Η Συμβολή των Δήμων στην Αντιμετώπιση της Κρίσης & την Προώθηση της Ανάπτυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Συμβολή των Δήμων στην Αντιμετώπιση της Κρίσης & την Προώθηση της Ανάπτυξης"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Η Συμβολή των Δήμων στην Αντιμετώπιση της Κρίσης & την Προώθηση της Ανάπτυξης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη Μάρτιος 2015

2 Η Συμβολή των Δήμων στην Αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και στην Προώθηση της Ανάπτυξης Το μεγαλύτερο θύμα της δημοσιονομικής κρίσης είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η δραματική μείωση των εσόδων της προέρχεται από την πρωτόγνωρη, για τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα, περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων, αλλά και από τη μείωση των ιδίων εσόδων της λόγω του περιορισμού της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών. Παράλληλα, η ζήτηση για υπηρεσίες αυξήθηκε, με αποτέλεσμα να αυξηθούν και οι ανάγκες για παραπέρα αύξηση των δαπανών της. Μετά τη μείωση του κοινωνικού ρόλου του κεντρικού κράτους, οι πολίτες έχουν ως αποκλειστικό στήριγμα την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πώς θα μπορέσει όμως αυτή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τους, με μειωμένα έσοδα και με το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης να επιβάλλει ισοσκελισμένους δημοτικούς προϋπολογισμούς; Αρκεί να αναφέρουμε δύο στοιχεία : α) Το 2009 οι επιχορηγήσεις σε Δήμους για επενδύσεις (ΣΑΤΑ) από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στους Δήμους ανήλθε σε εκατ.. Το 2014 δεν ξεπέρασε τα 180 εκατ. και για το 2015 προβλέπεται ποσό περίπου 130 εκατ.! β) Στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής , που αποτελεί νόμο του κράτους και δεν γνωρίζουμε πώς θα τροποποιηθεί από τη νέα Ελληνική Κυβέρνηση, το «εθνικό σκέλος» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανέρχεται σε 700 εκατ. ετησίως και θα καλύπτει τις ανάγκες χρηματοδότησης όλης της κεντρικής και της γενικής Κυβέρνησης. Επομένως, η δύσκολη οικονομική συγκυρία επιβάλλει σε όλους τους Δήμους να αναζητήσουν εναλλακτικές ή συμπληρωματικές λύσεις χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου το νέο ΕΣΠΑ προβάλλει ως η μόνη βασική χρηματοδοτική πηγή για την πραγματοποίηση επενδύσεων. [2]

3 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ Σχετικά με το νέο ΕΣΠΑ διαπιστώνουμε τα εξής : Δεν περιλαμβάνεται Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με δικαιούχους τους Δήμους, όπως πρότεινε η ΚΕΔΕ. Η μόνη αναφορά στη συμμετοχή των Δήμων είναι η ακόλουθη αόριστη διατύπωση: «Κατά την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων θα ληφθεί μέριμνα ώστε συγκεκριμένες κατηγορίες δράσεων να έχουν ως δικαιούχους τους Δήμους». Το τόσο σημαντικό για τους Δήμους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Απασχόληση» από το οποίο χρηματοδοτούνται μόνο οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, ενώ θα έπρεπε να υποστηρίζονται όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει μειωμένους πόρους κατά 60% σε σχέση με τους αντίστοιχους πόρους της περιόδου , ενώ οι ανάγκες λόγω της κρίσης αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα», στο οποίο πρέπει να συμπεριληφθεί η Οργάνωση και ο Λειτουργικός Εκσυγχρονισμός των 325 Δήμων, έχει μειωμένους πόρους κατά 75% σε σχέση με τους αντίστοιχους πόρους Το μοναδικό Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που παρουσιάζει γενναία αύξηση είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», στο οποίο όμως η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν προβλέπεται να έχει ουσιαστική συμμετοχή. Οι Δήμοι αναφέρονται, συνολικά, ως «φορείς υλοποίησης με οργανωτικές αδυναμίες και περιορισμένη διαχειριστική επάρκεια», ενώ είναι γνωστή η σημαντική συμβολή τους στην ταχεία απορρόφηση «βαλτωμένων» προγραμμάτων. Οι Προτάσεις μας στο Νέο Κανονιστικό Πλαίσιο για το ΕΣΠΑ Με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ (στις ) προτείναμε βελτιώσεις και συμπληρώσεις των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου για το ΕΣΠΑ , το οποίο είχε εκπονήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. [3]

4 Από το σύνολο των προτάσεών μας, εντάχθηκε στο Νόμο 4314/2014, ως άρθρο 24 Α, μόνον η συγκρότηση «Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση». Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη διάταξη αυτή, διότι θα επιτρέψει στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση να επιδιώξει την ισότιμη συνεργασία της με τη Δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο, όσον αφορά την εξειδίκευση και την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Επειδή όμως δεν έγιναν δεκτές πολλές προτάσεις μας, επανερχόμαστε στη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, διεκδικώντας την ενσωμάτωσή τους κατά την πρώτη αναμόρφωση ή συμπλήρωση του Ν. 4314/2014. Οι προτάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: κατά την εξειδίκευση των Τομεακών και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων να διασφαλιστούν συγκεκριμένες κατηγορίες δράσης για τους Δήμους, να προβλέπεται ρητά η δυνατότητα ορισμού φορέων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, να κατοχυρωθεί η συμμετοχή της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ στην εξειδίκευση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, να διασφαλιστεί ο συντονισμός του σχεδιασμού και της εφαρμογής των κατηγοριών δράσης των ΠΕΠ που έχουν ως δικαιούχους τους Δήμους και των ειδικών προγραμμάτων ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης. Επίσης, έχουμε προτείνει να αφαιρεθεί η διάταξη που αφορά στην παρακράτηση του 1% των ΚΑΠ ως εγγυοδοτικού λογαριασμού, η οποία οδηγεί στο να επιβαρύνονται όλοι οι Δήμοι με τις μη επιλέξιμες δαπάνες των έργων ενός Δήμου. Στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι υιοθετεί το αίτημα αυτό, αλλά θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι χρειάζεται να τροποποιηθεί ολόκληρη η παράγραφος 3 του άρθρου 33 του Νόμου 4314/2014, γιατί δεν θέλουμε η κατάργηση του εγγυοδοτικού λογαριασμού να οδηγήσει στην απευθείας χρέωση του υπόχρεου Δήμου, χωρίς μάλιστα να έχει τελεσιδικήσει η σχετική διαδικασία. [4]

5 Όσον αφορά στην υποστήριξη των Δήμων για τη διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειάς τους και την ωρίμανση των έργων τους, προτείναμε να προστεθεί συγκεκριμένη διάταξη για ένα Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης και Υποστήριξης των Δήμων ως δικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Παράλληλα, προτείνουμε την άμεση επικαιροποίηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Νόμος 1622/1986), δεδομένου ότι προβλέπει ακόμη ως φορείς του αναπτυξιακού προγραμματισμού, τους αναπτυξιακούς συνδέσμους, τις κρατικές περιφέρειες και τις κρατικές νομαρχίες. Η επικαιροποίηση είναι απαραίτητο να κατοχυρώνει, στο πλαίσιο της πυραμίδας του εθνικού περιφερειακού τοπικού αναπτυξιακού προγραμματισμού, μαζί με την αποκέντρωση, την επικουρικότητα και τη συνέργεια των προγραμματικών επιπέδων, τη συνταγματικά προβλεπόμενη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων απέναντι στις Περιφέρειες, καθώς και των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στην Κεντρική και την Αποκεντρωμένη Δημόσια Διοίκηση. Οι Δήμοι ως Δικαιούχοι των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού εκπονεί μελέτη για το θέμα της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του νέου ΕΣΠΑ, προγραμματίζοντας να τροποποιήσει το σύστημα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας του προηγούμενου ΕΣΠΑ. Θεωρούμε αναγκαίο να γίνει διαβούλευση με την ΚΕΔΕ για το νέο σύστημα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας και ιδίως της διαχειριστικής επάρκειας των Δήμων, πριν αυτό οριστικοποιηθεί. Από την πλευρά μας προτείνουμε τα εξής: Να διατηρήσουν τη βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας, όσοι Δήμοι την έχουν ήδη αποκτήσει. Να δοθεί η δυνατότητα πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού στους Δήμους που θέλουν να αποκτήσουν διαχειριστική επάρκεια. Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού, να διασφαλιστούν και άλλοι εναλλακτικοί τρόποι διαχειριστικής επάρκειας ή υλοποίησης των έργων, όπως η υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων. [5]

6 Οι Λοιπές Προτάσεις μας για τη Συμμετοχή των Δήμων στο ΕΣΠΑ Για το τρέχον ΕΣΠΑ : Nα λυθεί η εκκρεμότητα χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση των έργων των Δήμων τα οποία διαχειρίζεται η ΕΕΤΑΑ ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης. Για το νέο ΕΣΠΑ: Να εγκριθεί η χρηματοδότηση υποστήριξης των Δήμων από την Τεχνική Βοήθεια, που διαχειρίζεται η ΜΟΔ για την ωρίμανση των νέων έργων τους, όπως είχε συμφωνηθεί με την προηγούμενη κυβέρνηση. Να υιοθετηθεί η ανωτέρω συγκεκριμένη πρόταση της ΚΕΔΕ για το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης και Υποστήριξης των Δήμων ως δικαιούχων του νέου ΕΣΠΑ. Να ρυθμιστεί νομοθετικά η δυνατότητα κάθε Δήμου να προκηρύσσει και να υπογράφει σύμβαση για τεχνικό σύμβουλο υποστήριξης των υπηρεσιών του για την ωρίμανση και την εκτέλεση των έργων του. Να διασφαλιστεί η ουσιαστική συμμετοχή της ΚΕΔΕ στην εξειδίκευση των προδιαγραφών για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη συνεργασία του αρμόδιου Υπουργείου με την ΚΕΔΕ στη διοργάνωση Ημερίδων για τη σχετική ενημέρωση των Δήμων. Ως προς τη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και με δεδομένη την πολύ θετική εμπειρία που υπάρχει από την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο, διεκδικούμε να οριστεί η ΕΕΤΑΑ, ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης κατηγοριών δράσης που αφορούν τους Δήμους. Ο προϋπολογισμός των εν λόγω κατηγοριών δράσης πρέπει να υπερβαίνει τα 2 δις. [6]

7 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο σχεδιασμός της δημόσιας πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις και το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτό προτείνουμε τα ακόλουθα: 1. Κρίνεται αναγκαία η αναβολή έναρξης ισχύος του ν.4281/2014 ως προς τα θέματα που αφορούν στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, δεδομένου ότι δεν έχουν εκδοθεί τα προεδρικά δ/τα και οι Υ.Α., που προβλέπονται για την εφαρμογή των διατάξεων. 2. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την 210/2014 Πράξη του ΣΤ Κλιμακίου έκρινε ότι η εφαρμοζόμενη διάταξη του άρθρου 63 του ν.4257/2014 που επιτρέπει και την αρνητική έκπτωση έως 5% δεν ευρίσκει έρεισμα στο Σύνταγμα, αντίκειται σε αυτό και συγκεκριμένα στην αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης την οποία η επίμαχη Πράξη επιχειρεί να θεμελιώσει σε συγκεκριμένες επιταγές του Συντάγματος. Από την εξέλιξη αυτή δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα στη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών των δήμων και των νομικών τους προσώπων (κίνηση των οχημάτων για την αποκομιδή των απορριμμάτων, κίνηση των λοιπών οχημάτων και μηχανημάτων, θέρμανση των κοινωνικών και σχολικών υποδομών) αφού είναι γνωστό ότι στους διαγωνισμούς προμήθειας καυσίμων των οτα δεν συμμετέχουν με υποβολή προσφορών προμηθευτές, με αποτέλεσμα οι διαγωνισμοί να αποβαίνουν άγονοι. Γνωρίζοντας το ζήτημα αυτό το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Εσωτερικών είχαν προωθήσει τη ψήφιση της ανωτέρω επίμαχης διάταξης προς επίλυση του. Δυστυχώς με την Πράξη του Ελ. Συν. επανέρχεται το θέμα το οποίο πρέπει να επιλυθεί άμεσα, δεδομένου ότι πολλοί διαγωνισμοί δήμων έχουν ακυρωθεί και έχουν μείνει χωρίς καύσιμα οχήματα (απορριμματοφόρα κλπ) αλλά και χωρίς θέρμανση σχολεία και άλλες δομές των δήμων. 3. Κρίνεται αναγκαία η έκδοση Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 2286/95, περί εξαίρεσης από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα ή προγράμματα του ΕΟΧ και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και [7]

8 ενωσιακούς πόρους ή πόρους του ΧΜ ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομένου του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» (ΤΕΒΑ/FEAD), χωρίς χρονικό περιορισμό, άλλως τουλάχιστον έως ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Οι Δήμοι, διαχρονικά ζητούν η άσκηση της αρμοδιότητας της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών να δοθεί πλήρως και αποκλειστικά σε αυτούς προκειμένου να την ασκούν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά. Δυστυχώς μέχρι σήμερα η Πολιτεία έχει περιπλέξει τα πράγματα με Εγκυκλίους, αναιρεί στην ουσία το γράμμα και το πνεύμα των διατάξεων του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», με τελικό αποτέλεσμα οι αρμοδιότητα να ασκείται σε ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο, να μη γίνεται κανένας ουσιαστικός έλεγχος και να επικρατεί πλήρης σύγχυση για το ποιος ασκεί την αρμοδιότητα. Η ΚΕΔΕ ζητά όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων των Λαϊκών Αγορών και του Υπαίθριου Εμπορίου, όπως η χορήγηση αδειών, η διαδικασία προσδιορισμού των θέσεων των δικαιούχων, τα ζητήματα που άπτονται της ίδρυσης, μετακίνησης ή κατάργησης των Λαϊκών Αγορών κ.λ.π., να δοθεί αποκλειστικά στους Δήμους. Στην κατεύθυνση αυτή, η ΚΕΔΕ, έχει έτοιμη σχετική πρόταση νομοθετικής ρύθμισης. ΛΙΜΑΝΙΑ Οι Δήμοι διαχρονικά αντιμετωπίζουν σωρεία προβλημάτων που πηγάζουν από την συγκεντρωτική, αναχρονιστική και αντιαναπτυξιακή αντίληψη του αρμόδιου Υπουργείου για την λειτουργία των Λιμανιών της χώρας. Πρέπει επιτέλους να δοθούν λύσεις και τα Λιμάνια μας να συνδεθούν οριστικά με τη ζωή και τη λειτουργία των πόλεων. [8]

9 Προς τούτο, για μια ακόμη φορά, η ΚΕΔΕ επανέρχεται και προτείνει: 1. Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α ) ώστε να συμμετέχει ως τακτικό μέλος εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). 2. Επίσπευση της υπογραφής από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού των Προεδρικών Διαταγμάτων που έχουν σταλεί από το Υπουργείου Εσωτερικών για τη δημιουργία Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2932/2001 και Ν.2739/1999, όπως ισχύουν, καθώς και απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα μεταβίβασης άλλων Λιμενικών Ταμείων στους οικείους Δήμους. 3. Η προσθήκη διακριτών ενοτήτων στα Master Plan λιμανιών που εκπονούνται, όπου θα προσδιορίζονται κατά την Α φάση εκπόνησης των Master Plan τα τμήματα των λιμενικών ζωνών, τα οποία, δεν είναι απαραίτητα για την λειτουργία των λιμανιών. 4. Τα τμήματα αυτά των Λιμενικών Ζωνών που εξαιρούν όχι μόνο δεν πρέπει να περιέλθουν στο ΤΑΙΠΕΔ αλλά αντίθετα με νομοθετική ρύθμιση να αποδίδονται απευθείας στους οικείους Δήμους και να εντάσσονται στον ιστό της πόλης. [9]

Οι θέσεις & διεκδικήσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Οι θέσεις & διεκδικήσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ Οι θέσεις & διεκδικήσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σεπτέμβριος 2015 Η Συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για λήψη νέων περιοριστικών μέτρων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για λήψη νέων περιοριστικών μέτρων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Η κατάσταση σήμερα Το Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη για τη χώρα περίοδο, εξαιτίας της πρωτοφανούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, που τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΊΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 20/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2.556 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ, Διεύθυνση : Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας : 32001 Αλίαρτος Πληροφορίες : Λέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Το παρόν σχέδιο νόμου έχει ως σκοπό, με βάση τις αρχές και τους στόχους της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ελέγχου του νέου δήμου. Τις ελάχιστες υποχρεωτικές λειτουργίες-υπηρεσίες

ελέγχου του νέου δήμου. Τις ελάχιστες υποχρεωτικές λειτουργίες-υπηρεσίες editorial Επιστροφή στο μέλλον, λοιπόν. Μετά από, σχεδόν, μια δεκαετία έντονων συζητήσεων, εξαγγελιών περί μεταρρύθμισης και επανίδρυσης του κράτους, αλλά και διαψεύσεων φαίνεται πως, επιτέλους, δρομολογείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Αθήνα, Μάιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. i. Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. i. Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ : ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ και ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΟΤΑ Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3/2012 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (ΣΕΙΦ) ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης Ευρώπη υποστηρίζει πως η ανάκαμψη θα είναι ψηφιακή. Με ποιον τρόπο Η η ειδική γραμματεία διοικητικής μεταρρύθμισης της Ελλάδας θα υποστηρίξει αυτό το στόχο; Η Ειδική Γραμματεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013 ΑΠ:12613/ΔΕ1311 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 Εθνική Αρχή Συντονισµού Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα Α / Α ΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του προτεινόμενου νόμου επιδιώκεται,

Διαβάστε περισσότερα

να είναι απολύτως επιβεβλημένη, είναι, ωστόσο, εξαιρετικά δύσκολη.

να είναι απολύτως επιβεβλημένη, είναι, ωστόσο, εξαιρετικά δύσκολη. editorial Δύο μήνες εφαρμογής του «Καλλικράτη» φαίνεται πως παραείναι αρκετό διάστημα για να συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πως δρουν και πράττουν υπό την αποθέωση μιας μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Είναι πρόδηλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΣΟΥΕΡΕΦ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009-10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κεντρική προγραμματική δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ έρος των προτάσεων του Δημάρχου Ι λίου κ. Νίκου Ζενέτου στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο ΚΕΔΕ (Ιωάννινα 30.05.2013)

Μ έρος των προτάσεων του Δημάρχου Ι λίου κ. Νίκου Ζενέτου στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο ΚΕΔΕ (Ιωάννινα 30.05.2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Μ έρος των προτάσεων του Δημάρχου Ι λίου κ. Νίκου Ζενέτου στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο ΚΕΔΕ (Ιωάννινα 30.05.2013) Κύριε Πρόεδρε του Ελεγκτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα