Η αξιοποίηση των μαθητικών netbooks μέσω Κεντρικού Συστήματος Παρουσίασης και Προγράμματος Διαχείρισης Τάξης για την διδασκαλία της Γ εωμετρίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η αξιοποίηση των μαθητικών netbooks μέσω Κεντρικού Συστήματος Παρουσίασης και Προγράμματος Διαχείρισης Τάξης για την διδασκαλία της Γ εωμετρίας"

Transcript

1 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Η αξιοποίηση των μαθητικών netbooks μέσω Κεντρικού Συστήματος Παρουσίασης και Προγράμματος Διαχείρισης Τάξης για την διδασκαλία της Γ εωμετρίας Παναγιώτης Λιακέας1, Λεμονιά Γολικίδου1, Ευάγγελος Κ ανίδης2 1Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 30 Γυμνάσιο Ελευσίνας 2 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Γ' Αθήνας και Δυτικής Αττικής, Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της Γεωμετρίας. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η αξιοποίηση των μαθητικών netbooks που πήραν οι μαθητές της Α Γυμνασίου το 2009 μέσα από τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού GeoGebra, με την υποστήριξη του προγράμματος διαχείρισης τάξης italc, καθώς και την προϋπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των αιθουσών του σχολείου μας. Οι αίθουσες του σχολείου είναι εξοπλισμένες με συστήματα κεντρικής παρουσίασης, με ενσύρματη και ασύρματη δικτύωση. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι ο καθηγητής και οι μαθητές αξιοποίησαν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας σε περιβάλλον συνεργατικής μάθησης και επέτυχαν θετικά αποτελέσματα. Λέξεις Κλειδιά: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, διδασκαλία Γεωμετρίας. 1. Εισαγωγή Η εισαγωγή της Πληροφορικής στην Ελληνική εκπαίδευση στα μέσα της δεκαετίας του 80 ακολούθησε κυρίως το τεχνοκεντρικό πρότυπο, δηλαδή τη διδασκαλία της Πληροφορικής ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο. Ακολούθως από το 1990 ξεκίνησε η σταδιακή εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα (Κόμης 2004). Η νέα αυτή πραγματικότητα πέρα από ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήση των νέων τεχνολογιών δημιούργησε την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του ρόλου του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός πρέπει πλέον να δρα ως καθοδηγητής, βοηθός και σχεδιαστής ώστε να υποστηρίζει με αυτή την στάση του την διαδικασία μάθησης με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Επιπλέον το σχολικό περιβάλλον πρέπει να υποστηρίζει τον παραπάνω ρόλο των καθηγητών αλλά και τη μάθηση των μαθητών, με το να τους προσφέρει την κατάλληλη τεχνική υποδομή (Rogers, 2003). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην διδακτική διαδικασία που ακολουθήθηκε στο 3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας. Η ενσωμάτωση αυτή είχε σκοπό τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης σύμφωνου με τις τρεις πρώτες αρχές μάθησης της γνωστικής επιστήμης: την ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 458 ενεργή συμμετοχή του μαθητή, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν νόημα (Βοσνιάδου, 2001). Με βάση τις αρχές αυτές ξεκίνησε να δημιουργείται από το σχολικό έτος ένα περιβάλλον μάθησης με στόχο, η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία να είναι μια καθημερινή παιδαγωγική πρακτική και όχι κάτι περιστασιακό και εφήμερο. Σε κάθε μία από τις αίθουσες και τα εργαστήρια του σχολείου τοποθετήθηκε από ένα κεντρικό σύστημα παρουσίασης που αποτελείται από ψηφιακή τηλεόραση 47" συνδεδεμένη με υπολογιστή και εξοπλισμό για ενσύρματη και ασύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο. Η διάθεση netbooks σε όλους τους μαθητές της Α τάξης το σχολικό έτος , αποτέλεσε μια πρόκληση για την αξιοποίησή τους στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Για τη διαχείριση και τον έλεγχο των υπολογιστών των μαθητών χρησιμοποιήθηκε το ελεύθερο λογισμικό italc. Ενώ παράλληλα εγκαταστάθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για τη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων κατάλληλα λογισμικά. Με τον τρόπο αυτό η παραδοσιακή τάξη μεταμορφώθηκε σε ένα παραγωγικό εργαστήριο με μαθητές που συμμετείχαν ενεργά, αλληλοεπιδρούσαν και συμμετείχαν σε μαθησιακές δραστηριότητες. 2. Η υλικοτεχνική υποδομή της διδασκαλίας 2.1 Το Σύστημα παρουσίασης Η διδασκαλία σε μία τυπική αίθουσα όταν μαθητές έχουν μπροστά τους ανοιχτό ένα netbook είναι μια πολύ δύσκολη και ιδιαίτερα κοπιαστική διαδικασία για τον εκπαιδευτικό αλλά και τους μαθητές. Ο διδάσκων προσπαθεί με λόγια να περιγράψει αυτά που βλέπουν οι μαθητές στην οθόνη τους και να τους δώσει οδηγίες για να κάνουν κινήσεις και επιλογές σε διάφορα σημεία της. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα ιδιαίτερα στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου, όπου οι πιο πολλοί μαθητές δεν έχουν ακόμη καλή γνώση της χρήσης των Η/Υ και των λογισμικών. Έτσι διακόπτουν συχνά την ροή του μαθήματος με συνεχείς ερωτήσεις, κυρίως λόγω της μη κατανόησης κάποιων σχετικά πολύπλοκων οδηγιών. Αναγκάζεται έτσι ο διδάσκων να πηγαίνει δίπλα στο κάθε μαθητή που ρωτάει κάτι να βλέπει στο netbook και να δίνει οδηγίες, χάνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο και πολύ συχνά επεξηγώντας διαδοχικά σε διαφορετικούς μαθητές το ίδιο πράγμα. Το ήδη υπάρχον σύστημα παρουσίασης (δηλαδή η ψηφιακή τηλεόραση 47" που λειτουργεί ως οθόνη ενός υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με ασύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι) χρησιμοποιήθηκε ώστε οι μαθητές να βλέπουν ταυτόχρονα όσα ακούν από τον διδάσκοντα. Διαπιστώθηκε μετά από διδασκαλία του ιδίου μαθήματος σε δύο τμήματα, στα οποία μόνο στο ένα χρησιμοποιήθηκε το σύστημα παρουσίασης, ότι οι απορίες των μαθητών ήταν κατά πολύ λιγότερες σε αυτό που χρησιμοποιήθηκε το σύστημα παρουσίασης, οι ενέργειες τους γίνονταν ταχύτερα και ορθότερα και η διδακτική ώρα ήταν κατά πολύ πιο περιεκτική. 2.2 Το italc ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

3 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Τ italc είναι ένα ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης των υπ λ γιστών ενός δικτύου π υ επιτρέπει στ ν διαχειριστή: να παρακ λ υθεί τις οθόνες των υπ λ γιστών τ υ δικτύου από την οθόνη τ υ να έχει τ ν απ μακρυσμέν έλεγχο των υπ λ γιστών να επιδεικνύει τη οθόνη τ υ στις άλλες οθόνες σε πραγματικό χρόνο και τ αντίστρ φ να κλειδώνει τ υς υπ λ γιστές εξ αποστάσεως να αποστέλλει μηνύματα στις οθόνες να κάνει εκκίνηση ή τερματισμό των υπ λ γιστών απομακρυσμένα Εικόνα 1: Περιβάλλον του italc Για την λειτουργία τ υ italc χρειάστηκε η δημιουργία τ πικ ύ ασύρματου δικτύου σε κάθε αίθουσα. Επιπλέον σε κάθε τμήμα δημιουργήθηκε μία τριμελής ομάδα μαθητών η οποία μετά από μία μικρή εκπαίδευση ανέλαβε να φορτώσει το italc στα netbooks, να εισάγει τους κωδικούς και γενικά να διαχειρίζεται το πρόγραμμα και να επιλύει τυχόν προβλήματα ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη λειτουργία σε όλα τα μαθήματα. 2.3 Το λογισμικό GeoGebra Το GeoGebra είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη διδασκαλία της Γεωμετρίας, της Άλγεβρας και της Τριγωνομετρίας που επιλέχθηκε γιατί πρόσφερε: Εύκολο περιβάλλον διεπαφής που δεν απαιτούσε εξειδικευμένες ικανότητες χρήσης υπολογιστών. Δυνατότητα σχεδιασμού και διόρθωσης σχημάτων με ευκολία και ταχύτητα καθώς και τη δυναμική τροποποίηση τους σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο- δηλαδή με την χρήση γεωμετρικών οργάνων -που το κατέστησαν άκρως ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

4 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 460 φιλικό στους μαθητές. Δυνατότητα, όταν γίνονται εργασίες στο παράθυρο γεωμετρίας να φαίνονται συγχρόνως και οι αντίστοιχες μαθηματικές σχέσεις στο παράθυρο άλγεβρας, ενώ όταν αλλάζουν οι μαθηματικές σχέσεις από το παράθυρο της άλγεβρας, οι σχέσεις αυτές να κωδικοποιούνται αυτόματα στο παράθυρο της γεωμετρίας. Την ύπαρξη ενσωματωμένων εντολών, οι οποίες βοηθούν τον διδάσκοντα να κατασκευάσει εφαρμογές για κατανόηση εννοιών, θεωρημάτων και προβλημάτων. Εικόνα 2: Επιφάνεια Εργασίας του GeoGebra Οι μαθητές αφού εγκατέστησαν το GeoGebra στα netbooks τους εκπαιδεύτηκαν στην χρήση του με την βοήθεια φυλλαδίων συμπλήρωσης για δυο διδακτικές ώρες. Η ταχύτητα με την οποία εξοικειώθηκαν στην χρήση των εργαλείων του ήταν εντυπωσιακή και έτσι πολύ σύντομα ήταν σε θέση να κατασκευάζουν σχήματα και να λύνουν ασκήσεις χρησιμοποιώντας το. 3. Η διαδικασία της διδασκαλίας Η μέθοδος διδασκαλίας με την χρήση των νέων διδακτικών εργαλείων, απαιτεί μια προσεκτική προετοιμασία και σχεδίαση της κάθε διδακτικής ώρας, ώστε να δημιουργούνται διδακτικές καταστάσεις ( Δαγδιλέλης 1998) με τις οποίες οι μαθητές να αναπτύσσουν μορφές συμπεριφοράς, δεξιότητες και στάσεις, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες μάθησης, να μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά, να οικοδομούν τις νέες γνώσεις, να είναι αυτόνομοι στη μάθηση και να ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

5 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν ( αναλύουν, συνθέτουν, αξιολογούν). Τ βασικό εργαλείο της διδακτικής της Γεωμετρίας με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας είναι η υλοποίηση ενός ή δύο διδακτικών σεναρίων στην διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όμως εκτός αυτού έγινε προσπάθεια η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας να γίνει καθημερινή πράξη για τους μαθητές. Αυτό επιτεύχθηκε με ποικίλους τρόπους όπως: επισκέψεις σε ιστοσελίδες στις οποίες καθηγητές μαθηματικών διαθέτουν έτοιμα applets στο GeoGebra για τα αντίστοιχα μαθήματα, τα οποία και εκτελούσαν με την επίλυση επιλεγμένων ασκήσεων στο σπίτι με το GeoGebra και την παρουσίαση τους στην τάξη στο κεντρικό σύστημα παρουσίασης και κυρίως με τον επανασχεδιασμό των παραδοσιακών φύλλων εργασίας ώστε να μπορεί να γίνει χρήση του λογισμικού με όλα τα θετικά συνακόλουθά της. Παρακάτω περιγράφεται η διδασκαλία της παραγράφου Β-1-11 του σχολικού βιβλίου της Α γυμνασίου: Κύκλος και Στοιχεία του Κύκλου, με ένα τέτοιο φύλλο εργασίας (Βλ. παράρτημα). Οι μαθητές εργάστηκαν ανά δύο. Ο καθηγητής παρακολουθούσε την εξέλιξη της διαδικασίας βλέποντας τις οθόνες των netbooks στο Κεντρικό Σύστημα Παρουσίασης με την χρήση του italc. Με αυτό τον τρόπο είχε μία πλήρη εικόνα της εργασίας των μαθητών και έτσι επενέβαινε όταν χρειαζόταν με διάφορους τρόπους όπως: Δίνοντας προφορικά διευκρινίσεις και κάνοντας ανατροφοδότηση όταν αντιλαμβανόταν ότι υπάρχει γενικό πρόβλημα που είχε σχέση με την κατανόηση κάποιας ερώτησης ή γνώσεων βασισμένων σε προηγούμενη ύλη. Παίρνοντας σε κάποιες περιπτώσεις τον έλεγχο εξ αποστάσεως του netbook κάποιου μαθητή για ατομική βοήθεια αντί να πηγαίνει δίπλα του. Στέλνοντας οδηγίες με ατομικά ή ομαδικά μηνύματα που εμφανίζονται στις οθόνες των netbook για να μην διακόπτει την ροή της διαδικασίας. Εμφανίζοντας την εργασία κάποιων μαθητών κατευθείαν από την οθόνη τους στο κεντρικό σύστημα παρουσίασης. Κλειδώνοντας εξ αποστάσεως όλα τα netbooks ώστε όταν χρειαζόταν να έχει την αμέριστη προσοχή των μαθητών ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 462 Εικόνα 3: Διαχείριση μαθητικού netbook από το italc Μετά την ολοκλήρωση του φύλλου εργασίας οι μαθητές συνδέθηκαν με την πλατφόρμα η-τάξη του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύουhttp://eclass.sch.gr/modules/document/document.php - στην οποία ο καθηγητής είχε αναρτημένο το φύλλο εργασίας συμπληρωμένο με τις σωστές απαντήσεις, τις σύγκριναν τις δικές τους και ακολούθησε συζήτηση. Στη συνέχεια οι μαθητές μπήκαν στο μαθηματικό λογισμικό IQ+ και συμπλήρωσαν ένα σύντομο τεστ με ερωτήσεις επιλογής για την αυτοαξιολόγησή τους. Στους μαθητές δόθηκε στο τέλος της χρονιάς on-line ερωτηματολόγιο-το οποίο βρίσκετε στο &lang=el-οι απαντήσεις του οποίου συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν αυτόματα από ένα επίσης δωρεάν λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας το limesurvey. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας έδειξαν τη θετική στάση τους απέναντι σε διδασκαλίες με τέτοια μορφή. ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

7 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Γράφημα 1:Στάση απέναντι στην χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία Γράφημα 2:Υιοθέτηση και σε άλλα μαθήματα της χρήσης των ΤΠΕ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

8 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 464 Γράφημα 3: Επιπτώσεις στην σχέση μεταξύ διδάσκοντα και μαθητή 4. Συμπεράσματα Η διδασκαλία της γεωμετρίας με την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας αλλά και γενικότερα η χρήση της τεχνολογίας αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες. Ο καθηγητής έπρεπε να επιστρατεύει συχνά επινοητικότητα κοινωνικότητα και ικανότητα αντιμετώπισης πολλών πρακτικών εμποδίων. Πρέπει να τονιστεί ότι η έλλειψη οποιουδήποτε μέρους της υλικοτεχνικής υποδομής δημιουργεί πάρα πολλά έως ανυπέρβλητα εμπόδια στην διαδικασία. Γενικά όμως τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Η διδακτική προσέγγιση πολλών νέων εννοιών έγινε καλύτερα, η επίτευξη των περισσοτέρων διδακτικών στόχων έγινε ευκολότερα και το ενδιαφέρον όλων των μαθητών, ακόμα και των αδύναμων, διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο με την ανάλογη επίπτωση στην επίδοσή τους. Τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης εφαρμογής των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην διδασκαλία της Γεωμετρίας έδειξαν ότι η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να γίνουν αποτελεσματικότεροι και πιο στοχευμένοι στο έργο τους. Επιβεβαίωσαν την άποψη του κ. Μπαμπινιώτη (Μπαμπινιώτης, 2000) «Η πραγματικότητα είναι μία: χωρίς τις Νέες Τεχνολογίες, χωρίς την Πληροφορική και τις ποικίλες εφαρμογές της στην κοινωνία των πληροφοριών όπου ζούμε, στην κοινωνία ιδίως τού 21ου αιώνα, δεν μπορεί να νοηθεί ανάπτυξη της παιδείας». ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

9 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Βιβλιογραφία Βοσνιάδου Στέλλα (2001), Πώς μαθαίνουν οι Μαθητές, Σειρά Ψυχολογίας, Gutenberg (2002), ανακτήθηκε από: Δαγδιλέλης Βασίλειος (1998), Διδακτική. Μέθοδοι και Εφαρμογές, Εκδόσεις Μπένου σελ 214. Κόμης, Β. (2004), Εισαγωγή στις Εφαρμογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Μπαμπινιώτης Γεώργιος (2000), Άρθρο στο ΒΗΜΑ, 03 Δεκεμβρίου 2000, Κωδικός άρθρου: B13131B142, ανακτημένο στις 14/10/2010 από την διεύθυνση: Edwards, J. & Jones, K. (2006), Linking geometry and algebra with GeoGebra, Mathematics Teaching, 194, Kaput, James J, (1986), "Information Technology and Mathematic: Opening New Representational Windows", Educational Technology Center, Cambridge, MA. Pelgrum W.J, Law N., ICT in education around the world: trends, problems & prospects, Paris 2003, UNESCO. Rogers L. Patricia, Designing instruction for technology-enhanced learning, IRM Press, 2003, p.53. ανακτήθηκε την 29/10/2010, Επίσημο Εγχειρίδιο Έκδοσης 3.0 του GeoGebra. : ανακτήθηκε την 10/10/2010 IEEE Computer Society Educational Activities Board. ανακτήθηκε την 15/10/2010 italc- Πρόγραμμα Διαχείρισης Τάξης. ανακτήθηκε την 10/10/2010 GeoGebra-Λογισμικό Μαθηματικών. ανακτήθηκε την 01/11/2010 Limesurvey - Πρόγραμμα Στατικής Επεξεργασίας. ανακτήθηκε την 11/10/1, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Εκπόνηση επιμορφωτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ03 Το πλήρες ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε από τους μαθητές Το φύλλο εργασίας και οι απαντήσεις του αναρτημένο στην πλατφόρμα που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο βασισμένο στον Παγκόσμιο Ιστό, για την ηλεκτρονική διαχείριση των μαθημάτων που διδάσκονται σε κάθε Σχολική Μονάδα. ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

10 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Παράρτημα ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ Κατασκευάστε κύκλο με κέντρο Ο και ακτίνα 4 cm 1 Πάρε άλλα δυ τυχαία σημεία πάνω στ ν κύκλ και μετ ν μάστε τα σε Β, Γ. 3 4 Φτιάξε το ευθ τμήμα Β Γ. ^ Αυτό το ευθ. τμήμα ονομάζεται χορδή cm ^ Μετρήστε το μήκος της χορδής Β Γ. ' Πόσο είναι; - Μετακινείστε τ σημείν Γ πάνω στ ν κύκλ παρατηρώντας τ μήκ ς της χνρδής. Π ια είναι η μεγαλύτερη τιμή π υ παίρνει ; - Όταν η χ ρδή παίρνει την μεγαλύτερη τιμή της από π ι χαρακτηριστικό σημείν περνά ; Απάντηση: - Πόσες φ ρές μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτή από την ακτίνα τ υ κύκλνυ ; ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ: Διάμετρος λέγεται η χορδή που περνάει από το κέντρο του κύκλου. Είναι διπλάσια της ακτίνας και χωρίζει το κύκλο σε δύο ίσα τόξα που λέγονται ημικύκλια. 5 Πάρε τυχαίο σημείο Μ και βρες την απόσταση του από το κέντρο Ο * ' (Φτιάξτε προ'3τα το ευθ. τμήμα ΟΜ ^ ) 6 Μετακίνησε τ σημείν Μ μέσα και έξω από τ ν κύκλ. Παρατήρησε πότε η απόσταση είναι μεγαλύτερη μικρότερη ή ίση από την ακτίνα τ υ κύκλνυ. 7 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ Κυκλικός δίσκος (Ο,ρ) είναι ο κύκλος (Ο,ρ) μαζί μέρος του ε με το επιπέδου που περικλείει. Τα σημεία τ υ κυκλικνύ δίσκνυ απέχνυν από τ κέντρν τ υ κύκλνυ απόσταση (ίση), (μεγαλύτερη), (μικρότερη), (μικρότερη ή ίση) από την ακτίνα. (Υπνγραμμίστε τ σωστό ) (Οδηγίες για τ GeoGebra) ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch

Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch Σενάριο Διδασκαλίας της Δομής Ακολουθίας στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch Λεωνίδας Λεβέντης 1 Φανή Αποστολίνα 2 levenleo@otenet.gr faposto@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19-2 Καθηγήτρια Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

«Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe»

«Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe»

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό»

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» Γίδας Γεώργιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 3ο Πιλοτικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θεοδόσιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β.

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β. Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του»

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Γάτου Ευαγγελία 1, Καπανιάρης Αλέξανδρος 2 egatou@sch.gr, kapaniaris@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19-20,2 ο Γυµνάσιο Βόλου 2 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό στα Μαθηματικά της Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία των ιδιοτήτων του ορθικού τριγώνου με χρήση λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας

Διδασκαλία των ιδιοτήτων του ορθικού τριγώνου με χρήση λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 3ο, 20-30, 2014 Διδασκαλία των ιδιοτήτων του ορθικού τριγώνου με χρήση λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας Ανδρέας Κουλούρης akoulouris13@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών»

«Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών» ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (Α.Ε.Μ.: 1741)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους μαθητές

Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους μαθητές Αξιολόγηση εισαγωγής φορητών υπολογιστών στη δημόσια εκπαίδευση: Αποτελέσματα έρευνας στους μαθητές Βαγγελάτος Αριστείδης 1, Αγγελόπουλος Παναγιώτης 2, Μεϊντάνης Σωτήρης 3 1 Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 929 Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο Σ ύ σ τ η μ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Δ ρ α σ τ

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

«Εγγραφή και επικοινωνία σε ψηφιακή τάξη»

«Εγγραφή και επικοινωνία σε ψηφιακή τάξη» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Εγγραφή και επικοινωνία σε ψηφιακή τάξη» Σωτηρούδας Βασίλειος 1, Γαρίτσης Ιωάννης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής, 30 ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης vsotirudas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 135 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ Αλιφεροπούλου Μαρία Φιλόλογος, αποσπασμένη στο Τμήμα ΤΕΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου mkoun

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Ειραγχγή ρςη Δξμή Επιλξγήπ με ςξ SCRATCH: μια Μελέςη Πεοίπςχρηπ για Μαθηςέπ Γσμμαρίξσ

Ειραγχγή ρςη Δξμή Επιλξγήπ με ςξ SCRATCH: μια Μελέςη Πεοίπςχρηπ για Μαθηςέπ Γσμμαρίξσ Ειραγχγή ρςη Δξμή Επιλξγήπ με ςξ SCRATCH: μια Μελέςη Πεοίπςχρηπ για Μαθηςέπ Γσμμαρίξσ Παμαγιώςα Καζάκη 1, Νικόλαξπ Μπέκξπ 2, Ζχή Μπέλλη 3 gkazaki@gmail.com, bekos@sch.gr, zoibelli@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2

ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΠΑΚΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 Η Πληροφορική στην εποχή του Νέου Σχολείου Ημερίδα Πληροφορικής «Η πληροφορική στην εποχή του Νέου Σχολείου» Πρακτικά Ημερίδας Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2012 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παιγνιδιού με τη χρήση του App Inventor for Android ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δημιουργία παιγνιδιού με τη χρήση του App Inventor for Android ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δημιουργία παιγνιδιού με τη χρήση του App Inventor for Android ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σταμάτης Παπαδάκης, Πληροφορικής ΣΧΟΛΕΙΟ Γενικό Λύκειο Κρουσώνα Ηράκλειο, 31 Ιουλίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής

Διαβάστε περισσότερα

WebQuest Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

WebQuest Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Παναγιώτα Σιακοβέλη WebQuest Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Έκφραση-Έκθεση: Βιογραφικά Είδη Β Λυκείου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Ταυτότητα του σεναρίου 4 Α1 Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα