ΘΕΜΑ : 2 ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : 2 ο. Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Απόσπασµα Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2013 Αρ. Aπόφασης 80 Περίληψη Λήψη απόφασης για τον καθορισµό θέσεων τοποθέτησης και εγκατάστασης συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων στα πλαίσια της υποβολής πρότασης του ήµου Π. Φαλήρου στην πρόσκληση χρηµατοδοτικού προγράµµατος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (µε έγκριση ΥΠΕΚΑ). Στο Παλαιό Φάληρο, στο ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος, σήµερα την 8η Απριλίου 2013, ηµέρα ευτέρα και ώρα 20:00 συνεδρίασε τακτικά το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 9556/ πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο και στο ήµαρχο, σύµφωνα µε το άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθ. 9 του Κανονισµού Λειτουργίας του.σ. Παρόντος και του ηµάρχου κου ιονυσίου Χατζηδάκη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 40 µελών ήταν παρόντα 32, (σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ /25074/ διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Α..Α., ο κ. Ιπποκράτης Σαββούρας τίθεται σε αργία, βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 236 παρ.1 και 2 α του Ν. 3852/2010), ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αναστασοπούλου Ο. 2. Ανδρικοπούλου Β. 3. Αντωνιάδου Μ. 4. Αρσενίδου Α. 5. Ασηµακόπουλος Γ. 6. Βαλέτας Σ. 7. Βασιλείου Γ. 8. Βοργίας Ι. 9. Βουλγαρέλλης Ι. 10. Γιάκοβλεφ Ν 11. Γλεντή Ε. 12. Γουλιέλµος Ι. 13. έτσης Ν. 14. Ζάγκα Μ. 15. Κανέλλος Θ. 16. Καραµαρούδης Γ. 17. Καρκατσέλης. 18. Κασιµάτη Β. 19. Κορόµηλος Α. 20. Λαζαρίδου Α. 21. Μαραβέλια Α. 22. Μαυρακάκης Σ. 23. Μινέτος Σ. 24. Μιχαηλίδης Μ. 25. Μιχαλοπούλου Μ. 26. Μπουσίου Σ. 27. Νικολαΐδης Κ. 28. Παπαϊωάννου Α. 29. Πιτούλης. 30. Τριάντος Ι. 31. Φωστηρόπουλος Ι. 32. Χρυσοβερίδης Γ. ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αρκουµάνης Θ. 2. ούµας Α. 3. Κουερίνης Ν. 4. Κωττάκη Μ. 5. Μηλαίτη Μ. 6. Πανταζής Α. 7. Παπαγεωργίου Ν. 8. Πράπας Γ. ΘΕΜΑ : 2 ο

2 Ο Πρόεδρος, εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, αναφέρεται στο µε αρ. πρωτ. 9510/ έγγραφο του ηµάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόµενο προς τον Πρόεδρο του ηµ. Συµ/λίου, που έχει ως εξής: «Παρακαλούµε όπως συµπεριλάβετε µεταξύ των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης την λήψη απόφασης για τον καθορισµό θέσεων τοποθέτησης και εγκατάστασης συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων στα πλαίσια της υποβολής πρότασης του ήµου Π. Φαλήρου στην πρόσκληση χρηµατοδοτικού προγράµµατος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (µε έγκριση ΥΠΕΚΑ). Επί του θέµατος σας γνωρίζουµε τα εξής: Προκειµένου να αναβαθµιστούν οι συνθήκες διαχείρισης των οικιακών απορριµµάτων & των ανακυκλώσιµων υλικών εντός του πολεοδοµικού ιστού του ήµου Παλαιού Φαλήρου σε σηµεία που χρήζουν αρχιτεκτονική και αισθητική αναβάθµιση/ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου και κυρίως σηµεία υψηλής επισκεψιµότητας όπως πλατείες και τµήµατα µε υψηλή εµπορική δραστηριότητα) ο ήµος επιθυµεί να προβεί στην προµήθεια & εγκατάσταση ενός συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων αποτελούµενο από «νησίδες» υπόγειων κάδων. Τα σηµεία που προτείνεται να τοποθετηθούν οι υπόγειοι κάδοι σε συστοιχίες των 2 τεµ είναι : α/α Θέση 1 Είσοδος πάρκου Sea Park 2 2 Οδός Παλαιολόγου & αναών 2 3 Οδός Ζησιµοπούλου & Νηρηίδων 2 4 Λ. Αγ, Βαρβάρας & Ταξιαρχών 2 5 Λ. Αγ. Βαρβάρας & Ικάρων 2 6 Οδός Αχιλλέως & Αλκυόνης 2 7 Οδός Μωραιτίνη 2 8 Οδός Ανδροµάχης & Ανδρούτσου 2 9 Οδός Αρεως & Αγ. Τριάδος 2 10 Οδός ηµοκρατίας & Λ. Αµφιθέας 2 Ποσότητα Ήδη ο ήµος µας έχει προβεί στην πιλοτική εφαρµογή του συστήµατος µε την προµήθεια ενός υπόγειου κάδου ο οποίος έχει εγκατασταθεί στη συµβολή της οδού Αχιλλέως & Τζαβέλλα και ενός µηχανισµού υδραυλικού γερανού ο οποίος τοποθετήθηκε σε απορριµµατοφόρο όχηµα του ήµου. Επιπροσθέτως για την αποκοµιδή των υπόγειων κάδων αποθήκευσης ανακυκλώσιµων υλικών θα απαιτηθεί η προµήθεια ενός (1) επιπλέον υδραυλικού γερανού ο οποίος θα τοποθετηθεί σε ένα από τα απορριµµατοφόρα οχήµατα του ήµου. Αντικείµενο της πράξης: Προµήθεια και εγκατάσταση ενός συστήµατος που αφορά στην αποκοµιδή των απορριµµάτων µε τη µέθοδο της υπογειοποίησης και συνίσταται στην συλλογή των κοινών αστικών απορριµµάτων (οικιακών & ανακυκλώσιµων) µε σύστηµα 20 τεµ. υπόγειων κάδων µε πλήρη εξοπλισµό (υπόγειο προκατασκευασµένο προστατευτικό φρεάτιο εκ σκυροδέµατος, κάδο αποθήκευσης, πλατφόρµα ασφαλείας, πλατφόρµα πεζοδρόµου και υπέργειο πύργο τροφοδοσίας). Η αποκοµιδή των υπόγειων κάδων θα εξασφαλιστεί µε την προµήθεια ενός (1) επιπλέον υδραυλικού γερανού ο οποίος θα τοποθετηθεί σε ένα από τα απορριµµατοφόρα οχήµατα του ήµου (τύπου πρέσας).

3 Παραδοτέα πράξης: - Υποέργο 1: Προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων: Το υποέργο περιλαµβάνει την προµήθεια είκοσι (20) τεµ. υπόγειων κάδων µε πλήρη εξοπλισµό, οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε πλατείες και τµήµατα µε υψηλή εµπορική δραστηριότητα). Ο εξοπλισµός έκαστου υπόγειου κάδου περιλαµβάνει αναλυτικά: υπόγειο προκατασκευασµένο προστατευτικό φρεάτιο εκ σκυροδέµατος, πλαστικό κάδο αποθήκευσης χωρ. 3m3 περίπου, πλατφόρµα ασφαλείας, πλατφόρµα πεζοδρόµου και υπέργειο πύργο τροφοδοσίας - Υποέργο 2: Προµήθεια ενός (1) επιπλέον υδραυλικού γερανού ο οποίος θα τοποθετηθεί σε ένα από τα απορριµµατοφόρα οχήµατα του ήµου (τύπου πρέσας) και θα χρησιµεύει στην αποκοµιδή των υπόγειων κάδων για τα ανακυκλώσιµα υλικά Α) Υφιστάµενη κατάσταση Μέχρι σήµερα η προσωρινή αποθήκευση των προς αποκοµιδή απορριµµάτων πραγµατοποιείται: α) µε την χρήση τροχήλατων κάδων (µεταλλικών ή πλαστικών) διαφόρων χωρητικοτήτων οι οποίοι είναι µοιρασµένοι στα διάφορα σηµεία του ήµου. Παράλληλα µε τους κοινούς κάδους για τα ανάµεικτα οικιακά απορρίµµατα, υπάρχουν οι µπλε κάδοι που υποδέχονται τα ανακυκλώσιµα υλικά (κυρίως απόβλητα συσκευασιών) που συγκεντρώνουν οι πολίτες µε διαλογή στη πηγή. Προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες αποθήκευσης σε ορισµένα σηµεία υπάρχουν «συστάδες» µε µεγάλο αριθµό κάδων που παρουσιάζουν µεγάλο όγκο και εκτεταµένη κατάληψη του οδοστρώµατος. Κατά την θερινή περίοδο και λόγω της έντονης επισκεψιµότητας ειδικότερα στο παραλιακό µέτωπο και στα εµπορικά τµήµατα του ήµου οι εν λόγω κάδοι δηµιουργούν ένα σοβαρό αντιαισθητικό πρόβληµα : γεµίζουν πολύ γρήγορα µε κίνδυνο να υπερχειλίζουν τακτικά µε απορρίµµατα, συχνά προβλήµατα δυσάρεστων οσµών λόγω αυξηµένης θερµοκρασίας, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις για την ελκυστικότητα της περιοχής. β) Παράλληλα µε το σύστηµα τροχήλατων κάδων, ο ήµος µας έχει προβεί στην πιλοτική εφαρµογή του συστήµατος υπογειοποίησης µε την προµήθεια ενός υπόγειου κάδου ο οποίος έχει εγκατασταθεί στη συµβολή της οδού Αχιλλέως & Τζαβέλλα και ενός µηχανισµού υδραυλικού γερανού ο οποίος τοποθετήθηκε σε απορριµµατοφόρο όχηµα του ήµου για την αποκοµιδή του εν λόγω κάδου. Από την ανωτέρω πιλοτική εφαρµογή περιµένουµε τα εξής αποτελέσµατα : Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήµατος βρίσκεται σε αποδεκτό επίπεδο, σε σύγκριση µε άλλα συστήµατα υπογειοποίησης. Ο χειρισµός στην αποκοµιδή αφορά µόνο τον πλαστικό κάδο χωρ lit µε απόβαρο µόνο 120 kg, µε αποτέλεσµα ο κάδος αυτός να µπορεί να συνεργάζεται µε τα συνηθισµένα διαξονικά απορριµµατοφόρα τύπου πρέσας στα οποία προσαρµόζεται στην οροφή της κιβωτάµαξας ένα µικρός υδραυλικός γερανός συµπαγών διαστάσεων, µε αποτέλεσµα να µην χρειάζεται η αγορά ενός πρόσθετου εξειδικευµένου απορριµµατοφόρου. Επίσης ο κάδος είναι συµβατός µε τον ανυψωτικό µηχανισµό και αδειάζει µε άνεση στην χοάνη του απορριµµατοφόρου. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα είναι ότι τα απορριµµατοφόρα που εξυπηρετούν τους υπόγειους κάδους του ήµου, εξυπηρετούν ταυτόχρονα και τους υπάρχοντες κοινούς τροχήλατους κάδους (πλαστικούς ή µεταλλικούς). Τα πληρώµατα του απορριµµατοφόρου έχουν εξοικειωθεί γρήγορα µε το σύστηµα και η ευκολία στην αποκοµιδή είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. εν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την συντήρηση. Οι κάδοι εφοδιάζονται µε πολύ απλά συστήµατα λειτουργίας, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την συντήρηση : το µόνο που χρειάζεται είναι ένας οπτικός έλεγχος που διεξάγεται από το πλήρωµα αποκοµιδής (χωρίς κόστος) και µια περιοδική λίπανση των µηχανισµών (κάθε 3-4 µήνες µε µηδαµινό κόστος). Η εναρµόνιση των υπόγειων κάδων µε τον πολεοδοµικό / αστικό ιστό είναι άψογη

4 Β) Σκοπιµότητα πράξης Με την προµήθεια & εγκατάσταση του προτεινόµενου συστήµατος υπόγειων κάδων αναµένονται τα παρακάτω οφέλη: - Γενική αισθητική ανάπλαση/αναβάθµιση της εικόνας του περιβάλλοντος χώρου στα σηµεία εγκατάστασης όπου σήµερα οι υφιστάµενοι τροχήλατοι κάδοι παρουσιάζουν µια σχετικά «άναρχη» εικόνα : Το µόνο εµφανές µέρος του συστήµατος θα είναι η πλατφόρµα κυκλοφορίας (πεζοδρόµου) µαζί µε ένα καλαίσθητο και συµπαγών διαστάσεων πύργο τροφοδοσίας. - Οι υπόγειοι κάδοι δύναται να συγκροτηθούν σε συστοιχίες (νησίδες) διαφόρων σχηµάτων ώστε να εναρµονίζονται µε τον βέλτιστο τρόπο µε τον χώρο εγκατάστασής τους καταλαµβάνοντας σχετικά µικρό εµβαδόν επί του οδοστρώµατος ή του πεζοδρόµου. - Αύξηση της αποθηκευτικής δυναµικότητας απορριµµάτων καθόσον ένας υπόγειος κάδος αντικαθιστά 3 έως 4 κοινούς τροχήλατους κάδους. - Θα αποτραπεί ριζικά η έκθεση των απορριµµάτων στην κοινή θέα και θα ελεγχθεί µε βέλτιστο τρόπο το πρόβληµα δυσοσµιών και τρωκτικών χάριν στην στεγανότητα του συστήµατος. - Οι υπόγειοι κάδοι έχουν ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και αποδεδειγµένη µακροζωία - Οι υπόγειοι κάδοι είναι συµβατοί µε τον υφιστάµενο στόλο απορριµµατοφόρων (τύπου πρέσας) που λειτουργούν στον ήµο για την αποκοµιδή των υπαρχόντων τροχήλατων κάδων. Για την αποκοµιδή τους θα απαιτηθεί µόνο να τοποθετηθεί ένας υδραυλικός γερανός σε ένα από τα απορριµµατοφόρα. Με αυτόν τον τρόπο το ίδιο απορριµµατοφόρο στο πρόγραµµα αποκοµιδής θα µπορεί να εξυπηρετεί και τους δύο τύπους κάδων. Ήδη παρόµοιο σύστηµα υπόγειων κάδων (µετά από έρευνα της Υπηρεσίας) τέθηκε σε λειτουργία στους ήµους Περιστερίου, Μαρκοπούλου, Παλλήνης, Ν. Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Τρίπολης, Βόλου και η εµπειρία από την χρήση τους επιβεβαιώνει τα θετικά αποτελέσµατα. Γ) Τεχνικές προδιαγραφές συστήµατος Η σχεδιαζόµενη προµήθεια & εγκατάσταση υπόγειων κάδων θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά. Υπόγειοι κάδοι Οι προτεινόµενοι υπόγειοι κάδοι θα αποτελούνται από : Ένα προστατευτικό υπόγειο φρεάτιο πλήρως στεγανό κατασκευασµένο από προκατασκευασµένο οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους 15cm το οποίο εγκαθίσταται µέσα σε µια τάφρο ανάλογων διαστάσεων κατόπιν εργασιών εκσκαφής εδάφους. Εντός του φρεατίου υπάρχει µηχανισµός πλατφόρµας ασφαλείας η οποία αναπτύσσεται µε την αποµάκρυνση του κάδου από το φρεάτιο καλύπτοντας το κενό για την προστασία των διερχοµένων. Ένα πλαστικό κάδο χωρ. 3m³, και συνολικού καθαρού βάρους 120kg περίπου, µε πλήρως στεγανό πυθµένα κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο. Το υπόγειο τµήµα καλύπτεται µε µια πλατφόρµα κάλυψης (πλατφόρµα πεζοδρόµου) µε αντοχή φορτίου 650kg/m² κατασκευασµένη από µεταλλικό σκελετό και µε επιφανειακή επένδυση µε πλακίδια γρανίτη. Η πλατφόρµα παρέχει την απαιτούµενη στεγανότητα κατά των οσµών και των βρόχινων νερών, και ανοιγοκλείνει µε την βοήθεια δύο πνευµατικών εµβόλων και ασφαλίζει σε κλειστή θέση µε κατάλληλη κλειδαριά. Στο κέντρο και πάνω στην πλατφόρµα πεζοδρόµου προσαρµόζεται ένας καλαίσθητος πύργος τροφοδοσίας κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα. Χωροθέτηση & εγκατάσταση υπόγειων κάδων Στα προβλεπόµενα σηµεία εγκατάστασης των υπόγειων κάδων θα πραγµατοποιηθεί η εκσκαφή µιας τάφρου αναλόγων διαστάσεων. Θα πρέπει να προηγηθεί µια έρευνα για την µη ύπαρξη υπόγειων δικτύων Ο.Κ.Ω (σωληνώσεις υδροδότησης & αποχέτευσης και καλωδιώσεις τηλεφωνίας ή ηλεκτροδότησης, κλπ.)

5 Για την έδραση των τσιµεντένιων φρεατίων των υπόγειων κάδων και για την σταθεροποίηση του εδάφους κατασκευάζεται στον πυθµένα της τάφρου ένα θεµέλιο εκ σκυροδέµατος (µπετόν καθαριότητας) πάχους 10cm περίπου. Κατόπιν τοποθετούνται στην τάφρο τα τσιµεντένια φρεάτια µαζί µε τα εξαρτήµατά τους (πλατφόρµα ασφαλείας, εσωτερικός πλαστικός κάδος, πλατφόρµα κυκλοφορίας, πύργος τροφοδοσίας). Τα κενά µεταξύ των τσιµεντένιων φρεατίων και των τοιχωµάτων της τάφρου πληρώνονται µε αδρανές υλικό (τύπου Α3). Κατόπιν στην άνω περίµετρο των τσιµεντένιων φρεατίων κατασκευάζονται κατάλληλα κανάλια αποστράγγισης των οµβρίων νερών µε διάταξη διοχέτευσης τους προς τα ρείθρα ή σε φρεάτια. Τέλος, η διαδικασία εγκατάστασης ολοκληρώνεται µε την αποκατάσταση της γύρω πλακόστρωσης. Προσαρµογές επί των απορριµµατοφόρων οχηµάτων Οι υπόγειοι κάδοι συνεργάζονται µε κλασσικού τύπου διαξονικά ή τριαξονικά απορριµµατοφόρα τύπου πρέσας µε εγκατάσταση στην οροφή της κιβωτάµαξας ενός υδραυλικού γερανού τύπου «παπαγάλου» µε απλό γάντζο που χρησιµεύει για την εξαγωγή του πλαστικού κελύφους από το τσιµεντένιο φρεάτιο και την προσαρµογή του στον ανυψωτικό µηχανισµό (τοποθέτηση των πλευρικών πείρων του κάδου στους πλευρικούς βραχίονες του ανυψωτικού µηχανισµού) ώστε να εξασφαλισθεί η ανατροπή του µέσα στην χοάνη του απορριµµατοφόρου. Ο κατάλληλος υδραυλικός γερανός είναι σχετικά συµπαγών διαστάσεων µε ανυψωτική ικανότητα επιτρέποντας σε µια απόσταση 5 m να ανυψώνει φορτία 750 kg και σε µια απόσταση 6,8 m να ανυψώνει φορτία 400 kg. Σε αυτή τη κατηγορία ανυψωτικής ικανότητας, η περιστρεφόµενη βάση του υδραυλικού γερανού µπορεί να εδράσει µε πλήρη ασφάλεια πάνω στην οροφή της κιβωτάµαξας του απορριµµατοφόρου. Το δε συνολικό βάρος του υδραυλικού γερανού µαζί µε όλα τα λειτουργικά του όργανα κυµαίνεται από 500 έως 600 kg, µε αποτέλεσµα να µην επηρεάζεται το εκµεταλλεύσιµο ωφέλιµο φορτίο σε απορρίµµατα. Επιπλέον, δεν επηρεάζεται το κέντρο βάρους του οχήµατος και δεν χρειάζεται το απορριµµατοφόρο να εφοδιάζεται µε σύστηµα ποδαρικών σταθεροποίησης. Κατά τις διαδικασίες χειρισµού του κάδου από τον υδραυλικό γερανό δεν δηµιουργούνται µετατοπίσεις φορτίου. Πέραν από το απορριµµατοφόρο που είναι ήδη εφοδιασµένο µε υδραυλικό γερανό και από την εξέταση των τεχνικών χαρακτηριστικών του στόλου απορριµµατοφόρων οχηµάτων του ήµου µας προτείνεται να αξιοποιηθεί για το σκοπό αυτό ενδεικτικά το µε αρ. ΚΗΗ-1780 απορριµµατοφόρο που φέρει υπερκατασκευή τύπου πρέσας και το οποίο είναι πιο πρόσφατης κατασκευής και ενδείκνυται να φέρει ένα υδραυλικό γερανό στην οροφή του. ) Εκτιµούµενο κόστος πράξης Με βάση έρευνα αγοράς, το κόστος υλοποίησης για την προµήθεια και εγκατάσταση του ως άνω περιγραφόµενου συστήµατος υπόγειων κάδων διαµορφώνεται ως εξής : Περιγραφή Ποσότητα Τιµή µονάδας Αξία Υπο-έργο 1: Κάδος απορριµµάτων υπόγειος χωρ. 3m³ (εγκατεστηµένος) Υπο-έργο 2: Υδραυλικός γερανός (τοποθετηµένος επί απορριµµατοφόρου ) 20 τεµ , ,00 1 τεµ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00

6 Ε) Υλοποίηση Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί: - κατόπιν διεξαγωγής δηµόσιου διεθνή ανοικτού διαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου που θα προµηθεύσει & εγκαταστήσει τους υπόγειους κάδους (Υπο-έργο 1) - κατόπιν διεξαγωγής δηµόσιου πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου που θα προµηθεύσει/τοποθετήσει τον πρόσθετο υδραυλικό γερανό σε απορριµµατοφόρο όχηµα του ήµου (Υπο-έργο 2). Η προετοιµασία για τα ανωτέρω υπο-έργα είναι σε υψηλό επίπεδο καθόσον έχουν ήδη καταρτιστεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου οι σχετικές µελέτες και σχέδια διακηρύξεων διαγωνισµού. Για το συγκεκριµένο θέµα αποφάσισε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία είναι αρµόδια βάσει του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, µε την µε αρ. 52/2013 απόφασή της». Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε, έλαβε υπόψη του το άρθρο 65 του Ν.3852/2010, τη µε αρ. 52/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την εισήγηση της υπηρεσίας και έπειτα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Καθορίζει τις θέσεις τοποθέτησης & εγκατάστασης συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων στα πλαίσια της υποβολής πρότασης του ήµου Παλαιού Φαλήρου στην πρόσκληση χρηµατοδοτικού προγράµµατος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (µε έγκριση του ΥΠΕΚΑ), όπως ανωτέρω αναλύεται, ως εξής: Τα σηµεία που προτείνεται να τοποθετηθούν οι υπόγειοι κάδοι σε συστοιχίες των 2 τεµ είναι : α/α Θέση Ποσότητα 1 Είσοδος πάρκου Sea Park 2 2 Οδός Παλαιολόγου & αναών 2 3 Οδός Ζησιµοπούλου & Νηρηίδων 2 4 Λ. Αγ, Βαρβάρας & Ταξιαρχών 2 5 Λ. Αγ. Βαρβάρας & Ικάρων 2 6 Οδός Αχιλλέως & Αλκυόνης 2 7 Οδός Μωραιτίνη 2 8 Οδός Ανδροµάχης & Ανδρούτσου 2 9 Οδός Αρεως & Αγ. Τριάδος 2 10 Οδός ηµοκρατίας & Λ. Αµφιθέας 2 Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 80/2013. Κατά τη συζήτηση του θέµατος απουσίαζε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βοργίας Ιω.

7 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των ήµων, των Περιφερειών ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες του Ελεγκτή Νοµιµότητας, µέχρι να οριστεί. Ο Γενικός Γραµµατέας αποφαίνεται επί της προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δυο ( 2 ) µηνών από την υποβολή της. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, η οποία εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., εντός προθεσµίας δυο ( 2 ) µηνών από την υποβολή της. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νοµιµότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας και στο ήµο ή στην Κοινότητα ή στο νοµικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια. Η παρούσα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ήµου Παλαιού Φαλήρου, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 71 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ). Η παρούσα εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 136 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα