Ο Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης. Οι Πυλώνες που Γενικά Στηρίζουν και Διασφαλίζουν ένα Λειτουργικό και Αποδοτικό Εκσυγχρονιστικό Πλαίσιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης. Οι Πυλώνες που Γενικά Στηρίζουν και Διασφαλίζουν ένα Λειτουργικό και Αποδοτικό Εκσυγχρονιστικό Πλαίσιο"

Transcript

1 Ο Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης. Οι Πυλώνες που Γενικά Στηρίζουν και Διασφαλίζουν ένα Λειτουργικό και Αποδοτικό Εκσυγχρονιστικό Πλαίσιο Δουράνος Δ.Γεώργιος Α.Μ: 0814 Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (E MBA) Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ιούνιος 2012

2 Αφιερώνεται Στην οικογένειά μου, τη σύζυγό μου και τα δύο αγόρια μου, για την υπομονή που έδειξαν σε μια ακόμη προσπάθεια βελτίωσης του εκπαιδευτικού μου επιπέδου.

3 Ευχαριστίες Επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες ιδιαίτερα στον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Θανόπουλο Ιωάννη για την πολύτιμη καθοδηγησή του κατά τη διάρκεια της έρευνας και συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας μου, καθώς επίσης και στα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης, κ.κ. Μάλλιαρη Πέτρο, Nίνα-Παζαρζή Ελένη. i

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙΔΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...i ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ...ii ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Η σημασία του κατώτερου διοικητικού μηχανισμού Ο πολίτης ως υπήκοος-διοικούμενος Η εξέλιξη της ελληνικής δημόσιας διοίκησης Η Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Πράξη - Η επέκταση των αρμοδιοτήτων του κράτους και η σταδιακή αλλαγή της σχέσης του με την κοινωνία Οι σύγχρονες προσπάθειες για τη βελτίωση των σχέσεων του κράτους με τους πολίτες Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του : Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Μετά το 1995: Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ..22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ...30 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2.1 Η λογική των μεταρρυθμίσεων Η πρακτική των μεταρρυθμίσεων. 32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ...38 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 43 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 4.1 Κριτήρια Μεταρρύθμισης Αναγκαίες Μεταρρυθμίσεις.47 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 5.1 Διοίκηση μέσω στόχων (Management by Objectives) Ιστορικό Ο νόμος 3230/2004 περί στοχοθεσίας...60

5 5.1.3 Καθορισμός των σκοπών και των στόχων Στόχοι της Δημόσιας Διοίκησης Η έννοια των στόχων και η σύνδεσή τους με δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων Μέτρηση της απόδοσης και δείκτες Δείκτες μέτρησης για την διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σε σχέση με την οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης Οργάνωση της Δημόσιας διοίκησης μέσω στόχων και της εφαρμογής ενός Νέου Δημόσιου Management Οι σύγχρονες δημόσιες οργανώσεις στο πλαίσιο του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ Το πλαίσιο αναφοράς του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ Η καινοτομία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, της Διοίκησης μέσω στόχων και της μέτρησης της απόδοσης μέσω δεικτών Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ.87 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 6.1 Ανάπτυξη ενός οργανισμού και βελτίωση των οργανωτικών δομών Ανάλυση του οργανισμού Ανάλυση Επαγγέλματος (Job Analysis) για την βελτίωση των συνθηκών στο τρόπο λειτουργίας ενός οργανισμού Η διαδικασία επιλογής προσωπικού, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότητα στον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού Ανάλυση του μάνατζμεντ στον δημόσιο τομέα Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα Διοίκηση ολικής ποιότητας στον δημόσιο τομέα - Αναφορές στον Αριστοτέλη Προγραμματισμός και πρόληψη στη διοίκηση. Προγραμματικέςανελαστικές δράσεις προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού Οργάνωση Ενεργοποίηση και κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού Η προβληματική Η αποστολή των δημόσιων υπαλλήλων Συντονισμός Έλεγχος Οργάνωση ενός Δημόσιου οργανισμού μέσα από την εφαρμογή του Νέου Δημόσιου Management Οργανωσιακή πολιτική για την αποτελεσματικότητα ενός Δημόσιου Οργανισμού Οργανωτική πολιτική και δημιουργία κινήτρων μέσα από την παρακίνηση των εργαζομένων Θεωρητική προσέγγιση της έννοιας ικανοποίησης των εργαζομένων Παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των εργαζομένων μέσα

6 στον χώρο εργασίας τους Θεωρητικά μοντέλα ανάπτυξης για την ικανοποίηση των εργαζομένων μέσα από την εργασία Προσδιοριστικοί παράγοντες της ικανοποίησης από την εργασία στο δημόσιο τομέα Η έννοια της ικανοποίησης από την εργασία Η σχέση ικανοποίησης από την εργασία και εργασιακή απόδοση Η ικανοποίηση της εργασίας στο δημόσιο τομέα Παράγοντες επηρεασμού της εργασιακής ικανοποίησης στο δημόσιο τομέα Μοντέλο μέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης στο δημόσιο τομέα των Wright & Davis Τα χαρακτηριστικά της εργασίας Το εργασιακό περιβάλλον στο δημόσιο τομέα Η Θεωρία της ισότητας Η θεωρία της κοινωνικής επιρροής Διαχείριση των συγκρούσεων ανάμεσα στους εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα Προτάσεις για την επίλυση συγκρούσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΤΡΙΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 7.1 Θεωρητική προσέγγιση της έννοιας «Ηγεσία» «Ιστορικά» Ανάπτυξη θεωριών για τον ρόλο της ηγεσίας Σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα στο πλαίσιο της διοίκησης έργων: Η ανθρώπινη πλευρά της διοίκησης έργων από το πρίσμα του υπεύθυνου έργου Στρατηγική προσέγγιση του ανθρώπινου παράγοντα Οργανωσιακοί περιορισμοί και διλήμματα του υπεύθυνου έργου Χαρακτηριστικά ενός ηγέτη Ρόλος-Σκοπός ηγέτη Η Επίδραση της ηγεσίας στην αποδοτική Συμπεριφορά- Αποτελεσματικότητα Ηγεσίας Ο ρόλος της ηγεσίας ως παράγοντας για την διοίκηση αλλαγών και την αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: E- GOVERNMENT / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 8.1 Ν.3979 /2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 τ.α,16/6/11) Η χάραξη εθνικής στρατηγικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση Το πρόβλημα και ο φαύλος κύκλος της κακοδιοίκησης Η ηλεκτρονική διοίκηση ως μέρος της λύσης Βασικές αρχές της ηλεκτρονικής διοίκησης...159

7 Επανασχεδιασμός με βάση τις προσδοκίες και τις επιλογές των πολιτών Διαρκής διεύρυνση της παροχής υπηρεσιών από απόσταση Αποφυγή κοινωνικών αποκλεισμών Επαναχάραξη-βελτιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης της πληροφορίας Φιλικό πρόσωπο Χαρτογράφηση του διοικητικού συστήματος, σχεδιασμός από μηδενική βάση Πρόβλεψη και αντιμετώπιση προβλημάτων Προτάσεις Εννοιολογική προσέγγιση της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό Εικονικών Δημοσίων Οργανισμών (Εικονικών Δημαρχείων) Οι σημαντικότεροι παράγοντες για την επιτυχία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις τοπικές κοινωνίες Ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγική της Λισσαβόνας Προσδοκίες πολιτών και επιχειρήσεων Πρωτοβουλία eeurope: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους Η πρωτοβουλία eeurope 2002 κατά την εφαρμογή της Η πρωτοβουλία eeurope 2005 κατά την εφαρμογή της Εθνική πολιτική..193 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 9.1 Αποτελεσματικότητα στον Δημόσιο τομέα Λόγοι εφαρμογής μεθόδων μέτρησης της απόδοσης αποδοτικότητας αποτελεσματικότητας Μέθοδοι μέτρησης της απόδοσης με έμφαση στη στρατηγική Ισορροπημένη κάρτα επιδόσεων Περιπτώσεις εφαρμογής Μεθόδων Μέτρησης Απόδοσης Αποτελεσματικότητας Αποδοτικότητας Μορφές συστημάτων αξιολόγησης Μέθοδοι αξιολόγησης Σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις Παράμετροι αποτελεσματικότητας συστήματος αξιολόγησης για στελέχη Προβλήματα που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα ενός συστήματος αξιολόγησης Παράμετροι που επηρεάζουν το σύστημα αξιολόγησης Προβλήματα που εμφανίζονται κατά την υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης της απόδοσης Λύσεις...206

8 Βασικά χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης Διάκριση μεταξύ ελεγκτικής και υποστηρικτικής αξιολόγησης Κατάλληλη προετοιμασία τον αξιολογητή και μείωση σφαλμάτων κατά την αξιολόγηση Αναγνώριση των ατομικών διαφορών Χρήση διαφόρων πηγών για την αξιολόγηση Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ υφισταμένων και προϊσταμένων Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης Προσωπικού στη Δημόσια Υπηρεσία Προέλευση και ανάπτυξη Κύρια επιδίωξη και υποστήριξη Πεδίο εφαρμογής του ΚΠΑ Έννοιες και αξίες του ΚΠΑ Αλληλένδετες λειτουργίες στο πλαίσιο του προτύπου Η σπουδαιότητα των αποδείξεων και των μετρήσεων.219 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ. 220 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 10.1 Γενικά συμπεράσματα Μεταρρυθμιστικές Προτάσεις για τη Δημόσια Διοίκηση Δομικές μεταρρυθμίσεις και ευρύτερες αλλαγές σε παγκόσμιο και εθνικό πλαίσιο Μεταρρυθμίσεις και εξωτερικές πιέσεις των αποδεκτών της διοικητικής δράσης Μεταρρύθμιση ως αποτέλεσμα της σύγκρισης ομοειδών λειτουργιών που παρέχονται από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα-δανεισμός πρακτικών του ιδιωτικού τομέα Μεταφορά «καλών πρακτικών» από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς-η αναγκαία αξιολόγηση της δράσης της δημόσιας διοίκησης Ενδοϋπηρεσιακή αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και διοίκηση των δικτύων των δημόσιων Υπηρεσιών και των εκπροσώπων επαγγελματικών ενώσεων-συνδικάτων-πολιτικών Μεταρρύθμιση και αποκέντρωση Μεταρρύθμιση για την μείωση των αγκυλώσεων που προκαλεί η παραδοσιακή γραφειοκρατία και η πρόταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Στρατηγική των τομεακών μεταρρυθμίσεων ανά πολιτική - Συνεκτικότητα των πρωτοβουλιών μεταρρύθμισης Μεταρρύθμιση στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης Διοικητική μεταρρύθμιση: από την εξαγγελία στην υλοποίηση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων εφαρμογής...239

9 Η αναγκαία μεταρρύθμιση για το διακανονισμό των σχέσεων: α) Διοίκησης-Πολιτικής, β) ρόλου των συνδικαλιστικών ενώσεων των δημόσιων υπαλλήλων Κατάστρωση της στρατηγικής της μεταρρύθμισης 241 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 245

10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕΛΙΔΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κόστος Ελέγχου Aποδοτικότητας 78 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Τα πέντε κυρίαρχα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 111 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Βασικοί Τύποι Ηγεσίας 126 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Ανάλυση των προσόντων του υπεύθυνου έργου 134 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Είδη Αλλαγών στην Δημόσια Διοίκηση 146 ii

11 «Ο Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης. Οι Πυλώνες που Γενικά Στηρίζουν και Διασφαλίζουν ένα Λειτουργικό και Αποδοτικό Εκσυγχρονιστικό Πλαίσιο» Δουράνος Γεώργιος Σημαντικοί όροι: Δημόσια Διοίκηση, Εκσυγχρονισμός, Διοικητική Μεταρρύθμιση, Πυλώνες ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναλύσει την έννοια της δημόσιας διοίκησης ως ένα παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους και πως μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών-πυλώνων μεταρρύθμισης, προκύπτουν πλεονεκτήματα που έχουν ως σημείο αναφοράς την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Οι παθογένειες του κράτους, όπως είναι οι πελατειακές σχέσεις, η μεροληψία, η διαφθορά, η γραφειοκρατία, το καταπονημένο σύστημα απονομής δικαιοσύνης, η αβεβαιότητα του φορολογικού συστήματος κ.α., κάνουν φανερή την επιτακτική και άμεση ανάγκη για το ριζικό επαναπροσδιορισμό του μέσα από βαθιές τομές σε όλους τους τομείς. Οι βασικές επιδιώξεις ενός τέτοιου επαναπροσδιορισμού πρέπει να είναι η παραγωγικότητα, η αποδοτική χρήση των πόρων και η αποτελεσματικότητα ούτως ώστε το κράτος να αποτελεί το μοχλό ανάπτυξης, εγγυητή της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και συνοχής, της ασφάλειας, της εξασφάλισης των θεμελιωδών υπηρεσιών και αγαθών προς τους πολίτες και γενικά να υπηρετεί τη κοινωνία στο σύνολο της. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος πρέπει ν ασκεί αποτελεσματικά όχι μόνο τον επιτελικό και ρυθμιστικό ρόλο του με την έννοια του σχεδιασμού, της υλοποίησης και του ελέγχου αλλά ταυτόχρονα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες και αγαθά για τις θεμελιώδεις ανάγκες της κοινωνίας Με βάση τις απαντήσεις στα θεμελιώδη ερωτήματα τι, σε ποιους, πως, πότε και που πρέπει να προσφέρει το κράτος, χρειάζεται στη συνέχεια να σχεδιασθεί η αρχιτεκτονική, δηλαδή, οι βασικές δομές του κράτους σε όλους τους τομείς όπως κεντρική, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, δικαιοσύνη, ένοπλες δυνάμεις, υγεία, παιδεία κ.λπ. Ο σχεδιασμός αυτών των δομών πρέπει να εξασφαλίζει την αποδοτική χρήση των πόρων, την παραγωγικότητα, την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την άμεση ανταπόκριση των οργανισμών στις εξελίξεις και στις ανάγκες της κοινωνίας, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία. Όλα αυτά για να επιτευχθούν, απαιτούν οι δομές του κράτους να επανασχεδιασθούν με βάση συγκεκριμένους πυλώνες. Σε πρακτικό επίπεδο πραγματοποιείται μια μελέτη ώστε να είναι δυνατό να κατανοηθούν όλα εκείνα τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, που μπορεί να αποδοθεί με τη χρήση συγκεκριμένων μοντέλων ανάπτυξης, και την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας μιας χώρας σε επίπεδο λειτουργικότητας αλλά και εκσυγχρονισμού. Στην παρούσα, λοιπόν, εργασία γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης των παραμέτρων που συνθέτουν τα προβλήματα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, τα βαθύτερα αίτια που οδήγησαν σε αυτά και τους τρόπους με τους οποίους θα ήταν δυνατό να ξεπεραστούν. Συγκεκριμένα: Στο πρώτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην περιγραφή του ρόλου που διαδραματίζει ο πολίτης ως διοικούμενος και η ύπαρξη ενός κατώτερου διοικητικού μηχανισμού, καθώς και στη ανάλυση των προβλημάτων και αδυναμιών που παρουσιάζει το ελληνικό διοικητικό σύστημα. Στα χαρακτηριστικά της έντονης παθολογίας και γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας της μπορούν να αναλυθούν σε δυο βασικές κατηγορίες: Πρώτον, την τάση συγκέντρωσης της αποφασιστικής δύναμης και -1-

12 επιρροής εντός του πολιτικού συστήματος και δεύτερον, τη δομική ή διαρθρωτική ανεπάρκεια, ακαταλληλότητα ή μειωμένη ικανότητα του διοικητικού μηχανισμού της χώρας. Στο πλαίσιο του δευτέρου κεφαλαίου γίνεται αναλυτική αναφορά στις κυριότερες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, βάσει των κανόνων και των λεπτομερειακών ρυθμίσεων, που πραγματοποιήθηκαν κατά καιρούς στην ελληνική κοινωνία, παράλληλα επιχειρείται μια αναλυτική παρουσίαση των λόγων αποτυχίας τους, των κινδύνων που επέφεραν αλλά και της επίδρασής τους στη διαμόρφωση των σχέσεων κράτουςπολιτών, της κρίσης που συνεχίζει να διέρχεται η δημόσια διοίκηση. Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται τις κατευθύνσεις της μεταρρυθμιστικής πολιτικής σε διεθνές επίπεδο, με στόχο την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, την ενίσχυση της κινητικότητας, τη διαφοροποίηση της μισθολογικής πολιτικής βάσει της επάρκειας του παραγόμενου έργου κ.ά. Αντικείμενο του τέταρτου κεφαλαίου είναι η προσέγγιση και αξιολόγηση των προβλημάτων της δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η εκάστοτε διοικητική μεταρρύθμιση. Επιπλέον, γίνεται αναλυτική αναφορά στις κυριότερες αναφορές εμπειρογνωμόνων της Διοικητικής επιστήμης, που αναφέρονται σε κακοδιοίκηση, διαφθορά και γραφειοκρατική αναποτελεσματικότητα του διοικητικού μηχανισμού του δημοσίου στη χώρα μας. Μέσα από τους βασικούς άξονες μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης πηγάζουν οι κύριοι πυλώνες που πρέπει να βασιστεί ο εκσυγχρονισμός της. Το πέμπτο κεφάλαιο αναλύει τον πρώτο πυπώνα, εστιάζοντας στη σημασία των σύγχρονων δημόσιων οργανώσεων στο πλαίσιο του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ καθώς και της οργάνωσης των στόχων, μέσα από συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος. Ως κοινωνικός θεσμός, η δημόσια διοίκηση διαμορφώνεται με τρόπο που αναπαράγει χαρακτηριστικά του κοινωνικού περιβάλλοντος και φέρει το στίγμα τους. Για τον λόγο αυτό, απαραίτητα είναι ο προσδιορισμός και η οριοθέτηση των στόχων του διοικητικού συστήματος καθώς και των μέσων επίτευξης των για την ικανοποίηση το γενικού συμφέροντος των πολιτών μιας κοινωνίας. Στο έκτο κεφάλαιο αναλύεται ο δεύτερος πυλώνας και αναφέρονται όλα αυτά τα στοιχεία που συνιστούν την καλύτερη οργάνωση για επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα στους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, με σκοπό την αποτελεσματικότητα και την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ τους. Ακόμη, γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης του εργασιακού περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας και ικανοποίησης στον δημόσιο τομέα. Το έβδομο κεφάλαιο περιγράφει τον τρίτο πυλώνα και επικεντρώνεται στον ρόλο του ηγετικού στελέχους μέσα σε έναν δημόσιο οργανισμό, ώστε να συμβάλει στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας ενός οργανισμού καθώς και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο όγδοο κεφάλαιο αναπτύσσεται ο τέταρτος πυλώνας και πραγματοποιείται ανάλυση για το ρόλο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των δημόσιων οργανισμών και τα αποτελέσματα που έχει ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας. Επίσης τονίζεται η σημασία των Ευρωπαϊκών αποφάσεων σχετικά με τον συγκεκριμένο τρόπο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government), των δημόσιων οργανισμών, ενώ -2-

13 παράλληλα γίνεται ανάπτυξη της πρωτοβουλίας eeurope στο πλαίσιο της διεθνούς εφαρμογής ευρωπαϊκών πολιτικών. Στο ένατο κεφάλαιο τονίζεται η σημαντικότητα του τρόπου αξιολόγησης του προσωπικού, ως πέμπτος πυλώνας, προκειμένου να συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους δημόσιους οργανισμούς μέσα από συγκεκριμένες μεθόδους πιστοποίησης, καθώς και οι παράμετροι και τα προβλήματα που παρουσιάζονται και επηρεάζουν τη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο επιδιώκεται η συνολική προσέγγιση της έννοιας και των τρόπων της μεταρρυθμιστικής πολιτικής, ως αναγκαία πρακτική για την επίτευξη των στόχων και την αποφυγή λαθών στην εφαρμογή της εκάστοτε διοικητικής στρατηγικής. Αναδεικνύονται συμπερασματικά τα αποτελέσματα της έρευνας, ενώ παρατίθενται προτάσεις σχετικά με τις αλλαγές που είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν για τον επαναπροσδιορισμό του κράτους, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και ευημερία της χώρας. Συνεπώς, όσον αφορά τα συμπεράσματα, επιγραμματικά αναφέρουμε τα ακόλουθα: Λιτές, λειτουργικά αποτελεσματικές και ευέλικτες δομές. το κράτος να διαθέτει μόνο εκείνους τους οργανισμούς που είναι απαραίτητοι, αλλά και ο κάθε οργανισμός του να διαθέτει τα ελάχιστα δυνατά ιεραρχικά επίπεδα και μόνο τις απαραίτητες θέσεις εργασίας Ισορροπία μεταξύ της συγκεντρωτικής και της αποκεντρωτικής ενάσκησης της εξουσίας. Η αποκεντρωτική ενάσκηση εξυπηρετεί την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων, την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες, την πιο έγκαιρη προσαρμογή στις εξελίξεις και επιτρέπει τις πρωτοβουλίες. Η συγκεντρωτική ενάσκηση χρειάζεται μόνο για την ολοκλήρωση και την εναρμόνιση των στρατηγικών, των πολιτικών και των αποφάσεων, του χειρισμού κρίσεων καθώς και την επίτευξη συνεργιών και οικονομιών κλίμακας. Μηχανισμοί ολοκλήρωσης & συντονισμού. Δηλαδή, οριζόντιες λειτουργικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη συνεργασία, το συντονισμός και το συγχρονισμό μεταξύ των οργανισμών του κράτους. Η στενή συνεργασία του φορέα σχεδίασης και εφαρμογής ενός συνολικού συστήματος μέτρησης αποδοτικότητας με τους θεσμοθετημένους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Δ.Δ. είναι αναγκαία συνθήκη επιτυχίας Σύγχρονα συστήματα και τεχνολογίες διοίκησης και ελέγχου. Θεωρούμε ιδιαίτερα χρήσιμο να τονιστεί η μεγάλη και επείγουσα ανάγκη του σχεδιασμού και της εφαρμογής συστημάτων μάνατζμεντ και ιδιαίτερα προγραμματισμού και ελέγχου. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό απαιτεί το σχεδιασμό και την εφαρμογή των σύγχρονων συστημάτων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού που εφαρμόζονται στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στους δημόσιους τομείς των προηγμένων χωρών. Αποκομματικοποίηση, Αποδοτικότητα, Αποτελεσματικότητα, Συνέχεια & Συνεπεία του κράτους. Συνεκτιμώντας τα παραπάνω, προτείνονται οι ακόλουθες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες αποσκοπώντας στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης: Eντοπισμός και έλεγχος των παραγόντων εκείνων που απορρυθμίζουν τις δράσεις της δημόσιας διοίκησης και την καθιστούν ευάλωτη απέναντι στις αλλαγές που προκαλούνται σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο. -3-

14 Μεταρρύθμιση με στόχο την ενσωμάτωση των Θέσεων των πολιτών ή οργανώσεων συμφερόντων πολιτών κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών Επίτευξη της διαρκούς διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων που μελετούν την άποψη των πολιτών για τις δημόσιες πολιτικές (π.χ. ΣτΠ) και όσων έχουν επιφορτιστεί με τη στρατηγική της μεταρρύθμισης. Μεταφορά των πρακτικών τον ιδιωτικού τομέα με προσαρμογή στις ανάγκες του δημόσιου τομέα και εκπαίδευση των υπαλλήλων να χειριστούν τις εμπνευσμένες από τον ιδιωτικό τομέα αλλαγές. Η μεταρρύθμιση μέσα από μεταφορά καλύτερων πρακτικών με στόχο την περαιτέρω βελτίωση και την ενσωμάτωση των νέων πρακτικών θα αποδώσει αν: αλλάξει η φιλοσοφία λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, μελετηθεί η σκοπιμότητα της κάθε αξιολόγησης, γίνει μετάδοση της γνώσης και επαναξιολόγηση της απόδοσης για την ενσωμάτωση των γνώσεων στη νέα διοικητική κουλτούρα. Μεταρρύθμιση μέσα από την ενδοϋπηρεσιακή ελαστικότητα και τη θεσμοθέτηση του ρόλου των φορέων μελών τον δικτύου του εκάστοτε δημόσιου φορέα τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν τον «συμβουλευτικό κύκλο» του, πριν από την προώθηση μιας κανονιστικής μεταρρύθμισης. Μεταρρύθμιση και αποκέντρωση η οποία θα ισορροπεί τις δυνάμεις κεντρικής εξουσίας και αιρετών αντιπροσώπων. Μεταρρύθμιση της διοικητικής λειτουργίας του πολιτικοδιοικητικου συστήματος και κατόπιν ενσωμάτωση των απαραίτητων λογισμικών εργαλείων. Συνεργασία των ειδικών με το δημοσιοϋπαλληλικό Σώμα - Πιο ενεργή ένταξη των συνδικαλιστικών φορέων στον προβληματισμό για τις κατευθύνσεις της στρατηγικής μεταρρύθμισης στον δημόσιο τομέα Ανάπτυξη νέας γενιάς στελεχών τα οποία θα ενσωματώνουν γνώσεις νέων τεχνολογιών και πληροφορικής με ταυτόχρονη εμπέδωση της διοικητικής κουλτούρας του δημόσιου Τομέα (π.χ. αναβάθμιση του Τμήματος Πληροφορικής του Τομέα Γενικής Διοίκησης της Ε.Σ.Δ.Δ.). Μεταρρύθμιση που θα διαπνέεται από συγκεκριμένη στρατηγική και από συντονισμένες δράσεις των συναρμόδιων Υπουργείων που θα οδηγούνται σε τμηματικές μεταρρυθμίσεις - Περιορισμός των μεταρρυθμίσεων όπου κρίνονται αναγκαίες. Στρατηγική μεταρρύθμισης στο ανθρώπινο δυναμικό και μέριμνα γι αυτό σημαίνει εξασφάλιση ότι το προσωπικό δεν θα είναι δυσαρεστημένο και θα εργάζεται για τους στόχους της υπηρεσίας με δυναμικότητα. Μετριασμός των επιρροών της πολιτικής σε βάρος της διοικητικής αυτοτέλειας και μακροπρόθεσμων συμφερόντων της διοίκησης και του τόπου. Δημιουργία φορέα για τη στρατηγική μεταρρύθμιση ο οποίος θα μπορούσε να προσεγγίσει συνδυαστικά τις παραπάνω προτάσεις για βελτίωση στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.. -4-

15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ανάλυση των πολιτικών για τη βελτίωση της οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης της δημόσιας διοίκησης. Στην ουσία πραγματεύεται τις μεταρρυθμιστικές πολιτικές. Η πολιτική ορίζεται σαν μια σχετικά σταθερή, στοχοθετημένη σειρά δράσεων ενός δρώντα ή δρώντων για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος ή ζητήματος ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, δημόσια πολιτική είναι οι δράσεις που επιλέγει, σχεδιάζει και υλοποιεί η κυβέρνηση. Όλες οι σημαντικές πολιτικές απαιτούν πολιτικές και ηθικές επιλογές μέσα σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από νόρμες, πιστεύω, στόχους και πιέσεις. Οργάνωση είναι ένα σύστημα συντονισμένων δραστηριοτήτων ή δυνάμεων δυο ή περισσοτέρων προσώπων, που με βάση τη μεταξύ τους κατανομή εργασίας, την επικοινωνία και συνεργασία αποσκοπούν στην πραγμάτωση συγκεκριμένων κοινών στόχων. Πιο συγκεκριμένα, η οργάνωση και λειτουργία μιας οργάνωσης περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση και τον έλεγχο των ανθρώπινων πόρων, της τεχνολογίας, των οικονομικών πόρων και των πληροφοριών για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων μια οργάνωσης. Στην προκειμένη περίπτωση ολόκληρης της δημόσιας διοίκησης. Η στελέχωση αποτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία που αφορά στον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού, στις προσλήψεις, στην εκπαίδευση, στην αξιολόγηση, στις αμοιβές και άλλες λειτουργίες που αφορούν στη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων της οργάνωσης. Με τον όρο μεταρρύθμιση εννοούνται οι αλλαγές σε θεσμούς, κανόνες του παιχνιδιού, στόχους και μέσα πολιτικής, που κάνουν το σύστημα να λειτουργεί διαφορετικά και να φέρνει διαφορετικά αποτελέσματα από εκείνα που παρατηρούνται ή αναμένονται χωρίς τις αλλαγές αυτές. Η μεταρρύθμιση αφορά εμπρόθετες, λοιπόν, παρεμβάσεις που οδηγούν σε αλλαγές τομές στο status quo. Ως επιτυχής ορίζεται μια μεταρρύθμιση όχι όταν ψηφίζεται ένα πρωτογενές πλέγμα νόμων, αλλά όταν ολοκληρώνονται όλα τα δευτερογενή διοικητικά 1

16 μέτρα, τίθενται σε λειτουργία και παγιώνονται όλα τα νέα εργαλεία πολιτικής. Στις φιλελεύθερες δημοκρατίες ή στις αποκαλούμενες καπιταλιστικές δημοκρατικές κοινωνίες υπάρχει ένας σημαντικός διαχωρισμός μεταξύ δύο τομέων της οικονομίας και της κοινωνίας: του δημόσιου και του ιδιωτικού. Η διχοτόμηση αυτή αναφέρεται στις θεσμικές διαφορές αλλά και στα συμφέροντα ή τις ατομικές προτιμήσεις. Η Δημόσια Διοίκηση αποτελείται από τους θεσμούς της πολιτικής, της κυβέρνησης και της γραφειοκρατίας. Είναι, δηλαδή, ο μηχανισμός της κεντρικής και τοπικής διοίκησης, της διαδικασίας εφαρμογής των πολιτικών αποφάσεων, μέσω της μετατροπής των πολιτικών στόχων σε πρακτικές εφαρμογές αλλά και το σώμα των ατόμων που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία αυτή. Με τον όρο Δημόσια Διοίκηση χαρακτηρίζεται το σύνολο των μέσων και ενεργειών, που αποσκοπούν στην επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος, για την ικανοποίηση του γενικού συμφέροντος των πολιτών ενός κράτους. Η Δημόσια Διοίκηση αποτελεί μέρος του συστήματος του κράτους και ειδικότερα της εκτελεστικής εξουσίας και είναι αυτή που υλοποιεί τη στρατηγική και δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των διάφορων εφαρμοσμένων πολιτικών για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. Στη σύγχρονη θεωρία ως «Δημόσια Διοίκηση» ισχύει ως γενική παραδοχή ότι το σύγχρονο κράτος βρίσκεται σε μια διαρκή φάση διακυβέρνησης έντονων και καινοτόμων αλλαγών, διαφοροποιώντας τη μορφή, το περιεχόμενο και τον τρόπο άσκησης της εξουσίας του. Έτσι με τον συνεχή επανακαθορισμό του ρόλου του σε διαρκώς νέα δεδομένα, επιτυγχάνονται οι στρατηγικοί στόχοι που εντάσσονται στη γενικότερη πολιτική άσκησης της Δημόσιας Διοίκησης. Χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός σύγχρονου κράτους θα πρέπει να είναι η τάση διαφυγής από τον παραδοσιακό και κλασικό τρόπο διοίκησης, με την εφαρμογή νέων καινοτομιών, μεθόδων και τεχνικών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πολιτών, με σκοπό την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον. 2

17 Κύριες επιδιώξεις της Δημόσιας Διοίκησης θα πρέπει να είναι η παραγωγή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, η καλή εξυπηρέτηση του πολίτη, η ύπαρξη διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης, η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολίτη-κράτους, καθώς και η υπευθυνότητα των δημόσιων λειτουργών προς τους πολίτες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή βελτιωμένων ποιοτικά κοινωνικών υπηρεσιών είναι η ορθή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και μέσων, έτσι ώστε να δημιουργείται κοινωνική αξία και το προφίλ της Δημόσιας Διοίκησης να διακρίνεται από τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Η διαδικασία προσδιορισμού του στόχου και ο προσανατολισμός της Δημόσιας Διοίκησης στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της είναι έργο στρατηγικής σημασίας, που θα πρέπει να χαράσσεται και να ελέγχεται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία της χώρας. Είναι γνωστό ότι η Δημόσια Διοίκηση βρίσκεται σε βαθιά κρίση η οποία αντανακλά το ξεπερασμένο πρότυπο οργάνωσης του κράτους, τις παθογένειές του και τον στρεβλό τρόπο ανάπτυξης του, με κύρια χαρακτηριστικά την χαμηλή αποδοτικότητα και την αναποτελεσματικότητα. Για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης δεν αρκεί απλώς η θέσπιση δεικτών μέτρησής τους. Απαιτείται αλλαγή της κουλτούρας και της δομής της λειτουργίας της, γεγονός που προϋποθέτει τον καθορισμό στόχων, προγραμματισμού και σωστού στρατηγικού σχεδιασμού. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος είναι ο σημαντικότερος όλων, καθώς σε αντίθεση με τους άλλους πόρους μπορεί να αναπτυχθεί απεριόριστα. Στοιχεία που συντελούν στη μείωση της απόδοσής του είναι η αναξιοκρατία, η αδιαφάνεια, η μη συμμετοχή του στις αποφάσεις, οι χαμηλές αμοιβές κ.λπ. Η Δημόσια Διοίκηση για να ξεπεράσει τα χρόνια προβλήματά της θα πρέπει να σταματήσει να αναπαράγει τον ίδιο το μηχανισμό της. Όσο δεν συμβαίνει αυτό δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική, ούτε να προσθέτει κοινωνική αξία αποκαθιστώντας τη σχέση εμπιστοσύνης της με τους πολίτες. Η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός της είναι εκ των πραγμάτων επιβεβλημένες, σε μία 3

18 περίοδο μεγάλων προκλήσεων και ανακατατάξεων, που τα γεγονότα και οι ανάγκες τρέχουν με ασύλληπτους ρυθμούς. 1 Η διοικητική μεταρρύθμιση συγκεκριμένα είναι η σχεδιασμένη παρέμβαση της ανώτατης πολιτικοδιοικητικής ηγεσίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα στη δομή, τη λειτουργία και την κουλτούρα των δημοσίων υπηρεσιών. Στην παρούσα, λοιπόν, εργασία γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης των παραμέτρων που συνθέτουν τα προβλήματα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, τα βαθύτερα αίτια που οδήγησαν σε αυτά και τους τρόπους με τους οποίους θα ήταν δυνατό να ξεπεραστούν. Συγκεκριμένα: Στο πρώτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην περιγραφή του ρόλου που διαδραματίζει ο πολίτης ως διοικούμενος και η ύπαρξη ενός κατώτερου διοικητικού μηχανισμού, καθώς και στη ανάλυση των προβλημάτων και αδυναμιών που παρουσιάζει το ελληνικό διοικητικό σύστημα. Στα χαρακτηριστικά της έντονης παθολογίας και γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας της μπορούν να αναλυθούν σε δυο βασικές κατηγορίες: Πρώτον, την τάση συγκέντρωσης της αποφασιστικής δύναμης και επιρροής εντός του πολιτικού συστήματος και δεύτερον, τη δομική ή διαρθρωτική ανεπάρκεια, ακαταλληλότητα ή μειωμένη ικανότητα του διοικητικού μηχανισμού της χώρας. Στα πλαίσια του δευτέρου κεφαλαίου θα γίνει αναλυτική αναφορά στις κυριότερες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, βάσει των κανόνων και των λεπτομερειακών ρυθμίσεων, που πραγματοποιήθηκαν κατά καιρούς στην ελληνική κοινωνία, παράλληλα επιχειρείται μια αναλυτική παρουσίαση των λόγων αποτυχίας τους, των κινδύνων που επέφεραν αλλά και της επίδρασής τους στη διαμόρφωση των σχέσεων κράτους-πολιτών, της κρίσης που συνεχίζει να διέρχεται η δημόσια διοίκηση. Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται τις κατευθύνσεις της μεταρρυθμιστικής πολιτικής σε διεθνές επίπεδο, με στόχο την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, 1 Αθανασόπουλος Δημ.Σ. «Η ελληνική Διοίκηση, Ανεπίκαιρες Σκέψεις για μια Διοικητική Μεταρρύθμιση», Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1983, σελ

19 την ενίσχυση της κινητικότητας, τη διαφοροποίηση της μισθολογικής πολιτικής βάσει της επάρκειας του παραγόμενου έργου κ.ά. Αντικείμενο του τέταρτου κεφαλαίου είναι η προσέγγιση και αξιολόγηση των προβλημάτων της δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η εκάστοτε διοικητική μεταρρύθμιση. Επιπλέον, γίνεται αναλυτική αναφορά στις κυριότερες αναφορές εμπειρογνωμόνων της Διοικητικής επιστήμης, που αναφέρονται σε κακοδιοίκηση, διαφθορά και γραφειοκρατική αναποτελεσματικότητα του διοικητικού μηχανισμού του δημοσίου στη χώρα μας. Το πέμπτο κεφάλαιο εστιάζει στον εντοπισμό των ιστορικών ριζών της σημερινής μη ικανοποιητικής λειτουργίας της διοίκησης. Ως κοινωνικός θεσμός, η δημόσια διοίκηση διαμορφώνεται με τρόπο που αναπαράγει χαρακτηριστικά του κοινωνικού περιβάλλοντος και φέρει το στίγμα τους. Η ανάλυση της σημερινής κατάστασης παραπέμπει αναπόφευκτα σε ιστορικές παραμέτρους. Για τον λόγο αυτό, απαραίτητα είναι ο προσδιορισμός και η οριοθέτηση των στόχων του διοικητικού συστήματος. Επίσης τονίζεται η σημασία των σύγχρονων δημόσιων οργανώσεων στο πλαίσιο του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ καθώς και της οργάνωσης των στόχων, μέσα από συγκεκριμένους δείκτης μέτρησης για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος. Στο έκτο κεφάλαιο αναφέρονται όλα αυτά τα στοιχεία που συνιστούν την καλύτερη οργάνωση για επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα στους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, με σκοπό την αποτελεσματικότητα και την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ τους. Ακόμη, γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης του εργασιακού περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας και ικανοποίησης στον δημόσιο τομέα. Το έβδομο κεφάλαιο επικεντρώνεται κεφάλαιο στον ρόλο του ηγετικού στελέχους μέσα σε έναν δημόσιο οργανισμό, ώστε να συμβάλει στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας ενός οργανισμού καθώς και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. 5

20 Στο όγδοο κεφάλαιο πραγματοποιείται ανάλυση για τον ρόλο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των δημόσιων οργανισμών και τα αποτελέσματα που έχει ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας. Επίσης τονίζεται η σημασία των Ευρωπαϊκών αποφάσεων σχετικά με τον συγκεκριμένο τρόπο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government), των δημόσιων οργανισμών, ενώ παράλληλα γίνεται ανάπτυξη της πρωτοβουλίας eeurope στο πλαίσιο της διεθνούς εφαρμογής ευρωπαϊκών πολιτικών. Στο ένατο κεφάλαιο τονίζεται η σημαντικότητα του τρόπου αξιολόγησης του προσωπικού, προκειμένου για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους δημόσιους οργανισμούς μέσα από συγκεκριμένες μεθόδους πιστοποίησης, καθώς και οι παράμετροι και τα προβλήματα που παρουσιάζονται και επηρεάζουν τη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, στο ενδέκατο κεφάλαιο επιδιώκεται η συνολική προσέγγιση της έννοιας και των τρόπων της μεταρρυθμιστικής πολιτικής, ως αναγκαία πρακτική για την επίτευξη των στόχων και την αποφυγή λαθών στην εφαρμογή της εκάστοτε διοικητικής στρατηγικής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΟΥΣ 1.1 Η σημασία του κατώτερου διοικητικού μηχανισμού Οι επιστημονικές μελέτες 2 και η καθημερινή εμπειρική παρατήρηση του διοικητικού φαινομένου, έχουν καταδείξει την σημασία που διαδραματίζει στην διαδικασία της αποτελεσματικής εφαρμογής μιας δημόσιας πολιτικής, η λεγόμενη «γραφειοκρατία της πρώτης γραμμής» (street level bureaucracy κατά τον Lipsky), ο κατώτερος διοικητικός μηχανισμός δηλαδή, ο οποίος 2 Α. Μακρυδημήτρης, (1999), Διοίκηση και Κοινωνία, Η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα, εκδόσεις Θεμέλιο, σελ

21 αναλαμβάνει την υλοποίηση των σχεδίων, που έχουν εκπονηθεί σε υψηλότερο πολιτικό - διοικητικό ιεραρχικό επίπεδο. Μπορεί με σχετική ασφάλεια να ειπωθεί ότι η εφαρμογή μιας καλά σχεδιασμένης δημόσιας πολιτικής, ενδέχεται να αποτύχει, αν ο διοικητικός μηχανισμός που θα αναλάβει το καθήκον αυτό, είναι αναποτελεσματικός, αλλά και αντίθετα ότι μια ανεπαρκώς σχεδιασμένη δημόσια πολιτική, μπορεί να έχει αποτελέσματα καλύτερα των αναμενόμενων, αν ο διοικητικός μηχανισμός, που θα αναλάβει το καθήκον της υλοποίησης της, είναι ο κατάλληλος. Στις περιπτώσεις όπου η εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής, σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, ο ρόλος της «γραφειοκρατίας πρώτης γραμμής» που έρχεται σε άμεση επαφή με την κοινωνία, δρώντας στο σημεία της διεπαφής (interface) με αυτήν, στα πλαίσιο της υλοποίησης των σχετικών διοικητικών διαδικασιών, είναι σημαντικός για τη γενικότερη διαμόρφωση των σχέσεων του κράτους με τους πολίτες, καθώς ένα μεγάλο και κρίσιμο για την εικόνα της δημόσιας διοίκησης μέρος των σχέσεων αυτών, αναλώνεται στην πορεία διεκπεραίωσης των υποθέσεων τους, από τις δημόσιες υπηρεσίες. Κατ' αναλογία με τα προελεχθέντα, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι μια απλά σχεδιασμένη διοικητική διαδικασία διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών, μπορεί να πολυπλοκοποιηθεί στην εφαρμογή της και κατά συνέπεια να καταστεί επαχθής για τους πολίτες, αν ο διοικητικός μηχανισμός που θα αναλάβει το καθήκον αυτό, είναι αναποτελεσματικός, αλλά και αντίθετα ότι μια πολύπλοκα σχεδιασμένη διαδικασία διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών, μπορεί να έχει αποτελέσματα καλύτερα των αναμενόμενων για τη δημόσια διοίκηση και για το κοινό που συναλλάσσεται με αυτήν, αν ο διοικητικός μηχανισμός που θα αναλάβει την αρμοδιότητα υλοποίησης της, είναι, ο κατάλληλος. Και μιλώντας γενικότερα, δεν πρέπει, να λησμονούμε την άποψη του Lipsky, ότι η σχέση της πολιτικής εξουσίας και, της κυβέρνησης με τους πολίτες, περνά μέσα από την επαφή τους με τη δημόσια διοίκηση, στο πλαίσιο της υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών. 1.2 Ο πολίτης ως υπήκοος-διοικούμενος Όπως είναι φυσικό η στάση και η συμπεριφορά της «γραφειοκρατίας της πρώτης γραμμής» επηρεάζεται από την επικρατούσα γενικότερη θεώρηση της 7

22 θέσης του πολίτη απέναντι στο κράτος. Στο πλαίσιο αυτό, η αρχική (κατά την ιστορική φάση της πρώτης περιόδου της λειτουργίας των εθνικών κρατών στην Ευρώπη) αντιμετώπιση του πολίτη από τη δημόσια διοίκηση, 3 ως «διοικούμενου - υπηκόου» οδήγησε στην ομοιόμορφη και τυπικά ίση διαχείριση όλων των υποθέσεων των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, καθώς και στον σχεδόν πλήρη ετεροκαθορισμό των αναγκών του πολίτη, οι οποίες προσδιορίζονται αυθαίρετα και εξωτερικά από αυτούς, από την κρατική εξουσία, χωρίς καμία ουσιαστική άμεση-ή έμμεση συμμετοχή της κοινωνίας στη συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό εσωστρέφειας. Στη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο και κάτω από τις τότε επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες η γραφειοκρατία είχε ως βασικό καθήκον τον εναρμονισμό των αντικρουόμενων συμφερόντων των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, με την αναγωγή τους στην γενικότητα και με βάση το συνολικό δημόσιο συμφέρον, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις η ίδια καθόριζε κατά τα δοκούν. Σε αυτά τα πρότυπα λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, ο πολίτης - υπήκοος - διοικούμενος είναι αποδέκτης νομικών ρυθμίσεων, που θέτει ο κρατικός μηχανισμός και οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο υποχρεωτικής εφαρμογής εκ μέρους των πολιτών, με την απειλή επιβολής κυρώσεων, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους (φαινόμενο του διοικητικού καταναγκασμού με τη χρήση βίας υπό περιορισμούς βεβαίως, αφού ισχύει η αρχή του κράτους - δικαίου). Αυτό το κλίμα που επικρατούσε, στις σχέσεις μεταξύ του κράτους και. των πολιτών και το οποίο βεβαίως είχε την άμεση αντανάκλαση του και στο επίπεδο της καθημερινής επαφής της δημόσιας διοίκησης με την κοινωνία - επέτρεψε να υλοποιηθούν λίγες μόνο ενέργειες, προς όφελος της δεύτερης πλευράς. Η κυριότερη από αυτές, ήταν η καθιέρωση της στενά νομικής «αρχής της προστασίας του διοικούμενου», ως μιας εκ των βασικών συνιστωσών της διοικητικής δράσης, η οποία όμως αποδείχθηκε ατελέσφορη, λόγω των περιορισμένων, διαδικαστικών, δύσκαμπτων, γραφειοκρατικών, 3 Γενική Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας Γ Κ.Π.Σ., Εκδόσεις Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 2001, σελ , Διαδικτυακός Τόπος (site): infosociety.gr 8

23 δυσλειτουργικών και τυπικών μέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή της. Η κατάσταση αυτή, αποτέλεσε ένα από τα γνωρίσματα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, έως τον μεσοπόλεμο, χρονική περίοδο κατά την οποία εμφανίζεται για πρώτη φορά σε αξιοσημείωτη έκταση το φαινόμενο του κρατικού παρεμβατισμού, στη σφαίρα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, ως μια προσπάθεια απάντησης του κράτους στα σοβαρά οικονομικοκοινωνικά προβλήματα, που επισώρευσε στη χώρα η Μικρασιατική Καταστροφή, η έλευση του τεράστιου αριθμού των προσφύγων και η ανάγκη αποκατάστασης και ενσωμάτωσης τους στην ελληνική κοινωνία, καθώς και η αναγκαιότητα επίλυσης των κοινωνικών προβλημάτων, που επέφερε και στη χώρα μας η παγκόσμια οικονομική κρίση. Η επέκταση αυτή των κρατικών αρμοδιοτήτων, επέφερε την αύξηση των ρυθμιστικών παρεμβάσεων και των παροχικών δράσεων του κράτους, την αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων αυτού, καθώς και την διεύρυνση των επαφών της δημόσιας διοίκησης με τους πολίτες, οι οποίοι μετετράπησαν εν μέρει σε χρήστες ορισμένων κοινωνικών υπηρεσιών, κυρίως στους τομείς της υγείας (δημόσια νοσοκομεία), της πρόνοιας (κοινωφελή ιδρύματα), της κοινωνικής ασφάλισης (ταμεία, οργανισμοί) και της παιδείας (δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια). Η εξέλιξη αυτή όμως, δε σηματοδότησε ταυτόχρονα και τη ριζική αλλαγή στο είδος των σχέσεων της δημόσιας διοίκησης με την κοινωνία, οι οποίες παρέμειναν στο επίπεδο του ετεροκαθορισμού των αναγκών της δεύτερης από το κράτος, ακόμη και σε αυτό τα απλούστερο πεδίο, των συνθηκών εξυπηρέτησης των πολιτών από τις κάθε είδους δημόσιες υπηρεσίες. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ακόμη και σε διεθνές επίπεδο, αν και η επέκταση του λεγόμενου κράτους - πρόνοιας επέφερε την ανάπτυξη δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την καθιέρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων και την εν μέρει περιπτωσιολογική αντιμετώπιση των διαφορετικών κοινωνικών ομάδων ή και ατόμων από τη δημόσια διοίκηση, η λειτουργία του κράτους παρέμεινε πατερναλιστική, ιδίως στο σημείο του ενδιαφέροντος μας, δηλαδή στον τρόπο ικανοποίησης των ατομικών και συλλογικών αναγκών από την γραφειοκρατία, η οποία καθόριζε σχεδόν αποκλειστικά τους σχετικούς όρους και τις προϋποθέσεις, συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στη διατήρηση ενός 9

24 μεγάλου ποσοστού ετερονομίας στη σχέση κράτους - πολιτών, προς όφελος βεβαίως του πρώτου. Για τους λόγους αυτούς μάλιστα, ο Γάλλος θεωρητικός του κράτους - πρόνοιας Rosanvallon έχει υποστηρίξει ότι το κράτος-πρόνοια αποτελεί επέκταση-εμβάθυνση και ριζοσπαστικοποίηση του κλασικού προστατευτικού κράτους 4. Τέλος, για την περίπτωση της Ελλάδας, δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε και έναν ακόμη παράγοντα, το ότι στο μεγαλύτερο διάστημα αυτής της χρονικής περιόδου, οι πολιτικές αναταραχές και οι επιπτώσεις τους στην λειτουργία της κρατικής μηχανής, δεν επέτρεψαν τη δημιουργία ενός κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και της κοινωνίας, η οποία αντιμετώπιζε το κράτος με δυσπιστία. 1.3 Η εξέλιξη της ελληνικής δημόσιας διοίκησης 5 «Ποίον έθνος χωρίς διοίκησιν και νόμους ευδοκίμησεν και δεν εχάθη;» Μακρυγιαννης. Πιστεύοντας ότι το έθνος μας δεν χάθηκε ακόμα και υποθέτοντας, ελπίζοντας μάλλον, ότι η διοίκηση μπορεί έστω και τώρα να ανασυγκροτηθεί σε ορθότερες βάσεις, προκειμένου να μπορέσει να συμβάλει στη διατήρηση του έθνους, αξίζει να αναρωτηθούμε τι δεν πήγε καλά, τι κάναμε στραβά όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Ανατρέχοντας στο απώτερο παρελθόν, είναι εμφανές ότι το βασικό αίτιο για τη διοικητική κακοδαιμονία του τόπου υπήρξε η ανεξέλεγκτη κατά περιόδους λειτουργία του λεγόμενου πελατειακού συστήματος ως προς τις προσλήψεις και τους διορισμούς στο Δημόσιο, αλλά και ως προς τις εν γένει δράσεις και παρεμβάσεις (ή και παραλείψεις) του κράτους στην οικονομία και την κοινωνία των πολιτών. Η πεμπτουσία της πρακτικής των πελατειακών σχέσεων, της πατρωνίας και ευνοιοκρατίας έγκειται στην εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση των αιτημάτων ή των συμφερόντων των ημέτερων και τον παραμερισμό ή τον διωγμό των ανημέτερων. Όπως λέει και ένα λατινοαμερικανικό ρητό, που ισχύει 4 Κ,Σπανού, Διοίκηση, Πολίτες και Δημοκρατία», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2000, σελ.478 και 496, σελ. 475 και σελ Αντώνης Μακρυδημήτρης,Πως η Δημόσια Διοίκηση της Χώρας Έφτασε ωςεδώ,καθημερινή,

25 και για τα καθ ημάς, «στους φίλους μας δίνουμε τα πάντα, στους εχθρούς μας δε δίνουμε τίποτα και στους αγνώστους απλώς εφαρμόζουμε τον νόμο». 6 Μια τομή σε αυτή την κακή παράδοση υπήρξε η συνταγματική αναθεώρηση του 1911, που συνδέθηκε με την ιστορική παρουσία του Ελευθερίου Βενιζέλου. Καθιερώθηκε τότε στο Σύνταγμα η αρχή της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, μαζί με τη «δίδυμη» με αυτήν αρχή της ουδετερότητας και της αξιοκρατίας στη στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών και την εν γένει δράση του κράτους. Τουτέστιν, μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου θα ήταν εφεξής εκείνοι που θα προσλαμβάνονταν κατά τρόπο αξιοκρατικό και θα υπηρετούσαν το δημόσιο συμφέρον με επαγγελματική επάρκεια, ουδετερότητα, ανιδιοτέλεια και αμεροληψία. Συνδέθηκε, μάλιστα, αυτή η συνταγματική εγγύηση με τη σύσταση του Συμβουλίου Επικρατείας, που δε συνέβη, όμως, παρά περίπου 20 χρόνια αργότερα (το 1929). Αλλά, εν τω μεταξύ, είχαν μεσολαβήσει ο εθνικός διχασμός, η Μικρασιατική Καταστροφή και άλλες βίαιες πολιτικές μεταβολές. Φαινόμενα και καταστάσεις που κάθε άλλο παρά διευκόλυναν την ομαλή και συνεπή εφαρμογή των ως άνω συνταγματικών αρχών και προϋποθέσεων για μια σύγχρονη και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Παρά το ότι υπήρξαν κατά καιρούς διαλείμματα και νησίδες ποιότητας στην κρατική διοίκηση, γεγονός που επέτρεψε μεταξύ άλλων την αφομοίωση περίπου 1,5 εκατομμυρίου προσφύγων κατά το Μεσοπόλεμο, η γενική κατάσταση δεν ήταν ικανοποιητική. Μάλιστα, όπως ήταν άλλωστε αναπόφευκτο να συμβεί, η ξενική κατοχή στις αρχές της δεκαετίας του 1940 και ο εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε αμέσως κατόπιν όχι μόνο δοκίμασαν την αντοχή του διοικητικού μηχανισμού του κράτους, αλλά επιδείνωσαν και αλλοίωσαν την μορφή του. 7 Με συνέπεια να διαπιστώνει ο καθηγητής Κ. Βαρβαρέσσος στην περίφημη έκθεσή του περί του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδος, που υποβλήθηκε το 1952 στην κυβέρνηση του στρατηγού Ν. Πλαστήρα, ότι η δημόσια διοίκηση της χώρας δεν ήταν σε θέση «να επιτελέση κατά τρόπον ικανοποιητικόν ουδέ τας πλέον στοιχειώδεις κρατικάς λειτουργίας, όπως είναι η 6 Αντώνης Μακρυδημήτρης,Διοίκηση και Κοινωνία - Δημόσια Διοίκηση Στην Ελλάδα, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 1999, σελ. 370, σελ 375, Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών, Η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα, Επιμέλεια Επ. Σπηλιωτόπουλος, Α. Μακρυδημήτρης, Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ

26 είσπραξις των φόρων, εκ των οποίων εξαρτάται η ύπαρξις οργανωμένης κοινωνίας». Τα κυριότερα προβλήματα στη λειτουργία του διοικητικού μηχανισμού ο Βαρβαρέσσος τα εντόπιζε: α) στην ανισοκατανομή του προσωπικού στις διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου (υπερστελέχωση σε ορισμένες και υποστελέχωση σε άλλες), β) στην πτώση του ηθικού, την αδιαφορία, τη χαμηλή απόδοση και στις ακόμα χαμηλότερες απολαβές, με συνέπεια τη διαμόρφωση ενός τύπου υπαλλήλου με γνωρίσματα την «έλλειψιν ικανότητος και υπαλληλικής συνειδήσεως και την επιτηδειότητα όπως εκμεταλλεύεται την θέσιν του διά προσωπικήν ωφέλειαν», και γ) στη γραφειοκρατική νοοτροπία, την τυπολατρία και τον νομικισμό με συνέπεια την ευθυνοφοβία και την απουσία δημιουργικού πνεύματος και πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση των δημοσίων προβλημάτων. Συνάμα, την ίδια περίοδο ο τότε πάρεδρος και μετέπειτα πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, Γ. Ν. Μαραγκόπουλος, επεσήμαινε σε σχετική έκθεσή του ότι η ποιότητα της δράσης της διοίκησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα και την καταλληλότητα του προσωπικού που τη στελεχώνει. Αν αυτό δεν έχει επιλεγεί, δε λειτουργεί και δε διοικείται κατά τρόπο αξιοκρατικό, τα αποτελέσματα της διοίκησης πάσχουν. «Η διοικητική μεταρρύθμισις είναι κυρίως ζήτημα προσώπων» υπογράμμιζε. Ως συνέπεια των διαπιστώσεων αυτών, αλλά και της ανάγκης ανασυγκρότησης της χώρας μετά τη ζοφερή δεκαετία του 1940, λήφθηκαν χρήσιμα μέτρα, όπως η θέσπιση του πρώτου υπαλληλικού κώδικα (ν. 1811/1951), η ίδρυση του Ανωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων Υπηρεσιών (ΑΣΔΥ), ως ανεξάρτητης υπηρεσίας με αποστολή την περιφρούρηση και την εποπτεία εφαρμογής των αρχών του υπαλληλικού κώδικα, και η σύσταση της 3ης Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργανώσεως στο Υπουργείο Συντονισμού ως κεντρικού επιτελικού οργάνου για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων. Συνάμα, καθιερώθηκαν αυστηροί όροι επιλογής υποψηφίων για πρόσληψη στη δημόσια διοίκηση με βάση τον διαγωνισμό, το προσωπικό διακρίθηκε σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα, τις γνώσεις και τις ικανότητες του, ενώ καθορίστηκε και η αρχή του ενιαίου μισθού για τους ομοιόβαθμους 12

27 υπαλλήλους με απαγόρευση «λήψεως ανωτέρου μισθού της παρ αυτών κατεχομένης θέσεως ως και πρόσθετων αμοιβών ή αποζημιώσεων». 8 Η ανάληψη της κυβερνητικής ευθύνης από τον Κων/νο Καραμανλή το καλοκαίρι του 1974, μετά την κατάρρευση της δικτατορίας και εν τω μέσω της Κυπριακής τραγωδίας, εγκαινίασε μια νέα πορεία στην ανασυγκρότηση του τόπου κατά τη μεταπολίτευση. Κορυφαία σημεία υπήρξαν η θέσπιση του Συντάγματος του 1975 και η θεμελίωση του πολιτεύματος της Γ Ελληνικής Δημοκρατίας, που είναι το εντελέστερο από ιδρύσεως του νεοελληνικού κράτους, καθώς και η σύναψη της συμφωνίας για την πλήρη ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ το Όσον αφορά στον διοικητικό μηχανισμό, όμως, και παρά τα μέτρα εκδημοκρατισμού που λήφθηκαν, αυτός δεν είχε πάψει να διογκώνεται (η δημόσια υπαλληλία αριθμούσε το 1980 περί τα άτομα, από το 1961), ενώ η ποιότητά της εξακολουθούσε να είναι ελλειμματική. Επιπλέον, το πνεύμα ή μάλλον οι σειρήνες του λαϊκισμού και της κομματικοποίησης, που είναι η άλλη όψη των πελατειακών σχέσεων, είχαν αρχίσει και πάλι να ακούγονται ολοένα και εντονότερα. Η άνοδος του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία το 1981, που έφερε έναν αέρα της πολυπόθητης αλλαγής στην Ελλάδα, δυστυχώς συνοδεύτηκε από σειρά άστοχων έως καταστροφικών μέτρων για τη δημόσια διοίκηση. Τα κρισιμότερα από αυτά στάθηκαν, ιδίως την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης από αυτό το κόμμα, η κατάργηση των διαγωνισμών για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, ήτοι η αντικατάσταση της αξιοκρατίας από τα κοινωνικά κριτήρια ή, ωμότερα, από τις πελατειακές εξαρτήσεις, η κατάργηση των θέσεων και των βαθμών των γενικών διευθυντών στις δημόσιες υπηρεσίες και η κατάληψη των αντίστοιχων θέσεων και αξιωμάτων από κομματικά ή πολιτικά στελέχη, η συρρίκνωση μέχρις ισοπεδώσεως της υπαλληλικής ιεραρχίας, η διάβρωση της διοικητικής δομής από συμβούλους και μετακλητούς υπαλλήλους συνεργάτες των υπουργών, η αλλοίωση της σύνθεσης των υπηρεσιακών συμβουλίων, κ.λπ. Η συνέπεια των μέτρων αυτών δεν ήταν μόνο η περαιτέρω διόγκωση του μεγέθους της δημόσιας υπαλληλίας, που μέσα σε μια δεκαετία αυξήθηκε κατά 8 Π. Καρκατσούλης (2004), Το Κράτος Σε Μετάβαση, Εκδόσεις Σιδέρης,

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας

Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας Οικονομική κρίση και κρίση θεσμών: Η περίπτωση της Ελλάδας Βασίλης Θ. Ράπανος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθηνών Εκδήλωση του KEBE και ΟΠΕΚ με θέμα «Η οικονομική κρίση και οι πολιτικές για την ανάπτυξη» Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ. Με πρακτικά βήματα η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση υποστηρίζει την αλλαγή του κράτους

ΟΜΙΛΙΑ. Με πρακτικά βήματα η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση υποστηρίζει την αλλαγή του κράτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2012 ΟΜΙΛΙΑ Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσος

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης Ευρώπη υποστηρίζει πως η ανάκαμψη θα είναι ψηφιακή. Με ποιον τρόπο Η η ειδική γραμματεία διοικητικής μεταρρύθμισης της Ελλάδας θα υποστηρίξει αυτό το στόχο; Η Ειδική Γραμματεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οι προσπάθειες για τον καθορισμό του νέου πλαισίου λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα Κ.Υ. ΥΔΔΑΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Ορεστιάδας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» 1. Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην παγκόσμια οικονομία συντελούνται σήμερα σημαντικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα ήταν μια ριζική μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση;

Τι θα ήταν μια ριζική μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση; Χωρίς ριζική διοικητική μεταρρύθμιση, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη Τι θα ήταν μια ριζική μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση; Χαρίδημος Κ. Τσούκας Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στην Έδρα Columbia Ship

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γραφείο Τύπου Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΕΟΤ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα K.Y. Προτεινόμενο Λειτουργικό Μοντέλο Κ.Υ. Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013. Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση Επιτελική Σύνοψη

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013. Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση Επιτελική Σύνοψη Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση Επιτελική Σύνοψη Αθήνα, Nοέμβριος 2007 2 Ι. ΑΝΆΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του ΟΠΣΑ Αξιότιμοι προσκεκλημένοι Κυρίες και κύριοι, Με χαρά δέχθηκα την πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Kλικ για επεξεργασία του τίτλου

Kλικ για επεξεργασία του τίτλου Kλικ για επεξεργασία του τίτλου Σύστημα Διαχείρισης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου Kλικ για επεξεργασία των στυλ του υποδείγματος Δημοσίου Δεύτερου Τομέα επιπέδου (ΣΔΑΚ): Τρίτου επιπέδου Σύντομη Ανασκόπηση Τέταρτου

Διαβάστε περισσότερα

Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ

Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ Toυ Mιχαλη Σταθοπουλου* Μια πρώτη διαπίστωση: οι πανεπιστημιακές αρχές δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν ομαλή λειτουργία των πανεπιστημίων. Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ εισάγει μια ριζική

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 8ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας Διοίκηση Επιχειρήσεων Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2015 Ας γνωριστούμε! Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος Σπουδές στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

«Οργανωτική Βελτίωση και Διοικητική Αυτοαξιολόγηση: ο ρόλος του Κ.Π.Α.»

«Οργανωτική Βελτίωση και Διοικητική Αυτοαξιολόγηση: ο ρόλος του Κ.Π.Α.» «Οργανωτική Βελτίωση και Διοικητική Αυτοαξιολόγηση: ο ρόλος του Κ.Π.Α.» Δρ. Νίκος Μιχαλόπουλος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, ότι τα οικονομικά των 325 Δήμων της χώρας βρίσκονται επί ξυρού ακμής (σε κρίσιμο σημείο). Η οικονομική κατάσταση και δυσπραγία

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιακές εμπειρίες στο δημόσιο τομέα καινοτομία - απλούστευση - συμμετοχή

ψηφιακές εμπειρίες στο δημόσιο τομέα καινοτομία - απλούστευση - συμμετοχή ψηφιακές εμπειρίες στο δημόσιο τομέα καινοτομία - απλούστευση - συμμετοχή Agenda ψηφιακές εμπειρίες διάσταση της καινοτομίας δράσεις και κοινά χαρακτηριστικά το οικοσύστημα δράσεων συμμετοχής Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 1975 2010 Οι διοικητικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις της Μεταπολίτευσης

Η ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 1975 2010 Οι διοικητικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις της Μεταπολίτευσης Η ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 1975 2010 Οι διοικητικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις της Μεταπολίτευσης Η ηµόσια ιοίκηση, περιλαµβανοµένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναπτύσσεται και διαµορφώνεται στο πλαίσιο του συστηµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα. Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής

ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα. Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής ΜΟΔ ένα πείραμα που έγινε πραγματικότητα Δέξιππος Αγουρίδης Γενικός Διευθυντής 1 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΔ Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης δημιουργήθηκε το 1996 με στόχο την ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) Κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος οφείλει να έχει βαθιά πίστη στο όραμά της. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Σκοπός Αποτελείηεξοικείωσημεμιασειράεννοιών, όρωνκαιθεσμικών εργαλείων τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Ή ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ (ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ);

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Ή ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ (ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ); ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Ή ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ (ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ); Το ότι η Δημόσια Διοίκηση της χώρας ήταν προβληματική, ήταν κάτι γνωστό από τη δεκαετία του 80, ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα