136 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "136 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση"

Transcript

1 136 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Οι περιορισµοί του µοντέλου υπολογισµού Von Neumann στο µάθηµα «ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον» και τα δίκτυα Petri 1 Γ. Φεσάκης Καθ. Πληροφορικής ΠΕ19, Υπ. ιδάκτορας Π.Τ.Ν Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κ. Χαλάτσης Καθηγητής Τ. Πληροφορικής Ε.Κ. Πανεπιστηµίου Αθηνών Φ. Καλαβάσης Καθηγητής Π.Τ.Ν Πανεπιστηµίου Αιγαίου Α. ηµητρακοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια Π.Τ.Ν Πανεπιστηµίου Αιγαίου Περίληψη Στην εργασία αυτή διατυπώνονται προβληµατισµοί για το µάθηµα "Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον" της τεχνολογικής κατεύθυνσης του Ενιαίου Λυκείου. Υποστηρίζεται ότι η αδυναµία του µοντέλου von Neumann, ως πλατφόρµα υλοποίησης της αλγοριθµικής µοντελοποίησης, να αναπαραστήσει µε ευκολία παράλληλα, ασύγχρονα και κατανεµηµένα συστήµατα περιορίζει τις δυνατότητες επίτευξης των διδακτικών στόχων του µαθήµατος. Για την αντιµετώπιση του τελευταίου προβλήµατος προτείνεται η υιοθέτηση των περιβαλλόντων µοντελοποίησης γενικού σκοπού δικτύων Petri ως πλατφόρµα υλοποίησης του µαθήµατος. Λέξεις κλειδιά: διδασκαλία προγραµµατισµού, µοντελοποίηση συστηµάτων, δίκτυα Petri, µοντέλο υπολογισµού von Neumann Abstract This paper is dealing with the limits that are imposed by the procedural programming paradigm to the Greek Lyceum course "Application development in programming environment". The difficulties of the Von Neumann computing architecture to model parallel and/or distributed and/or asynchronous systems do not permit that kind of systems' use in teaching scenarios. In order to achieve the course goals the use of Petri-nets is proposed as a general purpose modeling environment covering a wider range of systems. 1. Εισαγωγή Η αναγνώριση της εκπαιδευτικής αξίας της αλγοριθµικής µοντελοποίησης προβληµάτων έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση αντίστοιχων µαθηµάτων γενικής παιδείας στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήµατα. Στη χώρα µας διδάχθηκε για πρώτη φορά το σχολικό έτος το µάθηµα µε τίτλο "Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον" στην τεχνολογική κατεύθυνση του ενιαίου λυκείου ως υποχρεωτικό µάθηµα για τον κύκλο Πληροφορικής και Υπηρεσιών. Στην παρούσα εργασία θα παρατεθούν προβληµατισµοί σχετικά µε τους περιορισµούς που προκύπτουν από την επιλογή του µοντέλου υπολογισµού von Neumann ως πλατφόρµα µοντελοποίησης των αλγορίθµων. Θα παρουσιαστούν αρχικά οι στόχοι του µαθήµατος όπως είναι διατυπωµένοι στο ενιαίο πρόγραµµα σπουδών και θα αναλυθούν ιδιαίτερα αυτοί που έρχονται σε σύγκρουση µε την επιλογή του µοντέλου von Neuman. 1 Εργασία νέου ερευνητή

2 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 137 Για την ανάδειξη των προβληµατισµών, θα δοθούν κατάλληλα παραδείγµατα συστηµάτων η προβληµατική των οποίων δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί µε ευκολία από τις διαδικαστικές γλώσσες προγραµµατισµού που συνοδεύουν το µοντέλο von Neumann. Κατόπιν θα παρουσιαστεί η προοπτική της µοντελοποίησης γενικού σκοπού που προτείνεται να εφαρµοστεί σε ένα µάθηµα επίλυσης προβληµάτων γενικής παιδείας. Τελικά, θα προταθούν τα δίκτυα Petri ως ένα περιβάλλον µοντελοποίησης γενικού σκοπού που καλύπτει τις διαδικαστικές γλώσσες προγραµµατισµού και µπορεί να υποστηρίξει καλύτερα τους διδακτικούς στόχους του µαθήµατος. 2. Οι παιδαγωγικοί στόχοι του µαθήµατος "Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον" και οι περιορισµοί που επιβάλει το µοντέλο von Neumann. 2.1 Παιδαγωγικοί στόχοι Στο ενιαίο πρόγραµµα σπουδών που έχει εκδοθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αναφέρεται: "Ο γενικός σκοπός του µαθήµατος είναι, να αναπτύξουν οι µαθητές αναλυτική και συνθετική σκέψη, να αποκτήσουν ικανότητες µεθοδολογικού χαρακτήρα και να µπορούν να επιλύουν απλά προβλήµατα σε προγραµµατιστικό περιβάλλον." Αναφέρεται επίσης και ο βασικός πυρήνας γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτήσουν οι µαθητές που θα παρακολουθήσουν επιτυχώς το µάθηµα: "Οι µαθητές που θα έχουν παρακολουθήσει µε επιτυχία το µάθηµα, πρέπει να: µπορούν να διακρίνουν και να αναγνωρίζουν προβλήµατα και καταστάσεις που επιλύονται/αντιµετωπίζονται σε προγραµµατιστικό περιβάλλον µπορούν να αποφασίζουν σχετικά µε την πολυπλοκότητα προβληµάτων και καταστάσεων µπορούν να αναλύουν ένα απλό πρόβληµα και να σχεδιάζουν τη λύση του έχουν αναπτύξει ικανότητες µοντελοποίησης και αλγοριθµικής επίλυσης προβληµάτων µπορούν να χρησιµοποιούν συµβολικές µεθόδους για την επίλυση προβληµάτων και την επεξεργασία δεδοµένων µπορούν να χρησιµοποιούν σύγχρονα προγραµµατιστικά εργαλεία για την υλοποίηση αλγορίθµων µπορούν να προσδιορίζουν τους απαιτούµενους πόρους του συστήµατος." Η αξία των παραπάνω στόχων θεωρείται στην εργασία αυτή δεδοµένη. Για τον ενδιαφερόµενο αναγνώστη προτείνονται εργασίες όπως οι [1], [4], [5] και [8] για µια πιο τεκµηριωµένη υποστήριξη της παιδαγωγικής αξίας της αλγοριθµικής επίλυσης προβληµάτων τόσο από διδακτική όσο και από επιστηµολογική άποψη. Είναι φανερό από την επισκόπηση των διδακτικών στόχων του µαθήµατος ότι ο τίτλος «Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον» δεν αποδίδει µε σαφήνεια το περιεχόµενο του µαθήµατος. Ο τίτλος παραπέµπει σε µαθήµατα εκµάθησης προγραµµατισµού που εµφανίζονται στην επαγγελµατική εκπαίδευση και δεν αποδίδει την πρέπουσα έµφαση στην αλγοριθµική επίλυση προβληµάτων που είναι τελικά το διδακτικό αντικείµενο. 2.2 Το µοντέλο Von Neumann και ο διαδικαστικός προγραµµατισµός Το µοντέλο υπολογισµού που υλοποιείται από τη συντριπτική πλειοψηφία των ψηφιακών Η/Υ γενικού σκοπού µέχρι σήµερα είναι γνωστό µε το όνοµα "von Neumann architecture". Η µεγάλη διάδοση του συχνά αποκρύπτει την ύπαρξη άλλων µοντέλων υπολογισµού. Οι βασικές αρχές του περιλαµβάνουν [9]: 1. Ένα και µοναδικό στοιχείο υπολογισµών που ενσωµατώνει επεξεργαστή, επικοινωνίες και µνήµη 2. Σταθερού µεγέθους κελιά µνήµης γραµµικά οργανωµένα 3. Χώρο διευθύνσεων ενός επιπέδου 4. Γλώσσα µηχανής χαµηλού επιπέδου (εντολές που εκτελούν απλές λειτουργίες σε στοιχειώδη ορίσµατα) 5. Ακολουθιακός και κεντρικοποιηµένος έλεγχος του υπολογισµού.

3 138 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Το µοντέλο υπολογισµού von Neumann έχει δεχτεί αρκετή κριτική για τις δυσκολίες που επιβάλει στην εκµετάλλευση παράλληλων υπολογισµών. Οι δυσκολίες οφείλονται στο ένα και µοναδικό επεξεργαστικό στοιχείο και στον κεντρικοποιηµένο και ακολουθιακό έλεγχο. Στο [2] υποστηρίζεται επιπλέον ότι το µοντέλο Von Neumann διατηρήθηκε παρά την άρση των τεχνολογικών χαρακτηριστικών που το καθιστούσαν αποδοτικό για την προστασία των επενδύσεων σε λογισµικό λόγω του κόστους εκπαίδευσης των προγραµµατιστών. Πιο τεκµηριωµένη κριτική στο Von Neumann µοντέλο και εναλλακτικά µοντέλα υπολογισµού όπως το καθοδηγούµενο από τα δεδοµένα (Data Driven) και το κατ' απαίτηση (Demand- Driven) µοντέλο περιγράφονται στο [9]. Η κριτική του µοντέλου Von Neumann είναι σήµερα περισσότερο επίκαιρη µε την ύπαρξη µεγάλων κατανεµηµένων συστηµάτων όπως το Internet και τη συνειδητοποίηση των ορίων των σειριακών επεξεργαστών. Τα υποδείγµατα προγραµµατισµού όµως έχουν γνωρίσει µεγάλη εξέλιξη, πέρα από το διαδικαστικό που υιοθετείται στο µάθηµα. Πιο συγκεκριµένα: έχουν εµφανιστεί υποδείγµατα (programming paradigms) όπως: προγραµµατισµός καθοδηγούµενος από γεγονότα (event driven programming), εικονικός προγραµµατισµός (visual programming), αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός (object oriented programming), λογικός-δηλωτικός προγραµµατισµός (logic-declarative programming), προγραµµατισµός µε περιορισµούς (constraint programming) κ.α έτσι ακόµα και η ωφελιµιστική θεώρηση ενός κλασσικού µαθήµατος προγραµµατισµού µπορεί να αµφισβητηθεί. υπάρχει η τάση διεθνώς να δοθεί πρόσβαση στην υπολογιστική ισχύ των Η/Υ χωρίς να είναι αναγκαία η τριβή µε τις λεπτοµέρειες του προγραµµατισµού. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν αναπτυχθεί περιβάλλοντα µοντελοποίησης υψηλού επιπέδου ( ίκτυα Petris, PowerSim, Stella,) και γενικού σκοπού που επιτρέπουν στους χρήστες να µοντελοποιήσουν συστήµατα και να επιλύσουν προβλήµατα χωρίς την ιδιαίτερη γνώση τεχνικών λεπτοµερειών. Για πολλά από τα παραπάνω συστήµατα µοντελοποίησης η αρχιτεκτονική von Neumann δε αποτελεί το φυσικότερο περιβάλλον υλοποίησης. Η δυνατότητα να προσοµοιώνονται οι σηµασιολογικές τους απαιτήσεις από τις σειριακές µηχανές µας επιτρέπει να χαρακτηρίσουµε την χρήση τους στην εκπαίδευση ως ρεαλιστικό στόχο. 2.3 Τα όρια της εκφραστικότητας των διαδικαστικών γλωσσών Στη συνέχεια, θα αναδείξουµε τις αδυναµίες των διαδικαστικών γλωσσών να µοντελοποιήσουν µε ευκολία συστήµατα στα οποία εξελίσσονται παράλληλα γεγονότα ανεξάρτητα αλλά και µε απαιτήσεις συγχρονισµού µε µερικά απλά παραδείγµατα. Παράδειγµα 1. Το φιλοσοφικό συµπόσιο Πέντε φιλόσοφοι κάθονται σε στρογγυλό τραπέζι και γευµατίζουν µακαρόνια. Υπάρχει ένα πιάτο και ένα πιρούνι για κάθε φιλόσοφο. Κάθε φιλόσοφος εναλλάσσεται µεταξύ δύο καταστάσεων στη µία τρωει και στην άλλη σκέφτεται. Τα µακαρόνια γλιστρούν και για να φαει ένας φιλόσοφος πρέπει να χρησιµοποιήσει και το πιρούνι του διπλανού του. Όταν ένας φιλόσοφος πεινάσει προσπαθεί να πιάσει τα πιρούνια στα αριστερά και στα δεξιά του πιάνοντας ένα κάθε στιγµή µε οποιαδήποτε σειρά. Αν τα καταφέρει να πιάσει και τα δύο πιρούνια, τότε τρωει για λίγο και κατόπιν τα αφήνει κάτω και συνεχίζει να σκέφτεται. Το ζήτηµα είναι να γραφεί ένα πρόγραµµα που να περιγράφει τη συµπεριφορά κάθε φιλοσόφου και να µην οδηγεί σε αδιέξοδο (κατάσταση από την οποία δεν µπορούµε να µεταβούµε µε κανένα τρόπο σε άλλη). Το πρόβληµα αυτό προτάθηκε και επιλύθηκε το 1965 από τον Dijkstra για να αναδείξει τη λύση που είχε εφεύρει για το συγχρονισµό διεργασιών στα λειτουργικά συστήµατα. Από τότε όλες οι αντιµετωπίσεις του προβλήµατος του συγχρονισµού επιδεικνύονται µε βάση αυτό το πρόβληµα. Μια καλή περιγραφή του προβλήµατος µαζί µε την παρουσίαση της λύσης του µπορεί να βρεθεί στο [7]. Στο [7] παρουσιάζονται επίσης τα προβλήµατα του αδιεξόδου (deadlock) της λιµοκτονίας (starvation) και της ελλιπούς απόδοσης της χρήσης σηµατοφόρων για την λήψη κάθε πιρουνιού. Οι δειπνούντες φιλόσοφοι αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγµα συστήµατος παράλληλου, κατανεµηµένου, ασύγχρονου µε απαιτήσεις συγχρονισµού. Κάθε φιλόσοφος αποτελεί ένα

4 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 139 ανεξάρτητο υποσύστηµα µε δικό του νήµα ελέγχου (ασύγχρονο υποσύστηµα). Ο αλγόριθµος κάθε φιλοσόφου εκτελείται στο ίδιο υποσύστηµα ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα (κατανεµηµένος υπολογισµός). Είναι δυνατό δύο γεγονότα στο όλο σύστηµα να συµβαίνουν ταυτόχρονα (παραλληλία). Οι φιλόσοφοι πρέπει να συγχρονίσουν ως ένα βαθµό τις ενέργειες τους, χωρίς τη βοήθεια κεντρικού ελέγχου ώστε να διαµοιραστούν τους κοινούς πόρους τους (πιρούνια) προκειµένου να αποφύγουν το αδιέξοδο και τη λιµοκτονία. Λίγη εµπειρία στον διαδικαστικό προγραµµατισµό και/ή µια ανασκόπηση του [7] είναι αρκετή για να αντιληφθεί κανείς τη δυσκολία αντιµετώπισης του προβλήµατος µε τον προγραµµατισµό κλασικού σειριακού Η/Υ. Παράδειγµα 2. Το πρόβληµα του εκτελεστικού αποσπάσµατος. Στο [2] αναφέρεται το πρόβληµα του εκτελεστικού αποσπάσµατος. "Είστε ο επικεφαλής ενός εκτελεστικού αποσπάσµατος που το αποτελούν στρατιώτες παρατεταγµένοι σε µια εξαιρετικά µεγάλη γραµµή, και πρέπει να τους δώσετε το παράγγελµα να πυροβολήσουν. Η γραµµή έχει τόσο µεγάλο µήκος ώστε εάν απλώς φωνάξετε "πυρ" δεν είναι δυνατό να σας ακούσουν όλοι. Έτσι δεν έχετε άλλη επιλογή παρά να δώσετε τη διαταγή σας στον πρώτο στρατιώτη και να του ζητήσετε να την επαναλάβει στον διπλανό του κ.ο.κ. Στο βάθος ακούγεται σταθερά ο ρυθµός ενός τύµπανου, αλλά δεν µπορείτε να διατάξετε τους στρατιώτες να πυροβολήσουν έπειτα από συγκεκριµένο αριθµό κτυπηµάτων δεδοµένου ότι αγνοείτε πόσοι στρατιώτες αποτελούν την γραµµή. Το πρόβληµα λοιπόν είναι να βρεθεί ένας τρόπος να πυροβολήσουν οι στρατιώτες ταυτόχρονα." Το πρόβληµα περιγράφει ένα σύγχρονο κατανεµηµένο σύστηµα (κοινό τύµπανο) µε περιορισµένες δυνατότητες επικοινωνίας. Η λύση του προβλήµατος αυτού είναι πολύ ευκολότερη όταν κάθε στρατιώτης µοντελοποιηθεί ως µια µηχανή πεπερασµένων καταστάσεων που επικοινωνεί µε τις διπλανές της (ο πρώτος και ο τελευταίος στρατιώτης µπορούν να διαφοροποιούνται). Παραδείγµατα από σχολικό βιβλίο και τη βιβλιογραφία Άλλα προβλήµατα που µπορούν να αναδείξουν τους περιορισµούς του µοντέλου von Νeumann µπορούν να βρεθούν στο βιβλίο του µαθήµατος "Τεχνολογία υπολογιστικών συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα" της Τεχνολογικής κατεύθυνσης του Ενιαίου Λυκείου, στο κεφάλαιο που αφορά στην αναπαράσταση παράλληλων διεργασιών µε τους γράφους προβαδίσµατος. Ως πιο πρακτικό παράδειγµα αναφέρεται η προσοµοίωση τµήµατος κυκλοφοριακού δικτύου µια πόλης (π.χ δύο συνεχόµενα σταυροδρόµια ). Στην βιβλιογραφία µπορεί κανείς να βρει πολλούς τρόπους αντιµετώπισης των παραπάνω προβληµάτων σε σειριακές µηχανές. Το πρόβληµα είναι ότι η προσοµοίωση της παραλληλίας στις σειριακές µηχανές είναι µια πολυπλοκότητα που δεν δικαιολογείται στα πλαίσια ενός µαθήµατος γενικής παιδείας στην επίλυση προβληµάτων µε µοντελοποίηση. Επιπλέον τα παιδιά είναι συνηθισµένα να περιγράφουν σχέδια µε παράλληλα γεγονότα, όταν για παράδειγµα σχεδιάζουν µια επίθεση σε ένα παιχνίδι µπάσκετ κ.α. Εποµένως το επιλεγµένο µοντέλο είναι περιοριστικό σχετικά µε τους στόχους του µαθήµατος. Συγκεκριµένα σε σχέση µε τον πρώτο παιδαγωγικό στόχο είναι δυνατό οι µαθητές να µήν αναγνωρίζουν ως επιλύσιµα σε υπολογιστικό περιβάλλον προβλήµατα που αφορούν κατανεµηµένα και παράλληλα συστήµατα. Οι ικανότητες µοντελοποίησης που θα αναπτύξει ένας µαθητής αφορούν το διαδικαστικό µόνο υπόδειγµα µοντελοποίησης και έτσι ο 4 ος στόχος δεν µπορεί να επιτευχθεί πλήρως. 3. Η µοντελοποίηση συστηµάτων µε τα δίκτυα Petri. Υπάρχει όµως κάποιος τρόπος να επιτρέψουµε στα παιδιά να αποκτήσουν ικανότητες µοντελοποίησης και επίλυσης προβληµάτων µε τυπικό τρόπο χωρίς την χρήση των διαδικαστικών γλωσσών προγραµµατισµού και του µοντέλου von Neumann µε τις εγγενής του αδυναµίες. Ο σκοπός της εργασία αυτής είναι να προτείνει ως καταλληλότερα για τους στόχους του µαθήµατος τα γενικού σκοπού περιβάλλοντα µοντελοποίησης που βασίζονται σε κάποιο τυπικό µοντέλο όπως τα δίκτυα Petri.

5 140 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση 3.1 Τι είναι τα δίκτυα Petri; Λόγω του περιορισµένου της έκτασης της εργασίας δεν είναι δυνατό να δοθεί µια ολοκληρωµένη εισαγωγή στα δίκτυα Petri. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται στον αναγνώστη το [3] και ο κόµβος Ιστορικά τα δίκτυα Petri προέρχονται από τη διατριβή του Carl Adam Petri που υποβλήθηκε το 1962 στην σχολή µαθηµατικών και φυσικής του τεχνικού πανεπιστηµίου του Darmastadt της Γερµανίας. Τα δίκτυα Petri είναι ένα γραφικό και µαθηµατικό εργαλείο µοντελοποίησης εφαρµόσιµο σε πληθώρα συστηµάτων. Αποτελούν ένα πολλά υποσχόµενο εργαλείο για την περιγραφή και τη µελέτη συστηµάτων επεξεργασίας πληροφορίας που χαρακτηρίζονται ως: συνεξελισσόµενα (concurrent), ασύγχρονα (asynchronous), κατανεµηµένα (distributed), παράλληλα (parallel), µη αιτιοκρατικά (non deterministic), και/η στοχαστικά (stochastic). Η γραφική γλώσσα των δικτύων Petri µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν οπτικό µέσο επικοινωνίας παρόµοιο µε τα διαγράµµατα ροής (flow charts), τα διαγράµµατα τµηµάτων (block diagrams) και τα δίκτυα (networks). Επιπλέον, στα δίκτυα Petri χρησιµοποιούνται πεσσοί (tokens) για την προσοµοίωση των δυναµικών και συνεξελισσόµενων δραστηριοτήτων των συστηµάτων. Σαν µαθηµατικό εργαλείο, τα δίκτυα Petri, επιτρέπουν τον ορισµό εξισώσεων καταστάσεων (state equations), αλγεβρικών εξισώσεων και άλλων µαθηµατικών µοντέλων για τη συµπεριφορά των περιγραφόµενων συστηµάτων. Η µαθηµατική βάση των δικτύων Petri επιτρέπει να αποδειχθούν τυπικά κάποια από τα χαρακτηριστικά των παραγόµενων µοντέλων, για παράδειγµα είναι δυνατό να αποδείξει κανείς ότι η λύση που προτείνει για το πρόβληµα των δειπνούντων φιλοσόφων δεν οδηγεί σε αδιέξοδο. Για την αποδοτική χρήση των δικτύων Petri είναι επιβεβληµένη η χρήση λογισµικών εργαλείων. Είναι κοινή πρακτική κάθε ερευνητική οµάδα δικτύων Petri να ορίζει µια κλάση δικτύων Petri και να κατασκευάζει και τα δικά της εργαλεία για τη διαχείριση τους. Τα τελευταία χρόνια γίνονται διαθέσιµα όλο και περισσότερα λογισµικά διαχείρισης δικτύων Petri που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και στα συνήθη εργαστήρια των σχολείων. 3.2 Ορισµός των απλών δικτύωνpetri Ένα δίκτυο petri PN είναι µια πεντάδα PN=(P,T,F,W,M0) όπου: P={p1,p2,...,pn} ένα πεπερασµένο και µη κενό σύνολο θέσεων (places) T={t1,t2,...,tn} ένα πεπερασµένο µη κενό σύνολο µεταβάσεων (transitions) F (PXT) (TXP) ένα πεπερασµένο και µη κενό σύνολο προσανατολισµένων συνδέσεων (arcs) W: F {1,2,3,...} µια συνάρτηση ανάθεσης βαρών στις συνδέσεις του PN. M0: P {0,1,2,3,...} ένα αρχικό µαρκάρισµα των θέσεων του PN µε πεσσούς. Έτσι ώστε P T=. Στη γραφική αναπαράσταση των δικτύων Petri οι θέσεις απεικονίζονται µε κύκλους, οι µεταβάσεις µε ορθογώνια οι συνδέσεις µε προσανατολισµένες ακµές και οι πεσσοί µε παχιές τελείες µέσα στις θέσεις. Για να συµπληρωθεί ο ορισµός των δικτύων Petri πρέπει να συνοδευτεί και µε τον κανόνα πυροδότησης. Ο κανόνας πυροδότησης Η πυροδότηση µιας ενεργοποιηµένης µετάβασης t αφαιρεί w(p i,t) πεσσούς από κάθε θέση εισόδου p i της t και προσθέτει w(t,p o ) πεσσούς σε κάθε θέση εξόδου της t, όπου w(p i,t) και w(t,p o ) είναι τα βάρη στις αντίστοιχες συνδέσεις. Μια µετάβαση t ονοµάζεται ενεργοποιηµένη όταν κάθε θέση εισόδου p i της t περιέχει τουλάχιστον w(p i,t) πεσσούς, όπου w(p i,t) είναι το βάρος της σύνδεσης της θέσης p i µε την µετάβαση t. Μια ενεργοποιηµένη µετάβαση δεν πυροδοτείται κατ' ανάγκη

6 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 141 Εφαρµόζοντας τον κανόνα πυροδότησης σε ένα δίκτυο Petri προσοµοιώνουµε τη δυναµική του συµπεριφορά. Για να γίνουν πιο σαφή τα προηγούµενα θα παρουσιαστούν µερικά απλά παραδείγµατα δικτύων Petri. 3.3 Παραδείγµατα δικτύων Petri Στο σχήµα 1 φαίνεται ένα δίκτυο Petri για τη χηµική αντίδραση 2Η 2 +Ο 2 -->2Η 2 Ο. Το µοντέλο περιλαµβάνει: 1. τις θέσεις: Η 2, Ο 2 και Η 2 Ο που περιέχουν τις συγκεντρώσεις των αντίστοιχων αντιδρώντων και προϊόντων. 2. Τη µετάβαση t που αντιστοιχεί στην παραγωγή ενός µορίου Η 2 Ο από 2 µόρια Η 2 και ένα µόριο Ο 2. Η απαίτηση για δύο µόρια Η 2 αναπαρίσταται µε το βάρος µε τιµή 2 στη σύνδεση από την θέση H 2 προς την µετάβαση t. 3. Τα βάρη µε τιµή 1 δεν εµφανίζονται ρητά πάνω στις αντίστοιχες συνδέσεις. 4. Τρεις συνδέσεις (δύο συνδέσεις εισόδου στην t και µία εξόδου) 5. Τέσσερις πεσσούς, δύο σε κάθε θέση εισόδου της t που σηµαίνουν ότι υπάρχουν αρχικά από δύο µόρια H 2 και Ο 2 στα αντιδρώντα στοιχεία. H 2 2 t 2 H 2 O O 2 Σχήµα 1. Ένα δίκτυο Petri για τη µοντελοποίηση της χηµικής αντίδρασης: 2Η 2 +Ο 2 -->2Η 2 Ο Όσο αφορά στον κανόνα πυροδότησης, η µετάβαση t είναι ενεργοποιηµένη γιατί υπάρχει ο απαραίτητος αριθµός πεσσών σε κάθε θέση εισόδου. Είναι δυνατό λοιπόν να πυροδοτηθεί και να προκύψει µετά την πυροδότηση το δίκτυο Petri του σχήµατος 2. H 2 2 t 2 H 2 O O 2 Σχήµα 2. Το δίκτυο Petri του σχήµατος 1 µετά την πυροδότηση της t, ένα µόριο νερού γεννήθηκε. Στο δίκτυο Petri του σχήµατος 2 δεν υπάρχει µετάβαση ενεργοποιηµένη και κανένα γεγονός δε µπορεί πια να λάβει χώρα αφού η συγκέντρωση των αντιδρώντων δεν είναι αρκετή για την παραγωγή και άλλου µορίου νερού. Κατά την χρήση των δικτύων Petri οι θέσεις και οι µεταβάσεις µπορούν να αντιστοιχούν σε διάφορες έννοιες όπως για παράδειγµα στον επόµενο πίνακα: ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΟ ΟΥ Προϋποθέσεις (Precoditions) Γεγονός (Event) Νέες συνθήκες (Post conditions) εδοµένα εισόδου Υπολογιστικό βήµα εδοµένα εξόδου Σήµατα εισόδου Επεξεργαστής σήµατος Σήµατα εξόδου Απαιτούµενοι πόροι Εργασία (Task, job) Πόροι που διατίθενται Συνθήκες Λογική πρόταση Συµπεράσµατα Ενδιάµεση µνήµη (Buffer) Επεξεργαστής Ενδιάµεση µνήµη (Buffer) Πίνακας 1. Συνήθης χρήση αφαιρετικών συµβάσεων για µεταβάσεις και θέσεις.

7 142 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση 3.4 Παραλληλία και συγχρονισµός Στο σχήµα 3 αναπαρίσταται η υλοποίηση της δοµής parabegin-parend που εισήγαγε ο Dijkstra για την περιγραφή παράλληλων προγραµµάτων. Τα δίκτυα Petri µπορούν να αναπαραστήσουν µε ευκολία οποιαδήποτε σχέση γεγονότων στο χρόνο. P 1 P 3 Par Begin T 2 T 4 Par End T 3 T 1 P 2 P 4 Σχήµα 3. Παραλληλία και συγχρονισµός στα δίκτυα Petri 3.5 ίκτυα Petri και διαδικαστικός προγραµµατισµός Κάθε δοµή του διαδικαστικού προγραµµατισµού (ακολουθία, επιλογή, επανάληψη) µπορεί να αναπαρασταθεί µε απλές δοµές δικτύων Petri. Για παράδειγµα το επόµενο δίκτυο Petri αναπαριστά τη δοµή «όσο <συνθήκη> επανέλαβε». Είναι έτσι φανερό ότι κάθε πρόγραµµα που µπορεί να γραφτεί σε διαδικαστική γλώσσα προγραµµατισµού (π.χ C, Pascal, Basic κλπ), µπορεί να διατυπωθεί και ως δίκτυο Petri. begin P 5 b not b true block end Σχήµα 4. Η δοµή όσο <συνθήκη> επανέλαβε. 3.6 Μέθοδοι ανάλυσης Για κάθε δίκτυο Petri ορίζονται διάφορα χαρακτηριστικά που είναι δυνατό να αναλυθούν µε τυπικές µαθηµατικές µεθόδους [3]. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά είναι: 1. προσβασιµότητα (reachability): Ύπαρξη ακολουθίας πυροδοτήσεων που να οδηγεί σε κάποιο συγκεκριµένο µαρκάρισµα. 2.Ύπαρξη πάνω φράγµατος (boundedness): Ύπαρξη φράγµατος στο πλήθος των πεσσών για συγκεκριµένες θέσεις 3. ζωντάνια (liveness): ορίζονται διάφορα επίπεδα και αφορούν την δυνατότητα ενεργοποίησης κάποιων µεταβάσεων καθώς και την

8 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 143 συχνότητα πυροδότησης. Ερωτήσεις που αφορούν αµοιβαίο αποκλεισµό και τα αδιέξοδα µεταφράζονται σε ερωτήσεις ζωντάνιας. 4. Η επίλυση του προβλήµατος των φιλοσόφων µε ένα δίκτυο Petri Στην πράξη τα απλά δίκτυα Petri παράγουν µεγάλα µοντέλα ακόµα και για απλά συστήµατα, για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται ισοδύναµες αλλά πιο εκφραστικές κλάσεις δικτύων Petri. Οι δειπνούντες φιλόσοφοι θα αναπαρασταθούν µε το δίκτυο Petri κατηγορήµατος-µετάβασης (Predicate-Transition net) του σχήµατος 5. Στα δίκτυα αυτά οι πεσσοί µεταφέρουν δεδοµένα, οι µεταβάσεις όταν πυροδοτούνται εκτελούν διαδικαστικό κώδικα για τον υπολογισµό των πεσσών εξόδου και οι ακµές προσδιορίζονται µε κατηγορήµατα που περιγράφουν ιδιότητες που πρέπει να έχουν οι πεσσοί εισόδου προκειµένου µια µετάβαση να ενεργοποιηθεί. Η διαφορά µε οποιαδήποτε λύση διαδικαστικού προγραµµατισµού είναι φανερή. Επιπλέον είναι δυνατό χρησιµοποιώντας τις µεθόδους ανάλυσης των δικτύων Petri να αποδειχθεί ότι το προτεινόµενο σύστηµα δεν είναι δυνατό να περιέλθει σε αδιέξοδο [6]. Άσε το αριστερό Σκεφτόµενοι Πάρε το αριστερό <1>+...+<N> Πηρούνια Με το αριστερό 2 <1>+...+<N> Με το αριστερό 1 <(Χ mod Ν) +1> <(Χ mod Ν) +1> Άσε το δεξί Τρεφόµενοι Πάρε το δεξί Σχήµα 5. ίκτυο Petri για το πρόβλήµα των δειπνούντων φιλοσόφων από το εγχειρίδιο του συστήµατος Prod (αρχικά και οι Ν φιλόσοφοι σκέφτονται) 5. Συµπεράσµατα Το µάθηµα "Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον" είναι µια πρώτη προσπάθεια για τη διδασκαλία της µεθοδολογίας της µοντελοποίησης για την επίλυση προβληµάτων. Η σύγχρονη επιστηµολογία έχει ανάγει την κατασκευή µοντέλων σε κεντρική επιστηµονική δραστηριότητα που έρχεται να συµπληρώσει τις αναλυτικές µεθόδους. Η σκοπιµότητα του µαθήµατος και η παιδαγωγική αξία των διδακτικών του στόχων συνάδουν µε τις σύγχρονες κονστρουκτιβιστικές παιδαγωγικές και τη συστηµική επιστηµολογία. Η επιλογή των διαδικαστικών γλωσσών προγραµµατισµού ως πλατφόρµα υλοποίησης των παραγόµενων µοντέλων των µαθητών επιβάλει περιορισµούς στην ποικιλία των προβληµάτων που µπορούν να προσεγγιστούν. Μεγάλες κλάσεις συστηµάτων όπως τα ασύγχρονα κατανεµηµένα και παράλληλα συστήµατα δεν προσεγγίζονται εύκολα µε διαδικαστικό προγραµµατισµό. Η εξαίρεση των συστηµάτων αυτής της κατηγορίας από τα θέµατα του µαθήµατος είναι χωρίς παιδαγωγικό επιχείρηµα αφού τα παιδιά είναι συνηθισµένα να επιλύουν τέτοιου είδους προβλήµατα στην καθηµερινή τους ζωή.

9 144 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Για την άρση των παραπάνω περιορισµών προτείνεται η χρήση τυπικών περιβαλλόντων µοντελοποίησης γενικού σκοπού όπως τα δίκτυα Petri που δεν υποθέτουν το περιοριστικό σειριακό µοντέλο υπολογισµού von Neumann παρά το γεγονός ότι προσοµοιώνονται από αυτό. Τα δίκτυα Petri: αποτελούν εργαλείο µοντελοποίησης και ανάλυσης µε γραφικό και µαθηµατικό τρόπο µεγάλου φάσµατος πολύπλοκων συστηµάτων. Υποστηρίζουν την ανάλυση του παραγόµενου µοντέλου µε ισχυρά µαθηµατικά εργαλεία όπως η θεωρία γραφηµάτων και η άλγεβρα πινάκων. Επιτρέπουν την αλληλεπιδραστική προσοµοίωση της δυναµικής συµπεριφορά του µοντελοποιηµένου συστήµατος Υπερκαλύπτουν τις δυνατότητες των διαδικαστικών γλωσσών προγραµµατισµού και τέλος απαιτούν λογισµικό εργαλείο επεξεργασίας για την αποδοτική τους χρήση. Στην παρούσα εργασία δεν προτείνεται η εξοικείωση µελλοντικών προγραµµατιστών µε τεχνικές ανάπτυξης παράλληλων προγραµµάτων αλλά η ενσωµάτωση στην διδασκαλία του µαθήµατος προβληµάτων που αφορούν παράλληλα ασύγχρονα και κατανεµηµένα συστήµατα. Η εργασία αυτή θα συνεχιστεί µελλοντικά µε το σχεδιασµό και τη δοκιµή διδακτικών παρεµβάσεων για την χρήση των δικτύων Petri στο µάθηµα "Ανάπτυξης εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον" αλλά και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα. Βασικός στόχος είναι η ανάδειξη της επιστηµολογικής αξίας των Η/Υ για την αυθόρµητη υιοθέτηση τους στη διδακτική και άλλων αντικειµένων όπως συµβαίνει στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Σε µια τέτοια προοπτική η µοντελοποίηση έχει κεντρικό ρόλο. 6. Βιβλιογραφία DiSessa A. & Abelson H. (1986). BOXER: A Reconstructible computational medium, Communications of the ACM, V29, N9 Hillis D.(1999), The pattern on the Stone, Basic books (Ελληνική έκδοση µε τίτλο: "Οι υπολογιστές στο παρόν και το µέλλον", µετάφραση Στ. Ζαχαρίου, Γ. Κατσιλιέρης, Α. Μαµαλης Εκδόσεις Κάτοπτρο, 2000) Murata T. (1989), Petri nets: Properties, Analysis and Applications", Proceedings of the IEEE, vol 77, No. 4, APRIL 1989 Noss R. & Hoyles C. (1986). Synthesizing mathematical conceptions and their formalization through the construction of a LOGO-based school mathematics curriculum, International Journal of Mathematics Education in Science and Technology Papert S., (1980). Mindstorms, The Harvester Press Prod User's Guide, (1993), Helsinki University of Technology, Digital Systems Laboratory Tanenbaum A., (1992), Modern Operating Systems, Prentice Hall Int. Thornton S. (1997), Karl Popper, Stanford Encyclopedia of Philosophy Treleaven P.BrownBridge D., Hopkins R.(1982), "Data-Driven and Demand-Driven Computer Architecture", Computing Surveys of ACM, Vol. 17, No. 1 Tsalgatidou A., Louridas P., Schizas T. and Fesakis G.. (1996). "Multilevel Petri Nets for Modeling and Simulating Organizational Dynamic Behavior", Simulation & Gaming, Special Issue on Simulation of Information Systems, Vol. 27, No. 4, Dec , pp

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ VON NEUMANΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ PETRI.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ VON NEUMANΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ PETRI. Φεσάκης Γ., Χαλάτσης, Κ., Καλαβάσης Φ. & Δημητρακοπούλου Α. (2000). Οι περιορισμοί του μοντέλου υπολογισμών Von Neumann στο μάθημα «Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον» και τα δίκτυα Petri.

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γώγουλος Γ., Κοτσιφάκης Γ., Κυριακάκη Γ., Παπαγιάννης Α., Φραγκονικολάκης Μ., Χίνου Π. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Εισαγωγή Η μεγάλη ανάπτυξη και ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. Ανάπτυξη Προγράµµατος Τι είναι το Πρόγραµµα; Το Πρόγραµµα: Είναι ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Π Η ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ : - & Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

Π Η ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ : - & Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ...Ι 1 1 π ^^ΗΒ Η ι ι Π Η ρ. _ J -I ""Τ!*^ '!! : - & Λ> ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το µάθηµα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

«Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον»

«Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» «Η διδασκαλία των μονοδιάστατων πινάκων στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» Σαρημπαλίδης Ιωάννης 1, Μιχαηλίδης Νίκος 2, Μισαηλίδης Άνθιμος 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Βασικές γνώσεις Κ. Βασιλάκης, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης Η Πληροφορική και τα εργαλεία της Παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης. Καταχώριση στοιχείων Αποθήκευση Επεξεργασία ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς Β α σ ι κ έ ς έ ν ν ο ι ε ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή α ν α δ ρ ο μ ή Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή

Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς Β α σ ι κ έ ς έ ν ν ο ι ε ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή α ν α δ ρ ο μ ή Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Προγραμματισμός Βασικές έννοιες Ιστορική αναδρομή Η έννοια του προγράμματος Η περιγραφή της λύσης ενός προβλήματος, ως γνωστόν, γίνεται με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου. Έτσι οι εντολές ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον"

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον 106 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον" Χρήστος Κοίλιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο: 210-3443422 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο: 210-3443422 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ Μ. Βασιλειάδου, Α. Κράλλης, Κ. Κωτούλας, Α. Μπάλτσας, Ε. Παπαδόπουλος, Π. Πλαδής, Χ. Χατζηδούκας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι σωστή ή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 Διάλεξη 1. Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού. Σιέττος Κωνσταντίνος

Ενότητα 1 Διάλεξη 1. Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού. Σιέττος Κωνσταντίνος Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού Ενότητα 1 Διάλεξη 1 Σιέττος Κωνσταντίνος Άδεια Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας»

Εργαστηριακή εισήγηση. «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας» o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εργαστηριακή εισήγηση «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας» Δημήτριος Σκλαβάκης 1, Ιωάννης Ρεφανίδης 1 Μαθηματικός Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Η/Υ. Μέρος2

Προγραµµατισµός Η/Υ. Μέρος2 Προγραµµατισµός Η/Υ Μέρος2 Περιεχόμενα Επανάληψη Βασικών Σύμβολων Διαγραμμάτων Ροής Αλγόριθμος Ψευδοκώδικας Παραδείγματα Αλγορίθμων Γλώσσες προγραμματισμού 2 Επανάληψη Βασικών Σύμβολων Διαγραμμάτων Ροής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB)

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB) ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕ Η/Υ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB) Ν.Δ. Λαγαρός Μ. Φραγκιαδάκης Α. Στάμος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Άρα, Τ ser = (A 0 +B 0 +B 0 +A 0 ) επίπεδο 0 + (A 1 +B 1 +A 1 ) επίπεδο 1 + +(B 5 ) επίπεδο 5 = 25[χρονικές µονάδες]

Άρα, Τ ser = (A 0 +B 0 +B 0 +A 0 ) επίπεδο 0 + (A 1 +B 1 +A 1 ) επίπεδο 1 + +(B 5 ) επίπεδο 5 = 25[χρονικές µονάδες] Α. Στο παρακάτω διάγραµµα εµφανίζεται η εκτέλεση ενός παράλληλου αλγόριθµου που λύνει το ίδιο πρόβληµα µε έναν ακολουθιακό αλγόριθµο χωρίς πλεονασµό. Τα Α i και B i αντιστοιχούν σε ακολουθιακά υποέργα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Μία Πρόταση για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Λύκειο

Μία Πρόταση για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Λύκειο Μία Πρόταση για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Λύκειο Αριστείδης Λούβρης Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Πρόεδρος ΠΕΚαΠ louvris@sch.gr Περίληψη Στην παρούσα θέση προτείνεται ένα περίγραμμα ΑΠΣ για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία N. Μισυρλής (e-mail: nmis@di.uoa.gr) Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Parallel Scientific Computing Laboratory (PSCL)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2000 12 Η συγγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία N. Μισυρλής (e-mail: nmis@di.uoa.gr) Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Parallel Scientific Computing Laboratory (PSCL)

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Γρ. Δαβράζος 1, Β. Γαλάνης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Αλγόριθµους. Αλγόριθµοι. Ιστορικά Στοιχεία. Ο πρώτος Αλγόριθµος. Παραδείγµατα Αλγορίθµων. Τι είναι Αλγόριθµος

Εισαγωγή στους Αλγόριθµους. Αλγόριθµοι. Ιστορικά Στοιχεία. Ο πρώτος Αλγόριθµος. Παραδείγµατα Αλγορίθµων. Τι είναι Αλγόριθµος Εισαγωγή στους Αλγόριθµους Αλγόριθµοι Τι είναι αλγόριθµος; Τι µπορεί να υπολογίσει ένας αλγόριθµος; Πως αξιολογείται ένας αλγόριθµος; Παύλος Εφραιµίδης pefraimi@ee.duth.gr Αλγόριθµοι Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ τάξης Ημερήσιου και Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ τάξης Ημερήσιου και Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ τάξης Ημερήσιου και Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 3 4 ΜΕΡΟΣ Α : Άλγεβρα Κεφάλαιο ο (Προτείνεται να διατεθούν διδακτικές ώρες) Ειδικότερα:.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γενικό Λύκειο & Επαγγελματική Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων 169 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.6.2 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων 1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη Σάββας Νικολαΐδης 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία Inside the black box για µια επιστήµη του Νου Επιστροφή στο Νου Γνωστική Ψυχολογία / Γνωσιακή Επιστήµη Inside the black box για µια επιστήµη του Νου Επιστροφή στο Νου Γνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ ΕΚ ΟΣΗΣ Μετά την τρίτη έκδοση του βιβλίου µου µε τα προβλήµατα Μηχανικής για το µάθηµα Γενική Φυσική Ι, ήταν επόµενο να ακολουθήσει η τρίτη έκδοση και του παρόντος βιβλίου µε προβλήµατα Θερµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)...11 38. Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες...16 39. Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες...25 40. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 1 ο Εξάμηνο Σπουδών Χειμερινό Εξάμηνο 2012/13 Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκων: Χαρμανδάρης Ευάγγελος, email: vagelis@tem.uoc.gr, Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης.

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 145 Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. Αθανάσιος Τζιµογιάννης 1 & Ευάγγελος Θεοδώρου 2 1 ιδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.»

σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» Κοινό Υπόµνηµα ΠΕΚΑΠ, +++? σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» Αξιότιµε Κύριε Υφυπουργέ Σε συνέχεια των εγγράφων που σας έχουµε αποστείλει σε σχέση µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα. i Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα βασικά προβλήματα των αριθμητικών μεθόδων της υπολογιστικής γραμμικής άλγεβρας (computational linear algebra) και της αριθμητικής ανάλυσης (numerical

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΟΜΑΔΑ Λ Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τι είναι η βιοπληροφορική; Αποκαλείται ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος προέκυψε από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ)

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) Α1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Tο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι ένα από τα πρώτα οργανωµένα µεταπτυχιακά

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγικά Γλώσσα Μηχανής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράµµατος 2.4 Αριθµητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία µε άλλες συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου. Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες : Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ι) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PROJECT

Ι) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PROJECT Ι) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PROJECT Μέθοδος Project Ως «µέθοδο Project» µπορούµε να θεωρήσουµε τον τρόπο της «Οµαδικής διδασκαλίας στην οποία συµµετέχουν αποφασιστικά όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων Μαρία Ι. Ανδρέου ΗΜΥ417, ΗΜΥ 663 Κατανεµηµένα Συστήµατα Χειµερινό Εξάµηνο 2006-2007 Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την αναµόρφωση του µαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Προτάσεις για την αναµόρφωση του µαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Προτάσεις για την αναµόρφωση του µαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον ουκάκης Γ. Σπυρίδων Εκπαιδευτικός Αµερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος Αθήνα, Ελλάδα sdoukakis@mail.ntua.gr Κοίλιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Ένταξη των Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία και τη µάθηση I) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Παύλος Γ. Σπυράκης (google: Paul Spirakis) Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009. Κλάδος: ΠΕ 19-20 Πληροφορικής

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009. Κλάδος: ΠΕ 19-20 Πληροφορικής ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009 Κλάδος: ΠΕ 19-20 Πληροφορικής ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Ο : α) Διδακτικοί στόχοι Μετά το τέλος της διδακτικής ώρας θα πρέπει οι μαθητές να είναι σε θέση: να περιγράφουν την γενική μορφή της επαναληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ

Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ Εισαγωγή στην Επιστήµη των Η/Υ Εισαγωγή Καθ. Κ. Κουρκουµπέτης Σηµείωση: Οι διαφάνειες βασίζονται σε µεγάλο βαθµό σε αυτές που συνοδεύονται µε το προτεινόµενο σύγγραµµα. 1

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa. Πληροφορική 1 Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.gr/~organosi/ 2 Η δομή του μαθήματος Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1. 1. Συμβολική γλώσσα 2. Γλώσσες υψηλού επιπέδου 3. Γλώσσες τέταρτής γενιάς 4. Γλώσσα μηχανής

ΘΕΜΑ 1. 1. Συμβολική γλώσσα 2. Γλώσσες υψηλού επιπέδου 3. Γλώσσες τέταρτής γενιάς 4. Γλώσσα μηχανής ΘΕΜΑ 1 Α1Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σώστο,αν είναι σωστή και τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 1.ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού αλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα