136 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "136 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση"

Transcript

1 136 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Οι περιορισµοί του µοντέλου υπολογισµού Von Neumann στο µάθηµα «ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον» και τα δίκτυα Petri 1 Γ. Φεσάκης Καθ. Πληροφορικής ΠΕ19, Υπ. ιδάκτορας Π.Τ.Ν Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κ. Χαλάτσης Καθηγητής Τ. Πληροφορικής Ε.Κ. Πανεπιστηµίου Αθηνών Φ. Καλαβάσης Καθηγητής Π.Τ.Ν Πανεπιστηµίου Αιγαίου Α. ηµητρακοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια Π.Τ.Ν Πανεπιστηµίου Αιγαίου Περίληψη Στην εργασία αυτή διατυπώνονται προβληµατισµοί για το µάθηµα "Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον" της τεχνολογικής κατεύθυνσης του Ενιαίου Λυκείου. Υποστηρίζεται ότι η αδυναµία του µοντέλου von Neumann, ως πλατφόρµα υλοποίησης της αλγοριθµικής µοντελοποίησης, να αναπαραστήσει µε ευκολία παράλληλα, ασύγχρονα και κατανεµηµένα συστήµατα περιορίζει τις δυνατότητες επίτευξης των διδακτικών στόχων του µαθήµατος. Για την αντιµετώπιση του τελευταίου προβλήµατος προτείνεται η υιοθέτηση των περιβαλλόντων µοντελοποίησης γενικού σκοπού δικτύων Petri ως πλατφόρµα υλοποίησης του µαθήµατος. Λέξεις κλειδιά: διδασκαλία προγραµµατισµού, µοντελοποίηση συστηµάτων, δίκτυα Petri, µοντέλο υπολογισµού von Neumann Abstract This paper is dealing with the limits that are imposed by the procedural programming paradigm to the Greek Lyceum course "Application development in programming environment". The difficulties of the Von Neumann computing architecture to model parallel and/or distributed and/or asynchronous systems do not permit that kind of systems' use in teaching scenarios. In order to achieve the course goals the use of Petri-nets is proposed as a general purpose modeling environment covering a wider range of systems. 1. Εισαγωγή Η αναγνώριση της εκπαιδευτικής αξίας της αλγοριθµικής µοντελοποίησης προβληµάτων έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση αντίστοιχων µαθηµάτων γενικής παιδείας στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήµατα. Στη χώρα µας διδάχθηκε για πρώτη φορά το σχολικό έτος το µάθηµα µε τίτλο "Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον" στην τεχνολογική κατεύθυνση του ενιαίου λυκείου ως υποχρεωτικό µάθηµα για τον κύκλο Πληροφορικής και Υπηρεσιών. Στην παρούσα εργασία θα παρατεθούν προβληµατισµοί σχετικά µε τους περιορισµούς που προκύπτουν από την επιλογή του µοντέλου υπολογισµού von Neumann ως πλατφόρµα µοντελοποίησης των αλγορίθµων. Θα παρουσιαστούν αρχικά οι στόχοι του µαθήµατος όπως είναι διατυπωµένοι στο ενιαίο πρόγραµµα σπουδών και θα αναλυθούν ιδιαίτερα αυτοί που έρχονται σε σύγκρουση µε την επιλογή του µοντέλου von Neuman. 1 Εργασία νέου ερευνητή

2 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 137 Για την ανάδειξη των προβληµατισµών, θα δοθούν κατάλληλα παραδείγµατα συστηµάτων η προβληµατική των οποίων δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί µε ευκολία από τις διαδικαστικές γλώσσες προγραµµατισµού που συνοδεύουν το µοντέλο von Neumann. Κατόπιν θα παρουσιαστεί η προοπτική της µοντελοποίησης γενικού σκοπού που προτείνεται να εφαρµοστεί σε ένα µάθηµα επίλυσης προβληµάτων γενικής παιδείας. Τελικά, θα προταθούν τα δίκτυα Petri ως ένα περιβάλλον µοντελοποίησης γενικού σκοπού που καλύπτει τις διαδικαστικές γλώσσες προγραµµατισµού και µπορεί να υποστηρίξει καλύτερα τους διδακτικούς στόχους του µαθήµατος. 2. Οι παιδαγωγικοί στόχοι του µαθήµατος "Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον" και οι περιορισµοί που επιβάλει το µοντέλο von Neumann. 2.1 Παιδαγωγικοί στόχοι Στο ενιαίο πρόγραµµα σπουδών που έχει εκδοθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αναφέρεται: "Ο γενικός σκοπός του µαθήµατος είναι, να αναπτύξουν οι µαθητές αναλυτική και συνθετική σκέψη, να αποκτήσουν ικανότητες µεθοδολογικού χαρακτήρα και να µπορούν να επιλύουν απλά προβλήµατα σε προγραµµατιστικό περιβάλλον." Αναφέρεται επίσης και ο βασικός πυρήνας γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτήσουν οι µαθητές που θα παρακολουθήσουν επιτυχώς το µάθηµα: "Οι µαθητές που θα έχουν παρακολουθήσει µε επιτυχία το µάθηµα, πρέπει να: µπορούν να διακρίνουν και να αναγνωρίζουν προβλήµατα και καταστάσεις που επιλύονται/αντιµετωπίζονται σε προγραµµατιστικό περιβάλλον µπορούν να αποφασίζουν σχετικά µε την πολυπλοκότητα προβληµάτων και καταστάσεων µπορούν να αναλύουν ένα απλό πρόβληµα και να σχεδιάζουν τη λύση του έχουν αναπτύξει ικανότητες µοντελοποίησης και αλγοριθµικής επίλυσης προβληµάτων µπορούν να χρησιµοποιούν συµβολικές µεθόδους για την επίλυση προβληµάτων και την επεξεργασία δεδοµένων µπορούν να χρησιµοποιούν σύγχρονα προγραµµατιστικά εργαλεία για την υλοποίηση αλγορίθµων µπορούν να προσδιορίζουν τους απαιτούµενους πόρους του συστήµατος." Η αξία των παραπάνω στόχων θεωρείται στην εργασία αυτή δεδοµένη. Για τον ενδιαφερόµενο αναγνώστη προτείνονται εργασίες όπως οι [1], [4], [5] και [8] για µια πιο τεκµηριωµένη υποστήριξη της παιδαγωγικής αξίας της αλγοριθµικής επίλυσης προβληµάτων τόσο από διδακτική όσο και από επιστηµολογική άποψη. Είναι φανερό από την επισκόπηση των διδακτικών στόχων του µαθήµατος ότι ο τίτλος «Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον» δεν αποδίδει µε σαφήνεια το περιεχόµενο του µαθήµατος. Ο τίτλος παραπέµπει σε µαθήµατα εκµάθησης προγραµµατισµού που εµφανίζονται στην επαγγελµατική εκπαίδευση και δεν αποδίδει την πρέπουσα έµφαση στην αλγοριθµική επίλυση προβληµάτων που είναι τελικά το διδακτικό αντικείµενο. 2.2 Το µοντέλο Von Neumann και ο διαδικαστικός προγραµµατισµός Το µοντέλο υπολογισµού που υλοποιείται από τη συντριπτική πλειοψηφία των ψηφιακών Η/Υ γενικού σκοπού µέχρι σήµερα είναι γνωστό µε το όνοµα "von Neumann architecture". Η µεγάλη διάδοση του συχνά αποκρύπτει την ύπαρξη άλλων µοντέλων υπολογισµού. Οι βασικές αρχές του περιλαµβάνουν [9]: 1. Ένα και µοναδικό στοιχείο υπολογισµών που ενσωµατώνει επεξεργαστή, επικοινωνίες και µνήµη 2. Σταθερού µεγέθους κελιά µνήµης γραµµικά οργανωµένα 3. Χώρο διευθύνσεων ενός επιπέδου 4. Γλώσσα µηχανής χαµηλού επιπέδου (εντολές που εκτελούν απλές λειτουργίες σε στοιχειώδη ορίσµατα) 5. Ακολουθιακός και κεντρικοποιηµένος έλεγχος του υπολογισµού.

3 138 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Το µοντέλο υπολογισµού von Neumann έχει δεχτεί αρκετή κριτική για τις δυσκολίες που επιβάλει στην εκµετάλλευση παράλληλων υπολογισµών. Οι δυσκολίες οφείλονται στο ένα και µοναδικό επεξεργαστικό στοιχείο και στον κεντρικοποιηµένο και ακολουθιακό έλεγχο. Στο [2] υποστηρίζεται επιπλέον ότι το µοντέλο Von Neumann διατηρήθηκε παρά την άρση των τεχνολογικών χαρακτηριστικών που το καθιστούσαν αποδοτικό για την προστασία των επενδύσεων σε λογισµικό λόγω του κόστους εκπαίδευσης των προγραµµατιστών. Πιο τεκµηριωµένη κριτική στο Von Neumann µοντέλο και εναλλακτικά µοντέλα υπολογισµού όπως το καθοδηγούµενο από τα δεδοµένα (Data Driven) και το κατ' απαίτηση (Demand- Driven) µοντέλο περιγράφονται στο [9]. Η κριτική του µοντέλου Von Neumann είναι σήµερα περισσότερο επίκαιρη µε την ύπαρξη µεγάλων κατανεµηµένων συστηµάτων όπως το Internet και τη συνειδητοποίηση των ορίων των σειριακών επεξεργαστών. Τα υποδείγµατα προγραµµατισµού όµως έχουν γνωρίσει µεγάλη εξέλιξη, πέρα από το διαδικαστικό που υιοθετείται στο µάθηµα. Πιο συγκεκριµένα: έχουν εµφανιστεί υποδείγµατα (programming paradigms) όπως: προγραµµατισµός καθοδηγούµενος από γεγονότα (event driven programming), εικονικός προγραµµατισµός (visual programming), αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός (object oriented programming), λογικός-δηλωτικός προγραµµατισµός (logic-declarative programming), προγραµµατισµός µε περιορισµούς (constraint programming) κ.α έτσι ακόµα και η ωφελιµιστική θεώρηση ενός κλασσικού µαθήµατος προγραµµατισµού µπορεί να αµφισβητηθεί. υπάρχει η τάση διεθνώς να δοθεί πρόσβαση στην υπολογιστική ισχύ των Η/Υ χωρίς να είναι αναγκαία η τριβή µε τις λεπτοµέρειες του προγραµµατισµού. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν αναπτυχθεί περιβάλλοντα µοντελοποίησης υψηλού επιπέδου ( ίκτυα Petris, PowerSim, Stella,) και γενικού σκοπού που επιτρέπουν στους χρήστες να µοντελοποιήσουν συστήµατα και να επιλύσουν προβλήµατα χωρίς την ιδιαίτερη γνώση τεχνικών λεπτοµερειών. Για πολλά από τα παραπάνω συστήµατα µοντελοποίησης η αρχιτεκτονική von Neumann δε αποτελεί το φυσικότερο περιβάλλον υλοποίησης. Η δυνατότητα να προσοµοιώνονται οι σηµασιολογικές τους απαιτήσεις από τις σειριακές µηχανές µας επιτρέπει να χαρακτηρίσουµε την χρήση τους στην εκπαίδευση ως ρεαλιστικό στόχο. 2.3 Τα όρια της εκφραστικότητας των διαδικαστικών γλωσσών Στη συνέχεια, θα αναδείξουµε τις αδυναµίες των διαδικαστικών γλωσσών να µοντελοποιήσουν µε ευκολία συστήµατα στα οποία εξελίσσονται παράλληλα γεγονότα ανεξάρτητα αλλά και µε απαιτήσεις συγχρονισµού µε µερικά απλά παραδείγµατα. Παράδειγµα 1. Το φιλοσοφικό συµπόσιο Πέντε φιλόσοφοι κάθονται σε στρογγυλό τραπέζι και γευµατίζουν µακαρόνια. Υπάρχει ένα πιάτο και ένα πιρούνι για κάθε φιλόσοφο. Κάθε φιλόσοφος εναλλάσσεται µεταξύ δύο καταστάσεων στη µία τρωει και στην άλλη σκέφτεται. Τα µακαρόνια γλιστρούν και για να φαει ένας φιλόσοφος πρέπει να χρησιµοποιήσει και το πιρούνι του διπλανού του. Όταν ένας φιλόσοφος πεινάσει προσπαθεί να πιάσει τα πιρούνια στα αριστερά και στα δεξιά του πιάνοντας ένα κάθε στιγµή µε οποιαδήποτε σειρά. Αν τα καταφέρει να πιάσει και τα δύο πιρούνια, τότε τρωει για λίγο και κατόπιν τα αφήνει κάτω και συνεχίζει να σκέφτεται. Το ζήτηµα είναι να γραφεί ένα πρόγραµµα που να περιγράφει τη συµπεριφορά κάθε φιλοσόφου και να µην οδηγεί σε αδιέξοδο (κατάσταση από την οποία δεν µπορούµε να µεταβούµε µε κανένα τρόπο σε άλλη). Το πρόβληµα αυτό προτάθηκε και επιλύθηκε το 1965 από τον Dijkstra για να αναδείξει τη λύση που είχε εφεύρει για το συγχρονισµό διεργασιών στα λειτουργικά συστήµατα. Από τότε όλες οι αντιµετωπίσεις του προβλήµατος του συγχρονισµού επιδεικνύονται µε βάση αυτό το πρόβληµα. Μια καλή περιγραφή του προβλήµατος µαζί µε την παρουσίαση της λύσης του µπορεί να βρεθεί στο [7]. Στο [7] παρουσιάζονται επίσης τα προβλήµατα του αδιεξόδου (deadlock) της λιµοκτονίας (starvation) και της ελλιπούς απόδοσης της χρήσης σηµατοφόρων για την λήψη κάθε πιρουνιού. Οι δειπνούντες φιλόσοφοι αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγµα συστήµατος παράλληλου, κατανεµηµένου, ασύγχρονου µε απαιτήσεις συγχρονισµού. Κάθε φιλόσοφος αποτελεί ένα

4 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 139 ανεξάρτητο υποσύστηµα µε δικό του νήµα ελέγχου (ασύγχρονο υποσύστηµα). Ο αλγόριθµος κάθε φιλοσόφου εκτελείται στο ίδιο υποσύστηµα ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα (κατανεµηµένος υπολογισµός). Είναι δυνατό δύο γεγονότα στο όλο σύστηµα να συµβαίνουν ταυτόχρονα (παραλληλία). Οι φιλόσοφοι πρέπει να συγχρονίσουν ως ένα βαθµό τις ενέργειες τους, χωρίς τη βοήθεια κεντρικού ελέγχου ώστε να διαµοιραστούν τους κοινούς πόρους τους (πιρούνια) προκειµένου να αποφύγουν το αδιέξοδο και τη λιµοκτονία. Λίγη εµπειρία στον διαδικαστικό προγραµµατισµό και/ή µια ανασκόπηση του [7] είναι αρκετή για να αντιληφθεί κανείς τη δυσκολία αντιµετώπισης του προβλήµατος µε τον προγραµµατισµό κλασικού σειριακού Η/Υ. Παράδειγµα 2. Το πρόβληµα του εκτελεστικού αποσπάσµατος. Στο [2] αναφέρεται το πρόβληµα του εκτελεστικού αποσπάσµατος. "Είστε ο επικεφαλής ενός εκτελεστικού αποσπάσµατος που το αποτελούν στρατιώτες παρατεταγµένοι σε µια εξαιρετικά µεγάλη γραµµή, και πρέπει να τους δώσετε το παράγγελµα να πυροβολήσουν. Η γραµµή έχει τόσο µεγάλο µήκος ώστε εάν απλώς φωνάξετε "πυρ" δεν είναι δυνατό να σας ακούσουν όλοι. Έτσι δεν έχετε άλλη επιλογή παρά να δώσετε τη διαταγή σας στον πρώτο στρατιώτη και να του ζητήσετε να την επαναλάβει στον διπλανό του κ.ο.κ. Στο βάθος ακούγεται σταθερά ο ρυθµός ενός τύµπανου, αλλά δεν µπορείτε να διατάξετε τους στρατιώτες να πυροβολήσουν έπειτα από συγκεκριµένο αριθµό κτυπηµάτων δεδοµένου ότι αγνοείτε πόσοι στρατιώτες αποτελούν την γραµµή. Το πρόβληµα λοιπόν είναι να βρεθεί ένας τρόπος να πυροβολήσουν οι στρατιώτες ταυτόχρονα." Το πρόβληµα περιγράφει ένα σύγχρονο κατανεµηµένο σύστηµα (κοινό τύµπανο) µε περιορισµένες δυνατότητες επικοινωνίας. Η λύση του προβλήµατος αυτού είναι πολύ ευκολότερη όταν κάθε στρατιώτης µοντελοποιηθεί ως µια µηχανή πεπερασµένων καταστάσεων που επικοινωνεί µε τις διπλανές της (ο πρώτος και ο τελευταίος στρατιώτης µπορούν να διαφοροποιούνται). Παραδείγµατα από σχολικό βιβλίο και τη βιβλιογραφία Άλλα προβλήµατα που µπορούν να αναδείξουν τους περιορισµούς του µοντέλου von Νeumann µπορούν να βρεθούν στο βιβλίο του µαθήµατος "Τεχνολογία υπολογιστικών συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα" της Τεχνολογικής κατεύθυνσης του Ενιαίου Λυκείου, στο κεφάλαιο που αφορά στην αναπαράσταση παράλληλων διεργασιών µε τους γράφους προβαδίσµατος. Ως πιο πρακτικό παράδειγµα αναφέρεται η προσοµοίωση τµήµατος κυκλοφοριακού δικτύου µια πόλης (π.χ δύο συνεχόµενα σταυροδρόµια ). Στην βιβλιογραφία µπορεί κανείς να βρει πολλούς τρόπους αντιµετώπισης των παραπάνω προβληµάτων σε σειριακές µηχανές. Το πρόβληµα είναι ότι η προσοµοίωση της παραλληλίας στις σειριακές µηχανές είναι µια πολυπλοκότητα που δεν δικαιολογείται στα πλαίσια ενός µαθήµατος γενικής παιδείας στην επίλυση προβληµάτων µε µοντελοποίηση. Επιπλέον τα παιδιά είναι συνηθισµένα να περιγράφουν σχέδια µε παράλληλα γεγονότα, όταν για παράδειγµα σχεδιάζουν µια επίθεση σε ένα παιχνίδι µπάσκετ κ.α. Εποµένως το επιλεγµένο µοντέλο είναι περιοριστικό σχετικά µε τους στόχους του µαθήµατος. Συγκεκριµένα σε σχέση µε τον πρώτο παιδαγωγικό στόχο είναι δυνατό οι µαθητές να µήν αναγνωρίζουν ως επιλύσιµα σε υπολογιστικό περιβάλλον προβλήµατα που αφορούν κατανεµηµένα και παράλληλα συστήµατα. Οι ικανότητες µοντελοποίησης που θα αναπτύξει ένας µαθητής αφορούν το διαδικαστικό µόνο υπόδειγµα µοντελοποίησης και έτσι ο 4 ος στόχος δεν µπορεί να επιτευχθεί πλήρως. 3. Η µοντελοποίηση συστηµάτων µε τα δίκτυα Petri. Υπάρχει όµως κάποιος τρόπος να επιτρέψουµε στα παιδιά να αποκτήσουν ικανότητες µοντελοποίησης και επίλυσης προβληµάτων µε τυπικό τρόπο χωρίς την χρήση των διαδικαστικών γλωσσών προγραµµατισµού και του µοντέλου von Neumann µε τις εγγενής του αδυναµίες. Ο σκοπός της εργασία αυτής είναι να προτείνει ως καταλληλότερα για τους στόχους του µαθήµατος τα γενικού σκοπού περιβάλλοντα µοντελοποίησης που βασίζονται σε κάποιο τυπικό µοντέλο όπως τα δίκτυα Petri.

5 140 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση 3.1 Τι είναι τα δίκτυα Petri; Λόγω του περιορισµένου της έκτασης της εργασίας δεν είναι δυνατό να δοθεί µια ολοκληρωµένη εισαγωγή στα δίκτυα Petri. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται στον αναγνώστη το [3] και ο κόµβος Ιστορικά τα δίκτυα Petri προέρχονται από τη διατριβή του Carl Adam Petri που υποβλήθηκε το 1962 στην σχολή µαθηµατικών και φυσικής του τεχνικού πανεπιστηµίου του Darmastadt της Γερµανίας. Τα δίκτυα Petri είναι ένα γραφικό και µαθηµατικό εργαλείο µοντελοποίησης εφαρµόσιµο σε πληθώρα συστηµάτων. Αποτελούν ένα πολλά υποσχόµενο εργαλείο για την περιγραφή και τη µελέτη συστηµάτων επεξεργασίας πληροφορίας που χαρακτηρίζονται ως: συνεξελισσόµενα (concurrent), ασύγχρονα (asynchronous), κατανεµηµένα (distributed), παράλληλα (parallel), µη αιτιοκρατικά (non deterministic), και/η στοχαστικά (stochastic). Η γραφική γλώσσα των δικτύων Petri µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν οπτικό µέσο επικοινωνίας παρόµοιο µε τα διαγράµµατα ροής (flow charts), τα διαγράµµατα τµηµάτων (block diagrams) και τα δίκτυα (networks). Επιπλέον, στα δίκτυα Petri χρησιµοποιούνται πεσσοί (tokens) για την προσοµοίωση των δυναµικών και συνεξελισσόµενων δραστηριοτήτων των συστηµάτων. Σαν µαθηµατικό εργαλείο, τα δίκτυα Petri, επιτρέπουν τον ορισµό εξισώσεων καταστάσεων (state equations), αλγεβρικών εξισώσεων και άλλων µαθηµατικών µοντέλων για τη συµπεριφορά των περιγραφόµενων συστηµάτων. Η µαθηµατική βάση των δικτύων Petri επιτρέπει να αποδειχθούν τυπικά κάποια από τα χαρακτηριστικά των παραγόµενων µοντέλων, για παράδειγµα είναι δυνατό να αποδείξει κανείς ότι η λύση που προτείνει για το πρόβληµα των δειπνούντων φιλοσόφων δεν οδηγεί σε αδιέξοδο. Για την αποδοτική χρήση των δικτύων Petri είναι επιβεβληµένη η χρήση λογισµικών εργαλείων. Είναι κοινή πρακτική κάθε ερευνητική οµάδα δικτύων Petri να ορίζει µια κλάση δικτύων Petri και να κατασκευάζει και τα δικά της εργαλεία για τη διαχείριση τους. Τα τελευταία χρόνια γίνονται διαθέσιµα όλο και περισσότερα λογισµικά διαχείρισης δικτύων Petri που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και στα συνήθη εργαστήρια των σχολείων. 3.2 Ορισµός των απλών δικτύωνpetri Ένα δίκτυο petri PN είναι µια πεντάδα PN=(P,T,F,W,M0) όπου: P={p1,p2,...,pn} ένα πεπερασµένο και µη κενό σύνολο θέσεων (places) T={t1,t2,...,tn} ένα πεπερασµένο µη κενό σύνολο µεταβάσεων (transitions) F (PXT) (TXP) ένα πεπερασµένο και µη κενό σύνολο προσανατολισµένων συνδέσεων (arcs) W: F {1,2,3,...} µια συνάρτηση ανάθεσης βαρών στις συνδέσεις του PN. M0: P {0,1,2,3,...} ένα αρχικό µαρκάρισµα των θέσεων του PN µε πεσσούς. Έτσι ώστε P T=. Στη γραφική αναπαράσταση των δικτύων Petri οι θέσεις απεικονίζονται µε κύκλους, οι µεταβάσεις µε ορθογώνια οι συνδέσεις µε προσανατολισµένες ακµές και οι πεσσοί µε παχιές τελείες µέσα στις θέσεις. Για να συµπληρωθεί ο ορισµός των δικτύων Petri πρέπει να συνοδευτεί και µε τον κανόνα πυροδότησης. Ο κανόνας πυροδότησης Η πυροδότηση µιας ενεργοποιηµένης µετάβασης t αφαιρεί w(p i,t) πεσσούς από κάθε θέση εισόδου p i της t και προσθέτει w(t,p o ) πεσσούς σε κάθε θέση εξόδου της t, όπου w(p i,t) και w(t,p o ) είναι τα βάρη στις αντίστοιχες συνδέσεις. Μια µετάβαση t ονοµάζεται ενεργοποιηµένη όταν κάθε θέση εισόδου p i της t περιέχει τουλάχιστον w(p i,t) πεσσούς, όπου w(p i,t) είναι το βάρος της σύνδεσης της θέσης p i µε την µετάβαση t. Μια ενεργοποιηµένη µετάβαση δεν πυροδοτείται κατ' ανάγκη

6 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 141 Εφαρµόζοντας τον κανόνα πυροδότησης σε ένα δίκτυο Petri προσοµοιώνουµε τη δυναµική του συµπεριφορά. Για να γίνουν πιο σαφή τα προηγούµενα θα παρουσιαστούν µερικά απλά παραδείγµατα δικτύων Petri. 3.3 Παραδείγµατα δικτύων Petri Στο σχήµα 1 φαίνεται ένα δίκτυο Petri για τη χηµική αντίδραση 2Η 2 +Ο 2 -->2Η 2 Ο. Το µοντέλο περιλαµβάνει: 1. τις θέσεις: Η 2, Ο 2 και Η 2 Ο που περιέχουν τις συγκεντρώσεις των αντίστοιχων αντιδρώντων και προϊόντων. 2. Τη µετάβαση t που αντιστοιχεί στην παραγωγή ενός µορίου Η 2 Ο από 2 µόρια Η 2 και ένα µόριο Ο 2. Η απαίτηση για δύο µόρια Η 2 αναπαρίσταται µε το βάρος µε τιµή 2 στη σύνδεση από την θέση H 2 προς την µετάβαση t. 3. Τα βάρη µε τιµή 1 δεν εµφανίζονται ρητά πάνω στις αντίστοιχες συνδέσεις. 4. Τρεις συνδέσεις (δύο συνδέσεις εισόδου στην t και µία εξόδου) 5. Τέσσερις πεσσούς, δύο σε κάθε θέση εισόδου της t που σηµαίνουν ότι υπάρχουν αρχικά από δύο µόρια H 2 και Ο 2 στα αντιδρώντα στοιχεία. H 2 2 t 2 H 2 O O 2 Σχήµα 1. Ένα δίκτυο Petri για τη µοντελοποίηση της χηµικής αντίδρασης: 2Η 2 +Ο 2 -->2Η 2 Ο Όσο αφορά στον κανόνα πυροδότησης, η µετάβαση t είναι ενεργοποιηµένη γιατί υπάρχει ο απαραίτητος αριθµός πεσσών σε κάθε θέση εισόδου. Είναι δυνατό λοιπόν να πυροδοτηθεί και να προκύψει µετά την πυροδότηση το δίκτυο Petri του σχήµατος 2. H 2 2 t 2 H 2 O O 2 Σχήµα 2. Το δίκτυο Petri του σχήµατος 1 µετά την πυροδότηση της t, ένα µόριο νερού γεννήθηκε. Στο δίκτυο Petri του σχήµατος 2 δεν υπάρχει µετάβαση ενεργοποιηµένη και κανένα γεγονός δε µπορεί πια να λάβει χώρα αφού η συγκέντρωση των αντιδρώντων δεν είναι αρκετή για την παραγωγή και άλλου µορίου νερού. Κατά την χρήση των δικτύων Petri οι θέσεις και οι µεταβάσεις µπορούν να αντιστοιχούν σε διάφορες έννοιες όπως για παράδειγµα στον επόµενο πίνακα: ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΟ ΟΥ Προϋποθέσεις (Precoditions) Γεγονός (Event) Νέες συνθήκες (Post conditions) εδοµένα εισόδου Υπολογιστικό βήµα εδοµένα εξόδου Σήµατα εισόδου Επεξεργαστής σήµατος Σήµατα εξόδου Απαιτούµενοι πόροι Εργασία (Task, job) Πόροι που διατίθενται Συνθήκες Λογική πρόταση Συµπεράσµατα Ενδιάµεση µνήµη (Buffer) Επεξεργαστής Ενδιάµεση µνήµη (Buffer) Πίνακας 1. Συνήθης χρήση αφαιρετικών συµβάσεων για µεταβάσεις και θέσεις.

7 142 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση 3.4 Παραλληλία και συγχρονισµός Στο σχήµα 3 αναπαρίσταται η υλοποίηση της δοµής parabegin-parend που εισήγαγε ο Dijkstra για την περιγραφή παράλληλων προγραµµάτων. Τα δίκτυα Petri µπορούν να αναπαραστήσουν µε ευκολία οποιαδήποτε σχέση γεγονότων στο χρόνο. P 1 P 3 Par Begin T 2 T 4 Par End T 3 T 1 P 2 P 4 Σχήµα 3. Παραλληλία και συγχρονισµός στα δίκτυα Petri 3.5 ίκτυα Petri και διαδικαστικός προγραµµατισµός Κάθε δοµή του διαδικαστικού προγραµµατισµού (ακολουθία, επιλογή, επανάληψη) µπορεί να αναπαρασταθεί µε απλές δοµές δικτύων Petri. Για παράδειγµα το επόµενο δίκτυο Petri αναπαριστά τη δοµή «όσο <συνθήκη> επανέλαβε». Είναι έτσι φανερό ότι κάθε πρόγραµµα που µπορεί να γραφτεί σε διαδικαστική γλώσσα προγραµµατισµού (π.χ C, Pascal, Basic κλπ), µπορεί να διατυπωθεί και ως δίκτυο Petri. begin P 5 b not b true block end Σχήµα 4. Η δοµή όσο <συνθήκη> επανέλαβε. 3.6 Μέθοδοι ανάλυσης Για κάθε δίκτυο Petri ορίζονται διάφορα χαρακτηριστικά που είναι δυνατό να αναλυθούν µε τυπικές µαθηµατικές µεθόδους [3]. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά είναι: 1. προσβασιµότητα (reachability): Ύπαρξη ακολουθίας πυροδοτήσεων που να οδηγεί σε κάποιο συγκεκριµένο µαρκάρισµα. 2.Ύπαρξη πάνω φράγµατος (boundedness): Ύπαρξη φράγµατος στο πλήθος των πεσσών για συγκεκριµένες θέσεις 3. ζωντάνια (liveness): ορίζονται διάφορα επίπεδα και αφορούν την δυνατότητα ενεργοποίησης κάποιων µεταβάσεων καθώς και την

8 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 143 συχνότητα πυροδότησης. Ερωτήσεις που αφορούν αµοιβαίο αποκλεισµό και τα αδιέξοδα µεταφράζονται σε ερωτήσεις ζωντάνιας. 4. Η επίλυση του προβλήµατος των φιλοσόφων µε ένα δίκτυο Petri Στην πράξη τα απλά δίκτυα Petri παράγουν µεγάλα µοντέλα ακόµα και για απλά συστήµατα, για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται ισοδύναµες αλλά πιο εκφραστικές κλάσεις δικτύων Petri. Οι δειπνούντες φιλόσοφοι θα αναπαρασταθούν µε το δίκτυο Petri κατηγορήµατος-µετάβασης (Predicate-Transition net) του σχήµατος 5. Στα δίκτυα αυτά οι πεσσοί µεταφέρουν δεδοµένα, οι µεταβάσεις όταν πυροδοτούνται εκτελούν διαδικαστικό κώδικα για τον υπολογισµό των πεσσών εξόδου και οι ακµές προσδιορίζονται µε κατηγορήµατα που περιγράφουν ιδιότητες που πρέπει να έχουν οι πεσσοί εισόδου προκειµένου µια µετάβαση να ενεργοποιηθεί. Η διαφορά µε οποιαδήποτε λύση διαδικαστικού προγραµµατισµού είναι φανερή. Επιπλέον είναι δυνατό χρησιµοποιώντας τις µεθόδους ανάλυσης των δικτύων Petri να αποδειχθεί ότι το προτεινόµενο σύστηµα δεν είναι δυνατό να περιέλθει σε αδιέξοδο [6]. Άσε το αριστερό Σκεφτόµενοι Πάρε το αριστερό <1>+...+<N> Πηρούνια Με το αριστερό 2 <1>+...+<N> Με το αριστερό 1 <(Χ mod Ν) +1> <(Χ mod Ν) +1> Άσε το δεξί Τρεφόµενοι Πάρε το δεξί Σχήµα 5. ίκτυο Petri για το πρόβλήµα των δειπνούντων φιλοσόφων από το εγχειρίδιο του συστήµατος Prod (αρχικά και οι Ν φιλόσοφοι σκέφτονται) 5. Συµπεράσµατα Το µάθηµα "Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον" είναι µια πρώτη προσπάθεια για τη διδασκαλία της µεθοδολογίας της µοντελοποίησης για την επίλυση προβληµάτων. Η σύγχρονη επιστηµολογία έχει ανάγει την κατασκευή µοντέλων σε κεντρική επιστηµονική δραστηριότητα που έρχεται να συµπληρώσει τις αναλυτικές µεθόδους. Η σκοπιµότητα του µαθήµατος και η παιδαγωγική αξία των διδακτικών του στόχων συνάδουν µε τις σύγχρονες κονστρουκτιβιστικές παιδαγωγικές και τη συστηµική επιστηµολογία. Η επιλογή των διαδικαστικών γλωσσών προγραµµατισµού ως πλατφόρµα υλοποίησης των παραγόµενων µοντέλων των µαθητών επιβάλει περιορισµούς στην ποικιλία των προβληµάτων που µπορούν να προσεγγιστούν. Μεγάλες κλάσεις συστηµάτων όπως τα ασύγχρονα κατανεµηµένα και παράλληλα συστήµατα δεν προσεγγίζονται εύκολα µε διαδικαστικό προγραµµατισµό. Η εξαίρεση των συστηµάτων αυτής της κατηγορίας από τα θέµατα του µαθήµατος είναι χωρίς παιδαγωγικό επιχείρηµα αφού τα παιδιά είναι συνηθισµένα να επιλύουν τέτοιου είδους προβλήµατα στην καθηµερινή τους ζωή.

9 144 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Για την άρση των παραπάνω περιορισµών προτείνεται η χρήση τυπικών περιβαλλόντων µοντελοποίησης γενικού σκοπού όπως τα δίκτυα Petri που δεν υποθέτουν το περιοριστικό σειριακό µοντέλο υπολογισµού von Neumann παρά το γεγονός ότι προσοµοιώνονται από αυτό. Τα δίκτυα Petri: αποτελούν εργαλείο µοντελοποίησης και ανάλυσης µε γραφικό και µαθηµατικό τρόπο µεγάλου φάσµατος πολύπλοκων συστηµάτων. Υποστηρίζουν την ανάλυση του παραγόµενου µοντέλου µε ισχυρά µαθηµατικά εργαλεία όπως η θεωρία γραφηµάτων και η άλγεβρα πινάκων. Επιτρέπουν την αλληλεπιδραστική προσοµοίωση της δυναµικής συµπεριφορά του µοντελοποιηµένου συστήµατος Υπερκαλύπτουν τις δυνατότητες των διαδικαστικών γλωσσών προγραµµατισµού και τέλος απαιτούν λογισµικό εργαλείο επεξεργασίας για την αποδοτική τους χρήση. Στην παρούσα εργασία δεν προτείνεται η εξοικείωση µελλοντικών προγραµµατιστών µε τεχνικές ανάπτυξης παράλληλων προγραµµάτων αλλά η ενσωµάτωση στην διδασκαλία του µαθήµατος προβληµάτων που αφορούν παράλληλα ασύγχρονα και κατανεµηµένα συστήµατα. Η εργασία αυτή θα συνεχιστεί µελλοντικά µε το σχεδιασµό και τη δοκιµή διδακτικών παρεµβάσεων για την χρήση των δικτύων Petri στο µάθηµα "Ανάπτυξης εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον" αλλά και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα. Βασικός στόχος είναι η ανάδειξη της επιστηµολογικής αξίας των Η/Υ για την αυθόρµητη υιοθέτηση τους στη διδακτική και άλλων αντικειµένων όπως συµβαίνει στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Σε µια τέτοια προοπτική η µοντελοποίηση έχει κεντρικό ρόλο. 6. Βιβλιογραφία DiSessa A. & Abelson H. (1986). BOXER: A Reconstructible computational medium, Communications of the ACM, V29, N9 Hillis D.(1999), The pattern on the Stone, Basic books (Ελληνική έκδοση µε τίτλο: "Οι υπολογιστές στο παρόν και το µέλλον", µετάφραση Στ. Ζαχαρίου, Γ. Κατσιλιέρης, Α. Μαµαλης Εκδόσεις Κάτοπτρο, 2000) Murata T. (1989), Petri nets: Properties, Analysis and Applications", Proceedings of the IEEE, vol 77, No. 4, APRIL 1989 Noss R. & Hoyles C. (1986). Synthesizing mathematical conceptions and their formalization through the construction of a LOGO-based school mathematics curriculum, International Journal of Mathematics Education in Science and Technology Papert S., (1980). Mindstorms, The Harvester Press Prod User's Guide, (1993), Helsinki University of Technology, Digital Systems Laboratory Tanenbaum A., (1992), Modern Operating Systems, Prentice Hall Int. Thornton S. (1997), Karl Popper, Stanford Encyclopedia of Philosophy Treleaven P.BrownBridge D., Hopkins R.(1982), "Data-Driven and Demand-Driven Computer Architecture", Computing Surveys of ACM, Vol. 17, No. 1 Tsalgatidou A., Louridas P., Schizas T. and Fesakis G.. (1996). "Multilevel Petri Nets for Modeling and Simulating Organizational Dynamic Behavior", Simulation & Gaming, Special Issue on Simulation of Information Systems, Vol. 27, No. 4, Dec , pp

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Γρ. Δαβράζος 1, Β. Γαλάνης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 Διάλεξη 1. Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού. Σιέττος Κωνσταντίνος

Ενότητα 1 Διάλεξη 1. Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού. Σιέττος Κωνσταντίνος Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού Ενότητα 1 Διάλεξη 1 Σιέττος Κωνσταντίνος Άδεια Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ)

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) Α1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Tο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι ένα από τα πρώτα οργανωµένα µεταπτυχιακά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι σωστή ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία N. Μισυρλής (e-mail: nmis@di.uoa.gr) Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Parallel Scientific Computing Laboratory (PSCL)

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων 169 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.6.2 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων 1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa. Πληροφορική 1 Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.gr/~organosi/ 2 Η δομή του μαθήματος Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγικά Γλώσσα Μηχανής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

132 Γενικό Μέρος µαθητών. Lam, F. S., & Pennington, M. (1995). The computer vs. the pen: a comparative study of Word processing in a Hong Kong secondary classroom. Computer Assisted Language Learning,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2000 12 Η συγγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 1 ο Εξάμηνο Σπουδών Χειμερινό Εξάμηνο 2012/13 Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκων: Χαρμανδάρης Ευάγγελος, email: vagelis@tem.uoc.gr, Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Γλώσσες Προγραμματισμού 6.1.1 Γλώσσες μηχανής (1 η γενιά) Η γλώσσα στην οποία ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.»

σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» Κοινό Υπόµνηµα ΠΕΚΑΠ, +++? σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» Αξιότιµε Κύριε Υφυπουργέ Σε συνέχεια των εγγράφων που σας έχουµε αποστείλει σε σχέση µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo Εμπλεκόμενες έννοιες «Γραφή» και άμεση εκτέλεση εντολής. Αποτέλεσμα εκτέλεσης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου σημαντικά στάδια. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

Αναστοχασμός από την Επιμόρφωση Β Επιπέδου των Πληροφορικών

Αναστοχασμός από την Επιμόρφωση Β Επιπέδου των Πληροφορικών Αναστοχασμός από την Επιμόρφωση Β Επιπέδου των Πληροφορικών Αλέξανδρος Καπανιάρης Πιστοποιημένος Επιμορφωτής Β Επιπέδου M.A., Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου Αντικείμενο, Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης

Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Τρεις μικρόκοσμοι για την εκπαίδευση σε έννοιες της κωδικοποίησης και της ψηφιακής αναπαράστασης Μ. Μπαγιαμπού 1 1 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ιαφάνειες παρουσίασης #1

ιαφάνειες παρουσίασης #1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/programming/ ιδάσκοντες: Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) ιαφάνειες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» - Κρυπτογραφία είναι - Κρυπτανάλυση είναι - Με τον όρο κλειδί. - Κρυπτολογία = Κρυπτογραφία + Κρυπτανάλυση - Οι επιστήµες αυτές είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Γ. Τσιατούχας 2 ο Κεφάλαιο ιάρθρωση 1. Οργάνωση της 2. εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε

Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Κοκκαλάρα Μαρία 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1 Τίτλος διδακτικού σεναρίου Αλγοριθμικές δομές επανάληψης - Όσο συνθήκη... επανάλαβε 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

7.5 ΑΡΑΙΕΣ ΜΗΤΡΕΣ 290 7.5.1 Κατασκευή αραιών µητρών... 290 7.5.2 Πράξεις και συναρτήσεις αραιών µητρών... 294 7.5.3 Συναρτήσεις για γραφήµατα...

7.5 ΑΡΑΙΕΣ ΜΗΤΡΕΣ 290 7.5.1 Κατασκευή αραιών µητρών... 290 7.5.2 Πράξεις και συναρτήσεις αραιών µητρών... 294 7.5.3 Συναρτήσεις για γραφήµατα... Κ. Π Α Π Α Ρ Ρ Ι Ζ Ο Σ M A T L A B 6. 5 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ............. v Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ Τ Ο Υ M A T L A B 1 1.1 ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL Οργάνωση Παρουσίασης VHDL εισαγωγικές έννοιες Ροή και επίπεδα σχεδιασμού ψηφιακών κυκλωμάτων Μοντελοποίηση Καθυστερήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ. ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Β :

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ. ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Β : ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το Υλικό των Η/Υ ΗΜ/ΝΙΑ : 29/10/-2/11/2001 ΤΜΗΜΑ : Επιµορφούµενοι καθηγητές Πληρ/κής. Γυµνάσιο Τάξη Α : Τάξη Β : Εν. Λύκειο : 1) Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 2) Το υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΟΜΑΔΑ Λ Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τι είναι η βιοπληροφορική; Αποκαλείται ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος προέκυψε από

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΜΠ - Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων

Επιχειρησιακή Έρευνα ΕΜΠ - Τοµέας Προγραµµατισµού & ιαχείρισης Τεχνικών Έργων 1.1. Σύντοµη Ιστορική Αναδροµή Ο όρος (Operations Research) χρησιµοποιείται ευρέως για να περιγράψει την επιστήµη που ασχολείται µε τη βελτιστοποίηση (optimization) της απόδοσης ενός συστήµατος (Τσαντάς

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία

Παράλληλη Επεξεργασία Παράλληλη Επεξεργασία Φροντιστήριο: Εισαγωγή στο OpenMP Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης Parallel and Distributed Systems Group Τι είναι το OpenMP Πρότυπο Επέκταση στη C/C++ και τη Fortran

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων

Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων Σχολιασµένη Βιβλιογραϕία Χρηστος. Ζαρολιαγκης Καθηγητής Τµήµα Μηχ/κων Υπολογιστών & Πληροϕορικής Πανεπιστήµιο Πατρών email: zaro@ceid.upatras.gr Φεβρουάριος 2013 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δημήτρης Μπαμπίλης www.chem.gr Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μάρτιος 2010 Προηγούμενη διάλεξη Μαθησιακές δυσκολίες Σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

«Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe»

«Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe»

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

Χειµερινό Εξάµηνο 2013

Χειµερινό Εξάµηνο 2013 Προγραµµατισµός Χειµερινό Εξάµηνο 2013 Προγραµµατισµός Εισαγωγή Περιεχόµενο : γλώσσα προγραµµατισµού: C++ µέθοδοι προγραµµατισµού προγραµµατιστικές αρχές δοµηµένος προγραµµατισµός, αφαιρετικότητα, υλοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 12 www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σε συνεργασία µε τις εκδόσεις ΕΛΛΗΝΟΕΚ ΟΤΙΚΗ κυκλοφορούν τα βοηθήµατα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ FLYNN!!! 1 ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ!!!! Χατζηνικόλας Κώστας www.costaschatzinikolas.gr

Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ FLYNN!!! 1 ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ!!!! Χατζηνικόλας Κώστας www.costaschatzinikolas.gr Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ FLYNN 1 ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Χατζηνικόλας Κώστας www.costaschatzinikolas.gr Τα 4 Είδη Των Αρχιτεκτονικών Των Σύγχρονων Η/Υ Ο Michael J. Flynn 1 το 1966 πρότεινε τον χωρισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 5 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής. Χρήση Η/Υ και Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η επιτυχία ή αποτυχία µιας παρουσίασης εξαρτάται από ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων και σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ : ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1. Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Σαρημπαλίδης Ιωάννης johnsaribalidis@gmail.com Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Περίληψη Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Εισαγωγή Κώστας Στεργίου Τι είναι ο Η/Υ; Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου)

Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ο ξεναγός (Συνοδευτική δραστηριότητα του γύρου του ίππου) Ηλικίες: Προαπαιτούμενες δεξιότητες: Χρόνος: Μέγεθος ομάδας: 8 ενήλικες Καμία 15 λεπτά για τη βασική δραστηριότητα, περισσότερο για τις επεκτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα