Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων"

Transcript

1 Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

2 Περιεχόμενα Δράση Digi Lodge Ενίσχυση Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες DATA RC 2

3 Δράση «Ενίσχυσης ξενοδοχειακών & τουριστικών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής & συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων» Digi Lodge 3

4 Ταυτότητα της Δράσης Τίτλος Δράσης Φορέας Διαχείρισης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νήμα Δράσεων Digi Lodge Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Ψηφιακή Σύγκλιση Ν6 «Ευ Ζην» Συνολικός Π/Υ Δράσης ,00 Δημόσια Δαπάνη (60%) ,00 Ιδιωτική Συμμετοχή (40%) ,00 Έναρξη Δράσης 03/07/2009 Καθεστώς Ενίσχυσης De Minimis 4

5 Σκοπός της Δράσης Υλοποίηση επενδύσεων για ηλεκτρονικές υπηρεσίες τουρισμού 1. Ανάπτυξη νέων εφαρμογών Διαδικτυακής προβολής & επικοινωνίας τους με δυνατότητες ηλεκτρονικών κρατήσεων 2. Ολοκλήρωση των νέων εφαρμογών με υφιστάμενα ή νέα συστήματα βέλτιστων πρακτικών μηχανογράφησης τουριστικών μονάδων 5

6 Στόχοι της Δράσης Ειδικοί Στόχοι της Δράσης Την πραγματοποίηση κρατήσεων μέσω διαδικτύου για όλο το εύρος των υπηρεσιών & τωνπροϊόντωντωντουριστικώνμονάδων Την ποιοτική και ολοκληρωμένη παρουσίαση στο Διαδίκτυο των εγκαταστάσεων τους & της ευρύτερης τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται Την προσέλκυση νέων & τη διατήρηση Πελατών, μέσω παροχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης 6

7 Δικαιούχοι Δράσης Ξενοδοχεία ή τουριστικά καταλύματα (διακριτές άδειες λειτουργίας τουριστικής μονάδας) ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους (όχι ενώσεις επιχειρήσεων) καιοιοποίεςασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική Επικράτεια. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ δικαίωμα συμμετοχής: Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών ή κοινοπραξίας 7 Στοιχεία από βεβαίωση έναρξης (ή μεταβολής) εργασιών Κ.Α.Δ. (2008) Περιγραφή 55.1 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 55.2 Καταλύματα διακοπών & άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 55.3 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

8 Α. Ξενοδοχεία (Αστέρια) Κλασσικού τύπου Τύπου Motel Τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων Μικτού τύπου Β. Τουριστικά Καταλύματα (Κλειδιά) Ενοικιαζόμενα Δωμάτια σε συγκρότημα μέχρι 10 δωματίων & κατ εξαίρεση 15 δωματίων Ενοικιαζόμενα Δωμάτια σε συγκρότημα μέχρι 20 δωματίων Μικτή μορφή ενοικιαζόμενων δωματίων & ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε συγκρότημα μέχρι 20 δωμάτια 8 Γ. Τουριστικά Καταλύματα (Λοιπές Κατηγορίες) Παραδοσιακά Καταλύματα Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

9 Κριτήρια Επιλεξιμότητας Επιλέξιμη προς χρηματοδότηση θεωρείται μια επιχείρηση για οποία συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: Δραστηριοποιείται ως ξενοδοχειακό ή τουριστικό κατάλυμα Έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά της πριν την 01/01 01/2009 Λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο άδειες λειτουργίας Δεν δραστηριοποιείται σε κλάδους οι οποίοι εμπίπτουν στις εξαιρούμενες δραστηριότητες της Δράσης Δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από προγράμματα Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis. 9

10 Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων & Ποσοστό Ενίσχυσης Ελάχιστο Όριο Π/Υ Μέγιστο Όριο Π/Υ Ποσοστό επιχορήγησης 60% 7.000, ,00 10

11 Μέγιστος Π/Υ ανά κατηγορία καταλύματος Ξενοδοχειακά Καταλύματα Μικρά (έως 100 κλίνες): ,00 Μεσαία ( κλίνες): ,00 Μεγάλα (> 300 κλίνες): ,00 Ενοικιαζόμενα Δωμάτια & Επιπλωμένα Διαμερίσματα 1 2 κλειδιά: , κλειδιά: ,00 Λοιπές κατηγορίες Παραδοσιακά καταλύματα: ,00 Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες: ,00 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις: ,00 11

12 Ε(1): Πολυγλωσσικός Διαδικτυακός τόπος προβολής τουριστικής μονάδας με Δυνατότητες Online κρατήσεων Επιλέξιμες Ενέργειες Υποχρεωτική Ενέργεια Προαιρετικές Ενέργειες Ε(2): Μηχανοργάνωση τουριστικών μονάδων Ε(3): Ασύρματη επικοινωνία Ε(4): Ηλεκτρονική προώθηση & προβολή Ε(5): Ενέργειες ολοκλήρωσης της επένδυσης 12

13 Επιλέξιμες Ενέργειες Ενέργειες Min % Max % Ε(1): Πολυγλωσσικός διαδικτυακός τόπος προβολής τουριστικής μονάδας με δυνατότητες online κρατήσεων 50% 80% Ε(2): Μηχανοργάνωση Τουριστικών Μονάδων 0% 40% Ε(3): Ασύρματη Επικοινωνία 0% 25% Ε(4): Ηλεκτρονική προώθηση προβολή 0% 30% Ε(5): Ενέργειες ολοκλήρωσης της επένδυσης 0% 30% 13

14 Επιλέξιμες Δαπάνες Δαπάνες Min % Max % ΚΔ(1): Προμήθειας Εξοπλισμού 0% 40% ΚΔ(2): Προμήθειας Λογισμικού ή/ και προμήθειας υπηρεσιών με τη μορφή ASP 50% 90% ΚΔ(3): Υπηρεσιών Υλοποίησης Εγκατάστασης 10% 40% ΚΔ(4): Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Προώθησης Προβολής 0% 30% 14

15 Επιτρεπόμενες δαπάνες ανά επιλέξιμη ενέργεια 15

16 Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Δημιουργία ηλεκτρονικού λογαριασμού & πιστοποίηση για τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σύντομα διαθέσιμο Συμπλήρωση Ηλεκτρονικής Φόρμας Αίτησης μέσω του Π.Σ. Εντός 15 ημερ/κών ημερών από την προκήρυξη 1 ο Στάδιο Αξιολόγησης Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης First Come First Served 2 ο Στάδιο Αξιολόγησης Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών εντύπως (Φάκελος Αίτησης) Εντός 10 ημερ/κών ημερών 16 Υλοποίηση Επενδυτικού Σχεδίου Max 12 μήνες

17 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες DATA RC 17

18 Ενημέρωση για Προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες ή/ και την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων Παρεχόμενες Υπηρεσίες Προ - αξιολόγηση της πρότασης & σχεδιασμός δαπανών ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή βαθμολογία Καθοδήγηση στη συγκέντρωση προσφορών για το σύνολο των δαπανών του σχεδίου Σύνταξη πρότασης και συγκέντρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης 18 Υποβολή φακέλου δικαιολογητικών στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης