ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ E-POSTERS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ E-POSTERS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS"

Transcript

1

2 E-POSTERS

3 01 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΘΕΣΗ ΒΑΛΒΙΔΟΣ EX-PRESS. Η DS-XPRESS ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Κοζομπόλης Β., Κωνσταντινίδης Ά., Αρβανίτης Μ., Λαμπίρης Γ. Παν/κή Οφθαλμολογική Κλινική Π.Ν. Έβρου & Κέντρο Γλαυκώματος & Laser Αθηνών ΣΚΟΠΟΣ Να αξιολογηθεί μια νέα αντιγλαυκωματική χειρουργική επέμβαση συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της εν τω βάθει σκληρεκτομής και της τοποθέτησης της βαλβίδας EX- PRESS (P-50) ΜΕΘΟΔΟΣ Εικοσι πέντε ασθενείς υποβληθηκαν σε επέμβαση DS / EX-PRESS από τον ίδιο χειρουργό (Β.Κ.) μεταξύ Η εν τω βάθει σκληρεκτομή πραγματοποιήθηκε μέχρι το στάδιο της δημιουργίας του παραθαλάμου χωρίς την διήθηση του υδατοειδούς υγρού από τον πρόσθιο θάλαμο. Στην συνέχεια τοποθετήθηκε η βαλβίδα EX-PRESS ενώ η είσοδος στον πρόσθιο θάλαμο πραγματοποιήθηκε με βελόνα 25 gauge. Ως πλήρης επιτυχία της επέμβασης θεωρήθηκε όταν η ΕΟΠ κυμάνθηκε μεταξύ 5 και 18 mmhg χωρίς θεραπεία και ως «σχετική επιτυχία» όταν η ΕΟΠ κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με ή χωρίς θεραπεία. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εικοσιπέντε ασθενείς υπεβλήθησαν στην παραπάνω επέμβαση. Η μέση ΕΟΠ μειώθηκε από ± 5.62 mm Hg προεγχειρητικά σε ± 2.35 mm Hg. Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 21 ± 4.8 μήνες. Τα ποσοστά πλήρους και σχετικής επιτυχίας κυμάνθηκαν από 82% and 87% το τέλος του 1ου έτους έως 70% and 76% στο τέλος της μετεγχειρητικής παρακολούθησης. Η φαρμακευτική αγωγή μειώθηκε από 2.95 ± 1 σε 0.70 ± 0.75 φάρμακα. Ως επιπλοκές καταγράφηκαν: υποτονία, ύφαιμα. Απαιτήθηκε needling σε 7 οφθαλμούς. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η νέα αντιγλαυκωματική χειρουργική πρόταση DS / EX-PRESS μειώνει την ΕΟΠ σε συγκρίσιμο βαθμό με την τραμπεκουλεκτομή με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα και με λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές. MODIFIED EX-PRESS IMPLANTATION. THE DS-XPRESS ANTIGLAUCOMA SURGICAL PROCEDURE Vassilios Kozobolis, Aris Konstantiniidis, Arvanitis Michael, George Labiris Department of Ophthalmology, University Hospital of Alexandroupolis, Democritus University and Glaucoma Laser Eye Center of Athens PURPOSE: To evaluate a new surgical procedure using the EX-PRESS shunt P-50) implanted on the scleral bed created as in Deep Sclerectomy and under the superficial scleral flap. METHODS:

4 Twenty five (25) consecutive glaucoma patients (eyes) underwent Deep Sclerectomy / EX- PRESS implantations under a superficial scleral flap between 2011 and The operations were performed by the same surgeon (V.K.). The Deep Sclerectomy surgical technique was followed until the creation of the scleral lake (parathalamus) without the aqueous percolation. After that the EX-PRESS shunt was implanted on the scleral bed while the needling in the anterior chamber was performed with a 25 gauge needle. Complete success was defined as postop intraocular pressure (IOP) between 5 mm Hg and18 mm Hg without antiglaucoma medications. Qualified success was defined when IOP was at the same level with or without antiglaucoma medications. RESULTS: Twenty five (25) consecutive glaucoma patients (eyes) were included. The mean IOP was reduced from ± 5.62 mm Hg preoperatively to ± 2.35 mm Hg. The mean follow-up was 21 ± 4.8 months. During the first postop year the complete and qualified success were 82% and 87% and 70% and 76% at the end of the follow-up period respectively. The antiglaucoma medication was reduced from 2.95 ± 1 drugs to 0.70 ± 0.75 drugs. Complications recorded were: hypotony, anterior chamber hyphema. Needling was needed in 7 patients. CONCLUSIONS: This new combine antiglaucoma surgical procedure DS / EX-PRESS decreases the IOP over time in a comparative way to trabeculectomy literature data with less postop complications.

5 02 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ - ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ Καραστατήρας Γ. 1, 2, Bates R. 1, Bindra M. 1, Manucheri K. 1, James B. 1 1 Stoke Mandeville Hospital, Buckinghamshire Healthcare, NHS Trust, Aylesbury, UK 2 Οφθαλμολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα Σκοπός: O σκοπός της εργασίας είναι να αναφερθεί η εμπειρία του Buckinghamshire Healthcare NHS Trust, στην αντιμετώπιση του κακοήθους γλαυκώματος σε φακικούς ασθενείς, ακολουθώντας την μέθοδο της υαλοειδεκτομής φακοθρυψίας - υαλοειδεκτομής, που είναι μια διαδοχικής χειρουργική προσέγγιση 3 σταδίων. Υλικό & Μέθοδος: Συγκριτική αναδρομική μελέτη σειράς ασθενών που παρουσιάστηκαν σε ένα ίδρυμα υγειονομικής περίθαλψης μέλος του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την περίοδο 01/01/2012 έως 01/03/2014. Η χειρουργική επέμβαση περιλάμβανε 3 στάδια: Στάδιο 1: Προκαταρκτική υαλοειδεκτομή που περιλάμβανε περιορισμένη υαλοειδεκτομή του κεντρικού υαλοειδούς (core vitrectomy) για «αποσυμφόρηση» του υαλοειδούς και μαλάκωμα του οφθαλμού. Στάδιο 2: Φακοθρυψία που εκτελέστηκε με την στάνταρ τεχνική. Στάδιο 3 Εναπομένουσα υαλοειδεκτομή. Περιφερική ιριδεκτομή (αν δεν προϋπήρχε ήδη) +/- ζονυλο- υαλοδεικτομή που διεξήχθη για να δημιουργήσει μία ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ του οπισθίου και του προσθίου τμήματος. Αποτελέσματα: Δεδομένα μαζεύτηκαν από 11 οφθαλμούς 6 ασθενών με μέση ηλικία 74 έτη (εύρος έτη) με κακοήθη υπέρταση. 4 ασθενείς προσήλθαν με οξύ κακοήθες γλαύκωμα και 2 ασθενείς προσήλθαν για εγχείρηση καταρράκτη έχοντας περάσει κακοήθες γλαύκωμα στον έτερο οφθαλμό. Τα κύρια αποτελέσματα που μετρήθηκαν ήταν η καλύτερα διορθούμενη οπτική οξύτητα, η ενδοφθάλμια πίεση, το βιομικροσκοπικό βάθος του προσθίου θαλάμου και οι επιπλοκές που σημειώθηκαν. Όλοι οι οφθαλμοί με κακοήθες γλαύκωμα είχαν εξάλειψη του κακοήθους γλαυκώματος μετεγχειρητικά με βάθυνση του προσθίου θαλάμου και ομαλοποίηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Στη μελέτη μας δεν εμφανίστηκαν διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές. Συμπεράσματα: Το κακοήθες γλαύκωμα είναι μία σπάνια πάθηση που είναι δύσκολο να θεραπευτεί αποτελεσματικά. Η προσέγγιση με υαλοειδεκτομή φακοθρυψία υαλοειδεκτομή έχει ήδη περιγράφει σε μικρό αριθμό ασθενών. Η σειρά μας συμβάλλει στο να αποδείξει ότι αυτή η προσέγγιση είναι μία αποτελεσματική και οριστική θεραπεία σε φακικούς ασθενείς.

6 ΜANAGEMENT OF MALIGNANT GLAUCOMA USING COMBINED VITRECTOMY- PHACOEMULSIFICATION-VITRECTOMY. Karastatiras G. 1, 2, Bates R. 1, Bindra M. 1, Manucheri K. 1, James B. 1 1 Stoke Mandeville Hospital, Buckinghamshire Healthcare, NHS Trust, Aylesbury, UK 2 Eye Clinic, Athens Naval Hospital, Athens, Greece Purpose: To report our experience performing vitrectomy-phacoemulsification-vitrectomy, a sequential 3-step surgical approach, in the management of malignant glaucoma/aqueous misdirection syndrome in phakic eyes. Setting & methods: Retrospective, non-comparative, interventional case series of patients who presented to a single hospital eye service from 01/01/2012 till 01/03/2014. The operation performed had three steps. Step 1: Preliminary vitrectomy involved limited core vitrectomy to "debulk" the vitreous and soften the eye. Step 2: Phacoemulsification was performed in a standard manner. Step 3: Residual vitrectomy. Peripheral iridectomy (if not already present) +/- zonulohyaloidectomy was performed to create a free communication between the posterior and anterior segments. Results: Data was collected on 11 eyes of 6 patients with mean age of 74 years (range, 59-89) with aqueous misdirection syndrome. 4 patients presented with acute malignant glaucoma and 2 patients presented for cataract extraction, having previously had malignant glaucoma in the fellow eye. The main outcome measures were intraocular pressure, visual acuity, biomicroscopic anterior chamber depth, and complications. The time interval between the onset of malignant glaucoma and surgery ranged from one week to 3 months. All eleven eyes with aqueous misdirection syndrome had relief of the aqueous misdirection postoperatively with anterior chamber deepening and normalization of intraocular pressure. In our study there were not any intra of post-operative complications noted. Conclusions: Malignant glaucoma is a rare condition which can be difficult to treat effectively. The vitrectomy-phacoemulsification-vitrectomy approach has been described in a small number of patients. Our case series adds to the evidence that this approach is an effective definitive treatment in phakic eyes.

7 03 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ TOY ΤΟNΟΜΕΤΡΟΥ CORVIS ΣΕ ΥΓΙΕΙΣ, ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΥΠΕΡΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΓΛΑΥΚΩΜΑ Χατζηαγγελίδης Ι, Ζέλου Ο, Γκινάλας Π, Κανδαράκης Α, Πατσέα Ε, Σκουριώτης Σ, Μακρής Ν, Χαλκιαδάκης Ι. Οφθαλμιατρείο Αθηνών Σκοπός: Η σύγκριση των αποτελεσμάτων του τονομέτρου μη επαφής Corvis (Corvis ST, OCULUS, Wetzlar, Germany) στην μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς (ΠΚΚ) και της ενδοφθαλμίου πιέσεως (ΕΟΠ) με το τονομετρο Goldmann και την οπτική παχυμετρία (Haag Streit OLCR Optical Low Coherence Reflectometry Bern, Switzerland) σε υγιείς, ασθενείς με οφθαλμική υπερτονία και ασθενείς με γλαύκωμα. Μέθοδος: Υγιείς, ασθενείς με οφθαλμική υπερτονία και ασθενείς με γλαύκωμα περιελήφθησαν στην προοπτική αυτή μελέτη. Σε κάθε συμμετέχοντα η ΕΟΠ και το ΠΚΚ μετρήθηκαν με τις δύο μεθόδους και έγινε στατιστική ανάλυση της συσχέτισης των αποτελεσμάτων. Αποτελέσματα: Ογδόντα εφτά δεξιοί οφθαλμοί 87 συνεχόμενων συμμετεχόντων (30 με γλαύκωμα, 30 μ οφθαλμική υπερτονία και 27 φυσιολογικών ) περιελήφθησαν στην μελέτη. Η μεση ΕΟΠ κατά Goldmann ήταν 17.3±4.2.mm Hg και η Corvis-ΕΟΠ 17.5±5.0 mm Hg (Pearson's r=0.834, p<0.0001). Το μέσο ΠΚΚ με την οπτική παχυμετρία ήταν ±40.0 µm συγκρινόμενο με το Corvis-ΠΚΚ 555.2±41.6 µm (Pearson's r=0.99,p<0.0001). Οι αναλύσεις Bland-Altman κατέδειξαν καλή συμφωνία των δύο μεθόδων μέτρησης ΕΟΠ και ΠΚΚ. Συμπέρασμα : Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της ΕΟΠ και του ΠΚΚ με το τονόμετρο μη επαφής Corvis έχουν μεγάλη ακρίβεια και συμφωνούν με τα αποτελέσματα του τονόμετρου Goldmann και της οπτικής παχυμετρίας σε υγιείς ασθενεις με γλαύκωμα και ασθενείς με οφθαλμική υπερτονία. ESTIMATIION OF INTRAOCULAR PRESSURE IN GLAUCOMA PATIENTS AFTER AUTOMATED VISUAL FIELD TESTING. EVALUATION OF CORVIS TONOMETER IN HEALTHY SUBJECTS AND PATIENTS WITH OCULAR HYPERTENSION AND GLAUCOMA Hatziaggelidis I, Zelou O, Ginalas P, Kamdarakis A, Patsea E, Skouriotis S, Makris N, Halkiadakis I Ophthalmiatrion Athinon Αim : To evaluate the agreement of intraocular pressure (IOP) and central corneal thickness (CCT) measurements obtained with the non-contact tonometer Corvis Scheimpflug Technology (Corvis ST, OCULUS, Wetzlar, Germany) versus Goldmann applanation tonometry (GAT) and optical -based corneal pachymetry (OB-CCT). Methods: Eye healthy participants, patients with ocular hypertension (OHT) and patients with open-angle glaucoma were included in this prospective study. In each participant, GAT, OB-CCT and measurements with Corvis ST were obtained correlation analyses,. RESULTS: A consecutive series of 87 right study eyes of 87 participants (30 eyes with glaucoma, 30 eyes with OHT and 27 control eyes) were included in this

8 prospective study. The mean GAT of all included was 17.3±4.2.mm Hg compared with mean Corvis-IOP of 17.5±5.0mm Hg (Pearson's r=0.834, p<0.0001). Mean OB-CCT was ±40.0 µm compared with Corvis-CCT of 555.2±41.6 µm (Pearson's r=0.99,p<0.0001). Bland-Altman plots of all included eyes revealed good agreement of the IOP and CCT measurement techniques. CONCLUSIONS: Obtaining CCT and measuring IOP with the Corvis ST reveals good accuracy in healthy subjects and patients with OHT and glaucoma when compared with standardised optical pachymetry or GAT.

9 04 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ Χατζηαγγελιδης Ι, Γκιναλας Π, Κανδαρακης Α,,Πατσεα Ε, Σκουριωτης Σ, Μακρης Ν, Χαλκιαδκης Ι Οφθαλμιατρείο Αθηνών Σκοπός: Να εξεταστεί η μεταβολή της ενδοφθλμιας πιεσης μετά απτό την εκτέλεση οπτικών πεδίων. Μέθοδος: Προοπτική μελέτη 60 ασθενών με γλαύκωμα, οφθαλμική υπερτονία, η υπόπτων για γλαύκωμα που υπεβλήθησαν σε εξέταση οπτικών πεδίων με τον αλγόριθμο SITA Standard. Η ενδοφθάλμια πίεση μετρήθηκε πριν την εκτέλεση των οπτικών πεδίων άμεσα και μια ώρα μετά. Ο δεξιός οφθαλμός χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Αποτελέσματα: Τριάντα ασθενείς λάμβαναν αγωγή. Η μέση ενδαοφθαλμια πίεση πριν τα οπτικά πεδία ήταν 15.2± 3.2 mmhg άμεσα μετά 14.7± 3.5mmHg και μία ώρα μετά 15.± 4.24 mmhg (p=0.76). Τριάντα ασθενείς δεν λάμβαναν αγωγή. Οι αντίστοιχες τιμές ήταν 17.4± 3.8mmHg πριν, άμεσα μετά 17.0 ± 3.9 mmhg και μία ώρα μετά 17.4± 3.6mmHg (p=0.9). Συμπέρασμα. Δεν διαπιστωθηκαν κλινικά σημαντικές διαφορές στην ΕΟΠ μετά απο την εκτέλεση των οπτικών πεδίων. ESTIMATIION OF INTRAOCULAR PRESSURE IN GLAUCOMA PATIENTS AFTER AUTOMATED VISUAL FIELD TESTING Hatziiaggelidis I, Ginalas P, Kandarakis A, Patsea E, Skouriotis S, Makris N, Halkiadakis I Ophthalmiatrion Athinon Purpose : To examine whether automated visual field (VF) testing may exert a short-term influence on subsequent intraocular pressure (IOP) measurement Methods : Prospective study of 60 patients with glaucoma ocular hypertension or at risk for glaucoma who underwent visula field tesyting with Sita standard algorithm. IOP obtained before immediately after and 60 minutes after VF testing. The right eye was used for the analysis of the results. Results : Thirty patients were receiving treatment.the average IOP measured before VF testing was 15.2± 3.2 mmhg immediately after 14.7± 3.5mmHg and one hour after 15.± 4.24 mmhg (p=0.76).thirty patients did not receive treatment. The average IOP measured before VF testing was 17.4± 3.8mmHg immediately after 17.0 ± 3.9 mmhg and one hour after 17.4± 3.6mmHg (p=0.9). Conclusion : This prospective study suggests that patients with primary open-angle glaucoma do not experience increase in IOP after VF testing

10 05 ND:YAG LASER ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΤΟΜΗ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΥΠΕΡΤΟΝΙΑ Χόντος Ν 1., Γκιούσας Κ 2., Μπρουζούκης Χ 3., Γκιούσας Γ 2., Χόντος Θ 1. Ιδιωτικό ιατρείο Αγία Παρασκευή Αττικής Ιδιωτικό ιατρείο Χαλκίδα Ιατρική Ε.Π.Ε. Καρδίτσας Σκοπός: Η μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση της ενδοφθάλμιας πίεσης μετά από Nd:YAG LASER οπίσθια περιφακιοτομή. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήσαμε μια αναδρομική μελέτη 1000 οφθαλμών (756 ασθενών) που υποβλήθηκαν σε Nd:YAG laser οπίσθια περιφακιοτομή για δευτερογενή καταρράκτη κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 10 ετών. Όλοι οι ασθενείς είχαν μια ελάχιστη περίοδο παρακολούθησης 6 μηνών και μέσο όρο παρακολούθησης 2,5 έτη. Ταξινομήθηκαν σε 4 ομάδες: ομάδα Α χωρίς ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος, ομάδα Β χωρίς ατομικό αλλά με οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος, ομάδα Γ με γλαύκωμα υπό αγωγή πριν τη επέμβαση του καταρράκτη αλλά με διακοπή αγωγής στην συνέχεια, ομάδα Δ με γλαύκωμα υπό αγωγή πριν και μετά την επέμβαση του καταρράκτη με και χωρίς προσωρινή διακοπή της αντιγλαυκωματικής αγωγής. Στις ομάδες ορίσαμε και υποομάδες αριθμού βολών, συνολικής ενέργειας, χορήγησης αντιγλαυκωματικής αγωγής μετά την πρώτη ημέρα. Αποτελέσματα: Στις ομάδα Α και Β, στην υποομάδα με χαμηλή δόση ενέργειας και στις 2 υποκατηγορίες δεν εμφανίστηκε αύξηση της ΕΟΠ. Στις ίδιες ομάδες με υψηλότερο ποσό βολών και ενέργειας η αύξηση της ΕΟΠ ήταν έως 2,1mmHg. Τόσο στην ομάδα Γ αλλά κυρίως στην ομάδα Δ, το ποσοστό των οφθαλμών με αύξηση ΕΟΠ πάνω από 5mmHg ήταν ανησυχητικά υψηλό. Συμπεράσματα: Η σταδιακή αύξηση της ΕΟΠ σε γλαυκωματικούς ασθενείς μετά από LASER οπίσθια περιφακιοτομή είναι δεδομένη. Σε κάποιες κατηγορίες ασθενών αντιγλαυκωματική αγωγή μετά την πρώτη ημέρα, δεν είναι απαραίτητη. INTRAOCULAR PRESSURE CONTROL AFTER ND:YAG LASER POSTERIOR CAPSULOTOMY Chontos N 1., Gkiousas K 2., Mprouzoukis C 3., Gkiousas G 2., Chontos T Aghia Paraskevi Attikis 2. Chalkida 3. Karditsa Purpose: To evaluate the long-term IOP control following Nd:YAG laser capsulotomy. Materials and methods: We performed a retrospective study of 1000 eyes (756 patients), who underwent an Nd:YAG laser posterior capsulotomy over a 10 year period, following cataract extraction. All patients had a minimum follow-up period of at least 6 months and a median follow-up period of 2.5 years. Were classified into 4 groups: group A without personal or family history of glaucoma, group B without individual but with a family history of glaucoma, group C with glaucoma treated before, but then stopping treatment a few months after cataract surgery, group D with glaucoma treated before and after the cataract

11 surgery with and without interruption of anti-glaucomatous treatment. In groups we defined subgroups and the number of shots, total energy, and administration of anti-glaucomatous treatment after the first day. Results: In group A and B, in the subgroup with low energy dose in both two subcategories, did not show increased IOP. In the same groups with the highest amount of shots and energy IOP was 0 to 2,1mmHg higher. Both in Group C but mainly in Group D, the percentage of eyes with IOP increase over 5mmHg was alarmingly high. Conclusion: The gradual increase in IOP in glaucoma patients after LASER posterior capsulotomy is certain. In some categories of patients antiglaucomatous treatment after the first day, is not necessary.

12 06 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΑΜΠΕΚΟΥΛΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ Μάλλιας Ι., Τασσιοπούλου Α. Ιδιωτικό ιατρείο, Αθήνα Σκοπός: Να παρουσιαστεί η χειρουργική τεχνική της τραμπεκουλεκτομής με ρυθμιζόμενα ράμματα, καθώς επίσης τα αποτελέσματα και οι χειρουργικές επιπλοκές της τεχνικής αυτής. Υλικό & Μέθοδος: 10 ασθενείς (10 οφθαλμοί) υπεβλήθησαν σε τραμπεκουλεκτομή με ρυθμιζόμενα ράμματα. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης γινόταν συρραφή του σκληρικού κρημνού με ρυθμιζόμενα ράμματα, τα οποία διεκβάλλονταν διαμέσου του σκληροκερατοειδούς ορίου στον περιφερικό κερατοειδή χιτώνα, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεσή τους εύκολα μετεγχειρητικά. Η αφαίρεση των ρυθμιζόμενων ραμμάτων γινότανε μεταξύ 10 ης και 15 ης ημέρας διεγχειρητικά. Tα υπόλοιπα στάδια της τραμπεκουλεκτομής γίνονταν με τη συνήθη χειρουργική τεχνική. Σε όλους τους ασθενείς χρησιμοποιήθηκε μιτομυκίνη 0,02% για 3 λεπτά. Αποτελέσματα: Σε κανέναν ασθενή δεν παρατηρήθηκε παρατεταμένη υποτονία τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες. Σε όλους τους ασθενείς επετεύχθη καλή ρύθμιση της ενδοφθαλμίου πιέσεως μέχρι και έξη μήνες μετά την επέμβαση. Συμπεράσματα: Η χρήση ρυθμιζόμενων ραμμάτων στην τραμπεκουλεκτομή περιορίζει την πιθανότητα μεγάλης υποτονίας τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες και έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να γίνει αφαίρεση των ραμμάτων, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον χειρουργό, χωρίς να χρειαστεί η λύση των ραμμάτων με το Argon laser. POSTOPERATIVE RESULTS OF TRABECULECTOMY WITH RELEASABLE SUTURES Mallias I., Tassiopoulou A. Private Practice, Athens Purpose: To report the surgical technique of trabeculectomy with releasable sutures, the post operative results and surgical complications of this technique. Patients & Methods: 10 patients (10 eyes) underwent trabeculectomy with releasable sutures. During the operation the scleral flap was sutured with releasable sutures with 4 throws. The releasable sutures were passed through the corneoscleral limbus on the peripheral cornea in order to be able to be removed post operatively. The releasable sutures were removed between the 10 th and 15 th postoperative day. The rest surgical steps of trabeculectomy were the same as the usual technique. In all patients mitomycin was used 0,02% for 3 minutes. Results: None of the eyes had hypotony during the first postoperative days. All patients had good control of the intraocular pressure for the first 6 months after surgery. Conclusions: Using releasable sutures in trabeculectomy prevents hypotony during the first postoperative days and has the advantage of removing the sutures at the slit lamp without the need of Argon suture lysis.

13 07 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ «LIVECITY». ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αλωνιστιώτης Δ., Καραχάλιος Ν., Κόντου Ε., Ξανθοπούλου Π., Παπακωνσταντίνου Σ., Τσιλιμπώκου Ν., Κούβαρη Μ. Στουγγιώτη Σ., Θεοδοσιάδης Π. Β Οφθαλμολογική Κλινική Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα Σκοπός: Η παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων τηλε-παρακολούθησης γλαυκωματικών ασθενών από το σπίτι τους, με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και διαδικτύου (video to video v2v), μέσω της συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Live City e-health. Υλικό & Μέθοδος: Πιλοτικό πρόγραμμα. 9 ασθενείς του τμήματος Γλαυκώματος του Νοσοκομείου «Αττικόν» διασυνδέθηκαν μέσω laptop και γραμμές 4G με τους Ιατρούς του τμήματος για 6 μήνες. Η παρακολούθηση περιελάμβανε επίδειξη και υπενθύμιση της εφαρμογής της θεραπείας, εμπιστευτική τακτική επικοινωνία, παρακολούθηση μετεγχειρητικής πορείας. Ο εξοπλισμός παρείχε κάμερα υψηλής ευκρίνειας με ήχο και δυνατότητα λήψης φωτογραφίας οφθαλμού. Αποτελέσματα:. Συνολικά καταγράφησαν 19 επικοινωνίες με τους 9 ασθενείς του προγράμματος. Η εφαρμογή παρείχε την δυνατότητα μετεγχειρητικής παρακολούθησης ασθενούς μετά από φακοθρυψία από το σπίτι, χωρίς ανάγκη προσέλευσης στο Νοσοκομείο. Μία ασθενής απέφυγε προγραμματισμένη αντιγλαυκωματική επέμβαση λόγω καλύτερης συμμόρφωσης. Σε άλλους 2 ασθενείς ετέθη διάγνωση βλεφαρίτιδας από το σπίτι, με την λήψη αντίστοιχων φωτογραφιών. Με βάση την εφαρμογή, μπόρεσαν επίσης να τεθούν διαγνώσεις όπως πτερύγιο, θήλωμα, υπερτροφία και υπέρχρωση βλεφαρίδων από την χρήση προσταγλανδίνης. Συμπεράσματα: Η ανάπτυξη στην τεχνολογία φωτογράφισης και ψηφιακής μεταφοράς εικόνων αγγίζει την δημιουργία φορητής κάμερας με δυνατότητες σχισμοειδούς λυχνίας και δυνατότητας διάγνωσης από απόσταση. Η μελλοντική χρήση του διαδικτύου και η δημιουργία «έξυπνων πόλεων» θα βοηθήσει στην παροχή προηγμένων υπηρεσιών Υγείας στους πολίτες. CONCLUSION OF THE GLAUCOMA PATIENTS TELEMONITORING PROGRAM LIVECITY. FINAL RESULTS Alonistiotis D., Karachalios N., Kontou E., Xanthopoulou P., Papakonstantinou S., Tsilimpokou N., Kouvari M., Stougioti S., Theodossiadis P. 2nd Department of Ophthalmology, University of Athens, Attikon Hospital, Athens, GREECE Purpose: To present the final results of tele-monitoring glaucoma patients from their home, with advanced video to video (v2v) internet technology, through participation in the European program Live City e-health. Material & Methods: Pilot program. 9 patients of the Glaucoma Department of Attikon Hospital connected through laptops and 4G internet lines with the doctors of the

14 department for 6 months. Follow up included reminding and regarding of eye drop instillation, regular and confidential communication and postoperative follow up. High definition cameras with sound and snapshot ability were used. Results: There were totally 19 recorded communications with the 9 patients of the program. The Livecity platform offered the opportunity of remote postoperative follow up after phacoemulsification, without the need for Hospital transportation. One patient managed to postpone antiglaucoma surgery due to improved compliance to therapy. Two patients were diagnosed for blepharitis at home, after snapshot and photo processing. Additionally, with the use of the platform, diagnoses of pterygium, squamous cell papilloma and eyelash hypertrophy and hyperpigmentation from the use of prostaglandin were possible. Conclusions: Improvement of photographic technology and digital data transfer has reached the development of portable camera with slit lamp capability and the ability of remote diagnosis. Future internet and smart cities are creating a promising paradigm for providing advanced Health services to citizens.

15 08 Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΡΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΤΗΤΑ (BFTEF) ΩΣ ΣΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΚΤΑΣΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ. Λαμπίρης Γ. 1,2, Γιαρμουκάκης Α. 1, Κούτρας Α. 1, Χρυσόχου Τ. 1, Σιδερούδη Χ. 1,Πατσιαμανίδη Μ. 2, Κοζομπόλης Β 1,2. 1. Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Θεραπέιας Οφθαλμικών Παθήσεων (ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ο.Π), Αλεξανδρούπολη 2. Οφθαλμολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη ΣΚΟΠΟΣ: Να αποτιμηθεί η επαναληψιμότητα του τορικού ελλειψοειδούς σε εκτασίες κερατοειδούς και σε κερατοειδείς μετά απο διασύνδεση κολλαγόνου. ΜΕΘΟΔΟΣ: Ελήφθησαν οι υψομετρικοί χάρτες της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς με τη χρήση της Pentacam, από δύο χρήστες σε δύο συνεδρίες. Η επαναληψιμότητα των μετρήσεων αποτιμήθηκε με τη βοήθεια της στατιστικής ανάλυσης Bland-Altman και του ενδοταξικού συντελεστή συσχέτισης (ICC) Αποτελέσματα: Η μέση διαφορά μεταξύ των δύο χρηστών για τη τιμή της υψομετρικής διαφοράς του κεντρικού σημείου (e1) στην ομάδα του κερατόκωνου υπολογίστηκε -1.7μm (95% limits of agreement [LoA], 21.7 to μm). Στην ομάδα CXL, η αντίστοιχη μέση διαφορά υπολογίστηκε -0,6μm (95% LoA, 24 to μm). Οι περισσότερες τιμές της υψομετρικής διαφοράς παρουσίασαν ικανοποιητική ενδοταξική αναπαραγωγικότητα και για τους δύο χειριστές και στις δύο ομάδες. Παρόλαυτά η διαταξική και η μεταξύ χειριστών επαναληψιμότητα ήταν ελλιπής (ICC<0.90). Από τα 19 σημεία που μελετήθηκαν μόνο 2 (στο κροταφικό ημισφαίριο) παρουσίασαν ικανοποιητική ενδοταξική, διαταξική και μεταξύ χειριστών αναπαραγωγικότητα (ICC>0.90). Όσο αφορά στην ενδοταξική επαναληψιμότητα, μια πιο προσεκτική ματιά αποκάλυψε ελλιπή επαναληψιμότητα των παραμέτρων τόσο στο άνω όσο και στο κάτω ημισφαίριο του κερατοειδούς σε όλες τις ομάδες. Συμπεράσματα: Η επαναληψιμότητα των υψομετρικών χαρτών με σώμα αναφοράς τορικο ελλειψοειδές με ασφαιρικότητα 0.4 βρέθηκε ανεπαρκής σε εκτασίες κερατοειδούς και σε κερατοειδείς μετά από διασύνδεση κολλαγόνου. Έτσι, προτείνεται να λαμβάνεται υπόψιν με επιφύλαξη τουλάχιστον στην διάγνωση και την παρακολούθηση του κερατόκωνου. Clinical usefulness of BFTEF reference body in ectatic and cross-linked corneas Labiris G., 1,2 Giarmoukakis A. 1,Koutras A. 1, Chrysochou T. 1, Sideroudi H. 1, Patsiamanidi M. 2, Kozobolis V. 1,2. 1: Eye Institute of Thrace, Alexandroupolis, Greece. 2: Democritus University of Thrace, Department of Opthalmology, Greece. Purpose: To evaluates the usefulness of BFTEF reference body in ectatic and cross-linked corneas by assessing the repeatability of its measurements. Methods: Two operators in 2 sessions obtained posterior elevation measurements using the Pentacam Scheimpflug system. Variability in measurements was assessed using Bland Altman analysis and intraclass correlation coefficients (ICCs).

16 Results: Mean interobserver difference for the central elevation point (e1) in the keratoconus group was -1.7 μm (95% limits of agreement [LoA], 21.7 to μm). In the CXL group, the mean difference was -0.6μm (95% LoA, 24 to μm). Most of elevation points presented acceptable intrasession reproducibility for both operators in both groups. However interobserver and intersession repeatability were poor, with most of ICCs ranging below In fact, from the 19 elevation points, only two parameters (both in the temporal hemisphere) presented sufficient overall reproducibility, with all intrasession, interobserver and intersession ICCs being above the limit of Regarding intrasession reproducibility, a more thorough assessment of our results revealed that insufficient repeatability was encountered for a series of elevation points both in the upper and lower corneal hemispheres for all study groups. Conclusion: BFTEF-derived posterior elevation measurements present inadequate repeatability in keratoconus and cross-linked eyes. Thus, it should be applied with caution, at least in the follow-up of KC and / or cross-linked corneas.

17 09 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ In-Vitro και In-Vivo ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΕΡΑΤΟΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ Σιδερούδη Χ. 1, Λαμπίρης Γ. 1, Soto-Beobide A. 2, Perente I. 3, Βογιατζής Γ. 2, Χρυσσανθόπουλος Α. 2, Cakir H. 3, Κοζομπόλης Β. 1 1.Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Θεραπέιας Οφθαλμικών Παθήσεων, Αλεξανδρούπολη. 2.Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ), Πάτρα. 3. Turkiye Hospital, Istanbul, Turkey Σκοπός: Να μελετηθουν οι ιδιότητες του υλικού των ενδοκερατοειδικών δακτυλίων (ICRS) μετά απο τη θεραπέια διαδσύνδεσης του κολλαγόνου (CXL). Υλικό και Mέθοδος: Προετοιμάστηκαν και μελετήθηκαν τέσσερα δείγματα ενδοκερατοειδικών δακτυλίων. 1) μετά απο ενστάλλαξη διαλύματος Ριβοφλαβίνης (Ι-R), 2) μετά απο ακτινοβόληση (I-UV) 3) μετά απο ενστάλλαξη διαλύματος Ριβοφλαβίνης και ταυτόχρονη ακτινοβόληση (I-RUV) και 4) μετά την εξαγωγή απο κερατοειδή ασθενούς, 3 μήνες μετά την εισαγωγή του και την επακόλουθη θεραπέια διασύνδεσης κολλαγόνου (S1). Όλα τα δείγματα συγκρίθηκαν με δείγμα αναφοράς (Ι-0) το οποίο δεν είχε υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία. Σε όλα τα πειράματα εφαρμόστηκε το βασικό προτόκολλο θεραπέιας διασύνδεσης του κολλαγόνου (UV-A ακτινοβολία στα 365nm και διάλυμα ριβοφλαβίνης). Η μελέτη των δειγμάτων έγινε με φασματοσκοπικές μεθόδους απορρόφησης στο υπεριώδες, στο ορατό και στο υπέρυθρο (UV-VIS, FT-IR) Αποτελέσματα: Μετά την ενστάλαξη του διαλύματος Ριβοφλαβίνης παρατηρήθηκε ενα μόνιμο κίτρινιο χρώμα στα δείγματα Ι-R και I-RUV. Η φασματοσκοπία απορρόφησης στο ορατό (UV-VIS) επιβεβαίωσε την απορρόφηση διαλύματος ριβοφλαβίνης μόνο σε αυτά τα δείγματα. Η φασματοσκοπία απορρόφησης στο υπέρυθρο (FT-IR) κατέδειξε μεταβολές στο φάσμα των δείγμάτων Ι-RUV και S1, που εντοπίζονται κυρίως στη φασματική περιοχή 2800 με 3200cm -1. Συγκεκριμένα μεταβλήθηκε ο λόγος των κορυφών 2965/2950 cm -1 που αποδίδονται σε δονησεις των μορίων CH 2/CH 3 αντίστοιχα. Συμπεράσμτα: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το υλικό των ενδοκερατοειδικών δακτυλίων φωτοπολυμερίζεται μετά την διαδικασία διασύνδεσης του κολλαγονού. Αυτό θα πρέπει να λαμβανέται υπόψην κατα την θεραπεία διασύνδεσης του κολλαγόνου που ακολουθεί την ένθεση ενδοκερατοειδικών δακτυλίων. THE EFFECT OF IN-VITRO AND IN-VIVO COLLAGEN CROSS-LINKING PROCEDURE ON THE MATERIAL OF INTRACORNEAL RING SEGMENTS Haris Sideroudi 1, Georgios Labiris 1, Amaia Soto-Beobide 2, İrfan Perente 3, Georgios Voyiatzis 2, Athanassios Chrissanthopoulos 2, Hanefi Cakir 3, Vassilios Kozobolis 1 1. Eye Institute of Thrace, Democritus University, Alexandroupolis, Greece 2. Foundation for Research and Technology Hellas / Institute of Chemical Engineering Sciences (FORTH/ICE-HT), Patras, Greece 3. Turkiye Hospital, İstanbul, Turkey Purpose: To assess the potential impact of Corneal Crosslinking treatment (365nm UVA irradiation with Riboflavin) on the material properties of Intracorneal Rings Segments (ICRS).

18 Method: Material properties were studied using UV-Vis spectroscopy and FT-IR spectroscopy. ICRS were examined: 1) after installation of Riboflavin solution (I-R), 2) after irradiation with UV-A light (I-UV), 3) after instillation of Riboflavin solution followed by instillation and coeval irradiation (I-RUV) and 4) after extraction from patient s cornea, 3 months after insertion followed by CXL treatment (S1). Moreover, untreated ICRS material was used as reference (I-0). Result: After instillation of Riboflavin solution, a permanent intense yellow staining of the samples I-R and I-RUV was observed which was confirmed with UV-Vis spectroscopy. However UV-VIS spectroscopy didn t identify any change in the specimen S1. FT-IR spectroscopic analysis showed alterations in the spectra of samples I-RUV and S1, mainly at the 2800 to 3200 cm -1 spectral region [modification in band intensities of CH 2 (2980 cm -1 and 2925 cm -1 ) and CH 3 (2950cm -1 )]. Conclusion: Our results suggest crosslinking reaction in the ICRS material even after in-vitro and in-vivo CXL treatment. This should be taken into consideration prior to any CXL treatment of post ICRS implanted cornea.

19 10 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ Καρακώστα Ε. 1, Βαχτσεβάνος Θ. 1, ΚαζαντίδηςΛ. 1, Τοπαλίδης Χ. 1, ΤσακπίνηςΔ. 1, Καλδή Ε. 1 1 Οφθαλμολογική κλινική ΓΝΘ «Ο Άγιος Δημήτριος», Θεσσαλονίκη Σκοπός: Η αιτιολογική ταξινόμηση και εργαστηριακή επιβεβαίωση καθως και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της χορηγηθείσας θεραπευτικής αγωγής σε ασθενείς που διαγνώστηκαν με βακτηριακό έλκος κερατοειδούς. Υλικό & Μέθοδος: Σε 26 ασθενείς που προσήλθαν στο τμήμα επειγόντων της κλινικής μας, πάσχοντες από έλκος κερατοειδούς, ελήφθη υλικό κερατοειδούς και έκκριμα επιπεφυκότα με αποστειρωμένο βαμβακοφόρο στειλεό και εστάλη στο μικροβιολογικό εργαστήριο για καλλιέργεια. Χορηγήθηκε άμεσα τοπική αντιβιοτική αγωγή, η οποία συνίστατο σε χρήση σταγόνων φλουοροκινολόνης και τομπραμυκίνης. Σε εννέα περιπτώσεις οι ασθενείς ήταν χρήστες φακών επαφής. Αποτελέσματα: Από την καλλιέργεια των ληφθέντων εκκριμάτων επιπεφυκότα εντοπίστηκαν κατά σειρά συχνότητας τα ακόλουθα βακτήρια: Staphylococcus aureus (30.8%), Staphylococcus epidermidis ( 11.5%), Streptococcus viridans (15.4%), Streptococcus pneumoniae (15.4%), Acinetobacter baumannii (7.7%), Corynebacterium diphtheriae (7.7%), Escherichia coli (7.7%). Σε μία περίπτωση (3.8%) η καλλιέργεια ήταν στείρα. Το αποτέλεσμα της θεραπευτικής αγωγής ήταν η επούλωση του έλκους σε όλες τις περιπτώσεις, πλην μίας η οποία κατέληξε σε άτονο έλκος. Συμπεράσματα: Η ταχύτερη έναρξη εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής παίζει καθοριστικό ρόλο στην αναστολή της εξέλιξης των ελκών και η μετέπειτα χορήγηση της ενδεδειγμένης αντιβιοτικής αγωγής, κατόπιν του αντιβιογράμματος, εμφανίζει πολύ υψηλό ποσοστό αποτελεσματικότητας (96%) στην επούλωσή των βακτηριακών κερατοειδικών ελκών. Η χρήση φακών επαφής αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για την εκδήλωση ελκών του κερατοειδούς. Οι φλουροκινολόνες αποδεικνύονται σύμφωνα με το αντιβιόγράμα ως θεραπέια εκλογής. CLASSIFICATION AND LABORATORY CONFIRMATION OF PREDISPOSING FACTORS IN BACTERIAL CORNEAL ULCERS Karakosta E. 1, Vachtsevanos T. 1, L. Kazantzidis 1, Topalidis T. 1, Tsakpinis D. 1, KALDI E. 1 1 Eye clinic, «O Agios Dimitrios», General Hospital of Thessaloniki PURPOSE: Classification and laboratory confirmation of predisposing factors in bacterial corneal ulcers and of presentation of the outcomes of the administered treatment. MATERIAL & METHODS: In 26 patients of presumed microbial keratitis where corneal and conjuctival scrapings have been subjected to microbiological examination were included. Risk factor data and laboratory outcome were recorded. Antimicrobial regimens used to treat each patient were documented. Topical antibiotic treatment consisted of fluoroquinolone and tobramycin eye drops. In nine cases the patients were contact lens wearers.

20 RESULTS: From the obtained cultures from corneal and conjunctival scrapings were detected in order of frequency the following bacteria: Staphylococcus aureus (30.8%), Staphylococcus epidermidis (11.5%), Streptococcus viridans (15.4%), Streptococcus pneumoniae (15.4%), Acinetobacter baumannii (7.7%), Corynebacterium diphtheriae (7.7%), Escherichia coli (7.7%). In one case (3.8%) the culture was sterile. The outcome of the treatment achived healing in almost all cases but one which resulted in poor visual outcome. CONCLUSIONS: The rapid onset of empirical antibiotic treatment plays a role in the healing of the ulcer and the subsequent administration of the appropriate antibiotic treatment proposed from our laboratory shows very high effectiveness rate (96%) in the healing of bacterial corneal ulcers. Contact lenses are a predisposing factor for corneal ulcers. Fluoroquinolones appear to be the therapy of choice for bacterial keratitis.

Επιθηλιακά χαρακτηριστικά µετά από LASIK σε υψηλές µυωπίες: Συγκριτική µελέτη

Επιθηλιακά χαρακτηριστικά µετά από LASIK σε υψηλές µυωπίες: Συγκριτική µελέτη Επιθηλιακά χαρακτηριστικά µετά από LASIK σε υψηλές µυωπίες: Συγκριτική µελέτη Georgios Chatzilaou, MD2 Anastasios John Kanellopoulos, MD1,2 Costas H. Karabatsas, MD, Dmed, FEBO, MRCOphth, FRCS Ed2 1: New

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωαννίδης Γεώργιος MD

Πρότυπο ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωαννίδης Γεώργιος MD Femtosecond Laser και CCL Δύο χρόνια εμπειρία Μ. Μπαλίδης, Γ. Ιωαννίδης Διασύνδεση κολλαγόνου στον κερατόκωνο Κλασική μέθοδος διασύνδεσης κολλαγόνου Ενστάλαξη αλκαϊνης Απόξεση επιθηλίου (5-9mm) Ενστάλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure.

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 50, October - November - December 2012, pages 18-22 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΑΥΚΩΜΑ. προληψη και θεραπεια. επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας

ΓΛΑΥΚΩΜΑ. προληψη και θεραπεια. επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας ΓΛΑΥΚΩΜΑ προληψη και θεραπεια επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας Τι είναι το γλαύκωµα; Το γλαύκωμα αποτελεί μια ομάδα από παθήσεις των οφθαλμών, οι οποίες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

μεταμόσχευση κερατοειδή

μεταμόσχευση κερατοειδή μεταμόσχευση κερατοειδή www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι ο κερατοειδής; Τι ακριβώς είναι η μεταμόσχευση κερατοειδή (κερατοπλαστική) και πότε πραγματοποιείται;

Διαβάστε περισσότερα

Προεγχειρητική αξιολόγηση παραγόντων κινδύνου για την εγχείρηση καταρράκτη

Προεγχειρητική αξιολόγηση παραγόντων κινδύνου για την εγχείρηση καταρράκτη Προεγχειρητική αξιολόγηση παραγόντων κινδύνου για την εγχείρηση καταρράκτη Dr. Ι. Τσινόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Οφθαλμολογίας Β' Οφθαλμολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Στο Νίκο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗΝ LISTERIA GRAYI ΣΤΟ ΓΑΛΑ: ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ. Άρτεμις

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Διδακτορική Διατριβή Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκωμα: H σιωπηλή ασθένεια τύφλωσης

Γλαύκωμα: H σιωπηλή ασθένεια τύφλωσης Γλαύκωμα: H σιωπηλή ασθένεια τύφλωσης Οι παράγοντες επικινδυνότητας για τη δημιουργία γλαυκώματος είναι: Το Γλαύκωμα είναι μια ομάδα οφθαλμικών παθήσεων που προξενεί προοδευτική βλάβη στο οπτικό νεύρο,

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση ασθενούς µε ιδιαίτερα ανθεκτική υπέρταση επιτυχώς αντιµετωπισθείσα µε απονεύρωση νεφρικών αρτηριών

Περίπτωση ασθενούς µε ιδιαίτερα ανθεκτική υπέρταση επιτυχώς αντιµετωπισθείσα µε απονεύρωση νεφρικών αρτηριών Περίπτωση ασθενούς µε ιδιαίτερα ανθεκτική υπέρταση επιτυχώς αντιµετωπισθείσα µε απονεύρωση νεφρικών αρτηριών Α. Ζιάκας, Κ. Τσιούφης, Δ. Πέτρογλου, Θ. Γκόσιος, Λ. Λίλλης, Χ. Καρβούνης Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY RESULTS FROM THE FIRST TRIALS OF THE GENSINGEN BRACE (BY Dr. WEISS) IN GREECE

PRELIMINARY RESULTS FROM THE FIRST TRIALS OF THE GENSINGEN BRACE (BY Dr. WEISS) IN GREECE PRELIMINARY RESULTS FROM THE FIRST TRIALS OF THE GENSINGEN BRACE (BY Dr. WEISS) IN GREECE Objective: The Gensingen brace is a new asymmetrical CAD/CAM Cheneau type brace, with very promising published

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο καταρράκτης και η σύγχρονη αντιμετώπιση του - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Σάββατο, 08 Μάιος :18

Ο καταρράκτης και η σύγχρονη αντιμετώπιση του - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Σάββατο, 08 Μάιος :18 Συνέντευξη με τον κ. Γιώργο Τερζή, Οφθαλμίατρος Με την πάροδο του χρόνου είναι αλήθεια ότι αυξάνονται οι πιθανότητες για αλλοίωση της όρασης μας. Μία από τις πιο συχνές παθήσεις των ματιών είναι ο καταρράκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΝΑ ΦΛΟΚΑ Επίκουρος Καθηγήτρια Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Περιβάλλοντος- Μετεωρολογίας ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Πληθυσµός Σύνολο ατόµων ή αντικειµένων στα οποία αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ Αλέξανδρος Στεφανίδης Καρδιολόγος Α Καρδιολογικό τμήμα, Γ.Ν.Νίκαιας Παρουσίαση περιστατικού Ανδρας 60 ετών, εισάγεται λόγω ΟΠΟ. Ιστορικό ΑΥ, υπερλιπιδαιμίας

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Kαταρράκτης. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Kαταρράκτης. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Kαταρράκτης www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι ο καταρράκτης; Ο καταρράκτης είναι η σταδιακή θόλωση του κρυσταλλοειδούς φυσικού φακού του ματιού που βρίσκεται πίσω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξασθενημένη αντίληψη χρωμάτων. Ολα τα παραπάνω συμπτώματα μπορούν να επηρεάσουν τις καθημερινές δραστηριότητες όπως:

Εξασθενημένη αντίληψη χρωμάτων. Ολα τα παραπάνω συμπτώματα μπορούν να επηρεάσουν τις καθημερινές δραστηριότητες όπως: KATAΡΑΧΤΗΣ ΜΑΤΙΩΝ Ο καταρράκτης, είναι μια από τις πιο συχνές αιτίες θόλωσης της όρασής μας μετά από κάποια ηλικία. Ο καταρράκτης είναι μέρος του φαινομένου της γήρανσης του ματιού. Ολοι οι άνθρωποι μετά

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική μέτρηση των μακροσκοπικών μηχανικών ιδιοτήτων του οφθαλμικού τοιχώματος.

Μη επεμβατική μέτρηση των μακροσκοπικών μηχανικών ιδιοτήτων του οφθαλμικού τοιχώματος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μη επεμβατική μέτρηση των μακροσκοπικών μηχανικών ιδιοτήτων του οφθαλμικού τοιχώματος. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS CHAPTER 1- INTRODUCTION: 1. Motivation of the study... 1. 2. The crystalline lens and the accommodative system.

TABLE OF CONTENTS CHAPTER 1- INTRODUCTION: 1. Motivation of the study... 1. 2. The crystalline lens and the accommodative system. TABLE OF CONTENTS CHAPTER 1- INTRODUCTION: 1. Motivation of the study... 1 2. The crystalline lens and the accommodative system. 2.1 Human and primate crystalline lens... 4 2.1.1. Human Crystalline lens.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαθλαστική Χειρουργική Σήμερα»

«Διαθλαστική Χειρουργική Σήμερα» «Διαθλαστική Χειρουργική Σήμερα» Moderator: Kyros Moutsouris, MD 37o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Hilton Hotel 19/5/2011 19.30-21.30 Αίθουσα Τερψιχόρη Γ Διεταιρική Συζήτηση «Προεγχειρητικός έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσία θρόμβου στον αριστερό κόλπο και στο ωτίο του αριστερού κόλπου Παρουσία αυτόματης ηχοαντίθεσης στον αριστερό κόλπο/ωτίο Ύπαρξη αθηρωμάτωσης

Παρουσία θρόμβου στον αριστερό κόλπο και στο ωτίο του αριστερού κόλπου Παρουσία αυτόματης ηχοαντίθεσης στον αριστερό κόλπο/ωτίο Ύπαρξη αθηρωμάτωσης Παρουσία θρόμβου στον αριστερό κόλπο και στο ωτίο του αριστερού κόλπου Παρουσία αυτόματης ηχοαντίθεσης στον αριστερό κόλπο/ωτίο Ύπαρξη αθηρωμάτωσης στην αορτή Ταχύτητα κένωσης του ωτίου αριστερού κόλπου

Διαβάστε περισσότερα

Μια κριτική ματιά στην κλινική. μελέτη GRIPHON

Μια κριτική ματιά στην κλινική. μελέτη GRIPHON Μια κριτική ματιά στην κλινική μελέτη GRIPHON Κατερίνα Μαραθιά Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Διευθύντρια ΚΧ ΜΕΘ Διακλινικό Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Δήλωση σύγκρουσης

Διαβάστε περισσότερα

parameters created with 2 femtosecond lasers.

parameters created with 2 femtosecond lasers. Laboratory evaluation of LASIK flap parameters created with 2 femtosecond lasers. Anastasios John Kanellopoulos, MD 1-3, From the 1 Department of Ophthalmology, Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος.

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας : Ελίνα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκωμα. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Γλαύκωμα. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γλαύκωμα www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι ακριβώς είναι το γλαύκωμα; Ο όρος γλαύκωμα ορίζει μια ομάδα παθήσεων που τις χαρακτηρίζει μια σταδιακή καταστροφή του οπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Επιπτώσεις από τη χρήση αντικαταθλιπτικής αγωγής στην εγκυμοσύνη στο έμβρυο Όνομα Φοιτήτριας: Άντρια Λυσάνδρου Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΔ ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κερατόκωνος. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Κερατόκωνος. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Κερατόκωνος www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι o κερατόκωνος; Ο κερατόκωνος είναι μια οφθαλμική απρόβλεπτη και ποικιλόμορφη κατάσταση στην οποία η φυσιολογική δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σχολή Επιστημών Υγείας Πτυχιακή εργασία ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άντρια Πολυκάρπου Λεμεσός, Μάιος 2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΤΟ ΚΑΠΜΝΙΣΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κατσαρής Γιάγκος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα χρόνια αποτελέσματα της συστηματικής άσκησης στο διπλό γινόμενο σε υγιή άτομα Αθανάσιος Μανδηλάρης,1 Δημήτριος Σούκος2 1 Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου Στα πλαίσια της φυσιολογικής διαδικασίας γήρανσης, το υαλώδες σώμα, το οποίο υπό φυσιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Physical DB Design. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible.

Physical DB Design. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible 3 rd -level index 2 nd -level index 1 st -level index Main file 1 The 1 st -level index consists of pairs

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το γλαύκωμα;

Τι είναι το γλαύκωμα; Τι είναι το γλαύκωμα; Το γλαύκωμα περιλαμβάνει μια ομάδα παθήσεων που βλάπτουν το οπτικό νεύρο, προκαλώντας διαταραχές όρασης, οι οποίες, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, μπορούν να εξελιχθούν και να επιφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Βασιλική Αλκιβιαδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No 2008 245 2 1) 1) 2) 3) 4) 1) 1) 1) 1) 1), 2) 1) 2) 3) / 4) 20 3 24 20 8 18 2001 2 2 2004 2 59.0 2002 1 2004 12 3 2 22.1 1 14.0 (CNS), Bacillus c 2 p 0.01 2 1 31.3 41.9 21.4 1 2 80 CNS 2 1 74.3 2 Key words:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ H ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΡΑΜΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ Σταύρος Έλληνας Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μαυρόγιαννη Γεωργία 1, Καραντζούλα Ευαγγελία 2, Τουλιά Γεωργία 3, Κυριακόπουλος Βασίλης 4, Καδδά Όλγα 5 EΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες 1 Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Λοξή Βουβωνοκήλη 2 Βουβωνοκήλες Ευθεία Βουβωνοκήλη Χειρουργικές Τεχνικές Ανοικτές πρόσθιες τεχνικές (Bassini, McVay, Shouldice) Ανοικτές οπίσθιες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κερατοπλαστική στα παιδιά Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Κερατοπλαστική στα παιδιά Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Κερατοπλαστική στα παιδιά Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΙΣΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1958 απαγορευτική η μεταμόσχευση σε παιδιά κάτω από 16 ετών Αργότερα η βελτίωση της χειρουργικής τεχνικής και η μετεγχειρητική παρακολούθηση καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή ασθενών και παρακολούθηση τους

Επιλογή ασθενών και παρακολούθηση τους Επιλογή ασθενών και παρακολούθηση τους Βασίλειος Π. Βασιλικός Καθηγητής Καρδιολογίας Διευθυντής Γ Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ Cardiac Diagnostics Landscape 24-Hour Holter Event Recorder 14-30 Day MCOT

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Repeated measures Επαναληπτικές μετρήσεις

Repeated measures Επαναληπτικές μετρήσεις ΠΡΟΒΛΗΜΑ Στο αρχείο δεδομένων diavitis.sav καταγράφεται η ποσότητα γλυκόζης στο αίμα 10 ασθενών στην αρχή της χορήγησης μιας θεραπείας, μετά από ένα μήνα και μετά από δύο μήνες. Μελετήστε την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Τραμπεκουλεκτομή. Πληροφοριακό σημείωμα για τους ασθενείς. Keith Barton

Τραμπεκουλεκτομή. Πληροφοριακό σημείωμα για τους ασθενείς. Keith Barton Τραμπεκουλεκτομή Πληροφοριακό σημείωμα για τους ασθενείς Keith Barton Μάϊος 2008 Περιεχόμενα Σελίδα 1. Εισαγωγή- Τι είναι η τραμπεκουλεκτομή; 3 2. Ποια θα είναι η εμφάνιση του οφθαλμού μετά τη τραμπεκουλεκτομή;

Διαβάστε περισσότερα

4ο Ετήσιο Συνέδριο. της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κύπρου 2-3 Νοεμβρίου 2013. Ξενοδοχείο Le Méridien Limassol Spa & Resort

4ο Ετήσιο Συνέδριο. της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κύπρου 2-3 Νοεμβρίου 2013. Ξενοδοχείο Le Méridien Limassol Spa & Resort 4ο Ετήσιο Συνέδριο της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κύπρου 2-3 Νοεμβρίου 2013 Ξενοδοχείο Le Méridien Limassol Spa & Resort Υπό την αιγίδα του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Οφθαλμολογική Εταιρεία Κύπρου Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ CLEAR LENS EXTRACTION

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ CLEAR LENS EXTRACTION ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ CLEAR LENS EXTRACTION Δρ Αλέξανδρος Πολυχρονάκος Ινστιτούτο Ophthalmica 13 ο Επιστημονικό Συνέδριο Ο.Ε.Θ.Α.Μ.Β.Α. Σαμοθράκη - Σάββατο 9 Ιουλίου 2016 Clear Lens extraction (CLE) Αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

-Tα νεώτερα αντιπηκτικά θα πρέπει να αντικαταστήσουν τους αναστολείς της βιταμίνης Κ -Αστειεύεστε; Χρήστος Ντέλλος

-Tα νεώτερα αντιπηκτικά θα πρέπει να αντικαταστήσουν τους αναστολείς της βιταμίνης Κ -Αστειεύεστε; Χρήστος Ντέλλος -Tα νεώτερα αντιπηκτικά θα πρέπει να αντικαταστήσουν τους αναστολείς της βιταμίνης Κ -Αστειεύεστε; Χρήστος Ντέλλος www.ntellos.gr Δήλωση οικονομικών συμφερόντων: Καμία Πότε καταργήσαμε ένα πολύ καλό και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Κρίστια Κυριάκου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Της Κρίστιας Κυριάκου ii Έντυπο έγκρισης Παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment

ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment ICTR 2017 Congress evaluation A. General assessment -1- B. Content - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - C. Speakers/ Presentations/ Sessions - 6 - - 7 - D. Posters/ Poster sessions E. Organisation and coordination

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ. Η αναγνώριση της σηµασίας της θρόµβωσης στα οξέα καρδιαγγειακά συµβάµατα, οδήγησε σε πολλές µεγάλες µελέτες, µε στόχο την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Bιτρεκτομή. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Bιτρεκτομή. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Bιτρεκτομή www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι η βιτρεκτομή (υαλοειδεκτομή); Βιτρεκτομή είναι ο τύπος της χειρουργικής επέμβασης κατά την οποία αφαιρείται το υαλοειδές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Επίδρασης Υπεριώδους Ακτινοβολίας σε Λεπτά

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα

Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα Το γλαύκωµα είναι µια οµάδα οφθαλµικών ασθενειών που προξενουν προοδευτική βλάβη στο οπτικό νεύρο, στο σηµείο όπου εκείνο αφήνει το µάτι για να µεταφέρει τις οπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Εξαγωγή χαρακτηριστικών μαστογραφικών μαζών και σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα