ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: προμήθεια Γραφικής ύλης ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & φωτοτυπικού- χημικού χαρτιού του έτους 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,45 ΕΥΡΩ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ληλάντιων & Μεγασθένους 15 Τ.Κ Χαλκίδα Πληροφ.:Κούμαρος Αντώνης ΤΗΛ.: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 0 Αντικείμενο είναι η προμήθεια Γραφικής ύλης & φωτοτυπικού- χημικού χαρτιού του έτους 2013 για τις υπηρεσίες του Δήμου. Άρθρο 2 0 Η προμήθεια των ειδών θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη. Κριτήρια κατακύρωσης είναι χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας. Κάθε προμηθευτής μπορεί να συμμετέχει για μία ή περισσότερες ομάδες,αλλά για όλα τα είδη των ομάδων που συμμετέχει (επί ποινή αποκλεισμού) Άρθρο 3 0 Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ Υπουργική απόφαση 11389/93 (ΦΕΚ 185/ τ.β ). Άρθρο 4 0 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 5 0 Η παράδοση των υλικών από τον προμηθευτή θα γίνει μετά την παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά σε ημερομηνίες που θα συμφωνηθούν μεταξύ του προμηθευτή και του Δήμου. Άρθρο 6 0 Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στην δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν τον φάκελο με την οικονομική τους προσφορά για το κάθε είδος που θα προσφέρουν.

2 Άρθρο 7 0 Τα προαναφερόμενα είδη που θα παραδώσει ο προμηθευτής πρέπει να είναι της ίδιας ποιότητας με τα προσφερόμενα όπως περιγράφεται. Άρθρο 8 0 Εάν μετά την παράδοση τα υλικά δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 9 0 Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους του βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους-τέλη-κρατήσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. Άρθρο 10 0 Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα προσκομίσουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα φαίνεται ότι τα προσφερόμενα είδη είναι το γνήσιο και όχι απομίμησή του. Άρθρο 11 0 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει μόνο τα δείγματα που θα επιλέξει η επιτροπή αξιολόγησης. Άρθρο 12 0 Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι αρίστης κατάστασης (θα πρέπει να μην έχουν φθορές ή αλλοιώσεις). Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει ότι τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις προδιαγραφές ο προμηθευτής οφείλει αυθημερόν να αντικαταστήσει τα εν λόγω είδη. Το χημικό χαρτί όπως αναφέρεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μη δημιουργεί προβλήματα στους κρουστικούς εκτυπωτές και σε οποιαδήποτε περίπτωση εμφάνισης τέτοιων, ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει την εν λόγω ποσότητα με άλλη. Χαλκίδα. 26/02/2013 Ο Συντάκτης Η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών Κούμαρος Αντώνιος Τσιβίκα Φωτεινή

3 Α/Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΕΝΔΕΙ ΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ PARKER ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,00 20,00 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (τύπου τανάλιας) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,00 100,00 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ( καβουράκι ) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,00 50,00 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ 12 ΨΗΦΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 15,00 450,00 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΚΙΤΡΙΝΑ) 75mm X 75mm ΠΑΚΕΤΟ / ,60 180,00 6 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 37mm X 105mm ΠΑΚΕΤΟ / ,00 300,00 7 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 37mm X 70mm ΠΑΚΕΤΟ / ,00 300,00 8 ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3,00 150,00 9 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 5,00 50,00 10 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΜΙΚΡΗ ΑΠΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,50 75,00 11 ΒΑΣΗ ΚΥΒΟΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,50 150,00 12 ΓΟΜΑ ΑΣΠΡΟ-ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΙ ΚΟΥΤΙ / ,00 400,00 13 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Α4 ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ,00 300,00 14 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 500 0,50 250,00 15 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α4 10 ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,50 75,00 16 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α4 ΜΗΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,00 100,00 17 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ (τύπου Blakno) ΤΕΜΑΧΙΟ 500 0,80 400,00 18 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ (τύπου Blakno) ME ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 500 1,50 750,00 19 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ (τύπου Blakno) ΣΕ ΣΤΥΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 2,00 200,00 20 ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΟΥΤΙ / ,50 50, ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α4 (βιβλίο) 21cm X 29cm ΤΕΜΑΧΙΟ 10 15,00 150,00 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ (βιβλίο) 17cm X 25cm ΤΕΜΑΧΙΟ 20 5,00 100,00 23 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΕΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ 500 1,20 600,00 24 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΛΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 6,00 300,00 25 ΚΑΡΜΠΟΝ Α4 ΚΟΥΤΙ / ,00 130,00 26 ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΚΟΥΤΙ 20 1,00 20,00 ΚΕΡΜΑΤΟΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 27 8 ΣΤΗΛΩΝ ΑΠΌ 1 CENT ΕΩΣ 2 EURO ΤΕΜΑΧΙΟ 5 18,00 90,00 28 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 4/34 ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 29 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 8/34 ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 30 ΚΟΛΑ STICK 10 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,20 60,00 31 ΚΟΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ 2 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 100 3,00 300,00 32 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Α4 ΡΙΓΕ ΠΑΚΕΤΟ / ,00 400,00

4 33 34 ΚΟΠΙΔΙ ΜΙΚΡΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 2,00 200,00 ΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 10m ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 15,00 150,00 35 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ Νο6 ΚΙΛΟ 20 11,00 220,00 36 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΧΟΝΔΡΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΛΑΚΕ ΚΙΛΟ 20 11,00 220,00 37 ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ PILOT 0,7 KOKKINA ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,80 180,00 38 ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ PILOT 0,7 ΜΑΥΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,80 180,00 39 ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ PILOT 0,7 ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,80 180,00 40 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,80 160,00 41 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΜΠΛΕ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,80 160,00 42 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,80 160,00 43 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,80 160,00 44 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΡΟΖ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,80 160,00 45 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΚΟΥΤΙ / ,00 300,00 46 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΚΟΥΤΙ / ,00 300,00 47 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΜΠΛΕ ΚΟΥΤΙ / ,00 300,00 48 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΟΥΤΙ / ,00 300,00 49 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,70 35,00 50 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,70 140,00 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΙΑΣΤΡΕΣ 1'' inches 25 mm ΕΩΣ ΦΥΛΛΑ ΚΟΥΤΙ / ,00 60,00 52 ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΕ ΓΟΜΑ ΚΟΥΤΙ 100 3,00 300,00 53 ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0,5 mm ΤΕΜΑΧΙΟ 50 5,00 250,00 54 ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0,7 mm ΤΕΜΑΧΙΟ 50 5,00 250, ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΑΠΛΗ ΑΠΌ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΠΟΤΗΡΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,00 100,00 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α4 ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ (50 ΦΥΛΛΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ 400 1,00 400,00 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α5 ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ (50 ΦΥΛΛΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,00 100,00 58 ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,5mm ΚΟΥΤΙ / ,00 10,00 59 ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,7mm ΚΟΥΤΙ / ,00 10,00 60 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 25cm X 35cm ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 61 ΝΤΟΣΙΕ ΔΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΑΠΌ ΧΑΡΤΟΝΙ 25cm X 35cm ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 62 ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 25cm X 35cm ΤΕΜΑΧΙΟ ,80 800,00 63 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,50 50,00 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΗ ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 9,00 180,00 65 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΗ 16 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 5,00 250,00 66 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΙΚΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,00 100,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΕΛΛΟΥ 60cm X 67 80cm ΤΕΜΑΧΙΟ 1 10,00 10,00 68 ΠΙΝΕΖΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΚΟΥΤΙ 50 0,80 40,00 69 ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΑΠΛΟ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 19mm X33mm ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,70 140,00

5 70 ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,50 150,00 71 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΑ (τύπου BIC) ΤΕΜΑΧΙΟ ,40 800,00 72 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑΥΡΑ (τύπου BIC) ΤΕΜΑΧΙΟ ,40 600,00 73 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΛΕ (τύπου BIC) ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 74 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΓΙΓΑΣ ή 78mm ΚΟΥΤΙ 700 1,00 700,00 75 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο4 ή 33mm ΚΟΥΤΙ / ,80 560,00 76 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο5 ή 50mm ΚΟΥΤΙ / ,00 700,00 ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΕΓΑΛΟ (24/6) ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 20,00 200,00 78 ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟ 24/6 (τύπου τανάλια) ΤΕΜΑΧΙΟ , ,00 ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΙΚΡΟ 2000/64 (τύπου 79 τανάλια) ΤΕΜΑΧΙΟ 100 7,00 700,00 80 ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΤΣΕΠΗΣ Νο10 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 2,00 200,00 81 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ Νο10 ΚΟΥΤΙ / ,40 40,00 82 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ Νο2000/64 ΚΟΥΤΙ ,50 500,00 83 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ Νο23/8 ΚΟΥΤΙ 100 2,00 200,00 84 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ Νο24/6 ΚΟΥΤΙ ,60 900,00 85 ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ Νο66/11 ΚΟΥΤΙ 20 16,00 320,00 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 86 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 5 cm ΤΕΜΑΧΙΟ 30 2,00 60,00 87 ΤΑΜΠΟΝ Νο2 ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,00 20,00 88 ΤΑΜΠΟΝ Νο2 ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,00 50,00 89 ΧΑΡΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 40cm ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3,50 175,00 90 ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 30cm ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,50 50,00 91 ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 40cm ΤΕΜΑΧΙΟ 100 1,00 100,00 92 ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 4,00 200,00 93 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 2 cm ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3,00 150,00 94 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 0,50 100,00 95 ΨΑΛΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 8'' ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3,00 150,00 96 ΨΑΛΙΔΙ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (σχολικό) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% 7.401,40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,40 ΟΜΑΔΑ Β ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΥΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΕΝΔΕΙ ΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 83, ,00 A/A Περιγραφή Είδους ΧΗΜΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ 2 ΦΥΛΛΩΝ 1 11Χ9,5 (80 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ) 20 2 ΧΗΜΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΧΑΡΤΙ 2 ΦΥΛΛΩΝ 11Χ9,5 ΚΟΥΤΕΣ 30 21,50 645,00 3 ΧΑΡΤΙ Α3 ΔΕΣΜΙΔΕΣ 90 6,00 540,00 4 ΧΑΡΤΙ Α4 (80 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ/m2) ΔΕΣΜΙΔΕΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% 6.034,05

6 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,05 ΟΜΑΔΑ Α + ΟΜΑΔΑ Β ,45 Ο Συντάκτης Η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών Κούμαρος Αντώνιος Τσιβίκα Φωτεινή

7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ PARKER ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (τύπου 2 τανάλιας) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ( καβουράκι ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΣΗΚΩΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ 12 ΨΗΦΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΚΙΤΡΙΝΑ) 75mm X 75mm 6 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 37mm X 105mm 7 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ 37mm X 70mm ΠΑΚΕΤΟ / ΠΑΚΕΤΟ / ΠΑΚΕΤΟ / ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 9 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΜΙΚΡΗ ΑΠΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΒΑΣΗ ΚΥΒΟΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΟΜΑ ΑΣΠΡΟ-ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΙ ΚΟΥΤΙ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 13 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Α4 ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪ / ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α4 10 ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α4 ΜΗΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ (τύπου Blakno) ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ (τύπου Blakno) ME ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ (τύπου Blakno) ΣΕ ΣΤΥΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΚΟΥΤΙ / ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α4 (βιβλίο) 21cm X 29cm ΤΕΜΑΧΙΟ 10 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ (βιβλίο) 17cm X 25cm ΤΕΜΑΧΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΕΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΛΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΡΜΠΟΝ Α4 ΚΟΥΤΙ / ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΚΟΥΤΙ 20 ΚΕΡΜΑΤΟΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 8 27 ΣΤΗΛΩΝ ΑΠΌ 1 CENT ΕΩΣ 2 EURO ΤΕΜΑΧΙΟ 5 28 ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 4/34 ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 8/34 ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΟΛΑ STICK 10 gr ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΟΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ 2 gr ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Α4 ΡΙΓΕ ΠΑΚΕΤΟ / 50 ΠΡΟΣΦ ΕΡΟΜ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

8 ΚΟΠΙΔΙ ΜΙΚΡΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 10m ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ Νο6 ΚΙΛΟ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΧΟΝΔΡΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΛΑΚΕ ΚΙΛΟ ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ PILOT 0,7 KOKKINA ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ PILOT 0,7 ΜΑΥΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΑΡΚΑΔΟΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ PILOT 0,7 ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 100 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟ 40 ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΜΠΛΕ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΡΟΖ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΚΟΥΤΙ / ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΚΟΥΤΙ / ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΜΠΛΕ ΚΟΥΤΙ / ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΙ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΟΥΤΙ / ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 200 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΙΑΣΤΡΕΣ 1'' inches 25 mm ΕΩΣ ΦΥΛΛΑ ΚΟΥΤΙ / ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΕ ΓΟΜΑ ΚΟΥΤΙ ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0,5 mm ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0,7 mm ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΗ ΑΠΛΗ ΑΠΌ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (ΠΟΤΗΡΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α4 ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ (50 ΦΥΛΛΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ 400 ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α5 ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ (50 ΦΥΛΛΩΝ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,5mm ΚΟΥΤΙ / ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 0,7mm ΚΟΥΤΙ / ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 25cm X 35cm ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΤΟΣΙΕ ΔΙΦΥΛΛΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΑΠΌ ΧΑΡΤΟΝΙ 25cm X 35cm ΤΕΜΑΧΙΟ ΝΤΟΣΙΕ ΧΑΡΤΙΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 25cm X 35cm ΤΕΜΑΧΙΟ ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΗ 40 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΗ 16 ΦΥΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΜΙΚΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΕΛΛΟΥ 60cm X 80cm ΤΕΜΑΧΙΟ 1 68 ΠΙΝΕΖΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΚΟΥΤΙ ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΑΠΛΟ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 19mm X33mm ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 100

9 71 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΑ (τύπου BIC) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑΥΡΑ (τύπου BIC) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΛΕ (τύπου BIC) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΓΙΓΑΣ ή 78mm ΚΟΥΤΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο4 ή 33mm ΚΟΥΤΙ / ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο5 ή 50mm ΚΟΥΤΙ / ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΕΓΑΛΟ (24/6) ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟ 24/6 (τύπου τανάλια) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΙΚΡΟ 2000/64 (τύπου τανάλια) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΤΣΕΠΗΣ Νο10 ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ Νο10 ΚΟΥΤΙ / ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ Νο2000/64 ΚΟΥΤΙ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ Νο23/8 ΚΟΥΤΙ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ Νο24/6 ΚΟΥΤΙ ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ Νο66/11 ΚΟΥΤΙ 20 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 86 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 5 cm ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΑΜΠΟΝ Νο2 ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΑΜΠΟΝ Νο2 ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 40cm ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 30cm ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 40cm ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΛΑΒΗ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 2 cm ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 8'' ΤΕΜΑΧΙΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (σχολικό) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β A/A Περιγραφή Είδους ΧΗΜΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ 2 ΦΥΛΛΩΝ 11Χ9,5 1 (80 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΥΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ 2 ΧΗΜΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΧΑΡΤΙ 2 ΦΥΛΛΩΝ 11Χ9,5 ΚΟΥΤΕΣ 30 3 ΧΑΡΤΙ Α3 ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΠΡΟΣΦ ΕΡΟΜ. ΤΙΜΗ 4 ΧΑΡΤΙ Α4 (80 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ/m2) ΔΕΣΜΙΔΕΣ 7000 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

10