Φυσιογνωμία και Ικανότητες για τον Ευρωπαίο Οδοντίατρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φυσιογνωμία και Ικανότητες για τον Ευρωπαίο Οδοντίατρο"

Transcript

1 Φυσιογνωμία και Ικανότητες για τον Ευρωπαίο Οδοντίατρο Δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 2004 από το Association for Dental Education in Europe και από το DentEd III (θεματικό δικτυακό πρόγραμμα). Το DentEd III χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δημοσίευση αυτή αντανακλά μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα εισήγηση. 1

2 Συγγραφείς του «Φυσιογνωμία και Ικανότητες για τον Ευρωπαίο Οδοντίατρο». A.J.M. Plasschaert 1, W.P. Holbrook 2, E. Delap 3, C. Martinez 4, A.D. Walmsley 5 1 Department of Cariology & Endodontology, College of Dentistry, University Medical Centre Nijmegen, The Netherlands 2 Faculty of Odontology, University of Iceland, Reykjavik, Iceland 3 School of Dental Science, Trinity College, Dublin, Ireland 4 Department of Anatomy and Embryology, Complutense University Madrid, Spain 5 School of Dentistry, the University of Birmingham, Birmingham, United Kingdom Contact Infrormation/Addreess: Fons Plasschaert Department of Cariology & Endodontology University Medical Center Nijmegen Postbox HB Nijmegen The Netherlands Tel: Fax:

3 Φυσιογνωμία και Ικανότητες για τον Ευρωπαίο Οδοντίατρο Περιεχόμενα Σελίδα Περίληψη 4 Εισαγωγή 5 Φυσιογνωμία, Ικανότητες & Ενότητες / Τομείς 8 Τομέας / Ενότητα Ι: Επαγγελματισμός 11 Τομέας / Ενότητα ΙΙ: Επικοινωνία & Διαπροσωπικές Ικανότητες 13 Τομέας / Ενότητα ΙΙΙ: Βασικές γνώσεις, επεξεργασία πληροφοριών και 14 κριτική σκέψη Τομέας / Ενότητα ΙV: Συγκέντρωση κλινικών πληροφοριών 15 Τομέας / Ενότητα V: Διάγνωση και κατάστρωση σχεδίου θεραπείας 17 Τομέας / Ενότητα VΙ: Εγκατάσταση και διατήρηση της στοματικής 18 υγείας Τομέας / Ενότητα VΙΙ: Προαγωγή υγείας 24 Επανεξέταση εγγράφου 26 Ευχαριστίες 27 Βιβλιογραφικές παραπομπές 28 Πίνακες 29 3

4 Περίληψη Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τη φυσιογνωμία και τις ικανότητες που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον Ευρωπαίο Οδοντίατρο, όπως αυτά ενεκρίθησαν και έγινα αποδεκτά από τη Γενική Συνέλευση του Association for Dental Education in Europe, στην ετήσια συνάντηση η οποία έλαβε χώρα το Σεπτέμβριο του 2004 στο Cardiff. Μια ειδική ομάδα εκπόνησε την εργασία, η οποία απεστάλη σε όλες τις Ευρωπαϊκές Οδοντιατρικές Σχολές. Οι ανταποκρίσεις από τις Οδοντιατρικές Σχολές αξιοποιήθηκαν για την τροποποίηση της εργασίας. Οι Ευρωπαϊκές Οδοντιατρικές Σχολές αναμένεται να ενστερνιστούν τις απόψεις που διατυπώνονται στην παρούσα εργασία ως προς τη φυσιογνωμία και τις 17 κύριες ικανότητες που πρέπει να παρέχονται και να χαρακτηρίζουν τον Ευρωπαίο Οδοντίατρο. Ωστόσο, οι επιμέρους ικανότητες που θα αναπτύσσονται μπορεί να διαφέρουν ως προς τις λεπτομέρειες μεταξύ των διαφόρων Σχολών. Η παρούσα έκθεση θα επανεξεταστεί μετά από πέντε έτη. Η εργασία αυτή θα κατατεθεί στα Υπουργεία Υγείας, τους Εθνικούς Οδοντιατρικούς Συλλόγους και στους ανά Οδοντιατρική Ειδικότητα Συλλόγους ή Εταιρείες στην Ευρώπη, από τους οποίους θα ζητηθεί να εκφράσουν τις απόψεις τους για την παρούσα έκθεση. Οι πληροφορίες αυτές θα αξιοποιηθούν κατά τη διαδικασία επανεξέτασης / αναθεώρησης η οποία πρόκειται να ξεκινήσει το Η παρούσα εισήγηση αποσκοπεί στο να βοηθήσει στην περαιτέρω εναρμόνιση των Οδοντιατρικών Σχολών στην Ευρώπη και στη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών. Λέξεις ευρετηρίου: Πρόγραμμα σπουδών, φυσιογνωμία, Ευρωπαίος Οδοντίατρος, ικανότητες 4

5 Εισαγωγή Βήμα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών για την προπτυχιακή οδοντιατρική εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Εκπαίδευση των Οδοντιάτρων (Advisory Committee on the Training of Dental Practitioners ACTDP). ΤΟ 1995 η ACTDP δημοσίευσε μία έκθεση σχετικά με τις ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση της Οδοντιατρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1). Την Επιτροπή αυτή στελέχωναν αντιπρόσωποι Πανεπιστημίων, Υπουργείων Υγείας και Εθνικών Οδοντιατρικών Συλλόγων από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1977 το Διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπεύθυνο για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό, χρηματοδότησε το DentEd (θεματικό Δικτυακό Πρόγραμμα ( ). Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε από μία ομάδα διδακτικού προσωπικού Οδοντιατρικών Σχολών, κυρίως από το Association of Dental Education in Europe (ADEE). Το DentEd σχεδιάστηκε ώστε να διευκολύνει την προαγωγή της Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης προς υψηλότερα επίπεδα. Το DentEd ακολουθήθηκε από ένα δεύτερο θεματικό δικτυακό πρόγραμμα το «DentEd Evolves» ( ). Ένα από τα αποτελέσματα του τελευταίου προγράμματος ήταν η δημοσίευση της έκθεσης «Ανάπτυξη των Επαγγελματικών Ικανοτήτων» (2). Τα προγράμματα DentEd και DentEd Evolves προετοίμασαν το έδαφος για επέκταση του Δικτύου και για την καταγραφή των υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών για την Οδοντιατρική Εκπαίδευση στην Ευρώπη. Το 1999 τα Υπουργεία Παιδείας 29 χωρών μελών της Ε.Ε. υπέγραψαν την Διακήρυξη της Bologna, γνωστή ως «Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτερης Εκπαίδευσης». Ο απώτερος στόχος της συμφωνίας αυτής είναι η εγκαθίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης έως το Μέσα στο χώρο αυτό, προσωπικό και φοιτητές θα μπορούν να κινούνται εύκολα και να απολαμβάνουν αναγνώριση των προσόντων τους. Ένας από τους σκοπούς, είναι η «εναρμόνιση» των προγραμμάτων σπουδών σε ότι αφορά τις δομές, τα διδακτικά προγράμματα και τη διαδικασία διδασκαλίας με στόχο να καταστούν τα προγράμματα σπουδών των διαφόρων Πανεπιστημίων συγκρίσιμα. Το ADEE και το DentEd θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εναρμόνιση της Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Το ADEE είναι ένας σημαντικός οργανισμός, ο οποίος από το 1975 αποσκοπεί στη βελτίωση του επαγγελματισμού στην Οδοντιατρική. Προσφάτως απέκτησε μία μόνιμη έδρα στο Δουβλίνο και επιδεικνύει σημαντική αύξηση των μελών του κατά τα τελευταία έτη. Περίπου 120 Οδοντιατρικές Σχολές επί συνόλου 200 στην Ευρώπη είναι μέλη του ADEE. Για το λόγο αυτό, είναι εύλογος ο επίσημος ρόλος του στην αντιπροσώπευση των Οδοντιατρικών Σχολών της Ευρώπης. 5

6 Το DentEd ΙΙΙ ( ) αποσκοπεί στην προαγωγή της σύγκλισης των Οδοντιατρικών Σχολών της Ευρώπης προς υψηλά πρότυπα. Αποσκοπεί στην εναρμόνιση των διαφόρων προγραμμάτων Σπουδών των Οδοντιατρικών Σχολών της Ευρώπης και να μεταβιβάσει την πείρα και δεξιότητά του καθώς και τις αρμοδιότητές τους, συμπεριλαμβανομένων και των επισκέψεων στις διάφορες σχολές και την πιστοποίηση ποιότητας, στο ADEE. Το πρώτο αποτέλεσμα του προγράμματος DentEd ΙΙ είναι η έκθεση για τη φυσιογνωμία και τις ικανότητες (Profile and Competences Document PCD). Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνάντησης του ADEE, η οποία έλαβε χώρα στη Δρέσδη το 2003, συζητήθηκε από ομάδες εργασίας μία εισήγηση με θέμα: «Αναδιοργάνωση της Ευρωπαϊκής Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης». Οι αναφορές από αυτές τις ομάδες εργασίας χρησιμοποιήθηκαν από μία ειδική επιτροπή (Taskforce I) η οποία συνέθεσε την πρώτη έκδοση του PCD. Την άνοιξη του 2004 η έκδοση αυτή ταχυδρομήθηκε σε όλες τις Ευρωπαϊκές Οδοντιατρικές Σχολές με κλασσικό και με ηλεκτρονικό τρόπο, με την παράκληση να επισημανθούν οι περιοχές εκείνες του κειμένου για τις οποίες υπήρχε συμφωνία και με την προτροπή εάν υπήρχε διαφωνία με οποιαδήποτε άποψη της εκθέσεως, να πραγματοποιηθεί κριτική και υποδείξεις προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση. Aνταποκρίθηκαν 63 Οδοντιατρικές Σχολές και οι άλλοι Οδοντιατρικοί εκπαιδευτικοί φορείς και πραγματοποιήθηκε έτσι η αναμόρφωση του PCD. Όλα τα σχόλια, κριτικές και υποδείξεις προτάσεις συζητήθηκαν από την ειδική επιτροπή (Taskforce I) και όπου εκρίθη απαραίτητο πραγματοποιήθηκαν οι ανάλογες διορθώσεις. Το τελικό PCD ενεκρίθη ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση και συνεπώς έγινε αποδεκτό από τις Οδοντιατρικές Σχολές ως η κατευθυντήρια γραμμή σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο για οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με τη φυσιογνωμία και τις ικανότητες του Οδοντιάτρου που πρέπει να προάγονται και να αναπτύσσονται από τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Ζητήθηκε δε από όλες τις Οδοντιατρικές Σχολές να αναλάβουν και να συντονίσουν την (κατ ανάθεση) μετάφραση του PCD στην επίσημη γλώσσα του κράτους. Δυνατότητα πρόσβασης στο PCD παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας του ADEE (http://adee.dental.tcd.ie). Η έκθεση αυτή θα αποσταλεί στους Εθνικούς Οδοντιατρικούς Συλλόγους, Ευρωπαϊκούς Οδοντιατρικούς Συλλόγους και διάφορα τμήματα και Υπουργεία Υγείας και Πρόνοιας με την παράκληση να ανταποκριθούν είτε με συμφωνία ως προς το περιεχόμενό της είτε με την παροχή προτάσεων για διορθώσεις. Οι πληροφορίες αυτές θα αξιοποιηθούν στην αναθεώρηση της έκθεσης η οποία θα ξεκινήσει το 2007 με σκοπό να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία έως το φθινόπωρο του

7 Είναι ελπίδα και στόχος ότι αυτή η έκθεση θα: i. χρησιμοποιηθεί ως βασική κατεύθυνση για την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Οδοντιατρικών Σχολών και της σύγκλισης προς ένα κοινό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών, ενώ θα διατηρηθεί ένας σεβασμός στις κοινωνικοοοικονομικές και πολιτιστικές διαφορές της κάθε χώρας. ii. βοηθήσει τους κοσμήτορες των Οδοντιατρικών Σχολών σε εθνικές και διεθνείς συζητήσεις. iii. χρησιμοποιηθεί από τους υπευθύνους κατάρτισης των προγραμμάτων σπουδών, διδάσκοντες και φοιτητές σε Οδοντιατρικές Σχολές της Ευρώπης. iv. βοηθήσει στη διευκόλυνση της ανταλλαγής Διδακτικού Προσωπικού και φοιτητών μεταξύ Ευρωπαϊκών Οδοντιατρικών Σχολών. v. χρησιμοποιηθεί σε παγκόσμια συνέδρια για την Οδοντιατρική Εκπαίδευση με σκοπό την παγκόσμια σύγκλιση. vi. είναι αρωγός για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης Οδοντιατρικής Περίθαλψης από τους Οδοντιάτρους της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. vii. υπηρετήσει ως κατευθυντήρια γραμμή σε δραστηριότητες που θα αποσκοπούν στη σηματοδότηση της βελτίωσης της άσκησης της Οδοντιατρικής. 7

8 ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ & ΤΟΜΕΙΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ Το 1995, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υιοθέτησε μία οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιοτική αναγνώριση των επαγγελματικών χαρακτηριστικών (1). Στο κείμενο αυτό αναφέρονται τα ακόλουθα σχετικά με το επάγγελμα του οδοντιάτρου: «Όλα τα Κράτη Μέλη πρέπει να αναγνωρίσουν το επάγγελμα του οδοντιάτρου ως ιδιαίτερο λειτούργημα, διαχωρισμένο από αυτό του ιατρού, είτε ο οδοντίατρος έχει ειδικευτεί σε κάποιο τομέα είτε όχι. Τα Κράτη Μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η εκπαίδευση που παρέχεται στους οδοντιάτρους τους εξοπλίζει με αυτές τις ικανότητες που απαιτούνται για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία ανωμαλιών και παθήσεων των δοντιών, του στόματος, των γνάθων και των σχετικών ιστών. Το επάγγελμα του οδοντιάτρου πρέπει να ασκείται από τους κατόχους τίτλου σπουδών Οδοντιατρικής, όπως ορίζεται σε αυτήν την οδηγία». Δηλώνεται επίσης, ότι η οδοντιατρική εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική, θα παρέχεται σε τουλάχιστον πέντε έτη σπουδών πλήρους απασχόλησης, από Πανεπιστήμιο ή Ινστιτούτο ανώτερης εκπαίδευσης, το οποίο αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο ή βρίσκεται υπό την επίβλεψη Πανεπιστημίου. Η συμφωνία επί ενός προτύπου και ενός συνόλου ικανοτήτων αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τον οδοντιατρικό χώρο, όπου ο απόφοιτος μιας Οδοντιατρικής Σχολής, καλείται να ασκεί με ασφάλεια το ανεξάρτητο επάγγελμα της Οδοντιατρικής, όπου όμως τα εκπαιδευτικά προγράμματα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών μελών, αλλά και των χωρών εκείνων που θα συνδεθούν μελλοντικά με την Ε.Ε. Αναμένεται, ότι συζητήσεις με αφορμή το παρόν κείμενο θα συμβάλουν στον εναρμονισμό και τη σύγκλιση της οδοντιατρικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Η επίτευξη συμφωνίας για το πρότυπο και τις ικανότητες του αποφοίτου Οδοντιατρικής Σχολής στην Ε.Ε. αποτελεί το πρώτο στάδιο για τον εναρμονισμό της Οδοντιατρικής με τις αποφάσεις της Bologna. Προκειμένου να εκπαιδεύσουν τους φοιτητές της Οδοντιατρικής ώστε να γίνουν γενικοί οδοντίατροι, ευρωπαίοι εκπαιδευτές έχουν συμφωνήσει στο πρότυπο που θα πρέπει να χαρακτηρίζει τον απόφοιτο Οδοντιατρικής Σχολής (Πίνακας 1). ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Οι οδοντίατροι αναμένεται να συνεργάζονται για την επίτευξη της συνολικής υγείας των ασθενών, μέσω της φροντίδας της στοματικής υγείας. Ο οδοντίατρος πρέπει να έχει αποκτήσει αυτή την ικανότητα μέσω της απόκτησης ενός συνόλου ικανοτήτων, που είναι απαραίτητες για την έναρξη ανεξάρτητης οδοντιατρικής άσκησης, χωρίς επίβλεψη. Αυτό πρέπει να έχει επιτευχθεί με τη λήψη του πρώτου επαγγελματικού πτυχίου. 8

9 Οι ικανότητες που περιγράφονται στη συνέχεια συνιστούν το βασικό επίπεδο τάσεων συμπεριφορών γνώσεων και δεξιοτήτων απαραίτητων για να ανταποκριθεί ένας νέος απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής στο σύνολο των περιστατικών που καλείται να αντιμετωπίσει κατά την άσκηση της γενικής Οδοντιατρικής. Η απαιτούμενη απόδοση πρέπει να χαρακτηρίζεται από τέτοιο βαθμό ταχύτητας και ακρίβειας, που να είναι συμβατός με την υγεία του ασθενούς, χωρίς όμως αναγκαστικά η απόδοσή του να πρέπει να φθάνει στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα. Απαιτείται λοιπόν επίγνωση του τι αποτελεί αποδεκτή απόδοση, κάτω από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες πλέον συνθήκες, καθώς και να υπάρχει επιθυμία για αυτο-βελτίωση. Οι ικανότητες συμβάλουν στην αφομοίωση όλων των ειδικοτήτων, γεγονός που ωφελεί τόσο τους φοιτητές, όσο και τους ασθενείς που δέχονται τη θεραπεία. Ο ορισμός των ικανοτήτων θα δώσει στις Σχολές ένα σημείο αναφοράς, με το οποίο θα μπορούν (1) να αναθεωρούν, επαναπροσδιορίζουν και να αναδιαμορφώνουν το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, (2) να αναθεωρούν και να βελτιώνουν τις διαδικασίες αξιολόγησης των φοιτητών, και (3) να καθιερώνουν και εφαρμόζουν μέτρα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του προπτυχιακού προγράμματος. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ορισμοί ικανοτήτων ως βάση για διαδικασίες πιστοποίησης. Στις Η.Π.Α. και τον Καναδά έχουν ήδη δημοσιευθεί επίσημα κείμενα, τα οποία αφορούν στις ικανότητες (4). Στην Αγγλία, το Γενικό Οδοντιατρικό Συμβούλιο έχει παρουσιάσει το έγγραφο «Τα πρώτα πέντε χρόνια» (5), ενώ αρκετές οδοντιατρικές σχολές έχουν επίσης δημοσιεύσει κείμενα περί ικανοτήτων. ΤΟΜΕΙΣ Κάθε τμήμα του παρόντος κειμένου έχει δομηθεί από το γενικό προς το ειδικό. Έχουν προσδιοριστεί επτά τομείς, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τις ευρείες κατηγορίες επαγγελματικής δραστηριότητας και ενδιαφέροντος, οι οποίοι και απαντώνται στην άσκηση της γενικής οδοντιατρικής. Οι τομείς είναι κοινοί για όλες τις ειδικεύσεις: I. Επαγγελματισμός II. Επικοινωνία και διαπροσωπικές δεξιότητες III. Γνωσιακό υπόβαθρο, διαχείριση πληροφοριών και κριτική σκέψη IV. Συγκέντρωση κλινικών πληροφοριών V. Διάγνωση και σχέδιο θεραπείας VI. Επίτευξη και διατήρηση της στοματικής υγείας VII. Προαγωγή (βελτίωση) επιπέδου υγείας 9

10 Κύριες ικανότητες Σε κάθε τομέα αναγνωρίζονται μία ή περισσότερες κύριες ικανότητες οι οποίες σχετίζονται με τη δραστηριότητα ή το ενδιαφέρον του τομέα. Ως κύρια θεωρείται η ικανότητα εκτέλεσης ή παροχής μίας συγκεκριμένης, αλλά σύνθετης ενέργειας ή υπηρεσίας. Για την υποστήριξη (support) μίας κύριας ικανότητας είναι δυνατόν να απαιτούνται πολλές, πολλαπλές και ειδικές ικανότητες. Υποστηρικτικές ικανότητες Οι πιο ειδικές ικανότητες θα μπορούσαν να θεωρηθούν και υποκατηγορίες της κύριας ικανότητας και ονομάζονται υποστηρικτικές ικανότητες. Η επίτευξη μίας κύριας ικανότητας απαιτεί την απόκτηση και επίδειξη όλων των υποστηρικτικών ικανοτήτων που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη υπηρεσία ή ενέργεια. Εδώ περιλαμβάνεται ένας προτεινόμενος προσωρινός κατάλογος, για να χρησιμοποιηθεί από τις επιμέρους σχολές ή χώρες και να συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί, ώστε να καλύψει τις ιδιαίτερες εθνικές ή περιφερειακές ανάγκες. Με αυτή την υποδιαίρεση σε κύριες και υποστηρικτικές ικανότητες, η ADEE, προσβλέπει ότι όλες οι Ευρωπαϊκές Οδοντιατρικές Σχολές θα υιοθετήσουν τις κύριες ικανότητες, όπως περιγράφονται στο παρόν κείμενο, αλλά οι υποστηρικτικές ικανότητες μπορεί να ποικίλλουν στις λεπτομέρειές τους, μεταξύ των Σχολών. 10

11 ΤΟΜΕΑΣ Ι. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Με την αποφοίτηση, ο οδοντίατρος πρέπει να έχει τη σύγχρονη γνώση και την αντίληψη των ευρύτερων ζητημάτων της οδοντιατρικής πράξης, να κατέχει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στην έρευνα, στην εξέταση, στην ανάλυση, στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, στον προγραμματισμό, στην επικοινωνία, στην παρουσίαση, στην ομαδική εργασία και τέλος, στην κατανόηση της σημασίας τους στην οδοντιατρική πράξη. Συγκεκριμένα, ένας οδοντίατρος πρέπει: Υποστηρικτικές Ικανότητες 1.1) Να είναι ικανός να επιδεικνύει την κατάλληλη συμπεριφορά και φροντίδα προς τους ασθενείς. 1.2) Να είναι ικανός να επιδεικνύει την κατάλληλη επαγγελματική συμπεριφορά προς όλα τα μέλη της οδοντιατρικής κοινότητας. 1.3) Να γνωρίζει τα κοινωνικά και ψυχολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τη φροντίδα των ασθενών. 1.4) Να είναι ικανός να επιδιώκει τη συνεχή επαγγελματική του ανάπτυξη που να συνδέεται με τη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή του σε ετήσια βάση, προκειμένου να εξασφαλίζει τη διατήρηση των υψηλών επιπέδων κλινικών ικανοτήτων και γνώσεων. Αυτό πρέπει να υποδεικνύεται ευχερώς με την τήρηση ημερολογίου Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ). 1.5) Να είναι ικανός να διαχειρίζεται και να διατηρεί ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, ειδικά όσον αφορά στους τομείς ελέγχου διασποράς των λοιμώξεων. 1.6) Να έχει τη γνώση και τη συνείδηση της σημασίας της υγείας του/της και της επίδρασής της στη δυνατότητα να εργάζεται ως οδοντίατρος (εργονομία και επαγγελματικές νόσοι). 1.7) Να είναι ικανός να συνεργάζεται με άλλα μέλη της οδοντιατρικής κοινότητας σε σχέση με την υγεία και την ασφάλεια. ΚΥΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ο απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής πρέπει να διαθέτει τη γνώση και την κατανόηση των ηθικών και δεοντολογικών ευθυνών που σχετίζονται με την παροχή περίθαλψης σε μεμονωμένους ασθενείς, αλλά και σε πληθυσμιακές ομάδες, ακόμα δε να έχει γνώση των σχετικών ισχυόντων νόμων που διέπουν την οδοντιατρική πράξη. Ειδικότερα, ο οδοντίατρος πρέπει: 11

12 Υποστηρικτικές Ικανότητες 1.8) Να γνωρίζει τις ηθικές αρχές, τις σχετικές με την Οδοντιατρική και να την ασκεί με προσωπική και επαγγελματική ακεραιότητα, καθώς και με τιμιότητα, δημιουργώντας αίσθημα εμπιστοσύνης στον ασθενή. 1.9) Να προσφέρει οδοντιατρική φροντίδα σε κάθε ασθενή, μέσα σε ανθρωπιστικά και αλτρουιστικά πλαίσια. 1.10) Να γνωρίζει και να κατανοεί τα δικαιώματα του ασθενή, ιδιαίτερα όσον αφορά στο απόρρητο, στην ενημερωμένη συγκατάθεση, καθώς και στις υποχρεώσεις των ασθενών. 1.11) Να γνωρίζει και να συνειδητοποιεί ότι ο οδοντίατρος πρέπει να προσπαθεί πάντα να παρέχει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα περίθαλψης σε κάθε χρονική στιγμή. 1.12) Να είναι ικανός να επιλέγει μεταξύ θεραπευτικών σχημάτων και να θέτει προτεραιότητες, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τους στόχους και τις αξίες κάθε ασθενούς. Τα θεραπευτικά σχήματα πρέπει να είναι συμβατά με τη σύγχρονη θεραπευτική και εναρμονισμένα με το πνεύμα της φιλοσοφίας της συνολικής στοματικής υγείας. 1.13) Να αναγνωρίζει ότι ο ασθενής είναι το κέντρο κάθε θεραπευτικής ενέργειας και ότι όλες οι αλληλεπιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης, του προγραμματισμού θεραπείας και της θεραπείας, πρέπει να έχουν ως επίκεντρο το συμφέρον του ασθενούς. 1.14) Να σέβεται τους ασθενείς και τους συναδέλφους του χωρίς προκατάληψη, για το φύλο, τη διαφορετικότητα της καταγωγής (background) και των ευκαιριών, τη γλώσσα ή τον πολιτισμό τους. 1.15) Να είναι ικανός να αναγνωρίζει τις αδυναμίες τους και να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για να βοηθάει τους ανίκανους, τους εξασθενισμένους ή τους ανήθικούς συναδέλφους και τους ασθενείς τους. 1.16) Να γνωρίζει τις δικαστικές, νομοθετικές και διοικητικές διαδικασίες, καθώς και τις πολιτικές που επηρεάζουν όλες της πτυχές της άσκησης της Οδοντιατρικής. 1.17) Να κατανοεί τον έλεγχο και την κλινική διαχείριση. 12

13 ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΥΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής πρέπει να είναι ικανός να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους ασθενείς, τις οικογένειες και τους συνοδούς τους, καθώς και με τους άλλους επαγγελματικούς φορείς υγείας που συμμετέχουν στη φροντίδα τους. Ειδικότερα, ο απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής πρέπει: Υποστηρικτικές Ικανότητες 2.1) Να είναι ικανός να καθιερώνει μία σχέση ασθενούς-οδοντιάτρου, τέτοια ώστε να επιτρέπει την αποτελεσματική πραγματοποίηση της οδοντιατρικής θεραπείας. 2.2) Να γνωρίζει τις επιστήμες της συμπεριφοράς και της επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως εθνικότητα και φύλο, που διευκολύνουν την παροχή της οδοντιατρικής φροντίδας και να γνωρίζει το ρόλο της ψυχολογίας στην αντιμετώπιση και θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών. 2.3) Να είναι ικανός να αναγνωρίζει τις προσδοκίες (ανάγκες και απαιτήσεις) και τους στόχους των ασθενών για την οδοντιατρική φροντίδα. 2.4) Να είναι ικανός να προσδιορίζει τους ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες που προκαλούν ή/και διαιωνίζουν τις ασθένειες, τις ανωμαλίες των δοντιών, του στόματος και του προσώπου και να διαγιγνώσκει, να θεραπεύει ή να παραπέμπει τον ασθενή, ανάλογα με την περίπτωση. 2.5) Να είναι ικανός να μοιράζεται πληροφορίες, προφορικά και γραπτά, και επαγγελματικές γνώσεις με τον ασθενή και με άλλους επαγγελματικούς φορείς ώστε να είναι σε θέση να ανταλλάξει απόψεις, να κάνει αλλά και να δεχθεί εποικοδομητική κριτική. 2.6) Να είναι ικανός να εφαρμόζει τις αρχές τις διαχείρισης του ελέγχου του άγχους στον εαυτό του, στους ασθενείς αλλά και στην οδοντιατρική του ομάδα. 2.7) Να είναι ικανός να συνεργάζεται και με τα άλλα μέλη της οδοντιατρικής ομάδας. 13

14 ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΥΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής πρέπει να έχει επαρκείς γνώσεις και κατανόηση των βασικών βιοϊατρικών, τεχνολογικών και κλινικών επιστημών ώστε να αντιλαμβάνεται τις φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με την Οδοντιατρική και να είναι ικανός να εφαρμόσει αυτές τις γνώσεις στην κλινική πράξη. Συγκεκριμένα, πρέπει: Υποστηρικτικές Ικανότητες 3.1) Να γνωρίζει και να κατανοεί την επιστημονική βάση της Οδοντιατρικής, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών βασικών και βιοϊατρικών επιστημών, τους μηχανισμούς απόκτησης της γνώσης, τις επιστημονικές μεθόδους και την αξιολόγηση των στοιχείων. Να είναι ικανός να χρησιμοποιεί αυτή τη γνώση για να αξιολογεί σύγχρονες εξελίξεις εφαρμόζοντας τα σχετικά οφέλη στην κλινική πράξη. 3.2) Να γνωρίζει τις επιστημονικές αρχές της αποστείρωσης, της απολύμανσης και της αντισηψίας για να αποφεύγει τη διασπορά των λοιμώξεων κατά την κλινική πράξη. 3.3) Να γνωρίζει την επιστήμη των οδοντιατρικών βιοϋλικών και τους περιορισμούς τους καθώς και τα περιβαλλοντολογικά θέματα που σχετίζονται με τη χρήση τους. 3.4) Να γνωρίζει τους κινδύνους από την ιονίζουσα ακτινοβολία και τη βιολογική της επίδραση στους ιστούς, καθώς και τους κανόνες χρήσης της, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από την ακτινοβολία και τη μείωση των δόσεων. 3.5) Να γνωρίζει τις παθολογικές διεργασίες συμπεριλαμβανομένης της μόλυνσης, της φλεγμονής, των διαταραχών του ανοσοποιητικού συστήματος, των εκφυλιστικών παθήσεων, των μεταβολικών διαταραχών και των γενετικών ανωμαλιών. 3.6) Να είναι εξοικειωμένος με τα παθολογικά χαρακτηριστικά συνήθων ανωμαλιών των κυριοτέρων οργανικών συστημάτων και με τη σχέση τους με την Οδοντιατρική, να έχει δε γνώση των στοματικών εκδηλώσεων των συστεμικών ασθενειών. 3.7) Να γνωρίζει την αιτιολογία και τους παθολογικούς μηχανισμούς των στοματικών παθήσεων (στο άτομο και την κοινωνία) προκειμένου να διευκολυνθεί στην πρόληψη, στη διάγνωση και στην αντιμετώπισή τους. 14

15 ΚΥΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής πρέπει να είναι ικανός στην απόκτηση και χρήση των πληροφοριών κατά τρόπο κριτικό, επιστημονικό και αποτελεσματικό. Συγκεκριμένα, πρέπει: Υποστηρικτικές Ικανότητες 3.8) Να είναι ικανός να χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής για την τεκμηρίωση, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, την επικοινωνία, τη διαχείριση των πληροφοριών και τις εφαρμογές που σχετίζονται με την παροχή υγείας. 3.9) Να είναι ικανός να προστατεύει τα απόρρητα στοιχεία των ασθενών. 3.10) Να είναι ικανός να αξιολογεί τακτικά τις γνώσεις του και να αναζητά πρόσθετες πληροφορίες ώστε να συμπληρώνει τις τυχόν ελλείψεις. 3.11) Να αναγνωρίζει τα όρια των κλινικών του δυνατοτήτων και αναλόγως να παραπέμπει τον ασθενή. 3.12) Να είναι ικανός να εκτιμά την αξιοπιστία των ισχυρισμών που σχετίζονται με τα οφέλη και τους κινδύνους που περικλείουν προϊόντα και τεχνικές. 3.13) Να είναι ικανός να αξιολογεί από τη βιβλιογραφία, αποτελέσματα κλινικής και βασικής επιστημονικής έρευνας και να αφομοιώνει αυτές τις πληροφορίες, ώστε να προσφέρει βελτιωμένες υπηρεσίες στοματικής υγείας στους ασθενείς. 3.14) Να είναι ικανός να εφαρμόζει, για την προσέγγιση και αντιμετώπιση προβλημάτων στοματικής υγείας, εμπειρίες, επιστημονικές γνώσεις και μεθόδους. ΤΟΜΕΑΣ ΙV. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής πρέπει να είναι ικανός για λήψη και καταγραφή ενός συνολικού ιατρικού και ενός οδοντιατρικού ιστορικού. Αυτό θα περιλαμβάνει τις βιολογικές, ιατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές πληροφορίες, που αφορούν στον ασθενή, προκειμένου να αξιολογήσει τη στοματική κατάσταση ασθενών όλων των ηλικιών. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι 15

16 ικανός να πραγματοποιήσει ενδεδειγμένη κλινική εξέταση, να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα και να οργανώσει τις τυχόν περαιτέρω εξετάσεις. Συγκεκριμένα, πρέπει: Υποστηρικτικές Ικανότητες 4.1) Να είναι ικανός να προσδιορίζει την κύρια αιτία προσέλευσης του ασθενούς και να λαμβάνει το ιστορικό της παρούσας ασθένειάς του, ως μέρος ενός ολοκληρωμένου ιατρικού ιστορικού. 4.2) Να είναι ικανός να πραγματοποιεί τη διαιτολογική ανάλυση και αξιολόγηση του ασθενούς. 4.3) Να είναι ικανός να δημιουργεί ενημερωμένο και ακριβές αρχείο για κάθε ασθενή και να διατηρεί ακριβείς καταχωρήσεις των εκάστοτε θεραπειών. 4.4) Να είναι ικανός να αναγνωρίζει τυχόν μη φυσιολογικές συμπεριφορές των ασθενών (συμπεριλαμβανομένου του άγχους). 4.5) Να είναι ικανός να δίνει τις κατάλληλες γραπτές ιατρικές συστάσεις ή παραπομπές προκειμένου να διευκρινιστούν ερωτήματα σχετικά με την γενική υγεία του ασθενούς. 4.6) Να είναι ικανός να πραγματοποιεί την ενδεδειγμένη εξω και ενδο-στοματική εξέταση του ασθενούς, να αξιολογεί τα ζωτικά σημεία και να καταγράφει τα ευρήματα. 4.7) Να είναι ικανός να πραγματοποιεί και να καταγράφει τα ευρήματα από μία πλήρη οδοντική, περιοδοντική και στοματολογική εξέταση. 4.8) Να είναι ικανός να πραγματοποιεί ακτινογραφίες σχετικές με την οδοντιατρική πράξη, να αξιολογεί τα ευρήματα αλλά και να γνωρίζει άλλες μορφές ιατρικής απεικόνισης που σχετίζονται με την Οδοντιατρική. 4.9) Να είναι ικανός να διαχειρίζεται τις ιονίζουσες ακτινοβολίες. 4.10) Να είναι εξοικειωμένος με τις βασικές αρχές των οδοντιατρικών ακτινογραφικών τεχνικών. 4.11) Να γνωρίζει τις ενδεδειγμένες κλινικές, εργαστηριακές και διαγνωστικές τεχνικές και δοκιμασίες, να αντιλαμβάνεται τη διαγνωστική τους αξιοπιστία, καθώς και την εγκυρότητά τους. Τέλος δε, να αξιολογεί τα αποτελέσματά τους. 4.12) Να είναι ικανός να κατασκευάζει διαγνωστικά εκμαγεία, να προβαίνει στην ανάρτησή τους και να καταγράφει τη σύγκλειση. 4.13) Να είναι ικανός να αξιολογεί την αισθητήρια και τη μυϊκή λειτουργία του στόματος και των γνάθων. 4.14) Να είναι ικανός να αξιολογεί τη λειτουργία των σιαλογόνων αδένων. 4.15) Να είναι ικανός να αξιολογεί το στοματο-γναθο-προσωπικό πόνο. 4.16) Να είναι ικανός να αξιολογεί μορφολογικά το πρόσωπο και τις αποκλίσεις από το φυσιολογικό. 16

17 4.17) Να είναι ικανός να αναγνωρίζει τα σημάδια της κακοποίησης και της παραμέλησης των ασθενών και να γνωρίζει πώς να το αναφέρει στις αρμόδιες αρχές. ΤΟΜΕΑΣ V. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ Ο απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής πρέπει να είναι ικανός για λήψη αποφάσεων, για κλινική σκέψη και κρίση, προκειμένου να θέσει διαφορική διάγνωση (προσωρινή ή οριστική), ερμηνεύοντας και συσχετίζοντας ευρήματα από το ιστορικό, την κλινική και ακτινολογική εξέταση και άλλες διαγνωστικές δοκιμασίες, λαμβάνοντας υπόψιν του το κοινωνικό και πολιτιστικό υπόβαθρο του ασθενούς. Ένας οδοντίατρος πρέπει να είναι ικανός να διαμορφώνει διάγνωση και σχέδιο θεραπείας για ασθενείς οποιασδήποτε ηλικίας, ανάλογα με τις ανάγκες, αλλά πρέπει να αναγνωρίζει εκείνες τις περιπτώσεις που είναι πέρα από τις δυνατότητές του/της και να τις παραπέμπει σε ειδικό. Συγκεκριμένα, πρέπει: Υποστηρικτικές Ικανότητες 5.1) Να είναι ικανός να λαμβάνει τη συγκατάθεση του ασθενούς μετά από ενημέρωση, π.χ. για χειρουργικές επεμβάσεις. 5.2) Να είναι ικανός να αναγνωρίζει τα γενικά νοσήματα και τη θεραπεία τους, ιδιαίτερα δε αυτά τα οποία εμπλέκονται με την οδοντιατρική θεραπεία. 5.3) Να είναι ικανός να διαγνώσει και να προσδιορίσει τη θέση, την έκταση και το βαθμό δραστηριότητας της οδοντικής τερηδόνας, καθώς και της αποτριβής των δοντιών. 5.4) Να είναι ικανός να διαγνώσει αποκλίσεις από το φυσιολογικό, οδοντικών και περιοδοντικών ιστών, ιδιαιτέρως δε αυτών οι οποίοι εμπλέκονται με την περιοδοντική υγεία. 5.5) Να είναι ικανός να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ υγιούς και νοσούντος πολφού και να αναγνωρίζει τις καταστάσεις που απαιτούν αντιμετώπιση. 5.6) Να είναι ικανός να διαγνώσει τις μη φυσιολογικές καταστάσεις του βλεννογόνου του στόματος, με ιδιαίτερη έμφαση στη διάγνωση των νεοπλασιών. 5.7) Να είναι ικανός να αναγνωρίζει τα γναθοπροσωπικά προβλήματα, τα κλινικά χαρακτηριστικά του οξέος και χρόνιου γναθοπροσωπικού πόνου, σωματικής, νευρογενούς ή ψυχογενούς προέλευσης, και να αναγνωρίζει και να διαγιγνώσκει καταστάσεις που απαιτούν αντιμετώπιση από τον ίδιο ή άλλον φορέα παροχής υγείας. 17

18 5.8) Να είναι ικανός να αναγνωρίζει συμπεριφορές του ασθενούς που επιτείνουν στοματοπροσωπικά προβλήματα και να αναγνωρίζει τις καταστάσεις που απαιτούν διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση. 5.9) Να είναι ικανός να καθορίζει τις αισθητικές απαιτήσεις ενός ασθενούς και να προσδιορίζει το βαθμό στον οποίο μπορούν αυτές να ικανοποιηθούν. 5.10) Να είναι ικανός να πραγματοποιεί αξιολόγηση της ορθοδοντικής κατάστασης του ασθενούς. 5.11) Να είναι εξοικειωμένος με τη διάγνωση διαταραχών της κροταφογναθικής διάρθρωσης. 5.12) Να είναι ικανός στη διάγνωση των ιατρικών εκτάκτων περιστατικών. 5.13) Να γνωρίζει το ρόλο της καταστολής (sedation) στην αντιμετώπιση ασθενών παιδικής ηλικίας, αλλά και ενήλικων, καθώς και το πότε, πώς και πού να παραπέμψει έναν ασθενή για καταστολή ή γενική αναισθησία και για άλλες παραπομπές, βασισμένες στην κλινική αξιολόγηση. 5.14) Να είναι ικανός να αντιμετωπίζει ασθενείς προερχόμενους από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και εθνικότητες. ΤΟΜΕΑΣ VI. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Ο απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής πρέπει να είναι ικανός στην εκπαίδευση των ασθενών και στη διαχείριση ολοκληρωμένης πρωτοβάθμιας περίθαλψης των ασθενών όλων των ηλικιών, η οποία να στηρίζεται στις σύγχρονες έννοιες της πρόληψης και θεραπείας των στοματικών παθήσεων, και να υποστηρίζει τη διατήρηση της γενικής αλλά και της στοματικής υγείας. Συγκεκριμένα, πρέπει: Υποστηρικτικές Ικανότητες 6.1) Να γνωρίζει τις έννοιες της ελάχιστης παρέμβασης και της συνολικής προσέγγισης για στοματική υγεία. 6.2) Να εφαρμόζει θεραπευτικές ενέργειες βασισμένες στην τεκμηρίωση. 6.3) Να είναι ικανός στο να διδάσκει σωστή στοματική υγιεινή, να προσφέρει θεραπεία με τοπική φθορίωση και κάλυψη οπών και σχισμών των δοντιών.. 18

19 6.4) Να είναι ικανός να εκπαιδεύει τους ασθενείς σχετικά με την αιτιολογία και την πρόληψη των ασθενειών του στόματος και να τους ενθαρρύνει στην ανάληψη της ευθύνης για τη στοματική τους υγείας. 6.5) Να είναι ικανός να συνταγογραφεί τα κατάλληλα φάρμακα και να παρακολουθεί τα αποτελέσματά τους, συμπεριλαμβανομένου του χημικού ελέγχου της οδοντικής μικροβιακής πλάκας. 6.6) Να είναι ικανός να παρέχει διατροφολογικές υποδείξεις και διατροφολογική εκπαίδευση σχετική με τη στοματική υγεία. 6.7) Να είναι ικανός να σχεδιάζει στρατηγικές που αφορούν στην πρόβλεψη, πρόληψη και αποκατάσταση προβλημάτων που σχετίζονται με τις συνήθειες στοματικής υγιεινής των ασθενών και να προτείνει στους ασθενείς στρατηγικές για τον έλεγχο τυχόν επιβλαβών στοματικών έξεων. 6.8) Να είναι ικανός να αξιολογεί όλα τα αποτελέσματα των βασικών θεραπευτικών ενεργειών και να παρέχει ή να συνιστά επιπρόσθετες ενέργειες καθώς και διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. 6.9) Να είναι ικανός να πραγματοποιεί προληπτικές και επανορθωτικές πράξεις για τη διατήρηση της ακεραιότητας των δοντιών, την πρόληψη παθολογικών καταστάσεων των σκληρών οδοντικών ιστών και την βελτίωση της υγείας των μαλακών ιστών. ΚΥΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ο απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής πρέπει να είναι ικανός να διαγιγνώσκει και να αντιμετωπίζει τις πλέον συνήθεις παθήσεις και ανωμαλίες του στοματικού βλεννογόνου σε ασθενείς όλων των ηλικιών. Συγκεκριμένα, πρέπει: Υποστηρικτικές Ικανότητες 6.10) Να είναι ικανός να παρέχει συμβουλές στους ασθενείς σχετικά με τη φύση και τη σοβαρότητα ασθενειών και ανωμαλιών του στοματικού βλεννογόνου, που δεν αποτελούν απειλή για τη ζωή τους, παρέχοντάς τους ρεαλιστικές επιλογές και προσδοκίες αντιμετώπισης. 6.11) Να είναι ικανός να πραγματοποιεί περιορισμένες διαγνωστικές πράξεις επί μαλακών ιστών. 6.12) Να είναι ικανός να συμμετέχει στη διάγνωση και την ενδεδειγμένη παραπομπή ασθενών, με παθήσεις του στοματικού βλεννογόνου οι οποίες είναι απειλητικές για τη ζωή τους. 6.13) Να είναι ικανός να αντιμετωπίζει οξείες στοματικές λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής του ασθενούς και της συνταγογράφησης των καταλλήλων φαρμάκων. 19

20 6.14) Να είναι εξοικειωμένος με τη θεραπεία (φαρμακευτική και χειρουργική) συνήθων στοματικών παθήσεων. 6.15) Να γνωρίζει την επίδραση του καπνού στο στοματικό βλεννογόνο και να γνωρίζει τρόπους με τους οποίους θα βοηθά τους ασθενείς που επιθυμούν να σταματήσουν τη χρήση του. ΚΥΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Ο απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής πρέπει να είναι ικανός στην αντιμετώπιση της περιοδοντικής νόσου σε ασθενείς όλων των ηλικιών. Συγκεκριμένα, πρέπει: Υποστηρικτικές Ικανότητες 6.16) Να είναι ικανός να αξιολογεί το περιοδόντιο, να θέτει διάγνωση και πρόγνωση και να καταρτίζει το σχέδιο θεραπείας. 6.17) Να είναι ικανός να ενημερώνει και να εκπαιδεύει τους ασθενείς σχετικά με την αιτιολογία της περιοδοντικής νόσου και να τους ενθαρρύνει στο να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη στοματική τους υγεία. 6.18) Να είναι ικανός να εκπαιδεύει τους ασθενείς στην εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων στοματικής υγιεινής συμβατών με την υγεία των περιοδοντικών ιστών. 6.19) Να είναι ικανός να πραγματοποιεί υπερουλική και υποουλική απόξεση καθώς και ριζική απόξεση, χρησιμοποιώντας τόσο μηχανικά μέσα, όσο και εργαλεία, ακόμα δε να αφαιρεί τις χρωστικές και τη μικροβιακή πλάκα. 6.20) Να γνωρίζει τους δευτερογενείς αιτιολογικούς παράγοντες της περιοδοντικής νόσου. 6.21) Να είναι ικανός να διαγιγνώσκει, να εξηγεί και να συζητά με τον ασθενή την ανάγκη για προκεχωρημένες περιοδοντικές χειρουργικές επεμβάσεις και να γνωρίζει την κατάλληλη διαδικασία παραπομπής σε ειδικό. 6.22) Να είναι ικανός να αξιολογεί τα αποτελέσματα της περιοδοντικής θεραπείας, να σχεδιάζει και να παρακολουθεί πρόγραμμα διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος το οποίο να περιλαμβάνει και συζήτηση των παραγόντων κινδύνου και υποτροπής. ΚΥΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ο απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής πρέπει να είναι ικανός να αντιμετωπίζεται την τερηδόνα, τις πολφικές και τις περιακρορριζικές παθήσεις, σε ασθενείς όλων των ηλικιών. Ειδικότερα, πρέπει: 20

21 Υποστηρικτικές Ικανότητες 6.23) Να είναι ικανός να αξιολογεί τους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση τερηδόνας στον ασθενή και να εφαρμόζει στρατηγικές για την πρόληψή της. 6.24) Να είναι ικανός να αφαιρεί ή να αντιμετωπίζει με τον οποιοδήποτε διαθέσιμο τρόπο τους τερηδονισμένους οδοντικούς ιστούς του δοντιού, χρησιμοποιώντας τεχνικές που διατηρούν τη ζωτικότητα του πολφού, αποκαθιστούν την ανατομικότητα του δοντιού, καθώς και τη λειτουργικότητα και την αισθητική του, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά, προλαμβάνοντας βλάβες των σκληρών οδοντικών ιστών και εξασφαλίζοντας την υγεία των μαλακών ιστών. 6.25) Να είναι ικανός να πραγματοποιεί θεραπευτικές πράξεις σχεδιασμένες να διατηρούν τον αμυντικό μηχανισμό του πολφού. 6.26) Να είναι ικανός να πραγματοποιεί ενδοδοντικές θεραπείες σε απλές περιπτώσεις μονόρριζων και πολύρριζων δοντιών. 6.27) Να είναι ικανός να αναγνωρίζει τις ενδείξεις της χειρουργικής και μη-χειρουργικής ενδοδοντικής θεραπείας, πολύπλοκης ή όχι, και να πράττει αναλόγως. ΚΥΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Ο απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής πρέπει να είναι ικανός να θεραπεύει και να επιλαμβάνεται περιπτώσεων όπου απαιτούνται απλές επανορθωτικές χειρουργικές επεμβάσεις στους σκληρούς οδοντικούς και μαλακούς ιστούς, σε ασθενείς όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων, της εξαγωγής δοντιών, της αφαίρεσης ριζών και απλών χειρουργικών επεμβάσεων στους μαλακούς ιστούς. Επιπρόσθετα, να εφαρμόζει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή για την υποστήριξη της θεραπείας. Συγκεκριμένα, πρέπει: Υποστηρικτικές Ικανότητες 6.28) Να είναι ικανός να πραγματοποιεί απλές εξαγωγές δοντιών που έχουν ανατείλει. 6.29) Να γνωρίζει τους τρόπους αντιμετώπισης του τραύματος των νεογιλών και μονίμων δοντιών και να είναι εξοικειωμένος με τις χειρουργικές και μη χειρουργικές μεθόδους αντιμετώπισης των γναθοπροσωπικών τραυμάτων. 6.30) Να είναι ικανός να πραγματοποιεί απλή χειρουργική εξαγωγή εγκλείστου δοντιού και αφαίρεση ρίζας. 6.31) Να είναι ικανός να πραγματοποιεί απλές προ-προσθετικές χειρουργικές επεμβάσεις. 6.32) Να είναι ικανός να αντιμετωπίζει κοινές χειρουργικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές. 21

22 6.33) Να είναι ικανός να περιγράφει τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις, τις αρχές και τις τεχνικές χειρουργικής τοποθέτησης των οστεο-ενσωματούμενων εμφυτευμάτων. ΚΥΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ Ο απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής πρέπει να είναι ικανός να χρησιμοποιεί κατάλληλες μεθόδους για να αντιμετωπίζει το στοματοπροσωπικό πόνο, την ενόχληση και το ψυχολογικό άγχος των ασθενών. Ειδικότερα, πρέπει: Υποστηρικτικές Ικανότητες 6.34) Να είναι ικανός να πραγματοποιεί τοπική αναισθησία (εμπότιση ή στελεχιαία) στη στοματική κοιλότητα για προσθετικές αποκαταστάσεις και χειρουργικές επεμβάσεις ή οποιαδήποτε άλλη θεραπεία, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και για την αντιμετώπιση στοματοπροσωπικού πόνου και να είναι ικανός να αντιμετωπίζει πιθανές επιπλοκές της τοπικής αναισθησίας. 6.35) Να είναι ικανός να διαγιγνώσκει τον στοματοπροσωπικό πόνο και να τον αντιμετωπίζει κατάλληλα ή να παραπέμπει τον ασθενή σε ειδικό. 6.36) Να έχει γνώσεις τεχνικών καταστολής του ασθενούς για οδοντιατρικές επεμβάσεις, με εισπνοή και ενδοφλέβια χορήγηση. 6.37) Να είναι ικανός να επιλέγει και να συνταγογραφεί φάρμακα για την αντιμετώπιση του προεγχειρητικού, εγχειρητικού και μετα-εγχειρητικού πόνου και της ανησυχίας. 6.38) Να είναι ικανός να αναγνωρίζει τις πηγές και τα αίτια του οδοντιατρικού φόβου και της ανησυχίας και να αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις με τεχνικές συμπεριφοράς. ΚΥΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ Ο απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής πρέπει να είναι ικανός να αποκαθιστά προβληματικά ή/και ελλείποντα δόντια σε αποδεκτή μορφή, λειτουργικότητα και αισθητική, σε ασθενείς όλων των ηλικιών. Συγκεκριμένα, πρέπει: Υποστηρικτικές Ικανότητες 6.39) Να είναι ικανός να σχεδιάζει έμμεσες αποκαταστάσεις, πρόσθιες και οπίσθιες στεφάνες, στεφάνες με άξονα, απλές γέφυρες, ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες, μασητικούς νάρθηκες και να αναλαμβάνει ορισμένες από αυτές τις εργασίες, όπως ορίζεται από τη χώρα στην οποία ασκεί το επάγγελμά του. 22

23 6.40) Να έχει γνώσεις και εμπειρία του σχεδιασμού και της εργαστηριακής διαδικασίας κατασκευής στεφανών, γεφυρών, μερικών και ολικών οδοντοστοιχιών και να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τις κατάλληλες κλινικές διορθώσεις / ρυθμίσεις σε αυτές τις αποκαταστάσεις. 6.41) Να είναι ικανός να περιγράφει στους ασθενείς τις αρχές και τεχνικές αισθητικών θεραπειών, εξηγώντας τις διαφορές μεταξύ προσδόκιμων και επιτεύξιμων αποτελεσμάτων. 6.42) Να είναι ικανός να περιγράφει στους ασθενείς τις αρχές και τις τεχνικές που σχετίζονται με τα οστεο-ενσωματούμενα εμφυτεύματα ως στηρίγματα αποκαταστάσεων. 6.43) Να είναι εξοικειωμένος με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς (κίνδυνοι και περιορισμοί) των οδοντιατρικών τεχνολογικών μεθόδων και του χειρισμού των οδοντιατρικών υλικών στην αποκατάσταση της οδοντοφυΐας. ΚΥΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ Ο απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής πρέπει να είναι ικανός στην προσέγγιση και αντιμετώπιση απλών προβλημάτων τα οποία αφορούν σε προβλήματα διάπλασης και αύξησης αλλά και λειτουργικών ανωμαλιών στη νεογιλή, μικτή και μόνιμη οδοντοφυΐα. Συγκεκριμένα, πρέπει: Υποστηρικτικές Ικανότητες 6.44) Να είναι εξοικειωμένος με τις αρχές θεραπείας των οδοντοπροσωπικών ανωμαλιών, συμπεριλαμβανομένων των συνήθων ορθοδοντικών / γναθοπροσωπικών πράξεων. 6.45) Να είναι ικανός στη διαπίστωση της ανάγκης για ορθοδοντική θεραπεία και να έχει εξοικειωθεί με τις σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές. 6.46) Να είναι ικανός να σχεδιάζει, τοποθετεί και ρυθμίζει μηχανήματα διατήρησης χώρου και να σχεδιάζει, τοποθετεί και να ρυθμίζει ενεργά κινητά μηχανήματα για τη μετακίνηση ενός δοντιού ή τη διόρθωση σταυροειδούς σύγκλεισης. 6.47) Να είναι ικανός να αντιμετωπίζει κατάλληλα όλες τις μορφές ορθοδοντικών εκτάκτων περιστατικών, συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής σε ειδικό, όταν απαιτείται. 6.48) Να είναι ικανός να αναγνωρίζει επιβαρυντικές στοματικές έξεις που μπορεί να επιδεινώσουν συγκλεισιακές ανωμαλίες και αποτρέπει τις επιπτώσεις τους μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης των ασθενών και με χρήση μηχανημάτων, όπου απαιτείται. 23

24 ΚΥΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ο απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής πρέπει να είναι ικανός να προλαμβάνει αποτελεσματικά και να αντιμετωπίζει την πλειονότητα των ιατρικών και οδοντιατρικών εκτάκτων περιστατικών, που συναντώνται κατά την άσκηση της γενικής Οδοντιατρικής. Ειδικότερα, πρέπει: Υποστηρικτικές Ικανότητες 6.49) Να είναι ικανός να αναπτύξει και να εφαρμόσει μία αποτελεσματική στρατηγική για τα οδοντιατρικά και ιατρικά έκτακτα περιστατικά στο οδοντιατρείο, και να έχει καθιερώσει πρωτόκολλα αντιμετώπισης αυτών των περιστατικών, εάν και οπότε εμφανιστούν. 6.50) Να είναι ικανός να εφαρμόζει τεχνικές καρδιοπνευμονικής ανάνηψης και άμεσης αντιμετώπισης καρδιακής αναστολής, αφυλακτικής αντίδρασης, απόφραξης της άνω αναπνευστικής οδού, λιποθυμικής αντίδρασης (collapse), της αγγειονευρικής (αγγειοκινητικής) κρίσης, επιληπτικής κρίσης, αιμορραγίας, εισπνοής ή κατάποσης ξένων σωμάτων, υπογλυκαιμίας και διαβητικού κώματος ή άλλων ιατρικών εκτάκτων περιστατικών που μπορούν να εμφανιστούν κατά την οδοντιατρική πράξη. 6.51) Να είναι ικανός να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τα έκτακτα οδοντιατρικά περιστατικά συμπεριλαμβανομένων εκείνων της πολφικής, περιοδοντικής ή τραυματικής προέλευσης. 6.52) Να είναι ικανός να αναγνωρίζει και να παραπέμπει αμέσως οδοντιατρικά ή ιατρικά έκτακτα περιστατικά, τα οποία είναι πέραν των δυνατοτήτων ενός γενικού οδοντιάτρου. ΤΟΜΕΑΣ VII. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΡΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ο απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής πρέπει να είναι ικανός να υποστηρίξει τη βελτίωση της στοματικής υγείας ατόμων, οικογενειών και κοινωνικών ομάδων. Συγκεκριμένα, πρέπει: Υποστηρικτικές Ικανότητες 7.1) Να είναι ικανός να εφαρμόζει τις αρχές της προώθησης της υγείας και πρόληψης των ασθενειών. 7.2) Να έχει γνώση της οργάνωσης και της παροχής υγειονομικής περίθαλψης στην κοινωνία και στις νοσοκομειακές υπηρεσίες. 24

25 7.3) Να κατανοεί τις σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της στοματικής υγείας, της διατροφής, της γενικής υγείας, των φαρμάκων και των ασθενειών, που μπορούν να επιδρούν στη φροντίδα της στοματικής υγείας και στις ασθένειες του στόματος. 7.4) Να γνωρίζει τη συχνότητα των συνήθων οδοντιατρικών προβλημάτων στη χώρα όπου εκπαιδεύτηκε και ασκεί την Οδοντιατρική. 7.5) Να γνωρίζει τη σπουδαιότητα των μέτρων πρόληψης σε κοινωνικό επίπεδο. 7.6) Να γνωρίζει τους κοινωνικούς, πολιτισμικούς και περιβαλλοντολογικούς παράγοντες, οι οποίοι συμβάλουν στην υγεία ή εμπλέκονται στην ασθένεια. 25

26 Επανεξέταση εγγράφου Το παρόν έγγραφο, όπως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της ADEE στην Ετήσια Συγκέντρωση στο Cardiff τον Σεπτέμβριο 2004, πρέπει να επανεξεταστεί σε πέντε χρόνια, δηλαδή τον Σεπτέμβριο

27 Ευχαριστίες Ευχαριστούμε το DentEd III Thematic Network Project για την οικονομική βοήθεια, μέσω της European Union Directorate for Education and Culture. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους Dr. Jacinta McLoughlin, Eimear Heavy και Joanna Holly για την ανεκτίμητη βοήθεια στις διοικητικές εργασίες, τη διόρθωση των εγγράφων και την αποστολή σε περισσότερες από 200 οδοντιατρικές σχολές σε όλη την Ευρώπη, καθώς και στον Καθ. Dr. Anders Nattestad για την διακίνηση των εγγράφων. 27

28 Βιβλιογραφικές παραπομπές 1. ACDTP. Advisory Committee on the Training of dental Practitioners. European Commision, Directorate General XV, Brussels (XV/E/8316/7/93-EN). Report and recommendation concerning clinical proficiencies required for the practice of dentistry in the European Union. 2. Plasschaert A.J.M., Boyd M., Andrieu S. Et al. Development of professional ecompetences. Eur J Dent Educ 2002, 6 (suppl.3): Boyd M., Gerrow J.D., Chambers D.W. et al. Competencies for dental licensure in Canada. J Dent Educ 1996, 60: American Association of Dental Schools. Competencies for the new dentist. Proceedings of the 1997 AADS House of Delegates, appendix 2. J Dent Educ 1997, 71: General Dental Council. The First Five Years. A Framework for Undergraduate Dental Education. 2 nd Edition. GDC, London

29 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Συμφωνημένο πρότυπο που χαρακτηρίζει τον νέο ευρωπαίο οδοντίατρο, όπως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της ADEE στο Cardiff, Ο νέος απόφοιτος Ευρωπαίος Οδοντίατρος θα πρέπει: Να έχει μία ευρεία ακαδημαϊκή και οδοντιατρική εκπαίδευση και να είναι σε θέση να λειτουργήσει σε όλους τους τομείς της Κλινικής Οδοντιατρικής Να έχει εκπαιδευτεί επαρκώς στην οδοντιατρική επιστήμη Να είναι σε θέση να συνεργαστεί με άλλους οδοντιάτρους, καθώς και επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης του συστήματος υγείας και να έχει καλές επικοινωνιακές ικανότητες Να είναι προετοιμασμένος για δια βίου εκπαίδευση και συνεχή επαγγελματική εξέλιξη Να είναι σε θέση να ασκεί τεκμηριωμένη γενική Οδοντιατρική, βασισμένη στην προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων, χρησιμοποιώντας βασικές θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Τομείς / Ενότητες και ορισμοί των κυρίων και δευτερευόντων ικανοτήτων οι οποίες αναφέρονται στο κείμενο Τομείς / Ενότητες: αναφέρονται στις ευρείες κατηγορίες επαγγελματικών δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων κατά την άσκηση της γενικής οδοντιατρικής. Ο προσανατολισμός των ενοτήτων αυτών σχετίζεται με διαφόρους επιστημονικούς τομείς. Ι. Επαγγελματισμός ΙΙ. Επικοινωνία και διαπροσωπικές ικανότητες ΙΙΙ. Βάσεις γνώσεων, διαχείριση πληροφοριών και κριτική σκέψη IV. Συγκέντρωση κλινικών πληροφοριών V. Διάγνωση και κατάστρωση σχεδίου θεραπείας VI. Εγκατάσταση και διατήρηση της στοματικής υγείας VII. Προαγωγή υγείας 29

30 Κύριες ικανότητες: Μέσα σε κάθε Τομέα / Ενότητα διακρίνονται (ταυτοποιούνται) μία ή περισσότερες «Κύριες ικανότητες» οι οποίες σχετίζονται με το συγκεκριμένο πεδίο ή δραστηριότητα. Μία κύρια ικανότητα είναι η δυνατότητα να πραγματοποιείται ή να παρέχεται μία συγκεκριμένη αλλά σύνθετη υπηρεσία ή εργασία. Η πολυπλοκότητά της συνεπάγεται ότι περισσότερες και πλέον συγκεκριμένες ικανότητες απαιτούνται ώστε να υποστηρίζεται η απόδοση του Οδοντιάτρου ως προς αυτή την κύρια ικανότητα. Δευτερεύουσες (Υποστηρικτικές) ικανότητες: Οι περισσότερο συγκεκριμένες ικανότητες που πρέπει να διακρίνουν τον Οδοντίατρο, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως υποκατηγορίες μίας «Κύριας ικανότητας» και καλούνται «Δευτερεύουσες (Υποστηρικτικές) Ικανότητες». Για την επίτευξη μίας Κύριας ικανότητας προϋποτίθεται η απόκτηση και δυνατότητα ανάπτυξης όλων των δευτερευόντων (υποστηρικτικών) ικανοτήτων οι οποίες σχετίζονται με τη συγκεκριμένη υπηρεσία ή εργασία. 30

Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ

Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρική Επιστήμη

Οδοντιατρική Επιστήμη Οδοντιατρική Επιστήμη Επιστήμη της Yγείας του Στόματος & των Δοντιών «Επιστήμη των Mεταμορφώσεων» Ανδρεάδης Δημήτριος Οδοντίατρος-Στοματολόγος Λέκτορας Εργαστηρίου Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία Η πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο, συνήθως αποτελεί μια δυσάρεστη δοκιμασία για το παιδί. Και αυτό γιατί, ακόμη και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Κόστος συμμετοχής Ασφαλισμένου (Ποσό σε ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Οδοντιατρική εξέταση 6 Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο (2) φορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...... Εισαγωγή. Μετωπορινογενείς δυσπλασίες (δυσπλασίες μέσης γραμμής)... Κρανιοσυνοστώσεις ή κρανιοσυνοστεώσεις.. Βραγχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ISBN 978-960-372-099-7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Ομότιμη Καθηγήτρια Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ - ΓΑΛΙΤΗ Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Παναγιώτης Βίγλας, Οδοντίατρος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε Αιμίλιος Τίγκος Χειρουργός Οδοντίατρος - Ενδοδοντολόγος Κάθε δόντι αποτελείται από τη «μύλη», το τμήμα δηλαδή που βρίσκεται έξω από τα ούλα και είναι ορατό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ Στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα: Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info@ergastirio.eu Site: www.ergastirio.eu ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηρακλής Καρκαζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Δήμος Καλύβας, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Μπομπέτσης, Λέκτορας

Ηρακλής Καρκαζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Δήμος Καλύβας, Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Μπομπέτσης, Λέκτορας 1 Για τον παρόντα Οδηγό συνεργάστηκαν μέλη ΔΕΠ από όλα τα εμπλεκόμενα Εργαστήρια/ Κλινικές (Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική, Περιοδοντολογία, Προσθετική, Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος)

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με οστεοαρθρίτιδα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με οστεοαρθρίτιδα Πρότυπα περίθαλψης () για ανθρώπους με οστεοαρθρίτιδα Μετάφρασ η σε: Ολοκληρώθ ηκε από: Email: 1 1 2 3 4 Οι άνθρωποι με συμπτώματα οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ) θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επαγγελματία του τομέα

Διαβάστε περισσότερα

H Αναβάθμιση της Οδοντιατρικής Φροντίδας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

H Αναβάθμιση της Οδοντιατρικής Φροντίδας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Λεωφ. Κηφισίας 39 Αθήνα 210 6871706 president@eopyy.gov.gr H Αναβάθμιση της Οδοντιατρικής Φροντίδας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Υπο διαμόρφωση Σελ. 2 1. Εισαγωγή Οι δείκτες στοματικής υγείας των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας

Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας Επιστημονικά πορίσματα Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της PRAC σχετικά με την PSUR για το ζολεδρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινογραφία στην ενδοδοντία - Τρισδιάστατη απεικόνιση (Λαµπριανίδης Θ) Άµεση και έµµεση κάλυψη του πολφού Σύγχρονα δεδοµένα (Κουλαουζίδου Ε)

Ακτινογραφία στην ενδοδοντία - Τρισδιάστατη απεικόνιση (Λαµπριανίδης Θ) Άµεση και έµµεση κάλυψη του πολφού Σύγχρονα δεδοµένα (Κουλαουζίδου Ε) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΟ ΟΣ Mediterranean Hotel 35, Cos str. 85100 Rhodes, Greece Tel.: +30 22410 24661, ISDN Line: +3022410 97000 Fax: +30 22410 22828

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδηγίες προς τους εθελοντές οδοντιάτρους, για τη συμπλήρωση του δελτίου οδοντιατρικής εξέτασης των παιδιών των νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Σκοπός αυτής της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική»

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική» Προαγωγή της Υγείας - Βαθµίδες Πρόληψης Στις "αναπτυγµένες" κοινωνίες οι κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιµότητας είναι τα χρόνια νοσήµατα. Τα νοσήµατα αυτά είναι αποτέλεσµα µακρόχρονης έκθεσης του οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320 Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Ορθοδοντική Θεραπεία Στόχος της ορθοδοντικής θεραπείας ανεξάρτητα από την ηλικία των ασθενών είναι βελτίωση της στοματικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ για την έρευνα «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» Η Έρευνα - γενικά Η έρευνα αυτή αφορά τη σχεδίαση και διεξαγωγή μιας πανελλαδικής έρευνας για την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα Μετάφρασ η σε: Ολοκληρώθ ηκε από: Email: ΠΠ 1 Οι άνθρωποι με συμπτώματα ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ) θα πρέπει να έχουν έγκαιρη πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πρωτόκολλο προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της στοματικής υγείας «Ημέρες Πρόληψης» Εισαγωγή Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά (ΟΣΠ) εδώ και 30 χρόνια πρωτοπορεί στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Temporomandibular Dysfunction: Considerations in the Surgical- Orthodontic Patient M. Tucker, W. Proffit Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Σκοπός Να μελετήσει τη σχέση ανάμεσα στις συγκλεισιακές ανωμαλίες & στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Ζ.Σ. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ Οδοντίατρος Ιατρός Ειδικευθείς στην Περιοδοντολογία στο Πανεπιστήμιο Pennsylvania ΗΠΑ Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Περιοδοντολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Fellow

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-15 Αίθουσα Μικροσκοπίων Ά ορόφου (Νέο Κτήριο) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η στοματική υγεία στην τρίτη ηλικία

Η στοματική υγεία στην τρίτη ηλικία ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Η στοματική υγεία στην τρίτη ηλικία Ενημερωτική Ομιλία για την επιτροπή Προληπτικής, Σεληνίδου Αγγελική Οδοντίατρος Δημόσιας Υγείας Πρόεδρος της Επιτροπής Προληπτικής ΟΣΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Φραγκίσκος Φραγκίσκος, Αν. Καθηγητής Πανεπ. Αθηνών Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Περιοδοντολογία Στην καθημερινή Πράξη

Κλινική Περιοδοντολογία Στην καθημερινή Πράξη Κλινική Περιοδοντολογία Στην καθημερινή Πράξη Διοργάνωση: Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία Στοματολογική Εταιρεία Θεσσαλίας Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο DIVANI PALACE,

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές δραστηριότητες

Κλινικές δραστηριότητες Ο ηλικιωμένος ασθενής στη δευτεροβάθμια περίθαλψη Φλώρα Ζερβού-Βάλβη MPhil Med, Δρ Οδοντ Συντονίστρια Διευθύντρια Οδοντιατρικού Τμήματος Ειδικής Μονάδας ΑΜΕΑ Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας» Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας. Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν.

Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας. Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν. Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν.Α Αλεξάνδρα Εξωσωματική τεχνική Αφαίρεση μεγάλου όγκου πλάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΥ Κωνσταντίνος Ι. Ουλής Καθηγητής, Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Μέλος ΔΣ, Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Αθήνα Απρίλιος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Όπως συμβαίνει με κάθε ετησίως ανανεούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι και το ασφαλιστήριο υγείας είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Χριστιάνα Μήτση Ψυχολόγος Μsc-Ψυχοθεραπεύτρια Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ: Η Διαφορά της ΓΕΝΙΚΗΣ απο την ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ οδοντιατρικής,είναι: Γενικη οδοντιατρκή: Αφορά την υγεία του στόματος,καθώς και την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

301 Ιατρικής Ιωαννίνων

301 Ιατρικής Ιωαννίνων 301 Ιατρικής Ιωαννίνων Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic 10-11-12 28-29. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic 10-11-12 28-29. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες 5-Days Masterclass in Aesthetic Dentistry 10-11-12 28-29 Οκτωβρίου Νοεμβρίου 2015 2015 Το μόνο Πρόγραμμα Πανεπιστημίου του Εξωτερικού που γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, με και 33 πιστοποιούμενες διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

MA0111 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

MA0111 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ MA0111 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Τίτλος Μαθήματος Συντετμημένος Τίτλος: Πλήρης Τίτλος: ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Κωδικός Μαθήματος: MA0111 ΜΑ0112 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Έτος Σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τι σημαίνει σωστή στοματική υγιεινή; Η σωστή στοματική υγιεινή μας εξασφαλίζει στόμα υγιές και ευχάριστη αναπνοή. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

www.endomak.com.mk www.endomak.mk

www.endomak.com.mk www.endomak.mk www.endomak.com.mk Τι είναι η Endomak Η ENDOMAK είναι ιδιωτική οδοντιατρική κλινική με πολυετή επιτυχημένη πορεία και έχει εξαιρετική εμπειρία στη Γενική Οδοντιατρική, στην Ενδοδοντική, στην Κοσμητική

Διαβάστε περισσότερα

2. Επιστημονικές προτεραιότητες και υποστηρικτικές-ενισχυτικές δράσεις

2. Επιστημονικές προτεραιότητες και υποστηρικτικές-ενισχυτικές δράσεις Περίληψη 1. Ιστορικό και σκοπός της ερευνητικής στρατηγικής Οι Νευροεκφυλιστικές Νόσοι (ND) είναι σε μεγάλο βαθμό ανίατες καταστάσεις που εξασθενούν τον ασθενή και συνδέονται στενά με την ηλικία. Μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

MA0321 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

MA0321 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ MA0321 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Γυναικολογική Νοσηλευτική Φροντίδα Κωδικός Μαθήματος: MA0321 ΜΑ0322 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες 5-Days Masterclass in Aesthetic Dentistry 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου 2015 2015 Το μόνο Πρόγραμμα Πανεπιστημίου του Εξωτερικού που γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, με και 33 πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας WWP Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe Daphne II Project 2006-2008 1 Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές Διαταραχές. Κεφάλαια 7 8

Διατροφικές Διαταραχές. Κεφάλαια 7 8 Διατροφικές Διαταραχές Κεφάλαια 7 8 7. Πώς να βοηθήσουμε τα άτομα που υποφέρουν από Ψυχογενή Ανορεξία Στόχος η πάσχουσα να τρέφεται κανονικά ώστε να αποκατασταθεί το φυσιολογικό της βάρος. Ο στόχος αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Οι επόμενες σελίδες αποτελούν την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική. Τα άρθρα της Διακήρυξης είναι τα κοινώς συμφωνηθέντα σε ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Με την υποστήριξη της

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Με την υποστήριξη της Οδοντικά Εμφυτεύματα Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση Με την υποστήριξη της ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η επιτυχία στη θεραπεία με εμφυτεύματα δεν εξαρτάται μόνο από την

Διαβάστε περισσότερα

Αιτίες τραυµάτων στη στοµατική κοιλότητα

Αιτίες τραυµάτων στη στοµατική κοιλότητα Οι τραυµατισµοί στην παιδική και εφηβική ηλικία είναι συνηθισµένο φαινόµενο ειδικά στις ηλικίες 7-14 ετών το στόµα είναι µία περιοχή που τραυµατίζεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, ειδικά κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Ερευνητική εργασία 2 ου τετραμήνου 2 ο Γενικό Λύκειο Μεγάρων Σχολικό έτος :2013-2014 Σχολικό τμήμα : B 4 Υπεύθυνος καθηγητής : Σπανουδάκης Δημήτριος Θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της

Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της πρωτοβάθμιας υγείας, παίζοντας καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες

Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες Υπηρεσίες για Άτομα με Αναπηρίες Οι Κοινοτικές Υπηρεσίες Υγείας, Merri Community Health Services, φιλοδοξούν να προάγουν τον συνυπολογισμό και την συμμετοχή των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

MA0551 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

MA0551 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ MA0551 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Περιεγχειριτική Νοσηλευτική στη Μαιευτική Γυναικολογία Κωδικός Μαθήματος: MA0551 ΜΑ0552

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση

ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση Προσκεκλημένη Ομιλήτρια Ζηκοπούλου Όλγα Ψυχολόγος Υπ. Διδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πιστοποιημένο Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 216/25-7-2001 ΦΕΚ 167, ΤΕΥΧΟΣ Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ Στο κείµενο περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες αρχές που αναφέρονται στη συµπεριφορά των νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις :

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Οι όρχεις αποτελούν κομμάτι του αναπαραγωγικού συστήματος (παραγωγή σπερματοζωάριων) του άνδρα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

Στοματική Υγιεινή & Φροντίδα: Τεχνικές Προσέγγισης και Επικοινωνίας Πελάτη στο Φαρμακείο

Στοματική Υγιεινή & Φροντίδα: Τεχνικές Προσέγγισης και Επικοινωνίας Πελάτη στο Φαρμακείο Στοματική Υγιεινή & Φροντίδα: Τεχνικές Προσέγγισης και Επικοινωνίας Πελάτη στο Φαρμακείο Το στόμα μας: καθρέφτης Υγείας, Ευεξίας, Ομορφιάς ΟΜΟΡΦΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Θρόμβωση & την Αντιθρομβωτική Αγωγή 4 & 5 Νοεμβρίου 2011 Ιωάννινα Ξενοδοχείο Epirus Palace ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργάνωση: Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (Ι.Α.Π.) Αγγειοχειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ BscN, Msc(c), TCN(C).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ BscN, Msc(c), TCN(C). ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ BscN, Msc(c), TCN(C). ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟ ΚΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα