ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και υλοποίηση συστήµατος συναγερµού αυτοκινήτου µε τη χρήση GSM δικτύου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σχεδίαση και υλοποίηση συστήµατος συναγερµού αυτοκινήτου µε τη χρήση GSM δικτύου."

Transcript

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και υλοποίηση συστήµατος συναγερµού αυτοκινήτου µε τη χρήση GSM δικτύου. Εισηγητής: Καθηγητής Μπαρµπουνάκης Ιωάννης Σπουδαστής: Γεωργιακάκης Γεώργιος ΧΑΝΙΑ,Ιούλιος 2005

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Την κεντρική ιδέα αλλά και επίβλεψη της παρούσας πτυχιακής εργασίας την είχε ο καθηγητής ρ.μπαρµπουνάκης Ιωάννης τον οποίο ευχαριστώ θερµά για την αµέριστη συµπαράστασή του. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ.παπαδάκη Ιωάννη καθώς και τον αγαπητό συνάδελφο κ.αναστασίου Αθανάσιο για την προσφορά των γνώσεών τους στα ηλεκτρονικά. Τέλος θα ήθελα να αφιερώσω αυτή την εργασία στην αρραβωνιαστικιά µου Χαρωνίτη Μαρία που µου έδωσε τη δύναµη και το θάρρος να πραγµατοποιήσω το στόχο µου. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντιπρολόγου 4 Σχήµα 1 5 Εισαγωγή.. 6 Ενότητα Ι Περιγραφή συστήµατος 7 Μπλοκ διάγραµµα συστήµατος 8 Αναλυτική περιγραφή κυκλώµατος Κύκλωµα τροφοδοσίας. 9 Kεντρική µονάδα CPU Λειτουργία του 89C420 στο σύστηµα συναγερµού 11 Κύκλωµα χρονισµού(clock) 12 Σχηµατικό διάγραµµα1 PCB διάγραµµα1. 13 Μονάδα ασύρµατης επικοινωνίας(gsm) 14 Κύκλωµα διακοπτών(rellays). 15 Σχηµατικό διάγραµµα2 PCB διάγραµµα Datasheet του NPN τρανζίστορ BC Datasheet του Relay 18 Κύκλωµα προγραµµατισµού 19 Σχηµατικό διάγραµµα3 PCB διάγραµµα3 20 Datasheet MAX232 Datasheet 74HC Ενότητα ΙΙ Ανάλυση λογισµικού (software) του συστήµατος.. 22 Αναλυτική περιγραφή του λογισµικού του συστήµατος 23 Μπλοκ διάγραµµα ενεργοποίησης-απενεργοποίησης Μπλοκ διάγραµµα λογισµικού 24 Ρουτίνες εντολών του προγράµµατος 25 Βιβλιογραφία

4 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Η παρούσα πτυχιακή άσκηση βασίζεται στην ιδέα του Καθηγητή Κ.Μπαρµπουνάκη Ιωάννη, για την δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, που σκοπό έχει να εκτελεί συγκεκριµένες εντολές, χειριζόµενο πλήρως µέσω δικτύου GSM(κινητής τηλέφωνίας). Κατά την πρώτη φάση υλοποιήθηκε σύστηµα συναγερµού αυτοκινήτου(όπως αυτό παρουσιάζεται στο σχήµα 1) το οποίο είχε την δυνατότητα να κάνει κλήση σε κινητό τηλέφωνο όταν πραγµατοποιόταν κάποιας µορφής παραβίαση. Βασιζόταν σε έναν µικροελεκτή 8051 στις οκτώ εισόδους του οποίου ήταν συνδεδεµένα αισθητήρια πχ κραδασµικά, ογκοµετρικά, ραντάρ κίνησης και στην έξοδο του ήταν συνδεδεµένη µια µονάδα GSM η οποία πραγµατοποιούσε την κλήση όταν γινόταν παραβίαση. Το σύστηµα αυτό ηταν πολύ αξιόπιστο µετά από εκτεταµένη δοκιµαστική περίοδο χρήσης για περισσότερο από ένα µήνα συνεχούς λειτουργίας και επιπλέον η αντίδραση του ηταν άµεση την στιγµή της παραβίασης. Κατά την δεύτερη φάση και δεδοµένου του γεγονός ότι ήδη κυκλοφορούσε στην αγορά παρόµοιο σύστηµα, οδηγηθήκαµε στην απόφαση να εξελίξουµε το σύστηµά µας σε µια πιο σύνθετη µορφή η οποία να µην περιορίζεται σε ένα σύστηµα συναγερµού αυτοκινήτου, αλλά να λειτούργει σαν ένα πλήρες σύστηµα το οποίο να συνεργάζεται µε κινητό τηλέφωνο, λαµβάνοντας και στέλνοντας εντολές για την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε επιλογής του χρήστη. Παράδειγµα, για ειδοποίηση, όταν έχουµε οποιασδήποτε µορφής δυσλειτουργία και για λήψη µέτρων για την αποφυγή της. Μετά από ένα µεγάλο χρονίκο διάστηµα ανάπτυξης και δοκιµών της κατασκευής µας, είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουµε αυτό το ολοκληρωµένο σύστηµα, το οποίο ανάφερεται στην παρούσα πτηχιακή ως ολοκληρωµένο σύστηµα συναγερµού αυτοκινήτου. 4

5 ΣΧΗΜΑ 1 5

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να αντιµετωπίσει κανείς τους διαρρήκτες δεδοµένου ότι καθηµερινά γίνονται όλο και περισσότερο επινοητικοί, εκτός από διάφορα µέτρα µηχανικής προστασίας, είναι αναγκαίο να εξοπλίσει τους χώρους του µε συσκευές και µηχανισµούς ηλεκτρονικής τεχνολογίας και αυτό γιατί η διεθνής εµπειρία έχει αποδείξει πως µόνο ένα ολοκληρωµένο και σωστά µελετηµένο σύστηµα ασφαλείας µπορεί να δώσει λύση στο πρόβληµα προστασίας της περιουσίας µας. Επίσης διάφορα φαινόµενα δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτά από τις ανθρώπινες αισθήσεις όταν αυτά δεν έχουν άµεση επαφή µε το περιβάλλον του ανθρώπου (π.χ. κάποιο βραχυκύκλωµα σε σπίτι ή εργοστάσιο από το οποίο ξεκινά µια φωτιά ή το πλησίασµα ενός διαρρήκτη την ώρα που απουσιάζουµε ή κοιµόµαστε κ.τ.λ). για το λόγο αυτό χρησιµοποιούµε διάφορους τύπους αισθητήρων οι οποίοι µε τη βοήθεια ενισχυτικών διατάξεων εµφανίζουν τις απειροελάχιστες ενδείξεις που λαµβάνουν από το περιβάλλον, σε κάποια όργανα ή συσκευές όπως κουδούνια, σειρήνες, Η/Υ κ.α. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να γίνει κατανοητή η φιλοσοφία κατασκευής, ο τρόπος ελέγχου και η βασική λειτουργία του συγκεκριµένου συστήµατος. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι πολλές καινούργιες ιδέες, όσον αφορά την προληπτική προστασία ενός αυτοκινήτου, µε τη βοήθεια ολοκληρωµένων κυκλωµάτων και µικροελεγκτών έχουν υλοποιηθεί µε αποτέλεσµα να αυξηθεί κατακόρυφα η αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων αυτών. Ο συναγερµός για να είναι σωστός και αξιόπιστος πρέπει να τηρεί ορισµένες προδιαγραφές που αποβλέπουν κυρίως στην προστασία της ιδιοκτησίας αλλά και την διατήρηση της κοινής ησυχίας και ψυχικής ηρεµίας. Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει ο συναγερµός να ηχεί µόνο σε κατάσταση ανάγκης. Τα περισσότερα σύγχρονα και αποτελεσµατικά συστήµατα ασφαλείας αποτελούνται από δύο ή περισσότερα διαφορετικά περιφερειακά κυκλώµατα τα οποία µε τις κατάλληλες συνδέσεις µπορούν να ενωθούν σε ένα. Στην παρούσα πτυχίακη ασκήση περιγράφουµε πλήρως το σύστηµα µας σε δυο ενότητες.η πρώτη ενότητα ασχολείται µε την λεπτοµερή περιγραφή του hardware του συστήµατος,δηλαδή τον τρόπο κατασκευής της πλακέτας και των περιφεριακών της κυκλωµάτων,καθώς και τα υλίκα που τοποθετήθηκαν.στην δεύτερη ενότητα περιγράφουµε πλήρως το λογισµικό προγραµµατισµού(software) του συστήµατος µας. 6

7 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Όπως παρατηρούµε, από το µπλοκ διάγραµµα του συστήµατος, η πλακέτα µας αποτελείται από τα εξής τµήµατα 1.ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ (POWER SUPPLY) 2.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α (CPU) 3. ΚΥΚΛΩΜΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ(CLOCK) 4. ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (GSM) 5. ΚΥΚΛΩΜΑ ΙΑΚΟΠΤΩΝ (RELAYS) 6.ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (RS232 TO 89C420 INTERFACE) 7

8 ΜΠΛΟΚ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 8

9 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 1.ΚΥKΛΩΜΑ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ Ξεκινώντας την περιγραφή του κυκλώµατος από το κύκλωµα τροφοδοσίας, παρατηρούµε ότι αποτελείται από ένα σταθεροποιητή (regulator) LM7805 o οποίος δέχεται τάση 12V+ dc και την µετατρέπει σε 5V+ dc για την τροφοδοσία του επεξεργαστή 89C420,της µονάδας GSM,και του κυκλώµατος προγραµµατισµού. Οι πυκνωτές C1,C2 είναι ηλεκτρολυτικοί µε τιµή 47µF και σκοπό έχουν την εξοµάλυνση της τάσης εισόδου και εξόδου του σταθεροποιητή. Οι πυκνωτές C3,C4 µε τιµή 100nF είναι πολυστρωµατικοι και σκοπό έχουν την απόσβεση των ανεπιθύµητων ταλαντώσεων του σταθεροποιητή LM Στην είσοδο του πυκνωτή του πυκνωτή C1 έχει τοποθετηθεί δίοδος D τύπου 1n4007 (1000V,1A) για την προστασία όλου του κυκλώµατος από τυχόν λάθος πολικότητα τάσης στην είσοδο του κυκλώµατος. Στην έξοδο του κυκλώµατος παίρνουµε την επιθυµητή τάση των 5+V dc. 9

10 2.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α CPU (MICROCONTROLER 89C420) Η κεντρική µονάδα (CPU) του κυκλώµατος αποτελείται από τον µικροελεκτή ultra high speed 89C420 της dallas semicontactors. Ο 89C420 είναι µια βελτιωµενη έκδοση του µικροελεγκτή Παρέχει τις ίδιες δυνατότητες σε λιγότερους κύκλους του clock, µε την ίδια ταχύτητα κρυστάλλου στα 12MHz, µε αποτέλεσµα ο 89C420 να λειτουργεί σε µειωµένη συχνότητα ούτως ώστε να κάνει οικονοµία ενέργειας.η πιο συνήθης σχεδίαση του 89C420 επιτρέπει µικρότερη ταχύτητα κρυστάλλου και έχει τα ίδια αποτελέσµατα όπως ο 8051 µε αποτέλεσµα τη µικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Η θεµελιώδης λειτουργία του 89C420 είναι η χρήση µίας περιόδου ταλαντωτή κατά την διάρκεια ενός κύκλου ενώ ο 8051 χρησιµοποιούσε δώδεκα περιόδους.αυτό έχει ως αποτέλεσµα ότι ο 89C420 είναι δώδεκα φορές πιο βελτιωµένος από τον 8051 και τέσσερις φορές πιο βελτιωµένος από άλλους µικροελεγκτές της Dallas semicontactors. Ο 89C420 αποτελείται από 16KB on-chip flash memory, 1kB of on chip RAM, τέσσερις εισόδους Ι/Ο των 8 bits,τρεις των 16-bits (timer counters), δυο on-chip UARTs, διπλούς data pointers,έναν on-chip watchdog απαριθµητή, πέντε επίπεδα προτεραιότητας για τις διακοπές (interrupts),και έναν πολυστρωµατικο κρύσταλλο. Η συσκευή παρέχει 256-bytes of RAM για µεταβλητές, τα 128 bytes τα χρησιµοποιεί για απευθείας ή έµµεσες διευθύνσεις και τα 128 bytes µόνο για έµµεσα προσβάσιµες διευθύνσεις. Για να αυξήσουµε την απόδοση του µικροελεκτή, χρησιµοποιούµε κρύσταλλο µε µέγιστη συχνότητα λειτουργίας 33MHz. Σε σύγκριση µε την δώδεκα φορές µεγαλύτερη απόδοση του µας επιτρέπει την µέγιστη επίδοση των 33MIPS. Ο 89C420 συµπεριλαµβάνει ένα τρόπο λειτουργίας µε διαχείριση της ισχύος του που του επιτρέπει να µειώνει την ταχύτητα του από το πρώτο clock per cycle στα 1024 clocks per cycle και επειδή η κατανάλωση ενέργειας έχει άµεση σχέση µε την ταχύτητα του clock,ο µικροελεκτης µας µπορεί να ελαττώσει την συχνότητα λειτουργίας του σε περιόδους µικρής η καθόλου δραστηριότητας. Αυτή η λειτουργία ελαττώνει την κατανάλωση του καθώς επίσης µπορεί πάλι γρήγορα να γυρίσει τη λειτουργία του σε high speed µόλις λάβει µια ένδειξη interrupt η να έχουµε µια δραστηριότητα στη σειριακή πόρτα. Η οικογένεια των 89c420 µικροελεγκτών έχει την ικανότητα να προγραµµατίζεται µε διάφορους τρόπους όπως µέσω serial ROM Loader,καθώς και παράλληλο προγραµµατισµό. Στην παρούσα πτυχιακή χρησιµοποιούµε τον προγραµµατισµό µέσω σειριακής RS232 (serial loader). 10

11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 89C420 ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Για την υλοποίηση του συστήµατός µας χρησιµοποιούµε τον 89C420 στην PLCC µορφή κατασκευής του. Παρακάτω περιγράφουµε τη λειτουργία του. Ο µικροελεγκτής τροφοδοτείται µε +5V dc στα pins 12 και 44 και γειώνεται στα pins 1, 22, 23, 34 αντιστοίχως. Ο κρύσταλλος του κυκλώµατος clock στα 11,0592MHz συνδέεται στα pins 21 και 22 και µέσω δυο πυκνωτών µε τιµή 33pF συνδέεται σε γείωση(logic ground). Τα bits P2.0 έως P2.7, pins 24 έως 31 του µικροελεκτή χρησιµοποιούνται ως είσοδοι inputs( PH4) µέσω pull-up αντιστάσεων µε τιµή 4,7KΩ συνδεµένες στα +5V. Η reset κατάσταση των pins είναι high και οι pull-up αντιστάσεις κρατάνε τα port σε κατάσταση high. Οι είσοδοι αυτοί όπως θα αναφέρουµε και παρακάτω χρησιµοποιούνται για να συνδέσουµε στον µικροελεγκτή κραδασµικά, αισθητήρες, ραντάρ κτλ ώστε να έχουµε τη διέγερση που χρειαζόµαστε για την αντίδραση του κυκλώµατος σε επίδοξους διαρρήκτες. Η διέγερση αυτή µεταφράζεται µε µια αλλαγή κατάστασης από low σε high (0V +5V) ή αντιστρόφως για τις εισόδους I/O και την ενεργοποίηση του GSM συστήµατος που πραγµατοποιεί σε πρώτη φάση την κλήση στον ιδιοκτήτη. Τα bits P0.0 έως P0.7 είναι διπλής λειτουργίας(εισόδοι-εξόδοι) και στη συγκεκριµένη περίπτωση τα χρησιµοποιούµε ως εξόδους συνδεµένες µε pull-up αντιστάσεις µε τιµή 4,7ΚΩ, στα +5V για να πάρουµε αρνητικές εντολές οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν µελλοντικά σαν είσοδο στο κύκλωµα συναγερµού που ήδη θα υπάρχει στο αυτοκίνητο και απλά το κύκλωµά µας θα χρησιµοποιηθεί και σε άλλες λειτουργίες π.χ να ειδοποιεί µέσω κλήσης ή µηνύµατος τον ιδιοκτήτη. Από τα bits P0.0 εώς P0.7, τα bits P0.0 εώς και P0.3 πηγαίνουν µέσω pull-up αντιστάσεων σε γείωση, µε αποτέλεσµα σε αυτά τα σηµεία να έχουµε την αρνητική εντολή που χρειαζόµαστε, ενώ τα bits P0.4 έως και P0.7 πηγαίνουν µέσω pull-up αντιστάσεων στα +5V για να έχουµε την θετική εντολή. Πιο συγκεκριµένα τα pins 36, 37, P0.6 και P0.7 συνδέονται µε τις δυο πλακέτες των Relay (όπως φαίνεται στο σχηµατικό διάγραµµα 1) ούτως ώστε η αλλαγή κατάστασης σε επιθυµητό επίπεδο των ports ( high ή low ) να µου ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τα Relays. Επίσης λαµβάνουµε και την επιθυµητή τάση στη βάση του NPN τρανζίστορ(πάνω από 0,7V) για να λειτουργήσει το κύκλωµα των Relays. Το κύκλωµα των Relays χρησιµοποιείται για να µας δώσει την επιθυµητή τάση των +12V για την τροφοδοσία πχ της σειρήνας ειδοποίησης του αυτοκίνητου. Λεπτοµερείς οδηγίες για την χρήση του συστήµατος αναφέρεται στην παράγραφο ανάλυσης του κώδικα. 11

12 Τα pins 4,5,2 ενώνονται µε την GSM µονάδα αντίστοιχα: P1.2 pin 4 RX (receive data) P1.3 pin 5 TX (transmit data) P1.0 pin 2 RST (reset) VCC τροφοδοσία +5V dc GRD γείωση Τα pins ενεργοποιούνται αν δουν αλλαγή κατάστασης στις εισόδους-αισθητήρια του κυκλώµατος δηλαδή παραβίαση αυτοκινήτου και µέσω του GSM συστήµατος ενεργοποιείται η κλήση του στο κινητό τηλέφωνο.επίσεις χρησιµοποιούνται και για την αποστολή ή λήψη µυνηµάτων SMS µέσω του κινητού τηλεφώνου στην GSM βαθµίδα. Τα pins 10, 11, 35, 13 και 32 χρησιµοποιούνται για τον προγραµµατισµό του µικροελεγκτή µας µέσω της πλακέτας προγραµµατισµού και της σειριακής RS232. Η αντιστοιχία είναι: Pin 10 RST Pin 11 RX P3.0 Pin 35 EA Pin 13 TX P3.1 Pin 32 PSEN Τα pins αυτά συνδέονται αντιστοίχως µέσω των pinheads7, µε την πλακέτα προγραµµατισµού όπως φαίνεται στο σχηµατικό διάγραµµα ΚΥΚΛΩΜΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ(CLOCΚ) Το κύκλωµα χρονισµού αποτελείται από έναν κρύσταλλο µε τιµή 11,0592ΜHz και δυο πυκνωτές C5, C6 µε τιµή 33pF για τη σταθερότητα της ταλάντωσης του κρυστάλλου. Ο διακόπτης S1(button) µαζί µε τον πυκνωτή C7 µε τιµή 10µF και την αντίσταση R1 µε τιµή 8,2ΚΩ είναι το κύκλωµα που µας επιτρέπει να κάνουµε hardware reset στον µικροελεγκτή µας. Η αντίσταση R2 µε τιµή 4,7ΚΩ η οποία βρίσκεται στο κάτω µέρος του τυπωµένου κυκλώµατος στο pin 35, δηµιουργεί το επιθυµητό επίπεδο τάσης του ΕΑ. 12

13 ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 ΚΑΙ PCB ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 13

14 4. ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (GSM) Είναι η µονάδα του κυκλώµατος µε την οποία πραγµατοποιείται η GSM κλήση όταν το σύστηµά µας αντιληφθεί παραβίαση. Χρησιµοποιούµε τη συσκευή WISMO Q2403 της εταιρίας Wavecom. Παρακάτω παρουσιάζουµε πίνακα περιγραφής των pins που χρησιµοποιούµε για το συναγερµό µας. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στις ιστοσελίδες της Wavecom. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ PINS SIGNAL PIN NUMBER I/O I/O TYPE DESCRIPTION RX 28 I CMOS Transmit serial TX 25 O 1X Receive serial data data RST 19 I (default high) CMOS Reset VCC 3, 4 Power supply +5V GRND 1, 2, 6, 21, 24, 41, 50 Ground Όπως παρατηρούµε το κύκλωµα GSM τροφοδοτείται µε +5Vdc έχει έξοδο 50 pins των οποίων χρησιµοποιούµε τα παραπάνω. Επίσης µια dual band κεραία E-GSM/DCS είναι συνδεδεµένη στο module µε τα εξής χαρακτηριστικά: Impedance : 50 ohms VSWR Tx max 2:1 / Rx max 2:1 Typical radiated gain : 0dBi 14

15 5. ΚΥΚΛΩΜΑ ΙΑΚΟΠΤΩΝ(RELAYS) Το κύκλωµα διακοπτών Relays αποτελείται από ένα τρανζίστορ BC 517(NPN) της εταιρίας on-semicontactors µε χαρακτηριστικά όπως επισυναπτόµενο datasheet. Λειτουργεί σαν διακόπτης. Στον συλλέκτη (C) συνδέεται Relay +12V ως φορτίο. Η δίοδος D (1N4007) συνδέεται αντίστροφα στην τάση και παράλλήλα στο πηνίο για την προστασία του τρανζίστορ από υπερτάσεις. Ο εκποµπός E συνδέεται µε τη γή (ground) ενώ η αντίσταση R µε τιµή 2,2ΚΩ συνδέει την βάση Β του τρανζίστορ µε την έξοδο του µικροελεγκτή και δηµιουργεί το κατάλληλο επίπεδο τάσης για να άγει το τρανζίστορ δηλ. µεγαλύτερο από 0,7V. Οι επαφές των Relay είναι συνδεµένες µέσω των pinheads 5 και 6 απευθείας στην κλεµοσειρά σύνδεσης καλωδίων. Οι πλακέτες των Relays στις θέσεις PH5, PH6 σκοπό έχουν την προστασία της πλακέτας µας από τυχόν προβλήµατα που θα παρουσιαστούν στην επιπλέον σύνδεση της σειρήνας ή του φίλτρου βενζίνης και αποµονώνοντας την πλακέτα µας από τις πλακέτες σύνδεσης συναγερµών αυτοκινήτου. Τα pinheads PH5 και PH6 είναι διπλά όπου προσαρµόζεται η µίνι πλακέτα µε τα Relays ελεγχόµενα από τρανζίστορ όπου τοποθετούνται µε βύσµατα πάνω στις θέσεις PH5 και PH6 και ενεργοποιούνται από αντίστοιχες εξόδους του µικροελεγκτή (pins 36, 37). Τέλος η κλεµοσειρά CL είναι 16 θέσεων και εξυπηρετεί κατά σειρά τη σύνδεση της τάσης τροφοδοσίας των εισόδων και των εξόδων της συσκευής µε τον µελλοντικό ελεγχόµενο µηχανισµό π.χ αυτοκίνητο, σκάφος. Στις θέσεις 1, 2 έχουµε τροφοδοσία +12V dc, οι θέσεις από 3 έως 10 είναι είσοδοι-αισθητήρια του µικροελεγκτή, στις θέσεις 11, 12, 13 έχουµε εξωτερική τροφοδοσία του ενός Relays (PH6) και στις εισόδους 14, 15, 16 της κλεµοσειράς CL έχουµε αντιστοίχως εξωτερική τροφοδοσία του δεύτερου Relay (PH6). 15

16 ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΚΑΙ PCB ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 16

17 DATASHEET TOY NPN ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ BC

18 DATASHEET RELAY 18

19 6. ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ(RS232 TO 89C420interface) Η µικροπλακέτα PCB2 είναι η πλακέτα η οποία χρησιµοποιείται για τον προγραµµατισµό του µικροελεγκτή µας µέσω υπολογιστή, καθώς επίσης και για τον έλεγχο της. Συνδέεται µε τον υπολογιστή µέσω σειριακού καλωδίου RS232 και µε το κύκλωµα µας µέσω καλωδιοταινίας στη θέση PH7. Η µικροπλακέτα αφαιρείται µετά το τέλος του προγραµµατισµού του µικροελεγκτή. Αποτελείται από δυο ολοκληρωµένα κυκλώµατα MAX 232 και 74HC125 συνδεδεµένα κατάλληλα µεταξύ τους όπως φαίνεται στο σχηµατικό διάγραµµα 3. Ό MAX232 µετατρέπει κατάλληλα τις στάθµες από τα 0,5V του µικροελεγκτή στα 12V του υπολογιστή για να γίνει ο προγραµµατισµός. Ενώ ο 74HC125 αλλάζει την κατάσταση του µικροελεγκτή από program mode σε normal mode και το αντίστροφο. Η καλωδιοταινία σύνδεσης µεταξύ της µικροπλακέτας PCB2 και του µικροελεγκτή µας αποτελείται από τα εξής pin, όπως φαίνεται και στο PCB διάγραµµα 3: VCC τροφοδοσία (+5V) NC (non-connected) ασύνδετο PSEN to 32pin microcontroller EA to 35pin RESET to 10pin TX (transmit) to 13pin RX (receive) to 11pin VDD γείωση 19

20 ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΚΑΙ PCB ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 20

21 DATASHEET MAX 232 ΚΑΙ DATASHEET 74HC125 21

22 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ(SOFTWARE) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η βασική ιδέα για την υλοποίηση του λογισµικού του συστήµατός µας, προήλθε βάση τις απαιτήσεις που προδιέγραψαν µηχανικοί αυτοκινήτων, καθώς και της ανάγκης για πλήρη έλεγχο του συστήµατος µας από κινητό τηλέφωνο. Ο προγραµµατισµός εκτελείται µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, θύρας RS232, καθώς και πλακέτας προγραµµατισµού όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 6 της πρώτης ενότητας. Περιγράφοντας µε απλά λόγια τη λειτούργια του προγράµµατος µας µπορούµε να πούµε ότι από τη στιγµή που το σύστηµα µας αντιληφθεί εξωτερική διέγερση δηλαδή κάποιος προσπαθήσει να ανοίξει την κλειδαριά του αυτοκινήτου ή να σπάσει το τζάµι ή ακόµα και να χτυπήσει τη λαµαρίνα του αυτοκινήτου, τότε αυτοµάτως έχουµε ειδοποίηση από το κινητό µας (πραγµατοποιείται κλήση ή στέλνεται αντίστοιχο µήνυµα) και καταλαβαίνουµε ότι γίνεται παραβίαση. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον είµαστε κοντά στο αυτοκίνητο µπορούµε να δούµε τι συµβαίνει. Σε διαφορετική περίπτωση αν είµαστε σε αποµακρυσµένο σηµείο, µπορούµε είτε να ενηµερώσουµε κάποιον για το συµβάν π.χ την αστυνοµία, είτε να στειλουµε SMS από το κινητο µας προς το κυκλωµα GSM και να κόψουµε τη ροή της βενζίνης µέσω του κυκλώµατος των Relays προς τον κινητήρα, µε αποτέλεσµα το αµάξι να ακινητοποιηθεί. Με τον ιδιο τροπο µπορουµε να ενεργοποιησουµε την κορνα να κτυπαει ασταµατητα για εκφοβισµο. Στην περίπτωση που το αµάξι βρίσκεται σε κίνηση στην προσπάθεια κάποιου να το κλέψει και πάλι στέλνοντας κατάλληλες εντολές µε SMS αυτοµάτως κόβουµε την ροή της βενζίνης προς τον κινητήρα και το αυτοκίνητο σταµατάει. Για να ξεκινησει παλι, στέλνουµε µε SMS αντίστοιχες εντολές και το αµάξι είναι και πάλι σε πλήρη λειτουργία. Έχουµε επίσης την δυνατότητα να ενεργοποιούµε και να απενεργοποιούµε το σύστηµα µας απλά και µόνο µε την αποστολή ενός SMS από το κινητό µας, ούτως ώστε να έχουµε τον πλήρη έλεγχο του. 22

23 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η περιγραφή του προγράµµατος φαίνεται στα µπλοκ διαγγράµµατα 1 και 2. Το πρώτο µπλοκ διάγραµµα αναφέρεται στην ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κυκλώµατος µέσω µηνύµατος SMS ενώ το δεύτερο αναφέρεται στην πλήρη λειτουργία του. Η µορφή του προγράµµατος µας είναι η εξής: Α. Ελέγχει περιοδικά τις οκτώ εισόδους του κυκλώµατος(αισθητήρια) από P2.0 εώς P2.7, ώστε εάν αντιληφθεί την ενεργοποίηση τους να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες. Β. Λαµβάνοντας το αντίστοιχο SMS οδηγεί σε κατάσταση high ή low τις εξόδους P0.0 έως P0.7, εκτός την P0.5 και πιο συγκεκριµένα τις P0.6 και P0.7 για την λειτουργία του κυκλώµατος των Relays όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 5 της πρώτης ενότητας. Γ. Μέσω καλωδιοταινίας επικοινωνεί µε το WISMO για αρχικοποίηση και κλήση τηλεφωνικού αριθµού ως επιβεβαίωση ενεργοποίησης. Επίσης λαµβάνει SMScommants από αποµακρισµένο τερµατικό (κινητό τηλέφωνο) και χειρίζεται ανάλογα την κατάσταση των εξόδων του.. Υποστηρίζει προγραµµατισµό από υπολογιστή µέσω RS

24 ΜΠΛΟΚ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΠΛΟΚ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 24

25 ΡΟΥΤΙΝΕΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. Ρουτίνες καθυστέρησης Χρησιµοποιούνται για να επιµηκύνουν τα χρονικά διαστήµατα µεταξύ εντολών π.χ για την πραγµατοποίηση κλήσης και την αποστολή µηνύµατος ούτως ώστε να προλαβαίνει το σύστηµα να τις εκτελεί κανονικά καθώς ο µικροελεγκτής µας είναι γρήγορος µε αποτέλεσµα να µην επικοινώνει επιτυχώς µε αργές περιφερειακές συσκευές. Επίσης γίνεται χρονική επιµήκυνση διάφορων διαδικασιών π.χ να αποφύγουµε faulse alarm. 2. Ρουτίνες καθαρισµού µνήµης Χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό της µνήµης RAM, συγκεκρηµένων καταχωρητών και flags µετα από κάθε λήψη µηνύµατος και εκτέλεση σχετικών ενεργειών. 3. Ρουτίνες ελέγχου πιστοποίησης τηλεφωνικού αριθµού αποστολέα µηνύµατος Αναγνωρίζουν και ελέγχουν τον αριθµό του κινητού τηλεφώνου µε βάση προαποθηκευµένα µηνύµατα-εντολές στην µνήµη του µικροελεγκτή. 4. Ρουτίνες ελέγχου προαποθηκευµένων µηνυµάτων Χρησιµοποιούνται για έλεγχο του µηνύµατος, αν είναι αποδεκτό. 5. Ρουτίνες αποστολής εντολής προς WISMO (AT-COMMANTS) Χρησιµοποιούνται για να στέλνουν εντολές από το κινητό και µέσω του µικροελεγκτή στο WISMO. 6. Ρουτίνες ενέργειας στις εξόδους P(0.6) και P(0.7) Χρησιµοποιούνται έτσι ώστε να ενεργοποιούµε και να απενεργοποιούµε το κύκλωµα των Relay διασφαλίζοντας την εκτέλεση των εντολών που δίνουµε. 7. Ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής στη σειριακή θύρα (WISMO) 25

26 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.Περιοδικό ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ της SMARTKIT ELECTRONICS UNDERSTANDING AND SERVISING ALARM SYSTEMS H.William Trimmer 2.THE CIRCUIT COOKBOOK Thomas Petruzzellis 3.ΗΛΕΚΤΡΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Ε.Γαρύφαλλος 4.LINEAR και CMOS DATABOOK της ON-SEMICONDUCTORS 5.INTEGRATED CIRCUITS της PHILIPS SEMICONTACTORS 6.DALLAS SEMICONTACTOS 7.MICRO ELECTRONICS LTD. 8.WORLD PRODUCTS INC. 9. WAVECOM REFERENCE DESING FOR THE APPROVAL OF THE WISMO Q

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ασύγχρονη σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

TRACKER V1.0 Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

TRACKER V1.0 Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TRACKER V1.0 Το TRACKER είναι ένα interface που συνδέει ένα δέκτη GPS µε ένα ποµποδέκτη VHF. Π.χ. αν έχετε κάποιο παλιό φορητό VHF, είναι µια χαρά για χρήση µε το TRACKER! Με αυτόν τον τρόπο, ο ποµποδέκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδος. 24/11/2011 12:09 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ. Τεχνολογίας

ΘΕΜΑ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδος. 24/11/2011 12:09 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ. Τεχνολογίας ΘΕΜΑ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδος 24/11/2011 12:09 καθ. Τεχνολογίας ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Ένας μικροεπεξεργαστής είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα που επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ AVR AT90S2313

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ AVR AT90S2313 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ AVR AT90S2313 Η ιδέα για την κατασκευή αυτή μου ήρθε καθώς σκεφτόμουν κάποιο τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας για τα φώτα της σκάλας του σπιτιού μου. Το σπίτι είναι διόροφο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). Η σχετική υγρασία είναι ο λόγος επί τοις εκατό (%) της μάζας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών Μία PWM κυματομορφή στην πραγματικότητα αποτελεί μία περιοδική κυματομορφή η οποία έχει δύο τμήματα. Το τμήμα ΟΝ στο οποίο η κυματομορφή έχει την μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική»

Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική» Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική» Τμήμα Μηχανολογίας Δρ. Φασουλάς Γιάννης, jfasoulas@staff.teicrete.gr Τ.Ε.Ι. Κρήτη, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Ηράκλειο Κρήτης, (2013)

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΝΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Σημειώσεις ΜΕ 1011Ε.doc Νικολαΐδης Νικ. Σηµειώσεις Μικροελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ReCT-3S Ολοκληρωµένη έκδοση

ReCT-3S Ολοκληρωµένη έκδοση GSM Τερµατικό Κινητής Τηλεφωνίας µε τηλεχειρισµό µέσω SMS ReCT-3S Ολοκληρωµένη έκδοση ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1. Εγκατάσταση 1.1 Τοποθέτηση κάρτας SIM Αφού αφαιρέσετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM, (χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2007 Η Άσκηση 8 του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Φοιτητής Φετινίδης Αναστάσιος Επιβλέπων Δασυγένης Μηνάς Μάρτιος 2014 1 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλικό μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ. Υδραυλικό Σύστηµα Ελέγχου Τριών εξαµενών

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ. Υδραυλικό Σύστηµα Ελέγχου Τριών εξαµενών Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Υδραυλικό Σύστηµα Ελέγχου Τριών εξαµενών Παναγιώτης Γ. Ρούσσος Σταύρος Ε. Κεκάκης Επιβλέπων Καθηγητής : Γεώργιος Ν. Φουσκιτάκης Χανιά, 17 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Υλοποίηση οχήματος ελεγχόμενου μέσω Bluetooth

Σχεδιασμός και Υλοποίηση οχήματος ελεγχόμενου μέσω Bluetooth ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: Σχεδιασμός και Υλοποίηση οχήματος ελεγχόμενου μέσω Bluetooth Design and Implementation of a remote control vehicle using Bluetooth ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΚΟΠΕΣ (INTERRUPTS) ΟΙ ΙΑΚΟΠΕΣ ΕΙΝΑΙ «ΣΥΜΒΑΝΤΑ», ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2)

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2) Ηλ/κά ΙΙ, Σεπτ. 05 ΘΕΜΑ 1 ο (2,5 µον.) R 1 (Ω) R B Ρελέ R2 R3 Σχ. (1) Σχ. (2) Φωτεινότητα (Lux) Ένας επαγγελµατίας φωτογράφος χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα για να ενεργοποιεί µια λάµπα στο εργαστήριό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

AUTOGUARD PAGER GPRS - GPS

AUTOGUARD PAGER GPRS - GPS AUTOGUARD PAGER GPRS - GPS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1. Περιγραφή Το Autoguard-P AGER GPS είναι µια συσκευή η οποία µας ειδοποιεί µε SMS ή µε κλήση στο κινητό ή το σταθερό τηλέφωνό µας, εάν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ(Σ.Τ.ΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΜΠΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΛΑΖΑΡΟΥ ΘΩΜΑΣ ΚΑΣ: 500063 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 3. ΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΟ ΩΝ Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

INTD1001 Key lock. www.intelco.com.gr. Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001. Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων

INTD1001 Key lock. www.intelco.com.gr. Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001. Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων INTD1001 Key lock Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001 Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων Σελ. 2 Γενική Περιγραφή - Δυνατότητες Σελ. 3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Συνδεσμολογία Σελ. 4, 5 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1 1.1.1 Αναλογικά σήματα 1 1.1.2 Οι αντιστάσεις 3 1.1.3 Οι πυκνωτές 7 1.1.4 Τα πηνία 11 1.1.5 Οι δίοδοι 13 1.1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS

Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Εντοπισμός GPS, GSM τηλεειδοποίηση συναγερμού, τηλεχειρισμός GSM YACHT GUARD GPS Το Yacht Guard είναι ένα πολυσύστημα ελέγχου και συναγερμού σχεδιασμένο ειδικά για σκάφη. Συνδυάζει τις παρακατω λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ Μνήμες (Memory) - Είναι ημιαγώγιμα κυκλώματα που μπορούν να αποθηκεύσουν ένα σύνολο από δυαδικά ψηφία (bit). - Μια μνήμη αποθηκεύει λέξεις (σειρές από bit). - Σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1 REALSAFE MMS-00 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜMS & SMS Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ REALSAFE MMS-00 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Στην συσκευασία εκτός της κεντρικής µονάδας-κάµερας θα

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface PBI-192 Paradox to KNX-BUS Interface Οδηγίες Χρήσης GDS Intelligence in Buildings Ελ. Βενιζέλου 116 Νέα Ερυθραία, 14671 Τηλ: +30 2108071288 Email: info@gds.com.gr Web: gds.com.gr Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑ AL-631 Υψηλής Ποιότητας Εξωτερική Σειρήνα με Μπαταρία και Flash. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγίες Εγκατάστασης Σειρήνας AL-631 Χαρακτηριστικά AL-631 Η Εξωτερική Σειρήνα

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8 Art. 4052 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών χρήσης είναι πνευματική ιδιοκτησία της SIGMA SECURITY A.B.E.E. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ακολουθήστε μας... lympia Electronics @lympiaelectro lympia Electronics lympiaelectronics lympia Electronics ν Πιστεύουμε στη ν Παράγουμε στη BS-634, BS-636 Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) O ADC αναλαμβάνει να μετατρέψει αναλογικές τάσεις σε ψηφιακές ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στο μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η αναλογική τάση που θέλουμε να ψηφιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΣΙΜΕΤΡΟ V1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΛΙΣΙΜΕΤΡΟ V1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΣΙΜΕΤΡΟ V1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ S-UMG-TILT_1_0-003 1 Copyright 2012, ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Τέταρτη έκδοση στα Ελληνικά. Μάιος 2012. Δεν επιτρέπεται η έκδοση, Φώτο-αντιγραφή και η με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ DOORADO Site: www.doorado.eu Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 Διεύθ: Παπαθανασίου 5 19600 Μάνδρα Αττικής E-mail: doorado@gmail.com ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ DYL -007- M 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συχνότητα f των παλµών 0 και 1 στην έξοδο Q n είναι. f Qn = 1/(T cl x 2 n+1 )

Η συχνότητα f των παλµών 0 και 1 στην έξοδο Q n είναι. f Qn = 1/(T cl x 2 n+1 ) ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΥΑ ΙΚΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των απαριθµητών. Υλοποίηση ασύγχρονου απαριθµητή 4-bit µε χρήση JK Flip-Flop. Κατανόηση της αλλαγής του υπολοίπου

Διαβάστε περισσότερα

74HC573 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 LE OE A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0

74HC573 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 LE OE A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0 ΜΑΘΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Καθηγητής: Νικολαΐδης Νικ. Ημ/νία εξέτασης: 28-6-2012 ΘΕΜΑ 1 (3,5 μονάδες) Σχεδιάστε το απλούστερο κύκλωμα για συνδεθεί μία ROM 16 ΚΒ σε έναν 8051: α) ως μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas. ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit

Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit Συναγερμός ασύρματος GSM DYL 7M3 Basic Kit Κωδικός προϊόντος: DYL 7M3 Basic Kit1 Τιμή με φπα: 249.00 Διαθεσιμότητα: Ετοιμοπαράδοτο Συναγερμός που όταν ενεργοποιηθεί μπορεί να καλέσει και να στείλει μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Θεωρητική εισαγωγή

1.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND, NAND Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα της σειράς 7400 για τη σχεδίαση και υλοποίηση απλών λογικών συναρτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ARDUINO Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 13 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. (Silicon Controlled Rectifier). πυριτίου (TRlAC). (Silicon Controll ed Switch). - 0 ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου SCR

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. (Silicon Controlled Rectifier). πυριτίου (TRlAC). (Silicon Controll ed Switch). - 0 ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου SCR 6. Θυρίστορ - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφανεια 1 6. ΤΑ ΘΥΡΙΣΤΟΡ - 0 ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου SCR (Silicon Controlled Rectifier). - Η αµφίδροµη δίοδος THYRlSTOR (DIAC). - 0 αµφίδροµος ελεγχόµενος ανορθωτής

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99 Οδηγίες χρήσης Αρχικές ενέργειες Ο συναγερµός ΗΧ-TEL99 πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε µια τηλεφωνική γραµµή σε λειτουργία προκειµένου να προγραµµατιστεί αρχικά. Για να σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ 1) Τι είναι μητρική πλακέτα; Είναι η βασική ηλεκτρονική πλακέτα ενός Η/Υ πάνω στην οποία συνδέονται όλα τα εξαρτήματα ενός Η/Υ όπως ο επεξεργαστής, η μνήμη, οι κάρτες επέκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό τον τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 6.1 ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σε ένα καθρέπτη ρεύµατος, το ρεύµα του κλάδου της εξόδου είναι πάντα ίσο µε το ρεύµα του κλάδου της εισόδου, αποτελεί δηλαδή το είδωλο του. Μία τέτοια διάταξη δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Ημιανορθωτής. Πλήρης ανορθωτής

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Ημιανορθωτής. Πλήρης ανορθωτής Ημιανορθωτής 1 Πλήρης ανορθωτής 2 1 Πλήρης τριφασικός ανορθωτής 3 Φίλτρα στη έξοδο του Ανορθωτή Η έξοδος των ανορθωτών μπορεί να εξομαλυνθεί ακόμα περισσότερο με τη χρήση φίλτρων διέλευσης χαμηλών συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Θεωρητική εισαγωγή

7.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΑΝ ΑΛΩΤΕΣ FLIP FLOP Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των βασικών ακολουθιακών κυκλωµάτων. Θα µελετηθούν συγκεκριµένα: ο µανδαλωτής (latch)

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματισμός PLC. Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός. Γ. Παπαλάμπρου

Αυτοματισμός PLC. Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός. Γ. Παπαλάμπρου Αυτοματισμός PLC Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός Γ. Παπαλάμπρου Άσκηση 3. Τυπικό διάγραμμα συστήματος συναγερμού με οπτικο-ακουστικό σήμα* Το σύστημα παρουσιάζεται σε κανονική

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 Γενική οργάνωση του υπολογιστή Ο καταχωρητής δεδομένων της μνήμης (memory data register

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: Θεωρητική Μάθημα: Τεχνολ.& Εργ. Ηλεκτρονικών Τάξη: Β Αρ. Μαθητών: 8 Κλάδος: Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρητής STATUS. IRP: Bit επιλογής περιοχής μνήμης (Bank) για την έμμεση διευθυνσιοδότηση 1= Bank2, Bank3 0= Bank0, Bank1

Καταχωρητής STATUS. IRP: Bit επιλογής περιοχής μνήμης (Bank) για την έμμεση διευθυνσιοδότηση 1= Bank2, Bank3 0= Bank0, Bank1 Καταχωρητής STATUS bit 7 IRP: Bit επιλογής περιοχής μνήμης (Bank) για την έμμεση διευθυνσιοδότηση 1= Bank2, Bank3 0= Bank0, Bank1 bit 6-5 RP1:RP0: Bit επιλογής περιοχής μνήμης (Bank) για την άμεση διευθυνσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αυτοπροστασίας σε κινητές, σταθερές και ασύρματες επικοινωνίες. Παναγιώτης Θ. Τρακάδας, Ph.D. Ε.Ε.Π./Α.Δ.Α.Ε.

Μέτρα Αυτοπροστασίας σε κινητές, σταθερές και ασύρματες επικοινωνίες. Παναγιώτης Θ. Τρακάδας, Ph.D. Ε.Ε.Π./Α.Δ.Α.Ε. Μέτρα Αυτοπροστασίας σε κινητές, σταθερές και ασύρματες επικοινωνίες Παναγιώτης Θ. Τρακάδας, Ph.D. Ε.Ε.Π./Α.Δ.Α.Ε. Περιεχόμενα Σταθερά Δίκτυα «Ευάλωτα» σημεία Μέθοδοι/συσκευές παραβίασης απορρήτου Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικός πίνακας για πίνακες της σειράς BSR-2100

Επαναληπτικός πίνακας για πίνακες της σειράς BSR-2100 Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics ν Πιστεύουμε στη ν Παράγουμε στη Επαναληπτικός πίνακας για πίνακες της σειράς BSR-2100

Διαβάστε περισσότερα

ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση

ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση GSM Τερματικό Κινητής Τηλεφωνίας με τηλεχειρισμό μέσω SMS ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1. Εγκατάσταση 1.1 Τοποθέτηση κάρτας SIM Αφού αφαιρέσετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM, (χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal)

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Ένα σειριακό τερματικό είναι ο απλούστερος τρόπος για να συνδέσουμε πολλαπλές μονάδες εξόδου (οθόνες) και εισόδου (πληκτρολόγια) σε ένα μηχάνημα UNIX

Διαβάστε περισσότερα

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500 διαχείριση συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων CONTROLLER PWC-2500 Ο CONTROLLER PWC-2500 κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες που απαιτούνται για τον έλεγχο την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο σύστημα d)

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Πυρανίχνευσης 2 Zωνών

Πίνακας Πυρανίχνευσης 2 Zωνών Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αριθµός Ζωνών 2 Αριθµός Γραµµών Σειρήνων 2 Τάση Ζώνης 30V DC Τάση Γραµµών Σειρήνων 24V DC +5% -15% Παροχή Τάσης ικτύου 230 VAC +10% -15% Χαρακτηριστικά τροφοδοτικού 18V / 18VA Σηµάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Μάθημα 4.5 Η Μνήμη - Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις τα κυριότερα είδη μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η Jablotron;

Ποια είναι η Jablotron; Ποια είναι η Jablotron; H Jablotron είναι µία τσέχικη εταιρία που ιδρύθηκε το 1990. Είναι εξειδικευµένη στα συστήµατα ασφαλείας και ειδικότερα έχει υψηλή τεχνογνωσία στα ασύρµατα συστήµατα ασφαλείας. ιαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα