ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΟΚΤΑΗΜΕΡΩΝ ΙΑΚΟΠΩΝ ( 7 ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ) ΤΟΥ ΕΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΟΚΤΑΗΜΕΡΩΝ ΙΑΚΟΠΩΝ ( 7 ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ) ΤΟΥ ΕΟΤ 2007-2008"

Transcript

1 ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΚΤΑΗΜΕΡΩΝ ΙΑΚΟΠΩΝ ( 7 ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ) ΤΟΥ ΕΟΤ Στα πλαίσια του Προγράµµατος «Τουρισµός για όλους» ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) θέτει σε εφαρµογή το Πρόγραµµα 8ήµερων ιακοπών το οποίο θα ισχύσει από έως α. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ικαιούχοι του Προγράµµατος 8ήµερων ιακοπών είναι οι εξής : Μόνιµοι υπάλληλοι και Συνταξιούχοι του ηµόσιου Τοµέα και των Ν.Π... Συνταξιούχοι και εν ενέργεια Στρατιωτικοί,Αστυνοµικοί, Πυροσβέστες και Λιµενικοί. Μισθωτοί και Συνταξιούχοι του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και µισθωτοί / συνταξιούχοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ηµοσίου και των ΝΠ, εφόσον δεν τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας, και συνεπώς δεν είναι δικαιούχοι των Προγραµµάτων της. Εν ενεργεία ασφαλισµένοι των Ταµείων, που ασφαλίζουν ελεύθερους επαγγελµατίες ή επιχειρηµατίες (π.χ. Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Σ.Α. κλπ). Συνταξιούχοι ταµείων, τα οποία ασφαλίζουν ελεύθερους επαγγελµατίες ή επιχειρηµατίες (π.χ. Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Σ.Α. κλπ).

2 Άτοµα τα οποία λαµβάνουν επίδοµα απορίας ή είναι ασφαλισµένοι της Πρόνοιας. Στο πρόγραµµα δικαιούνται να συµµετέχουν και τα προστατευόµενα µέλη των οικογενειών των δικαιούχων. 1.β. Ε ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Τα Άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω δικαιούνται δελτίο για τους εαυτούς τους και τα προστατευόµενα µέλη τους, ανεξαρτήτως εισοδήµατος, κάθε χρόνο. Θα πρέπει όµως υποχρεωτικά να ανήκουν σε µια από τις παραπάνω κατηγορίες επαγγελµάτων (π.χ. ηµόσιοι υπάλληλοι, Τ.Ε.Β.Ε. ή υπάλληλοι του ιδιωτικού τοµέα που δεν είναι δικαιούχοι της Εργατικής Εστίας κ.λ.π.). Στην περίπτωση που είναι µεµονωµένα άτοµα χωρίς δηλαδή οικογένεια η δεν υπάρχουν ενήλικα άτοµα προστατευόµενα µέλη για να τους συνοδέψουν η τα ενήλικα άτοµα της οικογένειας τους δεν είναι δικαιούχοι του προγράµµατος µας δικαιούνται δελτίου για συνοδό. Η επιλογή του συνοδού γίνεται χωρίς κανένα περιορισµό η ιδιαίτερη προϋπόθεση. εν δικαιούνται συνοδού τα άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω των οποίων οι σύζυγοι είναι ήδη δικαιούχοι του Προγράµµατος. Τέλος η παροχή του Προγράµµατος «Τουρισµός για όλους» που αφορά άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω απευθύνεται σε ενήλικα άτοµα που ανήκουν σε µια από τις κατηγορίες των επαγγελµάτων που προαναφέρονται και όχι σε προστατευόµενα ανήλικα άτοµα η σε ενήλικα προστατευόµενα άτοµα που δεν ανήκουν στις εν λόγω κατηγορίες επαγγελµάτων. Οι Πολύτεκνοι δικαιούνται δελτίο για τους εαυτούς τους και τα προστατευόµενα µέλη τους, ανεξαρτήτως εισοδήµατος, κάθε χρόνο. Θα πρέπει όµως υποχρεωτικά να ανήκουν σε µια από τις παραπάνω κατηγορίες επαγγελµάτων (π.χ. ηµόσιοι υπάλληλοι, Τ.Ε.Β.Ε. ή υπάλληλοι του ιδιωτικού τοµέα που δεν είναι δικαιούχοι της Εργατικής Εστίας κ.λ.π.). 1.γ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

3 Στους συνταξιούχους κύριους δικαιούχους του παρόντος Προγράµµατος, παρέχεται παράλληλα η δυνατότητα πραγµατοποίησης µέχρι έξι (6) λούσεων έξι (6) εισιτήρια ελεύθερης εισόδου σε εγκαταστάσεις Ιαµατικών Πηγών όλης της χώρας, ανεξάρτητα αν οι επιχειρήσεις των εγκαταστάσεων αυτών στεγάζονται σε καταλύµατα που συµµετέχουν ή όχι στο Πρόγραµµα. Οι επιχειρήσεις των εγκαταστάσεων Ιαµατικών Πηγών που θα παρέχουν εισιτήρια για χρήση των ιαµατικών λουτρών των εγκαταστάσεων αυτών ( µέχρι έξι (6) λούσεις), θα προσκοµίσουν στον Ε.Ο.Τ. ( /νση Μελετών και Επενδύσεων ) : τα αντίστοιχα αποκόµµατα των εισιτηρίων αυτών φωτοαντίγραφο ελτίου Άδειας Υδροθεραπείας (.Α.Υ.) Φωτοαντίγραφο του δελτίου του Προγράµµατος που συµµετέχουν οι δικαιούχοι βεβαίωση υπογεγραµµένη και από τους δικαιούχους, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθµός των διατεθέντων εισιτηρίων. ιευκρινίζεται ότι δελτίο Τουρισµού για όλους χορηγείται και σε συνταξιούχους (συζύγους-τέκνα), που λαµβάνουν σύνταξη από τα ως άνω ταµεία, λόγω θανάτου του κυρίως ασφαλισµένου, εφόσον η σύνταξη αυτή αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων. 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι το ατοµικό (στην περίπτωση των µεµονωµένων δικαιούχων) η το οικογενειακό ( για τις λοιπές των περιπτώσεων) συνολικό εισόδηµα των δικαιούχων µε βάση τα στοιχεία της οικείας.ο.υ., σύµφωνα µε την παράγραφο περί δικαιολογητικών της παρούσης, να µην υπερβαίνει τα αναγραφόµενα ποσά στον παρακάτω πίνακα : Μεµονωµένοι δικαιούχοι µε ατοµικό εισόδηµα : ικαιούχοι µε οικογενειακό εισόδηµα :

4 Τρίτεκνοι µε οικογενειακό εισόδηµα : Για κάθε προστατευόµενο τέκνο το εισόδηµα θα προσαυξάνεται : Συνολικό εισόδηµα θεωρείται το άθροισµα του φορολογητέου εισοδήµατος και των τυχόν αυτοτελώς φορολογούµενων ποσών. Στην περίπτωση του οικογενειακού εισοδήµατος τα έσοδα υπολογίζονται αθροιστικά από το σύνολο των µελών της οικογένειας ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι η µη του Προγράµµατος. εν υπολογίζονται ως πηγή εισοδηµάτων τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Μεµονωµένοι δικαιούχοι θεωρούνται οι άγαµοι και τα άτοµα που δεν έχουν προστατευόµενα µέλη. ικαιούχοι µε οικογενειακό εισόδηµα θεωρούνται οι έγγαµοι δικαιούχοι και οι δικαιούχοι που έχουν υπό την προστασία τους προστατευόµενα µέλη. Αναλυτικά σ αυτήν την κατηγορία εντάσσονται : τα ζευγάρια δικαιούχων, τα ζευγάρια όπου ο ένας είναι δικαιούχος και το άλλο µέλος είναι ή δικαιούχος της εργατικής η αγροτικής εστίας ή µη δικαιούχος ή είναι απλά προστατευόµενο µέλος του κύριου δικαιούχου. Επίσης εντάσσονται όλες οι µορφές µονογονεϊκής οικογένειας και οι ανύπαντρες µητέρες. Πολύτεκνες οικογένειες θεωρούνται οι οικογένειες µε τέσσερα τέκνα και άνω ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Προστατευόµενα τέκνα θεωρούνται όλα τα ανήλικα τέκνα ηλικίας κάτω των 18 ετών ή τα τέκνα, ηλικίας έως 25 ετών, τα οποία τελούν αποδεδειγµένα υπό την οικονοµική προστασία των δικαιούχων λόγω σπουδών. εν δικαιούνται του Προγράµµατος «Τουρισµός για όλους» οι εξής : 1. Οι δικαιούχοι προγραµµάτων της Εργατικής Εστίας και της Αγροτικής Εστίας ανεξάρτητα αν έκαναν χρήση η όχι του δικαιώµατος τους για οποιονδήποτε λόγο.

5 2. Όσοι πήραν ελτία Κοινωνικού Τουρισµού Ε.Ο.Τ. κατά το διάστηµα έως η συµµετείχαν στο Πρόγραµµα «Τουρισµός για όλους» Εκδροµών του Ε.Ο.Τ. του τρέχοντος έτους. 3. Όσοι ρητά δεν αναφέρονται στις κατηγορίες των δικαιούχων 3. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόµενοι, προκειµένου να λάβουν ελτία «Τουρισµός για όλους», θα πρέπει να προσκοµίσουν στα ΚΕΠ τα παρακάτω δικαιολογητικά : α) Φωτοαντίγραφο, του εκκαθαριστικού σηµειώµατος του προηγούµενου έτους 2006 που αφορά εισοδήµατα του 2005 ή του έτους 2007 που αφορά εισοδήµατα του β) Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου νόµιµου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας. γ) Φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ασθενείας από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλισµένου και των προστατευοµένων µελών του. δ) Απόδειξη κράτησης µέσω Τραπεζών η ΕΛ.ΤΑ. σε ένα από τα καταλύµατα που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και αναγράφονται στο ενηµερωτικό φυλλάδιο του Ε.Ο.Τ., για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο το κατάλυµα συµµετέχει στο πρόγραµµα. Το ποσόν της προκαταβολής που θα αποστέλλεται για κράτηση από τους δικαιούχους κανονίζεται σε συµφωνία µε τις συµµετέχουσες στο πρόγραµµα επιχειρήσεις και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30 % του συνολικού ποσού συµµετοχής. Πρόσθετα δικαιολογητικά 1. Οι µισθωτοί ή οι συνταξιούχοι από έµµισθη εργασία χωρίς ασφάλεια ηµοσίου θα προσκοµίζουν βεβαίωση του εργοδότη ή του Ασφαλιστικού Φορέα, ότι δεν είναι δικαιούχοι της Εργατικής Εστίας και δεν τους παρακρατούνται εισφορές για το σκοπό αυτό.

6 2. Οι άποροι θα προσκοµίζουν φωτοαντίγραφο του επιδόµατος απορίας ή και του βιβλιαρίου ασφάλισης 3. Για τα προστατευόµενα τέκνα λόγω σπουδών θα συνυποβάλλεται αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών η φωτοαντίγραφο φοιτητικής η σπουδαστικής ταυτότητας. 4. Οι πολύτεκνοι θα συνυποβάλλουν αντίγραφο της κάρτας πολυτέκνων. 5. Οι κατηγόριες των δικαιούχων που δεν υποχρεούνται σε φορολογική δήλωση λόγω χαµηλών εισοδηµάτων θα συνυποβάλλουν Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 περί της µη υποχρέωσης σε φορολογική δήλωση. 6. Τα άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω θα προσκοµίζουν σχετικό αποδεικτικό της αναπηρίας τους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι δικαιούχοι για τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν σε φωτοαντίγραφα θα πρέπει να προσκοµίζουν και τα πρωτότυπα για την απαραίτητη ταυτοποίηση. 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν πληροφορίες από το 1564 το τηλεφωνικό κέντρο των Κ.Ε.Π. και από τα κατά τόπους Κ.Ε.Π. Τα ενηµερωτικά φυλλάδια που περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες του προγράµµατος, τα συµµετέχοντα καταλύµατα, τις τιµές των καταλυµάτων και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, θα διατίθενται από τα Κ.Ε.Π. Τα δελτία του Προγράµµατος «Τουρισµός για όλους», θα διατίθενται αποκλειστικά από τα Κ.Ε.Π. (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) όλης της επικράτειας, καθηµερινά εκτός αργιών, καθ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. 5. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Οι κάτοχοι των δελτίων «Τουρισµός για όλους» έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν διακοπές σε όλη την Επικράτεια της χώρας. 6. ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΑΚΟΠΩΝ

7 Η διάρκεια των διακοπών ορίζεται µέχρι τις επτά (7) διανυκτερεύσεις, οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το χρόνο ισχύος του Προγράµµατος, δηλαδή την 31 η Μαρτίου ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ Στο πρόγραµµα συµµετέχουν ξενοδοχεία, Τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες και επαύλεις ενοικιαζόµενα δωµάτια και διαµερίσµατα και κάµπινγκ όλων τάξεων. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα πρωινού και ηµιδιατροφής από επιχειρήσεις, που έχουν την ειδική έγκριση του Ε.Ο.Τ. ή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης τουρισµού Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό πυρασφάλειας έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει κατά την διάρκεια εφαρµογής του Προγράµµατος, µετά την ηµεροµηνία λήξης του τα καταλύµατα δεν θα έχουν δικαίωµα να ενοικιάζουν τα δωµάτια τους στους δικαιούχους του Προγράµµατος «Τουρισµός για όλους» εκτός και αν έχουν εφοδιαστεί µε ανανεωµένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Παράβαση του παραπάνω εδαφίου θα έχει ως συνέπεια ο Ε.Ο.Τ. να µην επιδοτήσει τις επιχειρήσεις για τις διανυκτερεύσεις που θα πραγµατοποιηθούν κατά την περίοδο κατά την οποία δεν καλύπτονται µε πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Επισηµαίνεται ότι οι ενηµερωτικοί κατάλογοι που διανέµονται στους Τουρίστες του Προγράµµατος και αφορούν τα καταλύµατα που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα, θα φέρουν σχετική ένδειξη µε την ηµεροµηνία λήξης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας για τα καταλύµατα εκείνα των οποίων το πιστοποιητικό πυρασφάλειας έχει λήξει η πρόκειται να λήξει κατά την περίοδο εφαρµογής του Προγράµµατος. 8. ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ Ε.Ο.Τ. Ο Ε.Ο.Τ. θα επιδοτεί ανά άτοµο / ανά διανυκτέρευση τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα ως εξής: Ξενοδοχεία, τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες και επαύλεις : 14,00 Ενοικιαζόµενα ωµάτια / ιαµ/τα : 12,00 η Οικίσκοι Κατασκηνώσεων Κατασκηνώσεις : 6,00 (θέση Σκηνής, Τροχόσπιτου)

8 9. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ (δαπάνη) ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ o Το ποσό συνεισφοράς των δικαιούχων και των προστατευοµένων µελών του, ανά άτοµο ανά διανυκτέρευση για παραµονή σε δωµάτια µε ιδιαίτερο λουτρό Ξενοδοχείων, Ενοικιαζοµένων ωµατίων / ιαµερισµάτων και για θέσεις τοποθέτησης σκηνών και τροχόσπιτων σε camping, καθορίζεται από τις τουριστικές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα και αναγράφεται στο ενηµερωτικό φυλλάδιο του Προγράµµατος. Το ποσό συνεισφοράς των δικαιούχων µπορεί να συµπεριλαµβάνει και το πρωινό και την ηµιδιατροφή για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που συµµετέχουν µε ανάλογες υπηρεσίες. o ιευκρινίζεται ότι η τιµή συνεισφοράς, που περιλαµβάνεται στο ανωτέρω Ενηµερωτικό Φυλλάδιο, συµπεριλαµβάνει όλες τις νόµιµες επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α. κλπ). o Σε περίπτωση τρίκλινου ή τετράκλινου ή προσθήκης κλίνης για άτοµο που δικαιούται δελτίου µε άλλο δικαιούχο στο ίδιο δωµάτιο, θα µειώνεται η συµµετοχή όλων των ενοίκων του δωµατίου κατά 30% σε σχέση µε τη δηλωθείσα, από τον επιχειρηµατία, τιµή συµµετοχής.. Η Επιδότηση όµως του Ε.Ο.Τ. θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου και κανονικά όπως προβλέπεται. o Παιδιά κάτω των τεσσάρων ετών (γεννηθέντα από και µετά), δεν δικαιούνται δελτίου και θα παραµένουν δωρεάν στο ίδιο δωµάτιο µε τους γονείς τους ακόµα και στην περίπτωση που θα προστεθεί κλίνη για το νήπιο. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος δικαιούται έκπτωση 50% στην τιµή πόρτας για το πρωινό ή γεύµα που τυχόν θα λάβουν τα παιδιά. o Σε περίπτωση, που µη δικαιούχος του προγράµµατος διαµένει στο ίδιο δωµάτιο µε κάτοχο ελτίου του Προγράµµατος «Τουρισµός για όλους», θα επιβαρύνεται µε το άθροισµα του ποσού που έχει δηλωθεί από τον επιχειρηµατία ως τιµή συνεισφοράς στο πρόγραµµα και αναγράφεται στο σχετικό φυλλάδιο και του ποσού της ηµερήσιας επιδότησης που καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Τ., ανάλογα µε τη λειτουργική µορφή του καταλύµατος.

9 o Σε περίπτωση µεµονωµένου δικαιούχου η συµµετοχή του θα προσαυξάνεται κατά 50% από την αναγραφόµενη στο έντυπο Τουρισµού για όλους του Ε.Ο.Τ. για την διαµονή του σε µονόκλινο η δίκλινο δωµάτιο. 10. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ α. Οι σχέσεις του δικαιούχου µε τις επιχειρήσεις των καταλυµάτων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα διέπονται από τον ισχύοντα Κανονισµό Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών (Ν.1652/86 Φ.Ε.Κ. 167Α/ ) και τις λοιπές ισχύουσες για τα τουριστικά καταλύµατα διατάξεις. β. Οι επιχειρηµατίες υποχρεούνται να διαθέτουν στους δικαιούχους δωµάτια µε ιδιαίτερο λουτρό και να παρέχουν όλες τις εξυπηρετήσεις που προβλέπονται ανάλογα µε την κατηγορία του καταλύµατος χωρίς καµιά διάκριση από τους λοιπούς πελάτες. γ. Η σύνθεση πρωινού και γεύµατος θα είναι σύµφωνη µε τις ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις και θα προσφέρεται υποχρεωτικά το ίδιο πρωινό και γεύµα στους τουρίστες του προγράµµατος όπως και στους άλλους πελάτες του καταλύµατος. δ. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε συµφωνία µεταξύ των δικαιούχων και των τουριστικών επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα πέρα των αναγραφόµενων στο σχετικό ενηµερωτικό κατάλογο. 11. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. Ισχύς δελτίου του Προγράµµατος «Τουρισµός για όλους» Το ελτίο Τουρισµού για όλους είναι ατοµικό και αυστηρά προσωπικό, ισχύει αποκλειστικά για τον δικαιούχο και τα προστατευόµενα µέλη της οικογένειάς του και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του από άλλα άτοµα. Ο ξενοδόχος υποχρεούται να δεχθεί στο κατάλυµά του τον δικαιούχο, µόνο αφού διαπιστώσει ότι τα στοιχεία της ταυτότητάς του ταυτίζονται µε αυτά που αναγράφονται στο ελτίο. Για να είναι έγκυρο το δελτίο πρέπει να φέρει σφραγίδα του Κ.Ε.Π. που το χορήγησε και τις υπογραφές και σφραγίδες των αρµοδίων

10 υπαλλήλων του καθώς επίσης και το µοναδικό για κάθε δελτίο σειριακό αριθµό. 2. ελτία περυσινού προγράµµατος 2006 ελτία που χορηγήθηκαν για το πρόγραµµα του 2006 και δεν χρησιµοποιήθηκαν από τους δικαιούχους, δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το τρέχον πρόγραµµα. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος οφείλει να τα προσκοµίσει, µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στα Κ.Ε.Π., ώστε ο αρµόδιος υπάλληλος να τα ακυρώσει µε διαγραφή και υπογραφή του και να χορηγήσει τα νέα δελτία του έτους Παραλαβή δελτίων Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο δικαιούχος αδυνατεί να παραλάβει το δελτίο του προσωπικά, µπορεί να ορίζει άλλο άτοµο µε εξουσιοδότηση και βεβαίωση της υπογραφής του από Αστυνοµικό Τµήµα η άλλη αρµόδια Αρχή, η οποία θα κατατίθεται µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 4. Ακύρωση κράτησης Ακύρωση της κράτησης θα πρέπει να γίνει εγγράφως από τον δικαιούχο προς τον επιχειρηµατία 21 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία άφιξης που προέβλεπε η κράτηση, θα επιβεβαιώνεται από έγγραφη αποδοχή της ακύρωσης του επιχειρηµατία και θα επιστρέφεται από την επιχείρηση στο δικαιούχο η προκαταβολή..σε περίπτωση που γίνει σε διάστηµα µικρότερο των 21 ηµερών θα παρακρατείται από την επιχείρηση το συνολικό ποσό της προκαταβολής και θα επιβεβαιώνεται από έγγραφη ενηµέρωση της ακύρωσης εκ µέρους του επιχειρηµατία. Και στις δυο περιπτώσεις προκειµένου να εκδοθεί νέο δελτίο και να ακυρωθεί το προηγούµενο από το Κ.Ε.Π. µε διαγραφή και υπογραφή των υπαλλήλων του θα πρέπει να προσκοµίζεται νέο αποδεικτικό κράτησης σε κατάλυµα. Η παρούσα εγκύκλιος ενσωµατώνεται στον Ενηµερωτικό Κατάλογο του Προγράµµατος και διανέµεται στους δικαιούχους. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

11 ΕΥΤΕΡΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΕΟΤ Στα πλαίσια του Προγράµµατος «Τουρισµός για όλους» ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) θέτει σε εφαρµογή το Πρόγραµµα εκδροµών το οποίο θα ισχύσει από έως α. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ικαιούχοι του Προγράµµατος 8ήµερων ιακοπών είναι οι εξής : Μόνιµοι υπάλληλοι και Συνταξιούχοι του ηµόσιου Τοµέα και των Ν.Π... Συνταξιούχοι και εν ενέργεια Στρατιωτικοί,Αστυνοµικοί, Πυροσβέστες και Λιµενικοί. Μισθωτοί και Συνταξιούχοι του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και µισθωτοί / συνταξιούχοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του ηµοσίου και των ΝΠ, εφόσον δεν τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας, και συνεπώς δεν είναι δικαιούχοι των Προγραµµάτων της. Εν ενεργεία ασφαλισµένοι των Ταµείων, που ασφαλίζουν ελεύθερους επαγγελµατίες ή επιχειρηµατίες (π.χ. Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Σ.Α. κλπ). Συνταξιούχοι ταµείων, τα οποία ασφαλίζουν ελεύθερους επαγγελµατίες ή επιχειρηµατίες (π.χ. Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Σ.Α. κλπ). Άτοµα τα οποία λαµβάνουν επίδοµα απορίας ή είναι ασφαλισµένοι της Πρόνοιας.

12 Στο πρόγραµµα δικαιούνται να συµµετέχουν και τα προστατευόµενα µέλη των οικογενειών των δικαιούχων. 1.β. Ε ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Τα Άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω δικαιούνται δελτίο για τους εαυτούς τους και τα προστατευόµενα µέλη τους, ανεξαρτήτως εισοδήµατος, κάθε χρόνο. Θα πρέπει όµως υποχρεωτικά να ανήκουν σε µια από τις παραπάνω κατηγορίες επαγγελµάτων ( π.χ. ηµόσιοι υπάλληλοι, Τ.Ε.Β.Ε., η του ιδιωτικού τοµέα που δεν είναι δικαιούχοι της Εργατικής Εστίας κ.λ.π.). Στην περίπτωση που είναι µεµονωµένα άτοµα χωρίς δηλαδή οικογένεια η δεν υπάρχουν ενήλικα άτοµα προστατευόµενα µέλη για να τους συνοδέψουν η τα ενήλικα άτοµα της οικογένειας τους δεν είναι δικαιούχοι του προγράµµατος µας δικαιούνται δελτίου για συνοδό. Η επιλογή του συνοδού γίνεται χωρίς κανένα περιορισµό η ιδιαίτερη προϋπόθεση. εν δικαιούνται συνοδού τα άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω των οποίων οι σύζυγοι είναι ήδη δικαιούχοι του προγράµµατος µας. Τέλος η παροχή του Προγράµµατος «Τουρισµός για όλους» που αφορά άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω απευθύνεται σε ενήλικα άτοµα που ανήκουν σε µια από τις κατηγορίες των επαγγελµάτων που προαναφέρονται και όχι σε προστατευόµενα ανήλικα άτοµα η σε ενήλικα προστατευόµενα άτοµα που δεν ανήκουν στις εν λόγω κατηγορίες επαγγελµάτων. Οι Πολύτεκνοι δικαιούνται δελτίο για τους εαυτούς τους και τα προστατευόµενα µέλη τους, ανεξαρτήτως εισοδήµατος, κάθε χρόνο. Θα πρέπει όµως υποχρεωτικά να ανήκουν σε µια από τις παραπάνω κατηγορίες επαγγελµάτων ( π.χ. ηµόσιοι υπάλληλοι, Τ.Ε.Β.Ε., η του ιδιωτικού τοµέα που δεν είναι δικαιούχοι της Εργατικής Εστίας κ.λ.π.). ιευκρινίζεται ότι δελτίο του Προγράµµατος «Τουρισµός για όλους» χορηγείται και σε συνταξιούχους (συζύγους-τέκνα), που λαµβάνουν σύνταξη από τα ως άνω ταµεία, λόγω θανάτου του κυρίως

13 ασφαλισµένου, εφόσον η σύνταξη αυτή αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων. 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι το ατοµικό ( στην περίπτωση των µεµονωµένων δικαιούχων) η το οικογενειακό ( για τις λοιπές των περιπτώσεων ) συνολικό εισόδηµα των δικαιούχων µε βάση τα στοιχεία της οικείας ΟΥ, σύµφωνα µε την παράγραφο περί δικαιολογητικών της παρούσης, να µην υπερβαίνει τα αναγραφόµενα ποσά στον παρακάτω πίνακα : Μεµονωµένοι δικαιούχοι µε ατοµικό εισόδηµα : ικαιούχοι µε οικογενειακό εισόδηµα : Τρίτεκνοι µε οικογενειακό εισόδηµα : Για κάθε προστατευόµενο τέκνο το εισόδηµα θα προσαυξάνεται : Συνολικό εισόδηµα θεωρείται το άθροισµα του φορολογητέου εισοδήµατος και των τυχόν αυτοτελώς φορολογούµενων ποσών. Στην περίπτωση του οικογενειακού εισοδήµατος τα έσοδα υπολογίζονται αθροιστικά από το σύνολο των µελών της οικογένειας ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι η µη του Προγράµµατος. εν υπολογίζονται ως πηγή εισοδηµάτων τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Μεµονωµένοι δικαιούχοι θεωρούνται οι άγαµοι και τα άτοµα που δεν έχουν προστατευόµενα µέλη. ικαιούχοι µε οικογενειακό εισόδηµα θεωρούνται οι έγγαµοι δικαιούχοι και οι δικαιούχοι που έχουν υπό την προστασία τους προστατευόµενα µέλη. Αναλυτικά σ αυτήν την κατηγορία εντάσσονται : τα ζευγάρια δικαιούχων, τα ζευγάρια όπου ο ένας είναι δικαιούχος και το

14 άλλο µέλος είναι ή δικαιούχος της εργατικής η αγροτικής εστίας ή µη δικαιούχος ή είναι απλά προστατευόµενο µέλος του κύριου δικαιούχου. Επίσης εντάσσονται όλες οι µορφές µονογονεϊκής οικογένειας και οι ανύπαντρες µητέρες. Πολύτεκνες οικογένειες θεωρούνται οι οικογένειες µε τέσσερα τέκνα και άνω ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Προστατευόµενα τέκνα θεωρούνται όλα τα ανήλικα τέκνα ηλικίας κάτω των 18 ετών ή τα τέκνα, ηλικίας έως 25 ετών, τα οποία τελούν αποδεδειγµένα υπό την οικονοµική προστασία των δικαιούχων λόγω σπουδών. εν δικαιούνται ελτίου του Προγράµµατος «Τουρισµός για όλους» οι εξής : 3. Οι δικαιούχοι προγραµµάτων της Εργατικής Εστίας και της Αγροτικής Εστίας ανεξάρτητα αν έκαναν χρήση η όχι του δικαιώµατος τους για οποιονδήποτε λόγο. 4. Όσοι πήραν ελτία Κοινωνικού Τουρισµού Ε.Ο.Τ. κατά το διάστηµα έως η συµµετείχαν στο Προγράµµατα Τουρισµού για όλους Εκδροµών του Ε.Ο.Τ. του τρέχοντος έτους. 3. Όσοι ρητά δεν αναφέρονται στις κατηγορίες των δικαιούχων 3. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόµενοι, προκειµένου να λάβουν ελτία του Προγράµµατος «Τουρισµός για όλους», θα πρέπει να προσκοµίσουν στα ΚΕΠ τα παρακάτω δικαιολογητικά : α) Φωτοαντίγραφο, του εκκαθαριστικού σηµειώµατος του προηγούµενου έτους 2006 που αφορά εισοδήµατα του 2005 ή του έτους 2007 που αφορά εισοδήµατα του β) Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου νόµιµου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας.

15 γ) Φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ασθενείας από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλισµένου και των προστατευοµένων µελών του. δ) Απόδειξη κράτησης εκδροµής σε ένα από τα Τουριστικά Γραφεία που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και αναγράφονται στο ενηµερωτικό φυλλάδιο του Ε.Ο.Τ., για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο το κατάλυµα συµµετέχει στο πρόγραµµα. Πρόσθετα δικαιολογητικά 7. Οι µισθωτοί ή οι συνταξιούχοι από έµµισθη εργασία χωρίς ασφάλεια ηµοσίου θα προσκοµίζουν βεβαίωση του εργοδότη ή του Ασφαλιστικού Φορέα, ότι δεν είναι δικαιούχοι της Εργατικής Εστίας και δεν τους παρακρατούνται εισφορές για το σκοπό αυτό. 8. Οι άποροι θα προσκοµίζουν φωτοαντίγραφο του επιδόµατος απορίας ή και του βιβλιαρίου ασφάλισης 9. Για τα προστατευόµενα τέκνα λόγω σπουδών θα συνυποβάλλεται αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών η φωτοαντίγραφο φοιτητικής η σπουδαστικής ταυτότητας. 10. Οι πολύτεκνοι θα συνυποβάλλουν αντίγραφο της κάρτας πολυτέκνων. 11. Οι κατηγόριες των δικαιούχων που δεν υποχρεούνται σε φορολογική δήλωση λόγω χαµηλών εισοδηµάτων θα συνυποβάλλουν Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 περί της µη υποχρέωσης σε φορολογική δήλωση. 12. Τα άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω θα προσκοµίζουν σχετικό αποδεικτικό της αναπηρίας τους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι δικαιούχοι για τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν σε φωτοαντίγραφα θα πρέπει να προσκοµίζουν και τα πρωτότυπα για την απαραίτητη ταυτοποίηση. 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΩΝ

16 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν πληροφορίες από το 1564 το τηλεφωνικό κέντρο των Κ.Ε.Π. και από τα κατά τόπους Κ.Ε.Π. Τα ενηµερωτικά φυλλάδια που περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες του προγράµµατος, τα συµµετέχοντα Τουριστικά Γραφεία, θα διατίθενται από τα Κ.Ε.Π. Τα δελτία του Προγράµµατος «Τουρισµός για όλους», θα διατίθενται αποκλειστικά από τα Κ.Ε.Π. (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) όλης της επικράτειας, καθηµερινά εκτός αργιών, καθ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. 5. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ I. Οι κάτοχοι των δελτίων του Προγράµµατος «Τουρισµός για όλους» έχουν την ευκαιρία να πραγµατοποιήσουν εκδροµές σε όλη την χώρα µέσω των Τουριστικών Γραφείων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. 6. ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚ ΡΟΜΩΝ Η διάρκεια των εκδροµών ορίζεται σε τρεις (3) ηµέρες (2) διανυκτερεύσεις κατ ελάχιστο, οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το χρόνο ισχύος του Προγράµµατος δηλαδή την 31 η Μαρτίου ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. Ο Ε.Ο.Τ. θα επιδοτεί ανά άτοµο / ανά εκδροµή τα Τουριστικά Γραφεία που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα µε το ποσό των ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στο πρόγραµµα συµµετέχουν Τουριστικά Γραφεία όλης της χώρας τα οποία περιέχονται στον ενηµερωτικό κατάλογο του Ε.Ο.Τ. και περιλαµβάνουν στα προγράµµατά τους εκδροµές χρονικής διάρκειας, προορισµών και προϋποθέσεων, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα. Οι εκδροµές µπορεί να είναι µικτές ή αµιγείς, δηλαδή µπορεί να είναι οργανωµένες εκ των προτέρων και οι κάτοχοι των ειδικών δελτίων εκδροµών Τουρισµού για όλους να εντάσσονται ως µέλη

17 στην οµάδα της οργανωµένης εκδροµής ή να οργανώνονται ειδικά για τους κατόχους των δελτίων Τουρισµού για όλους. Οι εκδροµές περιλαµβάνουν κατ ελάχιστο τις παρακάτω υπηρεσίες : Μεταφορά από και προς την αφετηρία και από και προς τους τοπικούς προορισµούς. ιαµονή σε δωµάτια µε ιδιαίτερο λουτρό, σε καταλύµατα όλων των λειτουργικών µορφών νοµίµως λειτουργούντα, κατηγορίας τεσσάρων, τριών και δύο Αστέρων για τα ξενοδοχεία και τεσσάρων, τριών και δύο Κλειδιών για τα ενοικιαζόµενα δωµάτια και διαµερίσµατα. 8. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ (δαπάνη) ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Το ποσό οικονοµικής συµµετοχής των δικαιούχων διαµορφώνεται από το Τουριστικό Γραφείο ελεύθερα και ανάλογα µε το πρόγραµµα της εκδροµής και ανέρχεται κατ ελάχιστο στα δέκα (10) για τις εκδροµές. Το παραπάνω ποσό καλύπτει όλες τις οικονοµικές απαιτήσεις µου από τους δικαιούχους του προγράµµατος και περιλαµβάνει όλες τις νόµιµες επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α. κ.λπ.) 9. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι σχέσεις του δικαιούχου µε τις επιχειρήσεις των τουριστικών γραφείων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, διέπονται από την ισχύουσα τουριστική νοµοθεσία περί Τουριστικών Γραφείων, περί οργανωµένων ταξιδιών κλπ. 10. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. Ισχύς δελτίου του Προγράµµατος «Τουρισµός για όλους» Το ελτίο του Προγράµµατος «Τουρισµός για όλους» είναι αυστηρά προσωπικό, ισχύει αποκλειστικά για τον δικαιούχο και τα

18 προστατευόµενα µέλη της οικογένειάς του και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του από άλλα άτοµα. Ο υπεύθυνος επιχειρηµατίας του Τουριστικού Γραφείου υποχρεούται να δεχθεί σε οργανωµένη εκδροµή τον δικαιούχο, µόνο αφού διαπιστώσει ότι τα στοιχεία της ταυτότητάς του ταυτίζονται µε αυτά που αναγράφονται στο ελτίο. Για να είναι έγκυρο το δελτίο πρέπει να φέρει σφραγίδα του Κ.Ε.Π. που το χορήγησε και τις υπογραφές και σφραγίδες των αρµοδίων υπαλλήλων του καθώς επίσης και το µοναδικό για κάθε δελτίο σειριακό αριθµό. 2. ελτία περυσινού προγράµµατος 2006 ελτία που χορηγήθηκαν για το πρόγραµµα του 2006 και δεν χρησιµοποιήθηκαν από τους δικαιούχους, δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το τρέχον πρόγραµµα. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος οφείλει να τα προσκοµίσει, µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στα Κ.Ε.Π., ώστε ο αρµόδιος υπάλληλος να τα ακυρώσει µε διαγραφή και υπογραφή του και να χορηγήσει τα νέα δελτία του έτους Παραλαβή δελτίων Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο δικαιούχος αδυνατεί να παραλάβει το δελτίο του προσωπικά, µπορεί να ορίζει άλλο άτοµο µε εξουσιοδότηση και βεβαίωση της υπογραφής του από Αστυνοµικό Τµήµα η άλλη αρµόδια Αρχή, η οποία θα κατατίθεται µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Η παρούσα εγκύκλιος ενσωµατώνεται στον Ενηµερωτικό Κατάλογο του Προγράµµατος και διανέµεται στους δικαιούχους. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΡΙΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

19 Γ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ Στα πλαίσια του Προγράµµατος «Τουρισµός για όλους» ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) θέτει σε εφαρµογή το Πρόγραµµα Γ Ηλικίας το οποίο θα ισχύσει από έως ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ικαιούχοι του προγράµµατος είναι όλοι οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας (µε τα προστατευόµενα µέλη τους), όλων των ταµείων, ανεξαρτήτως εισοδήµατος, κάθε χρόνο και ανεξάρτητα αν έχουν κάνει χρήση του Προγράµµατος Οκταήµερων διακοπών η Εκδροµών του Ε.Ο.Τ. έτους η παρεµφερών Προγραµµάτων της Εργατικής ή της Αγροτικής Εστίας. 1.α. Ε ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Τα Άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω δικαιούνται δελτίο για τους εαυτούς τους και τα προστατευόµενα µέλη τους. Στην περίπτωση που είναι µεµονωµένα άτοµα χωρίς δηλαδή οικογένεια η δεν υπάρχουν ενήλικα άτοµα προστατευόµενα µέλη για να τους συνοδέψουν η τα ενήλικα άτοµα της οικογένειας τους δεν είναι δικαιούχοι του προγράµµατος µας δικαιούνται δελτίου για συνοδό. Η επιλογή του συνοδού γίνεται χωρίς κανένα περιορισµό η ιδιαίτερη προϋπόθεση. εν δικαιούνται συνοδού τα άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω των οποίων οι σύζυγοι είναι ήδη δικαιούχοι του προγράµµατος µας. Τέλος η παροχή του Προγράµµατος «Τουρισµός για όλους» που αφορά άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω απευθύνεται σε ενήλικα άτοµα που ανήκουν σε µια από τις κατηγορίες των επαγγελµάτων που προαναφέρονται και όχι σε προστατευόµενα ανήλικα άτοµα η σε ενήλικα προστατευόµενα άτοµα που δεν είναι συνταξιούχοι. 1β ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Στους συνταξιούχους κύριους δικαιούχους του παρόντος Προγράµµατος, παρέχεται παράλληλα η δυνατότητα πραγµατοποίησης µέχρι έξι (6) λούσεων έξι (6) εισιτήρια ελεύθερης εισόδου σε εγκαταστάσεις

20 Ιαµατικών Πηγών όλης της χώρας, ανεξάρτητα αν οι επιχειρήσεις των εγκαταστάσεων αυτών στεγάζονται σε καταλύµατα που συµµετέχουν ή όχι στο Πρόγραµµα. Οι επιχειρήσεις των εγκαταστάσεων Ιαµατικών Πηγών που θα παρέχουν εισιτήρια για χρήση των ιαµατικών λουτρών των εγκαταστάσεων αυτών ( µέχρι έξι (6) λούσεις), θα προσκοµίσουν στον Ε.Ο.Τ. ( /νση Μελετών και Επενδύσεων ) : τα αντίστοιχα αποκόµµατα των εισιτηρίων αυτών φωτοαντίγραφο ελτίου Άδειας Υδροθεραπείας (.Α.Υ.) Φωτοαντίγραφο του δελτίου του Προγράµµατος που συµµετέχουν οι δικαιούχοι βεβαίωση υπογεγραµµένη και από τους δικαιούχους, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθµός των διατεθέντων εισιτηρίων. 2. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόµενοι, προκειµένου να λάβουν ελτία του Προγράµµατος «Τουρισµός για όλους» Γ Ηλικίας, θα πρέπει να προσκοµίσουν στα ΚΕΠ τα παρακάτω δικαιολογητικά : α) Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου νόµιµου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας. γ) Φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ασθενείας από τα οποία να προκύπτουν η ιδιότητα του συνταξιούχου, τα στοιχεία του ασφαλισµένου και των προστατευοµένων µελών του. δ) Απόδειξη κράτησης µέσω Τραπεζών η ΕΛ.ΤΑ. σε ένα από τα καταλύµατα που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και αναγράφονται στο ενηµερωτικό φυλλάδιο του Ε.Ο.Τ., για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο το κατάλυµα συµµετέχει στο πρόγραµµα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι δικαιούχοι για τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν σε φωτοαντίγραφα θα πρέπει να προσκοµίζουν και τα πρωτότυπα για την απαραίτητη ταυτοποίηση.

21 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν πληροφορίες από το 1564 το τηλεφωνικό κέντρο των Κ.Ε.Π. και από τα κατά τόπους Κ.Ε.Π. Τα ενηµερωτικά έντυπα που περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες του προγράµµατος, τα συµµετέχοντα καταλύµατα, τις τιµές των καταλυµάτων και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, θα διατίθενται από τα Κ.Ε.Π. Τα δελτία «Τουρισµός για όλους» Γ Ηλικίας, θα διατίθενται αποκλειστικά από τα Κ.Ε.Π. (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) όλης της επικράτειας, καθηµερινά εκτός αργιών, καθ όλη τη διάρκεια του Προγράµµατος. 4. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Οι κάτοχοι των δελτίων έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν διακοπές σε όλη την Επικράτεια της χώρας. 5. ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΑΚΟΠΩΝ Η διάρκεια των διακοπών ορίζεται µέχρι τις επτά (7) διανυκτερεύσεις, οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το χρόνο ισχύος του Προγράµµατος, δηλαδή 31 η Μαρτίου ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ Στο πρόγραµµα συµµετέχουν ξενοδοχεία, Τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες και επαύλεις ενοικιαζόµενα δωµάτια και διαµερίσµατα όλων τάξεων. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό πυρασφάλειας έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει κατά την διάρκεια εφαρµογής του Προγράµµατος, µετά την ηµεροµηνία λήξης του τα καταλύµατα δεν θα έχουν δικαίωµα να ενοικιάζουν τα δωµάτια τους στους δικαιούχους Τουρισµού για όλους εκτός και αν έχουν εφοδιαστεί µε ανανεωµένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Παράβαση του παραπάνω εδαφίου θα έχει ως συνέπεια ο Ε.Ο.Τ. να µην επιδοτήσει τις επιχειρήσεις για τις διανυκτερεύσεις που θα πραγµατοποιηθούν κατά την περίοδο κατά την οποία δεν καλύπτονται µε πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

22 Επισηµαίνεται ότι οι ενηµερωτικοί κατάλογοι που διανέµονται στους Τουρίστες του Προγράµµατος και αφορούν τα καταλύµατα που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα, θα φέρουν σχετική ένδειξη µε την ηµεροµηνία λήξης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας για τα καταλύµατα εκείνα των οποίων το πιστοποιητικό πυρασφάλειας έχει λήξει η πρόκειται να λήξει κατά την περίοδο εφαρµογής του Προγράµµατος 7. ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΤ Η ηµερήσια επιδότηση από τον ΕΟΤ ορίζεται στα 22 ανά άτοµο ανά διανυκτέρευση για όλες τις µορφές και κατηγόριες καταλυµάτων που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα. 8. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ( ΑΠΑΝΗ) ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Το ποσό συνεισφοράς των δικαιούχων και των προστατευοµένων µελών του, ανά άτοµο ανά διανυκτέρευση για παραµονή σε δωµάτια µε ιδιαίτερο λουτρό Ξενοδοχείων, Ενοικιαζοµένων ωµατίων / ιαµερισµάτων αναγράφεται στο ενηµερωτικό έντυπο του Προγράµµατος. Το ποσό συνεισφοράς των δικαιούχων µπορεί να συµπεριλαµβάνει και το πρωινό και την ηµιδιατροφή για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που συµµετέχουν µε ανάλογες υπηρεσίες. ιευκρινίζεται ότι η τιµή συνεισφοράς, που περιλαµβάνεται στο ανωτέρω Ενηµερωτικό Φυλλάδιο, συµπεριλαµβάνει όλες τις νόµιµες επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α. κλπ). Σε περίπτωση, που µη δικαιούχος του προγράµµατος διαµένει στο ίδιο δωµάτιο µε κάτοχο ελτίου Τουρισµού για όλους, θα επιβαρύνεται µε το άθροισµα του ποσού που έχει δηλωθεί από τον επιχειρηµατία ως τιµή συνεισφοράς στο πρόγραµµα και αναγράφεται στο σχετικό φυλλάδιο και του ποσού της ηµερήσιας επιδότησης που καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Τ. 9. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ α. Οι σχέσεις του δικαιούχου µε τις επιχειρήσεις των καταλυµάτων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα διέπονται από τον ισχύοντα Κανονισµό Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών (Ν.1652/86 Φ.Ε.Κ. 167Α/ ) και τις λοιπές ισχύουσες για τα τουριστικά καταλύµατα διατάξεις β. Οι επιχειρηµατίες υποχρεούνται να διαθέτουν στους δικαιούχους δωµάτια µε ιδιαίτερο λουτρό και θέρµανση, να παρέχουν όλες τις

23 εξυπηρετήσεις που προβλέπονται ανάλογα µε την κατηγορία του καταλύµατος χωρίς καµιά διάκριση από τους λοιπούς πελάτες. γ. Η σύνθεση πρωινού και γεύµατος εφόσον δηλωθεί ότι θα παρέχεται, θα είναι σύµφωνη µε τις ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις και θα προσφέρεται υποχρεωτικά το ίδιο πρωινό και γεύµα στους κοινωνικούς τουρίστες όπως και στους άλλους πελάτες του καταλύµατος. δ. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε συµφωνία µεταξύ των δικαιούχων και των τουριστικών επιχειρήσεων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα πέρα των αναγραφόµενων στο σχετικό ενηµερωτικό κατάλογο. 10. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. Ισχύς δελτίου του Προγράµµατος «Τουρισµός για όλους» Γ Ηλικίας Το ελτίο Κοινωνικού Τουρισµού είναι ατοµικό και αυστηρά προσωπικό, ισχύει αποκλειστικά για τον δικαιούχο και τα προστατευόµενα µέλη της οικογένειάς του και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του από άλλα άτοµα. Ο ξενοδόχος υποχρεούται να δεχθεί στο κατάλυµά του τον δικαιούχο, µόνο αφού διαπιστώσει ότι τα στοιχεία της ταυτότητάς του ταυτίζονται µε αυτά που αναγράφονται στο ελτίο. Για να είναι έγκυρο το δελτίο πρέπει να φέρει σφραγίδα του Κ.Ε.Π. που το χορήγησε και τις υπογραφές και σφραγίδες των αρµοδίων υπαλλήλων του καθώς επίσης και το µοναδικό για κάθε δελτίο σειριακό αριθµό. 2. ελτία περυσινού προγράµµατος 2006 ελτία που χορηγήθηκαν για το πρόγραµµα του 2006 και δεν χρησιµοποιήθηκαν από τους δικαιούχους, δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το τρέχον πρόγραµµα. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος οφείλει να τα προσκοµίσει, µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στα Κ.Ε.Π., ώστε ο αρµόδιος υπάλληλος να τα ακυρώσει µε διαγραφή και υπογραφή του και να χορηγήσει τα νέα δελτία του έτους Παραλαβή δελτίων Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο δικαιούχος αδυνατεί να παραλάβει το δελτίο του προσωπικά, µπορεί να ορίζει άλλο άτοµο µε εξουσιοδότηση και βεβαίωση της υπογραφής του από Αστυνοµικό

24 Τµήµα η άλλη αρµόδια Αρχή, η οποία θα κατατίθεται µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά 4. Ακύρωση κράτησης Ακύρωση της κράτησης θα πρέπει να γίνει εγγράφως από τον δικαιούχο προς τον επιχειρηµατία 21 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία άφιξης που προέβλεπε η κράτηση, θα επιβεβαιώνεται από έγγραφη αποδοχή της ακύρωσης του επιχειρηµατία και θα επιστρέφεται από την επιχείρηση στο δικαιούχο η προκαταβολή. Σε περίπτωση που γίνει σε διάστηµα µικρότερο των 21 ηµερών θα παρακρατείται από την επιχείρηση το συνολικό ποσό της προκαταβολής και θα επιβεβαιώνεται από έγγραφη ενηµέρωση της ακύρωσης εκ µέρους του επιχειρηµατία. Και στις δυο περιπτώσεις προκειµένου να εκδοθεί νέο δελτίο και να ακυρωθεί το προηγούµενο από το Κ.Ε.Π. µε διαγραφή και υπογραφή των υπαλλήλων του θα πρέπει να προσκοµίζεται νέο αποδεικτικό κράτησης σε κατάλυµα Η παρούσα εγκύκλιος ενσωµατώνεται στον Ενηµερωτικό Κατάλογο του Προγράµµατος και διανέµεται στους δικαιούχους. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Γ ΗΛΙΚΙΑΣ Ε.Ο.Τ. (5 διανυκτερεύσεων) A ΦΑΣΗ 2013-2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Γ ΗΛΙΚΙΑΣ Ε.Ο.Τ. (5 διανυκτερεύσεων) A ΦΑΣΗ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ :Νέων Μορφών Τουρισμού Π.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ-Α ΚΟΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Γ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Γ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 30-4-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 507197 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών και Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Γ ΗΛΙΚΙΑΣ 2012-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Γ ΗΛΙΚΙΑΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ :Νέων Μορφών Τουρισμού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Π. Γκόλφη ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΞΑΗΜΕΡΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Ε.Ο.Τ. (5 διανυκτερεύσεων) A ΦΑΣΗ 2013-2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΞΑΗΜΕΡΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Ε.Ο.Τ. (5 διανυκτερεύσεων) A ΦΑΣΗ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ :Νέων Μορφών Τουρισμού Π.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ-Α ΚΟΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Έγκριση του Προγράµµατος «Τουρισµός για όλους» έτους

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Έγκριση του Προγράµµατος «Τουρισµός για όλους» έτους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ :Νέων Μορφών Τουρισµού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α.Καπαρού Μ.Τσαντουλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Οι κάτοχοι των ελτίων «Τουρισµός για όλους» Γ Ηλικίας έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν διακοπές σε όλη την Επικράτεια.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Οι κάτοχοι των ελτίων «Τουρισµός για όλους» Γ Ηλικίας έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν διακοπές σε όλη την Επικράτεια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 3-5-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 507334 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 503037 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 505363 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών και Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-6-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 26040 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303, 310 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Α ΚΟΝΤΟΥ 2108707894, 2108707838

Ι. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Α ΚΟΝΤΟΥ 2108707894, 2108707838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ :Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού ΠΛΗΡ: Ι. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Α ΚΟΝΤΟΥ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-1 - 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ. πρωτ. 5561 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες : Μ. Φώτη Μ. Καλυβά Τηλέφωνο : 210 3322303-3322233

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 503036 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών και Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ζ.4. Περίοδος λειτουργίας των καταλυμάτων

Ζ.4. Περίοδος λειτουργίας των καταλυμάτων Καταλύματα - Αδειοδότηση: Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Οι κάτοχοι των δελτίων «Τουρισμός για όλους» Εξαήμερων Διακοπών έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διακοπές σε όλη την Επικράτεια.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Οι κάτοχοι των δελτίων «Τουρισμός για όλους» Εξαήμερων Διακοπών έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διακοπές σε όλη την Επικράτεια. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 21/6/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 504119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών και Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν διακοπές, βιβλία και εισιτήρια θεάτρου σε 584.550 δικαιούχους του ΟΓΑ Παρασκευή, 23 Μάιος 2014 09:50

Δωρεάν διακοπές, βιβλία και εισιτήρια θεάτρου σε 584.550 δικαιούχους του ΟΓΑ Παρασκευή, 23 Μάιος 2014 09:50 Τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας έτους 2014 παρουσίασαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ Κοκκόρης και ο Διοικητής του ΟΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ :Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Α.ΚΟΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-5-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.31618 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 210 8707894, 8707713, 8707720 FAX

: 210 8707894, 8707713, 8707720 FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 03-06-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 506285 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 30/10/08 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 30/10/08 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 30/10/08 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αρχίζει τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου πανελλαδικά η κατ αλφαβητική σειρά απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2016 ΓΙΑ ΤΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο : ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα 23-03-2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αρχίζει τη ευτέρα 28 Μαρτίου 2005 πανελλαδικά η απογραφή και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-6-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.:26077 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 231, 214, 303, 304, 310 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α' 98).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α' 98). Αριθµ. 436/10 (ΦΕΚ 44 Β/21-1-2010) : Καθορισµός ελαχίστων τιµών των ενοικιαζοµένων δωµατίων, ενοικιαζοµένων επιπλωµένων διαµερισµάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών και επαύλεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

ΠΡΟΣ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-11-2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 81672 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. Φώτη- Μ. Καλυβά ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3322303-2222233

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΓΑ/Λ.Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2012

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΓΑ/Λ.Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-1- 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4869 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Τηλ. : 2131519303, 233, 214 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα «Αγροτικής Εστίας» 2014: Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για 584.550 ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ

Προγράμματα «Αγροτικής Εστίας» 2014: Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για 584.550 ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο.Γ.Α. Δελτίο Τύπου Πέμπτη, 22.05.2013 Προγράμματα «Αγροτικής Εστίας» 2014: Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για 584.550 ασφαλισμένους και συνταξιούχους του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 2014 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΟΓΑ - 22-5-2014 1 2003-2014: 11 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Φέτος,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας. Αριθ. Πρωτ. Π50/08/447

Βαθµός Ασφαλείας. Αριθ. Πρωτ. Π50/08/447 Βαθµός Ασφαλείας ΑΘΗΝΑ 03 / 04 /2009 ΕΠΕΙΓΟΝ Αριθ. Πρωτ. Π50/08/447 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π Ρ Ο Σ : Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΤΜΗΜΑ: Αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα των Παραθεριστικών Διακοπών των συνταξιούχων του ΕΤΑΑ - ΤΑΝ έτους 2015 για ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ( Α'.Β' & Γ'κατηγορίας) & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ (4 & 3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ) Ο Τομέας Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1.

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1. Αριθμ. 436/15.1.2010 Καθορισμός ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Γνωστοποίηση όρων εφαρμογής προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού, έτους 2008 για την ένταξη νέων καταλυμάτων».

ΘΕΜΑ :«Γνωστοποίηση όρων εφαρμογής προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού, έτους 2008 για την ένταξη νέων καταλυμάτων». 1 ΘΕΜΑ :«Γνωστοποίηση όρων εφαρμογής προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού, έτους 2008 για την ένταξη νέων καταλυμάτων». Σας γνωρίζουμε, ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μας στην αριθμ. 44/09-10-07

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-1-2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 3188 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. Φώτη- Ε. Κόνιαρη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2131519303,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση ΣΥΝΟΛΙΚΗ. Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής:.. Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΑΔ ΑΠΟ 01/06/2013 ΕΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΑΔ ΑΠΟ 01/06/2013 ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια 31/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση: Καλαµβόκη 2 Α Ταχ. Κώδικας: 151 27 Μελίσσια ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Σ. ΑΔΡΙΑΝΟΣ Τηλ.: 210 8105980 FAX.: 210 8105981 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΑΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΑΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΑΔ Αθήνα, 23/2/2012 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αρ. Πρωτ. ΕΤΑΑ 3758/13-1-2012 Τμήμα Λοιπών Παροχών & ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 1635 /16/1/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-6-2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 30385 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 2131519233, 214, 304, 303, 310 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΤΑΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ: 2310995132 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ :

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ : ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 /12 /2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αριθμ. πρωτ: 29602 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγησιλάου 10 T.K. 102 10 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2010 ΑΙΤΗΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες µπορούν να υποβάλλουν στις Γραμματείες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 19/3/2013 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-3-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-3-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-3-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.13303 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519303, 233, 214, 304 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 : Η διάρκεια του προγράμματος ορίσθηκε από 1/4/2011 31/3/2012.

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011 : Η διάρκεια του προγράμματος ορίσθηκε από 1/4/2011 31/3/2012. ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 / 12 / 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 31339 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μετ/κής Μέριμνας ΤΜΗΜΑ : Φυσικής Αγωγής Ταχ. Δ/νση : Αγησιλάου 10-102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A) YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2004 1. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Aριθ.Πρωτ.:1004908/381 α) /νση 12 η Φορολογίας Εισοδήµατος β) " 13 η " Κεφαλαίου γ) " 16 η

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 11/7/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/84/62765 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές στις Γραµµές Εξωτερικού

Προσφορές στις Γραµµές Εξωτερικού Early Booking www.minoantrieste.it ΤΗΛ.: 39 040 989 6556 booking@minoantrieste.it Προσφορές στις Γραµµές Εξωτερικού Προσφορά Early Booking! 20% Επωφεληθείτε! Ισχύει για τις γραµµές της Αδριατικής. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Ευάλωτοι Πελάτες Με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β 1521/21.06.2013) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

Διαβάστε περισσότερα

Η σχετική νομοθεσία είναι η Υ.Α Αριθ /0026/2013 (ΦΕΚ 393 Β ).

Η σχετική νομοθεσία είναι η Υ.Α Αριθ /0026/2013 (ΦΕΚ 393 Β ). ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Tο Στεγαστικό Επίδομα των 1000 ευρώ χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές (πρώτου κύκλου σπουδών) των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και υποβάλλουν τα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΜΕΡΟΣ Α: Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης Οι ενεργοί φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ4691Ω3-2Χ3. Εγκύκλιος: 30

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ4691Ω3-2Χ3. Εγκύκλιος: 30 Αθήνα, 5/06/2013 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ3/60/932165 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 Ν.2690/1999) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευµένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Γενικές Οδηγίες 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΗ: ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: Προς ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σύμφωνα με την υπ αριθ. Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Φ.Ε.Κ. 1965/18-06-2012 των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Οικονομικών, όλοι οι ενεργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2015

ΘΕΜΑ : Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη 2610

Διαβάστε περισσότερα

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ 1. Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31 Αυγούστου 2015 δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως 28/2/2013, να αυτοεξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 31.03.2015 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Με τις διατάξεις του άρθρου 59

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 +

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ Στα νηπιακά τμήματα γίνονται δεκτά νήπια, που στις 31/8/2016 είναι 2,5 ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 1/1/2012 μέχρι και 28/2/2014, με την προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙ ΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙ ΙΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ 28/6/2011.Ο.ΚΟΙ.Π.Π ( ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ) Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821341631-629 Fax: 28210-95292 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Δωμάτια μιας κλίνης με ατομικό λουτρό, παροχή θερμού ύδατος, κλιματισμό και πρωινό

Δωμάτια μιας κλίνης με ατομικό λουτρό, παροχή θερμού ύδατος, κλιματισμό και πρωινό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Γ Ι Α Τ Η Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Κ Λ Ι Ν Ω Ν Σ Ε Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Κ Α Τ Α Λ Υ Μ Α Τ Α ΠΡΟΣ Τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας Την Επιτροπή διενέργειας ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Μετακινούμενους στο Εξωτερικό Σύμφωνα με το Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94Α)

Οδηγίες προς Μετακινούμενους στο Εξωτερικό Σύμφωνα με το Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94Α) ΘΕΜΑ: Οδηγίες προς Μετακινούμενους στο Εξωτερικό Σύμφωνα με το Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94Α) Α. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΩ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αθήνα, 25/6/2014 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. πρωτ. ΓΠ/Δ27/οικ. 21462/813 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ24691Ω2-ΚΡΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. ΠΡΩΤ.: 51624 & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ: ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λ.Α.Ε /ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λ.Α.Ε /ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-5-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 26224 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Τηλ. : 2131519233, 304, 303, 231 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

άλλως απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα από την

άλλως απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα από την Α. Άποροι μείωση σε ποσοστό 100% Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγίου Δημητρίου Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Πρόνοιας Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να αποτελεί το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες έτους 2014.

Πρόγραμμα Παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες έτους 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-11-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 58838 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 231 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤ ΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2010 : Η διάρκεια του προγράμματος ορίσθηκε από 9/1/2010 8/1/2011.

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2010 : Η διάρκεια του προγράμματος ορίσθηκε από 9/1/2010 8/1/2011. ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11/ 12/ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 29601 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μετ/κής Μέριμνας ΤΜΗΜΑ : Φυσικής Αγωγής Ταχ. Δ/νση : Αγησιλάου 10-102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ. Καραολή & A. Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34 Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Υπεύθυνη: Χρύσα Φραγκούλη Τηλ.:210 4142088-89 Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

A N A K O I N Ω Σ Η ΑΔΑ: Β4ΓΜΩΨΕ-79Ψ. Αµπελόκηποι 31-8 -2012 Αρ.Πρωτ. 13059

A N A K O I N Ω Σ Η ΑΔΑ: Β4ΓΜΩΨΕ-79Ψ. Αµπελόκηποι 31-8 -2012 Αρ.Πρωτ. 13059 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης ΓΡΑΦΕΙΟ : Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Νέα Μουδανιά, 14 Μαρτίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 9487 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Μεγ. Αλεξάνδρου 26 63200 Νέα Μουδανιά ιεύθυνση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης Πληροφορίες: Καλπάκης

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Προγράμματα Επιδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Περιεχόμενα Δράση Digi Lodge Ενίσχυση Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες DATA RC 2 Δράση «Ενίσχυσης ξενοδοχειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Α.Ε., Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ εκπροσώπησης καθώς και τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εταιρικής / µετοχικής σύνθεσης (αντίγραφο των σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΡΟΣ 1 ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση εργαζομένων ανέργων και των οικογενειών αυτών για την πραγματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή λουτροθεραπείας Θεραπευτικός Τουρισµός έτους 2007. Α) Οδηγίες προς τους γιατρούς θεραπευτές και µέλη Υγειονοµικών Επιτροπών Λουτροθεραπείας:

Παροχή λουτροθεραπείας Θεραπευτικός Τουρισµός έτους 2007. Α) Οδηγίες προς τους γιατρούς θεραπευτές και µέλη Υγειονοµικών Επιτροπών Λουτροθεραπείας: Παροχή λουτροθεραπείας Θεραπευτικός Τουρισµός έτους 2007. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ε.: Π50/8/540/24-04-2007 Α) Οδηγίες προς τους γιατρούς θεραπευτές και µέλη Υγειονοµικών Επιτροπών Λουτροθεραπείας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΓΠ/Δ22/οικ.25284/755 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Δ Ω Ρ Ε Α Ν Σ Ι Τ Ι Σ Η Γ Ι Α Τ Ο Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 1 3

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Δ Ω Ρ Ε Α Ν Σ Ι Τ Ι Σ Η Γ Ι Α Τ Ο Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 1 3 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αθήνα, 19.07.2012 Ταχυδρ. Δ/νση: Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ] Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΞΓ0. ΘΕΜΑ: Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΞΓ0. ΘΕΜΑ: Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λ.Α.Ε /ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λ.Α.Ε /ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-3-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 13302 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Τηλ. : 2131519303, 233, 214 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα