Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.:"

Transcript

1 Υπάγεται στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ (IPPC) και του Παραρτήματος Β.Ι. της Υπουργικής Απόφασης Π.Ε.Κ.Α. με Αριθ. Οικ /2012 (ΦΕΚ 2705Β/2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Βαθμός ασφαλείας: Θεσσαλονίκη: 03/07/2013 Αρ. Πρωτ: 4797/13 Σχετ: 2863/13, 4462/13, 4208/13, 1503/13, 3569/13, 4864/12, 4804/12, 3932/12, 5671/12, 6007/12, 5957/12, 6139/12, Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: Τ. Οικονομίδη Θεσσαλονίκη Δρ. Στ. Καραθανάσης Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοιν.: ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία αποβλήτων (ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία τόνοι) και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος 2,633 MWe), της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Διακριτικό Τίτλο «BIOGAS ENERGY Α.Β.Ε.Ε.», που θα εγκατασταθεί στα με αριθμό 13, 14 και 15 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια του αγροκτήματος Πενταλόφου, στη Δημοτική Κοινότητα Πενταλόφου του Δήμου Ωραικοάστρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 4 ης ομάδας με Α/Α 11 και στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10 ης ομάδας με Α/Α 6α και είναι δραστηριότητα μέσης όχλησης). ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας Υπόψη: 1) Το Νόμο 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Νόμο 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91Α/ ) «Εναρμόνιση του Νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις», το Νόμο 3851/2010 (Φ.Ε.Κ. 85Α/ ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», το Νόμο 3937/2011 (Φ.Ε.Κ. 60Α/ ) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», και με το Νόμο 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, Σελίδα 1

2 ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 2) Το Νόμο 3851/2010 (Φ.Ε.Κ. 85Α/ ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 3) Το Νόμο 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/ ) και το Νόμο 4062/2012 (Φ.Ε.Κ. 70Α/ ) (άρθρο 35, παράγραφος 1). 4) Το Νόμο 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/ ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 5) Την Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) με Αριθμ. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21Β/ ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Νόμου 4014/ (Φ.Ε.Κ. 209Α/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την με Αριθμ /2012 (Φ.Ε.Κ. 1565Β/ ) «Τροποποίηση της 1958/ απόφασης» Υπουργική Απόφαση (Υ.Α). 6) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αρ. Η.Π /2332/2002 (Φ.Ε.Κ. 1022Β/ ) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Νόμου 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91Α/ )», μόνο ως προς το Παράρτημα ΙΙ. 7) Την Απόφαση με αρ. Η.Π /703/Φ104/2003 (Φ.Ε.Κ. 332Β/ ) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α/ ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91Α/ ) Εναρμόνιση του Νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 8) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αριθμ. Οικ /2006/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (Φ.Ε.Κ. 663Β/ ) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 3010/2002». 9) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αριθμ. Οικ /2006/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (Φ.Ε.Κ. 663Β/ ) «Περιεχόμενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθώς και συναφών μελετών περιβάλλοντος, έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)». 10) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αρ /5387/1990 (Φ.Ε.Κ. 678Β/ ) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Νόμο 1650/1986», μόνο ως προς το περιεχόμενο των Περιβαλλοντικών Μελετών. 11) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αρ. Η.Π /2021/2003 (Φ.Ε.Κ. 1391Β/ ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων». 12) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αριθμ. Οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (Φ.Ε.Κ. 1048Β/ ) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και Σελίδα 2

3 βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα». 13) Την Απόφαση με Αριθμ /2008 της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 2464Β/ ) «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού». 14) Το με Αρ. Πρωτ. Οικ /463/ έγγραφο του Τμήματος Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας της Διεύθυνσης Πιστοποίησης του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις με Αρ. πρωτ ) Την Απόφαση με Αριθμ /2012 του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Φ.Ε.Κ. 1077Β/ ) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β / ), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011». 16) Την παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Νόμου 2941/2001 (Φ.Ε.Κ. 201Α/ ) «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργεια, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις» 17) Το με Αρ. Πρωτ. Οικ /637/ έγγραφο του Τμήματος Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας της Διεύθυνσης Πιστοποίησης του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις με Αρ. πρωτ ) Το Νόμο 3468/2006 (Φ.Ε.Κ. 119Α/ ) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». 19) Το Νόμο 3734/2009 (Φ.Ε.Κ. 8Α/ ) «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας» (άρθρα 27 και 28). 20) Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 «περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα)». 21) Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 142/2011 της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2011 «για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία». 22) Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 749/2011 της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 2011 «που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία». 23) Την με Αριθμό 4, Α.Π. οικ / Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σελίδα 3

4 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδων παράγωγης ηλεκτρικής και θερμικής ενεργείας με χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας». 24) Την Α.Π. οικ / Συμπληρωματική Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διευκρινίσεις για την Εγκύκλιο 4/2012 Περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδων παράγωγης ηλεκτρικής και θερμικής ενεργείας με χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας». 25) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αριθμ. Οικ /2011 (Φ.Ε.Κ. 354Β/ ) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 26) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αριθμ /4225/1991 (Φ.Ε.Κ. 641Β/ ) «Μέθοδοι όροι και περιορισμοί για τη χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων». 27) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. Η.Π /1807/Ε.103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1495Β/ ) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2 ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.». 28) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 (Φ.Ε.Κ. 415Β/ ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθ /1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών». 29) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ /2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909Β/ ) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Ακινήτων». 30) Το Νόμο 2939/2001 (Φ.Ε.Κ. 179Α/ ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις». 31) Το Νόμο 3325/2005 (Φ.Ε.Κ. 68Α/ ) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 3982/2011 (Φ.Ε.Κ. 143Α/ ). 32) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. Η.Π /725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383Β/ ) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθ /1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β 604)». 33) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. Η.Π /1159/2006 (Φ.Ε.Κ. 791Β/ ) «Έγκριση Γενικών Προδιαγραφών με την διαχείριση επικινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ /725 κοινής υπουργικής απόφασης». 34) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. 8668/2007 (Φ.Ε.Κ. 287Β/ ) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)». 35) Τo με Α.Π. ΕΥΠΕ οικ / Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Παύση της κοινοποίησης προς τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ των ΑΕΠΟ, αδειών ή αποφάσεων που εκδίδονται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες», το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις με Αρ. Πρωτ ) Την Απόφαση με αριθ. οικ /2012 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Φ.Ε.Κ. 2703Β/ ) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' της υπ αριθμ. 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Σελίδα 4

5 Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του ν. 4014/2011 (Α' 209)». 37) Η Απόφαση με αριθ. οικ /2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Φ.Ε.Κ. 554Β/ ) «Πρόσθετες υποχρεώσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση βιοαερίου που παράγεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας». 38) Το Νόμο 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107Α/ ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και από 17/9/2001 αρ.πρωτ.21/6896 εισήγηση άλλες διατάξεις». 39) Το Νόμο 2647/1998 (Φ.Ε.Κ. 237Α/ ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 40) Το Νόμο 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 41) Το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 142/2010 (Φ.Ε.Κ. 235Α/ ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 42) Την με Αριθμ. Οικ. 707/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Φ.Ε.Κ. 130Β/ ) «Εξουσιοδότηση προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων, Ελέγχου Κατασκευής Έργων, Τεχνικού Ελέγχου, Υδάτων, καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτών, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 43) Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, με την οποία κατέθεσε φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο του θέματος και η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις με Αρ. πρωτ ) Την με Αριθμό 342/2011 Απόφαση Χορήγησης Άδειας Παραγωγής που εκδόθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για το έργο του θέματος 45) Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, με την οποία καταθέτει νέα αντίγραφα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος και η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις με Αρ. πρωτ ) Το με Αρ.Πρωτ. 4804/12/ έγγραφο μας με το οποίο αποστέλλεται φάκελος Μελέτης στις αρμόδιες Υπηρεσίες για να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του θέματος. 47) Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, με την οποία καταθέτει επιπλέον αντίγραφο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος και η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις με Αρ. πρωτ ) Το με Αρ.Πρωτ. 4864/12/ έγγραφο μας με το οποίο αποστέλλεται φάκελος Μελέτης στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης για να εκφράσει τις απόψεις της σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του θέματος. 49) Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, με την οποία καταθέτει συμπληρωματικά στοιχεία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος και η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις με Αρ. πρωτ ) Το με Αρ.Πρωτ /8355/ έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με το οποίο ζητείται τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Σελίδα 5

6 Παραγωγικής Διαδικασίας και το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις με Αρ. πρωτ ) Το με Αρ.Πρωτ. 6139/12/ έγγραφο μας με το οποίο ζητείται από την ενδιαφερόμενη εταιρεία η κατάθεση τροποποιημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που να λαμβάνει υπόψη της τις παρατηρήσεις του παραπάνω σχετικού εγγράφου. 52) Την από αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, με την οποία καταθέτει συμπληρωματικά στοιχεία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος και η οποία πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν στην Υπηρεσία μας με Αρ. πρωτ ) Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, με την οποία καταθέτει τροποποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος και η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις με Αρ. πρωτ ) Το με Αρ.Πρωτ. 4208/13/ έγγραφο μας με το οποίο αποστέλλεται φάκελος Τροποποιημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης για να εκφράσει τις απόψεις της σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του θέματος. 55) Το με Αρ.Πρωτ /2252/ έγγραφο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο οποίο αναφέρει ότι δεν έχει παρατηρήσεις επί της τροποποιημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία και είναι σύμφωνη με την κτηνιατρική νομοθεσία. Το παραπάνω έγγραφο πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν στην Υπηρεσία μας με Αρ. πρωτ ) Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, με την οποία καταθέτει επιπλέον αντίγραφα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος και η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις με Αρ. πρωτ ) Το με αριθ. Πρωτ. 542/ έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης με το οποίο μας κοινοποιεί την εισήγηση της προς τη Μητροπολιτική Επιτροπή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σχετικά με την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου του θέματος. Το παραπάνω έγγραφο περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις με Αρ. Πρωτ ) Το με αριθ. Πρωτ (149)/ έγγραφο της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με το οποίο μας κοινοποιεί την με αριθμό 43/ Απόφαση της, με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου του θέματος. Το παραπάνω έγγραφο περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις με Αρ. Πρωτ ) Το με αριθ. Πρωτ / έγγραφο της Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου στο οποίο αναφέρεται ότι στην περιοχή εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου του θέματος η περιοχή κατασκευής και λειτουργίας του έργου του θέματος βρίσκεται εντός της περιοχής ΠΕΠΔ Δ του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου. 60) Το με Αρ. Πρωτ / έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο διαβιβάζει το σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος ΠΕ Θεσσαλονίκης στην ενδιαφερόμενη εταιρεία, στο οποίο αναφέρει ότι κατ εξαίρεση συμφωνεί με τη χωροθέτηση της μονάδας του θέματος. 61) Το με Αρ. Πρωτ / έγγραφο του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης στο οποίο αναφέρει ότι η έκταση για την εγκατάσταση του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του θέματος περιλαμβάνεται στην με αριθμό Αρ. 2736/ Πράξη Σελίδα 6

7 Χαρακτηρισμού του και χαρακτηρίζεται ως μη δασικού χαρακτήρα. Κατά συνέπεια δε διέπεται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. 62) Το με Αρ. Πρωτ. 1056/ έγγραφο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης στο οποίο αναφέρει ότι δεν έχει αντίρρηση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου του θέματος, θέτοντας, όμως περιορισμούς και όρους και το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις με Αρ. πρωτ ) Το με Αρ. Πρωτ. 4043/ έγγραφο της ΙΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, στο οποίο αναφέρει ότι η θέση εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου του θέματος δε βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου από την Εφορεία τους. 64) Το με Αρ. Πρωτ. 1993/ έγγραφο της 9 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (με συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα), στο οποίο αναφέρεται ότι δεν έχει αντίρρηση από άποψη βυζαντινών αρχαιοτήτων για την χωροθέτηση της δραστηριότητας του θέματος. 65) Το με Αρ. Πρωτ. 1302/ έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (με συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα), με το οποίο δηλώνει ότι η θέση εγκατάστασης του έργου του θέματος δεν εντάσσεται σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως «ιστορικός τόπος» και ούτε υπάρχουν πλησίον αυτής κηρυγμένα νεώτερα μνημεία, η προστασία των οποίων να ανήκει στην αρμοδιότητα τους, και κατά συνέπεια δεν υφίσταται αντικείμενο της αρμοδιότητας της και δε διατυπώνει απόψεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου του θέματος. 66) Την με Αρ. Πρωτ. 5563/ γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Υπουργείο Τουρισμού) (με συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα) στην οποία αναφέρεται ότι δεν έχει αντίρρηση για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου του θέματος. 67) Το με Φ.100.1/177330/Σ.4007/ έγγραφο του Τμήματος Εθνικής Υποδομής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ Κλάδος/Γ2) (με συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα) στο οποίο αναφέρεται ότι δεν έχει αντίρρηση από πλευράς στρατιωτικής ασφάλειας για την εγκατάσταση, την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου του θέματος. Κάθε νέα διάνοιξη διαπλάτυνση δρομολογίου ή επέκταση των καθορισμένων ορίων εκμετάλλευσης θα υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας Στρατιωτικής Αρχής (3 ης ΤΑΞΠΖ). 68) Το με Αρ. Πρωτ. Τ/ΠΡΟΠΕ/24801/988/Φ.Γνωμοδοτήσεων/ έγγραφο του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Αερομεταφορών, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων) στο οποίο αναφέρεται ότι δεν απαιτείται γνωμάτευση από την Υπηρεσία της για την κατασκευή και λειτουργία του έργου του θέματος. Το παραπάνω έγγραφο περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις με Αρ. Πρωτ Αποφασίζουμε Την Έγκριση των παρακάτω Περιβαλλοντικών Όρων και Περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία αποβλήτων (ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία τόνοι) και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος 2,633 MWe), της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Διακριτικό Τίτλο «BIOGAS ENERGY Α.Β.Ε.Ε.». Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου του θέματος οφείλει τόσο κατά την κατασκευή και εγκατάσταση, όσο και κατά τη λειτουργία του έργου, αλλά και μετά το πέρας αυτής, να τηρεί τους παρακάτω Περιβαλλοντικούς Όρους και Περιορισμούς. Η τήρηση τους αποτελεί αποκλειστική του ευθύνη. Σελίδα 7

8 Το έργο ανήκει στη 2η υποκατηγορία της κατηγορίας Α [της 4 ης ομάδας (Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών) με Α/Α 11 (Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου εργασία (R3)) και της 10 ης ομάδας (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) με Α/Α 6α (Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου)] της (5) σχετικής Υπουργικής Απόφασης και είναι δραστηριότητα μέσης όχλησης, σύμφωνα με την (12) σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (Α/Α 303γ). Το έργο περιλαμβάνεται στον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της (6) σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Α/Α 6.5, «Εγκαταστάσεις για την εξάλειψη ή την αξιοποίηση σφαγείων και ζωικών απορριμμάτων με ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας ανώτερη των δέκα τόνων») και στο Παράρτημα Β.Ι. της (36) σχετικής Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) [Α/Α 5.3 (Μοναδική επεξεργασία των αποβλήτων είναι η αναερόβια χώνευση με κατώτερο όριο δυναμικότητας τους 100 τόνους ημερησίως)], διότι η ημερήσια δυναμικότητα του επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων ανέρχεται στους 250,93 τόνους και κατά συνέπεια απαιτείται ολοκληρωμένη πρόληψη και συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων του στον αέρα, τα νερά και το έδαφος ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολο του. Για αυτόν τον σκοπό θα πρέπει να εφαρμόζονται από τον κύριο του έργου όσα σχετικά αναφέρονται στην Οδηγία 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, στο Παράρτημα Β.ΙΙ της (36) σχετικής Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.), και στα αντίστοιχα κείμενα αναφοράς (BREF) των συμπερασμάτων των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ, BATs Best Available Techniques) του Ευρωπαϊκού Γραφείου για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης (European IPPC Bureau) που δημοσιεύονται στον διαδικτυακό του τόπο (Τίτλοι των κειμένων: α) Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August 2006, β) Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries, May 2005). Συνοπτική Περιγραφή του Έργου Η μονάδα παραγωγής βιοαερίου και ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου του θέματος θα εγκατασταθεί στα με αριθμό 13, 14 και 15 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια (με τα στοιχεία A-B- -Χ-Ψ-Ω-α-β- -υ-φ-a του με αριθμό σχεδίου Α1 και κλίμακα 1:1.000 τοπογραφικού Διαγράμματος που συνοδεύει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)) του αγροκτήματος Πενταλόφου στη Δημοτική Κοινότητα Πενταλόφου του Δήμου Ωραιοκάστρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εμβαδού ,50 m 2, η έκταση των οποίου χαρακτηρίζεται ως γη υψηλής παραγωγικότητας (αναδασμός), μη δασική. Θα κατασκευαστεί με τον τρόπο που περιγράφεται αναλυτικά στην υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με τα συνημμένα σχέδια και τοπογραφικά διαγράμματα. Το έργο του θέματος θα περιλαμβάνει κτήριο ελέγχου/γραφείων, κτήριο στέγασης του εξοπλισμού ηλεκτροπαραγωγής, κτήριο στέγασης του υποσταθμού ανύψωσης τάσης, κτήριο υποδοχής της χρησιμοποιούμενης βιομάζας, δεξαμενές χώνευσης (βιοαντιδραστήρες) και δεξαμενές αποθήκευσης της πρώτης ύλης και του χωνεμένου υπολείμματος. Η παραγωγής της ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας θα γίνεται με καύση βιοαερίου που θα παράγεται κατά την αναερόβια ζύμωση ενός συνδυασμού πρώτων υλών (βιομάζας) σε τέσσερις (4) αντιδραστήρες ζύμωσης. Η καύση του παραγόμενου βιοαερίου θα πραγματοποιείται σε δύο (2) μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) τύπου Jenbavher JMS 420 Σελίδα 8

9 GS-B.L ονομαστικής ισχύος kw, η κάθε μια από τις οποίες θα είναι συζευγμένη με μία (1) ηλεκτρογεννήτρια. Συγκεντρωτικός Πίνακας Στοιχείων του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής Είδος: Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση βιομάζας και Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου Θέση: Στα με αριθμό 13, 14 και 15 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια (με τα στοιχεία A-B- -Χ-Ψ-Ω-α-β- -υ-φ-a του με αριθμό σχεδίου Α1 και κλίμακα 1:1.000 τοπογραφικού Διαγράμματος που συνοδεύει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)) του αγροκτήματος Πενταλόφου στη Δημοτική Κοινότητα Πενταλόφου του Δήμου Ωραιοκάστρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Επωνυμία εταιρίας: «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Διακριτικός Τίτλος: ΕΤΑΙΡΕΙΑBIOGAS ENERGY Α.Β.Ε.Ε. Έδρα εταιρείας: Κ. Καραμανλή 108 Τ.Κ Θεσσαλονίκη Τηλ.: Θα Περιλαμβάνει: Τέσσερις (4) αντιδραστήρες ζύμωσης, δύο (2) μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) τύπου Jenbavher JMS 420 GS- B.L ονομαστικής ισχύος kw, η κάθε μια από τις οποίες θα είναι συζευγμένη με μία (1) ηλεκτρογεννήτρια Οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου που ορίζει το χώρο εγκατάστασης του έργου του θέματος στο σύστημα ΕΓΣΑ 87 δίδονται στη σελ. 19 της κατατεθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Περιγραφή του κυρίως έργου και των συνοδών έργων (είδος, μέγεθος και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά). Σύντομη Περιγραφή της Παραγωγικής Διαδικασίας Το αντικείμενο της μονάδας του θέματος θα είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα με την παραγωγή βιοαερίου και την καύση του. Η χρησιμοποιούμενη βιομάζα θα αποτελείται από υγρά απόβλητα βοοτροφείων (υγρή κοπριά), υπόλειμμα σόργου, υπόλειμμα Ryegrass, υπόλειμμα τριτικαλέ, κατάλοιπα γλυκερίνης από μονάδες παραγωγής biodiesel. Με αναερόβια χώνευση δύο (2) σταδίων της παραπάνω βιομάζας θα παράγεται βιοαέριο και χωνεμένο υπόλειμμα. Το βιοαέριο θα χρησιμοποιείται ως καύσιμο σε μηχανές εσωτερικής καύσης για την παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας από τις ηλεκτρογεννήτριες με τις οποίες θα είναι αυτές συζευγμένες. Η μέγιστη ηλεκτρική ισχύς που θα παράγεται από τη μονάδα θα είναι 2,633 MWe και το σύνολο της θα διατίθεται (πώληση) στο Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε.). Το (χωνεμένο) υπόλειμμα που θα παράγεται από την αναερόβια χώνευση των οργανικών αποβλήτων θα πωλείται ως εδαδοβελτιωτικό, μετά από κατάλληλη επεξεργασία και έλεγχο της ποιότητας του. Ένα μέρος της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από τις μηχανές εσωτερικής καύσης θα διοχετεύεται στους αντιδραστήρες χώνευσης της μονάδας παραγωγής βιοαερίου και η περίσσεια της θερμότητας θα διοχετεύεται στην ατμόσφαιρα. Συνοπτικά, η παραγωγική διαδικασία της μονάδας (επεξεργασία των πρώτων υλών, παραγωγή του βιοαερίου και καύσης του προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) μπορεί να χωριστεί στα παρακάτω στάδια και διεργασίες: Σελίδα 9

10 Υποδοχή, παραλαβή, προσωρινή αποθήκευση, προετοιμασία και τροφοδοσία των πρώτων υλών. Αναερόβια χώνευση των πρώτων υλών και παραγωγή βιοαερίου. Διαχείριση του βιοαερίου (καθαρισμός, έλεγχος ποιότητας και προσωρινή αποθήκευση) Αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου (καύση του και παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας). Αποθήκευση του χωνεμένου υπολείμματος. Επεξεργασία του χωνεμένου υπολείμματος και παραγωγή εδαφοβελτιωτικού. Αποθήκευση και διάθεση του εδαφοβελτιωτικού. Έλεγχος του συνόλου της διεργασίας Οι πρώτες ύλες μεταφέρονται στη μονάδα παραγωγής βιοαερίου μέσω βυτιοφόρων, όπου και αποθηκεύονται προσωρινά σε δεξαμενές, ανάλογα με το είδος τους. Στη συνέχεια τροφοδοτούνται μέσω υπόγειου συστήματος σωληνώσεων στη δεξαμενή ανάμιξης ώστε να ομογενοποιηθούν πριν εισέλθουν στις δεξαμενές χώνευσης (αντιδραστήρες). Η τροφοδοσία του ομογενοποιημένου οργανικού υλικού πραγματοποιείται αυτόματα από την δεξαμενή ανάμιξης μέσω υπόγειου συστήματος σωληνώσεων στους αντιδραστήρες χώνευσης πρώτου σταδίου. Το μίγμα παραμένει σε αυτούς, θερμαίνεται, σε θερμοκρασία περίπου 42 o C, και παράγεται ο κύριος όγκου του βιοαερίου. Η τροφοδοσία των πρώτων υλών στους αντιδραστήρες χώνευσης πρώτου σταδίου πραγματοποιείται συνήθως μια φορά κάθε ώρα, ενώ το υπόστρωμα αναμιγνύεται δύο φορές ανά ώρα. Καθημερινά προστίθενται στους αντιδραστήρες κατάλληλη ποσότητα νερού. Η διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης συνεχίζεται στον αντιδραστήρα χώνευσης δεύτερου σταδίου. Εκεί το μίγμα θερμαίνεται σε θερμοκρασία 55 o C και παράγεται επιπλέον ποσότητα βιοαέριο, το οποίο μαζί με το βιοαέριο που παράγεται στους αντιδραστήρες πρώτου σταδίου, συλλέγεται στην ειδικά σχεδιασμένη οροφή του αντιδραστήρα δεύτερου σταδίου. Το χωνεμένο υπόλειμμα οδηγείται σε δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης όπου και αποθηκεύεται για μικρό χρονικό διάστημα. Το χωνεμένο υπόλειμμα μετά την δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης οδηγείται είτε αμέσως είτε αφού προηγουμένως υποστεί διαδικασία διαχωρισμού (στερεού και υγρού μέρους) σε μονάδα παστερίωσης/εξυγίανσης. Εκεί θα παραμένει τουλάχιστον για μία (1) ώρα και σε θερμοκρασία τουλάχιστον 70 ºC. Στην περίπτωση του διαχωρισμού, το στερεό μέρος οδηγείται για παστερίωση ενώ το υγρό ανακυκλοφορεί πίσω στις δεξαμενές χώνευσης. Το παστεριωμένο χωνεμένο υπόλειμμα οδηγείται, τέλος, σε δεξαμενή αποθήκευσης τύπου Lagoon (λιμνοδεξαμενή) πριν διατεθεί ως εδαφοβελτιωτικό/λίπασμα. Το παραγόμενο βιοαέριο, περιεκτικότητας 55% σε μεθάνιο (CH 4 ) υφίσταται διεργασίες αποθείωσης (μέσα στις οροφές) και αφύγρανσης και στην συνέχεια καίγεται σε δύο (2) μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ), που είναι συζευγμένες με ηλεκτρογεννήτριες ονομαστικής ισχύος kwe. Μέρος της παραγόμενης θερμότητας χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των αντιδραστήρων χώνευσης. Τα συμπυκνώματα του νερού που συλλέγονται κατά τη διαδικασία της αφύγρανσης του βιοαερίου μεταφέρονται στις δεξαμενές αποθήκευσης του χωνεμένου υπολείμματος. Στην περίπτωση που η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας, το παραγόμενο βιοαέριο καίγεται με ελεγχόμενο τρόπο σε μόνιμα εγκατεστημένο πυρσό. Πιο αναλυτικά: Α. Παραλαβή, αποθήκευση, επεξεργασία, προετοιμασία και τροφοδοσία της πρώτης ύλης Τα οχήματα μεταφοράς των πρώτων υλών θα ζυγίζονται τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο από το εργοστάσιο σε γεφυροπλάστιγγα, ώστε να καταγράφονται οι ποσότητες των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για αναερόβια χώνευση στη μονάδα. Η παραλαβή των πρώτων υλών θα πραγματοποιείται σε μια ή δύο βάρδιες (ανάλογα με τις ανάγκες) των 8 ωρών ημερησίως για 5 ημέρες ανά εβδομάδα. Η μονάδα θα λειτουργεί καθ όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός των περιόδων εκτέλεσης εργασιών συντήρησης μεγάλης κλίμακας. Οι πρώτες ύλες θα αποθηκεύονται σε σφραγισμένες, υδατοστεγής και από ενισχυμένο σκυρόδεμα δεξαμενές. Για την αποτροπή εκπομπών, οι δεξαμενές αποθήκευσης θα είναι Σελίδα 10

11 καλυμμένες στο άνω μέρος με πλαστικό αεροστεγές κάλυμμα. Για να αποφευχθεί η απόφραξη, η ιζηματογένεση, η δημιουργία στρωμάτων επίπλευσης, καθώς και ο διαχωρισμός φάσης του μίγματος της πρώτης ύλης καθ όλο το χρονικό διάστημα αποθήκευσης της οι δεξαμενές αποθήκευσης είναι εξοπλισμένες με αναδευτήρα συνδυασμένο με εργαλεία σκισίματος και κοπής (κάθετους ανακλαστήρες για την θραύση της πρώτης ύλης). Η αποθήκευση της πρώτης ύλης αποσκοπεί στην αντιστάθμιση των εποχιακών διακυμάνσεων του ανεφοδιασμού της μονάδας σε πρώτη ύλη, στην επιτυχή ανάμιξη των διαφορετικών υποστρωμάτων και στη συνεχή και ομοιογενή τροφοδοσία του αντιδραστήρα χώνευσης του πρώτου σταδίου. Β. Αναερόβια χώνευση της βιομάζας και παραγωγή του βιοαερίου Μετά την αποθήκευση, ομογενοποίηση/ανάμιξη της βιομάζας η πρώτη ύλη τροφοδοτείται στους βιοαντιδραστήρες του πρώτου σταδίου. Η αναερόβια χώνευση ζύμωσης της βιομάζας για την παραγωγή του βιοαερίου πραγματοποιείται σε τρία (3) στάδια, την υδρόλυση, την οξυγένεση και τη μεθανογένεση: Σε κάθε στάδιο δρα διαφορετική ομάδα μικροοργανισμών, ενώ τα τρία στάδια πραγματοποιούνται παράλληλα μέσα στον ίδιο αντιδραστήρα. Οι αναερόβιοι μικροοργανισμοί που απαιτούνται σε κάθε ένα αυτά συνυπάρχουν στον αναερόβιο βιοαντιδραστήρα. Βιοαντιδραστήρας (ή χωνευτής) Τις κύριες διατάξεις της μονάδας αποτελούν οι αντιδραστήρες χώνευσης, όπου θα πραγματοποιείται η αποσύνθεση της πρώτης ύλης, απουσία οξυγόνου, και θα παράγεται βιοαέριο. Η αναερόβια χώνευση θα λαμβάνει χώρα σε δύο στάδια, για καλύτερο έλεγχο της διεργασίας και μεγαλύτερη παραγωγή βιοαερίου. Στους αντιδραστήρες αναερόβιας χώνευσης θα παράγεται συνεχώς βιοαέριο χωρίς διακοπή για την τροφοδοσία τους με πρώτη ύλη και την απομάκρυνση των ήδη χωνευμένων υλικών. Έτσι παράγεται μια σταθερή και προβλέψιμη ποσότητα βιοαερίου και χωνευμένου υπολείμματος. Οι αντιδραστήρες χώνευσης πρώτου σταδίου διαθέτουν σύστημα τροφοδοσίας με πρώτη ύλη και συστήματα εξαγωγής του παραγόμενου βιοαερίου και της μερικώς χωνεμένης πρώτης ύλης προς τον αντιδραστήρα χώνευσης δεύτερου σταδίου. Ο αντιδραστήρας χώνευσης δεύτερου σταδίου θα διαθέτει σύστημα επικοινωνίας με τους αντιδραστήρες χώνευσης πρώτου σταδίου και το δίκτυο εξόδου του βιοαερίου προς τη μηχανή εσωτερικής καύσης (Μ.Ε.Κ.). Οι αντιδραστήρες χώνευσης θα είναι μονωμένοι και θερμαινόμενοι. Οι τρεις (3) αντιδραστήρες χώνευσης πρώτου σταδίου θα είναι κυλινδρικοί, χωρητικότητας m 3, διαμέτρου 19,5 m και ύψους 18,5 m, ο καθένας, από ενισχυμένο σκυρόδεμα, εξωτερικά θερμικά μονωμένοι και εσωτερικά θα φέρουν γυάλινη επίστρωση. Εκεί η χώνευση θα πραγματοποιείται στη μεσοφιλική ζώνη (περίπου στους 42 ο C). Οι αντιδραστήρες θα είναι εφοδιασμένοι με διάταξη μηχανικής αργής ανάδευσης (δύο πτερυγίων), ο άξονας των οποίων θα είναι τοποθετημένος στην κορυφή του κάθε αντιδραστήρα. Αυτή η διάταξη θα αναδεύει την υφιστάμενη βιομάζα και την εισερχόμενη πρώτη ύλη με σκοπό την ομογενοποίηση του μείγματος και την καλύτερη εξέλιξη της διεργασίας χώνευσης. Το υπόστρωμα (βιολογική μάζα) των αντιδραστήρων χώνευσης πρώτου σταδίου οδηγείται μέσω κλειστού κυκλώματος στους εναλλάκτες θερμότητας, όπου θερμαίνεται και επαναπροωθείται στους αντιδραστήρες. Και οι δύο αντιδραστήρες θα διαθέτουν διατάξεις προσθήκης και αφαίρεσης υγρού, σε περίπτωση που αυτό απαιτείται για τη βελτίωση της διαδικασίας της αναερόβιας χώνευσης. Το ρεύμα εξόδου από τους αντιδραστήρες χώνευσης πρώτου σταδίου οδηγείται στον αντιδραστήρα χώνευσης δευτέρου σταδίου, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος, στη βάση και στα πλευρικά του τοιχώματα, από οπλισμένο σκυρόδεμα, θα έχει χωρητικότητα m 3, και θα είναι εφοδιασμένος με δύο μηχανικές διατάξεις ανάμιξης, που θα τίθενται σε λειτουργία με ασυνεχή τρόπο. Εξωτερικά θα είναι επικαλυμμένος με φύλλα σιδήρου και ενδιαμέσως (διάκενο σκυροδέματος και φύλλων σιδήρου) με θερμομόνωση, ώστε η διεργασία της αναερόβιας χώνευσης να μπορεί να συνεχιστεί απρόσκοπτα στις μεσόφιλες ή θερμόφιλες συνθήκες λειτουργίας. Επιπλέον, θα διαθέτει ειδική οροφή διπλής μεμβράνης συνολικού όγκου m 3, όπου θα αποθηκεύεται το παραγόμενο βιοαέριο. Σελίδα 11

12 Ο αντιδραστήρας χώνευσης δευτέρου σταδίου θα χρησιμοποιείται τόσο για την αύξηση της απόδοσης της διαδικασίας παραγωγής του βιοαερίου (ένα μέρος της μεθανογένεσης πραγματοποιείται σε αυτόν) όσο και ως χώρος προσωρινής αποθήκευσης του παραγόμενου βιοαερίου αλλά και της χωνεμένης πρώτης ύλης (χωνεμένο υπόλειμμα). Από αυτόν θα εξέρχονται δύο διαφορετικά ρεύματα προϊόντων: α) από τον πυθμένα το υγρό υπόλειμμα της χώνευσης και β) από την οροφή το παραγόμενο βιοαέριο. Αποθήκη βιοαερίου (Μπαλόνι) Από τους βιοαντιδραστήρες θα παράγονται βιοάεριο και βιολίπασμα. Το βιοαέριο θα συλλέγεται στο θόλο του βιοαντιδραστήρα του δεύτερου σταδίου που θα είναι μία κατασκευή ανθεκτική στο ηλιακό φως, στις επικαθήσεις και τις εξατμίσεις στον αντιδραστήρα. Από τον θόλο το βιοάεριο, αφού κατεργαστεί για την συγκράτηση του θείου και αφυγρανθεί, θα τροφοδοτεί την ηλεκτρομηχανή όπου θα καίγεται και θα παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα και θερμική ενέργεια. Κατεργασία βιοαερίου - Αποθείωση και αφύγρανση Το βιοαέριο που παράγεται στους αντιδραστήρες χώνευσης είναι κορεσμένο σε υδρατμούς (H 2 Ο) και περιέχει εκτός από μεθάνιο (CH 4 ), διοξείδιο του άνθρακα (CΟ 2 ) και υδρόθειο (H 2 S). Το υδρόθειο (H 2 S) είναι τοξικό και δε θα πρέπει να αποβάλλεται στην ατμόσφαιρα. Η αφαίρεση του υδρόθειου (H 2 S) από το βιοαέριο (αποθείωση) πραγματοποιείται µε βιολογικές και χημικές διεργασίες, εσωτερικά και εξωτερικά των αντιδραστήρων. Βιολογική αποθείωση εντός των αντιδραστήρων. Το πρώτο στάδιο της αποθείωσης, η βιολογική οξείδωση, πραγματοποιείται στο εσωτερικό των αντιδραστήρων. Ο αεριοθάλαμος του βιοαντιδραστήρα του δεύτερου (2 ου ) σταδίου θα είναι εξοπλισμένοι με ένα σύστημα βιολογικής αποθείωσης. Κατά τη διεργασία αυτή μικρές ποσότητες αέρα θα τροφοδοτούνται στον αεριοθάλαμο κάθε βιοαντιδραστήρα με ελεγχόμενο τρόπο ώστε το υδρόθειο (H 2 S) να αποικοδομηθεί από τα βακτήρια, που βρίσκονται ήδη μέσα στον αντιδραστήρα, σε στοιχειακό θείο (S). Η εξασφάλιση της απαραίτητης ποσότητας οξυγόνου γίνεται με έγχυση μιας μικρής ποσότητας αέρα (2-8%) στο ακατέργαστο βιοαέριο από το επάνω μέρος του αντιδραστήρα µε τη χρήση ενός αεροσυμπιεστή. Με αυτόν τον τρόπο, το υδρόθειο (H 2 S) οξειδώνεται βιολογικά είτε σε ελεύθερο (στερεό στοιχειακό) θείο (S) είτε σε υδροδιαλυτό θειούχο οξύ (H 2 SO 3 ). Το στοιχειακό θείο (S) θα αποτίθεται στις επιφάνειες του βιοαντιδραστήρα, από όπου και θα απομακρύνεται με τα υπολείμματα της αναερόβιας ζύμωσης. Χημική αποθείωση εκτός των αντιδραστήρων. Η δεύτερη, χημική, αποθείωση του βιοαερίου πραγματοποιείται έξω από τους αντιδραστήρες σε μια διάταξη έκπλυσης του βιοαερίου (πλυντηρίδα), μέσω υδατικού διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (NaOH), όπου δεσμεύεται το υδρόθειο (H 2 S) που εξακολουθεί να παραμένει στο βιοαέριο. Η σχετική υγρασία του βιοαερίου μέσα στον αντιδραστήρα είναι 100%, οπότε το παραγόμενο βιοαέριο είναι κορεσμένο µε υδρατμούς (Η 2 Ο). Για να προστατευθεί η μηχανή εσωτερικής καύσης από τη διάβρωση θα πρέπει να αφαιρεθεί η υγρασία από αυτό. Αυτό γίνεται μέσα στις σωληνώσεις που το μεταφέρουν από το αεριοφυλάκιο στη μηχανή εσωτερικής καύσης. Το νερό (Η 2 Ο) συμπυκνώνεται στα τοιχώματα των κεκλιμένων σωλήνων και συλλέγεται σε μια διάταξη συλλογής συμπυκνωμάτων, στο χαμηλότερο σημείο των σωληνώσεων. Για την αποτελεσματικότερη ψύξη του βιοαερίου οι σωληνώσεις είναι υπόγειες. Εκτός από τους υδρατμούς (Η 2 Ο), με τη συμπύκνωση τους αφαιρούνται και άλλα υδροδιαλυτά αέρια και αερολύματα. Τέλος, πραγματοποιείται και δεύτερη ξήρανση του βιοαερίου με την ψύξη του σε εναλλάκτη θερμότητας, σε θερμοκρασίες κάτω από τους 10 C. Το νερό που προκύπτει από την αφύγρανση του βιοαερίου διοχετεύεται στους αντιδραστήρες χώνευσης. Γ. Καύση του βιοαερίου και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Μετά την αποθείωση και την αφύγρανση του το βιοάεριο είναι κατάλληλο για καύση στη μηχανή εσωτερικής καύσης και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της συζευγμένης ηλεκτρογεννήτριας. Έτσι, το βιοαέριο συμπιέζεται και εισέρχεται στο Σελίδα 12

13 θάλαμο καύσης της μηχανής, όπου αναμιγνύεται με ατμοσφαιρικό αέρα και αναφλέγεται. Τα απαέρια της καύσης διέρχονται από εναλλάκτη θερμότητας και απορρίπτονται στην ατμόσφαιρα αφού περάσουν από εξάτμιση και σιγαστήρα για τη μείωση του θορύβου. Δ. Επεξεργασία και διάθεση του υπολείμματος της ζύμωσης Το χωνευμένο υπόλειμμα θα αντλείται από τον αντιδραστήρα χώνευσης του δεύτερου σταδίου και θα οδηγείται σε δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης. Στη συνέχεια, ένα μέρος του υπολείμματος θα οδηγείται σε ειδική διάταξη για τον διαχωρισμό του σε υγρή (υγρό οργανικό διάλυμα με 5% κ.β. στερεά, μέρος του οποίου ανακυκλοφορεί στην δεξαμενή ανάμιξης των πρώτων υλών) και στερεά φάση (στερεό οργανικό υλικό με 55% κ.β. στερεά, το οποίο θα μεταφέρεται σε λιμνοδεξαμενή όπου και θα αποθηκεύεται, αφού προηγουμένως υποστεί παστερίωση στους 70 ºC για μία (1) ώρα). Το υγρό χωνεμένο υπόλειμμα, που δεν ανακυκλοφορεί, αποθηκεύεται σε δεξαμενή τύπου lagoon (λιμνοδεξαμενή) μέχρι να διατεθεί σε καλλιεργητές ως οργανικό λίπασμα, αφού προηγουμένως υποστεί παστερίωση στους 70 ºC για μία (1) ώρα. Η συνολική χωρητικότητα της δεξαμενής θα είναι αρκετή για διάρκεια αποθήκευσης τουλάχιστον τριών μηνών. Η μονάδα παραγωγής βιοαερίου θα διαθέτει μονάδα παστερίωσης/εξυγίανσης του χωνεμένου υπολείμματος ώστε να εξαλείφει πιθανός κίνδυνος διασποράς ανεπιθύμητων μικροοργανισμών κατά την χρήση του ως εδαφοβελτιωτικό. Η εν λόγω μονάδα θα πληροί τις προδιαγραφές των παραμέτρων, που καθορίζονται στη παράγραφο 1, τμήμα 1, κεφάλαιο Ι του παραρτήματος V, του Κανονισμού 142/2011/ΕΚ, προκειμένου να εξασφαλίζεται η επαρκή μείωση των βιολογικών κινδύνων. Η παστερίωση του χωνεμένου υπολείμματος θα πραγματοποιείται σε χαλύβδινη δεξαμενή παστερίωσης, χωρητικότητας 20 m 3, ύψους 4,0 m και διαμέτρου 2,5 m, για 60 min στους 70 º C. Η μονάδα παστεριώσεις/εξυγίανσης θα διαθέτει α) εγκαταστάσεις ώστε να παρακολουθείται ότι η θερμοκρασία των 70 º C θα επιτυγχάνεται εντός μίας ώρας, β) συσκευές συνεχούς καταγραφής των παραπάνω μετρήσεων, και γ) κατάλληλο σύστημα ασφαλείας για την πρόληψη ανεπαρκούς θέρμανσης. Αρχικά θα γεμίζει η δεξαμενή παστερίωσης με το προς παστερίωση υλικό. Το μέγιστο μέγεθος των σωματιδίων του χωνεμένου υπολείμματος πριν από την είσοδο στη δεξαμενή παστερίωσης θα είναι 12 mm. Στη συνέχεια το υλικό θα θερμαίνεται με τη χρήση εναλλάκτη θερμότητας στους 70 º C και θα παραμένει στη δεξαμενή για τουλάχιστον 60 min. Μετά το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος, το παστεριωμένο υλικό θα οδηγείται, μέσω αντλίας, στη λιμνοδεξαμένη (lagon) αποθήκευσης του, προκειμένου να διατεθεί έπειτα ως εδαφοβελτιωτικό. Αίθουσα ελέγχου & ηλεκτρολογικών πινάκων Για τον έλεγχο της λειτουργίας της μονάδας παραγωγής βιοαερίου θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλος χώρος που θα στεγάσει τον απαραίτητο εξοπλισμό ελέγχου. Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής από Βιοαέριο Ο σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής από Βιοαέριο της μονάδας του θέματος, ισχύος 2,633 MWel και θα διαθέτει όλη την παραγόμενη ηλεκτρική Ενέργεια στο Δημόσιο Δίκτυο μεταφοράς ή/και Διανομής της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η καύση του παραγόμενου βιοαερίου θα πραγματοποιείται σε δύο (2) μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) τύπου Jenbavher JMS 420 GS-B.L ονομαστικής ισχύος kw, η κάθε μια από τις οποίες θα είναι συζευγμένη με μία (1) ηλεκτρογεννήτρια. Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται από την ηλεκτρογεννήτρια θα διατίθεται στο δημόσιο δίκτυο μεταφοράς ή και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ενός μετασχηματιστή ανύψωσης τάσης από τα 0,4 στα 20,0 KV. Η μηχανή εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές εκπομπών που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ενσωματώνει κατάλληλα συστήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (φίλτρο ενεργού άνθρακα, κεραμική Σελίδα 13

14 εστία κατάλληλης θερμοκρασίας για την καύση των καυσαερίων) για τη μείωση των εκπομπών σωματιδίων, μονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, πτητικών οργανικών ενώσεων. Για την καύση της περίσσειας του αερίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης δυσλειτουργίας της ηλεκτρομηχανής ή σε περίπτωση περίσσειας θα κατασκευαστεί πυρσός ανάφλεξης, ο οποίος θα τίθεται σε λειτουργία όταν η πίεση της παροχής του βιοαερίου στη μηχανή εσωτερικής καύσης ξεπεράσει ένα προκαθορισμένο όριο ασφαλείας. Ο πυρσός καύσης του βιοαερίου θα είναι τοποθετημένος σε ασφαλή απόσταση τουλάχιστον 5 m από τα κτίρια, 10 m από τους αντιδραστήρες χώνευσης και 8 m από τα δοχεία αποθήκευσης υπολειμμάτων. Σύνδεση του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής με το Δίκτυο Διανομής της Ηλεκτρικής Ενέργειας Η σύνδεση του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος με το δημόσιο δίκτυο μεταφοράς ή διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνει στο δίκτυο μέσης τάσης με τρόπο που περιγράφεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και απεικονίζεται στο διάγραμμα κάλυψης που τη συνοδεύει: Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται από την ηλεκτρογεννήτρια θα συγκεντρώνεται και θα μεταφέρεται μέσω υπογείων καλωδίων στον μετασχηματιστή μέσης τάσης για την ανύψωση της τάσης εξόδου της ηλεκτρογεννήτριας στα 20 KV. Στη συνέχεια, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα οδηγείται μέσω υπογείων καλωδίων μέσης τάσης στο όριο του γηπέδου από πού θα αποδίδεται στο δίκτυο Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) μέσω σύνδεσης σε κολώνα που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα όρια του γηπέδου. Ο ακριβής τρόπος διασύνδεσης του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος θα γίνει με τον τρόπο που θα περιγράφεται στους όρους σύνδεσης του με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) ή τον Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.). Μηχανολογικός εξοπλισμός Το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού: 429,5 kw Για την υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαμόρφωσης του χώρου, όπως αποψιλώσεις και εξομάλυνση του εδάφους, εργασίες εκσκαφής για τη θεμελίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων, εργασίες διάνοιξη τάφρων για την τοποθέτηση των καλωδίων μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και των απαραίτητων επιχωματώσεων στη συνέχεια. Η πρόσβαση στο χώρο του έργου θα γίνει μέσω υφισταμένης οδού και δε θα πραγματοποιηθεί διάνοιξη νέου οδικού δικτύου ή η βελτίωση υφιστάμενου. Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Καλλιθέας (Φ.Ε.Κ. 165/ΑΑΠ/ ) η θέση του έργου του θέματος ανήκει στην περιοχή ΠΕΠΔ Δ, «Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων Πρωτογενούς Τομέα», στην εγκατάσταση του οποίου οποία συμφωνούν Τόσο ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης ((62) σχετικό) όσο και η Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος ΠΕ Θεσσαλονίκης ((60) σχετικό). Ειδικοί περιορισμοί και όροι χωροθέτησης Το έργο του θέματος πληροί, σύμφωνα με την υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), τους περιορισμούς σχετικά με τις ζώνες αποκλεισμού και τις αποστάσεις από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής, που τίθενται με την (13) σχετική Απόφαση. Σελίδα 14

15 Πρώτες ύλες και Προϊόντα Οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιούνται, και οι ποσότητες τους, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Πρώτη ύλη Ποσότητα tn/ηµέρα tn/έτος Υγρά απόβλητα βοοτροφείων (υγρή κοπριά) 66, Υπόλειμμα Σόργου 90, Υπόλειμμα Ryegrass 8, Υπόλειμμα τριτικάλε 82, Γλυκερίνη από μονάδες παραγωγής biodiesel 4, Σύνολο 250, Προϊόντα Τα προϊόντα της επιχείρησης είναι: Μονάδα παραγωγής βιοαερίου: στερεό οργανικό λίπασμα. Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής: ηλεκτρική ενέργεια. Η μονάδα παραγωγής βιοαερίου θα παράγει υγρό ή/και στερεό οργανικό λίπασμα, σε ποσότητες περίπου tn/έτος. Το βιοαέριο που θα παράγεται στη μονάδα παραγωγής βιοαερίου θα καταναλώνεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της μονάδας του θέματος και δε θα αποτελεί εμπορεύσιμο προϊόν. Από το έργο του θέματος θα προκύπτει ως κύριο προϊόν ηλεκτρική ενέργεια, η οποία μετά την ανύψωση της τάσης της θα διατίθεται (πώληση) στο Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Λ.ΑΓ.Η.Ε. Α.Ε.). Η ηλεκτρική ισχύς του σταθμού θα ανέρχεται στα 2,633 MW el και η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής εκτιμάται ότι θα είναι ίση με 23524,19 MWh. Επιπλέον θα παράγεται θερμική ενέργεια ίση με ,16 MWh/year. Ένα τμήμα της παραγόμενης θερμότητας θα χρησιμοποιηθεί στον αναερόβιο βιοαντιδραστήρα με τη μορφή θερμού νερού για τη διατήρηση της θερμοκρασίας της ζύμωσης, ενώ το υπόλοιπο θα διοχετευθεί στο περιβάλλον. Ως δευτερεύων προϊόν της διαδικασίας θα παράγονται ετησίως τόνοι υγρό ή/και στερεό χωνεμένο υπόλειμμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό για τις καλλιέργειες. Για όλες τις πρώτες ύλες, το παραπροϊόν (εδαφοβελτιωτικό) και τα παραγόμενα απόβλητα θα τηρείται μητρώο καταγραφής της ποσότητας, ποιότητας, προέλευσης και προορισμού, καθώς και στοιχείων παράδοσης σε τρίτους (ημερομηνία, ποσότητα, στοιχεία τρίτου). Κατανάλωση νερού και ενέργειας Χρήση νερού Η μονάδα βιοαερίου έχει σχετικά μικρές ανάγκες σε νερό. Η μεγαλύτερη κατανάλωση νερού αφορά την αραίωση του μίγματος των αποβλήτων. Αυτή όμως επιτυγχάνεται, στο σύνολό της, με την ανακύκλωση μέρους του υγρού κλάσματος των επεξεργασμένων αποβλήτων. Έτσι, κατά την λειτουργία της μονάδας θα καταναλώνεται νερό για τις ανάγκες υγιεινής του προσωπικού, την πλύση των χώρων, τη συμπλήρωση νερού στα κλειστά κυκλώματα νερού της παραγωγικής διαδικασίας, την άρδευση του αύλειου χώρου της μονάδας και στην παραγωγική διαδικασία. Οι μέσες ανάγκες σε νερό για το προσωπικό σε ημερήσια βάση είναι περίπου 50 λίτρα/άτομο, επομένως για το προσωπικό της μονάδας ίσο με 7 άτομα είναι Σελίδα 15

16 7 άτομα 50 λίτρα/ημέρα = 0,35 m 3 ανά ημέρα. Νερό θα χρησιμοποιείται και για το πλύσιμο του περιβάλλοντος χώρου και τμημάτων του εξοπλισμού. Για το πλύσιμο του χώρου όπου θα πραγματοποιείται η παραγωγική διαδικασία µε νερό υπό πίεση υπολογίζεται ότι απαιτείται ποσότητα νερού 5 l/m 2. Οπότε για το κτήριο των 773,22 m 2 θα απαιτηθεί ποσότητα νερού ίση με 773,22 m 2 5 l/m 2 = 3,8661 l Για την καθαριότητα του εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων (βυτία φορτηγά) θα υπάρχει ειδικό υπόστεγο καθαρισμού. Για τον καθαρισμό των βυτίων μεταφοράς των υγρών αποβλήτων (πρώτων υλών) και του υγρού χωνεμένου υπολείμματος θα χρησιμοποιείται για την πλύση κάθε βυτίου 0,2 m 3 καθαρό νερό. Άρα θα απαιτούνται ημερησίως: 3 βυτία 0,2 m 3 = 0,6 m 3 /ημέρα. Η συνολική ποσότητα του απαιτούμενου νερού είναι 0,35 m³ + 0,6 m³ + 3,8661 m³ = 4,81 m³ Η υδροδότηση της μονάδας θα πραγματοποιηθεί από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. Χρήση Ενέργειας Κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου του θέματος η ενέργεια που απαιτείται αφορά στη λειτουργία της αντλίας, των οχημάτων σκυροδέματος και του μηχανικού εκσκαφέα τα οποία λειτουργούν με πετρέλαιο. Κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου του θέματος θα καταναλώνεται ενέργεια από τον μηχανολογικό εξοπλισμό της μονάδας, και ο οποίος παρουσιάστηκε παραπάνω, καθώς και για το φωτισμό του χώρου και τη λειτουργία οικιακών μικροσυσκευών. Η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής βιοαερίου θα προέρχεται από το δίκτυο διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής. Άλλες μορφές ενέργειας που θα χρησιμοποιούνται σε περιορισμένο βαθμό είναι πετρέλαιο για την κίνηση των οχημάτων της μονάδας. Οι θερμικές ανάγκες της μονάδας παραγωγής βιοαερίου θα καλύπτονται στο σύνολο τους από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου στη μηχανή εσωτερικής καύσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Εκπομπές Αέρια απόβλητα Κατά την κανονική λειτουργία του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος θα εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα καυσαέρια από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου και σκόνη και καυσαέρια από την κίνηση των οχημάτων στο χώρο του έργου. Αέρια απόβλητα, σκόνες και καυσαέρια, θα παράγονται κατά τις εργασίες κατασκευής του Σταθμού και τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου μετά το πέρας της λειτουργίας του. Κύριοι αέριοι ρύποι: Αμμωνία, Διοξείδιο του άνθρακα, μικροβιολογική ρύπανση, Οξείδια του αζώτου, Πτητικοί Υδρογονάνθρακες (Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August 2006, πίνακας 1.17, σελ. 24). Καθαρισμός καυσαερίων. Για την καύση του βιοαερίου στη μηχανή εσωτερικής καύσης θα υπάρχει αισθητήρας που θα ρυθμίζει την ποσότητα αέρα που θα εισέρχεται στο θάλαμο καύσης για την επίτευξη των βέλτιστων συνθηκών. Παράλληλα θα υπάρχει εγκατεστημένος τριζωνικός καταλύτης που θα ελέγχει τις εκπομπές των αερίων κατά την έξοδο από το θάλαμο καύσης. Οι αναμενόμενες εκπομπές αεριών από την μονάδα ηλεκτροπαραγωγής του θέματος, όπως παρουσιάζονται στην υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αναφέρονται και στο κείμενο αναφοράς (BREF) των συμπερασμάτων των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών για το είδος των μονάδων του θέματος, θα είναι: Σελίδα 16

17 Ρύπος Ανώτερη τιμή εκπομπών Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 650 mg/nm 3 Αιωρούμενα σωματίδια PM mg/nm 3 Οξείδια του αζώτου (ΝO x ) 500 mg/nm 3 Υδρόθειο (H 2 S) 5 mg/nm 3 Υδροχλώριο (HCl) 30 mg/nm 3 Υδροφθόριο (HF) 5 mg/nm 3 Άκαυστοι υδρογονάνθρακες 150 mg/nm 3 Διοξείδιο του θείου (SO 2 ) 500 mg/nm 3 Οσμές Κατά τη λειτουργία του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος πιθανόν να παράγονται οσμές από την αποθήκευση ή/και την αναερόβια ζύμωση της πρώτης ύλης. Ηχορύπανση Κατά την κανονική λειτουργία του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος θόρυβος θα παράγεται από το μηχανολογικό εξοπλισμό της μονάδας παραγωγής του βιοαερίου, τις μηχανές εσωτερικής καύσης και τις γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος. Θόρυβος θα παράγεται, ωστόσο, και από τη λειτουργία των μηχανημάτων και των οχημάτων του εργοταξίου κατά τις εργασίες κατασκευής του Σταθμού και τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου μετά το πέρας της λειτουργίας του. Υγρά απόβλητα Κατά την κανονική λειτουργία του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος δε θα παράγονται υγρά απόβλητα, εκτός από τα έλαια των μετασχηματιστών (του μετασχηματιστή του Υποσταθμού ανύψωσης τάσης) και τα λύματα του προσωπικού. Υγρά απόβλητα δεν προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία. Μετά τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης προκύπτει ένα υγρό χωνεμένο υπόλειμμα των λυμάτων που τροφοδοτούν τη μονάδα παραγωγής βιοαερίου το οποίο θα διατεθεί ως εδαφοβελτιωτικό. Υγρά απόβλητα, λύματα του προσωπικού, υγρά πλύσης των μηχανημάτων, ορυκτέλαια από τη συντήρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων, θα παράγονται, ωστόσο, από το προσωπικό του εργοταξίου μόνο κατά τις εργασίες κατασκευής του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος και τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου μετά το πέρας της λειτουργίας του. Κύριοι ρύποι στο χωνεμένο υπόλειμμα: Μέταλλα (π.χ. As, Cd, Cu, Hg, Ni, Sn, Zn), Ολικό άζωτο, Ολικός φωσφόρος (Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries, August 2006, πίνακας 1.18, σελ. 24). Τα λύματα από τους χώρους υγιεινής της μονάδας (αποδυτήρια, WC) θα καταλήγουν σε στεγανό βόθρο που συντηρείται επαρκώς, να είναι επισκέψιμο, και να εκκενώνεται σε περιοδικά χρονικά διαστήματα. Τα νερά που χρησιμοποιούνται για την πλύση των οχημάτων συγκεντρώνονται σε κλειστή στεγανή δεξαμενή και χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. Στερεά απόβλητα Κατά την κανονική λειτουργία του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος τα στερεά απόβλητα που θα παράγονται είναι, τυχόν, απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θα αντικαθίσταται μετά από βλάβη ή το πέρας του χρόνου ζωής του, μέρος του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και τα αστικού τύπου απόβλητα από το προσωπικό. Η ιλύς που θα παράγεται από τη μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων (πρώτες ύλες) θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού. Κατά την κατασκευή του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος και τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου μετά το πέρας της λειτουργίας του θα προκύψουν στερεά απόβλητα που θα αποτελούνται από τα αστικού τύπου απορρίμματα του προσωπικού, από τα υλικά συσκευασίας, από τον απορριπτόμενο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς Σελίδα 17

18 και από τα υλικά των εκσκαφών κατά τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου εγκατάστασης του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος. Τα αστικού τύπου απόβλητα από το προσωπικό θα συγκεντρώνονται σε κάδους του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Υδροδότηση Ποσότητες νερού απαιτούνται κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του έργου καθώς και αποκατάστασης του χώρου μετά το πέρας της λειτουργίας του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος. Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος σε νερό οι απαιτούμενες ποσότητες να λαμβάνονται από το υδρευτικό δίκτυο της περιοχής. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης θα πρέπει να κατατεθεί σχετική αίτηση στην Υπηρεσία μας, η οποία να συνοδεύεται από την απαιτούμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την κατάλληλη τροποποίηση της παρούσας Απόφασης. Ενέργεια Για τη λειτουργία του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος απαιτείται η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μικρής ισχύος που θα καλύπτεται από το υφιστάμενο δίκτυο διανομής της. Η απαιτούμενη θερμική ενέργεια στη μονάδα παραγωγής βιοαερίου θα καλύπτεται από τη διαδικασία της ηλεκτροπαραγωγής. Καύσιμα Για τη λειτουργία του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος του θέματος δεν απαιτούνται άλλου είδους καύσιμα εκτός του παραγόμενου βιοαερίου. Αναλυτική περιγραφή της κατασκευής και λειτουργίας του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος υπάρχει στην υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και τα τοπογραφικά διαγράμματα και τους χάρτες που τη συνοδεύουν, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης, εφόσον δεν αντίκειται στους όρους και περιορισμούς που τίθενται σε αυτή. Περιβαλλοντικοί Όροι 1. Περιβαλλοντικοί Όροι κατά τη φάση κατασκευής και εγκατάστασης Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες: 1.1. Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) με Αριθμ. Η.Π /549/Ε.103 (Φ.Ε.Κ. 488B/ ) και με Αριθμ. Η.Π /1075/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 920B/ ) και το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293Α/ ) Υγρά απόβλητα: όπως καθορίζονται στις οικείες Νομαρχιακές ή Περιφερειακές Αποφάσεις. Οριακές τιμές εκπομπής θορύβου και δονήσεων: 1.3. Οι οριακές τιμές εκπομπής στο περιβάλλον κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους (εργοτάξιο) να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αριθμό 37393/2028/2003 (Φ.Ε.Κ. 1418Β/ ) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε με την με Η.Π. 9272/471/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 286Β/ ) Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός να φέρει έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή της στάθμης του εκπεμπόμενου θορύβου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Σελίδα 18

19 (Κ.Υ.Α.) με αριθμό 69001/1921/1988 (Φ.Ε.Κ ) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυρογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών» Η μέση ενεργειακή στάθμη του θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση των 65 db(a) του δείκτη Leq/12ωρο. Έκθεση σε μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων: 1.6. Για το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο των γραμμών μεταφοράς και των μετασχηματιστών τάσης ισχύουν οι βασικοί περιορισμοί και στάθμες αναφοράς της με Αριθμό 3060/(ΦΟΡ)/238/2002 (Φ.Ε.Κ. 512Β/ ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) «Μέτρα προφύλαξη του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων» [(Διόρθωση Σφαλμάτων (Φ.Ε.Κ. 759Β/ )] Αέρια απόβλητα 1.7. Η εναπόθεση σε σωρούς των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου του θέματος και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου να πραγματοποιείται από το ελάχιστο δυνατό ύψος Να γίνεται διαβροχή των οδών προσπέλασης των οχημάτων μεταφοράς των υλικών για την κατασκευή του έργου του θέματος και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου Τα φορτηγά οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των υλικών να είναι κατάλληλα καλυμμένα (να χρησιμοποιούνται σκέπαστρα που θα καλύπτουν τα μεταφερόμενα υλικά) Να περιοριστεί στο ελάχιστο η διέλευση των φορτηγών (ειδικά των γεμάτων με υλικά) μέσα από οικισμούς Τα μηχανήματα και τα εργοταξιακά οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου του θέματος να είναι άριστα συντηρημένα. Υγρά απόβλητα Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του εργοταξίου να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες για χρήση από το προσωπικό. Η επεξεργασία ή/και διάθεση των ανθρωπίνων λυμάτων που προκύπτουν να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις Τα νερά έκπλυσης των μηχανημάτων, που θα χρησιμοποιούνται στις εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος, μπορούν να διατεθούν στο έδαφος μόνο εφόσον φέρουν υλικά που προέρχονται από το έδαφος της έκτασης όπου κατασκευάζεται το έργο του θέματος. Σε αντίθετη περίπτωση να περιοριστούν οι πλύσεις στις απολύτως απαραίτητες και τα υγρά πλύσης που θα προκύπτουν να διατίθενται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες, εφόσον περιέχουν συστατικά που απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση, ή να διατίθενται σε εγκεκριμένους χώρους, σύμφωνα με τις συστάσεις και την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας Ο καθαρισμός των οχημάτων μεταφοράς του ετοίμου σκυροδέματος να γίνεται υποχρεωτικά στο χώρο παραγωγής και προμήθειας του και όχι σε χώρο του εργοταξίου Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους της ευρύτερης περιοχής του έργου, να αποφεύγονται εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή του έργου του θέματος στον χώρο της κατασκευής του. Στερεά απόβλητα Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια των εργασιών του εργοταξίου να διαχειριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό 50910/2727/2003 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 1909Β/ ), δηλαδή να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να Σελίδα 19

20 αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. υλικά συσκευασίας) που θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να συλλέγονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001. Η προσωρινή τους αποθήκευση να γίνεται σε απομονωμένο χώρο στην περίμετρο του εργοταξίου με εύκολη πρόσβαση φόρτωσης τους και μακριά από το χώρο λειτουργίας του (κινήσεις προσωπικού, φόρτωση εκφόρτωση υλικών) και να διατίθενται σε εταιρεία που διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος Τα αστικά, στερεά απόβλητα, απορρίμματα, και τα λοιπά μη αξιοποιήσιμα απόβλητα που δεν ανήκουν στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν από τη λειτουργία του εργοταξίου να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και να περισυλλέγονται είτε από τα απορριμματοφόρα της υπηρεσίας καθαριότητας του οικείου Δήμου, είτε από εταιρεία που διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος Τα υλικά εκσκαφών που δε θα χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης του έργου του θέματος, και επομένως θα περισσεύουν, να διατίθενται σε αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης ή προσωρινής αποθήκευσης Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους Η διαχείριση των αποβλήτων που ανήκουν στη κατηγορία των ειδικών ρευμάτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001 (Φ.Ε.Κ. 179Α) και των αντίστοιχων Προεδρικών Διαταγμάτων και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α.) [ελαστικά: Π.Δ. 109/2004 (Φ.Ε.Κ. 75Α/ ), μεταχειρισμένοι συσσωρευτές: Κ.Υ.Α /2057/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1625Β/ ), απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Π.Δ. 117/2004 (Φ.Ε.Κ. 82Α/ ) και απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις: Κ.Υ.Α /1757/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1312Β/ )] Να τηρούνται οι διατάξεις των με Αρ. Η.Π /2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909Β/ ) και 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383Β/ ) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Κ.Υ.Α.). Άλλοι όροι Για οποιαδήποτε επί μέρους δραστηριότητα ή εγκατάσταση, απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής και των συνοδών του έργων θα πρέπει να έχουν ήδη χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις Τα πάσης φύσεως επί μέρους έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στην κατασκευή ή τη λειτουργία του έργου αποτελούν συνοδά έργα και του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται μαζί με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου Εφόσον θίγονται δασικές εκτάσεις ή εκτάσεις υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας θα πρέπει πριν από οποιαδήποτε επέμβαση να τηρηθούν οι όροι που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία περί δασών, σύμφωνα με τις υποδείξεις και την έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δασών Πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου του θέματος να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, ώστε να μεριμνήσουν για τη επίβλεψη των έργων από ειδικευμένο υπάλληλο Σε κάθε περίπτωση, οι εκσκαφές και επιχωματώσεις να πραγματοποιηθούν παρουσία εκπροσώπων της δασικής υπηρεσίας καθώς και των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν ώστε να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η δαπάνη της ενδεχόμενης ανασκαφής, συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής του απαραίτητου επιστημονικού και Σελίδα 20

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /28.09.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 114

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /28.09.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 114 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΟΡ1Υ-ΦΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η. Κομοτηνή, 8 11 2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΟΡ1Υ-ΦΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η. Κομοτηνή, 8 11 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 2-12- 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4962/220871 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW.

ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW. ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW. Δ.Δ. Σαρακήνας, Δ. Καλαμπάκας, Π.Ε. Τρικάλων Π Ρ Ο Ε Τ ΟΙΜ Α Σ Ι Α Ι π π ο κ ρ ά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 142

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 142 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 15 ο : Εισήγηση σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση μονάδας παραγωγής βιοαερίου και σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0.498 MW, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Μ. Τζήκα Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 5470/234263 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079 Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 13-3-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 2401/1311 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256

: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417 : 71304 Ηράκλειο : 2051 : Μακρυγιάννης Χαρίτος Μηχανικός ΤΕ : 2810-529268 : 2810-529256 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα