Αριθ. Πρωτ. Αθήνα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Πρωτ. Αθήνα 16-02-2015"

Transcript

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙKH ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟ- ΛΟΓΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56 (Μέγαρο Ερμής), ΑΘΗΝΑ τηλ , fax Αριθ. Πρωτ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αφού από το 1991: α) Το τιμολόγιο των εξετάσεων μέχρι σήμερα όχι μόνο έχει παραμείνει αμετάβλητο αλλά και την τελευταία τριετία μειώθηκε κατά 40% β) Ο κατάλογος με τα είδη των εξετάσεων παρέμεινε ο ίδιος γ) Ο αριθμός των ασθενών έμεινε ο ίδιος Γιατί τότε από τα μέσα της δεκαετίας του '90 και κυρίως μετά το 2000 η δαπάνη για τις διαγνωστικές εξετάσεις πενταπλασιάστηκε; Η πρώτη ποιοτική διαφοροποίηση που συνέβη ήταν η (σταδιακά από το 1990 και μαζικά μετά το 2000) είσοδος και δραστηριοποίηση στον χώρο της υγείας εξωιατρικών, επιχειρηματικών συμφερόντων (Διαγνωστικά κέντρα Αλυσίδες Όμιλοι Πολυϊατρεία κλπ), με στόχο την αύξηση την «παραγωγής» και την μεγιστοποίηση του κέρδους Η δεύτερη αξιόλογη μεταβολή ήταν η μετά το 2009 δυνατότητα των ιδιωτικών κλινικών να έχουν εξωτερικά ιατρεία και εργαστήρια. Ο τρόπος επίτευξης της αύξησης της υγειονομικής δαπάνης είναι αυτή της δημιουργίας δικτύων και συνεργασιών μεταξύ των κλινικών γιατρών (ελευθεροεπαγγελματιών και νοσοκομειακών) και των παραπάνω επιχειρήσεων στην βάση οικονομικών συνδιαλλαγών, (προμήθειες, ποσοστά, μίζες), με στόχο αφ ενός μεν την προώθηση των ασθενών αποκλειστικά στα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές, αφ ετέρου δε την υπέρμετρη ζήτηση εξετάσεων ως επί το πλείστον άσκοπων με βασικό σκοπό την υπέρμετρη αύξηση των κερδών εις βάρος των Ταμείων και των ασθενών. Η διαδικασία προώθησης των ασθενών στα συνεργαζόμενα κέντρα και κλινικές, επιτυγχάνεται με δύο τρόπους: Είτε με τον ηθικό εκβιασμό των ασθενών (εκεί έχω εμπιστοσύνη, εκεί κάνουν σωστές εξετάσεις, αυτές που μου έφερες είναι λάθος ή δεν μπορώ να στηριχτώ σ αυτές του άλλου εργαστηρίου κλπ), είτε με απ ευθείας λήψη αίματος, και άλλων βιολογικών υλικών (κολπικά κλπ) και αποστολή στα εν λόγω κέντρα, με courier ή ίδια μέσα μεταφοράς των διαγνωστικών κέντρων και κλινικών. Προκειμένου να σπάσει το συγκεκριμένο απόστημα και να κοπεί ο φαύλος κύκλος και να επιστρέψει η ιατρική στις πραγματικές της αξίες, προτείνονται τα εξής:

2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α] ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Μέχρι το 2001 δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για την λειτουργία μονάδων ΠΦΥ από μή γιατρούς, με αποτέλεσμα όλα τα διαγνωστικά κέντρα να λειτουργούν παράτυπα υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Εμπορίου... Με το ΠΔ 84/2001 θεσμοθετήθηκαν οι όροι και οι προδιαγραφές λειτουργίας των ΠΦΥ και καθιερώθηκαν οι νομικές μορφές (ιατρικές εταιρίες) και οι περιορισμοί (αναλογία στην μετοχική σύνθεση της ιατρικής εταιρίας μεταξύ ιατρών και μη ιατρών: 51-49%, η απαγόρευση ίδρυσης υποκαταστημάτων κλπ) Με τον Ν. 3919/ (Σχετικό 1 ) περί απελευθέρωσης των επαγγελμάτων καταργούνται ουσιαστικοί περιορισμοί του Ν. 3846/10 και του ΠΔ 84/01, με αποτέλεσμα ο οποιοσδήποτε να ανοίγει, ό, τι θέλει, όπου θέλει, όσα θέλει και όπως θέλει. ΠΡΟΤΕΊΝΕΤΑΙ: Η κατάργηση του Ν. 3919/ όσον αφορά την Υγεία. Β] ΠΔ 84/2001 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: Η επαναφορά του Ν. 3846/10 (Σχετικό 2) (αφορά τις ιατρικές εταιρίες, την σύνθεση 51-49% αυτών, την απαγόρευση των υποκαταστημάτων κλπ) και του ΠΔ84/2001(Σχετικό 3) στην αρχική του μορφή και μάλιστα, μετά την επεξεργασία από τον νομικό σύμβουλο της ΠΕΕΒΙ, προκειμένου να περιορισθούν κατά το δυνατόν οι όποιες δυνατότητες καταστρατήγησης των βασικών κατευθύνσεων που είναι (Σχετικά 4 και 5 ): α) Ο ιατρικός χαρακτήρας της μετοχικής σύνθεσης των ιατρικών εταιριών (σύμφωνα με το ΠΔ 84, 51% γιατροί 49% κεφαλαιούχοι). Εδώ η θέση των Ιατρικών Συλλόγων και Ενώσεων μας είναι 100% γιατροί στην μετοχική σύνθεση, με το σκεπτικό ότι: οι ιατρικές εταιρίες πρέπει να είναι ένα εργαλείο παροχής υπηρεσιών υγείας μέσα από την δυνατότητα των γιατρών του «συνεταιρίζεσθαι», και όχι μία ευκαιρία χρησιμοποίησης της υγείας, ως εμπορικό προϊόν αποκομιδής κερδών από επιχειρηματίες. β) Η κατάργηση της ίδρυσης και λειτουργίας υποκαταστημάτων και παραρτημάτων. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ: 1) Χρονικό όριο προσαρμογής: 1 έτος 2) Υποκαταστήματα: Για τα ήδη λειτουργούντα: Να παραμείνουν συνολικά μέχρι 4 σε όλη την επικράτεια και μέχρι 2 στον νομό Αττικής. Γ] ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Από το 2009, (μετά την κατάργηση του άρθ.18 του ΠΔ235/2000 (Σχετικό 6) και την αντικατάστασή του από το άρθ.9 του ΠΔ198/2009) (Σχετικό 7), επιτρέπεται πλέον η λειτουργία εξωτερικών ιατρείων και εργαστηρίων εντός των ιδιωτικών κλινικών. Αυτό έχει επιφέρει τις εξής επιπτώσεις στα Ταμεία και τους ασθενείς. α) Τα εξωτερικά ιατρεία και εργαστήρια αποτελούν έναν επιπλέον πόλο έλξης ασθενών και πύλη εισόδου νέων εισαγωγών, προκειμένου να αυξηθούν οι

3 νοσηλευόμενοι και επομένως και τα κέρδη του επιχειρηματία. β) Συνήθως πριν την εισαγωγή του ασθενούς γίνονται μεγάλα πακέτα εξετάσεων σαν «εξωτερικοί πελάτες» οπότε κατά την νοσηλεία εισπράττεται το «κλειστό νοσήλιο», πλέον των εξετάσεων όπου έγιναν εκτός νοσηλείας. Έτσι ο κλινικάρχης κερδίζει διπλά, ενώ το Ταμείο επιβαρύνεται διπλά. Με το σκεπτικό ότι στον Ιδιωτικό τομέα οι δραστηριότητες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης πρέπει να είναι τελείως διακριτές, ΠΡΟΤΕΊΝΕΤΑΙ: Η επαναφορά της παρ.1 του άρθ. 18 του ΠΔ235/2000 με άμεση κατάργηση της λειτουργίας εξωτερικών ιατρείων και εργαστηρίων εντός των ιδιωτικών κλινικών είτε και εκτός κλινικών υπό την μορφή παραρτημάτων. ΠΙΘΑΝΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ: ορισμένες εξετάσεις πολύ εξειδικευμένες και υψηλού κόστους οι οποίες όμως θα πρέπει αναφέρονται ονομαστικά πχ Pet Scan κλπ Γ] ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η λειτουργία του συστήματος της ιδιωτικής υγείας μέσα σ' ένα νεοφιλελεύθερο περιβάλλον όπου ισχύουν οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισμού, έχει σαν φυσικό επακόλουθο τον προσανατολισμό προς τα οικονομικά οφέλη, την άμβλυνση της ιατρικής συνείδησης και την σταδιακή ηθική διάβρωση του ιατρικού σώματος. Η υπερσυνταγογράφηση, η τεχνητή ζήτηση, οι προμήθειες και τα ποσοστά, η κατευθυνόμενη ιατρική, οι ύποπτες οικονομικές συναλλαγές μεταξύ κλινικών γιατρών και εργαστηρίων, η διακίνηση δειγμάτων κλπ, είναι αποτέλεσμα της επιχειρηματοποίησης (απελευθέρωση, την αποκαλούν κάποιοι) της υγείας που έχουν σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο στην οικονομική αφαίμαξη του ασθενή ή του Ταμείου αλλά και στην ασφάλεια της παραγόμενης υγείας. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: α) Νομική θεσμοθέτηση της απαγόρευσης και πρόβλεψη ποινών για την κατευθυνόμενη ιατρική β) Νομική θεσμοθέτηση της απαγόρευσης και πρόβλεψη ποινών για κάθε οικονομική συναλλαγή μεταξύ ιατρικών φορέων (ποσοστά, προμήθειες, ανταλλάγματα) που έχουν σαν στόχο την διακίνηση ασθενών και ανθρωπίνων δειγμάτων γ) Απαγόρευση και πρόβλεψη ποινών για οποιασδήποτε διακίνηση βιολογικών υλικών (αίμα κλπ βιολογικά υλικά), μεταξύ κλινικών γιατρών και εργαστηρίων. Δηλαδή απαγόρευση αφ' ενός μεν της λήψης αίματος και λοιπών βιολογικών υλικών από κλινικούς γιατρούς και αποστολής των σε εργαστήρια, αφ' ετέρου δε της λήψης και συλλογής βιολογικών δειγμάτων από εργαστήρια στους χώρους κλινικών γιατρών (πλανόδια ιατρική). δ) Απαγόρευση και πρόβλεψη ποινών για την ιατρική διαφήμιση, κάρτες υγείας, προσφορές, και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συνδέει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών με μεθόδους marketing και προώθησης προϊόντων χρησιμοποιούνται στο ελεύθερο εμπόριο.

4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Α] ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ο μόνος κλάδος που δεν έχει ακόμη συνάψει Συλλογική Σύμβαση για τον καθορισμό των κρατικών αμοιβών είναι ο Ιατρικός. Σημειωτέον ότι το 1993 (επί υπουργίας Σούρλα) ψηφίστηκε από την Βουλή, Νόμος που θεσμοθετούσε την Συλλογική Σύμβαση με τους γιατρούς, αλλά ουδέποτε εκδόθηκε ΠΔ, ώστε αυτή να εφαρμοσθεί!!! Είναι απαραίτητο και ηθικά επιβεβλημένο η εφαρμογή της θεσμού της Συλλογικής Σύμβασης και με τους γιατρούς, όπως ισχύει και με όλους τους άλλους εργαζόμενους Β] ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ Την τελευταία τριετία με διάφορες Υπουργικές Αποφάσεις και εγκυκλίους του ΕΟΠΥΥ, οι τιμές των εξετάσεων του από το 1991 αμετάβλητου Κρατικού τιμολογίου, έχουν μειωθεί κατά 40%. Είναι απαραίτητη λοιπόν και ηθικά επιβεβλημένη, η σε πρώτη φάση επαναφορά του Κρατικού τιμολογίου στα αρχικά επίπεδα του Γ] ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΝΑΦΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ως γνωστόν οι σχέσεις (θεσμικές, ηθικές, οικονομικές) μεταξύ του Ιατρικού Κόσμου, Κράτους και Κοινωνίας, συνεχώς προχωρούν και εξελίσσονται ακολουθώντας τις όποιες μεταβολές συντελούνται σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Η κατάληξη αυτών των μεταβολών είναι πολλές φορές η στρέβλωση και η σύγκρουση καταστάσεις οι οποίες θα είχαν αποφευχθεί εάν προϋπήρχε μια συνεννόηση. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ λοιπόν η δημιουργία και λειτουργία μιάς Διαρκούς Επιτροπής Υγείας αποτελούμενης από εκπροσώπους του Υπουργείου, του Ιατροφαρμακευτικού κόσμου, Κοινωνικούς φορείς και Δικαστικούς με αποφασιστικές δικαιοδοσίες, ο ρόλος της οποίας θα είναι να παρακολουθεί και να ελέγχει τα τεκταινόμενα στον χώρο της υγείας, να επισημαίνει τα δημιουργούμενα προβλήματα, να προλαμβάνει καταστάσεις και να μην επιτρέπει την δυσμενή εξέλιξη αυτών, προβαίνοντας κάθε φορά σε διορθωτικές κινήσεις (μέσω της Εκτελεστικής Εξουσίας βεβαίως), ώστε να εκτελούνται έγκαιρα οι όποιες προσαρμογές. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Κατοχύρωση της Ειδικότητας Η επεξεργασία (εξετάσεις) ανθρώπινων βιολογικών υλικών να ορισθεί ως ιατρική πράξη που εκτελείται αποκλειστικά από γιατρούς των ειδικοτήτων της Βιοπαθολογίας, Πυρηνικής Ιατρικής, Κυτταρολογίας και Παθολογικής Ανατομικής στα αντίστοιχα εργαστήρια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης..

5 ΕΟΠΥΥ Α] ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ των REBATE και των CLAW BACK Η αμιγώς «οικονομίστικη» προσέγγιση του προβλήματος της υπέρμετρης αύξησης των δαπανών στον εργαστηριακό τομέα, που όμως δημιούργησε η ίδια «οικονομίστικη» προσέγγιση στον τρόπο λειτουργίας του εργαστηριακού τομέα (επιχειρηματοποίηση), κατέληξε στην λύση των «κλειστών προϋπολογισμών» του «Rebate» και του «Claw back», μέτρα τα οποία όχι μόνο δεν έλυσαν, αλλά επιδείνωσαν δραματικά το πρόβλημα επιβαρύνοντας κυρίως τίμιους και σωστούς λειτουργούς και επιβραβεύοντας αυτούς που «εκτίναξαν» τις δαπάνες στα ύψη. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι «που θα βρούμε τα λεφτά» (ώστε να συντηρηθεί ένα στρεβλό σύστημα,) αλλά «πως θα λειτουργήσει ξανά σωστά» η υγεία. Η λύση του προβλήματος είναι: α) Η αποεπιχειρηματοποίηση της υγείας και β) Η θέσπιση κανόνων λειτουργίας και συμπεριφοράς στον χώρο της ΠΦΥ Εάν εφαρμοστούν τα περιγραφόμενα στο πρώτο μέρος, μέτρα για την αποεπιχειρηματοποίηση της υγείας ( κατάργηση του Νόμου περί απελευθέρωσης, ΠΔ 84, εξωτερικά ιατρεία κλινικών, διακίνηση δειγμάτων, διαφήμιση κλπ), και ο σκοπός της ιατρικής επανέλθει στην σωστή του διάσταση που είναι η υγεία ως «κοινωνικό αγαθό» και όχι ως «αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης», τότε η οποιαδήποτε δαπάνη γι αυτήν (την υγεία) μικρή ή μεγάλη- θα είναι η απαιτούμενη και η απαραίτητη. Έτσι δεν έχει νόημα η έννοια της προσφυγής σε αμιγώς οικονομικά περιοριστικά μέτρα (εκπτώσεις, επιστροφές κλπ), αφού: Μειωμένη δαπάνη θα είναι εις βάρος της ποιότητας υγείας του κόσμου, ενώ αυξημένη δαπάνη σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στην λειτουργία του συστήματος και χρήζει επαναπροσδιορισμού και διορθωτικών κινήσεων. Εδώ συνδέεται και αναδεικνύεται η χρησιμότητα της προαναφερθείσας «Διαρκούς Επιτροπής». ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ Προτείνεται η άμεση ηλεκτρονικής εφαρμογή των ήδη νομοθετημένων περιορισμών στην συνταγογράφηση (ΚΟΦΤΕΣ) σε συνδυασμό με ΠΛΑΦΟΝ. Αναλυτικότερα: Ι] ΚΟΦΤΕΣ Ο νόμος και η αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. οικ , ΦΕΚ 35/ ) (Σχετ. 9, 10) ήδη υπάρχουν και απαιτείται η άμεση ηλεκτρονική εφαρμογή τους, στην διαδικασία της οποίας η Ένωση μας μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά, έχοντας την εμπειρία από παλαιότερες επιτυχείς συνεργασίες με την ΗΔΙΚΑ.

6 ΙΙ] ΠΛΑΦΟΝ ΙΙ.Α] Πλαφόν για Εργαστήρια Βιολογικών υλικών (Βιοπαθολογικά Πυρηνικής Ιατρικής) 1] Ο ΕΟΠΥΥ γνωρίζει αναλυτικά όλα τα εκείνα τα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν τους ετήσιους τζίρους του κάθε εργαστηρίου ανά έτος. Έτσι πχ για το 2014 ισχύει το παρακάτω: Αυτή η γραφική παράσταση συνδέει τον ετήσιο τζίρο κάθε εργαστηρίου - με τον αριθμό των εργαστηρίων, η δε κιτρινισμένη περιοχή αντιπροσωπεύει την συνολική αιτούμενη δαπάνη του ΕΟΠΥΥ 2] Το πλαφόν είναι ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ και ορίζεται ως το ανώτατο ετήσιο ποσόν ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, έτσι υπολογισμένο, ώστε η συνολική αιτουμένη δαπάνη προς τον ΕΟΠΥΥ, να μην υπερβαίνει τον προϋπολογισμό. Ο υπολογισμός αυτός του πλαφόν φαίνεται στην κατωτέρω γραφική παράσταση: Προϋπόθεση: Η μαυρισμένη περιοχή άνω του πλαφόν που περικόπτεται, αποτελεί προϊόν υπερσυνταγογράφησης λόγω τεχνητής ζήτησης και ΔΕΝ διαχέεται προς τα υπόλοιπα μικρότερα εργαστήρια εργαστήρια.

7 Πρόβλεψη: Επειδή ένα ποσοστό της περικοπτόμενης δαπάνης πιθανόν όντως να διαχυθεί προς τα μικρότερα εργαστήρια, καλόν είναι οριζόμενο πλαφόν να είναι μικρότερο (πχ κατά 10%) από το μαθηματικά υπολογιζόμενο. 1) Με αυτό τον τρόπο τα μικρά εργαστήρια δεν επηρεάζονται καθόλου σε αντίθεση με τα μεγάλα που όσο μεγαλύτερα είναι, τόσο δραματικότερες είναι οι επιπτώσεις. 2) Το πλαφόν υπολογίζεται επί ετήσιας βάσης, έτσι ώστε το κάθε εργαστήριο να μπορεί να ρυθμίζει την ροή των ασθενών του. 3) Μόλις το εργαστήριο ξεπεράσει το πλαφόν του, ο ΕΟΠΥΥ παύει αυτόματα να του εξοφλεί τις περαιτέρω δαπάνες. Με αυτό τον τρόπο καταργείται η διαδικασία του claw back δηλαδή της «μη πληρωμής των ήδη εκτελεσθέντων εξετάσεων». 4) Ο έλεγχος των οικονομικών απαιτήσεων του κάθε εργαστηρίου και της συμπλήρωσης ή μη του πλαφόν καθώς και των επιμέρους εξοφλήσεως των απαιτήσεων αυτών από τον ΕΟΠΥΥ, να είναι ανοικτός και προσβάσιμος στους Ιατρικούς φορείς (Ι.Σ. και Επαγγελματικές Ενώσεις). ΙΙ.Β] Πλαφόν για ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ Εργαστήρια (Ακτινοδιαγνωστικά και Πυρηνικής Ιατρικής) 1) Το Πλαφόν είναι ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ και καθορίζεται ως ανώτατος αριθμός ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ο ακριβής αριθμός των οποίων εξαρτάται από τον αντίστοιχο προϋπολογισμό. 2) Το Πλαφόν ορίζεται ανά ΑΔΕΙΑ (και όχι ανά μηχάνημα) Β] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ Ο ΕΟΠΥΥ σωστός σαν σύλληψη, ατελής και λάθος ως προς τους σκοπούς και την εφαρμογή, έχει δομηθεί πάνω στην αρχή του «Μονοψωνίου». Θα πρέπει να επανασχεδιαστεί εκ βάθρων ο κανονισμός του ώστε: α) Ο στόχος να είναι η παροχή πραγματικών υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους και όχι «κάτι που να μοιάζει με υγεία». β) Να επαναπροσδιοριστούν οι σχέσεις του ΕΟΠΥΥ με τους Λειτουργούς (και όχι παρόχους) της Υγείας, μακριά από τις μέχρι σήμερα «μονοψωνιακές» ιδεοληψίες πάνω σε μία βάση αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης. Αυτό συνεπάγεται: Ι) Συμμετοχή των «Λειτουργών Υγείας» μαζί με τους λοιπούς εταίρους στα όργανα διοίκηση του Οργανισμού. ΙΙ) Ουσιαστική συνεργασία εκπροσώπων του κλάδου των υγειονομικών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων του ΕΟΠΥΥ, όπως με επιτυχία συνέβη κατά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από την ΗΔΙΚΑ. (Διότι είναι προτιμότερο να προλαμβάνεις παρά να τρέχεις εκ των υστέρων να «μαζέψεις» τα κακώς κείμενα που η έλλειψη συνεργασίας

8 ΙΙΙ) Δημιουργία αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου και αυτορρύθμισης των δαπανών υγείας του ΕΟΠΥΥ. Αυτός επιτυγχάνεται αφ ενός μεν με την πλήρη μηχανοργάνωση και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αφ ετέρου δε με την δημιουργία επιτροπής ελέγχου με δικαίωμα πλήρους πρόσβασης στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση και αποτελούμενη από εκπροσώπους 1) του ΕΟΠΥΥ 2) Επαγγελματικών Ιατρικών Ενώσεων και 3) Δικαστικό. VI) Σύναψη αξιόπιστης και δίκαιης Σύμβασης με τους Λειτουργούς Υγείας Γ] ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ Απαραίτητο συστατικό της σωστής λειτουργίας και αποδοτικότητας του ΕΟΠΥΥ είναι η σύναψη μίας σύμβασης που θα προκύψει μέσα από διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη ( ήδη οι Ενώσεις των Εργαστηριακών γιατρών έχουν εκπονήσει τις προτάσεις τους (Σχετικό 8)), με τα εξής χαρακτηριστικά: 1) Ελεύθερη πρόσβαση σε όλους όσους επιθυμούν την συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ 2) Σταθεροί και γνωστοί εκ των προτέρων οικονομικοί και επιστημονικοί όροι που να στηρίζονται στον εξορθολογισμό και την ορθή ιατρική πρακτική, που να εξασφαλίζουν όμως την βιωσιμότητα, αλλά και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. 3) Αμοιβή των εργαστηριακών πράξεων με πλήρη επαναφορά το κρατικού τιμολογίου του Δ] ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Επειδή δεν είναι δυνατόν να υποκατασταθεί το Κράτος στον έλεγχο των πεπραγμένων του από ιδιώτες αλλά πρέπει να διαθέτει ΙΔΙΟΥΣ μηχανισμούς ελέγχου και αυτορρύθμισης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: ο ΕΛΕΓΧΟΣ σε REAL TIME 1) Η εκπόνηση και έκδοση εγκυκλίου από τον ΕΟΠΥΥ με την ακριβή περιγραφή διαδικασιών και υποχρεώσεων των γιατρών για την εγγραφή και εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων. 2) Οι διαδικασίες αυτές να ενσωματωθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή από την ΗΔΙΚΑ, ή τον ΕΟΠΥΥ ή και τους δύο. Αναλυτικότερα: Ο ΕΟΠΥΥ αυτή την στιγμή έχει ήδη δημιουργήσει την υποδομή, (σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, αφού πρέπει να αντλεί πληροφορίες από αυτήν), ώστε να κάνει τον πλήρη έλεγχο του παραπεμπτικού σε real time. Δηλαδή: α) Κατά την στιγμή παραγωγής του παραπεμπτικού από τον κλινικό γιατρό, το ηλεκτρονικό σύστημα, ανάλογα με τα ιατρικά πρωτόκολλα, περιορισμούς εγκρίνει ή απορρίπτει άμεσα την αναγραφόμενη εξέταση. β) Κατά την στιγμή της εκτέλεσης του ήδη εγκεκριμένου παραπεμπτικού γίνεται ταυτόχρονα και εκκαθάριση αυτού και τότε η δαπάνη θεωρείται άμεσα απαιτητή, περατωμένου έτσι του ελέγχου.

9 3) Η κατάργηση του ελέγχου από τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρίες 4) Δημιουργία «Σώματος Ελέγχου» σωστής λειτουργίας και δεοντολογίας από εκπροσώπους του ΕΟΠΥΥ Υπουργείου Δικαστικών Αρχών - και Ιατρικών Φορέων. Ε] ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1) Προσωπική Κάρτα Υγείας Η διάθεση στους ασφαλισμένους άμεσα μιας κάρτας με PIN συνδυαζόμενο με το ΑΜΚΑ του ασθενούς, γεγονός που συνεπάγεται την φυσική παρουσία του α- σθενούς. Αλλαγή του κώδικα του προγράμματος συνταγογράφησης ώστε όταν ο Ιατρός πληκτρολογεί τον ΑΜΚΑ του ασθενούς να ζητείται PIN ασθενούς. Με την πληκτρολόγηση του PIN ανοίγει η εφαρμογή ο γιατρός γράφει τα απαιτούμενα παραπεμπτικά. Μόλις δοθεί η εντολή εκτύπωσης των άμεσα θα ζητείται να αφαιρεθεί η κάρτα από την ειδική υποδοχή ώστε μετά την εκτύπωση να αποκλείεται η χρήση του ΑΜΚΑ για περαιτέρω έκδοση παραπεμπτικών. Το κόστος της κάρτας δεν ξεπερνάει 0,10 λεπτά ανά κάρτα και για το σύνολο του πληθυσμού θα απαιτηθεί περί το ευρώ εφ άπαξ. Εναλλακτικά το κόστος κτίσης της κάρτας θα μπορούσε να μοιραστεί σε κάθε ασφαλισμένο. Η συσκευή για την κάρτα βαρύνει τον συμβεβλημένο πάροχο. Το ζητούμενο με την κάρτα αυτή είναι να παρεμποδιστούν οι γιατροί να εκδίδουν συνταγές και παραπεμπτικά χωρίς την φυσική παρουσία των ασθενών ή εξουσιοδοτουμένου ατόμου για την χρήση του PIN (γονείς ανηλίκων η συγγενείς ασθενών ανίκανων για δικαιοπραξία). Η πληκτρολόγηση του PIN καθιστά συνυπεύθυνο τον ασθενή σε περίπτωση που τον γνωστοποιήσει και υπάρξει έκδοση μη σύννομων συνταγών και παραπεμπτικών. 2) Συσκευή Σήμανσης Παραπεμπτικών. Μαζί με την συσκευή για το PIN θα πρέπει να επιβληθεί σε όσους επιτρέπεται να συνταγογραφούν η χρήση συσκευής σήμανσης των παραπεμπτικών κατά το πρότυπο της σήμανσης των τιμολογίων ώστε να αποφεύγεται η έκδοση πλαστών παραπεμπτικών από μη έχοντες το δικαίωμα συνταγογράφησης που έχουν στη κατοχή τους κωδικούς γιατρών. Το κόστος κτήσης αυτής της συσκευής θα βαρύνει πάλι τον πάροχο ιατρό.

10 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α] ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1) Κατάργηση του Ν. 3919/11 για την «Απελευθέρωση των επαγγελμάτων» τουλάχιστον όσον αφορά τον τομέα της Υγείας 2) Επαναφορά σε πλήρη ισχύ του ΠΔ 84/2001 (και μάλιστα σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που έγιναν από το ΔΣ της ΠΕΕΒΙ το 2010 με τον Νομικό της), με «εταιρική σύνθεση 100% γιατροί (αποφάσεις και των ΙΣ)», και πλήρη κατάργηση των «Υποκαταστημάτων». 3) Κατάργηση του Αρθ.9 του ΠΔ 198/09 που επιτρέπει την λειτουργία εξωτερικών ιατρείων και εργαστηρίων από τις Ιδιωτικές Κλινικές. 4) Καταπολέμηση της Διαφθοράς με νομική θεσμοθέτηση και πρόβλεψη ποινών για: α) Οικονομικές συναλλαγές, ποσοστά, προμήθειες κλπ β) Λήψη και διακίνηση δειγμάτων από κλινικούς γιατρούς προς εργαστήρια και το αντίθετο γ) Διαφήμιση, κάρτες υγείας, αθέμιτος ανταγωνισμός κλπ 5) Εθνική Συλλογική Σύμβαση και με τον Ιατρικό Κλάδο 6) Καθιέρωση «Διαρκούς Επιτροπής Ελέγχου» από Κρατικούς, Ιατρικούς, και Κοινωνικούς φορείς, προς επίλυση αναφυομένων προβλημάτων Β] ΕΟΠΥΥ 1) Άμεση κατάργηση των: «Κλειστών προϋπολογισμών», των «Rebates» και του «Claw back». 2) Άμεσα (μεταβατικά) μέτρα περιορισμού των δαπανών: Συνδυασμός: Άμεση ηλεκτρονική εφαρμογή των ήδη νομοθετημένων περιορισμών στην συνταγογράφηση: «ΚΟΦΤΕΣ» + «ΠΛΑΦΟΝ» 2) Σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ Που θα προκύψει ύστερα από διεξοδική και ειλικρινή διάλογο με τις Επαγγελματικές Ενώσεις και τους ΙΣ, στην βάση της «ελεύθερης πρόσβασης» όλων των γιατρών σ αυτήν και σταθερών και αποδεκτών οικονομικών και επιστημονικών όρων.

11 3) Νέος «κανονισμός του ΕΟΠΥΥ» στην βάση: α) Της παραίτησης από την νοοτροπία του «Μονοψωνιακού» χαρακτήρα του β) Της παροχής πραγματικών υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους γ) Της συμμετοχής εκπροσώπων των κλάδων μας στα όργανα διοίκησης του ακόμη και στο ΔΣ του δ) Της δημιουργίας «ελεγκτικού μηχανισμού δαπανών» από τον ΕΟΠΥΥ, τις Ενώσεις και Δικαστικό, με δυνατότητες ελεύθερης πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα 4) Κατάργηση των Ιδιωτικών Ελεγκτικών Εταιριών και ανάληψη των διαδικασιών ελέγχου από τους ίδιους μηχανισμούς του ΕΟΠΥΥ 5) Δημιουργία μιας «Διαρκούς Συμβουλευτικής Επιτροπής» από τον ΕΟΠΥΥ και εκπροσώπους των Ενώσεων και των ΙΣ που να προλαβαίνει και να επιλύει επιστημονικά, διαδικαστικά και λειτουργικά προβλήματα. 6) Μέτρα Πρόληψης της Διαφθοράς: α) Κάρτα Υγείας Ασθενούς με ΡΙΝ β) Μηχανισμός Σήμανσης Παραπεμπτικών Γ] ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 1) Κατοχύρωση της Ειδικότητας α) Απαγόρευση παραγωγής εξετάσεων σε ανθρώπινα υλικά από μη ιατρούς επιστήμονες β) Οποιαδήποτε εξέταση ανθρώπινου βιολογικού δείγματος εκτελείται από γιατρό αποκλειστικά της αντίστοιχης εργαστηριακής ειδικότητας Για το ΔΣ Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας Κώστας Μπεντεβής Μαρία Παπακωνσταντίνου

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ Πανεπιστημίου 56 10678 Αθήνα τηλ: 210 3306487 fax:2103306459 Mail : posipy1@gmail.com Ιστοσελίδα : www.posipy.gr Α) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Συνεταιριστικό Μοντέλο και ο ρόλος των Εργαστηριακών Ιατρών στο Σύστημα Υγείας

Το Συνεταιριστικό Μοντέλο και ο ρόλος των Εργαστηριακών Ιατρών στο Σύστημα Υγείας Το Συνεταιριστικό Μοντέλο και ο ρόλος των Εργαστηριακών Ιατρών στο Σύστημα Υγείας Δρ. Μακρίδης Παναγιώτης Ιατρός Βιοπαθολόγος, Πρόεδρος ΔΣ Medisyn Αθήνα 5 Οκτωβρίου 2017 Το Συνεταιριστικό Μοντέλο Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 18 Ιουνίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 18 Ιουνίου 2014 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ Στο πλαίσιο της μεγάλης διάρκειας συνάντησης (4 ωρών) που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Αθήνα, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 6756747, FAX: (210) 6729207 e-mail: chpolitis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί ελέγχου και περιστολής της δαπάνης των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων υγείας

Μηχανισμοί ελέγχου και περιστολής της δαπάνης των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων υγείας 1 Μηχανισμοί ελέγχου και περιστολής της δαπάνης των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων υγείας Κωνσταντίνος Α. Ψυχογυιός, M.Sc Προϊστάμενος Τμήματος Συλλογής, Επεξεργασίας & Τεκμηρίωσης Οικ. Στοιχείων &

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοί είναι οι ανασφάλιστοι:

Ποιοί είναι οι ανασφάλιστοι: Ποιοί είναι οι ανασφάλιστοι: - Όλοι θα λέγονται πια «Δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016» - Ο παλιός φορέας «ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» θα μετονομαστεί σε «Ταμείο Πρόνοιας-Δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ /12/ Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α32)

Αριθ. πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ /12/ Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α32) Πίνακας περιεχομένων ΣΚΟΠΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Αριθ. πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.141282-21/12/2011 - Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α32) ΣΚΟΠΟΣ Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ».

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ». Αθήνα 14.11.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis Η υπέρβαση της κρίσης στον ΕΟΠΥΥ: ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της ασφάλισης και της περίθαλψης Γιάννης Κυριόπουλος MD, MPH, MSc, PhD, Αναστάσης Σκρουμπέλος BSc, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

Περίθαλψη Υψηλής Απόδοσης

Περίθαλψη Υψηλής Απόδοσης 15 th Annual Conference, HealthWorld 2016 Περίθαλψη Υψηλής Απόδοσης Dr. Παναγιώτης Ν. Γεωργακόπουλος Ιατρός, Πνευμονολόγος Αντιπρόεδρος ΕΟΠΥΥ 15 th Annual Conference, HealthWorld 2016 αν, ως νοείται, το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 04/04/2016

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 04/04/2016 1 α/α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Α) Το τιμολόγιο που εκδίδεται πρέπει να εσωκλείεται στο φάκελο ή στην κούτα; Β) Οι συμβεβλημένοι ιατροί, με συμβάσεις επισκέψεων, δεν καταχωρούσαν ηλεκτρονικά το φορολογικό στοιχείο.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικό: 1.Τα Γ55/863/ και Γ55/864/ έγγραφα με τίτλο: «Διανομή συνταγολογίων σε ιατρούς ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ»

Σχετικό: 1.Τα Γ55/863/ και Γ55/864/ έγγραφα με τίτλο: «Διανομή συνταγολογίων σε ιατρούς ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ» Διευκρινίσεις που αφορούν στη διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους, στην έκδοση συνταγών Ε.Ο.Π. Σχετικό: 1.Τα Γ55/863/30.09.2011 και Γ55/864/30.09.2011 έγγραφα με τίτλο: «Διανομή συνταγολογίων σε ιατρούς ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ»

Διαβάστε περισσότερα

146/ : 146/ / (2) .).

146/ : 146/ / (2) .). Τροποποίηση και συµπλήρωση του Κανονισµού Παροχών του ΟΠΑ (ΦΕΚ 146/10-2-2011 τ. Β ) Πέµπτη, 24 Φεβρουάριος 2011 06:50 ΦΕΚ: 146/10-2-2011 Τεύχος Β ΚΥΑ Αριθµ. Υ9/137380 (2) Τροποποίηση και συµπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ Ενημερωτικό Δελτίο Παρασκευή

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ Ενημερωτικό Δελτίο Παρασκευή 1 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ Ενημερωτικό Δελτίο Παρασκευή 11.11.2011 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π.Ι.Σ Αθήνα 6.11.2011 ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ Ρόδος 11.11.2011 Πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Επιμέλεια Γιάνης Κυριόπουλος, Δημήτρης Ζάβρας, Ελευθερία Καραμπλή, Βασιλική Τσιάντου

Επιστημονική Επιμέλεια Γιάνης Κυριόπουλος, Δημήτρης Ζάβρας, Ελευθερία Καραμπλή, Βασιλική Τσιάντου Επιστημονική Επιμέλεια Γιάνης Κυριόπουλος, Δημήτρης Ζάβρας, Ελευθερία Καραμπλή, Βασιλική Τσιάντου Επωνυμία εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία εντολέα ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό Προσυμβατική Ενημέρωση (όπως ορίζεται στο Ν. 4364/2016, άρθρο 152) Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά. Τα τυχόν αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

MEDIΣΥΝ 2 4/4/2016 3/4/2016

MEDIΣΥΝ 2 4/4/2016 3/4/2016 MEDIΣΥΝ 2 4/4/2016 Βοηθάμε όσους μας εμπιστεύονται να ζουν πιο ήρεμα 10 to Zen Θέλω ένα πρόγραμμα Υγείας Σύμφωνα με τις ανάγκες τις δικές μου και της οικογένειάς μου 24/7 όπου και να βρίσκομαι σε όλο τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ( )

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ( ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΑΘΗΝΑ, 18/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ (18-01-2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.196 ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.196 ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ----------------------------- ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. Χ Α Ρ. ΤΡ Ι Κ Ο Υ Π Η 6-8-10 106

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012).

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 20589 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ o ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 6298/1934 o Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Εθνικός σχεδιασμός και ενδυνάμωση των Υπηρεσιών Πρόληψης: α. Καταπολέμηση και προσπάθεια εξάλειψης των αιτιολογικών παραγόντων της αρρώστιας

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/ ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/ ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15-07-2016 ΘΕΜΑ: Φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. ΣΧΕΤ.: 1.Το άρθρο 33 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/16). 2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: , , Fax:

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: , , Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ.262 21 ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: 2610 277553, 2610278866, Fax:2610275609 Αριθ. Πρωτ.: 12290 Πάτρα : 17-11-2016 Προς 1. τον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΦΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΠΦΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 2/2/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 310 ΝΠΔΔ ΠΡΟΣ Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας 1 / 5 Ενημερωτικό Σημείωμα Σχετικά με τα νεότερα δεδομένα που αφορούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 197 ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 197 ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ----------------------------- ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. Χ Α Ρ. ΤΡ Ι Κ Ο Υ Π Η 6-8-10-106

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική αποκατάσταση στην εποχή της κρίσης

Επαγγελματική αποκατάσταση στην εποχή της κρίσης 35 ο Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα 23-25/10/2014 Επαγγελματική αποκατάσταση στην εποχή της κρίσης Φ.Ν. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ Καρδιολόγος Αρχίατρος ε.α Πρόεδρος Ε.Ε.Κ.Ε. - ΠΟΣΚΕ Ταμίας ΙΣΑ Επαγγελματικές επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Τηλέφωνο : FAX :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Τηλέφωνο : FAX : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-07 -2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Γ5(α)οικ. 57940 ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Συνεργασίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα των ασφαλισμένων μας με Ατομικό ή Ομαδικό ασφαλιστήριο.

Θέμα : Συνεργασίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα των ασφαλισμένων μας με Ατομικό ή Ομαδικό ασφαλιστήριο. Γραφείο Αναπλ. Γενικού Δ/ντή κ. Ηρακλή Δασκαλόπουλου Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο, Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016 Θέμα : Συνεργασίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ INFORMATICS DEVELOPMEN ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ T AGENCY ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EEST Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.13 13:14:42 Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACCURATE HEALTH AUDITING & CONSULTING A.E.

ACCURATE HEALTH AUDITING & CONSULTING A.E. Προς Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Αξιότιμοι κύριοι, Σε συνέχεια της επιστολής που μας στείλατε με ημερομηνία 13 Μαρτίου 2014, σας αποστέλλουμε την οικονομική μας προσφορά προς τον Σύλλογο σας,

Διαβάστε περισσότερα

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται οι όροι με την ακόλουθη έννοια:

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται οι όροι με την ακόλουθη έννοια: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Άρθρο 34 Καθιέρωση ποσού επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Για τους σκοπούς του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΟΗΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4334691ΩΓ-Ξ69. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2012

ΑΔΑ: Β4334691ΩΓ-Ξ69. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2012 Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Α. Στεργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1 Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: α) Εγγραφή: η διαδικασία που συνίσταται στη δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: , , Fax:

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: , , Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ.262 21 ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: 2610277553, 2610278866, Fax:2610275609 Αριθ. Πρωτ.: 13854 Πάτρα : 22-12-2016 Προς τον Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 18/4/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 18/4/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 8/4/6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Γγ/οικ.8 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στ σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «.» που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ, με Α.Φ.Μ... (Δ.Ο.Υ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αξιότιμε κύριε Τσομπανίδη, Η Euromedica ως γνωστόν αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους ιδιωτικούς φορείς παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωδικός: 06178 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: 0 Άνδρας Health Keeper ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

28444 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

28444 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28444 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Α/Α Κατηγορία rebate Παρεχόμενη Υπηρεσία Υγείας 1. R1α Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών (εκτός της ακτινοθεραπείας) 2. R1β Ακτινοθεραπεία 3. R2 Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης είναι εθνικό έργο ευρέως διαδεδομένο, με διείσδυση > 98%

Το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης είναι εθνικό έργο ευρέως διαδεδομένο, με διείσδυση > 98% Δρ. Αναστάσιος Τάγαρης Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Αρχική υλοποίηση από την ΗΔΙΚΑ, που αφορούσε στην καταχώρηση των ιατρικών επισκέψεων και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ {Εδώ περιγράφονται όλα όσα ισχύουν και πρέπει να έχετε υπόψη σας για την ισχύ του Ασφαλιστηρίου σας. Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται μαζί με τους Ειδικούς Όρους των καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας}

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ FIRSTHEALTH ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CHECK UP ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Τ. Μαμπλέκος Καρδιολόγος Γεν. Αρχίατρος ε.α. Αντιπρόεδρος Ενώσεως Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος

Γ. Τ. Μαμπλέκος Καρδιολόγος Γεν. Αρχίατρος ε.α. Αντιπρόεδρος Ενώσεως Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος Γ. Τ. Μαμπλέκος Καρδιολόγος Γεν. Αρχίατρος ε.α. Αντιπρόεδρος Ενώσεως Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποσπασματικά νομοθετήματα μέχρι το 1983 : παρακαταθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2072/92 (ΦΕΚ 125/ ΤΑΝ)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2072/92 (ΦΕΚ 125/ ΤΑΝ) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2072/92 (ΦΕΚ 125/23.7.92 ΤΑΝ) Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθοτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2016, κατέβαλε 57,9 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 212.927 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

1. Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ Δ/νση: Φαρμάκου. 2. Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής

1. Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ Δ/νση: Φαρμάκου. 2. Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Αθήνα, 26 Μαρτίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ.11524 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης ΠΡΟΣ Υπηρεσιών Υγείας 1. Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ Δ/νση: Φαρμάκου 2. Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Ακ Έτος 2012-2013 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Τ Α Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Η Σ & Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Κ Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν 1 Εισαγωγή Με βάση το αναλυτικό κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011 2011-01-11 12:28:57 Αυστηρό έλεγχο από κλιμάκια της τρόικας ανά τρίμηνο και εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ (πάνω από 1,25 δισεκατομμύριο ευρώ), προβλέπει για το 2011 το αναθεωρημένο μνημόνιο στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1202 12 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών («claw back») έτους 2015 δαπανών κλειστής και

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Πυρπασόπουλος Μάριος Πρόεδρος Ιατρικού συλλόγου Χαλκιδικής

Προτάσεις για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας. Πυρπασόπουλος Μάριος Πρόεδρος Ιατρικού συλλόγου Χαλκιδικής Προτάσεις για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας Πυρπασόπουλος Μάριος Πρόεδρος Ιατρικού συλλόγου Χαλκιδικής Δοµή οµιλίας Προτάσεις σύµπραξης ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα σύµφωνα µε την παρούσα πραγµατικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

δις. Εξωνοσοκοµειακή απάνη -45% - 2,5δις ???

δις. Εξωνοσοκοµειακή απάνη -45% - 2,5δις ??? 25 Σεπτεµβρίου 2012 1. Claw Back, Rebates: απάνη ΕΟΠΥΥ 2. Χρέη PSI - Συµψηφισµοί 3. Ανατιµολόγηση Σεπτεµβρίου Νέα φάρµακα 4. Σύστηµα Αποζηµίωσης (Ασφαλιστική τιµή & Brand name) 5. Σύµφωνο Σταθερότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ > ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ > ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥ ΙΑΤΡΕΙΑ (ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Κυρίες και κύριοι, 26/06/2014 Ο νέος χάρτης στην Πρωτοβάθμια Υγεία είναι η μεγάλη πρόκληση αλλά και η μεγάλη ευκαιρία για να πραγματοποιήσουμε ουσιαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Στ σήμερα την οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Η προσέγγιση του θέματος της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ MSc ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α. Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. 15 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ- «Νοσοκομειακό

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ορθή συµπλήρωση παραπεµπτικών εξετάσεων υψηλού κόστους - αυξηµένη ζήτηση Μαγνητικών Τοµογραφιών».

ΘΕΜΑ : «Ορθή συµπλήρωση παραπεµπτικών εξετάσεων υψηλού κόστους - αυξηµένη ζήτηση Μαγνητικών Τοµογραφιών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14 / 2 /2008 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ32 / 171 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Τελικός Απολογισμός έτους 2011 ESY.net και στόχων MoU - Μεσοπρόθεσμου

Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Τελικός Απολογισμός έτους 2011 ESY.net και στόχων MoU - Μεσοπρόθεσμου Παρουσίαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α. Τελικός Απολογισμός έτους 2011 ESY.net και στόχων MoU - Μεσοπρόθεσμου 24/2/2012 1. Λειτουργικά Στοιχεία ESY.net 2011 2. Οικονομικά Στοιχεία ESY.net 2011 3. Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Οδεύοντας προς ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης «υψηλής απόδοσης»

Οδεύοντας προς ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης «υψηλής απόδοσης» Οδεύοντας προς ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης «υψηλής απόδοσης» Ο Ρόλος της Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε. στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας Δρ. Αναστάσιος Τάγαρης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 2 Γενικές κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθμ. Υ9α/87340/ Γενικές αρχές για τον υπολογισμό

Κ.Υ.Α. αριθμ. Υ9α/87340/ Γενικές αρχές για τον υπολογισμό Πίνακας περιεχομένων APΘPO 1: 2: 3: 4: ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Κ.Υ.Α. αριθμ. Υ9α/87340/8.10.2014 Γενικές αρχές για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ Κο Παναγιώτη Κουρουμπλή

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ Κο Παναγιώτη Κουρουμπλή ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ Κο Παναγιώτη Κουρουμπλή 23-4-2015 Με πολλή χαρά διαπιστώνουμε την πρόθεση του Υπουργείου να συνεργαστεί με όλους όσους μπορούν και θέλουν να συνεισφέρουν με τις απόψεις τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2. Αναλυτική κατάσταση (εις τριπλούν) 3. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Είσπραξης Νοσηλίων ή Χρηματικό Λογαριασμό με στρογγυλή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΠ. ΦΙΛΙΩΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΦΕΕ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΠ. ΦΙΛΙΩΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΦΕΕ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΠ. ΦΙΛΙΩΤΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΣΦΕΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΛΑ ΩΝ (Π.Ο.Ι.Ε.-Φ.Σ.Ε.Κ.) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( ΕΤΑΑ ΝΠΔΔ ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( ΕΤΑΑ ΝΠΔΔ ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( ΕΤΑΑ ΝΠΔΔ ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Στ.σήμερα την μεταξύ αφενός του Διοικητή του Νοσοκομείου..., δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ αποζημιώνονται, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η έγκριση του ελεγκτή ιατρού ΕΟΠΥΥ για την αποστολή του δείγματος στο εξωτερικό.

Οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ αποζημιώνονται, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η έγκριση του ελεγκτή ιατρού ΕΟΠΥΥ για την αποστολή του δείγματος στο εξωτερικό. 2.α. ΟNCOTYPE Σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού αρχικού σταδίου (με θετικούς ορμονοϋποδοχείς και αρνητικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες) παρέχεται η τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης της αντίστροφης μεταγραφάσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σταύρο Καλογιάννη

Προς Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σταύρο Καλογιάννη Αριθ. Πρωτ. 2928 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2012 Προς Τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σταύρο Καλογιάννη Kοινοποίηση : - Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Στ σήμερα την... του έτους... μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στην. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 10/11/2014

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 10/11/2014 1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περίπου 45.000 γιατροί παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, είτε ως συμβεβλημένοι είτε ως πιστοποιημένοι ιατροί Οι ανωτέρω ιατροί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΟΠΗ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΙ Α.Μ.Θ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - Δ.Ν. Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική II Σύγχρονες προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης ιατρικών κλινικοεργαστηριακών εξετάσεων στο προσωπικό της Ο.Λ.Θ. ΑΕ για το έτος 2010

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης ιατρικών κλινικοεργαστηριακών εξετάσεων στο προσωπικό της Ο.Λ.Θ. ΑΕ για το έτος 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή!

Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή! Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή! Η 1η direct ασφάλιση Ασφάλιση υγείας απλή, προσιτή και εγγυημένη! Η Anytime, η 1η direct ασφάλιση στη χώρα μας, από την INTERAMERICAN, φροντίζει τώρα και

Διαβάστε περισσότερα