Χαιρετισμός Welcome Address

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χαιρετισμός Welcome Address"

Transcript

1

2

3

4 Χαιρετισμός Welcome Address Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνω ότι το 9 ο κατά σειρά Διεθνές Συνέδριο Καρδιολογίας που θα διοργανώσει το Καρδιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Καρδιολογίας Νοτιοδυτικής Ελλάδος θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 8 Μαΐου 2011, στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Ρίο. Στη διάρκεια του Συνεδρίου, καταξιωμένοι συνάδελφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα αναπτύξουν τις πλέον σημαντικές εξελίξεις στη διάγνωση, θεραπεία και πρόγνωση των καρδιοπαθειών. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις, συνεδρία λήψης αποφάσεων-ανάλυσης περιστατικών και δορυφορικά συμπόσια. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας. Θα χορηγηθούν 15 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD). Με τη βεβαιότητα ότι η παρουσία σας και η ενεργός συμμετοχή σας αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την επιτυχία του Συνεδρίου μας, σας περιμένουμε στην Πάτρα. Δημήτριος Αλεξόπουλος Καθηγητής Καρδιολογίας Dear colleagues, It is my great pleasure to inform you about the organization of the 9 th International Cardiology Meeting, by the Cardiology Department of Patras University Hospital in collaboration with the Cardiology Institute of Southwestern Greece. The meeting will be held from 6 to 8 of May 2011, at the Conference and Cultural Center of the University of Patras, in Rio. During the meeting, well known scientists from Greece and abroad will discuss the latest developments in diagnosis, treatment and prognosis of heart diseases. The program of the meeting involves round tables, lectures, sessions on decision making and cases analysis as well as satellite symposia. The meeting is under the auspices of the Hellenic Cardiological Society and the Greek College of Cardiology. 15 Credits of Continued Medical Education (CME-CPD) will be given. With the certainty that your presence and your active participation will be the best asset for the meeting success, we are looking forward to seeing you in Patras. Dimitrios Alexopoulos Professor of Cardiology 4

5 Επιστημονική Επιτροπή Scientific Committee Αλεξόπουλος Δ. Αναστασίου-Νανά Μ. Γουδέβενος Ι. Κόκκινος Δ. Κωνσταντινίδης Σ. Μιχάλης Λ. Νανάς Ι. Τρυποσκιάδης Φ. Alexopoulos D. Anastasiou-Nana M. Goudevenos J. Kokkinos D. Konstantinides S. Michalis L. Nanas J. Triposkiadis F. 5

6 08:30-08:45 Εγγραφές Επιστημονικό Πρόγραμμα 08:45-09:00 Έναρξη - Προσφωνήσεις Παρασκευή 6 Μαΐου :00-10:30 Στρογγυλό Τραπέζι: Αρρυθμιολογία Προεδρείο: Ε. Ηλιοδρομίτης, Θ. Κωλέττης Ενδογενής ηλεκτρική ετερογένεια της κοιλιακής επαναπόλωσης, Ι. Χειλαδάκης Κολπική μαρμαρυγή: νεώτερες φαρμακευτικές θεραπείες, Θ. Κωλέττης Ηλεκτροκαρδιογραφική διάγνωση δυσλειτουργίας βηματοδότου, Αθ. Μανώλης Κατάλυση κοιλιακής ταχυκαρδίας: μονοθεραπεία ή υβριδική αντιμετώπιση; Χ. Βασιλόπουλος Θεραπεία επανασυγχρονισμού στην καρδιακή ανεπάρκεια, Σ. Κουλούρης 10:30-11:00 Διάλειμμα Καφέ 11:00-12:45 Στρογγυλό Τραπέζι: Καρδιακή Ανεπάρκεια Προεδρείο: Γ. Φιλιππάτος, Σ. Ζόμπολος Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, Ι. Παρίσης Σακχαρώδης διαβήτης σε καρδιακή ανεπάρκεια, Ν. Τεντολούρης Αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, Δ. Γούμενος Καρδιακή ανεπάρκεια και υπνική άπνοια, Κ. Σπυρόπουλος Συμπαθητικό νευρικό σύστημα και καρδιακή ανεπάρκεια, Φ. Τρυποσκιάδης 12:45-13:00 Διάλειμμα Καφέ 13:00-14:00 Ειδικές Διαλέξεις Προεδρείο: Α. Μαζαράκης Ανευρύσματα αορτής, Δ. Δουγένης Προεδρείο: Ν. Κολιόπουλος Πλαστική μτροειδούς βαλβίδος, Σ. Παττακός 6

7 08:30-08:45 Registration 08:45-09:00 Opening - Greetings Επιστημονικό Πρόγραμμα Friday, May 6 th :00-10:30 Round Table: Arrhythmiology Chairmen: Ε. Iliodromitis, Th. Kolettis Endogenous electrical heterogeneity of ventricular repolarization, I. Chiladakis Atrial fibrillation: new pharmaceutical treatments, Th. Kolettis Electrocardiografic diagnosis of pacemaker s dysfunction, Ath. Manolis Ablation on ventricular tachycardia: monotherapy or hybrid treatment? Ch. Vassilopoulos Cardiac resynchronization in heart failure, S. Koulouris 10:30-11:00 Coffee Break 11:00-12:45 Round Table: Heart Failure Chairmen: G. Filippatos, S. Zobolos Right heart failure, J. Parissis Diabetes mellitus in heart failure, N. Tentolouris Treatment of heart failure in patients with renal failure, D. Goumenos Heart failure and sleep apnea syndrome, K. Spyropoulos Sympathetic nervous system and heart failure, F. Triposkiadis 12:45-13:00 Coffee Break 13:00-14:00 Expert Lectures Chairman: A. Mazarakis Aoric aneurysms, D. Dougenis Chairman: N. Koliopoulos Mitral valvuloplasty, S. Pattakos 7

8 14:00-17:30 Διακοπή 17:30-19:00 Στρογγυλό Τραπέζι: Υπερηχογραφία Προεδρείο: Β. Πυργάκης, Χ. Καρβούνης Υπερηχογραφική εκτίμηση στη διατατική μυοκαρδιοπάθεια, Γ. Καρατασάκης Υπερηχογραφική εκτίμηση της ανεπάρκειας αορτής και της διάτασης ανιούσης αορτής, Ι. Παρασκευαΐδης Υπερηχογραφική διερεύνηση του ασθενούς με εμβολικό επεισόδιο, Ν. Κουτσογιάννης Διαστολική δυσλειτουργία - Νεώτερα δεδομένα, Σ. Κυρζόπουλος Υπερηχογράφημα στην πνευμονική υπέρταση, Δ. Μπελντέκος 19:00-19:15 Διάλειμμα Καφέ 19:15-20:00 Τελετή Έναρξης - Διάλεξη Προεδρείο: Δ. Αλεξόπουλος The search for the vulnerable plaque. Is it attainable? J. Ambrose 20:00-21:00 Δορυφορικό Συμπόσιο (Menarini Hellas) Θεραπευτικές προσεγγίσεις ασθενών με στόχο την Καρδιαγγειακή Προστασία Προεδρείο: Δ. Αλεξόπουλος Β-αναστολείς: από τη μονοθεραπεία στη σταθερή συνδυασμένη αγωγή, Ι. Παρίσης Σταθερή Στηθάγχη: νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση της ισχαιμίας του μυοκαρδίου, Π. Νταβλούρος 8

9 14:00-17:30 Break 17:30-19:00 Round Table: Echocardiography Chairmen: V. Pyrgakis, Ch. Karvounis Echocardiographic assessment in dilated cardiomyopathy, G. Karatassakis Echocardiographic assessment of aortic regurgitation and ascending aortic dilatation, J. Paraskevaidis Echocardiographic study of patient with embolic episode, N. Koutsogiannis Diastolic dysfunction - New facts, S. Kyrzopoulos Echocardiography in pulmonary hypertension, D. Beldekos 19:00-19:15 Coffee Break 19:15-20:00 Opening Ceremony - Lecture Chairman: D. Alexopoulos The search for the vulnerable plaque. Is it attainable? J. Ambrose 20:00-21:00 Satellite Symposium (Menarini Hellas) Therapeutic approaches to patients aiming Cardiovascular Protection Chairman: D. Alexopoulos Beta - blockers: from monotherapy to stable combined treatment, J. Parissis Stable angina treatment: new trends in treatment of myocardial ischemia, P. Davlouros 9

10 Σάββατο 7 Μαΐου :00-10:15 Στρογγυλό Τραπέζι: Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα 10:15-10:45 Διάλεξη Προεδρείο: Σ. Φούσας, Δ. Χρυσός Η Θέση των αντιαιμοπεταλιακών / αντιπηκτικών σαν επικουρικά φάρμακα της πρωτογενούς αγγειοπλαστικής, Π. Ανθόπουλος Οξέα στεφανιαία σύνδρομα χωρίς ανάσπαση του ST: από τη VANQWISH στις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες, Κ. Φακιολάς Πρωτογενής αγγειοπλαστική στην Ελλάδα, Ι. Κανακάκης Ο ρόλος της φλεγμονής στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα, Μ. Ζαΐρης Προεδρείο: Γ. Παυλίδης Αντιμετώπιση της αντίστασης στην κλοπιδογρέλη, Δ. Αλεξόπουλος 10:45-11:00 Διάλειμμα Καφέ 11:00-11:30 Διάλεξη Προεδρείο: Λ. Μιχάλης An update on the role of PCI in the treatment of Left Main and Multivessel Disease, A. Kastrati 11:30-13:00 Στρογγυλό Τραπέζι: Επεμβατική Καρδιολογία Προεδρείο: Γ. Χάχαλης, Β. Βούδρης Διαδερμική τοποθέτηση αορτικής βαλβίδας - Ελληνική εμπειρία και εξελίξεις, Κ. Σπάργιας Αγγειοπλαστική σε χρόνια ολική απόφραξη, Δ. Σιώνης Επαναστένωση των DES. Μηχανισμοί και αντιμετώπιση, Γ. Τσίγκας Transradial PCI including left main and rotational atherectomy, K. Oldroyd Όψιμη θρόμβωση των stents, Π. Νταβλούρος 10

11 Saturday, May 7 th :00-10:15 Round Table: Acute coronary syndromes 10:15-10:45 Lecture Chairmen: S. Foussas, D. Chryssos The role of antiplatelets / anticoagulants as adjunctive drugs in primary angioplasty, P. Anthopoulos Acute coronary syndromes without ST elevation: from VANQWISH to recent guidelines, K. Fakiolas Primary angioplasty in Greece, J. Kanakakis The role of inflammation in acute coronary syndromes, M. Zairis Chairman: G. Pavlides Overcoming clopidogrel resistance, D. Alexopoulos 10:45-11:00 Coffee Break 11:00-11:30 Lecture Chairman: L. Michalis An update on the role of PCI in the treatment of Left Main and Multivessel Disease, A. Kastrati 11:30-13:00 Round Table: Invasive Cardiology Chairmen: G. Hahalis, V. Voudris Percutaneous placement of the aortic valve - The Greek experience and the advances, K. Spargias Angioplasty in chronic total occlusion, D. Sionis Restenosis of DES. Mechanisms and treatment, G. Tsigas Transradial PCI including left main and rotational atherectomy, K. Oldroyd Late stent thrombosis, P. Davlouros 11

12 13:00-14:00 Δορυφορικό Συμπόσιο (Pharmaserve Lilly) Βελτιώνοντας την έκβαση των ασθενών με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο Προεδρείο: Δ. Αλεξόπουλος 14:00-17:30 Διακοπή Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη, Γ. Χάχαλης Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή σε ασθενείς με STEMI, Π. Νταβλούρος 17:30-19:00 Στρογγυλό Τραπέζι: Προκλινική Διάγνωση - Πρόληψη Στεφανιαίας Νόσου Προεδρείο: Ι. Στυλιάδης, Ι. Λεκάκης Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας στην προκλινική διάγνωση της στεφανιαίας νόσου, Ι. Βασιλειάδης Ο ρόλος της πυρηνικής καρδιολογίας στην προκλινική διάγνωση της στεφανιαίας νόσου, Α. Κίτσιου Αναίμακτοι δείκτες στην προκλινική διάγνωση της στεφανιαίας νόσου, Α. Νάκα Ο ρόλος της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας στην προκλινική διάγνωση της στεφανιαίας νόσου, Χ. Βλαχόπουλος Σύγχρονοι θεραπευτικοί στόχοι στην υπέρταση, Α.I. Μανώλης 19:00-19:30 Διάλειμμα Καφέ 19:30-20:00 Διάλεξη Προεδρείο: I. Γουδέβενος Timing and dosing of clopidogrel peri-pci, G. Di Sciascio 20:00-21:15 Δορυφορικό Συμπόσιο (MSD & BΙΑΝΕΞ) Υπερχοληστερολαιμία και επιπρόσθετη μείωση για την επίτευξη του στόχου της LDL-C. Πού βρισκόμαστε και πού στοχεύουμε; Προεδρείο: Δ. Αλεξόπουλος Η ανάγκη επίτευξης της LDL-C σε ασθενείς με υπερλιπιδαιμία και συνοδές παθήσεις. Ποιά τα οφέλη από τη συνδυαζόμενη υπολιπιδαιμική αγωγή; Β. Νικολάου Νεότερα δεδομένα κλινικών εκβάσεων της συνδυαζόμενης υπολιπιδαιμικής αγωγής σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο, Ευ. Λυμπερόπουλος 12

13 13:00-14:00 Satellite Symposium (Pharmaserve Lilly) Improving Outcomes in Patients with ACS Chairman: D. Alexopoulos 14:00-17:30 Break Antiplatelet therapy in diabetic patients, G. Hahalis Antiplatelet therapy in STEMI patients, P. Davlouros 17:30-19:00 Round Table: Preclinical diagnosis - Prevention of coronary artery disease Chairmen: J. Styliadis, J. Lekakis The role of CT in preclinical diagnosis of coronary artery disease, J. Vassiliadis The role of nuclear cardiology in preclinical diagnosis of coronary artery disease, A. Kitsiou Noninvasive indices in preclinical diagnosis of coronary artery disease, A. Naka The role of endothelial dysfunction in preclinical diagnosis of coronary artery disease, Ch. Vlachopoulos Contemporary treatment targets in hypertension, A.I. Manolis 19:00-19:30 Coffee Break 19:30-20:00 Lecture Chairman: J. Goudevenos Timing and dosing of clopidogrel peri-pci, G. Di Sciascio 20:00-21:15 Satellite Symposium (MSD & BΙΑΝΕΞ) Hypercholesterolemia and additive reduction to reach the target LDL-C: Where do we stand and what do we aim? Chairman: D. Alexopoulos The need for reaching LDL-C in hyperlipidemic patients and patients with relative diseases. Which are the benefits of combining lipid-lowering therapy? V. Nikolaou New data of clinical outcomes for combining lipid-lowering therapy in patient with chronic renal disease, Ev. Lymperopoulos 13

14 Κυριακή 8 Μαΐου :30-10:45 Στρογγυλό Τραπέζι: Εξελίξεις στη Θεραπευτική Προεδρείο: Μ. Αναστασίου-Νανά, Π. Ζαβιτσανάκης Αντιαιμοπεταλιακά, Δ. Τούσουλης Θεραπεία πνευμονικής υπέρτασης, Σ. Κωνσταντινίδης Αντιαρρυθμικά, Γ. Θεοδωράκης Φάρμακα σε καρδιακή ανεπάρκεια, Α. Τρίκας 10:45-11:00 Διάλειμμα Καφέ 11:00-11:30 Διάλεξη Προεδρείο: Δ. Κόκκινος Air pollution and the heart, Ν. Boon 11:30-13:30 Ανάλυση Περιστατικών Προεδρείο: Δ. Κόκκινος, Ι. Νανάς Παρουσιαστές: Εμ. Μάκαρης, Φ. Ζάγκλη, Α. Κακκάβας, A. Δαμέλου, Δ. Δουγένης 13:30-13:45 Συμπεράσματα - Λήξη Συνεδρίου 14

15 Sunday, May 8 th :30-10:45 Round Table: Advances in therapeutics Chairmen: M. Anastasiou-Nana, P. Zavitsanakis Antiplatelets, D. Toussoulis Treatment of pulmonary hypertension, S. Konstantinides Antiarrhythmics, G. Theodorakis Drugs in heart failure, A. Trikas 10:45-11:00 Coffee Break 11:00-11:30 Lecture Chairman: D. Kokkinos Air pollution and the heart, Ν. Boon 11:30-13:30 Cases analysis Chairmen: D. Kokkinos, J. Nanas Case Presenters: Em. Makaris, F. Zagli, Α. Kakkavas, A. Damelou, D. Dougenis 13:30-13:45 Conclusions - End of Sessions 15

16 Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών Αλεξόπουλος Δημήτριος Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος Π.Γ.Ν. Ρίου Αναστασίου - Νανά Μαρία Καρδιολόγος, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθύντρια Β Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» Ανθόπουλος Πρόδρομος Επιμελητής Αιμοδυναμικού Τμήματος Π.Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός» Βασιλειάδης Ιωάννης Καρδιολόγος, Διευθυντής, «Ευρωκλινική» Αθηνών Βασιλόπουλος Χαράλαμπος Kαρδιολόγος, Ηλεκτροφυσιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου «Υγεία» Βλαχόπουλος Χαράλαμπος Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» Βούδρης Βασίλειος Διευθυντής Β Καρδιολογικού Τμήματος Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Γουδέβενος Ιωάννης Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων Γούμενος Δημήτριος Καθηγητής Νεφρολογίας, Διευθυντής Νεφρολογικού Κέντρου Π.Γ.Ν. Ρίου Δαμέλου Αναστασία Επιμελήτρια Β Πανεπιστημίου Πατρών, Καρδιολογικό Τμήμα Π.Γ.Ν. Ρίου Δουγένης Δημήτριος Καθηγητής Καρδιοθωρακοχειρουργικής Πανεπιστημίου Πατρών, Π.Γ.Ν. Ρίου Ζαβιτσανάκης Παναγιώτης Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν. Μεσολογγίου Ζάγκλη Φανή Επιμελήτρια Β Πανεπιστημίου Πατρών, Καρδιολογικό Τμήμα Π.Γ.Ν. Ρίου Ζαΐρης Μιχαήλ Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής «Τζανείου» Γ.Ν. Πειραιά Ζόμπολος Σπυρίδων Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν. Καλαμάτας Ηλιοδρομίτης Ευστάθιος Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν. «Αττικόν» Θεοδωράκης Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. «Ερρίκος Ντυνάν» 16

17 Κακκάβας Απόστολος Καρδιολόγος, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» Κανακάκης Ιωάννης Αναπλ. Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» Καρατασάκης Γεώργιος Υποδιευθυντής Α Καρδιολογικού Τμήματος Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Καρβούνης Χαράλαμπος Καθηγητής Καρδιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Α Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείου «ΑΧΕΠΑ» Κίτσιου Αναστασία Επιμελήτρια Α, Υπεύθυνη Ιατρείου Καρδιακής Ανεπάρκειας Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο» Κόκκινος Διονύσιος Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Κολιόπουλος Νικόλαος Διευθυντής Β Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» Κουλούρης Σπύρος Επιμελητής Α, Α Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» Κουτσογιάννης Νικόλαος Επιμελητής Α Καρδιολογικού Τμήματος Π.Γ.Ν. Ρίου Κυρζόπουλος Σταμάτης Επιμελητής Β, Β Καρδιολογικό Τμήμα Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Κωλέττης Θεόφιλος Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κωνσταντινίδης Σταύρος Καθηγητής Καρδιολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Λεκάκης Ιωάννης Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν. «Αττικόν» Λυμπερόπουλος Ευάγγελος Λέκτορας Παθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Μαζαράκης Ανδρέας Διευθυντής Α Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» Μάκαρης Εμμανουήλ Επιμελητής Β Καρδιολογίας, Γ.Ν. Καλαμάτας Μανώλης Αθανάσιος Αναπλ. Διευθυντής Β Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο Κοριαλένειο Μπενάκειο - Ε.Ε.Σ. Μανώλης Αθανάσιος Ι. Επίκουρος Καθηγητής Υπέρτασης Πανεπιστημίου Βοστόνης, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ασκληπιείου Γ.Ν. Βούλας Μιχάλης Λάμπρος Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 17

18 18 Μπελντέκος Δημήτριος Επιμελητής Β Καρδιολογικού Τμήματος «Τζανείου» Γ.Ν. Πειραιά Νάκα Αικατερίνη Λέκτορας Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καρδιολογικό Τμήμα Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων Νανάς Ιωάννης Καρδιολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Γ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Νικολάου Βασίλειος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ν.Ε.Σ.Σ., Υπεύθυνος Λιπιδαιμικού Ιατρείου Νταβλούρος Περικλής Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Καρδιολογικό Τμήμα Π.Γ.Ν. Ρίου Παρασκευαΐδης Ιωάννης Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν. «Αττικόν» Παρίσης Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν. «Αττικόν» Παττακός Ευστράτιος Διευθυντής Β Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία» Παυλίδης Γρηγόριος Διευθυντής Α Καρδιολογικού Τμήματος Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, Υπεύθυνος Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου Πυργάκης Βλάσσιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» Σιώνης Δημήτριος Διευθυντής Α Αιμοδυναμικού Τμήματος, 1 ο Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών Σπάργιας Κωνσταντίνος Επεμβατικός Καρδιολόγος, Α Καρδιολογικό Τμήμα Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος Καθηγητής Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Πνευμονολογικού Τμήματος Π.Γ.Ν. Ρίου Στυλιάδης Ιωάννης Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν. Αιγίου Τεντολούρης Nικόλαος Επίκουρος Καθηγητής, Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών & Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» Τούσουλης Δημήτριος Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» Τρίκας Αθανάσιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς» Τρυποσκιάδης Φίλιππος Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Λάρισας Τσίγκας Γρηγόριος Επιμελητής Β Καρδιολογικού Τμήματος Π.Γ.Ν. Ρίου

19 Φακιολάς Κωνσταντίνος Αναπλ. Διευθυντής, Αιμοδυναμικό Τμήμα, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» Φιλιππάτος Γεράσιμος Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν. «Αττικόν» Φούσας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής «Τζανείου» Γ.Ν. Πειραιά Χάχαλης Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Καρδιολογικό Τμήμα Π.Γ.Ν. Ρίου Χειλαδάκης Ιωάννης Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Καρδιολογικό Τμήμα Π.Γ.Ν. Ρίου Χρυσός Δημήτριος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν. Τριπόλεως Προσκεκλημένοι Επιστήμονες Εξωτερικού Invited Foreign Speakers Ambrose John Professor of Medicine, UCSF and Chief of Cardiology UCSF Fresno, U.S.A. Boon Nicholas A. Consultant Cardiologist, Royal Infirmary of Edinburgh, University of Edinburgh, Centre for Cardiovascular Science, Edinburgh, U.K. Di Sciascio Germano MD, FACC, FESC, Professor and Chairman of Cardiology, Campus Bio-medico University of Rome, Rome, ITALY Kastrati Adnan MD, FESC, Professor of Cardiology Head of the Catheterisation Laboratory Deutsches Herzzentrum München, GERMANY Oldroyd Keeith G. Consultant Cardiologist and Clinical Director, West of Scotland Regional Heart & Lung Centre, Golden Jubilee National Hospital, Beardmore Street Glasgow, U.K. 19

20 Γενικές Πληροφορίες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Από Παρασκευή 6 Μαΐου 2011 έως Κυριακή 8 Μαΐου 2011 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική με ταυτόχρονη μετάφραση στις διαλέξεις των ξένων ομιλητών. ΕΚΘΕΣΗ: Οι Φαρμακευτικές Εταιρείες και οι Εταιρείες Ιατρικών Οργάνων και Συσκευών θα εκθέσουν τα προϊόντα τους κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν και περιλαμβάνει: Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου Παραλαβή συνεδριακού υλικού Επίσκεψη στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών Καφέ κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων Παραλαβή πιστοποιητικού παρακολούθησης με δεκαπέντε (15) μόρια (credits), αμοιβαία αναγνωρίσιμα από την EACCME - UEMS Οργάνωση - Γραμματεία Μαραθωνομάχων 26, Μαρούσι Τηλ: , /1, Fax: Website: 20

21 General Information DATE: From Friday 6 of May 2011 to Sunday 8 of May 2011 CONGRESS VENUE: Conference and Cultural Center of the University of Patras OFFICIAL LANGUAGE OF THE CONGRESS: The official languages of the congress are Greek and English. There will be simultaneous translation on foreign invited speakers lectures. EXHIBITION: A Pharmaceutical Companies exhibition will operate during the congress. REGISTRATION: Participation is free and includes: Admission to all Scientific Sessions Congress material Admission to the commercial exhibition Coffee during the breaks between sessions Certificate of attendence with fifteen (15) CME creditis recognized by EACCME - UEMS Congress Secretariat 26 Marathonomahon St, Maroussi Tel: , /1, Fax: Website: 21

22 Ευχαριστίες Acknowledgments Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής ευχαριστούν θερμώς τις παρακάτω εταιρίες για την συμβολή τους στην πραγματοποίηση του 9 ου Διεθνούς Καρδιολογικού Συνεδρίου The Chairman and the Organizing Committee would like to express their sincere thanks to the following companies for their support to the 9 th International Cardiology Congress MENARINI HELLAS MSD & ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. PHARMASERVE LILLY Ευχαριστούμε επίσης τις εταιρίες We would also like to thank the companies ABBOTT LABORATORIES HELLAS ACTELION ASTRAZENECA BAYER HELLAS BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS BRISTOL MYERS SQUIBB ELPEN GALENICA MENARINI DIAGNOSTICS NOVARTIS PFIZER HELLAS RECORDATI ROCHE DIAGNOSTICS SANOFI AVENTIS SPECIFAR UNI-PHARMA WIN MEDICA VIANEX 22

23

24

Χαιρετισμός Welcome Address

Χαιρετισμός Welcome Address Χαιρετισμός Welcome Address Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνω ότι το 11 ο κατά σειρά Διεθνές Συνέδριο Καρδιολογίας που θα διοργανώσει το Καρδιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών σε

Διαβάστε περισσότερα

12o/th 09-11. Υπό την αιγίδα / Under the Auspices of the: Θα χορηγηθούν 16 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits)

12o/th 09-11. Υπό την αιγίδα / Under the Auspices of the: Θα χορηγηθούν 16 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits) ιεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο 12o/th Ιnternational Cardiology Congress Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών Conference and Cultural Center of the University of Patras, Rio - Patras 09-11

Διαβάστε περισσότερα

of Central Greece University of Thessaly Medical School Department of Cardiology Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

of Central Greece University of Thessaly Medical School Department of Cardiology Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου 10-12 Οκτωβρίου 2014 October Ξενοδοχείο Larissa Imperial Λάρισα Larissa Imperial Hotel Larissa /th Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος Cardiology Congress of Central Greece Διοργάνωση / Organization:

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι, Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα προσωπικά και εκπροσωπώντας την Oργανωτική Επιτροπή του Καρδιολογικού Συνεδρίου Κεντρικής Ελλάδος να σας προσκαλέσω 1-3 Νοεμβρίου 2013, στην πόλη της Λάρισας,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι, ADV Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι, Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής θα ήθελα να σας προσκαλέσω στο 13 ο Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδας, το οποίο θα διοργανωθεί στις 14-17 Οκτωβρίου στη Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 2014: ANAZHTΩΝΤΑΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 7-9 Φεβρουαρίου 2014, Αλεξανδρούπολη

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 2014: ANAZHTΩΝΤΑΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 7-9 Φεβρουαρίου 2014, Αλεξανδρούπολη 5 ο Καρδιολογικό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 5 th Cardiology Congress of Eastern Macedonia and Thrace ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 2014: ANAZHTΩΝΤΑΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS. Χαιρετισμός. Οργανωτική Επιτροπή. Πρόσκληση τελετής έναρξης. Επιστημονικό πρόγραμμα. Προσκεκλημένοι ομιλητές πρόεδροι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS. Χαιρετισμός. Οργανωτική Επιτροπή. Πρόσκληση τελετής έναρξης. Επιστημονικό πρόγραμμα. Προσκεκλημένοι ομιλητές πρόεδροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χαιρετισμός Οργανωτική Επιτροπή Πρόσκληση τελετής έναρξης Επιστημονικό πρόγραμμα Προσκεκλημένοι ομιλητές πρόεδροι Ευχαριστίες Γενικές πληροφορίες Ευρετήριο προσκεκλημένων ομιλητών προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογικό Συμπόσιο Δελφοί ΙΙ 3-5 Ιουνίου 2010 Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) Συνεδριακό Συγκρότημα, Δελφοί

Καρδιολογικό Συμπόσιο Δελφοί ΙΙ 3-5 Ιουνίου 2010 Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) Συνεδριακό Συγκρότημα, Δελφοί Καρδιολογικό Συμπόσιο Δελφοί ΙΙ 3-5 Ιουνίου 2010 Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) Συνεδριακό Συγκρότημα, Δελφοί ΠΡΟΕΔΡΟΙ Χαρίσιος Μπουντούλας Καθηγητής, Ακαδημαϊκός, Πολιτειακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 4 WELCOMING ADDRESS 5 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 6 ORGANNIZING COMMITTEE - CONGRESS TOPICS 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 8 OPENING CEREMONY 10 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προσκεκλημένοι Επιστήμονες Εξωτερικού Invited Foreign Speakers

Προσκεκλημένοι Επιστήμονες Εξωτερικού Invited Foreign Speakers CMYK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» Ρίμινι 1, 124 62 Χαϊδάρι, Τηλ.: 210 5832350-355, Fax: 210 5832351 Οργανωτική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογικό Συμπόσιο Δελφοί ΙIΙ 3-4 Ιουνίου 2011 Cardiovascular Symposium Delphi III June 3-4, 2011 Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) Συνεδριακό Συγκρότημα, Δελφοί European Cultural Center

Διαβάστε περισσότερα

Σας καλωσορίζω στο 5 ο Διεθνές Συμπόσιο «Καρδιαγγειακές Παθήσεις και

Σας καλωσορίζω στο 5 ο Διεθνές Συμπόσιο «Καρδιαγγειακές Παθήσεις και Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας καλωσορίζω στο 5 ο Διεθνές Συμπόσιο «Καρδιαγγειακές Παθήσεις και Νεφρική Δυσλειτουργία 2013», το οποίο πραγματοποιείται στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα, στις 19 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

UNDER THE AUSPICES OF

UNDER THE AUSPICES OF 22 23 24 APRIL 2010 HYATT REGENCY HOTEL THESSALONIKI PROGRAM ORGANISER 1st CARDIOLOGY DEPARTMENT / AHEPA HOSPITAL ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI UNDER THE AUSPICES OF HELLENIC CARDIOLOGICAL SOCIETY

Διαβάστε περισσότερα

Y O THN AI I A TH A.E. TOY POE POY TH HMOKPATIA KYPIOY KAPO OY A OY IA

Y O THN AI I A TH A.E. TOY POE POY TH HMOKPATIA KYPIOY KAPO OY A OY IA Y O THN AI I A TH A.E. TOY POE POY TH HMOKPATIA KYPIOY KAPO OY A OY IA EΘNIKO KAI KAΠO IΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN IATPIKH ΣXOΛH B' Πανεπιστηµιακή Kαρδιολογική Kλινική Π.Γ.N. "ATTIKON" Ρίµινι 1, 124

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αίθουσα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011...14. Αίθουσα «ΠΕΛΛΑ» Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011...19

Περιεχόμενα. Αίθουσα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011...14. Αίθουσα «ΠΕΛΛΑ» Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011...19 Περιεχόμενα Χαιρετισμός...5 Διοργάνωση - Διοικητικό Συμβούλιο...6 Γενικές Πληροφορίες...7 Συνοπτικό Πρόγραμμα...10 Επιστημονικό Πρόγραμμα...13 Αίθουσα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011...14 Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ / WELCOMING ADDRESS ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / COMMITTEES OF THE CONGRESS ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCIENTIFIC PROGRAMME ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ / ACKNOWLEDGEMENTS

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ / WELCOMING ADDRESS ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / COMMITTEES OF THE CONGRESS ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCIENTIFIC PROGRAMME ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ / ACKNOWLEDGEMENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 4 6 18 20 36 40 58 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ / WELCOMING ADDRESS ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / COMMITTEES OF THE CONGRESS ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCIENTIFIC PROGRAMME ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ / ACKNOWLEDGEMENTS ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ι.Ε. Καλλικάζαρος. Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ι.Ε. Καλλικάζαρος. Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 2 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ 3 05 / Χαιρετισμός Προέδρου 07 / Διοικητικό Συμβούλιο 09 / Πληροφορίες Εγγραφής Νέου Μέλους 12 / Πρόγραμμα Τελετής Έναρξης 14 / Γενικές Πληροφορίες 18 / Επίσημοι Ομιλητές 19 / Νέα Μέλη 20

Διαβάστε περισσότερα

31o/st. Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010 Thursday, 21 October 2010 Aίθουσα Α Room A... 06 Aίθουσα B Room B... 10 Aίθουσα Γ Room C... 13 Aίθουσα Δ Room D...

31o/st. Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010 Thursday, 21 October 2010 Aίθουσα Α Room A... 06 Aίθουσα B Room B... 10 Aίθουσα Γ Room C... 13 Aίθουσα Δ Room D... 00 Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Panhellenic 31o/st Cardiological Congress Περιεχόμενα Χαιρετισμός Προέδρου... 05 Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010 Thursday, 21 October 2010 Aίθουσα Α Room A... 06 Aίθουσα B

Διαβάστε περισσότερα

31o/st. Περιεχόμενα. Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο

31o/st. Περιεχόμενα. Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 00 Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Panhellenic 31o/st Cardiological Congress Περιεχόμενα Χαιρετισμός Προέδρου Presidents Message... 05 Διοικητικό Συμβούλιο Board Members... 07 Πληροφορίες Εγγραφής Νέου

Διαβάστε περισσότερα

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12/10/2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON ΑΘΗΝΑ

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12/10/2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON ΑΘΗΝΑ 34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12/10/2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON ΑΘΗΝΑ 34th PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY 10-12/10/2013 ATHENS HILTON HOTEL ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FINAL PROGRAMME 2 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ 3 05

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου

Χαιρετισμός Προέδρου Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί(ές) Συνάδελφοι, Το Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας σας καλωσορίζει στο 8 ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριό του, το οποίο εφέτος θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο, 15-17 Ιουνίου 2012, στο

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι, Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα προσωπικά και εκπροσωπώντας την Οργανωτική Επιτροπή της «Ετήσιας Ελπί(δο)ς Καρδιολογικής Διημερίδας ΙΙ» να σας προσκαλέσω να συμμετάσχετε για δεύτερη χρονιά στη

Διαβάστε περισσότερα

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12/10/2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON ΑΘΗΝΑ

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12/10/2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON ΑΘΗΝΑ 34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12/10/2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON ΑΘΗΝΑ 34th PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY 10-12/10/2013 ATHENS HILTON HOTEL ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FINAL PROGRAMME 2 KATAHORISI? ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12/10/2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON ΑΘΗΝΑ

34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12/10/2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON ΑΘΗΝΑ 34o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 10-12/10/2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HILTON ΑΘΗΝΑ 34th PANHELLENIC CONGRESS OF CARDIOLOGY 10-12/10/2013 ATHENS HILTON HOTEL ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FINAL PROGRAMME 2 KATAHORISI? ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

32nd PANHELLENIC CONGRESS

32nd PANHELLENIC CONGRESS 32nd PANHELLENIC CONGRESS 1 2 32o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ A-00783 Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την πλήρη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε

Διαβάστε περισσότερα

36th PANHELLENIC (INTERNATIONAL) CONGRESS OF CARDIOLOGY

36th PANHELLENIC (INTERNATIONAL) CONGRESS OF CARDIOLOGY 36th PANHELLENIC (INTERNATIONAL) CONGRESS OF CARDIOLOGY 1 2 36o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 36th PANHELLENIC (INTERNATIONAL) CONGRESS OF CARDIOLOGY 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χαιρετισμός Προέδρου 5 Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογίας. Συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου. Eτήσιο. Τελικό Πρόγραµµα. 30 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Epirus Palace Ιωάννινα

Καρδιολογίας. Συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου. Eτήσιο. Τελικό Πρόγραµµα. 30 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Epirus Palace Ιωάννινα Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας 10 o Eτήσιο Συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας 30 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2014 Ξενοδοχείο Epirus Palace Ιωάννινα Θα χορηγηθούν 15 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

30 o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 30 th Panhellenic Cardiological Congress

30 o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 30 th Panhellenic Cardiological Congress Περιεχόμενα Contents 30 o Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 30 th Panhellenic Cardiological Congress Σελ. Page EBAC... 05 Χαιρετισμός Προέδρου Presidents s message... 07 Διοικητικό Συμβούλιο Board Members...

Διαβάστε περισσότερα

32nd PANHELLENIC CONGRESS

32nd PANHELLENIC CONGRESS 1 2 32o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ A-00783 Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την πλήρη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία: ΑΒΒΟΤΤ LABORATORIES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS 4 6 8 24 41 42 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ / WELCOMING ADDRESS ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / COMMITTEES OF THE CONGRESS ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / SCIENTIFIC PROGRAMME ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα