Αγγειοπλαστική με εμφύτευση γυμνής ή φαρμακευτικά εμποτισμένης ενδοστεφανιαίας πρόθεσης Συσχέτιση προδιαθεσικών παραγόντων και πρώιμης επαναστένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγγειοπλαστική με εμφύτευση γυμνής ή φαρμακευτικά εμποτισμένης ενδοστεφανιαίας πρόθεσης Συσχέτιση προδιαθεσικών παραγόντων και πρώιμης επαναστένωσης"

Transcript

1 Copyright Athens Medical Society ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN ORIGINAL PAPER Αγγειοπλαστική με εμφύτευση γυμνής ή φαρμακευτικά εμποτισμένης ενδοστεφανιαίας πρόθεσης Συσχέτιση προδιαθεσικών παραγόντων και πρώιμης επαναστένωσης ΣΚΟΠΟΣ Τα νοσήματα της καρδιάς και των αγγείων αποτελούν στη σημερινή εποχή την πρώτη αιτία θανάτου. Η διαδερμική ενδοαυλική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων, με τη χρήση ενδαγγειακών προθέσεων (drug eluting stent, DES ή bare metal stent, BMS) υπήρξε μια σημαντική καινοτομία στη θεραπεία της στεφανιαίας νόσου. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η σύγκριση των δύο τύπων stents ως προς τα ποσοστά επαναστένωσης αυτών. Παράλληλα, έγινε συσχέτιση της επαναστένωσης με κάποιους σημαντικούς προδιαθεσικούς παράγοντες αθηρωμάτωσης και στένωσης των αγγείων. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της εν λόγω έρευνας αποτέλεσαν στεφανιαίοι καρδιοπαθείς, στους οποίους εφαρμόστηκε αγγειοπλαστική με χρήση DES ή BMS στην Α Καρδιολογική Κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, κατά τη διάρκεια των ετών Από το σύνολο αυτών, επιλέχθηκαν οι ασθενείς εκείνοι οι οποίοι εκδήλωσαν επαναστένωση σε διάστημα 3 και 6 μηνών. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συνολικά, εμφάνισαν επαναστένωση 57 άτομα (51 άνδρες και 6 γυναίκες), από τα οποία τα 37 είχαν DES και τα 20 BMS. Τα άτομα με BMS (8/20, 40%) εμφάνισαν πιο συχνά επαναστένωση στους 3 μήνες απ ό,τι αυτά με DES (11/37, 29,7%), χωρίς όμως η συγκεκριμένη διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική (p>0,05, p=0,432). Τα άτομα που ήταν παχύσαρκα και τους είχε τοποθετηθεί BMS εμφάνισαν μεγαλύτερο ποσοστό επαναστένωσης (45%, 9/20), ενώ στα άτομα που είχε τοποθετηθεί DES και είχαν οικογενειακό ιστορικό στεφανιαίας νόσου εμφάνισαν μικρότερο ποσοστό επαναστένωσης στους 3 απ ό,τι στους 6 μήνες. Η μέση τιμή της ολικής χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων, της CRP και της LDL τη στιγμή της επαναστένωσης στα άτομα με DES στους 3 μήνες ήταν μεγαλύτερη από αυτή στους 6 μήνες. Η περισπώμενη αρτηρία βρέθηκε ότι επαναστενώνεται πιο συχνά στους 6 απ ό,τι στους 3 μήνες, γεγονός που τεκμηριώνεται με στατιστικά σημαντική διαφορά. Το άπω τμήμα του stent επαναστενωνόταν πιο συχνά στους 3 απ ό,τι στους 6 μήνες και η σχετική διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική (p<0,05), ενώ συχνότερα παρατηρήθηκε τέτοιου είδους επαναστένωση στα DES απ ό,τι στα BMS. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από την παρούσα μελέτη προέκυψε ότι τα BMS σε σχέση με τα DES εμφανίζουν ταχύτερα επαναστένωση στους 3 μήνες. Από τους προδιαθεσικούς παράγοντες, η παχυσαρκία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επαναστένωση των BMS σε σχέση με τα DES, ενώ το οικογενειακό ιστορικό εμφανίζεται ως συχνός προδιαθεσικός παράγοντας σε άτομα με DES που είχαν επαναστένωση στους 6 μήνες. Οι λιπιδιολογικοί παράγοντες (ολική και LDL-χοληστερόλη, τριγλυκερίδια) ήταν αυξημένοι στους ασθενείς που εμφάνισαν επαναστένωση στους 3 μήνες και είχαν DES.... Χ. Μάλλιος, 1 Ε. Παναγούλη, 2 Ι. Δοντά, 3 Θ. Τρουπής, 2 Α. Σπανός, 4 Δ. Βενιεράτος 2 1 Καρδιολογική Κλινική, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα 2 Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Αθήνα 3 Ιατρική Σχολή, Αθήνα 4 Α Καρδιολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα Angioplasty with bare metal stent or drug eluting stent: Correlations between risk factors and early restenosis Λέξεις ευρετηρίου Αγγειοπλαστική Προδιαθεσικοί παράγοντες Stent Στεφανιαία νόσος Abstract at the end of the article Υποβλήθηκε Εγκρίθηκε Τα νοσήματα της καρδιάς και των αγγείων αποτελούν στη σημερινή εποχή την πρώτη αιτία θανάτου, τουλάχιστον στις αναπτυγμένες χώρες. Υπολογίζεται ότι το 30 40% όλων των θανάτων οφείλεται στα καρδιαγγειακά νοσήματα.

2 ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΑΝΑΣΤΕΝΩΣΗ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 469 Στην Ελλάδα, περίπου άτομα ετησίως πεθαίνουν αιφνίδια από καρδιαγγειακές νόσους, ενώ χιλιάδες άλλα αναγκάζονται να περιορίσουν σημαντικά τις καθημερινές τους δραστηριότητες ή να συνταξιοδοτηθούν. Η πλειοψηφία των νοσημάτων της καρδιάς οφείλεται σε στεφανιαία νόσο, δηλαδή σε βλάβη (στένωση ή απόφραξη) των στεφανιαίων αγγείων που παρέχουν αίμα στην καρδιά. 1 Ένα μεγάλο ποσοστό από τους ασθενείς µε στεφανιαία νόσο αντιμετωπίζεται είτε µε αγγειοπλαστική είτε µε αορτοστεφανιαία παράκαμψη (CABG). Η διαδερμική ενδοαυλική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων (PCI) υπήρξε μια σημαντική καινοτομία στη θεραπεία της στεφανιαίας νόσου, από την ημέρα που ο Andreas Grüntzig τη χρησιμοποίησε το 1977 για τη διάνοιξη στεφανιαίας αρτηρίας. 1 Μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή, τη μοναδική θεραπευτική επιλογή αποτελούσε η χειρουργική αποκατάσταση με αορτοστεφανιαία παράκαμψη. Η χρήση ενδαγγειακών προθέσεων (stents) υπήρξε μια περαιτέρω καινοτομία, που συνέδραμε πολύ στην έκβαση αγγειοπλαστικών επεμβάσεων. Το 1986 τοποθετήθηκε το πρώτο stent από τον Zak Puel και τον Ulrich Sigwart σε μια ανθρώπινη στεφανιαία αρτηρία, ενώ το 1994 το πρώτο Palmaz-Schatz stent εγκρίθηκε για χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες. 2 Αξίζει να σημειωθεί ότι τώρα πλέον, σε αρκετές αναπτυγμένες χώρες, ο λόγος της αγγειοπλαστικής προς την αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι 4:11. Μια σημαντική επιπλοκή των συγκεκριμένων επεμβάσεων αποτελεί η πιθανότητα επαναστένωσης των stent. Επαναστένωση αγγείου μετά από αγγειοπλαστική χαρακτηρίζεται η παρατήρηση στένωσης >50% του αγγείου στο σημείο όπου πραγματοποιήθηκε η αγγειοπλαστική κατά την αγγειογραφία παρακολούθησης. 3 Η διεργασία της επαναστένωσης οδηγεί τελικά σε προοδευτική απώλεια της βατότητας του αρτηριακού αυλού. 4 Το ποσοστό επαναστένωσης της αγγειοπλαστικής με μπαλόνι (χωρίς stent) ανερχόταν στο 40% των περιπτώσεων, συνηθέστερα εντός των πρώτων μηνών από την πραγματοποίηση της επέμβασης. 2 Η τοποθέτηση ενδοστεφανιαίων ενδοπροθέσεων (stents) μείωσε το ποσοστό επαναστένωσης σε 10 20%, αλλά συνοδεύεται από προβλήματα, όπως ο διαχωρισµός του τοιχώματος του αγγείου και η ατελής ή η ασύμμετρη τοποθέτηση και η έκπτυξη του stent. 4 Η χρήση φαρμακο-εκλυουσών προθέσεων (drug eluting stent, DES) ουσιαστικά τροποποίησε την προοπτική της επεμβατικής Καρδιολογίας με τη δραστική μείωση της επαναστένωσης σε μονοψήφιο ποσοστό (περίπου 6 7%), ενώ παράλληλα παρουσίασε εξαιρετικά αποτελέσματα και στους διαβητικούς ασθενείς. 5 Αντίθετα, η πιθανότητα επαναστένωσης με τα απλά μεταλλικά γυμνά stents (BMS) ανέρχεται στο 20%. 6 Επίσης, τα DES ελάττωσαν τα μείζονα καρδιαγγειακά συμβάντα και την ανάγκη για νέα αγγειοπλαστική CABG, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα συγκριτικά με την αγγειοπλαστική με μπαλόνι ή με γυμνή πρόθεση (BMS). Ωστόσο, η χρήση των stents DES δεν συνδέθηκε με μείωση της θνητότητας ή του νέου εμφράγματος του μυοκαρδίου σε σχέση με τα BMS. 5 Μάλιστα, η θρόμβωση και επομένως η απόφραξη των DES κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με τα BMS στο ένα έτος (0,5 0,7%), με κίνδυνο για πολύ όψιμη θρόμ βωση πέραν του έτους να υφίσταται στα DES, ενώ είναι εξαιρετι κά μικρός με τα BMS. 5 Η κυριότερη αιτία στένωσης των αγγείων είναι η ανάπτυξη αθηρωματικής πλάκας (αθηρωμάτωση) λόγω συσσώρευσης λίπους στο αγγειακό τοίχωμα. Η δημιουργία της αθηροσκληρυντικής βλάβης μπορεί να χωριστεί σε τρία στάδια: (α) Λιπώδης γράμμωση (fatty streak), (β) ινώδης πλάκα (fibrous plaque ή cup) και (γ) σύνθετη βλάβη (complicated lesion). 7 Πολλοί είναι οι προδιαθεσικοί παράγοντες της αθηρωμάτωσης. Κάποιοι από αυτούς τροποποιούνται με κατάλληλες παρεμβάσεις και άλλοι είναι μη τροποποιήσιμοι. Στους τελευταίους ανήκει η ηλικία, το φύλο και το κληρονομικό ιστορικό στεφανιαίας νόσου. Ως τροποποιήσιμοι προδιαθεσικοί παράγοντες έχουν επίσημα καταγραφεί και καθιερωθεί οι εξής: 8 10 Ηλικία (άνδρες >45 ετών, γυναίκες >55 ετών), κληρονομικότητα (εμφάνιση στεφανιαίας νόσου σε πατέρα ή αδελφό σε ηλικία <55 ετών, σε μητέρα ή αδελφή σε ηλικία <65 ετών), υπερχοληστερολαιμία (αυξημένη LDLλιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας >130 mg/dl), μειωμένη HDL-λιποπρωτεΐνη (υψηλής πυκνότητας) <35 mg/dl (εάν η HDL-χοληστερόλη είναι >60 mg/dl αφαιρείται ένας προδιαθεσικός παράγοντας), σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση (>140/90 mmhg), κάπνισμα (ενεργητικό και παθητικό), κατανάλωση οινοπνεύματος και έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, παχυσαρκία και τρόπος ζωής. Η αθηρογένεση είναι μια πολυπαραγοντική διαδικασία. Έτσι, τα τελευταία χρόνια και άλλοι πιθανοί προδιαθεσικοί παράγοντες έρχονται να προστεθούν στους ήδη καλά περιγραφέντες. Οι προδιαθεσικοί αυτοί παράγοντες περιλαμβάνουν τα αυξημένα ποσά ομοκυστεΐνης και ινωδογόνου, την υπερπηκτικότητα, καθώς και τους φλεγμονώδεις και τους μολυσματικούς παράγοντες. 14 Φαίνεται ότι η άσκηση και η κατανάλωση οινοπνεύματος (π.χ. κρασί) σε μικρή ποσότητα είναι αρνητικοί προγνωστικοί παράγοντες, δηλαδή ασκούν προστατευτική δράση. Επίσης, η διακοπή του καπνίσματος, η υγιεινή διατροφή με σκοπό τη διατήρηση της χοληστερόλης σε φυσιολογικά επίπεδα, καθώς και ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, έχουν

3 470 Χ. ΜΑΛΛΙΟΣ και συν ως αποτέλεσμα την ελάττωση της συχνότητας εμφάνισης της νόσου. 15 Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η σύγκριση των δύο τύπων stents (DES και BMS) ως προς τα ποσοστά επαναστένωσης αυτών. Παράλληλα, γίνεται συσχέτιση της επαναστένωσης των stents με κάποιους σημαντικούς προδιαθεσικούς παράγοντες αθηρωμάτωσης και στένωσης των αγγείων. Συγκεκριμένα, μελετάται το κάπνισμα, ο σακχαρώδης διαβήτης, η χοληστερόλη (ολική, LDL, HDL), τα τριγλυκερίδια, η υπέρταση, η παχυσαρκία, το οικογενειακό ιστορικό και η CRP. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Το ευρύτερο δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν στεφανιαίοι καρδιοπαθείς ελληνικής καταγωγής, στους οποίους επιτεύχθηκε αγγειοπλαστική με χρήση stent (είτε DES είτε BMS) στην Α Καρδιολογική Κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών κατά τη διάρκεια των ετών (Ιούνιος 2005 Ιούνιος 2010). Από το σύνολο αυτών (425 ασθενείς), επιλέχθηκαν οι ασθενείς εκείνοι οι οποίοι εμφάνισαν επαναστένωση σε διάστημα 3 και 6 μηνών. Η επαναστένωση των ασθενών ελέγχθηκε με στεφανιογραφία. Καταγράφηκαν όλοι οι ασθενείς που εμφάνισαν επαναστένωση σε διάστημα 3 και 6 μηνών. Κάθε περίπτωση κατηγοριοποιήθηκε ανάλογα με τη χρονική στιγμή της επαναστένωσης (3 ή 6 μήνες) και τον τύπο του stent (DES και BMS). Σε όλους μετρήθηκαν και καταγράφηκαν οι παρακάτω παράγοντες: Αν ήταν καπνιστές ή όχι, εάν έπασχαν από σακχαρώδη διαβήτη ή όχι, εάν παρουσίαζαν ή όχι υπέρταση, εάν ήταν παχύσαρκοι ή όχι, εάν είχαν θετικό οικογενειακό ιστορικό (με την έννοια της κληρονομικότητας της στεφανιαίας νόσου), οι τιμές της χοληστερόλης (ολική, LDL, HDL), οι τιμές των τριγλυκεριδίων, καθώς και οι τιμές της CRP. Όλοι οι παράγοντες αξιολογήθηκαν τη στιγμή της επαναστένωσης, είτε αυτή παρατηρήθηκε στους 3 είτε στους 6 μήνες. Η ταξινόμηση των παραγόντων έγινε ανάλογα με τον τύπο του stent, τη χρονική στιγμή της επαναστένωσης, το φύλο και την ηλικία. Οι εν λόγω παράγοντες επιλέχθηκαν επειδή θεωρούνται ως οι επίσημοι τροποποιήσιμοι προδιαθεσικοί παράγοντες αθηρωμάτωσης Επί πλέον, καταγράφηκε το σημείο της αρτηρίας (δεξιά στεφανιαία, πρόσθιος κατιών κλάδος, περισπώμενη) αλλά και του stent (άπω, εγγύς, in-stent), το οποίο επαναστενώθηκε. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύγκριση των αποτελεσμάτων, ελήφθησαν υπ όψη το φύλο και η ηλικία. Για να καταστεί αυτό, οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν σε ηλικιακές ομάδες ανά 10 έτη (40 49, κ.λπ.). Στατιστική ανάλυση Η μέση, η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή, η τυπική απόκλιση (SD), καθώς και το τυπικό σφάλμα της μέσης τιμής (SE) υπολογίστηκαν για τις ποσοτικές μεταβλητές. Για τις κατηγορικές μεταβλητές έχουν υπολογιστεί οι αντίστοιχες συχνότητες και τα ποσοστά (%). Προκειμένου να πραγματοποιηθεί σύγκριση μεταξύ των ποσοτικών μεταβλητών εφαρμόστηκε το t-test και για τις κατηγορικές μεταβλητές τα x 2 και Fisher s exact test. Ένας συσχετισμός και μια διαφορά θεωρείται σημαντική όταν p<0,05 και ως αδύναμη όταν 0,05<p<0,1. Η στατιστική ανάλυση εφαρμόστηκε με το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS) έκδοση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κατά το μελετώμενο χρονικό διάστημα (Ιούνιος 2005 Ιούνιος 2010) πραγματοποιήθηκε αγγειοπλαστική με χρήση stent σε συνολικά 425 στεφανιαίους καρδιοπαθείς. Από αυτούς, 57 άτομα (13,4%, 57/425) 6 γυναίκες και 51 άνδρες με ηλικίες από ετών (μέση ηλικία 62,7 έτη, SD ±7,279, SE 0,964) εμφάνισαν επαναστένωση σε διάστημα 3 και 6 μηνών. Στα 37 άτομα είχε τοποθετηθεί DES και στα 20 BMS. Η συχνότητα επαναστένωσης ανάλογα με τον τύπο του stent και τη χρονική στιγμή παρουσιάζεται στον πίνακα 1. Στατιστικά σημαντική διαφορά δεν βρέθηκε σε κάποια κατηγορία (p>0,05). Η συχνότητα των μελετώμενων παραγόντων αθηρωμάτωσης ανάλογα με τον τύπο του stent καταγράφεται στον πίνακα 2. Το ποσοστό των ατόμων που ήταν παχύσαρκοι και εκδήλωσαν επαναστένωση (είτε στους 3 είτε στους 6 μήνες) ήταν μεγαλύτερο στην ομάδα των BMS (45%, 9/20) και η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική (p<0,05, p=0,019). Οι ενεργοί καπνιστές ήταν περισσότεροι στην ομάδα των DES, ενώ τεκμηριώθηκε μόνο αδύναμη στατιστικά σημαντική διαφορά (0,05<p<0,1). Όσον αφορά στο σακχαρώδη διαβήτη, στην υπέρταση και στο οικογενειακό ιστορικό δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p>0,05) μεταξύ των δύο τύπων stents (πίν. 2). Η μέση τιμή της ολικής χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων, της LDL και της HDL τη στιγμή της επαναστένωσης στα άτομα με DES ήταν μεγαλύτερη από αυτή στα άτομα με BMS (πίν. 2), χωρίς να ανευρεθεί στατιστικά σημαντική διαφορά (p>0,05). Η μέση τιμή της CRP τη στιγμή της επαναστένωσης στα άτομα με DES ήταν μεγαλύτερη απ ό,τι στα άτομα με BMS και η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική (p<0,05). Πίνακας 1. Συχνότητα επαναστένωσης στους 3 και 6 μήνες ανάλογα με τον τύπο του stent. n 3 μήνες 6 μήνες Stent DES (29,7%) 26 (70,3%) Stent BMS 20 8 (40,0%) 12 (60,0%) Σύνολο (33,3%) 38 (66,6%)

4 ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΑΝΑΣΤΕΝΩΣΗ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 471 Πίνακας 2. Συχνότητα των μελετώμενων παραγόντων αθηρωμάτωσης ανάλογα με τον τύπο του stent. n Καπνιστής ΣΔ Υπέρταση Παχυσαρκία Οικογενειακό ιστορικό Stent DES (32,4%) 10 (27,0%) 25 (67,6%) 6 (16,2%) 19 (51,3%) Stent BMS 20 2 (10,0%) 5 (25,0%) 11 (55,0%) 9 (45,0%) 8 (40,0%) Stent BMS CHOL TGL CRP LDL HDL n Μέση 249,45 178,7 3,69 173,55 40,15 SE ,987 7, SD ±33,248 ±32,463 ±4,415 ±32,877 ±7,307 Ελάχιστη 163,00 125,00 0,40 92,00 26,00 Μέγιστη 298,00 230,00 15,00 220,00 50,00 Stent DES CHOL TGL CRP LDL HDL n Μέση 252,57 182,57 7,96 174,92 41,13 SE 4,944 5,114 0,818 5,497 1,752 SD ±30,076 ±31,105 ±4,977 ±33,438 ±10,659 Ελάχιστη 174,00 125,00 0,50 88,00 23,00 Μέγιστη 299,00 255,00 16,00 216,00 69,00 ΣΔ: Σακχαρώδης διαβήτης, CHOL: Χοληστερόλη, TGL: Τριγλυκερίδια, CRP: C-reactive protein, LDL: Low density lipoprotein, HDL: High density lipoprotein Η συχνότητα των μελετώμενων παραγόντων αθηρωμάτωσης ανάλογα με τη χρονική στιγμή της επαναστένωσης καταγράφεται στον πίνακα 3. Τα άτομα που είχαν DES και εμφάνισαν επαναστένωση στους 3 μήνες και είχαν θετικό οικογενειακό ιστορικό ήταν λιγότερα σε σχέση με όσους εκδήλωσαν επαναστένωση στους 6 μήνες και μεταξύ τους βρέθηκε αδύναμη στατιστικά σημαντική διαφορά (0,05<p<0,1). Όσον αφορά στο κάπνισμα, στο σακχαρώδη διαβήτη, στην υπέρταση και στην παχυσαρκία δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p>0,05) μεταξύ 3 και 6 μηνών σε κάποια από τις δύο κατηγορίες stent. Η μέση τιμή της ολικής χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων, της CRP και της LDL τη στιγμή της επαναστένωσης στα άτομα με DES στους 3 μήνες ήταν μεγαλύτερη από αυτή στους 6 μήνες, αλλά στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05) βρέθηκε μόνο για την ολική χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια, ενώ για την LDL βρέθηκε αδύναμη στατιστικά σημαντική διαφορά (0,05<p<0,1). Αντίθετα, η μέση τιμή της HDL τη στιγμή της επαναστένωσης σε άτομα με DES στους 3 μήνες ήταν μικρότερη από αυτή στους 6 μήνες, χωρίς να βρεθεί στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05). Για τα BMS, στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05) βρέθηκε μόνο για τις τιμές της CRP μεταξύ 3 και 6 μηνών. Τα ποσοστά επαναστένωσης των διαφόρων αρτηριών και των διαφόρων τμημάτων του stent ανάλογα με το φύλο, τη χρονική στιγμή της επαναστένωσης και τον τύπο του stent παρουσιάζονται στους πίνακες 4 και 5. Μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Η περισπώμενη αρτηρία διαπιστώθηκε ότι επαναστενώνεται πιο συχνά στους 6 απ ό,τι στους 3 μήνες, γεγονός που τεκμηριώνεται με στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05). Το άπω τμήμα του stent επαναστενωνόταν πιο συχνά στους 3 απ ό,τι στους 6 μήνες και η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική (p<0,05, p=0,010) και τέτοιου είδους επαναστένωση παρατηρήθηκε συχνότερα στα DES απ ό,τι στα BMS (p<0,05, p=0,031). Επαναστένωση εντός της πρόθεσης (in-stent restenosis) παρατηρήθηκε πιο πολύ στους 3 απ ό,τι στους 6 μήνες, αλλά τεκμηριώθηκε μόνο στατιστικά αδύναμη διαφορά (p=0,088). Άλλες στατιστικά σημαντικές διαφορές δεν βρέθηκαν. Οι ηλικιακές ομάδες που μελετήθηκαν ήταν τέσσερις (40 49, 50 59, και 70 79). Η πρώτη ομάδα περιελάμβανε μόνο 2 γυναίκες, οι οποίες είχαν DES, οπότε ήταν αδύνατο να διενεργηθεί περαιτέρω στατιστική ανάλυση. Στην ηλιακή ομάδα των ετών περιλαμβάνονταν 16 άτομα, όλα άνδρες, από τα οποία 6 είχαν BMS και 10 DES. Στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε μόνο μεταξύ των τιμών της CRP μεταξύ των δύο τύπων stent και της παρουσίας υπέρτασης (p<0,05). Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις οι τιμές ήταν μεγαλύτερες στην κατηγορία του DES. Τα ίδια αποτελέσματα βρέθηκαν και στην ομάδα των ετών, όπου περιλαμβάνονταν 24 άτομα, όλα άνδρες

5 472 Χ. ΜΑΛΛΙΟΣ και συν Πίνακας 3. Συχνότητα των μελετώμενων παραγόντων αθηρωμάτωσης ανάλογα με τη χρονική στιγμή της επαναστένωσης. Stent DES n Καπνιστής ΣΔ Υπέρταση Παχυσαρκία Οικογενειακό ιστορικό 3 μήνες 11 2 (18,2%) 2 (18,2%) 9 (81,8%) 3 (27,3%) 3 (27,3%) 6 μήνες (38,5%) 8 (30,8%) 16 (61,5%) 3 (11,5%) 16 (61,5%) Stent γυμνό n Καπνιστής ΣΔ Υπέρταση Παχυσαρκία Οικογενειακό ιστορικό 3 μήνες 8 2 (25,0%) 3 (37,5%) 5 (62,5%) 3 (37,5%) 5 (62,5%) 6 μήνες (16,7%) 6 (50,0%) 6 (50,0%) 3 (25,0%) Stent DES 3 μήνες (n=11) CHOL TRIG CRP LDL HDL Μέση 267,82 198,2 9,09 188,91 39,27 SE 6,140 10,253 1,619 5,259 2,269 SD ±20,366 ±34,005 ±5,370 ±17,444 ±7,524 Ελάχιστη 229,00 150,00 1,50 155,00 23,00 Μέγιστη 299,00 255,00 16,00 216,00 47,00 Stent DES 6 μήνες (n=26) CHOL TRIG CRP LDL HDL Μέση 246,11 175,96 7,41 169,00 41,92 SE 6,174 5,470 0,909 7,248 2,310 SD ±31,481 ±27,893 ±4,638 ±36,957 ±11,781 Ελάχιστη 174,00 125,00 0,50 88,00 25,00 Μέγιστη 289,00 220,00 15,00 208,00 69,00 Stent BMS 3 μήνες (n=8) CHOL TRIG CRP LDL HDL Μέση 249,12 188,00 7,60 173,75 37,75 SE 6,610 9,057 1,924 5,924 2,650 SD ±18,696 ±25,618 ±5,442 ±16,757 ±7,498 Ελάχιστη 229,00 155,00 2,50 149,00 26,00 Μέγιστη 280,00 225,00 17,00 196,00 44,00 Stent BMS 6 μήνες (n=12) CHOL TRIG CRP LDL HDL Μέση 249,67 172,50 1,12 173,42 41,75 SE 11,856 10,399 0,276 11,861 2,030 SD ±41,070 ±36,024 ±0,956 ±41,088 ±7,034 Ελάχιστη 163,00 125,00 0,40 92,00 29,00 Μέγιστη 298,00 230,00 3,00 220,00 50,00 ΣΔ: Σακχαρώδης διαβήτης, CHOL: Χοληστερόλη, TGL: Τριγλυκερίδια, CRP: C-reactive protein, LDL: Low density lipoprotein, HDL: High density lipoprotein επίσης, από τα οποία τα 11 είχαν BMS και τα 13 DES. Στην ηλιακή ομάδα των ετών συμμετείχαν 15 άτομα, 6 γυναίκες και 9 άνδρες, από τα οποία 3 είχαν BMS και 12 DES. Στην ομάδα αυτή, στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε μόνο μεταξύ των ποσοστών παχυσαρκίας και της παρουσίας οικογενειακού ιστορικού (p<0,05). Τα ποσοστά παχυσαρκίας ήταν μεγαλύτερα στην κατηγορία του BMS, ενώ οικογενειακό ιστορικό στεφανιαίας νόσου εμφάνιζαν πιο πολύ τα άτομα στην κατηγορία του DES. Στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε μεταξύ των τιμών της CRP στους 3 και 6 μήνες στα άτομα με DES των ηλικιακών ομάδων και ετών (p<0,05), ενώ στα άτομα με BMS η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική μόνο στην ηλικιακή ομάδα των ετών. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκαν τα ποσοστά επαναστένωσης στους 3 και 6 μήνες, σε στεφανιαίους καρδιοπαθείς στους οποίους είχαν τοποθετηθεί είτε DES είτε BMS. Επίσης, μελετήθηκε και η επίδραση των τροπο-

6 ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΑΝΑΣΤΕΝΩΣΗ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 473 Πίνακας 4. Ποσοστά επαναστένωσης των διαφόρων αρτηριών ανάλογα με το φύλο, τη χρονική στιγμή της επαναστένωσης και τον τύπο του stent. Δεξιά στεφανιαία αρτηρία (RCA) Πίνακας 5. Ποσοστά επαναστένωσης των διαφόρων τμημάτων του stent ανάλογα με το φύλο, τη χρονική στιγμή της επαναστένωσης και τον τύπο του stent. Απόφραξη στο άπω τμήμα του stent Άνδρες 16/51 (31,4%) Γυναίκες 3/6 (50,0%) 3 μήνες 17/19 (89,5%) 6 μήνες 2/38 (5,3%) Stent DES 16/37 (43,2%) Stent BMS 3/20 (15,0%) Πρόσθιος κατιών κλάδος (LAD) Απόφραξη στο εγγύς τμήμα του stent 15/51 (29,4%) Επαναστένωση εντός του stent 21/51 (41,2%) 0 3/6 (50,0%) 6/19 (31,6%) 9/38 (23,7%) 9/37 (24,3%) 6/20 (30,0%) Περισπώμενη (LCX) Άνδρες 19/51 (37,2%) 23/51 (45,1%) 9/51 (17,6%) Γυναίκες 3/6 (50,0%) 3/6 (50,0%) 0 3 μήνες 9/19 (47,4%) 10/19 (52,6%) 0 6 μήνες 13/38 (34,2%) 16/38 (42,1%) 9/38 (23,7%) Stent DES 13/37 (35,1%) 18/37 (48,6%) 6/37 (16,2%) Stent BMS 9/20 (45,0%) 8/20 (40,0%) 3/20 (15,0%) 11/19 (57,9%) 13/38 (34,2%) 13/37 (29,7%) 11/20 (55,0%) ποιήσιμων προδιαθεσικών παραγόντων αθηρωμάτωσης (κάπνισμα, σακχαρώδης διαβήτης, χοληστερόλη [ολική, LDL, HDL], τριγλυκερίδια, υπέρταση, παχυσαρκία, οικογενειακό ιστορικό και CRP). Σε μια χρονική περίοδο 5 ετών ( ), επαναστένωση εμφάνισε το 13,4% (57/425) των στεφανιαίων καρδιοπαθών οι οποίοι υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική με χρήση stent. Από αυτούς, το 33,3% (19/57) εμφάνισε επαναστένωση στους 3 μήνες και το 66,6% (38/57) στους 6 μήνες. Παρατηρήθηκε ότι τα stents BMS (8/20, 40%) εμφανίζουν πιο συχνά επαναστένωση στους 3 μήνες απ ό,τι τα DES (11/37, 29,7%), χωρίς όμως η διαφορά αυτή να είναι στατιστικά σημαντική (p>0,05, p=0,432). Παρ όλα αυτά και οι δύο τύποι stent παρουσίασαν μεγαλύτερα ποσοστά επαναστένωσης στους 6 μήνες (12/20, 60% BMS και 26/37, 70,3% DES). Όσον αφορά στα σημεία επαναστένωσης, δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο τύπων stent, παρά μόνο για το άπω τμήμα του stent, όπου παρατηρείται συχνότερα επαναστένωση στα DES απ ό,τι στα BMS (p<0,05, p=0,031). Όλοι οι παράγοντες αξιολογήθηκαν τη στιγμή της επαναστένωσης. Το ποσοστό των ατόμων που ήταν παχύσαρκοι και εμφάνισαν επαναστένωση (είτε στους 3 είτε στους 6 μήνες) ήταν μεγαλύτερο στην ομάδα των BMS (45%, 9/20) απ ό,τι σε αυτή των DES (16,2%, 6/37) και η συγκεκριμένη διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική (p<0,05, p=0,019). Από τα άτομα με DES που εμφάνισαν επαναστένωση (είτε στους 3 είτε στους 6 μήνες), το 32,4% (12/37) ήταν ενεργοί καπνιστές όταν επιτεύχθηκε η επαναστένωση, ενώ από αυτά με BMS το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 10% (2/20) και βρέθηκε αδύναμη στατιστικά σημαντική διαφορά (0,05<p<0,1). Η μέση τιμή της CRP τη στιγμή της επαναστένωσης στα άτομα με DES (7,96, SD ±4,977, SE 0,818) ήταν μεγαλύτερη απ ό,τι στα άτομα με BMS (3,69, SD ±4,415, SE 0,987) και η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική (p<0,05). Από τους παράγοντες που μελετήθηκαν, βρέθηκε ότι τα άτομα με θετικό οικογενειακό ιστορικό και DES εμφανίζουν πιο συχνά επαναστένωση στους 6 μήνες (p<0,05). Επίσης, οι αυξημένες τιμές ολικής χοληστερόλης (p<0,05), τριγλυκεριδίων (p<0,05) και LDL (0,05<p<0,1) οδηγούν σε ταχύτερη επαναστένωση (3 μήνες) τα άτομα με DES. Η HDL φαίνεται να δρα προστατευτικά, αφού οι τιμές της ήταν μεγαλύτερες στους 6 μήνες, χωρίς όμως να βρεθεί στατιστικά σημαντική διαφορά (p>0,05). Αντίθετα, στα άτομα με BMS μόνο η αυξημένη CRP φαίνεται να οδηγεί σε ταχύτερη επαναστένωση (p<0,05). Στις ηλικιακές ομάδες των και ετών, στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν μεταξύ των δύο τύπων stent μόνο για την παρουσία ή όχι υπέρτασης και για τις τιμές της CRP (p<0,05), ενώ για την ηλικιακή ομάδα των ετών στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε μόνο μεταξύ των ποσοστών παχυσαρκίας και της παρουσίας οικογενειακού ιστορικού (p<0,05). Από την παρούσα μελέτη δεν υπήρξε διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών ηλικιακά, αλλά και στο σύνολο ως προς την επαναστένωση των stents. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο μικρό δείγμα. Η σύγκριση των DES με τα μεταλλικά stents σε ασθενείς στην καθημερινή πρακτική είναι χωρίς αμφιβολία υπέρ των DES Η δραματική μείωση της επαναστένωσης εντός του stent (in-stent restenosis, ISR) που επιτεύχθηκε με DES, τα οποία κυκλοφόρησαν στο εμπόριο το 2003, οδήγησε στην εκτεταμένη χρήση τους ανά τον κόσμο. Έτσι, περισσότερες βλάβες κατέστη δυνατόν να αντιμετωπιστούν μέσω διαδερμικής επέμβασης, με λιγότερη ανησυχία σχετικά με την ISR Με την περισσότερο εκτεταμένη χρήση των διαδερμικών επεμβάσεων στεφανιαίων (percutaneous coronary interventions, PCI), τα δεδομένα από αρχεία καταγραφής

7 474 Χ. ΜΑΛΛΙΟΣ και συν άρχισαν να υποδεικνύουν έναν αυξημένο κίνδυνο όψιμης και πολύ όψιμης θρόμβωσης του DES έναντι των BMS. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα της PCI με ενδοστεφανιαία πρόθεση είναι η πιθανότητα επαναστένωσης του αγγείου, η οποία παραμένει ακόμη σχετικά μεγάλη. Η αρχική αισιόδοξη υπόσχεση ότι τα σύγχρονα φαρμακοεκλύοντα stents (DES) θα ελάττωναν το πρόβλημα της επαναστένωσης δεν επαληθεύτηκε στον αναμενόμενο βαθμό, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου δημιουργούνται σύμπλοκες στενώσεις (complex lesions), που σημαίνει ουσιαστικά πολλαπλές βλάβες/στενώσεις κατά μήκος μιας στεφανιαίας αρτηρίας και αντίθετα, μάλιστα, φαίνεται να εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά πρώιμης και απώτερης επαναστένωσης, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται εκτός ενδείξεων. 19 Οι κλινικές δοκιμές των DES έναντι των BMS δεν είχαν την απαιτούμενη στατιστική ισχύ για την ανίχνευση μικρών διαφορών στη θνησιμότητα. Η μεγαλύτερη και πλέον σημαντική συγκριτική τους μελέτη διεξήχθη το 2008 και ονομάστηκε HORIZONS AMI (Harmonizing Outcomes with Revascularization and Stents in Acute Myocardial Infarction) Στη μελέτη τυχαιοποιήθηκαν ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο, που αντιμετωπίστηκαν με αγγειοπλαστική και έλαβαν είτε τη φαρμακο-εκλυόμενη πρόθεση TAXUS είτε την αντίστοιχη, μη γυμνή πρόθεση Express Η ανάλυση έδειξε ότι μετά από περίοδο παρακολούθησης ενός έτους η ομάδα TAXUS χρειάστηκε να υποβληθεί, σε σημαντικά μικρότερο ποσοστό, σε επεμβάσεις επαναιμάτωσης της βλάβης λόγω ισχαιμίας (σχετική ελάττωση κινδύνου 41%, απόλυτη ελάττωση κινδύνου 3%). Όσον αφορά στην ασφάλεια της επικαλυμμένης πρόθεσης υπό μελέτη, για τα μείζονα καρδιακά προβλήματα (MACE θάνατος, έμφραγμα μυοκαρδίου, θρόμβωση της πρόθεσης ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο), τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες (8,1% έναντι 8%). Τα περιστατικά θρόμβωσης της ενδοστεφανιαίας πρόθεσης ήταν επίσης παρόμοια (TAXUS 3,1%, Express 3,4%). Επιπρόσθετα, σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επαναληπτική στεφανιογραφία μετά από ένα έτος, τα ποσοστά επαναστένωσης ήταν σημαντικά μικρότερα σε όσους έλαβαν TAXUS Άλλη μια μελέτη του 2008, η οποία συνέκρινε DES (60% Cypher, 40% TAXUS) και BMS σε συνεχείς ασθενείς με STEMI, που υποβλήθηκαν σε πρωτογενή αγγειοπλαστική, κατέληξε σε παρόμοια αποτελέσματα. 18,20 Συγκεκριμένα, μετά από περίοδο παρακολούθησης 2 ετών οι επεμβάσεις επαναιμάτωσης βλάβης στόχου (TLR) ήταν κατά 30% λιγότερες στην ομάδα DES. Η θνητότητα, το έμφραγμα μυοκαρδίου και η επιβεβαιωμένη θρόμβωση ενδοστεφανιαίας πρόθεσης ήταν παρόμοια στις δύο ομάδες. Όψιμη θρόμβωση της πρόθεσης παρατηρήθηκε πιο συχνά στην ομάδα DES, αλλά τα περιστατικά ήταν ελάχιστα (4 βλάβες έναντι 2). Το ίδιο έτος δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα μιας μετα-ανάλυσης ομαδοποιημένων δεδομένων, τα οποία αφορούσαν σε 772 ασθενείς που έλαβαν BMS και που έλαβαν DES την περίοδο μεταξύ Οκτωβρίου 2003 και Δεκεμβρίου ,20 Οι ερευνητές συμπέραναν ότι στην ομάδα BMS η θνητότητα ήταν μεγαλύτερη, ενώ επίσης περισσότεροι ασθενείς χρειάστηκε να υποβληθούν σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη. Τα ποσοστά των ασθενών που χρειάστηκε να υποβληθούν σε διαδερμική επέμβαση επαναιμάτωσης ήταν παρόμοια στις δύο ομάδες. 18,20 Οι Mauri et al διενήργησαν μια εκτεταμένη μετα-ανάλυση των ασθενών που υποβλήθηκαν σε PCI με τοποθέτηση stent στη Μασαχουσέτη, μεταξύ Απριλίου 2003 και Σεπτεμβρίου Η ανάλυση συμπεριέλαβε όλους τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε PCI σε μη κυβερνητικά νοσοκομεία της Μασαχουσέτης, οι οποίοι όμως είχαν τεράστιες διαφορές στα χαρακτηριστικά τους, με τους ασθενείς που έλαβαν BMS να είναι γηραιότεροι και να έχουν συχνότερα συνυπάρχουσες νόσους, περιλαμβανομένου του καρκίνου, της αιμορραγίας γαστρεντερικού, της καρδιακής ανεπάρκειας, της πνευμονικής νόσου, της νεφρικής ανεπάρκειας, του καρδιογενούς shock και του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου κατά την προσέλευσή τους στο νοσοκομείο. 21 Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν περίπλοκες στατιστικές μεθόδους προκειμένου να εξουδετερώσουν τις διαφορές αυτές στα αρχικά χαρακτηριστικά των ασθενών, να ελαχιστοποιήσουν τους συγχυτικούς παράγοντες και να πραγματοποιήσουν τις πλέον έγκυρες συγκρίσεις μεταξύ των ασθενών με DES και BMS. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η χρήση DES σχετίζεται με μικρότερα ποσοστά θνησιμότητας, εμφραγμάτων μυοκαρδίου και επαναγγείωσης αγγείου-στόχου, αλλά χρειάζεται μακροχρόνια παρακολούθηση για την επιβεβαίωση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας των DES. 21 Σήμερα, περίπου οι μισοί ασθενείς με αρτηριακή απόφραξη αντιμετωπίζονται με επικαλυμμένες προθέσεις (DES). 18 Οι περισσότεροι επεμβατικοί καρδιολόγοι τις χρησιμοποιούν κυρίως σε βλάβες με αυξημένο κίνδυνο επαναστένωσης, όπως σε μικρά αγγεία και βλάβες μεγάλου μήκους, όταν δεν υπάρχει αντένδειξη για διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή. Αντίθετα, μη επικαλυμμένες προθέσεις προτιμώνται σε ολικές αποφράξεις, σε εγγύς βλάβες μεγάλων αγγείων, καθώς και σε μικρού μήκους βλάβες με υψηλό φορτίο θρόμβου. 18 Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις αναφορές που υπάρχουν μέχρι σήμερα, οι παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό θρόμβωσης αναγνωρίζουν ως ση μαντική αιτία θρόμβωσης την αυθαίρετη διακοπή της φαρμακευτι κής αγωγής από τον ασθενή. 22 Άλλη αναγνωρισμένη αιτία αποτελεί η ατελής έκπτυξη της πρόθεσης στο

8 ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΑΝΑΣΤΕΝΩΣΗ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 475 τοίχωμα της αρτηρίας κατά την αγγειοπλαστική. Επίσης, έχει αναφερθεί ότι ορισμένοι επεμβατικοί καρδιολόγοι υπερεκπτύσσουν μικρές ενδοπροθέσεις, ώστε να τις χρησιμοποιήσουν σε αγγεία μεγαλύτερης διαμέτρου. 22 Η υπερέκπτυξη των ενδοπροθέσεων εκτός από την κανονισμένη διάμετρό τους μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την έκβαση και γι αυτόν το λόγο δεν συνιστάται. 22 Από τις μελέτες που έχουν διεξαχθεί προκύπτει ότι τα DES παραμένουν η πρώτη επιλογή στην επεμβατική Καρδιολογία. Στην παρούσα μελέτη βρέθηκε μικρή υπεροχή των DES σε σχέση με τα BMS, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στο μικρό δείγμα. Πάντως, το γενικό ποσοστό επαναστένωσης που παρατηρήθηκε ήταν χαμηλό (13,4%, 57/425). Από την παρούσα μελέτη συνάγεται ότι για τις ηλικιακές ομάδες των και ετών, η παρουσία αυξημένης CRP και υπέρτασης συνηγορούν υπέρ της χρήσης BMS, ενώ το ίδιο συμβαίνει στην ηλικιακή ομάδα των ετών στα άτομα με θετικό οικογενειακό ιστορικό. Αντίθετα, η παρουσία παχυσαρκίας φαίνεται να ευνοεί τη χρήση DES στην ίδια (70 79 ετών) ηλικιακή ομάδα. Σημειώνεται ότι η αυξημένη CRP είναι ένδειξη φλεγμονής των αγγείων, ενώ η παχυσαρκία πυροδοτεί το μεταβολικό σύνδρομο με τις βιοχημικές και ορμονικές συνέπειές του. Φυσικά, η πιθανότητα επαναστένωσης σαφώς και δεν εξαρτάται μόνο από το είδος του stent. Οι λιπιδιολογικοί παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πορεία της αγγειοπλαστικής, γι αυτό και η αντιλιπιδαιμική αγωγή του ασθενούς δεν θα πρέπει να διακόπτεται για κανένα λόγο, αφού η διακοπή της παραμένει από τις πρώτες αιτίες επαναστένωσης, ανεξάρτητα από το είδος stent που χρησιμοποιήθηκε. Η παχυσαρκία είναι η νόσος στην οποία θα πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία. Η άμεση αντιμετώπισή της με ταυτόχρονη μείωση του σωματικού βάρους ή και με συνοδό φαρμακευτική αγωγή είναι απαραίτητη για την ομαλή πορεία του στεφανιαίου ασθενούς. Τέλος, θα πρέπει να δίνεται μεγάλη βαρύτητα στο οικογενειακό ιστορικό, καθώς αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση επαναστένωσης. ABSTRACT Angioplasty with bare metal stent or drug eluting stent: Correlations between risk factors and early restenosis C. MALLIOS, 1 E. PANAGOULI, 2 I. DONTA, 3 T. TROUPIS, 2 A. SPANOS, 4 D. VENIERATOS 2 1 Cardiology Clinic, 401 Army General Hospital of Athens, 2 Department of Anatomy, Medical School, University of Athens, 3 Medical School, University of Athens, 4 First Cardiology Clinic, Naval Hospital of Athens, Athens, Greece Archives of Hellenic Medicine 2012, 29(4): OBJECTIVE Cardiovascular diseases are presently the prime cause of mortality. Percutaneous coronary intervention (PCI), aided by the use of intravascular prostheses, such as drug-eluting stents (DES) and bare metal stents (BMS), is a significant innovation in the treatment of coronary disease. The goal of this study was comparison between these two types of stent, DES and BMS, regarding the rates of stent restenosis and its correlation with factors predisposing to atheromatous lesions and vascular stenosis. METHOD The study sample was recruited from the population of patients suffering from coronary disease who underwent DES and BMS stent angioplasty in the First Cardiology Clinic of the Hellenic Naval Hospital of Athens during the period between June 2005 and June The patients who suffered restenosis within the first 3 6 months post-angioplasty were selected from the total pool of patients. RESULTS In total, 57 patients presented restenosis (51 males and 6 females), of whom 37 had DES and 20 BMS. Patients with BMS (8 of 20, 40%) presented a higher restenosis incidence at 3 months than those with DES (11/37, 29.7%), but this difference was not statistically significant (p>0.05, p=0.432). Obese persons with BMS had a greater rate of restenosis (9/20, 45%) while persons with DES and a family history of coronary disease presented lower restenosis rates at 3 months than at 6 months. Average blood levels of total cholesterol, triglycerides, C-reactive protein (CRP) and LDL at the time of restenosis were higher in persons with DES with restenosis at 3 months than those with restenosis at 6 months. The circumflex artery was found to be significantly more frequently affected by restenosis at 6 months than at 3 months. The stent was also significantly more frequently subject to distal restenosis at 3 months than at 6 months, and such restenosis occurred more frequently in DES than in BMS. CONCLUSIONS According to this study BMS presented earlier restenosis, at 3 months, compared with DES. Among predisposing factors, obesity played a

9 476 Χ. ΜΑΛΛΙΟΣ και συν significant role in BMS restenosis as opposed to DES, while family history appeared to be a more frequent predisposing factor in persons with DES for with restenosis at 6 months. Lipid factors, such as LDL-cholesterol and triglycerides were increased in patients with DES who developed restenosis at 3 months. Key words: Angioplasty, Coronary disease, Predisposing factors, Stents Βιβλιογραφία 1. HIRSCH AT, CRIQUI MH, TREAT-JACOBSON D, REGENSTEINER JG, CREAGER MA, OLIN JW ET AL. Peripheral arterial disease detection, awareness, and treatment in primary care. JAMA 2001, 286: DAWKINS KD, GERSHLICK T, DE BELDER M, CHAUHAN A, VENN G, SCHOFIELD P ET AL. Percutaneous coronary intervention: Recommendations for good practice and training. Heart 2005, 91(Suppl 6):vi1 vi27 3. ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ Χ. Παθήσεις της καρδιάς. Τόμος 1ος. Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα, 2005: ALPERT JS, KERN KB, EWY GA. The risk of stent thrombosis after coronary arterial stent implantation. Am J Med 2010, 123: GARG S, SERRUYS PW. Coronary stents: Current status. J Am Coll Cardiol 2010, 56(Suppl 10):S1 S42 6. CARLSSON J, VON WAGENHEIM B, LINDER R, ANWARI TM, QVIST J, PETERSSON I ET AL. Is late stent thrombosis in drug-eluting stents a real clinical issue? A single-center experience and review of the literature. Clin Res Cardiol 2007, 96: WOOLLARD KJ, GEISSMANN F. Monocytes in atherosclerosis: Subsets and functions. Nat Rev Cardiol 2010, 7: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ Δ, ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ Χ, ΠΙΤΣΑΚΟΣ Χ, ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Ν, ΣΚΟΥΜΑΣ Ι, ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ Χ ΚΑΙ ΣΥΝ. Συσχέτιση μεταξύ στεφανιαίας νόσου και παραγόντων κινδύνου που συνδέονται με τον τρόπο ζωής. Αρχ Ελλ Ιατρ 2001, 18: TOUSOULIS D, DAVIES G, STEFANADIS C, TOUTOUZAS P, AMBROSE JΑ. Inflammatory and thrombotic mechanisms in coronary atherosclerosis. Heart 2003, 89: LIBBY P, RIDKER PM, MASERI A. Inflammation and atherosclerosis. Circulation 2002, 105: KANG SS, WONG PW, MALINOW MR. Hyperhomocyst(e)inemia as a risk factor for occlusive vascular disease. Annu Rev Nutr 1992, 12: FERMO I, VIGANO D ANGELO S, PARONI R, MAZZOLA G, CALORI G, D ANGELO A. Prevalence of moderate hyperhomocysteinemia in patients with early-onset venous and arterial occlusive disease. Ann Intern Med 1995, 123: GOROG DA. Prognostic value of plasma fibrinolysis activation markers in cardiovascular disease. J Am Coll Cardiol 2010, 55: O CONNOR RE, BRADY W, BROOKS SC, DIERCKS D, EGAN J, GHAEM- MAGHAMI C ET AL. Part 10: Acute coronary syndromes: 2010 American Heart Association guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 2010, 122(Suppl 18):S787 S KOKKINOS P, MYERS J. Exercise and physical activity: Clinical outcomes and applications. Circulation 2010, 122: BEATTIE MJ, LEE MS. Safety and efficacy of drug-eluting stents compared with bare metal stents in ST-elevation myocardial infarction. Rev Cardiovasc Med 2010, 11: NORDMANN AJ, BRIEL M, BUCHER HC. Mortality in randomized controlled trials comparing drug-eluting vs bare metal stents in coronary artery disease: A meta-analysis. Eur Heart J 2006, 27: ΑΝΩΝΥΜΟΣ. Οι επικαλυμμένες ενδοστεφανιαίες προθέσεις είναι ασφαλείς για την αντιμετώπιση ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (STEMI) και μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο επαναιμάτωσης (TLR) σύμφωνα με νεότερα δεδομένα. 2010, Διαθέσιμο: 19. ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ Π. Αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου: Η θέση του χειρουργού. Νοσοκομειακά Χρονικά 2010, 72: LAGERQVIST B, JAMES SK, STENESTRAND U, LINDBÄCK J, NILSSON T, WALLENTIN L ET AL. Long-term outcomes with drug-eluting stents versus bare-metal stents in Sweden. N Engl J Med 2007, 356: MAURI L, SILBAUGH TS, WOLF RE, ZELEVINSKY K, LOVETT A, ZHOU Z ET AL. Long-term clinical outcomes after drug-eluting and baremetal stenting in Massachusetts. Circulation 2008, 118: OGILVY CS, YANG X, NATARAJAN SK, HAUCK EF, SUN L, LEWIS-MA- SON L ET AL. Restenosis rates following vertebral artery origin stenting: Does stent type make a difference? J Invasive Cardiol 2010, 22: Corresponding author: C. Mallios, 10 Eptanisou street, GR Petroupoli, Greece xxxxxxxxxxxxx

Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ

Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ LDL-C : μείζων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΥΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ,ΕΠΑΣΒΕΣΤΩΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Επεµβατικός καρδιολόγος EUROMEDICA-KYΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΙΑΧΥΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ,ΕΠΑΣΒΕΣΤΩΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Επεµβατικός καρδιολόγος EUROMEDICA-KYΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΑΧΥΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ,ΕΠΑΣΒΕΣΤΩΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Επεµβατικός καρδιολόγος EUROMEDICA-KYΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ 27/6/2009 PORTO CARAS, ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αθανάσιος Καπετανόπουλος Καπετανόπουλος, FACC, FESC, FSCAI Επεμβατικός Καρδιολόγος, EUROMEDICA, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Συχνότητα συνδυασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Πρότυπο Κέντρο Καρδιάς και Αγγείων Athens Heart Center Διευθυντής: Καθηγητής Χριστόδουλος. Στεφανάδης Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Καρδιολογική Κλινική Ι. Γιαλάφος Δ/ντης Κ. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες LDL-C HDL-C < 40 mg/dl Τριγλυκερίδια 150-199 mg/dl : οριακά

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Προστάτεψε την καρδία σου Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Καρδιοαγγειακές παθήσεις και γυναικείο φύλο Εισαγωγή Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο την κυριότερη αιτία θανάτου στο γυναικείο

Διαβάστε περισσότερα

Επεµβατική αντιµετώπιση της στεφανιαίας νόσου σε ειδικές υποοµάδες. ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Επεµβατική αντιµετώπιση της στεφανιαίας νόσου σε ειδικές υποοµάδες. ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Επεµβατική αντιµετώπιση της στεφανιαίας νόσου σε ειδικές υποοµάδες. ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΓΡΑΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επεµβατικός καρδιολόγος, FSCAI ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-KYΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3ο Συνέδριο Επεµβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Λ. Κ. Μιχάλης Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008 Από πού αντλούνται οι γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Αθανάσιος Μανώλης Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Emory University, Ατλάντα, ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΧΑΝΤΑΝΗΣ Διευθυντής Καρδιολογίας Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιάς

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΧΑΝΤΑΝΗΣ Διευθυντής Καρδιολογίας Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιάς ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΧΑΝΤΑΝΗΣ Διευθυντής Καρδιολογίας Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιάς Μεταβολικό Σύνδρομο Γλυκόζης νηστείας 110mg/dl Σπλαχνική παχυσαρκία [>102cm (m) >88cm (f)] TG 150mg/dl αρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Ασκληπιός Διάγνωσις Παρασκευή, 14 Μάιος 2010 08:02 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 14 Μάιος 2010 08:23

Συντάχθηκε απο τον/την Ασκληπιός Διάγνωσις Παρασκευή, 14 Μάιος 2010 08:02 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 14 Μάιος 2010 08:23 Αορτοστεφανιαία παράκαμψη (εγχείρηση bypass) με πάλλουσα καρδιά συγκριτικά με την κλασική αορτοστεφανιαία παράκαμψη: καλύτερα άμεσα οφέλη μεγαλύτερους μακροπρόθεσμους κινδύνους και ανάγκη νέας επαναιμάτωσης,

Διαβάστε περισσότερα

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Με τα μάτια στο μέλλον Σύγκριση μηριαίας και κερκιδικής προσπέλασης στον καρδιακό καθετηριασμό. Συστηματική Ανασκόπηση Καλλιρρόη Κοζομπόλη, RN, MSc, Ωνάσειο

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Γκαλιαγκούση Ευγενία MD, PhD Medical School, King s College University of London Νεφραγγειακή νόσος Safian RD,NEJM,2001 Αιτίες στένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους;

Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους; Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκη 8 Φευρουαρίου 2006 Καθολική χρήση των φαρμακοεκλυόντων stent (DES) σε όλους; Βασίλειος Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος Ευρωκλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος»

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ Νικολούδη Μαρία Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» Ο όρος δυσλιπιδαιμία εκφράζει τις ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές των λιπιδίων του αίματος. Τα λιπίδια όπως η χοληστερόλη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟΣ, FSCAI ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΞΕΟΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ρήξη αθηρωµατικής πλάκας και δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μαυρόγιαννη Γεωργία 1, Καραντζούλα Ευαγγελία 2, Τουλιά Γεωργία 3, Κυριακόπουλος Βασίλης 4, Καδδά Όλγα 5 EΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Καφαντάρης Ι., Μεϊμέτη Ε., Δόνου Α., Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία

Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία υγιών εθελοντών Κ. Καράτζη, PhD (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση.

Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση. Bασίλης Παπαγιάννης - Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση 17 Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση. Παπαγιάννης Βασίλης Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΕΜ ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΕΜ ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΕΜ ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ Α. Γκότσης, Ι. Κερασίδου, Α. Γκαγκάλης, Α. Ρησγγίτς, Α. Κουτσογιάννη, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας

Αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας Αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας LDL-C : μείζων παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου Μετα-ανάλυση 61 προοπτικών μελετών παρατήρησης σε υγιείς ενήλικες (n=892.237) Lancet

Διαβάστε περισσότερα

ICE 2014. 12-13 Δεκεμβρίου 2014

ICE 2014. 12-13 Δεκεμβρίου 2014 1 ICE 2014 12-13 Δεκεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι. Καλικάζαρος, Πρόεδρος ΕΚΕ Σ. Φούσσας, Αντιπρόεδρος ΕΚΕ Γ. Παρχαρίδης (τ. Πρόεδρος) Ι. Βλασερός, Γραμματέας ΕΚΕ Α. Κρανίδης (Ταμίας) Ι. Κανακάκης

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Δρακοπούλου*, Κ. Τούτουζας*, Γ. Μπενέτος*, Α. Συνετός*, Φ. Mητροπούλου*, Α. Μιχελόγγονα*, Α. Παπανικολάου*, Κ. Πρέκας, Η. Σιώρης, Δ.

Μ. Δρακοπούλου*, Κ. Τούτουζας*, Γ. Μπενέτος*, Α. Συνετός*, Φ. Mητροπούλου*, Α. Μιχελόγγονα*, Α. Παπανικολάου*, Κ. Πρέκας, Η. Σιώρης, Δ. Μ. Δρακοπούλου*, Κ. Τούτουζας*, Γ. Μπενέτος*, Α. Συνετός*, Φ. Mητροπούλου*, Α. Μιχελόγγονα*, Α. Παπανικολάου*, Κ. Πρέκας, Η. Σιώρης, Δ. Τούσουλης* *A Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικά συνεργαζόµενοι Euromedica - Κυανούς Σταυρός, Θεσσαλονίκη.

Επιστηµονικά συνεργαζόµενοι Euromedica - Κυανούς Σταυρός, Θεσσαλονίκη. ΒΡΑΧΥ- ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝ ΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ. Χ. ΓΡΑΪ ΗΣ 1,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ 1, Α. ΝΤΑΤΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 24o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, EUROMEDICA

Διαβάστε περισσότερα

Μακροαγγειακές επιπλοκές και παράγοντες κινδύνου. Συνύπαρξη και ο ρόλος τους στην αιτιοπαθογένεια και στη βαρύτητα του Διαβητικού Ποδιού.

Μακροαγγειακές επιπλοκές και παράγοντες κινδύνου. Συνύπαρξη και ο ρόλος τους στην αιτιοπαθογένεια και στη βαρύτητα του Διαβητικού Ποδιού. Μακροαγγειακές επιπλοκές και παράγοντες κινδύνου. Συνύπαρξη και ο ρόλος τους στην αιτιοπαθογένεια και στη βαρύτητα του Διαβητικού Ποδιού. Σκούτας Δ, Καραγιάννη Δ, Σέκερη Ζ, Σιώμος Κ,Κοντόπουλος Μ, Λαζαρίδου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Καρκίνος Παγκρέατος: πρόγνωση Κακή πρόγνωση Συνολική πενταετής επιβίωση 6%.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Καρδιολογικό τμήμα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,Γ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΜΑΜΑ ΑΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Θ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ,.ΚΟΥΛΑΞΗΣ, Γ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επεμβατικός Καρδιολόγος, FSCAI Euromedica-Κυανούς Σταυρός. 31 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2013 Ξενοδοχείο Αιγές, Βέροια

ΓΡΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επεμβατικός Καρδιολόγος, FSCAI Euromedica-Κυανούς Σταυρός. 31 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2013 Ξενοδοχείο Αιγές, Βέροια ΓΡΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Επεμβατικός Καρδιολόγος, FSCAI Euromedica-Κυανούς Σταυρός 31 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2013 Ξενοδοχείο Αιγές, Βέροια ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γυναίκα ηλικίας 36 ετών με επανειλημμένα επεισόδια

Διαβάστε περισσότερα

PCI IN OSTIAL LAD LESSION.

PCI IN OSTIAL LAD LESSION. CASE PRESENTATION PCI IN OSTIAL LAD LESSION. D.DIMITRIADIS,CH.GRAIDIS,V.KARASAVVI DIS EUROMEDICA-KYANOUS STAVROS, THESSALONIKI IICE 2013 ELECTRA PALACE MALE 48 YRS REFERED FOR C.A, AFTER HOSPITALIZASION

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αγαπητοί συνάδελφοι, κατά την τελευταία συνεδρίαση του πυρήνα της Ομάδας Εργασίας παρουσιάστηκε από τον κο Βασ. Σπανό και τον Κύριο Εμμ. Βαβουρανάκη ένα προσχέδιο για την εκπαίδευση/πιστοποίηση των επεμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Αδαµαντία Α. Πολυδώρου Εδικ. Καρδιολόγος 251 Γ.Ν.Αεροπορίας Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σύµφωνα µε την µελέτη Rochester αυξάνουν µε

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Ιστορικό ασθενούς Γυναίκα, 80 ετών Αδυναμία, δύσπνοια αιφνιδίου έναρξης από τριημέρου

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία.

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. ΓΡΑΙΔΗΣ Χ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ., ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Β., ΨΗΦΟΣ Β., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη;

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; Α.Μπουγας, Β.Τερπος, Δ.Γκολιδακης, Χ.Παπαδοπουλος, Χ.Κυρπιζιδης, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα

Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα www.pegkaspanagiotis.gr Τι εννοούμε με τον όρο πρόληψη καρδιαγγειακής νόσου; Εννοούμε τη συντονισμένη δέσμη ενεργειών, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ

ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ Επεμβατικός καρδιολόγος ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ICE 2014-ΙΩΑΝΝΙΝΑ «Όλβιος όστις της Ιστορίης έσχε Μάθησιν» Stent: Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Υπό την Αιγίδα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Υπό την Αιγίδα: Υπό την Αιγίδα: Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας 1 ΣΚΟΠΟΣ: Πρόληψη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων στην ηλικιακή ομάδα 40 65 ετών. ΑΤΟΜΑ 40 65 ΕΤΩΝ: Αυξημένοι παράγοντες κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Περιφερικά αγγεία Ενδιαφέροντα περιστατικά Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Η Περιφερική

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1]

Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1], Τρ. Διδάγγελος[1], Ι. Γιώβος[3], Δ. Καραμήτσος[1] Ολόγοςλεπτίνης/αδιπονεκτίνης ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 10ετούς καρδιαγγειακού κινδύνου σε ινσουλινοθεραπευόμενους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 Ν. Κατσίκη[1], Α. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου[2], Φ. Ηλιάδης[1],

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές για να γλυτώσουμε το έμφραγμα

Πρακτικές συμβουλές για να γλυτώσουμε το έμφραγμα Πρακτικές συμβουλές για να γλυτώσουμε το έμφραγμα Βασίλειος Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος, Αν. Διευθυντής Γ' Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινικής Αθηνών, Σύμβουλος του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. Απροσδόκητες απώλειες

Διαβάστε περισσότερα

Παραρτημα III Μεταβολες στις περιληψεις των χαρακτηριστικων του προϊοντος και στα φυλλα οδηγιων χρησης

Παραρτημα III Μεταβολες στις περιληψεις των χαρακτηριστικων του προϊοντος και στα φυλλα οδηγιων χρησης Παραρτημα III Μεταβολες στις περιληψεις των χαρακτηριστικων του προϊοντος και στα φυλλα οδηγιων χρησης Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Ζιάκας, Σταύρος Χατζημιλτιάδης, Γεώργιος Καζινάκης, Βασίλης Καμπερίδης, Λεωνιδας Λιλλής, Αθανασία Σαραφίδου, Ιωάννης Στυλιάδης

Αντώνιος Ζιάκας, Σταύρος Χατζημιλτιάδης, Γεώργιος Καζινάκης, Βασίλης Καμπερίδης, Λεωνιδας Λιλλής, Αθανασία Σαραφίδου, Ιωάννης Στυλιάδης ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΜΙΑΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΤΙΟΝΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Αντώνιος Ζιάκας, Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

e-cardio.gr e-cardio.gr Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο

e-cardio.gr e-cardio.gr Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο e-cardio.gr e-cardio.gr Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Η καρδιά μας Η καρδιά μας H καρδιά είναι ένα μυώδες όργανο το οποίο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ, Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΜSc Εργαστήριο Ιατρικής της Άθλησης Α.Π.Θ. Πτυχιούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ X. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ, Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακές Παθήσεις

Καρδιαγγειακές Παθήσεις Καρδιαγγειακές Παθήσεις Cardiovascular Disease is the Leading Cause of Death Worldwide 1 HIV/AIDS 5 Pulmonary disease 7 Injuries 9 Cancer 13 Infectious and parasitic diseases 19 Cardiovascular disease*

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιμετώπιση του πόνου στο στήθος

Η αντιμετώπιση του πόνου στο στήθος Ανοιχτό Λαικό Πανεπιστήμιο Δήμου Φερών Δευτέρα 3 Μαίου 2010 Η αντιμετώπιση του πόνου στο στήθος Απαραίτητες γνώσεις για κάθε πολίτη Βασίλειος Σπανός Καρδιολόγος Επιστημονικός Σύμβουλος του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΠΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΙΤΙΑ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Αθηρωμάτωση (75%-90%) Ινομυική δυσπλασία (10-15%) Διαχωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Ποια στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ασθενή μας δίνει η δοκιμασία κόπωσης; Η δοκιμασία κόπωσης σε τάπητα χρησιμοποιείται κυρίως ως αναίμακτη

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: Πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ (MIS 346816) 6/10/2015. Δείκτες υγείας αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού στην Ελλάδα

Πηγή: Πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ (MIS 346816) 6/10/2015. Δείκτες υγείας αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού στην Ελλάδα Δείκτες υγείας αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού στην Ελλάδα Υπέρταση Υπερχοληστερολαιμία Χρόνια Κατάθλιψη Φαρμακοληψία Ελένη-Μαρία Παπατέστα, Iατρός Επιστημονική Συνεργάτις Ελληνικού Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις 267 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις Χ. Βέρρας 1, Α. Μελιδώνης 2 1 Τμήμα Γενικής Ιατρικής και 2 Α Παθολογική Κλινική &

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent for life. Ι. Κανακάκης

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent for life. Ι. Κανακάκης Στρογγυλό Τραπέζι Η επεμβατική Καρδιολογία στη χώρα μας και η εναρμόνισή της με τις διεθνείς εταιρείες επεμβατικής Καρδιολογίας Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ (Α.Π.)

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ (Α.Π.) ΥΠΕΡΤΑΣΗ Η καρδιά προωθεί το αίμα στον οργανισμό μέσω των αρτηριών, με αποτέλεσμα οι αρτηρίες να βρίσκονται υπό πίεση. Η πίεση αυξάνει όταν είμαστε αναστατωμένοι, όταν τρομάζουμε, όταν καταβάλουμε κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ.

ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ. ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ. ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΔΩΡΟΘΕΑ «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (ABI) Σφυροβραχιόνιος δείκτης=ankle-brachial Index (ABI) Ο λόγος της συστολικής

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μέσα στο 2007 αναμένεται να αρχίσει και στο Ωνάσειο η διαδερμική αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα

8 ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα 1 8 ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Καρδιολογική Κλινική Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» 2013-2014 2 Σεπτέμβριος 2013, Θεσσαλονίκη Ετήσια Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Ετήσιο Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις Τίτλος Reverse white coat effect Clinic and ambulatory blood pressure in acute stroke Αρτηριακή υπέρταση και νόσος των καρωτίδων Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Page 1 of 14 ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Πρόλογος Τα νοσήματα της καρδιάς και των αγγείων αποτελούν στην εποχή μας την πρώτη αιτία θανάτου, τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες χώρες. Υπολογίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Για την υγεία της καρδιάς μας

Για την υγεία της καρδιάς μας Για την υγεία της καρδιάς μας Ο καρδιαγγειακός κίνδυνος επηρεάζει όλες τις ηλικίες, άνδρες και γυναίκες και όλες τις κοινωνικές ομάδες και βέβαια αποτελεί ένα μύθο ότι πλήττει μόνο ηλικιωμένους, άνδρες

Διαβάστε περισσότερα

www.cirse.org Περιφερική Αγγειοπάθεια Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

www.cirse.org Περιφερική Αγγειοπάθεια Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Περιφερική Αγγειοπάθεια Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική www.cirse.org Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe Cardiovascular and Interventional

Διαβάστε περισσότερα

Φαρµακολογική αξιολόγηση της επίδρασης ελληνικών οινοποιητικών προϊόντων στο καρδιαγγειακό σύστηµα ασθενών µε στεφανιαία νόσο.

Φαρµακολογική αξιολόγηση της επίδρασης ελληνικών οινοποιητικών προϊόντων στο καρδιαγγειακό σύστηµα ασθενών µε στεφανιαία νόσο. Φαρµακολογική αξιολόγηση της επίδρασης ελληνικών οινοποιητικών προϊόντων στο καρδιαγγειακό σύστηµα ασθενών µε στεφανιαία νόσο. Iωάννα Ανδρεάδου Τοµέας Φαρµακευτικής Χηµείας, Τµήµα Φαρµακευτικής, ΕΚΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Χοληστερόλη και διατροφή: ο ρόλος τους στις καρδιοπάθειες

Χοληστερόλη και διατροφή: ο ρόλος τους στις καρδιοπάθειες Χοληστερόλη και διατροφή: ο ρόλος τους στις καρδιοπάθειες Χρήστος Πίτσα6ος Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο ν αναρωτηθούμε ποια είναι η νόσος που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012 Σε παγκόσμιο «δολοφόνο» του ανθρωπίνου γένους συνεχίζουν να αναδεικνύονται καθημερινά τα καρδιαγγειακά

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου. Ενημέρωση & Πρόληψη

Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου. Ενημέρωση & Πρόληψη Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Ενημέρωση & Πρόληψη Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Μεταβολικό Σύνδρομο Παχυσαρκία Υπερλιπιδιαμία Υπέρταση Σακχαρώδης Διαβήτης Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Μεταβολικό

Διαβάστε περισσότερα

«Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία

«Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία «Εφ όλης της ύλης» Pierce College, 12-13 Μαίου 2007 Θέματα αιχμής στην επεμβατική καρδιολογία Βασίλειος Ν. Σπανός Επεμβατικός Καρδιολόγος Ευρωκλινικής Αθηνών τ. IVUS Scientific Director, Mediolanum Cardiac

Διαβάστε περισσότερα

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Ελάττωση θνησιμότητας κατά 33% 1. Αυξημένη υπόνοια 2. Αυξημένος αριθμός εξετάσεων 3. Προφύλαξη σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2. Χαράλαμπος Ταμβάκος, Αναστάσιος Κουτσοβασίλης, Αλέξης Σωτηρόπουλος, Μαρία Παππά, Ουρανία Αποστόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης

Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης Τι είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) Ο Σακχαρώδης Διαβήτης γενικά είναι μια πάθηση κατά την οποία ο οργανισμός και συγκεκριμένα το πάγκρεας δεν παράγει ή δεν

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ"

ΑΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ "ΑΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ" Γεώργιος Σ. Γκουμάς MD, PhD, FESC Αν. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Πρόληψης και Επιδημιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεραπεία επαναιμάτωσης Διαβητικών Ασθενών με Οξύ Εμφραγμα Μυοκαρδίου. Εναλλακτικές Επιλογές, Θέσεις και Αντιθέσεις.

1. Θεραπεία επαναιμάτωσης Διαβητικών Ασθενών με Οξύ Εμφραγμα Μυοκαρδίου. Εναλλακτικές Επιλογές, Θέσεις και Αντιθέσεις. 163 Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 1. Θεραπεία επαναιμάτωσης Διαβητικών Ασθενών με Οξύ Εμφραγμα Μυοκαρδίου. Εναλλακτικές Επιλογές, Θέσεις και Αντιθέσεις. Γεώργιος Σκαλής, Αλέξανδρος Στεφανίδης, Γεώργιος Χριστούλας, Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΩΝ Α. ΑΠΛΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (BMS:BARE METAL STENTS) κατασκευασμένες είτε από κράματα Χρωμίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΣΚΟΠΟΣ Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί ένα γνωστό παράγοντα κινδύνου για στεφανιαία νόσο. Η αποδεκτή τιμή της αρτηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ (Α' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ (Α' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ (Α' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Ο ρόλος του ινωδογόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 43% θανάτων γυναικών στις ΗΠΑ 54% θανάτων γυναικών στην Ευρώπη (ΕΟΚ και Ανατολική Ευρώπη) Δραματική αύξηση νοσηρότητας με ηλικία Αιτίες θανάτου 2

Διαβάστε περισσότερα

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Είναι γνωστό ότι η στεφανιαία νόσος οφείλεται σε στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών. Η εγχειρητική τεχνική παράκαμψης των στεφανιαίων στενώσεων ονομάζεται αορτοστεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηρωµάτωση- Στεφανιαία νόσος. Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας

Αθηρωµάτωση- Στεφανιαία νόσος. Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας Αθηρωµάτωση- Στεφανιαία νόσος Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας Καρδιαγγειακά Επεισόδια : Πρώτη αιτία θανάτου στις αναπτυγµένες χώρες Καρδιαγγειακά Νοσήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, Για 10 η συνεχή χρονιά η Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο «Αττικόν» Νοσοκομείο πραγματοποιεί το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο «Εξελίξεις και Προοπτικές στην Καρδιολογία». Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ SGOT 60 IU/l, SGPT 72 IU/l, γgt 92 IU/l, ALP κ.φ., CPK κ.φ., θυρεοειδική λειτουργία κ.φ. Παρουσίαση περιστατικού Άνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα ά ς ό ς. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Ιούνιος 2011 Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική δυσλειτουργία έ ς ή ς έ. ό. ί ς ός ί ς ί ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική

Διαβάστε περισσότερα

με το Διαβητικό πόδι Μ, ΠαπαντωνίουΣ,Εξιάρα Δ,Γουλή Σκούτας Δ,Καραγιάννη Ε,Ρογκότη Ο,Παππά Τ,Δούκας, Λ,Σακαλή Κ,Μανές

με το Διαβητικό πόδι Μ, ΠαπαντωνίουΣ,Εξιάρα Δ,Γουλή Σκούτας Δ,Καραγιάννη Ε,Ρογκότη Ο,Παππά Τ,Δούκας, Λ,Σακαλή Κ,Μανές Το Κάπνισμα και η σχέση του με το Διαβητικό πόδι Σκούτας Δ,Καραγιάννη Δ,Γουλή Ο,Παππά Ε,Ρογκότη Μ, ΠαπαντωνίουΣ,Εξιάρα Τ,Δούκας, Λ,Σακαλή Κ,Μανές Χ. Διαβητολογικό Κέντρο Π.Γ.Ν.ΠαπαγεωργίουΠαπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδρομο και Άσκηση στην παιδική ηλικία: Ο Ρόλος των Αδικοπινών. Θανάσης Τζιαμούρτας ΤΕΦΑΑ Παν. Θεσσαλίας

Μεταβολικό Σύνδρομο και Άσκηση στην παιδική ηλικία: Ο Ρόλος των Αδικοπινών. Θανάσης Τζιαμούρτας ΤΕΦΑΑ Παν. Θεσσαλίας Μεταβολικό Σύνδρομο και Άσκηση στην παιδική ηλικία: Ο Ρόλος των Αδικοπινών Θανάσης Τζιαμούρτας ΤΕΦΑΑ Παν. Θεσσαλίας Μεταβολικό Σύνδρομο Δεν είναι ασθένεια αλλά ένα σύμπλεγμα από ιατρικές διαταραχές που

Διαβάστε περισσότερα

2015-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο

2015-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2015-2016 Συντονιστής Διευθυντής: Ι.Ε. Καλλικάζαρος EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ ΤΟΥΣΟΥΛΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/μιου Αθηνών ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ Aspirin Clopidogrel Prasugrel Ticagrelor Συνοπτική απεικόνιση δράσης αντιαιμοπεταλιακων Tousoulis et al.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΙΧΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΙΧΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΙΧΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΑΓΓΕΙΑ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟΣ, FSCAI ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-KYANOYΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΧΑΣΜΩΝ ΚΑΤA MEDINA ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΧΑΣΜΩΝ ΚΑΤA MEDINA

Διαβάστε περισσότερα

Στεφανιαία νόσος. Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΠ.Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν.

Στεφανιαία νόσος. Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΠ.Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν. Στεφανιαία νόσος. Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΠ.Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν.ΧΑΝΙΩΝ Πραγματική απεικόνιση καρδιάς από αξονική τομογραφία Κύριες αιτίες

Διαβάστε περισσότερα