Σκέφτομαι πιστεύω νιώθω φοβάμαι θέλω μπορώ δεν ξέρω ίσως να (Προγράμματα συναισθηματικής και κοινωνικής υγείας)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σκέφτομαι πιστεύω νιώθω φοβάμαι θέλω μπορώ δεν ξέρω ίσως να (Προγράμματα συναισθηματικής και κοινωνικής υγείας)"

Transcript

1 Σκέφτομαι πιστεύω νιώθω φοβάμαι θέλω μπορώ δεν ξέρω ίσως να (Προγράμματα συναισθηματικής και κοινωνικής υγείας) Ζάρρα-Φλούδα Μαρία 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η υλοποίηση δύο παρεμβατικών καινοτόμων προγραμμάτων που στόχο έχουν να ανταποκριθούν στην κάλυψη συναισθηματικών και κοινωνικών αναγκών των παιδιών. Τα προγράμματα εφαρμόζονται σε συνεργασία με αντίστοιχους ειδικούς επιστήμονες. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο πρόγραμμα «Βήματα στη ζωή» είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, που επιδιώκει την ενεργό εμπλοκή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφού τους μετατρέπει σε συνεχιστές της εκπαίδευσης του παιδιού τους στις διδαγμένες από τον εκπαιδευτικό δεξιότητες. Εφαρμόζεται στις τάξεις Α και Β (επιστημονικοί υπεύθυνοι: Κούτρας Β., καθηγητής Τμ. Νηπιαγωγών και Φείδη Ερασμία, MSc). Το δεύτερο πρόγραμμα «Διαπροσωπικές σχέσεις από το Εγώ στο Εμείς ΙΙΙ» εφαρμόζεται για τρίτη συνεχή σχολική χρονιά από την Στ τάξη. Το πρόγραμμα αποτελείται από έξι θεματικές, με στόχους να γνωρίσουν οι μαθητές πλευρές του εαυτού τους, καθώς και ομοιότητες και διαφορές με τους άλλους, να κατανοήσουν τον εαυτό τους σε σχέση με τους φίλους, να θέσουν κριτήρια με τα οποία επιλέγουν τους φίλους τους, να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για τις αιτίες, τις επιπτώσεις και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, να γνωρίσουν τα οφέλη αλλά και τους κινδύνους από τη χρήση του διαδικτύου, να δουν το γεγονός ότι μεγαλώνουν ως μια φυσική διαδικασία που αφορά όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Οι παραπάνω κεντρικές δράσεις του σχολείου μας όχι μόνο προάγουν την ψυχοκοινωνική υγεία των παιδιών αλλά δημιουργούν συνέργειες μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών-γονέων απαραίτητων για το θεσμό του Νέου Σχολείου. Λέξεις κλειδιά: κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη. 1. Εισαγωγή Το Νέο Σχολείο σύμφωνα με τη δική μας οπτική οφείλει να είναι ένα δυναμικό πεδίο που δεν θα έχει μονόπλευρο προσανατολισμό στη διδακτική διαδικασία και πιο συγκεκριμένα στην παροχή μόνο γνώσεων. Αντίθετα θα πρέπει να προάγει την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, τη διαμόρφωση πρότυπων συμπεριφοράς, την προώθηση κοινωνικών στάσεων και εντέλει την ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Βασικό μας αξίωμα είναι η κατανόηση του ψυχισμού των παιδιών, η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησής τους, καθώς και η απόκτηση και βελτίωση δεξιοτήτων ζωής που μπορούν να προάγουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές, όπως κοινωνικότητα, ανάπτυξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων, αποτελεσματική επίλυση συγκρούσεων και καλύτερη επικοινωνία. Πιστεύουμε σε ένα αποτελεσματικό σχολείο που το ενδιαφέρον του δεν επικεντρώνεται μονομερώς στην σχολική επίδοση. 2. Βασικές έννοιες Αυτοαντίληψη: Αν και υπάρχει μια ποικιλία ορισμών που χρησιμοποιούνται για την έννοια της αυτοαντίληψης, η πλειοψηφία των ειδικών συμφωνεί ότι η αυτοαντίληψη είναι το σύνολο των γνωστικών σχημάτων-στάσεων που διαμορφώνει ένα άτομο για τον εαυτό του. Είναι η

2 28 Πρακτικά 1 ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΠΠΣ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης μορφή του προσωπικού του εγώ, δηλαδή ο παραστατικός κύκλος του ατόμου για τον εαυτό του, πάνω στον οποίο διαμορφώνει τις σχέσεις του με το περιβάλλον και τους συνανθρώπους του. Παράγοντες της αυτοαντίληψης είναι η οικογένεια, το σχολείο, το πολιτισμικό περιβάλλον, η προσωπική ιστορία και η εξωτερική εμφάνιση. Αυτοεκτίμηση: Με τον όρο αυτοεκτίμηση αναφερόμαστε στη συναισθηματική συνιστώσα του εαυτού ή με άλλα λόγια στην αξιολογική διάσταση του ατόμου απέναντι στον εαυτό του (Wells και Marwell, 1976), η οποία μπορεί αν είναι θετική ή αρνητική και να οδηγήσει αντίστοιχα το άτομο σε υψηλή ή χαμηλή αυτοεκτίμηση. Αγωγή υγείας: Είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που αποβλέπει στη διαμόρφωση προτύπων συμπεριφοράς, τα οποία οδηγούν στην προάσπιση, προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου υγείας. (WHO, 1984 / Κουρμούση Ν., Κούτρας Β. 2011) Κοινωνική υγεία: Καθοδηγεί τους μαθητές στην ανάπτυξη δεξιοτήτων φιλίας, συνεργασίας, ενσυναίσθησης και αποφυγής συγκρούσεων, που τους επιτρέπουν να δομούν και να διατηρούν υγιείς κοινωνικές σχέσεις και να συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων. Συναισθηματική ή ψυχική υγεία: Ενισχύει την αυτοεκτίμηση, την ικανότητα αυτοελέγχου και διαχείρισης των συναισθημάτων, αλλά και τη φροντίδα του εαυτού. Κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση: Είναι η διαδικασία μέσα από την οποία τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες αναπτύσσουν τις δεξιότητες τις στάσεις και τις αξίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την απόκτηση της κοινωνικοσυναισθηματικής επάρκειας. (Elias, Zins, Weissberg, Frey, Greenberg / Κουρμούση Ν., Κούτρας Β. 2011) Κοινωνικοσυναισθηματική επάρκεια: Είναι η ικανότητα κατανόησης, διαχείρισης και έκφρασης των κοινωνικών και συναισθηματικών πλευρών της ζωής μας, με τρόπους τέτοιους που διευκολύνουν την επιτυχή ολοκλήρωση στόχων όπως η μάθηση, η δημιουργία σχέσεων, η επίλυση των καθημερινών προβλημάτων και η προσαρμογή στις πολύπλοκες απαιτήσεις της γενικότερης εξέλιξής μας (Elias, 1997 / Κουρμούση Ν., Κούτρας Β. 2011). Περιλαμβάνει την αυτοεπίγνωση, τον έλεγχο της παρορμητικότητας, τη συνεργασία, τη φροντίδα του εαυτού και το ενδιαφέρον για τους άλλους. Προγράμματα κοινωνικοσυναισθηματικής αγωγής στο Σχολείο μας Είναι προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης που εφαρμόζονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας μετά από επιμόρφωσή τους, σχετικά με το θεωρητικό υπόβαθρο, το περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής. Κατά την διάρκεια εφαρμογής τους παρέχεται εποπτεία από τους αντίστοιχους ειδικούς επιστήμονες των προγραμμάτων και απευθύνονται σε όλους τους μαθητές. 3. Δομή και περιεχόμενο του Προγράμματος «Βήματα στη ζωή» Πρόκειται για ένα πρόγραμμα παρέμβασης Ατομικών και Κοινωνικών δεξιοτήτων που στόχο έχει να διδαχθούν τα παιδιά το πώς να σκέφτονται και να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες, που θα τα βοηθήσουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Να αποφεύγουν τις συγκρούσεις, να λειτουργούν με ενσυναίσθηση και γενικότερα να βρίσκουν λύσεις για τα προβλήματά τους. Αναμενόμενα οφέλη για τα παιδιά είναι η ενίσχυση της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησής τους, η μείωση της επιθετικότητας και των συγκρούσεων, η καλύτερη επίλυση των προβλημάτων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων άρνησης και διαπραγμάτευσης και η βελτίωση της μαθησιακής τους επίδοσης. Αναμενόμενα οφέλη για τον εκπαιδευτικό η δημιουργία παιδαγωγικής σχέσης με τους μαθητές του και θετικού κλίματος στην τάξη, η καλύτερη κατανόηση των συμπεριφορών των παιδιών επομένως και η κάλυψη ψυχοκοινωνικών αναγκών τους και η μείωση του χρόνου για τη διαχείριση επιθετικών συμπεριφορών και συγκρούσεων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται την τρέχουσα σχολική χρονιά με την προοπτική να συνεχιστεί και την επόμενη στις τάξεις Α και Β. Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί υλοποίησης του

3 Σκέφτομαι πιστεύω νιώθω φοβάμαι θέλω μπορώ δεν ξέρω ίσως να 29 προγράμματος είναι η κ. Στρατηδάκη Σοφία (δασκάλα της Α τάξης) και η κ. Μάκη Αικατερίνη (δασκάλα της Β τάξης). Ειδικοί επιστήμονες-καθοδηγητές του προγράμματος είναι ο κ. Βασίλης Κούτρας, καθηγητής Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Επιστημονικός Διευθυντής του κέντρου πρόληψης εξαρτήσεων «Σχεδία», η κ. Νάντια Κουρμούση με MSc στην προαγωγή της υγείας και η Φείδη Ερασμία MSc ψυχοπαιδαγωγός. Το πρόγραμμα επιμερίζεται σε 19 συναντήσεις: ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1 η Γνωριμία, Φιλοφρονήσεις, Κανόνες συμπεριφοράς. 2 η Ίδιο - διαφορετικό. Είμαστε Διαφορετικοί, αλλά και Μοναδικοί. 3 η Επανάληψη (αν κάτι κρίνετε ότι πρέπει να επαναληφθεί για να εμπεδωθεί). 4 η Συναισθήματα: Χαρούμενος-Λυπημένος. Τι μας αρέσει 5 η Είμαι θυμωμένος. Πως διαχειρίζομαι το θυμό μου; 6 η Φοβάμαι-Νιώθω ασφαλής. Κρατάω μυστικά. 7 η Ακούω το σώμα μου, Μαθαίνω να λέω όχι. 8 η Νοιάζομαι-βοηθώ, κατά λάθος ατυχήματα. 9 η Νιώθω περήφανος - ενίσχυση προσοχής. 10 η Είναι πιθανό Ίσως - Επειδή, απογοητευμένος. Τα συναισθήματα αλλάζουν όπως και οι προτιμήσεις μας 11 η Αγαπώ-Μισώ, Ζηλεύω 12 η Είναι δίκαιο. Ανυπόμονος - διαχείριση της αναμονής. 13 η Τι μπορούμε να κάνουμε για να επιλύσουμε ένα πρόβλημα, ποιο είναι το πρόβλημα; 14 η Προτιμήσεις-Λύσεις. Χρονική ακολουθία - Συνέπειες, Αίτια Αποτελέσματα. 15 η Είναι καλή ιδέα - συνέπειες των πράξεών μας. 16 η Λύνουμε τα προβλήματα μόνοι μας; Τι μπορώ να κάνω όταν μου παίρνουν το παιχνίδι; 17 η Τι μπορώ να κάνω όταν με κοροϊδεύουν, παίζουμε και φερόμαστε δίκαια - Ίσα δικαιώματα. 18 η Πώς μπορώ να μπω σε μια παρέα. Πώς μπορούμε να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι σε μια παρέα; 19 η Κλείσιμο προγράμματος 3.1. Στρατηγικές υλοποίησης του προγράμματος Η χρήση προτύπων Αποτελεί μια πολύ δυναμική στρατηγική διδασκαλίας, καθώς το πρότυπο του δασκάλου κατέχει σημαντική θέση και αποτελεί σημαντική στρατηγική στη διδασκαλία των δεξιοτήτων. Έτσι τα παιδιά έχουν περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν ενσυναίσθηση ή να κάνουν χρήση των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, εάν δουν ότι οι δάσκαλοί τους και άλλοι σημαντικοί ενήλικες τις εφαρμόζουν. Για παράδειγμα, όταν ένα παιδί παρακολουθεί ένα δάσκαλο να ακολουθεί φωναχτά τα Βήματα για την Επίλυση των Προβλημάτων, αυτό δρα ως ισχυρό κίνητρο, για να κάνει και αυτό το ίδιο. Η χρήση του βοηθού Προκειμένου να προωθήσει το Πρόγραμμα την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, χρησιμοποιεί

4 30 Πρακτικά 1 ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΠΠΣ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης το «αξίωμα» του Βοηθού. Το παιδί Βοηθός θα είναι πράγματι βοηθός μέσα στην τάξη όχι μόνο κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, αλλά όλης της σχολικής μέρας. Σε κάθε μάθημα θα κληρώνεται ένα διαφορετικό παιδί για να γίνεται Βοηθός, ο οποίος θα φτιάχνει έναν πίνακα τον «Πίνακα του Βοηθού», που θα είναι μόνιμα αναρτημένος στον τοίχο. Σε αυτό τον πίνακα θα πρέπει να παρουσιάζονται κάποια σημαντικά στοιχεία για το μαθητή που θα είναι κάθε φορά «Βοηθός», όπως φωτογραφίες του, ζωγραφιές του, αγαπημένο του παιχνίδι ή ενδιαφέροντά του. Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός στο τέλος του μαθήματος να αφιερώσει λίγο χρόνο και να αναφερθεί επιγραμματικά σε αυτό. Η συνεργασία με την οικογένεια Απαραίτητο στοιχείο του προγράμματος είναι και η συνεργασία του εκπαιδευτικού με την οικογένεια των μαθητών, που απαιτεί λεπτούς και προσεκτικούς χειρισμούς ώστε να διατηρηθούν οι ισορροπίες. Είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη μεταφορά της μάθησης στο σπίτι, παρέχοντας συμβουλές, υποδείξεις, αλλά και ακριβείς οδηγίες, που θα βοηθήσουν τους γονείς να επιτύχουν με ασφαλή τρόπο την επικοινωνία και τη συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή. Μέσω των επιστολών με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους γονείς για το περιεχόμενο του μαθήματος, οι οικογένειες θα μπορούν να παρέχουν στα παιδιά τους περαιτέρω εξάσκηση. H συνεργασία των εκπαιδευτικών Προκειμένου να προγραμματιστούν οι συναντήσεις και να γίνουν ανταλλαγές απόψεων σε κάθε θεματική, οι εκπαιδευτικοί των τάξεων Α και Β κάνουν ομάδες εργασίας κάθε Παρασκευή με την καθοδήγηση της ψυχοπαιδαγωγού κυρίας Φείδη Τα εργαλεία του Προγράμματος Το κουνελάκι του κύκλου: Πρόκειται για μια γαντόκουκλα, την οποία κρατάει ο Βοηθός και τη δίνει κάθε φορά στο παιδί που έχει το λόγο. Κάρτες συναισθημάτων: Κάρτες που παρουσιάζουν πρόσωπα που εκφράζουν διάφορα συναισθήματα. Οι κάρτες λειτουργούν ως αφόρμηση, ώστε να εισαχθούν τα παιδιά στην έννοια του νέου συναισθήματος. Βατραχούλης: (ζωηρό, παρορμητικό). Είναι μια γαντόκουκλα του οποίου η συμπεριφορά μοιάζει με αυτή των παιδιών, όταν παρασύρονται από τα συναισθήματά τους. Σταδιακά όμως εξελίσσεται σε υποδειγματικό μαθητή. Ενδεικτικό δίπλωμα βοηθού Δίπλωμα Βοηθού Α τάξης Σήμερα 19/04/2013 η δασκάλα Στρατηδάκη Σοφία και τα παιδιά της Α τάξης του 1 ου Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, δίνουμε στο Μ.Μ δίπλωμα βοηθού, τον ευχαριστούμε και του λέμε: Με έναν ιδιαίτερο τρόπο μαγεύεις τους πάντες γύρω σου!!!! Τα πολλαπλά ενδιαφέροντά σου, οι ανησυχίες και η φαντασία σου συνδυάζονται με ευαισθησία, ξεχωριστούς συλλογισμούς και λογική. Μοιάζει πως έχουμε να περιμένουμε πολλά εκπληκτικά από σένα Ομάδες γονέων Η δασκάλα σου κυρία Σοφία Στρατηδάκη. Παράλληλα με το πρόγραμμα υλοποιούνται απογευματινές ομάδες γονέων που στοχεύουν στην προέκταση, ενίσχυση και ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του προγράμματος στους μαθητές. Οι ομάδες γονέων πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα στο χώρο του σχολείου, είναι διάρκειας δύο ωρών και ολοκληρώνονται σε επτά συναντήσεις. Η προσέγγιση είναι βιωματική και η θεματολογία τους αφορά στις πιο κάτω ενότητες: ανάγκες

5 Σκέφτομαι πιστεύω νιώθω φοβάμαι θέλω μπορώ δεν ξέρω ίσως να 31 γονέων και ανάγκες παιδιών στο σύγχρονο κόσμο, η σημασία της αυτογνωσίας, αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης στην ψυχοσυναισθηματική υγεία του παιδιού, η έννοια του «ιδανικού» παιδιού και του «ιδανικού» γονέα, ο έπαινος και η ενθάρρυνση, οι κανόνες και τα όρια, η επικοινωνία στην οικογένεια, η αναγνώριση των συναισθημάτων. Συντονίστρια των ομάδων είναι η κ. Ερασμία Φείδη Ενδεικτική παρουσίαση της θεματικής ενότητας «Θυμός» Στόχοι: Όλα τα συναισθήματα είναι φυσιολογικά και είναι καλό να τα έχουμε. Να αναγνωρίζουμε το θυμό στον εαυτό μας και στους άλλους. Να γίνει κατανοητό ότι οι συμπεριφορές με τις οποίες εκδηλώνουμε το θυμό μας δεν είναι όλες καλή επιλογή, άρα θα πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε σωστά το θυμό μας Τρόποι διαχείρισης του θυμού μας Δραστηριότητες: Δείχνουμε μία εικόνα με ένα κορίτσι που είναι θυμωμένο. Το παρατηρούμε και διαπιστώνουμε ότι είναι ΘΥΜΩΜΕΝΟ. Από πού το καταλαβαίνουμε, εξωτερικά; Πώς είναι τα φρύδια του; (συνοφρυωμένα) Πώς είναι τα χέρια του; (σφιγμένα) Πώς είναι το χρώμα του; (κόκκινο) Τι συμβαίνει μέσα μας, και γενικά στο σώμα μας, όταν είμαστε θυμωμένοι; Πώς χτυπάει η καρδιά μας, όταν είμαστε θυμωμένοι; Το πρόσωπό μας το αισθανόμαστε καυτό ή κρύο; Η αναπνοή μας είναι γρήγορη ή αργή; Η φωνή μας είναι αργή ή τρεμουλιαστή; Τα δόντια μας είναι ανοιχτά ή σφιγμένα; Το σώμα μας είναι χαλαρό ή σφιγμένο; Τα χέρια μας είναι χαλαρά ή σε γροθιές; Τα παιδιά παρατηρούν ο ένας τον άλλον, παίρνοντας εκφράσεις θυμού. Φτιάχνουμε λίστες με πράγματα που μας θυμώνουν (π.χ. Θυμώνω όταν κάποιος με κοροϊδεύει, με πειράζει ή όταν οι γονείς μου δε με αφήνουν να δω τηλεόραση, ή όταν ο αδελφός μου παίρνει τα παιχνίδια μου ) Τεχνικές διαχείρισης του θυμού: Διαφραγματική αναπνοή (αναπνοή με την κοιλιά και όχι με το στήθος). Αφίσα με τα 3 βήματα για να ηρεμήσουμε (στάσου, σκέψου, πράξε). Χρησιμοποιήστε ένα ξεφούσκωτο μπαλόνι. Κάθε φορά που θα φυσάτε αέρα μέσα στο μπαλόνι, αυτό θα σημαίνει ότι μπαίνει μέσα στο μπαλόνι ο εκνευρισμός πετώντας το μπαλόνι ψηλά φεύγει και ο θυμός μας Το «μαξιλάρι του θυμού». Είτε στο σπίτι, είτε στο σχολείο, ορίστε ένα μαξιλάρι που κάθε φορά που κάποιος θυμώνει, θα μπορεί να το χτυπά με όση δύναμη θέλει. Μέτρηση μέχρι το 10, αν κάποιος είναι λίγο θυμωμένος, μέχρι το 100 αν είναι περισσότερο θυμωμένος ή αντίστροφη μέτρηση, για να απασχολήσει το μυαλό του με κάτι άλλο και να «ξεχαστεί». Ψυχοκινητικά παιχνίδια - έκφραση: Το θυμωμένο μακαρόνι Ο χορός του θυμού

6 32 Πρακτικά 1 ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΠΠΣ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Επιστολή ( η ) προς τους γονείς σχετικά με την ενότητα του «θυμού» Αγαπητοί γονείς, Μπήκαμε στην ενότητα που αφορά στα συναισθήματα και τη διαχείρισή τους. Τα συναισθήματα μας δίνουν πληροφορίες. Μάθαμε πως είναι όλα τους φυσιολογικά και τα θετικά και τα αρνητικά και είναι φυσιολογικό να τα βιώνουμε. Οι συμπεριφορές όμως διαφέρουν από τα συναισθήματα. Μερικές είναι αποδεκτές, ενώ άλλες όχι. Είναι σημαντικό το παιδί να μπορεί να αποκωδικοποιεί τα σημάδια αναγνώρισης συναισθημάτων. Έτσι θα μπορέσει να κατανοήσει και να συναισθανθεί και τους άλλους ανθρώπους. Χρειάζεται να μάθει να εκφράζει τον εαυτό του, να μιλά για τα συναισθήματά του να αναγνωρίζει τι του αρέσει και τι όχι αλλά επίσης να σέβεται και να αποδέχεται τη διαφορετικότητα. Δεν είναι υποχρεωτικό να αρέσουν σε κάθε παιδί όλα όσα αρέσουν στα άλλα παιδιά ή όλα όσα φτιάχνουν οι συμμαθητές του. Ωστόσο, μπορεί απλώς να πει ότι κάτι δεν του αρέσει, εφόσον του ζητήσουν τη γνώμη του, χωρίς όμως να κοροϊδέψει και να προκαλέσει έτσι στενοχώρια σε κάποιον άλλο. Ο θυμός είναι ένα συναίσθημα φυσιολογικό και κάποιες φορές απαραίτητο, όμως οι πράξεις που προκαλούν πόνο δεν είναι. Ένα σφοδρό συναίσθημα θυμού μας κάνει να μην μπορούμε να σκεφτούμε σωστά και ενδέχεται να δράσουμε με τρόπους (πράξεις και λέξεις) που πληγώνουν εμάς ή τους άλλους. Είναι λοιπόν σκόπιμο να μάθουμε να ηρεμούμε όταν είμαστε θυμωμένοι. Ο κόσμος των παιδιών είναι ένας κόσμος δυνατών συναισθημάτων. Είναι δύσκολο στα παιδιά να ελέγχουν και να εκλογικεύουν τα συναισθήματά τους. Συχνά εκφράζουν τα έντονα συναισθήματά τους κτυπώντας, κλωτσώντας, ουρλιάζοντας, πετώντας πράγματα Η διαδικασία μάθησης διαχείρισης θυμού μοιάζει με οποιαδήποτε άλλη μαθησιακή διαδικασία, απαιτεί όμως χρόνο, εξάσκηση, συνέπεια, ενίσχυση και επιβράβευση από τους ενήλικες. Τα παιδιά μαθαίνουν τεχνικές για τον αυτοέλεγχο και την εκτόνωση του θυμού. Τι μπορώ να κάνω; Παίρνω βαθιές αναπνοές, μετράω φωναχτά, εκτονώνομαι στο μαξιλάρι του θυμού, βγάζω τον «θυμωμένο αέρα» σε ένα μπαλόνι και το αφήνω να πετάξει μακριά, ασχολούμαι με μια σωματική δραστηριότητα ή κάτι που μου αρέσει, το συζητάω με κάποιον ενήλικα και ό,τι άλλο εσείς βλέπετε πως βοηθάει το παιδί. Βοηθήστε το παιδί να εκφράσει λεκτικά τι το θυμώνει, ρωτήστε το με ποιο τρόπο νομίζει πως θα μπορούσε να διώξει το θυμό του, μείνετε ήρεμοι και μην αντιδράτε επιθετικά όταν το παιδί σας θυμώνει. Ο στόχος δεν είναι απλά να ξεχαστεί η αιτία του θυμού. Όταν το παιδί ηρεμήσει, μην αμελήσετε να ασχοληθείτε με το θέμα που προκάλεσε το θυμό του. Εννοείται πως το δικό μας θετικό παράδειγμα, ένα ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον, ο σεβασμός των αναγκών του παιδιού ελαττώνουν τις στιγμές έντασης και εκνευρισμού και το βοηθούν να μάθει να ελέγχει το θυμό του. Ο φόβος, χρήσιμο συχνά συναίσθημα μιας και μας προφυλάσσει από κινδύνους, στα μάτια των παιδιών έχει άλλες διαστάσεις. Συχνά οι φόβοι των παιδιών φαντάζουν σε έναν ενήλικα μικροί, ασήμαντοι ή και αστείοι. Για εκείνα όμως είναι πραγματικοί και ενδέχεται να τα ανησυχούν πολύ. Πραγματικότητα και φαντασία μπερδεύονται στα μάτια των παιδιών. Το σκοτάδι, οι φωνές, ένα αντικείμενο, μια εικόνα, η τηλεόραση, σκέψεις (θα χαθούν, θα τα αφήσουν κάπου μόνα, θα χάσουν κάποιο φίλο τους, θα βιώσουν κάποιο θάνατο, θα χωρίσουν οι γονείς τους, θα τα κοροϊδέψουν ) μπορεί να τρομάζουν τα παιδιά. Να φοβούνται. Ακούστε το, δώστε του χρόνο, φέρτε το σταδιακά και όσο αντέχει σε επαφή με το αντικείμενο του φόβου του. Θυμίστε του πράγματα που φοβόταν και ξεπέρασε, καθοδηγήστε το να κάνει διάλογο με τον εαυτό του για τους φόβους του, να μάθει να τους επεξεργάζεται και να τους αναλύει. Δώστε του ένα αντικείμενο «φύλακα» που θα κοιμάται μαζί του, μην το υπερπροστατεύετε

7 Σκέφτομαι πιστεύω νιώθω φοβάμαι θέλω μπορώ δεν ξέρω ίσως να Δομή και περιεχόμενο του Προγράμματος: Διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική τάξη: Από το Εγώ στο Εμείς Τάξεις Ε & Στ Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της προσωπικότητας, των κοινωνικών δεξιοτήτων και των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών, ώστε να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση των δύσκολων καταστάσεων. Το πρόγραμμα υλοποιείται τα τελευταία 3 χρόνια στο σχολείο μας Θεματικές ενότητες: 1. Αυτοεικόνα, αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση 2. Διαπροσωπικές σχέσεις φιλία 3. Μεγάλωμα και αλλαγή ως φυσική διαδικασία 4. Αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων ή συμπεριφορών (ενδοσχολική βία, προβληματική χρήση του Διαδικτύου) 5. Θέσπιση προσωπικών στόχων 6. Προετοιμασία αποχωρισμού του Δημοτικού και εξοικείωση με το περιβάλλον του Γυμνασίου 4.2. Στόχοι: Οι μαθητές να: Εκφράσουν τα συναισθήματά τους, τους φόβους τους, τις ανησυχίες τους, τις συγκρούσεις τους, τις αλλαγές στο σώμα, στα συναισθήματα και τη συμπεριφορά τους. Να διαπιστώσουν ότι και οι συνομήλικοι τους έχουν τις ίδιες δυσκολίες. Να αναγνωρίσουν τα προβλήματα της καθημερινότητας και να εντοπίσουν τις προσωπικές τους στρατηγικές και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν και επιλύουν τις δυσκολίες αυτές. Να καταλάβουν ότι η προοπτική να μεγαλώσουν είναι ένα νέο στάδιο ζωής που μπορεί να προσφέρει και ενθουσιασμό και θετικά στοιχεία. Να προετοιμαστούν για την αλλαγή αυτή διερευνώντας πέρα από τους φόβους και τους κινδύνους, τα πλεονεκτήματα και τα εφόδια που διαθέτουν για να την αντιμετωπίσουν. Για το Διαδίκτυο: Οι μαθητές να αναγνωρίσουν και να εξοικειωθούν με βασικές αρχές πλοήγησης και να αναγνωρίσουν τις θετικές χρήσεις του Διαδικτύου. Να ενισχυθεί η κριτική ικανότητα των παιδιών όσον αφορά την εγκυρότητα του υλικού που παρουσιάζεται στο Διαδίκτυο. Η εξέταση και η βελτίωση των γνώσεων των παιδιών σχετικά με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο μέσα από διαδραστικά κουίζ. Η εξοικείωση των παιδιών με βασικούς κανόνες που συμβάλλουν στην ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Τα παιδιά να μάθουν να διευρύνουν τις δυνατότητες της επικοινωνίας τους με τη βοήθεια του Διαδικτύου. Να μάθουν να χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες με ασφάλεια, να μάθουν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους στο διαδίκτυο, αλλά και να συνειδητοποιήσουν μέχρι ποιο σημείο φθάνουν τα δικαιώματα και πότε μιλάμε για υποχρεώσεις. Να μελετήσουν σημαντικά θέματα που αφορούν το ηλεκτρονικό παιχνίδι και την ενασχόλησή τους με αυτό Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε Βιωματική προσέγγιση μέσα από δραστηριότητες που απαιτούν την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών και την αντιμετώπιση της τάξης ως ομάδα.

8 34 Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΠΠΣ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 4.4. Ενδεικτικές Δραστηριότητες: Εικόνα 1: Το δέντρο των «μπορώ» - «Θα ήθελα». Εικόνα 2: Συμβόλαιο τάξης. Εικόνα 3: Ακροστιχίδα για το Γυμνάσιο.

9 Σκέφτομαι πιστεύω νιώθω φοβάμαι θέλω μπορώ δεν ξέρω ίσως να Τελικό παραγόμενο του Προγράμματος 1. Θεατρικό δρώμενο με τίτλο «Τα μαθητικά μας χρόνια πολύχρωμη ρόδα που όλο γυρίζει» Εικόνα 4: Αφίσα της θεατρικής παράστασης 2. 1ο Βραβείο στο διαγωνισμό βίντεο για την εκστρατεία του «Δικτύου κατά της βίας στο σχολείο» για το σχολικό έτος που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς σε συνεργασία με το Δίκτυο κατά της βίας στο σχολείο με τίτλο «Ενδοσχολική βία Συμβιώνοντας στο Σχολείο», Βίντεο. Το βίντεο είχε κεντρικό μήνυμα την φράση: «Παίρνω θέση ενάντια στη βία κάνω τη Διαφορά» ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Wells, L. E & Marwell, G. (1976). Self-Esteem: Its Conceptualization and Measurement. Beverly Hills, CA: Sage. ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΦΕΚ 1366/ , τχ. Β. Ζάρρα-Φλούδα, Μ. (2009). Αυτοεκτίμηση και στρατηγικές αντιμετώπισης καταστάσεων άγχους σε παιδιά με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Ιωάννινα. Κούτρας Β., Κουρμούση Ν., Βήματα για τη ζωή. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα: 2011 Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2000). Η σχολική τάξη. Αθήνα, β έκδοση του ιδίου. Χατζηχρήστου, Χ. (2008) επιμ. Διαστάσεις της Αυτοαντίληψης, Αυτοεκτίμηση. Χατζηχρήστου, Χ. (2008). Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω. Λεοντάρη, Α. (1997). «Αυτοεκτίμηση, κέντρο ελέγχου και πιθανοί εαυτοί σε εφήβους», Παιδαγωγική Επιθεώρηση 26, σσ Λεοντάρη, Α. (1998): Αυτοαντίληψη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 4η έκδοση. Μακρή-Μπότσαρη, Ε. (2000). «Η έννοια του εαυτού των εφήβων και οι σημαντικοί άλλοι», Ψυχολογία 7, σσ Μακρή-Μπότσαρη, Ε. (2000). «Η σπουδαιότητα των επιμέρους τομέων αυτοαντίληψης ως παράγοντας διαφοροποίησης της συνάφειας τους με την αυτοαντίληψη», Ψυχολογία 2, σσ

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων»

Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων» Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας Σχολικό έτος 2012-13 Εκπαιδευτικός: Αντωνογιάννη Βασιλική Τάξη: Β Εισαγωγή Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων» Κατά τη διάρκεια της

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Μαυρομάτη Παιδοψυχολόγος Δήμος Πειραιά

Ευγενία Μαυρομάτη Παιδοψυχολόγος Δήμος Πειραιά Ευγενία Μαυρομάτη Παιδοψυχολόγος Δήμος Πειραιά Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι η σύνθεση όλων εκείνων των παραγόντων που κάνουν έναν άνθρωπο να πετυχαίνει στη ζωή του Αυτοεπίγνωση (αναγνώριση των συναισθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης

Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης Κωνσταντίνα Δ. Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης Θέμα: Εφαρμογή των Βιωματικών Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ Σχολικοί Σύμβουλοι: Φελούκα Βασιλική, 7 ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Αχαΐας Γιαννόπουλος Κων/νος, 8 ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Αχαΐας Ενότητες Βασικές αιτίες προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό Εκφοβισμό και τη Βία: ΟΧΙ ΠΙΑ ΦΟ-ΒΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Μαρία Λαγουδάκη ΠΕ19 (Πληροφορικής)

Σχολικό Εκφοβισμό και τη Βία: ΟΧΙ ΠΙΑ ΦΟ-ΒΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Μαρία Λαγουδάκη ΠΕ19 (Πληροφορικής) ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Υποβάλλεται έντυπα και ηλεκτρονικά στον Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης) Σχ. Έτος: 2013-14 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γυμνάσιο Περάματος Μυλοποτάμου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Για τη σχολική χρονια

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Για τη σχολική χρονια Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Για τη σχολική χρονια 2016-2017 Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρεμβάσεις στην ΣΤ τάξη» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΘΕΜΑ: «Παρεμβάσεις στην ΣΤ τάξη» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΘΕΜΑ: «Παρεμβάσεις στην ΣΤ τάξη» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ Το Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Γλυφάδας σε συνεργασία με το διευθυντή του 1 ου δημοτικού κο Κασσέρη, υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΗ»

«ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΗ» ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ «ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΗ» ΕΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΖΙΑΚΑΚΗ : ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Απευθύνεται σε μαθητές του Ειδικού σχολείου (με νοητική καθυστέρηση, ΔΕΠΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΕΛΠΙΔΑ» Σε συνεργασία με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΘΡΟ ΟΝΤΑ 2007-2008 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΘΡΟ ΟΝΤΑ 2007-2008 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1) Γνωρίζω καλύτερα τον εαυτό μου ( ιαστάσεις της Αυτοαντίληψης, Αυτοεκτίμηση *) ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΘΡΟ ΟΝΤΑ 2007-2008 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ (α)

Διαβάστε περισσότερα

Έφηβοι και αυτοεκτίμηση

Έφηβοι και αυτοεκτίμηση Έφηβοι και αυτοεκτίμηση Με τον όρο αυτοεκτίμηση εννοούμε τον βαθμό στον οποίο εκτιμούμε, σεβόμαστε αλλά και αποδεχόμαστε τον εαυτό μας όπως είναι. Με λίγα και απλά λόγια, είναι η εσωτερική αντίληψη που

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί» Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους Η αυτοεικόνα μας «σχηματίζεται» ως ένα σχετικά σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση του Εαυτού 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 Συναισθηματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2006-2007

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2006-2007 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2006-2007 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Στ Δημοτικό σχολείο Αγλαντζιάς Συντονιστική Ομάδα 1. Αγάθη Πετρίδου (Συντονίστρια) 2. Βασίλης Πολύμερος 3. Στέλλα Κυλίλη

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΗΡΓΑ» ΚΓΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΩΝ ΓΞΑΡΣΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΦΤΥΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΓΓΙΑ ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑΚΗ ΓΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ

«ΝΗΡΓΑ» ΚΓΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΩΝ ΓΞΑΡΣΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΦΤΥΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΓΓΙΑ ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑΚΗ ΓΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς στα Δημοτικά σχολεία βασισμένη στη φιλοσοφία των ομότιμων από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική προσέγγιση - Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της στοματικής υγείας στο μαθητικό πληθυσμό

Παιδαγωγική προσέγγιση - Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της στοματικής υγείας στο μαθητικό πληθυσμό Παιδαγωγική προσέγγιση - Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της στοματικής υγείας στο μαθητικό πληθυσμό Ματίνα Στάππα Αναστασία Μιχαηλίδου Γιώργος Μενεγάκης Η προαγωγή της στοματικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσία

2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Λευκωσία 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων Σύνδεση με τα προηγούμενα Οι συμμετέχοντες είναι εξ ορισμού ενήλικες. Βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης, όχι στο ξεκίνημα της διεργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας 29.05.2015 Ερωτήματα που μας απασχολούν Τι κάνουμε όταν αμφιβάλλουμε για το αν θα τα καταφέρουμε να κρατήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1. Ομαλή μετάβαση μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα

ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα Σχέδιο Λειτουργίας και ράσεων ίκτυο Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα Με πρωτοβουλία του ήµου Καρδίτσας Υπό την Αιγίδα της Περιφερειακής /νσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Συντονιστές ικτύου: Παρατηρητήριο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Αξιολόγηση Ικανοτήτων Αξιολόγηση Ικανοτήτων Γενική Περιγραφή της Ενότητας: Αυτή η ενότητα στοχεύει στην αξιολόγηση των ηγετικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΕΛΠΙΔΑ» Σε συνεργασία με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΒΑΣΩ ΑΣΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος

Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος Schools for Change Αξιολογήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του προγράμματος Λίγα λόγια για τις εκπαιδευτικές δράσεις της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, εδώ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Η υφιστάμενη κατάσταση καταπίεση από τον κοινωνικό τους περίγυρο απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος Όλο και περισσότεροι

Διαβάστε περισσότερα

«Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών

«Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών «Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Ρωτώ τον εαυτό μου Κάνε αυτήν την απλή ερώτηση στον εαυτό σου, κάθε πρωί στην πορεία σου για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ Στο 1 ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πρόγραμμα προαγωγής ψυχικής υγείας, το οποίο σχεδιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Διάρκεια: Περιληπτική Περιγραφή: Δύο 45λεπτες διδακτικές περίοδοι Η πρώτη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Η αποτελεσματική επικοινωνία γονέων-εκπαιδευτικών

Η αποτελεσματική επικοινωνία γονέων-εκπαιδευτικών Δρ Γεώργιος Γιαννακόπουλος Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων Η αποτελεσματική επικοινωνία γονέων-εκπαιδευτικών Εταιρεία Εκπαίδευσης και Ψυχοθεραπείας Αθήνα 2013 0 Copyright 2013 Γεώργιος Γιαννακόπουλος ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. "Είμαι ο ίδιος μέσα και έξω από την τάξη; Γιατί;" Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζωρτζάτου Μάρια

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Είμαι ο ίδιος μέσα και έξω από την τάξη; Γιατί; Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζωρτζάτου Μάρια ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ "Είμαι ο ίδιος μέσα και έξω από την τάξη; Γιατί;" Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τζωρτζάτου Μάρια Εισαγωγική Παρουσίαση από την υπεύθυνη καθηγήτρια. Με το παραπάνω θέμα ασχολήθηκαν κατά

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ

Βιολογική εξήγηση των δυσκολιών στην ανθρώπινη επικοινωνία - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχολόγ Οι άνθρωποι κάνουμε πολύ συχνά ένα μεγάλο και βασικό λάθος, νομίζουμε ότι αυτό που λέμε σε κάποιον άλλον, αυτός το εκλαμβάνει όπως εμείς το εννοούσαμε. Νομίζουμε δηλαδή ότι ο «δέκτης» του μηνύματος το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #6: ΕΤΟΙΜΑ ΠΑΙΔΙΑ Διδάσκων: Γουργιώτου Ευθυμία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ. Δρ. Νικηφόρου Μηλίτσα Λέκτορας Ψυχολογίας UCLan Cyprus

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ. Δρ. Νικηφόρου Μηλίτσα Λέκτορας Ψυχολογίας UCLan Cyprus ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ Δρ. Νικηφόρου Μηλίτσα Λέκτορας Ψυχολογίας UCLan Cyprus mnikiforou@uclan.ac.uk ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Αναγνώριση εκφοβιστικής συμπεριφοράς (χαρακτηριστικά, ρόλοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Κατσούγκρη Αναστασία akatsou0708@gmail.com Διαφοροποίηση στη διδασκαλία Προϋπόθεση για την συνεκπαίδευση Η προσαρμογή της διδασκαλίας για να ανταποκριθεί σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»!

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»! Η Ζωή είναι 8 χρονών και πριν 3 χρόνια ο παιδιάτρος και οι γονείς της, της εξήγησαν πως έχει Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Από τότε η Ζωή κάνει όλα αυτά που τη συμβούλεψε ο παιδορευματολόγος της και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010

Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό χολείο Φοιροκοιτίας χολική Φρονιά 2009-2010 2006-2010 ΜAΘΗΣΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ Κατά τη φετινή χρονιά στο σχολείο φοιτούν 62 παιδιά, 29 αγόρια και 33 κορίτσια. 35 30 25 20 15 10 5 0 ΠΛΗΘΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 2016-2017 Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Πώς Μπορούμε να. Θετικό Τρόπο με τα. Αλληλεπιδράσουμε με. Παιδιά μας ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Πώς Μπορούμε να. Θετικό Τρόπο με τα. Αλληλεπιδράσουμε με. Παιδιά μας ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Πώς Μπορούμε να Αλληλεπιδράσουμε με Θετικό Τρόπο με τα Παιδιά μας ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Η Σχέση Γονέα Παιδιού Αν ένα παιδί μεγαλώνει με επικρίσεις, μαθαίνει να καταδικάζει.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από την Υπηρεσία. Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Κατερίνα Ζώρα. Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

Εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από την Υπηρεσία. Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Κατερίνα Ζώρα. Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Κατερίνα Ζώρα Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Στόχοι της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Ενώ η

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις φυσικής και Δυσλεξία

Ασκήσεις φυσικής και Δυσλεξία Ασκήσεις φυσικής και Δυσλεξία 1. Εισαγωγή 2. Τύποι 3. Ασκήσεις Γρηγοριάδης Ιωάννης Φυσική Η φυσική αποτελεί πεδίο στο οποίο μπορούν να διαπρέψουν οι μαθητές με δυσλεξία καθώς η ιδιαιτερότητα τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας

Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας Σεμινάριο Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 49 ης Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής Βίας Σχολικός Σύμβουλος: Ανδρέας Ν. Ζεργιώτης Αχαρνές, Ιανουάριος 2013 Έρευνα Ε.Κ.Κ.Ε. : Νεανική Βία μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 3.2. Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Σχέσεων ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΧΡΟΝΟΣ: 1 διδακτική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το Η δηµιουργία του παρόντος υλικού έγινε στο πλαίσιο της ενέργειας 2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ 2 µε τίτλο: «Προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Άρτεμις Τσίτσικα Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Παν/μιου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) Β Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Εισαγωγή Στη σημερινή παρουσίαση εξετάζεται και αναλύεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

www.thelonaxero.com Η συγκεκριμένη εργασία αφορά την παρουσίαση του βιβλίου «www.thelonaxero.com» με αξιοποίηση του εργαλείου Power Point.

www.thelonaxero.com Η συγκεκριμένη εργασία αφορά την παρουσίαση του βιβλίου «www.thelonaxero.com» με αξιοποίηση του εργαλείου Power Point. www.thelonaxero.com Η συγκεκριμένη εργασία αφορά την παρουσίαση του βιβλίου «www.thelonaxero.com» με αξιοποίηση του εργαλείου Power Point. Συγγραφέας του βιβλίου είναι η Τζακλίν Ουίλσον και απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευχάριστο διάβασμα στο σπίτι. Αναστασία Χ Γιαννακού Ειδική Παιδαγωγός Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

Ευχάριστο διάβασμα στο σπίτι. Αναστασία Χ Γιαννακού Ειδική Παιδαγωγός Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Ευχάριστο διάβασμα στο σπίτι Αναστασία Χ Γιαννακού Ειδική Παιδαγωγός Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Βασική Αρχή!!! Ο ενήλικας καθοδηγεί το παιδί κατά τη φοίτηση του στην Α τάξη του Δημοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι κάτι που μπορεί να το ζουν πολλά παιδιά και να τα τρομάζει τόσο πολύ.

Ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι κάτι που μπορεί να το ζουν πολλά παιδιά και να τα τρομάζει τόσο πολύ. Ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι κάτι που μπορεί να το ζουν πολλά παιδιά και να τα τρομάζει τόσο πολύ. Γενικά, εκφοβισμός είναι όταν ένα παιδί (ή μια ομάδα παιδιών) προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Promoting prosocial skills through games. Σχεδιάζοντας παιγνίδια για την καλλιέργεια της προκοινωνικότητας

Promoting prosocial skills through games. Σχεδιάζοντας παιγνίδια για την καλλιέργεια της προκοινωνικότητας Promoting prosocial skills through games Σχεδιάζοντας παιγνίδια για την καλλιέργεια της προκοινωνικότητας Τι είναι η προκοινωνικότητα; Μια πράξη είναι προκοινωνική όταν επικεντρώνεται στο κοινό καλό, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΥΓΙΟΥ - ΜΑΡΙ Παρουσίαση Παρεμβατικού Προγράμματος 19 Μαΐου 2010 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ Στο Ενιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Ζυγίου Μαρί φοιτούν 58 παιδιά. Ωρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών

Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών Η οικογένεια είναι το κατ εξοχήν περιβάλλον στο οποίο ζει, αναπτύσσεται και διαμορφώνεται το παιδί. Αντιλαμβάνεται λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Πολεμιδιών

Γυμνάσιο Πολεμιδιών Γυμνάσιο Πολεμιδιών 2016-2017 Εμείς και οι μαθητές μας Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας δήλωσαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι το μείζον ζήτημα που τους απασχολεί σε σχέση με τη Σχολική μονάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερής Νικόλαος Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

Σαλτερής Νικόλαος Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας Σαλτερής Νικόλαος Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομαρχίας Πειραιά Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 34ο Δ.Σ. Πειραιά Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείο και Γονείς Διάρθρωση παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην

Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην Ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Στηρίζεται στην ενεργητική παρουσία των συμμετεχόντων, στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και στην αξιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα για τη Ζωή» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β ΚΑΙ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Βήματα για τη Ζωή» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β ΚΑΙ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Βήματα για τη Ζωή» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Α, Β ΚΑΙ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Συγγραφή: Νάντια Κουρμούση, Εκπαιδευτικός, PhD, MSc Προαγωγής Υγείας, MSc Δημόσιας Υγείας, Υπ. Αγωγής Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία Αικατερίνη Φλώρου Εκπαιδευτικός Νοµικός Σύµβουλος ΣΕΠ ΓΕΛ Αναβύσσου Το σχολείο βασικός φορέας κοινωνικοποίησης Οι σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Παιδαγωγικά παιχνίδια Ελεύθερος συνειρμός Το παιχνίδι ρόλων Οραματισμός Ζωγραφική / Σχέδιο Εργασία σε μικρές ομάδες Επισκέπτες ομιλητές Χρήση Βίντεο Ανάθεση εργασιών Τα παιδαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ανατροφή των παιδιών, οι αξίες, τα κίνητρα που δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Επιλογές περιεχομένων της Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. Επιλογές περιεχομένων της Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Επιλογές περιεχομένων της Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου «Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χ. Ασημόπουλος, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χ. Ασημόπουλος, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Χ. Ασημόπουλος, Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. To διακρατικό πρόγραμμα Δάφνη ΙΙ ΙΙΙ (2006-2010) Mε στόχο την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Σκοποί της παρουσίασης Παρουσίαση των Ψυχοκινητικών, γνωστικών και συναισθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ» για την πρόληψη ενδοσχολικών συγκρούσεων

«ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ» για την πρόληψη ενδοσχολικών συγκρούσεων «ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ» για την πρόληψη ενδοσχολικών συγκρούσεων εκπαιδεύει μαθητές, συνδέει σχολεία, υποστηρίζει όσους συμμετέχουν ένα ΔΙΧΤΥ που.ξεμπλεκει παρεξηγήσεις ΞΕΔΙΠΛΩΝΕΙ δημιουργικότητα και επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητές: Λιάπη Αγγελική Μωυσής Δαυίδ Φρανσές Έστερ

Εισηγητές: Λιάπη Αγγελική Μωυσής Δαυίδ Φρανσές Έστερ Εισηγητές: Λιάπη Αγγελική Μωυσής Δαυίδ Φρανσές Έστερ ΟΡΙΣΜΟΣ «Ένας μαθητής εκφοβίζεται ή θυματοποιείται όταν υποβάλλεται κατ επανάληψη και κατ εξακολούθηση σε αρνητικές ενέργειες από έναν ή περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων

Δραστηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας (ΕΣΟΣΕ) Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιστήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.: Πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» «Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2017 Εισαγωγή Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Κοντογιάννη Γεωργία Τάξη: Α Αριθμός παιδιών που συμμετείχαν: 23 Σχολείο: 5 ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας Σχολικό έτος:

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Κοντογιάννη Γεωργία Τάξη: Α Αριθμός παιδιών που συμμετείχαν: 23 Σχολείο: 5 ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας Σχολικό έτος: Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Κοντογιάννη Γεωργία Τάξη: Α Αριθμός παιδιών που συμμετείχαν: 23 Σχολείο: 5 ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας Σχολικό έτος: 2015-2016 Διάρκεια υλοποίησης: 5 μήνες ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Να

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική σχέση: αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή

Η παιδαγωγική σχέση: αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή Ενότητα 8 η : Η σημασία της ποιότητας της σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητή Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων. Θεματική ενότητα: «Επίλυση συγκρούσεων»

Δραστηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων. Θεματική ενότητα: «Επίλυση συγκρούσεων» Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας (ΕΣΟΣΕ) Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιστήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.: Πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές κατευθύνσεις. Επιδιώξεις Προοπτικές Οργάνωση-Σχεδιασµός Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικές κατευθύνσεις. Επιδιώξεις Προοπτικές Οργάνωση-Σχεδιασµός Βασικά χαρακτηριστικά Βασικές κατευθύνσεις Επιδιώξεις Προοπτικές Οργάνωση-Σχεδιασµός Βασικά χαρακτηριστικά Επιδιώξεις στην εκπαιδευτική διαδικασία Να µεταδοθούν γνώσεις, οι οποίες θα ευαισθητοποιήσουν, θα επηρεάσουν τις στάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Σχολικής Τάξης μέσα από ομαδοσυνεργατική προσέγγιση. Μπέλλου Ιωάννα: Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής

Διαχείριση Σχολικής Τάξης μέσα από ομαδοσυνεργατική προσέγγιση. Μπέλλου Ιωάννα: Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής Διαχείριση Σχολικής Τάξης μέσα από ομαδοσυνεργατική προσέγγιση Μπέλλου Ιωάννα: Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ορισμός O σχολική αίθουσα O κοινωνική ομάδα O σύστημα σχέσεων O σύστημα αλληλεπιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Αγγελική Γενά agena@ppp.uoa.gr ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Επίσταση Προσοχής Ομαδική & όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ 1/54 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ 1. Εισαγωγή Φέτος ασχοληθήκαμε με το φαινόμενο του ενδοσχολικού εκφοβισμού. Στόχος μας ήταν να κατανοήσουμε το φαινόμενο,να μάθουμε να διακρίνουμε πότε μια πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα