ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ"

Transcript

1 TAMEIO YΓΕΙΑΣ ΕΤΥΚ ( ΤΥ-ΕΤΥΚ ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Α) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Η ορθή συμπλήρωση των εντύπων απαίτησης του Ταμείου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή και γρήγορη διεκπεραίωση των απαιτήσεων. Για κάθε ασθένεια / επίσκεψη σε γιατρό θα χρησιμοποιείται το Έντυπο Α-10/09 και θα ακολουθούνται πιστά όσα αναφέρονται στο έντυπο καθώς και οι κανονισμοί του Ταμείου. Για οποιεσδήποτε επεμβάσεις ή και παραμονή σε νοσοκομείο/κλινική θα χρησιμοποιείται το Έντυπο Β-10/09. Όλες οι άλλες υπηρεσίες θα αναγράφονται στο συγκεντρωτικό Έντυπο Γ-10/09. Τα έντυπα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα / αποδείξεις που προβλέπουν οι κανονισμοί. Το μέλος έχει στη διάθεσή του ουσιαστικά τρία έντυπα: (α) Το Έντυπο Α-10/09 που θα χρησιμοποιεί σε κάθε επίσκεψή του σε οποιονδήποτε γιατρό, πλην των οδοντιάτρων. (β) Το Έντυπο Β-10/09 που θα χρησιμοποιεί για οποιαδήποτε επέμβαση (μικρή ή μεγάλη) / παραμονή. (γ) Το Έντυπο Γ-10/09, το συγκεντρωτικό, το οποίο θα υποβάλλει στο Ταμείο κάθε τέλος του μήνα, στο οποίο θα επισυνάπτονται τα άλλα δύο έντυπα μαζί με τα δικαιολογητικά τους και στο οποίο θα αναγράφονται επίσης οι υπόλοιπες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα φυσιοθεραπείες, γυαλιά, οδοντιατρικά κλπ, για τις οποίες δεν συμπληρώνεται άλλο έντυπο. Σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή απαίτηση χωρίς τη συμπλήρωση των απαραιτήτων εντύπων του Ταμείου. Απλή υποβολή αποδείξεων θα απορρίπτεται. Τα πιο πάνω αναφερόμενα έντυπα επισυνάπτονται και συστήνεται στους συναδέλφους, ειδικά για τα έντυπα Α-10/09 και Β-10/09, να έχουν φωτοτυπίες μαζί τους, στο αυτοκίνητό τους ίσως, για δική τους διευκόλυνση. Εξυπακούεται ότι τα εξαρτώμενα των μελών που επισκέπτονται ιατρούς από μόνα τους θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους τα έντυπα του Ταμείου. Σημειώματα/επιστολές ή παραπομπές από ιατρούς τα οποία αφορούν θεραπείες/υπηρεσίες που χρήζουν προέγκρισης θα πρέπει να αποστέλλονται, εκ των προτέρων, απευθείας στο Ταμείο, ξεχωριστά από την μηνιαία απαίτηση του μέλους. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το Έντυπο Α-10/09: Το μέλος συμπληρώνει τα στοιχεία του με όλες τις λεπτομέρειες που ζητούνται, χωρίς να παραλείπει οτιδήποτε. Όλα τα στοιχεία είναι απαραίτητα για την εύκολη επεξεργασία της απαίτησης, καθώς και για τυχόν ανάγκη επικοινωνίας με το μέλος. 1

2 Ο θεράπων ιατρός στη συνέχεια συμπληρώνει το όνομα του ασθενή, τις εξετάσεις στις οποίες προέβηκε, τη διάγνωσή του, το κόστος ξεχωριστά για κάθε εξέταση και την προτεινόμενη φαρμακευτική αγωγή καθώς και τυχόν άλλες εξετάσεις στις οποίες παραπέμπει τον ασθενή (αναλύσεις, διαγνωστικές εξετάσεις, υπερηχογραφήματα κλπ). Εάν τα φάρμακα που συστήνει είναι ελεγχόμενα, τότε εκδίδει ξεχωριστή συνταγή για το φαρμακείο. Ο γιατρός πρέπει να υπογράφει και να σφραγίζει το έντυπο και να εκδίδει απόδειξη, η οποία πρέπει να είναι πρωτότυπη και επίσημη και να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην Παράγραφο ΣΤ (Αποδείξεις) πιο κάτω και η οποία θα πρέπει να επισυνάπτεται στο Έντυπο Α-10/09 κατά την υποβολή της απαίτησης στο Ταμείο. Το Έντυπο Α-10/09 πρέπει να υπογράφεται και να σφραγίζεται και από το φαρμακοποιό, και τους παροχείς τυχόν άλλων υπηρεσιών, στις οποίες παρέπεμψε ο θεράπων ιατρός. Για τυχόν άλλες παραπομπές που δεν αναφέρονται στο έντυπο και καλύπτονται από το Ταμείο, όπως για παράδειγμα διαγνωστικά τεστ που καλύπτονται από το Ταμείο, φυσιοθεραπείες κλπ, θα πρέπει να συμπληρώνεται από το γιατρό παραπεμπτικό. Β) ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Καμιά πληρωμή απαιτήσεων δεν θα γίνεται αν δεν ακολουθούνται πιστά οι κανονισμοί του Ταμείου. Αυτό επιβάλλεται από τους κανονισμούς του Ταμείου, καθώς και από τον εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο. Τα άτομα που είναι επιφορτισμένα με το έργο της διεκπεραίωσης των απαιτήσεων δεν μπορούν να παρεκκλίνουν από αυτό, διαφορετικά θα είναι τα ίδια εκτεθειμένα. Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής και του Προεδρείου είναι υποχρεωμένα να τηρούν με κάθε αυστηρότητα τους κανονισμούς για να υπάρχει δίκαιη και ίση μεταχείριση και για να εκπληρώσουν στο ακέραιο το ρόλο που τους έχει ανατεθεί, της διαχείρισης των πόρων του Ταμείου για τους σκοπούς του Ταμείου. Παρεκκλίσεις μπορούν να γίνουν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν αυτές δικαιολογούνται από αντικειμενικές δυσκολίες ή δεδομένα ή/ και προς αμοιβαίο όφελος του Ταμείου και του μέλους. Αυτές θα εφαρμόζονται ομοιόμορφα για όλα τα μέλη. Γ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 200 ΕΥΡΩ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ Ή ΚΑΡΤΑ Για οποιαδήποτε προσφερόμενη υπηρεσία που στοιχίζει άνω των 200 Ευρώ το μέλος θα πρέπει να πληρώσει όλο το ποσό, είτε με επιταγή, είτε με πιστωτική / χρεωστική κάρτα και να αναγράψει στην απόδειξη πληρωμής τον αριθμό επιταγής, ή να επισυνάψει αντίγραφο του δελτίου της κάρτας, όποιο ισχύει. Η πληρωμή με επιταγή ή κάρτα μόνο μέρους του ποσού δεν θα γίνεται αποδεχτή και ως εκ τούτου, αν το ποσό της επιταγής ή της πληρωμής με κάρτα δεν είναι το ίδιο με το ποσό της απόδειξης η απαίτηση θα απορρίπτεται στο σύνολό της. Το Προεδρείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το μέλος να παρουσιάσει αντίγραφο της κατάστασης του λογαριασμού του στην οποία να παρουσιάζεται η πληρωμή της συγκεκριμένης επιταγής ή / και αντίγραφο της εξαργυρωμένης επιταγής. Σημειώνουμε ότι για οδοντιατρικές εργασίες η πληρωμή, ανεξαρτήτως ποσού, πρέπει να καταβάλλεται με επιταγή ή χρεωστική / πιστωτική κάρτα (Παράγραφος 17 των παρόντων κανονισμών). Δ) ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ (Απαιτείται Προέγκριση) Για επεμβάσεις/ θεραπείες των οποίων το συνολικό κόστος θα υπερβαίνει τις , πρέπει να προηγείται η ενημέρωση του Ταμείου και η σχετική προέγκριση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το μέλος πρέπει να αποτείνεται στη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου πριν την επέμβαση 2

3 / θεραπεία και να υποβάλλει το αίτημά του συνοδευόμενο από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων θα πρέπει να περιλαμβάνονται: Έκθεση του θεράποντος ιατρού, αναφορικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ασθενής και τη θεραπεία που θα προσφερθεί. Αναλυτική κατάσταση αναφορικά με το κόστος της θεραπείας. Ε) ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Κατά την εξέταση των απαιτήσεων, το Ταμείο θα λαμβάνει πάντοτε υπόψη τους ενδεικτικούς τιμοκαταλόγους των παροχέων ιατρικών υπηρεσιών καθώς και τις λογικές χρεώσεις κάθε προσφερόμενης υπηρεσίας που θα συνάδουν με τις συνήθεις τοπικές χρεώσεις που θα έκαναν άλλοι προμηθευτές για παρόμοιες περιπτώσεις. Απαιτήσεις που παρουσιάζουν αισθητές αποκλίσεις από τις καθοριζόμενες από τους καταλόγους με ενδεικτικές τιμές, ή τις συνήθεις και λογικές χρεώσεις, πιθανόν να μην αποζημιώνονται ή θα αποζημιώνονται με βάση τις αναμενόμενες φυσιολογικές τιμολογήσεις. ΣΤ) ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Όλες οι αποδείξεις πληρωμών πρέπει να είναι επίσημες, πρωτότυπες, σφραγισμένες και υπογραμμένες, εκδομένες στο όνομα του ασθενή και να φέρουν αναγνωριστικό αριθμό, τον Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας ή Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του παροχέα (TIC No.), ημερομηνία, περιγραφή της προσφερθείσας υπηρεσίας ή των αγαθών που παραδόθηκαν και όλα γενικά τα στοιχεία που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Επίσης μπορεί να υποβάλλονται αποδείξεις, οι οποίες εκδίδονται από εγκεκριμένο Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (σφραγισμένες και υπογραμμένες), με βάση τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Οτιδήποτε άλλο δεν θα γίνεται αποδεκτό. Τονίζεται ότι παραποιημένες αποδείξεις δεν θα γίνονται αποδεχτές. Ζ) ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Το Ταμείο δέχεται την υποβολή αντιγράφου της απόδειξης μόνο στις περιπτώσεις που η απαίτηση υποβάλλεται πρώτα σε άλλο Ασφαλιστικό Ταμείο ή Ασφαλιστική Εταιρεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις το αντίγραφο της απόδειξης και των άλλων δικαιολογητικών, θα πρέπει να συνοδεύεται με βεβαίωση του Ασφαλιστικού Ταμείου, στο οποίο υποβλήθηκε, με λεπτομερή ανάλυση της κάλυψης και η αποζημίωση θα είναι το 100% του ποσού που δεν αποζημιώθηκε, με μέγιστο ποσό την αποζημίωση που θα πληρωνόταν, αν η απαίτηση υποβαλλόταν αρχικά στο Ταμείο. Στις περιπτώσεις αυτές, καλό θα ήταν το μέλος να ενημερώνει το Ταμείο για την υποβολή της απαίτησής του σε άλλο Οργανισμό και την πιθανότητα υποβολής της απαίτησης για το υπόλοιπο εκπρόθεσμα. Η) ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Όσοι παροχείς υπηρεσιών δεν θέλουν να ακολουθήσουν τις διαδικασίες του Ταμείου θέτουν τον εαυτό τους εκτός των συνεργατών του Ταμείου και οι υπηρεσίες τους δεν θα καλύπτονται. Θ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Κάθε συνάδελφος θα συγκεντρώνει τα έντυπα και τις αποδείξεις του και το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα, θα συμπληρώνει το συγκεντρωτικό έντυπο Γ-10/09 και θα τις αποστέλλει μαζί με όλα τα 3

4 δικαιολογητικά στον εντεταλμένο αντιπρόσωπο του Ταμείου, όπως αυτός έχει οριστεί από τη Διαχειριστική Επιτροπή για κάθε Τράπεζα / Υπηρεσία σε κάθε επαρχία. Αποδείξεις πέραν των τριών μηνών δεν θα γίνονται αποδεκτές από το Ταμείο. Συνιστούμε στους συναδέλφους να αποστέλλουν τις απαιτήσεις τους μηνιαίως, άσχετα με το ποσό της απαίτησης. Για διευκόλυνση της διεκπεραίωσης, οι απαιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται, αφού συμπληρωθούν ορθά, καθαρά και με επιμέλεια τα σχετικά έντυπα και αφού επισυναφθούν πίσω από τα έντυπα όλα τα σχετικά δικαιολογητικά. Τονίζουμε ότι κάθε μέλος δικαιούται να υποβάλει μόνο μία απαίτηση κάθε μήνα. Ι) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 2000 ΕΥΡΩ Απαιτήσεις πέραν των 2000 Ευρώ μπορούν να αποστέλλονται στο Ταμείο απευθείας, οποιαδήποτε μέρα του μήνα και θα γίνεται προσπάθεια να διεκπεραιώνονται και να πληρώνονται το συντομότερο. ΙΑ) ΚΑΛΥΨΕΙΣ Το Ταμείο θα αποζημιώνει με τα ποσά / ποσοστά που αναφέρονται στον Πίνακα Ι (επισυνάπτεται) λαμβάνοντας υπόψη το σημείο Ε πιο πάνω και νοουμένου ότι τηρήθηκαν πιστά οι κανονισμοί του Ταμείου. ΙΒ) ΨΕΥΔΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Ή ΨΕΥΔΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Όποιο μέλος υποβάλει ψευδή δικαιολογητικά ή ψευδείς παραστάσεις θα τιμωρείται με βάση τις πρόνοιες του καταστατικού του Ταμείου και θα διακόπτεται η συνεργασία του Ταμείου με τον παροχέα που συνήργησε στην εξαπάτηση του Ταμείου. ΙΓ) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ Το Ταμείο δεν αποζημιώνει θεραπεία ή περίθαλψη που δεν εμπίπτει στα πλαίσια της συμβατικής ιατρικής ή δεν είναι αναγνωρισμένη ιατρική πρακτική. Περίθαλψη και παραμονή σε κέντρα αποκατάστασης, λουτροπόλεις, κέντρα υδατοθεραπείας, οίκους ευγηρίας ή οποιοδήποτε παρόμοιο μέρος δεν καλύπτονται. ΙΔ) ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Το Προεδρείο έχει το δικαίωμα να ζητά διευκρινίσεις από τα μέλη ή/και τον θεράποντα ιατρό, ή/και τον παροχέα άλλης υπηρεσίας, ή/και το φαρμακοποιό για οποιαδήποτε απαίτηση κρίνει ότι είναι απαραίτητο. Επίσης το Προεδρείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το μέλος να προσκομίσει τα αποτελέσματα ειδικών εξετάσεων (ακτινογραφίες, καρδιογραφήματα, υπερηχογραφήματα, βιοψίες κλπ) για τις οποίες υπέβαλε απαίτηση. 4

5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 01. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ / ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ: (α) Θα αποζημιώνεται με βάση τον Πίνακα Ι. Τονίζουμε την ανάγκη για ορθή συμπλήρωση του Εντύπου Α-10/09 από το γιατρό, καθώς και την έκδοση στο όνομα του ασθενή επίσημης, πρωτότυπης, αριθμημένης, σφραγισμένης και υπογεγραμμένης απόδειξης (Παράγραφος ΣΤ - Αποδείξεις πιο πάνω), η οποία θα επισυνάπτεται στο Έντυπο Α- 10/09 κατά την υποβολή της απαίτησης στο Ταμείο. Επίσης τονίζουμε ότι κάθε προσφερόμενη υπηρεσία, καθώς και το κόστος της, θα πρέπει να αναγράφεται ξεχωριστά. (β) Στις περιπτώσεις που το συνολικό ποσό που χρεώνει ο θεράπων ιατρός, για τη επίσκεψη και τη διαγνωστική εξέταση (π.χ. υπερηχογραφήματα, βυθομετρήσεις, ακουογραφήματα κλπ) είναι μεγαλύτερο της συνήθους χρέωσης της ιατρικής εξέτασης, τότε το ποσό μέχρι και τη συνήθη χρέωση της ιατρικής εξέτασης αποζημιώνεται σύμφωνα με την αναφερόμενη στον Πίνακα Ι αποζημίωση για την Ιατρική Επίσκεψη / Διαγνωστική Εξέταση και το υπόλοιπο ως εξειδικευμένη εξέταση. Επισκέψεις για συνταγογράφηση ή για συμπλήρωση επαναλαμβανόμενης συνταγής ή για εξέταση αποτελεσμάτων εξειδικευμένων εξετάσεων στις οποίες παρέπεμψε ο γιατρός δεν θα καλύπτονται, εφόσον χρεώθηκε ήδη επίσκεψη. Επίσης δεν αποζημιώνονται χρεώσεις για ιατρικές εκθέσεις, περιλαμβανομένων των δελτίων υγείας αθλητών. 02. ΦΑΡΜΑΚΑ: Θα καλύπτονται μόνο τα συνταγογραφούμενα φάρμακα τα οποία συνέστησε και ανέγραψε ο γιατρός στο Έντυπο Α- 10/09 και νοουμένου ότι αυτά είναι στον κατάλογο των φαρμακευτικών προϊόντων των φαρμακευτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτήσεων για φάρμακα, η προσκόμιση ηλεκτρονικής, πρωτότυπης απόδειξης, η οποία να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην Παράγραφο ΣΤ (Αποδείξεις) πιο πάνω και στην οποία θα αναγράφονται όλα τα φάρμακα αναλυτικά και να είναι εκδομένη στο όνομα του ασθενή, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση του μέλους. Σε περίπτωση που η ταμειακή μηχανή του φαρμακείου, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, τότε θα πρέπει η απόδειξη της μηχανής να συνοδεύεται από χειρόγραφη απόδειξη του φαρμακείου, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, η οποία επίσης θα πρέπει να αναγράφει αναλυτικά όλα τα φάρμακα. Στην περίπτωση αυτή η ημερομηνία της χειρόγραφης απόδειξης πρέπει να είναι η ίδια με την ημερομηνία της απόδειξης της μηχανής. Στην περίπτωση που τα φάρμακα θα τα συστήσει οδοντίατρος (που δεν συμπληρώνει το Έντυπο Α-10/09), θα πρέπει απαραίτητα η απαίτηση να συνοδεύεται από τη συνταγή του οδοντίατρου (ή αντίγραφό της). Επαναλαμβανόμενες Συνταγές: Αγορά φαρμάκων για θεραπεία χρόνιων ασθενειών ή θεραπεία μεγάλης διάρκειας πρέπει να συνοδεύεται κάθε φορά από φωτοαντίγραφο της ιατρικής βεβαίωσης (επαναλαμβανόμενη συνταγή - Έντυπο 5-10/09 ) εγκεκριμένης από το ΤΥ-ΕΤΥΚ. Το Έντυπο 5-10/09 θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται από το γιατρό του μέλους ή του εξαρτωμένου και θα υποβάλλεται στο ΤΥ-ΕΤΥΚ. Το Προεδρείο θα εξετάζει την επαναλαμβανόμενη συνταγή με τη βοήθεια γιατρού - συνεργάτη του Ταμείου. Οι επαναλαμβανόμενες συνταγές θα πρέπει να αφορούν φάρμακα για καθημερινή ή επαναλαμβανόμενη σε τακτά χρονικά διαστήματα χρήση. Φάρμακα που θα πρέπει χρησιμοποιούνται όταν χρειάζεται (PRN) δεν εμπίπτουν στα πλαίσια των επαναλαμβανόμενων συνταγών και δεν θα εγκρίνονται. Τα φάρμακα αυτά, αν τα κρίνει απαραίτητα ο θεράπων ιατρός, θα πρέπει να συνταγογραφούνται στο Έντυπο Α-10/09, κατά την επίσκεψη. Η εγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη συνταγή θα επιστρέφεται στο μέλος και αντίγραφό της θα πρέπει να επισυνάπτεται σε κάθε απαίτηση που αφορά τα φάρμακα αυτά. Απαιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με αντίγραφο εγκεκριμένης 5

6 από το Ταμείο επαναλαμβανόμενης συνταγής δεν θα γίνονται δεκτές. Οι ιατρικές βεβαιώσεις για επαναλαμβανόμενες συνταγές θα πρέπει να έχουν μέγιστη χρονική διάρκεια τους 12 μήνες. Τα επαναλαμβανόμενα φάρμακα θα υποβάλλονται στο συγκεντρωτικό δελτίο απαίτησης (Έντυπο Γ-10/09). Επισημαίνεται ότι ορισμένα είδη δεν θα καλύπτονται, έστω κι αν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και έστω και αν έχουν συνταγογραφηθεί από γιατρό. Μεταξύ άλλων δεν θα καλύπτονται τα ακόλουθα: Συμπληρώματα διατροφής Πολυβιταμίνες Φάρμακα / Σκευάσματα αδυνατίσματος Φάρμακα για φακούς επαφής Αντισυλληπτικά Διεγερτικά Δυναμωτικά των μαλλιών ή είδη κατά της τριχόπτωσης Αντιηλιακά Φάρμακα για ψείρες ή πιτυρίδα Παστίλιες του λαιμού Σαπούνια ή σαμπουάν οποιασδήποτε φύσεως Καλλυντικά Προστατευτικά παρασκευάσματα για προστασία από τα κουνούπια Ενυδατικές κρέμες Οδοντόκρεμες όλων των τύπων Στοματικά διαλύματα (mouthwash) Γάλατα και τροφές βρεφών/νηπίων Κρέμες για ακμή Κρέμες για ραγάδες Ο πιο πάνω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός, αλλά υποβοηθητικός για να κατανοήσει ο καθένας τον προσανατολισμό του Ταμείου όσον αφορά τα φάρμακα που καλύπτει. 03. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (α) ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Θα καλύπτονται μόνο όσες συνέστησε ο γιατρός στο Έντυπο Α-10/09 και οι οποίες θα γίνονται σε Χημείο / Κλινικό Εργαστήριο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των συνεργατών του Ταμείου. Ο κατάλογος αυτός είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Ταμείου την οποία μπορείτε να βρείτε ως Σύνδεσμο (Link) στην ιστοσελίδα της ΕΤΥΚ Στην ανάρτηση γίνεται συνεχής επικαιροποίηση. Οι ανάλογες εργασίες / αναλύσεις που συνέστησε ο γιατρός θα συμπληρώνονται από το κλινικό εργαστήριο σε ειδικό έντυπο. Το ειδικό έντυπο το προμηθεύει στα κλινικά εργαστήρια το ΤΥ-ΕΤΥΚ. Το κλινικό εργαστήριο θα συμπληρώνει τα στοιχεία του στο ειδικό έντυπο, όπως επίσης και τα στοιχεία του μέλους ή και του ασθενούς / εξαρτώμενου και θα υπογράφουν, τόσο το μέλος ή ο ασθενής, όσο και ο αρμόδιος υπεύθυνος του κλινικού εργαστηρίου. Το μέλος θα καταβάλλει στο κλινικό εργαστήριο το 15% του κόστους των εργασιών / αναλύσεων, με βάση τις εκάστοτε συμφωνημένες με τα κλινικά εργαστήρια που συνεργάζονται με το Ταμείο τιμές και το κλινικό εργαστήριο θα εκδίδει απόδειξη την οποία το μέλος θα υπογράφει. Το ειδικό έντυπο μαζί με την απόδειξη πληρωμής του 15% του κόστους και αντίγραφο του εντύπου απαίτησης θα αποστέλλεται από τα κλινικά εργαστήρια στο ΤΥ-ΕΤΥΚ στο τέλος κάθε μήνα, για πληρωμή του υπόλοιπου ποσού. 6

7 Επαναλαμβανόμενες Αναλύσεις: Για ασθένειες όπου χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση, θα υποβάλλεται στο Ταμείο ιατρική βεβαίωση για επαναλαμβανόμενες εργαστηριακές εξετάσεις (Έντυπο 6-10/09) στην οποία θα αναγράφονται οι εργαστηριακές εξετάσεις και η συχνότητά τους. Το Έντυπο 6-10/09 θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται από το γιατρό του μέλους ή του εξαρτωμένου και θα υποβάλλεται στο ΤΥ-ΕΤΥΚ. Οι ιατρικές βεβαιώσεις για επαναλαμβανόμενες αναλύσεις θα πρέπει να έχουν μέγιστη χρονική διάρκεια τους 12 μήνες. Το Προεδρείο θα εξετάζει την ιατρική βεβαίωση (Έντυπο 6-10/09) με τη βοήθεια γιατρού - συνεργάτη του Ταμείου. Το έντυπο, στο οποίο θα σημειώνεται η έγκριση ή η απόρριψη θα επιστρέφεται στο μέλος, για να το παραδίδει στο κλινικό εργαστήριο κάθε φορά που θα γίνεται η ανάλυση. Απαιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με αντίγραφο του εγκριμένου από το Ταμείο Εντύπου 6-10/09 δεν θα γίνονται δεκτές. Τυχόν αναλύσεις των οποίων οι τιμές δεν είναι συμφωνημένες με τα κλινικά εργαστήρια ή διεξάγονται σε εξειδικευμένα κέντρα και τις έχει συστήσει ο γιατρός, θα καλύπτονται από το Ταμείο στο ποσοστό που αναφέρεται στον Πίνακα Ι, νοουμένου ότι υποβληθεί από το μέλος απόδειξη πληρωμής, η οποία να είναι πρωτότυπη και επίσημη και να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην Παράγραφο ΣΤ των κανονισμών (Αποδείξεις) πιο πάνω, μαζί με το παραπεμπτικό του γιατρού. (β) ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ (και άλλες διαγνωστικές εξετάσεις) Για τις εξετάσεις αυτές το Ταμείο συνεργάζεται με το σύνολο σχεδόν των εξειδικευμένων διαγνωστικών κέντρων που τις παρέχουν, στη βάση συγκεκριμένης διαδικασίας και συμφωνημένων τιμών. Ο κατάλογος των κέντρων αυτών είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Ταμείου, την οποία μπορείτε να βρείτε ως Σύνδεσμο (Link) στην ιστοσελίδα της ΕΤΥΚ όπου και γίνεται συνεχής επικαιροποίηση. Με βάση την εν λόγω διαδικασία: Το μέλος αποτείνεται στο Διαγνωστικό Κέντρο για εξετάσεις, με βάση την παραπομπή του θεράποντος ιατρού στο Έντυπο Α-10/09. Το μέλος καταβάλλει στο Διαγνωστικό Κέντρο το 15% του κόστους των υπηρεσιών, όπως αυτό προκύπτει από το συμφωνημένο τιμοκατάλογο. Το Διαγνωστικό Κέντρο εκδίδει απόδειξη για το 15%, στην οποία υπογράφει το μέλος ως πληρώσας, και η απόδειξη παραμένει στο Διαγνωστικό Κέντρο και επισυνάπτεται στο έντυπο απαίτησης του Κέντρου προς το ΤΥ-ΕΤΥΚ για την καταβολή από το ΤΥ-ΕΤΥΚ του υπόλοιπου ποσού. Το Διαγνωστικό Κέντρο συμπληρώνει τα στοιχεία του στο ειδικό έντυπο, όπως επίσης και τα στοιχεία του μέλους ή / και του ασθενούς / εξαρτωμένου και θα υπογράφουν, τόσο το μέλος ή ο ασθενής / εξαρτώμενο όσο και ο αρμόδιος υπεύθυνος του Διαγνωστικού Κέντρου. Το ΤΥ-ΕΤΥΚ αποζημιώνει τα Διαγνωστικά Κέντρα μόνο για τις υπηρεσίες για τις οποίες υπάρχει σύσταση / παραπομπή ιατρού στο Έντυπο του Ταμείου Α-10/09. Σημειώνουμε ότι τα μέλη του Ταμείου μπορούν να υποβληθούν σε διαγνωστικές εξετάσεις και σε οποιοδήποτε άλλο διαγνωστικό κέντρο, πέραν αυτών που έχουν συμφωνία με το Ταμείο και να υποβάλουν την απαίτησή τους στο Ταμείο για αποζημίωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αποζημίωση θα είναι ίση με το 85% των συμφωνημένων με τα συνεργαζόμενα κέντρα τιμών. Τυχόν διαγνωστικές εξετάσεις που δεν είναι συμφωνημένες με τα διαγνωστικά κέντρα και τις έχει συστήσει ο γιατρός θα καλύπτονται από το Ταμείο στο ποσοστό που αναφέρεται στον Πίνακα Ι, νοουμένου ότι υποβληθεί από το μέλος απόδειξη πληρωμής, η οποία να είναι πρωτότυπη και επίσημη και να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην Παράγραφο ΣΤ των κανονισμών (Αποδείξεις) πιο πάνω, μαζί με την παραπομπή του γιατρού στο Έντυπο Α-10/ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ Για κάθε φυσιολογικό τοκετό θα παραχωρείται εφάπαξ ποσό, σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα Ι, αφού προσκομιστεί αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης μαζί με αναλυτική κατάσταση ή/και τιμολόγιο εξόδων. Το εφάπαξ ποσό καλύπτει και την παρουσία του παιδίατρου στον τοκετό. Τονίζουμε ότι τα πιο πάνω πρέπει να συνοδεύονται 7

8 από απόδειξη πληρωμής, η οποία να είναι πρωτότυπη και επίσημη και να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην Παράγραφο ΣΤ των κανονισμών (Αποδείξεις) πιο πάνω. Οι αποδείξεις πρέπει να εκδίδονται στο όνομα της μητέρας, η οποία θα πρέπει να καλύπτεται από το Ταμείο και θα πρέπει να συμπληρώνεται το Έντυπο Β-10/09, χωρίς να είναι απαραίτητο ο γιατρός να συμπληρώνει το μέρος που αφορά το ιστορικό. Στην περίπτωση που η μητέρα είναι εξαρτώμενο τέκνο ο τοκετός δεν καλύπτεται. 05. ΤΟΚΕΤΟΣ ΜΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ Για κάθε τοκετό με καισαρική τομή θα παραχωρείται εφάπαξ ποσό σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα Ι, αφού προσκομιστεί αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης μαζί με αναλυτική κατάσταση ή/και τιμολόγιο εξόδων. Το εφάπαξ ποσό καλύπτει και την παρουσία του παιδίατρου στον τοκετό. Τονίζουμε ότι τα πιο πάνω πρέπει να συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής, η οποία να είναι πρωτότυπη και επίσημη και να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην Παράγραφο ΣΤ των κανονισμών (Αποδείξεις). Οι αποδείξεις πρέπει να εκδίδονται στο όνομα της μητέρας, η οποία θα πρέπει να καλύπτεται από το Ταμείο και θα πρέπει να συμπληρώνεται το Έντυπο Β-10/09 χωρίς να είναι απαραίτητο ο γιατρός να συμπληρώνει το μέρος που αφορά το ιστορικό. Στην περίπτωση που η μητέρα είναι εξαρτώμενο τέκνο ο τοκετός δεν καλύπτεται. 06. ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Για οποιαδήποτε επέμβαση πρέπει να συμπληρώνεται το Έντυπο Β-10/09 που αφορά τις επεμβάσεις και να προσκομίζονται όσα δικαιολογητικά αναφέρονται στο έντυπο. Θα αποζημιώνεται το συνολικό κόστος της επέμβασης, περιλαμβανόμενων των φαρμάκων, διαγνωστικών εξετάσεων κλπ, βάσει του συνημμένου Πίνακα Ι, εκτός από την παραμονή, η οποία θα καλύπτεται βάσει του ποσού που αναγράφεται στον εν λόγω Πίνακα. Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η παραμονή σε νοσοκομείο ή κλινική, χωρίς απαραίτητα να γίνει επέμβαση, ισχύουν οι κανονισμοί της πιο πάνω παραγράφου και συμπληρώνεται το Έντυπο Β-10/09. Πλαστικές Εγχειρήσεις Πλαστικές εγχειρήσεις ή επισκέψεις σε πλαστικούς χειρούργους δεν καλύπτονται. Θα εξετάζονται από το Ταμείο μόνο περιπτώσεις που αφορούν ατυχήματα ή περιπτώσεις που η ανάγκη πλαστικής επέμβασης προήλθε από άλλη σοβαρή ασθένεια, όπως για παράδειγμα μαστεκτομή. Εδώ χρειάζεται η προέγκριση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου, γι αυτό το μέλος θα πρέπει να υποβάλει αίτημα στο Ταμείο, το οποίο, αν εγκριθεί, τότε πρέπει να ακολουθηθεί η συνηθισμένη διαδικασία που αναφέρεται πιο πάνω. 07. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ / ΚΛΙΝΙΚΗ Η παραμονή σε νοσοκομείο / κλινική αποζημιώνεται με βάση το ποσό που αναφέρεται στο συνημμένο Πίνακα Ι. 08. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ (ΑΠΟΞΕΣΗ / ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΛΠ) Όσον αφορά τις επεμβάσεις, γι αυτές ισχύουν οι κανονισμοί που αναφέρονται στην Παράγραφο 06 πιο πάνω. Θα συμπληρώνεται το Έντυπο Β-10/09 και θα προσκομίζονται οι ανάλογες αποδείξεις. 8

9 Για οποιεσδήποτε άλλες γυναικολογικές εξετάσεις θα συμπληρώνεται το Έντυπο Α-10/09 του Ταμείου και θα καλύπτονται στα ποσά/ποσοστά που αναγράφονται στο συνημμένο Πίνακα Ι. Η τοποθέτηση ενδομήτριου σπειράματος δεν καλύπτεται. 09. ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θα πληρώνεται με βάση τα προκαθορισμένα ποσά / ποσοστά, όπως αυτά παρουσιάζονται στο συνημμένο Πίνακα Ι. Συμπληρώνεται από το γιατρό το Έντυπο Α-10/ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Για τις φυσιοθεραπείες απαιτείται παραπεμπτικό ειδικού ιατρού και προέγκριση από το ΤΥ-ΕΤΥΚ. Για το λόγο αυτό το παραπεμπτικό, στο οποίο απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται, πέραν της διάγνωσης, η διάρκεια και η συχνότητα της απαιτούμενης φυσιοθεραπείας (απαιτούμενος αριθμός συνεδριών), θα πρέπει να υποβάλλεται, πριν την έναρξη της θεραπείας, για θεώρηση και έγκριση από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου ή / και από γιατρό - συνεργάτη του Ταμείου, κατά την κρίση της Επιτροπής. Η έγκριση του Ταμείου, θα επιστρέφεται στο μέλος για να επισυνάπτεται στην απαίτηση με την ολοκλήρωση της θεραπείας (ή αντίγραφό της, κάθε φορά, αν η απαίτηση θα υποβληθεί σταδιακά). Η απαίτηση, πέραν της έγκρισης, θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από απόδειξη πληρωμής, η οποία να είναι πρωτότυπη και επίσημη και να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην Παράγραφο ΣΤ των κανονισμών (Αποδείξεις). Αν η πληρωμή γίνεται τμηματικά, τότε πρέπει να υποβάλλεται για κάθε επίσκεψη ξεχωριστή απόδειξη πληρωμής εκδομένη την ημερομηνία της επίσκεψης. Αν η φυσιοθεραπεία πληρωθεί στο τέλος, τότε πρέπει να αναγράφονται στην απόδειξη οι ημερομηνίες που έγινε φυσιοθεραπεία με βάση το παραπεμπτικό του γιατρού. Σε αυτή την περίπτωση, αν το ποσό είναι πέραν των 200, τότε η πληρωμή πρέπει να γίνει με επιταγή ή κάρτα, ως αναφέρεται στην Παράγραφο Γ των κανονισμών. Απαίτηση για Φυσιοθεραπεία υποβάλλεται στο συγκεντρωτικό Έντυπο Γ-10/09. Η φυσιοθεραπεία πρέπει να γίνεται από φυσιοθεραπευτή, ο οποίος κατέχει άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος και είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο φυσιοθεραπευτών της Δημοκρατίας. 11. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Η απαίτηση για καρδιολογικές εξετάσεις (καρδιογράφημα, τεστ κοπώσεως, υπερηχοκαρδιογράφημα και άλλες συναφείς καρδιολογικές εξετάσεις) πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη πληρωμής, η οποία να είναι πρωτότυπη και επίσημη και να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην Παράγραφο ΣΤ των κανονισμών (Αποδείξεις). Αν οι σχετικές εξετάσεις γίνουν από τον ειδικό γιατρό, τότε δεν χρειάζεται παραπεμπτικό, αλλά να αναγράφεται ξεχωριστά στο Έντυπο Α-10/09 και στην απόδειξη πληρωμής το ποσό για την επίσκεψη. Σε περίπτωση παραπομπής στον ειδικό γιατρό, από γιατρό άλλης ειδικότητας, η παραπομπή πρέπει να γίνεται στο Έντυπο Α-10/09 του Ταμείου. 12. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ Η απόδειξη πληρωμής πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από παραπομπή του θεράποντος ιατρού στο Έντυπο Α-10/09. Αν οι σχετικές εξετάσεις γίνουν από το θεράποντα ιατρό, τότε δεν χρειάζεται παραπεμπτικό, αλλά να αναφέρεται η εξέταση στο Έντυπο Α-10/09 και στην απόδειξη πληρωμής. 9

10 13. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Θα καλύπτονται μόνο όσες συνέστησε ο γιατρός στο Έντυπο Α-10/09. Στις περιπτώσεις που οι ακτινογραφίες γίνουν από το θεράποντα ιατρό δεν χρειάζεται παραπεμπτικό, αφού αυτές θα αναγράφονται στο Έντυπο Α-10/09 από το γιατρό. Αν τις ακτινογραφίες τις συστήσει οδοντίατρος (που δεν συμπληρώνει το Έντυπο Α-10/09), θα πρέπει απαραίτητα η απαίτηση να συνοδεύεται από το παραπεμπτικό του οδοντίατρου (ή αντίγραφό του). Στην περίπτωση αυτή η απαίτηση αποζημιώνεται με το ποσοστό που προβλέπεται στον Πίνακα Ι για τα οδοντιατρικά. 14. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Στις περιπτώσεις που μέλος του Ταμείου ή εξαρτώμενό του θα μεταβεί στο εξωτερικό για γνωμάτευση, θεραπεία ή επέμβαση, θα πρέπει εκ των προτέρων να υποβάλει προς το Προεδρείο αίτηση μετάβασης στο εξωτερικό, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο (Έντυπο 7-10/09). Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση γιατρού και θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρει το αναμενόμενο κόστος. Σε εξαιρετικές και πολύ επείγουσες περιπτώσεις και αν δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες, η προσυνεννόηση με το Προεδρείο μπορεί να γίνεται τηλεφωνικώς και να υποβάλλεται το έντυπο αίτησης μεταγενέστερα. Η αίτηση για κάλυψη γι αυτές τις περιπτώσεις θα ικανοποιείται ανάλογα με τη σοβαρότητα, την αναγκαιότητα και τα δεδομένα κάθε περίπτωσης και νοουμένου ότι τα οικονομικά του Ταμείου το επιτρέπουν. Οι θεραπείες εξωτερικού θα καλύπτονται με βάση τις αντίστοιχες χρεώσεις που ισχύουν στην Κύπρο και τα αντίστοιχα ποσοστά του συνημμένου Πίνακα Ι. Ειδικές περιπτώσεις θα εξετάζονται από το Προεδρείο. Στην απαίτηση για αποζημίωση θεραπείας στο εξωτερικό, θα πρέπει να επισυνάπτεται η σχετική έγκριση του Ταμείου καθώς και το Έντυπο 8, το οποίο θα αποστέλλεται στο μέλος μαζί με την έγκριση του αιτήματός του και το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνεται από το νοσοκομείο ή το θεράποντα ιατρό, με την ολοκλήρωση της θεραπείας του. Τονίζουμε ότι πρέπει να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως θα απαιτούσε το Ταμείο, αν η θεραπεία γινόταν στη Κύπρο. Τα δικαιολογητικά και τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα, είτε στα ελληνικά, είτε στα αγγλικά. 15. ΔΙΑΦΟΡΑ Στην κατηγορία αυτή θα περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε απαιτήσεις για ειδικά εργαλεία, θεραπευτικά μέσα και άλλα, πάντοτε, όταν αφορούν σχετική ασθένεια (προσκομίζοντας το ανάλογο παραπεμπτικό / συνταγή του γιατρού, που θα αναφέρει τη διάγνωση και τους λόγους που το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι απαραίτητο). Η κάλυψη θα γίνεται με βάση το ποσοστό που αναφέρεται στο συνημμένο Πίνακα Ι. Η απαίτηση θα υποβάλλεται με το συγκεντρωτικό Έντυπο Γ-10/ ΣΚΕΛΕΤΟΙ Ή / ΚΑΙ ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΑ Ή / ΚΑΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ Θα αποζημιώνεται μέγιστο ποσό κάθε χρόνο (αναφέρεται στον Πίνακα Ι) για κάθε άτομο που καλύπτεται από το Ταμείο, για σκελετό ή/και φακούς για γυαλιά, ή/και για φακούς επαφής, ανεξαρτήτως του ποσού απαίτησης. Η απόδειξη πληρωμής να συνοδεύεται από συνταγή (μέτρηση) του οφθαλμίατρου ή εγκεκριμένου οπτικού. Η απαίτηση θα υποβάλλεται με το συγκεντρωτικό Έντυπο Γ-10/09. 10

11 17. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ Καλύπτονται όλες οι συνήθεις και αναγκαίες οδοντιατρικές εργασίες (σφράγισμα, εξαγωγή δοντιού, ακτινογραφία, πανοραμική ακτινογραφία, απονεύρωση, θεραπεία περιοδοντίτιδας, ουλίτιδα, καθαρισμός και φθορίωση) με το ποσοστό που αναφέρεται στον Πίνακα Ι. Η πληρωμή για οδοντιατρικές εργασίες, θα πρέπει πάντοτε να γίνεται είτε με κάρτα είτε με επιταγή, ανεξαρτήτως ποσού. Στην απόδειξη πληρωμής θα αναγράφεται ο αριθμός της επιταγής ή θα επισυνάπτεται στην απόδειξη το αντίγραφο της πληρωμής με κάρτα. Το Προεδρείο του Ταμείου, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση αντίγραφου κατάστασης λογαριασμού που να παρουσιάζει την πληρωμή της συγκεκριμένης επιταγής ή / και αντίγραφο της επιταγής. Η πληρωμή με επιταγή ή κάρτα μόνο μέρους του ποσού δεν θα γίνεται αποδεχτή, και ως εκ τούτου, αν το ποσό της επιταγής ή της πληρωμής με κάρτα δεν είναι το ίδιο με το ποσό της απόδειξης, η απαίτηση θα απορρίπτεται στο σύνολό της. Απαιτήσεις πέραν των πρέπει να συνοδεύονται από ακτινογραφία/ες, όπου θα φαίνεται το πρόβλημα το οποίο επέβαλε τη σχετική θεραπεία, καθώς και αντίγραφο της εξαργυρωμένης επιταγής, με την οποία πληρώθηκε η υπηρεσία ή αντίγραφο της πληρωμής με κάρτα. Η κάλυψη των μη συνηθισμένων οδοντιατρικών εργασιών θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του Προεδρείου, το οποίο θα αξιολογεί την περίπτωση και θα ικανοποιεί την απαίτηση ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του Ταμείου, αλλά με ποσοστό, όχι μεγαλύτερο του αναφερόμενου στον Πίνακα Ι. Ορθοδοντική Θεραπεία: Μετά το πέρας της θεραπείας θα υποβάλλεται έκθεση από το θεράποντα ορθοδοντικό, όπου θα αναφέρεται το πρόβλημα που υπήρχε, το είδος της θεραπείας που εφαρμόστηκε, αν αφορούσε άνω και κάτω γνάθο ή μόνο μία γνάθο, καθώς και βεβαίωση ότι η θεραπεία έχει ολοκληρωθεί, και θα συνοδεύεται από την τελευταία απόδειξη πληρωμής, καθώς και με αντίγραφο της κάρτας πληρωμών. Για πλήρη θεραπευτική ορθοδοντική θεραπεία για κάθε γνάθο θα καταβάλλεται, μέχρι και το αναφερόμενο στο συνημμένο Πίνακα Ι ποσό, εφάπαξ / μόνο μία φορά για κάθε άτομο. Για όλες τις άλλες μορφές ορθοδοντικής θεραπείας θα καταβάλλεται αποζημίωση κατ αναλογία. Επίσης θα καταβάλλεται αναλογία του εφάπαξ ποσού, στις περιπτώσεις που η απαίτηση είναι χαμηλότερη της συνήθους και λογικής τιμολόγησης. Αποδείξεις για οδοντιατρικά υποβάλλονται με το συγκεντρωτικό Έντυπο Γ-10/ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ: Εργοθεραπεία Λογοθεραπεία Υδροθεραπεία Μουσικοθεραπεία Ειδικοί Παιδαγωγοί Κινησιολόγοι Οστεοπαθητικοί Χειροπράκτες Ρεφλεξολόγοι Οι πιο πάνω θεραπείες / υπηρεσίες / θεραπευτές δεν καλύπτονται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα για άτομα με ειδικές ανάγκες, το μέλος θα πρέπει εκ των προτέρων να υποβάλει σχετική αίτηση προς το Προεδρείο, συνοδευόμενη από ιατρική έκθεση εξειδικευμένου γιατρού, στην οποία θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται οι λόγοι που χρειάζεται η συγκεκριμένη θεραπεία, καθώς και η συχνότητα και η διάρκειά της και το κόστος κάθε συνεδρίας. 11

12 Το Προεδρείο θα εξετάζει την αίτηση με τη βοήθεια γιατρού - συνεργάτη του Ταμείου. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος, η έγκριση θα αποστέλλεται στο μέλος, για να επισυνάπτεται στις απαιτήσεις του. Απαιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από την έγκριση του Ταμείου θα απορρίπτονται. Απαιτήσεις για τις πιο πάνω θεραπείες και νοουμένου ότι έχουν εγκριθεί, θα υποβάλλονται με το συγκεντρωτικό Έντυπο Γ-10/09. Το ποσοστό κάλυψης αποφασίζεται από το Προεδρείο, κατά τρόπο ομοιόμορφο. 19. ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Ψυχολόγοι Ποδίατροι Διαιτολόγοι / Διατροφολόγοι Ομοιοπαθητική Αγωγή (νοουμένου ότι χορηγείται από εγκεκριμένο ιατρό) Για τις πιο πάνω θεραπείες / θεραπευτές χρειάζεται προέγκριση από το Ταμείο. Το μέλος πρέπει να αποτείνεται γραπτώς στη Διαχειριστική Επιτροπή υποβάλλοντας αίτημα, το οποίο να συνοδεύεται από παραπομπή του θεράποντος ιατρού και με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά. Οι απαιτήσεις για τις πιο πάνω θεραπείες πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από αντίγραφο της έγκρισης του Ταμείου και να υποβάλλονται με το συγκεντρωτικό Έντυπο Γ-10/09. Το ποσοστό κάλυψης αποφασίζεται από το Προεδρείο, κατά τρόπο ομοιόμορφο. ΑΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Ή ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ Αν υπάρχει απορία ή αμφιβολία, τότε το μέλος πρέπει να αποτείνεται εκ των προτέρων στο Ταμείο για να διευκρινίζει αν μια θεραπεία καλύπτεται ή όχι. 20. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ Οι απαιτήσεις για εμβολιασμούς από παιδίατρους θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από αντίγραφο της κάρτας εμβολιασμών του παιδιού. 21. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΥΩΠΙΑΣ ΜΕ LASER Οι γαστρεντερολογικές εξετάσεις (κολονοσκόπηση, γαστροσκόπηση, λαπαροσκόπηση κλπ), καθώς και άλλες ειδικές εξετάσεις όπως η μαστογραφία και η θεραπεία μυωπίας ματιών με Laser, θα καλύπτονται με βάση τον Πίνακα Ι. Απαιτήσεις για τα πιο πάνω πρέπει να υποβάλλονται με το Έντυπο Β-10/09, εκτός της μαστογραφίας που θα υποβάλλεται με το Έντυπο Α-10/09. Αν η μαστογραφία δεν είναι στα πλαίσια επίσκεψης στο γιατρό, αλλά αφορά τακτικό ετήσιο έλεγχο, τότε η απαίτηση θα υποβάλλεται με το συγκεντρωτικό Έντυπο Γ-10/09. (α) Γαστρεντερολογικές εξετάσεις: Όσον αφορά τις γαστρεντερολογικές εξετάσεις (κολονοσκόπηση, γαστροσκόπηση κλπ), μαζί με την απαίτηση, εκεί όπου ισχύει, πρέπει να υποβάλλονται και τα αποτελέσματα της βιοψίας. (β) Θεραπεία μυωπίας ματιών με Laser: Η θεραπεία μυωπίας ματιών με Laser αποζημιώνεται με το αναφερόμενο στον Πίνακα Ι ποσό, εφάπαξ / μόνο μια φορά για κάθε άτομο, μόνο στις περιπτώσεις που αυτή κρίνεται απαραίτητη. Στις περιπτώσεις αυτές το μέλος 12

13 υποβάλλει την αίτησή του εκ των προτέρων συνοδευόμενη με ιατρική έκθεση, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τη συγκεκριμένη θεραπεία. Το Προεδρείο θα εξετάζει την αίτηση με τη βοήθεια γιατρού - συνεργάτη του Ταμείου. (γ) Μαστογραφία: Αποζημιώνεται κάθε φορά με μέγιστο ποσό το αναφερόμενο στον Πίνακα Ι. Οι αποδείξεις υποβάλλονται συνημμένες στο συγκεντρωτικό Έντυπο Γ-10/ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ / ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Θα παραχωρείται μέχρι και το ποσό που αναγράφεται στο συνημμένο Πίνακα Ι εφάπαξ / μόνο μια φορά, εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις πληρωμές / θεραπείες που έχουν γίνει. Οι αποδείξεις θα πρέπει να εκδίδονται στο όνομα της μέλλουσας μητέρας, η οποία θα πρέπει να καλύπτεται από το Ταμείο και να υποβάλλονται με το συγκεντρωτικό έντυπο Γ-10/09. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ: Α) Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΡΙΝΕΙ ΣΚΟΠΙΜΟ Ή / ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ. Β) ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟ- ΕΔΡΕΙΟ. Γ) ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ 3 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ. Δ) ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ. Ε) ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ: Δικαίωμα ένταξης υφιστάμενων εξαρτωμένων υπάρχει μόνο κατά την απόκτηση της ιδιότητας μέλους. Νέα εξαρτώμενα (σύζυγος / παιδιά ) πρέπει να εγγράφονται το αργότερο σε τρεις μήνες από το γάμο ή τη γέννηση. Η αίτηση γίνεται στο Έντυπο 1-10/09 και σ αυτό πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο συγκεκριμένο έντυπο, ανάλογα με την περίπτωση. Το εξαρτώμενο μέλος θα καλύπτεται από την ημερομηνία έναρξης της καταβολής της εισφοράς για λογαριασμό του στο Ταμείο. Εξαρτώμενα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να συνεχίσουν να καλύπτονται μέχρι και τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, νοουμένου ότι εξακολουθούν να είναι μαθητές ή υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά ή είναι φοιτητές/τριες. Αν οι πιο πάνω προϋποθέσεις κάλυψης πάψουν να υφίστανται, είναι υποχρέωση του μέλους να ενημερώσει, χωρίς καθυστέρηση, το Ταμείο, για να σταματήσει η κάλυψη και η καταβολή της σχετικής εισφοράς της Τράπεζας και του ίδιου. ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 13

Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25 Οµαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2011 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 (Annual check-up) 1.8 1.9 / 1.10 1.11 / 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 (Annual check-up) 1.8 1.9 / 1.10 1.11 / 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ KAI ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ CARE 4U Τo ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟ µαρτυρεί ότι σε αντάλλαγµα της πληρωµής στην εταιρεία ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. (που στο εξής θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1664 4 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.40155/14631/601 Έγκριση Κανονισμού Υγείας Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β'/3-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis»

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 155 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008 Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» Η Εταιρία µε στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές:

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηματικές Λύσεις Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης 43284 / 01.03.2014 1 Αγαπητέ Συνεργάτη, Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ 0541 (ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) 1. θεράποντος Ιατρού, ενώ στην πίσω όψη τίθεται σφραγίδα & υπογραφή στην ένδειξη «ο εκτελέσας την εντολή» από το φαρμακείο.

ΚΑΕ 0541 (ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) 1. θεράποντος Ιατρού, ενώ στην πίσω όψη τίθεται σφραγίδα & υπογραφή στην ένδειξη «ο εκτελέσας την εντολή» από το φαρμακείο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ σελ. 2 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ σελ. 6 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ σελ. 8 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ σελ. 9 ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ σελ. 11 ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ σελ. 13 ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΙΣ σελ.14 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΟΠΥΥ - 26/9/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΟΠΥΥ - 26/9/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΟΠΥΥ - 26/9/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΡΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τον παρόντα Κανονισμό και στο πλαίσιο της σύμπραξης αφενός των μονάδων υγείας του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Kids Care Plus ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και το Ασφαλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 Αριθμός 18 Σε αυτή την έκδοση 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 31 32 32 34 35 35 35 Φόρος Εισοδήματος Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα»

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα» Πρόλογος Τόσα χρόνια όλοι δυστυχώς εκπαιδευτήκαμε να λειτουργούμε ως μονάδες. Το δύσκολο πια είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο. Η ομάδα, η ένωση. Ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως στέκεται

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα