέρες και ώρες11:00-13:30. Πληροφορίες :ΗΛΙΑΣ ΓΕΡΑΚΟΣ Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (λήξη προθεσµίας κατάθεσης προσφορών): Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού: Πληροφορίες για τεχνικά θέµατα: 12/01/2006 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αίθουσα Συγκλήτου (Κεντρικό Κτίριο 1ος Οροφός) Ιερά Οδός 75, τκ Βοτανικός, Αθήνα 11:00-12:00 π.µ Καθ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΓ ΑΚΗΣ ιευθυντής Εργ. Ζωικής Παραγωγής Ιδρυµατικός Υπεύθυνος του Έργου: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΤΠΑ» Τηλ Fax:

4 1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1.1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/95) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και 1.2. (ΕΕ αριθµ. L 199 της , σελ 1), περί συντονισµού των διαδικασιών για 1.3. Του Π.. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών 1.5. Του Π.. 377/89 (ΦΕΚ 166/Α/89) «Μετονοµασία ΑΣΟΕΕ, ΠΑΣΠΕ, ΑΒΣΠ 1.6. Του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν /66 (ΦΕΚ 234 Α') περί «Κυρώσεως 1.7. Του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/ ) σχετικά µε την 1.8. Του Ν. 2362/95 περί «ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Του Π.. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95), όπως τροποποιήθηκε από το Π.. 105/2000 (ΦΕΚ 100/Α/ ), ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/36/ΕΕ της 14ης Ιουνίου 1993 τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων προµηθειών. ηµοσίου» (Κ.Π..) Του Ν /92 «Εκσυγχρονισµός της Ανώτατης Εκπαίδευσης», και ΑΓΣΑ». πράξεων Υπουργικού Συµβουλίου και άλλων τινών διατάξεων», παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, Κράτους και άλλες διατάξεις», Του Π.. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε από το Π.. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50 Ε.Ο.Κ. της 18ης Ιουλίου 1992 και της Οδηγίας 97/52/ΕΟΚ της 13ης Οκτωβρίου 1997» και Του Ν. 2522/97 περί «ικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» Του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/ ). 2. Την από 343/ Απόφαση της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 4

5 ΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Τακτικό ηµόσιο Ανοικτό ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια εξοπλισµού τµηµάτων των Τµηµάτων του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης (77351,00) Εβδοµήντα επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα ένα Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η χρηµατοδότηση του εν λόγω Έργου µε τίτλο: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)» (Κωδ. Έργου MIS 90832), θα γίνει από το Γ Κ.Π.Σ., στα πλαίσια των ενεργειών του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΤΠΑ, Άξονας 5, Μέτρο: 5.2,Ενέργεια 5.2.7,Κατηγορία Πράξεων 5.2.7α Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Συγκλήτου (1ος όροφος) του κεντρικού κτιρίου του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιερά Οδός 75 Βοτανικός, Αθήνα, στις 12/01/2006, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:30-12:00 µ (λήξη παράδοσης προσφορών και έναρξη αποσφράγισης), ενώπιον της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού. 1. Αναθέτουσα αρχή είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Γ Προµηθειών. 2. Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά σε περισσότερα του ενός είδη, η τιµή θα δίνεται υποχρεωτικά για τη µονάδα του κάθε είδους χωριστά και στο σύνολο των ειδών. 3. Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός µέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ΦΠΑ, θα δίνεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά για κάθε µέρος από αυτά. 4. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στη συνολική τιµή του προσφερόµενου είδους και όχι στις τιµές των επιµέρους ειδών. 5. Οι τιµές θα δίνονται σε Ευρώ για ελεύθερη παράδοση των προσφερόµενων ειδών στην αρµόδια Υπηρεσία. Προσφορές που δεν δίνουν τιµές σε Ευρώ ή καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται. Επισηµαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, οι προσφορά θα 5

6 απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και δεν γίνονται δεκτές. 7. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. 8. Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών θα ανακοινωθεί εγγράφως. 9. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 9.1.) Κάθε φυσικό και νοµικό πρόσωπο, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, που ασκεί νόµιµα εµπορεία και που αναγνωρισµένα και κατά περίπτωση ασχολείται µε τη µελέτη, προµ ήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη του συγκεκριµένου εξοπλισµού. 9.2.) Οι εξουσιοδοτηµένοι νόµιµοι αντιπρόσωποι οίκων του εξωτερικού που ασχολούνται µε τον συγκεκριµένο εξοπλισµό που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε και που διαθέτουν την κατάλληλη εµπειρία και τεχνική υποστήριξη. 9.3.) Συνεταιρισµοί. 9.4.) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 10) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 11) Η αποπληρωµή θα γίνεται βάσει τιµολογίου του αναδόχου και µετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συγκεκριµένου εξοπλισµού που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε, στις εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, από αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής του. 12) Επιπλέον των προαναφερθέντων, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα και µε τα παρακάτω Παραρτήµατα, που θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της διαξήρυξης: 1. ΕΙ ΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών θα προµηθευτεί εξοπλισµό για την εξυπηρέτηση των Τµηµάτων του. Το είδος, η ποσότητα και οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. 6

7 2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 2.1. Η υπογραφή της σύµβασης πρέπει να γίνει το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης στον ανάδοχο της κατακύρωσης της προµήθειας Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισµού θα ορίζεται στην προσφορά αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι του 1/4 αυτού µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ηµοσίου για την επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων (άρθρο 26 του Π..394/96 Κ.Π..). Επισηµαίνεται ότι µετά την λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή ως έκπτωτου Η εγκατάσταση και η θέση σε καλή λειτουργία του εξοπλισµού πρέπει να γίνει εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης του εξοπλισµού. Μοναδική υποχρέωση του Πανεπιστηµίου είναι η εγκατάσταση των αντιστοίχων µπριζών παροχής ρεύµατος και δικτύου α) Τυχόν µη τήρηση του όρου 2.1. σηµαίνει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στο διαγωνισµό (5%) υπέρ του Πανεπιστηµίου και ακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. β) Τυχόν µη τήρηση ενός τουλάχιστον από τους όρους 2.2 και 2.3 σηµαίνει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (10%) υπέρ του Πανεπιστηµίου και λύση της υπογραφείσας σύµβασης. γ) Η άσκηση των (α) και (β) παραπάνω είναι στη διακριτική ευχέρεια του Πανεπιστηµίου και µπορεί να γίνει µόνο στη περίπτωση που η µη τήρηση των αντιστοίχων όρων γίνεται µε ευθύνη του προµηθευτή Ο προµηθευτής έχει το δικαίωµα παράδοσης εξοπλισµού ίδιων ή µεγαλύτερων δυνατοτήτων από αυτόν που έχει προσφέρει µετά από γραπτή έγκριση του Πανεπιστηµίου. 3. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή θα γίνεται µετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των οργάνων στις 7

8 εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, από αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής του Πανεπιστηµίου και µε χρηµατικό ένταλµα το οποίο θα εκδίδεται στο όνοµα του αναδόχου βάσει των νοµίµων δικαιολογητικών (τιµολόγιο, ασφαλιστική ενηµερότητα, δελτίο φορολογικής ενηµερότητας, συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση µη αυτοπρόσωπου εµφανίσεως του δικαιούχου κ.λ.π.) µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από αρµόδια επιτροπή. Σε περίπτωση, που ο δικαιούχος είναι ΝΠΙ, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσει είναι τα εξής. 1) για την εξόφληση τίτλων πληρωµής υπέρ Α. Ε. Απόσπασµα Πρακτικών Συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε., από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την Εταιρεία πρόσωπα και δεσµεύουν αυτήν µε την υπογραφή τους. 2) για την εξόφληση τίτλων πληρωµής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Οµόρρυθµες, Ετερόρρυθµες και Ε. Π. Ε.) Το τελευταίο καταστατικό και 2.2. Βεβαίωση του αρµοδίου τµήµατος του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει επέλθει µεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρία. Γενικά, η πληρωµή θα γίνεται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.. (Π.. 394/96). 4. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2198/ άρθρο 24, ο προµηθευτής θα προκαταβάλλει φόρο εισοδήµατος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιµολογίου (το ποσοστό του φόρου ορίζεται σε 4% για τιµολόγια πώλησης και 8% για τιµολόγια παροχής υπηρεσιών). 5. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΩΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η παράδοση του υπό προµήθεια εξοπλισµού θα γίνει µε φροντίδα δαπάνη του προµηθευτή στους χώρους των Εργαστηρίων, που θα υποδείξει το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και υποχρεούται να τα θέσει σε πλήρη και καλή λειτουργία. 8

9 Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει το Πανεπιστήµιο για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. δ) Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εξοπλισµού γενικώς θα γίνει από ειδική επιτροπή του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 6) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ο κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει µέσα στον κυρίως φάκελλο της προσφοράς του, όπως αυτός ορίζεται πιο κάτω, τα ακόλουθα δικαιολογητικά συµµετοχής: Α) Οι Έλληνες πολίτες. α) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, όπως αναφέρεται ειδικά πιο πάνω. β) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. δ) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από το οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι 1) ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και 2) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (γ) και (δ) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µ ε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους. Β) Οι Αλλοδαποί α) Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, ως ανωτέρω (Αα). β) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασή τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. γ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (γ) και (δ) του εδαφίου (Α) της παραγράφου αυτής. Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. Γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (Α) ή (Β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. ) Οι Συνεταιρισµοί α) Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, ως ανωτέρω (Αα). 9

10 β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (γ) και (δ) του εδαφίου (Α) της παραγράφου αυτής. Ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. ΣΤ) Γενικά ικαιολογητικά Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο ιαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης. Εάν από κάποια υπηρεσία ή σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή του µέρος αυτού που αντιστοιχεί στο σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εξ ολοκλήρου. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι να εκτελεσθεί πλήρως η σύµβαση. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρα βία µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ή Υπηρεσίας. 7. ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η περίληψη της ιακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί: 1) µία φορά στο τεύχος της Εφηµερίδας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2) µία φορά στο τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στις εφηµερίδες «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», «ΚΕΡ ΟΣ», «ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ και στο τεύχος «ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» της Εφηµερίδας της Κυβερνήσε ως. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΖΕΡΒΑΣ 10

11 Επισυνάπτονται: 1. Συµπληρωµατικοί γενικοί όροι (Παράρτηµα Α) 2. Ειδικοί όροι (Παράρτηµα Β) 3. Αξιολόγηση προσφορών (Παράρτηµα Γ) 4. Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής (Παράρτηµα ) 5. Πίνακες τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισµού (Παράρτηµα Ε) 11

12 Ανήκει στη διακήρυξη No... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, δακτυλογραφηµένες ή καθαρογραµµένες, υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές πρέπει να φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του υποψηφίου Στις προσφορές θα αναγράφονται οι τιµές και όλες οι πληροφορίες σχετικά µε τον συγκεκριµένο εξοπλισµό που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε και θα συνοδεύονται απαραιτήτως από κατάλληλα έντυπα τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) Στην τιµή της προσφοράς περιλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, καθώς και κάθε απαιτούµενη δαπάνη εκτελωνισµού, µεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, κ.α., µέχρι την παράδοση των οργάνων Κάθε προσφορά, µαζί µε τα τεχνικά εγχειρίδια και λοιπά στοιχεία θα αποτελέσει σύνολο και θα τεθεί µέσα σε φάκελο που θα σφραγισθεί και θα φέρει την ένδειξη: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ» Αναλυτικότερα, στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ» Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό Ο αριθµός της διακήρυξης Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 12

13 προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Επί ποινή απορρίψεως τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (παρ. 1.3, 1.4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα η περισσότερα είδη του δηµοπρατούµενου εξοπλισµού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών µετά την λήξη του χρόνου παράδοσης που ορίζεται από τη διακήρυξη Οι προσφορές σε κάθε περίπτωση πρέπει: Να περιέχουν τις τιµές για κάθε είδος χωριστά Να καθορίζουν το χρόνο προσωρινής παράδοσης του είδους /συστήµατος στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, ο οποίος δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που οπωσδήποτε θα αναγράφονται στην Αγγλική και όπου είναι δυνατόν στην Ελληνική. Τα εγχειρίδια που θα συνοδεύουν την προσφορά µπορούν να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα Να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λ.π. Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες µε την ίδια γραφοµηχανή και µονογραφηµένες από τον προµηθευτή. Η Επιτροπή ιενέργειας 13

14 ιαγωνισµού κατά τον έλεγχο θα µονογράφει τις διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών Να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν µέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς. Σε ένα (1) από τα τέσσερα αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα του θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», που θα είναι επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφορών µεταξύ τους Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή τελούν υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης όπως ορίζεται από τη διακήρυξη δεν γίνονται δεκτές Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της διακήρυξης µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της. Η /νση Οικονοµικού του Γ.Π.Α. θα δίνει τις διευκρινίσεις εγγράφως και θα κοινοποιεί τα σχετικά έγγραφα σε όλους όσους θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό Καµιά µετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς γίνεται αποδεκτή. Η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα και αφού το κρίνει αναγκαίο να ζητήσει από τον προµηθευτή την επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προµηθευτή. 12. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:: Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από 14

15 την ίδια την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών και µετά από πρόσκληση των ενδιαφεροµένων και δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ιαγωνισµού Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείωναποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται Προκειµένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η ικανότητα, η επαγγελµατική αξιοπιστία, η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα κατάσταση του κάθε διαγωνιζοµένου, λαµβάνονται υπόψη: Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης Εάν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς του ηµοσίου Εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της προς υπηρεσίες του ηµοσίου Τοµέα Εάν έχει κάνει ψευδείς και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία Η οικονοµική επιφάνεια της υπηρεσίας Η επιχειρηµατική δοµή, όπως η µορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητας και το κύρος της Οι εµπορικές επιδόσεις της επιχείρησης Ο τεχνικός εξοπλισµός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση, και Η ποιότητα των προϊόντων Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα παρακάτω για να είναι σύµφωνοι µε τους όρους της διακήρυξης, Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα (εγγυήσεις), Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, Πιστοποιητικό του αρµόδιου Επιµελητηρίου ή Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος ή να είναι εγγεγραµένοι στο επαγγελµατικό µητρώο της χώρας εγκατάστασης, επίσηµη Εξουσιοδότηση 15

16 αντιπροσώπου για την υποβολή προσφοράς και Φορολογική ενηµερότητα. Επίσης απαιτούνται: αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης, δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προµήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε το υπό προµήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά νόµο τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό Κατάλογος µε σύντοµη περιγραφή των κυριοτέρων υπηρεσιών που έχει παράσχει ο προσφέρων σε παρόµοια έργα κατά την τελευταία τριετία, όπου να εµφαίνεται η ηµεροµηνία παροχής τους και οι αποδέκτες τους, δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς καθώς και στοιχεία που τεκµηριώνουν την επιτυχή ολοκλήρωση τους. Επιπλέον ο υποψήφιος θα πρέπει να συστήσει αντιπροσωπευτικούς πελάτες από τους οποίους το Πανεπιστήµιο µπορεί να ζητήσει στοιχεία Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρηµένη από αρµόδια αρχή Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της ιακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια Επιτροπή Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται Επισηµαίνεται ότι: Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, (άρθρο 14 του Π.. 394/96 Κ.Π..) Οι προµηθευτές οφείλουν να δώσουν πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην διακήρυξη και που κατά την εκτίµησή τους κρίνονται ουσιώδεις ιευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά 16

17 τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 2.ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία : Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών και µετά από πρόσκληση των ενδιαφεροµένων και δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ιαγωνισµού Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείωναποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται Προκειµένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η ικανότητα, η επαγγελµατική αξιοπιστία, η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα κατάσταση του κάθε διαγωνιζοµένου, λαµβάνονται υπόψη ότι αναφέρονται στο άρθρο 14 & 15 του Ν.370/95 2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού την ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού. Προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσµα, 17

18 δηλαδή µετά την ώρα και ηµέρα που ορίζεται στη διακήρυξη, δεν γίνονται δεκτές Όσοι λάβουν µέρους στο διαγωνισµό οφείλουν να καταθέσουν: Φάκελο δικαιολογητικών µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», που θα περιέχει τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά µε τη σειρά και την αρίθµηση που προβλέπονται στην παράγραφο Το φάκελο της προσφοράς τους µε την ένδειξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος Παραρτήµατος Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει: Την προσφορά που θα έχει συνταχθεί αυστηρά κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος Παραρτήµατος Συνοπτική περιγραφή του προσφερόµενου οργάνου /συστήµατος Τα εγχειρίδια και τα άλλα στοιχεία που συνοδεύουν την προσφορά Σχέδιο σύµβασης που χρησιµοποιείται από την εκπροσωπούµενη εταιρεία, στο οποίο θα αναφέρονται όλοι οι όροι που αφορούν στην αγορά του προσφερόµενου οργάνου / συστήµατος, την προµήθεια του εξοπλισµού και των εξαρτηµάτων για µελλοντική επέκτασή του και τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξή του, µε υπογράµµιση των όρων των οποίων δεν δέχεται τη διαπραγµάτευση. 3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1. Μετά τη λήξη του διαγωνισµού, που κηρύσσεται µε εντολή του Προέδρου της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού, η Επιτροπή συνεδριάζει δηµόσια και αφού διενεργήσει τυπικό έλεγχο των δικαιολογητικών, για τη διαπίστωση της εγκυρότητας και πληρότητάς τους, αποσφραγίζει τον φάκελο τεχνικής προσφοράς. Στη συνέχεια καταχωρεί τις προσφορές στο Πρακτικό Συνεδρίασης. Μετά την υπογραφή του Πρακτικού και για διάστηµα δύο (2) ακόµα εργάσιµων ηµερών θα µπορούν οι ενδιαφερόµενοι ή οι εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποί τους να πληροφορούνται το περιεχόµενό του. 18

19 3.2. Στην πιο πάνω δηµόσια συνεδρίαση µπορούν να παραβρεθούν όσοι από τους διαγωνιζόµενους επιθυµούν Ο ουσιαστικός έλεγχος των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή σε επόµενη συνεδρίαση. 4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 4.1. Επιτρέπεται ένσταση (α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, (β) κατά της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν και (γ) κατά της νοµιµότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση. 4.2 Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού ως εξής: Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται απο την επιτροπή του διαγωνισµού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα Κατά της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν ή της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα απο την ηµεροµηνία διενέργειάς του. Η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού απο την αρµόδια Επιτροπή Ενστάσεων η οποία αποφαίνεται. Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά απο τον ενιστάµενο σ αυτόν κατα του οποίου στρέφεται Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών απο της καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο πρωτοκόλου. Η ένσταση εξετάζεται απο την αρµόδια Επιτροπή Ενστάσεων του διαγωνισµού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες απο τη λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε λόγους, άλλους από τους προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα Ότα ν υποβάλλεται ένσταση απαιτείται παράβολο χιλίων (1000) Ευρώ σύµφωνα µε την διάταξη της παρ.6 του άρθρου 15 του Π.. 394/96 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 35 Ν.3377/2005. Ο Προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν εις βάρος του οιασδήποτε µορφής κυρώσεις, να υποβάλλει προσφυγή µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, απο την ηµεροµηνία καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο Πρωτοκόλλου που τηρείται για το σκοπό αυτό απο την Υπηρεσία. Επι της προσφυγής αποφασίζει το Ειδικό Ταµείο του ΓΠΑ µετά απο 19

20 εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 5. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 6. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 6.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για τέσσερις (4) µήνες µετά από την επόµενη ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Η ανάκληση των προσφορών συνεπάγεται την κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής υπέρ του ηµοσίου. Ειδικά οι τιµές ανά µονάδα του είδους /συστήµατος ισχύουν τουλάχιστον ένα χρόνο από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του, προκειµένου το Γ.Π.Α. να προµηθευτεί εκείνες τις µονάδες που είναι δυνατόν να χρειαστεί σε µελλοντική του επέκταση Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος µικρότερο του πιο πάνω µπορούν κατά την κρίση της Επιτροπής να γίνουν δεκτές Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον προµηθευτή µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς. Προϋπόθεση όµως γι αυτό είναι ότι: Παρατάθηκε η ισχύς της προσφοράς του µε έγγραφη ανακοίνωση του στην Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού Μετά τη λήξη της προσφοράς του δεν µεσολάβησε, κατά την κρίση της Επιτροπής, βελτίωση στην αγορά τιµών των προσφερόµενων προϊόντων. 7. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στην προσφορά πρέπει να δηλώνεται η χώρα κατασκευής και προέλευσης του είδους/συστήµατος που προσφέρεται, όπως και η επωνυµία και η διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα προσφερόµενα είδη/συστήµατα 20

21 ή µέρη από αυτά προέρχονται από άλλη χώρα και όχι από αυτή που δηλώθηκε, τότε είναι στην κρίση της Επιτροπής να απορρίψει ή να κάνει δεκτή την προσφορά. Στην περίπτωση αυτή κάθε πρόσθετη δαπάνη θα βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον προµηθευτή. 8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Α) Εγγύηση συµµετοχής 8.1. Κάθε προσφορά, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής των Μ.Μ.Ε. ή των ενώσεων τους κ.λ,π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης του Φ.Π.Α Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η ιακήρυξη Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται σ αυτόν, που κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός, µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Στους άλλους προµηθευτές, που αποκλείστηκαν από το διαγωνισµό η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται, άµεσα, µετά την ηµεροµηνία της κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού Προσφορές που υποβάλλονται χωρίς εγγύηση συµµετοχής απορρίπτονται από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού. Β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης 8.5. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές στους οποίους θα κατακυρωθούν τα είδη/συστήµατα είναι υποχρεωµένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας 21

22 του εξοπλισµού, χωρίς Φ.Π.Α, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφονται µετά την ανεπιφύλακτη οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του οργάνου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσµευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου Επίσης κατά την επιστροφή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της παρ ο προµηθευτής θα καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού ίσου προς το 5% της συνολικής καθαρής συµβατικής αξίας του εξοπλισµού, η οποία κατατίθεται για την καλή εκτέλεση της συντήρησης του εξοπλισµού κατά την περίοδο της εγγύησης του. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά την ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεων του προµηθευτή Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.. (Π..394/96.) Επισηµαίνεται ότι η εγγυητική συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα (Παράρτηµα ). 9. ΤΙΜΕΣ 9.1. Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε Ευρώ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται. 22

23 9.2. Επισηµαίνεται ότι εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ανά είδος/σύστηµα η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής ή όρο για σταθερότητα ισοτιµίας µεταξύ ξένου νοµίσµατος και Ευρώ, απορρίπτονται ως απαράδεκτες Οι τιµές θα δίδονται ως εξής: Α) Για εγχώριο προϊόν: Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Β) Για µη εγχώριο προϊόν: Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. Η τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα είναι για ελεύθερη παράδοση και θα περιλαµβάνει όλα τα έξοδα εκτελωνισµού, µεταφοράς, δασµών, κ.λ.π Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αφορά περισσότερα από ένα είδη η τιµή θα δίνεται υποχρεωτικά για τη µονάδα κάθε είδους χωριστά (τιµή µονάδος) Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός µέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά για κάθε µέρος απ' αυτά Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιµή του προσφερόµενου οργάνου Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 10.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 23

24 10.1. Η επιτροπή, αφού αξιολογήσει και κατατάξει τις προσφορές σύµφωνα µε τη µέθοδο που αναφέρεται στο Παράρτηµα Γ (Αξιολόγηση Προσφορών), υποβάλει µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµέρα του διαγωνισµού, σχετικό πόρισµα στην Πρυτανεία του Γ.Π.Α., για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. Στο πόρισµα αυτό θα περιέχεται και πίνακας κατάταξης όλων των προσφορών που κρίθηκαν παραδεκτές Το Γ.Π.Α. αποφασίζει την κατακύρωση του διαγωνισµού σε έναν ή περισσότερους διαγωνιζόµενους, λαµβάνοντας υπόψη το πόρισµα της Επιτροπής Αξιολόγησης, τα στοιχεία των φακέλων των προσφορών, καθώς και τυχόν ενστάσεις.οποιαδήποτε τροποποίηση της σύµβασης πρέπει να εξασφαλίζει την υλοποίηση του έργου όπως προδιαγράφηκε Το Γ.Π.Α. µπορεί να ακυρώσει τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, αν οι προσφορές κριθούν ασύµφορες ή απαράδεκτες και να επαναλάβει το διαγωνισµό µε τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους Το Γ.Π.Α. µπορεί να αποκλείσει κάθε διαγωνιζόµενο που κατά την κρίση της δεν εκπλήρωσε, µε την απαιτούµενη στις συναλλαγές καλή πίστη και κατά συνέπεια τις υποχρεώσεις του προς το ηµόσιο ή άλλο Οργανισµό. Από µια τέτοια απόφαση της Συγκλήτου κανένα δικαίωµα δεν µπορεί να δηµιουργηθεί ή αξίωση να εδραιωθεί κατά του ηµοσίου και υπέρ εκείνου που αποκλείστηκε από το διαγωνισµό Το Γ.Π.Α. διατηρεί το δικαίωµα της κατακύρωσης του διαγωνισµού σε περισσότερους του ενός µειοδότες καθώς και της αυξοµειώσεως του αριθµού στοιχείων ή µονάδων ή και αποκλεισµού αυτών από την προµήθεια. 11. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.1 Στον προµηθευτή, που κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός, στέλνεται σχετική έγγραφη ανακοίνωση από το αρµόδιο γραφείο, µετά την οποία ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει, µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από τη λήψη της ανακοίνωσης, τα πιο κάτω στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υπογραφή της σύµβασης. α) Προπληρωµή του φόρου (4% για τιµολόγια πώλησης και 8% για τιµολόγια παροχής υπηρεσιών). 24

25 β) Την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. γ) Στην περίπτωση που ο προµηθευτής είναι Εταιρία τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη σύµβαση Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, σ αυτόν υπέρ του οποίου έγινε η κατακύρωση, η σύµβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε, το δε έγγραφο που ακολουθεί δεν έχει συστατικό, αλλά αποδεικτικό χαρακτήρα Ο προµηθευτής, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός, είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα πέντε ηµέρες από τη λήψη της ανακοίνωσης κατακύρωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 12. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην περίπτωση που ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισµού, δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από τη σχετική ανακοίνωση, η Πρυτανεία του ΓΠΑ έχει το δικαίωµα να επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά και κατά την κρίση της, τις πιο κάτω κυρώσεις: 12.1 Έκπτωση του από την κατακύρωση του διαγωνισµού και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από την κατακύρωση αυτή Κατάπτωση, µερική ή ολική, της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό χωρίς άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια Κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον επόµενο προµηθευτή που αναφέρεται στον πίνακα κατάταξης των προσφορών Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύµβασης πρέπει να εξασφαλίζει την υλοποίηση του έργου όπως προδιαγράφηκε. 25

26 Ανήκει στη διακήρυξη No... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 1. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο προσφέρων θα δηλώσει ότι είναι σε θέση να υποστηρίζει µε ειδικευµένο προσωπικό και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισµού που προσφέρει. Επίσης θα δηλώσει ότι όλα τα µέρη του εξοπλισµού που προσφέρει είναι καινούργια και αµεταχείριστα. 2. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από κατάλογο επιχειρήσεων ή ηµοσίων Υπηρεσιών εσωτερικού ή εξωτερικού στις οποίες έχει εγκατασταθεί από τον προµηθευτή και λειτουργεί µε µίσθωµα ή αγορά παρόµοιος εξοπλισµός µε τα προσφερόµενα είδη. Επιπλέον ο προµηθευτής πρέπει να συστήσει αντιπροσωπευτικούς πελάτες από τους οποίους µπορεί να ζητηθούν στοιχεία. 3. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν τη χώρα κατασκευής, συναρµολόγησης και προέλευσης των µηχανηµάτων καθώς και την επωνυµία και διεύθυνση του κατασκευαστή. Ο προσφερόµενος εξοπλισµός πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή για διασφάλιση της λειτουργικότητας του. Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντων τρίτων κατασκευαστών (THIRD-PARTY PRODUCTS) οι προσφέροντες αναλαµβάνουν την υποχρέωση συνεχούς υποστήριξης των προϊόντων αυτών συµπεριλαµβανοµένων και των αντικαταστάσεων µε νέες εκδόσεις. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι τα προσφερθέντα είδη ή µέρη τους προέρχονται από άλλη χώρα και όχι από αυτήν που δηλώθηκε, τότε είναι στην κρίση της Επιτροπής να απορρίψει ή να δεχθεί την προσφορά. Στην περίπτωση αυτή κάθε πρόσθετη δαπάνη θα βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον προµηθευτή. 4. Όλος ο προσφερόµενος εξοπλισµός πρέπει να φέρει το εµπορικό σήµα του ίδιου κατασκευαστή για πλήρη διασφάλιση της λειτουργικότητας του και της συντήρησης.όπου υπάρχει αναφορά σε εµπορικό σήµα είναι αποδεκτό και το ισοδύναµο αυτού. 5. Οι προσφορές πρέπει να φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του προµηθευτή. Επίσης, ο προµηθευτής πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένος 26

27 εκπρόσωπος (να προσκοµιστεί έγγραφη εξουσιοδότηση). 6. Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός ευθύνεται για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού που προσφέρει καθώς και για την πλήρη εξασφάλιση της απόδοσης που έχει δηλώσει όπως επίσης και για την καλή εκτέλεση του όλου έργου γενικότερα. Σε περίπτωση ανωµαλίας ή διακοπής της λειτουργίας του εξοπλισµού και αφού έχει διαπιστωθεί ότι αυτή οφείλεται σε βλάβη αυτού, ο προµηθευτής ευθύνεται για την άµεση και µε δαπάνες του αποκατάσταση της καλής λειτουργίας κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Σε περίπτωση καθυστέρησης του προµηθευτή για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του εξοπλισµού, το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών έχει το δικαίωµα να φροντίσει για τη συνέχιση των απαιτούµενων εργασιών µε κάθε δυνατό µέσο και µε έξοδα που τελικά θα βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον προµηθευτή. 7. Το Γ.Π.Α. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζηµίωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των εργασιών µεταφοράς και εγκατάστασης των µηχανηµάτων. Όλα τα προσφερόµενα είδη ασφαλίζονται µε φροντίδα και δαπάνες του προµηθευτή µέχρι της οριστικής παραλαβής τους. 8. Το Γ.Π.Α. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή του προσωπικού του προµηθευτή. 9. Αµέσως µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εξοπλισµού αρχίζει η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας. Η διάρκεια της περιόδου αυτής θα είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος, τυχόν δε επισκευές σε βλάβες που δεν οφείλονται σε κακή χρήση, θα γίνονται από τον προµηθευτή στο χώρο εργασίας του Γ.Π.Α. ή στα εργαστήρια επισκευών του µε δαπάνες του ιδίου. 10. Η µεταφορά από και προς το Γ.Π.Α. του εξοπλισµού που βρίσκεται σε βλάβη, θα γίνεται µε ευθύνη και δαπάνη του προµηθευτή. 11. Σε περίπτωση βλάβης η οποία δεν µπορεί να αποκατασταθεί εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών, ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τον εξοπλισµό που έχει υποστεί βλάβη µε ίδιο ή µεγαλυτέρων δυνατοτήτων, µέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη στον αρχικό. Η ανταπόκριση του προµηθευτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες. 12. Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός ευθύνεται για 27

28 την καλή λειτουργία όλων των µηχανηµάτων που πρόσφερε καθώς και για την πλήρη εξασφάλιση της απόδοσης που έχει δηλώσει όπως επίσης και για την καλή εκτέλεση του όλου έργου γενικότερα. 13. Σε περίπτωση καθυστέρησης του προµηθευτή για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας όλων των ειδών, το Γ.Π.Α. έχει το δικαίωµα να φροντίσει για τη συνέχιση των απαιτούµενων εργασιών µε κάθε δυνατό µέσο, και µε έξοδα που τελικά θα βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον προµηθευτή. 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο προµηθευτής πρέπει να εξασφαλίσει συντήρηση από ειδικευµένο προσωπικό. Αµέσως µετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας αρχίζει η περίοδος συντήρησης και η οποία µπορεί να γίνει µε την υπογραφή σύµβασης µετά από συνεννόηση των δύο µερών. Ο κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να αναφέρει στη προσφορά του τιµή συντήρησης του εξοπλισµού ανά είδος, σε ετήσια βάση. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, εφόσον υπογραφεί σχετική σύµβαση, ισχύουν οι υποχρεώσεις του προµηθευτή, όπως αυτές αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους. 28

29 Ανήκει στη διακήρυξη No... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΓΕΝΙΚΑ Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές ουσιώδεις όρους της διακήρυξης. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 1. Η τιµή. 2. Η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητα του εξοπλισµού µε βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. 3. Η καταλληλότητα του προσφερόµενου εξοπλισµού για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται. 4. Η διάρκεια της παρεχόµενη εγγύησης καλής λειτουργίας. 5. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης µετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ µέρους του προµηθευτή καθώς και την εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών. 6. Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισµού. Η διαδικασία της οικονοµοτεχνικής αξιολόγησης είναι η εξής: Τα προαναφερόµενα στοιχεία αξιολόγησης πλην των οικονοµικών (τιµή, κόστος εγκατάστασης και συντήρησης, ήτοι στοιχεία 1 και 2), κατατάσσονται σε δύο οµάδες. Α. Οµάδα Τεχνικών Προδιαγραφών (Ποιότητας, Απόδοση, Λειτουργικότητα, 29

30 Σχεδιασµός, κ.α.), µε Συντελεστή Βαρύτητας 80. Β. Οµάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης, µε Συντελεστή Βαρύτητας ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί στα ακόλουθα: Α) Έλεγχο και απόρριψη των προσφορών οι οποίες δεν ικανοποιούν τα κριτήρια της παρούσας διακήρυξης. Οι Προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την επιτροπή απορριπτέες θα καταχωρηθούν στο σχετικό πρακτικό της επιτροπής. Β) Βαθµολόγηση των τεχνικών όρων κάθε µιας από τις υπόλοιπες προσφορές, σύµφωνα µε τις οµάδες κριτηρίων και τη µέθοδο που αναφέρονται παρακάτω: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΜΑ ΑΣ Α: 1. Συµφωνία των προσφερόµενων ειδών µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της διακήρυξης.(συντελεστής βαρύτητας 30%) 2. Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και σχεδιασµός του προσφερόµενου συστήµατος, µε βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης.(συντελεστής βαρύτητας 20%) 3. Καταλληλότητα των απαιτούµενων προσφερόµενων ειδών για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τον οποίο προορίζονται.( Συντελεστής βαρύτητας 30%) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΜΑ ΑΣ Β: 2 ιάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας.( Συντελεστής βαρύτητας 5%) 3 Τεχνική υποστήριξη (Συντελεστής βαρύτητας 10%) 4 Χρόνος παράδοσης.( Συντελεστής βαρύτητας 5%) Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία των κριτηρίων εξετάζονται ως σύνολο για κάθε ένα από τα κρινόµενα προσφερόµενα είδη και δεν έχουν επιµέρους συντελεστές βαρύτητας. Ακολούθως για κάθε προσφερόµενο επιστηµονικό όργανο ή σύστηµα 30

31 συµπληρώνονται οι στήλες βαθµολογίας στον ακόλουθο Πίνακα ως εξής: Για την τελική επιλογή του προµηθευτή κριτήριο είναι η συµφερότερη προσφορά. 1. Η τιµή. 2. Οι όροι πληρωµής. 3. Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όταν και όπως αυτά καθορίζονται συγκεκριµένα στην διακήρυξη. 4. Η συµφωνία των προσφεροµένων υλικών µε συγκεκριµένα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών που καθορίζονται στην διακήρυξη. 5. Η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητα των υλικών µε βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. 6. Η καταλληλότητα των προσφεροµένων υλικών για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται 7. Η τυχόν απαιτούµενη όµοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιµοποιείτει άπό τον ενδιαφερόµενο φορέα. 8. Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης. 9. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVIVE) µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του προµηθευτή καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών. 10. Η τυχόν απαιτούµενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ειδίκευση και ο διατιθέµενος εξοπλισµός εκ µέρους του προµηθευτή, για την τεχνική υποστήριξη των ειδών χρόνος παράδοσης των υλικών εφ' όσον η Υπηρεσία αποφαίνεται αιτιολογηµένα ότι τούτο ασκεί επιρροή οτην προµήθεια. 12. Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα µε την φύση των υπό προµήθεια υλικών ή και των ιδιαιτέρων αναγκών του φορέα. Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ιακήρυξης. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της ιακήρυξης και της πρόσκλησης, προµηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε οικονοµοτεχνικά ως η πλέον συµφέρουσα. Η διαδικασία της οικονοµοτεχνικής αξιολόγησης είναι η παρακάτω: Τα προαναφερόµενα στοιχεία αξιολόγησης πλην των οικονοµικών (τιµή, όροι πληρωµής και κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, ήτοι στοιχεία β1, 31

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΘΗΝΑ, 18/03/2014 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5609 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτό πρόχειρο δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ανοικτό πρόχειρο δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ιακήρυξη ανοικτού πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Αρτεσιανού 1 Πληροφορίες: Λαµπρινή Παρθένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών Υποδομών και

Έργο: «Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών Υποδομών και ΕΠΙΣΕΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΝΠΙΔ : ΠΔ 271/89 Ν2083/92 ΠΔ 13/98) ICCS INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS (P.L.L.E.: Decrees 271/89 &13/98

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ταχ. /νση: Ξεροκαµάρες Ταχ. Κώδικας:723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360 Fax: 2843025352 E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 29/08/2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 964 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Καβάλα 14/10/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Καβάλα 14/10/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Καβάλα 14/10/2013 /ΝΣΗ: ιοικητικού - Οικονοµικού Αρ. ιακ.: 3/2013 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζηµιώσεων, Προµηθειών & Περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 8.819 τεµάχια ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ για ένα (1) έτος.

ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 8.819 τεµάχια ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ για ένα (1) έτος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΝΙΚΑΙΑ, 13-05-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 23810 /ΝΣΗ :. Π. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 3 184 54 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ : 213 2077407 8 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8356/24-11-2009 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (ανυψωτικό µηχάνηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ.Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.:210 35 36 825, FAX:210 35 37 814 -- 18.12.2009 18.12.2009

ΤΗΛ.:210 35 36 825, FAX:210 35 37 814 -- 18.12.2009 18.12.2009 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ/ΣΗΣ ΑΕΡ/ΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡ.ΕΣΩΤ.ΛΕΙTΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-07-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: 3940 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-04-2015 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 23-12-2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 23-12-2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 23-12-2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 23-12-2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 19/12/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Σ/32097 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 04/10/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 04/10/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 04/10/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 02/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

19. 100,00 εκαεννέα Χιλιάδες Εκατό Ευρώ (Συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) Πρόχειρος ιαγωνισµός για Προµήθεια Εξοπλισµού

19. 100,00 εκαεννέα Χιλιάδες Εκατό Ευρώ (Συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) Πρόχειρος ιαγωνισµός για Προµήθεια Εξοπλισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κ. Χ. Αλεξανδράκης Τηλέφωνο: 210 5294855 Fax: 210 5294873 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα