FEDERATION OF INDUSTRIAL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FEDERATION OF INDUSTRIAL"

Transcript

1 ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (OBES) ФЕДЕРАЦИЯ НА СЪЮЗИТЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ FEDERAŢIA GREACĂ A SINDICATELOR LUCRĂTORILOR DIN INDUSTRIE Γιώργος αντιπρόεδρος ΟΒΕΣ George Tsimekas OBES vice president George Tsimekas Вице президент на OBES Ghiorgos Tsimekas vice-președinte al OBES 1

2 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΒΕΣ ΗΟΒΕΣEINAI ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΕΛΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ) ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΟΠΩΣ ΞΥΛΟ, ΠΟΤΑ Κ.Λ.Π What is OBES obes is a federation that has members enterprise based trade unions from different sectors as wood, drinks etc КАКВО Е OBES OBES е федерация която има за членове съюзи в производствени и търговски предприятия от множество сектори, като дървопреработвателната промишленост, хранително-вкусовата промишленост и др. CE ESTE OBES OBES este o federație care are ca membri uniunile din întreprinderile producătoare și comerciale din mai multe sectoare, precum industria lemnului, industria alimentară și altele 2

3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΒΕΣ OBES activities Activitatile OBES Поле на дейност Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΡΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Π.Χ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Τo support the struggle of its members for better salaries and working conditions (collective bargains), as well as to improve the human and democracy rights Да подкрепя членовете си в исканията им за по-добри заплати и условия на труд (напр. при колективни преговори), както и да се бори за по-добри човешки и демократични права A-și sprijini membrii în cerințele lor pentru salarii și conditii de muncă mai bune (ex. negocieri colective), precum si a se lupta pentru imbunatatirea drepturilor omului si celor democratice. 3

4 H ΟΒΕΣ KAI O ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ OBES AND SOCIAL DIALOGUE OBES И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ OBES SI DIALOGUL SOCIAL H ΟΒΕΣ υποστηρίζει τα μέλη της στις διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες. Στην Ελλάδα ο κοινωνικός διάλογος γίνεται ανάμεσα στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (στην οποία η ΟΒΕΣ είναι μέλος) και τις τρiτοβάθμιες εργοδοτικές οργανώσεις. Επίσης υποστηρίζει τα μέλη με εκπαιδευτικά υλικά, εκπαιδεύσεις και ημερίδες σε θέματα συλλογικών διαπραγματεύσεων, Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων, Ευρωπαϊκής Εταιρείας κ.λ.π. OBES supports its members during collective bargains. Social dialogue in Greece is done by the Greek Co-federation of Workers (in which OBES is member) and the national employers co-federations Also OBES supports its members with training materials, training, conferences in collective bargains, European Work Councils, European Company etc. OBES își sprijină membrii în timpul unor negocieri colective. Dialogul social în Grecia se realizează de către confederatia greacă a lucrătorilor (a cărei membru este OBES) și de către confederațiile naționale ale angajatorilor. De asemenea OBES îi sprijină pe membrii săi cu materiale pentru pregătire profesională, formare, și informare privind negocierile colective, Consiliul European al Muncii, SE etc. 4

5 ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ Η ΟΒΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ All the material are on OBES web site in English and Greek Please visit it and send us your comments in order to improve it Материалите, написани от OBES са публикувани на интернет страницата ни на гръцки и английски език Посетете нашата страница и ни пратете коментарите си, за да я подобрим Toate materialele concepute de OBES pot fi regăsite pe site-ul nostru în limba greacă și in limba engleză. Consultați pagina noastră de internet și lăsati-ne comentariile dvs. pentru îmbunătățirea ei ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ THANK YOU БЛАГОДАРИМ VA MULTUMIM! TURKISH 5