ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΗΛΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4099/2012(ΑΡΘΡΟ 77) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR % 1. ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ,53 0,310 HSBC BANK PLC 357,37 0,000 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR ,90 0,310 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 5.271, ,16 0,005 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ USD 5.271, ,16 0,005 ΣΥΝΟΛO I ,06 0,315 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίµησης ιαβάθµιση % ΤΙΤΛΟΣ Α.Ε.Π. (WARRANT) 24/02/ /10/2042 BLOOMBERG B ,0000 0, ,26 0,307 WARRANT ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΠ ZERO COUPON ,26 0, % Ο.Ε.. 27ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2039 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 3, % Ο.Ε.. 18ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2030 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 4, % Ο.Ε.. 28ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2040 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 4, % Ο.Ε.. 26ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2038 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 4, % Ο.Ε.. 15ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2027 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,81 4, % Ο.Ε.. 16ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2028 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 5, % Ο.Ε.. 14ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2026 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,69 5, % Ο.Ε.. 11ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2023 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,88 5, % Ο.Ε.. 13ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2025 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 6, % Ο.Ε.. 12ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2024 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,75 6, % Ο.Ε.. 25ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2037 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 4, % Ο.Ε.. 30ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2042 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 4, % Ο.Ε.. 24ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2036 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 4, % Ο.Ε.. 23ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2035 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 4, % Ο.Ε.. 21ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2033 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 4, % Ο.Ε.. 22ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2034 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 4, % Ο.Ε.. 19ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2031 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 4, % Ο.Ε.. 20ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2032 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 4, % Ο.Ε.. 17ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2029 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 4, % Ο.Ε.. 29ΕΤΕΣ 24/02/ /02/2041 BLOOMBERG CCC ,0000 0, ,00 3,986 ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,13 94,624 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,39 94,932 ΣΥΝΟΛO I ,39 94, ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 5, ,00 0,179 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΕΛΛΑ Α ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ,00 0,179 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 0,179 ΣΥΝΟΛO I ,00 0,179 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,39 95,111 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΕ(ΚΑ) 5.750,0000 0, ,50 0,000 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 57,50 0,000 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 57,50 0,000 ΣΥΝΟΛO I.4 57,50 0,000 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 57,50 0,000 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,95 95,426

3 II. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίµησης ιαβάθµιση % OTE PLC 12/02/ /02/2015 BLOOMBERG CCC , , ,00 0,574 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ FRANKFURT STOCK EXCHANGE /ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,00 0,574 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 0,574 ΣΥΝΟΛO II ,00 0,574 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 0,574 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,00 0,574 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,95 96,000 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ,86 4,130 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,81 100,130 Πιστωτές διάφοροι ,94-0,094 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,44-0,031 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού ,92-0,006 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,30-0,130 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,51 100,000 Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /12/2012 (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΕΣΟ Α I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα(μερίσµατα Μετοχών, Α/Κ) 0,00 Τόκοι(καταθέσεων, οµολόγων κ.λ.π) ,88 Σύνολο ,88 ΙΙ.Έσοδα Κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / µέσων χρηµαταγοράς ,23 Ζηµιές απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / µέσων χρηµαταγοράς ,10 Κέρδη από πράξεις σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 0,00 Ζηµιές απο πράξεις σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 0,00 Σύνολο ,87 ΙΙΙ. Έκτατα και ανόργανα αποτελέσµατα -Συναλλαγµατικές ιαφορές 0,00 Σύνολο 0,00 ΙV. Έξοδα και Έσοδα προηγούµενων χρήσεων Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 0,00 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 415,55 Σύνολο 415,55 ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV) ,44 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟ Α Έξοδα κτήσης προσόδων / Αµοιβή διαχέιρισης ,23 Έξοδα κτήσης προσόδων / Αµοιβή θεµατοφυλακής ,09 Έξοδα κτήσης προσόδων / Φόροι - τέλη ,31 Έξοδα κτήσης προσόδων / Λοιπά διάφορα έξοδα ,48 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων 96,08 Σύνολο ,19 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,63 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /12/2012(άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Ζηµιές Χρήσης Μεταφορά ζηµιών χρήσης στο Κεφάλαιο ,63. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Μερίδια Αξία EUR Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,40 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 01/01/2012 έως 31/12/ , ,59 Μείον: Εξαγορές απο 01/01/2012 έως 31/12/ , ,58 Αποτελέσµατα Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα 0, ,63 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,78 Ε. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ( ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ) (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Αξία EUR Χαρτοφυλάκιο σε τιµές κτήσης την 31/12/ [Κινητές αξίες / Μέσα Χρηµαταγοράς / ΟΣΕΚΑ] ,12 Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιµές την 31/12/ [Κινητές αξίες / Μέσα Χρηµαταγοράς / ΟΣΕΚΑ] ,89 Υπεραξία - [Κινητές αξίες / Μέσα Χρηµαταγοράς / ΟΣΕΚΑ] ,77 Υπεραξία - [Σύνολο] ,77 ΣΤ. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Αξία EUR Σύνολο ενεργητικού την 31/12/ ,51 Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ ,592 Καθαρή τιµή µεριδίου την 31/12/2012 8,4801 Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΠΑΘΗΤΙΚΟ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Ποσοστό επί Καθαρού Αξία EUR Ενεργητικού % Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης λοιπών στοιχείων καθαρού ενεργητικού σε Ξ.Ν. 519,96 0,001 Η. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ποσοστό επί Καθαρού Αξία EUR Ενεργητικού % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,39 95,111 (α). Κινητές αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά µε τιµές διαπραγµατεύσιµες - δηµοσιευµένες, εκδοτών εσωτ ,39 95,111 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ MH ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 57,50 0,000 (α). Κινητές αξίες µη εισηγµένες που δεν αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά, εκδοτών εσωτ. 57,50 0,000 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε ,00 0,574 (α). Κινητές αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά µε τιµές διαπραγµατεύσιµες - δηµοσιευµένες, εκδοτών εξωτ. / Ε.Ε ,00 0,000

4 Θ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Αξία EUR Μεταβολή % 31/12/ /12/2011 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,26 139,102 (α). Κινητές αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά µε τιµές διαπραγµατεύσιµες - δηµοσιευµένες, εκδοτών εσωτ , ,26 211,815 (γ). Κινητές αξίες εισηγµένες εκδοτών εσωτ. µε τιµή που δόθηκε από Τεχνική Επιµέτρησης 0, ,00-100,000 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ MH ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 57,50 57,50 0,000 (α). Κινητές αξίες µη εισηγµένες που δεν αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά, εκδοτών εσωτ. 57,50 57,50 0,000 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε , ,50-95,590 (α). Κινητές αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά µε τιµές διαπραγµατεύσιµες - δηµοσιευµένες, εκδοτών εξωτ. / Ε.Ε , ,50-94,202 (β). Κινητές αξίες εισηγµένες εκδοτών εξωτ. µε τιµή που δόθηκε από τον Lead Manager / E.E. 0, ,00-100,000 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 0, ,00-100,000 (α). Κινητές αξίες εισηγµένες που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά, εκδοτών εξωτ. / Τρίτες Χώρες 0, ,00-100,000 (γ). Κινητές αξίες εισηγµένες εκδοτών εξωτ. µε τιµή που δόθηκε από Τεχνική Επιµέτρησης / Τρίτες Χώρες 0, ,00-100,000 I. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 7 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) 31/12/ /12/ /12/2012 Σύνολο Ενεργητικού , , ,51 Καθαρή τιµή µεριδίου 8,0247 4,9209 8,4801 ΙΑ. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /12/2012(άρθρο 2 παρ. 3 απόφαση Ε.Κ. 3/435/ ) Τυπική Απόκλιση: 2,75 % ΙΒ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2012 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009) α. Αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων στις που επιμετρήθηκαν σε εύλογη αξία με : Ποσά σε Ποσοστό % Δημοσιευμένες τιμές ,39 100,00% Δημοσιευμένες τιμές - Επικεφαλής έκδοσης (Lead Manager) 0,00 0,00% Τεχνικές επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που είχαν παρατηρήσιμες τιμές 0,00 0,00% Σύνολο αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων ,39 100,00% ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ i. Εταιρία ιαχείρισης : ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ii. iii. iv. Θεµατοφύλακας : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Τα αποτελέσµατα της χρήσης 2012 µεταφέρθηκαν στο λογαριασµό «Κεφάλαιο» και διαµόρφωσαν το υπόλοιπό του. Επενδυτικός σκοπός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ελκυστικών µακροχρόνιων αποδόσεων σε σύγκριση µε άλλες µορφές επένδυσης σταθερού εισοδήµατος. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στην Ελληνική Αγορά, σε Οµολογιακούς Τίτλους Ελληνικού ηµοσίου και λοιπών Ελλήνων εκδοτών, βραχυχρόνιων και µακροχρόνιων εκδόσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Αµοιβαίο Κεφάλαιο, ο επενδυτής µπορεί να ανατρέξει στον Κανονισµό, στο Ενηµερωτικό ελτίο και στο έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιµώνται στην εύλογη αξία της ηµεροµηνίας επιµέτρησής τους. Ειδικότερα : 1. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Η αποτίµηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µετοχών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/12/ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ i. Η αποτίµηση των Ο.Ε.. έγινε µε βάση το ελτίο Τιµών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού ηµοσίου στις 31/12/2012 της Η..Α.Τ. (Ηλεκτρονική ευτερογενής Αγορά Τίτλων), εκτός από την οµολογία ΤΙΤΛΟΣ Α.Ε.Π. (WARRANT) λήξης 15/10/2042 και επιτοκίου 0,00000 % η οποία αποτιµήθηκε µε την τιµή της 28/12/2012. Επισηµαίνεται ότι οι προτάσεις -προσφορές επί των τίτλων του Ελληνικού ηµοσίου που καταχωρούνται στην Η ΑΤ και µε βάση τις οποίες συντάσσεται το Ηµερήσιο ελτίο Τιµών, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Η ΑΤ, είναι πολύ περιορισµένες. ii. Οι οµολογίες Ελλήνων εκδοτών που διαπραγµατεύονται στο εξωτερικό, αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία µε βάση τις δηµοσιευµένες από τα χρηµατιστήρια τιµές κλεισίµατος της 31/12/2012.

6 Οι τυχόν καταβληθέντες τόκοι κατά την αγορά των οµολογιών καθώς και οι δουλευµένοι τόκοι αυτών από την απόκτησή τους ή την προηγούµενη επέτειό τους έως 31/12/2012 περιλαµβάνονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Οι τόκοι που αφορούν την περίοδο 01/01/ /12/2012 έχουν συµπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. 3. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) Η αποτίµηση των µετοχών της εταιρίας ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. έγινε µε τιµή ευρώ 0,01 λόγω περιελεύσεως σε κατάσταση πτωχεύσεως και διαγραφής της από το Χρηµατιστήριο Αθηνών. 4. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ Η µετατροπή σε ευρώ των χρηµατικών διαθεσίµων, σε νόµισµα εκτός Ευρωζώνης έγινε µε βάση την τιµή του ελτίου Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2012 ως εξής : Ευρώ 1,31940 USD. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ εν υπάρχουν επενδύσεις σε εταιρείες του ίδιου οµίλου σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 5% µε ηµεροµηνία 31/12/2012. Αθήνα, 25 Απριλίου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ Γ. ΦΟΝΙΑΣ Β. ΑΜΠΑΡΙΩΤΟΥ Ε. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΣΑΒΑΙ ΗΣ ιευθύνων Σύµβουλος /ντής Οικονοµικών Υπηρεσιών

7 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ». Έκθεση Ελέγχου επί της ετήσιας έκθεσης διαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαµε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «ιαχειρίστρια Εταιρία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση,τα αποτελέσµατα χρήσεως και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας για την Έκθεση ιαχειρίσεως H διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασµό µε την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρίας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση ιαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως, της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου µέχρι 31 η εκεµβρίου 2012, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαµβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του

8 νόµου αυτού,όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. Αθήνα,26 Απριλίου 2013 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αλεξάνδρα Κωστάρα Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός &Καµπάνης Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Φραγκοκκλησιάς 3α &Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120