Η Ενεργειακή Πρόκληση των Τεχνολογιών Υδρογόνου και Μηδενικών Εκπομπών Άνθρακα: Από την Παραγωγή Ενέργειας στις Μεταφορές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ενεργειακή Πρόκληση των Τεχνολογιών Υδρογόνου και Μηδενικών Εκπομπών Άνθρακα: Από την Παραγωγή Ενέργειας στις Μεταφορές"

Transcript

1 Η Ενεργειακή Πρόκληση των Τεχνολογιών Υδρογόνου και Μηδενικών Εκπομπών Άνθρακα: Από την Παραγωγή Ενέργειας στις Μεταφορές Α. Γ. Κωνσταντόπουλος ιευθυντής Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών ιεργασιών (ΙΤΧΗ ) Γ. Γιαννόπουλος, ιευθυντής Ινστιτούτου Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Ε. Κακκαράς, ιευθυντής Ινστιτούτου Τεχνολογίας Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

2

3 The East River from Shelton Hotels, 1928 Georgia O'Keeffe

4 Ενεργειακός Πόλος στο ΕΚΕΤΑ Ινστιτούτο Τεχνολογίας Στερεών Καυσίμων Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών ιεργασιών Ινστιτούτο Μεταφορών ΙΤΕΣΚ ΙΤΧΗΔ ΙΜΕΤ Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον Ευρωπαϊκό ΧώροΈρευνας και την προαγωγή της διεπιστημονικής συνεργασίας στο ΕΚΕΤΑ

5 Πρόκληση: Βιώσιμη Ανάπτυξη γῆ μὲν ὁπόση πόσους σώφρονας ὄντας ἱκανὴ τρέφειν, πλείονος δὲ οὐδὲν προσδεῖ... Πλάτων, Νόμοι, 360 π.χ. Μείωση εκπομπών CO 2 (βελτίωση απόδοσης, δέσμευση & διαχείριση CO 2 ) CO2-SINK Ανανεώσιμα καύσιμα (Η 2, βιοκαύσιμα) Βιώσιμες μεταφορές (ενεργειακά & περιβαλλοντικά φιλική κινητικότητα)

6 Δέσμευση και Αποθήκευση CO 2 (CCS) Η έσμευση και Αποθήκευση του CO 2 (CCS) αφορά το διαχωρισμό του CO 2 από βιομηχανικές πηγές, την μεταφορά και αποθήκευση του σε κατάλληλο γεωλογικό σχηματισμό και την συνεχή παρακολούθηση του. Τρεις κύριες επιλογές για αποθήκευση του CO 2 : Ταμιευτήρες πετρελαίου/αερίου Αλατούχοι υδροφορείς Ανθρακωρυχεία COCRC, IPCC Special Report on CCS

7 Διεθνή Προταθέντα Έργα Δέσμευσης και Αποθήκευσης CO 2 (CCS) World Coal Institute (2008)

8 Δέσμευση και Αποθήκευση CO 2 (CCS) Δέσµευση και Αποθήκευση CO 2 στην Ελλάδα: Οι νέες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής που θα εγκατασταθούν θα είναι έτοιµες για δέσµευση CO 2 (capture ready) Πτολεµαίδα Φλώρινα Λεκάνη Θεσσαλονίκης Μεσοελληνική Αύλακα Πηγή: GESTCO, 2003, European Potential for the Geological Storage of CO 2 Αλατούχοι Υδροφόροι Ορίζοντες Τοποθεσία Αποθηκευτική Ικανότητα (Mt CO 2 ) Πρίνος Παράκτια 1343 Δυτ. Θεσσαλονίκη Ηπειρωτική 459 Δυτ. Θεσσαλονίκη Ψαμμίτες Ηπειρωτική 145 Αλεξάνδρεια Ηπειρωτική 34 Μεσοελληνική Λεκάνη Ηπειρωτική 360 Σύνολο 2345 Σε πρώτη φάση αναμένεται η χρήση πλοίων για την μεταφορά του δεσμευόμενου CΟ 2 από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής Σε δεύτερη φάση μπορεί να αναπτυχθεί δίκτυο αγωγών μεταφοράς CΟ 2

9 Δέσμευση και Αποθήκευση CO 2 (CCS) Υποσχόμενες μελλοντικές τεχνολογίες CCS ( ) Υγροί διαλύτες: Βελτιωμένοι διαλύτες (οικονομικοί, μη τοξικοί, με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, προσαρμογή του σχεδιασμού της μονάδας για βέλτιστη χρήση των νέων διαλυτών Κύκλοι δέσμευσης με χρήση ασβεστολίθου (Carbonate looping cycles) Μεμβράνες: Ανάπτυξη φτηνότερων και πιο αποδοτικών μεμβρανών 4 t h 3 rd 2 nd 1 st Κρυογενικές τεχνολογίες για το διαχωρισμό και τη δέσμευση του CO 2 έσμευση CO 2 με χρήση μικρο-φυκών

10 Χάρτης Ενεργειακού Δυναμικού Ανανεωσίμων Πηγών DESERTEC White Paper (2007)

11 Παραγωγή Βιοκαυσίμων Καταλυτική υδρογονο-επεξεργασία τηγανελαίων φυτικών ελαίων και Παραγωγή συνθετικών βιοκαυσίμων (Αεριοποίηση, σύνθεση Fischer-Tropsch, υδρογονοπυρόλυση κηρού) Καταλυτική πυρόλυση βιομάζας για βιοέλαιο Ανάλυση κύκλου ζωής (Life Cycle Analysis) τεχνολογιών παραγωγής βιοκαυσίμων

12 Αλυσίδες Παραγωγής Η 2 για Ενέργεια & Μεταφορές in q H 2 (Inlet Flows) in q O 2 SP P SP λ Fuel Cell Anode T P MPC Cathode Ι SP p H 2 SP p Cat - + PID (Pressure Control) - + PID out q H 2 out q Cat Efficiency 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Αποδοτικότητα Άλυσίδας Project HyWays Greenhouse Gas Emissions [g/kwh] 0% Central Decentral Central SMR Central Coal Central Decentral Electrolysis Electrolysis (with CO2- Gasification / Electrolysis Electrolysis Wind Εκπομπές / Pipeline (onsite) Wind / sequ.) / GH2 Pipeline / Wind / Pipeline (onsite) Wind / / CGH2 / CGH2 / Mobile Pipeline 2 Άλυσίδας / Filling Station / / CGH2 / CGH2 / Mobile H2 Filling CGH2 station / Mobile Mobile Stationary Stationary H2 distribution H2 production Feedstock transportation Feedstock production Central SMR (with CO2- sequ.) / Pipeline / CGH2 / Stationary Central Coal Central SMR Gasification / (with CO2 seq.) GH2 Pipeline / / Mix CGH2 in Stationary NG Pipeline / NG CGH2 / Stationary 0 Central Electrolysis Decentral Electrolysis Central SMR (with CO2- Central Coal Gasification / Wind / Pipeline (onsite) Wind / sequ.) / Pipeline GH2 Pipeline / / CGH2 / Mobile CGH2 / Mobile / CGH2 / Mobile Filling Station / Mobile Central Electrolysis Wind / Pipeline / CGH2 / Stationary Decentral Central SMR Electrolysis (with CO2- (onsite) Wind / sequ.) / CGH2 / Pipeline / CGH2 Stationary / Stationary Central Coal Gasification / GH2 Pipeline / Stationary Central SMR (with CO2 seq.) / Mix CGH2 in NG Pipeline / NG CGH2 / Stationary

13 Παραγωγή Η 2 από ανανεώσιμες πηγές Lorentzou and Konstandopoulos, in Solar Hydrogen and Nanotechnology, Wiley (2009)

14 Η τεχνολογία HYDROSOL Ευρωπαϊκό Έργο HYDROSOL Συντονιστής ΕΤΕΣΑ-ΙΤΧΗ /ΕΚΕΤΑ Descartes Prize (Mar. 7, 2007) IPHE Inaugural Technical Achievement Award (Jun. 13, 2006) 100 Global Ecotech Award-EXPO Japan (Sept. 1, 2005)

15 Αντιδραστήρας HYDROSOL-ΙΙ 100 kw (εγκαινιάστηκε στις 31 Μαρτίου, 2008) SSPS Tower of Plataforma Solar Almeria, Ισπανία

16 Καύσιμα από CO 2 και ηλιακό H 2 Η 2 Ο Η 2 Η 2 Ο Η 2 + ½ Ο 2 C C + O 2 CO 2 4Η 2 + CO 2 CΗ 4 +2H 2 O 3Η 2 + CO 2 CΗ 3 ΟΗ+ H 2 O Βιομάζα Οργανικά απόβλητα CO 2 Από ανακύκλωση/δέσμευση Καύσεις ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ Η2Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2 A. G. Konstandopoulos. No reproduction without permission. Contact Konstandopoulos et al. (2007)

17 A. G. Konstandopoulos. No reproduction without permission. Contact Ηλιο-Θερμο-Χημικό Εργοστάσιο με βάση την Τεχνολογία HYDROSOL Παραγωγή Ηλιακών Καυσίμων (ανανεώσιμο H 2 και CH 4 ), Ανακύκλωση CO 2, Παραγωγή ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου H 2 O

18 Ενεργειακό Μέλλον της EU-MENA Mare Nostrum (Reloaded) Solar thermal HYDROSOL Photovoltaic Wind Hydroelectric Biomass Geothermal Adapted from DESERTEC White Paper (2007)

19 Ερευνητική Υποδομή: «Ενεργειακός ιάδρομος» στο ΕΚΕΤΑ A. G. Konstandopoulos. No reproduction without permission. Contact Απαραίτητο Βήμα για την Αξιοποίηση της Τεχνολογίας Ηλιακού Υδρογόνου και την διεπιστημονική συνεργασία στο ΕΚΕΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ηλιακό Υδρογόνο Μεταλλικά νανοσωματίδια Βιοκαύσιμα 2 η ςγενιάς ΚΑΘΑΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Προηγμένα συστήματα καύσης (HCCI) Τεχνολογία Ελέγχου Εκπομπών Υβριδικοί/Ηλεκτρικοί Κινητήρες ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Eco-driving Σχεδιασμός ταξιδίου Περιβαλλοντική διαχείριση κυκλοφορίας

20 Kastrinaki, Lorentzou & Konstandopoulos (2009) Structured Nanoparticles Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έτος ίδρυσης: 2000 Το μοναδικό Ερευνητικό Κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Προώθηση του τρίπτυχου Έρευνα-Ανάπτυξη-Καινοτομία ιεξαγωγή Επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2014 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Νικόλαος Κων. Κούκουζας Ημερομηνία Γέννησης : 14 Οκτωβρίου 1964, Αθήνα Διεύθυνση εργασίας : Αιγιαλείας 52, 15125

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Η Κλιµατική αλλαγή. Καθ. Γ. Γιαννόπουλος

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Η Κλιµατική αλλαγή. Καθ. Γ. Γιαννόπουλος ΟΤΟΜΕΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Η Κλιµατική αλλαγή Καθ. Γ. Γιαννόπουλος Κατανοµή εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα Ανθρωπογενείς εκποµπές CO 2 Ενδεικτικό Μέγεθος (τάξη µεγέθους) : 30 γιγατόνοι / χρόνο Ι.Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Γραφείο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών 6 ο χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-498-315

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνδυασμένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας μέσω περιβαλλοντικά φιλικών διεργασιών.

1. Συνδυασμένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας μέσω περιβαλλοντικά φιλικών διεργασιών. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ GR 73100, ΧΑΝΙΑ Ιωάννης Β. Γεντεκάκης Καθηγητής, Πρόεδρος Γενικού Tμήματος Δ/ντής Εργαστηρίου Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών Τel.: (28210) - 37752 (Γραφείο) / 6977437999

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΜΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ( ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (συμβολή στον ασφαλή, διατηρήσιμο, φιλικό προς το κλίμα ενεργειακό εφοδιασμό για την Ευρώπη) ΜΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Το πετρέλαιο, το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, ο κόσμος μας!

Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Η ΔΕΗ στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθήνα 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ CCS

ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ CCS ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ CCS Νίκος Περδικάρης Χηµικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. ιεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής Σεµινάριο ΕΗ: «Τεχνολογικό δυναµικό περιορισµού εκποµπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανθυποπλοίαρχος (Μ) Γεώργιος Γκουγκουλίδης Στις μέρες μας, η συντριπτική πλειοψηφία των αγαθών διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9 «Οι στατιστικές είναι χρήσιμες μόνο όταν διαφωτίζουν την ανθρώπινη υπόσταση» Paul Krugman, Νόμπελ Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Πτήση και Περιβάλλον

Πτήση και Περιβάλλον Πτήση και Περιβάλλον Ιούλιος 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Αλλαγή κλίματος 2 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου 4 Η επίδραση των αερομεταφορών στο περιβάλλον 6 Περιβαλλοντική πολιτική της Aegean 12 Τα αεροσκάφη

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMIZATION STUDY AND SIMULATION OF A HYDROGEN GENERATION AND STORAGE SYSTEM COMBINED WITH WIND ENERGY, USING THE HOMER ENERGY SOFTWARE

OPTIMIZATION STUDY AND SIMULATION OF A HYDROGEN GENERATION AND STORAGE SYSTEM COMBINED WITH WIND ENERGY, USING THE HOMER ENERGY SOFTWARE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑ ΟΣ, Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙ ΟΥ, Εργ. Συνεργάτης ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

εκεί όπου οι άνθρωποι, το χρήμα και ο χρόνος πραγματικά αξίζουν Ευέλικτες, πράσινες λύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας

εκεί όπου οι άνθρωποι, το χρήμα και ο χρόνος πραγματικά αξίζουν Ευέλικτες, πράσινες λύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας η καθαρότερη παραγωγή ενέργειας T H E C L E A N E S T E N E R G Y S O L U T I O N S T H E C L E A N E S T E N E R G Y S O L U T I O N S εκεί όπου οι άνθρωποι, το χρήμα και ο χρόνος πραγματικά αξίζουν Ευέλικτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΨΕΙΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΥΣΗΣ Σταυρακάκη Γ. Αικατερίνη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα... Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης. - Αξιοποιήστε τις ενεργειακές καλλιέργειες - Πουλήστε την παραγόμενη ενέργεια στη ΕΗ - Μειώστε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ

ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΌΝΩΣΗ ΘΈΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΚΑΜΨΗ 4 ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ; 6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΡΆΣΙΝΩΝ ΘΈΣΕΩΝ 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Χάσμα και Έξυπνες Πόλεις

Ψηφιακό Χάσμα και Έξυπνες Πόλεις Ψηφιακό Χάσμα και Έξυπνες Πόλεις Γιάννης Παραβάντης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2013-04-07 1 σε σύνολο 39 Ποιος είναι ο ομιλητής: Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα