6. Τις από (Α.Π ), (Α.Π ), (Α.Π ) και /03/ /06/2010 CHLORPYRIFOS ISO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6. Τις από 26-6-2006 (Α.Π. 119801), 26-6-2008 (Α.Π. 120302), 30-6-2008 (Α.Π. 120378) και 24-7- 14037 02/03/2004 30/06/2010 CHLORPYRIFOS ISO"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: AGRODAN S.A., Ισπανίας Ταχ. Κώδικας: ΑΘΗΝΑ (δια του κ. Β. Αναστασιάδη, Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος Ν. Παρίτση 28, Τηλέφωνο: Ν. Ψυχικό) (µε απόδειξη) ΘΕΜΑ: «Tροποποίηση της µε αριθ / απόφασης χοργησης έγκρισης στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) CHLORPYRIFOS- AGROTECHNICA 5 GR, ως προς το εµπορικό όνοµα, τα µεγέθη συσκευασίας, τον παρασκευαστ, το εργοστάσιο παρασκευς, το εργοστάσιο συσκευασίας, την καθαρότητα της δραστικς ουσίας και την ηµεροµηνία λξης της έγκρισης» Κοιν.: 1. Γραφείο Κας Υπουργού 2. Γραφείο Κου Υφυπουργού 3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 4. Γραφ. Προϊστ. Γεν. /νσης Φυτ. Παραγωγς κ.. Μπαµπίλη 5. Νοµαρχ. Αυτοδιοικσεις /νσεις Γεωργίας (µε ) Έδρες τους 6. Μ.Φ.Ι. Τµµα Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων (µε ) 7. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους (µε ) 8. Ε.ΣΥ.Φ. Πατησίων 53, Αθνα 9. Εσωτερικ διανοµ: -Τµµατα Β, Γ & Ε της /νσς µας -Γραµµατεία της /νσς µας 10 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων ιδότου 26, Αθνα AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/ ) µε τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτς. 2. Τη µε αριθ / ΚΥΑ µε θέµα Καταχώριση των δραστικών ουσιών Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Mancozeb, Maneb και Metiram στο παράρτηµα Ι του Προεδρικού διατάγµατος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συµβουλίου, όπως έχει συµπληρωθεί» (Α 104), σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2005/72/ΕΚ της Επιτροπς της 21 ης Οκτωβρίου

2 3. Τον κανονισµό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρµάκων µέσα η πάνω στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές φυτικς και ζωικς προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου όπως τροποποιθηκε µε τον κανονισµό 149/2008 της Επιτροπς της 29ης Ιανουαρίου Τις διατάξεις του Π.. 187/ (ΦΕΚ 214/Α / ) «ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Τη µε αριθµό / (ΦΕΚ 2401/B / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικς Ανάπτυξης και Τροφίµων για «ανάθεση αρµοδιοττων στον Υφυπουργό Αγροτικς Ανάπτυξης Μιχαλ Καρχιµάκη». 6. Τις από (Α.Π ), (Α.Π ), (Α.Π ) και (Α.Π ) αιτσεις των ενδιαφεροµένων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τροποποιούµε την µε αριθ / έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντοµοκτόνο) CHLORPYRIFOS-AGROTECHNICA 5 GR, η οποία χορηγθηκε µε την αριθ / Απόφασ µας, ως προς το εµπορικό όνοµα, τα µεγέθη συσκευασίας, τον παρασκευαστ, το εργοστάσιο παρασκευς, το εργοστάσιο συσκευασίας, την καθαρότητα της δραστικς ουσίας και την ηµεροµηνία λξης της έγκρισης. Η έγκριση διαµορφώνεται ως ακολούθως: 1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 1.1 Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 1.1.α Ηµεροµηνία χοργησης 1.1.β Ηµεροµηνία λξης /03/ /06/ Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.2.α Εµπορικό όνοµα DI-LIGER 5 GR 1.2.β Μορφ: KOKKΩ ΕΣ (GR) 1.3 ραστικ ουσία (ες) α) Κοιν ονοµασία της δραστικς ουσίας κατά ISO β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρς δραστικς ουσίας σε καθαρ δραστικ ουσία: CHLORPYRIFOS (χηµικ οµάδα: οργανοφοσφωρικά) 97% (β/β) min γ) Παρασκευαστς της δ.ο.: CHEMINOVA A/S, ανίας δ) Εργοστάσιο παρασκευς της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: CHEMINOVA A/S, ανίας. (Η /νση του εργοστασίου είναι εµπιστευτικ πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας). ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικς ουσίας: Οι τεχνικές προδιαγραφές για τη δραστικ ουσία chlorpyrifos (µετά την καταχώριση της στο Παράρτηµα Ι του Π 115/97) έχουν κατατεθεί από την εταιρεία CHEMINOVA A/S και παραµένουν στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχς. 2

3 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα α) Κάτοχος της έγκρισης: AGRODAN SA ALMANSA 105, 2o, 28040, MADRID, Ισπανία Tel: Fax: β) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Β. Αναστασιάδης, Ν. Παρίτση 28, Ν. Ψυχικό γ) Υπεύθυνος για την τελικ συσκευασία και σµανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης): O κάτοχος της έγκρισης δ) Παρασκευαστς σκευάσµατος: AGRODAN S.A., Ισπανίας ε) Εργοστάσιο παρασκευς του σκευάσµατος στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσµατος ζ) Εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατος: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: INDALVA S.L., Iσπανίας. (Η /νση του εργοστασίου είναι εµπιστευτικ πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας). Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρσεων: 1) INDALVA S.L., Iσπανία 2) K+N EFTHIMIADIS SA,, Σίνδος, Θεσ/νίκη 3) ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΕΒΕ, Μάνδρα Αττικς 4) AGROTECHNICA OBEE, Σίνδος, Θεσ/νικη Chlorpyrifos 5% β/β Βοηθητικές ουσίες : 94,85 % β/β Η πλρης εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατος έχει κατατεθεί στο φάκελο της έγκρισης του προϊόντος 2 Συσκευασίες: 2.2 Συσκευασίες: Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 1 Σακούλες σε κουτί 200, 500, 800 gr και 1 kg Χάρτινο κουτί / Σακούλα ΡΕ 2 Σακούλες 200, 500, 800 gr και 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 20 και 25 kg PE/PET PE/Al/PET χαρτί/pe 3

4 3 Οδηγίες χρσης: Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρστες. Απαγορεύεται η χρση του σε περιοχές που έχουν άµεση γειτνίαση µε επίγεια (λίµνες, ποτάµια) υπόγεια (άντλησης) αβαθ νερά. Tρόπος εφαρµογς: Οµοιόµορφος διασκορπισµός µε το χέρι µε διανοµέα κοκκωδών που προσαρµόζεται στην σπαρτικ - φυτευτικ µηχαν και ενσωµάτωση. Τρόπος παρασκευς ψεκαστικού υγρού: Καθαρισµός ψεκαστρα: Οδηγίες για την ασφαλ απόσυρση του φ.π. και της συσκευασίας. Τα κενά µέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), ξεπλένονται υπό πίεση γίνεται τριπλό ξέπλυµα και µαζί µε τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουµένως µε σκίσιµο, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρσης, εναποτίθενται όλα σε σηµεία συλλογς, για ανακύκλωση ανάκτηση ενέργειας. 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης: Oργανοφωσφορικό εντοµοκτόνο επαφς, στοµάχου και αναπνος, εφαρµοζόµενο κατά τη σπορά τη φύτευση, για την καταπολέµηση εντόµων εδάφους. 5. Φάσµα δράσης ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΟΣΗ (κιλά/στρ.) ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Παντζάρι, καρότο, κρεµµύδι, τοµάτα, πεπόνι, καρπούζι, (1) κουνουπίδι, λάχανο, µαρούλι, φασόλι, πιπεριά, µελιτζάνα, αγγούρι, κολοκυθάκι, σέλινο, σπαράγγι, αγκινάρα, πράσο, µπρόκολο, µπιζέλι) Έντοµα εδάφους: 1 α) Πριν τη σπορά φύτεµα µε διασκορπισµό και ενσωµάτωση εφ όλης της επιφάνειας β) Κατά τη σπορά φύτεµα σε γραµµές, αυλακιές λάκκους φυτέµατος. Πριν τη σπορά φύτεµα µε 4

5 ΒΑΜΒΑΚΙ Έντοµα εδάφους: 1,5 α) Πριν τη σπορά µε της επιφάνειας β) Κατά τη σπορά σε γραµµές, αυλακιές λάκκους φυτέµατος. ΠΑΤΑΤΑ ΣΙΤΗΡΑ (Σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι, βρώµη). ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ Έντοµα εδάφους: -Σιδηροσκούληκα 2 2,5-3 1,2 Πριν τη σπορά µε α) Πριν τη σπορά µε της επιφάνειας β) Κατά τη σπορά. γ) Κατά το παράχωµα. Πριν τη σπορά µε Πριν τη σπορά µε α) Πριν τη σπορά φύτεµα µε διασκορπισµό και ενσωµάτωση εφ όλης της επιφάνειας β) Κατά τη σπορά φύτεµα σε γραµµές, αυλακιές λάκκους φυτέµατος. Πριν τη σπορά φύτεµα µε 5

6 ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 1,2 α) Πριν τη σπορά φύτεµα µε διασκορπισµό και ενσωµάτωση εφ όλης της επιφάνειας β) Κατά τη σπορά φύτεµα σε γραµµές, αυλακιές λάκκους φυτέµατος. ΚΑΠΝΟΣ Έντοµα εδάφους: 1,5 Πριν τη σπορά φύτεµα µε α) Πριν το φύτεµα µε της επιφάνειας β) Κατά το φύτεµα σε γραµµές, αυλακιές λάκκους φυτέµατος. Πριν το φύτεµα µε Παρατηρσεις: 1. Στο καρπούζι εφαρµόζεται και µε δοσολογία 1 γραµ. / λάκκο φύτευσης. 2. Η εφαρµογ γίνεται µε διανοµέα κοκκωδών που εφαρµόζεται στην σπαρτικ φυτευτικ µηχαν µε το χέρι. 3. Μετά την εφαρµογ του πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για τη πλρη ενσωµάτωση των κόκκων που έπεσαν στα άκρα του χωραφιού. 6 Ειδικές συνθκες γεωργικές, φυτοϋγείας περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί να αποκλειστεί ΣΥΝ ΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ε συνδυάζεται µε άλλα σκευάσµατα µε λιπάσµατα. Εφαρµόζεται µόνο του 7. Χρονικό διάστηµα ασφαλείας µεταξύ εφαρµογς και: - σποράς φύτευσης της προστατευόµενης καλλιέργειας σποράς φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

7 - της πρόσβασης του ανθρώπου -Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα τουλάχιστον 21 των ζώων στην καλλιέργεια ηµέρες µακριά από την περιοχ όπου έγινε η στην οποία έχει εφαρµοστεί το εφαρµογ. σκεύασµα -Απαγορεύεται η βόσκηση µετά τη συγκοµιδ του βαµβακιού. 8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά τα προϊόντα τους. 9 Σµανση σκευάσµατος: εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρµογς, στις Ελληνικές εδάφοκλιµατικές συνθκες. Xn Επιβλαβές, N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον Φράσεις R R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. R51/53 Τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. RΟ12/RO14 Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και για τα πουλιά. Φράσεις S S1/2 Να φυλάσσεται κλειδωµένο µακριά από παιδιά S8 Προστατεύετε τη συσκευασία από υγρασία. S13 Μακριά από τρόφιµα ποτά και ζωοτροφές. S20/21 Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε καπνίζετε S22 Mην εισπνέετε την υπάρχουσα σκόνη πάνω από τα κουτιά της µηχανς (σπαρτικ κλπ.) όταν αδειάζετε το σκεύασµα. S25 Αποφεύγετε επαφ µε τα µάτια. S26 Σε περίπτωση επαφς µε τα µάτια πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και ζητστε ιατρικ συµβουλ. S28 Σε περίπτωση επαφς µε το δέρµα πλυθείτε αµέσως καλά µε άφθονο νερό και σαπούνι. S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτικ ενδυµασία, γάντια και συσκευ προστασίας µατιών προσώπου. S41 Σε περίπτωση πυρκαγιάς /και έκρηξης µην αναπνέετε τους καπνούς. S51 SP1 S61 Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο. Μη µολύνετε τα νερά µε το σκεύασµα τη συσκευασία του (µην καθαρίζετε τα ψεκαστικά κοντά σε επιφανειακά ύδατα / αποφύγετε µόλυνση µέσω αποχετεύσεων από αυλές και δρόµους). Αποφύγετε την ελευθέρωσ του στο περιβάλλον,αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρσης». 7

8 12 13 Πρώτες βοθειες - Αντίδοτο Προστασία των καταναλωτών Σε περίπτωση ατυχµατος, µην περιµένετε να εµφανιστούν συµπτώµατα. Αρχίστε αµέσως τις κατωτέρω διαδικασίες και αν εµφανιστεί κάποιο σύµπτωµα παρεµπόδισης χολινεστεράσης ζητστε αµέσως ιατρικ συµβουλ (εξηγείστε ότι το θύµα έχει εκτεθεί σε οργανοφωσφορικό εντοµοκτόνο - δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν) Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητστε αµέσως ιατρικ βοθεια. Μην προκαλέσετε εµετό. Σε περίπτωση εισπνος: Βγάλτε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αν εµφανιστούν συµπτώµατα ζητστε αµέσως ιατρικ βοθεια. Αν η αναπνο σταµατσει, εφαρµόστε τεχνητ αναπνο. Σε περίπτωση επαφς µε τα µάτια: Πλύντε τα αµέσως µε άφθονο νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφς µετά από 1-2 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυµα για αρκετά λεπτά ακόµη. Ζητστε ιατρικ βοθεια. Σε περίπτωση επαφς µε το δέρµα: Βγάλτε τα λερωµένα ρούχα. Ξεπλυθείτε πολύ καλά κάτω από τρεχούµενο νερό, µε σαπούνι, αποφεύγοντας το τρίψιµο. Για τον γιατρό: Το προϊόν περιέχει chlorpyrifos, έναν παρεµποδιστ χολινεστεράσης (που επηρεάζει το κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστηµα και µπορεί να καταστείλει την αναπνευστικ λειτουργία). Αντίδοτο: Χορηγείστε ατροπίνη σε περίπτωση ύπαρξης συµπτωµάτων, µέχρι την εµφάνιση συµπτωµάτων ατροπινισµού και διατηρείστε τα έως ότου όλο το οργανοφωσφορικό έχει µεταβολιστεί. Οξίµες, όπως το οbidoxime chloride (Toxogonin) pralidoxime chloride (2-PAM), µπορεί να χορηγηθούν συµπληρωµατικά, παράλληλα µε την ατροπίνη, όχι όµως αντί αυτς. Τηλέφωνο Κέντρου ηλητηριάσεων: Μέγιστα Όρια Υπολειµµάτων (MRLs) chlorpyrifos Φυτικά Προϊόντα MRLs (mg/kg) Έχουν καθοριστεί οριστικά Ευρωπαϊκά MRLs µε τον Κανονισµό 396/2005, όπως τροποποιθηκε µε τον κανονισµό 149/ Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδ πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για µετασυλλεκτικές χρσεις Καλλιέργεια Πατάτα Λοιπές καλλιέργειες PHI (ηµέρες) 60 (αν χρησιµοποιηθεί κατά το παράχωµα) Μ.Ε. (προφυτρωτικ εφαρµογ) 14 Συνθκες αποθκευσης, χρονικ σταθερότητα του σκευάσµατος ιατηρείται στην αρχικ του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόµενο, µακριά από το άµεσο ηλιακό φως. Ηµεροµηνία λξης: ύο (2) χρόνια από την ηµεροµηνία παρασκευς του. 8

9 15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης Η παρούσα έγκριση µπορεί να ανακληθεί οποιαδποτε στιγµ εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται έπαψαν να πληρούνται παρασχέθηκαν πλαστά παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτ χορηγθηκε. Η έγκριση θα ανακληθεί στις εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόµενη από φάκελο µε τα στοιχεία του Παραρτµατος ΙΙΙ για αξιολόγηση σύµφωνα µε τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτηµα VI του Π.. 115/97. Β Γενικές υποχρεώσεις 1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωµένος σε οποιαδποτε χρονικ στιγµ να ενηµερώνει την Αρµόδια Αρχ για οποιεσδποτε δυσµενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο /και το περιβάλλον που περιλθε σε γνώση του από τη χρση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη µιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωµα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενηµερωµένους τους φακέλους του σκευάσµατος που τηρούνται στην Αρµόδια Αρχ µε βάση τα νεότερα επιστηµονικά δεδοµένα για οποιαδποτε µελλοντικ επανεξέταση. 3. Η ετικέτα του σκευάσµατος θα είναι σύµφωνη µε το άρθρο 16 του Π 115/1997 και την παρούσα απόφαση. 4. Η διαφµιση του σκευάσµατος επιτρέπεται µόνο εφ όσον είναι σύµφωνη µε τους όρους της έγκρισης του σκευάσµατος και την ισχύουσα νοµοθεσία. Για κάθε εγκεκριµένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρµόδια Αρχ τελικ ετικέτα πριν το προϊόν µε την συγκεκριµένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ 9