Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 309/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16η Φεβρουαρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Σπυρίδων Ζησιμόπουλος Μέλη: Αριστομένης Κομισόπουλος, Αριστέα Σινανιώτη, Φαίδων Στράτος, Γαρυφαλιά Αθανασίου, Χρήστος Ιωάννου, Σπυρίδων-Βασίλειος Χριστιανός, Απόστολος Ρεφενές, Δημήτριος Γιαννέλης, Γεώργιος Σωτηρόπουλος, λόγω δικαιολογημένου κωλύματος της τακτικής Ελίζας Αλεξανδρίδου και Γεωργία Μπεχρή-Κεχαγιόγλου Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί των παρακάτω υποθέσεων: 1) Η με αρ. πρωτ. 5161/ εισήγηση που αφορούσε έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για τη διαπίστωση τυχόν καθυστέρησης συμμόρφωσης της εταιρίας COCA- COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. προς την με αριθ. 207/ΙΙΙ/2002 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν της με ημ. αρ. πρωτ. 2196/ αίτησης της εταιρείας PEPSICO ΗΒΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 2) Η με αρ. πρωτ. 916/ εισήγηση που αφορούσε έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για τη διαπίστωση τυχόν καθυστέρησης συμμόρφωσης της εταιρείας COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. προς την με αριθ. 207/ΙΙΙ/2002 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν της με ημ. αρ. πρωτ. 4114/ καταγγελίας του πρατηριούχου [ ]. 3) Η με αρ. πρωτ. 6335/ εισήγηση που αφορούσε έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για τη διαπίστωση τυχόν καθυστέρησης συμμόρφωσης της εταιρείας COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. προς την με αριθ. 207/ΙΙΙ/2002 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν της με ημ. αρ. πρωτ. 2615/ καταγγελίας του [ ] κατά της ανωτέρω εταιρίας. και 4) Η με αρ. πρωτ. 6336/ εισήγηση που αφορούσε έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για τη διαπίστωση τυχόν καθυστέρησης συμμόρφωσης της εταιρίας COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. προς την με αριθ. 207/ΙΙΙ/2002 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν των με 1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 361/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη [ ]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός [ ]).

2 2 ημ. αρ. πρωτ. 2431/ , 2721/ και 2804/ καταγγελιών των [ ], ιδιοκτήτη Σούπερ Μάρκετ και [ ] συζ. [ ] πρατηριούχου, κατά της ανωτέρω εταιρείας. Οι ανωτέρω υποθέσεις συνεκφωνήθηκαν και συνεκδικάσθηκαν θέματος και για λόγους οικονομίας της συζήτησης. λόγω συνάφειας του Η συζήτηση των ανωτέρω συνεκδικαζομένων υποθέσεων συνεχίστηκε την 20 η Φεβρουαρίου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 οπότε και ολοκληρώθηκε. Στη συνεδρίαση είχαν νομίμως κλητευθεί και παρέστησαν οι εξής : α) η εταιρεία COCA- COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. (εφεξής και Coca Cola (3E)) δια των νομίμων εκπροσώπων της [ ], και [ ], και μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων της Κωνσταντίνου Βουτεράκου, Αγγελικής Κανελλοπούλου και Χαρίκλειας Νικολοπούλου, (β) η εταιρεία PEPSICO ΗΒΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής και PEPSICO) διά των πληρεξουσίων δικηγόρων της Ευθυμίας Κινινή και Ιωάννη Χατζηπροδρόμου, (γ) ο [ ] διά των πληρεξουσίων δικηγόρων Ιωάννη Χατζηπροδρόμου και Βύρωνα Χατζηπροδρόμου, (δ) ο πρατηριούχος [ ] δια των ως ανωτέρω πληρεξουσίων δικηγόρων Ιωάννη Χατζηπροδρόμου και Βύρωνα Χατζηπροδρόμου, και (ε) ο [ ], ιδιοκτήτης Σούπερ Μάρκετ και [ ]συζ. [ ], πρατηριούχος, δια των ως άνω πληρεξουσίων δικηγόρων Ιωάννη Χατζηπροδρόμου και Βύρωνα Χατζηπροδρόμου. Επίσης στη συνεδρίαση της 20 ης Φεβρουαρίου 2006, κατά τη συζήτηση των ανωτέρω υποθέσεων παρέστη ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας PEPSICO [ ] Στην αρχή της συνεδρίασης το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καμπερίδου, η οποία ανέπτυξε συνοπτικά τις εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής και Γ.Δ.Α.) επί των κρινομένων υποθέσεων και αναφέρθηκε στα πραγματικά περιστατικά της κάθε υπόθεσης και κατέληξε στο εξής : Από την έρευνα της ΓΔΑ διαπιστώνεται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό των εισηγήσεων ότι η καθ ης παραβίασε την Απόφαση 207/ΙΙΙ/2002 της Ε.Α., από 1/3/2002 συνεχώς και πρέπει να καταπέσει η χρηματική ποινή που απειλείται στην ανωτέρω Απόφαση και ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ (5.869 ) για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης. Κατόπιν το λόγο έλαβαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων μερών, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις τους, έδωσαν διευκρινίσεις και απάντησαν σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Ε.Α. και ζήτησαν οι μεν καταγγέλλοντες την αποδοχή των καταγγελιών τους, η δε καθ ης την απόρριψη αυτών και την μη επιβολή ημερήσιας ή άλλης χρηματικής ποινής για μη συμμόρφωση προς την απόφαση 207/ΙΙΙ/2002, αναφερόμενοι αμφότεροι και στα υπομνήματα που θα καταθέσουν. Επίσης, τα ενδιαφερόμενα μέρη ζήτησαν από την Επιτροπή την εξέταση μαρτύρων για τη θεμελίωση των ισχυρισμών τους. Η δε Επιτροπή, αποδεχόμενη το αίτημα, εξέτασε τους εξής μάρτυρες : α) τη μάρτυρα της Pepsico, [ ], έμπορο στον Πειραιά, β) το μάρτυρα της Pepsico, [...], έμπορο στην Πάτρα, γ) το μάρτυρα [ ], νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ, που είχε υποβάλλει υπόμνημα, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΚΥΑ 963/2001, ΦΕΚ361/Β/2001) και κλητεύθηκε με απόφαση της Ολομέλειας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.3 του ως άνω Κανονισμού, δ) το μάρτυρα [ ], Αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Σωματείου με την

3 3 επωνυμία «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Παρασκευαστών Αναψυκτικών» που είχε υποβάλλει υπόμνημα, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και κλητεύθηκε με απόφαση της Ολομέλειας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.3 του ως άνω Κανονισμού, ε) το μάρτυρα της καθ ής [ ], Διευθυντή Πωλήσεων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής αυτής, στ) το μάρτυρα της καθ ης [ ], Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας [ ] και ζ) το μάρτυρα της καθ ης [ ], Καθηγητή [ ]. Με την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας ο Πρόεδρος της Ε.Α. έδωσε προθεσμία στα ενδιαφερόμενα μέρη έως την 3 η Μαρτίου 2006 για την υποβολή υπομνημάτων. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε σε Διάσκεψη κατά τις ακόλουθες συνεδριάσεις : α)της 13 ης Απριλίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 και β) της 26 ης Μαϊου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Οι ανωτέρω συνεδριάσεις έλαβαν χώρα στην ως άνω αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου των Γραφείων της. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά τη διάσκεψη, αφού έλαβε υπόψη της τις υποβληθείσες καταγγελίες, όλα τα στοιχεία των φακέλων, τις Εισηγήσεις της Γ.Δ.Α., τις απόψεις που διετύπωσαν εγγράφως και προφορικώς τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη συζήτηση των υποθέσεων και με τα υπομνήματά τους τα οποία υπέβαλαν, τις ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων, καθώς και τα όσα κατέθεσαν οι μάρτυρες κατά την ακροαματική διαδικασία, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ Ι. 1. H Eπιτροπή Ανταγωνισμού (εφεξής και Ε.Α.) λαμβάνοντας υπόψη τη συνάφεια των τεσσάρων ως άνω εισαγομένων καταγγελιών, καθόσον με αυτές καταγγέλλεται η μη συμμόρφωση της Coca-Cola (3E) προς την ίδια απόφαση με αριθ. Ε.Α. 207/ΙΙΙ/2002, και για λόγους οικονομίας της συζήτησης, αποφάσισε τη συνεκδίκαση αυτών σύμφωνα με το άρθρο 15 της Κ.Υ.Α. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης-Οικονομικών- Ανάπτυξης με αριθμ. 963/2001 «Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού» (ΦΕΚ Β 361/2001) και απορρίπτει τους αντίθετους ισχυρισμούς της καταγγελλομένης Coca Cola (3Ε), ως αβάσιμους. 2. Η Coca Cola (3Ε) με την υπ αριθ. πρωτ. 6475/ αίτησή της προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού ζήτησε τον αποχαρακτηρισμό του απορρήτου των στοιχείων που περιέχονται στην υπ αριθμόν πρωτ. 5161/ Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής και Γ.Δ.Α.) και τη χορήγηση σε αυτήν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της ως άνω εισήγησης και στον πλήρη φάκελο των σχετικών εγγράφων. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της, εξήτασε αμέσως την ως άνω αίτηση κατά την υπ αριθ. 905/ Συνεδρίασή της και έκρινε, κατά πλειοψηφία, τον αποχαρακτηρισμό του απορρήτου όλων των αιτουμένων, από την εταιρεία Coca Cola (3Ε), στοιχείων που αναφέρονται στην από Έκθεση Απορρήτων της Γ.Δ.Α. και τη χορήγηση αντιγράφων αυτών στην αιτούμενη εταιρεία, προκειμένου να προετοιμάσει την άμυνά της για τη συζήτηση της υπόθεσης, που αφορά τη με αριθ. πρωτ. 5161/ Εισήγηση της Γ.Δ.Α.

4 4 Σε εφαρμογή της απόφασης αυτής η Γ.Δ.Α απέστειλε στην αιτούσα Coca Cola (3Ε), το υπ αριθ. 6475/ έγγραφο και το συνημμένο σε αυτό Παράρτημα Απορρήτων Στοιχείων Μερών. Η αυτή δε εταιρεία (3Ε) στο από 18 Νοεμβρίου 2005 έγγραφό της ομολογεί ότι παρέλαβε τα στοιχεία του φακέλου στα οποία της επετράπη η πρόσβαση, με εξαίρεση ορισμένα επιχειρηματικά απόρρητα τα οποία ανήκουν στην καταγγέλλουσα ή σε άλλους ανταγωνιστές και «τα οποία η εταιρεία μας σεβάστηκε και δεν έθεσε ειδικότερο θέμα άρσης τους». Συνεπώς, απορριπτέοι είναι όλοι οι αντίθετοι ισχυρισμοί της Coca Cola (3Ε), ως αβάσιμοι. 3. Η με αριθ. πρωτ. 6717/ αίτηση της εταιρείας «PEPSICO HBH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για πρόσβαση στα απόρρητα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης που αφορά η με αριθ. πρωτ. 5161/ Εισήγηση της Γ.Δ.Α. και των σχετικών με αυτήν εγγράφων, συνεζητήθη στην υπ αριθ. 908/ Συνεδρίασή της και η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι, «Ανεξάρτητα από το αν η αιτούσα και καταγγέλλουσα είναι διάδικος, ισχύουν τα ακόλουθα: Το δικαίωμα γνώσης των εγγράφων και στοιχείων παραχωρείται, σύμφωνα με το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο του Ανταγωνισμού στις καταγγελλόμενες επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να ασκήσουν το δικαίωμα άμυνας και όχι καταγγελίας. Δεν παραχωρείται καταρχήν και στις καταγγέλλουσες επιχειρήσεις ή σε τρίτους οι οποίοι με οιοδήποτε τρόπο συμμετέχουν στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Α.. Ο καταγγέλλων δεν έχει αξίωση κατά της Ε.Α. να αποφασίσει περί της ύπαρξης ή μη ύπαρξης περιορισμού του ανταγωνισμού (ενδεικτικά ΔΕΚ υποθ. C-449/98 P. IECC, Σύλλ. 2001, Ι1482 σκέψη 35) θέση η οποία ισχύει και στο ελληνικό δίκαιο ανταγωνισμού. Αλλά ακόμη και αν υφίστατο τέτοια αξίωση «πληροφόρησης» ή περιεκτικής γνώσης της διαδικασίας, η Ε.Α., όπως και η Ευρωπαική Επιτροπή (άρθρο 16 Καν. 773/2004), έχει υποχρέωση εκ του νόμου διαφύλαξης των επιχειρηματικών απορρήτων των επιχειρήσεων, είτε αυτές είναι καταγγέλλουσες είτε καταγγελλόμενες ή τρίτες εταιρείες (άρθρο 27 Καν. 1/2003). Σε κάθε περίπτωση, εμπιστευτικές πληροφορίες και απόρρητα εξαιρούνται από την ανακοίνωση στον καταγγέλοντα ή σε άλλον συμμετέχοντα στη διαδικασία. Η διαφύλαξη των απορρήτων αποτελεί αξιολογικό πόλο ισότιμο προς το δικαίωμα υπεράσπισης των καταγγελλόμενων επιχειρήσεων (σκέψη 32 Καν. 1/2003). Η στάθμιση αυτή, ωστόσο, δεν λαμβάνει χώρα όταν η επιχείρηση είναι καταγγέλλουσα. Σε κάθε περίπτωση, αν συντρέχει απόρρητο με την έννοια του ν. 703/77 ή αντίστοιχα του Καν. 1/2003, το οποίο πλέον εφαρμόζει η Ε.Α. αποφασίζει κατά διακριτική ευχέρεια η Ε.Α.. Το επιχείρημα ότι ακόμα και αν η καταγγέλλουσα εταιρία καταστεί διάδικος κατά την έννοια του Κανονισμού της Επιτροπής, έχει τα ίδια δικαιώματα, όπως και η καταγγελλόμενη επιχείρηση και ως εκ τούτου ισχύει η ισότητα των όπλων, αρμόζει στην πολιτική δίκη. Δεν εφαρμόζεται όμως στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας που ανοίγεται με την καταγγελία ή την αυτεπάγγελτη έρευνα της Ε.Α. Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οιοδήποτε τρόπο για να αποκτήσει ο καταγγέλλων ανταγωνιστής ή Τρίτη επιχείρηση ανταγωνιστικό προβάδισμα στην αγορά. Για το λόγο αυτό, η πρόσβαση στα απόρρητα πρέπει να περιοριστεί στο απολύτως απαραίτητο για να

5 5 επιτευχθεί η προστασία του δημοσίου συμφέροντος με την αποκλειστική έννοια της προστασίας του θεσμού του ανταγωνισμού. Ούτε, τέλος, το δικαίωμα γνώσης όλων ακόμα των απορρήτων στοιχείων του φακέλου είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή της καταγγέλλουσας εταιρίας στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Α. Για τους λόγους αυτούς, το αίτημα της καταγγέλλουσας εταιρίας πρέπει να απορριφθεί όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα του φακέλου της υπόθεσης που αφορά η με αρ. Πρωτ. 5161/ Εισήγηση της Γ.Δ.Α, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί από την καταγγελλομένη και από την Γ.Δ.Α ως επαγγελματικά απόρρητα, πλην των στοιχείων που συνέλεξε η Γ.Δ.Α. κατά τη διαδικασία αυτεπάγγελτου ελέγχου σε τελικά σημεία πώλησης στις περιοχές Αθηνών και Πατρών». 4. Στο άρθρο 17 παράγραφοι 4, 5 και 7 του «Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού» ΚΥΑ 963/2001 (ΦΕΚ Β 361/2001) ορίζεται : «4. Μετά την κατά την παρ.3 εισήγηση τα μέρη λαμβάνουν το λόγο με τη σειρά που ορίζει ο Πρόεδρος. Το μέρος κατά του οποίου κινήθηκε η ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού διαδικασία δικαιούται να λάβει τελευταίο το λόγο. 5. Τα μέρη δικαιούνται να προτείνουν την ένορκη εξέταση μαρτύρων κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή και να προσκομίσουν ένορκες βεβαιώσεις ληφθείσες ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου 7. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει να προσκομισθούν από τα μέρη ένορκες βεβαιώσεις ή νέα στοιχεία επί συγκεκριμένου θέματος. Τα μέρη δικαιούνται να λάβουν αντίγραφο κάθε εγγράφου που προσκομίζεται κατά την παρούσα παράγραφο.» Όπως προκύπτει από τα σχετικά πρακτικά της συζήτησης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μετά τη συνοπτική ανάπτυξη της εισήγησης έδωσε το λόγο, με τη σειρά, στους δικηγόρους των καταγγελλόντων μερών και τελευταία στους πληρεξούσιους δικηγόρους της Coca Cola (3Ε), δηλαδή του μέρους εναντίον του οποίου κινήθηκε η ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού παρούσα διαδικασία. Στη συνέχεια ζητώντας τη συγκατάθεση των μελών της Επιτροπής και την κατανόηση των παρόντων κατά τη συζήτηση μερών, υπέδειξε να εξεταστούν κατά τη συζήτηση της Επιτροπής, δύο μάρτυρες προτεινόμενοι από τα καταγγέλοντα μέρη, δύο μάρτυρες προτεινόμενοι από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και τρεις μάρτυρες προτεινόμενοι από την καταγγελλόμενη εταιρία Coca Cola (3Ε). Επιπλέον δε ζήτησε την άσκηση συμπληρωματικά του δικαιώματος να προσκομίσουν προς απόδειξη ένορκες βεβαιώσεις ληφθείσες ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου (τις οποίες και προσκόμισαν). Κατά την εξέταση του προταθέντος από την Coca Cola (3Ε) τρίτου μάρτυρά της, Καθηγητή [ ], διεπιστώθη ότι όσα κατέθετε, τα κατέθετε ως εμπειρογνώμων σε θέματα marketing και λειτουργίας της σχετικής αγοράς και η Επιτροπή έκρινε ότι παρέλκει η εξέτασή του καθώς δεν ετέθη τέτοιο θέμα προς απόδειξη, ούτε από την εισήγηση της Γ.Δ.Α. ούτε από την Επιτροπή κατά την ακροαματική διαδικασία, το αντικείμενο της οποίας είναι η συμμόρφωση της καθ ης με την απόφαση 207/ΙΙΙ/2002. Ακολούθως συμφωνούντων σε αυτό και των μελών της Επιτροπής, ο Πρόεδρος παρακάλεσε τον μάρτυρα να μη συνεχίσει και υπέδειξε ότι τα τυχόν επιπλέον μπορούν να εκτεθούν διά του υπομνήματος.

6 6 Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι τηρήθηκαν και ορθώς, εν όψει και των αρχών της οικονομίας που διέπουν τη συζήτηση ενώπιον της Ε.Α., εφαρμόσθηκαν οι διατάξεις των ως άνω παραγράφων 4, 5 και 7 του άρθρου 17 της Κ.Υ.Α. 963/2001, ως προς τις αγορεύσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων και τη σειρά τους, την εξέταση των προτεινομένων μαρτύρων κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής, την προσκόμιση ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου και την υποβολή υπομνημάτων και προσκόμιση λοιπών εγγράφων προς απόδειξη. Γι αυτούς τους λόγους, τα αντίθετα υποστηριζόμενα, τόσο από την καταγγέλλουσα PEPSICO, όσο και την καταγγελλόμενη Coca Cola (3Ε) ότι υπέστησαν, δήθεν, περιορισμό του δικαιώματος Απόδειξης και Ακρόασης κατά την ακροαματική διαδικασία, είναι αβάσιμα και απορριπτέα. 5. Αρμοδιότητα ή μη της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της αναλήψεως Δεσμεύσεων εκ μέρους της Coca Cola (3Ε), που εκδόθηκε την Σύμφωνα με το σημείο 13 (αντίστοιχο για το άρθρο 9) του προοιμίου του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου της 16 ης Δεκεμβρίου 2002 (ΕΕ L 1 της , σ.1) οι αποφάσεις δέσμευσης δεν θίγουν την αρμοδιότητα των Αρχών Ανταγωνισμού και των Δικαστηρίων των κρατών-μελών να προβαίνουν στη σχετική διαπίστωση και να αποφασίζουν ως προς την υπόθεση». Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2, εδάφιο τελευταίο του ιδίου Κανονισμού «Ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν και να εφαρμόζουν στο έδαφός τους αυστηρότερες εθνικές διατάξεις, οι οποίες να απαγορεύουν ή να επιβάλλουν κυρώσεις σε μονομερή συμπεριφορά στην οποία επιδίδονται επιχειρήσεις.» Άλλωστε η απόφαση Ε.Α. 207/ΙΙΙ/2002, που ελέγχεται για την εφαρμογή της ή μη από την Coca Cola (3Ε) εξεδόθη στις και δεν καταλαμβάνεται από την εκδοθείσα μεταγενέστερα, στις , απόφαση Δεσμεύσεων της Coca Cola (3Ε), η οποία και αρχίζει να ισχύει από Από τα ανωτέρω εκτεθέντα έπεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι αρμόδια να κρίνει την παρούσα υπόθεση που έχει ως αντικείμενο τη βεβαίωση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1, περ. δ του ν. 703/77, της συμμόρφωσης, ή μη (συνέχισης ή επανάληψης) των παραβάσεων της Coca Cola (3Ε) προς την ισχύουσα και εφαρμοζόμενη, έκτοτε (από ) και συνεχώς, απόφαση της Ε.Α. 207/ΙΙΙ/2002, που επικυρώθηκε με την υπ αριθμον 2116/2004, τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, και την κατάπτωση, ή μη, της απειληθείσης από αυτή χρηματικής ποινής. Κατά συνέπεια, τα αντίθετα από την Coca Cola (3Ε) υποστηριζόμενα είναι μη νόμιμα και αβάσιμα, και το αίτημά της για θέση της παρούσας υπόθεσης στο Αρχείο, ελλείψει αρμοδιότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, είναι απορριπτέο. 6. Σημειώνεται ότι η Coca-Cola (3Ε) χωρίς καμία εξαίρεση για όλα τα υπ αυτής επικαλούμενα και προσκομιζόμενα, με το από υπόμνημά της, σχετικά στοιχεία και έγγραφα, ισχυρίζεται όλως αορίστως και χωρίς οποιαδήποτε σχετική τεκμηρίωση για κάθε ένα από αυτά (βλ. σχετικά και Ανακοίνωση της Επιτροπής περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης της Επιτροπής δυνάμει των άρθρων 81 και 82 της ΣυνθΕΚ, των άρθρων 53,54 και 57 της Συμφωνίας ΕΟΧ, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του

7 7 Συμβουλίου, 2005/C 325/07), ότι αποτελούν εμπιστευτικά και επιχειρηματικά απόρρητα αυτής, κατά την έννοια του άρθρου 27 του Ν. 703/77 και ότι δεν μπορούν να ανακοινωθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο να γνωστοποιηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των νομίμων εκπροσώπων της «Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε.» Η Επιτροπή Ανταγωνισμού κρίνει ότι τα στοιχεία και έγγραφα προς απόδειξη της εκπλήρωσης, ή μη, των υποχρεώσεων της καταγγελλόμένης για συμμόρφωση προς την απόφαση ΕΑ 207/ΙΙΙ/2002, δεν αποτελούν, προφανώς, επιχειρηματικά απόρρητα, όπως άνευ οιασδήποτε τεκμηρίωσης και όλως αορίστως προβάλλει η καταγγελλόμενη. Τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή δεν εμποδίζεται να δημοσιοποιεί και να χρησιμοποιεί, εφόσον αυτά απαιτούνται για την απόδειξη της σχετικής παράβασης (βλ. Σχετικώς και άρθρο 27 παρ. 2, τελευταίο εδάφιο του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου της 16 ης Δεκεμβρίου 2002). Εξάλλου τα ως άνω διά του υπομνήματος της Coca-Cola (3Ε) προσκομιζόμενα στοιχεία και έγγραφα υποβάλλονται προς απόδειξη κατά τη συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού και κατά συνέπεια αποτελούν «μέρος του φακέλου ο οποίος υποβάλλεται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τα οποία αποβάλουν έκτοτε τον απόρρητο χαρακτήρα τους» κατά ρητή διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν.703/1977. ΙΙ. 1. Με την απόφαση 207/ΙΙΙ/2002, της Επιτροπής Ανταγωνισμού όπως επικυρώθηκε με την αρ. 2116/2004 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Δ.Ε.Α.), διαπιστώθηκε ότι κατά το χρονικό διάστημα η εταιρία Coca Cola (3Ε) καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της, κατά παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/77, όπως ισχύει, στις περιπτώσεις : α) με την εφαρμογή συστήματος εκπτώσεως στόχων πωλήσεων, β) με την διακριτική μεταχείριση των πρατηριούχων και λιανοπωλητών με κριτήριο την αποκλειστική συνεργασία με εκείνη, γ) με την εξάρτηση παροχής δωρεάν ψυγείων από την αποδοχή αποκλεισμού ανταγωνιστικών προϊόντων. Και στο διατακτικό αυτής αφού επιβάλλεται ενιαίο πρόστιμο για τις παραβάσεις αυτές, Υποχρεώνει την εταιρία Coca Cola (3Ε ) να άρει εντός μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης Ε.Α. 207/ΙΙΙ/2002, τον όρο της αποκλειστικότητας στη χρήση των ψυγείων της από τις συμβάσεις χρησιδανείου, ειδικά όσον αφορά στα τελικά σημεία πώλησης, στα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης πρόσθετου ανταγωνιστικού ψυγείου αναψυκτικών. Υποχρεώνει την εταιρία Coca Cola (3Ε) να παύσει όλες τις ανωτέρω παραβάσεις και να τις παραλείψει στο μέλλον. Απειλεί με χρηματική ποινή ποσού πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα εννέα (5.689) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης προς την απόφαση, από την ημέρα της δημοσίευσής της. Σημειώνεται ότι η δημοσίευση της απόφασης Ε.Α. 207/ΙΙΙ /2002 έγινε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως την (ΦΕΚ 116/Β/ ). Κατά την κρίση της Επιτροπής η φράση «για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης προς την απόφαση» σημαίνει ότι στη συμμόρφωση περιλαμβάνεται τόσο η υποχρέωση

8 8 άρσης από τις συμβάσεις χρησιδανείου του όρου αποκλειστικότητας στη χρήση των ψυγείων της, όσο και η υποχρέωση παύσης όλων των ανωτέρω στο σκεπτικό της απόφασης αναφερομένων παραβάσεων, και παράλειψης αυτών στο μέλλον οι οποίες και συνιστούν την απαγορευόμενη από το άρθρο 2 του ν.703/77 κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της Coca Cola (3Ε). Η μη συμμόρφωση ως προς οποιαδήποτε (μίας, περισσοτέρων ή όλων) των ως άνω περιπτώσεων παράβασης, συνιστά την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της Coca Cola (3Ε), όπως αυτή διαπιστώθηκε με την ως άνω απόφαση ΕΑ 207/ΙΙΙ/2002) και συνεπάγεται την μη συμμόρφωση αυτής προς την απόφαση, συνεπεία της οποίας καταπίπτει, για κάθε ημέρα καθυστέρησης, η χρηματική ποινή των ευρώ. Απορριπτέα ως εκ τούτου, είναι η υποστηριζόμενη από την καταγγέλλουσα άποψη ότι η χρηματική ποινή καταπίπτει για τη μη συμμόρφωση για κάθε μία εκ των άνω περιπτώσεων παράβασης χωριστά. 2. Η ως άνω χρηματική ποινή των ευρώ που επιβάλλεται με την αρ. 207/2002 απόφαση της Ε.Α.,η οποία επικυρώθηκε με την αρ. 2116/2004 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, είναι πολύ κατώτερη του ανωτάτου ορίου των ευρώ που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν. 703/1977, καλύπτεται δε πλήρως από το δεδικασμένο της τελεσίδικης και αμετακλήτου απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται, νόμω, καθοιονδήποτε τρόπο να μειωθεί ή να τροποποιηθεί. ΙΙΙ. 1. Στο άρθρο 9 παρ. 3.του Ν.703/77 ορίζεται : «Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων υποχρεούνται μέσα σε (15) ημέρες από τη γνωστοποίηση της απόφασης να ενημερώσουν τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις ενέργειες, στις οποίες προέβησαν ή πρόκειται να προβούν για την παύση της παράβασης. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, όταν πρόκειται για συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση που εκδόθηκε μετά από προσφυγή κατά απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.» Η Coca Cola (3Ε) κατ εφαρμογή των διατάξεων αυτών απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού το ακόλουθο έγγραφο που πρωτοκολλήθηκε με αρ. 454/ στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού (βλ. Σχετικό της υπ αριθμόν 2) και φέρει την υπογραφή του Οικονομικού Διευθυντή [ ] (όπως και η από μεταγενέστερη επιστολή της, βλ. Σχετικό της υπ. αριθ. 10). «Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Με την παρούσα επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε, ως έχουμε υποχρέωση εκ του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 703/77, για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται η Coca Cola 3Ε να προβεί για τη συμμόρφωσή της προς το διατακτικό της υπ αριθμόν 207/ΙΙΙ/ Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ειδικότερα : 1. Η εταιρία επεξεργάζεται και πρόκειται σύντομα να αποστείλει κείμενο επιστολής προς όλους τους ιδιοκτήτες σημείων λιανικής πώλησης, στα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης πρόσθετου ανταγωνιστικού ψυγείου αναψυκτικών και όπου έχει ήδη εγκατασταθεί ψυγείο της εταιρίας μας δυνάμει σχετικής σύμβασης χρησιδανείου, παρά την εκ των πραγμάτων εξαιρετικά δύσκολη θέση της εταιρείας να προσδιορίσει τα συγκεκριμένα αυτά σημεία πώλησης στο σύνολό τους.

9 9 Με την ως άνω επιστολή, η Εταιρεία θα γνωστοποιεί στους εν λόγω καταστηματάρχες ότι από την 1 η Μαρτίου 2002, ήτοι ένα (1) μήνα μετά την κοινοποίηση της ως άνω Αποφάσεως στην Εταιρεία και σε εκτέλεση αυτής, η Coca Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. δεν θα εφαρμόζει την ρήτρα αποκλειστικότητας που αφορά την χρήση των εν λόγω παγίων, σε όσες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση δεύτερου ανταγωνιστικού ψυγείου αναψυκτικών στα εν λόγω σημεία. Σχετική μνεία πρόκειται να προστεθεί σε όλες τις νέες συμβάσεις χρησιδανείου που θα καταρτισθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και αφορούν σε αντίστοιχα σημεία πώλησης. 2. Η Εταιρεία θα ενημερώσει εγγράφως όλους τους πωλητές/υπαλλήλους της (merchandisers) για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για την εταιρεία από την ως άνω απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Τέλος, κρίνουμε σκόπιμο να σας γνωστοποιήσουμε ότι παρά τη σαφή πρόθεση της Εταιρείας να συμμορφωθεί πλήρως με την ως άνω Απόφαση της Επιτροπής σας, αναφύονται σημαντικές δυσχέρειες κατά την ερμηνεία και την πρακτική εφαρμογή των κριτηρίων της επιβαλλόμενης υποχρέωσης άρσης της αποκλειστικότητας από τις συμβάσεις χρησιδανεισμού των παγίων της Εταιρείας. Περαιτέρω δε, έντονη είναι η αναστάτωση που δημιουργήθηκε ήδη στην αγορά των αναψυκτικών από την αθέμιτη προσπάθεια ορισμένων εκ των ανταγωνιστών της Εταιρείας να παρερμηνεύσουν την εκδοθείσα Απόφαση της Επιτροπής σας στο θέμα αυτό, γενικεύοντας τις περιπτώσεις εφαρμογής της, και να εκμεταλλευτούν την εύλογη σύγχυση και προβληματισμό των πελατών μας, όπως προκύπτει από το συνημμένο απόκομμα της εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» της 8 ης Φεβρουαρίου 2002, το οποίο και ενδεικτικά επικαλούμαστε. Για τους λόγους αυτούς, αλλά και για διαφόρους άλλους, η Εταιρεία μας προτίθεται να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της και να προσφύγει ενδίκως κατά της ως άνω Απόφασης της Επιτροπής σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 703/77. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία τυχόν χρειάζεστε. Με εκτίμηση. Για την Coca Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε.., Οικονομικός Διευθυντής.» Από το έγγραφό αυτό (αριθ. πρωτ. 454/ ) της Coca Cola (3E), με το οποίο η Coca Cola (3Ε) αναγνωρίζει την υποχρέωσή της να συμμορφωθεί προς την απόφαση της Ε.Α., συνάγεται απλώς και μόνο δήλωση προθέσεως («πρόκειται να, θα») της Coca Cola (3Ε), αλλά με επιφύλαξη ασκήσεως ενδίκων μέσων, να συμμορφωθεί προς την απόφαση αναφερόμενη όμως σε μελλοντικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί προς τα επίδικα Τελικά Σημεία Πώλησης (Τ.Σ.Π.). Παρά την ανωτέρω δήλωση προθέσεως στις απευθυνθείσες επιστολές της προς τα Τ.Σ.Π. δεν περιελήφθησαν τελικώς σαφείς όροι, όπως αβασίμως η ίδια ισχυρίζεται ούτε ήρθη τελικώς η παράβαση του όρου περί αποκλειστικότητας. Τους ισχυρισμούς της δε, περί, δήθεν, αοριστίας και ασάφειας του σχετικού διατακτικού της Απόφασης της Ε.Α. 207/ΙΙΙ/2002 για άρση από τις συμβάσεις χρησιδανείου του όρου της αποκλειστικότητας στη χρήση των ψυγείων της, ειδικά όσον αφορά στα τελικά σημεία πώλησης, στα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα

10 10 τοποθέτησης πρόσθετου ανταγωνιστικού «ψυγείου αναψυκτικών», η Επιτροπή Ανταγωνισμού απέκρουσε με το υπ αριθμόν 2636/ έγγραφο του Προέδρου της, στο οποίο τονίζεται ότι «η διατύπωση αυτή (του διατακτικού της απόφασης), σε συνδυασμό με τη σχετική ανάλυση που παρατίθεται στο σκεπτικό της απόφασης (Κεφ. IV, παρ. 7) δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Πράγματι, σύμφωνα με την απόφαση, η υποχρέωση άρσης του όρου της αποκλειστικότητας από τις συμβάσεις χρησιδανείου ψυγείων αφορά μόνον εκείνα τα τελικά σημεία πώλησης αναψυκτικών, στα οποία είναι αδύνατη, για πραγματικούς ή νομικούς λόγους, η τοποθέτηση ψυγείου πέραν του ενός. Κατά συνέπεια η εν λόγω απόφαση της Επιτροπής είναι σαφές ότι αφορά μόνον αυτή την ειδική περίπτωση. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία του όρου της αποκλειστικής χρήσης των ψυγείων επιχειρείται, είναι προφανές ότι δεν ανταποκρίνεται στο γράμμα και στο πνεύμα της απόφασης.» Επισημαίνεται ότι οι ως άνω αιτιάσεις περί δήθεν «αοριστίας και ασαφειών» του διατακτικού προβλήθηκαν τόσο κατά τη συζήτηση (στις ) της αίτησης αναστολής εκτελέσεως της απόφασης ΕΑ 207/ΙΙΙ/2002, όσο και ενώπιον του Δ.Εφ.Αθηνών και απορρίφθηκαν (αποφάσεις 36/2002 Προέδρου και 2116/2004 Δ.Εφ.Α.). Αυτό, το αναμφισβήτητα σαφές και ακριβές περιεχόμενο του διατακτικού της απόφασης ΕΑ 207/ΙΙΙ/2002 κατεννόησε αμέσως και η καταγγελλόμενη, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο (σχετικό της αριθ. 8.1) έγγραφο, από που υπογράφεται επίσης από τον [ ], με θέμα «Ενημέρωση των σημείων πώλησης στα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης δεύτερου ανταγωνιστικού ψυγείου αναψυκτικών (Απόφαση ΕΑ 207/ΙΙΙ/2002). Από το έγγραφο αυτό προκύπτει ότι αποφασίστηκε η Εταιρεία (Coca Cola) να εφαρμόσει, καταρχάς, πλήρως όλες τις υποχρεώσεις της που επέβαλε η άνω απόφαση της Ε.Α. 207/ΙΙΙ/2002. Στο έγγραφο αυτό μάλιστα φαίνεται ότι δέχεται την, αυτονόητη άλλωστε, υποχρέωσή της για ενημέρωση όλων εκείνων, στους οποίους αφορά η απόφαση αυτή της Επιτροπής Ανταγωνισμού, γι αυτό και γράφει : «Η διαδικασία ενημέρωσης θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται : α) η βεβαιότητα ότι ενημερώθηκαν όλοι οι αναφερόμενοι... Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εκδίδεται η κάθε επιστολή εις διπλούν να υπογράφεται το δικό σας αντίγραφο από τον παραλήπτη (υπογραφή και όνομα). Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να υπάρχει όνομα και ημερομηνία παραλαβής.» Εξάλλου, ο ισχυρισμός περί δυσχερειών εντοπισμού των Τ.Σ.Π. που αφορούν την ανωτέρω υποχρέωση της Coca-Cola (3E) είναι αβάσιμος, διότι εκείνη ήταν οπωσδήποτε σε θέση να γνωρίζει ποια ήταν τα Τ.Σ.Π. στα οποία αφορούσε η εν λόγω απόφαση της Ε.Α. 2. α)το περιεχόμενο της απευθυνθείσας επιστολής στα Τ.Σ.Π. έχει ως εξής : «Προς (όνομα)... (είδος καταστήματος)...(περιοχή)..... (ημερομηνία) Θέμα : Η Σύμβαση Χρησιδανείου ανάμεσα σ εσάς και την Coca-Cola 3E αναφορικά με το υπ αριθμόν πλαισίου...ψυγείο της τελευταίας. Αξιότιμε Κύριε/Κυρία. Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι σε εκτέλεση της υπ αριθμόν 207/ΙΙΙ/2002 Αποφάσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. από την 1 η Μαρτίου 2002 και για τον όσο χρόνο η ισχύς της ως άνω Αποφάσεως δεν έχει προσωρινά ή οριστικά ανασταλεί ή άλλως

11 11 παύσει, δεν θα εφαρμόζει τη ρήτρα στην ως άνω σύμβαση χρησιδανείου που αφορά την αποκλειστική χρήση των ψυγείων της Εταιρείας για την τοποθέτηση των προϊόντων της, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παραπάνω Απόφασης. Δεδομένου ότι η Εταιρεία σκοπεύει να προσφύγει ενδίκως κατά της ως άνω Αποφάσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η διάρκεια ισχύος της ως άνω τροποποίησης της Συμβάσεως Χρησιδανείου εξαρτάται από την σχετική κρίση των αρμοδίων Δικαστηρίων, για την οποία και θα σας ενημερώσουμε. Για την Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε (όνομα) (υπογραφή) Παρελήφθη το πρωτότυπο (τόπος)...(ημερομηνία)..../2/2002 (όνομα παραλήπτη) (υπογραφή)» β) το περιεχόμενο δε του χρησιμοποιηθέντος Προσαρτήματος έχει ως εξής : «Η αφενός συμβαλλόμενη «Coca Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε.» δηλώνει ότι, σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 207/ΙΙΙ/2002 Αποφάσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής και για όσο χρόνο η ισχύς αυτής δεν έχει προσωρινά ή οριστικά ανασταλεί ή άλλως παύσει, δεν θα ασκεί το δικαίωμα της εκ του παρόντος Συμφωνητικού να αξιώνει την χρήση του με το παρόν χρησιδανειζόμενου Παγίου της (ψυγείο) αποκλειστικά για την τοποθέτηση ή πώληση μέσω αυτού των προϊόντων της. Στην περίπτωση αυτή και για όλη την διάρκεια ισχύος της ως άνω Αποφάσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο σχετικός όρος του παρόντος Συμφωνητικού καθώς και η σχετική σημείωση στο περιθώριο αυτού θεωρούνται ως μη γεγραμμένα. Σε περίπτωση κατά την οποία η ως άνω Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ακυρωθεί ή ανασταλεί από τα αρμόδια Δικαστήρια το παρόν Προσάρτημα καθίσταται ανίσχυρο. (Τόπος υπογραφής) (Ημερομηνία). Για την Coca Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε (Όνομα) (υπογραφή) Καταστηματάρχης (Όνομα) (υπογραφή)» Η ως άνω επιστολή με τέτοιο περιεχόμενο που θέτει όρους και προϋποθέσεις και χρόνο ισχύος για την εφαρμογή του διατακτικού της απόφασης, δεν συνιστά κατά την κρίση της Επιτροπής Ανταγωνισμού την επιτασσόμενη άμεση και άνευ όρων άρση από τις συμβάσεις χρησιδανείου του όρου αποκλειστικότητας στη χρήση των ψυγείων της. Την αυτή κρίση έχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, πολύ περισσότερο για το περιεχόμενο του Προσαρτήματος, το οποίο μάλιστα θεωρεί παντελώς ανεπίτρεπτο, αφού η καταγγελλόμενη είχε τη δυνατότητα και την ευχέρεια, κατά τη σύνταξη, των νέων συμφωνητικών που κατάρτισε, μετά την που είχε ήδη κοινοποιηθεί η απόφαση ΕΑ 207/ΙΙΙ/2002, να απαλείψει (άρει) παντελώς τον όρο αποκλειστικότητας από αυτά, όπως επιτάσσει η απόφαση 207/ΙΙΙ/2002. Ως εκ τούτου απορριπτέοι είναι όλοι οι αντίθετοι ισχυρισμοί της καταγγελλομένης περί δήθεν συμμορφώσεως της προς την άνω Απόφαση, όσον αφορά την άρση από τις συμβάσεις χρησιδανείου του όρου της αποκλειστικότητας στη χρήση των ψυγείων της, ως αβάσιμοι. 3. Η καταγγελλόμενη, όπως προκύπτει από τα υπ αυτής προσκομιζόμενα ιδιωτικά συμφωνητικά τα οποία επικαλείται (βλ. Σχετ. αυτής υπ αριθμόν 9.1 έως 9.10) και τα οποία καταρτίσθηκαν μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης 207/ΙΙΙ/2002 της Επιτροπής

12 12 Ανταγωνισμού, κατ εφαρμογή της οποίας υποχρεωνόταν να απαλείψει (να άρει) από τον όρο αποκλειστικότητας στη χρήση των ψυγείων από τις συμβάσεις χρησιδανείου, συνέχισε να συνομολογεί, ρητά, στα ιδιωτικά συμφωνητικά αυτά, που έχουν υπογραφεί από έως και , τον όρο αποκλειστικότητας, ότι το ψυγείο («πάγιο») «θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την τοποθέτηση προϊόντων της «Εταιρείας» που θα πωλεί ο «Καταστηματάρχης» και απαγορεύεται απολύτως η τοποθέτηση σε αυτό ή πώληση δι αυτού, οποιουδήποτε άλλου προϊόντος ομοειδούς, παρεμφερούς ή διαφορετικού, που παράγεται από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία». Το γεγονός ότι η ανωτέρω ρήτρα παρέμενε γεγραμμένη στις συμβάσεις χρησιδανείου συνδυαζόμενο και με το ανεπίτρεπτο περιεχόμενο του Προσαρτήματος ήταν ικανό να εμβάλει τους αντισυμβαλλόμενους καταστηματάρχες της COCA-COLA (3E) σε εύλογη αμφιβολία περί του τι πράγματι ισχύει μετά την έκδοση της. Συνέχισε δε η καταγγελλόμενη και μετά την απόρριψη της με αριθ. 36/2002 απόφαση του Προέδρου Διοικητικού Εφετείου Αθηνών της αίτησής της για αναστολή εφαρμογής της απόφασης Ε.Α. 207/ΙΙΙ/2002, καθώς και μετά την έκδοση της τελεσίδικης και αμετάκλητης υπ αριθ. 2116/ απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί προσφυγής της εταιρείας COCA-COLA (3E), να χρησιμοποιεί το άνω προσάρτημα που δεν συνιστά συμμόρφωση, διότι είναι αντίθετο τόσο προς την απόφαση Ε.Α. 207/ΙΙΙ/2002 όσο και προς το εκ της άνω αποφάσεως 2116/2004 ΔεφΑ δεδικασμένο. Όπως προεξετέθη το εν λόγω Προσάρτημα με τέτοιο περιεχόμενο δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Επιτροπής, άρση του όρου αποκλειστικότητας, όπως απαιτείται από το διατακτικό της απόφασης Ε.Α. 207/ΙΙΙ/ Από την έρευνα που διεξήγε η Γ.Δ.Α. (βλ. Εισήγηση σελ. 7 επ) προκύπτει ότι : (α) Η 3Ε Συνέχισε να κατέχει τη δεσπόζουσα θέση στις αγορές των ανθρακούχων αναψυκτικών, (β) Συνέχισε να περιλαμβάνει στις υπογραφόμενες συμβάσεις χρησιδανείου ψυγείου τον όρο αποκλειστικότητας και να τον εφαρμόζει, και (γ) ότι δεν υπήρξε ενημέρωση των Τ.Σ.Π. για την απόφαση ΕΑ 207/ΙΙΙ/2002, ούτε επεδείχθησαν, κατά τον γενόμενο έλεγχο, επιδοθείσες σε αυτούς επιστολές. Εξάλλου, η εταιρεία Coca-Cola 3E δεν ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Ε.Α. για τις ενέργειές της προς συμμόρφωση αυτής μετά την έκδοση της απόφασης του ΔΕφΑ 2116/2004, ως είχε υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 εδάφ. δεύτερο του ν. 703/77, αλλά ούτε και τα Τ.Σ.Π. ενημέρωσε, ως όφειλε, ώστε να γίνει πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή των εκ της αποφάσεως 207/ΙΙΙ/2002 υποχρεώσεών της. Διά της ως άνω Επιστολής της μάλιστα είχε αναλάβει ρητώς την υποχρέωση αυτή. Στην επιστολή αυτή αναφερόταν ότι η διάρκεια ισχύος της ως άνω τροποποίησης εξαρτάται από τη σχετική κρίση των αρμοδίων Δικαστηρίων, «για την οποία και θα σας ενημερώσουμε». Τέλος, ούτε μέσω της ιστοσελίδας της η καταγγελλόμενη προέβη σε ενημέρωση των πελατών της για την απόφαση ΕΑ 207/ΙΙΙ/2002 και την απόφαση Δεφ Αθ. 2116/ Τον Αύγουστο 2005 προσκόμισε 25 φακέλους που περιείχαν καταστάσεις μαζί με επιστολές προς Τ.Σ.Π.. Τα στοιχεία που προσκόμισε δεν φέρουν βέβαια χρονολογία και έτσι δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι υπεγράφησαν πράγματι τον Φεβρουάριο του Πολλά δε από αυτά δεν φέρουν υπογραφή.

13 13 6. Η μη συμμόρφωση της Coca-Cola (3E) προς την απόφαση ΕΑ 207/ΙΙΙ/2002, όσον αφορά της άρση, εντός μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης, από τις συμβάσεις χρησιδανείου του όρου της αποκλειστικότητας στη χρήση των ψυγείων της, ειδικά όσον αφορά στα τελικά σημεία πώλησης, στα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης πρόσθετου ανταγωνιστικού ψυγείου αναψυκτικών, προκύπτει ειδικότερα και από τις ακόλουθες Ένορκες Βεβαιώσεις και μαρτυρικές καταθέσεις κατά την ακροαματική διαδικασία : 1) Ο [ ] (Ένορκη Βεβαίωση αριθμ / Σ/φου Αθηνών Διονυσίας Κοσμοπούλου-Παπά ) καταθέτει : «Μετά την έκδοση της ΕΑ 207/ΙΙΙ/2002, δηλαδή τον Φεβρουάριο του έτους 2002, πήραμε άνωθεν εντολή να περάσουμε από τα περίπτερα της αγοράς με ένα ψυγείο Coca-Cola και να πάρουμε την υπογραφή του λιανοπωλητή επί μίας τυποποιημένης επιστολής που μας δόθηκε με το όνομα του κ. [ ]. Ρητά τονίσθηκε να μην αφήσουμε στα τελικά σημεία αντίγραφο της επιστολής. Οι υπογεγραμμένες επιστολές εστάλησαν στα κεντρικά της Coca-Cola.. Δεν υπήρξε όμως κανένας έλεγχος ως προς το αν οι επιστολές πράγματι υπεγράφησαν από τα Τελικά Σημεία Πώλησης, ούτε αν οι υπογραφές ήταν γνήσιες. Το ζητούμενο ήταν να συγκεντρωθούν επιστολές με υπογραφές και κυρίως να μην μείνουν στην αγορά αντίγραφα επιστολών.... Σε ό,τι αφορά τις καινούργιες συμβάσεις χρησιδανείου ψυγείων που υπεγράφησαν από το Μάρτιο του 2002 και εφεξής δεν πήραμε καμία εντολή. Συνεχίσαμε να υπογράφουμε το τυποποιημένο συμφωνητικό που είχαμε και στο παρελθόν». 2) Ο [ ], εξετασθείς κατά την ακροαματική διαδικασία καταθέτει ότι : «Η εταιρεία του δεν έχει δει ούτε μία (Επιστολή) στην αγορά». 3) Ο [ ], Αντιπρόεδρος Πανελλήνιου Συνδέσμου Παρασκευαστών Αναψυκτικών (ΠΣΠΑ), καταθέτει ενώπιον της Επιτροπής ότι : «Η 3Ε δεν κάνει τίποτε άλλο από το να προσπαθεί να αποκλείσει ανταγωνιστικά προϊόντα από την αγορά. Πάνε τρία χρόνια από την απόφαση της Ε.Α. για το χρησιδάνειο και αυτοί ακόμη μιλάνε για αποκλειστικότητα..αυτός δεν έλαβε καμία επιστολή στη δική του περιοχή. Δεν υπήρξαν ούτε άλλοι που να έλαβαν επιστολή στην περιοχή Βοιωτίας, Λειβαδιάς, Ορχομενού και Θήβας». 4) Ο [ ], Διευθυντής Πωλήσεων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής της 3Ε, καταθέτει ενώπιον της Επιτροπής, ότι : «Η ανωτέρω επιστολή έγινε πριν την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου. Στη συνέχεια η επικοινωνία ήταν προφορική. στην τακτική συνάντηση για τους ανθρώπους των πωλήσεων της εταιρείας διαβάστηκε ένα συγκεκριμένο έγγραφο με περιεχόμενο το τι θα λένε προφορικά στους πελάτες τους». Σε ερώτηση, γιατί και στις νέες συμβάσεις χρησιδανείου ψυγείου μετά την , αλλά ακόμη και μετά την τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου, συνέχιζαν να θέτουν τον όρο αποκλειστικότητας, παρά την αντίθετη ρητή υποχρέωσή τους για άρση (απάλειψη) του όρου αυτού από την αριθ. 2116/2004 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, αυτός απάντησε ότι «Αυτή η απόφαση δεν ήταν προσωπική, αλλά απόφαση της εταιρίας. Ήταν μία απόφαση της εταιρίας την οποία εκτελέσανε μέσα στις υποχρεώσεις τους, όπως όφειλαν». Από την αξιολόγηση και τη συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω εγγράφων, της Εισήγησης της Γ.Δ.Α., των ενόρκων βεβαιώσεων και κυρίως των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων

14 14 που εξετάσθηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Ε.Α., αποδεικνύεται κατά την κρίση της Επιτροπής ότι η Coca Cola (3E) δεν συμμορφώθηκε όσον αφορά την υποχρέωσή της να άρει, εντός μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης Ε.Α. 207/ΙΙΙ/2002, από τις συμβάσεις χρησιδανείου τον όρο της αποκλειστικότητας στη χρήση των ψυγείων, ειδικά όσον αφορά στα τελικά σημεία πώλησης, στα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης πρόσθετου ανταγωνιστικού ψυγείου αναψυκτικών. Αντιθέτως δε η όλη συμπεριφορά αυτής, όπως : αιτιάσεις για δήθεν αοριστία και ασάφειες του διατακτικού της Απόφασης, επινόηση της χρησιμοποίησης της «Επιστολής» και του «Προσαρτήματος», που δεν άφηναν στα χέρια των πελατών, η προσθήκη σε αυτά ανεπίτρεπτων όρων και προϋποθέσεων, κατά παράβαση του διατακτικού της απόφασης, αποδεικνύει, αναμφιβόλως, την εφαρμογή μεθόδου για την καταστρατήγηση της απόφασης και τη μη συμμόρφωση προς αυτή. Η προεκτεθείσα μη συμμόρφωση προς την άνω απόφαση πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 περ. ε του ν.703/77, να βεβαιωθεί, με την παρούσα απόφαση και να θεωρηθεί ότι κατέπεσε η απειληθείσα εν προκειμένω με την απόφαση ΕΑ 207/ΙΙΙ/2002 χρηματική ποινή εκ ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης, προς την απόφαση από την ημέρα της δημοσίευσής της. IV. Στο Κεφ. IV.2 της απόφασης ΕΑ 207/ΙΙΙ/2002 είχε διαπιστωθεί καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της 3Ε κατά τη χρονική περίοδο με εφαρμογή συστήματος εκπτωτικής πολιτικής σε ορισμένους χονδρεμπόρους και πρατηριούχους, με κριτήριο την επίτευξη ορισμένου στόχου πωλήσεων (target rebates) και είχε υποχρεωθεί να παύσει την παράβαση αυτή και να την παραλείψει στο μέλλον. Όπως αναφέρεται στην υπ αριθ. πρωτ. 5161/ Εισήγηση της Γ.Δ.Α. (σελ. υπό 3.β, σελ. 40), από έλεγχο που διενήργησαν οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας (βλ. ΙΙΙ, 6, 7 σελ. 12 επ.) και τα συλλεχθέντα στοιχεία προκύπτει ότι οι εκπτώσεις που παρέχονταν στην IBEROSTAR (ως διαχειριστή ξενοδοχειακών μονάδων), είχαν ως βάση υπολογισμού τον ετήσιο κύκλο εργασιών και άρα ήταν νόμιμες ως εκπτώσεις ποσότητας γενόμενες αντικειμενικά και ενιαία για όλους τους πελάτες. Οι παροχές δε που παρέχονταν στην PLIAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ήταν βάσει κλίμακος όγκου αγορών (εκπτώσεις ποσότητας) και αφορούσαν διανομή χυμών και όχι αναψυκτικών της καταγγελλόμενης, γι αυτό και δεν ενδιαφέρουν την κρινόμενη υπόθεση. Επομένως, από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι δεν στοιχειοθετείται ως προς σημείο αυτό παράβαση και μη συμμόρφωση προς την απόφαση ΕΑ 207/ΙΙΙ/2002 (Κεφ. IV.2) και απορριπτέα κρίνονται ως αβάσιμα τα αντίθετα υπό της καταγγέλλουσας PEPSICO υποστηριζόμενα. V. 1. Στο Κεφ. IV.4 της απόφασης ΕΑ 207/ΙΙΙ/2002, σχετικά με την καταγγελία για διακριτική μεταχείριση από την 3Ε των αποκλειστικών πρατηριούχων της και τελικών σημείων πώλησης, σε βάρος των μη αποκλειστικών και της εξάρτησης παροχής δωρεάν ψυγείου από τον αποκλεισμό ανταγωνιστικών προϊόντων, είχε διαπιστωθεί: (α) (IV 4.2 της απόφασης) «ότι η 3Ε κατά την περίοδο εφάρμοζε μεθόδους διακριτικής μεταχείρισης προς όφελος των πρατηριούχων που συνεργάζονταν αποκλειστικά με αυτή, σε βάρος όσων εμπορεύονταν μαζί με τα δικά της και ανταγωνιστικά προϊόντα, κυρίως,

15 15 μέσω σκόπιμων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των παραγγελιών των μη αποκλειστικών χονδρεμπόρων, είτε με την άσκηση πίεσης σε τελικά σημεία πώλησης, με στόχο να προμηθεύονται τα αναψυκτικά της από αποκλειστικούς χονδρεμπόρους, διακόπτοντας τη συνεργασία τους με μη αποκλειστικούς». (β) «IV 4.3 της Απόφασης) «ότι η 3Ε, εκμεταλλευόμενη τη δεσπόζουσα θέση της στις σχετικές αγορές των αεριούχων αναψυκτικών, μεταχειριζόταν διακριτικά τους λιανοπωλητές, ανάλογα με το κατά πόσο διακινούσαν αποκλειστικά τα προϊόντα της, ενώ, παράλληλα, εξαρτούσε τη σύναψη σύμβασης χρησιδανεισμού των ψυγείων της από την αποδοχή εκ μέρους των αντισυμβαλλομένων της υποχρέωσης αποκλεισμού των ανταγωνιστών της» και είχε υποχρεωθεί η 3Ε να παύσει τις παραβάσεις αυτές και να τις παραλείψει στο μέλλον (βλ. διατακτικό της ΕΑ 207/ΙΙΙ/2002 απόφασης). 2. Οι αναφερόμενοι στην αρχή καταγγέλλοντες κατηγορούν, ότι η Coca-Cola (3E) δεν συνεμορφώθη προς την άνω απόφαση ΕΑ 207/ΙΙΙ/2002 διότι δεν έπαυσε τις ανωτέρω παραβάσεις, τις οποίες και συνεχίζει και μετά την μέχρι σήμερα. Οι μάρτυρες που εξετάσθηκαν επί της καταγγελίας αυτής, κατέθεσαν τα εξής : α) Ο [ ], νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ, που κλητεύθηκε με απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού (βλ. Πρακτικά Συνεδρίασης 909/ ) κατ εφαρμογή του άρθρου 18 παρ. 1 και 2 της Κ.Υ.Α. 963/2001, κατέθεσε ότι : «Είναι εκπρόσωπος της εταιρίας ΛΟΥΞ, η οποία δραστηριοποιείται 56 χρόνια στην αγορά. Ο ίδιος είναι εκπρόσωπος δεύτερης γενιάς..υποστηρίζει ότι υπάρχει αδιαφάνεια που έχει να κάνει με το ότι η 3Ε δεν αφήνει ίχνη. Όσα επικαλείται ο ίδιος αποτελούν προϊόν διαλόγου με πελάτες του... Αυτά συμβαίνουν σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην Πάτρα. Ενώ αυτοί προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν, η 3Ε αν δουν μία εταιρεία να δραστηριοποιείται, σπεύδουν να καθαρίσουν την κατάσταση με πάσης φύσεως παροχές είτε χρηματικές είτε άλλου είδους... όταν αυτό το λέει πελάτης τους, το θεωρούν ότι είναι αλήθεια. Είναι ένα Περίπτερο στην Πάτρα στα [ ], ο [ ], που είχανε πολλά χρόνια συνεργασία και για να τη διακόψει του έδωσαν ευρώ. Έγινε δια έμμεσου τρόπου, δια αντιπροσώπου της 3Ε που έδωσε το ποσό στον περιπτεριούχο, και αυτός θα το πάρει πίσω από την 3E Έχουν εμφανισθεί και άλλες μέθοδοι που κάνουν το Τ.Σ.Π. να «αγορασθεί». Η 3Ε βρίσκει συνεργάτες και για τα Σ.Π. που έχει, κατασκευάζουν, π.χ. καπάκι για τα περίπτερο. Αυτό γίνεται κατά κόρον σε όλη την Ελλάδα. Στην περίπτωση του [ ], του δόθηκε ποσό για να αλλάξει προμηθευτή να φύγει από τη ΛΟΥΞ και να τοποθετήσει ψυγείο της 3Ε. Αυτό έγινε πέρυσι (δηλ. 2005) και βγάλανε φωτογραφίες πρόσφατες που φαίνονται τα προϊόντα. Αυτό, όπως είπε ο κ. [ ] σε υπαλλήλους της εταιρείας του, έγινε μέσω του κ. [ ], χονδρεμπόρο. Και δεν είναι μόνο ο [ ], έχει στοιχεία και για πολλούς άλλους. (Μετά την απόφαση 207). Τα προϊόντα τους δεν μπορούν να τα δουλέψουν σε ψυγεία της 3Ε. Τα ΤΣ έχουν το ίδιο πρόβλημα. Συνεπώς δεν άλλαξε τίποτε.άλλες περιπτώσεις, όπως ανέφερε και ανωτέρω που υπήρχε ένα ψυγείο και η 3Ε με διάφορες μεθόδους προσπαθούσε να έχει αποκλειστικότητα ήταν οι εξής: [ ], [ ], [ ] στην παλαιά Πόλη, κα [ ] στον Αγ. Νικόλαο, κας [ ] που έχει περίπτερο στην Πλατεία [ ]. υπάρχουν περιπτώσεις που ούτε προβολές ούτε προωθητικές ενέργειες έγιναν. Όπως σε ένα σούπερ μάρκετ στην Κατερίνη, του [ ]. Επίσης, στην περίπτωση του κ. [ ] όπου προσπάθησαν να βάλουν προϊόντα της ΛΟΥΞ, άρχισε η καθ ης τις παροχές για δήθεν προβολές. Επίσης, το

16 16 παράδειγμα της καντίνας της κας [ ], στο λιμάνι της [ ] που από είχε τριπλό ψυγείο και ομπρέλες και χρηματική αμοιβή. Υπήρξε συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας με αυτό το Σημείο (Τ.Σ.Π.). β) Η [ ] κατέθεσε ότι : «Είναι χονδρέμπορος. Δραστηριοποιείται στον Πειραιά και εμπορεύεται προϊόντα της 3Ε και της PEPSICO. Υπάρχει διαφορετική μεταχείριση στην πιστωτική πολιτική, στη διάθεση ψυγείων. Στην πιστωτική πολιτική η 3Ε δίνει διαφορετικές εκπτώσεις και υπάρχουν παραστατικά. Αυτή κάνει έκπτωση 8%, γιατί η 3Ε της δίνει 12,3% και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει έναντι συναδέλφων της που βγαίνουν με έκπτωση 21% και δίνουν 10% με 12%. Έχει τιμολόγιο συναδέλφου της με 21%.. Οι άνθρωποι της 3Ε πάντοτε τους πλησιάζουν με κάθε τρόπο για να τους κάνουν αποκλειστικούς. Δίνει περισσότερες παροχές, καλύτερους όρους πληρωμής και μεγαλύτερες εκπτώσεις, αλλά αυτοί δεν θέλουν να είναι αποκλειστικοί και να υπάρχει μονοπώλιο. Τους πλησίασαν κάποιοι για το λόγο αυτό. Ήταν ο κ. [ ], ο οποίος θα παρείχε ψυγείο, ανοικτό πιστωτικό και πίστωση με μεταχρονολογημένη επιταγή δύο χρόνων και ζήτησε να γίνουν αποκλειστικοί. Η 3Ε τους έκανε δελεαστικές προτάσεις για την προώθηση των προϊόντων της. Η PEPSICO δεν τους έκανε Ο άλλος συνάδελφός της είχε μεγαλύτερη έκπτωση, γιατί τον θεωρούν αποκλειστικό. Το 80% των πωλήσεων της επιχείρησής της είναι της 3Ε. Οι πελάτες (της) δεν ζητούν ανταγωνιστικά προϊόντα, γιατί φοβούνται. Αν βάλουν ανταγωνιστικά προϊόντα, οι πωλητές της 3Ε τα βγάζουν εκτός ψυγείου και απειλούν ότι αν τα ξαναβάλουν θα τους πάρουν το ψυγείο. Δεν ενημερώθηκε από την 3Ε για την απόφαση ΕΑ 207/ΙΙΙ/ (Έλαβε) πιστωτικά τιμολόγια της 3Ε προς την εταιρία της ευρώ, Μαρτίου 2005 (ποσό) το οποίο πέρασε ως έκπτωση στην εταιρία «[ ].». Η 3Ε είχε κάνει ειδική συμφωνία με την ανωτέρω εταιρία για το τιμολόγιο αυτό. Υπήρξε πελάτης της που της έφυγε μέσω άλλου χονδρεμπόρου. Έγινε τώρα τελευταία και είναι και οικογενειακός τους φίλος. Την στείλανε (η 3Ε) σε άλλο πρατηριούχο στην Αθήνα που δίνει μεγαλύτερη έκπτωση, 10%. Πήρε επίσης νερό AVRA, με 8 κιβώτια δώρο στα Δίνονται κουπόνια σε σούπερ μάρκετ και ψιλικατζίδικα που έχουν μόνο προϊόντα δικά της (της 3Ε) και όχι ανταγωνιστικά. γ) Ο [ ], εξετάσθηκε ενώπιον της Επιτροπής και κατέθεσε ότι : «Είναι χονδρέμπορος στην Πάτρα. Τους προσέγγισαν κάποιοι από την 3Ε. Θα είχαν σημαντικά οφέλη από την απόρριψη ανταγωνιστών. Να μη διακινούν ανταγωνιστικά προϊόντα δεν το δέχθηκαν... Έχει συγκεκριμένα στοιχεία για διακριτική μεταχείριση από την 3Ε. Το κατάστημα [ ], ψητοπωλείο fast food, είναι πελάτης τους. Του ζητήσανε αποκλειστικότητα για την 3Ε και για έξι μήνες θα έπαιρνε αντάλλαγμα χρήματα και διαφημιστικά. Συνέβη το 2 ο εξάμηνο του Ο συγκεκριμένος πελάτης το έκανε. Από εκεί και πέρα. Τελικά δεν πήρε όσα συμφωνήσανε με την 3Ε, εκτός και αν αυτός απευθυνθεί σε άλλο χονδρέμπορο, όπως του είπαν. Επίσης, είναι ο [ ],... για να πάρει προσφορά σε πακέτο για συγκεκριμένο είδος. Όταν ανέφερε αυτούς ως προμηθευτές, του είπαν ότι δεν υπάρχει άμεση συνεργασία και να απευθυνθεί σε άλλο χονδρέμπορο. Του είπαν να πάει στον χονδρέμπορο [ ]. δ) Ο [ ] (Ένορκη Βεβαίωση 32889/ Συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίας Κοσμοπούλου-Παπά) κατέθεσε ότι: ««Εργάσθηκα στην εταιρία Coca-Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως Α.Ε. από το Μάρτιο 1994 μέχρι το Φεβρουάριο του έτους Το έτος 2001 εργαζόμουνα ως Προϊστάμενος πωλήσεων στους νομούς Ηλείας, Μεσσηνίας,

17 17 Λακωνίας και Αρκαδίας. Το έτος 2002 εργάσθηκα στο Νομό Αχαΐας και το έτος 2003 στους Νομούς Αχαΐας και Κορινθίας. Μετά την έκδοση της ΕΑ 207/ΙΙΙ/2002 Σε ό,τι αφορά την πιστωτική πολιτική της εταιρίας, το Φεβρουάριο του 2002 και εφεξής, μέχρι την αποχώρησή μου, τουλάχιστον, δεν υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές. Είναι τοις πάσι γνωστό ότι οι χονδρέμποροι που διακινούν αποκλειστικά τα προϊόντα Coca-Cola, είναι πιο ανταγωνιστικοί απέναντι στους πελάτες, χάρη στις παροχές της καθ ης. Είναι, επίσης, παγιωμένη πολιτική της Coca-Cola στην αγορά να εκταμιεύει υπέρογκα ποσά με την αιτιολογία ότι συνιστούν αμοιβή για παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών, χωρίς όμως στην πραγματικότητα να παρέχονται τέτοιες υπηρεσίες. Ενδεικτικά αναφέρω τις παροχές το τελευταίο εξάμηνο του 2002 προς τον χονδρέμπορο «[ ]» ποσού 6.392,52 ευρώ, ποσού 1.810,50 ευρώ, ποσού 5.194,43 ευρώ και ποσού ,52 ευρώ. Τα χρήματα αυτά δόθηκαν με παντελώς αδιαφανείς και αόριστες δικαιολογίες, κατά κανόνα για δήθεν προβολή με διαφημιστικά μέσα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα υπηρεσιακά σημειώματα της Coca Cola αναφέρεται ως αιτιολογία για την καταβολή των χρημάτων η διαφορά μεταφορικών ενώ στο αντίστοιχο τιμολόγιο το ποσό αιτιολογείται ως προβολή με διαφημιστικά μέσα. Τέλος δηλώνω ότι η Coca Cola καταβάλει. επιλεκτικά χρήματα σε τελικά σημεία πώλησης με την αναληθή και προσχηματική αιτιολογία της προβολής όπως έκανε με τα καταστήματα του [ ] (Κυλικείο [ ] Πατρών) και του Καφέ [ ] στην Πάτρα Αχαϊας. Ακόμη κατέβαλε το ποσό των ,55 ευρώ (με τον αριθμό 6 της 13 ης Ιουνίου τιμολόγιο) στην «[ ]» για τη διασφάλιση της αποκλειστικότητας δηλώνοντας ως αιτιολογία «παροχή με διαφημιστικά μέσα». Επίσης δηλώνω ότι τα περίπτερα της Πάτρας που αναφέρονται στον πίνακα που προσαρτάται στην παρούσα, νόμιμα υπογεγραμμένος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, έλαβαν τις παροχές που αναφέρονται στην πέμπτη (5η) στήλη του πίνακα (δωρεάν κιβώτια) και την έκτη (6η) στήλη του πίνακα (παροχές σε χρήμα) υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιούσαν το ίδιο έτος τις προμήθειές τους από τους χονδρεμπόρους (πρατηριούχους) που αναφέρονται στην τέταρτη (4η) στήλη του πίνακα. Τέλος δηλώνω ότι στα περίπτερα αυτά υπάρχει εγκατεστημένο ψυγείο της Coca Cola όπως αυτό περιγράφεται στη δεύτερη (2η) στήλη του πίνακα με την υποχρέωση να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τα προϊόντα της Coca Cola. ε) Η [ ](ένορκη βεβαίωση αριθ. 4013/ της Σ/φου Αικ. Ξηρογιάννη- Γεωργοπούλου) κατέθεσε ότι : «Πριν ένα μήνα (δηλαδή Οκτώβριο 2005) ήρθαν στο περίπτερο της κόρης μου που βρίσκεται στην [ ] στον Ορχομενό 2 άτομα πωλητές της Coca Cola (3Ε) όπου εκείνη την ώρα ήμουν εγώ Τότε μου είπαν ότι θα περάσουμε μετά από 4 ημέρες και να έχεις βγάλει από το ψυγείο όλα τα ξένα πράγματα που έχεις μέσα γιατί απαγορεύεται να έχεις άλλα πράγματα εκτός της Coca Cola (3Ε), κι αν δεν συμμορφωθείς θα σου πάρουμε το ψυγείο. Πράγματι μετά από 4-5 ημέρες ήρθαν και με τρόπο πιο έντονο μου ζήτησαν παραγγελία για να τη δώσουν στον [ ] ή στον [ ] να μου τα φέρουν για αυτό τους είπα αν κάνετε πως απλώνετε χέρι στο ψυγείο και βγάλετε από μέσα πράγματα παίρνω της Αστυνομία να έρθει. Μου είπαν τότε θα δεις τι έχεις να πάθεις από τα δικαστήρια που θα σε τραβήξουμε, φεύγουμε αλλά θα το μετανιώσεις. Ο ένα εκ των δύο πωλητών λεγόταν [ ]»

18 18 στ) Ο [ ] (ένορκη βεβαίωση αριθ. 8104/ της Σ/φου Σπάρτης Α. Πετράκου- Ορφανού) κατέθεσε ότι: «Την με πλησίασε ο πωλητής της Coca cola με το επώνυμο [ ] ο οποίος μου είπε ότι αυτό το διάστημα τρέχει μία προσφορά πέραν των παροχών που ήδη έπαιρνα, η οποία ήταν στα 10 κιβώτια που θα αγόραζα ένα επιπλέον κιβώτιο υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα σταματούσα να προμηθεύομαι τα προϊόντα αυτά από την πρατηριούχο εταιρεία «[ ]» και εφεξής θα γινόμουν πελάτης της πρατηριούχου εταιρείας με την επωνυμία [ ], η οποία είναι πρατηριούχος εταιρεία που διακινεί αποκλειστικά προϊόντα της Coca cola. Εγώ αρνήθηκα να αλλάξω τον προμηθευτή μου με τον οποίο είχα μία άριστη συνεργασία τα τελευταία 10 περίπου χρόνια και ο πωλητής της Coca cola έφυγε, χωρίς να μου δώσει προσφορά». ζ). Ο [ ] (ένορκη βεβαίωση αριθ. 5480/ της Σ/φου Καστορείου Γ. Μάρκου- Ζακάκη) κατέθεσε ότι: «Τον Ιούνιο του 2004 αποφάσισα να πουλάω εκτός από προϊόντα της COCA COLA και προϊόντα της PEPSΙCO ΗΒΗ. Την με πλησίασε πωλητής της COCA COLA με το επώνυμο [ ], ο οποίος μου είπε ότι αυτό το διάστημα τρέχει μια προσφορά πέραν των παροχών που ήδη έπαιρνα, η οποία είναι στα 10 κιβώτια που θα αγόραζα, ένα (1) επιπλέον κιβώτιο, υπό την προϋπόθεση όμως, ότι θα σταματούσα να προμηθεύομαι τα προϊόντα αυτά από τον πρατηριούχο [ ] και εφεξής θα γινόμουν πελάτης των [ ] και [ ], οι οποίοι είναι πρατηριούχοι που διακινούν αποκλειστικά προϊόντα της Coca Cola. Εγώ δεν θέλησα να αλλάξω τον προμηθευτή μου με τον οποίο έχω άριστη συνεργασία και ο πωλητής της Coca Cola έφυγε, χωρίς να μου δώσει την προσφορά"»). η) Ο [ ] (ένορκη βεβαίωση αρ 8114/ της Σ/φου Σπάρτης Δ. Πετράκου- Ορφανού) κατέθεσε ότι : «Την με πλησίασε ο πωλητής της Coca cola με το επώνυμο [ ] ο οποίος μου είπε ότι αυτό το διάστημα τρέχει μία προσφορά πέραν των παροχών που ήδη έπαιρνα, η οποία ήταν στα 10 κιβώτια που θα αγόραζα ένα επιπλέον κιβώτιο υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα σταματούσα να προμηθεύομαι τα προϊόντα αυτά από την πρατηριούχο εταιρεία «[ ].» και εφεξής θα γινόμουν πελάτης των πρατηριούχων εταιρειών με την επωνυμία [ ] και «[ ]», οι οποίες είναι πρατηριούχοι εταιρείες που διακινούν αποκλειστικά προϊόντα της Coca cola. Εγώ αρνήθηκα να αλλάξω τον προμηθευτή μου με τον οποίο είχα μία άριστη συνεργασία τα τελευταία 19 περίπου χρόνια και ο πωλητής της Coca cola έφυγε, χωρίς να μου δώσει προσφορά»). 3. Τα ανωτέρω κατατεθέντα ουδόλως μπορεί να αναιρεθούν από τις αντίθετες καταθέσεις των εμπλεκομένων στην υπόθεση [ ]και [ ], οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Coca-Cola 3E και ως εκ της θέσεώς τους, της ευθύνης και του ενδιαφέροντος που έχουν ως εκ της ιδιότητάς τους «Υπεύθυνοι της αγοράς στην περιοχή της Σπάρτης», και για το λόγο αυτό οι καταθέσεις τους ελέγχονται επηρεασμένες και μη αντικειμενικές και, κατά την αξιολόγηση και ουσιαστική εκτίμησή αυτών από την Επιτροπή, δεν πείθουν. Απόδειξη της νοοτροπίας αυτής, δηλαδή του επηρεασμού των υπαλλήλων της Coca-Cola 3E και των ενεργειών τους υπερ των συμφερόντων της καταγγελλομένης, προκύπτει και από την κατάθεση του [ ] (αριθ / Ένορκη Βεβαίωση της Συμβολαιογράφου Χανίων Δημ.

19 19 Λαμπαθάκη) (που προσκομίζεται με το από 3 Μαρτίου 2006 υπόμνημα της PEPSICO) κατά την οποία «Ο υπάλληλος της Coca-Cola 3E [ ] κατά το διάστημα έως προσέγγισε τις πελάτισσες της πρατηριούχου [ ] κ.κ. [ ] και [ ] για να καταθέσουν ενόρκως ότι δεν της είπαν οι υπάλληλοι της Coca-Cola 3E να προμηθεύονται αναψυκτικά από άλλα πρατήρια, εκτός της [ ]». Από την Coca-Cola 3E προσκομίζονται (βλ. Σχετ έως εβδομήντα έξι (76) Ένορκες Βεβαιώσεις Πελατών της, που σε όλες πανομοιότυπα αναφέρεται ότι «Ουδέποτε δέχθηκα υποδείξεις ή πιέσεις από την εν λόγω εταιρεία (3Ε) σχετικά με τα προϊόντα που τοποθετώ στο ψυγείο της επιχείρησης μου και ουδέποτε δέχθηκα υποδείξεις ή πιέσεις προκειμένου να τοποθετώ σε αυτό αποκλειστικά προϊόντα της ως άνω εταιρείας». Όπως επίσης προσκομίζονται και οι υπ. αριθ έως 35.4 όπου πανομοιότυπα αναφέρεται «όσο καιρό συνεργάζομαι με τον [ ] ποτέ δε με πλησίασε υπάλληλος της Τρία Έψιλον για να μου προσφέρει παροχές ή να μου κάνει άλλη πρόταση ώστε να σταματήσω να προμηθεύομαι τα προϊόντα μου από αυτόν και ουδέποτε μου πρότεινε η Τρία Έψιλον να συνεργάζομαι με άλλον χονδρέμπορο». Κατά την κρίση της Επιτροπής, οι ένορκες βεβαιώσεις αυτές, πανομοιότυπα συνταχθείσες, προφανώς, καθ υπαγόρευση της έχουσας δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά Coca-Cola (3E) και υπογραφείσες, ως εκ τούτου λόγω της ασθενέστερης διαπραγματευτικής θέσης και φόβου των πελατών (βλ. σχετ. με το φόβο των πελατών, κατάθεση μάρτυρος [ ] ανωτ. σελ.15), δεν πείθουν και δεν μπορούν να ανατρέψουν τις παραπάνω παρατεθείσες καταθέσεις των εξετασθέντων ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού μαρτύρων. Ομοίως δεν πείθουν για τους αυτούς ως άνω λόγους, και οι υπ. αριθ. 36, 37 και 38 ένορκες καταθέσεις καθώς και τα επί τούτου καταρτισθέντα και υπό της Coca-Cola (3E) προσκομιζόμενα εννέα (9) (βλ. σχετ έως και 30.9 Ιδιωτικά Συμφωνητικά, για τα οποία ειδικώτερα παρατηρείται ότι ενώ τα υπ. αρ. Σχετ. 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.8, έχουν καταρτισθεί το μήνα Μάιο, το 30.9.το μήνα Ιούνιο, το 30.1 το μήνα Αύγουστο και τα 30.2 και 30.7 δεν αναφέρουν έτος κατάρτισης, σε όλα συμφωνείται ότι «3. η διάρκεια του παρόντος συμφωνητικού είναι ετήσια, άρχεται αναδρομικά από την 01/01/2005 και λήγει την 31/12/2005», «1.1. Ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Συμφωνητικού στις ακόλουθες ενέργειες διαφήμισης.», «1.2 Για την παροχή από τον πελάτη των ως άνω υπηρεσιών η Coca-Cola (3E) θα καταβάλει στον Πελάτη το ποσό των Ευρώ.. «Αμοιβή Διαφήμισης». Τέτοια όμως «αμοιβή» για δήθεν διαφήμιση, αφού εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί κατά το χρονικό διάστημα της αναδρομικής ισχύος του Συμφωνητικού, προφανώς καλύπτει άλλες παροχές (και σκοπούς) για τις οποίες κατέθεσαν οι ως άνω εξετασθέντες μάρτυρες ([ ], [ ]) και όχι διαφήμιση Με την πρακτική δε που υιοθέτησε η Coca-Cola 3E, ύστερα από την απόφαση του [ ] να διακινεί και ανταγωνιστικά προϊόντα (της PEPSICO), δηλαδή την πρακτική να προσφέρει στους πελάτες αυτής παροχές προκειμένου να τους κατευθύνει σε εταιρίες (χονδρεμπόρους) που διακινούσαν αποκλειστικά τα προϊόντα της και να τους αποσπάσει από αυτόν, επειδή έπαψε να είναι αποκλειστικός διανομέας της, είχε ως αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί αισθητά η επιχείρησή του, όπως αποδεικνύεται και από την Εισήγηση με αριθ. πρωτ. 5161/ της Γ.Δ.Α., στην οποία (σελ. 41 επ.) διαλαμβάνονται τα εξής:

20 20 «. Από τα συλλεχθέντα δε και προσκομισθέντα στην Υπηρεσία οικονομικά στοιχεία της και επιβεβαιώνονται τα ανωτέρω και συγκεκριμένα συνάγεται αφενός ότι κατά το έτος 2004 οι πωλήσεις της 3Ε προς τον [ ] ακολουθούν πτωτική πορεία γεγονός το οποίο συνδυάζεται με το ότι τον Ιούνιο του 2004 ξεκίνησε συνεργασία και με την PEPSICO και έπαψε να είναι αποκλειστικός πρατηριούχος της 3Ε, ενώ οι λοιποί χονδρέμποροι ([ ]: [ ]% και [ ]: [ ]%) εμφανίζουν αύξηση στις πωλήσεις τους κατά το έτος Για το έτος 2005, τα συλλεχθέντα στοιχεία αφορούν μεν έως και τον Μάιο του 2005, συγκρινόμενα όμως φαίνεται και πάλι οι πωλήσεις του [ ] να υστερούν κατά πολύ των άλλων χονδρεμπόρων. Συγκεκριμένα οι μικτές του πωλήσεις είναι μόλις ευρώ, όταν οι πωλήσεις των άλλων χονδρεμπόρων είναι ήδη [ ] ευρώ για την [ ] και [ ] ευρώ για την [ ]. Επίσης, αποδεικνύεται ότι το συνολικό ποσοστό έκπτωσης που έλαβε (με πιστωτικά τιμολόγια και Τ.Π.Υ.), ανερχόταν μεν κατά τα προγενέστερα έτη (2002, 2003) σε 12% ([ ]), το 2004 όμως μειώθηκε σε 4%. Επομένως, η καθ ης, στην περιοχή του Νομού Λακωνίας, προέβη όπως συνάγεται από τα ανωτέρω στοιχεία σε διακριτική μεταχείριση σε επίπεδο χονδρεμπόρων όσο και λιανοπωλητών με την ανωτέρω πρακτική της (πρακτική για την οποία είχε καταδικασθεί στο κεφάλαιο ΙV.4 της Απόφασης Σας) και άρα παρέβη το διατακτικό της Απόφασης σε συνδυασμό με το κεφάλαιο ΙV.4 αυτής» 4. Όπως προκύπτει από την με αριθ. πρωτ. 5161/ Εισήγηση της Γ.Δ.Α. (IV, B, 3, γ, ii) και των επικαλούμενων από αυτήν στοιχείων, διακριτική μεταχείριση από την Coca- Cola 3E των αποκλειστικών πρατηριούχων της και των τελικών σημείων πώλησης (λιανοπωλητών) σε βάρος των μη αποκλειστικών, εφαρμόστηκε και με τη μέθοδο «παροχής κουπονιών». Η Coca-Cola 3E παρέχει κιβώτια των προϊόντων της δωρεάν με το σύστημα των «κουπονιών». Οι πωλητές της Coca-Cola 3E χορηγούν, επιλεκτικά, κουπόνια στους λιανοπωλητές (Τελικά Σημεία Πώλησης), υποδεικνύοντας ταυτόχρονα και τον χονδρέμπορο, στον οποίο εξοφλείται το κουπόνι και ο οποίος χορηγεί τις δωρεάν ποσότητες προϊόντων που αναγράφονται επί του κουπονιού. Στη συνέχεια, το Πρατήριο (χονδρέμπορος) επιστρέφει το κουπόνι στην Coca-Cola 3E, η οποία και του αποδίδει τη δωρεάν ποσότητα προϊόντων που παρέσχε αυτός στο τελικό σημείο πώλησης (λιανοπωλητές), σε εξόφληση του κουπονιού. Η πρακτική αυτή της Coca-Cola 3E αποτελεί (προνομιακή) άνιση μεταχείριση των λιανοπωλητών, οι οποίοι διακινούν αποκλειστικά τα προϊόντα της Coca-Cola 3E, έναντι εκείνων που διακινούν και ανταγωνιστικά προϊόντα (βλ. ανωτέρω κατάθεση μάρτυρος [ ]: «Δίνουν κουπόνια σε σούπερ μάρκετ και ψιλικατζίδικα που έχουν μόνο προϊόντα δικά της και όχι ανταγωνιστικά»), συγχρόνως δε συνιστά άνιση μεταχείριση έναντι των Πρατηριούχων, διότι η Coca-Cola 3E υποδεικνύει στο τελικό σημείο πώλησης (λιανοπωλητή) συγκεκριμένο πρατηριούχο στον οποίο θα εξοφληθεί το κουπόνι. Ως εκ τούτου η άνω πρακτική της Coca-Cola 3E συνιστά παράβαση του Κεφ. IV 4 της απόφασης ΕΑ 207/ΙΙΙ/2002 και ως προς τα δύο σκέλη, δηλαδή άνιση, διακριτική μεταχείριση από την Coca-Cola 3E, τόσο των αποκλειστικών της λιανοπωλητών όσο και των αποκλειστικών της χονδρεμπόρων, σε βάρος των μη αποκλειστικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 145/II/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 145/II/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 145/II/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 13η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., με την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 532/VI/2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ. Βασίλειος Νικολετόπουλος. Εµµανουέλα Τρούλη και. ηµήτριος ανηλάτος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 532/VI/2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ. Βασίλειος Νικολετόπουλος. Εµµανουέλα Τρούλη και. ηµήτριος ανηλάτος. ΑΠΟΦΑΣΗ 532/VI/2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 18 η Νοεµβρίου 2011, ηµέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 215 /III/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 215 /III/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 215 /III/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 9η Μαΐου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 271/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 271/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 271/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της (Κότσικα 1 Α και Πατησίων), την 6 η Ιουλίου 2004, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 266/ΙV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου των Γραφείων της ( Κότσικα 1 Α & Πατησίων ) την 10η Ιουνίου 2004, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 197/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης astiki.katastasi@cityofathens.gr 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 460/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 460/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 460/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Οκτωβρίου 2008, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 217/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 19-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Περίληψη Κατάσχεση στα χέρια της τράπεζας ως τρίτης καταθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς ικανοποίηση αξιώσεων ιδιώτη Δημόσια παρακατάθεση των κατασχεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 2. κ. ********* ******** ********** ********** ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: 2. κ. ********* ******** ********** ********** ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 18 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 499 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-1- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3190 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: Μ. Φώτη Τηλέφωνο : 213.1519.233-213.1519.303

Διαβάστε περισσότερα

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι εταιρείες Reckitt Benckiser και ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με τα καταστήματα My Market διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «Ας κάνουμε αυτή τη χρονιά, χρονιά υγείας: Ξύστε και Κερδίστε 56 ατμομάγειρες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 302/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 5 η Μαΐου 2006, ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΒΕΑ Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. Όνομα ---------------------------------------------------------------------------- Επώνυμο -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 12 ΠΡΟΣ: 1. HOLMES PLACE Health

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Ν/Σ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Ν/Σ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Ν/Σ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Α/Α ΑΡΘΡΟ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ 1. 12 παρ. 2 Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 262/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α και Πατησίων 70), την 30η Δεκεμβρίου 2003, ημέρα Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΊΉΛ.: 33 52 604-605 ΑΘΗΝΑ 08-02-2002

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-08-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5168/02-08-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2013 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 22 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 23 η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 117/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 117/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 117/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) 19 η Μαρτίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13.30 µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 165 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 26 η Ιουλίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 με την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 45/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 29-2-2012 ΘΕΜΑ 9 ο έκτακτο : Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ΙΙ/1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 10 η Μαρτίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 2 µ.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 847/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 ενστάσεως της κοινοπραξίας «Κουτή

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 395/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 395/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 395/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Ιουνίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το πρόγραμμα «NEON ENERGY MEMBER s CARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ» της εταιρείας ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 240/ΙΙΙ/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 19η Μαρτίου 2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα).

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα). Αρθρο Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Κάθε εργοδότης υποχρεώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 580/VII/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 580/VII/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 580/VII/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 23η Σεπτεμβρίου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου / /2013 Αρ. Πρωτ.:.. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες: κ. Σφήκα Ελένη Τηλέφωνο: 210.77.15.510 Παρακαλούμε για την ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. γ ι α να δικάσει την αίτηση αναστολής µε χρονολογία 12 Μαΐου 2011 (αρ. καταχ. ΑΒΕΜ 121/12.5.2011).

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. γ ι α να δικάσει την αίτηση αναστολής µε χρονολογία 12 Μαΐου 2011 (αρ. καταχ. ΑΒΕΜ 121/12.5.2011). ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 13 ο ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ υ ν ή λ θ ε στις 4 Ιουλίου 2011, µε δικαστές τους : Νικόλαο ιακονικολάου, Πρόεδρο Εφετών.., Ανδριανή Πασσά και Αγγελική Λαϊνιώτη - Εισηγήτρια, Εφέτες..

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 6/8-12-2010

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 6/8-12-2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 6/8-12-2010 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 8 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κεντρικής (Τ. Οικονομίδη και Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Σχολική Εφορεία του 2/θ Μ/κού Σχολείου Μικρ. Ορφανού Στην Αθήνα, σήμερα, 19/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ.

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα