ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επαγγελματικό - Επιστημονικό Έργο. Nικολάου Αλ. Χουλιαρά καθηγητή Τ.Ε.Ι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επαγγελματικό - Επιστημονικό Έργο. Nικολάου Αλ. Χουλιαρά καθηγητή Τ.Ε.Ι."

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επαγγελματικό - Επιστημονικό Έργο Nικολάου Αλ. Χουλιαρά καθηγητή Τ.Ε.Ι. Λάρισα 2012

2 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥ Τόπος - Έτος γέννησης: Χώρος Εργασίας: Οικογενειακή Κατάσταση Γιάννενα Τμήμα Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι. Λάρισας Λάρισα, τηλ Fax: e.mail: Έγγαμος / 2 τέκνα 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Πανεπιστημιακοί τίτλοι: Υποτροφίες: Πτυχιούχος Γεωπόνος, της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, 1970 με βαθμό: 8. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Νancy, Γαλλία. Τίτλος: Docteur Ingénieur, Εδαφολογία, Άριστη Μνεία (1976). Μεταπτυχιακός Υπότροφος ΙΚΥ εξωτερικού Ξένες Γλώσσες: Γαλλικά (άριστα), Αγγλικά (Καλά).

3 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ : Στρατιωτική θητεία (Στρατιώτης, τοπογράφος πυροβολικού) : Επιστημονικός συνεργάτης κατ` αρχήν και στη συνέχεια βοηθός Φυσικής Χημείας της ΦΜΣ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων : Ερευνητής των Centre de Pedologie Biologique (C.N.R.S.) και της Ecole Superieure D' Αgronomie et des Industries Alimentaires του Institut National Polytechnique de Lorraine : Bοηθός και Επιμελητής Γενικής Χημείας της ΦΜΣ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων : Γεωπόνος- Ερευνητής του Υπουργείου Γεωργίας, με θητεία στο Σταθμό Γεωργικής Έρευνας Ιωαννίνων και στο Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας : Ύστερα από εκλογή διορίστηκα καθηγητής Εδαφολογίας στο ΚΑΤΕΕ Λάρισας το έτος Το έτος 1985 εντάχθηκα στη βαθμίδα του καθηγητή Τ.Ε.Ι. ύστερα από κρίση των προσόντων μου από σώμα εκλεκτόρων μέχρι σήμερα. Τακτικός Καθηγητής ΤΕΙ, ύστερα από κρίση σε εθνικό εκλεκτορικό αποτελούμενο αποκλειστικά από καθηγητές Πανεπιστμίου. 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 4.1 Διδακτικό έργο Έχω διδάξει τα παρακάτω μαθήματα: Eργαστηριακά μαθήματα Γενικής Χημείας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εργαστηριακά και θεωρητικά μαθήματα Γεωργικής Χημείας στο ΤΕΙ Λάρισας. Εργαστηριακά και Θεωρητικά μαθήματα Εδαφολογίας στο ΤΕΙ Λάρισας. Εργαστηριακά και θεωρητικά μαθήματα Λιπασματολογίας στοτει Λάρισας. Εργαστηριακά και θεωρητικά μαθήματα Αξιοποίησης των Εδαφών στο ΤΕΙ Λάρισας. Μαθήματα ''Λίπανση των Κηπευτικών'' στο ΤΕΙ Λάρισας. Μαθήματα Βιομετρίας στο ΤΕΙ Λάρισας. Θεωρητικά μαθήματα Εδαφολογίας σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος, 2006) 4.2 Εκπαιδευτικές μελέτες 1. Φ. Γραβάνης και Ν. Χουλιαράς: Οδηγός σπουδών του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής

4 3 Λάρισας, Μέρος Α', EΠΕΑΕΚ, Φ. Γραβάνης και Ν. Χουλιαράς: Αξιολόγηση προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής Λάρισας. ΤΕΙ Λάρισας, ΕΠΕΑΕΚ, Μέρος Β', Ν. Χουλιαράς: Ανάλυση Προγραμμάτων Σπουδών Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής σε τριτοβάθμια Ιδρύματα της Γαλλίας. ΕΠΕΑΕΚ, ΤΕΙ Λάρισας, Ενέργεια: Προγράμματα Σπουδών., Φ.Γραβάνης, Ν. Χουλιαράς, Δ. Τασιόπουλος και Κ. Ποδηματάς: Εσωτερική αποτίμηση Τμήματος ΦυτικήςΠαραγωγής Λάρισας, ΕΠΕΑΕΚ, ΤΕΙ Λάρισας, Ι. Ντριγκόγιας, Π. Υψηλάντης, Ι. Κόκκορας, Μ. Ιορδανίδης, Ν. Χουλιαράς, Μ. Παπαχατζή: Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου και παρεχόμενων Υπηρεσιών του ΤΕΙ Λάρισας. Τεύχος 1, Έκθεση Εσωτερικής Αποτίμησης, Ν. Χουλιαράς, Φ. Γραβάνης και Κ. Ποδηματάς: Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής. α) Tεύχος στην ελληνική: Gr 47 β) Τεύχος στην αγγλική : En, 47 p., ΤΕΙ Λάρισας, Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Πρόγραμμα "ΣΩΚΡΑΤΗΣ" Εξεταστής μεταπτυχιακών υποτρόφων ΙΚΥ. 5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Διατέλεσα επί 3ετία διευθυντής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ( ) και από του έτους 1990 μέχρι διατέλεσα προϊστάμενος του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της ιδίας Σχολής. Επίσης διατελώ προϊστάμενος του Τμήματος από Διατελώ μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Λάρισας από το έτος 1995, Πρόεδρος της επιτροπής από το έτος 1996 και Yπεύθυνος του προγράμματος «ΕΡΑΣΜΟΣ» για το ΤΕΙ/Λ. Επίσης διατελώ Προϊστάμενος του Τμήματος ΦΠ από την ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 6.1. Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις 1. N.CHOULIARAS, J.C.VEDY, et F.JACQUIN: Fractionnement et caracterisation de la matiere organique dans les renzines. Bull. ENSAIA, tome XVIII, I,II, N.CHOULIARAS et F.JACQUIN: Evolution de la matiere organique dans une rendzine et dans un mull acide enrichi ou non en CaCO3. bull. ENSAIA, tome: XVIII, I, II, F.JACQUIN, N.CHOULIARAS: Εvolution de la matiere organique dans une rendzine et son interference sur une classification genetique des humus. Bull. AFES, 4, E. ECONOMOU, N. CHOULIARAS, F.JACQUIN, A. SDOUCOS: Interference entre mineralisation du carbone et assimilabilite des phosphates

5 4 naturels en sols acides. Bull. ENSAIA, XXII, NIK. XOYΛIAΡAΣ, Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΟΥΛΗΣ: Γεωχημική μελέτη όξινων εδαφών λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Επιστ. Δελτίο Σταθμού Γεωργ. Έρευνας Ιωαννίνων. 6. Γ.ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ, Γ.ΜΑΝΟΣ, Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ: Συμβολή στη μελέτη των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης λειοτριβημμένου φωσφορίτη Ηπείρου για λίπανση. Επιστ. Δελτίο ΣΓΕ Ιωαννίνων. 7. Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΟΥΛΗΣ: Λίπανση καλλιεργειών με ακατέργαστους φυσικούς Φωσφορίτες Ηπείρου. Γεωτεχνικά, τεύχος, Ι, Γ. ΠAΠAΔOΠOYΛΟΣ, Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, F.JACQUIN: Αλληλεπίδραση μεταξύ της μικροβιακής δραστηριότητας και της αφομοιωσιμότητας των φυσικών φωσφοριτών στο έδαφος. Γεωργική έρευνα, τόμος 2-3, Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Ν.ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, ΑΙΚ. ΝΟΜΠΕΛΗ: Μελέτη αξιοποίησης του αζώτου διαφόρων αζωτούχων (Ν- 15) λιπασμάτων και επίδραση της φωσφορικής λίπανσης στην απόδοση καλλιέργειας σίτου. Πρακτικά 2 ου Πανελ/νιου συνεδρίου της Ελλ. Εδαφ. Εταιρ., Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, Ε. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ: Γονιμότητα θερμοκηπίων-υπολειμματική δράση της λίπανσης και παθογένεια. Πρακτικά 2 ου Παν/νιου συν.ελλ. Εδαφ.Εταιρ Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, Π. ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ: Θρεπτική κατάσταση των ελαιώνων στο νομό Μαγνησίας (επισκόπηση θρέψης). Πρακτικά 2 ου Παν/νιου Συνέδριο Ελλην. Εδαφ. Εταιρ N. CHOULIARAS, E. MAVROMATIS: Nutritional conditions in greenhouses in Thessaly. (Oral Communication In: 2 nd Intern. Symp.on protected cultiv. of veg. in mild winter Climate). (Publication In: Acta Ηort.1991, No:287, ). 13. Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, Ε. Μ ΑΥΡΟΜΑΤΗΣ, Ν. ΣΙΔΗΡΑΣ: Ο φώσφορος στα εδάφη των θερμοκηπίων. Πρακτικά 3 ου Παν/νιου συν. Ελλ. Εδαφ. Εταιρ., Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, Χ. ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ, Ε. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ: Συσσώρευση Βορίου στα Θερμοκήπια. Πρακτικά 3 ου Συν. Ελλην. Εδαφ. Εταιρ., N. XOYΛIAΡAΣ: Οργανική ουσία και οργανικό άζωτο στα εδάφη των θερμοκηπίων. Ενημ. Δελτ. Ελλην. Εδαφ. Εταιρ. αρ , Ν.Α.ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ: Η Αλατότητα των Θερμοκηπίων ως Κριτήριο Γονιμότητας των Εδαφών. Επιστ. Δελτ. ΓΕΩΤΕΕ, τεύχος: 4, ΣΤ. ΒΕΡΓΟΣ, Δ. ΞΥΣΤΡΑΣ, Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, Β.ΤΑΝΤΟΣ: Έρευνα των αιτιών έλλειψης φυσικής αναγέννησης σε συστάδες Μαύρης Πεύκης περιοχής Αβδέλλης του δασικού συμπλέγματος Περιβολίου Γρεβενών. Επιστ.

6 5 Περιοδ. του ΓΕΩΤΕΕ, τόμος: 3, Τεύχος: 4, Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ: 1993 Αξιολόγηση της περιεκτικότητας Ν και Κ στα εδάφη των θερμοκηπίων με φυτά κανονικής θρεπτικής κατάστασης. Πρακτικά, 4 ο Παν/νιο Εδαφ. Συνέδριο, τόμος Α, Ν. ΣΙΔΗΡΑΣ και Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ: Επιδράσεις του συστήματος εδαφοκατεργασίας και αμειψισποράς στη γονιμότητα των αγρών. Πρακτικά, 4 ου Παν/νιου Εδαφ. Συνεδρίου, τόμος Α, Χ. ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ, Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, Β. ΣΑΜΑΡΑΣ και Ν. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ: Η ασβέστωση των όξινων εδαφών και η επίδραση αυτής στις χημικές τους ιδιότητες. Πρακτικά, 4 ου Πανελ/νιου Εδαφ. Συνεδρίου, τόμος Α, X. ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ, Β. ΣΑΜΑΡΑΣ, Δ. ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ και Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ: Η ασβέστωση ενός όξινου γεωργικού εδάφους Alfisol στην Κεντρική Ελλάδα. Επιστ. Περιοδικό του ΓΕΩΤΕΕ, τόμος 4, τεύχος 1, Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ: Η επίδραση της εφαρμογής οργανικών υλικών στη γονιμότητα των εδαφών. Πρακτικά 5 ου Παν/νιου Συν. Ελλην. Εδαφ. Εταιρ. Α' τόμος, , Θεσ/νίκη. 23. Π. ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ, Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, Π. ΤΖΙΩΛΑΣ, Α. ΓΚΕΡΤΣΗΣ και Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Η Ν-Κούχος λίπανση των Ελληνικών ποολιβάδων. Ι-Επίδραση στη βοτανική σύνθεση. Πρακτικά 5 ου Παν/νιου Συν. Ελλην. Εδαφ. Εταιρ Θεσ/νίκη. 24. CHOULIARAS N., C. TSADILAS, K. TSITSIAS and D. DIMOYIANNIS: The influence of Sweage Sludge Application on Chemical Properties of A and B Horizons in a Red Mediterranean Soil. 3 rd Int. Meeting on Red Med. Soils, Summary Papers, Soil Sci. Soc. of Greece, CHOULIARAS N: Les metaux lourds nutritifs Fe, Zn, Mn et Cu dans les sols des serres. Correlations entre les formes extractibles et les proprietes des sols. 3eme Conf. Inetrn. sur "La Biochimie des Elements Traces", Poster in Session A2, Paris. 26. T. A. GEMTOS, N. CHOULIARAS, St. MARAKIS: Vinasse (Alcohol Industrie Waste) Recycling in Agriculture. Procedings of the 7 th Intern. Symp. on Agricultural and food Processing Wastes (ISAFPW-95), , Chicago, Illinois. 27. XOYΛΙΑΡΑΣ Ν. και Χ. ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Επίδραση της προσθήκης στοιχειακού θείου σε ορισμένες ιδιότητες ενός ασβεστούχου εδάφους. Γεωργική έρευνα, 20: ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Ν: Τα Εδάφη και η Γονιμότητα τους στα Θερμοκήπια της Θεσσαλίας. "Το Βήμα του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας", Αριθ.16, ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Ν., ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ Χ., ΤΣΙΤΣΙΑΣ Κ. και ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ: Eπίδραση της εφαρμογής ιλύος βιολογικού καθαρισμού στη σύσταση των φυτικών ιστών σίτου.

7 6 Πρακτικά 2 ου Παν/νιου Συν/δριου ΓΕΩΤΕΕ, Λάρισα, Τόμος: Α, ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ Χ., ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Ν., ΤΣΙΤΣΙΑΣ Κ: Επίδραση της οξύνισης ενός ασβεστούχου εδάφους με στοιχειακό θείο στις μορφές του σιδήρου, μαγγανίου, χαλκού και ψευδαργύρου. Πρακτικά 6 ου Πανελ/νιου Συν/δριου Ελλην. Εδαφολ. Εταιρείας, Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΗ - Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ: Κατανομή των μακροθρεπτικών στο ριζόστρωμα των αμπελώνων. (Μελέτη στην περιοχή Τυρνάβου). Το ΒΗΜΑ του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας. Νο:24 (25-27). 32. TSADILAS C. and N. CHOULIARAS: Influence of ph manipulation on soil iron forms. International Symposium on Nutrition and Interactions in Plants. Stuttgart, Germany, Αbstracts vol. 33. Β.ΤANTOΣ, Δ.ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ, Α.ΤΣΙΟΝΤΣΗΣ και Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ: Ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων σε οικοσυστήματα υβριδογενούς ελάτης. Πρακτικά 7 ου Πανελλήνιου Εδαφολογικού Συνέδριου, Π.Χ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ, Ν.Α. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, Π. ΤΖΙΩΛΑΣ, Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και Α. ΓΚΕΡΤΣΗΣ: Η Ν-Κούχος λίπανση των Ελληνικών ποολίβαδων ΙΙ. Επίδραση στην παραγωγή ξηράς ουσίας και ακατέργαστων πρωτεϊνών. Πρακτικά 7 ου Πανελλήνιου Εδαφολογικού Συνέδριου, Π.Χ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ, Ν.Α. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, Π. ΤΖΙΩΛΑΣ, Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και Α. ΓΚΕΡΤΣΗΣ: Η Ν-Κούχος λίπανση των Ελληνικών ποολίβαδων ΙΙΙ. Επίδραση στην ανόργανη σύνθεση των λιβαδικών φυτών. Πρακτικά 7 ου Πανελλήνιου Εδαφολογικού Συνεδρίου, N. CHOULIARAS, J.C. VEDY, and C. TSADILAS: Speciation of Phosphate, Fe, Zn, Mn, Cu and their Availability in Soils Amended with Sewage Sludge. Poster pesentation and Publication In Proceedings of the 16 th World Congress of Soil Science, Montpellier, FRANCE, (Symposium 6, 1-8 pp.). 37. N.XΟΥΛΙΑΡΑΣ, Θ.ΓΕΜΤΟΣ και +Ι.ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ: Εφαρμογή στο έδαφος απορριμμάτων παραγόμενων κατά τον εκκοκκισμό του βαμβακιού και την χημική αποχνόωση του βαμβακόσπορου. 1 ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής, τόμος εισηγήσεων, T.A. GEMTOS; N. CHOULIARAS; ST.MARAKIS: Vinasse Rate, Time of Application and Compaction Effect on Soil Properties and Durum Wheat Crop. J. Agric. Engng Res. 73, N. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, Δ. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΗ, Ν. ΜΠΟΥΖΟΒΙΤΗΣ και Χ. ΜΠΕΚΙΡΗ: Η Προσαρμογή του Χαμομηλιού (Matricaria chamomila) στις Ελληνικές Εδαφικές Συνθήκες. Γεωργία Κτηνοτροφία, τεύχος:7, N. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ: Τα Εδάφη

8 7 των Θερμοκηπίων και ο Έλεγχος της Γονιμότητας των CHOULIARAS N & TH. GEMTOS: Vinasse (alcohol industry waste) recycling in cotton crop. Proceedings of an International Conference. Protection and restoration of the Environment VI, Skiathos, Greece, CHOULIARAS N.A, GRAVANIS F.T, XIFILIDOU S., GOUGOULIAS N., VAGELAS I.K. & GEMTOS T.A : Effect of Cotton-seed acid delinting product and Gin Trash on Soil chemical properties and the possibility in disseminating cotton pathogens. 6 th International Symposium, On chemical Soil & Substrate Desinfestation, ISHS, SD 2004, 4-8 October 2004, Corfu, Greece 56 p. 43. F. T. GRAVANIS, N. CHOULIARAS, I. VAGELAS, N. GOUGOULIAS, P. SABANI & E. WOGIATZI: The effect of Oregano (Origanum Vulgare) as an alternative soil-borne pathogen control agent, on soil organic matter biodegradation and other soil chemical properties. The BCPC International Congress- Crop Science & Technology, P2A-II, N.CHOULIARAS, F.GRAVANIS, I.VASSILAKGLOU,.GOUGOULIAS, I.VAGELAS, T.KAPOTIS & E.WOGIATZI: The effect of basil (Ocimum basilicum L.) on soil organc matter biodegradation and other soil chemical properties. Journal of the Science of Food and Agriculture. Journal of the Science of Food and agriculture, 87: Ν.ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, Φ.ΓΡΑΒΑΝΗΣ, Ι.ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ, Ν.ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ, Ι.ΒΑΓΓΕΛΑΣ, Χ.ΔΡΟΣΙΝΟΣ, & Ε.ΒΟΓΙΑΤΖΗ: Αποδόμηση φυλλικών ιστών ρίγανης & βασιλικού στο έδαφος. 2 ο Πανελλήνιο συμπόσιο «Πράσινη Χημεία», Πανεπιστήμιο Πατρών, 8-10 Μαρτίου 2007, Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ: Τα εδάφη της Περιοχής των Φιλίων Καλαβρύτων). Τα Φίλια & οι απανταχού Φιλιώτες, τεύχος: 34, σελ: Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, Φ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ, Η. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ, Ν. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ, Ι. ΒΑΓΓΕΛΑΣ, Α. ΤΣΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, Ε.ΒΟΓΙΑΤΖΗ: Επίδραση της Ενσωματούμενης Μάζας Ρίγανης και Βασιλικού στις Χημικές και βιολογικές Ιδιότητες του εδάφους σε καλλιέργειες Βαμβακιού και Αραβοσίτου. Πρακτικά 5 ου Συνεδρίου ΕΓΜΕ, ΤΕΙ λάρισας, Οκτώβριος 2007, NIKOLAOS GOUGOULIAS, ALEXANDROS PAPACHATZIS, IOANNIS VAGELAS, NIKOLAOS CHOULIARAS: Total phenols and antiradical activity (DPPH) of red wines from different regions of Greece. Annales of University of Craiova, Vol. XIII (XLIX) -2008, Ν. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ, Β. ΒΙΔΡΑ, Δ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ, Β. ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ, & Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Εμπειρική καθοδήγηση της Λίπανσης σε καλλιέργεια

9 8 θερμοκηπίου με βάση την αλατότητα του εδάφους: Γεωργία Κτηνοτροφία, τεύχος: 8, E. WOGIATZI, R. MARQUARD, N. CHOULIARAS, A. TEGOU, I. VAGELAS, A. NTADASIOS und D. TASIOPOULOS: Ergebnisse von Majoranbauvershchen in Griechenland. Mitteilungen der Gesellscaft fur Pflanzenbauwissenschaften, Votrage fur Pflanzenzuchtung, Gettingen, Poster. 51. E. WOGIATZI, D. TASIOPOULOS, N. CHOULIARAS, A. TEGOU, und R. MARQUARD: Biodiversitat von Origanum sp. Aus Wildflora Griechenlands. Mitteilungen der Gesellscaft fur Pflanzenbauwissenschaften, Votrage fur Pflanzenzuchtung, Gettingen, Poster. 52. Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΚΑΜΒΟΥΚΟΥ, R. MARQUARD, A. TEΓΟΥ & Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ: Βιοποικιλότητα Αυτοφυούς Ρίγανης και Μελέτη Προσαρμοστικότητας Γερμανικών Ποικιλιών Μαντζουράνας στην Ελλάδα. 15 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη. 53. Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΚΑΜΒΟΥΚΟΥ, R. MARQUARD, A. TEΓΟΥ, Μ. ΜΑΝΤΖΙΟΣ& Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ: Συγκριτικά Αποτελέσματα Καλλιέργειας Ποικιλιών Βασιλικού (Ocinum basilicum L.). 15 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη. 54. E. WOGIATZI, N. CHOULIARAS, A. PAPACHATZIS, I. VAGELAS 7 N. CHOULIARAS: Greek Oregano Essential Oils Production, Phytotoxicity and Antifungal Activity. Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 23/ Ν. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ, Β. ΒΙΔΡΑ, Β. ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ, Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ: Εμπειρική καθοδήγηση της λίπανσης σε καλλιέργεια θερμοκηπίου με έδαφος αυξημένης αλατότητας. Μελέτη περίπτωσης (Β -Μέρος). Γεωργία _ Κτηνοτροφία, τεύχος: 9, Ν. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ, Α. ΤΣΕΛΙΚΑ, Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΗ 7 Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ: Εδαφικές Ιδιότητες στην περιοχή της Ριζόσφαιρας της αυτοφυούς Ρίγανης. Γεωργία Κτηνοτροφία, τεύχος:2, N. GOUGOULIAS, I. VAGELAS, I. VASILAKOGLOU, F. GRAVANIS, A. LOUKA, E. WOGIATZI 7 N. CHOULIARAS : Comparison of neem and oregano with thiram on organic matter decomposition of a san loam soil amended with compost, and on soil biological activity. J Sc Food Agric, ΒΟΓΙΑΤΖΗ Ε., ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ Κ. & Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ: Σύγκριση καλλιεργειών Origanum vulgare με πληθυσμούς αυτοφυούς Ελληνικής ρίγανης Ολύμπου. Γεωργία- Κτηνοτροφία, τεύχος:2, Ν. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ, B ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ, Π. ΠΑΠΑΔΗΜΑ, Α. ΧΟΥΛΙΑΡΑ & Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ:

10 Εμπειρική καθοδήγηση της λίπανσης θερμοκηπίου με κριτήριο την αλατότητα του εδάφους. Μελέτη περίπτωσης (Γ -Μέρος). Γεωργία _ Κτηνοτροφία, τεύχος: 8, I. VASILAKOGOU, K. DHIMA, E. ANASTASOPOULOS, A. LITHOUTGIDIS, N. GOUGOULIAS and N. CHOULIARAS: Oregano green manure for weed suppression in sustainable cotton and corn fields. Weed Biology and Management, sess:47, vol: WOGIATZI E., PAPACHATZIS A., KALORIZOU E., CHOULIARA A. & CHOULIARAS N: Evaluation of Essential Oil Yield and Chemical Components of Selected Basil Cultivars. Bioteschnol. & Biotechnol. EQ.25/2011.3, , Short Communication 6.2 Αναγνώριση Επιστημονικής Δραστηριότητας 40 διεθνείς αναφορές (citations ISI, έτους 2001) του δημοσιευμένου ερευνητικού έργου Διακεκριμένη μνεία ερευνητικού έργου: PH. DUCHAUFOUR: Pedogenese et classification, Ed. Masson, 44 και 236. Μ. BONNEAU, B. SOUCHIER: vol. 2, Constituants et proprietes du Sol. Ed. Masson, 459 p. Εκθέσεις (Reports) επί προγραμμάτων έρευνας ευθύνης Ν. Χουλιαρά. Συνοπτική έκθεση επί του πειραματικού αγρού εποχής αζωτούχου λίπανσης σίτου. ΣΓΕ Ιωαννίνων Αποτελέσματα πειραμάτων περιόδου , ταχύρυθμου προγράμματος Λιπάνσεων των καλλιεργειών. ΙΧΤΕΛ, ΚΕΓΕΚΕ. Συντονιστής Ερευνητικών Προγραμμάτων στο ΤΕΙ/ Λάρισας από το έτος Ιδρυτικό μέλος της Eπιτροπής Eρευνών του ΤΕΙ/Λάρισας από το έτος 1990 και θητεία στο διοικητικό συμβούλιο της μέχρι Κριτής Ερευνητικών Δημοσιεύσεων του Επιστημονικού Περιοδικού του ΓΕΩΤΕΕ. 7. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 1. Ν.Α. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ: Η χρησιμοποίηση των χημικών αναλύσεων του εδάφους. Από διάλεξη που δόθηκε στον Γεωπονικό Σύλλογο Λάρισας, Ν.Α. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ: Μαθήματα Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας. Εκδόσεις ΙΩΝ, N.A.XOYΛIAΡAΣ: Εργαστηριακά Μαθήματα Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας, Εκδόσεις ΙΩΝ, Ν.Α. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ: Γεωργική Χημεία. Εκδόσεις ΙΩΝ, Π. ΚΑΛΤΣΙΚΗΣ, Κ. ΤΣΙΤΣΙΑΣ, Κ. ΧΟΛΕΒΑΣ, Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ: Εδαφολογία και θρέψη φυτών. ΕΠΛ, ΟΕΔΒ, Ν.Α. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ: Λίπανση

11 10 των Κηπευτικών. Εκδόσεις ΙΩΝ, N.CHOULIARAS, J.C.VEDY: Les sols de Grece. EFPL, 51 p. 9. Ν. Α. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ: Ερμηνεία των δεδομένων της εδαφοανάλυσης. Γεωτεχνικό Βήμα, τεύχος 5, 5-8, Λάρισα. 10. N. XΟΥΛΙΑΡΑΣ: Ρόλος του εδάφους κατά την ανακύκλωση των οργανικών αποβλήτων (Γεωργική Χρήση). Σεμινάριο για την Ανακύκλωση, ΣΠΕΚ: ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΤΕΙ/Λάρισας, 21 σελίδες. 12. Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, Ι. ΒΑΓΓΕΛΑΣ: ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - Φύλλα Εργασιών. ΙΕΚ Λάρισας, N. XOYΛΙΑΡΑΣ: Οικολογική Διαχείριση του Εδάφους. ΤΕΙ Λάρισας, Επιτροπή Ερευνών, "Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, Τομέας Πρωτογενούς Παραγωγής, Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ: Εφαρμογή Ατομικής Απορρόφησης στις Αναλύσεις Εδαφών και Φυτικών Ιστών. ΤΕΙ Λάρισας, Επιτροπή Eρευνών, Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ: ΕΔΑΦΟΣ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ. Εκδόσεις «ΙΩΝ», Ν. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ: ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ. Εκδόσεις «ΙΩΝ», ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Συντονιστής Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Συνεργασίας με Γαλλία και Ελβετία στον τομέα '' Επιστήμες του Εδάφους '' από του έτους 1991 στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS. Η συνεργασία αναφερόταν σε ανταλλαγή εκπαιδευτικού προσωπικού, εκπόνησης πτυχιακής και πρακτικής άσκησης τελειόφοιτων σπουδαστών, στο συνεργαζόμενο Ίδρυμα που περιλαμβάνει τα παρακάτω Πανεπιστήμια: ΤΕΙ Λάρισας Ecole Nationale Superieure Agronomique et des Industries Alimentaires, Institut National Polytechnique de Lorraine (Nancy). Ecole Federale Polytechnique de Lausanne, IATE-Pedologie. Πανεπιστήμιο της Σαβοΐας Έχω επισκεφθεί επανειλημμένα στα πλαίσια του ΕRASMUS Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ελβετία, με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Τριτoβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα πλαίσια του προγράμματος συνεργασίας με τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (ΕΡΑΣΜΟΣ) εκπονήθηκαν εργασίες και 6μηνοι περίοδοι πρακτικής άσκησης σπουδαστών του ιδρύματος μας (Τμήματος Φυτικής Παραγωγής) υπό την εποπτεία μου. Τυγχάνω Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΤΕΙ Λάρισας και αρμόδιος για το εγκεκριμένο πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ της περιόδου από 1997 μέχρι σήμερα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Αναλογίδης. (2004). Πως ανταποκρίνεται η Ολοκληρωµένη ιαχείριση των λιπάνσεων στην πρόκληση της βιώσιµης ανάπτυξης. Γεωργία-Κτηνοτροφία. τ. 1, 16-25. 2. Γαλανοπούλου-Σενδουκά

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1950 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΓΟΝΝΟΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με δύο παιδιά A1. ΣΠΟΥΔΕΣ i. Πτυχίο Γεωπονίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ MSc, Δρ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 2011 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Ιωάννης Βασιλάκογλου

Διαβάστε περισσότερα

Δ η μ ή ρ κ ο υ Θ. Α ν θ ο ύ λ α ς

Δ η μ ή ρ κ ο υ Θ. Α ν θ ο ύ λ α ς ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της Δ η μ ή ρ κ ο υ Θ. Α ν θ ο ύ λ α ς Καθηγήτριας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βόλος, 2 0 1 4 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

: stefst2@cp.teithe.gr

: stefst2@cp.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανου Στεφάνου Καθηγητή Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω ΜΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω ΜΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω ΜΑ Δρ ΒΥΡΩΝ Α. ΤΑΝΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΕΔΑΦΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Καρδίτσα 2008

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης του Δημητρίου Αθήνα - 12 Απριλίου 1962 ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης του Δημητρίου Αθήνα - 12 Απριλίου 1962 ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης του Δημητρίου Αθήνα - 12 Απριλίου 1962 Έγγαμος με δυο παιδιά Αντιοχείας

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές: Πτυχιούχος Γεωπονίας ΑΠΘ 1970 ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου του Reading Αγγλίας 1980

Σπουδές: Πτυχιούχος Γεωπονίας ΑΠΘ 1970 ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου του Reading Αγγλίας 1980 Βιογραφικό Σηµείωµα Επώνυµο: Γέµτος Ονοµα: Θεοφάνης Ονοµα Πατρός: Αναστάσιος Τοπος Γεννήσεως: Λάρισα Χρόνος Γεννήσεως: 1947 Σπουδές: Πτυχιούχος Γεωπονίας ΑΠΘ 1970 ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου του Reading

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΖΕΡΒΑ Καθηγητή Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΣΠΟΥΔΕΣ - ΤΙΤΛΟΙ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΣΠΟΥΔΕΣ - ΤΙΤΛΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΣΤΕΓ Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων Περιφερειακή Οδός Τρικάλων, Τ.Κ 411 10 Τηλ. : 2410 684358, 684206 Fax : 2410 613153 e-mail : pateras@teilar.gr ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Σάββας. Γεωπόνος - Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ. Βιογραφικό Σημείωμα

Δημήτριος Σάββας. Γεωπόνος - Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ. Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Σάββας Γεωπόνος - Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΠΑ Βιογραφικό Σημείωμα Τελευταία επικαιροποίηση: 6-03-2012 2 Ι. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Επώνυμο: Σάββας 'Ονομα: Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ

ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε./ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Π E Ρ I E X

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙ Η

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙ Η Γεωπόνου (M.Sc., Ph.D.) Επίκουρου Καθηγητή.Π.Θ. Ορεστιάδα, 2013 [1] Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµα: Χρήστος Επώνυµο: Χατζησαββίδης Όνοµα πατρός: Αλέξανδρος Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΖΕΡΒΑ Καθηγητή Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 3 Σπουδές-Σταδιοδρομία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατιωτική θητεία : Δόκιμος Έφεδρος Ανθυποσμηναγός 1984-1986 e-mail : ikalavru@cc.uoi.gr;ikalabro@yahoo.com

Στρατιωτική θητεία : Δόκιμος Έφεδρος Ανθυποσμηναγός 1984-1986 e-mail : ikalavru@cc.uoi.gr;ikalabro@yahoo.com I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο : Dr ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ Όνομα Πατέρα : Κωνσταντίνος Έτος Γέννησης : 1960 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος - πατέρας ενός αγοριού. Στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΜΠΡΑΧΙΜ-ΑΒΡΑΑΜ ΧΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΜΠΡΑΧΙΜ-ΑΒΡΑΑΜ ΧΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΜΠΡΑΧΙΜ-ΑΒΡΑΑΜ ΧΑ Καθηγητής στο αντικείμενο Σποροπαραγωγή Καλλιεργούμενων Φυτών και Πολλαπλασιαστικό υλικό, στο Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών, Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Χρήστος Ρούκος ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Άρτα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Άγαμος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : 4 η πάροδος Θεόδ. Δεσσύλα 1 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

(Lehrstuhl fuer Bodenkunde und Standortslehre) του Ludwig Maximilians Universitaet

(Lehrstuhl fuer Bodenkunde und Standortslehre) του Ludwig Maximilians Universitaet ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΕΪΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Γεννήθηκα το έτος 1949 στη Θεσσαλονίκη, όπου τελείωσα το ηµοτικό Σχολείο. Αποφοίτησα από το Ε Γυµνάσιο Αρρένων Θεσ/νίκης (Τµήµα Πρακτικό) το έτος 1967.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.1 Σπουδές. 1.2 Υποτροφίες. 1.3 Συμπληρωματική εκπαίδευση, εξειδίκευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.1 Σπουδές. 1.2 Υποτροφίες. 1.3 Συμπληρωματική εκπαίδευση, εξειδίκευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: Θεοφύλακτος ΕΠΩΝΥΜΟ: Μασούρας ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: Μαρία ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αμφιλοχία ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος τρία παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤOΙΚΙΑΣ: Βύρωνος 16,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΘΩΜΑΣ Ι. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ

Δρ. ΘΩΜΑΣ Ι. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ Δρ. ΘΩΜΑΣ Ι. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ Α. Προσωπικά στοιχεία Όνομα: Θωμάς Επώνυμο: Μπαρτζάνας Ημερομηνία Γέννησης: 13/09/1973 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί Τόπος μόνιμου κατοικίας: Βόλος e-mail: bartzanas@cereteth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 3. Επιστημονική συνεργάτιδα ανανέωση σύμβασης (16/10/1985-25/7/1989) στο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 3. Επιστημονική συνεργάτιδα ανανέωση σύμβασης (16/10/1985-25/7/1989) στο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο Όνομα Οικογενειακή κατάσταση Ταχυδρομική Διεύθυνση Ε-mail : Καλμπουρτζή : Κυριακή : Έγγαμη, δύο παιδιά. : Εργαστήριο Οικολογίας & Προστασίας Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΕΡΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΕΡΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΕΡΓΟΥ Α. Ατοµικά στοιχεία - Σπουδές Ονοµατεπώνυµο: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΟΣ Όνοµα πατέρα: Γεώργιος Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αγάπη Γρεβενών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλ. 2310.421.697

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλ. 2310.421.697 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Όνομα: ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 18 Ιουλίου 1950 Τόπος γεννήσεως: Εθνικότητα: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση κατοικίας: Διεύθυνση εργασίας: Ελασσόνα Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΞΥΝΙΑ, M. Sc., Ph. D. ΓΕΩΠΟΝΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΞΥΝΙΑ, M. Sc., Ph. D. ΓΕΩΠΟΝΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΞΥΝΙΑ, M. Sc., Ph. D. ΓΕΩΠΟΝΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΦΛΩΡΙΝΑ 2015. 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΟΝΟΜΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΞΥΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ (www.elgo.gr ή www.ismc.gr) ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 31-10-1980 / ΑΘΗΝΑ

Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 31-10-1980 / ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ ΑΣΠΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία και τόπος γέννησης : 31-10-1980 / ΑΘΗΝΑ Οικογενειακή Κατάσταση : EΓΓΑΜΗ Το 1998 πέτυχα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπυρίδων Α. Πετρόπουλος. Βιογραφικά Στοιχεία, Σπουδές, Επαγγελματική και Επιστημονική Δραστηριότητα, Συνοπτικό Υπόμνημα Ερευνητικών Εργασιών

Δρ. Σπυρίδων Α. Πετρόπουλος. Βιογραφικά Στοιχεία, Σπουδές, Επαγγελματική και Επιστημονική Δραστηριότητα, Συνοπτικό Υπόμνημα Ερευνητικών Εργασιών Δρ. Σπυρίδων Α. Πετρόπουλος Βιογραφικά Στοιχεία, Σπουδές, Επαγγελματική και Επιστημονική Δραστηριότητα, Συνοπτικό Υπόμνημα Ερευνητικών Εργασιών 2011 Περιεχόμενα 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...2 2. ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ: 2695024940 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972406764 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 2695024948 E-MAIL: Kάλβου

Διαβάστε περισσότερα