Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου"

Transcript

1 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

2 Άδεια χρήσης Το παρόν υλικό στηρίζεται στην παρουσίαση «Προδιαγραφές Ανοικτών Μαθημάτων v.1» Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, καθ. Λάζαρος Μεράκος (Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων) και υπόκειται σε άδεια χρήσης: Creative Commons Αναφοράς. Η προσαρμογή έγινε από τη MY-AOC ΕΜΠ 2

3 Χρηματοδότηση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους 3

4 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης είναι: Η ανάλυση της έννοιας «Άνοικτα Ακαδημαϊκά Μαθήματα» με βάση την Πρόσκληση 101 Ο προσδιορισμός των επιμέρους στοιχείων που αποτελούν τα «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα» 4

5 Λίγα λόγια για το έργο Πρόσκληση 101 του Υπουργείου (2010) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ TA ΤΕΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» Ιδρυματικός & Επιστημονικός Υπεύθυνος: καθ. Γεώργιος Κοκολάκης 5

6 Βασικός στόχος Ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου χωρίς περιορισμούς για τους φοιτητές και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο προπτυχιακά μαθήματα στα ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Μικρή όμως η προσβασιμότητα για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο Προώθηση ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης ως ενισχυτικής δράσης συμβατικής εκπαίδευσης 6

7 Κριτήρια επιτυχίας Ο βαθμός ενεργοποίησης & συμμετοχής για τη δημιουργία Ανοικτών Μαθημάτων Ο αριθμός & η ποιότητα των μαθημάτων Η ευρεία χρήση τους από φοιτητές και από αυτοεκπαιδευόμενους Η δημιουργία συνεργιών και χώρων συνεργασίας μεταξύ μελών ΔΕΠ, ΑΕΙ, κ.λπ. 7

8 Κριτήρια Ανοικτών Μαθημάτων Τα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα (ΑΑΜ) οφείλουν να πληρούν τα εξής δύο κριτήρια: Το κριτήριο της Αυτοτέλειας Το κριτήριο Κάλυψης της Διδακτέας Υλης Το περιεχόμενο κάθε Ανοικτού Ψηφιακού Μαθήματος θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο επιτρέποντας την αυτοτελή μελέτη του. 8

9 Τι μπορεί να αποτελέσει ένα ΑΑΜ (1/3) 1. Οποιοδήποτε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) 1ου κύκλου σπουδών (προπτυχιακό ΠΣ) 2ου κύκλου σπουδών (μεταπτυχιακό ΠΣ) Κριτήριο κάλυψης διδακτέας ύλης: Ένα τυπικό ΑΑΜ πρέπει να καλύπτει το σύνολο της διδακτέας ύλης του 2. Όμως αποτελεί ΑΑΜ και ένα υποσύνολο των θεματικών ενοτήτων ενός μαθήματος που πληροί το κριτήριο της αυτοτέλειας. 3. Επίσης, ΑΑΜ αποτελεί η ξενόγλωσση έκδοση ενός εκ των ανωτέρω (πιστοποιείται ως επιπλέον ΑΑΜ στο πλαίσιο του έργου) 9

10 Τι μπορεί να αποτελέσει ένα ΑΑΜ (2/3) Άρα, ένα μέρος ενός μαθήματος Π.Σ. μπορεί να αναπτυχθεί ως ΑΑΜ μόνο εφόσον τεκμηριωθεί από το δημιουργό του (μέλος ΔΕΠ) η αυτοτέλεια του π.χ. αποτελεί αυτοτελές μάθημα σε άλλα ΠΣ της χώρας ή της αλλοδαπής ή αποτελεί ανεξάρτητο τμήμα ενός μαθήματος, π.χ. με σειριακή συνδιδασκαλία Μικρό μόνο ποσοστό του συνόλου των ΑΑΜ που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να είναι αυτής της κατηγορίας 10

11 Τι μπορεί να αποτελέσει ένα ΑΑΜ (3/3) Σημείωση: Εργαστήρια ή φροντιστηριακές ασκήσεις αποτελούν: είτε ένα διακριτό, αυτοτελές ΑΑΜ με βάση το Π.Σ. του Τμήματος ή το κριτήριο της αυτοτέλειας ή, προαιρετικά, μέρος ενός ΑΑΜ 11

12 Από τι αποτελείται ένα ΑΑΜ Ένα ΑΑΜ αποτελείται από: Εκπαιδευτικό Υλικό σημειώσεις, παρουσιάσεις, κ.λπ. Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας π.χ. περιγραφή εργαστηρίων, πειραμάτων, κ.λπ. Συνοδευτικές Πληροφορίες βιβλιογραφικές αναφορές, στόχοι μαθήματος, λέξεις κλειδιά, σχέση μαθήματος με άλλα, κ.λπ. 12

13 «Ελάχιστες» προδιαγραφές * Προδιαγραφή Α- Α+ Αναλυτική περιγραφή μαθήματος υποχρεωτικά υποχρεωτικά Αναλυτική περιγραφή στόχων μαθήματος υποχρεωτικά υποχρεωτικά Λέξεις κλειδιά, Βασικοί όροι μαθήματος υποχρεωτικά υποχρεωτικά Οργάνωση υλικού σε θεματικές ενότητες ή ενότητες διαλέξεων υποχρεωτικά υποχρεωτικά Αναλυτική περιγραφή στόχων ενοτήτων υποχρεωτικά υποχρεωτικά Λέξεις κλειδιά, βασικοί όροι ανά ενότητα υποχρεωτικά υποχρεωτικά Σημειώσεις, διαφάνειες και λοιπό υποστηρικτικό υλικό ανά διάλεξη υποχρεωτικά υποχρεωτικά Αναφορά βιβλιογραφίας υποχρεωτικά υποχρεωτικά Ασκήσεις προαιρετικά υποχρεωτικά Πολυμεσικό υλικό όπως καταγεγραμμένες βιντεο-διαλέξεις (με διαφάνειες) * Για τις κατηγορίες Α- και Α+, βάσει της Πρόσκλησης 101 (όχι) υποχρεωτικά 13

14 Εκπαιδευτικό Υλικό Υλικό που χρησιμοποιείται σήμερα στη «συμβατική» εκπαιδευτική διαδικασία (παραδόσεις ή/και εργαστήρια) Μπορεί να προέλθει από: Αναβάθμιση / ψηφιοποίηση υφιστάμενου υλικού: σημειώσεις, διαφάνειες, λογισμικό, οδηγίες και λοιπό υλικό σε ψηφιακή μορφή ψηφιοποίηση υφιστάμενου υλικού (π.χ. μέσω scanner, φωτογραφιών πειραμάτων με περιγραφή τους, κ.λπ.) Νέο ψηφιακό υλικό: δημιουργία νέων διαφάνειών, σημειώσεων, κ.λπ. 14

15 Προδιαγραφές για Ψηφιακό Υλικό Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό των παραδόσεων ή/και των εργαστηρίων θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο βάσει οδηγιών και προτύπων όσον αφορά: στα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Προσβασιμότητα στην Αισθητική 15

16 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Το υλικό που θα αναπτυχθεί θα παρέχεται με άδειες χρήσης creative commons (CC) Στόχος: Μέγιστη δυνατή προστασία των δικαιωμάτων των παραγωγών του εκπαιδευτικού υλικού και των Ιδρυμάτων Έλεγχος παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων: τήρηση των οδηγιών της Μονάδας Υποστήριξης* ώστε να αποφευχθούν προβλήματα χρήσης υλικού, για το οποίο δεν υπάρχουν κατάλληλα δικαιώματα ή χωρίς κατάλληλες αναφορές * ΜΥ-AOC 16

17 Προστασία δικαιωμάτων δημιουργών Η πνευματική ιδιοκτησία (Copyright) παραμένει στο δημιουργό και το Ίδρυμα Η κατάλληλη επιλογή άδειας CC προσφέρει την απαραίτητη κάλυψη: π.χ. CC BY-NC-ND Αναφορά-Μη-Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγο Έργο απαιτείται κατάλληλη αναφορά στο δημιουργό, απαγορεύεται χρήση για εμπορικούς σκοπούς και απαγορεύεται η χρήση του υλικού για δημιουργία άλλου έργου (π.χ. ενσωμάτωσή του, παραλλαγή του, κ.λπ.) 17

18 Άδειες Creative Commons 3.0 (Ελλάδα) CC BY Αναφορά CC BY-NC Αναφορά-Μη-Εμπορική CC BY-NC-ND Αναφορά-Μη-Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγο Έργο CC BY-ND Αναφορά-Όχι Παράγωγο Έργο CC BY-SA Αναφορά-Παρόμοια Διανομή v.3.0 CC BY-ND-SA Αναφορά-Μη-Εμπορική Χρήση- Παρόμοια Διανομή 18

19 Κανόνες δημοσιότητας Θα πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες δημοσιότητας που αναφέρονται στο σύνδεσμο 19

20 Προσβασιμότητα Υλικού Συστήνεται στα μέλη ΔΕΠ να διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τις οδηγίες προσβασιμότητας, τα templates που προτείνονται από τη MY-AOC (Powerpoint, Word, Libre-Office, κ.λπ.) Στόχοι η συμμόρφωση με το WCAG 2.0 AA (βασικός στόχος) η κοινή αισθητική και τεχνική αρτιότητα η βέλτιστη ενσωμάτωση του ψηφιακού υλικού στην Ιδρυματική πλατφόρμα των ΑΑΜ Οδηγίες, templates, FAQ, κ.λπ. 20

21 Αισθητική Προτροπή προς τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ: Nα ακολουθήσουν κοινές οδηγίες και κοινή μορφή σε επίπεδο Ιδρύματος Υπάρχει δυνατότητα χρήσης άλλης αισθητικής υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθούνται : οι γενικές οδηγίες ανάπτυξης παρουσιάσεων των Α.Α.Μ. οι οδηγίες του Ιδρύματος που αφορούν στην προσβασιμότητα του υλικού Τα μέλη ΔΕΠ θα έχουν πρόσβαση σε: Λιτά πρότυπα (ppt, doc, pdf, odp, odt) Τεχνική υποστήριξη από τη MY-AOC 21

22 Συνοδευτικές Πληροφορίες Είναι το σύνολο των πληροφοριών ενός ΑΑΜ που εισάγονται κατά την ανάρτησή του στην πλατφόρμα ΑΑΜ και διακρίνονται σε: Υποχρεωτικές Περιγραφή μαθήματος, Περιεχόμενα μαθήματος, Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος, Λέξεις κλειδιά, Δόμηση σε Θεματικές ενότητες, Προαπαιτoύμενα, Βιβλιογραφία, κ.α. Προαιρετικές Μέθοδος διδασκαλίας, Οργάνωση μαθήματος, Περιεχόμενα μαθήματος στην Αγγλική, κ.α. 22

23 Πιστοποίηση μαθήματος Τα ΑΑΜ θα πιστοποιηθούν ότι καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις σε σχέση με τη δομή και τα κριτήρια των προδιαγραφών όχι όμως με το περιεχόμενο Ο διδάσκων θα πρέπει να Τεκμηριώνει πώς ικανοποιείται το κριτήριο κάλυψης της διδακτέας ύλης αιτιολογήσει επαρκώς πώς ικανοποιείται το κριτήριο της αυτοτέλειας (σε περίπτωση που το ΑAΜ περιλαμβάνει μόνο ένα υποσύνολο από τις ενότητες ενός μαθήματος) 23

24 Έλεγχος πληρότητα ΑΑΜ - Εκπαιδευτικού υλικού Ένα ΑΑΜ για να θεωρηθεί ολοκληρωμένο θα πρέπει να: περιέχει τουλάχιστον τις διαφάνειες ή τις σημειώσεις ανά θεματική ενότητα ή ενότητα διαλέξεων ιδανικό: να περιέχει διαφάνειες και σημειώσεις πληροί κριτήριο κάλυψης της αντίστοιχης διδακτέας ύλης στο 100% απαίτηση για ψηφιακό υλικό που καλύπτει το σύνολο της ύλης περιλαμβάνει τις απαραίτητες συνοδευτικές πληροφορίες (στην πλατφόρμα ΑΑΜ) Είναι επιθυμητό τα μαθήματα να συνοδεύονται με όσο το δυνατόν περισσότερο υποστηρικτικό υλικό 24

Προδιαγραφές Aνοικτών Μαθημάτων

Προδιαγραφές Aνοικτών Μαθημάτων Προδιαγραφές Aνοικτών Μαθημάτων Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr Συντάκτες: Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Καθ. Λάζαρος Μεράκος Έκδοση: 1.0 Aπρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΟΙΚΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ του Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δρ. Χρήστος Βοζίκης Υπεύθυνος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του διδακτικού και τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοικτά Ψηφιακά Ημερίδα Ενημέρωσης: 17 Σεπτεμβρίου 2014 Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Η Δράση Η δράση "Ανοικτά Ψηφιακά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας "

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2259

Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2259 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2259 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705

Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.01, Απρίλιος 2013 Συντάκτης: Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Καθ. Λάζαρος Μεράκος Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.02, Απρίλιος 2014 Συντάκτης: Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Καθ. Λάζαρος Μεράκος Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρ. 07523/16.02.2012 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος. Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ

Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος. Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος AO Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης EKT, Διεθνές Συνέδριο - Ανοικτή Πρόσβαση, 16-18 Οκτωβρίου 2013 ανοικτά ψηφιακά μαθήματα (ΑΨΜ) «δωρεάν και ανοικτή διαδικτυακή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός: Δικαιώματα. Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Οδηγός: Δικαιώματα. Πνευματικής Ιδιοκτησίας Οδηγός: Δικαιώματα Πίνακας περιεχομένων 1. Εκπαιδευτικό υλικό... Error! Bookmark not defined. Διάκριση εκπαιδευτικού υλικού... Error! Bookmark not defined. Πνευματικής Ιδιοκτησίας Υλικό που έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός Πρόσκλησης: 02 Θεματική Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός Πρόσκλησης: 02 Θεματική Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) Αρ.Πρ. 684/18.5.2015 Αθήνα, 18/5/2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως 16 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) Αθήνα, 19/12/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως πενήντα εννέα (59) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ το έργο Ανοικτά Μαθήματα στην Εθνική του Διάσταση - πρόοδος και προβλήματα άλλων Πανεπιστημίων Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης Ημερίδα Ενημέρωσης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) Αρ.Πρ. 153/16.5.2014 Αθήνα, 16/5/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως 32 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Πρόσκληση Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα για Επιστήµες Μηχανικών και Πληροφορική Αριθµός Πρόσκλησης:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ Λάρισας Ακαδημαϊκή Οργάνωση Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Πρόταση 9/1/2012 Πρόταση Ακαδημαϊκής Οργάνωσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί σχέδιο πρότασης για

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.02, Απρίλιος 2014 Συντάκτης: Βαρζιώτης Φώτης, Καθηγητής Εφαρμογών Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός: 180.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι.

Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι. 03-04:Layout 1 29/07/2010 11:12 ΠΜ Page 5 Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδασκαλία: Οι δράσεις του Π.Ι. Σωτήριος Γκλαβάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ακρίτας Βεντούρης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Χρύσανθος

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 του Έργου «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες ΤΕΙ Αθήνας (ΤΕΙ-Α)» με κωδικό ΟΠΣ 304187 ΜΕΡΟΣ Α. Αντικείμενο & Προδιαγραφές έργου Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ερευνητικού και Πολιτιστικού Υλικού» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 45/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 95.850,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 45/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 95.850,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 45/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 95.850,00 Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του υποέργου του Δήμου Νεστορίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Παροχή Υπηρεσιών Επέκτασης και Αναβάθμισης Υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHRF: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα