Έκδοση 2014 Εdition Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκδοση 2014 Εdition 2014. Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures"

Transcript

1 Έκδοση 2014 Εdition 2014 Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

2 02 1 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2013 Greek Tourism: Facts & Figures, 2013 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην Απασχόληση Contribution to Employment 16.3% 18.2% Απασχολούμενοι Employment Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις* International Tourism Receipts Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις* International Tourist Arrivals* Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη* Average per Capita Tourism Expenditure* Μερίδιο Ευρωπαϊκής Αγοράς European Market Share Μερίδιο Παγκόσμιας Αγοράς World Market Share Συγκέντρωση Προσφοράς Ξενοδοχείων Concentration of Hotels Supply Ξενοδοχειακό Δυναμικό Hotel Capacity * Δεν περιλάμβάνονται οι αφίξεις και τα έσοδα από κρουαζιέρα * Cruise arrivals and receipts are not included 11.7 δισ./bi.a 17.9 εκατ./mi. 653 a 3.2% 1.6% 66% των κλινών σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα of beds in Crete, Dodecanese, Macedonia and Central Greece ξενοδοχεία hotels κλίνες beds 2 Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις, Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις και Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη, 2013 International Tourist Arrivals, International Tourism Receipts and Average per Capita Tourism Expenditure, 2013 Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις* International Tourist Arrivals* Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις* International Tourism Receipts* * Δεν περιλάμβάνονται οι αφίξεις και τα έσοδα από κρουαζιέρα * Cruise arrivals and receipts are not included Σύνολα/Total Μεταβολές/Change % εκατ./mi.a 16.8% Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη Average per Capita Tourism Expenditure* 653a 1.1% Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος Source: SETE, based on data provided by the Bank of Greece 03

3 last version.qxp_layout 1 10/23/14 3:47 PM Page 3 03 Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Ελλάδα & Ανταγωνιστές - Θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη, 2013 Greece & Competitors - Position in the World Ranking, 2013 Θέση στις Αφίξεις Rank in Arrivals Ισπανία Spain Ελλάδα Greece Αίγυπτος Egypt Κροατία Croatia Cyprus Θέση στις Εισπράξεις Rank in Receipts 3 Spain 6 Ισπανία Ελλάδα 24 Κροατία 50 Greece Αίγυπτος Egypt Croatia Cyprus Θέση στην Ανταγωνιστικότητα Rank in Competitiveness Ισπανία 2 Spain Ελλάδα 31 Κροατία 50 Greece Αίγυπτος Egypt Croatia Cyprus Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ Source: SETE, based on data provided by the UNWTO and the World Economic Forum 4 Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις σε Ελλάδα και Ανταγωνιστές, 2013 International Tourist Arrivals in Greece and Competitors, 2013 Αφίξεις (εκατ.)/arrivals (mi.) Ισπανία Spain Ελλάδα Greece Κροατία Croatia Αίγυπτος Egypt Cyprus Μεταβολή/Change % % % % % 2.4-4% Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος και Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Source: SETE, based on data provided by the Bank of Greece and the UNWTO 04

4 04 5 Μερίδιο των 5 Κυριότερων Αγορών Προέλευσης στο Σύνολο των Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων, 2000 & 2013 Market Share of the Top 5 Origin Markets in International Tourist Arrivals, 2000 & 2013 Αφίξεις ανά Χώρα Προέλευσης Arrivals by Country of Origin Μερίδιο Share Germany % 19.4% Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom % 22.4% Ρωσία Greece Γαλλία France % 6.4% 0.8% 4.9% Ιταλία Italy % 6.7% Σύνολο 5 Αγορών Total of 5 Markets % 54.2% Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και Τράπεζας της Ελλάδος Source: SETE, based on data provided by the Hellenic Statistical Authority and the Bank of Greece 6 Οι 10 Κορυφαίες Αγορές Προέλευσης Βάσει Μεριδίου στις Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις, 2013 Top 10 Origin Markets by Market Share in International Tourist Arrivals, 2013 Germany Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom 12.7% 10.3% Ρωσία Greece 7.5% Λοιπές Χώρες Other 38.9% 6.4% Γαλλία France Αλβανία Albania Ολλανδία Netherlands 2.8% 3.2% Βουλγαρία Bulgaria 3.9% Σερβία-Μαυροβούνιο Serbia-Montenegro 4.3% 4.6% 5.4% Ιταλία Italy Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και Τράπεζας της Ελλάδος Source: SETE, based on data provided by the Hellenic Statistical Authority and the Bank of Greece 05

5 05 7 Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις ανά Χώρα Προέλευσης, 2013 International Tourist Arrivals by Country of Origin, 2013 Χώρες Ευρώπης Europe Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης EU Countries Χώρες Ασίας Asia Χώρες Αμερικής America Χώρες Ωκεανίας Oceania Χώρες Αφρικής Africa Αφίξεις/Arrivals Μεταβολή/Change % 7.5% 29.5% 35% 7% -17.4% Germany Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom Ρωσία Russia Γαλλία France Ιταλία Italy % -3.9% 54.7% 17.9% 13.7% 38% Σερβία-Μαυροβούνιο Serbia-Montenegro % Βουλγαρία Bulgaria % Ολλανδία Netherlands % Αλβανία Albania % ΗΠΑ USA % Cyprus % Πολωνία Poland % Σουηδία Sweden % Ελβετία Switzerland % Βέλγιο Belgium % 06

6 Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 06 Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις ανά Χώρα Προέλευσης, 2013 International Tourist Arrivals by Country of Origin, 2013 Τσεχία Czech Republic Ρουμανία Romania Νορβηγία Norway Αυστρία Austria Ισραήλ Israel Δανία Denmark Φινλανδία Finland Αυστραλία Australia Αφίξεις/Arrivals ,.112 Μεταβολή/Change % 21% -10% 0% 2.3% -1.3% -9.6% 9.6% 8 Εποχικότητα Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και Τράπεζας της Ελλάδας Source: SETE, based on data provided by the Hellenic Statistical Authority and the Bank of Greece Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων, 2013 Seasonality of International Tourist Arrivals, 2013 Δεκέμβριος December Αφίξεις/Arrivals Ιανουάριος January 2.0% Φεβρουάριος February 1.6% Μάρτιος March 2.0% Απρίλιος April 3.1% Μάιος May 8.2% Ιούνιος June 13.2% 56% Ιούλιος July 18.2% Αύγουστος August 21.7% Σεπτέμβριος September 16.5% Οκτώβριος October 8.6% Νοέμβριος November 2.4% Δεκέμβριος December 2.2% Αφίξεις/Arrivals Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Source: SETE, based on data provided by the Hellenic Statistical Authority 07

7 07 9 Τα 10 Ελληνικά Αεροδρόμια με τις Περισσότερες Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις, 2013 Top 10 Greek Airports in International Tourist Arrivals, Θεσσαλονίκη Thessaloniki Κέρκυρα Corfu Κεφαλονιά Kefalonia Ζάκυνθος Zakynthos Αθήνα / Athens Σαντορίνη Santorini Κως Kos Ρόδος Rhodes Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Source: SETE, based on data provided by the Athens International Airport and the Civil Aviation Authority 10 7 Χανιά Chania Κατανομή Διεθνών Ταξιδιωτικών Εισπράξεων* ανά Χώρα Προέλευσης, 2013 Breakdown of International Tourism Receipts* by Country of Origin, 2013 Germany 16.23% 2 Ηράκλειο Herakleion 11.57% Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom Λοιπές Χώρες Other 32.06% Καναδάς Canada 2.21% 11.43% Ρωσία Greece Bέλγιο Belgium Ελβετία Switzerland Ολλανδία Netherlands 2.42% 2.85% 3.50% 4.86% 5.13% ΗΠΑ USA 7.73% * Δεν περιλάμβάνονται οι αφίξεις και τα έσοδα από κρουαζιέρα / * Cruise arrivals and receipts are not included Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος /Source: SETE, based on data provided by the Bank of Greece Ιταλία Italy Γαλλία France 08

8 08 11 Διανυκτερεύσεις Μη Κατοίκων στην Ελλάδα, Non-Residents' Overnight Stays in Greece, * Δεν περιλάμβάνονται οι διανυκτερεύσεις από κρουαζιέρα * Cruise overnights are not included Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος Source: SETE, based on data provided by the Bank of Greece 12 Οι 10 Κυριότερες Χώρες Προέλευσης Βάσει της Μέσης Διάρκειας Παραμονής ανά Ταξίδι Μη Κατοίκων στην Ελλάδα, 2013 Top 10 Countries of Origin in Non-Residents' Average Duration of Stay in Greece, 2013 Καναδάς Canada 14.6 Αυστραλία Australia 12.8 Germany 12.8 Cyprus 12.5 ΗΠΑ USA 12.2 Ολλανδία Netherland 11.2 Ρωσία Russia Ελβετία Switzerland Αυστρία Austria Ισπανία Spain 10.2 Μέση Διάρκεια Παραμονής Average Duration of Stay 8.1 Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος Source: SETE, based on data provided by the Bank of Greece 09

9 09 13 Ποσοστό των Ξενοδοχειακών Κλινών κάθε Περιφέρειας ανά Κατηγορία ως προς το Σύνολο της Χώρας, 2013 Percentage of Hotel Beds as of Country's Total per Category per Prefecture, 2013 Ήπειρος Epirus Ιόνια Νησιά Ionian Islands Στερεά Ελλάδα Central Greece Πελοπόννησος Peloponnese 5.5% 1.1% 1.3% 9.5% 6.7% 1.8% 2.1% Θεσσαλία/Σποράδες Thessaly / Sporades 3.2% 14.9% 14.8% 12.7% 13.2% 12.1% 10.3% 11.2% 4.3% 7.3% 8.4% 5.4% 7.4% 5.6% 4.5% 4% 2.8% 2.3% Κρήτη Crete Μακεδονία Macedonia 12.2% 14.8% 9.7% 12.2% Κυκλάδες Cyclades 19.3% 19.3% 16.3% 24.2% 30.4% Θράκη Thrace Νησιά Αιγαίου Aegean Islands 34.6% Δωδεκάνησα Dodecanese 0.7% 0.8% 0.6% 0.9% 1.5% 2.6% 3.6% 4.5% 1.5% 1.4% 4.6% 8.4% 8.3% 5.9% 5.8% 3.1% 13.7% 14.6% 29.1% 23.3% Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Source: SETE, based on data provided by the Hellenic Chamber of Hotels 10

10 10 14 Αριθμός Ξενοδοχειακών Κλινών, 2013 Hotel Beds, 2013 Κατηγορία/Category Κλίνες/Beds **** *** ** * * Σύνολο/Τοtal % 15.2% 29% 25.1% 23.8% Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Source: SETE, based on data provided by the Hellenic Chamber of Hotels 15 Ποσοστιαία Κατανομή Ξενοδοχειακών Μονάδων, Δωματίων, Κλινών ανά Κατηγορία, 2013 Percentage Distribution of Hotel Units, Rooms, Beds, by Category, 2013 Κατηγορία/Category Μονάδες/Units Δωμάτια/Rooms Κλίνες/Beds **** 3.7% 14.4% 15.2% *** 13.2% 25% 25.1% ** 24.4% 23.8% 23.8% * 43.4% 29.7% 29% 1 * 15.3% 7.1% 7% Σύνολο/Τοtal Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Source: SETE, based on data provided by the Hellenic Chamber of Hotels 11

11 11 16 Ποσοστιαία Κατανομή Ξενοδοχειακών Κλινών ανά Περιφέρεια, 2013 Percentage Distribution of Hotel Beds by Prefecture, 2013 Πελοπόννησος Peloponnese 6.87% Ιόνια Νησιά Ionian Islands 11.63% Ήπειρος Epirus 1.97% Νησιά Αιγαίου Aegean Islands 2.88% Κρήτη Crete 21.51% Στερεά Ελλάδα Central Greece 11.87% Θράκη Thrace 0.90% Δωδεκάνησα Dodecanese 18.60% Μακεδονία Macedonia 13.76% Κυκλάδες Cyclades 6.33% Θεσσαλία Σποράδες Thessaly Sporades 3.69% Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Source: SETE, based on data provided by the Hellenic Chamber of Hotels 12

12 12 Εξερχόμενος Τουρισμός από Ελλάδα/Greece Outbound Tourism 17 Αριθμός Ταξιδιών Εξωτερικού ανά Χώρα Προορισμού, 2013 Number of Trips Abroad by Country of Destination, 2013 Βουλγαρία Bulgaria Germany Ιταλία Italy Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom Cyprus Γαλλία France Αυστρία Austria ΗΠΑ USA Ολλανδία Netherlands Ισπανία Spain Ρωσία Russia Τσεχία Czech Republic Αίγυπτος Egypt Πολωνία Poland Λοιπές Χώρες Other Σύνολο Total Οι 10 Κυριότερες Χώρες Προορισμού Βάσει των Ταξιδιωτικών Πληρωμών, 2013 (σε εκατ. ) Top 10 Destination Countries in Tourism Payments, 2013 (in mi. ) Ταξιδιωτικές Πληρωμές/Tourism Payments Germany Ιταλία Italy Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom ΗΠΑ USA Γαλλία France Cyprus Βουλγαρία Bulgaria % 9.82% 9.54% 6.83% 5.53% 5.44% 3.95% 3.18% Ολλανδία Netherlands % Αυστρία Austria % Λοιπές χώρες Other % Πηγή: ΣΕΤΕ, επεξεργασία στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδος Source: SETE, based on data provided by the Bank of Greece 13

13 13 19 Οι 10 Κυριότερες Χώρες Προορισμού, Διανυκτερεύσεις και Μέση Διάρκεια Παραμονής Ελλήνων στο Εξωτερικό, 2013 Top 10 Destination Countries, Nights Spent and Average Duration of Stay by Greeks Abroad, 2013 Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom Germany Cyprus ΗΠΑ USA Ιταλία Italy Γαλλία France Βουλγαρία Bulgaria Διανυκτερεύσεις στο Εξωτερικό /Nights Spent Abroad Ολλανδία Netherlands Ρωσία Russia Σύνολο Total Μέση Διάρκεια Παραμονής /Average Duration of Stay 14

14 Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία των This publication is sponsored by ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ GREEK TOURISM CONFEDERATION Λεωφ. Αμαλίας 34, Αθήνα 34, Amalias Ave Athens Greece T: E:

GREEK TOURISM CONFEDERATION

GREEK TOURISM CONFEDERATION 2013 GREEK TOURISM CONFEDERATION Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2012 Greek Tourism Basic Figures, 2012 Συµµετοχή στο ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter - Data. Νο. 3 - Μάρτιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr

Newsletter - Data. Νο. 3 - Μάρτιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Newsletter - Data Νο. 3 - Μάρτιος 2015 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Το παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, περιλαμβάνει: αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιατρικός Τουρισμός στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Διαμορφώνοντας Στρατηγική

Ο Ιατρικός Τουρισμός στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Διαμορφώνοντας Στρατηγική Ο Ιατρικός Τουρισμός στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Διαμορφώνοντας Στρατηγική Ευκαιρίες και Προϋποθέσεις Εισηγητής: Φραγκιαδάκης Γιώργος, PhD, MA, MSc Οικονομολόγος Υγείας Υποδιευθυντής Γ.Ν. Χανίων Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2015 Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΡΚΟΣ ΚΟΥΡΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωγραφία και τα χαρακτηριστικά του τουρισμού στην Ελλάδα, η θέση και οι προοπτικές της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η γεωγραφία και τα χαρακτηριστικά του τουρισμού στην Ελλάδα, η θέση και οι προοπτικές της Περιφέρειας Θεσσαλίας Η γεωγραφία και τα χαρακτηριστικά του τουρισμού στην Ελλάδα, η θέση και οι προοπτικές της Περιφέρειας Θεσσαλίας Δρ. Σεραφείμ Πολύζος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης των ξενοδοχείων Elounda Beach Hotel & Elounda Bay Palace

Μελέτη περίπτωσης των ξενοδοχείων Elounda Beach Hotel & Elounda Bay Palace ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μελέτη περίπτωσης των ξενοδοχείων Elounda Beach Hotel & Elounda Bay Palace

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter - Data. Νο. 2- Φεβρουάριος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr

Newsletter - Data. Νο. 2- Φεβρουάριος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Newsletter - Data Νο. 2- Φεβρουάριος 2015 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Στο παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, εκτός από τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012

HOTELS. Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 HOTELS Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012 2013 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Κυριάκος Εμμ. Ρερρές, Δρ. Οικονομολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής ΙΤΕΠ. 2. Αγνή Χριστίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective Yannis Caloghirou Professor of Economics of Technology and Industrial Strategy at the National Technical University of Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014 - συνοπτική απεικόνιση βασικών μεγεθών

Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014 - συνοπτική απεικόνιση βασικών μεγεθών Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014 - συνοπτική απεικόνιση βασικών μεγεθών Φεβρουάριος 2015 Δρ. Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34-105 58 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Μελέτη Διάθεσης Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών 2014: Η άνοδος των διαδικτυακών μεσαζόντων

Ευρωπαϊκή Μελέτη Διάθεσης Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών 2014: Η άνοδος των διαδικτυακών μεσαζόντων Page 1 Ευρωπαϊκή Μελέτη Διάθεσης Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών 2014: Η άνοδος των διαδικτυακών μεσαζόντων Περίληψη Καθηγητής Roland Schegg Ινστιτούτο Τουρισμού, HES-SO Valais (Sierre, Ελβετία) Page 2 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΙΟΥ 2011»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΙΟΥ 2011» ΑΘΗΝΑ 26 / 04 /2012 Βαθμός Ασφαλείας Αριθ. Πρωτ. Γ71 / 5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΤΜΗΜΑ: Αναλογιστικό Τ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δέσποινα Σ. Γαλανάκη Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ M ά ι ο ς / M a y 2 0 1 2 MAΪOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο5 MAY 2012 VOLUME 57 ~ Nο5 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC STATISTICAL

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς / D e c e m b e r 2 0 1 2 ΔEKEMBPIOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο12 DECEMBER 2012 VOLUME 57 ~ Nο12 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH

Διαβάστε περισσότερα

στατιστική επετηρίδα EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ EΛ.ΣΤΑΤ. HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ELSTAT

στατιστική επετηρίδα EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ EΛ.ΣΤΑΤ. HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ELSTAT ΣYNOΠTIKH ΣTATIΣTIKH EΠETHPIΔA 2 0 0 9 CONCISE STATISTICAL YEARBOOK ΣYNOΠTIKH στατιστική επετηρίδα CONCISE statistical yearbook 2 0 0 9 EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ EΛ.ΣΤΑΤ. HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY

Διαβάστε περισσότερα

Atradius Venue in Athens. 17 years Atradius in Greece

Atradius Venue in Athens. 17 years Atradius in Greece 1 Atradius Venue in Athens 17 years Atradius in Greece Athens, October 16th, 2014 Dr. Thomas Langen, Senior Regional Director Germany, Central and Eastern Europe Agenda Strong network of partners since

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα εν μέσω διεθνούς κρίσης

Η Ελλάδα εν μέσω διεθνούς κρίσης 24/11/28 Η Ελλάδα εν μέσω διεθνούς κρίσης του Γκίκα Α. Χαρδούβελη* 24/11/28 * Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, & Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 2008

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΟΑΑ: Σε ΗΠΑ και αναδυόμενες αγορές το τουριστικό μέλλον της Αθήνας EΡΕΥΝΑ EXPEDIA: Οι καλύτεροι και οι λιγότερο δημοφιλείς τουρίστες ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ: Αν δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τα πλεονεκτήματά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σεπτέµβριος 2012 Στην ερευνητική οµάδα που εκπόνησε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

travel market for Αποδράστε/Escape ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙκΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙκΗ ΑΓΟΡΑ BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET ΤΕΥΧΟΣ /ISSUE

travel market for Αποδράστε/Escape ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙκΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙκΗ ΑΓΟΡΑ BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET ΤΕΥΧΟΣ /ISSUE ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙκΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙκΗ ΑΓΟΡΑ BIANNUAL MAGAZINE FOR THE TOURISM MARKET my travel ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔωΡΕΑΝ YOUR FREE TRAVEL MAGAZINE Αποδράστε/Escape for market ΤΕΥΧΟΣ /ISSUE 03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 1 Εισαγωγή Δεν είναι λίγα όσα έχουν λεχθεί και γραφεί, ιδίως τα τελευταία χρόνια, για τον τομέα του

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Βιογραφικό Σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Ταχ. Θυρ. 1939, 71004 Ηράκλειο, Κρήτης Τηλ. Γραφείου: 2810-379602, Φαξ: 28410-25491 E-mail: fvoulgari@staff.teicrete.gr and bellevue@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα