3. Η Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Η Εφοδιαστική Αλυσίδα."

Transcript

1 3. Η Εφοδιαστική Αλυσίδα.

2 3.1 Η ηλεκτρονική οργάνωση των επιχειρήσεων. 1 Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ανέκαθεν εβασίζετο στην υιοθέτηση και εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων οργάνωσης. Σήµερα ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων αλλάζει δραµατικά µε την εφαρµογή νέων τεχνολογιών και σύγχρονων µεθόδων οργάνωσης. Η ορθολογική οργάνωση της διεύθυνσης Logistics µιας εταιρείας εξαρτάται από τη σωστή οργάνωση των επιµέρους κυκλωµάτων της τελευταίας που αφορούν στο κύκλωµα α).προµηθειών, β).αποθήκευσης, γ). ιαχείρισης Αποθεµάτων, δ). ιανοµής, και ε).εξυπηρέτησης πελατών. Αναµφίβολα το κοµβικό σηµείο ενός κυκλώµατος Logistics αποτελεί η αποθήκη καθώς από αυτή διέρχονται αναγκαστικά όλες οι ροές προϊόντων και πληροφοριών που αφορούν τόσο τις πρώτες ύλες όσο και τα έτοιµα προϊόντα. Είναι λοιπόν προφανές ότι στην αποθήκη πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε ό,τι αφορά την οργάνωση των λειτουργιών ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί στο ρόλο της µε αποτελεσµατικότητα και µε τη µικρότερη δυνατή δαπάνη. Για τη χωρική οργάνωση των αποθηκών θα πρέπει να γίνει α) υπολογισµός των αποθηκευτικών αναγκών της εταιρείας και των βοηθητικών χώρων της αποθήκης, β) επιλογή των αποθηκευτικών συστηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν, γ) διαµόρφωση της µορφής του κτιρίου, και δ) χωροθέτηση της αποθήκης στο οικόπεδο, αν πρόκειται για σχεδιασµό νέου κτιρίου. Τέλος, θα πρέπει να συνταχθούν οι προδιαγραφές εξοπλισµού αποθήκευσης και διακίνησης των πρώτων υλών και προϊόντων. Με την ολοκλήρωση της χωροταξικής της αποθήκης, σειρά έχει η λειτουργική, διοικητική και µηχανογραφική οργάνωση αυτής. Εδώ πρέπει να κωδικοποιηθούν οι θέσεις αποθήκευσης και να σχεδιαστούν οι διαδικασίες αποθήκευσης και διακίνησης (παραλαβή, αποθήκευση, τροφοδοσία θέσεων συλλογής, συλλογή ανατακτοποίηση, έλεγχος και πακετοποίηση παραγγελιών, φόρτωση, απογραφή, χειρισµός επιστροφών). Επίσης, να γίνει η σύνδεση των λειτουργιών µε τη χωροταξική και τη µηχανογραφική οργάνωση, να διαµορφωθούν τα έντυπα αποθήκης και οι δείκτες µέτρησης παραγωγικότητας και να περιγραφούν οι θέσεις εργασίας. Στη µηχανογραφική οργάνωση θα πρέπει να διερευνηθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνολογίας bar code και ασύρµατης επικοινωνίας (RF), και να γίνει αναλυτικός σχεδιασµός και καταγραφή των µηχανογραφικών προδιαγραφών του συστήµατος διαχείρησης αποθήκης 2 (WMS), µε βάση τη λειτουργική οργάνωση της αποθήκης. Εξ ίσου σηµαντικό ρόλο µε την οργάνωση των αποθηκών, για την ορθολογική οργάνωση των Logistics, παίζει και η οργάνωση του δικτύου διανοµής. Θα πρέπει να διαµορφωθούν οι απαιτήσεις του δικτύου διανοµής και να κοστολογηθούν οι δραστηριότητές του. Να γίνει κατάλληλη επιλογή µορφής συνεργατών (χονδρέµποροι, αντιπρόσωποι, παραγγελιολήπτες, ειδικοί συνεργάτες κ.λ.π.) και να συσχετιστεί το 1 Α.Τριανταφυλλακη,ΗΜΕΡΗΣΙΑ 5 ος 2000, Οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν την λειτουργία των επιχειρήσεων. 2 Warehouse Management System

3 δίκτυο διανοµής µε το κύκλωµα πωλήσεων. Το κύκλωµα Logistics περιλαµβάνει επίσης και το κύκλωµα της εξυπηρέτησης πελατών. Ο εντοπισµός των απαιτήσεων του πελάτη και η κάλυψη των αναγκών του, από την παραγγελιοληψία και τον έλεγχο αξιοπιστίας (Gredit Control) έως τον χειρισµό παραπόνων και τις εισπράξεις, είναι σηµεία κλειδιά για την εύρυθµη λειτουργία µιας εταιρείας και θα πρέπει να ελεγχθούν και να σχεδιαστούν µε ιδιαίτερη προσοχή. Τέλος η οργάνωση των Logistics προϋποθέτει και την οργάνωση των διαδικασιών του κυκλώµατος διαχείρισης αποθεµάτων. Θα πρέπει να ελέγχετε το ύψος των αποθεµάτων και να γίνει οµαδοποίηση των αποθεµάτων βάση ABC ανάλυσης. Να επιλεχθεί το σύστηµα αναπλήρωσης και διαχείρισης αποθεµάτων και να διαµορφωθούν οι µηχανογραφικές απαιτήσεις του συστήµατος. Βασικός επίσης είναι και ο σχεδιασµός συστήµατος πρόβλεψης ζήτησης, µε σκοπό τη µείωση του κόστους αποθέµατος. Βεβαίως, η οργάνωση όλων των ανωτέρω κυκλωµάτων που απαρτίζουν το κύκλωµα Logistics θα πρέπει να βασιστεί σε µια διαδικασία αποτύπωσης (Audit) όλων των λειτουργιών του κυκλώµατος µε σκοπό τη διαµόρφωση κεντρικής στρατηγικής αναδιοργάνωσης αυτού, ώστε τα αποτελέσµατα να είναι τα βέλτιστα. Ο Τοµέας Οργάνωσης Επιχειρήσεων αναφέρεται σε όλο το φάσµα των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, όπως Logistics Management, Βιοµηχανική ιοίκηση και Οργάνωση Παραγωγής, Τεχνολογίες Πληροφορικής, Εφαρµογή Προτύπων και Κανονισµών, ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Ελεγχος Κόστους και Υποστήριξη Αποφάσεων και Οργάνωση Πωλήσεων και Marketing. 3.2 Η ηλεκτρονική οργάνωση του Εµπορίου. Αυτό που ίσως θα πρέπει να επισηµανθεί, είναι ότι το πραγµατικό ηλεκτρονικό εµπόριο είναι κάτι περισσότερο από απλή πώληση προϊόντων στο web. Είναι ένας ολόκληρος επιχειρηµατικός άξονας, που θα πρέπει να αντιµετωπιστεί ώριµα από την επιχείρηση, προκειµένου να οδηγήσει σε πραγµατικά ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Ειδικότερα στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου µπορεί να διακρίνει κανείς δύο βασικές κατηγορίες δραστηριοποίησης, οι οποίες αγγίζουν αντίστοιχα και διαφορετικές επιχειρηµατικές διαδικασίες. Το ηλεκτρονικό εµπόριο που απευθύνεται στον καταναλωτή απαιτεί στην απλούστερη µορφή του µία 1)παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης στο web, 2) ένα σύστηµα λήψης παραγγελιών και στοιχείων του αγοραστή, και 3) ένα σύστηµα online πληρωµής και εκτέλεσης της συναλλαγής. Αυτή θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως η αρχική φάση του ηλεκτρονικού εµπορίου, η οποία δεν επιβάλλει ουσιαστικές παρεµβάσεις στον επιχειρηµατικό πυρήνα και η οποία επιτρέπει µεν την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών µέσα στο ιαδίκτυο, αλλά δεν αξιοποιεί ακόµη το πραγµατικό ηλεκτρονικό επειχειρείν. Τα πράγµατα αποκτούν περισσότερο ενδιαφέρον - και η επιχείρηση πρόσθετη αξία - όταν η λύση ηλεκτρονικού εµπορίου αρχίζει να επεκτείνεται και να συνδέεται µε επιχειρηµατικούς πόρους και διαδικασίες - όπως 1) η αποθήκη, 2) το πελατολόγιο, 3) η τιµολόγηση για να φτάσει έως και 4) τις εφαρµογές διαχείρισης της σχέσης µε τον πελάτη, και

4 5) την υλοποίηση στρατηγικών marketing. Η άλλη µορφή ηλεκτρονικού εµπορίου - η οποία µπορεί βέβαια να προστεθεί στην πρώτη συνιστώντας µια πιο ολοκληρωµένη λύση - είναι το business - to - business e-commerce που αφορά στις συναλλαγές µεταξύ των επιχειρήσεων. Ένα τέτοιο κύκλωµα µπορεί µέσω ενός extranet να περιλάβει κατασκευαστές/ προµηθευτές, συνεργάτες και µεταπωλητές, µειώνοντας έτσι δραστικά τον κύκλο των διαδικασιών, τη γραφειοκρατία, το κόστος της αποθήκης και το χρόνο εξυπηρέτησης. Αυτό το περιβάλλον ηλεκτρονικού εµπορίου απαιτεί αλλαγές σε 1)διαδικασίες ή/ και οργανωτικές δοµές, 2) σε τοµείς και τµήµατα όπως αυτό των προµηθειών, του λογιστηρίου, της αποθήκης, των πωλήσεων, της τιµολόγησης, του marketing κ.λ.π. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση αρχίζει να µετασχηµατίζεται από το «παραδοσιακό business» στο µοντέλο «e-business», συνεπώς η επιχειρηµατική αναδιάρθρωση είναι δεδοµένη Η µεταφορά της Εφοδιαστικής αλυσίδας στο Internet. Η ταχύτητα µε την οποία αναπτύσσεται το Internet, και κυρίως το πλήθος των εφαρµογών οι οποίες αναπτύσσονται πάνω σ αυτό, δικαιολογούν την πεποίθηση ότι πάρα πολύ σύντοµα θα αποτελέσει το κύριο όχηµα για την ανταλλαγή εταιρικών δεδοµένων και την διεκπεραίωση διεπιχειρησιακών δραστηριοτήτων Οι επιχειρηµατικές Τάσεις 3 Οι τάσεις που επικρατούν διεθνώς µε την διαµόρφωση του Internet ως βασικής πλατφόρµας επικοινωνίας και συναλλαγής αφορούν γενικότερα σε: - ηµιουργία εταιρειών 4 th Party Logistics (Cybermediaries). Πρόκειται για εταιρείες, οι οποίες δρουν ως µεσάζοντες πληροφοριών για οποιαδήποτε εταιρεία, προσφέροντάς τους υλικά ή πληροφορίες στην καλύτερη σχέση τιµής προς απόδοση. Υπάρχουν ήδη εταιρείες που εφαρµόζουν διεξοδικά αυτά το σχήµατα. - Προϊοντική και τιµολογιακή διαφάνεια (Product/price transparency). Το «συγκριτικό πλεονέκτηµα» που απέρρεε από τη µια δυνατότητα εξυπηρετήσεως πολλών πελατών εξ αιτίας της αποστάσεως παύει σταδιακά να υφίσταται. Τούτο διότι η εξοικονόµηση κόστους των δυναµικών επιχειρήσεων εξ αιτίας της ενσωµατώσεως του Internet τους επιτρέπει και την προσέγγιση πελατών «ασύµφορων» παλαιότερα. - Ολική αντί µερικής βελτιστοποιήσεως (Collaborative instead single optimization). 3 Σ.Ανδριανόπουλος, Ηµερησία,5/2000,Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΈΡΧΕΤΑΙ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΎΟΥ.

5 Στόχος της βελτιστοποιήσεως και αναδιοργανώσεως επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων αποτελούσε µέχρι τώρα εν πολλοίς η µοναδιαία επιχείρηση. Η είσοδος του Internet αναγκάζει σε µεταστροφή στο σύνολο των κλαδικών επιχειρήσεων που εµπλέκονται σε µια διεργασία και την συνολική θεώρησή τους. - Μαζική πελατοποίηση (Mass customization) Σηµαίνει ικανότητα της επιχειρήσεως να ανταποκριθεί στις προσωπικές απαιτήσεις κάθε πελάτη. Το σηµείο αναφοράς εδώ είναι ο πρώτος κάθε κλάδου, ο οποίος έχει συνάψει τις πιο ευέλικτες και ταχείς διαδικασίες µέσα από το Internet. Η διαφάνεια που προαναφέραµε, δεν επιτρέπει στον ανταγωνισµό να αξιοποιήσει τα γεωγραφικά πλεονεκτήµατα που είχε στο παρελθόν. Τέλος οι απαραίτητες προϋποθέσεις προόδου για τις επιχειρήσεις στο προσεχές µέλλον είναι: α) η ωρίµανση της αντιλήψεως, ότι χωρίς προηγµένη τεχνολογία και την σωστή εφαρµογή της, δεν υπάρχει πρόοδος. (Change mind status). β)ότι µόνον µέσα από την διεταιρική συνεργασία και ποτέ αυτόνοµα επιτυγχάνεται το µέγιστο δυνατό συνολικό όφελος. γ) ότι πριν από οποιαδήποτε σοβαρή κίνηση απαιτείται ακριβής και βαθιά γνώση του σηµερινού γίγνεσθαι. Αυτή επιτυγχάνεται συχνά µέσα από τον ανασχεδιασµό των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (First know, then act). ) ότι οτιδήποτε και εάν είναι να συµβεί σύντοµα. Ο χρόνος αποδεικνύεται όλο και περισσότερο καταλύτης και ρυθµιστής των εξελίξεων. ιαπιστώνουµε, λοιπόν ότι η εφοδιαστική αλυσίδα επηρεάζεται σηµαντικά από την χρήση του Internet. Εχει καταλήξει το ηλεκτρονικό εµπόριο να θεωρείται έργο σχεδόν αποκλειστικά πληροφορικής, ενώ έχει πολύ µεγαλύτερη διάσταση, consulting π.χ. - σε θέµατα logistics, - σε θέµατα BPR για ανασχεδιασµό των εσωτερικών συστηµάτων και διαδικασιών, - σε θέµατα διαµορφοποίησης της οργανωτικής δοµής της επιχείρησης, - εφαρµογή συστηµάτων CRM κ.λ.π Η εφοδιαστική αλυσίδα. 4 (supply chain) Είναι µια αλληλουχία ενεργειών τροφοδοσίας που ορίζεται από α) έναν κόµβο, β) τους προµηθευτές, και γ) τους πελάτες του, µεταξύ των οποίων διακινούνται υλικά ή και πληροφορίες. Το µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι µεταβλητό, µπορεί δε να περιλαµβάνει : - ενδοεπιχειρησιακές δραστηριότητες, ή - αλυσίδα επιχειρήσεων. Στην πλήρη ανάπτυξή της, ξεκινά και καταλήγει στην «µάνα γη». Για παράδειγµα σε απλοποιηµένη ανάλυση η εφοδιαστική αλυσίδα µίας κονσέρβας κρέατος ξεκινά από µία φάρµα εκτροφής βοοειδών (για το κρέας), ένα µεταλλείο (για την εξαγωγή του µεταλλεύµατος του δοχείου), ένα δάσος (για την παραγωγή της ετικέτας και του χαρτοκιβωτίου) κ.ο.κ. και καταλήγει µέσω πολλών κόµβων επεξεργασίας, που άλλοι προσθέτουν αξία (added value) και άλλοι είναι κόµβοι εµπορίας, στον τελικό καταναλωτή και 4 Σ.Ανδριανόπουλος, Ηµερησία,5/2000,Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΈΡΧΕΤΑΙ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΎΟΥ.

6 κατ επέκταση πάλι στη «µάνα γη». Το ίδιο θα µπορούσε να ειπωθεί για ένα έπιπλο, ένα όπλο ή ένα κινητό τηλέφωνο. Οι βασικές διαστάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι 1. το πλήθος των κόµβων που την αποτελούν, και 2. ο λόγος του κόστους των κόµβων (added value) στο σύνολο της τιµής που καταλήγει το προϊόν στον τελικό κόµβο καταναλωτή. Συνήθως ο λόγος αυτός είναι κατώτερος του 30% φθάνοντας σε ορισµένες περιπτώσεις και σε τιµές κάτω του 5%. Άρα µεγάλα τα περιθώρια µείωσης του κόστους και η δηµιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων. Τα logistics προσπαθούν να µεγιστοποιήσουν αυτό το λόγο ελαχιστοποιώντας τους κόµβους της όλης αλυσίδας. Ας σκεφτούµε π.χ. πόσοι κόµβοι καταργούνται όταν ένας Κρητικός καταναλωτής προµηθεύεται οικιακά σκεύη µέσω κουπονιών που προσφέρει µια αθηναϊκή εφηµερίδα. Καταργούνται: Α) το σηµείο λιανικής πώλησης, Β) ο αντιπρόσωπος της εταιρείας στην Κρήτη, και τυχόν Γ) ο αντιπρόσωπος του παραγωγού στην Ελλάδα, αν η εφηµερίδα ήρθε σε απευθείας επαφή µε τον παραγωγό. Καταργούνται τα αντίστοιχα: α) κόστη αποθήκευσης και διανοµής, β) το κόστος των χώρων των σηµείων πώλησης, γ) το κόστος των πωλητών και των αντίστοιχων διοικητικών υπαλλήλων. Άρα χαµηλότερη τιµή προϊόντος στον τελικό καταναλωτή, αλλά και επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Αντίστοιχα επιπτώσεις έχουµε όταν οι «τηλεπωλήσεις» µειώνουν τους κόµβους της εφοδιαστικής αλυσίδας και κυρίως όταν οι πωλήσεις γίνονται µέσω Internet οπότε καταργούνται και διακρατικοί κόµβοι. Η µείωση του πλήθους των κόµβων της εφοδιαστικής αλυσίδας εκτός της µείωσης του κόστους, επιτρέπει στον παραγωγό να έχει 1. ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του, 2. καλύτερο έλεγχο των καναλιών διανοµής, άρα δυνατότητα επίτευξης υψηλότερου επιπέδου εξυπηρέτησης καταναλωτού (Customer Service), 3. δυνατότητα καλύτερης διείσδυσης στην αγορά, 4. ταχύτερη εφαρµογή νέων τεχνολογιών κ.ο.κ Η εφοδιαστική αλυσίδα στο Internet. 5 Η συνεχής προσπάθεια για µείωση των κόµβων της εφοδιαστικής αλυσίδας ήταν η γενεσιουργός αιτία για την εξαφάνιση των µικρών σηµείων πώλησης, τον γιγαντισµό του εµπορίου και τελικά την διεθνοποίηση των αγορών. Η διείσδυση της πληροφορικής και κυρίως η διάδοση του Internet επιτάχυνε τον παραπάνω γιγαντισµό και την διεθνοποίηση, αφού πλέον ο καταναλωτής µπορεί να έχει άµεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικά καταστήµατα. Η ταχύτητα µε την οποία αναπτύσσεται το Internet και κυρίως το πλήθος των εφαρµογών, οι οποίες αναπτύσσονται πάνω σ αυτό δικαιολογεί την πεποίθηση, ότι 5 Σ.Ανδριανόπουλος, Ηµερησία,5/2000,Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΈΡΧΕΤΑΙ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΎΟΥ.

7 παρά πολύ σύντοµα θα αποτελέσει το κύριο όχηµα για την ανταλλαγή εταιρικών δεδοµένων και την διεκπεραίωση διεπιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Οι ενδοεταιρικές εφαρµογές αποτελούν ακόµη την πλειοψηφία των εγκατεστηµένων εφαρµογών και δρουν εν µέρει αυτόνοµα ως νησίδα µέσα στην εταιρεία. Οι τάσεις ενσωµάτωσης της λειτουργικότητας Internet είναι όµως προφανής σε όλες τις εταιρείες πληροφορικής. Είτε πρόκειται για ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (EDI), είτε για ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce) ή για εκτέλεση εφαρµογών πάνω στο Internet (Applets), η µη ενσωµάτωση της πλατφόρµας Internet φαίνεται αδιανόητη. 6 Στην Ελλάδα οι προσπάθειες για µείωση του κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας ξεκίνησαν νωρίς και σχετικά δοµηµένα, στα πλαίσια του ECR Hellas. Αφετηρία ήταν η συνεργασία των λιανεµπορικών αλυσίδων και των προµηθευτών τους. υστυχώς η προσπάθεια αυτή ατόνησε σχετικά τελευταία και κυρίως δεν βρήκε επέκταση (µιµητές) σε άλλους επιχειρηµατικούς χώρους όπως η αγορά των φαρµάκων, η αγορά των βιβλίων και των προϊόντων πληροφορικής. Η παγκοσµιότητα του Internet και η απανταχού αποδοχή του δηµιουργούν την προϋπόθεση προσέγγισης εξαιρετικά µεγάλου αριθµού πελατών µε συγκριτικά πολύ χαµηλό κόστος. Ενδεικτικά το συγκριτικό πλεονέκτηµα της µικρής εταιρείας αναφορικά µε την υψηλή ταχύτητα αντίδρασης ισχύει ξαφνικά και για την µεγάλη εταιρεία. Στον αντίποδα, επίσης ενδεικτικά η διάχυση της πληροφορίας, συχνά συνδεδεµένη µε υψηλό κόστος και αρκετό χρόνο ισχύει και για την µικρή εταιρεία. Το σύνολο των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που υπήρχε για τις µικρές και µεγάλες εταιρείες εξανεµίζεται και όλες συναγωνίζονται άµεσα και επί ίσοις όροις µεταξύ τους. Το γεγονός αυτό έχει δραµατικές επιπτώσεις στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η κεφαλαιακή διάρθρωση και η ρευστότητα δεν αποτελούν ξαφνικά τον ακρογωνιαίο λίθο της επιχειρηµατικής επιτυχίας, αλλά η ταχύτητα εναρµονίσεως των εταιρικών δραστηριοτήτων στο όχηµα Internet. Εφόσον δε η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί την αλληλουχία δηµιουργίας της προστιθέµενης αξίας στην επιχείρηση, δεν αποτελεί αυτή το πρώτο µέληµα για κάθε επιχειρηµατία αλλά η αναδιάρθρωση και ο προσανατολισµός της σε σχέση µε το Internet. «Η επιχειρηµατική επιτυχία του µέλλοντος θα προσδιορίζεται από την ικανότητα επιτυχούς ανταγωνισµού εν µέσω ενός µεγάλου πλήθους εταιρειών, των οποίων οι εφοδιαστικές αλυσίδες θα επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω Internet», το οποίο θα αποτελεί πλέον αναγκαιότητα. Το παγκόσµιο εµπόριο αναµένεται να ξεπεράσει το 2005 τα 11 τρισεκατοµµύρια ευρώ, ήτοι 30% του παγκόσµιου ΑΕΠ 7. Την ίδια στιγµή 2 δις.χρήστες και περίπου «95% των εταιρειών θα είναι µεταξύ τους δικτυωµένες». Το ερώτηµα που γεννάται συνεπώς είναι πως σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα θα µπορέσει µία εταιρεία να δηµιουργήσει το δικό της συγκριτικό πλεονέκτηµα στην εφοδιαστική της αλυσίδα. 3.4 Οι τεχνολογίες και το µέλλον του λιανικού εµπορίου 6 Βέβαια στην Ελλάδα η διάδοση του Internet είναι ακόµα µικρή άρα αντίστοιχα ασήµαντες είναι και οι εφαρµογές του ηλεκτρονικού εµπορίου. Υπολογίζεται ότι µόλις το 3% του πληθυσµού της χώρας κάνει χρήση του Internet όταν στη Φιλανδία το αντίστοιχο ποσό είναι 46%, στο Βέλγιο 37% κ.ο.κ. Και δυστυχώς η ανάπτυξη δεν αναµένεται ραγδαία. Οι πληροφορίες µιλούν για 6% το 2000 και 10% το 2001 που είναι και το κοµβικό σηµείο για την ανάπτυξη υγιών επιχειρηµατικών εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου. 7 Οι πληροφορίες µιλούν για 6% το 2002 και 10% το 2001 που είναι το κοµβικό σηµείο για την ανάπτυξη υγιών επιχειρηµατικών εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου.

8 Όπως όλα δείχνουν η έντονη διεθνοποίηση των αγορών, η κατάργηση των περιορισµών και των γραφειοκρατικών διατάξεων στην διακίνηση εµπορευµάτων, προσωπικού και χρηµάτων στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αλµατώδης ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής έχουν γκρεµίσει τα όποια τείχη είχαν χτιστεί γύρω από τις επιχειρήσεις. Αυτή η νέα πραγµατικότητα έχει κάνει συνείδηση το γεγονός ότι ο ανταγωνισµός είναι πλέον διεθνής και µόνο οι πραγµατικά αποτελεσµατικές επιχειρήσεις, που παρέχουν υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης στον πελάτη µε το µικρότερο κόστος και δηµιουργούν προστιθέµενη αξία στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που παρέχουν, θα επιβιώσουν. Στο µέλλον το λιανικό εµπόριο θα βασίζεται σε προσωπικού επιπέδου στρατηγικές marketing (ακόµα και one to one), εν αντιθέσει µε το σηµερινό mass marketing που γίνεται. Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας που επιτρέπει τη συλλογή αναλυτικών στοιχείων που αφορούν στις πωλήσεις στα σηµεία πώλησης και η δυνατότητα αυτά να συνδυασθούν µε το προφίλ των πελατών µέσω χρήσης καρτών πιστότητας 8 δίδουν πλέον τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αντλήσουν σηµαντικά συµπεράσµατα µέσω τεχνικών Data mining & OLAP. Ετσι υποβοηθείται σηµαντικά η λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων και επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα γνώσης και αξιοποίησης των αγοραστικών συνηθειών οµάδων ή και µεµονωµένων καταναλωτών. Η ανάγκη λοιπόν για α) ανάπτυξη των επιµέρους τοµέων του Λιανικού Εµπορίου β) τη σύγχρονη τεχνολογία βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, και γ) τη συνεχή µέτρηση του ελέγχου της αποδοτικότητάς της µε παράλληλη εφαρµογή όλων των απαιτούµενων διορθωτικών παρεµβάσεων, προβάλλει επιτακτική για όλες τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα για όσες έχουν καθυστερήσει Η εφοδιαστική αλυσίδα και η διοίκησή της (Logistics). Με τον όρο logistics εννοούµε τη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων. Μέχρι πρότινος δεν είχε γίνει αντιληπτός ο καταλυτικός ρόλος των Logistics στην κερδοφορία των επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα οι περισσότεροι να επικεντρώνουν την αύξηση της κερδοφορίας τους στην άνοδο του κύκλου εργασιών τους. Σήµερα, η ανάγκη για ένα υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης στον πελάτη µε το µικρότερο δυνατό κόστος, αποτελεί βασική προϋπόθεση, η οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσα από την αποτελεσµατική διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 9. Η επίτευξη του παραπάνω στόχου προϋποθέτει την ύπαρξη µιας πολύ ισχυρής κουλτούρας logistics στην επιχείρηση, ενώ συχνά απαιτείται και η εφαρµογή δραστικών προγραµµάτων αναδιοργάνωσης 10 για την υποστήριξη νέων εταιρικών στόχων την απλοποίηση πολλών λειτουργιών, την µείωση του κόστους και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Για την πλειοψηφία των σηµερινών επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου η ταχύτητα προσαρµογής στα νέα δεδοµένα και η εφαρµογή των προτεινόµενων αλλαγών αποτελεί κανόνα επιβίωσης. Μέχρι στιγµής τα γεγονότα έχουν καταδείξει ότι η 8 customer loyalty cards 9 Supply Chain Management 10 Business Process Reengineering BPR

9 διαµόρφωση νέων πρακτικών αποτελεί συχνά τον καλύτερο και πιο οικονοµικό τρόπο για να επιτευχθούν σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι του ανταγωνισµού e-logistics 11. Αντιµετωπίζοντας το θέµα του e-business συνολικότερα, θα πρέπει από την αρχή να παραδεχτούµε ότι όταν το e-business αφορά προϊόντα, τότε το 99% του e-business είναι το e-logistics. Και αυτό, επειδή 2) ο προσδιορισµός του προϊόντος, 3) της ποσότητας, 4) του κόστους, 5) τρόπου, και 6) του µέσου µεταφοράς στον πελάτη θα καθοριστούν από το σύστηµα logistics. Εάν λοιπόν ρωτάµε κατά πόσο είναι η αγορά έτοιµη για την εφαρµογή συστηµάτων e-logistics, ουσιαστικά, ερωτούµε αναφορικά µε το πόσο είναι έτοιµη για εφαρµογή e-business. Και αυτό αποτελεί άποψη των περισσοτέρων εγκρίτων ειδικών logisticians. Για να εφαρµοστεί, όµως, ένα σύστηµα logistics και στη συνέχεια να προχωρήσει σε e-logistics, είναι απαραίτητο να δηµιουργηθεί υποδοµή, να ληφθούν αποφάσεις και να εφαρµοστούν κανόνες. Για παράδειγµα, να εφαρµοστούν πρότυπα στη συσκευασία και στη σήµανση των προϊόντων. Πρέπει να παραδεχτούµε ότι απέχουµε µακράν και από την εποχή που η αποθήκη θα είναι ένα κλειστό κουτί. Από την εποχή που θα µας απασχολεί µόνο η παραλαβή και η διανοµή και θα αφήνουµε όλη την εσωτερική διακίνηση και λειτουργία στο σύστηµα. Για να εφαρµόσουµε ένα σύστηµα logistics πρέπει να περάσουµε από τις εξής φάσεις : Φάση 1 η : Η ίδια η αποθήκη. Χωροταξική οργάνωση, έστι ώστε να είναι λειτουργική. Φάση 2 η : Εξοπλισµός. 0 κατάλληλος εξοπλισµός θα αυξήσει τους εκµεταλλεύσιµους χώρους. Φάση 3 η : Εφαρµογή κανόνων, στις διαδικασίες, στα προϊόντα, στους χώρους. Φάση 4 η : Μηχανοργάνωση Μηχανογράφηση. Παράλληλη µε τη ροή των πραγµατικών αντικειµένων, «τρέχουν» και τα «ηλεκτρονικά» αντικείµενα. Μία αποθηκευτική µονάδα η οποία µεταφέρεται «πραγµατικά» θα πρέπει να µεταφέρεται και «ηλεκτρονικά». Φάση 5 η : Εξωστρέφεια. Την εσωτερική µας οργάνωση την εµφανίζουµε και προς τα έξω. Ένας πελάτης µας από µακριά θα µπορεί να «παρακολουθεί» τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των προϊόντων. Φάση 6 η : Βελτιστοποίηση. Η εµπειρία δεν φτάνει. Χρειάζεται και αντικειµενικά µετρήσιµα µεγέθη, ώστε να εξαχθούν συµπεράσµατα και, εάν χρειαστεί, να ληφθούν αποφάσεις για αλλαγές. 11 Γ.Σαραντίτη, Ηµερησία, NetBusiness, , σελ.22.

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Πολλοί υποστηρίζουν ότι διανύουμε την αρχή μίας εποχής που μπορεί να περιγραφεί ως η Πληροφορική Επανάσταση και η οποία θα αλλάξει ριζικά την όλη δομή

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εφοδιαστική Αλυσίδα Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Αργύρης Παπαντωνόπουλος Business Development Manager Mantis Hellas Τα Logistics λίγα χρόνια πριν Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΠΜΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Μ. 2659) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ escm ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διοίκησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ηλεκτρονικές Συναλλαγές. Καθηγητής Δ. Ασκούνης, Δ. Πανόπουλος

Συστήματα Διοίκησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ηλεκτρονικές Συναλλαγές. Καθηγητής Δ. Ασκούνης, Δ. Πανόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Καθηγητής Δ. Ασκούνης, Δ. Πανόπουλος Ηλεκτρονικές Συναλλαγές 2017 Ορισμοί «Ηλεκτρονική Συναλλαγή» είναι οποιαδήποτε μορφή συναλλαγής που υποστηρίζεται σημαντικά από Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στόχοι Τι είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα; Ποιος είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον; Οι βασικές προκλήσεις στην διοίκηση Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα και Internet στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον

ίκτυα και Internet στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον ίκτυα και Internet στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον 4 ο Εξάμηνο Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγγελική Πουλυμενάκου Μάρτιος 2012 Ευχαριστούµε τουςγ. ιακονικολάου,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Πέλλας - Πιερίας www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

COST FITNESS STRATEGIES & CUSTOMER SERVICE RATIONALIZATION Athens, 15 th June 2010

COST FITNESS STRATEGIES & CUSTOMER SERVICE RATIONALIZATION Athens, 15 th June 2010 SURVIVING THE STORMTHROUGH THROUGH COST FITNESS STRATEGIES & CUSTOMER SERVICE RATIONALIZATION Παρουσίαση & Σύνοψη Συμπερασμάτων των Ομάδων Εργασίας Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι κύριες επιπτώσεις της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Τεχνολογίες πληροφορικής Βασικά Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών (Β2Β και Β2C) Συστήματα ERP Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων - Αποθηκευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγηση στις Ξένες Αγορές. ΡΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αθήνα, Μάρτιος 2017

Τιμολόγηση στις Ξένες Αγορές. ΡΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αθήνα, Μάρτιος 2017 στις Ξένες Αγορές ΡΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αθήνα, Μάρτιος 2017 DK Consultants All rights reserved - 2016 1 Ορισμός «Tο ποσό των χρημάτων, το οποίο καταβάλλει ο αγοραστής στον πωλητή για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία,

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

«Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου»

«Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου» «Digi-Retail : Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου» Σκοπός του Προγράμματος Η δράση Digi-retail εντάσσεται σε μία ευρύτερη κατηγορία πρωτοβουλιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ «ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

ΑΡΘΡΟ «ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΑΡΘΡΟ «ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο ή ευρέως γνωστό ως e- commerce, είναι το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πελάτες και εταιρεία ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ, ΣΙΩΜΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΥ Ο εσωτερικός πελάτης και η «αλυσίδα αξίας» Ένας εγγυημένος τρόπος επίτευξης ικανοποίησης του πελάτη είναι αναμφίβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus

Pegasus ERP Start Up 738,00. Δυνατότητες Pegasus Pegasus ERP Start Up 738,00 Σε ποιούς απευθύνεται: Το Pegasus Erp Start up απευθύνεται στο 60 % τον εμπορικών επιχειρήσεων που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα στην μηχανοργάνωση της επιχείρησής τους. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Βασικές κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων Οι τέσσερις βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Αιτωλοακαρνανίας Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Ξάνθης www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος

Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2000 Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος / Παροχή της υπηρεσίας Μέτρηση ανάλυση και βελτίωση Εισαγωγή στα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η Silicontech ιδρύθηκε πρόσφατα (Νοέµβριο 2004) πραγµατοποιώντας το όραµα µιας ολοκληρωµένης οµάδας συνεργατών, ειδικευµένων στον τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Μετά από µια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικές δραστηριότητες και εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας

Επιχειρηµατικές δραστηριότητες και εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας Επιχειρηµατικές δραστηριότητες και εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας 1960s Demand Forecasting Purchasing Requirements Planning Production Planning Manufacturing Inventory Warehousing Materials Handling

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2004 Ιστορική Αναδρομή 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον

Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον Οι βασικές αλλαγές που επιδρούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον Παγκοσμιοποίηση Οικονομία της πληροφορίας Μετασχηματισμός της επιχείρησης Εμφάνιση της ψηφιακής επιχείρησης Παγκοσμιοποίηση Διοίκηση και έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που 1 Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που έχουμε, είναι ότι ζούμε σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών πολυκαταστημάτων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών πολυκαταστημάτων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών πολυκαταστημάτων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Είναι επιτακτική η ανάγκη για την κάθε επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις την τελευταία δεκαετία και η δυναμική ανάπτυξη που προκάλεσαν στις επιχειρήσεις, εισήγαγαν μια επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Στην ελληνική Φαρμακευτική Νομοθεσία υπάρχει αναφορά για την παρουσία φυσικών φαρμακείων στο διαδίκτυο. Από τη μια πλευρά δεν απαγορεύεται

Στην ελληνική Φαρμακευτική Νομοθεσία υπάρχει αναφορά για την παρουσία φυσικών φαρμακείων στο διαδίκτυο. Από τη μια πλευρά δεν απαγορεύεται Πωλήσεις μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα Στην ελληνική Φαρμακευτική Νομοθεσία υπάρχει αναφορά για την παρουσία φυσικών φαρμακείων στο διαδίκτυο. Από τη μια πλευρά δεν απαγορεύεται η παρουσία ενός φυσικού φαρμακείου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Εισαγωγικές Έννοιες

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Εισαγωγικές Έννοιες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Διδάσκων: Δρ. Νικόλαος Παναγιώτου Εισαγωγικές Έννοιες Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο)

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Ακαδ. Έτος 2014-15 e-tourism και internet Β. Φερεντίνος από την πλευρά της επιχείρησης ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Mega Trend No7: 4PL & LLPs

Mega Trend No7: 4PL & LLPs Mega Trend No7: 4PL & LLPs 151 24, MAROUSSI, - GREECE 1 Οι εταιρείες Διεθνώς επιλέγουν συνεργασίες με 3PL εταιρείες Results Logistics Cost Reduction 11% Inventory Cost Reduction 6% 2014 Study Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγικό Σημείωμα Ελληνικής Έκδοσης..............................................17 Εισαγωγικό σημείωμα................................................................ 19 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη Μετάβαση σε ένα Δυναμικό Μοντέλο Διοίκησης. Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (MSc)

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη Μετάβαση σε ένα Δυναμικό Μοντέλο Διοίκησης. Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (MSc) Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη Μετάβαση σε ένα Δυναμικό Μοντέλο Διοίκησης Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (MSc) Partner ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. Η θέση των επιχειρήσεων στη σημερινή οικονομική συγκυρία Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Μεταποίηση. ΝτουµήΠ. Α.

Επεξεργασία Μεταποίηση. ΝτουµήΠ. Α. Επεξεργασία Μεταποίηση ΝτουµήΠ. Α. 1 Επεξεργασία Μεταποίηση Ως επεξεργασία ή µεταποίηση ενός πρωτογενούς γεωργικού προϊόντος χαρακτηρίζεται το σύνολο των χειρισµών και επεµβάσεων µετά τη συγκοµιδή του,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές Έννοιες

Κεφάλαιο 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές Έννοιες Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων 1 Βασικές Έννοιες Πληροφοριακό Σύστημα Σκοπός Δεδομένα Πληροφορίες Αποφάσεις Στόχος Πληροφοριακές ανάγκες Στρατηγική πληροφόρηση 2 1 Ηεποχή της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

19_05_2016. Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα. End to End value added services for your Customer. Εξυπηρετώντας πολλαπλά σημεία λιανικής σε αστικό περιβάλλον

19_05_2016. Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα. End to End value added services for your Customer. Εξυπηρετώντας πολλαπλά σημεία λιανικής σε αστικό περιβάλλον End to End value added services for your Customer Εξυπηρετώντας πολλαπλά σημεία λιανικής σε αστικό περιβάλλον Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα Managing Partner 19_05_2016 Αποστολή Να προσφέρει στους πελάτες το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα σιωπούν για το τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά της

Στην Ελλάδα σιωπούν για το τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά της Στην Ελλάδα σιωπούν για το τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά της Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014 Ο Σπύρος Ολύµπιος είναι από τα πλέον καταξιωµένα στελέχη στον χώρο της Διοίκησης και της Βιοµηχανίας στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιχειρηματική Αξία των Ηλεκτρονικών Αγορών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Λιανεμπόριο

Η Επιχειρηματική Αξία των Ηλεκτρονικών Αγορών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Λιανεμπόριο ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΒ3: Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα Η Επιχειρηματική Αξία των Ηλεκτρονικών Αγορών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Λιανεμπόριο Λευτέρης Κιοσές

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Χατζηαργυρίου: «O ΔΕΔΔΗΕ καθοδηγεί τη μετάβαση σε μια έξυπνη αγορά ενέργειας»

Ν. Χατζηαργυρίου: «O ΔΕΔΔΗΕ καθοδηγεί τη μετάβαση σε μια έξυπνη αγορά ενέργειας» Ν. Χατζηαργυρίου: «O ΔΕΔΔΗΕ καθοδηγεί τη μετάβαση σε μια έξυπνη αγορά ενέργειας» Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την πρόσκληση και την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

1. Στρατηγικός Σχεδιασµός και Στόχοι για τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών.

1. Στρατηγικός Σχεδιασµός και Στόχοι για τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ Εισαγωγικό Σηµείωµα Ο Οργανισµός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ αµέσως µετά την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓAΝΩΣΗ / ΔΙΟIΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓHΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚEΣ EΝΝΟΙΕΣ. Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΡΓAΝΩΣΗ / ΔΙΟIΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓHΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚEΣ EΝΝΟΙΕΣ. Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓAΝΩΣΗ / ΔΙΟIΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓHΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚEΣ EΝΝΟΙΕΣ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων Η πολυπλοκότητα των αποφάσεων Αυξανόμενη πολυπλοκότητα λόγω: Ταχύτητας αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Το εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων Το εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων Δρ Αντώνης Λιβιεράτος 1. Εισαγωγή Προς μια νέα θεώρηση Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 αναπτύχθηκαν κυρίως θεωρίες που συνέδεαν την στρατηγική με το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού :

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : Επιχειρηµατική Καθοδήγηση για την Βιωσιµότητα των Αγροτικών Επιχειρήσεων & Προοπτικές Αρωµατικών-Φαρµακευτικών και Ενεργειακών φυτών» Ανάλυση της Απόδοσης της

Διαβάστε περισσότερα

One stop, integrated logistics services

One stop, integrated logistics services One stop, integrated logistics services by Teleresponse Α.Ε. 1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Teleresponse Α.Ε. Ιδρύθηκε το 1996 Ειδικεύεται στην εξυπηρέτηση πελατών τρίτων Προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μιας στάσης Κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Σαµπράκος Παναγιώτης ικαίος Γιώργος Γιαννής Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονοµικός Επιστήµονας Λέκτορας Πανεπιστήµιο Πειραιά Eletson Corporation

Ευάγγελος Σαµπράκος Παναγιώτης ικαίος Γιώργος Γιαννής Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονοµικός Επιστήµονας Λέκτορας Πανεπιστήµιο Πειραιά Eletson Corporation Η χρήση των ηλεκτρονικών µέσων πληροφόρησης προς µία οικονοµικότερη διαχείριση του συστήµατος εµπορευµατικών µεταφορών. Ευάγγελος Σαµπράκος Παναγιώτης ικαίος Γιώργος Γιαννής Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονοµικός

Διαβάστε περισσότερα

Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ

Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Εξέταση των υποσυστημάτων που σχετίζονται με πωλήσεις και μάρκετινγκ Κατανόηση των διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρηματικών διαδικασιών στα υποσυστήματα αυτά Μελέτη Περίπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Όχι. e-marketing & e-advertising. ωφέλειες. Παραδοσιακό Μάρκετινγκ. Νέες Τεχνολογίες. e-marketing. αγοράζουν

Όχι. e-marketing & e-advertising. ωφέλειες. Παραδοσιακό Μάρκετινγκ. Νέες Τεχνολογίες. e-marketing. αγοράζουν & e-advertising Προώθηση και επικοινωνία στον τουρισµό, µε την χρήση νέων τεχνολογιών ρ.. Ευάγγελος Χρήστου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Αγοράζουν οι καταναλωτές τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες; ΠάνταΌχι! αγοράζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 6 Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού Κεφάλαιο 6 Σχεδιασμός και Έλεγχος της Αλυσίδας Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ αποσαφήνιση διαδικασιών σχεδιασμού και υλοποίησης ροής υλικών μέσα σε μία κεντρική επιχείρηση και ανάμεσα σε εταίρους μιας αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μάρκετινγκ Στρατηγική Συστήµατος ιανοµής

ιοίκηση Μάρκετινγκ Στρατηγική Συστήµατος ιανοµής ιοίκηση Μάρκετινγκ Στρατηγική Συστήµατος ιανοµής ρ. Παναγιώτης Μπάλλας E-mail: ballas@staff.teicrete.gr Μοντέλο δικτύου πωλήσεων (από το βιβλίο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για δηλώσεις συμμετοχής και Πληροφορίες: Τηλ.: ,

Για δηλώσεις συμμετοχής και Πληροφορίες: Τηλ.: , Η Εκπαίδευση του Φαρμακοποιού και της Ομάδας του σε δύσκολους καιρούς Η αγορά του φαρμακείου αλλάζει δραματικά. Είναι κοινή συνείδηση ότι οι φαρμακοποιοί, βρίσκονται αφενός προ μέτρων που θα μειώσουν αισθητά

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(ELTRUN) Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν χρήσιμο ε εργαλείο διευκόλυνσης των εταιρικών συναλλαγών εξελίσσονται οι Σ ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), σύμφωνα με έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Τα ερωτήματα που αναφύονται είναι: Επιχειρηματική Ιδέα Λογιστικά Φορολογικά

Τεχνολογία Τα ερωτήματα που αναφύονται είναι: Επιχειρηματική Ιδέα Λογιστικά Φορολογικά Τεχνολογία Τα ερωτήματα που αναφύονται είναι: Επιχειρηματική Ιδέα Λογιστικά Φορολογικά + Credit Know-how Ανθρώπινο Δυναμικό Λειτουργία παραγωγής, αποθήκευσης, διεκπεραίωσης 1 ? One stop, integrated logistics

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Συστήµατα ERP Χρησιµότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ CRM ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΝΤΑΣΤΕΡΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ CRM ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΝΤΑΣΤΕΡΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ CRM ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΝΤΑΣΤΕΡΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :ΜΑΡΙΑ Ι. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΣΕΙΡΑ:12 Α.Μ.:114120 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Φαρμακοποιός ΜΒΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Φαρμακοποιός ΜΒΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Φαρμακοποιός ΜΒΑ 1 Δραστηριότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας 2 O φαρμακευτικός κλάδος παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1 Δραστηριότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας 2 O φαρμακευτικός κλάδος παρουσιάζει κάποιες

Διαβάστε περισσότερα