ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

2 Πίνακας περιεχομένων 3. ΤΕΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΤΕΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣφάλμα! έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Δεν 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΝΤΙΑ (Α1) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΩΝ Α2 ΤΕΛΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΛ. ΠΕΔΙΝΟΥ Α ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΝΕΟ ΠΕΔΙΝΟ Α ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ Α ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ Α ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Αντλίες Ηλεκτροδότηση Λειτουργία ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Ενεργός όγκος διαστάσεις στάθμες Υπολογισμός μανομετρικού Αποτελέσματα υπολογισμών διαστασιολόγησης καταθλιπτικών αγωγών και αντλιών λυμάτων Υπολογισμός ισχύος λειτουργίας αντλιοστασίων παροχή ΔΕΗ Υπολογισμός Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών

3 5. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ Γενικά Διερεύνηση ανάγκης λήψεων μέτρων αντιπληγματικής προστασίας ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Καλώδια ρευματoδoτήσεως κιvητήρωv Ηλεκτρολογικοί πίνακες Ηλεκτρικά φορτία πινάκων ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Γενικά Η φιλοσοφία και η δομή του συστήματος Η αρχιτεκτονική κατασκευή και περιγραφή του συστήματος Διαχείριση κινητήριων μηχανισμών Διαχείριση σφαλμάτωνσυναγερμών Αυτόματη επιλογή αριθμού απαιτούμενων μονάδων σε λειτουργία με βάση τις ανάγκες της εγκατάστασης Αυτόματη κυκλική εναλλαγή μονάδων ΔΙΚΤΥΟ ETHERNET Μετρητής στάθμης Ονοματοδοσία εισόδων και εξόδων ΠΛΕ (Γκρι ΚΜΕ, γαλάζιο κάρτα επέκτασης) ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

4 1. ΓΕΝΙΚΑ Στην προτεινόμενη διάταξη αποχέτευσης προβλέπονται επτά (7) αντλιοστάσια στις περιοχές Κοντιά (Α/Σ1) κοντά στο ρέμα Χανδρία, Τσιμανδρίων (Α/Σ2, τελικό αντλιοστάσιο προς ΒΙΟ.ΚΑ κοντά στους δημοτικούς βόθρους), Παλαιού Πεδινού (Α/Σ3), παραλία Ν. Πεδινού (ΑΣ4), στην παραλία ανατολικά της Νέας Κούταλης (Α/Σ5), στην Καλλιθέα, κοντά στην στραγγιστική τάφρο (Α/Σ6) και στο Λιβαδοχώρι κοντά στο χείμαρρο (Α/Σ7). Τα αvτλιoστάσια θα κατασκευαστούν για vα εξυπηρετήσουν τις αvάγκες και της τελικής φάσης (40ετία) τόσo ως πρoς τα έργα Πoλιτικoύ Μηχαvικoύ όσo και ως πρoς τov Ηλεκτρoμηχαvoλoγικό εξoπλισμό, εκτός τωv αvτλιώv. Οι αvτλίες πoυ θα εγκατασταθoύv θα εξυπηρετoύv τις αvάγκες της Α' φάσης (20ετία). Οι διατάξεις των αντλιοστασίων με τον εξοπλισμό τους δίνονται στα συνημμένα σχέδια. Το πλήθος και η θέση των αντλιοστασίων καθώς και τα χαρακτηριστικά στοιχεία τους, όπως αναφέρονται στους επόμενους Πίνακες, έχουν ληφθεί από τους υδραυλικούς υπολογισμούς και γενικά από το υδραυλικό μέρος της μελέτης. 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 2.1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΝΤΙΑ (Α1) Παράμετρος Μονάδα Τιμή Παροχή 20ετίας, μ3/ώρα m3/hr 40,00 Παροχή 20ετίας, λτ/δλ l/s 11,11 Παροχή 40ετίας, μ3/ώρα m3/hr 44,36 Παροχή 40ετίας, λιτ/δλ l/s 12,32 Αριθμός / είδος / διάμετρος εισερχόμενων αγωγών αριθμός mm α) βαρύτητας Φ315 β) καταθλιπτικού Υψόμετρο εισερχόμενων αγωγών (πυθμένας) m α) βαρύτητας 1,70 β) καταθλιπτικού Υψόμετρο εδάφους στο Α/Σ m 3,24 Κατώτατη στάθμη αναρρόφησης m 0,55 4

5 Μέγιστο υψόμετρο κατάθλιψης (πυθμένας αγωγού) m 3,83 Μήκος καταθλιπτικού αγωγού m Αριθμός / είδος / διάμετρος εξερχόμενων καταθλιπτικών αγωγών από Α/Σ mm ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΩΝ Α2 ΤΕΛΙΚΟ Παράμετρος Μονάδα Τιμή Παροχή 20ετίας, μ3/ώρα m3/hr 110,00 Παροχή 20ετίας, λτ/δλ l/s 30,56 Παροχή 40ετίας, μ3/ώρα m3/hr 137,54 Παροχή 40ετίας, λιτ/δλ l/s 38,20 Αριθμός / είδος / διάμετρος εισερχόμενων αγωγών αριθμός mm α) βαρύτητας Φ400 β) καταθλιπτικού Φ140 Υψόμετρο εισερχόμενων αγωγών (πυθμένας) m α) βαρύτητας 2,70 β) καταθλιπτικού 3,50 Υψόμετρο εδάφους στο Α/Σ m 4,50 Κατώτατη στάθμη αναρρόφησης m 1,30 Μέγιστο υψόμετρο κατάθλιψης (πυθμένας αγωγού) m 27,80 Μήκος καταθλιπτικού αγωγού m Αριθμός / είδος / διάμετρος εξερχόμενων καταθλιπτικών αγωγών από Α/Σ mm 2Χ200 5

6 2.3 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΛ. ΠΕΔΙΝΟΥ Α3 Παράμετρος Μονάδα Τιμή Παροχή 20ετίας, μ3/ώρα m3/hr 72,00 Παροχή 20ετίας, λτ/δλ l/s 20,00 Παροχή 40ετίας, μ3/ώρα m3/hr 86,87 Παροχή 40ετίας, λιτ/δλ l/s 24,13 Αριθμός / είδος / διάμετρος εισερχόμενων αγωγών αριθμός mm α) βαρύτητας Φ355 β) καταθλιπτικού Υψόμετρο εισερχόμενων αγωγών (πυθμένας) m α) βαρύτητας 1,24 β) καταθλιπτικού Υψόμετρο εδάφους στο Α/Σ m 2,85 Κατώτατη στάθμη αναρρόφησης m 0,15 Μέγιστο υψόμετρο κατάθλιψης (πυθμένας αγωγού) m 20,75 Μήκος καταθλιπτικού αγωγού m Αριθμός / είδος / διάμετρος εξερχόμενων καταθλιπτικών αγωγών από Α/Σ mm ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΝΕΟ ΠΕΔΙΝΟ Α4 Παράμετρος Μονάδα Τιμή Παροχή 20ετίας, μ3/ώρα m3/hr 57,00 Παροχή 20ετίας, λτ/δλ l/s 15,83 Παροχή 40ετίας, μ3/ώρα m3/hr 69,85 Παροχή 40ετίας, λιτ/δλ l/s 19,40 Αριθμός / είδος / διάμετρος εισερχόμενων αγωγών αριθμός 6

7 mm α) βαρύτητας Φ355 β) καταθλιπτικού Υψόμετρο εισερχόμενων αγωγών (πυθμένας) m α) βαρύτητας 0,48 β) καταθλιπτικού Υψόμετρο εδάφους στο Α/Σ m 1,35 Κατώτατη στάθμη αναρρόφησης m 1,60 Μέγιστο υψόμετρο κατάθλιψης (πυθμένας αγωγού) m 3,51 Μήκος καταθλιπτικού αγωγού m Αριθμός / είδος / διάμετρος εξερχόμενων καταθλιπτικών αγωγών από Α/Σ mm ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ Α5 Παράμετρος Μονάδα Τιμή Παροχή 20ετίας, μ3/ώρα m3/hr 34,00 Παροχή 20ετίας, λτ/δλ l/s 9,44 Παροχή 40ετίας, μ3/ώρα m3/hr 38,21 Παροχή 40ετίας, λιτ/δλ l/s 10,62 Αριθμός / είδος / διάμετρος εισερχόμενων αγωγών αριθμός mm α) βαρύτητας Φ315/Φ250 β) καταθλιπτικού Υψόμετρο εισερχόμενων αγωγών (πυθμένας) m α) βαρύτητας 0,85 β) καταθλιπτικού Υψόμετρο εδάφους στο Α/Σ m 3,40 7

8 Κατώτατη στάθμη αναρρόφησης m 0,25 Μέγιστο υψόμετρο κατάθλιψης (πυθμένας αγωγού) m 2,97 Μήκος καταθλιπτικού αγωγού m 350 Αριθμός / είδος / διάμετρος εξερχόμενων καταθλιπτικών αγωγών από Α/Σ mm ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α6 Παράμετρος Μονάδα Τιμή Παροχή 20ετίας, μ3/ώρα m3/hr 24,00 Παροχή 20ετίας, λτ/δλ l/s 6,67 Παροχή 40ετίας, μ3/ώρα m3/hr 28,25 Παροχή 40ετίας, λιτ/δλ l/s 7,85 Αριθμός / είδος / διάμετρος εισερχόμενων αγωγών αριθμός mm α) βαρύτητας Φ315 β) καταθλιπτικού Υψόμετρο εισερχόμενων αγωγών (πυθμένας) m α) βαρύτητας 6,46 β) καταθλιπτικού Υψόμετρο εδάφους στο Α/Σ m 7,50 Κατώτατη στάθμη αναρρόφησης m 5,30 Μέγιστο υψόμετρο κατάθλιψης (πυθμένας αγωγού) m 16,47 Μήκος καταθλιπτικού αγωγού m 514 Αριθμός / είδος / διάμετρος εξερχόμενων καταθλιπτικών αγωγών από Α/Σ mm 140 8

9 2.7 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ Α7 Παράμετρος Μονάδα Τιμή Παροχή 20ετίας, μ3/ώρα m3/hr 14,00 Παροχή 20ετίας, λτ/δλ l/s 3,89 Παροχή 40ετίας, μ3/ώρα m3/hr 16,75 Παροχή 40ετίας, λιτ/δλ l/s 4,65 Αριθμός / είδος / διάμετρος εισερχόμενων αγωγών αριθμός mm α) βαρύτητας Φ250 β) καταθλιπτικού Υψόμετρο εισερχόμενων αγωγών (πυθμένας) m α) βαρύτητας 5,90 β) καταθλιπτικού Υψόμετρο εδάφους στο Α/Σ m 7,03 Κατώτατη στάθμη αναρρόφησης m 4,70 Μέγιστο υψόμετρο κατάθλιψης (πυθμένας αγωγού) m 11,65 Μήκος καταθλιπτικού αγωγού m 747 Αριθμός / είδος / διάμετρος εξερχόμενων καταθλιπτικών αγωγών από Α/Σ mm 125 Τα αντλιοστάσια θα κατασκευαστούν είτε σε κοινόχρηστους χώρους ή σε αγροτικές εκτάσεις οπότε θα πρέπει να γίνει εξαγορά επαρκούς έκτασης. Για όλα τα αντλιοστάσια επιλέχθηκε η υπόγεια διάταξη με υποβρύχιες αντλίες σε θάλαμο ορθογωνικής διατομής για τα Α1, Α2, Α5, Α6 Α7 και κυκλικής διατομής για τα Α3 και Α4 που βρίσκονται σε πλησίον της παραλίας ή σε θέσεις με υψηλή στάθμη υπόγειου υδροφόρου. Όλα τα αντλιοστάσια θα διαθέτουν οικίσκο άνωθεν. Το υπόγειο μέρος θα αποτελείται από δύο τμήματα: Υγρό θάλαμο τοποθέτησης υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων, υποβρύχιου αναδευτήρα και εσχαροκάδου (κάλαθος συλλογής εσχαρισμάτων) Θάλαμο δικλείδων εξόδου αντλιοστασίου προς τον καταθλιπτικό αγωγό 9

10 Στον υπεκείμενο οικίσκο τοποθετείται ο Ηλεκτρικός πίνακας και πίνακας αυτοματισμών, το Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) με το εφεδρικό δοχείο πετρελαίου, η διάταξη απόσμησης και το σύστημα ανέλκυσης των αντλιών, όπως φαίνεται στα αντίστοιχα Σχέδια. Εναλλακτικά, όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση, τα αντλιοστάσια Α3 και Α4 λόγω του υψηλού υδροφόρου ορίζοντα και των δυσχερών συνθηκών θεμελίωσης προτείνεται να γίνουν προκατασκευασμένα από μονολιθικής κατασκευής πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) κυλινδρικής διατομής, με πρόσθετο μικρό οικίσκο άνωθεν αυτών με φέροντα οργανισμό από σκυρόδεμα. Ο υπόγειος κυλινδρικός θάλαμος θα περιλαμβάνει: Το στεγανό υγρό θάλαμο συγκέντρωσης των λυμάτων με κατάλληλή διάταξη συγκράτησης των στερεών ώστε να μην εισέρχονται αυτά στις αντλίες ούτε να συσσωρεύονται εντός αυτού. Τις υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες λυμάτων που αντλούν από τον υγρό θάλαμο και προωθούν στον καταθλιπτικό αγωγό. Σύστημα ανάδευσης λυμάτων με αναμικτήρα. Τις σωληνώσεις εισόδου και εξόδου των λυμάτων με το συλλέκτη και τα αναγκαία υδραυλικά εξαρτήματα (δικλείδες, βάνες αντεπιστροφής, κλπ) Το σύστημα εξαερισμού και απόσμησης του υγρού θαλάμου. Την ανθρωποθυρίδα εισόδου στην οροφή και κλίμακα καθόδου. 10

11 3. ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 3.1 Αντλίες Σε αντλιοστάσια Α1, Α4, Α5, Α6 και Α7 θα εγκατασταθούν από δύο (2) αντλητικά συγκροτήματα και στα αντλιοστάσια Α2 και Α3 τρία (3) αντλητικά συγκροτήματα, εκ των οποίων το ένα θα είναι εφεδρικό. Τα αντλητικά συγκροτήματα θα είναι υποβρύχιου τύπου κατάλληλα για άντληση λυμάτων ακαθάρτων επώνυμου κατασκευαστικού οίκου (ενδεικτικού τύπου Sulzer ABS XFP και AS series). Οι αντλίες τοποθετούνται κατακόρυφα με το στόμιο αναρρόφησης από την κάτω πλευρά. Η τοποθέτηση ή η απομάκρυνση κάθε συγκροτήματος γίνεται με την βοήθεια ειδικού οδηγού (γλύστρας). Η σύνδεση και αποσύνδεση των στομίων κατάθλιψης, κάθε αντλητικού συγκροτήματος, με τον αντίστοιχο αγωγό κατάθλιψης, γίνεται άμεσα μόλις έλθει σε επαφή ή αντίστοιχα τραβηχτεί έξω από το αντλιοστάσιο. 3.2 Ηλεκτροδότηση Η ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων θα γίνεται απευθείας από το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ (220/380V) μέσω μετασχηματιστή επί στύλου. Σε περίπτωση διακοπής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, θα μπαίνει σε αυτόματη λειτουργία ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ενώ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα υπάρχει και υπερχείλιση ασφαλείας προς παρακέιμενο ρέμα ή τάφρο. Οι ηλεκτρικοί πίνακες των αντλιοστασίων θα είναι στεγανοί, επίτοιχοι. 3.3 Λειτουργία Τα αντλιοστάσια θα λειτουργούν αυτόματα και προς τούτο θα εγκατασταθεί συσκευή ανίχνευσης στάθμης υγρού θαλάμου. Η στάση του ενεργού αντλητικού συγκροτήματος θα γίνεται όταν η στάθμη των υγρών φθάνει σε κατώτερο ρυθμιζόμενο όριο. Η εκκίνηση θα γίνεται όταν η στάθμη των υγρών φθάνει σε ανώτερο ρυθμιζόμενο όριο. Εάν η στάθμη υπερβεί το ανώτατο όριο θα σημαίνει συναγερμός. Στην περίπτωση που η στάθμη θα συνεχίζει να ανεβαίνει θα τίθεται σε λειτουργία και το εφεδρικό αντλητικό συγκρότημα για να προληφθεί η υπερχείλιση. Όλα τα αντλιοστάσια θα χειρίζονται και θα ελέγχονται τοπικά, ενώ ακόμα θα ελέγχονται και κεντρικά από ΚΣΕ που προβλέπεται να εγκατασταθεί είτε στο Βιολογικό Καθαρισμό ή στα γραφεία του Δήμου. 11

12 4. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 4.1 Ενεργός όγκος διαστάσεις στάθμες Ο απαιτoύμεvoς εvεργός όγκoς τoυ φρεατίoυ υπoλoγίζεται από τov τύπo: Q V = 0,9x Z pm όπoυ V: ο ενεργός όγκος του φρεατίου (m 3 ) Q pm :η μέση παρoχετευτικότητα της αvτλίας (l/s) Z: o αριθμός τωv εκκιvήσεωv της αντλίας ανα ώρα (<15) Οι υγροί θάλαμοι διαστασιολογούνται με βάση την παροχή 40ετίας. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω στους Πίνακες Υπολογισμών καταθλιπτικών αγωγών και αντλιών λυμάτων. Ορίζεται στάθμη εκκίνησης 0,10m χαμηλότερα από την στάθμη συναγερμού και η στάθμη στάσης χαμηλότερη από τη στάθμη εκκίνησης κατά το ενεργό ύψος. Η στάθμη του πυθμένα του αντλιοστασίου καθορίζεται ανάλογα με το ύψος του αντλητικού συγκροτήματος χαμηλότερα από την στάθμη στάσης κατά απόσταση J = 0,40m (μη αποκάλυψη αντλίας). Σύμφωνα με τα προηγούμενα οι στάθμες καθορίζονται στον επόμενο πίνακα: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α/Σ Υψόμετρο εδάφους (m) Πραγμ. Ενεργό ύψος hεν (m) Στάθμη πυθμένα αγωγού άφιξης (m) Στάθμη συναγερμού (m) Στάθμη εκκίνησης (m) Στάθμη στάσης (m) Στάθμη πυθμένα Α/Σ (m) ΑΣ1 3,24 1,00 1,70 1,60 1,55 0,55 0,15 ΑΣ2 4,50 1,20 2,70 2,60 2,50 1,30 0,95 ΑΣ3 2,85 1,00 1,24 1,24 1,15 0,15 0,25 ΑΣ4 1,35 1,00 0,48 0,58 0,60 1,60 2,00 ΑΣ5 3,40 1,00 0,85 0,85 0,75 0,25 0,55 ΑΣ6 7,50 1,00 6,46 6,36 6,30 5,30 4,95 ΑΣ7 7,03 1,00 5,90 5,80 5,70 4,70 4,40 12

13 4.2 Υπολογισμός μανομετρικού Γραμμικές απώλειες Iσχύει η εξίσωση PrandtlColebrook: v= 2 log10 D 2,51 2 g v D J 3,71 D k b 2 g D J Q 250 D 2 v Όπoυ: ν Q g : ταχύτητα ρoής (m/sec) : παροχή (l/sec) : επιτάχυvση βαρύτητας (m²/sec) k b : λειτουργική τραχύτητα (m) v D J : κινηματική συνεκτικότητα (m²/sec) = 1,31x106 : εσωτερική διάμετρoς αγωγoύ (m) : κλίση γραμμής ενέργειας (m) Τοπικές απώλειες Ο υπoλoγισμός τωv τoπικώv απωλειώv σε σωληvώσεις γίvεται από τη σχέση: h r = 2 u 2g όπoυ Κ : συvτελεστής τoπικώv απωλειώv Για τoυς υπoλoγισμoύς έχoυv ληφθεί υπόψη oι παρακάτω συvτελεστές τoπικώv απωλειώv: 1,0 είσoδoς σε φρεάτιo 0,5 έξoδoς από φρεάτιo 0,75 στρoφή 90 0,50 στρoφή 45 13

14 Σε περιπτώσεις διαστoλώv o k δίδεται από τηv σχέση (D1 και D2 oι αvτίστoιχες διάμετρoι): k = 1 D D Αποτελέσματα υπολογισμών διαστασιολόγησης καταθλιπτικών αγωγών και αντλιών λυμάτων Οι υπολογισμοί διαστασιολόγησης καταθλιπτικών αγωγών και αντλιών λυμάτων παρουσιάζονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες. 14

15 Ρευστό Λύματα Πυκνότητα ρ: 998 kg/m 3, t [ o C]: 20,0 Κινηματική Συνεκτικότητα [m²/s]: 1,31E06 Τμήμα αγωγού Περιγραφή Q [l/s] DN Dεσ. [mm] k [mm] [1] Σωλήνας PVC 10atm 11, ,6 0, ,00 4 0,75 3,00 0,88 0, ,119 12,00 12,12 [2] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 11, ,0 0,25 5,20 1,42 0, ,14 0,14 [3] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 11, ,0 0,25 2,50 0,91 0, ,02 0,02 [4] Βάνα απομόνωσης συρταρωτή 11, ,0 1 4,00 4,00 1,42 0,408 0,41 [5] Δικλείδα αντεπιστροφής 11, ,0 1 1,70 1,70 1,42 0,174 0,17 [6] Καμπύλη 90 ο 11, ,0 1 0,15 0,15 1,42 0,015 0,02 [7] Ταυ 11, ,0 1 1,30 1,30 1,42 0,133 0,13 [8] Ταυ 11, ,0 1 1,30 1,30 0,91 0,054 0,05 [9] Συστολή 11, ,0 1 0,50 0,50 2,21 0,125 0,12 [10] Έξοδος από σωληνογραμμή 11, ,0 1 0,50 0,50 0,91 0,021 0,02 Σh 1,05 12,16 13,21 Υπολογισμός Υδραυλικού Πλήγματος Επιλογή Μανομετρικού Χαρακτηριστικά Αντλίας Στάθμη Αναρρόφησης : 0,55 Στάθμη Κατάθλιψης : 3,83 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τύπος αντλίας: Γεωδαιτικό ύψος : 3,28 L Τεμ. ζ Σζ V [m/s] Re i [m/m] h ζ h L Δh=h ζ +h L Ρευστό: Λύματα Συντελεστής τοποθέτησης αγωγού, c: 0,7884 Μανομετρικό αντλίας : 18,60 Απαιτούμενη πίεση : 16,49 Πυκνότητα ρευστού, ρ [kg/m³]: 998,0 Ταχύτητα μετάδοσης πλήγματος, α [m/s]: 264,02 [bar]: 1,82 Μέτρο διογκώσεως ρευστού, K [Pa]: 2,2E+09 Μεταβολή ταχύτητας, Δw=w 1 w 2 [m/s]: 0,88 Παροχή αντλίας [l/s]: 11,11 Απαιτούμενη ισχύς κινητήρα [KW]: 6,62 Επιτάχυνση βαρύτητας, g [m/s²]: 9,807 Χαρ. χρόνος μετάδοσης κύματος, t c [s]: 11,5 [m 3 /hr]: 40,00 Υλικό Αγωγού: PVC Υδραυλικό πλήγμα, ΔΗ sp : 23,77 Ισχύς κινητήρα [KW]: 7,00 Μέτρο Ελαστικότητας αγωγού, Ε [Pa]: 1,1E+09 Μέγιστη πίεση στο δίκτυο, ΔΗ max : 42,37 Μήκος αγωγού, L : 1.513,0 Υπολογισμός Ελάχιστου Όγκου Υγρού Θαλάμου Υπολογισμός Χρόνου Παραμονής Λυμάτων Ονομαστική διάμετρος αγωγού : 0,140 AΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (20ΕΤΙΑ) Εσωτερική διάμετρος αγωγού, d : 0,1266 Παροχή [l/s]: 11,11 Όγκος αγωγού [l]: Πάχος τοιχώματος αγωγού, s : 0,0067 Επιτρεπόμενες εκκινήσεις/h αντλίας: 12 Πραγματική ταχύτητα αγωγού [l/s]: 0,88 Λόγος Poisson, μ: 0,46 Απαιτούμενος ενεργός όγκος [m 3 ]: 0,83 Χρόνος διάνυσης [min]: 28,55 Τύπος στήριξης αγωγού: Διάσταση x : 2,70 Απαιτούμενος αρ. εκκινήσεων για έξοδο λυμάτων: 3,0 Πίεση λειτουργίας, Η/ΔH op : 18,60 Διάσταση y : 2,80 Παροχή αντλιών [l/s]: 11,11 Ταχύτητα ροής σε καν. λειτ., w 1 [m/s]: 0,88 Βάθος z : 0,11 Ελάχιστη παροχή λυμάτων εισόδου [l/s]: 0,56 Ταχύτητα ροής μετά τη μεταβολή w 2 [m/s]: 0,00 Επιλεχθέν βάθος z : 1,00 t 1 [min]: 11,94 Διάρκεια απότομης μεταβολής t s [s]: 0,5 Πραγματικός ενεργός όγκος [m 3 ]: 7,56 t 2 [min]: 225,00 Υψόμετρο πυθμένα αγωγού εισόδου : 1,70 t [min]: 236,94 Στάθμη start : 1,55 Στάθμη stop : 0,55 Σt [min]: 710,83 15

16 Ρευστό Λύματα Πυκνότητα ρ: 998 kg/m 3, t [ o C]: 20,0 Κινηματική Συνεκτικότητα [m²/s]: 1,31E06 Τμήμα αγωγού Περιγραφή Q [l/s] DN Dεσ. [mm] k [mm] [1] Σωλήνας PVC (ΔΙΔΥΜ.) 12,5atm 15, ,4 0, ,00 6 0,75 4,50 0,63 0, ,090 6,22 6,31 [2] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 15, ,0 0,25 5,50 1,25 0, ,09 0,09 [3] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 15, ,0 0,25 4,60 0,31 0, ,00 0,00 [4] Βάνα απομόνωσης συρταρωτή 15, ,0 1 4,00 4,00 1,25 0,316 0,32 [5] Βάνα απομόνωσης συρταρωτή 15, ,0 1 4,00 4,00 0,31 0,020 0,02 [6] Δικλείδα αντεπιστροφής 15, ,0 1 1,70 1,70 1,25 0,134 0,13 [7] Καμπύλη 90 ο 15, ,0 1 0,15 0,15 1,25 0,012 0,01 [8] Καμπύλη 90 ο 15, ,0 2 0,15 0,30 0,31 0,001 0,00 [9] Ταυ 15, ,0 1 1,30 1,30 1,25 0,103 0,10 [10] Ταυ 15, ,0 1 1,30 1,30 0,31 0,006 0,01 [11] Συστολή 15, ,0 1 0,50 0,50 3,04 0,236 0,24 [12] Έξοδος από σωληνογραμμή 15, ,0 1 0,50 0,50 0,31 0,002 0,00 Σh 0,92 6,31 7,23 Υπολογισμός Υδραυλικού Πλήγματος Επιλογή Μανομετρικού Χαρακτηριστικά Αντλίας Στάθμη Αναρρόφησης : 1,30 Στάθμη Κατάθλιψης : 27,80 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τύπος αντλίας: Γεωδαιτικό ύψος : 26,50 L Τεμ. ζ Σζ V [m/s] Re i [m/m] h ζ h L Δh=h ζ +h L Ρευστό: Λύματα Συντελεστής τοποθέτησης αγωγού, c: 0,7884 Μανομετρικό αντλίας : 34,80 Απαιτούμενη πίεση : 33,73 Πυκνότητα ρευστού, ρ [kg/m³]: 998,0 Ταχύτητα μετάδοσης πλήγματος, α [m/s]: 295,60 [bar]: 3,41 Μέτρο διογκώσεως ρευστού, K [Pa]: 2,2E+09 Μεταβολή ταχύτητας, Δw=w 1 w 2 [m/s]: 0,63 Παροχή αντλίας [l/s]: 15,28 Απαιτούμενη ισχύς κινητήρα [KW]: 10,10 Επιτάχυνση βαρύτητας, g [m/s²]: 9,807 Χαρ. χρόνος μετάδοσης κύματος, t c [s]: 15,6 [m 3 /hr]: 55,00 Υλικό Αγωγού: PVC Υδραυλικό πλήγμα, ΔΗ sp : 18,85 Ισχύς κινητήρα [KW]: 11,00 Μέτρο Ελαστικότητας αγωγού, Ε [Pa]: 1,1E+09 Μέγιστη πίεση στο δίκτυο, ΔΗ max : 53,65 Μήκος αγωγού, L : 2.313,0 Υπολογισμός Ελάχιστου Όγκου Υγρού Θαλάμου Υπολογισμός Χρόνου Παραμονής Λυμάτων Ονομαστική διάμετρος αγωγού : 0,200 AΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (20ΕΤΙΑ) Εσωτερική διάμετρος αγωγού, d : 0,1764 Παροχή [l/s]: 30,56 Όγκος αγωγού [l]: Πάχος τοιχώματος αγωγού, s : 0,0118 Επιτρεπόμενες εκκινήσεις/h αντλίας: 12 Πραγματική ταχύτητα αγωγού [l/s]: 0,63 Λόγος Poisson, μ: 0,46 Απαιτούμενος ενεργός όγκος [m 3 ]: 2,29 Χρόνος διάνυσης [min]: 61,64 Τύπος στήριξης αγωγού: Διάσταση x : 4,00 Απαιτούμενος αρ. εκκινήσεων για έξοδο λυμάτων: 3,0 Πίεση λειτουργίας, Η/ΔH op : 34,80 Διάσταση y : 5,00 Παροχή αντλιών [l/s]: 15,28 Ταχύτητα ροής σε καν. λειτ., w 1 [m/s]: 0,63 Βάθος z : 0,11 Ελάχιστη παροχή λυμάτων εισόδου [l/s]: 0,56 Ταχύτητα ροής μετά τη μεταβολή w 2 [m/s]: 0,00 Επιλεχθέν βάθος z : 1,20 t 1 [min]: 27,18 Διάρκεια απότομης μεταβολής t s [s]: 0,5 Πραγματικός ενεργός όγκος [m 3 ]: 24,00 t 2 [min]: 714,29 Υψόμετρο πυθμένα αγωγού εισόδου : 2,70 t [min]: 741,46 Στάθμη start : 2,50 Στάθμη stop : 1,30 Σt [min]: 2224,39 16

17 Ρευστό Λύματα Πυκνότητα ρ: 998 kg/m 3, t [ o C]: 20,0 Κινηματική Συνεκτικότητα [m²/s]: 1,31E06 Τμήμα αγωγού Περιγραφή Q [l/s] DN Dεσ. [mm] k [mm] [1] Σωλήνας PVC 10atm 20, ,8 0, ,00 5 0,75 3,75 0,78 0, ,116 5,45 5,57 [2] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 10, ,0 0,25 4,30 0,82 0, ,03 0,03 [3] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 20, ,0 0,25 3,00 0,64 0, ,01 0,01 [4] Βάνα απομόνωσης συρταρωτή 10, ,0 1 4,00 4,00 0,82 0,136 0,14 [5] Δικλείδα αντεπιστροφής 10, ,0 1 1,70 1,70 0,82 0,058 0,06 [6] Καμπύλη 90 ο 10, ,0 1 0,15 0,15 0,82 0,005 0,01 [7] Ταυ 10, ,0 1 1,30 1,30 0,82 0,044 0,04 [8] Ταυ 20, ,0 1 1,30 1,30 0,64 0,027 0,03 [9] Συστολή 10, ,0 1 0,50 0,50 1,99 0,101 0,10 [10] Έξοδος από σωληνογραμμή 20, ,0 1 0,50 0,50 0,64 0,010 0,01 Σh 0,50 5,49 5,99 Υπολογισμός Υδραυλικού Πλήγματος Επιλογή Μανομετρικού Χαρακτηριστικά Αντλίας Στάθμη Αναρρόφησης : 0,15 Στάθμη Κατάθλιψης : 20,75 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τύπος αντλίας: Γεωδαιτικό ύψος : 20,60 L Τεμ. ζ Σζ V [m/s] Re i [m/m] h ζ h L Δh=h ζ +h L Ρευστό: Λύματα Συντελεστής τοποθέτησης αγωγού, c: 0,7884 Μανομετρικό αντλίας : 27,50 Απαιτούμενη πίεση : 26,59 Πυκνότητα ρευστού, ρ [kg/m³]: 998,0 Ταχύτητα μετάδοσης πλήγματος, α [m/s]: 264,44 [bar]: 2,70 Μέτρο διογκώσεως ρευστού, K [Pa]: 2,2E+09 Μεταβολή ταχύτητας, Δw=w 1 w 2 [m/s]: 0,78 Παροχή αντλίας [l/s]: 10,00 Απαιτούμενη ισχύς κινητήρα [KW]: 7,96 Επιτάχυνση βαρύτητας, g [m/s²]: 9,807 Χαρ. χρόνος μετάδοσης κύματος, t c [s]: 10,4 [m 3 /hr]: 36,00 Υλικό Αγωγού: PVC Υδραυλικό πλήγμα, ΔΗ sp : 21,02 Ισχύς κινητήρα [KW]: 11,00 Μέτρο Ελαστικότητας αγωγού, Ε [Pa]: 1,1E+09 Μέγιστη πίεση στο δίκτυο, ΔΗ max : 48,52 Μήκος αγωγού, L : 1.370,0 Υπολογισμός Ελάχιστου Όγκου Υγρού Θαλάμου Υπολογισμός Χρόνου Παραμονής Λυμάτων Ονομαστική διάμετρος αγωγού : 0,200 AΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (20ΕΤΙΑ) Εσωτερική διάμετρος αγωγού, d : 0,1808 Παροχή [l/s]: 20,00 Όγκος αγωγού [l]: Πάχος τοιχώματος αγωγού, s : 0,0096 Επιτρεπόμενες εκκινήσεις/h αντλίας: 12 Πραγματική ταχύτητα αγωγού [l/s]: 0,39 Λόγος Poisson, μ: 0,46 Απαιτούμενος ενεργός όγκος [m 3 ]: 1,50 Χρόνος διάνυσης [min]: 58,59 Τύπος στήριξης αγωγού: Διάμετρος : 3,20 Απαιτούμενος αρ. εκκινήσεων για έξοδο λυμάτων: 5,0 Πίεση λειτουργίας, Η/ΔH op : 27,50 Παροχή αντλιών [l/s]: 10,00 Ταχύτητα ροής σε καν. λειτ., w 1 [m/s]: 0,78 Βάθος z : 0,19 Ελάχιστη παροχή λυμάτων εισόδου [l/s]: 0,56 Ταχύτητα ροής μετά τη μεταβολή w 2 [m/s]: 0,00 Επιλεχθέν βάθος z : 1,00 t 1 [min]: 14,19 Διάρκεια απότομης μεταβολής t s [s]: 0,5 Πραγματικός ενεργός όγκος [m 3 ]: 8,04 t 2 [min]: 239,24 Υψόμετρο πυθμένα αγωγού εισόδου : 1,24 t [min]: 253,43 Στάθμη start : 1,15 Στάθμη stop : 0,15 Σt [min]: 1267,15 17

18 Ρευστό Λύματα Πυκνότητα ρ: 998 kg/m 3, t [ o C]: 20,0 Κινηματική Συνεκτικότητα [m²/s]: 1,31E06 Τμήμα αγωγού Περιγραφή Q [l/s] DN Dεσ. [mm] k [mm] [1] Σωλήνας PVC 10atm 15, ,8 0, ,00 3 0,75 2,25 0,62 0, ,044 3,05 3,09 [2] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 15, ,0 0,25 4,00 1,29 0, ,07 0,07 [3] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 15, ,0 0,25 2,10 0,50 0, ,00 0,00 [4] Βάνα απομόνωσης συρταρωτή 15, ,0 1 4,00 4,00 1,29 0,340 0,34 [5] Δικλείδα αντεπιστροφής 15, ,0 1 1,70 1,70 1,29 0,144 0,14 [6] Καμπύλη 90 ο 15, ,0 1 0,15 0,15 1,29 0,013 0,01 [7] Ταυ 15, ,0 1 1,30 1,30 1,29 0,110 0,11 [8] Ταυ 15, ,0 1 1,30 1,30 0,50 0,017 0,02 [9] Συστολή 15, ,0 1 0,50 0,50 3,15 0,253 0,25 [10] Έξοδος από σωληνογραμμή 15, ,0 1 0,50 0,50 0,50 0,006 0,01 Σh 0,93 3,12 4,05 Υπολογισμός Υδραυλικού Πλήγματος Επιλογή Μανομετρικού Χαρακτηριστικά Αντλίας Στάθμη Αναρρόφησης : 1,60 Στάθμη Κατάθλιψης : 3,51 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τύπος αντλίας: Γεωδαιτικό ύψος : 5,11 L Τεμ. ζ Σζ V [m/s] Re i [m/m] h ζ h L Δh=h ζ +h L Ρευστό: Λύματα Συντελεστής τοποθέτησης αγωγού, c: 0,7884 Μανομετρικό αντλίας : 9,90 Απαιτούμενη πίεση : 9,16 Πυκνότητα ρευστού, ρ [kg/m³]: 998,0 Ταχύτητα μετάδοσης πλήγματος, α [m/s]: 264,44 [bar]: 0,97 Μέτρο διογκώσεως ρευστού, K [Pa]: 2,2E+09 Μεταβολή ταχύτητας, Δw=w 1 w 2 [m/s]: 0,62 Παροχή αντλίας [l/s]: 15,83 Απαιτούμενη ισχύς κινητήρα [KW]: 2,38 Επιτάχυνση βαρύτητας, g [m/s²]: 9,807 Χαρ. χρόνος μετάδοσης κύματος, t c [s]: 9,1 [m 3 /hr]: 57,00 Υλικό Αγωγού: PVC Υδραυλικό πλήγμα, ΔΗ sp : 16,64 Ισχύς κινητήρα [KW]: 3,00 Μέτρο Ελαστικότητας αγωγού, Ε [Pa]: 1,1E+09 Μέγιστη πίεση στο δίκτυο, ΔΗ max : 26,54 Μήκος αγωγού, L : 1.200,0 Υπολογισμός Ελάχιστου Όγκου Υγρού Θαλάμου Υπολογισμός Χρόνου Παραμονής Λυμάτων Ονομαστική διάμετρος αγωγού : 0,200 AΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (20ΕΤΙΑ) Εσωτερική διάμετρος αγωγού, d : 0,1808 Παροχή [l/s]: 15,83 Όγκος αγωγού [l]: Πάχος τοιχώματος αγωγού, s : 0,0096 Επιτρεπόμενες εκκινήσεις/h αντλίας: 12 Πραγματική ταχύτητα αγωγού [l/s]: 0,62 Λόγος Poisson, μ: 0,46 Απαιτούμενος ενεργός όγκος [m 3 ]: 1,19 Χρόνος διάνυσης [min]: 32,41 Τύπος στήριξης αγωγού: Διάμετρος : 3,20 Απαιτούμενος αρ. εκκινήσεων για έξοδο λυμάτων: 4,0 Πίεση λειτουργίας, Η/ΔH op : 9,90 Παροχή αντλιών [l/s]: 15,83 Ταχύτητα ροής σε καν. λειτ., w 1 [m/s]: 0,62 Βάθος z : 0,15 Ελάχιστη παροχή λυμάτων εισόδου [l/s]: 0,56 Ταχύτητα ροής μετά τη μεταβολή w 2 [m/s]: 0,00 Επιλεχθέν βάθος z : 1,00 t 1 [min]: 8,77 Διάρκεια απότομης μεταβολής t s [s]: 0,5 Πραγματικός ενεργός όγκος [m 3 ]: 8,04 t 2 [min]: 239,24 Υψόμετρο πυθμένα αγωγού εισόδου : 0,48 t [min]: 248,01 Στάθμη start : 0,60 Στάθμη stop : 1,60 Σt [min]: 992,04 18

19 Ρευστό Λύματα Πυκνότητα ρ: 998 kg/m 3, t [ o C]: 20,0 Κινηματική Συνεκτικότητα [m²/s]: 1,31E06 Τμήμα αγωγού Περιγραφή Q [l/s] DN Dεσ. [mm] k [mm] [1] Σωλήνας PVC 10atm 9, ,2 0,25 350,00 1 0,75 0,75 0,60 0, ,014 1,16 1,18 [2] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 9, ,0 0,25 4,00 0,77 0, ,02 0,02 [3] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 9, ,0 0,25 2,10 0,53 0, ,01 0,01 [4] Βάνα απομόνωσης συρταρωτή 9, ,0 1 4,00 4,00 0,77 0,121 0,12 [5] Δικλείδα αντεπιστροφής 9, ,0 1 1,70 1,70 0,77 0,051 0,05 [6] Καμπύλη 90 ο 9, ,0 1 0,15 0,15 0,77 0,005 0,00 [7] Ταυ 9, ,0 1 1,30 1,30 0,77 0,039 0,04 [8] Ταυ 9, ,0 1 1,30 1,30 0,53 0,019 0,02 [9] Συστολή 9, ,0 1 0,50 0,50 1,88 0,090 0,09 [10] Έξοδος από σωληνογραμμή 9, ,0 1 0,50 0,50 0,53 0,007 0,01 Σh 0,35 1,19 1,54 Υπολογισμός Υδραυλικού Πλήγματος Επιλογή Μανομετρικού Χαρακτηριστικά Αντλίας Στάθμη Αναρρόφησης : 0,25 Στάθμη Κατάθλιψης : 2,97 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τύπος αντλίας: Γεωδαιτικό ύψος : 3,22 L Τεμ. ζ Σζ V [m/s] Re i [m/m] h ζ h L Δh=h ζ +h L Ρευστό: Λύματα Συντελεστής τοποθέτησης αγωγού, c: 0,7884 Μανομετρικό αντλίας : 5,89 Απαιτούμενη πίεση : 4,76 Πυκνότητα ρευστού, ρ [kg/m³]: 998,0 Ταχύτητα μετάδοσης πλήγματος, α [m/s]: 294,92 [bar]: 0,58 Μέτρο διογκώσεως ρευστού, K [Pa]: 2,2E+09 Μεταβολή ταχύτητας, Δw=w 1 w 2 [m/s]: 0,60 Παροχή αντλίας [l/s]: 9,44 Απαιτούμενη ισχύς κινητήρα [KW]: 1,46 Επιτάχυνση βαρύτητας, g [m/s²]: 9,807 Χαρ. χρόνος μετάδοσης κύματος, t c [s]: 2,4 [m 3 /hr]: 34,00 Υλικό Αγωγού: PVC Υδραυλικό πλήγμα, ΔΗ sp : 18,15 Ισχύς κινητήρα [KW]: 2,20 Μέτρο Ελαστικότητας αγωγού, Ε [Pa]: 1,1E+09 Μέγιστη πίεση στο δίκτυο, ΔΗ max : 24,04 Μήκος αγωγού, L : 350,0 Υπολογισμός Ελάχιστου Όγκου Υγρού Θαλάμου Υπολογισμός Χρόνου Παραμονής Λυμάτων Ονομαστική διάμετρος αγωγού : 0,160 AΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (20ΕΤΙΑ) Εσωτερική διάμετρος αγωγού, d : 0,1412 Παροχή [l/s]: 9,44 Όγκος αγωγού [l]: 5481 Πάχος τοιχώματος αγωγού, s : 0,0094 Επιτρεπόμενες εκκινήσεις/h αντλίας: 12 Πραγματική ταχύτητα αγωγού [l/s]: 0,60 Λόγος Poisson, μ: 0,46 Απαιτούμενος ενεργός όγκος [m 3 ]: 0,71 Χρόνος διάνυσης [min]: 9,67 Τύπος στήριξης αγωγού: Διάσταση x : 2,70 Απαιτούμενος αρ. εκκινήσεων για έξοδο λυμάτων: 1,0 Πίεση λειτουργίας, Η/ΔH op : 5,89 Διάσταση y : 2,80 Παροχή αντλιών [l/s]: 9,44 Ταχύτητα ροής σε καν. λειτ., w 1 [m/s]: 0,60 Βάθος z : 0,09 Ελάχιστη παροχή λυμάτων εισόδου [l/s]: 0,56 Ταχύτητα ροής μετά τη μεταβολή w 2 [m/s]: 0,00 Επιλεχθέν βάθος z : 1,00 t 1 [min]: 14,18 Διάρκεια απότομης μεταβολής t s [s]: 0,5 Πραγματικός ενεργός όγκος [m 3 ]: 7,56 t 2 [min]: 225,00 Υψόμετρο πυθμένα αγωγού εισόδου : 0,85 t [min]: 239,18 Στάθμη start : 0,75 Στάθμη stop : 0,25 Σt [min]: 239,18 19

20 Ρευστό Λύματα Πυκνότητα ρ: 998 kg/m 3, t [ o C]: 20,0 Κινηματική Συνεκτικότητα [m²/s]: 1,31E06 Τμήμα αγωγού Περιγραφή Q [l/s] DN Dεσ. [mm] k [mm] [1] Σωλήνας PVC 10atm 6, ,6 0,25 514,00 3 0,75 2,25 0,53 0, ,032 1,53 1,56 [2] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 6, ,0 0,25 4,00 0,85 0, ,04 0,04 [3] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 6, ,0 0,25 2,50 0,54 0, ,01 0,01 [4] Βάνα απομόνωσης συρταρωτή 6, ,0 1 4,00 4,00 0,85 0,147 0,15 [5] Δικλείδα αντεπιστροφής 6, ,0 1 1,70 1,70 0,85 0,062 0,06 [6] Καμπύλη 90 ο 6, ,0 1 0,15 0,15 0,85 0,006 0,01 [7] Ταυ 6, ,0 1 1,30 1,30 0,85 0,048 0,05 [8] Ταυ 6, ,0 1 1,30 1,30 0,54 0,020 0,02 [9] Συστολή 6, ,0 1 0,50 0,50 2,01 0,103 0,10 [10] Έξοδος από σωληνογραμμή 6, ,0 1 0,50 0,50 0,54 0,008 0,01 Σh 0,43 1,58 2,00 Υπολογισμός Υδραυλικού Πλήγματος Επιλογή Μανομετρικού Χαρακτηριστικά Αντλίας Στάθμη Αναρρόφησης : 5,30 Στάθμη Κατάθλιψης : 16,47 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τύπος αντλίας: Γεωδαιτικό ύψος : 11,17 L Τεμ. ζ Σζ V [m/s] Re i [m/m] h ζ h L Δh=h ζ +h L Ρευστό: Λύματα Συντελεστής τοποθέτησης αγωγού, c: 0,7884 Μανομετρικό αντλίας : 15,10 Απαιτούμενη πίεση : 13,17 Πυκνότητα ρευστού, ρ [kg/m³]: 998,0 Ταχύτητα μετάδοσης πλήγματος, α [m/s]: 264,02 [bar]: 1,48 Μέτρο διογκώσεως ρευστού, K [Pa]: 2,2E+09 Μεταβολή ταχύτητας, Δw=w 1 w 2 [m/s]: 0,53 Παροχή αντλίας [l/s]: 6,67 Απαιτούμενη ισχύς κινητήρα [KW]: 2,61 Επιτάχυνση βαρύτητας, g [m/s²]: 9,807 Χαρ. χρόνος μετάδοσης κύματος, t c [s]: 3,9 [m 3 /hr]: 24,00 Υλικό Αγωγού: PVC Υδραυλικό πλήγμα, ΔΗ sp : 14,26 Ισχύς κινητήρα [KW]: 3,00 Μέτρο Ελαστικότητας αγωγού, Ε [Pa]: 1,1E+09 Μέγιστη πίεση στο δίκτυο, ΔΗ max : 29,36 Μήκος αγωγού, L : 514,0 Υπολογισμός Ελάχιστου Όγκου Υγρού Θαλάμου Υπολογισμός Χρόνου Παραμονής Λυμάτων Ονομαστική διάμετρος αγωγού : 0,140 AΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (20ΕΤΙΑ) Εσωτερική διάμετρος αγωγού, d : 0,1266 Παροχή [l/s]: 6,67 Όγκος αγωγού [l]: 6470 Πάχος τοιχώματος αγωγού, s : 0,0067 Επιτρεπόμενες εκκινήσεις/h αντλίας: 12 Πραγματική ταχύτητα αγωγού [l/s]: 0,53 Λόγος Poisson, μ: 0,46 Απαιτούμενος ενεργός όγκος [m 3 ]: 0,50 Χρόνος διάνυσης [min]: 16,17 Τύπος στήριξης αγωγού: Διάσταση x : 2,70 Απαιτούμενος αρ. εκκινήσεων για έξοδο λυμάτων: 1,0 Πίεση λειτουργίας, Η/ΔH op : 15,10 Διάσταση y : 2,80 Παροχή αντλιών [l/s]: 6,67 Ταχύτητα ροής σε καν. λειτ., w 1 [m/s]: 0,53 Βάθος z : 0,07 Ελάχιστη παροχή λυμάτων εισόδου [l/s]: 0,56 Ταχύτητα ροής μετά τη μεταβολή w 2 [m/s]: 0,00 Επιλεχθέν βάθος z : 1,00 t 1 [min]: 20,63 Διάρκεια απότομης μεταβολής t s [s]: 0,5 Πραγματικός ενεργός όγκος [m 3 ]: 7,56 t 2 [min]: 225,00 Υψόμετρο πυθμένα αγωγού εισόδου : 6,46 t [min]: 245,63 Στάθμη start : 6,30 Στάθμη stop : 5,30 Σt [min]: 245,63 20

21 Ρευστό Λύματα Πυκνότητα ρ: 998 kg/m 3, t [ o C]: 20,0 Κινηματική Συνεκτικότητα [m²/s]: 1,31E06 Τμήμα αγωγού Περιγραφή Q [l/s] DN Dεσ. [mm] k [mm] [1] Σωλήνας HDPE 3ης γενιάς 10atm 3, ,2 0,25 747,00 2 0,75 1,50 0,41 0, ,013 1,62 1,63 [2] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 3, ,0 0,25 4,00 0,77 0, ,04 0,04 [3] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 3, ,0 0,25 2,50 0,50 0, ,01 0,01 [4] Βάνα απομόνωσης συρταρωτή 3, ,0 1 4,00 4,00 0,77 0,122 0,12 [5] Δικλείδα αντεπιστροφής 3, ,0 1 1,70 1,70 0,77 0,052 0,05 [6] Καμπύλη 90 ο 3, ,0 1 0,15 0,15 0,77 0,005 0,00 [7] Ταυ 3, ,0 1 1,30 1,30 0,77 0,040 0,04 [8] Ταυ 3, ,0 1 1,30 1,30 0,50 0,016 0,02 [9] Συστολή 3, ,0 1 0,50 0,50 1,17 0,035 0,04 [10] Έξοδος από σωληνογραμμή 3, ,0 1 0,50 0,50 0,50 0,006 0,01 Σh 0,29 1,67 1,96 Υπολογισμός Υδραυλικού Πλήγματος Επιλογή Μανομετρικού Χαρακτηριστικά Αντλίας Στάθμη Αναρρόφησης : 4,70 Στάθμη Κατάθλιψης : 11,65 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τύπος αντλίας: Γεωδαιτικό ύψος : 6,95 L Τεμ. ζ Σζ V [m/s] Re i [m/m] h ζ h L Δh=h ζ +h L Ρευστό: Λύματα Συντελεστής τοποθέτησης αγωγού, c: 0,7884 Μανομετρικό αντλίας : 9,95 Απαιτούμενη πίεση : 8,91 Πυκνότητα ρευστού, ρ [kg/m³]: 998,0 Ταχύτητα μετάδοσης πλήγματος, α [m/s]: 296,14 [bar]: 0,98 Μέτρο διογκώσεως ρευστού, K [Pa]: 2,2E+09 Μεταβολή ταχύτητας, Δw=w 1 w 2 [m/s]: 0,41 Παροχή αντλίας [l/s]: 3,89 Απαιτούμενη ισχύς κινητήρα [KW]: 0,87 Επιτάχυνση βαρύτητας, g [m/s²]: 9,807 Χαρ. χρόνος μετάδοσης κύματος, t c [s]: 5,0 [m 3 /hr]: 14,00 Υλικό Αγωγού: HDPE Υδραυλικό πλήγμα, ΔΗ sp : 12,32 Ισχύς κινητήρα [KW]: 1,20 Μέτρο Ελαστικότητας αγωγού, Ε [Pa]: 1,1E+09 Μέγιστη πίεση στο δίκτυο, ΔΗ max : 22,27 Μήκος αγωγού, L : 747,0 Υπολογισμός Ελάχιστου Όγκου Υγρού Θαλάμου Υπολογισμός Χρόνου Παραμονής Λυμάτων Ονομαστική διάμετρος αγωγού : 0,125 AΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 7 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (20ΕΤΙΑ) Εσωτερική διάμετρος αγωγού, d : 0,1102 Παροχή [l/s]: 3,89 Όγκος αγωγού [l]: 7125 Πάχος τοιχώματος αγωγού, s : 0,0074 Επιτρεπόμενες εκκινήσεις/h αντλίας: 12 Πραγματική ταχύτητα αγωγού [l/s]: 0,41 Λόγος Poisson, μ: 0,46 Απαιτούμενος ενεργός όγκος [m 3 ]: 0,29 Χρόνος διάνυσης [min]: 30,52 Τύπος στήριξης αγωγού: Διάσταση x : 2,70 Απαιτούμενος αρ. εκκινήσεων για έξοδο λυμάτων: 1,0 Πίεση λειτουργίας, Η/ΔH op : 9,95 Διάσταση y : 2,80 Παροχή αντλιών [l/s]: 3,89 Ταχύτητα ροής σε καν. λειτ., w 1 [m/s]: 0,41 Βάθος z : 0,04 Ελάχιστη παροχή λυμάτων εισόδου [l/s]: 0,56 Ταχύτητα ροής μετά τη μεταβολή w 2 [m/s]: 0,00 Επιλεχθέν βάθος z : 1,00 t 1 [min]: 37,85 Διάρκεια απότομης μεταβολής t s [s]: 0,5 Πραγματικός ενεργός όγκος [m 3 ]: 7,56 t 2 [min]: 225,00 Υψόμετρο πυθμένα αγωγού εισόδου : 5,90 t [min]: 262,85 Στάθμη start : 5,70 Στάθμη stop : 4,70 Σt [min]: 262,85 21

22 Ρευστό Λύματα Πυκνότητα ρ: 998 kg/m 3, t [ o C]: 20,0 Κινηματική Συνεκτικότητα [m²/s]: 1,31E06 Τμήμα αγωγού Q [l/s] DN Dεσ. [mm] k [mm] [1] Σωλήνας PVC 10atm 12, ,6 0, ,00 4 0,75 3,00 0,98 0, ,147 14,66 14,81 [2] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 12, ,0 0,25 5,20 1,57 0, ,17 0,17 [3] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 12, ,0 0,25 2,50 1,00 0, ,03 0,03 [4] Βάνα απομόνωσης συρταρωτή 12, ,0 1 4,00 4,00 1,57 0,502 0,50 [5] Δικλείδα αντεπιστροφής 12, ,0 1 1,70 1,70 1,57 0,213 0,21 [6] Καμπύλη 90 ο 12, ,0 1 0,15 0,15 1,57 0,019 0,02 [7] Ταυ 12, ,0 1 1,30 1,30 1,57 0,163 0,16 [8] Ταυ 12, ,0 1 1,30 1,30 1,00 0,067 0,07 [9] Συστολή 12, ,0 1 0,50 0,50 2,45 0,153 0,15 [10] Έξοδος από σωληνογραμμή 12, ,0 1 0,50 0,50 1,00 0,026 0,03 Σh 1,29 14,86 16,15 Υπολογισμός Υδραυλικού Πλήγματος Επιλογή Μανομετρικού Χαρακτηριστικά Αντλίας Στάθμη Αναρρόφησης : 0,55 Στάθμη Κατάθλιψης : 3,83 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τύπος αντλίας: Γεωδαιτικό ύψος : 3,28 L Τεμ. ζ Σζ V [m/s] Re i [m/m] h ζ h L Δh=h ζ +h L Ρευστό: Συντελεστής τοποθέτησης αγωγού, c: Μανομετρικό αντλίας : Απαιτούμενη πίεση : 19,43 Πυκνότητα ρευστού, ρ [kg/m³]: Ταχύτητα μετάδοσης πλήγματος, α [m/s]: [bar]: Μέτρο διογκώσεως ρευστού, K [Pa]: Μεταβολή ταχύτητας, Δw=w 1 w 2 [m/s]: Παροχή αντλίας [l/s]: 12,32 Επιτάχυνση βαρύτητας, g [m/s²]: Χαρ. χρόνος μετάδοσης κύματος, t c [s]: [m 3 /hr]: 44,36 Μέτρο Ελαστικότητας αγωγού, Ε [Pa]: Υλικό Αγωγού: Υδραυλικό πλήγμα, ΔΗ sp : Ισχύς κινητήρα [KW]: Μέγιστη πίεση στο δίκτυο, ΔΗ max : Μήκος αγωγού, L : Υπολογισμός Ελάχιστου Όγκου Υγρού Θαλάμου Υπολογισμός Χρόνου Παραμονής Λυμάτων Ονομαστική διάμετρος αγωγού : Περιγραφή AΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (40ΕΤΙΑ) Εσωτερική διάμετρος αγωγού, d : Παροχή [l/s]: 12,32 Όγκος αγωγού [l]: Πάχος τοιχώματος αγωγού, s : Επιτρεπόμενες εκκινήσεις/h αντλίας: 12 Πραγματική ταχύτητα αγωγού [l/s]: 0,98 Λόγος Poisson, μ: Απαιτούμενος ενεργός όγκος [m 3 ]: 0,92 Χρόνος διάνυσης [min]: 25,75 Τύπος στήριξης αγωγού: Διάσταση x : 2,70 Απαιτούμενος αρ. εκκινήσεων για έξοδο λυμάτων: 3,0 Πίεση λειτουργίας, Η/ΔH op : Διάσταση y : 2,80 Παροχή αντλιών [l/s]: 12,32 Ταχύτητα ροής σε καν. λειτ., w 1 [m/s]: Βάθος z : 0,12 Ελάχιστη παροχή λυμάτων εισόδου [l/s]: 0,56 Ταχύτητα ροής μετά τη μεταβολή w 2 [m/s]: Επιλεχθέν βάθος z : 1,00 t 1 [min]: 10,71 Διάρκεια απότομης μεταβολής t s [s]: Πραγματικός ενεργός όγκος [m 3 ]: 7,56 t 2 [min]: 225,00 Υψόμετρο πυθμένα αγωγού εισόδου : 1,70 t [min]: 235,71 Στάθμη start : 1,55 Στάθμη stop : 0,55 Σt [min]: 707,14 22

23 Ρευστό Λύματα Πυκνότητα ρ: 998 kg/m 3, t [ o C]: 20,0 Κινηματική Συνεκτικότητα [m²/s]: 1,31E06 Τμήμα αγωγού Q [l/s] DN Dεσ. [mm] k [mm] [1] Σωλήνας PVC (ΔΙΔΥΜ.) 12,5atm 19, ,4 0, ,00 6 0,75 4,50 0,78 0, ,140 9,55 9,69 [2] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 19, ,0 0,25 5,50 1,56 0, ,13 0,13 [3] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 19, ,0 0,25 4,60 0,39 0, ,00 0,00 [4] Βάνα απομόνωσης συρταρωτή 19, ,0 1 4,00 4,00 1,56 0,495 0,49 [5] Βάνα απομόνωσης συρταρωτή 19, ,0 1 4,00 4,00 0,39 0,031 0,03 [6] Δικλείδα αντεπιστροφής 19, ,0 1 1,70 1,70 1,56 0,210 0,21 [7] Καμπύλη 90 ο 19, ,0 1 0,15 0,15 1,56 0,019 0,02 [8] Καμπύλη 90 ο 19, ,0 2 0,15 0,30 0,39 0,002 0,00 [9] Ταυ 19, ,0 1 1,30 1,30 1,56 0,161 0,16 [10] Ταυ 19, ,0 1 1,30 1,30 0,39 0,010 0,01 [11] Συστολή 19, ,0 1 0,50 0,50 3,80 0,368 0,37 [12] Έξοδος από σωληνογραμμή 19, ,0 1 0,50 0,50 0,39 0,004 0,00 Σh 1,44 9,69 11,13 Υπολογισμός Υδραυλικού Πλήγματος Επιλογή Μανομετρικού Χαρακτηριστικά Αντλίας Στάθμη Αναρρόφησης : 1,30 Στάθμη Κατάθλιψης : 27,80 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τύπος αντλίας: Γεωδαιτικό ύψος : 26,50 L Τεμ. ζ Σζ V [m/s] Re i [m/m] h ζ h L Δh=h ζ +h L Ρευστό: Συντελεστής τοποθέτησης αγωγού, c: Μανομετρικό αντλίας : Απαιτούμενη πίεση : 37,63 Πυκνότητα ρευστού, ρ [kg/m³]: Ταχύτητα μετάδοσης πλήγματος, α [m/s]: [bar]: Μέτρο διογκώσεως ρευστού, K [Pa]: Μεταβολή ταχύτητας, Δw=w 1 w 2 [m/s]: Παροχή αντλίας [l/s]: 19,10 Επιτάχυνση βαρύτητας, g [m/s²]: Χαρ. χρόνος μετάδοσης κύματος, t c [s]: [m 3 /hr]: 68,77 Μέτρο Ελαστικότητας αγωγού, Ε [Pa]: Υλικό Αγωγού: Υδραυλικό πλήγμα, ΔΗ sp : Ισχύς κινητήρα [KW]: Μέγιστη πίεση στο δίκτυο, ΔΗ max : Μήκος αγωγού, L : Υπολογισμός Ελάχιστου Όγκου Υγρού Θαλάμου Υπολογισμός Χρόνου Παραμονής Λυμάτων Ονομαστική διάμετρος αγωγού : Περιγραφή AΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (40ΕΤΙΑ) Εσωτερική διάμετρος αγωγού, d : Παροχή [l/s]: 38,21 Όγκος αγωγού [l]: Πάχος τοιχώματος αγωγού, s : Επιτρεπόμενες εκκινήσεις/h αντλίας: 12 Πραγματική ταχύτητα αγωγού [l/s]: 0,78 Λόγος Poisson, μ: Απαιτούμενος ενεργός όγκος [m 3 ]: 2,87 Χρόνος διάνυσης [min]: 49,29 Τύπος στήριξης αγωγού: Διάσταση x : 4,00 Απαιτούμενος αρ. εκκινήσεων για έξοδο λυμάτων: 3,0 Πίεση λειτουργίας, Η/ΔH op : Διάσταση y : 5,00 Παροχή αντλιών [l/s]: 19,10 Ταχύτητα ροής σε καν. λειτ., w 1 [m/s]: Βάθος z : 0,14 Ελάχιστη παροχή λυμάτων εισόδου [l/s]: 0,56 Ταχύτητα ροής μετά τη μεταβολή w 2 [m/s]: Επιλεχθέν βάθος z : 1,20 t 1 [min]: 21,57 Διάρκεια απότομης μεταβολής t s [s]: Πραγματικός ενεργός όγκος [m 3 ]: 24,00 t 2 [min]: 714,29 Υψόμετρο πυθμένα αγωγού εισόδου : 2,70 t [min]: 735,86 Στάθμη start : 2,50 Στάθμη stop : 1,30 Σt [min]: 2207,57 23

24 Ρευστό Λύματα Πυκνότητα ρ: 998 kg/m 3, t [ o C]: 20,0 Κινηματική Συνεκτικότητα [m²/s]: 1,31E06 Τμήμα αγωγού Q [l/s] DN Dεσ. [mm] k [mm] [1] Σωλήνας PVC 10atm 24, ,8 0, ,00 5 0,75 3,75 0,94 0, ,169 7,82 7,99 [2] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 12, ,0 0,25 4,30 0,98 0, ,04 0,04 [3] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 24, ,0 0,25 3,00 0,77 0, ,01 0,01 [4] Βάνα απομόνωσης συρταρωτή 12, ,0 1 4,00 4,00 0,98 0,197 0,20 [5] Δικλείδα αντεπιστροφής 12, ,0 1 1,70 1,70 0,98 0,084 0,08 [6] Καμπύλη 90 ο 12, ,0 1 0,15 0,15 0,98 0,007 0,01 [7] Ταυ 12, ,0 1 1,30 1,30 0,98 0,064 0,06 [8] Ταυ 24, ,0 1 1,30 1,30 0,77 0,039 0,04 [9] Συστολή 12, ,0 1 0,50 0,50 2,40 0,147 0,15 [10] Έξοδος από σωληνογραμμή 24, ,0 1 0,50 0,50 0,77 0,015 0,02 Σh 0,72 7,88 8,60 Υπολογισμός Υδραυλικού Πλήγματος Επιλογή Μανομετρικού Χαρακτηριστικά Αντλίας Στάθμη Αναρρόφησης : 0,15 Στάθμη Κατάθλιψης : 20,75 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τύπος αντλίας: Γεωδαιτικό ύψος : 20,60 L Τεμ. ζ Σζ V [m/s] Re i [m/m] h ζ h L Δh=h ζ +h L Ρευστό: Συντελεστής τοποθέτησης αγωγού, c: Μανομετρικό αντλίας : Απαιτούμενη πίεση : 29,20 Πυκνότητα ρευστού, ρ [kg/m³]: Ταχύτητα μετάδοσης πλήγματος, α [m/s]: [bar]: Μέτρο διογκώσεως ρευστού, K [Pa]: Μεταβολή ταχύτητας, Δw=w 1 w 2 [m/s]: Παροχή αντλίας [l/s]: 12,06 Επιτάχυνση βαρύτητας, g [m/s²]: Χαρ. χρόνος μετάδοσης κύματος, t c [s]: [m 3 /hr]: 43,43 Μέτρο Ελαστικότητας αγωγού, Ε [Pa]: Υλικό Αγωγού: Υδραυλικό πλήγμα, ΔΗ sp : Ισχύς κινητήρα [KW]: Μέγιστη πίεση στο δίκτυο, ΔΗ max : Μήκος αγωγού, L : Υπολογισμός Ελάχιστου Όγκου Υγρού Θαλάμου Υπολογισμός Χρόνου Παραμονής Λυμάτων Ονομαστική διάμετρος αγωγού : Περιγραφή AΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (40ΕΤΙΑ) Εσωτερική διάμετρος αγωγού, d : Παροχή [l/s]: 24,13 Όγκος αγωγού [l]: Πάχος τοιχώματος αγωγού, s : Επιτρεπόμενες εκκινήσεις/h αντλίας: 12 Πραγματική ταχύτητα αγωγού [l/s]: 0,47 Λόγος Poisson, μ: Απαιτούμενος ενεργός όγκος [m 3 ]: 1,81 Χρόνος διάνυσης [min]: 48,57 Τύπος στήριξης αγωγού: Διάμετρος : 3,20 Απαιτούμενος αρ. εκκινήσεων για έξοδο λυμάτων: 5,0 Πίεση λειτουργίας, Η/ΔH op : Παροχή αντλιών [l/s]: 12,06 Ταχύτητα ροής σε καν. λειτ., w 1 [m/s]: Βάθος z : 0,23 Ελάχιστη παροχή λυμάτων εισόδου [l/s]: 0,56 Ταχύτητα ροής μετά τη μεταβολή w 2 [m/s]: Επιλεχθέν βάθος z : 1,00 t 1 [min]: 11,65 Διάρκεια απότομης μεταβολής t s [s]: Πραγματικός ενεργός όγκος [m 3 ]: 8,04 t 2 [min]: 239,24 Υψόμετρο πυθμένα αγωγού εισόδου : 1,24 t [min]: 250,88 Στάθμη start : 1,15 Στάθμη stop : 0,15 Σt [min]: 1254,42 24

25 Ρευστό Λύματα Πυκνότητα ρ: 998 kg/m 3, t [ o C]: 20,0 Κινηματική Συνεκτικότητα [m²/s]: 1,31E06 Τμήμα αγωγού Q [l/s] DN Dεσ. [mm] k [mm] [1] Σωλήνας PVC 10atm 19, ,8 0, ,00 3 0,75 2,25 0,76 0, ,066 4,50 4,57 [2] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 19, ,0 0,25 4,00 1,58 0, ,10 0,10 [3] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 19, ,0 0,25 2,10 0,62 0, ,00 0,00 [4] Βάνα απομόνωσης συρταρωτή 19, ,0 1 4,00 4,00 1,58 0,510 0,51 [5] Δικλείδα αντεπιστροφής 19, ,0 1 1,70 1,70 1,58 0,217 0,22 [6] Καμπύλη 90 ο 19, ,0 1 0,15 0,15 1,58 0,019 0,02 [7] Ταυ 19, ,0 1 1,30 1,30 1,58 0,166 0,17 [8] Ταυ 19, ,0 1 1,30 1,30 0,62 0,025 0,03 [9] Συστολή 19, ,0 1 0,50 0,50 3,86 0,380 0,38 [10] Έξοδος από σωληνογραμμή 19, ,0 1 0,50 0,50 0,62 0,010 0,01 Σh 1,39 4,60 6,00 Υπολογισμός Υδραυλικού Πλήγματος Επιλογή Μανομετρικού Χαρακτηριστικά Αντλίας Στάθμη Αναρρόφησης : 1,60 Στάθμη Κατάθλιψης : 3,51 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τύπος αντλίας: Γεωδαιτικό ύψος : 5,11 L Τεμ. ζ Σζ V [m/s] Re i [m/m] h ζ h L Δh=h ζ +h L Ρευστό: Συντελεστής τοποθέτησης αγωγού, c: Μανομετρικό αντλίας : Απαιτούμενη πίεση : 11,11 Πυκνότητα ρευστού, ρ [kg/m³]: Ταχύτητα μετάδοσης πλήγματος, α [m/s]: [bar]: Μέτρο διογκώσεως ρευστού, K [Pa]: Μεταβολή ταχύτητας, Δw=w 1 w 2 [m/s]: Παροχή αντλίας [l/s]: 19,40 Επιτάχυνση βαρύτητας, g [m/s²]: Χαρ. χρόνος μετάδοσης κύματος, t c [s]: [m 3 /hr]: 69,85 Μέτρο Ελαστικότητας αγωγού, Ε [Pa]: Υλικό Αγωγού: Υδραυλικό πλήγμα, ΔΗ sp : Ισχύς κινητήρα [KW]: Μέγιστη πίεση στο δίκτυο, ΔΗ max : Μήκος αγωγού, L : Υπολογισμός Ελάχιστου Όγκου Υγρού Θαλάμου Υπολογισμός Χρόνου Παραμονής Λυμάτων Ονομαστική διάμετρος αγωγού : Περιγραφή AΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (40ΕΤΙΑ) Εσωτερική διάμετρος αγωγού, d : Παροχή [l/s]: 19,40 Όγκος αγωγού [l]: Πάχος τοιχώματος αγωγού, s : Επιτρεπόμενες εκκινήσεις/h αντλίας: 12 Πραγματική ταχύτητα αγωγού [l/s]: 0,76 Λόγος Poisson, μ: Απαιτούμενος ενεργός όγκος [m 3 ]: 1,46 Χρόνος διάνυσης [min]: 26,45 Τύπος στήριξης αγωγού: Διάμετρος : 3,20 Απαιτούμενος αρ. εκκινήσεων για έξοδο λυμάτων: 4,0 Πίεση λειτουργίας, Η/ΔH op : Παροχή αντλιών [l/s]: 19,40 Ταχύτητα ροής σε καν. λειτ., w 1 [m/s]: Βάθος z : 0,18 Ελάχιστη παροχή λυμάτων εισόδου [l/s]: 0,56 Ταχύτητα ροής μετά τη μεταβολή w 2 [m/s]: Επιλεχθέν βάθος z : 1,00 t 1 [min]: 7,11 Διάρκεια απότομης μεταβολής t s [s]: Πραγματικός ενεργός όγκος [m 3 ]: 8,04 t 2 [min]: 239,24 Υψόμετρο πυθμένα αγωγού εισόδου : 0,48 t [min]: 246,35 Στάθμη start : 0,60 Στάθμη stop : 1,60 Σt [min]: 985,39 25

26 Ρευστό Λύματα Πυκνότητα ρ: 998 kg/m 3, t [ o C]: 20,0 Κινηματική Συνεκτικότητα [m²/s]: 1,31E06 Τμήμα αγωγού Q [l/s] DN Dεσ. [mm] k [mm] [1] Σωλήνας PVC 10atm 10, ,2 0,25 350,00 1 0,75 0,75 0,68 0, ,018 1,45 1,47 [2] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 10, ,0 0,25 4,00 0,87 0, ,03 0,03 [3] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 10, ,0 0,25 2,10 0,60 0, ,01 0,01 [4] Βάνα απομόνωσης συρταρωτή 10, ,0 1 4,00 4,00 0,87 0,153 0,15 [5] Δικλείδα αντεπιστροφής 10, ,0 1 1,70 1,70 0,87 0,065 0,06 [6] Καμπύλη 90 ο 10, ,0 1 0,15 0,15 0,87 0,006 0,01 [7] Ταυ 10, ,0 1 1,30 1,30 0,87 0,050 0,05 [8] Ταυ 10, ,0 1 1,30 1,30 0,60 0,024 0,02 [9] Συστολή 10, ,0 1 0,50 0,50 2,11 0,114 0,11 [10] Έξοδος από σωληνογραμμή 10, ,0 1 0,50 0,50 0,60 0,009 0,01 Σh 0,44 1,49 1,93 Υπολογισμός Υδραυλικού Πλήγματος Επιλογή Μανομετρικού Χαρακτηριστικά Αντλίας Στάθμη Αναρρόφησης : 0,25 Στάθμη Κατάθλιψης : 2,97 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τύπος αντλίας: Γεωδαιτικό ύψος : 3,22 L Τεμ. ζ Σζ V [m/s] Re i [m/m] h ζ h L Δh=h ζ +h L Ρευστό: Συντελεστής τοποθέτησης αγωγού, c: Μανομετρικό αντλίας : Απαιτούμενη πίεση : 5,15 Πυκνότητα ρευστού, ρ [kg/m³]: Ταχύτητα μετάδοσης πλήγματος, α [m/s]: [bar]: Μέτρο διογκώσεως ρευστού, K [Pa]: Μεταβολή ταχύτητας, Δw=w 1 w 2 [m/s]: Παροχή αντλίας [l/s]: 10,61 Επιτάχυνση βαρύτητας, g [m/s²]: Χαρ. χρόνος μετάδοσης κύματος, t c [s]: [m 3 /hr]: 38,21 Μέτρο Ελαστικότητας αγωγού, Ε [Pa]: Υλικό Αγωγού: Υδραυλικό πλήγμα, ΔΗ sp : Ισχύς κινητήρα [KW]: Μέγιστη πίεση στο δίκτυο, ΔΗ max : Μήκος αγωγού, L : Υπολογισμός Ελάχιστου Όγκου Υγρού Θαλάμου Υπολογισμός Χρόνου Παραμονής Λυμάτων Ονομαστική διάμετρος αγωγού : Περιγραφή AΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (40ΕΤΙΑ) Εσωτερική διάμετρος αγωγού, d : Παροχή [l/s]: 10,61 Όγκος αγωγού [l]: 5481 Πάχος τοιχώματος αγωγού, s : Επιτρεπόμενες εκκινήσεις/h αντλίας: 12 Πραγματική ταχύτητα αγωγού [l/s]: 0,68 Λόγος Poisson, μ: Απαιτούμενος ενεργός όγκος [m 3 ]: 0,80 Χρόνος διάνυσης [min]: 8,60 Τύπος στήριξης αγωγού: Διάσταση x : 2,70 Απαιτούμενος αρ. εκκινήσεων για έξοδο λυμάτων: 1,0 Πίεση λειτουργίας, Η/ΔH op : Διάσταση y : 2,80 Παροχή αντλιών [l/s]: 10,61 Ταχύτητα ροής σε καν. λειτ., w 1 [m/s]: Βάθος z : 0,11 Ελάχιστη παροχή λυμάτων εισόδου [l/s]: 0,56 Ταχύτητα ροής μετά τη μεταβολή w 2 [m/s]: Επιλεχθέν βάθος z : 1,00 t 1 [min]: 12,53 Διάρκεια απότομης μεταβολής t s [s]: Πραγματικός ενεργός όγκος [m 3 ]: 7,56 t 2 [min]: 225,00 Υψόμετρο πυθμένα αγωγού εισόδου : 0,85 t [min]: 237,53 Στάθμη start : 0,75 Στάθμη stop : 0,25 Σt [min]: 237,53 26

27 Ρευστό Λύματα Πυκνότητα ρ: 998 kg/m 3, t [ o C]: 20,0 Κινηματική Συνεκτικότητα [m²/s]: 1,31E06 Τμήμα αγωγού Q [l/s] DN Dεσ. [mm] k [mm] [1] Σωλήνας PVC 10atm 7, ,6 0,25 514,00 3 0,75 2,25 0,62 0, ,045 2,09 2,14 [2] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 7, ,0 0,25 4,00 1,00 0, ,05 0,05 [3] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 7, ,0 0,25 2,50 0,64 0, ,01 0,01 [4] Βάνα απομόνωσης συρταρωτή 7, ,0 1 4,00 4,00 1,00 0,204 0,20 [5] Δικλείδα αντεπιστροφής 7, ,0 1 1,70 1,70 1,00 0,087 0,09 [6] Καμπύλη 90 ο 7, ,0 1 0,15 0,15 1,00 0,008 0,01 [7] Ταυ 7, ,0 1 1,30 1,30 1,00 0,066 0,07 [8] Ταυ 7, ,0 1 1,30 1,30 0,64 0,027 0,03 [9] Συστολή 7, ,0 1 0,50 0,50 2,37 0,143 0,14 [10] Έξοδος από σωληνογραμμή 7, ,0 1 0,50 0,50 0,64 0,010 0,01 Σh 0,59 2,16 2,75 Υπολογισμός Υδραυλικού Πλήγματος Επιλογή Μανομετρικού Χαρακτηριστικά Αντλίας Στάθμη Αναρρόφησης : 5,30 Στάθμη Κατάθλιψης : 16,47 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τύπος αντλίας: Γεωδαιτικό ύψος : 11,17 L Τεμ. ζ Σζ V [m/s] Re i [m/m] h ζ h L Δh=h ζ +h L Ρευστό: Συντελεστής τοποθέτησης αγωγού, c: Μανομετρικό αντλίας : Απαιτούμενη πίεση : 13,92 Πυκνότητα ρευστού, ρ [kg/m³]: Ταχύτητα μετάδοσης πλήγματος, α [m/s]: [bar]: Μέτρο διογκώσεως ρευστού, K [Pa]: Μεταβολή ταχύτητας, Δw=w 1 w 2 [m/s]: Παροχή αντλίας [l/s]: 7,85 Επιτάχυνση βαρύτητας, g [m/s²]: Χαρ. χρόνος μετάδοσης κύματος, t c [s]: [m 3 /hr]: 28,25 Μέτρο Ελαστικότητας αγωγού, Ε [Pa]: Υλικό Αγωγού: Υδραυλικό πλήγμα, ΔΗ sp : Ισχύς κινητήρα [KW]: Μέγιστη πίεση στο δίκτυο, ΔΗ max : Μήκος αγωγού, L : Υπολογισμός Ελάχιστου Όγκου Υγρού Θαλάμου Υπολογισμός Χρόνου Παραμονής Λυμάτων Ονομαστική διάμετρος αγωγού : Περιγραφή AΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (40ΕΤΙΑ) Εσωτερική διάμετρος αγωγού, d : Παροχή [l/s]: 7,85 Όγκος αγωγού [l]: 6470 Πάχος τοιχώματος αγωγού, s : Επιτρεπόμενες εκκινήσεις/h αντλίας: 12 Πραγματική ταχύτητα αγωγού [l/s]: 0,62 Λόγος Poisson, μ: Απαιτούμενος ενεργός όγκος [m 3 ]: 0,59 Χρόνος διάνυσης [min]: 13,74 Τύπος στήριξης αγωγού: Διάσταση x : 2,70 Απαιτούμενος αρ. εκκινήσεων για έξοδο λυμάτων: 1,0 Πίεση λειτουργίας, Η/ΔH op : Διάσταση y : 2,80 Παροχή αντλιών [l/s]: 7,85 Ταχύτητα ροής σε καν. λειτ., w 1 [m/s]: Βάθος z : 0,08 Ελάχιστη παροχή λυμάτων εισόδου [l/s]: 0,56 Ταχύτητα ροής μετά τη μεταβολή w 2 [m/s]: Επιλεχθέν βάθος z : 1,00 t 1 [min]: 17,29 Διάρκεια απότομης μεταβολής t s [s]: Πραγματικός ενεργός όγκος [m 3 ]: 7,56 t 2 [min]: 225,00 Υψόμετρο πυθμένα αγωγού εισόδου : 6,46 t [min]: 242,29 Στάθμη start : 6,30 Στάθμη stop : 5,30 Σt [min]: 242,29 27

28 Ρευστό Λύματα Πυκνότητα ρ: 998 kg/m 3, t [ o C]: 20,0 Κινηματική Συνεκτικότητα [m²/s]: 1,31E06 Τμήμα αγωγού Q [l/s] DN Dεσ. [mm] k [mm] [1] Σωλήνας HDPE 3ης γενιάς 10atm 4, ,2 0,25 747,00 2 0,75 1,50 0,49 0, ,018 2,27 2,29 [2] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 4, ,0 0,25 4,00 0,93 0, ,06 0,06 [3] Χαλυβδοσωλήνας άνευ ραφής 4, ,0 0,25 2,50 0,59 0, ,01 0,01 [4] Βάνα απομόνωσης συρταρωτή 4, ,0 1 4,00 4,00 0,93 0,175 0,17 [5] Δικλείδα αντεπιστροφής 4, ,0 1 1,70 1,70 0,93 0,074 0,07 [6] Καμπύλη 90 ο 4, ,0 1 0,15 0,15 0,93 0,007 0,01 [7] Ταυ 4, ,0 1 1,30 1,30 0,93 0,057 0,06 [8] Ταυ 4, ,0 1 1,30 1,30 0,59 0,023 0,02 [9] Συστολή 4, ,0 1 0,50 0,50 1,40 0,050 0,05 [10] Έξοδος από σωληνογραμμή 4, ,0 1 0,50 0,50 0,59 0,009 0,01 Σh 0,41 2,35 2,76 Υπολογισμός Υδραυλικού Πλήγματος Επιλογή Μανομετρικού Χαρακτηριστικά Αντλίας Στάθμη Αναρρόφησης : 4,70 Στάθμη Κατάθλιψης : 11,65 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τύπος αντλίας: Γεωδαιτικό ύψος : 6,95 L Τεμ. ζ Σζ V [m/s] Re i [m/m] h ζ h L Δh=h ζ +h L Ρευστό: Συντελεστής τοποθέτησης αγωγού, c: Μανομετρικό αντλίας : Απαιτούμενη πίεση : 9,71 Πυκνότητα ρευστού, ρ [kg/m³]: Ταχύτητα μετάδοσης πλήγματος, α [m/s]: [bar]: Μέτρο διογκώσεως ρευστού, K [Pa]: Μεταβολή ταχύτητας, Δw=w 1 w 2 [m/s]: Παροχή αντλίας [l/s]: 4,65 Επιτάχυνση βαρύτητας, g [m/s²]: Χαρ. χρόνος μετάδοσης κύματος, t c [s]: [m 3 /hr]: 16,75 Μέτρο Ελαστικότητας αγωγού, Ε [Pa]: Υλικό Αγωγού: Υδραυλικό πλήγμα, ΔΗ sp : Ισχύς κινητήρα [KW]: Μέγιστη πίεση στο δίκτυο, ΔΗ max : Μήκος αγωγού, L : Υπολογισμός Ελάχιστου Όγκου Υγρού Θαλάμου Υπολογισμός Χρόνου Παραμονής Λυμάτων Ονομαστική διάμετρος αγωγού : Περιγραφή AΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 7 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (40ΕΤΙΑ) Εσωτερική διάμετρος αγωγού, d : Παροχή [l/s]: 4,65 Όγκος αγωγού [l]: 7125 Πάχος τοιχώματος αγωγού, s : Επιτρεπόμενες εκκινήσεις/h αντλίας: 12 Πραγματική ταχύτητα αγωγού [l/s]: 0,49 Λόγος Poisson, μ: Απαιτούμενος ενεργός όγκος [m 3 ]: 0,35 Χρόνος διάνυσης [min]: 25,51 Τύπος στήριξης αγωγού: Διάσταση x : 2,70 Απαιτούμενος αρ. εκκινήσεων για έξοδο λυμάτων: 1,0 Πίεση λειτουργίας, Η/ΔH op : Διάσταση y : 2,80 Παροχή αντλιών [l/s]: 4,65 Ταχύτητα ροής σε καν. λειτ., w 1 [m/s]: Βάθος z : 0,05 Ελάχιστη παροχή λυμάτων εισόδου [l/s]: 0,56 Ταχύτητα ροής μετά τη μεταβολή w 2 [m/s]: Επιλεχθέν βάθος z : 1,00 t 1 [min]: 30,79 Διάρκεια απότομης μεταβολής t s [s]: Πραγματικός ενεργός όγκος [m 3 ]: 7,56 t 2 [min]: 225,00 Υψόμετρο πυθμένα αγωγού εισόδου : 5,90 t [min]: 255,79 Στάθμη start : 5,70 Στάθμη stop : 4,70 Σt [min]: 255,79 28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ. εκέµβριος 2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ. εκέµβριος 2010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: «Έργα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300a)» 1.589.200,00 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300a)» 1.589.200,00 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300a)» 1.589.200,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300a\cons\tefhi\MAPS.doc N0300a/5288 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ Ι. Τ Ε Υ Χ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» Υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ» Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. <<Κρήτης και νήσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ: 646.930,32. Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3 Τεχνική Περιγραφή Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. <<Κρήτης και νήσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΜΟΣ: 646.930,32. Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3 Τεχνική Περιγραφή Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥ- ΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕ- ΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ... 1 2. ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ... 2 3. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ... 2

1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ... 1 2. ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ... 2 3. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ... 2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΑΣ Προϋπολογισμός 98.500,00 Ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Εισηγητής: Ιωάννης Προδρόμου Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.2.1 Φρεάτιο εισόδου, αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης, εσχάρωση... 3 Φρεάτιο εισόδου... 3 Θέσεις εκκένωσης βυτιοφόρων, Φρεάτια υποδοχής λυμάτων - βοθρολυμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων νήσου Θηρασίας (Ν2000a)» 1.276.000 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2000a\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000a/5247/B02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 926ΤΕΠ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 Τ01.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Α.Μ.: 2/13 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η / Μ ΕΓΚ/ ΣΕΩΝ [ 2/152 ] ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ / ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ Έργο ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΧΑΡΑ 1- ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300a)» 1.589.200,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

661. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ

661. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ 661.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 661. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΚΤΥΩΝ Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις σωληνώσεις και τα εξαρτήµατα δικτύων, που βρίσκονται εντός αντλιοστασίων ή δοµικών έργων, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ.ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ.ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ.ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ. K.Μ. : Π 48/2015 ΠΡΟΫΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΥΧΟΣ Η/Μ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 4.Β ΠΡΟΔIΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η.Μ.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η.Μ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα