Perfect Mix. greek / eλληνικάgr DISCOVER THE W RLD OF MIXING. Αναμικτήρια για πλαστικά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Perfect Mix. greek / eλληνικάgr DISCOVER THE W RLD OF MIXING. www.mti-mixer.de. Αναμικτήρια για πλαστικά"

Transcript

1 greek / eλληνικάgr DISCOVER THE W RLD OF MIXING Perfect Mix Αναμικτήρια για πλαστικά Αναμικτήρια για χημικά προϊ ντα Αναμικτήρια για ινώδη μείγματα και πολλές άλλες εφαρμογές

2 MTI Mischtechnik International Perfect Mix Η ιστορία της ΜΤΙ Φεβρουαρίου Η επιτυχής ιστορία της MTI ξεκινάει με την ίδρυση της απ τους τέσσερις, με πολúχρονη πείρα, ιδρυτές της εταιρείας Η ΜΤΙ αναπτùσει το "Horizontal-Cooling Mixer" στο Detmold.Toπρωτοποριακ, υψηλής ποι τητας προϊ ν θέτει καινοúργια standards και καθιερώνει την ΜΤΙ παγκοσμίως Ο σχεδιασμ ς της ΜΤΙ είναι μία διεθνής επιτυχία. Οι απαιτήσεις αυξάνονται. Η ΜΤΙ μεταφέρεται σε ένα καινοúργιο, μεγαλúτερο παραγωγικ εργοστάσιο Το μέλλον βρίσκεται στην Ασία. Η ΜΤΙ εκδίδει μία άδεια παραγωγής στην Ιαπωνική εταιρεία TSK, εξασφαλίζοντας έτσι ένα μερίδιο της Ιαπωνικής αγοράς Η ΜΤΙ συνεχίζει να αναπτúσεται. Ένα νέο, μοντέρνο εργοστάσιο κτίζεται στο Detmold, σε έκταση γης τετ.μέτρων, με γραφεία και παραγωγή, άνω των τετ.μέτρων Η προσέγγιση του πελάτη είναι ένας σημαντικ ς παράγοντας επιτυχίας της ΜΤΙ. να είναι κοντά σε κάθε πελάτη στις ΗΠΑ, η ΜΤΙ ιδρúει την Mixing Technology, Inc. ξεκινώντας σε νέες εγκαταστάσεις στο Houston, του Τέξας. Νέα Υ ρκη / ΗΠΑ Detmold / ερμανία Τ κιο / Ιαπωνία Βιώστε μία εικονική ξενάγηση της εταιρείας στην: 1995 Η ΜΤΙ εφαρμ ζει σúστημα διασφάλισης ποι τητας σúμφωνα με το DIN EN ISO Ύστερα απ εφτά μ λις χρ νια εισ δου της στην Αμερικάνικη αγορά, η ΜΤΙ εγκαθιδρúεται ως ηγετικ ς κατασκευαστής εξοπλισμο επεξεργασίας πλαστικών χρ νια ΜΤΙ, 25 χρ νια επιτυχίας στην ανάμιξη και στον εξοπλισμ επεξεργασίας. Μέσω επενδúσεων σε νέες τεχνολογίες, η ΜΤΙ προσαρμ ζεται στις προκλήσεις των εναλλασομένων αγορών και εξασφαλίζει την κορυφαία θέση της, στην παγκ σμια βιομηχανία Μέσω εκτεταμένων επαναδιαρθρωτικών προγραμμάτων, η ΜΤΙ συνεχίζει να προσαρμ ζεται στις αλλαγές των διεθνών αγορών Η ΜΤΙ ολοκληρώνει επιτυχώς την επαναδιοργάνωση της εταιρείας. Η ΜΤΙ πλέον επικεντρώνεται πλήρως στην βιομηχανία επεξεργασίας πλαστικών Η ΜΤΙ Mischtechnik International GmbH προκúπτει απ την ΜΤΙ Mischtechnik Industrieanlagen GmbH. Η επιτυχής ιστορία της 100 % οικογενειακής επιχείρησης συνεχίζεται. Η ΜΤΙ Mischtechnik International αποκτά πιστοποίηση μέσω της DQS σúμφωνα με DIN EN ISO 9001:2000.

3 I 2 I 3 I Perfect Mix Σήμερα ΜΤΙ - Ποι τητα και σέρβις λο το 24-ωρο Πάντοτε προσανατολισμένη στον πελάτη Η ΜΤΙ σταθερά μετατρέπει τις ανάγκες του πελάτη σε λúσεις. Στο εργαστήρι μας, την καρδιά της εταιρείας, η ΜΤΙ αναπτúσει συστήματα ανάμιξης που κάνουν αυτ ακριβώς που χρειάζεται ο πελάτης. Κάθε mixer που κατασκευάζεται απ την ΜΤΙ είναι μοναδικ. H υψηλ τερη ποι τητα Τρείς είναι οι θεμελιώδεις παράγοντες για την εξέχουσα ποι τητα και την μακροβι τητα των αναμικτικών συστημάτων ΜΤΙ: οι ειδήμονες υπάλληλοι, τα καλúτερα υλικά και οι τελευταίες τεχνολογίες. Μικρ τεροι χρ νοι απ κρισης Στην ΜΤΙ, τα πάντα παιρνοúν απ χέρι σε χέρι για να διασφαλιστεί τι οι μηχανές και τα ανταλλακτικά φθάνουν ακριβώς ταν και που χρειάζονται. Τα εσωτερικά τμήματα, απ τον σχεδιασμ παραγωγής, τις προμήθειες και το μηχανολογικ τμήμα στην τελική συναρμολ γηση, συντονίζονται συνεχώς μεταξú τους. Τοπική βάση, παγκ σμια δράση Ο τοπικ ς ανταγωνισμ ς είναι ουσιαστικ ς για την επιτυχία της ΜΤΙ. Ξεκινάει με γρήγορες αποφάσεις της 100 % οικογενειακής επιχείρησης και συνεχίζει με την προσεκτική επιλογή των προμηθευτών. Η ΜΤΙ βασίζεται σε δικοúς της συνεργάτες που προέρχονται απ την πλοúσια σε παράδοση, βιομηχανική περιοχή της Westfalen-Lippe. Οι υπάλληλοι της ΜΤΙ λαμβάνουν την καλúτερη μ ρφωση, εκπαιδεúονται συνεχώς για να αυξήσουν τις ικαν τητές τους και έχουν εμπειρία ετών. Μερικοί δοúλεψαν στην εταιρεία για πάνω απ 25 χρ νια, έτσι η πολúτιμη γνώση τους έχει συνεισφέρει σημαντικά στην ποι τητα της ΜΤΙ. λα τα mixer της ΜΤΙ κατασκευάζονται με μεγάλη ακρίβεια και απ υψηλής ποι τητας υλικά. 15 έως 36 συναρμολογήσεις προκúπτουν απ 2,500 έως 6,000 μηχανικά μέρη στο πρώτο στάδιο συναρμολ γησης. Στο δεúτερο στάδιο, τα εξαρτήματα μοντάρονται στο συγκεκριμένο mixer του πελάτη.

4 MTI Mischtechnik International Perfect Mix Τúποι Mixer Κάθετος - Υψηλής - Ταχúτητας - Mixer - Τúπος Μ γενικής χρήσης διαθέσιμος σε διάφορες επιλογές μετάδοσης κίνησης υψηλή στάθμη πλήρωσης και ευελιξία μέσω του μεγάλου άξονα του mixer και τις αναμικτικές λεπίδες της ΜΤΙ υψηλοί ρυθμοί παραγωγής με ιδανική ποι τητα ανάμιξης χαμηλ κ στος λειτουργίας συμπαγής κατασκευή που εξοικονομεί χώρο Διαθέσιμα μεγέθη: M 100 M 500 M 1200 M 250 M 600 M 1350 M 300 M 750 M 1500 M 350 M 850 M 2000 M 400 M 1000 Κάθετο- ενικής Χρήσης-Mixer Τúπου Μ/ΗΚ Με ένα ευρú φάσμα εφαρμογών σε λους του τομείς της βιομηχανίας για την βέλτιστη ανάμιξη υλικών σε σκ νη, χοντρ κοκκα, καθώς και υλικά διαχωρισμοú και υψηλής υγρασίας. Διαθέσιμο με υψηλής ταχúτητας κοπτικ, διάφορες επιλογές μετάδοσης κίνησης και εναλλακτικά εξαρτήματα. Διαθέσιμα μεγέθη: M 150 HK M 1000 HK M 250 HK M 1500 HK M 400 HK M 2000 HK M 600 HK Εργαστηριακ - Mixer Τúπου Μ Ο σωστ ς εργαστηριακ ς εξοπλισμ ς για την μηχανή παραγωγής σας. Εξοπλισμένος με κίνηση ελέγχου συχν τητας και ενσωματωμένο πίνακα ελέγχου. Η γεωμετρία του δοχείου και η ταχúτητα του αναμικτικοú εργαλείου είναι σε αναλογία με τις μηχανές παραγωγής. Διαθέσιμα μεγέθη: M 10 M 20 M 35 Περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες μποροúν να βρεθοúν στην:

5 I 4 I 5 I Mixer Συνδιασμοú Θέρμανσης / Ψúξης - Τúπος Μ/Κ Σε κάθετο / οριζ ντιο σχεδιασμ για οικονομική προετοιμασία των πλαστικών υψηλή παραγωγή με άριστη ποι τητα ανάμιξης συμπαγής σχεδιασμ ς για εξοικον μηση χώρου βέλτιστες δυνατ τητες καθαρισμοú Μπορεί να επιτευχθεί παραγωγή 7-10 παρτίδων με ένα MTI mixer συνδυασμοú θέρμανσης/ψúξης με συνολική παραγωγή έως 6500 κιλά/ώρα και περισσ τερο. Είναι δυνατ ν έως 12 παρτίδες/ώρα, εάν το σúστημα είναι εξοπλισμένο με δúο mixers ψúξης. Διαθέσιμα μεγέθη: M 100 / K 400 M 850 / K 3300 M 250 / K 800 M 1000 / K 3500 M 300 / K 800 M 1000 / K 4250 M 300 / K 1200 M 1200 / K 5000 M 350 / K 1200 M 1350 / K 5000 M 400 / K 1600 M 1500 / K 5000 M 500 / K 1600 M 2000 / K 6000 M 600 / K 2400 M 2000 / K 8000 M 750 / K 2400 Οριζ ντιο Mixer Ψúξης - Τúπου Κ υψηλή ψυκτική αποδοτικ τητα με 100% εκμετάλευση της διαθέσιμης ψυκτικής επιφανείας μεγάλο ψυχώμενο καπάκι καθαρισμοú απλή σúνδεση στις υπάρχοντες μηχανές άλλων εταιρειών Διαθέσιμα μεγέθη: K 400 K 2400 K 5000 K 800 K 3300 K 6000 K 1200 K 3500 K 8000 K 1600 K 4250 Οριζ ντιο Mixer ενικής Χρήσης - Τúπου Η ια ανάμιξη, úγρανση, συσσωμάτωση, αποσυσσωμάτωση και στέγνωμα υλικών ενώ αναμιγνúει εντατικά την ίδια στιγμή. Διαθέσιμα μεγέθη: H 400 H 2400 H 5000 H 800 H 3300 H 6000 H 1200 H 3500 H 8000 H 1600 H 4250

6 MTI Mischtechnik International Perfect Mix Kάθετα Mixers a) Κάθετο δοχείο / Εργαλεία ανάμιξης Η ειδική γεωμετρία του δοχείου μαζί με τον σχεδιασμ και την ταχúτητα των εργαλείων ανάμιξης διασφαλίζουν: εντατική ανάμιξη μικροί κúκλοι ανάμιξης ήπια μεταχείριση του προϊ ντος b) Πνευματική συσκευή ανúψωσης Μικρών-διαδρομών πνευματικ ς κúλινδρος ανúψωσης και περιστροφής του καπακιοú του mixer με παρακολοúθηση τελικής θέσης. c) Παρεκτροπέας υλικοú (στήριξη στροβιλίσματος vortex) Μονταρισμένο πλευρικά στα τοιχώματα του δοχείου (μεταβλητή τοποθέτηση) Υποστηρίζει το στροβίλισμα του προϊ ντος και την έγχυση υγρών συστατικών c h f a e g b d d) Κάθετο Mixer. Εκφ ρτωση / Σχεδιασμ ς Διαστασιολογημένο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται γρήγορη και ελεúθερη εκφ ρτωση χωρίς κατάλοιπα προϊ ντος Μέγεθος και σχεδιασμ ς εξαρτώνται απ το μέγεθος του δοχείου και το πεδίο εφαρμογής Πνευματικά κινοúμενο με παρακολοúθηση τελικής θέσης e) Μέτρηση / Παρακολοúθηση Θερμοκρασίας Ο αισθητήρας χρησιμοποιείται επίσης για την παρακολοúθηση υπερ-θέρμανσης ενσωματωμένος με μανδúα PTFE για μ νωση f) Jet Φίλτρο / Αναρρ φηση (προαιρετική) Θήκη φίλτρου φτιαγμένη απ ανοξείδωτο ατσάλι με ειδικές κασέτες φίλτρου Το μέγεθος εξαρτάται απ το μέγεθος του δοχείου και το πεδίο εφαρμογής Καθαρισμ ς φίλτρου με πεπιεσμένο αέρα μετά την φ ρτωση και εκφ ρτωση Εξαερισμ ς (προαιρετικ εξάρτημα) Συμπληρωματικ με σúστημα εξαερισμοú μείωσης συμπήκνωσης του κάθετου mixer g) Ρουλεμάν / Στεγανωτικά / έλεγχος ακινησίας Διαστασιολογημένο ρουλεμάν άξονα με μηχανικά επεξεργασμένες εδράσεις και στις δúο πλευρές πάνω και κάτω απ την τροχαλία Ειδικά στεγανωτικά άξονα με αερο-καθαρισμ στο πάτο του δοχείου ανάμιξης Παρακολοúθηση ταχúτητας και έλεγχος ακινησίας h) Πλαίσιο με Ιμάντα κίνησης, τúπου V Πλαίσιο κίνησης σε γερά συγκολλημένη κατασκευή για εξάρτηση ρουλεμάν του άξονα και της κίνησης με Ιμάντα τúπου V Σχεδιασμένη κίνηση Ιμάντα τúπου V σúμφωνα με το μέγεθος του εγκατεστημένου κινητήρα με υπερκάλυψη ασφάλειας Απ 355 kw με ενδιάμεση κίνηση για ενίσχυση των δυνάμεων κίνησης Ιμάντα τúπου V i) Εκτεταμένη Βάση / Πλατφ ρμα Εκτεταμένη Βάση: Μεταλλική κατασκευή με ελαστικά στηρίγματα απορρ φησης κραδασμών μεταξú του πλαισίου κίνησης και της επεκταμένης βάσης Επεκταμένη βάση μηχανής με θέση για τοποθέτηση του κάθετου mixer πάνω απ το οριζ ντιο ψυκτικ mixer Πλατφ ρμα προσαρμοσμένη στη βάση του moter κίνησης, προσβάσιμη με σκάλα με κουπαστή Πίνακες ελέγχου και Κινητήρες u) Πίνακες ελέγχου για κάθετο mixer v) Σχέδια κινητήρα κάθετου mixer

7 I 6 I 7 I Κάθετο Mixer Υψηλής-Ταχúτητας Τúπου Μ Κάθετο Mixer ενικής Χρήσης Τúπου Μ / HK Κάθετο Mixer Υψηλής-Ταχúτητας Τúπου Μ τúπος ολική χωρητικ τητα δοχείου σε λίτρα λειτουργική χωρητικ τητα σε λίτρα κινητήρας μονής ταχ τητας με FU κανονιά ισχυροποιημένα ταχ τητας εργαλείου ανάμιξης κανονιά κινητήρας δúο ταχυτήτων ισχυρο ποιημένα ταχúτητα εργαλείου ανάμιξης M , / / / 1020 M , / / 810 M , / / / 810 M , / / / 666 M , / / / 666 M , / / 666 M , / / 590 M , / / 590 M , / / / 524 M , / / 526 M , / / 526 M ,0 500 M ,0 470 M ,0 420 * Τα μεγέθη του κινητήρα βασίζονται σε σταθεροúς σχηματισμοúς και μποροúν να αλλάξουν για ειδικές εφαρμογές. Κάθετο Mixer ενικής Χρήσης Τúπου M / HK τúπος ολική χωρητικ τητα δοχείου σε λίτρα λειτουργική χωρητικ τητα σε λίτρα κανονικά κινητήρας μονής ταχúτητας με FU ισχυροποιημένα ταχúτητα εργαλείου ανάμιξης M 150 HK M 250 HK M 400 HK M 600 HK M 1000 HK M 1500 HK M 2000 HK * Τα μεγέθη του κινητήρα βασίζονται σε σταθεροúς σχηματισμοúς και μποροúν να αλλάξουν για ειδικές εφαρμογές. Περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες μποροúν να βρεθοúν στην:

8 MTI Mischtechnik International Perfect Mix Οριζ ντια Mixers j) Δοχείο οριζ ντιας ανάμιξης / Εργαλεία Ανάμιξης Ο σχεδιασμ ς των εργαλείων ανάμιξης μαζί με την κατάλληλη ταχúτητα διασφαλίζουν μία τρισδιάστατη ροή του υλικοú στο στρώμα δακτυλίου. ια δοχεία ανάμιξης με διπλή επένδυση λαμβάνει χώρα μία συνεχής εναλλαγή του προϊ ντος με την επιφάνεια ψúξης. k) Ταχúτητα- / Έλεγχος στασιμ τητας έλεγχος και αισθητήρας της ταχúτητας του mixer, εάν τα εργαλεία ανάμιξης έχουν σταματήσει εντελώς μετά το σβήσιμο της μηχανής. q l) Ανυψωτική συσκευή για το καπάκι Η ανúψωση του καπακιοú υποστηρίζεται απ ελατήρια αερίου κατά την διάρκεια ανοίγματος και κλεισίματος. Τα mixer μεγαλúτερα των 1600 λίτρων, είναι επιπροσθέτως εξοπλισμένα με πνευματικοúς κυλίνδρους για το άνοιγμα και το κλείσιμο που λειτουργοúν με ένα έλεγχο δúο λαβών, προσαρμοσμένα στην πλευρά του mixer. m) Ασφάλεια καπακιοú / Πέδιλο ασφαλείας Μετά το άνοιγμα του καπακιοú, ένα πέδιλο ασφαλείας εμποδίζει τα εργαλεία να γυρίζουν. o k w l s p t j n m r x n) Εκφ ρτωση οριζ ντιου mixer ενικά διαστασιολογισμένο για γρήγορη εκφ ρτωση προϊ ντος, διαθέσιμο σε αρκετά σχέδια Ο αριθμ ς και τα μεγέθη εξαρτώνται απ τα μεγέθη του δοχείου Πνευματική λειτουργία με παρακολοúθηση τελικής θέσης o) Εγκατάσταση ψúξης νεροú /Διπλή επένδυση Υψηλής-αποδοτικ τητας ψúξη πολλαπλής ζώνης με εξαναγκασμένη διοχέτευση νεροú για λιγ τερη απώλεια θέρμανσης. Ο αριθμ ς των ψυκτικών ζωνών εξαρτάται απ το μέγεθος του δοχείου. p) Μέτρηση Θερμοκρασίας με αισθητήρα, ενσωματωμένο σε θήκη ΡΤFE για μ νωση q) Jet Φίλτρο Προστατευτικ φίλτρου φτιαγμένο απ ανοξείδωτο ατσάλι με ειδικές κασέτες φίλτρου Το μέγεθος εξαρτάται απ το μέγεθος του δοχείου και το πεδίο εφαρμογής Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα που καθαρίζεται μετά την τροφοδοσία και την εκφ ρτωση r) Κίνηση Τúπου V / Μετάδοση κίνησης με γρανάζι H MTI προσφέρει δúο διαφορετικοúς τúπους κίνησης για την σειρά των οριζοντίων / ψυκτικών mixers: α.) Κίνηση Τúπου V (έως max. 45 kw) β.) Μετάδοση κίνησης με γρανάζι (απαιτοúνται απ 55 kw) s) Ρουλεμάν / Στεγανωτικά Ειδικά διαστασιολογημένο ρουλεμάν άξονα μονταρισμένο σε εδράσεις ρουλεμάν πλευρικά του δοχείου Ειδικές στεγανωτικές φλάντζες άξονα με παροχή αέρα, μονταρισμένες και στις δúο πλευρές των πλευρικών πλακών του mixer t) Ειδικά εξαρτήματα Η ΜΤΙ προσφέρει έναν αριθμ επιλογών και εξαρτημάτων για τα οριζ ντια / ψυκτικά mixers. Αυτά περιλαμβάνουν μεγαξú άλλων: Υψηλής ταχúτητας κοπτικ, έμπροσθεν μονταρισμένο στις πλευρικές πλάκες του δοχείου Ακροφúσια για υγρή έγχυση δειγματολειπτική συσκευή για μικρές ποσ τητες κάθετη εκφ ρτωση mixer για δειγματοληψία Πίνακες ελέγχου και Κινητήρες w) Πίνακες ελέγχου για οριζ ντια mixers x) Σχέδια κινητήρα οριζ ντιου mixer

9 I 8 I 9 I Οριζ ντιο-ψυκτικ -Mixer Τúπου Κ Οριζ ντιο- ενικής Χρήσης-Mixer Τúπου Η Οριζ ντιο-ψυκτικ -Mixer Τúπου Κ τúπος ολική χωρητικ τη τα δοχείου σε λίτρα λειτουργική χωρητικ τ ητα σε λίτρα κανονικά κινητήρας μονής ταχúτητας ισχυροποιημένα ταχúτητα εργαλείου ανάμιξης μέτρα / λεπτ μεταβλητές κινητήρα Κίνηση Μετάδοση Ιμάντα κίνησης με τúπου V γρανάζι K , ,7 x x K ,6 x x K ,9 x x K ,7 x x K ,6 x x K ,6 x x K ,1 x x K ,1 x x K ,1 x K ,6 x K ,6 x * Τα μεγέθη των κινητήρων βασίζονται σε σταθερές συνταγές και μποροúν να αλλάξουν για ειδικές εφαρμογές. Οριζ ντιο- ενικής χρήσης-mixer Τúπου Η τúπος ολική χωρητικ τητα δοχείου σε λίτρα λειτουργική χωρητικ τητα σε λίτρα κανονικά κινητήρας μονής ταχúτητας ισχυροποιημένα ταχúτητα εργαλείου ανάμιξης μέτρα / λεπτ μεταβλητές κινητήρα Κίνηση Ιμάντα τúπου V Μετάδοση κίνησης με γρανάζι H , ,7 x x H ,6 x x H ,9 x x H ,7 x x H ,6 x x H ,6 x x H ,1 x x H ,1 x x H ,1 x H ,6 x H ,6 x * Τα μεγέθη των κινητήρων βασίζονται σε σταθερές συνταγές και μποροúν να αλλάξουν για ειδικές εφαρμογές. Περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες μποροúν να βρεθοúν στην:

10 MTI Mischtechnik International Perfect Mix Συνδυασμ ς Θέρμανσης-Ψúξης Mixer Συνδυασμ ς Θέρμανσης-Ψúξης Mixer Τúπου Μ / Κ τúπος προετοιμασία του PVC-U (σκληρ PVC) προετοιμασία του PVC-Ρ (μαλακ PVC) κιλά / παρτίδα* παρτίδες / ώρα κιλά / ώρα κιλά / παρτίδα παρτίδες / ώρα** κιλά / ώρα M 100 / K M 250 / K M 300 / K M 300 / K M 350 / K M 400 / K M 500 / K M 600 / K M 750 / K M 850 / K M 1000 / K M 1000 / K M 1200 / K M 1350 / K M 1500 / K M 2000 / K M 2000 / K * Τα μεγέθη παρτίδας βασίζονται στην ολική πυκν τητα των 0,5 κιλών / λίτρο, μία τελική θερμοκρασία θερμικής ανάμιξης των 120 C και τροφοδοσία στον κúκλο. ** Συνταγές PVC-P (μαλακοú): ο αριθμ ς των παρτίδων βασίζεται στο μέγιστο 80 pph πλαστικοποιητή (μέρη ανά εκατ μερη PVC) Περαιτέρω τεχνικές λεπτομέρειες μποροúν να βρεθοúν στην:

11 I 10 I 11 I Perfect Mix Συστήματα Ελέγχου και Κινητήρες ΜΤΙ Κινητήρες ια να επιτευχθεί η υψηλών προδιαγρφών ποι τητα της ΜΤΙ στο τομέα της τεχνολογίας κίνησης, η ΜΤΙ χρησιμοποιεί αποκληστικά γερμανικοúς κινητήρες. Υπάρχουν 3 διαφορετικές επιλογές διαθέσιμες: Κινητήρας μονής ταχúτητας (μία ταχúτητα ανάμιξης) Κινητήρες δúο ταχúτητων (πολικά μεταβλητές) (2 συνεχείς ταχúτητες) 1.) φ ρτωση και εκφ ρτωση / 2.) ταχúτητα ανάμιξης Μεταβλητή ταχúτητα με μετατροπέα συχν τητας (περιοχή ελέγχου 1:10) Συστήματα Ελέγχου ΜΤΙ Η ΜΤΙ χρησιμοποιεί την ανώτατη εξελιγμένη τεχνολογία στον τομέα του ελέγχου. Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιοúνται είναι της Siemens, σχεδ ν κατά αποκλειστικ τητα. Η ΜΤΙ προσφέρει τρεις διαφορετικές ομάδες ελέγχου Πίνακα ελέγχου με ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου Πίνακα ελέγχου με τμήμα φορτώσεως, προαιρετικά με μονάδα ελέγχου Mixer καλωδιωμένο με τερματικ Τα Πρ τυπα της ΜΤΙ και η πολιτική Ποι τητας Οι ακ λουθες πληροφορίες παρουσιάζουν τα πρ τυπα και την πολιτική ποι τητας που η ΜΤΙ χρησιμοποιεί στους πίνακες ελέγχου της Συστήματα ελέγχου της ΜΤΙ Η ΜΤΙ προσφέρει εφτά διαφορετικές μεταβλητές Συστημάτων-Ελέγχου: 1) Πίνακας ελέγχου με ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου (Στάδιο 1 ελέγχου της MTI) Σúστημα συνδεδεμένο με DP / DP Ενσωματωμένος πίνακας ελέγχου σχεδιασμένος για χειροκίνητη και αυτ ματη λειτουργία. Το mixer λειτουργεί με την χρήση εν ς πίνακα χειρισμοú ΟΡ177Β. Η σúνδεση στο υπάρχων κεντρικ σúστημα ελέγχου για ενεργοποίηση εξαρτημάτων γίνεται με Profibus και με συνδεσμο DP / DP. Ο έλεγχος είναι σχεδιασμένος για έως και τρεις ενεργοποιήσεις εξαρτημάτων. 2) Πίνακας ελέγχου με ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου (Στάδιο 1 ελέγχου της MTI) Σúστημα συνδεδεμένο μέσω ελευθέρων επαφών. Ενσωματωμένος πίνακας ελέγχου σχεδιασμένος για χειροκίνητη και αυτ ματη λειτουργία. Το mixer λειτουργεί με την χρήση εν ς πίνακα χειρισμοú ΟΡ177Β. Η σúνδεση στο υπάρχων κεντρικ σúστημα ελέγχου για ενεργοποιήσεις εξαρτημάτων γίνεται μέσω ελευθέρων επαφών. Ο έλεγχος είναι σχεδιασμένος για έως και τρεις ενεργοποιήσεις εξαρτημάτων. 3) Πίνακας ελέγχου με ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου (Στάδιο 2 ελέγχου της MTI) Σúστημα συνδεδεμένο με DP / DP Το ΟΡ270 (έγχρωμος πίνακας 10") χρησιμοποιείται αντί του ΟΡ177Β (έγχρωμος πίνακας 5,7"). Αλλιώς κατασκευάζεται πως περιγράφεται στην παραλαγή 1. a b c a) Μετατροπέας συχν τητας b) Διακ πτης ασφαλείας υπερ-φ ρτωσης c) Επαφή ισχúως d) Ασφαλοδιακ πτες e) Αυτ ματοι διακ πτες κυκλώματος f) Παροχή ρέυματος g) Διακ πτης υπερ-φ ρτωσης h) PLC (αυτοματισμ ς συστήματος) i) Ρελέ ασφαλείας και συσκευές μεταγωγής e g d f o h i j k n l m p q j) Ρελέ ελέγχου / ασφαλείας και συσκευές μεταγωγής k) Ρελέ ηλεκτρικής σúζευξης/ ελεúθερες επαφές l) Μετρητική διάταξη μετατροπής m) Πρίζες n) Τερματικ o) Ισοδυναμική δέσμευση p) Στοιχεία οθ νης / ελέγχου q) Έλέγχος εξαερισμοú καμίπνας 4) Πίνακας ελέγχου με ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου (Στάδιο 2 ελέγχου της MTI) Σúστημα συνδεδεμένο με ελεúθερες επαφές Το ΟΡ270 (έγχρωμος πίνακας 10") χρησιμοποιείται αντί του ΟΡ177Β (έγχρωμος πίνακας 5,7"). Αλλιώς κατασκευάζεται πως περιγράφεται στην παραλαγή 2. 5) Πίνακας ελέγχου με μέρος φορτώσεως και στάδιο ελέγχου 3 Το μέρος φορτώσως είναι χωρίς PLC και χωρίς Πίνακα Χειριστή. Η χειροκίνητη και αυτ ματη λειτουργία του mixer γίνεται με το υπάρχων κεντρικ σúστημα ελέγχου. Τα ψηφιακά και αναλογικά σήματα του mixer οδηγοúν στο αποκεντρωμένο περιφερειακ σúστημα. Η σúνδεση στο υπάρχων κεντρικ σúστημα ελέγχου γίνεται με το Profibus DP και το interface module. 6) Πίνακας ελέγχου με μέρος φορτώσεως Μέρος φορτώσεως χωρίς PLC και χωρίς πίνακα χειριστή. Η χειροκίνητη και αυτ ματη λειτουργία του mixer γίνεται με το υπάρχων κεντρικ σúστημα ελέγχου. Τα ψηφιακά και αναλογικά σήματα του mixer οδηγοúν στο αποκεντρωμένο περιφερειακ σúστημα. 7) Η μηχανή είναι καλωδιωμένη με το τερματικ Χωρίς πίνακα ελέγχου. Η μηχανή είναι καλωδιωμένη με το τερματικ.

12 MTI Mischtechnik International Perfect Mix Επικοινωνία Πώς να έρθετε στην ΜΤΙ Λεπτομερείς οδηγίες οδήγησης δίνονται στην: ραμμή 24-ώρης εξυπηρέτησης: +49(0) DISCOVER THE W RLD OF MIXING MTI Mischtechnik International GmbH Ohmstrasse 8 D Detmold, Germany Tel +49 (0) Fax +49 (0) gr

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές Οδηγός Συστηµάτων Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύστηµα µόνο ψύξης Σύστηµα αντλίας

Διαβάστε περισσότερα

Sartorius Factory Serie

Sartorius Factory Serie 98648-010-23 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή για ένδειξη τιµών και χειρισµ για περιοχές που υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Energy. Intelligent. Παρουσιάζουμε τη Schneider Electric TV!

Energy. Intelligent. Παρουσιάζουμε τη Schneider Electric TV! Intelligent Ιούνιος 2011 Energy Έξυπνες και αποδοτικές λύσεις διαχείρισης ενέργειας από την παραγωγή έως την τελική διανομή Παρουσιάζουμε τη Schneider Electric TV! Το μέρος όπου μπορείτε να βρείτε τρέχοντα

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

UP-CR10L/LI1 SnapLab Εκτυπωτής Ψηφιακών Φωτογραφιών

UP-CR10L/LI1 SnapLab Εκτυπωτής Ψηφιακών Φωτογραφιών UP-CR10L/LI1 SnapLab Εκτυπωτής Ψηφιακών Φωτογραφιών Είναι πραγµατικ τητα - οι πωλήσεις των φιλµ συνεχίζουν να πέφτουν, ενώ η αγορά των ψηφιακών καµερών, κινητών τηλεφώνων µε κάµερα και υπηρεσιών ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

CETOL/RUBBOL ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ

CETOL/RUBBOL ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ Systemberater_GRIE_test.qxd 15.02.2006 12:39 Uhr Seite 24 ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ CETOL/RUBBOL S Y S T E M B E R A T E R Deutschland Akzo Nobel Deco GmbH Werner-von-Siemens-Straße

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

KARAGOUNIS PUBLICATIONS

KARAGOUNIS PUBLICATIONS 15 www.hoteldesign.gr Hotel Design Magazine and Guide 2013 KARAGOUNIS PUBLICATIONS No. 15 Hotel Design Magazine and Guide 2013 Mια ελληνική εταιρεία κατακτά τον κόσμο!!! Η Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε. είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Οικιακών Εφαρμογών

Κατάλογος Οικιακών Εφαρμογών Κατάλογος Οικιακών Εφαρμογών 14 www.daikin.gr Περιεχόμενα Η Ιστορία της Daikin Η Ιστορία της Daikin Τεχνολογία Streaer Τεχνολογία Inverter Ururu Sarara Online Controller Daikin & Περιβάλλον Eco Design

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ιανουάριος 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγίου Δημητρίου, 173 43 Άγιος Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Βασικές τεχνικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

colorexpert Συστήματα Βαφής Χρώματα Εκπαίδευση Μάρκετινγκ 20 χρόνια ποιότητα Permahyd.

colorexpert Συστήματα Βαφής Χρώματα Εκπαίδευση Μάρκετινγκ 20 χρόνια ποιότητα Permahyd. colorexpert Συστήματα Βαφής Χρώματα Εκπαίδευση Μάρκετινγκ 20 χρόνια ποιότητα Permahyd. Νέο βερνίκι. Permasolid HS Speed Clear Coat 8800. Για εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα. MyTraining. Το νέο online πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς καμερών

Οδηγός αναφοράς καμερών Οδηγός αναφοράς καμερών Περιεχόμενα Πίνακες επιλογών 4 Κάμερες FlexiDome I & II 10 Flexidome VF Κάμερες ασφαλείας μεταβλητής εστίασης 12 FlexiDome XT+ & XF Κάμερες ασφαλείας υψηλής αντοχής 14 FlexiDome

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Τεχνικές πληροφορίες Σημαντικές υποδείξεις για τη μεταφορά και την τοποθέτηση για SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Περιεχόμενα Χάρη στο μικρών διαστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ STEYR MOTORS MARINE 4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ P/N Z001022/7 9η έκδοση Ιανουάριος 2009 www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut

Διαβάστε περισσότερα