ΑΘΗΝΑ, 04/02/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/317/13359 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΗΝΑ, 04/02/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/317/13359 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΑΘΗΝΑ, 04/02/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/317/13359 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: ΣΤ.ΤΖΑΡΤΖΟΥ Ταχ. /νση: Υψηλάντου Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: ΠΡΟΣ: ΕΛΜΑ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΛΕΚΚΑ ΑΘΗΝΑ Τηλ: Fax: ΘΕΜΑ: ηµοσίευση Πρόχειρου ιαγωνισµού Νο 23/2015 Σας παρακαλούµε να φροντίσετε για τη δηµοσίευση της συνηµµένης προκήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ» στις παρακάτω εφηµερίδες και στις αντίστοιχες ηµεροµηνίες: ΗΜΕΡΗΣΙΑ 28 & 29 / 04 /2015 ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 27& 29./04/2015 Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκοµείο. Θεωρήθηκε για την ακρίβεια Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ «ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ηµεροµηνία: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Επιµελητήρια (10) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: Γραφείο ιοίκησης Τµήµα Πληροφορικής (internet) νση Τεχνικής Υπηρεσίας Γραφείο Προµηθειών (2) Θεωρήθηκε για την Ηµεροµηνία: 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: ΣΤ.ΤΖΑΡΤΖΟΥ Ταχ. /νση: Υψηλάντου Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: ΑΘΗΝΑ, 04/02/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/317/ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» προκηρύσσει Πρόχειρο ιαγωνισµό Νο (23/2015) για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου όπου έχει αναρτηθεί η σχετική διακήρυξη & οι τεχνικές προδιαγραφές. Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίγραφα ως ακολούθως: Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στο κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «τεχνική προσφορά». Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στο κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «οικονοµική προσφορά». Οι προσφορές θα είναι καθαρογραµµένες χωρίς κενά, ξέσµατα και διορθώσεις και θα κατατεθούν έως 11/05/2015 ηµέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 στο πρωτόκολλο της Γραµµατείας του Νοσοκοµείου (Αρ. 317) Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 11/05/2015, ηµέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:30 µ.µ. Για περισσότερες πληροφορίες-διευκρινήσεις, µπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: και fax: τις εργάσιµες µέρες και ώρα 10:00-14:00. Θεωρήθηκε για την ακρίβεια Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ «ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ηµεροµηνία: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ Γραφείο ιοίκησης Τµήµα Πληροφορικής (internet) /νση Τεχνικής Υπηρεσίας Γραφείο Προµηθειών (2) 2

3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 05/03/ η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.11/07/ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό Νο 23/2015 για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ»-= Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1. Ν. 3527/2007 ΦΕΚ 25/α / Το υπ./ αριθµ. ΦΕΚ 1291/τεύχος Β/ που αφορά «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για την σύναψη. Συµβάσεων» 3. Το Π 102/87 (ΦΕΚ 60 α /6-5-87)όπως τροποποιήθηκε µε το Π 103/97(ΦΕΚ 97 α / ) 4. Την αριθµ / Απόφαση του ιοικητή του Νοσοκοµείου για την υλοποίηση της Απόφασης. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ», προϋπολογισµού δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. Α Α: 7Ψ8Τ4690ΩΧ-ΜΙΑ Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 11/05/2015.ηµέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:30 Π.Μ Οι Προσφορές θα κατατίθενται σφραγισµένες στην κεντρική Γραµµατεία του Νοσοκοµείου έως τις 11/05/2015 ηµέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 Π.Μ Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α)μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκουν τουλάχιστον στην Α1,Α2 και 1 η τάξη της κατηγορίας των οικοδοµικών έργων και ταυτόχρονα στις κατηγορίες Α1 και άνω της κατηγορίας Η/Μ εγκαταστάσεων. 3

4 β)κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εφόσον ανήκουν τουλάχιστον στην Α1, Α2 και 1 η τάξη της κατηγορίας οικοδοµικών έργων και στην Α1, Α2 και 1 η τάξη της κατηγορίας Η/Μ εγκαταστάσεων. Η προσφορά των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς σύµφωνο µε την τεχνική περιγραφή του έργου( παράρτηµα ). Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται: το κόστος και η µεταφορά των υλικών, το κόστος εργασίας και το προβλεπόµενο εργολαβικό όφελος. Το τίµηµα θα επιβαρύνεται µε τον αναλογούντα ΦΠΑ. Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού, όλα τα κατωτέρω δικαιολογητικά. 1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: Α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. Β. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας, εν έχει αποκλεισθεί από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα, Συµµετέχει σε µία µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού, εν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το ηµόσιο τοµέα, εν έχει κάνει ψευδής ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία, Αποδέχεται πλήρως την τεχνική περιγραφή του έργου και ότι η προσφορά της είναι σύµφωνη µε αυτή 2) Κατάλογο εκτελεσµένων έργων κατά την τελευταία τριετία, συνοδευόµενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, υπογεγραµµένα αρµοδίως (π.χ. από Μηχανικό) από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόµοια, ποιοτικά και ποσοτικά, έργα µε το έργο του διαγωνισµού, που θα αποδεικνύεται µε κατάσταση στην οποία θα γίνεται σαφής αναφορά, στο είδος των εργασιών, στον προϋπολογισµό και στον χρόνο εκτέλεσης / παράδοσης. Η αποδεδειγµένη εµπειρία σε παρόµοια έργα θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση. 3) Υπεύθυνη ήλωση ότι επισκέφθηκαν και έλαβαν γνώση του είδους των εργασιών και των συνθηκών του έργου. 4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα γνωστοποιείται ο µηχανικός ασφαλείας της επιχείρησης. 5) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα ορίζεται ο επιτόπου επιβλέπων Μηχανικός της επιχείρησης, ειδικότητας αντίστοιχης του προς εκτέλεση έργου. - Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας υποβάλλεται δήλωση υπογεγραµµένη από τους νόµιµους εκπροσώπους των µελών για τη σύσταση της κοινοπραξίας. Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα κα ΤΖAΡΤΖΟΥ & κος Ι.ΣΚΑΝ ΑΛΗΣ Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 20 ηµερολογιακές 4

5 Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα µέρες (180) ηµερολογιακές ηµέρες, προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος του τµήµατος που θα αναλάβει, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. Θεωρήθηκε για την ακρίβεια Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α.«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ηµεροµηνία: ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Προµήθεια και εγκατάσταση ψυκτικού θαλάµου. Κατασκευή αντιολισθητικού βιοµηχανικού δαπέδου µε υπόστρωµα. Μεταφορά και επανασύνδεση των υπαρχόντων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στον εξωτερικό τοίχο. Τοποθέτηση κατάλληλων µεταλλικών κιβωτίων IP 65 τύπου pillar για προστασία των εγκαταστάσεων από την βροχή. ΓΕΝΙΚΑ Για τον ψυκτικό θάλαµο θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές (Κ.Υ.Α ΦΕΚ 1537/τεύχος Β / ) : 5

6 Ο ψυκτικός θάλαµος πρέπει να είναι επαρκούς χωρητικότητας (ανάλογης µε το µέγεθος της ΥΜ), να φέρει στην πόρτα του το διεθνές σύµβολο του µολυσµατικού και επικίνδυνου και τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα». Η κατασκευή του θαλάµου πρέπει να είναι από υλικά υψηλής ανθεκτικότητας µε αντοχή στην οξείδωση. Ο θάλαµος πρέπει να είναι βαµµένος εξωτερικά και εσωτερικά, µε υψηλής αντοχής χρώµατα. Ο θάλαµος να διαθέτει αντιολισθητικό δάπεδο µε κατάλληλο υπόστρωµα (µεταλλικό ή βιοµηχανικού τύπου) για ενίσχυση του δαπέδου. Να υπάρχει µόνωση. Ο θάλαµος να φέρει µεταλλική πόρτα, η οποία κλείνει αεροστεγώς, µε εξωτερικό διακόπτη για την ενεργοποίηση του εσωτερικού φωτισµού ή να υπάρχει εσωτερικό σύστηµα φωτισµού µε αδιάβροχες λυχνίες οι οποίες να τίθενται σε λειτουργία άµεσα µε το άνοιγµα της πόρτας. Η ηλεκτρική εγκατάσταση, πρέπει να αποτελείται από έναν εξωτερικό πίνακα, µεταλλικό, για τη σωστή λειτουργία και τον έλεγχο του ψυκτικού θαλάµου. Ο πίνακας, πρέπει να διαθέτει ένα ρυθµιζόµενο θερµοστάτη, µια µικροαυτόµατη ασφάλεια, και έναν ρευµατολήπτη βιοµηχανικού τύπου, στεγανό. Το σύστηµα ψύξης πρέπει να είναι αυτόνοµο, µε ψυκτική µονάδα συντήρησης και να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τη σωστή και αυτόµατη λειτουργία του. Ο θάλαµος να διαθέτει πόµολο ασφαλείας για άνοιγµα και από το εσωτερικό του. Ψ1 ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ) ΜΗΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΨΗ) ΠΛΑΤΟΣ (ΒΑΘΟΣ) ΥΨΟΣ : 4,10 m : 2,70 m : 3,30 m ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ m³ : 36 (ΚΑΘΑΡΟ 30) ΕΜΒΑ ΟΝ m² : 11 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ : ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΙΘΑΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ : έως 1 ΜΗΝA ΤΡΟΠΟΣ ΨΥΞΕΩΣ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 0 0 C ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ : 50% ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: 8 ΤΟΝΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΨΥΧΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ : 20% (δυνατ. αποθ.) ΑΝΩΤΑΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 30 0 C 6

7 ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ:18 ΩΡΕΣ / 24ΩΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ : 40 0 C ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ : 45% ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ : 4 ΚW (Σε θερµοκρασία εξάτµισης 8 0 C και θερµοκρασία συµπύκνωσης 50 0 C). Ο Ψυκτικός θάλαµος αποτελείτε από τα παρακάτω µέρη : α) ΤΗΝ ΜΟΝΩΣΗ β) ΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΑ γ) ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Το κάθε µέρος αναλύεται ως εξής: α) ΜΟΝΩΣΗ ΜΟΝΩΣΗ ΠΛΑΝΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ: Πάνελ πάχους 8 cm επικαλυµµένο µε ειδικό PVC κατάλληλο για τρόφιµα, διογκωµένης πολυουρεθάνης. ΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ: Πάνελ πάχους 8 cm επικαλυµµένο µε ειδικό PVC κατάλληλο για τρόφιµα, διογκωµένης πολυουρεθάνης. ΤΥΠΟΣ - ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΜΟΝΩΣΗ ΠΟΡΤΑΣ :Συρόµενη, 160 cm X 220 cm (καθαρές διαστάσεις), διογκωµένη πολυουρεθάνη 40 έως 44kg/m3. Στην πόρτα περιµετρικά εσωτερικά θα υπάρχει αντίσταση για την αποφυγή σχηµατισµού πάγου. Στη πόρτα θα υπάρχει πόµολο ασφαλείας για άνοιγµα και από το εσωτερικό του καθώς και διάφανη κουρτίνα PVC αποσπώµενη. Εσωτερικά σε όλες τις γωνίες θα υπάρχει υγειονοµική PVC γωνία και στην κάτω µεριά ειδικό PVC σοβατεπί Σε όλες τις ραφές των πάνελ (ενώσεις) θα τοποθετηθούν κατάλληλα µονωτικά υλικά (σιλικόνη), για την τέλεια στεγανοποίηση τους. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΝΕΛ : Προβαµµένα χαλυβδοελάσµατα πάχους 0,5-0,6 mm, γαλβανισµένα εν θερµώ, µε επίστρωση πολυεστερικής βαφής. Η βαφή είναι ατοξική, αντιµυκητική, κατάλληλη για χρήση σε χώρους αποθήκευσης. Η Πολυουρεθάνη θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Πυκνότητα kg/m³ Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας λ = 0,018 Kcal/m h C (στους 10 C) Ποσοστό κλειστών κυψελίδων 90-98%. Υψηλή αντίσταση στην φωτιά, σύµφωνα µε ISO 3682, κατηγορία B2- DIN

8 Εξωτερικός αρµός µε πλάτος 2mm µε δυνατότητα πλήρωσης από υγειονοµικού τύπου σφραγιστικά (σιλικόνες κλπ). Ειδικά διαµορφωµένη ένωση των πάνελ για εξασφάλιση της µέγιστης θερµοµονωτικής συµπεριφοράς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα πάνελ θα είναι χρώµατος λευκού (ή επιλογής της Υπηρεσίας), µε ελαφριά διαµόρφωση κι από τις δύο πλευρές, για µεγαλύτερη αντοχή στα χτυπήµατα κατά την φάση της φορτοεκφόρτωσης του ψυκτικού θαλάµου. β) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΑ Ο ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΘΑ ΟΥΛΕΥΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ, ΜΕ ΙΚΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (SPLIT TYPE), ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Το ψυκτικό µηχάνηµα θα τοποθετηθεί και στερεωθεί κατάλληλα, στο επάνω µέρος του θαλάµου, καθώς επίσης και όλες οι απαραίτητες διατάξεις αυτοµατισµού και ασφαλείας για την σωστή και οµαλή λειτουργία του. Καθώς και ο πίνακας ισχύος και αυτοµατισµού. Στον εµπρόσθιο χώρο του θαλάµου θα τοποθετηθεί µεταλλικός πίνακας, κατάλληλων διαστάσεων, µε IP 65, που θα περιλαµβάνει εντός του, έναν ρυθµιζόµενο θερµοστάτη για τη σωστή λειτουργία και έλεγχο του ψυκτικού θαλάµου, µία κατάλληλη µικροαυτόµατη ασφάλεια και έναν ρευµατολήπτη βιοµηχανικού τύπου, στεγανό. ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ. ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ: ΙΠΠΟ ΥΝΑΜΗ : 4 HP 380V ΤΥΠΟΣ : ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ : ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ : R404Α ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ : 5,6 KW (Σε θερµοκρασία εξάτµισης C και θερµοκρασία συµπύκνωσης 50 0 C). ΨΥΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΕΡ ΦΙΑΛΗ 8

9 ΒΑΝΑ ΦΙΑΛΗΣ (ΕΞΟ ΟΣ) ΒΑΝΑ ΦΙΑΛΗΣ (ΕΙΣΟ ΟΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΙΑΛΗΣ ΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑ ΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ FREON R404Α ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙ Α ΥΓΡΟΥ ΨΥΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ. ΕΛΑΙΟΠΑΓΙ Α ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ Όλοι οι αεροψυκτήρες στον ψυκτικό θάλαµο θα φέρουν βάνες αποµόνωσης, και εκτονωτική βαλβίδα µε εξωτερικό εξισωτή. ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΑΣ) ΣΤΟΝ ΨΥΚΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΑΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΑΣ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ 5,6 KW, ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 10 0 C) ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ. Ο αεροψυκτήρας που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι εµπορικού τύπου (όχι ιδιοκατασκευή), και θα έχει υπολογιστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ψυκτικού θαλάµου, θα έχει δε δυνατότητα να καλύψει τις απώλειες των επιφανειών του θαλάµου καθώς και τις ανάγκες πρόψυξης φορτίου. Οι ανεµιστήρες που θα φέρουν θα είναι ευρωπαϊκοί, και το περίβληµά τους θα είναι κατασκευασµένο εξ ολοκλήρου από ανοδιωµένο αλουµίνιο. 9

10 Οι αεροψυκτήρες θα φέρουν βάνες αποµόνωσης και εκτονωτική βαλβίδα µε εξωτερικό εξισωτή. Ο ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ, ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΥΞΗ ΤΟΥ. Η ΑΠΟΨΥΞΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΑ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ. γ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΝΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ IP 65, ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ: ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ: ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ. 220V, Φ22 ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΤΗ ΠΟΡΤΑΣ ΦΩΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΕΛΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΡΕΛΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΡΕΛΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΡΕΛΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΡΕΛΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΟΝΤΕΣΕΡ ΘΕΡΜΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 10

11 ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΝΕΜΗΣΤΗΡΩΝ ΚΟΝΤΕΣΕΡ ΚΛΕΜΕΝΣ : ΡΑΓΑΣ Νο2 έως Νο4 ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΕΣ : Ανάλογοι των καλωδίων. ΚΑΝΑΛΙΑ,ΚΑΛΩ ΙΑ, ΕΜΑΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΙ ΙΑ ΟΧΗΣ ΦΑΣΕΩΝ Εξωτερικά δίπλα στην πόρτα του θαλάµου, θα υπάρχει πίνακας που θα διαθέτει ένα ρυθµιζόµενο θερµοστάτη για τη σωστή λειτουργία και έλεγχο του ψυκτικού θαλάµου, µία µικροαυτόµατη ασφάλεια και ένα ρευµατολήπτη βιοµηχανικού τύπου, στεγανό. Εσωτερικά δίπλα στην πόρτα του θαλάµου, θα υπάρχει µπουτόν πατητό κόκκινου χρώµατος στεγανό (τύπου µανιταριού) το οποίο θα συνδέεται µε εξωτερική φαροσειρήνα (alarm), και θα χρησιµοποιείται σε περίπτωση εγκλωβισµού. ΟΛΕΣ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟN ΑΝΑ ΟΧΟ, ΜΕ ΕΙ ΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠ[ΤΩΣΗ. ΟΛΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΙΑ, ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ, ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΛΠ, ΘΑ ΠΑΡΑ ΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (τύπου µανιταριού) ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ALARM) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΩΣ ΘΑΛΑΜΟΥ : Χελώνες 220V ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ : Με το άνοιγµα της πόρτας του θαλάµου θα ανοίγει το φως, θα κλείνει η ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα και θα σταµατάει η λειτουργία των ανεµιστήρων του εξατµιστή. Ψυκτικό κύκλωµα : Θα κατασκευασθεί από χάλκινες σωλήνες βαρέως, τύπου Αµερικής, µέχρι την διατοµή των 7/8, που είναι και η απαραίτητη για την απόσταση και την απαιτούµενη ισχύ του θαλάµου και µηχανήµατος. 11

12 Οι σωλήνες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι αµερικάνικου τύπου, ειδικοί για εφαρµογές ψύξης. Η στερέωση των σωληνώσεων θα γίνεται ανά ζεύγη (γραµµή υγρού γραµµή αναρρόφησης) µε ειδικά αντικραδασµικά στηρίγµατα. Σε εγκαταστάσεις µε διαφορετική στάθµη συµπιεστή συµπυκνωτή θα δίνεται κλίση 2% για την επιστροφή του ψυκτελαίου στον συµπιεστή. Λόγω του ότι το συγκρότηµα βρίσκεται σε υψηλότερο σηµείο από το ψυγείο, θα τοποθετηθεί ελαιοπαγίδα για την επιστροφή του ψυκτελαίου στον συµπιεστή. Οι σωλήνες των αναρροφήσεων θα µονώνονται µε µονωτικό σωλήνα τύπου Armaflex µε πάχος 19 mm. Θα γίνει τοποθέτηση όλων των επιµέρους απαραιτήτων εξαρτηµάτων για την ασφαλή και οµαλή λειτουργία του συστήµατος. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των δικτύων των σωληνώσεων και πριν από τη λειτουργία τους θα γίνει δοκιµή στεγανότητας. Στη συνέχεια θα γίνει έλεγχος στεγανότητας σε κενό που θα δηµιουργηθεί µε αντλία κενού. Μετά τον επιτυχή έλεγχο του στεγανότητας οι σωληνώσεις και τα στηρίγµατά τους θα ελεγχθούν για τη στεγανότητα των µονώσεων (συγκόλληση µεταξύ τους µε ειδική κόλλα για συγκολλήσεις µονώσεων τύπου Armaflex). Οι γραµµές αναρρόφησης θα µονωθούν ώστε να αποφευχθεί ο σχηµατισµός συµπυκνωµάτων στην επιφάνεια µόνωσης. Κατά τη διέλευση των σωληνώσεων µέσω οικοδοµικών στοιχείων, η θερµοµόνωση δεν θα διακόπτεται. Υδραυλικά : Η αποχέτευση του ψυκτικού θαλάµου έξω από τον ψυκτικό θάλαµο µε διαδροµή και σε σηµείο που θα υπόδειξη η Υπηρεσία, είναι υποχρέωσή του αναδόχου. ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ (ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ, ΠΛΑΪΝΑ ΠΑΧΟΥΣ 8 cm, ΠΟΡΤΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΡΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΩ ΙΩΝ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 12

13 DIGITAL ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΤΗΝ ΨΥΚΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΤΗΝ ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΤΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΙΧΟ, ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ PILAR ΜΕ IP 65, ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΡΟΧΗ. ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΑΚΟΠΤΗ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ Η ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟ ΕΙΧΘΕΙ. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Όλοι οι κατωτέρω όροι, είναι επί ποινή αποκλεισµού 1. Όλα τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριµένα από τους, κατά περίπτωση, αρµόδιους φορείς και σύµφωνα µε τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές και θα έχουν την έγκριση της ιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου. 2. Το ψυκτικό µηχάνηµα καθώς και όλα τα µέρη και εξαρτήµατα αυτού, θα έχουν εγγύηση διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών. 3. Όλα τα υλικά θα έχουν σήµανση CE και θα διαθέτουν τα, κατά περίπτωση, απαιτούµενα πιστοποιητικά. 4. Οι προµηθευτές θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγµένη εµπειρία στην κατασκευή παρόµοιων έργων. Τούτο θα αποδεικνύεται από τουλάχιστον µία βεβαίωση καλής εκτέλεσης, υπογεγραµµένη αρµοδίως, στην οποία θα αναφέρεται το είδος του έργου, ο προϋπολογισµός και η καλή εκτέλεση αυτού, η οποία θα περιλαµβάνεται στην προσφορά. 5. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών, από την υπογραφή της Σύµβασης. Καθυστέρηση µε υπαιτιότητα του ανάδοχου θα επιφέρει ποινική ρήτρα εις βάρος του. Οι προµηθευτές θα υποβάλουν µε την προσφορά, Υπεύθυνη ήλωση όπου θα δηλώνεται το χρονοδιάγραµµα. 13

14 6. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να προσέλθουν και να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών και θα υποβάλουν µε την προσφορά, Υπεύθυνη ήλωση ότι επισκέφθηκαν τον χώρο και έλαβαν γνώση των ειδικών συνθηκών του έργου. 7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επιτόπου Επιβλέποντα Μηχανικό ( ιπλωµατούχο ή Πτυχιούχο) καθώς και Τεχνικό Ασφαλείας ( ιπλωµατούχο ή Πτυχιούχο Μηχανικό) και θα υποβάλει µε την προσφορά, Υπεύθυνη ήλωση µε τα στοιχεία αυτών (ονοµατεπώνυµο πτυχίο ειδικότητα). 14

ΕΞ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α..Α.: 603ΖΟΡΕ1-22Τ. Τηλ. 210-5217327, 5217312-304 Fax: 210-5217315 2198/1994 & 2286/1995.

Α..Α.: 603ΖΟΡΕ1-22Τ. Τηλ. 210-5217327, 5217312-304 Fax: 210-5217315 2198/1994 & 2286/1995. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αθήνα, 04/08/2015 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & KOINΩΝΙΚΗΣ ΩΝΙΚΗΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ: 274635 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθµ. ιακ:11/2015 Ε.Τ.Α.Α. Α..Α.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0Χ46Ψ8Ζ6-Μ4Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0Χ46Ψ8Ζ6-Μ4Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 02/12/2013 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθμ.Πρωτ. 9289 Fax: 210.347.1105 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 18/ 03 /2014 Αρ. πρωτ. 164 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 18/2014 για την προµήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση: Παρµενίωνος 32, Κατερίνη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 28/03/2014. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 από 29

Ηµεροµηνία 28/03/2014. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 28/03/2014 1 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr URL dimoskarditsas.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 02-01- 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.11

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 15 / 2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΕΡΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ Π.Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ Π.Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 9.12.2014 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 3734 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α Α= - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 546 30 Θες/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 104 ΦΟΡΕΑΣ CPV 34142000-4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8714 Αριθµός Απόφασης 104 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1480/17-2-2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1480/17-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο : 28413-43172 Telefax : 28410-83327 e-mail- gkoxara@agnhosp.gr Ιστοσελίδα:www.agnhosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ηράκλειο 30-12-2011 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 600 Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ. Β. Την υπ αριθµ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ήµο ιονύσου

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ. Β. Την υπ αριθµ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ήµο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../.../205 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ. 4565, Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 24-7-2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 21005 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 13.00 ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής)

Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να παραδοθεί στην Γραµµατεία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το αργότερο µέχρι την 13.00 ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 18Π/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 18Π/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 279/24-5-11 Tηλέφωνο : 2810-392213 Telefax :

Διαβάστε περισσότερα

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. (ως προς τον Α.Π.- σημείο 6- Παραλαβή έργου- Μέρος Β Παράρτημα Β)

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. (ως προς τον Α.Π.- σημείο 6- Παραλαβή έργου- Μέρος Β Παράρτημα Β) OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον Α.Π.- σημείο 6- Παραλαβή έργου- Μέρος Β Παράρτημα Β) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. ΟΙΚ. 7015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο19/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο19/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο19/2014 Για την προµήθεια και εγκατάσταση δύο παρόµοιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7Λ6-ΙΥΤ. Πάτρα, 26/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: 81226/2415. : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163 : Α. Ψιλοβασιλόπουλος : 2613613409-10

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7Λ6-ΙΥΤ. Πάτρα, 26/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: 81226/2415. : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163 : Α. Ψιλοβασιλόπουλος : 2613613409-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα : Πανεπιστημίου 254 : 261 10 : 2610490163

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 12/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 12/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 12/6/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Ν. 2286/1995 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Ν. 2286/1995 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Αριθ. Πρωτ 21241 Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 Πληροφορίες: ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 29579/22-5-2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΩΝ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ21/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ21/2013 21 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μαρούσι 1/8/2013 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ 19001. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ21Α/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ21Α/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μαρούσι 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ 26658/29-10-2013 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα