ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ"

Transcript

1 TAMEIO YΓΕΙΑΣ ΕΤΥΚ ( ΤΥ-ΕΤΥΚ ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Α) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Η ορθή συμπλήρωση των εντύπων απαίτησης του Ταμείου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή και γρήγορη διεκπεραίωση των απαιτήσεων. Για κάθε ασθένεια / επίσκεψη σε γιατρό θα χρησιμοποιείται το Έντυπο Α-10/09 και θα ακολουθούνται πιστά όσα αναφέρονται στο έντυπο καθώς και οι κανονισμοί του Ταμείου. Για οποιεσδήποτε επεμβάσεις ή και παραμονή σε νοσοκομείο/κλινική θα χρησιμοποιείται το Έντυπο Β-10/09. Όλες οι άλλες υπηρεσίες θα αναγράφονται στο συγκεντρωτικό Έντυπο Γ-10/09. Τα έντυπα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα / αποδείξεις που προβλέπουν οι κανονισμοί. Το μέλος έχει στη διάθεσή του ουσιαστικά τρία έντυπα: (α) Το Έντυπο Α-10/09 που θα χρησιμοποιεί σε κάθε επίσκεψή του σε οποιονδήποτε γιατρό, πλην των οδοντιάτρων. (β) Το Έντυπο Β-10/09 που θα χρησιμοποιεί για οποιαδήποτε επέμβαση (μικρή ή μεγάλη) / παραμονή. (γ) Το Έντυπο Γ-10/09, το συγκεντρωτικό, το οποίο θα υποβάλλει στο Ταμείο κάθε τέλος του μήνα, στο οποίο θα επισυνάπτονται τα άλλα δύο έντυπα μαζί με τα δικαιολογητικά τους και στο οποίο θα αναγράφονται επίσης οι υπόλοιπες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα φυσιοθεραπείες, γυαλιά, οδοντιατρικά κλπ, για τις οποίες δεν συμπληρώνεται άλλο έντυπο. Σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή απαίτηση χωρίς τη συμπλήρωση των απαραιτήτων εντύπων του Ταμείου. Απλή υποβολή αποδείξεων θα απορρίπτεται. Τα πιο πάνω αναφερόμενα έντυπα επισυνάπτονται και συστήνεται στους συναδέλφους, ειδικά για τα έντυπα Α-10/09 και Β-10/09, να έχουν φωτοτυπίες μαζί τους, στο αυτοκίνητό τους ίσως, για δική τους διευκόλυνση. Εξυπακούεται ότι τα εξαρτώμενα των μελών που επισκέπτονται ιατρούς από μόνα τους θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους τα έντυπα του Ταμείου. Σημειώματα/επιστολές ή παραπομπές από ιατρούς τα οποία αφορούν θεραπείες/υπηρεσίες που χρήζουν προέγκρισης θα πρέπει να αποστέλλονται, εκ των προτέρων, απευθείας στο Ταμείο, ξεχωριστά από την μηνιαία απαίτηση του μέλους. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το Έντυπο Α-10/09: Το μέλος συμπληρώνει τα στοιχεία του με όλες τις λεπτομέρειες που ζητούνται, χωρίς να παραλείπει οτιδήποτε. Όλα τα στοιχεία είναι απαραίτητα για την εύκολη επεξεργασία της απαίτησης, καθώς και για τυχόν ανάγκη επικοινωνίας με το μέλος. 1

2 Ο θεράπων ιατρός στη συνέχεια συμπληρώνει το όνομα του ασθενή, τις εξετάσεις στις οποίες προέβηκε, τη διάγνωσή του, το κόστος ξεχωριστά για κάθε εξέταση και την προτεινόμενη φαρμακευτική αγωγή καθώς και τυχόν άλλες εξετάσεις στις οποίες παραπέμπει τον ασθενή (αναλύσεις, διαγνωστικές εξετάσεις, υπερηχογραφήματα κλπ). Εάν τα φάρμακα που συστήνει είναι ελεγχόμενα, τότε εκδίδει ξεχωριστή συνταγή για το φαρμακείο. Ο γιατρός πρέπει να υπογράφει και να σφραγίζει το έντυπο και να εκδίδει απόδειξη, η οποία πρέπει να είναι πρωτότυπη και επίσημη και να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην Παράγραφο ΣΤ (Αποδείξεις) πιο κάτω και η οποία θα πρέπει να επισυνάπτεται στο Έντυπο Α-10/09 κατά την υποβολή της απαίτησης στο Ταμείο. Το Έντυπο Α-10/09 πρέπει να υπογράφεται και να σφραγίζεται και από το φαρμακοποιό, και τους παροχείς τυχόν άλλων υπηρεσιών, στις οποίες παρέπεμψε ο θεράπων ιατρός. Για τυχόν άλλες παραπομπές που δεν αναφέρονται στο έντυπο και καλύπτονται από το Ταμείο, όπως για παράδειγμα διαγνωστικά τεστ που καλύπτονται από το Ταμείο, φυσιοθεραπείες κλπ, θα πρέπει να συμπληρώνεται από το γιατρό παραπεμπτικό. Β) ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Καμιά πληρωμή απαιτήσεων δεν θα γίνεται αν δεν ακολουθούνται πιστά οι κανονισμοί του Ταμείου. Αυτό επιβάλλεται από τους κανονισμούς του Ταμείου, καθώς και από τον εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο. Τα άτομα που είναι επιφορτισμένα με το έργο της διεκπεραίωσης των απαιτήσεων δεν μπορούν να παρεκκλίνουν από αυτό, διαφορετικά θα είναι τα ίδια εκτεθειμένα. Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής και του Προεδρείου είναι υποχρεωμένα να τηρούν με κάθε αυστηρότητα τους κανονισμούς για να υπάρχει δίκαιη και ίση μεταχείριση και για να εκπληρώσουν στο ακέραιο το ρόλο που τους έχει ανατεθεί, της διαχείρισης των πόρων του Ταμείου για τους σκοπούς του Ταμείου. Παρεκκλίσεις μπορούν να γίνουν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν αυτές δικαιολογούνται από αντικειμενικές δυσκολίες ή δεδομένα ή/ και προς αμοιβαίο όφελος του Ταμείου και του μέλους. Αυτές θα εφαρμόζονται ομοιόμορφα για όλα τα μέλη. Γ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 200 ΕΥΡΩ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ Ή ΚΑΡΤΑ Για οποιαδήποτε προσφερόμενη υπηρεσία που στοιχίζει άνω των 200 Ευρώ το μέλος θα πρέπει να πληρώσει όλο το ποσό, είτε με επιταγή, είτε με πιστωτική / χρεωστική κάρτα και να αναγράψει στην απόδειξη πληρωμής τον αριθμό επιταγής, ή να επισυνάψει αντίγραφο του δελτίου της κάρτας, όποιο ισχύει. Η πληρωμή με επιταγή ή κάρτα μόνο μέρους του ποσού δεν θα γίνεται αποδεχτή και ως εκ τούτου, αν το ποσό της επιταγής ή της πληρωμής με κάρτα δεν είναι το ίδιο με το ποσό της απόδειξης η απαίτηση θα απορρίπτεται στο σύνολό της. Το Προεδρείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το μέλος να παρουσιάσει αντίγραφο της κατάστασης του λογαριασμού του στην οποία να παρουσιάζεται η πληρωμή της συγκεκριμένης επιταγής ή / και αντίγραφο της εξαργυρωμένης επιταγής. Σημειώνουμε ότι για οδοντιατρικές εργασίες η πληρωμή, ανεξαρτήτως ποσού, πρέπει να καταβάλλεται με επιταγή ή χρεωστική / πιστωτική κάρτα (Παράγραφος 17 των παρόντων κανονισμών). Δ) ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ (Απαιτείται Προέγκριση) Για επεμβάσεις/ θεραπείες των οποίων το συνολικό κόστος θα υπερβαίνει τις , πρέπει να προηγείται η ενημέρωση του Ταμείου και η σχετική προέγκριση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το μέλος πρέπει να αποτείνεται στη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου πριν την επέμβαση 2

3 / θεραπεία και να υποβάλλει το αίτημά του συνοδευόμενο από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων θα πρέπει να περιλαμβάνονται: Έκθεση του θεράποντος ιατρού, αναφορικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ασθενής και τη θεραπεία που θα προσφερθεί. Αναλυτική κατάσταση αναφορικά με το κόστος της θεραπείας. Ε) ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ Κατά την εξέταση των απαιτήσεων, το Ταμείο θα λαμβάνει πάντοτε υπόψη τους ενδεικτικούς τιμοκαταλόγους των παροχέων ιατρικών υπηρεσιών καθώς και τις λογικές χρεώσεις κάθε προσφερόμενης υπηρεσίας που θα συνάδουν με τις συνήθεις τοπικές χρεώσεις που θα έκαναν άλλοι προμηθευτές για παρόμοιες περιπτώσεις. Απαιτήσεις που παρουσιάζουν αισθητές αποκλίσεις από τις καθοριζόμενες από τους καταλόγους με ενδεικτικές τιμές, ή τις συνήθεις και λογικές χρεώσεις, πιθανόν να μην αποζημιώνονται ή θα αποζημιώνονται με βάση τις αναμενόμενες φυσιολογικές τιμολογήσεις. ΣΤ) ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Όλες οι αποδείξεις πληρωμών πρέπει να είναι επίσημες, πρωτότυπες, σφραγισμένες και υπογραμμένες, εκδομένες στο όνομα του ασθενή και να φέρουν αναγνωριστικό αριθμό, τον Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας ή Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του παροχέα (TIC No.), ημερομηνία, περιγραφή της προσφερθείσας υπηρεσίας ή των αγαθών που παραδόθηκαν και όλα γενικά τα στοιχεία που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Επίσης μπορεί να υποβάλλονται αποδείξεις, οι οποίες εκδίδονται από εγκεκριμένο Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (σφραγισμένες και υπογραμμένες), με βάση τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Οτιδήποτε άλλο δεν θα γίνεται αποδεκτό. Τονίζεται ότι παραποιημένες αποδείξεις δεν θα γίνονται αποδεχτές. Ζ) ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Το Ταμείο δέχεται την υποβολή αντιγράφου της απόδειξης μόνο στις περιπτώσεις που η απαίτηση υποβάλλεται πρώτα σε άλλο Ασφαλιστικό Ταμείο ή Ασφαλιστική Εταιρεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις το αντίγραφο της απόδειξης και των άλλων δικαιολογητικών, θα πρέπει να συνοδεύεται με βεβαίωση του Ασφαλιστικού Ταμείου, στο οποίο υποβλήθηκε, με λεπτομερή ανάλυση της κάλυψης και η αποζημίωση θα είναι το 100% του ποσού που δεν αποζημιώθηκε, με μέγιστο ποσό την αποζημίωση που θα πληρωνόταν, αν η απαίτηση υποβαλλόταν αρχικά στο Ταμείο. Στις περιπτώσεις αυτές, καλό θα ήταν το μέλος να ενημερώνει το Ταμείο για την υποβολή της απαίτησής του σε άλλο Οργανισμό και την πιθανότητα υποβολής της απαίτησης για το υπόλοιπο εκπρόθεσμα. Η) ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Όσοι παροχείς υπηρεσιών δεν θέλουν να ακολουθήσουν τις διαδικασίες του Ταμείου θέτουν τον εαυτό τους εκτός των συνεργατών του Ταμείου και οι υπηρεσίες τους δεν θα καλύπτονται. Θ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Κάθε συνάδελφος θα συγκεντρώνει τα έντυπα και τις αποδείξεις του και το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε μήνα, θα συμπληρώνει το συγκεντρωτικό έντυπο Γ-10/09 και θα τις αποστέλλει μαζί με όλα τα 3

4 δικαιολογητικά στον εντεταλμένο αντιπρόσωπο του Ταμείου, όπως αυτός έχει οριστεί από τη Διαχειριστική Επιτροπή για κάθε Τράπεζα / Υπηρεσία σε κάθε επαρχία. Αποδείξεις πέραν των τριών μηνών δεν θα γίνονται αποδεκτές από το Ταμείο. Συνιστούμε στους συναδέλφους να αποστέλλουν τις απαιτήσεις τους μηνιαίως, άσχετα με το ποσό της απαίτησης. Για διευκόλυνση της διεκπεραίωσης, οι απαιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται, αφού συμπληρωθούν ορθά, καθαρά και με επιμέλεια τα σχετικά έντυπα και αφού επισυναφθούν πίσω από τα έντυπα όλα τα σχετικά δικαιολογητικά. Τονίζουμε ότι κάθε μέλος δικαιούται να υποβάλει μόνο μία απαίτηση κάθε μήνα. Ι) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 2000 ΕΥΡΩ Απαιτήσεις πέραν των 2000 Ευρώ μπορούν να αποστέλλονται στο Ταμείο απευθείας, οποιαδήποτε μέρα του μήνα και θα γίνεται προσπάθεια να διεκπεραιώνονται και να πληρώνονται το συντομότερο. ΙΑ) ΚΑΛΥΨΕΙΣ Το Ταμείο θα αποζημιώνει με τα ποσά / ποσοστά που αναφέρονται στον Πίνακα Ι (επισυνάπτεται) λαμβάνοντας υπόψη το σημείο Ε πιο πάνω και νοουμένου ότι τηρήθηκαν πιστά οι κανονισμοί του Ταμείου. ΙΒ) ΨΕΥΔΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Ή ΨΕΥΔΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Όποιο μέλος υποβάλει ψευδή δικαιολογητικά ή ψευδείς παραστάσεις θα τιμωρείται με βάση τις πρόνοιες του καταστατικού του Ταμείου και θα διακόπτεται η συνεργασία του Ταμείου με τον παροχέα που συνήργησε στην εξαπάτηση του Ταμείου. ΙΓ) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ Το Ταμείο δεν αποζημιώνει θεραπεία ή περίθαλψη που δεν εμπίπτει στα πλαίσια της συμβατικής ιατρικής ή δεν είναι αναγνωρισμένη ιατρική πρακτική. Περίθαλψη και παραμονή σε κέντρα αποκατάστασης, λουτροπόλεις, κέντρα υδατοθεραπείας, οίκους ευγηρίας ή οποιοδήποτε παρόμοιο μέρος δεν καλύπτονται. ΙΔ) ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Το Προεδρείο έχει το δικαίωμα να ζητά διευκρινίσεις από τα μέλη ή/και τον θεράποντα ιατρό, ή/και τον παροχέα άλλης υπηρεσίας, ή/και το φαρμακοποιό για οποιαδήποτε απαίτηση κρίνει ότι είναι απαραίτητο. Επίσης το Προεδρείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το μέλος να προσκομίσει τα αποτελέσματα ειδικών εξετάσεων (ακτινογραφίες, καρδιογραφήματα, υπερηχογραφήματα, βιοψίες κλπ) για τις οποίες υπέβαλε απαίτηση. 4

5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 01. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ / ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ: (α) Θα αποζημιώνεται με βάση τον Πίνακα Ι. Τονίζουμε την ανάγκη για ορθή συμπλήρωση του Εντύπου Α-10/09 από το γιατρό, καθώς και την έκδοση στο όνομα του ασθενή επίσημης, πρωτότυπης, αριθμημένης, σφραγισμένης και υπογεγραμμένης απόδειξης (Παράγραφος ΣΤ - Αποδείξεις πιο πάνω), η οποία θα επισυνάπτεται στο Έντυπο Α- 10/09 κατά την υποβολή της απαίτησης στο Ταμείο. Επίσης τονίζουμε ότι κάθε προσφερόμενη υπηρεσία, καθώς και το κόστος της, θα πρέπει να αναγράφεται ξεχωριστά. (β) Στις περιπτώσεις που το συνολικό ποσό που χρεώνει ο θεράπων ιατρός, για τη επίσκεψη και τη διαγνωστική εξέταση (π.χ. υπερηχογραφήματα, βυθομετρήσεις, ακουογραφήματα κλπ) είναι μεγαλύτερο της συνήθους χρέωσης της ιατρικής εξέτασης, τότε το ποσό μέχρι και τη συνήθη χρέωση της ιατρικής εξέτασης αποζημιώνεται σύμφωνα με την αναφερόμενη στον Πίνακα Ι αποζημίωση για την Ιατρική Επίσκεψη / Διαγνωστική Εξέταση και το υπόλοιπο ως εξειδικευμένη εξέταση. Επισκέψεις για συνταγογράφηση ή για συμπλήρωση επαναλαμβανόμενης συνταγής ή για εξέταση αποτελεσμάτων εξειδικευμένων εξετάσεων στις οποίες παρέπεμψε ο γιατρός δεν θα καλύπτονται, εφόσον χρεώθηκε ήδη επίσκεψη. Επίσης δεν αποζημιώνονται χρεώσεις για ιατρικές εκθέσεις, περιλαμβανομένων των δελτίων υγείας αθλητών. 02. ΦΑΡΜΑΚΑ: Θα καλύπτονται μόνο τα συνταγογραφούμενα φάρμακα τα οποία συνέστησε και ανέγραψε ο γιατρός στο Έντυπο Α- 10/09 και νοουμένου ότι αυτά είναι στον κατάλογο των φαρμακευτικών προϊόντων των φαρμακευτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτήσεων για φάρμακα, η προσκόμιση ηλεκτρονικής, πρωτότυπης απόδειξης, η οποία να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην Παράγραφο ΣΤ (Αποδείξεις) πιο πάνω και στην οποία θα αναγράφονται όλα τα φάρμακα αναλυτικά και να είναι εκδομένη στο όνομα του ασθενή, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση του μέλους. Σε περίπτωση που η ταμειακή μηχανή του φαρμακείου, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, τότε θα πρέπει η απόδειξη της μηχανής να συνοδεύεται από χειρόγραφη απόδειξη του φαρμακείου, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, η οποία επίσης θα πρέπει να αναγράφει αναλυτικά όλα τα φάρμακα. Στην περίπτωση αυτή η ημερομηνία της χειρόγραφης απόδειξης πρέπει να είναι η ίδια με την ημερομηνία της απόδειξης της μηχανής. Στην περίπτωση που τα φάρμακα θα τα συστήσει οδοντίατρος (που δεν συμπληρώνει το Έντυπο Α-10/09), θα πρέπει απαραίτητα η απαίτηση να συνοδεύεται από τη συνταγή του οδοντίατρου (ή αντίγραφό της). Επαναλαμβανόμενες Συνταγές: Αγορά φαρμάκων για θεραπεία χρόνιων ασθενειών ή θεραπεία μεγάλης διάρκειας πρέπει να συνοδεύεται κάθε φορά από φωτοαντίγραφο της ιατρικής βεβαίωσης (επαναλαμβανόμενη συνταγή - Έντυπο 5-10/09 ) εγκεκριμένης από το ΤΥ-ΕΤΥΚ. Το Έντυπο 5-10/09 θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται από το γιατρό του μέλους ή του εξαρτωμένου και θα υποβάλλεται στο ΤΥ-ΕΤΥΚ. Το Προεδρείο θα εξετάζει την επαναλαμβανόμενη συνταγή με τη βοήθεια γιατρού - συνεργάτη του Ταμείου. Οι επαναλαμβανόμενες συνταγές θα πρέπει να αφορούν φάρμακα για καθημερινή ή επαναλαμβανόμενη σε τακτά χρονικά διαστήματα χρήση. Φάρμακα που θα πρέπει χρησιμοποιούνται όταν χρειάζεται (PRN) δεν εμπίπτουν στα πλαίσια των επαναλαμβανόμενων συνταγών και δεν θα εγκρίνονται. Τα φάρμακα αυτά, αν τα κρίνει απαραίτητα ο θεράπων ιατρός, θα πρέπει να συνταγογραφούνται στο Έντυπο Α-10/09, κατά την επίσκεψη. Η εγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη συνταγή θα επιστρέφεται στο μέλος και αντίγραφό της θα πρέπει να επισυνάπτεται σε κάθε απαίτηση που αφορά τα φάρμακα αυτά. Απαιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με αντίγραφο εγκεκριμένης 5

6 από το Ταμείο επαναλαμβανόμενης συνταγής δεν θα γίνονται δεκτές. Οι ιατρικές βεβαιώσεις για επαναλαμβανόμενες συνταγές θα πρέπει να έχουν μέγιστη χρονική διάρκεια τους 12 μήνες. Τα επαναλαμβανόμενα φάρμακα θα υποβάλλονται στο συγκεντρωτικό δελτίο απαίτησης (Έντυπο Γ-10/09). Επισημαίνεται ότι ορισμένα είδη δεν θα καλύπτονται, έστω κι αν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και έστω και αν έχουν συνταγογραφηθεί από γιατρό. Μεταξύ άλλων δεν θα καλύπτονται τα ακόλουθα: Συμπληρώματα διατροφής Πολυβιταμίνες Φάρμακα / Σκευάσματα αδυνατίσματος Φάρμακα για φακούς επαφής Αντισυλληπτικά Διεγερτικά Δυναμωτικά των μαλλιών ή είδη κατά της τριχόπτωσης Αντιηλιακά Φάρμακα για ψείρες ή πιτυρίδα Παστίλιες του λαιμού Σαπούνια ή σαμπουάν οποιασδήποτε φύσεως Καλλυντικά Προστατευτικά παρασκευάσματα για προστασία από τα κουνούπια Ενυδατικές κρέμες Οδοντόκρεμες όλων των τύπων Στοματικά διαλύματα (mouthwash) Γάλατα και τροφές βρεφών/νηπίων Κρέμες για ακμή Κρέμες για ραγάδες Ο πιο πάνω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός, αλλά υποβοηθητικός για να κατανοήσει ο καθένας τον προσανατολισμό του Ταμείου όσον αφορά τα φάρμακα που καλύπτει. 03. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (α) ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Θα καλύπτονται μόνο όσες συνέστησε ο γιατρός στο Έντυπο Α-10/09 και οι οποίες θα γίνονται σε Χημείο / Κλινικό Εργαστήριο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των συνεργατών του Ταμείου. Ο κατάλογος αυτός είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Ταμείου την οποία μπορείτε να βρείτε ως Σύνδεσμο (Link) στην ιστοσελίδα της ΕΤΥΚ Στην ανάρτηση γίνεται συνεχής επικαιροποίηση. Οι ανάλογες εργασίες / αναλύσεις που συνέστησε ο γιατρός θα συμπληρώνονται από το κλινικό εργαστήριο σε ειδικό έντυπο. Το ειδικό έντυπο το προμηθεύει στα κλινικά εργαστήρια το ΤΥ-ΕΤΥΚ. Το κλινικό εργαστήριο θα συμπληρώνει τα στοιχεία του στο ειδικό έντυπο, όπως επίσης και τα στοιχεία του μέλους ή και του ασθενούς / εξαρτώμενου και θα υπογράφουν, τόσο το μέλος ή ο ασθενής, όσο και ο αρμόδιος υπεύθυνος του κλινικού εργαστηρίου. Το μέλος θα καταβάλλει στο κλινικό εργαστήριο το 15% του κόστους των εργασιών / αναλύσεων, με βάση τις εκάστοτε συμφωνημένες με τα κλινικά εργαστήρια που συνεργάζονται με το Ταμείο τιμές και το κλινικό εργαστήριο θα εκδίδει απόδειξη την οποία το μέλος θα υπογράφει. Το ειδικό έντυπο μαζί με την απόδειξη πληρωμής του 15% του κόστους και αντίγραφο του εντύπου απαίτησης θα αποστέλλεται από τα κλινικά εργαστήρια στο ΤΥ-ΕΤΥΚ στο τέλος κάθε μήνα, για πληρωμή του υπόλοιπου ποσού. 6

7 Επαναλαμβανόμενες Αναλύσεις: Για ασθένειες όπου χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση, θα υποβάλλεται στο Ταμείο ιατρική βεβαίωση για επαναλαμβανόμενες εργαστηριακές εξετάσεις (Έντυπο 6-10/09) στην οποία θα αναγράφονται οι εργαστηριακές εξετάσεις και η συχνότητά τους. Το Έντυπο 6-10/09 θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται από το γιατρό του μέλους ή του εξαρτωμένου και θα υποβάλλεται στο ΤΥ-ΕΤΥΚ. Οι ιατρικές βεβαιώσεις για επαναλαμβανόμενες αναλύσεις θα πρέπει να έχουν μέγιστη χρονική διάρκεια τους 12 μήνες. Το Προεδρείο θα εξετάζει την ιατρική βεβαίωση (Έντυπο 6-10/09) με τη βοήθεια γιατρού - συνεργάτη του Ταμείου. Το έντυπο, στο οποίο θα σημειώνεται η έγκριση ή η απόρριψη θα επιστρέφεται στο μέλος, για να το παραδίδει στο κλινικό εργαστήριο κάθε φορά που θα γίνεται η ανάλυση. Απαιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με αντίγραφο του εγκριμένου από το Ταμείο Εντύπου 6-10/09 δεν θα γίνονται δεκτές. Τυχόν αναλύσεις των οποίων οι τιμές δεν είναι συμφωνημένες με τα κλινικά εργαστήρια ή διεξάγονται σε εξειδικευμένα κέντρα και τις έχει συστήσει ο γιατρός, θα καλύπτονται από το Ταμείο στο ποσοστό που αναφέρεται στον Πίνακα Ι, νοουμένου ότι υποβληθεί από το μέλος απόδειξη πληρωμής, η οποία να είναι πρωτότυπη και επίσημη και να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην Παράγραφο ΣΤ των κανονισμών (Αποδείξεις) πιο πάνω, μαζί με το παραπεμπτικό του γιατρού. (β) ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ (και άλλες διαγνωστικές εξετάσεις) Για τις εξετάσεις αυτές το Ταμείο συνεργάζεται με το σύνολο σχεδόν των εξειδικευμένων διαγνωστικών κέντρων που τις παρέχουν, στη βάση συγκεκριμένης διαδικασίας και συμφωνημένων τιμών. Ο κατάλογος των κέντρων αυτών είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Ταμείου, την οποία μπορείτε να βρείτε ως Σύνδεσμο (Link) στην ιστοσελίδα της ΕΤΥΚ όπου και γίνεται συνεχής επικαιροποίηση. Με βάση την εν λόγω διαδικασία: Το μέλος αποτείνεται στο Διαγνωστικό Κέντρο για εξετάσεις, με βάση την παραπομπή του θεράποντος ιατρού στο Έντυπο Α-10/09. Το μέλος καταβάλλει στο Διαγνωστικό Κέντρο το 15% του κόστους των υπηρεσιών, όπως αυτό προκύπτει από το συμφωνημένο τιμοκατάλογο. Το Διαγνωστικό Κέντρο εκδίδει απόδειξη για το 15%, στην οποία υπογράφει το μέλος ως πληρώσας, και η απόδειξη παραμένει στο Διαγνωστικό Κέντρο και επισυνάπτεται στο έντυπο απαίτησης του Κέντρου προς το ΤΥ-ΕΤΥΚ για την καταβολή από το ΤΥ-ΕΤΥΚ του υπόλοιπου ποσού. Το Διαγνωστικό Κέντρο συμπληρώνει τα στοιχεία του στο ειδικό έντυπο, όπως επίσης και τα στοιχεία του μέλους ή / και του ασθενούς / εξαρτωμένου και θα υπογράφουν, τόσο το μέλος ή ο ασθενής / εξαρτώμενο όσο και ο αρμόδιος υπεύθυνος του Διαγνωστικού Κέντρου. Το ΤΥ-ΕΤΥΚ αποζημιώνει τα Διαγνωστικά Κέντρα μόνο για τις υπηρεσίες για τις οποίες υπάρχει σύσταση / παραπομπή ιατρού στο Έντυπο του Ταμείου Α-10/09. Σημειώνουμε ότι τα μέλη του Ταμείου μπορούν να υποβληθούν σε διαγνωστικές εξετάσεις και σε οποιοδήποτε άλλο διαγνωστικό κέντρο, πέραν αυτών που έχουν συμφωνία με το Ταμείο και να υποβάλουν την απαίτησή τους στο Ταμείο για αποζημίωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αποζημίωση θα είναι ίση με το 85% των συμφωνημένων με τα συνεργαζόμενα κέντρα τιμών. Τυχόν διαγνωστικές εξετάσεις που δεν είναι συμφωνημένες με τα διαγνωστικά κέντρα και τις έχει συστήσει ο γιατρός θα καλύπτονται από το Ταμείο στο ποσοστό που αναφέρεται στον Πίνακα Ι, νοουμένου ότι υποβληθεί από το μέλος απόδειξη πληρωμής, η οποία να είναι πρωτότυπη και επίσημη και να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην Παράγραφο ΣΤ των κανονισμών (Αποδείξεις) πιο πάνω, μαζί με την παραπομπή του γιατρού στο Έντυπο Α-10/ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ Για κάθε φυσιολογικό τοκετό θα παραχωρείται εφάπαξ ποσό, σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα Ι, αφού προσκομιστεί αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης μαζί με αναλυτική κατάσταση ή/και τιμολόγιο εξόδων. Το εφάπαξ ποσό καλύπτει και την παρουσία του παιδίατρου στον τοκετό. Τονίζουμε ότι τα πιο πάνω πρέπει να συνοδεύονται 7

8 από απόδειξη πληρωμής, η οποία να είναι πρωτότυπη και επίσημη και να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην Παράγραφο ΣΤ των κανονισμών (Αποδείξεις) πιο πάνω. Οι αποδείξεις πρέπει να εκδίδονται στο όνομα της μητέρας, η οποία θα πρέπει να καλύπτεται από το Ταμείο και θα πρέπει να συμπληρώνεται το Έντυπο Β-10/09, χωρίς να είναι απαραίτητο ο γιατρός να συμπληρώνει το μέρος που αφορά το ιστορικό. Στην περίπτωση που η μητέρα είναι εξαρτώμενο τέκνο ο τοκετός δεν καλύπτεται. 05. ΤΟΚΕΤΟΣ ΜΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ Για κάθε τοκετό με καισαρική τομή θα παραχωρείται εφάπαξ ποσό σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα Ι, αφού προσκομιστεί αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης μαζί με αναλυτική κατάσταση ή/και τιμολόγιο εξόδων. Το εφάπαξ ποσό καλύπτει και την παρουσία του παιδίατρου στον τοκετό. Τονίζουμε ότι τα πιο πάνω πρέπει να συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής, η οποία να είναι πρωτότυπη και επίσημη και να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην Παράγραφο ΣΤ των κανονισμών (Αποδείξεις). Οι αποδείξεις πρέπει να εκδίδονται στο όνομα της μητέρας, η οποία θα πρέπει να καλύπτεται από το Ταμείο και θα πρέπει να συμπληρώνεται το Έντυπο Β-10/09 χωρίς να είναι απαραίτητο ο γιατρός να συμπληρώνει το μέρος που αφορά το ιστορικό. Στην περίπτωση που η μητέρα είναι εξαρτώμενο τέκνο ο τοκετός δεν καλύπτεται. 06. ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Για οποιαδήποτε επέμβαση πρέπει να συμπληρώνεται το Έντυπο Β-10/09 που αφορά τις επεμβάσεις και να προσκομίζονται όσα δικαιολογητικά αναφέρονται στο έντυπο. Θα αποζημιώνεται το συνολικό κόστος της επέμβασης, περιλαμβανόμενων των φαρμάκων, διαγνωστικών εξετάσεων κλπ, βάσει του συνημμένου Πίνακα Ι, εκτός από την παραμονή, η οποία θα καλύπτεται βάσει του ποσού που αναγράφεται στον εν λόγω Πίνακα. Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η παραμονή σε νοσοκομείο ή κλινική, χωρίς απαραίτητα να γίνει επέμβαση, ισχύουν οι κανονισμοί της πιο πάνω παραγράφου και συμπληρώνεται το Έντυπο Β-10/09. Πλαστικές Εγχειρήσεις Πλαστικές εγχειρήσεις ή επισκέψεις σε πλαστικούς χειρούργους δεν καλύπτονται. Θα εξετάζονται από το Ταμείο μόνο περιπτώσεις που αφορούν ατυχήματα ή περιπτώσεις που η ανάγκη πλαστικής επέμβασης προήλθε από άλλη σοβαρή ασθένεια, όπως για παράδειγμα μαστεκτομή. Εδώ χρειάζεται η προέγκριση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου, γι αυτό το μέλος θα πρέπει να υποβάλει αίτημα στο Ταμείο, το οποίο, αν εγκριθεί, τότε πρέπει να ακολουθηθεί η συνηθισμένη διαδικασία που αναφέρεται πιο πάνω. 07. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ / ΚΛΙΝΙΚΗ Η παραμονή σε νοσοκομείο / κλινική αποζημιώνεται με βάση το ποσό που αναφέρεται στο συνημμένο Πίνακα Ι. 08. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ (ΑΠΟΞΕΣΗ / ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΛΠ) Όσον αφορά τις επεμβάσεις, γι αυτές ισχύουν οι κανονισμοί που αναφέρονται στην Παράγραφο 06 πιο πάνω. Θα συμπληρώνεται το Έντυπο Β-10/09 και θα προσκομίζονται οι ανάλογες αποδείξεις. 8

9 Για οποιεσδήποτε άλλες γυναικολογικές εξετάσεις θα συμπληρώνεται το Έντυπο Α-10/09 του Ταμείου και θα καλύπτονται στα ποσά/ποσοστά που αναγράφονται στο συνημμένο Πίνακα Ι. Η τοποθέτηση ενδομήτριου σπειράματος δεν καλύπτεται. 09. ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θα πληρώνεται με βάση τα προκαθορισμένα ποσά / ποσοστά, όπως αυτά παρουσιάζονται στο συνημμένο Πίνακα Ι. Συμπληρώνεται από το γιατρό το Έντυπο Α-10/ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Για τις φυσιοθεραπείες απαιτείται παραπεμπτικό ειδικού ιατρού και προέγκριση από το ΤΥ-ΕΤΥΚ. Για το λόγο αυτό το παραπεμπτικό, στο οποίο απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται, πέραν της διάγνωσης, η διάρκεια και η συχνότητα της απαιτούμενης φυσιοθεραπείας (απαιτούμενος αριθμός συνεδριών), θα πρέπει να υποβάλλεται, πριν την έναρξη της θεραπείας, για θεώρηση και έγκριση από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου ή / και από γιατρό - συνεργάτη του Ταμείου, κατά την κρίση της Επιτροπής. Η έγκριση του Ταμείου, θα επιστρέφεται στο μέλος για να επισυνάπτεται στην απαίτηση με την ολοκλήρωση της θεραπείας (ή αντίγραφό της, κάθε φορά, αν η απαίτηση θα υποβληθεί σταδιακά). Η απαίτηση, πέραν της έγκρισης, θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από απόδειξη πληρωμής, η οποία να είναι πρωτότυπη και επίσημη και να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην Παράγραφο ΣΤ των κανονισμών (Αποδείξεις). Αν η πληρωμή γίνεται τμηματικά, τότε πρέπει να υποβάλλεται για κάθε επίσκεψη ξεχωριστή απόδειξη πληρωμής εκδομένη την ημερομηνία της επίσκεψης. Αν η φυσιοθεραπεία πληρωθεί στο τέλος, τότε πρέπει να αναγράφονται στην απόδειξη οι ημερομηνίες που έγινε φυσιοθεραπεία με βάση το παραπεμπτικό του γιατρού. Σε αυτή την περίπτωση, αν το ποσό είναι πέραν των 200, τότε η πληρωμή πρέπει να γίνει με επιταγή ή κάρτα, ως αναφέρεται στην Παράγραφο Γ των κανονισμών. Απαίτηση για Φυσιοθεραπεία υποβάλλεται στο συγκεντρωτικό Έντυπο Γ-10/09. Η φυσιοθεραπεία πρέπει να γίνεται από φυσιοθεραπευτή, ο οποίος κατέχει άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος και είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο φυσιοθεραπευτών της Δημοκρατίας. 11. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Η απαίτηση για καρδιολογικές εξετάσεις (καρδιογράφημα, τεστ κοπώσεως, υπερηχοκαρδιογράφημα και άλλες συναφείς καρδιολογικές εξετάσεις) πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη πληρωμής, η οποία να είναι πρωτότυπη και επίσημη και να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην Παράγραφο ΣΤ των κανονισμών (Αποδείξεις). Αν οι σχετικές εξετάσεις γίνουν από τον ειδικό γιατρό, τότε δεν χρειάζεται παραπεμπτικό, αλλά να αναγράφεται ξεχωριστά στο Έντυπο Α-10/09 και στην απόδειξη πληρωμής το ποσό για την επίσκεψη. Σε περίπτωση παραπομπής στον ειδικό γιατρό, από γιατρό άλλης ειδικότητας, η παραπομπή πρέπει να γίνεται στο Έντυπο Α-10/09 του Ταμείου. 12. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ Η απόδειξη πληρωμής πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από παραπομπή του θεράποντος ιατρού στο Έντυπο Α-10/09. Αν οι σχετικές εξετάσεις γίνουν από το θεράποντα ιατρό, τότε δεν χρειάζεται παραπεμπτικό, αλλά να αναφέρεται η εξέταση στο Έντυπο Α-10/09 και στην απόδειξη πληρωμής. 9

10 13. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Θα καλύπτονται μόνο όσες συνέστησε ο γιατρός στο Έντυπο Α-10/09. Στις περιπτώσεις που οι ακτινογραφίες γίνουν από το θεράποντα ιατρό δεν χρειάζεται παραπεμπτικό, αφού αυτές θα αναγράφονται στο Έντυπο Α-10/09 από το γιατρό. Αν τις ακτινογραφίες τις συστήσει οδοντίατρος (που δεν συμπληρώνει το Έντυπο Α-10/09), θα πρέπει απαραίτητα η απαίτηση να συνοδεύεται από το παραπεμπτικό του οδοντίατρου (ή αντίγραφό του). Στην περίπτωση αυτή η απαίτηση αποζημιώνεται με το ποσοστό που προβλέπεται στον Πίνακα Ι για τα οδοντιατρικά. 14. ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Στις περιπτώσεις που μέλος του Ταμείου ή εξαρτώμενό του θα μεταβεί στο εξωτερικό για γνωμάτευση, θεραπεία ή επέμβαση, θα πρέπει εκ των προτέρων να υποβάλει προς το Προεδρείο αίτηση μετάβασης στο εξωτερικό, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο (Έντυπο 7-10/09). Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση γιατρού και θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρει το αναμενόμενο κόστος. Σε εξαιρετικές και πολύ επείγουσες περιπτώσεις και αν δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες, η προσυνεννόηση με το Προεδρείο μπορεί να γίνεται τηλεφωνικώς και να υποβάλλεται το έντυπο αίτησης μεταγενέστερα. Η αίτηση για κάλυψη γι αυτές τις περιπτώσεις θα ικανοποιείται ανάλογα με τη σοβαρότητα, την αναγκαιότητα και τα δεδομένα κάθε περίπτωσης και νοουμένου ότι τα οικονομικά του Ταμείου το επιτρέπουν. Οι θεραπείες εξωτερικού θα καλύπτονται με βάση τις αντίστοιχες χρεώσεις που ισχύουν στην Κύπρο και τα αντίστοιχα ποσοστά του συνημμένου Πίνακα Ι. Ειδικές περιπτώσεις θα εξετάζονται από το Προεδρείο. Στην απαίτηση για αποζημίωση θεραπείας στο εξωτερικό, θα πρέπει να επισυνάπτεται η σχετική έγκριση του Ταμείου καθώς και το Έντυπο 8, το οποίο θα αποστέλλεται στο μέλος μαζί με την έγκριση του αιτήματός του και το οποίο θα πρέπει να συμπληρώνεται από το νοσοκομείο ή το θεράποντα ιατρό, με την ολοκλήρωση της θεραπείας του. Τονίζουμε ότι πρέπει να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως θα απαιτούσε το Ταμείο, αν η θεραπεία γινόταν στη Κύπρο. Τα δικαιολογητικά και τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα, είτε στα ελληνικά, είτε στα αγγλικά. 15. ΔΙΑΦΟΡΑ Στην κατηγορία αυτή θα περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε απαιτήσεις για ειδικά εργαλεία, θεραπευτικά μέσα και άλλα, πάντοτε, όταν αφορούν σχετική ασθένεια (προσκομίζοντας το ανάλογο παραπεμπτικό / συνταγή του γιατρού, που θα αναφέρει τη διάγνωση και τους λόγους που το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι απαραίτητο). Η κάλυψη θα γίνεται με βάση το ποσοστό που αναφέρεται στο συνημμένο Πίνακα Ι. Η απαίτηση θα υποβάλλεται με το συγκεντρωτικό Έντυπο Γ-10/ ΣΚΕΛΕΤΟΙ Ή / ΚΑΙ ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΑ Ή / ΚΑΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ Θα αποζημιώνεται μέγιστο ποσό κάθε χρόνο (αναφέρεται στον Πίνακα Ι) για κάθε άτομο που καλύπτεται από το Ταμείο, για σκελετό ή/και φακούς για γυαλιά, ή/και για φακούς επαφής, ανεξαρτήτως του ποσού απαίτησης. Η απόδειξη πληρωμής να συνοδεύεται από συνταγή (μέτρηση) του οφθαλμίατρου ή εγκεκριμένου οπτικού. Η απαίτηση θα υποβάλλεται με το συγκεντρωτικό Έντυπο Γ-10/09. 10

11 17. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ Καλύπτονται όλες οι συνήθεις και αναγκαίες οδοντιατρικές εργασίες (σφράγισμα, εξαγωγή δοντιού, ακτινογραφία, πανοραμική ακτινογραφία, απονεύρωση, θεραπεία περιοδοντίτιδας, ουλίτιδα, καθαρισμός και φθορίωση) με το ποσοστό που αναφέρεται στον Πίνακα Ι. Η πληρωμή για οδοντιατρικές εργασίες, θα πρέπει πάντοτε να γίνεται είτε με κάρτα είτε με επιταγή, ανεξαρτήτως ποσού. Στην απόδειξη πληρωμής θα αναγράφεται ο αριθμός της επιταγής ή θα επισυνάπτεται στην απόδειξη το αντίγραφο της πληρωμής με κάρτα. Το Προεδρείο του Ταμείου, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση αντίγραφου κατάστασης λογαριασμού που να παρουσιάζει την πληρωμή της συγκεκριμένης επιταγής ή / και αντίγραφο της επιταγής. Η πληρωμή με επιταγή ή κάρτα μόνο μέρους του ποσού δεν θα γίνεται αποδεχτή, και ως εκ τούτου, αν το ποσό της επιταγής ή της πληρωμής με κάρτα δεν είναι το ίδιο με το ποσό της απόδειξης, η απαίτηση θα απορρίπτεται στο σύνολό της. Απαιτήσεις πέραν των πρέπει να συνοδεύονται από ακτινογραφία/ες, όπου θα φαίνεται το πρόβλημα το οποίο επέβαλε τη σχετική θεραπεία, καθώς και αντίγραφο της εξαργυρωμένης επιταγής, με την οποία πληρώθηκε η υπηρεσία ή αντίγραφο της πληρωμής με κάρτα. Η κάλυψη των μη συνηθισμένων οδοντιατρικών εργασιών θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του Προεδρείου, το οποίο θα αξιολογεί την περίπτωση και θα ικανοποιεί την απαίτηση ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του Ταμείου, αλλά με ποσοστό, όχι μεγαλύτερο του αναφερόμενου στον Πίνακα Ι. Ορθοδοντική Θεραπεία: Μετά το πέρας της θεραπείας θα υποβάλλεται έκθεση από το θεράποντα ορθοδοντικό, όπου θα αναφέρεται το πρόβλημα που υπήρχε, το είδος της θεραπείας που εφαρμόστηκε, αν αφορούσε άνω και κάτω γνάθο ή μόνο μία γνάθο, καθώς και βεβαίωση ότι η θεραπεία έχει ολοκληρωθεί, και θα συνοδεύεται από την τελευταία απόδειξη πληρωμής, καθώς και με αντίγραφο της κάρτας πληρωμών. Για πλήρη θεραπευτική ορθοδοντική θεραπεία για κάθε γνάθο θα καταβάλλεται, μέχρι και το αναφερόμενο στο συνημμένο Πίνακα Ι ποσό, εφάπαξ / μόνο μία φορά για κάθε άτομο. Για όλες τις άλλες μορφές ορθοδοντικής θεραπείας θα καταβάλλεται αποζημίωση κατ αναλογία. Επίσης θα καταβάλλεται αναλογία του εφάπαξ ποσού, στις περιπτώσεις που η απαίτηση είναι χαμηλότερη της συνήθους και λογικής τιμολόγησης. Αποδείξεις για οδοντιατρικά υποβάλλονται με το συγκεντρωτικό Έντυπο Γ-10/ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ: Εργοθεραπεία Λογοθεραπεία Υδροθεραπεία Μουσικοθεραπεία Ειδικοί Παιδαγωγοί Κινησιολόγοι Οστεοπαθητικοί Χειροπράκτες Ρεφλεξολόγοι Οι πιο πάνω θεραπείες / υπηρεσίες / θεραπευτές δεν καλύπτονται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα για άτομα με ειδικές ανάγκες, το μέλος θα πρέπει εκ των προτέρων να υποβάλει σχετική αίτηση προς το Προεδρείο, συνοδευόμενη από ιατρική έκθεση εξειδικευμένου γιατρού, στην οποία θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται οι λόγοι που χρειάζεται η συγκεκριμένη θεραπεία, καθώς και η συχνότητα και η διάρκειά της και το κόστος κάθε συνεδρίας. 11

12 Το Προεδρείο θα εξετάζει την αίτηση με τη βοήθεια γιατρού - συνεργάτη του Ταμείου. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος, η έγκριση θα αποστέλλεται στο μέλος, για να επισυνάπτεται στις απαιτήσεις του. Απαιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από την έγκριση του Ταμείου θα απορρίπτονται. Απαιτήσεις για τις πιο πάνω θεραπείες και νοουμένου ότι έχουν εγκριθεί, θα υποβάλλονται με το συγκεντρωτικό Έντυπο Γ-10/09. Το ποσοστό κάλυψης αποφασίζεται από το Προεδρείο, κατά τρόπο ομοιόμορφο. 19. ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Ψυχολόγοι Ποδίατροι Διαιτολόγοι / Διατροφολόγοι Ομοιοπαθητική Αγωγή (νοουμένου ότι χορηγείται από εγκεκριμένο ιατρό) Για τις πιο πάνω θεραπείες / θεραπευτές χρειάζεται προέγκριση από το Ταμείο. Το μέλος πρέπει να αποτείνεται γραπτώς στη Διαχειριστική Επιτροπή υποβάλλοντας αίτημα, το οποίο να συνοδεύεται από παραπομπή του θεράποντος ιατρού και με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά. Οι απαιτήσεις για τις πιο πάνω θεραπείες πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από αντίγραφο της έγκρισης του Ταμείου και να υποβάλλονται με το συγκεντρωτικό Έντυπο Γ-10/09. Το ποσοστό κάλυψης αποφασίζεται από το Προεδρείο, κατά τρόπο ομοιόμορφο. ΑΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Ή ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ Αν υπάρχει απορία ή αμφιβολία, τότε το μέλος πρέπει να αποτείνεται εκ των προτέρων στο Ταμείο για να διευκρινίζει αν μια θεραπεία καλύπτεται ή όχι. 20. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ Οι απαιτήσεις για εμβολιασμούς από παιδίατρους θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από αντίγραφο της κάρτας εμβολιασμών του παιδιού. 21. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΥΩΠΙΑΣ ΜΕ LASER Οι γαστρεντερολογικές εξετάσεις (κολονοσκόπηση, γαστροσκόπηση, λαπαροσκόπηση κλπ), καθώς και άλλες ειδικές εξετάσεις όπως η μαστογραφία και η θεραπεία μυωπίας ματιών με Laser, θα καλύπτονται με βάση τον Πίνακα Ι. Απαιτήσεις για τα πιο πάνω πρέπει να υποβάλλονται με το Έντυπο Β-10/09, εκτός της μαστογραφίας που θα υποβάλλεται με το Έντυπο Α-10/09. Αν η μαστογραφία δεν είναι στα πλαίσια επίσκεψης στο γιατρό, αλλά αφορά τακτικό ετήσιο έλεγχο, τότε η απαίτηση θα υποβάλλεται με το συγκεντρωτικό Έντυπο Γ-10/09. (α) Γαστρεντερολογικές εξετάσεις: Όσον αφορά τις γαστρεντερολογικές εξετάσεις (κολονοσκόπηση, γαστροσκόπηση κλπ), μαζί με την απαίτηση, εκεί όπου ισχύει, πρέπει να υποβάλλονται και τα αποτελέσματα της βιοψίας. (β) Θεραπεία μυωπίας ματιών με Laser: Η θεραπεία μυωπίας ματιών με Laser αποζημιώνεται με το αναφερόμενο στον Πίνακα Ι ποσό, εφάπαξ / μόνο μια φορά για κάθε άτομο, μόνο στις περιπτώσεις που αυτή κρίνεται απαραίτητη. Στις περιπτώσεις αυτές το μέλος 12

13 υποβάλλει την αίτησή του εκ των προτέρων συνοδευόμενη με ιατρική έκθεση, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τη συγκεκριμένη θεραπεία. Το Προεδρείο θα εξετάζει την αίτηση με τη βοήθεια γιατρού - συνεργάτη του Ταμείου. (γ) Μαστογραφία: Αποζημιώνεται κάθε φορά με μέγιστο ποσό το αναφερόμενο στον Πίνακα Ι. Οι αποδείξεις υποβάλλονται συνημμένες στο συγκεντρωτικό Έντυπο Γ-10/ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ / ΕΝΔΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Θα παραχωρείται μέχρι και το ποσό που αναγράφεται στο συνημμένο Πίνακα Ι εφάπαξ / μόνο μια φορά, εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις πληρωμές / θεραπείες που έχουν γίνει. Οι αποδείξεις θα πρέπει να εκδίδονται στο όνομα της μέλλουσας μητέρας, η οποία θα πρέπει να καλύπτεται από το Ταμείο και να υποβάλλονται με το συγκεντρωτικό έντυπο Γ-10/09. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ: Α) Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΡΙΝΕΙ ΣΚΟΠΙΜΟ Ή / ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ. Β) ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟ- ΕΔΡΕΙΟ. Γ) ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ 3 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ. Δ) ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ. Ε) ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ: Δικαίωμα ένταξης υφιστάμενων εξαρτωμένων υπάρχει μόνο κατά την απόκτηση της ιδιότητας μέλους. Νέα εξαρτώμενα (σύζυγος / παιδιά ) πρέπει να εγγράφονται το αργότερο σε τρεις μήνες από το γάμο ή τη γέννηση. Η αίτηση γίνεται στο Έντυπο 1-10/09 και σ αυτό πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο συγκεκριμένο έντυπο, ανάλογα με την περίπτωση. Το εξαρτώμενο μέλος θα καλύπτεται από την ημερομηνία έναρξης της καταβολής της εισφοράς για λογαριασμό του στο Ταμείο. Εξαρτώμενα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να συνεχίσουν να καλύπτονται μέχρι και τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, νοουμένου ότι εξακολουθούν να είναι μαθητές ή υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά ή είναι φοιτητές/τριες. Αν οι πιο πάνω προϋποθέσεις κάλυψης πάψουν να υφίστανται, είναι υποχρέωση του μέλους να ενημερώσει, χωρίς καθυστέρηση, το Ταμείο, για να σταματήσει η κάλυψη και η καταβολή της σχετικής εισφοράς της Τράπεζας και του ίδιου. ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 13

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ TAMEIO YΓΕΙΑΣ ΕΤΥΚ ( ΤΥ-ΕΤΥΚ ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Α) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Η ορθή συμπλήρωση των εντύπων απαίτησης του Ταμείου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΜΕΛΗ. Κοιν: - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΤΟΕ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.190 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Προς: ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΜΕΛΗ. Κοιν: - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΤΟΕ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.190 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Αθήναι, 12 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ----------------------------- ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ»

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» I. Ιατρικές Επισκέψεις ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» 1. Σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του δικτύου Χωρίς χρέωση του ασφαλισμένου 2. Σε ιατρούς εκτός δικτύου σε περιοχές όπου στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης. Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης Κιν.

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης. Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης   Κιν. Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης Email: moulakakisg@agency.interamerican.gr Κιν. 6973 773926 Μάϊος 2017 Οικονοµικά στοιχεία INTERAMERICAN Δείκτης Φερεγγυότητας INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Σημειώνεται ότι αλλαγές ή/και προσθήκες στα ήδη ισχύοντα άρθρα ή εδάφια εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα) Άρθρο 3 Β. 5. Όλο το μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ {Εδώ περιγράφονται όλα όσα ισχύουν και πρέπει να έχετε υπόψη σας για την ισχύ του Ασφαλιστηρίου σας. Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται μαζί με τους Ειδικούς Όρους των καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας}

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από φυσιολογικά αίτια ή ατύχημα καταβάλλεται στους δικαιούχους το ποσό των: 10.000 (έως 40 ετών), 5.000 (41-50 ετών) και

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ( )

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΑΘΗΝΑ, 18/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ (18-01-2012)

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας Συνοπτικές οδηγίες Underwriting Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας Η σωστή και πλήρης συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης, καθώς και ο λεπτομερής έλεγχος της, πριν αυτή σταλεί στο Τμήμα Underwriting της Εταιρίας, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή»

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή» Αθήνα, 7/2/13 Αρ. Πρωτ.: 6046 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795 Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

146/ : 146/ / (2) .).

146/ : 146/ / (2) .). Τροποποίηση και συµπλήρωση του Κανονισµού Παροχών του ΟΠΑ (ΦΕΚ 146/10-2-2011 τ. Β ) Πέµπτη, 24 Φεβρουάριος 2011 06:50 ΦΕΚ: 146/10-2-2011 Τεύχος Β ΚΥΑ Αριθµ. Υ9/137380 (2) Τροποποίηση και συµπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 1/6/2012 Αρ. Πρωτ. : 26528 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2. ΠΑΡΟΧΩΝ & ΚΑΤ. ΣΥΝΒΑΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 133/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3145 της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 133 Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 2/2009 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 2/2009 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 2/2009 ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταµελούς Οικογένειας ζητά προσφορές για την ασφαλιστική κάλυψη των µελών της όπως περιγράφεται πιο κάτω: «Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club

Advanced Benefit Club Advanced Benefit Club 2015 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι το Advanced Benefit Club (ABC);

Διαβάστε περισσότερα

Με απόφαση του Δ/Σ το πρόγραμμα δύναται να δοθεί εκτός των συναδέλφων σε γονείς τέκνα & αδέλφια (άνεργα, χωρίς ταμείο & ισχύουν ίδιες παροχές).

Με απόφαση του Δ/Σ το πρόγραμμα δύναται να δοθεί εκτός των συναδέλφων σε γονείς τέκνα & αδέλφια (άνεργα, χωρίς ταμείο & ισχύουν ίδιες παροχές). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Νοσηλεία-Διαγνωστικές εξετάσεις «Family Plus» - «Ότι καλύτερο» Παροχές-Εξετάσεις 1) Απεριόριστες προγραμματισμένες ΙΑΤΡΙΚΕΣ επισκέψεις πανελλαδικά (άνω των 5.000 ιατρών όλων των ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ αποζημιώνονται, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η έγκριση του ελεγκτή ιατρού ΕΟΠΥΥ για την αποστολή του δείγματος στο εξωτερικό.

Οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ αποζημιώνονται, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η έγκριση του ελεγκτή ιατρού ΕΟΠΥΥ για την αποστολή του δείγματος στο εξωτερικό. 2.α. ΟNCOTYPE Σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού αρχικού σταδίου (με θετικούς ορμονοϋποδοχείς και αρνητικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες) παρέχεται η τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης της αντίστροφης μεταγραφάσης

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2. Αναλυτική κατάσταση (εις τριπλούν) 3. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Είσπραξης Νοσηλίων ή Χρηματικό Λογαριασμό με στρογγυλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Τηλέφωνο : FAX :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Τηλέφωνο : FAX : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-07 -2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Γ5(α)οικ. 57940 ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς,1.06.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΑΠΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2017 ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΗΔΗΚΕΚ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΓΕΣΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2017 ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΗΔΗΚΕΚ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΓΕΣΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2017 ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΗΔΗΚΕΚ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΓΕΣΥ Το αίτημα για ένα καθολικό γενικό σχέδιο υγείας το οποίο να παρέχει πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σ όλο τον πληθυσμό αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Επανένταξη Ατόμων με Ιστορικό Εξάρτησης

Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Επανένταξη Ατόμων με Ιστορικό Εξάρτησης Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Επανένταξη Ατόμων με Ιστορικό Εξάρτησης Α. Σκοπός Η πορεία ενός ατόμου που προσπαθεί να απεξαρτηθεί από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών διέρχεται διάφορα στάδια προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ».

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ». Αθήνα 14.11.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next;

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next; 2014 + ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) Τι είναι το Medicare Generation Next; Το Medicare Generation Next είναι πρόγραμμα κάλυψης εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα,14/7/2017. Αρ.Πρωτ.: Β4Γ/Γ55/12/οικ.30432

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα,14/7/2017. Αρ.Πρωτ.: Β4Γ/Γ55/12/οικ.30432 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 18-7-2017 Αθήνα,14/7/2017 Αρ.Πρωτ.: Β4Γ/Γ55/12/οικ.30432 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 Εγγ. Εισφορά 0,29 Ετήσιο Κόστος 1.701,15 Μηνιαία 147,43 Πρώτη όση 154,77 Στα παραπάνω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικό: 1.Τα Γ55/863/ και Γ55/864/ έγγραφα με τίτλο: «Διανομή συνταγολογίων σε ιατρούς ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ»

Σχετικό: 1.Τα Γ55/863/ και Γ55/864/ έγγραφα με τίτλο: «Διανομή συνταγολογίων σε ιατρούς ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ» Διευκρινίσεις που αφορούν στη διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους, στην έκδοση συνταγών Ε.Ο.Π. Σχετικό: 1.Τα Γ55/863/30.09.2011 και Γ55/864/30.09.2011 έγγραφα με τίτλο: «Διανομή συνταγολογίων σε ιατρούς ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ»

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/ ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/ ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15-07-2016 ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. ΣΧΕΤ.: 1.Το άρθρο 33 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/16). 2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία δαπάνης Oncotype DX από ΕΟΠΥΥ

Διαδικασία δαπάνης Oncotype DX από ΕΟΠΥΥ Διαδικασία δαπάνης Oncotype DX από ΕΟΠΥΥ Ιατρικές ενδείξεις για κάλυψη 1. Σε ασθενείς ηλικίας έως και 65 ετών ( 65ετών) 2. Πρώιμο πλήρως εξαιρεθέν διηθητικό αδενοκαρκίνωμα του μαστού. 3. Χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος "Χρυσή Υγεία" δικαιούνται μετά

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Χρυσή Υγεία δικαιούνται μετά Α) Μέσω του συνεργαζόμενου Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τις κλινικές και να παρέχονται ιατρικές συμβουλές ή να λαμβάνονται γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία Η ifriend δημιουργήθηκε από την Εταιρία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ. 30228) Η εταιρία καλύπτει τα αναγνωρισμένα έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, σε συμβεβλημένα ή μη συμβεβλημένα νοσοκομεία στην Ελλάδα 100%, στο εξωτερικό 80% και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) ιδρύθηκε με το ΦΕΚ Β 727/14.05.2004 και

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

«Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.. - executive 2017» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε..

«Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.. - executive 2017» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.. «Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.. - executive 2017» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Όπως ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 Πίνακας Αποδεκτών Τ ΗΛ.: ΚΟΙΝ.: Φ. : 838.1/ 225 /13 Σ. : 17186

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Όπως ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 Πίνακας Αποδεκτών Τ ΗΛ.: ΚΟΙΝ.: Φ. : 838.1/ 225 /13 Σ. : 17186 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Όπως ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ: Ι Τ ΗΛ.: 210-6551248 ΚΟΙΝ.: Φ. : 838.1/ 225 /13 Σ. : 17186 ΑΘΗΝΑ, 25 Ιουλίου 2013 ΣΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

878 Κ.Δ.Π. 307/93 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1993

878 Κ.Δ.Π. 307/93 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1993 E.E. Παρ. ΙΠ (I) Αρ. 2844,17.12.93 878 Κ.Δ.Π. 307/93 Αριθμός 307 Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 1993, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- Η κάλυψη του Άρθρου 2 του Προσαρτήµατος (Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1 Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: α) Εγγραφή: η διαδικασία που συνίσταται στη δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους - Αριθμός 151 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 04/04/2016

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 04/04/2016 1 α/α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Α) Το τιμολόγιο που εκδίδεται πρέπει να εσωκλείεται στο φάκελο ή στην κούτα; Β) Οι συμβεβλημένοι ιατροί, με συμβάσεις επισκέψεων, δεν καταχωρούσαν ηλεκτρονικά το φορολογικό στοιχείο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Η έκταση του φαινόμενου των «πρόσθετων αμοιβών» (φακελάκι)

Η έκταση του φαινόμενου των «πρόσθετων αμοιβών» (φακελάκι) Η ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Πανελλαδική έρευνα με τηλεφωνικό ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν 1600 νοικοκυριά προσπαθεί να κάνει την «ακτινογραφία» της ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

1499 K.AJL 365/91. περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική

1499 K.AJL 365/91. περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2661, 20.12.91 1499 K.AJL 365/91 Αριθμός 365 Οι περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για τους Υπαλλήλους και τους Εξαρτώμενους τους) (Τροποποιητικοί)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωδικός: 06178 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 0 Άνδρας Health Keeper ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ; Στην μεταβατική αυτή περίοδο, ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης H εταιρία New Health System N.H.S σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους ομίλους Νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Διαγνωστικών κέντρων, Πολυιατρείων και ιδιωτικών ιατρείων, δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΠΕΙΓΟΝ Πεύκη : 31.07.2015 Αριθμ. πρωτ. : ΔΑ3Β/19/οικ.29908 Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις Γενική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης Ταχ. Δ/νση : Απ. Παύλου 12 Μαρούσι 151

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις επεξηγηματικές σημειώσεις πριν συμπληρώσετε τη Δήλωση αυτή. Στοιχεία Νομικού Προσώπου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις επεξηγηματικές σημειώσεις πριν συμπληρώσετε τη Δήλωση αυτή. Στοιχεία Νομικού Προσώπου ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις επεξηγηματικές σημειώσεις πριν συμπληρώσετε τη Δήλωση αυτή. Εγγεγραμμένο Όνομα: Ημερομηνία : Εγγεγραμμένη Επωνυμία: Ημερομηνία : Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012).

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 20589 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10, 7.10.06 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επεξήγηση των όρων που χρησιμοποιούνται ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ Δικαιούχοι Προϋποθέσεις Αναβολή πληρωμής Το ύψος της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωδικός: 06178 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 60 Γυναίκα Generali Medical Safety ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business ... Το περιβάλλον σήμερα Η σημερινή πραγματικότητα στην Υγεία... Αυξημένος χρόνος αναμονής για ραντεβού με ιατρούς Αναμονή

Διαβάστε περισσότερα

Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας. Ασφάλεια και σιγουριά για όλους

Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας. Ασφάλεια και σιγουριά για όλους Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Ασφάλεια και σιγουριά για όλους Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Η υγεία είναι το υπέρτατο Αγαθό! Για την προστασία αυτού του αγαθού, η Altius Insurance δημιούργησε ένα νέο πρωτοποριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Λεπτομέρειες αιτητή Ανανέωση Πιστοποιητικού/ών Για το έτος: Αρχική έκδοση Πιστοποιητικού/ών (σημειώστε όπου εφαρμόζεται) Ονοματεπώνυμο:..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών)

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμος. Οδηγός Πληροφοριών

Χρήσιμος. Οδηγός Πληροφοριών Χρήσιμος Οδηγός Πληροφοριών Διαδικασία Εισαγωγής στο Μαιευτήριο Καλώς ήλθατε στη ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στην πιο σύγχρονη Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική!

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοί είναι οι ανασφάλιστοι:

Ποιοί είναι οι ανασφάλιστοι: Ποιοί είναι οι ανασφάλιστοι: - Όλοι θα λέγονται πια «Δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016» - Ο παλιός φορέας «ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» θα μετονομαστεί σε «Ταμείο Πρόνοιας-Δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE).

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE). ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE). Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 15, του αρ. 20, του Ν. 2639/98

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα