Η δυαδική σχέση M ( «παράγει σε ένα βήμα» ) ορίζεται ως εξής: (q, w) M (q, w ), αν και μόνο αν w = σw, για κάποιο σ Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η δυαδική σχέση M ( «παράγει σε ένα βήμα» ) ορίζεται ως εξής: (q, w) M (q, w ), αν και μόνο αν w = σw, για κάποιο σ Σ"

Transcript

1 Πεπερασμένα Αυτόματα (ΠΑ) Τα πεπερασμένα αυτόματα είναι οι απλούστερες «υπολογιστικές μηχανές». Δεν έχουν μνήμη, μόνο μία εσωτερική μονάδα με πεπερασμένο αριθμό καταστάσεων. Διαβάζουν τη συμβολοσειρά εισόδου από αριστερά προς τα δεξιά. Κάθε σύμβολο προκαλεί αλλαγή της εσωτερικής κατάστασης. q4 q HEAD q INPUT CONTROL UNIT Ορισμός Πεπερασμένων Αυτομάτων Ενα πεπερασμένο αυτόματο M είναι μια πεντάδα M(K, Σ, δ, s, F ), όπου K είναι ένα πεπερασμένο σύνολο, το σύνολο καταστάσεων. Σ είναι ένα πεπερασμένο σύνολο, το αλφάβητο. s είναι μία κατάσταση, s K, που ονομάζεται αρχική κατάσταση. F είναι υποσύνολο του K, F K, που ονομάζεται σύνολο τελικών καταστάσεων. δ είναι μία συνάρτηση, δ K Σ K και ονομάζεται συνάρτηση μετάβασης. Η συνάρτηση μετάβασης δ καθορίζει ουσιαστικά τη λειτουργία του αυτομάτου. Αν q είναι η κατάστασή του και το επόμενο σύμβολο της εισόδου είναι σ, τότε δ(q, σ) είναι η επόμενη κατάσταση του αυτομάτου. q3 q2 Διάγραμμα καταστάσεων ΠΑ q q q2 > αρχική κατάσταση. τελική κατάσταση. Το διάγραμμα δείχνει ένα ΠΑ με K = {q, q, q 2 }, Σ = {, }, s = q, F = {q } και δ q σ δ(q, σ) q q q q q q q q 2 q 2 q 2 q 2 q Γλώσσες και Πεπερασμένα Αυτόματα Λέμε ότι ένα ΠΑ M(K, Σ, δ, s, F ) δέχεται τη συμβολοσειρά w, αν ξεκινώντας από την αρχική κατάσταση s, αφού «καταναλώσει» την είσοδο, καταλήγει σε κάποια κατάσταση του F. Για να ορίσουμε πιο αυστηρά την έννοια «δέχεται» χρειάζεται να ορίσουμε τη σχέση «παράγει». Η δυαδική σχέση M ( «παράγει σε ένα βήμα» ) ορίζεται ως εξής (q, w) M (q, w ), αν και μόνο αν w = σw, για κάποιο σ Σ q = δ(q, σ) Η M είναι μια συνάρτηση M K Σ + K Σ Τα στοιχεία του K Σ τα ονομάζουμε συνολικές καταστάσεις ή εναλλακτικά φάσεις (configurations).

2 q q Ορίζουμε τη σχέση M εξής ( «παράγει σε μηδέν ή περισσότερα βήματα» ) ως Παράδειγμα (q, w) M (q, w ) αν και μόνο αν υπάρχουν q,..., q n Kκαι σ, σ 2,..., σ n Σ τέτοια ώστε Με είσοδο το αυτόματο δουλεύει ως εξής (q, ) M (q, ) (q, ) M (q, ) (q, ) M (q, ) (q, ) M (q, ε) w = σ σ 2... σ n w (q, σ σ 2... σ n w ) M (q, σ 2... σ n w ) M... M (q n, σ n w ) M (q, w ) p r s Λέμε ότι το M δέχεται τη συμβολοσειρά w ή ότι η w είναι αποδεκτή από το M, αν και μόνο αν (s, w) M (q, ε), για κάποιο q F Παράδειγμα (p, ) M (p, ) M (p, ) M (p, ) (s, ) (p, ε) Ορίζουμε τη γλώσσα L(M) ενός ΠΑ M(K, Σ, δ, s, F ) σαν το σύνολο των συμβολοσειρών που είναι αποδεκτές από M. L(M) = {w w είναι αποδεκτό από το M} Παρατηρειστε οτι η M δεν είναι συνάρτηση αλλά σχέση (γιατί δεν προκαθορίζει πόσα βήματα θα γίνουν).

3 q q L(M) = {w w περιέχει άρτιο αριθμό από } Παράδειγμα Σχεδιάστε ΠΑ που να δέχεται τη γλώσσα L = {w w δεν περιέχει }, Απάντηση Παράδειγμα Σχεδιάστε ΠΑ που να δέχεται τη γλώσσα L = {w w περιέχει }, Απάντηση Σχεδόν το ίδιο αυτόματο. Οι τελικές καταστάσεις του ενός είναι οι μη τελικές καταστάσεις του άλλου. Μη Ντετερμινιστικά Πεπερασμένα Αυτόματα Γενίκευση των ντετερμινιστικών ΠΑ. Αντί για συνάρτηση μετάβασης δ που καθορίζει απολύτως την επόμενη κατάσταση, τα μη ντετερμινιστικά ΠΑ έ- χουν κάποια σχέση μετάβασης Δ που επιτρέπει,, 2 ή περισσότερες επόμενες καταστάσεις. Καθώς το μη ντετερμινιστικό ΠΑ υπολογίζει, συνυπάρχουν πολλές διαφορετικές «ενσαρκώσεις» του. Γιατί μελετάμε μη ντετερμινιστικές μηχανές; Γιατί διευκολύνουν τις αποδείξεις. Γιατί αποτελούν τον πιο φυσικό και σύντομο τρόπο για να περιγράψουμε κάποιες γλώσσες. Ορισμός μη Ντετερμινιστικών ΠΑ Ενα μη ντετερμινιστικό ΠΑ είναι μια πεντάδα M(K, Σ,, s, F ), όπου K Σ s F σύνολο καταστάσεων αλφάβητο αρχική κατάσταση σύνολο τελικών καταστάσεων και η σχέση μετάβασης K Σ K Οπως ακριβώς και στον ορισμό των ντετερμινιστικών ΠΑ. (σύμφωνα με το βιβλίο Lewis-Papadimitriou K Σ {ε} K)

4 Παραδείγματα μη Ντετερμινιστικών ΠΑ ε Μπορούμε να επεκτείνουμε όλους τους ορισμούς που αφορούν ντετερμινιστικά ΠΑ. Η βασική διαφορά είναι η εξής q q q2 q3 Λέμε ότι «το M δέχεται το w», αν υπάρχει κάποια ακολουθία μεταβάσεων που καταλήγει σε τελική κατάσταση του F. ε q Παράδειγμα Το q δέχεται τη συμβολοσειρά }{{} }{{}. Ο ορισμός της σχέσης M για μη ντετερμινιστικά ΠΑ είναι (q, w) M (q, w ), αν και μόνο αν υπάρχει u Σ, τέτοιο ώστε ) w = uw και 2) (q, u, q ) Οι άλλοι ορισμοί είναι ίδιοι για ντετερμινιστικά και μη ντετερμινιστικά ΠΑ. Θα χρειαστούμε και τον εξής συμβολισμό για q K E(q) = {p K (q, ε) M (p, ε)}. Ισοδυναμία ντετερμινιστικών και μη ντετερμινιστικών πεπερασμένων αυτομάτων Θεώρημα Για κάθε μη ντετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο M υπάρχει ένα ντετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο M τέτοιο ώστε L(M) = L(M ). Απόδειξη αυτόματο. Εστω M(K, Σ, s,, F ) ένα μη ντετερμινιστικό πεπερασμένο Βήμα. θα το μετατρέψουμε έτσι ώστε κάθε μετάβαση να γίνεται με το πολύ ένα σύμβολο. Αντικαθιστούμε κάθε μετάβαση (q, σ σ 2 σ k, q ) όπου k > με τις μεταβάσεις (q, σ, p ), (p, σ 2, p 2 ),..., (p k, σ k, q ), και προσθέτουμε νέες καταστάσεις p, p 2,..., p k.

5 Εστω M (K, Σ,, s, F ) το αποτέλεσμα του Βήματος. q p Βήμα 2. Θα μετασχηματίσουμε το M σε ένα ντετερμινιστικό πεπερασμένο αυτόματο M (K, Σ, δ, s, F ). Καθώς το M επεξεργάζεται την είσοδο, σε ένα δεδομένο βήμα, η κάθε του «ενσάρκωση» μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετική κατάσταση. Θέλουμε το M να βρίσκεται «ταυτόχρονα» σε όλες αυτές τις πιθανές καταστάσεις. Αλλά, ανά πάσα στιγμή, ένα ντετερμινιστικό αυτόματο βρίσκεται σε μία μόνο κατάσταση. Επομένως οι καταστάσεις του M πρέπει να κωδικοποιούν σύνολα από πιθανές καταστάσεις. Οι καταστάσεις του M πρέπει να είναι τα υποσύνολα του K. q r2 r Η μετάβαση (Q, σ, Q ) επιτρέπεται αν το τρέχον πιθανό σύνολο καταστάσεων είναι το Q και αφού διαβαστεί το σύμβολο σ το νέο σύνολο όλων των πιθανών καταστάσεων είναι το Q. Ορίζουμε το M (K, Σ, δ, s, F ) ως εξής K = 2 K, το σύνολο όλων των υποσυνόλων του K. Η συνάρτηση δ ορίζεται ως δ (Q, σ) = {E(p) (q, a, p) για κάποιο q Q} Q K, σ Σ. s = {q (s, ɛ) M (q, ɛ)}. F = {Q Q K, Q F }. Υπολείπεται μια απόδειξη πως L(M) = L(M ) Με επαγωγή στο μήκος της συμβολοσειράς εισόδου...

Αυτόματα. Παράδειγμα: πωλητής καφέ (iii) Παράδειγμα: πωλητής καφέ (iv) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 6

Αυτόματα. Παράδειγμα: πωλητής καφέ (iii) Παράδειγμα: πωλητής καφέ (iv) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 6 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 3η ενότητα: Αυτόματα και Τυπικές Γραμματικές http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/ Αυτόματα Τρόπος κωδικοποίησης αλγορίθμων. Τρόπος περιγραφής συστημάτων πεπερασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ Τελικές εξετάσεις 3 Ιανουαρίου 27 Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες (2:-5:) ΘΕΜΑ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας. Διάλεξη 3: Ντετερμινιστικά Πεπερασμένα Αυτόματα (DFA)

ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας. Διάλεξη 3: Ντετερμινιστικά Πεπερασμένα Αυτόματα (DFA) ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας Διάλεξη 3: Ντετερμινιστικά Πεπερασμένα Αυτόματα (DFA) Τι θα κάνουμε σήμερα Εισαγωγή στα Ντετερμινιστικά Πεπερασμένα Αυτόματα 14-Sep-11 Τυπικός Ορισμός Ντετερμινιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 9 Λύσεις

Φροντιστήριο 9 Λύσεις Άσκηση 1 Φροντιστήριο 9 Λύσεις Να κατασκευάσετε μια μηχανή Turing με δύο ταινίες η οποία να αποδέχεται στην πρώτη της ταινία μια οποιαδήποτε λέξη w {a,b} * και να γράφει τη λέξη w R στη δεύτερη της ταινία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Γλώσσες Προγραμματισμού 6.1.1 Γλώσσες μηχανής (1 η γενιά) Η γλώσσα στην οποία ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές έννοιες Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε ορισμένες έννοιες, οι οποίες ίσως δεν έχουν άμεση σχέση με τους διανυσματικούς χώρους, όμως θα χρησιμοποιηθούν αρκετά κατά τη μελέτη τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Κίνηση. 5.1 Σχετική κίνηση αντικειμένων

Κεφάλαιο 5: Κίνηση. 5.1 Σχετική κίνηση αντικειμένων Κεφάλαιο 5: Κίνηση... Σε αυτό το κεφάλαιο: 5.1 Σχετική κίνηση αντικειμένων 5.2 Κίνηση με συντεταγμένες 5.3 Ομαλή κίνηση 5.4 Ολοκληρωμένο παράδειγμα... Δώσε μου τόπο να σταθώ και κινώ και την γη ακόμα (Αρχιμήδης)

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Πεπερασµένων Καταστάσεων

Μηχανές Πεπερασµένων Καταστάσεων Μηχανές Επεξεργασίας Πληροφοριών Μηχανές Πεπερασµένων Καταστάσεων Είναι µηχανές που δέχονται ένα σύνολο από σήµατα εισόδου και παράγουν ένα αντίστοιχο σύνολο σηµάτων εξόδου Σήµατα Εισόδου Μηχανή Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ 114 - Διαλ.01 1 Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα

ΦΥΣ 114 - Διαλ.01 1 Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα ΦΥΣ 114 - Διαλ.01 1 Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα q Θεωρία: Η απάντηση που ζητάτε είναι αποτέλεσμα μαθηματικών πράξεων και εφαρμογή τύπων. Το αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο q Πείραμα: Στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ Πολλαπλασιαστική αρχή (multiplicatio rule). Έστω ότι ένα πείραμα Ε 1 έχει 1 δυνατά αποτελέσματα. Έστω επίσης ότι για κάθε ένα από αυτά τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα

Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα 2 κεφάλαιο Aριθμητικά συστήματα και κώδικες Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα τα οποία επεξεργάζονται δυαδικά ψηφία 0 και 1, όμως στην πράξη πολύ λίγα πραγματικά προβλήματα βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 O Χρόνος Εκτέλεσης Προγραμμάτων Στο Κεφάλαιο 2 είδαμε δύο ριζικά διαφορετικούς αλγόριθμους ταξινόμησης: τον αλγόριθμο ταξινόμησης με εισαγωγή και τον αλγόριθμο ταξινόμησης με συγχώνευση. Υπάρχουν,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουμε πλήρως, αρκεί να γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Υπολογισμού. Γραμματικές Πεπερασμένα Αυτόματα Κανονικές Εκφράσεις

Μοντελοποίηση Υπολογισμού. Γραμματικές Πεπερασμένα Αυτόματα Κανονικές Εκφράσεις Μοντελοποίηση Υπολογισμού Γραμματικές Πεπερασμένα Αυτόματα Κανονικές Εκφράσεις Προβλήματα - Υπολογιστές Δεδομένου ενός προβλήματος υπάρχουν 2 σημαντικά ερωτήματα: Μπορεί να επιλυθεί με χρήση υπολογιστή;

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Κωνσταντίνος Παπασταματίου Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Συνοπτική Θεωρία Μεθοδολογίες Λυμένα Παραδείγματα Επιμέλεια: Μαθηματικός Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Καρτάλη 8 (με

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστό: P (M) = 2 M = τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M. Π.χ. M = {A, B, C} π. 1. Π.χ.

Γνωστό: P (M) = 2 M = τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M. Π.χ. M = {A, B, C} π. 1. Π.χ. Παραδείγματα Απαρίθμησης Γνωστό: P (M 2 M τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M Τεχνικές Απαρίθμησης Πχ M {A, B, C} P (M 2 3 8 #(Υποσυνόλων με 2 στοιχεία ( 3 2 3 #(Διατεταγμένων υποσυνόλων με 2 στοιχεία 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες 1.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Ένα αριθμητικό σύστημα ορίζει ένα σύνολο τιμών που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση μίας ποσότητας. Ποσοτικοποιώντας τιμές και αντικείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός Αγαπητοί μαθητές. αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα βοήθημα στην ύλη της Άλγεβρας Α Λυκείου, που είναι ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές Η έννοια της μεταβλητής Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η έννοια της μεταβλητής στον προγραμματισμό είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια που αυτή έχει σε μαθηματικό

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Παραδείγματα προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Τα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού ασχολούνται με καταστάσεις όπου ένας αριθμός πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπως άνθρωποι,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη FSA για εξαγωγή ισχυρών κανόνων συσχέτισης και εφαρμογή τους σε ταξινόμηση πρωτεϊνικών δεδομένων

Ανάπτυξη FSA για εξαγωγή ισχυρών κανόνων συσχέτισης και εφαρμογή τους σε ταξινόμηση πρωτεϊνικών δεδομένων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη FSA για εξαγωγή ισχυρών κανόνων συσχέτισης και εφαρμογή τους σε

Διαβάστε περισσότερα

= P = P. = P [ X 0 = x 0, X 1 = x 1,..., X k = x k. Xn = x 0. Xn+1 = x 1 X n = x 0. Xn+k = x k X n+k 1 = x k 1 = π 0 (x 0 )p(x 0, x 1 ) p(x k 1, x k )

= P = P. = P [ X 0 = x 0, X 1 = x 1,..., X k = x k. Xn = x 0. Xn+1 = x 1 X n = x 0. Xn+k = x k X n+k 1 = x k 1 = π 0 (x 0 )p(x 0, x 1 ) p(x k 1, x k ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Οι αναλλοίωτες κατανομές είναι κατά κάποιο τρόπο οι φυσικές καταστάσεις μιας μαρκοβιανής αλυσίδας. Αν μια αλυσίδα ξεκινήσει από μια αναλλοίωτη κατανομή της θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Λογική Σχεδίαση. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr)

Λογική Σχεδίαση. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Λογική Σχεδίαση Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Μέρος Ι Εισαγωγή Ψηφιακά Συστήματα και Ψηφιακοί Υπολογιστές Οι ψηφιακοί υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 8. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC)

Άσκηση 8. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) Άσκηση 8 Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1.1 Η εξέλιξη των αυτοματισμών και οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC) Η εξέλιξη των αυτοματισμών ακολούθησε την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

INDUSTRIAL DIGITAL APPLICATIONS CONTROL ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

INDUSTRIAL DIGITAL APPLICATIONS CONTROL ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ INDUSTRIAL DIGITAL APPLICATIONS CONTROL ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓ. Μ. ΠΙΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ Ο.Ε. - IDA CONTROL Αγ. Δημητρίου 243 Αγ. Δημήτριος, Τ.Κ. 173 42 Τηλ. +30 210 9821806,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο μάθημα. Στάδιο 0: Κρατούμενο Κ = 0. Κρατούμενο Κ 0 Προσθετέος Π 0 5 6 7 Προσθετέος Ρ 0 9 4 7 Αποτέλεσμα Α

Πρώτο μάθημα. Στάδιο 0: Κρατούμενο Κ = 0. Κρατούμενο Κ 0 Προσθετέος Π 0 5 6 7 Προσθετέος Ρ 0 9 4 7 Αποτέλεσμα Α Πρώτο μάθημα Αλγόριθμοι: Κεντρική θέση στο θέμα του μαθήματος (αλλά και στην επιστήμη της Πληροφορικής γενικότερα) κατέχουν έννοιες όπως αλγόριθμοι, δεδομένα, τύποι και αναπαράσταση δεδομένων, πρόγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικοί Αλγόριθμοι. Εισαγωγή

Γενετικοί Αλγόριθμοι. Εισαγωγή Τεχνητή Νοημοσύνη 08 Γενετικοί Αλγόριθμοι (Genetic Algorithms) Εισαγωγή Σε αρκετές περιπτώσεις το μέγεθος ενός προβλήματος καθιστά απαγορευτική τη χρήση κλασικών μεθόδων αναζήτησης για την επίλυσή του.

Διαβάστε περισσότερα