ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

2 Πίνακας περιεχομένων ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Προληπτικά μέτρα ασφάλειας Εισαγωγή Κατά τη χρήση Σύμβολα Οδηγίες Μηχανισμοί προστασίας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εξοικείωση με το όργανο Οθόνη LCD Πληκτρολόγιο Περιστροφικός διακόπτης Ακροδέκτες Αξεσουάρ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γενικές λειτουργίες Λειτουργία ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Λειτουργία χειροκίνητης και αυτόματης επιλογής περιοχής μετρήσεων Εξοικονόμηση μπαταρίας Λειτουργία μέτρησης σχετικής τιμής... 12

3 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 3.2 Λειτουργίες μέτρησης Μέτρηση τάσης εναλλασσόμενου και συνεχούς ρεύματος Μέτρηση αντίστασης Δοκιμή διόδου Έλεγχος ηλεκτρικής συνέχειας Μέτρηση χωρητικότητας Μέτρηση συχνότητας Μέτρηση θερμοκρασίας Μέτρηση ρεύματος ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Γενικά χαρακτηριστικά Προδιαγραφές μέτρησης Τάση Συχνότητα Αντίσταση Δοκιμή διόδου Έλεγχος ηλεκτρικής συνέχειας Χωρητικότητα Θερμοκρασία Ρεύμα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Γενική συντήρηση Αντικατάσταση ασφάλειας Αντικατάσταση μπαταριών... 26

4

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Αυτή το όργανο είναι σύμφωνο με το πρότυπα IEC ), ΚΑΤ. ΙΙ 1000V και ΚΑΤ. ΙΙΙ 600V για την υπέρταση. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές. Για να επιτύχετε τη βέλτιστη απόδοση αυτού του οργάνου, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και τηρήστε τις λεπτομερείς προφυλάξεις για την ασφάλεια. Τα διεθνή σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο πολύμετρο και αυτό το εγχειρίδιο επεξηγούνται στο κεφάλαιο Προφυλάξεις και μέτρα ασφάλειας Εισαγωγή * Η κατηγορία μέτρησης III αφορά στις μετρήσεις που εκτελούνται στην εγκατάσταση του κτιρίου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παραδείγματα είναι οι μετρήσεις σε πίνακες διανομής, ασφαλειοδιακόπτες, συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων, ζυγούς, κουτιά διακλάδωσης, διακόπτες, ρευματοδότες σε σταθερή εγκατάσταση, και εξοπλισμός για βιομηχανική χρήση και άλλος εξοπλισμός, για παράδειγμα, κινητήρες σταθερής θέσης σε μόνιμη σύνδεση με την σταθερή εγκατάσταση. * Η κατηγορία μέτρησης II αφορά σε μετρήσεις που εκτελούνται σε κυκλώματα που συνδέονται απευθείας με την εγκατάσταση χαμηλής τάσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παραδείγματα είναι οι μετρήσεις σε οικιακές συσκευές, φορητά εργαλεία και παρόμοιο εξοπλισμό. * Η κατηγορία μέτρησης Ι αφορά σε μετρήσεις που εκτελούνται σε κυκλώματα που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με το δίκτυο ρεύματος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παραδείγματα είναι οι μετρήσεις σε κυκλώματα που δεν προέρχονται από το δίκτυο ρεύματος, και κυκλώματα που προέρχονται από το δίκτυο ρεύματος με ειδική προστασία(εσωτερικά). Στην τελευταία περίπτωση, οι μεταβατικές τάσεις είναι μεταβλητές και, για το λόγο αυτό, πρέπει να γίνεται γνωστή στο χρήστη η ικανότητα αντοχής σε μεταβατικές τάσεις. * Κατά τη χρήση του πολύμετρου, ο χρήστης πρέπει να τηρήσει όλους τους συνήθεις κανόνες για την ασφάλεια που αφορούν στα εξής: προστασία έναντι των κινδύνων του ηλεκτρικού ρεύματος. προστασία του πολύμετρου από μη ενδεδειγμένη χρήση. * Για την ασφάλειά σας, χρησιμοποιείτε μόνο τους ακροδέκτες δοκιμής που παρέχονται με το όργανο. Πριν τη χρήση, ελέγξτε ότι είναι σε καλή κατάσταση. 1

6 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Κατά τη χρήση * Εάν το πολύμετρο χρησιμοποιείται κοντά σε εξοπλισμό που παράγει θόρυβο, σημειώστε ότι η ένδειξη μπορεί να καταστεί ασταθής ή να υποδεικνύει μεγάλα σφάλματα. * Μην χρησιμοποιείτε το πολύμετρο ή τους ακροδέκτες δοκιμής εάν εμφανίζουν ενδείξεις ζημιάς. Χρησιμοποιείτε το πολύμετρο, μόνο όπως ορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, διαφορετικά η προστασία που παρέχεται από το πολύμετρο ενδέχεται να υποβαθμιστεί. * Επιδεικνύετε μεγάλη προσοχή κατά την εργασία κοντά σε γυμνούς αγωγούς ή ζυγούς. * Μην χειρίζεστε το πολύμετρο κοντά σε εκρηκτικά αέρια, ατμούς ή σκόνη. * Επαληθεύστε τη λειτουργία του πολύμετρου μετρώντας μια γνωστή τάση.. Μην χρησιμοποιείτε το πολύμετρο, εάν δεν λειτουργεί κανονικά. Η προστασία μπορεί να έχει υποβαθμιστεί. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητήστε την τεχνική συντήρηση του πολύμετρου. * Χρησιμοποιήστε κατάλληλους ακροδέκτες, λειτουργία και περιοχή μετρήσεων για τις μετρήσεις σας. * Όταν η περιοχή τιμών της τιμής προς μέτρηση δεν είναι γνωστή, ελέγξτε ότι η περιοχή τιμών που ορίζεται αρχικά στο πολύμετρο είναι η υψηλότερη δυνατή ή, όπου αυτό είναι δυνατόν, επιλέξτε τη λειτουργία αυτόματης επιλογής περιοχής μέτρησης. * Για την αποφυγή ζημιάς στο όργανο, μην υπερβαίνετε τα μέγιστα όρια των τιμών εισόδου υποδεικνύονται στους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών. * Όταν το πολύμετρο συνδέεται στο κύκλωμα προς μέτρηση, μην αγγίζετε τους μη χρησιμοποιούμενους ακροδέκτες. * Επιδείξτε προσοχή κατά την εργασία με τάσεις άνω των 60Vdc ή 30Vac rms. Αυτές οι τάσεις ενέχουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. * Κατά τη χρήση των ακροδεκτών, διατηρείτε τα δάκτυλά σας πίσω από τα προστατευτικά δακτύλων. * Κατά τη δημιουργία συνδέσεων, συνδέστε τον κοινό ακροδέκτη δοκιμής πριν τη σύνδεση του ακροδέκτη δοκιμής υπό τάση. Κατά την αποσύνδεση, αποσυνδέστε τον ακροδέκτη δοκιμής υπό τάση προτού αποσυνδέσετε τον κοινό ακροδέκτη δοκιμής. * Πριν την αλλαγή λειτουργιών, αποσυνδέστε τους ακροδέκτες δοκιμής από το κύκλωμα υπό δοκιμή. * Για όλες τις λειτουργίες συνεχούς ρεύματος, συμπεριλαμβανομένης της χειροκίνητης ή αυτόματης επιλογής περιοχής μετρήσεων, και για την αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας λόγω πιθανών λανθασμένων ενδείξεων, επαληθεύστε την παρουσία πιθανών τάσεων εναλλασσόμενου ρεύματος χρησιμοποιώντας πρώτα τη λειτουργία εναλλασσόμενου ρεύματος. Στη συνέχεια, επιλέξτε μια περιοχή μέτρησης τάσης συνεχούς ρεύματος ίση ή μεγαλύτερη με την περιοχή μέτρησης εναλλασσόμενου ρεύματος. * Αποσυνδέετε την τροφοδοσία του κυκλώματος και εκφορτίζετε όλους τους πυκνωτές υψηλής τάσης, πριν τη δοκιμή της αντίστασης, ηλεκτρικής συνέχειας διόδου ή χωρητικότητας. Μην εκτελείτε μετρήσεις αντίστασης ή ηλεκτρικής συνέχειας σε κυκλώματα υπό τάση. 2

7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ * Πριν τη μέτρηση ρεύματος, ελέγξτε την ασφάλεια του πολύμετρου και απενεργοποιήστε την τροφοδοσία στο κύκλωμα, προτού συνδέσετε το πολύμετρο στο κύκλωμα. * Κατά την εκτέλεση επισκευών σε τηλεοράσεις ή κατά τη μέτρηση σε κυκλώματα μεταγωγής ισχύος, να θυμάστε πάντα ότι ενδέχεται να εμφανίζονται παλμοί υψηλής συχνότητας τάσης στα άκρα δοκιμής που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο πολύμετρο. Η χρήση φίλτρου τηλεόρασης εξασθενίζει τέτοιου είδους παλμούς. * Χρησιμοποιήστε τρεις μπαταρίες AAA, τοποθετημένες σωστά στη θήκη μπαταριών του πολύμετρου, για την τροφοδοσία του. * Αντικαταστήστε τη μπαταρία, μόλις εμφανιστεί η ένδειξη μπαταρίας ( ). Με χαμηλή στάθμη μπαταρίας, το πολύμετρο μπορεί να δώσει λανθασμένες ενδείξεις που μπορούν να οδηγήσουν σε ηλεκτροπληξία και τραυματισμό. * Μην μετράτε τάσεις άνω των 600V σε εγκαταστάσεις κατηγορίας ΙΙΙ, ή 1000V σε εγκαταστάσεις κατηγορίας ΙΙ. * Στη λειτουργία REL (Σχετική τιμή) εμφανίζεται το σύμβολο REL Δ. Θα πρέπει να επιδείξετε προσοχή επειδή ενδέχεται να υπάρχει επικίνδυνη τάση. * Μη χρησιμοποιείτε το πολύμετρο όταν έχει αφαιρεθεί το περίβλημα (ή μέρος του περιβλήματος) Σύμβολα: Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο και στο όργανο: Προσοχή: ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών. Εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε ζημία της συσκευής ή των εξαρτημάτων της. ~ AC (Εναλλασσόμενο ρεύμα) DC (Συνεχές ρεύμα) AC ή DC Γείωση Διπλής μόνωσης Ασφάλεια Σύμφωνο με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3

8 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγίες * Αφαιρέστε τους ακροδέκτες δοκιμής από το πολύμετρο προτού ανοίξετε το κάλυμμα μπαταριών στο περίβλημα του πολύμετρου. * Κατά την τεχνική συντήρηση του πολύμετρου, χρησιμοποιείτε μόνο τα καθορισμένα ανταλλακτικά. * Προτού ανοίξετε το όργανο, αποσυνδέετε πάντα όλες τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και διασφαλίστε ότι δεν είστε οι ίδιοι φορτισμένοι με στατικό ηλεκτρισμό που θα μπορούσε να καταστρέψει τα εσωτερικά εξαρτήματα. * Κάθε εργασία προσαρμογής, συντήρησης ή επισκευής που εκτελείται στο πολύμετρο υπό τάση, πρέπει να εκτελείται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και αφού ληφθούν υπόψη οι οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο. * "Κατάλληλα εκπαιδευμένο πρόσωπο" είναι τα πρόσωπα που είναι εξοικειωμένα με την εγκατάσταση, κατασκευή και λειτουργία του εξοπλισμού και τους κινδύνους που εμπλέκονται. Αυτά τα πρόσωπα είναι εκπαιδευμένα και εξουσιοδοτημένα να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν τα κυκλώματα και τον εξοπλισμό, σύμφωνα με καθιερωμένες πρακτικές. * Υπενθυμίζεται ότι όταν το όργανο είναι ανοικτό ορισμένοι εσωτερικοί πυκνωτές μπορεί να διατηρούν επικίνδυνο δυναμικό, ακόμη και μετά την απενεργοποίηση του οργάνου. * Εάν παρατηρηθούν σφάλματα ή αντικανονική λειτουργία, απομακρύνετε το όργανο από τη χρήση και διασφαλίστε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι να ελεγχθεί. * Εάν το πολύμετρο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία και μην αποθηκεύσετε το πολύμετρο σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία. 1.2 Μηχανισμοί προστασίας Αυτή η συσκευή διαθέτει διάφορους μηχανισμούς προστασίας: * Προστασία βαρίστορ για τον περιορισμό μεταβατικών ρευμάτων άνω των 1000V στον ακροδέκτη VΩ. * Μια αντίσταση PTC (θετικού συντελεστή θερμοκρασίας) προστατεύει από μόνιμες υπερτάσεις μέχρι 1000V κατά τη διάρκεια της μέτρησης αντίστασης, χωρητικότητας, θερμοκρασίας, ηλεκτρικής συνέχειας και τη δοκιμή διόδου. Η επιλεγμένη λειτουργία ή περιοχή μέτρησης δεν είναι κατάλληλη για τον κόκκινο ακροδέκτη δοκιμής που τοποθετήθηκε. Αφαιρέστε τον κόκκινο ακροδέκτη δοκιμής και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία ή την περιοχή μετρήσεων 4

9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.1 Εξοικείωση με το όργανο 1 Οθόνη LCD 2 Πληκτρολόγιο 3 Περιστροφικός διακόπτης 4 Ακροδέκτες 5 Κάλυμμα μπαταριών 5

10 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2.2 Οθόνη LCD Ανατρέξτε στον Πίνακα 1 για πληροφορίες σχετικά με την οθόνη LCD. Εικόνα 1. Οθόνη 6

11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πίνακας 1. Σύμβολα οθόνης Αριθμός Σύμβολο Σημασία 1 Χαμηλή στάθμη μπαταρίας. Προειδοποίηση: Για την αποφυγή εσφαλμένων ενδείξεων που μπορούν να οδηγήσουν σε πιθανή ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό, αντικαταστήστε τη μπαταρία, μόλις εμφανιστεί η ένδειξη μπαταρίας. 2 - Υποδεικνύει αρνητική ένδειξη. 3 AC Ένδειξη τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος ή έντασης εναλασσόμενου ρεύματος. Η τάση και η ένταση εναλλασσόμενου ρεύματος εμφανίζεται ως ο μέσος όρος της απόλυτης τιμής της εισόδου, βαθμονομημένη ώστε να υποδεικνύει την ισοδύναμη τιμή RMS ενός ημιτονοειδούς κύματος. 4 DC Ένδειξη τάσης ή έντασης συνεχούς ρεύματος. 5 AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) Το πολύμετρο βρίσκεται στη λειτουργία αυτόματης επιλογής περιοχής μετρήσεων, στην οποία το πολύμετρο επιλέγει αυτόματα την περιοχή μετρήσεων με την καλύτερη ανάλυση. 6 Το πολύμετρο βρίσκεται σε λειτουργία δοκιμής διόδου 7 Το πολύμετρο βρίσκεται σε λειτουργία δοκιμής ηλεκτρικής συνέχειας. 8 DATA-H (Διατήρηση δεδομένων) Το πολύμετρο βρίσκεται σε λειτουργία διατήρησης δεδομένων 9 REL Δ Το πολύμετρο βρίσκεται σε λειτουργία μέτρησης σχετικής τιμής 10 C C : Κλίμακα Κελσίου. Η μονάδα της θερμοκρασίας. 11 V, mv Α, ma, μα Ω, kω, MΩ V: Volt. Μονάδα τάσης. mv: Millivolt. 1x10-3 ή 0,001 volts. A: Ampere (amps). Μονάδα έντασης ρεύματος. ma: Milliamp. 1x10-3 ή 0,001 Αμπέρ. μα: Microamp. 1x10-6 ή 0, Αμπέρ Ω: Ohm. Μονάδα αντίστασης. kω: Kilohm. 1x10 3 ή 1000 ohms. MΩ: Megohm.. 1x10 6 ή ohms. 7

12 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Πίνακας 1. Σύμβολα οθόνης (συνέχεια) Αριθμός Σύμβολο Σημασία 11 (συνέχεια) % %: Τοις εκατό. Η μονάδα του Κύκλου λειτουργίας. Hz, khz, MHz nf Hz: Hertz. Η μονάδα της συχνότητας σε κύκλους / δευτερόλεπτο. KHz: Kilohertz. 1 x10 3 ή 1000 hertz. MHz: Meghertz. 1x10 6 ή Hertz. F: Farad. Μονάδα χωρητικότητας. μf: Microfarad.1x10-6 ή 0, farads. nf: Nanofarad. 1x10-9 ή 0, farads. 12 Η είσοδος είναι πολύ μεγάλη για την επιλεγμένη περιοχή μέτρησης. 2.3 Πληκτρολόγιο Ανατρέξτε στον Πίνακα 2 για πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του πληκτρολογίου. Ο (ΚΙΤΡΙΝΟ) 8 Πίνακας 2. Πληκτρολόγιο Πλήκτρο Λειτουργία Εκτελούμενη λειτουργία HOLD (Διατήρηση τιμών) ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ REL Hz % Ω A ma μa Επιλογή ενεργοποίησης Οποιαδήποτε θέση του διακόπτη V, V, Ω, Α, ma και μα. Οποιαδήποτε θέση του διακόπτη V~, A, ma και μa. Εναλλάσσει μεταξύ της μέτρησης αντίστασης, της δοκιμής διόδου και του ελέγχου ηλεκτρικής συνέχειας. Εναλλαγή μεταξύ έντασης συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος. Απενεργοποιεί την λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Πατήστε HOLD (Διατήρηση) για να εισέλθετε στην και να εξέλθετε από την λειτουργία Διατήρησης δεδομένων. 1. Πατήστε RANGE (Περιοχή μετρήσεων) για να μεταβείτε στη λειτουργία χειροκίνητης επιλογής περιοχής μετρήσεων. 2. Πατήστε RANGE (Περιοχή μετρήσεων) για εναλλαγή μεταξύ των περιοχών μετρήσεων που διατίθενται στην επιλεγμένη λειτουργία. 3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το RANGE (Περιοχή μετρήσεων) για 2 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στην αυτόματη επιλογή περιοχής μετρήσεων. Πατήστε REL (Σχετική τιμή) για να εισέλθετε στην και να εξέλθετε από την λειτουργία μέτρησης Σχετικής τιμής. 1 Πατήστε για να ξεκινήσει το μετρητή συχνότητας. 2 Πατήστε ξανά για να εισέλθετε στη λειτουργία μέτρησης κύκλου λειτουργίας (συντελεστής λειτουργίας). 3 Πατήστε ξανά για να βγείτε από τη λειτουργία μετρητή συχνότητας.

13 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.4 Περιστροφικός διακόπτης Ανατρέξτε στον Πίνακα 3 για πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις του περιστροφικού διακόπτη. Πίνακας 3. Θέσεις περιστροφικού διακόπτη Θέση διακόπτη Λειτουργία Σελίδα V ~ Μέτρηση τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος 13 V Μέτρηση τάσης συνεχούς ρεύματος 13 mv Μέτρησης millivolt συνεχούς ρεύματος 13 Ω Μέτρηση αντίστασης / Δοκιμή διόδου / Έλεγχος ηλεκτρικής συνέχειας 14,15,16 Μέτρηση χωρητικότητας 17 A Μέτρηση έντασης συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος από 0,01A έως 10,00A. 19 ma Μετρήσεις έντασης συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος από 0,01mA έως 400mA. 19 μa Μετρήσεις έντασης συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος από 0,1μA έως 4000μA. 19 C Μέτρηση θερμοκρασίας Ακροδέκτες Ανατρέξτε στον Πίνακα 4 για πληροφορίες σχετικά με τους ακροδέκτες. Πίνακας 4. Ακροδέκτες Ακροδέκτης COM (ΚΟΙΝΟΣ) V Ω C μa/ma A Περιγραφή Ακροδέκτης που λαμβάνει τον μαύρο ακροδέκτη δοκιμής ως κοινή αναφορά. Ακροδέκτης που λαμβάνει τον κόκκινο ακροδέκτη δοκιμής για μετρήσεις τάσης, αντίστασης, χωρητικότητας, συχνότητας, θερμοκρασίας, διόδου και ηλεκτρικής συνέχειας. Ακροδέκτης που λαμβάνει τον κόκκινο ακροδέκτη δοκιμής για μετρήσεις μ, ma και συχνότητας. Ακροδέκτης που λαμβάνει τον κόκκινο ακροδέκτη δοκιμής για μετρήσεις 4Α, 10Α και συχνότητας. 9

14 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2.6 Αξεσουάρ Παραδίδεται με το πολύμετρο: Εγχειρίδιο χρήσης... Ένα τεμάχιο Ακροδέκτες δοκιμής... Ένα τεμάχιο Θήκη μεταφοράς... Ένα τεμάχιο Θερμοστοιχείο ενίσχυσης τύπου "K"... Ένα τεμάχιο Υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών... Ένα τεμάχιο 10

15 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.1 Γενικές λειτουργίες Λειτουργία ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η λειτουργία Διατήρησης δεδομένων αναγκάζει το πολύμετρο να σταματήσει την ενημέρωση της ένδειξης. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας Διατήρησης δεδομένων στη λειτουργία αυτόματης επιλογής περιοχής μέτρησης θέτει το πολύμετρο σε λειτουργία χειροκίνητης επιλογής περιοχής μέτρησης, αλλά η περιοχή πλήρους κλίμακας παραμένει η ίδια. Η λειτουργία Διατήρησης δεδομένων μπορεί να ακυρωθεί με την αλλαγή της λειτουργίας μέτρησης, πατώντας το πλήκτρο RANGE (Περιοχή μέτρησης) ή πατώντας ξανά το πλήκτρο HOLD (Διατήρηση δεδομένων). Για να εισέλθετε στην και να εξέλθετε από την λειτουργία Διατήρησης δεδομένων: 1. Πατήστε το πλήκτρο HOLD (Διατήρηση δεδομένων) (σύντομο πάτημα). Σταθεροποιεί την ένδειξη οθόνης στην τρέχουσα τιμή και εμφανίζεται η ένδειξη DATA-H. 2. Εάν πατήσετε για σύντομο διάστημα ξανά, το πολύμετρο θα επιστρέψει στην κανονική λειτουργία του Λειτουργία χειροκίνητης και αυτόματης επιλογής περιοχής μετρήσεων Το πολύμετρο διαθέτει τόσο χειροκίνητη, όσο και αυτόματη επιλογή περιοχής μετρήσεων. * Στη λειτουργία Αυτόματης επιλογής περιοχής μετρήσεων, το πολύμετρο επιλέγει την καλύτερη περιοχή μετρήσεων για την είσοδο που ανιχνεύθηκε. Αυτό σας επιτρέπει να αλλάξετε σημεία δοκιμής χωρίς να χρειάζεται να επαναφέρετε την περιοχή μετρήσεων. * Στη λειτουργία χειροκίνητης επιλογής περιοχής μετρήσεων, μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή μετρήσεων. Αυτό σας επιτρέπει να παρακάμψετε την αυτόματη επιλογή περιοχής μετρήσεων και να ασφαλίσετε το πολύμετρο σε μια συγκεκριμένη περιοχή μετρήσεων. * Το πολύμετρο ως προεπιλογή επανέρχεται στη λειτουργία αυτόματης επιλογής περιοχής μετρήσεων για τις λειτουργίες μέτρησης που έχουν περισσότερες από μία περιοχές μετρήσεων. Όταν το πολύμετρο βρίσκεται σε λειτουργία αυτόματης επιλογής περιοχής μετρήσεων, εμφανίζεται η ένδειξη AUTO. Για να εισέλθετε στην και να εξέλθετε από την λειτουργία χειροκίνητης επιλογής περιοχής μετρήσεων: 1. Πατήστε το πλήκτρο RANGE (Περιοχή μετρήσεων). Το πολύμετρο εισέρχεται στη λειτουργία χειροκίνητης επιλογής περιοχής μετρήσεων. Η ένδειξη AUTO σβήνει. Κάθε πάτημα του πλήκτρου RANGE (Περιοχή μετρήσεων) αυξάνει την περιοχή μετρήσεων. Όταν επιτευχθεί η υψηλότερη περιοχή μετρήσεων, το πολύμετρο επιστρέφει στη χαμηλότερη περιοχή μετρήσεων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αλλάξετε χειροκίνητα την περιοχή μετρήσεων μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας Διατήρησης δεδομένων, το πολύμετρο θα εξέλθει από αυτή τη λειτουργία. 11

16 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2. Για να εξέλθετε από τη λειτουργία χειροκίνητης επιλογής περιοχής μετρήσεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο RANGE (Περιοχή μετρήσεων) για δύο δευτερόλεπτα. Το πολύμετρο επανέρχεται στη λειτουργία αυτόματης επιλογής περιοχής μετρήσεων και εμφανίζεται η ένδειξη AUTO Εξοικονόμηση μπαταρίας Το πολύμετρο εισέρχεται σε "κατάσταση αναμονής" και σβήνει την οθόνη, εάν το πολύμετρο είναι σε λειτουργία, αλλά δεν χρησιμοποιηθεί για 30 λεπτά. Πατήστε το πλήκτρο HOLD (Διατήρηση δεδομένων) ή περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να επαναφέρετε το πολύμετρο. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αναμονής, κρατήστε πατημένο το κίτρινο πλήκτρο ενώ ενεργοποιείτε το πολύμετρο Λειτουργία μέτρησης σχετικής τιμής Το πολύμετρο θα εμφανίσει τη μέτρηση σχετικής τιμής για όλες τις λειτουργίες εκτός από τη μέτρηση συχνότητας. Για να εισέλθετε στην και να εξέλθετε από τη λειτουργία σχετικής μέτρησης: 1. Με το πολύμετρο στην επιθυμητή λειτουργία, φέρτε σε επαφή τους ακροδέκτες με το κύκλωμα στο οποίο θέλετε να βασίζονται οι μελλοντικές μετρήσεις. 2. Πατήστε το πλήκτρο REL (Σχετική τιμή) για να αποθηκεύσετε τη μετρημένη τιμή και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μέτρησης σχετικής τιμής. Θα εμφανιστεί η διαφορά μεταξύ της τιμής αναφοράς και τις επακόλουθης ένδειξης. 3. Πατήστε το πλήκτρο REL (Σχετική τιμή) για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε το πολύμετρο σε κανονική λειτουργία. 12

17 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.2 Λειτουργίες μέτρησης Μέτρηση τάσης εναλλασσόμενου και συνεχούς ρεύματος Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή/και ζημίας του οργάνου, μην επιχειρείτε μετρήσεις τάσης που ενδέχεται να υπερβαίνουν τα 1000Vdc ή 1000Vac rms. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή/και ζημίας του οργάνου, μην εφαρμόζετε περισσότερα από 1000Vdc ή 1000Vac rms μεταξύ του κοινού ακροδέκτη και του ακροδέκτη γείωσης. Η τάση είναι η διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων. Η πολικότητα της τάσης AC (εναλλασσόμενου ρεύματος) μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου. Η πολικότητα της τάσης dc (συνεχούς ρεύματος) παραμένει σταθερή. Οι περιοχές μετρήσεων τάσης του πολύμετρου είναι 400,0mV, 4.000V, 40,00V, 400,0V και 1000V. (Η περιοχή μέτρησης τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος 400,0mV διατίθεται μόνο στη λειτουργία χειροκίνητης επιλογής περιοχής μέτρησης). Για τη μέτρηση τάσης εναλλασσόμενου ή συνεχόμενου ρεύματος (ρυθμίστε και συνδέστε το πολύμετρο όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 2): 1. Ρυθμίστε τον περιστροφικό διακόπτη στην περιοχή μετρήσεων DCV, ACV ή DCmV. 2. Συνδέστε το μαύρο και τον κόκκινο ακροδέκτη δοκιμής στους ακροδέκτες COM και V, αντίστοιχα. 3. Συνδέστε τους ακροδέκτες δοκιμής στο κύκλωμα υπό μέτρηση 4. Δείτε την τιμή στην οθόνη. Η πολικότητα της σύνδεσης του κόκκινου ακροδέκτη δοκιμής υποδεικνύεται στην οθόνη κατά την εκτέλεση μετρήσεων DCV. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να προκύψουν ασταθείς ενδείξεις, ιδιαίτερα στην περιοχή μετρήσεων των 400mV, ακόμα κι αν δεν έχετε τοποθετήσει τους ακροδέκτες δοκιμής στους ακροδέκτες εισόδου. Σε αυτή την περίπτωση, αν υπάρχει υποψία για εσφαλμένη ένδειξη, βραχυκυκλώστε τον ακροδέκτη V και τον ακροδέκτη COM, και βεβαιωθείτε ότι η οθόνη μηδενίζει. Για μεγαλύτερη ακρίβεια κατά τη μέτρηση της αντιστάθμισης συνεχούς ρεύματος σε μια τάση εναλλασσόμενου ρεύματος, μετρήστε την τάση εναλλασσόμενου ρεύματος πρώτη. Σημειώστε την περιοχή της τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε χειροκίνητα μια περιοχή μέτρησης τάσης συνεχούς ρεύματος ίσης προς ή μεγαλύτερης από το εύρος του εναλλασσόμενου ρεύματος. Αυτό βελτιώνει την ακρίβεια της μέτρησης συνεχούς μέτρησης, διασφαλίζοντας ότι τα κυκλώματα προστασίας εισόδου δεν ενεργοποιούνται. Εικόνα 2. Μέτρηση τάσης εναλλασσόμενου και συνεχούς ρεύματος 13

18 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μέτρηση αντίστασης Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή/και ζημίας του οργάνου, αποσυνδέστε την τροφοδοσία του κυκλώματος και εκφορτίστε όλους τους πυκνωτές υψηλής τάσης πριν τη μέτρηση της αντίστασης. Αντίσταση είναι η αντίθεση στη ροή του ρεύματος. Η μονάδα μέτρησης της αντίστασης είναι το ohm (Ω). Το πολύμετρο μετρά την αντίσταση στέλνοντας ένα μικρό ρεύμα μέσω του κυκλώματος. Επειδή αυτό το ρεύμα ρέει μέσω όλων των πιθανών διαδρομών μεταξύ των ακροδεκτών, μια ένδειξη αντίστασης εντός του κυκλώματος αναπαριστά τη συνολική αντίσταση όλων των διαδρομών μεταξύ των ακροδεκτών. Οι περιοχές μέτρησης αντίστασης του πολύμετρου είναι 400,0Ω, 4.000kΩ, 40,00kΩ, 400,0kΩ, 4.000MΩ και 40,00MΩ. Για τη μέτρηση της αντίστασης (ρυθμίστε το πολύμετρο, όπως φαίνεται στην εικόνα 3): 1. Ρυθμίστε τον περιστροφικό διακόπτη στην περιοχή μετρήσεων Ω. 2. Συνδέστε το μαύρο και τον κόκκινο ακροδέκτη δοκιμής στους ακροδέκτες COM και VΩ, αντίστοιχα. 3. Συνδέστε τους ακροδέκτες δοκιμής στο κύκλωμα υπό μέτρηση και διαβάστε την τιμή στην οθόνη. Μερικές συμβουλές για τη μέτρηση της αντίστασης: Η μετρούμενη τιμή μιας αντίστασης σε ένα κύκλωμα είναι συχνά διαφορετική από την ονομαστική τιμή της αντίστασης. Αυτό συμβαίνει επειδή το ρεύμα δοκιμής του πολύμετρου ρέει μέσα από όλες τις δυνατές διαδρομές μεταξύ των άκρων του ακροδέκτη. Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση της χαμηλής αντίστασης, βραχυκυκλώστε τους ακροδέκτες δοκιμής πριν από τη μέτρηση και κρατήστε την αντίσταση του ακροδέκτη δοκιμής στη μνήμη σας. Αυτό είναι απαραίτητο για να αφαιρέσετε την αντίσταση των ακροδεκτών δοκιμής. Η λειτουργία αντίστασης μπορεί να δημιουργήσει αρκετή τάση ώστε να δημιουργήσει ορθή πόλωση στη δίοδο σιλικόνης ή τις διασταυρώσεις των τρανζίστορ, καθιστώντας τα αγώγιμα. Για να αποφευχθεί αυτό, μην χρησιμοποιείτε την περιοχή μετρήσεων 40MΩ για μετρήσεις αντίστασης μέσα στο κύκλωμα. Στην περιοχή μέτρησης 40MΩ, το πολύμετρο μπορεί να χρειαστεί μερικά δευτερόλεπτα για να σταθεροποιήσει την ένδειξη. Αυτό είναι φυσιολογικό στη μέτρηση υψηλής τιμής αντίστασης. Όταν η είσοδος δεν έχει συνδεθεί, π.χ. σε ανοικτό κύκλωμα, η ένδειξη OL θα εμφανιστεί για τις συνθήκες υπέρβασης περιοχής μέτρησης. Εικόνα 3. Μέτρηση αντίστασης 14

19 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δοκιμή διόδου Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή/και ζημίας του οργάνου, αποσυνδέστε την τροφοδοσία του κυκλώματος και εκφορτίστε όλους τους πυκνωτές υψηλής τάσης πριν τη δοκιμή διόδων. Χρησιμοποιήστε τη δοκιμή διόδου για να ελέγξετε διόδους, τρανζίστορ και άλλες συσκευές ημιαγωγού. Η δοκιμή διόδου στέλνει ρεύμα μέσω του κόμβου ημιαγωγών, στη συνέχεια, μετρά την πτώση τάσης κατά μήκος της σύνδεσης. Μια καλή διασταύρωση σιλικόνης σημειώνει πτώση μεταξύ 0,5V και 0,8V. Για τη δοκιμή μίας διόδου σε ένα κύκλωμα (ρυθμίστε το πολύμετρο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4): 1. Ρυθμίστε τον περιστροφικό διακόπτη στην περιοχή μετρήσεων Ω. 2. Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη Δοκιμή διόδου. 3. Συνδέστε το μαύρο και τον κόκκινο ακροδέκτη δοκιμής στους ακροδέκτες COM και VΩ, αντίστοιχα. 4. Για ενδείξεις ορθής πόλωσης σε οποιοδήποτε στοιχείο ημιαγωγού, τοποθετήστε τον κόκκινο ακροδέκτη δοκιμής στην άνοδο του στοιχείου και τον μαύρο ακροδέκτη δοκιμής στην κάθοδο του στοιχείου. 5. Το πολύμετρο θα εμφανίσει την προσεγγιστική ορθή τάση της διόδου. Σε ένα κύκλωμα, μια καλή δίοδος πρέπει να εξακολουθήσει να παράγει ένδειξη ορθής πόλωσης 0,5V με 0,8V. Ωστόσο, η ένδειξη αντίστροφης πόλωσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αντίσταση των άλλων οδών μεταξύ των άκρων του ακροδέκτη. Εικόνα 4. Δοκιμή διόδου 15

20 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Έλεγχος ηλεκτρικής συνέχειας Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή/και ζημίας του οργάνου, αποσυνδέστε την τροφοδοσία του κυκλώματος και εκφορτίστε όλους τους πυκνωτές υψηλής τάσης πριν τη δοκιμή ηλεκτρικής συνέχειας. Η ηλεκτρική συνέχεια είναι μια πλήρης διαδρομή της ροής ρεύματος. Ο βομβητής ηχεί εάν ένα κύκλωμα είναι πλήρες. Αυτές οι βραχείες επαφές αναγκάζουν το πολύμετρο να εκπέμψει ένα σύντομο ηχητικό σήμα. Για τη δοκιμή ηλεκτρικής συνέχειας (ρυθμίστε το πολύμετρο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5): 1. Ρυθμίστε τον περιστροφικό διακόπτη στην περιοχή μετρήσεων Ω. 2. Πατήστε το κίτρινο πλήκτρο δύο φορές για να ενεργοποιήσετε τη δοκιμή ηλεκτρικής συνέχειας. 3. Συνδέστε το μαύρο και τον κόκκινο ακροδέκτη δοκιμής στους ακροδέκτες COM και Ω, αντίστοιχα. 4. Συνδέστε τους ακροδέκτες δοκιμής στην αντίσταση του κυκλώματος υπό μέτρηση. 5. Όταν ο ακροδέκτης δοκιμής στο κύκλωμα είναι κάτω από 75Ω, αυτό θα επισημανθεί από ένα συνεχόμενο ήχο (μπιπ). Σημείωση: Η δοκιμή ηλεκτρικής συνέχειας είναι διαθέσιμη για τον έλεγχο της κατάστασης ανοικτού κυκλώματος/βραχυκύκλωσης του κυκλώματος. 16 Εικόνα 5. Έλεγχος ηλεκτρικής συνέχειας

21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μέτρηση χωρητικότητας Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή/και ζημίας του οργάνου, αποσυνδέστε την τροφοδοσία του κυκλώματος και εκφορτίστε όλους τους πυκνωτές υψηλής τάσης πριν τη μέτρηση της χωρητικότητας. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία τάσης συνεχούς ρεύματος για να επιβεβαιώσετε την εκφόρτιση του πυκνωτή. Χωρητικότητα είναι η ικανότητα ενός στοιχείου να αποθηκεύει ηλεκτρικό φορτίο. Η μονάδα χωρητικότητας είναι το Farad (F). Οι περισσότεροι πυκνωτές ανήκουν στην περιοχή των nanofarad έως microfarad. Το πολύμετρο μέτρα τη χωρητικότητα φορτίζοντας τον πυκνωτή με ένα γνωστό ρεύμα για ένα γνωστό χρονικό διάστημα, μετρώντας την τάση που προκύπτει, και στη συνέχεια υπολογίζοντας τη χωρητικότητα. Η μέτρηση διαρκεί περίπου 1 δευτερόλεπτο ανά περιοχή μέτρησης. Οι περιοχές μέτρησης χωρητικότητας του πολύμετρου είναι 50,00nF, 500,0nF, 5.000μF, 50,00μF και 100,0μF Για τη μέτρηση της χωρητικότητας (ρυθμίστε το πολύμετρο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 6): 1. Ρυθμίστε τον περιστροφικό διακόπτη στην περιοχή μετρήσεων. 2. Συνδέστε τον μαύρο και τον κόκκινο ακροδέκτη στους ακροδέκτες COM και αντίστοιχα. (ή μπορείτε να μετρήσετε τη χωρητικότητα χρησιμοποιώντας την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών). 3. Συνδέστε τους ακροδέκτες δοκιμής στον πυκνωτή υπό μέτρηση και διαβάστε την τιμή στην οθόνη. Μερικές συμβουλές για τη μέτρηση της χωρητικότητας: Το πολύμετρο μπορεί να χρειαστεί μερικά δευτερόλεπτα για να σταθεροποιήσει την ένδειξη. Αυτό είναι φυσιολογικό για τη μέτρηση υψηλής τιμής χωρητικότητας. Για να βελτιωθεί η ακρίβεια των μετρήσεων για τιμές μικρότερες από 50nF, αφαιρέστε την υπολειπόμενη χωρητικότητα του πολύμετρου και των ακροδεκτών. Κάτω από 500pF, η ακρίβεια της μέτρησης δεν είναι προκαθορισμένη. Εικόνα 6. Μέτρηση χωρητικότητας 17

22 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μέτρηση συχνότητας και κύκλου λειτουργίας Μην μετράτε συχνότητα σε υψηλή τάση (> 1000V ) για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή / και ζημίες στη συσκευή. Η συχνότητα είναι ο αριθμός των κύκλων που ολοκληρώνει ένα σήμα τάσης ή έντασης κάθε δευτερόλεπτο. Το πολύμετρο μπορεί να μετρήσει τη συχνότητα ή τον Κύκλο λειτουργίας ενώ εκτελεί μέτρηση τάσης ή έντασης εναλλασσόμενου ρεύματος. Για τη μέτρηση της συχνότητας ή Κύκλου λειτουργίας: 1. Με το πολύμετρο στην επιθυμητή λειτουργία (Τάσης ή ένταση εναλλασσόμενου ρεύματος), πατήστε το πλήκτρο Hz %. 2. Διαβάστε την συχνότητα του σήματος εναλλασσόμενου ρεύματος στην οθόνη. 3. Για να κάνετε μια μέτρηση κύκλου λειτουργίας, πατήστε ξανά το πλήκτρο Hz %. 4. Διαβάστε το ποσοστό του κύκλου λειτουργίας στην οθόνη. Σημείωση: Σε θορυβώδη περιβάλλοντα, συστήνεται η χρήση θωρακισμένου καλωδίου για τη μέτρηση μικρών σημάτων Μέτρηση θερμοκρασίας Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή/και ζημίας του οργάνου, μην εφαρμόζετε περισσότερα από 1000Vdc ή 1000Vac rms μεταξύ του ακροδέκτη V και του ακροδέκτη COM. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε το όργανο όταν οι τάσεις στην επιφάνεια μέτρησης υπερβαίνουν τα 60v συνεχούς ρεύματος ή τα 24v rms. εναλλασσόμενου ρεύματος. Για να αποφύγετε βλάβη ή εγκαύματα. Μην εκτελείται μετρήσεις θερμοκρασίας σε φούρνους μικροκυμάτων. Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας: 1. Ρυθμίστε τον περιστροφικό διακόπτη στην περιοχή μετρήσεων V και η οθόνη LCD θα εμφανίσει την τρέχουσα θερμοκρασία περιβάλλοντος. 2. Εισαγάγετε θερμοστοιχεία τύπου 'K' στον ακροδέκτη COM και τον ακροδέκτη V (ή μπορείτε να τα τοποθετήσετε χρησιμοποιώντας την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών), προσέχοντας την τήρηση της ορθής πολικότητας. 3. Φέρτε σε επαφή το αντικείμενο με τον ακροδέκτη του θερμοστοιχείου για τη μέτρηση. 4. Διαβάστε τη σταθερή ένδειξη στην οθόνη LCD. 18

23 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μέτρηση ρεύματος Για να αποφύγετε βλάβη στο πολύμετρο ή τραυματισμό, εάν καεί η ασφάλεια, μην επιχειρήσετε ποτέ μέτρηση ρεύματος σε κύκλωμα, όπου το δυναμικό ανοιχτού κυκλώματος προς τη γη είναι μεγαλύτερο από 250V. Για να αποφύγετε βλάβη στο πολύμετρο, ελέγξετε την ασφάλεια του μετρητή πριν συνεχίσετε. Χρησιμοποιήστε κατάλληλους ακροδέκτες, κατάλληλη λειτουργία και περιοχή μετρήσεων για τη μέτρησή σας. Ποτέ μην τοποθετείτε τους ακροδέκτες παράλληλα με ένα κύκλωμα ή ένα στοιχείο, όταν οι ακροδέκτες είναι συνδεδεμένοι στους ακροδέκτες ρεύματος. Το ρεύμα είναι η ροή των ηλεκτρονίων μέσω ενός αγωγού. Οι περιοχές μέτρησης ρεύματος του πολύμετρου είναι 400,0μA, 4000μA, 40,00mA, 400,0mA, 4.000A και 10,00Α. Για τη μέτρηση του ρεύματος (ρυθμίστε το πολύμετρο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 7): 1. Διακόψτε την παροχή ρεύματος στο κύκλωμα. Εκφορτίστε όλους τους πυκνωτές υψηλής τάσης. 2. Ρυθμίστε τον περιστροφικό διακόπτη στην περιοχή μετρήσεων μa, ma ή A. 3. Πατήστε το κίτρινο πλήκτρο για να επιλέξετε τη λειτουργία μέτρησης DCA ή ACA. 4. Συνδέστε τον μαύρο ακροδέκτη δοκιμής στον ακροδέκτη COM και τον κόκκινο ακροδέκτη δοκιμής στον ακροδέκτη ma για μέγιστη τιμή 400mA. Για μέγιστη τιμή 10A, μετακινήστε τον κόκκινο ακροδέκτη δοκιμής στον ακροδέκτη A. 5. Διακόψτε τη διαδρομή του κυκλώματος που πρόκειται να μετρηθεί. Αγγίξτε το μαύρο ακροδέκτη στην πιο αρνητική πλευρά της διακοπής. Αγγίζετε τον κόκκινο ακροδέκτη στην πιο θετική πλευρά της διακοπής. (Η αντιστροφή των ακροδεκτών παρέχει αρνητική ένδειξη, αλλά δεν προκαλεί βλάβη στο πολύμετρο.) 6. Ενεργοποιήστε την ισχύ στο κύκλωμα και, στη συνέχεια, διαβάστε την ένδειξη στην οθόνη. Διασφαλίστε ότι σημειώνετε τις μονάδες μέτρησης στη δεξιά πλευρά της οθόνης (μα, ma ή A). Όταν εμφανίζεται μόνο η ένδειξη OL, αυτό υποδηλώνει συνθήκες υπέρβασης περιοχής μετρήσεων και πρέπει να επιλεχθεί η υψηλότερη περιοχή μετρήσεων. 7. Διακόψτε την παροχή ρεύματος στο κύκλωμα και εκφορτίστε όλους τους πυκνωτές υψηλής τάσης. Αφαιρέστε το πολύμετρο και αποκαταστήστε το κύκλωμα σε κανονική λειτουργία. Εικόνα 7. Μέτρηση ρεύματος 19

24 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Περιβαλλοντικές συνθήκες: 1000V ΚΑΤ. ΙΙ και 600V ΚΑΤ. III Βαθμός ρύπανσης: 2 Υψόμετρο <2000m Θερμοκρασία λειτουργίας: 0~40 C, 32 F~122 F(<80% RH, <10 C χωρίς συμπύκνωση) Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10~60 C, 14 F~140 F(<70% Σχετική υγρασία, χωρίς μπαταρία) Συντελεστής θερμοκρασίας: 0,1 x(καθορισμένη ακρίβεια) / C (<18 C ή >28 C) ΜΕΓ. Τάση μεταξύ ακροδεκτών και γείωσης: 1000V εναλλασσόμενου ρεύματος rms ή 1000V συνεχούς ρεύματος. Προστασία ασφάλειας: μa και ma: F 500mA/250V 05x20, A: F 10A/250V 06,3x32. Ρυθμός δειγματοληψίας: 3 φορές / δευτ. για ψηφιακά δεδομένα. Οθόνη: Οθόνη LCD 3 3/4 ψηφίων. Αυτόματη ένδειξη των λειτουργιών και συμβόλων. Επιλογή περιοχής μετρήσεων: αυτόματη και χειροκίνητη. Ένδειξη υπέρβασης περιοχής μετρήσεων: Η οθόνη LCD θα εμφανίσει την ένδειξη "OL". Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας: Η ένδειξη " " εμφανίζεται όταν η μπαταρία είναι κάτω από το κανονικό επίπεδο λειτουργίας. Ένδειξη πολικότητας: Εμφανίζεται η ένδειξη "-" αυτόματα. Τροφοδοσία: 4,5V Τύπος μπαταρίας: AAA 1,5V. Διαστάσεις: 185(Μ)x87(Π)x53(Υ) χλστ. Βάρος: 360g. Κατά προσέγγιση (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας). 20

25 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4.2 Προδιαγραφές μέτρησης Η ακρίβεια καθορίζεται για ένα έτος μετά τη βαθμονόμηση, σε θερμοκρασίες λειτουργίας από 18 C έως 28 C, με σχετική υγρασία από 0% έως 75%. Οι προδιαγραφές ακρίβειας λαμβάνουν τη μορφή: ±(% της ένδειξης + Αριθμός λιγότερο σημαντικών ψηφίων) Τάση Λειτουργία Millivolt συνεχούς ρεύματος. mv Τάση συνεχούς ρεύματος V Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος 1,2 V ~ Περιοχή μετρήσεων Ανάλυση Ακρίβεια 400mV 0,1mV ±(1,0% του rdg+10 ψηφία) 4V 40V 400V 1000V 1mV 10mV 100mV 1V ±(0,5% του rdg+3 ψηφία) 400mV 3 0,1mV ± (3,0% του rdg+3 ψηφία) 4V 40V 400V 1000V 1mV 10mV 100mV 1V ± (1,0% του rdg+3 ψηφία) Προστασία από υπερφόρτωση: 1000V συνεχούς ρεύματος ή 1000V εναλλασσόμενου ρεύματος rms. 1. Εύρος συχνοτήτων: 40Hz ~ 500Hz 2. Απόκριση: Μέση, βαθμονομημένη τιμή σε rms ημιτονοειδούς κύματος 3. Λειτουργία χειροκίνητης επιλογής περιοχής μετρήσεων μόνο Σύνθετη αντίσταση εισόδου (Ονομαστική) >10MΩ <100pF >5MΩ <100pF Λόγος απόρριψης κοινής λειτουργίας >100dB σε συνεχές ρεύμα, 50 ή 60 Hz >60dB σε συνεχές ρεύμα, 50 ή 60 Hz Λόγος απόρριψης κανονικής λειτουργίας >45dB στα 50 ή 60Hz - 21

26 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Συχνότητα Λειτουργία Περιοχή μετρήσεων Ανάλυση Ακρίβεια Συχνότητα Hz (10Hz-100kHz) 50,00Hz 500,0Hz 5.000kHz 50kHz 100kHz 0,01 Hz 0,1 Hz 0,001kHz 0,01kHz 0,1kHz Προστασία από υπερφόρτωση: 1000V συνεχούς ρεύματος ή 1000V εναλλασσόμενου ρεύματος rms. ±(0,1% του rdg+3 ψηφία) Αντίσταση Λειτουργία Περιοχή μετρήσεων Ανάλυση Ακρίβεια Αντίσταση Ω 400,0Ω 0,1Ω ± (0,5% του rdg+3 ψηφία) 4.000kΩ 40,00kΩ 400,0kΩ 4.000MΩ 40,00MΩ 1Ω 10Ω 100Ω Προστασία από υπερφόρτωση: 1000V συνεχούς ρεύματος ή 1000V εναλλασσόμενου ρεύματος rms. ± (0,5% του rdg+2 ψηφία) ± (1,5% του rdg+3 ψηφία) Δοκιμή διόδου Λειτουργία Δοκιμή διόδου Περιοχή μετρήσεων 1 V 0,001V Ανάλυση Συνθήκη δοκιμής Ακρίβεια Συνεχές ρεύμα ορθής φοράς περίπου 1mA. Ανεστραμμένη τάση συνεχούς ρεύματος περίπου 1,5V. 1,0% αβεβαιότητα Προστασία από υπερφόρτωση: 1000V συνεχούς ρεύματος ή 1000V εναλλασσόμενου ρεύματος rms. 22

27 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Έλεγχος ηλεκτρικής συνέχειας Λειτουργία Περιοχή μετρήσεων Ανάλυση Περιγραφή Συνθήκη δοκιμής 400Ω 0,1Ω Βομβητής ηλεκτρικής συνέχειας 75Ω Τάση ανοικτού κυκλώματος: περίπου 0,5V Προστασία από υπερφόρτωση: 1000V συνεχούς ρεύματος ή 1000V εναλλασσόμενου ρεύματος rms Χωρητικότητα Λειτουργία Περιοχή μετρήσεων Ανάλυση Ακρίβεια 50nF 10pF <10nF: ± [5,0% του (rdg-50 ψηφία)+10 ψηφία] ± (3,0% του rdg+10 ψηφία) Χωρητικότητα 500nF 100pF 5μF 1nF 50μF 10nF 100μF 100nF Προστασία από υπερφόρτωση: 1000V συνεχούς ρεύματος ή 1000V εναλλασσόμενου ρεύματος rms. ± (3,0% του rdg+5 ψηφία) Θερμοκρασία Λειτουργία Περιοχή μετρήσεων Ανάλυση Ακρίβεια -55 C~0 C ±(9,0% του rdg + 2 C) 0,1 C Κλίμακα Κελσίου 1 1 C~400 C ±(2,0% του rdg+1 C) V 401 C~1000 C 1 C ±2,0% του rdg Προστασία από υπερφόρτωση: 1000V συνεχούς ρεύματος ή 1000V εναλλασσόμενου ρεύματος rms. 1 Οι προδιαγραφές θερμοκρασίας δεν περιλαμβάνουν σφάλμα θερμοστοιχείου. 23

28 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ρεύμα Λειτουργία Περιοχή μετρήσεων Ανάλυση Ακρίβεια Συνεχές ρεύμα μα Συνεχές ρεύμα ma Συνεχές ρεύμα Α Εναλλασσόμενο ρεύμα 1,2 μα ~ Εναλλασσόμενο ρεύμα 1,2 ma ~ Εναλλασσόμενο ρεύμα 1,2 A ~ 400μΛ 4000μΛ 40mA 400mA 4Λ 10Λ 400μΛ 4000μΛ 40mA 400mA 4Λ 10Λ 0,1 μα 1μΛ 0,01mA 0,1mA 1mA 10mA 0,1 μα 1μΛ 0,01mA 0,1mA 1mA 10mA ± (1,5% του rdg+3 ψηφία) ± (1,5% του rdg+3 ψηφία) ± (1,5% του rdg+3 ψηφία) ± (1,5% του rdg+3 ψηφία) ± (1,5% του rdg+3 ψηφία) ± (1,5% του rdg+3 ψηφία) Προστασία από υπερφόρτωση: Ασφάλεια F 10A/250V για την περιοχή μετρήσεων A. Ασφάλεια F 500mA/250V για τις περιοχές μετρήσεων μα και ma. Μέγιστο ρεύμα εισόδου: 400mA συνεχούς ρεύματος ή 400mA εναλλασσόμενου rms για τις περιοχές μέτρησης μα και ma, 10A συνεχούς ρεύματος ή 10A εναλλασσόμενου rms για τις περιοχές A. Για τις μετρήσεις >5A, 4 λεπτά κατά το μέγιστο Ενεργό για μέτρηση, 10 λεπτά Ανενεργό. Άνω των 10A δεν προσδιορίζεται. 1. Εύρος συχνοτήτων: 40Hz-200Hz 2. Απόκριση: Μέση, βαθμονομημένη τιμή σε rms ημιτονοειδούς κύματος 24

29 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Αυτή η ενότητα παρέχει βασικές πληροφορίες συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών για την αντικατάσταση της ασφάλειας και της μπαταρίας. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να εκτελέσετε τεχνική συντήρηση στο πολύμετρο, παρά μόνο εάν είστε πιστοποιημένοι για αυτή την εργασία και διαθέτετε τα σχετικά όργανα βαθμονόμησης, δοκιμής απόδοσης και τις πληροφορίες τεχνικής συντήρησης. 5.1 Γενική συντήρηση Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή ζημίας στο πολύμετρο, μην επιτρέψετε την εισροή νερού μέσα στο περίβλημα. Αφαιρέστε τους ακροδέκτες δοκιμές και τα πιθανά σήματα εισόδου, προτού ανοίξετε το περίβλημα Κατά διαστήματα, σκουπίζετε το περίβλημα με βρεγμένο πανί και ήπιο απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά ή διαλύματα. Οι ρύποι και η υγρασία στους ακροδέκτες μπορούν να επηρεάσουν τις ενδείξεις. Για να καθαρίσετε τους ακροδέκτες: Απενεργοποιήστε το πολύμετρο και αφαιρέστε όλους τους ακροδέκτες δοκιμής. Τινάξτε τους ρύπους που μπορεί να έχουν εισχωρήσει στους ακροδέκτες.. Ποτίστε ένα μάκτρο με καθαριστικό και λιπαντικό καθαριστικό (όπως το WD-40). Καθαρίστε με το μάκτρο γύρω από κάθε ακροδέκτη. Το λιπαντικό μονώνει τους ακροδέκτες έναντι των μολύνσεων υγρασίας. 5.2 Αντικατάσταση ασφάλειας Πριν την αντικατάσταση της ασφάλειας, αποσυνδέστε τους ακροδέκτες δοκιμής ή/και τους συνδέσμους από το κύκλωμα υπό δοκιμή. Για την αποτροπή ζημίας ή τραυματισμού, αντικαθιστάτε την ασφάλεια μόνο με ασφάλεια με τις καθορισμένες ονομαστικές τιμές. Για να αντικαταστήσετε την ασφάλεια του πολύμετρου (δείτε Εικόνα 8.): 1. Ρυθμίστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση OFF (Ανενεργό). 2. Αποσυνδέστε τους ακροδέκτες δοκιμής ή/και τους πιθανούς συνδέσμους από τους ακροδέκτες. 3. Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε τις δύο βίδες που στερεώνουν το κάλυμμα μπαταριών. 4. Βγάλτε το κάλυμμα της μπαταρίας από το πολύμετρο. 5. Αφαιρέστε την ασφάλεια ανασηκώνοντας προσεκτικά το ένα άκρο ώστε να χαλαρώσει και, στη συνέχεια, σύροντας την ασφάλεια έξω από τη βάση της. 6. Τοποθετήστε μόνο ανταλλακτικές ασφάλειες με τις προκαθορισμένες ονομαστικές τιμές: F 10A/250V 06,3x32 και F 500mA/250V 05x20 7. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα μπαταριών και στερεώστε το με τις δύο βίδες. 25

30 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 5.3 Αντικατάσταση μπαταριών Για την αποφυγή εσφαλμένων ενδείξεων που μπορούν να οδηγήσουν σε πιθανή ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό, αντικαταστήστε τη μπαταρία, μόλις εμφανιστεί η ένδειξη μπαταρίας ( ). Πριν την αντικατάσταση της μπαταρίας. αποσυνδέστε τους ακροδέκτες δοκιμής ή/και τους πιθανούς συνδέσμους από το κύκλωμα υπό δοκιμή, απενεργοποιήστε το πολύμετρο και αφαιρέστε τους ακροδέκτες δοκιμής από τους ακροδέκτες εισόδου. Για να αντικαταστήσετε τη μπαταρία (δείτε Εικόνα 8.): 1. Ρυθμίστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση OFF (Ανενεργό). 2. Αποσυνδέστε τους ακροδέκτες δοκιμής ή/και τους πιθανούς συνδέσμους από τους ακροδέκτες. 3. Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε τις δύο βίδες που στερεώνουν το κάλυμμα μπαταριών. 4. Βγάλτε το κάλυμμα της μπαταρίας από το πολύμετρο. 5. Αφαιρέστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. 6. Αντικαταστήστε με τρεις νέες μπαταρίες 1,5V (AAA). 7. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα μπαταριών και στερεώστε το με τις δύο βίδες. 26 Εικόνα 8. Αντικατάσταση μπαταρίας και ασφάλειας

31 1

ΣΕΙΡΑ M266 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ

ΣΕΙΡΑ M266 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Εάν η ένδειξη BAT εμφανιστεί στην οθόνη LCD, αυτό υποδεικνύει ότι η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών από το περίβλημα. Αντικαταστήστε την άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Εγχειρίδιο οδηγιών. Αμπεροτσιμπίδα Εναλλασσόμενου/ Συνεχούς Ρεύματος Χειριστή

Εγχειρίδιο οδηγιών. Εγχειρίδιο οδηγιών. Αμπεροτσιμπίδα Εναλλασσόμενου/ Συνεχούς Ρεύματος Χειριστή Αμπεροτσιμπίδα Εναλλασσόμενου/ Συνεχούς Ρεύματος Χειριστή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πληροφορίες για την ασφάλεια...1 Επεξήγηση συμβόλων...1 Μέτρα ασφαλείας...2 Συντήρηση...3 Γενική περιγραφή...3 Περιγραφή πίνακα...4

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.2 ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ... 2 1.3 ΣΥΜΒΟΛΑ... 3 1.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 5 2.1

Διαβάστε περισσότερα

MS2115A. Ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα Εγχειρίδιο χρήσης

MS2115A. Ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα Εγχειρίδιο χρήσης MS2115A Ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα Εγχειρίδιο χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πληροφορίες για την ασφάλεια... 1 1.1 Εισαγωγή... 1 1.2 Χρήση... 2 1.3 Σήμανση... 3 1.4 Συντήρηση... 3 2. Περιγραφή... 4 2.1 Ονομασία εξαρτημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

M0320 EM320A. Ψηφιακό πολύμετρο.

M0320 EM320A. Ψηφιακό πολύμετρο. M0320 EM320A Ψηφιακό πολύμετρο www.emos.eu 2 EL Ψηφιακό πολύμετρο EM320A Προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το EM320A, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Τα ιδιαίτερα σημαντικά εδάφια που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

MT-3109 Ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα

MT-3109 Ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα MT-3109 Ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα Εγχειρίδιο χρήσης 1 η Έκδοση 2012 2012 Copyright, Prokit s Industries Co., Ltd. Επισκόπηση Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης καλύπτει τις πληροφορίες για την ασφάλεια και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚH ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 3 1/2

ΨΗΦΙΑΚH ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 3 1/2 ΨΗΦΙΑΚH ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 3 1/2 MT-3266 ΨΗΦΙΑΚH ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αμπεροτσιμπίδα είναι ψηφιακή ό με οθόνη LCD 3 1/2 και τυπική λειτουργία μπαταρίας 9V για τη μέτρηση τάσης συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

MT-1232 Ψηφιακό πολύμετρο 3-3/4 με αυτόματη επιλογή περιοχής μέτρησης Εγχειρίδιο χρήσης

MT-1232 Ψηφιακό πολύμετρο 3-3/4 με αυτόματη επιλογή περιοχής μέτρησης Εγχειρίδιο χρήσης MT-1232 Ψηφιακό πολύμετρο 3-3/4 με αυτόματη επιλογή περιοχής μέτρησης Εγχειρίδιο χρήσης 1 η Έκδοση 2013 2013 Copyright, Prokit s Industries Co., Ltd. Περιεχόμενα Γενικά --------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.2 ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ... 2 1.3 ΣΥΜΒΟΛΑ... 4 1.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 4 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 5 2.1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο αμπεροτσιμπίδα μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

MT /2 Καπασιτόμετρο

MT /2 Καπασιτόμετρο MT-5110 3 1/2 Καπασιτόμετρο Εγχειρίδιο χρήσης 1 η Έκδοση 2012 2012 Copyright by Prokit s Industries Co., Ltd. 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εύκολη και σωστή ανάγνωση τιμών. Υψηλή ακρίβεια μέτρησης. Οι μετρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

/AC. EM-610

/AC. EM-610 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ EM-610 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ProfiScale MULTI Πολύμετρο

ProfiScale MULTI Πολύμετρο 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Πολύμετρο el Οδηγίες χρήσης BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Εισαγωγή Βεβαιωθείτε, σε ποιες ηλεκτρικές συσκευές συνεχίζει να υφίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ HY-1300 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

/AC. GM-166

/AC. GM-166 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙ Α ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ GM 166 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο αµπεροτσιµπίδα µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

MLT-150 MLT-150.

MLT-150 MLT-150. ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ CCTV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1 1 2 3 Ενδεικτικό σύνδεσης µε εξωτερικό τροφοδοτικό, όταν είναι συνδεδεµένο το τροφοδοτικό το ενδεικτικό φωτοβολεί σε πράσινο

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. Μέτρηση αντιστάσεων με ωμόμετρο 1. Ρυθμίζουμε το πολύμετρο

Διαβάστε περισσότερα

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at DUTEST pro Οδηγίες χρήσεως Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at D F E I S 6 1 2 3 J 4 5 7 8 9 T.-Nr: 10115279.01 Stand: 09-2014 09/ 2014 DUTEST pro Οδηγίες χειρισμού DUTEST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 3.Περιγραφή του πίνακα 3.1 Πρόσοψη 3.2 Ενδείξεις LED στην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ FT-591 Faithful ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ FT-591 Faithful ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ FT-591 Faithful ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το ψηφιακό ττολύµετρο FT-591 Faithful είναι κατάλληλο γιά µετρήσεις συνεχούς (DC) και εναλλασσόµενης (AC) τάσης και ρεύµατος, αντιστάσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 500VA/600VA/650VA 800VA/850VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz ή 60Hz

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος καθαρού ημιτόνου YXP 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 2.3 Πρόσοψη των 300-600W

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΣυΣκΕυή ΗλΕκτΡΙκήΣ ΔΙαΔΕΡματΙκήΣ ΔΙέΓΕΡΣΗΣ των νεύρων TEN 240 TEN Έκδοση 2, Σεπτεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΣυΣκΕυή ΗλΕκτΡΙκήΣ ΔΙαΔΕΡματΙκήΣ ΔΙέΓΕΡΣΗΣ των νεύρων TEN 240 TEN Έκδοση 2, Σεπτεμβρίου 2007 GR ΣυΣκΕυή ΗλΕκτΡΙκήΣ ΔΙαΔΕΡματΙκήΣ ΔΙέΓΕΡΣΗΣ των νεύρων TEN 240 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διέγερση νεύρων μέσω ηλεκτρικού ρεύματος 2 κανάλια με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης Μπλε φωτισμός φόντου οθόνης 1 προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1. Κουμπί "SNOOZE / SLEEP / DIM" 2. Κουμπί"ON / OFF / ΝΑΡ" 3. Κουμπί "P-" 4. Κουμπί"ALARM

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή μέτρησης αντίστασης-μόνωσης. Οδηγίες Χρήσης

Συσκευή μέτρησης αντίστασης-μόνωσης. Οδηγίες Χρήσης Συσκευή μέτρησης αντίστασης-μόνωσης Οδηγίες Χρήσης Σύντομη περιγραφή Το UT 511 είναι ένα όργανο μέτρησης χειρός που προορίζεται για τη μέτρηση της μονωτικής ικανότητας των αγωγών καθώς και της αντίστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας LAN Dikin Altherm BRP069A61 BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης 1.1 Πληροφορίες για το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 1

BeoLab 12. BeoLab 12 1 BeoLab 12 BeoLab 12 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Το προϊόν απενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm BRP069A6 BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ESC Plus

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ESC Plus 1. ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ : Αυτό το φυλλάδιο περιγράφει τις οδηγίες για τη χρήση και τη συντήρηση των πινάκων ESC Plus και πρέπει να φυλαχθεί προσεκτικά μετά την ανάγνωση για τις μελλοντικές αναφορές. Πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm BRP069A6 BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης. Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο...

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE Εγχειρίδιο χρήσης 1. Σηµειώσεις σχετικά µε την ασφάλεια (Για να είστε ασφαλείς κατά τη χρήση του UPS, παρακαλούµε να σεβαστείτε τα ακόλουθα:) Παρακαλούµε φορτίστε τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης. ECRU.1 Δέκτης 2 καναλιών 12/24 V 433 Mhz

Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης. ECRU.1 Δέκτης 2 καναλιών 12/24 V 433 Mhz Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Δέκτης καναλιών /4 V 4 Mhz Περιεχόμενα:...Σελίδα Χαρακτηριστικά προϊόντος... Τροφοδοσία... Σύνδεση κεραίας... Διαμόρφωση εξόδων και προγραμματισμός χρόνου ενεργοποίησης...

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ανάλυση Κυκλωμάτων Εργαστηριακές Ασκήσεις Εργαστήριο 5 Κυκλώματα RC (φόρτιση/εκφόρτιση πυκνωτή, σύνθετη αντίσταση) Φ. Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Hunter ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR & OUTDOOR.

Hunter ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR & OUTDOOR. XC Hunter ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR & OUTDOOR. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1. Βιδώστε μία βίδα στον τοίχο. 2. Κρεμάστε τον

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ρύθμιση θερμοκρασίας συνδεδεμένης συσκευής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ TS10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ηλεκτρικές θερμαντικές πλάκες MADE IN CZECH REPUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 ΑΣΚΗΣΗ 1 η Μετρήσεις τάσεων και ρευμάτων με χρήση ψηφιακού πολύμετρου. Προετοιμασία: Για να πραγματοποιήσετε την άσκηση, θα πρέπει να έχετε μελετήσει τα κεφάλαια 1 και 2 του θεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί.

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί. BeoLab 11 Οδηγός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΩΜΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : , , FAX

ΙΘΩΜΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : , , FAX ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Συνδυάστε τα δύο μισά της βάσης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. 2. Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης της συσκευής. ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 3. Τοποθετήστε τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή Μικρόφωνο Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω Κουμπί Ενεργοποίησης/ Λειτουργιών Φακός Υποδοχή MicroSD Οθόνη Ηχείο Πλήκτρο Κάτω/ Κλείστρο ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series

Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Ασφάλεια και συμμόρφωση Ασφάλεια και συμμόρφωση Τύποι μηνυμάτων ασφάλειας Στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης

Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Μονάδες μνήμης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα