ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Δίκτυο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης του ΣΕΒ Ο ρόλος των συνεργατικών σχημάτων στην ευφυή Εξειδίκευση & Ανάπτυξη Εισηγητής: Δ.Χατζαντώνης - Επιστημονικός Διευθυντής Βόλος, 22/5/2015

2 8 Τομείς, 50 Τεχνολογίες Αιχμής, 34 Τεχνολογικές Αλυσίδες, 21 Αγορές-Στόχος 250 Ερευνητική παραγωγή και τεχνογνωσία 50 Τεχνολογίες Αιχμής Επιχειρηματικό ενδιαφέρον 350 Αξιολόγηση ωριμότητας και διασυνδεσιμότητας Τεχνολογιών Αιχμής 34 Τεχνολογικές αλυσίδες > τεχνολογικές αγορές Προϊόντα, υπηρεσίες και διεργασίες Συνθήκες αγοράς αφομοίωση τεχνολογιών οικονομικές παράμετροι 21 Αγορές - Στόχος 6 Συναντήσεις εργασίας και επικύρωσης Προτάσεις έργων και δράσεων

3 34 τεχνολογικές αλυσίδες Λειτουργικές Νανοδομές (Νανοτεχνολ ογία) Σύνθετα Υλικά υψηλής απόδοσης (Υλικά) Έξυπνες ελαφρές κατασκευές (Μεταφορές) Νέα προϊόντα και υπηρεσίες με μεγάλη προστιθέμενη αξία για την οικονομία δεν προκύπτουν μόνο από τις μεμονωμένες Τεχνολογίες Αιχμής, αλλά και από την συνδυαστική αξιοποίηση των Τεχνολογιών αυτών... Ο Μηχανισμός ΤΠ εντοπίζει διαθεματικές και διεπιστημονικές τεχνολογικές αλυσίδες που υποδεικνύουν τεχνολογικές προτεραιότητες για τη διαμόρφωση εθνικών στρατηγικών αλλά και αναδεικνύουν επιχειρηματικές δυνατότητες 3

4 Οι 34 τεχνολογικές αλυσίδες Προσωπική γονιδιωματική Βιοαισθητήρες Συνθετική βιολογία Βιοαπεικόνιση Εξατομικευμένη ιατρική Ιχνιλασιμότητα στα τρόφιμα Μοριακή διαγνωστική τροφίμων Λειτουργικά τρόφιμα και βιοενεργά συστατικά Περιβαλλοντικά φιλική επεξεργασία τροφίμων Ρομποτικά συστήματα Φορετά, φορητά και ενσωματωμένα συστήματα Δικτύωση υπερ-υψηλών ταχυτήτων με οπτικά μέσα Έξυπνα περιβάλλοντα μεγάλης κλίμακας Ανάλυση δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα Εικονικοποίηση υπηρεσιών και υποδομών Ευφυή δίκτυα αισθητήρων Συνεργατικά Ρομποτικά συστήματα και σμήνη Νανοενισχυμένα λειτουργικά υλικά Το κτίριο του αύριο Το μελλοντικό όχημα Βιοεμφυτεύματα Αποδοτικά φωτοβολταϊκά υλικά Προϊόντα με προσαρμοσμένες ανά εφαρμογή ιδιότητες Ευφυή μελλοντικά ενεργειακά δίκτυα Επεξεργασία αποβλήτων με παραγωγή ενέργειας Βιοδιυλιστήριο Αντιρρύπανση Καθαρισμός Νερού Μηχανική Ανακύκλωση Σταθμοί φόρτισης Η/Ο Ειδικές κατασκευές μεταφορών Ευφυή συστήματα εντοπισμού Συστήματα ενσωματωμένων αισθητήρων στις μεταφορές Αδιάλλειπτες διατροπικές μεταφορές επιβατών 4

5 Συνεργαζόμενες τεχνολογίες αιχμής Πάροχοι τεχνολογίας Ενεργές επιχειρήσεις Εμπλεκόμενοι κλάδοι Για κάθε μία από τις 34 αλυσίδες Δεξιότητες και εξειδικεύσεις ανθρώπινου δυναμικού Δυναμική ανάπτυξης της αλληλουχίας σε αγορά Τελικές εφαρμογές, προϊόντα και υπηρεσίες Παράδειγμα > 5

6 Νανο-ενισχυμένα Λειτουργικά Υλικά: Αλυσίδα τεχνολογιών αιχμής και τελικές εφαρμογές 6

7 Νανο-ενισχυμένα Λειτουργικά Υλικά: Ερευνητικοί φορείς με τεκμηριωμένη τεχνογνωσία 7

8 Νανο-ενισχυμένα Λειτουργικά Υλικά: Επιχειρηματικοί φορείς με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον 8

9 Νανο-ενισχυμένα Λειτουργικά Υλικά: Σχετικοί κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας 9

10 21 αγορές - στόχος Τεχνολογίες Αιχμής Αγορά - στόχος Τεχνολογικές Αλυσίδες Ο Μηχανισμός ΤΠ εμβάθυνε στις τεχνολογικές αγορές και ανέδειξε 21 εξειδικευμένες οικονομικές αγορές στόχος, υψηλού ενδιαφέροντος και προοπτικών ανάπτυξης, οι οποίες υποστηρίζονται από τις 50 τεχνολογίες αιχμής και τις 34 αλυσίδες τους, με κριτήρια: την ύπαρξη κρίσιμης μάζας παραγωγικών/ερευνητικών μονάδων, την ωριμότητα των συνιστωσών τεχνολογιών την αμεσότερη επιχειρηματική αξιοποίηση Προϊόντα και υπηρεσίες 10

11 Μετάβαση από μηχανισμό παρακολούθησης σε εργαλείο επιχειρηματικής ανακάλυψης Ενεργοί Φορείς ΕΤΑ Ενεργές Επιχειρήσεις Ανάδειξη Τεχνολογιών Αιχμής Τεχνολογικές Αλυσίδες Σύνθεση Τεχνολογικών ΑΛυσίδων Προστιθέμενης Αξίας Επιλογή Πεδίων και Διατύπωση Προτάσεων και δράσεων ανάπτυξης των αγορών Στόχος Επικύρωση προτάσεων Επικύρωση προτάσεων έργων & δράσεων σε workshops Τεχνολογίες Αιχμής Πυρήνας εμπειρογνωμόνων Διευρυμένος Κύκλος εμπειρογνωμόνων Εντοπισμός Αγορών στόχο (Προϊόντα & Υπηρεσίες) Αγορές -Στόχος Πρόσκληση Ενεργών Επιχειρήσεων και Φορέων ΕΤΑ - συνδιαμόρφωση των προτάσεων Προτάσεις Έργων We are Here 11

12 Η Προβληματική της Αγοράς στη διατύπωση Projects & Ventures Υψηλή τεχνολογική ωριμότητα και πιλοτικός ή επιδεικτικός χαρακτήρας με αποτελέσματα προς άμεση υιοθέτηση από την αγορά εντός 4ετίας Βιωσιμότητα των προτάσεων και μετά το πέρας της ερευνητικής τους επικύρωσης Στοχευμένος παραγωγικός σκοπός (ανάπτυξη προϊόντων ή υπηρεσιών) Σαφήνεια στην οριοθέτηση του έργου ως προς τους πιθανούς φορείς υλοποίησης, και τις δεξιότητές τους, το κόστος του και την προστιθέμενη αξία σε εθνικό επίπεδο Αποσύνδεση του έργου από τυχόν επιπλέον συνθήκες υλοποίησης πέραν της εύρεσης χρηματοδότησης (π.χ. θεσμικές αλλαγές) 12

13 Workshops εμπειρογνωμόνων 13

14 Θεματολογία των workshops Έξυπνα συσκευασμένο, λειτουργικό & ασφαλές τρόφιμο (ΤΡΟΦΙΜΑ/ΝΑΝΟ) 3 projects & ventures Νανο ενισχυμένα Λειτουργικά Υλικά (ΥΛΙΚΑ/ΝΑΝΟ/ΕΝΕΡΓΕΙΑ) 4 projects & ventures Φαρμακευτική ανακάλυψη (ΥΓΕΙΑ/ΤΠΕ) 3 projects & ventures Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας και αποβλήτων (ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) 2 projects & ventures Ομοσπονδίες νέφους και ανάλυση μεγάλων δεδομένων (ΤΠΕ) 2 projects & ventures Ευφυείς δρόμοι και συστήματα μεταφορών (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/ΥΛΙΚΑ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ) 2 projects & ventures 14

15 Παθητικά & Ενεργητικά αρχιτεκτονικά στοιχεία 1. Ανάπτυξη προηγμένων «υβριδικών» υλικών μέσω της εξέλιξης της υπάρχουσας τεχνολογίας μόνωσης σε επίπεδο νανοκλίμακας (ΙΤΕ/ΠΠ, ΕΜΠ) Συνθετικά συστήματα μόνωσης με τροποποιημένες φυτικές ίνες. Εξωτερική μόνωση με τσιμέντο παραγωγής χαμηλού άνθρακα σε συνδυασμό με νανοπληρωτικά μέσα όπως CNT και αντιμικροβιακά νανοσωματίδια (silver oxides). 2. Φωτοκαταλυτικά επιχρίσματα καθαρισμού του αέρα εσωτερικών χώρων (ΙΤΕ): Παραγωγή φωτοκαταλυτικών οξειδίων και ενσωμάτωση σε τσιμεντούχα και ασβεστούχα επιχρίσματα για την αποδόμηση ανόργανων και οργανικών ρύπων. 15

16 Παθητικά & Ενεργητικά αρχιτεκτονικά στοιχεία 3. Ενεργητικά αρχιτεκτονικά στοιχεία για ενεργειακή αυτονομία κτιρίων (BRITE) Διαφανή ηλιακά γυαλιά, με inkjet εναπόθεση νανοσύνθετων υποστρωμάτων 4. Νέα ανόργανα μονωτικά και δομικά υλικά: πιλοτική ανάπτυξη (Εργαστήριο Μεταλλουργίας ΕΜΠ). S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, ΕΤΕΜ, ΤΙΤΑΝ, BRITE HELLAS, NANOPHOS, ISOMAT, ΝΕΟΤΕΧ, DUROSTICK Α.Β.Ε.Ε., NANOTHINX, VITEX, Nordia Marmoline/Dionyssomarble Group, PRIME LASER TECHNOLOGY, DRUCKFARBEN GROUP. 16

17 Σημαντικές διαπιστώσεις Η προσέγγιση βάσει αγορών-στόχος είναι οδηγός για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Σημαντικό: η διαφύλαξη του ολοκληρωμένου χαρακτήρα της τεχνολογικής αλυσίδας. Όχι εξέταση μεμονωμένων projects αλλά projects που εντάσσονται σε σύνολα και είναι οδηγοί ευρύτερων βιομηχανικών τομέων. Ύπαρξη πρωτοτύπων ή ερευνητικών ιδεών που πλησιάζουν στο πρωτότυπο ανάγκη ενίσχυσης της μετάβασης στην πιλοτική εφαρμογή και «μετάφρασης» των ερευνητικών projects σε επιχειρηματικές προτάσεις ή σχέδια. Κρίσιμη η σημασία συνδέσεων και επικοινωνίας σε επιχειρησιακό επίπεδο. 17

18 Σημαντικές διαπιστώσεις Ανάδειξη πολλών αφανών/δυνητικών τεχνολογικών προεκτάσεων κάθε ιδέα project συνδέεται με άλλες, κατά τρόπο που δεν είχε διαφανεί πιο πριν Περιοχές με έντονη διαθεματικότητα: Υγεία, Πληροφορική (τάση: επαναστόχευση φαρμάκου) Τρόφιμα, Βιοτεχνολογία, Νανο (τάση ανάδειξη μοναδικότητας) Υλικά, Νανοτεχνολογία (τάση: νέες ιδιότητες σε συμβατικά προϊόντα) Ενέργεια, Περιβάλλον, Υλικά (τάση: εξοικονόμηση) Μεταφορές, Υλικά, Πληροφορική (τάση: διαχείριση «μεγάλου φόρτου») 18

19 Χάρτης Ερευνητικών Φορέων Βιοεπιστημών 19

Τεχνολογίες Αιχµής στο ελληνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Συµπεράσµατα και προτάσεις από το ίκτυο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης

Τεχνολογίες Αιχµής στο ελληνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Συµπεράσµατα και προτάσεις από το ίκτυο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης Τεχνολογίες Αιχµής στο ελληνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Συµπεράσµατα και προτάσεις από το ίκτυο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης Νίκος Μελανίτης, Καθηγητής ΣΝ ΙΤΕ, ίκτυο ΠΡΑΞΗ, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Συντάκτης: Β. Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού E-mail: bgogol@gsrt.gr 1 Ιούλιος 2013 Έκδοση 1.6 ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Περιεχόμενα Α. ΔΙΕΘΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι κλάδοι θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) και για ποιες κατηγορίες επενδύσεων

Ποιοι κλάδοι θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) και για ποιες κατηγορίες επενδύσεων Ποιοι κλάδοι θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) και για ποιες κατηγορίες επενδύσεων Στις 17/7/2014 κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1.1 Πολυλειτουργικά προϊόντα Ανάπτυξη προϊόντων που ενσωματώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα του ΥΠΑΑΝ για το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» Ενημερωτικό σημείωμα

Ημερίδα του ΥΠΑΑΝ για το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» Ενημερωτικό σημείωμα Ημερίδα του ΥΠΑΑΝ για το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ-κίνηση» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) Ενημερωτικό σημείωμα Με την ημερίδα που πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη 3 Απριλίου, ξεκινά η δημόσια διαβούλευση για τις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Επιλέξιμες Δαπάνες. και σε μόνιμη βάση στο έργο. για την ερευνητική δραστηριότητα. του έργου, και αναλώσιμα). ΜΜΕ).

ΕΣΠΑ 2014-2020. Επιλέξιμες Δαπάνες. και σε μόνιμη βάση στο έργο. για την ερευνητική δραστηριότητα. του έργου, και αναλώσιμα). ΜΜΕ). ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΑΝΕΚ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΒΕΤ) Το ΠΑΒΕΤ απευθύνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2015-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΜΗΜΑ Ι - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 5 ΣΤΟΧΟΙ...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Έρευνα και Οφέλη στην Ανάπτυξη της Κύπρου

Εφαρμοσμένη Έρευνα και Οφέλη στην Ανάπτυξη της Κύπρου Εφαρμοσμένη Έρευνα και Οφέλη στην Ανάπτυξη της Κύπρου Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (email: elpida.keravnou@cut.ac.cy) 1. Ορισμός Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2015-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΜΗΜΑ Ι - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 5 ΣΤΟΧΟΙ...

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 7 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων

Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων 1 Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων «Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ της ΓΓΕΤ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ της ΓΓΕΤ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ της ΓΓΕΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ (Μάιος 2014) H παρούσα έκθεση επιχειρεί να συνοψίσει τα συμπεράσματα από τη συμμετοχή στην 1 η συνάντηση εργασίας για την Πλατφόρμα Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΛΙΚΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΛΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΛΙΚΩΝ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα