ΘΕΜΑ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (Ν. 3461/2006)»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (Ν. 3461/2006)»"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν. Ο. Π. Ε. / ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (Ν. 3461/2006)» Επιβλέπων καθηγητής: κος Κωνσταντίνος Παμπούκης Εισηγήτρια: Γελλαλή Ιωάννα 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ σελ. 3 ΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ. Ο Ν. 3461/2006 σελ. 4 III. ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΠ σελ. 7 IV. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ σελ. 9 V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ σελ. 11 VI. ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Προαιρετική δημόσια πρόταση σελ Υποχρεωτική δημόσια πρόταση σελ. 17 α. Εισαγωγή σελ. 17 β. Προϋποθέσεις γέννησης της υποχρέωσης υποβολής ΔΠ σελ. 18 γ. Τρόπος υπολογισμού του ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου σελ. 20 γ1. Έμμεσος τρόπος απόκτησης ή κατοχής σελ. 21 γ2. Απόκτηση ή κατοχή μέσω τρίτου σελ. 24 δ. Εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης σελ. 25 VII. ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ σελ. 27 VIII. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Διαδικασία Δημόσιας Πρότασης σελ Αποδοχή, ανάκληση και αναθεώρηση της ΔΠ σελ Ανταγωνιστικές προτάσεις σελ Αποτελέσματα ΔΠ σελ. 39 VIIII. ΤΟ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1. Εισαγωγή σελ. 40 2

3 2. Υποχρεώσεις του διοικητικού συμβουλίου της υπό εξαγορά εταιρίας σελ. 42 α. Απαγορευμένα μέτρα σελ. 47 β. Εξουδετέρωση των μέτρων άμυνας σελ Παράβαση του καθήκοντος πίστεως και ουδετερότητας του ΔΣ σελ Γνώμη της διοίκησης της υπό εξαγορά εταιρίας σελ. 54 X. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ σελ. 55 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σελ. 59 3

4 I. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. Η Δημόσια Πρόταση (εφεξής ΔΠ) αποτελεί ένα θεσμό του πρόσφατου παρελθόντος και αποτελεί το προσφορότερο μέσο για την απόκτηση του ελέγχου μιας εταιρίας με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 1. Η απόκτηση αυτή πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας τη ΔΠ, μέσω δηλαδή της υποβολής πρότασης προς τους κατόχους κινητών αξιών μιας εταιρίας για αγορά των κινητών τους αξιών, με μέσα που να εξασφαλίζουν δημοσιότητα 2. Σύμφωνα με τον ισχύοντα στην ελληνική νομοθεσία ορισμό «δημόσια πρόταση» ή «πρόταση» είναι η δημόσια πρόταση, η οποία απευθύνεται στους κατόχους κινητών αξιών μιας εταιρίας για την απόκτηση του συνόλου ή μέρους των αξιών αυτών. Τη ΔΠ πρόταση υποβάλλει ο «προτείνων», που μπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Ως δημόσια πρόταση ή αλλιώς πρόταση προς το κοινό, χαρακτηρίζεται κατά τη θεωρία η προσφορά ή πρόσκληση όταν απευθύνεται σε περισσότερα πρόσωπα που δεν προσδιορίζονται ατομικά, αποτελώντας ειδικότερη περίπτωση της πρότασης σε αόριστο αριθμό προσώπων 3. Η διάκριση κατά συνέπεια μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής πρότασης γίνεται με κριτήριο το ότι η τελευταία εξατομικεύει τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνεται, ανεξαρτήτως του μικρού ή μεγάλου αριθμού αυτών, ενώ η δημόσια πρόταση απευθύνεται σε μια ομάδα προσώπων με ένα κοινό χαρακτηριστικό, ευρύ και αφηρημένο 4. Η δημόσια πρόταση διενεργείται από ένα πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το οποίο ονομάζεται «προτείνων». Προτείνων λοιπών ονομάζεται, κατά την ελληνική νομοθεσία για τις δημόσιες 1 Οι Δημόσιες προτάσεις αποτελούν μία ειδική μέθοδο εξαγοράς, η οποία διαφέρει ουσιωδώς τόσο από την εξαγορά μέσω συγχώνευσης, όσο και από αυτή μέσω διάσπασης, καθώς η μόνη αλλαγή που επέρχεται στην εταιρική πραγματικότητα είναι αυτή του φορέα ελέγχου, βλ. Αντωνόπουλο Γ. Βασίλειος, «Ειδικές μέθοδοι εξαγορών», εισήγηση στο 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο του συνδέσμου ελλήνων εμπορικολόγων (2000) με θέμα «Εξαγορά Επιχειρήσεων», δημοσιευμένα πρακτικά του συνεδρίου από Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2001, σελ Ο ορισμός αυτός δίνεται από τον Δ. Αυγητίδη, «Η Οδηγία 2004/25/ΕΚ για τις επιθετικές εξαγορές», ΔΕΕ 3/2006 σελ Βλ. Κοτσίρη Ε. Λάμπρος, Έννοια «Δημόσιας προσφοράς εξαγοράς», ΕΕμπΔ 2000 (ΝΑ), σελ Βλ. Κοτσίρη Ε. Λάμπρος, ό.π., σελ

5 προτάσεις, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που προβαίνει σε δημόσια πρόταση. Η ΔΠ αποτελεί ένα θεσμό που έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του στο αγγλοσαξωνικό δίκαιο, γνωρίζοντας μεγάλη ανάπτυξη στις Η.Π.Α. τη δεκαετία του 80 και κάνοντας στη συνέχεια την εμφάνισή της και στην Ηπειρωτική Ευρώπη 5. Η πρώτη ρύθμιση του θεσμού της ΔΠ εντοπίζεται στην Αγγλία, ήδη από το 1968, μέσω του λεγόμενου «Κώδικα του City» 6, ενός κώδικα ο οποίος συνετάγη από τη χρηματιστηριακή κοινότητα του Λονδίνου και, παρά το γεγονός της έλλειψης νομοθετικής ισχύος του, αποτελούσε έναν τρόπο αυτορρύθμισης των εξαγορών μέσω των ΔΠ. Ο Κώδικας του City βασίζεται σε δέκα θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί με κριτήρια καλής επαγγελματικής συμπεριφοράς και οι οποίες δεν έχουν ισχύ νόμου, κατέστη πάντως γενικά αποδεκτό πως εκείνοι που επιθυμούν να επωφεληθούν από τις διευκολύνσεις της κεφαλαιαγοράς στη Μεγάλη Βρετανία οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτές τις αρχές 7. Η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης του θεσμού των ΔΠ είχε ως αφετηρία κυρίως την ανάγκη ισότιμης μεταχείρισης των μετόχων της υπό εξαγορά εταιρίας, καθώς δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ΔΠ πραγματοποιούνταν με άνιση μεταχείριση των αποδεκτών της πρότασης, ώστε δεν απολάμβαναν όλοι το ίδιο τίμημα για τη μεταβίβαση στον προτείνοντα των κινητών τους αξιών 8. ΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ. Ο Ν. 3461/ Βλ. Καστρινάκη Ε., «Ζητήματα εταιρικής οργάνωσης εν όψει επιθετικής δημόσιας αγοράς κινητών αξιών», εισήγηση στο 14 ο συνέδριο του συνδέσμου ελλήνων εμπορικολόγων, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004, σελ Πρόκειται για το λεγόμενο «The City Code on Takeovers and Mergers» βλ. Αναλυτικότερα Λιβαδά Χριστίνα «Τρία πρότυπα ρύθμισης της δημόσιας πρότασης εξαγοράς: ευρωπαϊκή ένωση, Αγγλία, Ελβετία», εισήγηση στο 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο του συνδέσμου ελλήνων εμπορικολόγων (2000) με θέμα «Εξαγορά Επιχειρήσεων», δημοσιευμένα πρακτικά του συνεδρίου από Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2001, σελ Βλ. Λιβαδά Χριστίνα, ό.π., σελ Σχετικά με την άνιση μεταχείριση κατά το παρελθόν των μετόχων της υπό εξαγορά εταιρίας βλ. Τριανταφυλλάκη Δ. Γεώργιος, «Η εφαρμογή της ισότιμης μεταχείρισης των μετόχων στην εξαγορά επιχειρήσεων», εισήγηση στο 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο του συνδέσμου ελλήνων εμπορικολόγων (2000) με θέμα «Εξαγορά Επιχειρήσεων», δημοσιευμένα πρακτικά του συνεδρίου από Εκδόσεις Σάκκουλα, 2001, σελ. 601, όπου και παρατίθενται σχετικά παραδείγματα, για το θεσμό 5

6 Η νομοθετική ρύθμιση του θεσμού της ΔΠ αγοράς κινητών αξιών έλαβε χώρα στην ευρωπαϊκό χώρο τις τελευταίες δεκαετίες, εξελισσόμενη διαρκώς ώστε να ρυθμίσει νεοαναφυόμενα προβλήματα του θεσμού, αλλά και να προβλέψει την αντιμετώπιση άλλων μεταγενέστερων. Βασικός στόχος του νομοθέτη ήταν και είναι η ανάγκη προστασίας των κατόχων κινητών αξιών της μειοψηφίας, τα συμφέροντα των οποίων τίθενται σε κίνδυνο σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης μιας δημόσιας πρότασης 9. Η κοινοτική νομοθετική ρύθμιση των δημόσιων προτάσεων είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων προσπαθειών και διαβουλεύσεων, αλλά και διαπραγματεύσεων με τα κράτη μέλη. Αρκεί να σημειωθεί ότι δημοσιεύτηκαν συνολικά τρία σχέδια Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκδόθηκαν δύο προτάσεις Οδηγίας, το 2000 η πρώτη και το 2002 η δεύτερη, για να εκδοθεί τελικά η Οδηγία 2004/25/ΕΚ (εφεξής Οδηγία) για τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών, η οποία αποτελεί και τη σημερινή κοινοτική ρύθμιση του θεσμού, ως καταληκτική δε ημερομηνία εναρμόνισης των κρατών μελών με την Οδηγία ορίστηκε η 20 η Μαΐου Οι μακροχρόνιες προσπάθειες για την έκδοση κοινοτικής Οδηγίας καταδεικνύουν τη μεγάλη σημασία του θέματος, αλλά και την πρακτική δυσκολία χωρών με μεγάλη παράδοση στο θεσμό των ΔΠ, να ενσωματώσουν στις διατάξεις τους τις επιταγές της κοινοτικής οδηγίας 10. Στόχος της Οδηγίας, όπως άλλωστε αποτυπώνεται και στο Προοίμιό της, είναι η ενοποίηση της αγοράς εντός των ορίων της Κοινότητας μέσω της κοινής νομοθετικής αντιμετώπισης του θεσμού των δημόσιων προτάσεων, με σκοπό την τήρηση της βασικής αρχής της ισότητας των όπλων. Αρχικά, υπήρχε η βούληση δημιουργίας ενός φιλελεύθερου ευρωπαϊκού δικαίου εξαγοράς, στο οποίο θα διευκολύνονταν οι συγχωνεύσεις των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων μέσω της κατάργησης όλων των εθνικών αμυντικών μέτρων, μέτρων δηλαδή κατά της εχθρικής ΔΠ (για τα αμυντικά μέτρα βλ. παρακάτω υπό VIII). Σε μία τέτοια προσπάθεια, ωστόσο, αντέδρασαν τα κράτη μέλη, τα οποία δεν θέλησαν να αποτελέσουν οι εθνικές τους επιχειρήσεις στόχο εχθρικών εξαγορών αλλοδαπών επιχειρήσεων χωρίς τη δυνατότητα άμυνας με τη λήψη αμυντικών μέτρων, με αποτέλεσμα την υιοθέτηση συμβιβαστικής λύσης στην Οδηγία, ώστε η απαγόρευση λήψης αμυντικών μέτρων να 9 Για τα υπό διακινδύνευση συμφέροντα των κατόχων κινητών αξιών της μειοψηφίας και την ανάγκη νομοθετικής ρύθμιση του θέματος βλ. παρακάτω υπό III. 10 Λιβαδά Χριστίνα,ό.π., σελ

7 αποκτά προαιρετικό χαρακτήρα, υποκείμενο στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών 11. Η χώρα μας εναρμονίστηκε με την Οδηγία με την έκδοση του ν.3461/2006 (εφεξής νόμος) το Μάιο του 2006, με τον οποίο ενσωματώθηκαν στο εθνικό μας δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας. Μέχρι το 1992 στη χώρα μας, δεν υπήρχε νομοθετική ρύθμιση σχετικά με το θέμα των δημόσιων προτάσεων, με αποτέλεσμα να εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες του αστικού, εταιρικού και χρηματιστηριακού δικαίου. Το Μάιο του 1992, το ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) συνέταξε και εξέδωσε, κατόπιν σχετικής απόφασης της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων, ένα κείμενο με το οποίο ετίθεντο κατευθυντήριες γραμμές σε θέματα εξαγορών επιχειρήσεων, ακολούθησε δε το Νοέμβριο του ίδιου έτους απόφαση του ΔΣ του ΧΑΑ ( ), με την οποία ρυθμίζονταν η διαδικασία των δημόσιων προτάσεων 12. Ωστόσο, η παραπάνω απόφαση δεν είχε παρά συμβουλευτικό χαρακτήρα, χωρίς νομοτυπική ισχύ 13, ενώ επιπλέον ήταν ανεπαρκής από άποψη περιεχομένου, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανασφάλειας δικαίου σε αυτό τον τόσο κρίσιμο τομέα του εταιρικού δικαίου με την ολοένα και δυναμικότερη εξέλιξη του θεσμού των εξαγορών, για το λόγο αυτό και εκδόθηκε η υπ αριθμ. 1/195/ Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής ΑπΕΚ) με τίτλο «Δημόσια Πρόταση αγοράς κινητών αξιών» βάσει ειδικής νομοθετικής εξουσιοδότησης (ν. 2733/1999 άρθρο 19 2), αλλά και βάσει της γενικής νομοθετικής εξουσιοδότησης της ΕΚ για την έκδοση κανονιστικών πράξεων (ν. 1969/1991 άρθρο 70 1 περ. α ). Το περιεχόμενο της ΑπΕΚ ήταν διατυπωμένο στα περισσότερα σημεία, σύμφωνα με τις Προτάσεις της Οδηγίας, ώστε η ενσωμάτωση στο εθνικό μας δίκαιο των διατάξεων της Οδηγίας, η οποία επρόκειτο να εκδοθεί, να γινόταν ομαλά και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες 14. Οι σημαντικότερες αλλαγές που επέφερε ο ν.3461/2006 κατ εναρμόνιση με την Οδηγία, σε σχέση με την ΑπΕΚ εστιάζονται στα εξής: 11 Για τη θέσπιση του λεγόμενου «προαιρετικού μοντέλου», βλ. Ι. Παπαδημόπουλο, «Τα δικαιώματα του squeeze-out και του sell-out υπό το φως της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς», ΔΕΕ 4/2005, σελ Βλ. Κορδή-Αντωνοπούλου Μ. «Άμυνα της εταιρίας στη δημόσια πρόταση αγοράς (Απόφαση Ε.Κ. 1/195/ )», ΕΕμπΔ 2004, σελ Για το κύρος της απόφασης βλ. Κορδή-Αντωνοπούλου Μ.,.ο.π, σελ , Γεωργακόπουλο Λ., «Χρηματιστηριακό και Τραπεζικό Δίκαιο», Εκδόσεις Σάκκουλα, 1999, σελ. 155, Κοτσίρη Ε. Λάμπρο, ό.π., σελ Γιοβαννόπουλο Ρ., «Δημόσια πρόταση αγοράς μετοχών. Οι αρμοδιότητες της διοίκησης της υπό εξαγορά εταιρίας και οι επιπτώσεις τους στις δυνατότητες άμυνας της εταιρίας», Αρμ. 2002, σελ

8 α) η απελευθέρωση των προαιρετικών ΔΠ, οι οποίες πλέον μπορούν να υποβληθούν χωρίς να σκοπείται απαραίτητα η απόκτηση του ελέγχου της υπό εξαγορά εταιρίας. β) η διεύρυνση των περιπτώσεων υποχρέωσης υποβολής ΔΠ γ) η καθιέρωση αστικής ευθύνης των υπεύθυνων προσώπων για ελλείψεις ή ανακρίβειες του πληροφοριακού δελτίου δ) η δυνατότητα που παρέχεται στις εταιρίες να αποφασίσουν, με τη γενική τους συνέλευσης, την εξουδετέρωση μέτρων άμυνας κατά των ΔΠ ε) το δικαίωμα εξαγοράς, υπό προϋποθέσεις, των λοιπών μετοχών της υπό εξαγορά εταιρίας που δεν αποκτήθηκαν μέσω της ΔΠ. στ) το δικαίωμα εξόδου, υπό προϋποθέσεις, για τους μετόχους που δεν αποδέχτηκαν τη ΔΠ. III. ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΠ Μία ΔΠ μπορεί να είναι είτε προαιρετική, όταν η υποβολή της είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά και μόνο της βούλησης του προτείνοντος, ή υποχρεωτική, όταν επιβάλλεται δηλαδή από το νόμο 15. Στην περίπτωση των προαιρετικών ΔΠ αυτές διακρίνονται επιπλέον σε φιλικές και εχθρικές ή επιθετικές. Η διάκριση αυτή έχει ως κριτήριο τη στάση του ΔΣ της υπό εξαγορά εταιρίας απέναντι στη ΔΠ, τη συμφωνία δηλαδή ή την εναντίωσή του σε αυτή, ανάλογα με τα συμφέροντά του, τα οποία ωφελούνται ή βλάπτονται σε κάθε περίπτωση αντίστοιχα 16. Στην περίπτωση των φιλικών ΔΠ η διαδικασία διεξαγωγής της είναι ομαλή και το αποτέλεσμα συνήθως θετικό, αφού δεν υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, αλλά συμφέροντα των οποίων η ικανοποίηση θα επιτευχθεί μέσω κοινού στόχου. Όταν πρόκειται ωστόσο για επιθετική ΔΠ, ή επιθετική εξαγορά, οι συγκρούσεις συμφερόντων παρουσιάζονται έντονες, ώστε να τίθεται υπό αμφισβήτηση το κατά 15 Για τα είδη της ΔΠ βλ. παρακάτω υπό VI. 16 Η εχθρικότητα μιας ΔΠ δεν κρίνεται κατά συνέπεια από την αντίθεσή της στα συμφέροντα της εταιρίας-στόχου, αλλά από την εναντίωση σε αυτήν του ΔΣ, βλ. Περάκη Ευάγγελος, «Η μορφολογία των εξαγορών», εισήγηση στο 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο του συνδέσμου ελλήνων εμπορικολόγων (2000) με θέμα «Εξαγορά Επιχειρήσεων», δημοσιευμένα πρακτικά του συνεδρίου από Εκδόσεις Σάκκουλα, 2001, σελ

9 πόσο αυτές πρέπει να ενθαρρύνονται ή όχι από το δίκαιο 17. Έτσι, οι αντίπαλοι των επιθετικών ΔΠ επισημαίνουν τα αρνητικά αποτελέσματα αυτών στο κοινωνικό σύνολο αλλά και στην εν γένει οικονομία, καθώς αυτές συνδέονται συχνά με ομαδικές απολύσεις, με κλείσιμο μονάδων παραγωγής, αλλά και με στρατηγικές βραχυπρόθεσμης επένδυσης των εταιριών, που λειτουργούν υπό την πίεση του κινδύνου υποβολής προς αυτές επιθετικής εξαγοράς. Από την άλλη, οι υποστηρικτές των επιθετικών ΔΠ τονίζουν τις ευεργετικές επιδράσεις αυτών στην οικονομική πορεία των εταιριών, καθώς λειτουργούν ως μοχλός πίεσης προς το ΔΣ των εταιριών, τα μέλη του οποίου υπό την πίεση του κινδύνου απώλειας των θέσεών τους, αλλάζουν τον τρόπο διοίκησης της εταιρίας και ενεργούν με γνώμονα την προώθηση των συμφερόντων της τελευταίας, ώστε η βελτίωση της οικονομικής της κατάστασης να επιφέρει και άνοδο της χρηματιστηριακής τιμής των κινητών της αξιών, με αποτέλεσμα να μην αποτελεί πλέον η εταιρία στόχο επιθετικής ΔΠ. Εκτός όμως από την παραπάνω αντίθεση των συμφερόντων των μελών του ΔΣ με αυτά του προτείνοντος, σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει μεταξύ του ΔΣ και των κατόχων κινητών αξιών, καθώς η διατύπωση μιας ΔΠ αποτελεί για τους μετόχους μια καλή ευκαιρία να αποκομίσουν οικονομικά οφέλη, μέσω του υπερτιμήματος της εξαγοράς, του ανταλλάγματος δηλαδή που είναι διατεθειμένος να προσφέρει ο προτείνων στους αποδέκτες της πρότασης, το οποίο είναι κατά κανόνα πολύ ανώτερο από τη χρηματιστηριακή τιμή της κινητής αξίας. Εξάλλου, η έκβαση μιας ΔΠ δεν επηρεάζει μόνο τις παραπάνω ομάδες συμφερόντων, δηλαδή τον προτείνοντα και τα συνδεόμενα με αυτόν πρόσωπα, τα μέλη του ΔΣ της ίδιας εταιρίας και τους κατόχους κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρίας, αλλά επηρεάζει και άλλες ομάδες ανθρώπων που συνδέονται με την εταιρία. Έτσι, από την επιτυχή ή μη έκβαση μιας ΔΠ εξαρτούν συμφέροντα οι εργαζόμενοι, το εργασιακό καθεστώς των οποίων γίνεται αβέβαιο, οι καταναλωτές των παραγόμενων ή προσφερόμενων από την υπό εξαγορά εταιρία αγαθών και υπηρεσιών, ακόμα και οι πιστωτές αφού ο νέος φορέας ελέγχου ενδεχομένως να 17 Για τη σχετική επιχειρηματολογία βλ. Εισήγηση Μεταλληνού Α. με θέμα «Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη Δημόσια Πρόταση Αγοράς κινητών Αξιών», στο 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων με θέμα «Εξαγορά Επιχειρήσεων», δημοσιευμένα πρακτικά του συνεδρίου από Εκδόσεις Σάκκουλα, 2001, σελ

10 συνεπάγεται διακοπή της συνεργασίας και επισφάλεια ως προς την αποπληρωμή των ήδη υφιστάμενων οφειλών 18. Η Οδηγία και σε εναρμόνιση με αυτήν ο εθνικός νομοθέτης, προστατεύει με τις ρυθμίσεις της το θεσμό της ΔΠ, συγκλίνοντας μάλλον με την άποψη των υποστηρικτών των επιθετικών ΔΠ, κάτι το οποίο διαφαίνεται από τις διατάξεις εκείνες που θέλουν να προασπίσουν τα συμφέροντα της εταιρίας και των μετόχων αυτής, σε σχέση με αυτά του ΔΣ, και ως εκ τούτου απαγορεύουν στο τελευταίο να λαμβάνει μέτρα που μπορεί να αποβούν σε βάρος της ΔΠ. Τα μέτρα αυτά ονομάστηκαν «αμυντικά μέτρα», καθώς αποτελούν τρόπο άμυνας των μελών του ΔΣ της υπό εξαγορά εταιρίας, τα συμφέροντα των οποίων απειλούνται, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, από την επιτυχή έκβαση της ΔΠ (βλ. παρακάτω υπό VIIII). IV. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (άρθρα 3-4) Οι διατάξεις του ν. 3461/2006 περί των δημοσίων προτάσεων εφαρμόζονται σε δημόσιες προτάσεις που αφορούν στην απόκτηση κινητών αξιών εταιρίας της οποίας η καταστατική έδρα βρίσκεται στην Ελλάδα και το σύνολο ή ένα μέρος των αξιών αυτών είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα κατά την ημέρα δημοσιοποίησης της απόφασης για υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 10. Δύο είναι συνεπώς οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. Ωστόσο, ο νόμος εισάγει κάποιες εξαιρέσεις κατά τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου, ακόμα και αν συντρέχουν και οι δύο παραπάνω αναφερθείσες προϋποθέσεις. Οι εξαιρέσεις αυτές είναι οι ακόλουθες (άρθρο 3 2): α) Η δημόσια πρόταση αφορά την απόκτηση κινητών αξιών που έχουν εκδοθεί από εταιρίες, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τη συλλογική επένδυση κεφαλαίων παρεχομένων από το κοινό και λειτουργούν βάσει της αρχής του καταμερισμού των κινδύνων και τα μερίδια των οποίων, κατόπιν αιτήματος του κατόχου τους, επαναγοράζονται ή εξαγοράζονται, άμεσα ή έμμεσα, από τα περιουσιακά στοιχεία των εταιριών αυτών. Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι εταιρίες αυτές για να εξασφαλίσουν ότι η χρηματιστηριακή αξία των μεριδίων τους 18 Βλ. Κορδή-Αντωνοπούλου Μ., ό.π., σελ

11 δεν αποκλίνει σημαντικά από την καθαρή αξία του ενεργητικού τους, λογίζονται ισοδύναμες με επαναγορά ή εξαγορά. β) Η δημόσια πρόταση αφορά την απόκτηση κινητών αξιών που εκδίδονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του νόμου περί των δημοσίων προτάσεων, αρμόδια αρχή για την εποπτεία τήρησης των διατάξεων του νόμου αυτού και της εν γένει διαδικασίας της δημόσιας πρότασης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την εποπτεία της δημόσιας πρότασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, ακόμα και όταν η υπό εξαγορά εταιρία δεν έχει την καταστατική της έδρα στην Ελλάδα και άρα εφαρμοστέο δίκαιο δεν είναι αυτό του ν.3461/2006, όταν συντρέχει μία από τις ακόλουθες 4 προϋποθέσεις, κοινό στοιχείο των οποίων είναι η διαπραγμάτευση των κινητών αξιών της εταιρίας σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα (άρθρο 4 2): α) Οι κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρίας είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση μόνο σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα. β) Οι κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρίας έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση πρώτα σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα και μεταγενέστερα σε οργανωμένη αγορά άλλου κράτους μέλους, εκτός του κράτους στο οποίο βρίσκεται η καταστατική έδρα της υπό εξαγορά εταιρίας. γ) Οι κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρίας έχουν εισαχθεί ταυτόχρονα σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα και σε οργανωμένη αγορά άλλου κράτους μέλους, εκτός του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η καταστατική έδρα της υπό εξαγορά εταιρίας, και η υπό εξαγορά εταιρία προσδιόρισε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία της πρότασης και το ανακοίνωσε σε αυτήν την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη δημοσιοποίηση της δημόσιας πρότασης. Η υπό εξαγορά εταιρία δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 16 χωρίς υπαίτια βραδύτητα την παραπάνω απόφαση. δ) Οι κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρίας είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα και σε οργανωμένη αγορά άλλου κράτους μέλους, εκτός του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η καταστατική έδρα της υπό εξαγορά εταιρίας, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού και οι εποπτικές αρχές των εν λόγω κρατών μελών όρισαν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία της πρότασης εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού ή η υπό εξαγορά εταιρία 11

12 προσδιόρισε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδια την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας των τεσσάρων εβδομάδων. Στις παραπάνω περιπτώσεις, κατ επιταγή της Οδηγίας 19 (άρθρο 4 3), τα θέματα που σχετίζονται με το αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης, ιδίως το τίμημα, καθώς και τα θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία της δημόσιας πρότασης, ιδίως η ενημέρωση για την απόφαση του προτείνοντος να προβεί σε δημόσια πρόταση, το περιεχόμενο του εγγράφου της πρότασης και η δημοσιοποίηση της πρότασης, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, εφόσον ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία της δημόσιας πρότασης ορίζεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σε θέματα ενημέρωσης των εργαζομένων της υπό εξαγορά εταιρίας, σε θέματα εταιρικού δικαίου, σε ό,τι αφορά το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που απαιτείται για την απόκτηση ελέγχου και τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους το διοικητικό συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρίας έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε ενέργειες ικανές να ματαιώσουν την πρόταση, οι εφαρμοστέοι κανόνες και η αρμόδια αρχή είναι οι κανόνες και η αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει την καταστατική της έδρα η υπό εξαγορά εταιρία. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με τις εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών και ανταλλάσσει πληροφορίες στο βαθμό που απαιτείται για την εφαρμογή του νόμου αυτού και ιδίως στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις β, γ και δ. Η συνεργασία περιλαμβάνει τη δυνατότητα να επιδίδονται τα νομικά έγγραφα που είναι απαραίτητα για την επιβολή των μέτρων που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές όσον αφορά τις δημόσιες προτάσεις, καθώς και κάθε άλλη σχετική συνδρομή που μπορεί ευλόγως να ζητηθεί από τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές για τους σκοπούς της διερεύνησης κάθε πραγματικής ή καταγγελλόμενης παράβασης των ρυθμίσεων για τις δημόσιες προτάσεις (άρθρο 4 4). V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (άρθρο 5) Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο ν. 3461/2006 αποτελεί μεταφορά της Οδηγίας 2004/25 «για τις δημόσιες προτάσεις». Μεταξύ άλλων, ο κοινοτικός νομοθέτης 19 Πρόκειται για εισαγωγή κανόνα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. 12

13 εξέθεσε στο προοίμιο της Οδηγίας τους λόγους που επέβαλαν την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης της ΔΠ, αλλά και τους λόγους για τους οποίους ρυθμίστηκαν με τον τρόπο αυτό ορισμένα θέματα. Οι παραπάνω λόγοι αναφέρονται στην Οδηγία ως «γενικές αρχές» (άρθρο 3 Οδηγίας- άρθρο 5 ν.3461/2006) και η χρησιμότητά τους έγκειται 20 στο να δοθεί μια ερμηνευτική τελολογική κατεύθυνση εκεί όπου από το γράμμα των ρυθμίσεων αποδεικνύεται κενό ή καταλείπονται αμφιβολίες 21. Οι γενικές αυτές αρχές στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην προστασία: α) των κατόχων των κινητών αξιών της υπό εξαγοράς εταιρίας, β) της υπό εξαγορά εταιρίας, γ) της αγοράς εν γένει. α) Πρώτη λοιπόν γενική αρχή που καθιερώνει ο κοινοτικός νομοθέτης είναι αυτή της ισότιμης μεταχείρισης των κατόχων κινητών αξιών, της ίδιας κατηγορίας, της υπό εξαγοράς εταιρίας, καθώς και η προστασία η οποία παρέχεται στους μετόχους της μειοψηφίας σε περίπτωση αλλαγής του φορέα ελέγχου της εταιρίας. Πράγματι, η απόκτηση του ελέγχου μιας εταιρίας από ένα πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή ακόμα και η αλλαγή του φορέα ελέγχου της εταιρίας, αποδυναμώνει τα δικαιώματα ψήφου των λοιπών κατόχων κινητών αξιών, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τα συμφέροντά τους. Βασικότερη έκφανση της γενικής αυτής αρχής για την προστασία των μετόχων της μειοψηφίας, αποτελεί η διάταξη περί υποχρέωσης υποβολής ΔΠ (άρθρο 7), υπό ορισμένες προϋποθέσεις, με στόχο να παρασχεθεί η δυνατότητα στους κατόχους κινητών αξιών, που κρίνουν πλέουν μη επωφελή τη διατήρηση των κινητών τους αξιών στην εταιρία, να αποχωρήσουν μέσω της μεταβίβασης των κινητών τους αξιών στο αποκτόν τον έλεγχο πρόσωπο. β) Η δεύτερη γενική αρχή αφορά και πάλι την προστασία των κατόχων κινητών αξιών, μέσω της δυνατότητας που πρέπει να τους παρέχεται για εμπεριστατωμένη κρίση περί της ΔΠ, για το λόγο δε αυτό και οι κάτοχοι θα πρέπει να διαθέτουν προσήκουσα ενημέρωση και επαρκή χρόνο προκειμένου να αποφασίσουν συνετά περί αυτής. Η δυνατότητα αξιολόγησης της ΔΠ και η κατ ακολουθία διαμόρφωση της δικαιοπρακτικής βούλησης των κατόχων, ως βασικοί άξονες της γενικής αυτής αρχής, εξασφαλίζονται μέσω της υποχρέωσης του προτείνοντος για δημοσιοποίηση της απόφασης υποβολής ΔΠ, υποβολή σχεδίου του πληροφοριακού 20 Βλ. Βελέντζα Ε. Γιάννη «Δημόσιες προτάσεις αγοράς κινητών αξιών. Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις (Ν. 3461/2006)», ΕΤρΑξΧρΔ 2/2006, σελ Βλ. τέτοιο παράδειγμα ερμηνευτικής απόδοσης του γράμματος του νόμου, παρακάτω υπό VII. 13

14 δελτίου πριν την ανακοίνωση της ΔΠ και δημοσίευση πληροφοριακού δελτίου ταυτόχρονα με την ανακοίνωση της ΔΠ με πλήρη, σαφή και ακριβή ενημέρωση, αλλά και μέσω της καθιέρωσης αστικής ευθύνης ων υπεύθυνων για τη σύνταξη του πληροφοριακού δελτίου προσώπων (άρθρο 10). γ) Σύμφωνα με την τρίτη γενική αρχή, το ΔΣ της υπό εξαγοράς εταιρίας υποχρεούται να ενεργεί για το συμφέρον της εταιρίας εν γένει (καθήκον πίστης 22 ), κάτι το οποίο διασφαλίζεται μέσω διατάξεων οι οποίες φροντίζουν να προστατεύουν τα συμφέροντα της εταιρίας από ενδεχόμενες ενέργειες του ΔΣ με γνώμονα το προσωπικό όφελος των μελών του ή άλλων τρίτων προσώπων και όχι το γενικότερο συμφέρον της εταιρίας. Επίσης, το ΔΣ δεν πρέπει να στερεί από τους κατόχους των κινητών αξιών τη δυνατότητα να αξιολογήσουν μόνοι τους, αμερόληπτα και ανεπηρέαστα, τη ΔΠ (καθήκον ουδετερότητας). δ) Η τέταρτη γενική αρχή σκοπεί στην προστασία της αγοράς εν γένει και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας αυτής. Τονίζεται η ανάγκη ομαλούς λειτουργίας της αγοράς, μέσω της αποφυγής του τεχνητού επηρεασμού της αγοράς των κινητών αξιών είτε της υπό εξαγορά εταιρίας, είτε της προτείνουσας εταιρίας, ή οποιασδήποτε εταιρίας ενέχεται με οποιονδήποτε τρόπο στη ΔΠ, σκοπείται δηλαδή η αποτροπή των μεθοδεύσεων κατάχρησης της αγοράς επ ευκαιρία της ΔΠ. Πράγματι, η τεχνητή ζήτηση ή μείωση της ζήτησης των κινητών αξιών των παραπάνω εταιριών, οδηγούν αναπόφευκτα σε τεχνητή διαμόρφωση της προσφοράς και της ζήτησης ή της τιμής των κινητών αυτών αξιών, με άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς, ως οργανωμένης αγοράς, η προστασία της οποίας κρίνεται αναγκαία σε κάθε περίπτωση, λόγω της εξαιρετικής σημασίας της για την εθνική οικονομία και όχι μόνο. ε) Ακόμα μια γενική αρχή είναι αυτή που επισημαίνει την ανάγκη διασφάλισης της φερεγγυότητας του προτείνοντος, φυσικού ή νομικού προσώπου, ώστε να αποφευχθεί πιθανό ενδεχόμενο οικονομικής αδυναμίας του προτείνοντος μετά τη δημοσιοποίηση της ΔΠ, με αποτέλεσμα η τελευταία να ματαιωθεί εκ του λόγου αυτού. Προς το σκοπό αυτό ο προτείνων δικαιούται να δημοσιοποιήσει τη ΔΠ μόνο εφόσον εξασφαλίσει ότι μπορεί να καταβάλει πλήρως το τίμημα σε μετρητά, στην περίπτωση που προτίθεται να προσφέρει τέτοιο τίμημα ή εφόσον λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση τη δυνατότητας καταβολής κάθε άλλου είδους 22 Το καθήκον πίστης του ΔΣ της ανώνυμης εταιρίας επιβάλλεται καταρχήν και από το κοινό δίκαιο των α.ε. 14

15 ανταλλάγματος. Για τη διασφάλιση της φερεγγυότητας αυτής, εξάλλου, ορίζεται υποχρεωτική η συνυπογραφή του πληροφοριακού δελτίου από το σύμβουλο του προτείνοντος, ο οποίος και αναλύει υποχρεωτικά την οικονομική θέση του προτείνοντος ως προς την καταβολή του τιμήματος στους αποδέκτες της ΔΠ (άρθρο 12). Με την αρχή αυτή, σκοπείται η αποτροπή επιβάρυνσης των αγορών με ΔΠ στερούμενες αξιοπιστίας, εξαιτίας πρόδηλης αδυναμίας υλοποίησής της. στ) Τέλος, έκτη βασική γενική αρχή είναι η ως το δυνατόν απρόσκοπτη λειτουργία της υπό εξαγοράς εταιρίας, η οποία δεν πρέπει να παρακωλύεται, ενόψει της ΔΠ, πέρα από ένα εύλογο χρονικό διάστημα. VI. ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Προαιρετική δημόσια πρόταση (άρθρο 6) Ο νομοθέτης παρέχει σε κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, τη δυνατότητα να αποκτήσει το σύνολο ή μέρος των κινητών αξιών μιας εταιρίας, με τη διαδικασία της υποβολής δημόσιας πρότασης. Η δημόσια πρόταση, στην περίπτωση που δεν ορίζεται από το νόμο ως υποχρεωτική (βλ. παρακάτω υπό 2) χαρακτηρίζεται ως προαιρετική 23 με την έννοια ότι το προτείνον πρόσωπο, έχει τη διακριτική ευχέρεια να προβεί ή όχι σε μια τέτοια ενέργεια. Η προαιρετική δημόσια πρόταση (άρθρο 6), εφόσον ασκηθεί, υποχρεώνει τον προτείνοντα όπως αποκτήσει το σύνολο των κινητών αξιών που θα του προσφερθούν, διαφορετικά η δημόσια πρόταση δεν πραγματοποιείται. Ωστόσο, ο προτείνων έχει το δικαίωμα να ορίσει έναν μέγιστο αριθμό κινητών αξιών τις οποίες δεσμεύεται να αποδεχτεί, και κατά συνέπεια αν του προσφερθούν περισσότερες κινητές αξίες από τις ως άνω ορισθείσες, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την απόκτησή τους χωρίς να ματαιώνεται η υλοποίηση της δημόσιας πρότασης, χωρίς να εμποδίζεται πάντως να δεχτεί σύνολο ή μέρος αυτών. Εξάλλου, ο νόμος παρέχει το δικαίωμα στον προτείνοντα να ορίσει εκτός από μέγιστο και έναν ελάχιστο αριθμό, ή μόνο έναν ελάχιστο αριθμό κινητών αξιών που πρέπει να του προσφερθούν προς απόκτηση, προκειμένου να ισχύσει η δημόσια πρόταση. Σε περίπτωση δε που δεν ορίσει έναν 23 Για «εθελούσια» δημόσια πρόταση κάνει λόγο η Οδηγία. 15

16 τέτοιο αριθμό, η δημόσια πρόταση θα ισχύσει ακόμα και εάν η ανταπόκριση των αποδεκτών της δημόσιας πρότασης είναι ελάχιστη. Ο νόμος για τις ΔΠ ακολούθησε ως προς τις προαιρετικές ΔΠ την οδό της ελεύθερης επιλογής του προτείνοντος σχετικά με το μέγιστο ή ελάχιστο αριθμό κινητών αξιών που θα αποκτηθούν. Στο παλαιότερο καθεστώς, αυτό της ΑπΕΚ, προϋπόθεση προκειμένου να υποβληθεί προαιρετική ΔΠ ήταν ο προτείνων να αποσκοπούσε στην απόκτηση του 40% τουλάχιστον των κινητών αξιών, συνυπολογιζομένων και εκείνων που ήδη κατείχε. Εξάλλου, ο ορισμός της ΔΠ που δίδεται στην Οδηγία απαιτεί όπως αυτή αποσκοπεί στην απόκτηση ελέγχου της υπό εξαγορά εταιρίας, ενώ το πότε αποκτάται ή σκοπείται ο έλεγχος αυτός, καθορίζεται, κατά την Οδηγία, από τη νομοθεσία κάθε κράτους μέλους. Η απόκτηση από τον προτείνοντα μέρους μόνο των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρίας, έχει αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού και σχολιασμού, ως προς τα αποτελέσματα που επιφέρει στους κατόχους κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρίας και το κατά πόσο τα συμφέροντα αυτών βλάπτονται ή ωφελούνται. Έχει επισημανθεί συγκεκριμένα 24, ότι προτάσεις που αφορούν στην αγορά μέρους μόνο των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρίας, ενδέχεται να δημιουργήσουν στους αποδέκτες της πρότασης ένα δίλημμα, «το δίλημμα των φυλακισμένων» όπως έχει χαρακτηριστεί, με αποτέλεσμα οι κάτοχοι των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρίας, αισθανόμενοι εγκλωβισμένοι, να αποδεχτούν την πρόταση, η οποία τελικά αποβαίνει βλαπτική για τα συμφέροντά τους. Το παρακάτω παράδειγμα 25 μιας τέτοιας μη συμφέρουσας αποδοχής δημόσιας πρότασης, είναι διαφωτιστικό: Ας υποθέσουμε λοιπόν, ότι κατά την ανακοίνωση της δημόσιας πρότασης η τιμή της μετοχής της εταιρίας στόχου είναι 20 ευρώ και η πρόταση αφορά την αγορά του 50% των μετοχών της εταιρίας με τιμή 25 ευρώ ανά μετοχή. Το αν τελικά η πρόταση θα είναι συμφέρουσα ή όχι, θα κριθεί από την επίπτωση που θα έχει η εξαγορά στην τιμή των υπόλοιπων μετοχών. Αν οι μέτοχοι πιστεύουν ότι η τιμή της μετοχής σε περίπτωση επιτυχίας της ΔΠ θα πέσει στα 10 ευρώ, τότε τελικά η επιτυχία της θα είναι βλαπτική για τα συμφέροντά τους. Αυτό διότι ένας μέτοχος που κατέχει 100 μετοχές, πωλώντας το 50% αυτών, δηλαδή 50 μετοχές, θα λάβει 50 Χ 25 = ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες μετοχές του αποτιμώμενες σε χρήμα θα είναι αξίας 50 Χ10 = 500 ευρώ, συνολικά δηλαδή = ευρώ θα είναι η περιουσία του 24 Βλ. Μεταλληνό, ό.π. σελ Βλ. Μεταλληνό, ό.π. σελ

17 μετόχου αυτού μετά την αποδοχή της ΔΠ, ενώ πριν η περιουσία του ήταν 100 Χ 20 = ευρώ, συνεπώς η περιουσία του μειώνεται κατά 250 ευρώ στην περίπτωση αυτή. Βεβαίως, συντονισμένη ενέργεια των μετόχων για μη αποδοχή της ΔΠ, ώστε να προστατέψουν τα συμφέροντά τους, είναι σχεδόν αδύνατη, με αποτέλεσμα ο κάθε μέτοχος ενεργώντας μεμονωμένα να αποδέχεται τελικά τη ΔΠ, φοβούμενος ότι σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της ΔΠ η περιουσία του θα μειωθεί ακόμα περισσότερο, αν αυτός δεν την αποδεχτεί, καθώς η περιουσία του θα ανέρχεται σε 100 Χ 10 = ευρώ. Ως μέση λύση στο πρόβλημα αυτό είχε προταθεί από τη θεωρία 26 να τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή προαιρετικής ΔΠ, να αποσκοπεί αυτή στην απόκτηση της πλειοψηφίας τουλάχιστον των μετοχών της υπό εξαγορά εταιρίας, λύση την οποία ακολούθησε ως κάποιο βαθμό η ΑπΕκ, θέτοντας ως προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση της ΔΠ την εξαγορά του 40% τουλάχιστον των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ο προτείνων κατέχει. Έτσι και η Οδηγία, απαιτεί όπως η υποχρεωτική (εθελούσια) ΔΠ αποσκοπεί στην απόκτηση του ελέγχου της υπό εξαγορά εταιρίας, το πότε ωστόσο θεωρείται ότι αποκτάται αυτός, εναπόκειται στην εθνική ρύθμιση του κάθε κράτους μέλους. Ο ν. 3461/2006 δεν ορίζει σαφώς ποιο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου σηματοδοτεί και την απόκτηση ελέγχου της εταιρίας, μπορεί ωστόσο να συναχθεί από το άρθρο 7 περί της υποχρεωτικής ΔΠ, όπου διαφαίνεται ότι με την απόκτηση του 1/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας θεωρείται ότι αποκτάται και ο έλεγχος αυτής, εκτός αν κάποιος άλλος κατέχει μεγαλύτερο από το παραπάνω ποσοστό. Βεβαίως, σε αντίθεση με την Οδηγία, ο εθνικός νομοθέτης δεν ενέταξε στον ορισμό της προαιρετικής ΔΠ ως απαραίτητο στοιχείο αυτής την απόκτηση του ως άνω ελέγχου της υπό εξαγορά εταιρίας, με αποτέλεσμα στο εθνικό μας δίκαιο να είναι πλέον δυνατή υλοποίηση της εν λόγω ΔΠ που δεν αποσκοπεί στην απόκτηση ελέγχου και αφορά ακόμα και ένα μικρό μόνο ποσοστό των κινητών αξιών της εταιρίας (απελευθέρωση της προαιρετικής ΔΠ). Εξάλλου, σκοπός μιας ΔΠ δεν είναι πάντα η απόκτηση του ελέγχου αυτής, αλλά μπορεί να είναι 27 και η απλή επένδυση σε μετοχές που κατά την κρίση του προτείνοντος θα αποβούν μελλοντικά προσοδοφόρες, ή 26 Βλ. Μεταλληνό, ό.π. σελ Βλ. Δ. Αυγητίδη ό.π., ΔΕΕ 3/2006 σελ.262 και Αυγητίδη Δ. Αυγητίδη Δ., «Εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου ανώνυμης εταιρίας στο χρηματιστήριο και προστασία της μειοψηφίας», εισήγηση στο 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο του συνδέσμου ελλήνων εμπορικολόγων (2000) με θέμα «Εξαγορά Επιχειρήσεων», δημοσιευμένα πρακτικά του συνεδρίου από Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2001, σελ

18 ακόμα και η ενίσχυση της θέσης του ήδη ελέγχοντος την εταιρία προσώπου με την αντίστοιχη αποδυνάμωση της θέσεως της μειοψηφίας. Παραταύτα, στην πράξη οι προαιρετικές ΔΠ αποσκοπούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία στην απόκτηση του ελέγχου της εταιρίας, για το λόγο αυτό και έχει επικρατήσει ως συνηθέστερος ο όρος «δημόσιες προτάσεις εξαγοράς εταιριών» αντί του όρου «δημόσιες προτάσεις αγοράς μετοχών ή κινητών αξιών» και ο όρος «υπό εξαγορά εταιρία» ή «εταιρία-στόχος». Η υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης είναι επιτρεπτή και για την απόκτηση κινητών αξιών οι οποίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα και δεν ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου σε μία εταιρία. Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του νόμου 3461/2006 περί των δημοσίων προτάσεων εφαρμόζονται αναλογικά (άρθρο 6 2). Ο λόγος για τον οποίο οι προαιρετικές ΔΠ αποτελούν αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης, ανάγεται στην απαρέγκλιτη τήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των μετόχων, ώστε στις περιπτώσεις προσπάθειας απόκτησης ελέγχου μιας εταιρίας να καταργείται κάθε περιορισμός ή συμφωνία που αλλοιώνει την αρχή αυτή. Επιπλέον, σκοπείται η διασφάλιση της διενέργειας της ΔΠ σε συνθήκες δημοσιότητας, διαφάνειας και εγκυρότητας Υποχρεωτική δημόσια πρόταση α. Εισαγωγή Μια από τις γενικές αρχές, όπως αυτές εκτέθηκαν παραπάνω, είναι και η προστασία των μετόχων και συγκεκριμένα των μετόχων της μειοψηφίας, σε περίπτωση απόκτησης του ελέγχου μιας εταιρίας από ένα πρόσωπο ή αλλαγής του φορέα ελέγχου της εταιρίας. Πράγματι, μια τέτοια αλλαγή θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των μετόχων που δεν έχουν τον έλεγχο της εταιρίας, ή ακόμα και εκείνου του μετόχου που δεν τον έχει πλέον. Η αποδυνάμωση των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν οι μέτοχοι της μειοψηφίας στη γενική συνέλευση της εταιρίας και η κατά συνέπεια αδυναμία τους για καθοριστική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και στην προάσπιση των συμφερόντων τους, τα οποία ενδεχομένως να έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα του έχοντος τον έλεγχο της εταιρίας προσώπου, καθιστούν αναγκαία την προστασία των μετόχων αυτών. Η επιτυχής 28 Βλ. αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις». 18

19 έκβαση μιας ΔΠ συνεπάγεται την απώλεια της αυτονομίας της υπό εξαγορά εταιρίας, με αποτέλεσμα αυτή να υποβάλλεται στα επιχειρηματικά σχέδια του νέου φορέα ελέγχου της, κάτι το οποίο συνεπάγεται συνήθως μεταβολές στην υπό εξαγορά εταιρία, όπως για παράδειγμα μεταβολή της συνήθους λειτουργίας της εταιρίας, αναδιοργάνωσή της, διάσπαση και μεταβίβαση κλάδων της, κ.λ.π. 29 Υλοποίηση της αρχής της προστασίας των μετόχων της μειοψηφίας σε μια τέτοια περίπτωση, αποτελεί η καθιέρωση της υποχρέωσης για υποβολή δημόσιας πρότασης (υποχρεωτική ΔΠ, άρθρο 7) απευθυνόμενη σε όλους τους κατόχους κινητών αξιών και για το σύνολο των κινητών αξιών τις οποίες κατέχουν. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα στους κατόχους κινητών αξιών που κρίνουν μη συμφέρουσα τη διατήρηση των κινητών τους αξιών, σε περίπτωση επιτυχίας της ΔΠ, να προσφέρουν αυτές στον προτείνοντα, ή ακόμα και να προσφέρουν μέρος αυτών διατηρώντας τις υπόλοιπες. Έτσι, οι κάτοχοι των κινητών αξιών, αποδέκτες της υποχρεωτικής ΔΠ, όχι μόνο έχουν τη δυνατότητα να εκποιήσουν άμεσα τη συμμετοχή τους, αλλά και απολαμβάνουν το υπερτίμημα της εξαγοράς ή υπερτίμημα ελέγχου, δηλαδή τη διαφορά της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής της κινητής αξίας από την τιμή που προσφέρει ο προτείνων ως αντάλλαγμα της υποχρεωτικής ΔΠ. β. Προϋποθέσεις γέννησης της υποχρέωσης υποβολής ΔΠ Η υποχρεωτική ΔΠ ρυθμίζεται από το ν. 3461/2006 από το άρθρο 7, όπου και αναφέρονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες γεννάται η υποχρέωση ενός προσώπου για υποβολή ΔΠ. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο αυτό, κάθε πρόσωπο, το οποίο αποκτά καθ οιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό, κινητές αξίες και, λόγω της απόκτησης αυτής, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το πρόσωπο αυτό, άμεσα ή έμμεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό, υπερβαίνει το όριο του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρίας 30, υποχρεούται, εντός είκοσι (20) ημερών από την απόκτηση αυτή, να 29 Βλ. Κορδή-Αντωνοπούλου Μ., ό.π., σελ. 271 και Γιοβαννόπουλο Ρ., ό.π., σελ Η Οδηγία δεν προβλέπει ένα συγκεκριμένο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου η κατοχή του οποίου συνεπάγεται απόκτηση ελέγχου και άρα υποχρέωση υποβολής ΔΠ, αλλά αφήνει ελεύθερα τα κράτη-μέλη να καθορίσουν, σύμφωνα με τα δεδομένα της χώρας, το ποσοστό αυτό και τον τρόπο υπολογισμού του (άρθρο 5 3 Οδηγίας). 19

20 απευθύνει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το σύνολο των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρίας καταβάλλοντας δίκαιο και εύλογο αντάλλαγμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 9. Όπως γίνεται αντιληπτό, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που απαιτείται κατά το εθνικό μας δίκαιο για να τεκμαρθεί ότι ένα πρόσωπο αποκτά τον έλεγχο της εταιρίας, είναι το 1/3 δηλαδή το 33,33% και άνω του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. Ως προς το ποσοστό αυτό υπήρξαν έντονες συζητήσεις και αντιγνωμίες. Το προηγούμενο καθεστώς στη χώρα μας, αυτό της ΑπΕΚ, απαιτούσε, για την απόκτηση ελέγχου και την κατά συνέπεια υποβολή υποχρεωτικής ΔΠ, την κατοχή του 50% και άνω του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και προέβλεπε την μέσα σε 30 ημέρες υποβολή της ΔΠ. Κάτι τέτοιο ωστόσο, ορθώς επικρίθηκε 31, ως μη ανταποκρινόμενο στην αρχή της προστασίας των μειοψηφούντων κατόχων κινητών αξιών. Πράγματι, σε περίπτωση διασποράς των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρίας, η κατοχή του 50% και άνω των δικαιωμάτων ψήφου δεν είναι η μοναδική περίπτωση απόκτησης ελέγχου της εταιρίας, καθώς ακόμα και με την κατοχή πολύ μικρότερου ποσοστού είναι δυνατός ο έλεγχος της εταιρίας. Το 50% και άνω των δικαιωμάτων ψήφου ως ποσοστό που γεννά την υποχρέωση υποβολής ΔΠ όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στην πρώτη γενική αρχή για τις ΔΠ, αλλά παρέχει τη δυνατότητα σε ένα πρόσωπο, εκμεταλλευόμενο τη ρύθμιση που καθιερώνει το ποσοστό αυτό, να αποκτήσει μικρότερο ποσοστό, το 40% για παράδειγμα, και διαμέσου αυτού και τον έλεγχο της εταιρίας. Το αποκτόν τον έλεγχο πρόσωπο με το ως άνω ποσοστό, «αγοράζει» ουσιαστικά τον έλεγχο της εταιρίας, με κόστος πολύ μικρότερο, αφού εξαγοράζει ένα ποσοστό μικρότερο από το 50%, μη έχοντας παράλληλα την υποχρέωση για υποβολή υποχρεωτικής ΔΠ και συνεπώς μη όντας υποχρεωμένο να αποκτήσει το σύνολο των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρίας. Έτσι και σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία η κατοχή του 30% των δικαιωμάτων ψήφου τεκμαίρεται ως έλεγχος, ενώ στη χώρα μας το ποσοστό αυτό ανέρχεται μετά την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, στο 33,33% και άνω 32. Με την καθιέρωση του 31 Βλ. Μεταλληνό, ό.π. σελ Αντιρρήσεις ως προς τη μείωση του ποσοστού από 50% και άνω στο 1/3 και άνω των δικαιωμάτων ψήφου, υπήρξαν από την ΕΝΕΙΣΕΤ (Ένωση Εισηγμένων Εταιριών), κατά την οποία με τη μείωση αυτή: α) θα ευνοούνται όσοι διαθέτουν μεγάλη ρευστότητα, οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι αλλοδαποί επενδυτές, β) θα καταστεί δυσκολότερη η απόκτηση μεγάλης κεφαλαιοποίησης εταιριών, πράγμα το οποίο δεν είναι επιθυμητό στις προβληματικές επιχειρήσεις όπου υπάρχει η ανάγκη διάσωσης ή αναδιάρθρωσής τους., βλ. υπόμνημα προέδρου ΔΣ ΕΝΕΙΣΕΤ στην ακρόαση ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων την 4 η Μαΐου

21 ποσοστού αυτού και στη χώρα μας, επιδιώκονται δύο τινά: Πρώτον η εναρμόνιση με τα ισχύοντα στις συντριπτικά περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεύτερον, η προσαρμογή στη διαρκώς εξελισσόμενη οικονομική πραγματικότητα. Είναι πράγματι γεγονός, ότι σήμερα παρουσιάζεται ευρεία διασπορά μετοχών σε εταιρίες, ώστε ο έλεγχος να ασκείται με την κατοχής ποσοστού της τάξεως του 30%, δεδομένου μάλιστα ότι οι μικροεπενδυτές σπάνια προσέρχονται στις γενικές συνελεύσεις 33. Την ίδια υποχρέωση για υποβολή ΔΠ υπέχει και κάθε πρόσωπο που κατέχει περισσότερο από το ένα τρίτο (1/3) χωρίς να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρίας και το οποίο αποκτά μέσα σε δώδεκα (12) μήνες, άμεσα ή έμμεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό, κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρίας οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ανώτερο του τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρίας. Με την υποχρέωση αυτή, η οποία εισάγεται για πρώτη φορά στο δίκαιό μας, κατά το πρότυπο όσων ισχύουν στη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιδιώκεται η επιβολή υποχρέωσης ΔΠ και σε περιπτώσεις σημαντικής αύξησης της συμμετοχής μετόχου, που διαθέτει από 1/3 έως 1/2 των δικαιωμάτων ψήφου και προβαίνει σε μεταγενέστερες αποκτήσεις εκδηλώνοντας πρόθεση ενίσχυσης του ελέγχου που ήδη ασκεί 34. Η παραπάνω υποχρέωση δεν ισχύει εάν ο προτείνων έχει ήδη προβεί σε υποχρεωτική ΔΠ (άρθρο 7 1 εδ.3). Κατά συνέπεια, με δεδομένο ότι η απόκτηση ποσοστού μεγαλύτερου του 1/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου μιας εταιρίας δημιουργεί υποχρέωση υποβολής ΔΠ, η ανωτέρω ρύθμιση έχει πρακτική σημασία μόνο στις περιπτώσεις τις οποίες ο νόμος εξαιρεί από την υποχρέωση υποβολής ΔΠ, όπως για παράδειγμα όταν έχει υποβληθεί προαιρετική ΔΠ για το σύνολο των κινητών αξιών, όταν άλλο πρόσωπο κατέχει μεγαλύτερο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κ.λ.π. (βλ. κατωτέρω υπό 2δ). γ. Τρόπος υπολογισμού του ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου Ο τρόπος υπολογισμού του ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ένα πρόσωπο ώστε να θεωρηθεί ότι έχει τον έλεγχο μιας εταιρίας είναι καθοριστικής 33 Βλ. Καστρινάκη Ε., ό.π., σελ Βλ. άρθρο 7 2 εδ. δ αιτιολογικής έκθεσης στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις». 21

22 σημασίας, καθώς ενεργοποιεί την υποχρέωση υποβολής ΔΠ, γι αυτό και ο νομοθέτης προσπάθησε να προβλέψει όλες τις πιθανές περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα πρόσωπο μπορεί να κατέχει έμμεσα κινητές αξίες, ώστε να αποφευχθούν προσπάθειες καταστρατήγησης του νόμου. Σκοπός του νόμου είναι να ανευρεθεί η πραγματική δύναμη σε ψήφους του επίδοξου να αναλάβει τον έλεγχο της εταιρίας προσώπου, ώστε να αποφευχθούν τεχνάσματα μέσω των οποίων επιδιώκεται η αποφυγή της υποχρέωσης υποβολής ΔΠ παρόλο που έχει αποκτηθεί ο έλεγχος της εταιρίας 35. Για το λόγο αυτό και προβλέπεται ότι ένα πρόσωπο κατέχει δικαιώματα ψήφου σε μια εταιρία όχι μόνο άμεσα, όντας δηλαδή ο ίδιος κύριος, κάτοχος και νομέας των κινητών αξιών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, αλλά και έμμεσα. Γ1. Απόκτηση ή κατοχή μέσω τρίτου Ο νομοθέτης θέλησε να προβλέψει και την περίπτωση κατά την οποία ένα πρόσωπο δεν κατέχει απευθείας, άμεσα ή έμμεσα, τα δικαιώματα ψήφου της εταιρίας, αλλά σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα, που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό. Για το λόγο αυτό στον υπολογισμό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ένα πρόσωπο συνυπολογίζονται και τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν πρόσωπα που είτε ενεργούν για λογαριασμό του υπόχρεου προσώπου ή ενεργούν συντονισμένα με αυτό 36. Πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα αποτελούν κατά το νόμο (άρθρο 2 περ.ε) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τον προτείνοντα ή με την υπό εξαγορά εταιρία, βάσει ρητής ή σιωπηρής, προφορικής ή γραπτής συμφωνίας, η οποία έχει ως σκοπό την απόκτηση του ελέγχου της υπό εξαγορά εταιρίας ή τη ματαίωση της επιτυχούς έκβασης της δημόσιας πρότασης. Πρόσωπα που ελέγχονται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 8 του π.δ. 51/1992, θεωρούνται ως πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα τόσο με το πρόσωπο αυτό όσο και μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, προκειμένου να θεωρηθεί ότι κάποια πρόσωπα ενεργούν συντονισμένα (acting in concert κατά τη διεθνή ορολογία) με το υπόχρεο πρόσωπο είναι απαραίτητη α) η ύπαρξη συμφωνίας, β) η ύπαρξη 35 Βλ. σχετικά Ντζούφα Κ. «Acting in concert» και υπολογισμός δικαιωμάτων ψήφου στη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, ΔΕΕ 8-9/2005, σελ Για το λόγο αυτό, όπου στην παρούσα μελέτη γίνεται αναφορά σε ενέργειες του «υπόχρεου» προσώπου ή του «προτείνοντος», θα εννοείται όχι μόνο το πρόσωπο αυτό αλλά και τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό. 22

23 συνεργασίας και γ) ο κοινός σκοπός για απόκτηση του ελέγχου της υπό εξαγορά εταιρίας. Η συμφωνία μεταξύ του υπόχρεου προσώπου και του άλλου ή των άλλων προσώπων που ενεργούν συντονισμένα, μπορεί να είναι ρητή, δηλαδή να έχει συμφωνηθεί σαφώς η συνεργασία τους σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρίας, μπορεί ωστόσο να είναι και σιωπηρή, να συνάγεται δηλαδή από τη συμπεριφορά τους ότι ακολουθούν εθελουσίως μια κοινή πρακτική 37. Η κοινή αυτή πρακτική, δεν αποτελεί ωστόσο από μόνη της τεκμήριο σιωπηρής συμφωνίας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ως ελάχιστη επιπλέον προϋπόθεση μια πνευματική επικοινωνία μεταξύ των προσώπων, μια αμοιβαία συνεννόηση 38. Εξάλλου, η συμφωνία, ορίζεται από το νόμο ως άτυπη, μπορεί δηλαδή να είναι τόσο γραπτή όσο και προφορική. Υποστηρίζεται 39, ότι η παραπάνω συμφωνία συνεργασίας δεν είναι απαραίτητο να παράγει δικαιοπρακτική δέσμευση των μερών και ως εκ τούτου ότι θα πρέπει να εντάσσονται στο παραπάνω ρυθμιστικό πλαίσιο των συντονισμένων προσώπων και οι συμφωνίες κυρίων, που δεν παράγουν νομική, αλλά μόνο κοινωνική ή ηθική δέσμευση. Τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό την απόκτηση του ελέγχου της υπό εξαγορά εταιρίας. Το πώς θα επιτύχουν τον ως άνω σκοπό τους εξαρτάται από το είδος και το περιεχόμενο της συνεργασία τους. Η πλέον συνήθης μορφή συνεργασίας στην περίπτωση αυτή είναι η συντονισμένη άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρία της οποίας ο έλεγχος σκοπείται. Η συνεργασία αυτή ωστόσο μπορεί να αφορά και σε άλλες πράξεις, όπως για παράδειγμα αποκτήσεις μετοχών της εταιρίας στόχου, συντονισμένη άσκηση δικαιωμάτων ψήφου σε καθορισμένα και σημαντικά για την εταιρία ζητήματα, πράξεις δηλαδή που γενικά μπορούν να επηρεάσουν την εταιρία και την εταιρική πολιτική 40. Βεβαίως, επισημαίνεται ότι 41 η παραπάνω συνεργασία θα πρέπει να έχει έναν διαρκή και σταθερό χαρακτήρα, να μην περιορίζεται σε μεμονωμένες 37 Βλ. Ντζούφα Κ., ό.π., σελ Βλ. Ντζούφα Κ., ό.π., σελ. 922, κατά τον οποίο εξάλλου το πνεύμα του νόμου είναι να αποκλείσει «ενορχηστρωμένες μορφές δράσεις» και όχι να συμπεριλάβει στις ρυθμίσεις του οποιαδήποτε μορφή σύμπτωσης συμπεριφορών. 39 Βλ. Ντζούφα Κ., ό.π., σελ Βλ. Ντζούφα Κ., ό.π., σελ όπου γίνεται αναλυτικά λόγος για την έννοια της συνεργασίας και τα προσδιοριστικά της στοιχεία. 41 Βλ. Ντζούφα Κ., ό.π., σελ

24 περιπτώσεις και να πρόκειται για σταθερή και όχι εντελώς ευκαιριακή κοινή δράση και να δύναται να επηρεάσει την εταιρία σε βάθος χρόνου. Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να θεωρηθεί ότι υπάρχει συντονισμένη ενέργεια μεταξύ προσώπων κατά το νόμο, είναι ο κοινός σκοπός για απόκτηση του ελέγχου της εταιρίας. Το πότε υπάρχει ο σκοπός αυτός, ως αντικείμενο της συμφωνίας των προσώπων αυτών, είναι θέμα που δεν προσδιορίζεται σαφώς από το νόμο, έχει δε απασχολήσει θεωρία και νομολογία. Κρίσιμο στοιχείο προκειμένου να καταφαθεί ένας τέτοιος σκοπός είναι η δυνατότητα επηρεασμού, μέσω των συντονισμένων ενεργειών των προσώπων, κεντρικού τομέα της εταιρικής δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα συμφωνίες σχετικά με τη στελέχωση και σύνθεση του ΔΣ ή εκποίηση σημαντικού τμήματος της εταιρικής υπηρεσίας. Ωστόσο, η συντονισμένη απόκτηση κινητών αξιών της εταιρίας στόχου, δεν αποτελεί από μόνη της τεκμήριο κοινού σκοπού απόκτησης του ελέγχου της εταιρίας, καθώς μπορεί να υπηρετεί άλλα συμφέροντα, όπως για παράδειγμα τη στήριξη ή βύθιση της χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών της εταιρίας 42, 43. Εκτός από την παραπάνω περίπτωση, ο νόμος εισάγει ένα τεκμήριο συντονισμένης συμπεριφοράς προσώπων, αυτό του άρθρου 8 του π.δ. 51/1992. Σύμφωνα με το άρθρο 2 περ.ε εδ.β «Πρόσωπα που ελέγχονται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 8 του π.δ. 51/1992, θεωρούνται ως πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα τόσο με το πρόσωπο αυτό όσο και μεταξύ τους». Πρόκειται για τα λεγόμενα ελεγχόμενα πρόσωπα, τα οποία κατά κύριο λόγο είναι θυγατρικές εταιρίες. Θεωρείται, δε, ότι ένα πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ελέγχει κάποιο νομικό πρόσωπο όταν έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου αυτού του νομικού προσώπου, όταν έχει το δικαίωμα διορισμού ή ανάκλησης της πλειοψηφίας των μελών του ΔΣ και είναι συγχρόνως μέτοχός της, ή όταν είναι 42 Βλ. Ντζούφα Κ., ό.π., σελ , όπου γίνεται αναφορά και στην περίπτωση των συγγενικών σχέσεων μεταξύ κατόχων κινητών αξιών της ίδιας εταιρίας, η οποία δε συνιστά από μόνη της συντονισμένη ενέργεια μεταξύ των συγγενικών προσώπων ώστε να υπάρχει συνυπολογισμός των δικαιωμάτων ψήφου, αποτελεί ωστόσο αφετηρία για περαιτέρω διερεύνηση στοιχείων που τυχόν υποδηλώνουν την ύπαρξη συντονισμένης ενέργειας, βλ. σχετικά Ντζούφα Κ., ό.π., σελ Σχετικά με το βάρος απόδειξης στις περιπτώσεις συνυπολογισμού ψήφων δεν υπάρχει ρύθμιση νομοθετική. Υποστηρίζεται ότι το βάρος απόδειξης πρέπει να φέρει η αρμόδια αρχή, εν προκειμένω η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κάτι τέτοιο ωστόσο είναι πρακτικά δύσκολο με αποτέλεσμα να προκρίνεται αποτελεσματικότερο η αντιστροφή του βάρους απόδειξης σε βάρος του υπό διερεύνηση υπόχρεου προσώπου, όταν υπάρχουν αρκετές και σοβαρές ενδείξεις περί ύπαρξης συντονισμένης ενέργειας. 24

Η ΔΗΜΌΣΙΑ ΠΡΌΤΑΣΗ. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας

Η ΔΗΜΌΣΙΑ ΠΡΌΤΑΣΗ. Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας Η ΔΗΜΌΣΙΑ ΠΡΌΤΑΣΗ Αθανάσιος Κουλορίδας Λέκτορας ΣΚΟΠΌΣ Συγκρούσεις συμφερόντων (Agency problem) προστασία αγοράς εταιρικού ελέγχου Προστασία ενιαίας τιμής μετοχών (ανεξάρτητα από το αν προσεφέρουν έλεγχο)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για τις Δημόσιες Προτάσεις. Άρθρο 1 Σκοπός

Σχέδιο νόμου για τις Δημόσιες Προτάσεις. Άρθρο 1 Σκοπός Σχέδιο νόμου για τις Δημόσιες Προτάσεις Άρθρο 1 Σκοπός Ο νόμος αυτός έχει σκοπό την προσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ αριθμ. 2004/25/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα:

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LAFARGE CEMENTOS SAU Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, οι κκ. Αντώνιος Ρογκόπουλος, Θεόδωρος Ρογκόπουλος και ηµήτριος ηµητρακόπουλος, µέλη του Σ της Εταιρίας είναι και µέλη Σ του Προτείνοντα.

Επίσης, οι κκ. Αντώνιος Ρογκόπουλος, Θεόδωρος Ρογκόπουλος και ηµήτριος ηµητρακόπουλος, µέλη του Σ της Εταιρίας είναι και µέλη Σ του Προτείνοντα. Γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας «ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ» (πρώην «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ») σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικό Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου Μετά τη Συμφωνία Μετόχων ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 78,86% 78,86% Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος

Συνολικό Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου Μετά τη Συμφωνία Μετόχων ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 78,86% 78,86% Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1 γ Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ α Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση. β Διετής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Η σχέση µεταξύ ανώνυµης εταιρίας και χρηµατιστηρίου Σελ. 1 ΙΙ. Η ανώνυµη εταιρία στο ελληνικό χρηµατιστήριο Σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 0062/00012652/el Άλλες Ανακοινώσεις Dimco Plc DES ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Attachment: 1. ΑΠΟΨΗ Δ.Σ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Non Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ 1 γ 2 β Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις δεν απαιτείται η έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου; α Προσφορά κινητών αξιών η οποία, μεταξύ άλλων, απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας:

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας: Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές 1. Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ ελάχιστο: α) Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑΣ. Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑΣ. Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. 2/1/2009 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑΣ Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Για να εφαρµοσθεί η απαλλαγή του άρθρου 8 της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαφάνειας στην Κεφαλαιαγορά

Υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαφάνειας στην Κεφαλαιαγορά Υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαφάνειας στην Κεφαλαιαγορά 1. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις δεν απαιτείται η έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου; α) Προσφορά κινητών αξιών η οποία, μεταξύ άλλων, απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

«TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

«TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «Wert RED S.à.r.l.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0256(COD) 10.6.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν. 3556/2007 Στο πλαίσιο των εν ισχύ νομοθετικών και κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΑΘΗΝΑ, 16 IOYNIOY 2015 Ι. Γενικά Το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 83(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3196 της 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος τον 1997

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207).

Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). Α.Ε.Κ 2/305 ΦΕΚ 1360/Β/03 Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α 207). ΑΠ. ΕΠ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/305/18.6.2004 ΦΕΚ 1360/Β/3.9.2004 Λειτουργία παράλληλης αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός Μετοχών που κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας:

Α. Αριθμός Μετοχών που κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας: Aιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας «AΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (η «ΑΒ» ή η «Εταιρία») σχετικά με την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση της εταιρίας «DELHAIZE THE LION NEDERLAND

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011)

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν.3556/2007, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. Μιχάλης Μιχαήλ Γραμματέας. Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Αρ. Φαξ:

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου. Μιχάλης Μιχαήλ Γραμματέας. Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Αρ. Φαξ: ΖRP Ανακοίνωση της εταιρείας Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ για να εκφράσει τις απόψεις της περί της Δημόσιας Πρότασης από τους κκ. Κώστα, Αναστάσιο και Δημήτρη Ζορπά (29/05/2012) Βάσει του άρθρου 33(2)

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών

Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ για την άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων εισηγμένων εταιρειών στο ελληνικό δίκαιο (ν. 3884/2010) Εισαγωγή: Δεκέμβριος 2010 Στις 23 Σεπτεμβρίου 2010 ψηφίστηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση της Crédit Agricole S.A. σε μετρητά για το 100% της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. θα ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου 2006

Η πρόταση της Crédit Agricole S.A. σε μετρητά για το 100% της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. θα ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου 2006 Το παρόν δεν αποτελεί πρόταση για αγορά μετοχών της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε. και ούτε θα γίνει αποδεκτή τυχόν προσφορά μετοχών από ή για λογαριασμό των κατόχων μετοχών στην Εμπορική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λήδα Κοντογιάννη, Γενική Διευθύντρια Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης BETTER FUTURE «Boardrooms in Greece What are the practices» 6 Νοεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13/07/2012. Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13/07/2012. Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13/07/2012 Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε." --------------------------- Στην Αθήνα σήμερα, 13 Ιουλίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 β Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α Είναι νομικό πρόσωπο. β Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΤΗΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11α Ν. 3371/2005

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΤΗΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11α Ν. 3371/2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις

Διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις Διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις Διασυνοριακές συγχωνεύσεις και διασπάσεις Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ MARKT) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκαταρκτική παρατήρηση Στόχος του ερωτηματολογίου αυτού είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ που δεν ανήκουν στην GCI FOOD ENTERPRISES LIMITED έναντι Ευρώ 6,00 σε µετρητά ανά εξαγοραζόµενη κοινή Μετοχή

ΕΤΑΙΡΕΙΑ που δεν ανήκουν στην GCI FOOD ENTERPRISES LIMITED έναντι Ευρώ 6,00 σε µετρητά ανά εξαγοραζόµενη κοινή Μετοχή ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ Κατ Άρθρο 15 του Νόµου 3461/2006, Του ιοικητικού Συµβουλίου της ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σχετικά Με Την Προαιρετική ηµόσια Πρόταση της GCI FOOD ENTERPRISES

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμική Αναμόρφωση της Προ-πτωχευτικής Διαδικασίας Εξυγίανσης Επιχειρήσεων

Θεσμική Αναμόρφωση της Προ-πτωχευτικής Διαδικασίας Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Λεωφ. Μεσογείων 119, T.K. 101 92 Αθήνα Τηλ.: 210 6969903, 210 6969802, 210 6974732 Fax: 210 6969607 www.mindev.gov.gr Ενημερωτικό Σημείωμα Θεσμική Αναμόρφωση της Προ-πτωχευτικής Διαδικασίας Εξυγίανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οικονομικές Καταστάσεις Ειδικός Σύμβουλος Διασπορά (Free Float) Ο εκδότης θα πρέπει να ανακοινώσει 3 έτη τους ελεγμένους λογαριασμούς του με θετική καθαρή θέση για το αμέσως πριν την εισαγωγή έτος. Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το άρθρο 28 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέο άρθρο 28α ως εξής:

Μετά το άρθρο 28 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέο άρθρο 28α ως εξής: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΕΛΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 3884/2010. Άρθρο 6 Προσθήκη νέου άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9450/16 EF 135 ECOFIN 501 DELACT 88 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125 Προς: Ημερ: 19-09-2008 Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125 Κοινοποίηση: Θέμα: Κείμενο Απάντησης στην Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝ.Α) Σύντομο Ενημερωτικό Έκδοση 1.0 Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Σεπτέμβριος 2007 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008 Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Του Κωνσταντίνου Τασάκου Ph. D, Ειδικού Συμβούλου Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Wert RED S.à.r.l. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ TRASTOR

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υποβολή Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού του Ο.Λ.Π Α.Ε»

ΘΕΜΑ: «Υποβολή Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού του Ο.Λ.Π Α.Ε» Πειραιάς, 20/4/2011 Πειραιάς 20/4/2011 ΘΕΜΑ: «Υποβολή Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού του Ο.Λ.Π Α.Ε» Ο ΟΛΠ Α.Ε ανακοινώνει, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του νόµου 3556/2007, ότι προτίθεται να προχωρήσει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ν.703/77 «ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». Από 1 ης Μαΐου 2004 ισχύει στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

προκειμένου να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη επί της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Ν.3461/2006.

προκειμένου να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη επί της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Ν.3461/2006. ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Παράθεση των νέων διατάξεων του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007. 1. Σύσταση και λύση α) εν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα