Πνευµατικά ικαιώµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πνευµατικά ικαιώµατα"

Transcript

1

2 Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου, είτε µέρους είτε όλου, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. Η διάθεσή του επιτρέπεται ως αυτούσιου για ενηµερωτικούς σκοπούς και µόνο. ήλωση Ευθυνών H ACTA A.E. δηλώνει µε τον παρόν, ότι διενεργεί συνεχόµενους ελέγχους ώστε το παρόν να καλύπτει τα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας όσον αφορά την εγκυρότητα του περιεχόµενου, πάρα ταύτα δεν έχει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε ζηµία προκύψει από την χρήση του παρόντος είτε κατά τµήµα είτε κατά όλο. Το περιεχόµενο του παρόντος είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή καταργηθεί όποτε κριθεί απαραίτητο, και χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση. Ενηµέρωση Εξεταστέας Ύλης Η εξεταστέα ύλη (syllabus) ανακοινώνεται στο δικτυακό χώρο ο οποίος είναι και ο µόνος που αναγνωρίζεται από την ACTA A.E. ως σηµείο ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων. Η δηµιουργία του σχήµατος πιστοποίησης CPH δεν εµπίπτει στην τεχνογνωσία που εισέφερε το ΑΠΘ στην ACTA ΑΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά το µέρος της πρακτικής εξέτασης. εδοµένου ότι το ΑΠΘ δεν διαθέτει ανάλογα ακαδηµαϊκά αντικείµενα στο πρόγραµµα σπουδών του, στηρίζεται στα επαγγελµατικά περιγράµµατα του ΕΟΠΠΕΠ, καθώς και στην ελληνική και διεθνή επί του θέµατος πρακτική. ACTA A.E. Θεσσαλονίκη: Εγνατίας 1 ΤΚ: Τηλ: ΦΑΞ: Σελίδα 2 από 6

3 Αθήνα: Βασ. Σοφίας 55 ΤΚ: Τηλ: ΦΑΞ: Περιεχόµενα Εξεταστέας Ύλης Ενότητες 1 ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ Ο ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΩΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΜΑΤΙΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 Σελίδα 3 από 6

4 Αρχή Εξεταστέας Ύλης 1 ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ 1.1 Τουριστικά καταλύµατα: Ορισµός και Τύποι. 1.2 Τα διαφορετικά τµήµατα ενός ξενοδοχείου. 1.3 Η σηµασία του τµήµατος ορόφων στη λειτουργία της ξενοδοχειακής επιχείρησης. 1.4 Αρµοδιότητες του τµήµατος ορόφων. 1.5 Χώροι και υπο-τµήµατα ευθύνης του τµήµατος ορόφων. 1.6 Σύνθεση προσωπικού ιεραρχία. 1.7 Αρχές επιχειρησιακής επικοινωνίας. 1.8 Συµπεριφορά και εµφάνιση προσωπικού. 1.9 Ατοµική Υγιεινή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. 2 Ο ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΩΜΑΤΙΑ ΕΝΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ 2.1. Ο όροφος ενός ξενοδοχείου αρίθµηση δωµατίων ιαφορετικοί τύποι κλειδιών ( µαγνητικών καρτών) Βασικοί τύποι δωµατίων Ειδικοί τύποι δωµατίων (Α.Μ.Ε.Α Αντικαπνιστικά ) Εγκαταστάσεις δωµατίων Εξοπλισµός δωµατίων Ιµατισµός σκεύη Είδη προσωπικής υγιεινής οδηγοί έντυπα. Σελίδα 4 από 6

5 3 ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 3.1. Γενικά στοιχεία για τα απορρυπαντικά Εξοπλισµός καθαριότητας Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας Τήρηση προτύπων και προδιαγραφών καθαριότητας δωµατίου. 4 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΜΑΤΙΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ 4.1. Κατάσταση ωµατίων Πρόγραµµα ηµέρας και χρονοδιάγραµµα καθαρισµού δωµατίων ηµέρας Προετοιµασία υλικών καθαριότητας Προετοιµασία καροτσιού εργασίας ιαδικασία εισόδου σε δωµάτιο ξενοδοχείου Αποµάκρυνση απορριµµάτων και χρησιµοποιηµένου ιµατισµού Καθαρισµός δωµατίου πελάτη Στρώσιµο κρεβατιού δωµατίου ξενοδοχείου Τακτοποίηση καθαρού ιµατισµού Τακτοποίηση και διαχείριση αναλώσιµων υλικών Βασικοί κανόνες διακόσµησης Τακτοποίηση προσωπικών αντικειµένων πελάτη Νυκτερινή υπηρεσία Να γνωρίζει την διαδικασία τακτοποίησης των προσωπικών αντικειµένων του πελάτη Να γνωρίζει και να εκτελεί την διαδικασία προετοιµασίας του δωµατίου του πελάτη για νυκτερινή κατάκλιση. Σελίδα 5 από 6

6 5 ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΥΘΥΝΗΣ 5.1. Εντοπισµός και ενηµέρωση για τυχόν βλάβες και φθορές Έλεγχος για ρούχα πελατών που έχουν αφεθεί για καθάρισµα Απολεσθέντα αντικείµενα πελατών Έλεγχος ηµερήσια κατάστασης δωµατίων Βασικοί κανόνες ασφάλειας. 6 ΒΑΣΙΚΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 6.1. Βασική Ξενοδοχειακή Ορολογία στα Ελληνικά και Αγγλικά. Τέλος Εξεταστέας Ύλης Σελίδα 6 από 6