Ἡ συμβολή τῶν λογάδων κληρικῶν τοῦ Γένους. στήν ἀνάπτυξη τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἡ συμβολή τῶν λογάδων κληρικῶν τοῦ Γένους. στήν ἀνάπτυξη τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν."

Transcript

1 Ἡ συμβολή τῶν λογάδων κληρικῶν τοῦ Γένους στήν ἀνάπτυξη τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν. ὑπό Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ, Πρόεδρε τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων. Κύριοι Ἀκαδημαϊκοί, Σεβασμιώτατοι, Ἐλλογιμώτατοι Κύριοι Καθηγητές, Σεβαστοί Πατέρες, Ἐκλεκτόν ἀκροατήριον, «Ἡ ἐπιστήμη δέν ἔχει πατρίδα. Ὅπως κάθε ὑψηλό ἀγαθό, ἔτσι καί ἡ ἐπιστήμη ἀνήκει σέ ὅλο τόν κόσμο καί ἡ ἐξέλιξή της ἐξαρτᾶται ἀπό τήν συνδρομή πολλῶν ἐπιστημόνων», μᾶς λέει ὁ Goethe, ὁ ὁποῖος προσθέτει ὅτι οἱ ἐπιστῆμες «ἀποτελοῦν τόν συνδετικό κρίκο μεταξύ ὅλων τῶν ἐθνῶν, ὅλων τῶν λαῶν», γι αὐτό καί στήν μετααναγεννησιακή Εὐρώπη παρουσιάζεται ἡ εἰκόνα ἑνός ἑνιαίου πνευματικοῦ χώρου, ὡς ἀποτέλεσμα νέων σχέσεων πνευματικῆς ἀλληλεπίδρασης, ἡ εἰκόνα μιᾶς πνευματικῆς ἑνότητας καί πολυμορφίας, ἕνα νέο πεδίο πνευματικῆς πολιτισμικῆς ἀνάπτυξης. Καί αὐτό εἶναι ὁ Διαφωτισμός Lumieres, Aufklarunt, Illuminismo - πού ἀποτέλεσε ἕνα νέο πλαίσιο ἰδεῶν γιά τόν ἄνθρωπο καί τήν φύση, ἕνα κίνημα πνευματικῆς καί κοινωνικῆς χειραφέτισης στηριζόμενο στίς νέες ἐπιστημονικές κατακτήσεις, μέ ὅπλο τόν κριτικό ὀρθολογισμό καί τήν πειραματική μέθοδο γιά τή διερεύνηση τῆς ἀλήθειας. Ἦταν ἕνα κίνημα μέσα στό ὁποῖο τό ἄτομο ἀποκτᾶ νέα εὐρωπαϊκή διάσταση, νέα εὐρωπαϊκή συνείδηση, ἕνα κίνημα πού ἐκδηλώνεται μέ πολλές καί διάφορες ἰδιαιτερότητες, χωρίς ὅμως νά χάνει τά ἐπιμέρους χαρακτηριστικά του, σέ διάφορες χῶρες καί περιοχές, ὅπως στή δική μας τήν περίπτωση στόν ἑλληνικό πνευματικό χῶρο, πού στή γεωγραφική του διάσταση ἦταν ὁ εὐρύτερος βαλκανικός χῶρος. Ἀπό τά μέσα τοῦ 18 ου αἰῶνα, οἱ ὀργανωμένες ἑλληνικές παροικίες τῶν Βαλκανίων καί τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης παρουσίαζαν ἀξιόλογη οἰκονομική καί πνευματική ἀνάπτυξη. Μέ τή συνθήκη τοῦ Κιουτσούκ Καϊναρτζῆ (1774), ἡ ἐμπορική δραστηριότητα τῶν Ἑλλήνων ἐνισχύθηκε ἀκόμη περισσότερο καί οἱ ἑλληνικοί ἐμπορικοί οἶκοι κατέλαβαν σημαντική θέση στίς μεγάλες εὐρωπαϊκές ἀγορές. Ἀπό τίς 1

2 ἑλληνικές παροικίες τῆς Εὐρώπης μεγαλύτερη ἀκμή τήν ἐποχή αὐτή παρουσίαζαν οἱ κοινότητες τῆς Βιέννης, τῆς Βουδαπέστης, τοῦ Ἰασίου, τοῦ Βουκουρεστίου, τῆς Ὀδησσοῦ, τῆς Βενετίας, τῆς Τεργέστης, τοῦ Παρισιοῦ καί τοῦ Ἄμστερνταμ. Ἀπό τίς εὐημεροῦσες αὐτές ἑλληνικές παροικίες, πού βρίσκονταν πιό κοντά στίς εὐρωπαϊκές ἐξελίξεις, ξεκίνησε ἡ διείσδυση μέσα ἀπό τίς πολιτικο-οἰκονομικό-κοινωνικές μεταβολές πού συντελοῦνταν στή Γαλλία κατά τό ἴδιο αἰῶνα καί κορυφώθηκαν μέ τήν ἐπανάσταση τοῦ Τά βασικότερα γνωρίσματα πού τό χαρακτήριζαν ἦταν : ἡ ἀπελευθέρωση τῆς ἀνθρώπινης σκέψης ἀπό τά δεσμά τῆς πλάνης, τῆς ἄγνοιας καί τῆς δεισιδαιμονίας, ἡ ἀπόρριψη τῆς αὐθεντίας, τοῦ δογματισμοῦ καί τῆς μισαλλοδοξίας, ὁ ὀρθολογισμός καί τό κριτικό πνεῦμα, ὁ ἀγῶνας κατά τῆς ἀπολυταρχίας, τοῦ αὐταρχισμοῦ καί τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας, ἡ διασφάλιση τῶν ἀνθρώπινων δικαιωμάτων καί ἡ διακήρυξη τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἰσότητας καί τῆς ἀδελφοσύνης τῶν ἀνθρώπων. Ἀνάμεσα στούς σημαντικότερους ἐκπροσώπους τοῦ γαλλικοῦ διαφωτισμοῦ συγκαταλέγονταν ὁ Βολταῖρος, ὁ Μοντεσκιέ, ὁ Ρουσσώ καί οἱ Ἐγκυκλοπαιδιστές. Οἱ ἰδέες ὅμως τοῦ εὐρωπαϊκοῦ διαφωτισμοῦ ἐπηρέασαν τή σκέψη καί τήν παιδεία καί τοῦ ἑλληνισμοῦ ἐπιφέροντας σημαντικές ἀλλαγές σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς του. Ἔτσι, διαμορφώθηκε τό πνευματικό κίνημα τοῦ νεοελληνικοῦ διαφωτισμοῦ, πού ἐκδηλώθηκε κυρίως κατά τήν περίοδο , καί εἶχε ὡς κύριο στόχο τήν πνευματική ἀναγέννηση καί τήν ἀπελευθέρωση τῶν Ἑλλήνων. Ἀπό τή στάση τῶν ἑλλήνων λογίων ἀπέναντι στίς ἰδέες τοῦ διαφωτισμοῦ διαμορφώθηκαν διάφορες τάσεις. Ὁρισμένοι λόγιοι ἐνστερνίζονταν μέ ἐνθουσιασμό ἀκόμη καί τίς ἀκραῖες ἰδέες του, ἄλλοι υἱοθετοῦσαν ἐπιλεκτικά ὁρισμένες ἀντιλήψεις καί κατακτήσεις του καί κάποιοι ἄλλοι τόν πολεμοῦσαν μέ σφοδρότητα. Ὡστόσο καί μέσα σ αὐτές τίς γενικές τάσεις τῶν λογίων παρατηροῦνταν κάποιες ἀποκλίσεις. Ἐξάλλου καί τό κίνημα τοῦ διαφωτισμοῦ εἶχε μία δυναμική πού χαρακτηριζόταν ἀπό τίς συνεχεῖς ἰδεολογικές ζυμώσεις καί τίς πνευματικές ἀναζητήσεις. Ἔτσι, ἀπό τή μιά πλευρά οὔτε ὅλοι οἱ φορεῖς τοῦ διαφωτισμοῦ ἐνστερνίζονταν ὅλες τίς ἰδέες του, οὔτε ὅλοι συμφωνοῦσαν μεταξύ τους σέ ὅλα τά ἐπιμέρους ζητήματα ἀπό τήν ἄλλη πλευρά οὔτε ὅλοι οἱ πολέμιοι τοῦ διαφωτισμοῦ ἀρνοῦνταν ὅλες τίς κατακτήσεις του, οὔτε ὅλοι προσέγγιζαν μέ τόν ἴδιο τρόπο τά προβλήματα πού προκαλοῦνταν ἀπ αὐτόν. Πάντως, ἀνεξάρτητα ἀπό τή διαφορετική ἐκτίμηση, στάση καί προσέγγιση τῶν προκλήσεων τῆς ἐποχῆς τους, ὅλοι οἱ λόγιοι ἀγωνίστηκαν μέ ζῆλον γιά τήν πνευματική ἀφύπνιση καί τήν ἀναγέννηση τοῦ γένους. 2

3 Στενά συνδεδεμένο μέ τό ζήτημα τῆς μεθόδου τῆς θεολογίας εἶναι ἐκεῖνο τῆς σχέσης της μέ τήν ἐπιστήμη, ὅπως τό ἔθεσε πρώτη φορά ὁ Γεώργιος Κορέσιος. Καί στό σημεῖο αὐτό, διεξήγετο μᾶλλον μονόλογος παρά πραγματικός διάλογος. Τήν ἀπαντώμενη ἤδη στόν Θεοδώρητο Κύρου ἀντίληψη ὅτι πίστη καί γνώση ἔχουν ἀνάγκη ἡ μία τήν ἄλλη, γι αὐτό καί εἶναι ἀλληλένδετες, πολλούς δέν τούς ἔπεισε. Ἔτσι, οὔτε καί τό θέμα αὐτό ἀποσαφηνίστηκε στούς κόλπους τῆς Ὀρθοδοξίας, μέ ἀποτέλεσμα, νά βρεῖ πρόσφορο ἔδαφος ἡ φιλοσοφία τοῦ Διαφωτισμοῦ γιά νά ἐξαπλωθεῖ καί νά δημιουργήσει νέους ἀντίποδες ἀντίδρασης. Στόν ἀντίποδα τῶν ἐμφορούμενων λοιπόν ἀπό τό δυτικό ριζοσπαστισμό δυνάμεων τοῦ νεοελληνικοῦ διαφωτισμοῦ βρέθηκαν προσωπικότητες, πού ἐπεδίωκαν μία συντηρητική πνευματική στροφή τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους. Οἱ ἀπόψεις τους κυμαίνονταν ἀπό τήν υἱοθέτηση ἀρχαϊκῶν γλωσσικῶν προτύπων ἕως τήν ἀπόρριψη τῶν ἀνανεωτικῶν ἐκκλησιαστικῶν δομῶν. Κύριος ἐκπρόσωπος τῆς συντηρητικῆς τάσης τῶν λογίων, τοῦ ἐπιλεγομένου «εὐγενοῦς συντηρητισμοῦ», στάθηκε ὁ σημαίνων ρήτορας καί συγγραφέας, πρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων. Ἐνῶ ἀντίθετα τό πρόσωπο πού συμπυκνώνει καί συνθέτει ψύχραιμα τίς διάφορες τάσεις καί μελετᾶ νηφάλια τά νεωτερικά ρεύματα τῆς Εὐρώπης τήν ἐποχή αὐτή εἶναι ὁ Εὐγένιος Βούλγαρης. Πιστός στήν ὀρθόδοξη χριστιανική πατρώα εὐσέβεια ἀσχολεῖται μέ τά νέα δεδομένα τῶν ἐπιστημῶν καί τίς νεωτερικές ἰδέες καί στό πρόσωπό του παρατηρεῖται κάποια σύζευξη τῶν παραδοσιακῶν ἰδεῶν τῆς Ἀνατολῆς μέ τά νέα φιλοσοφικά καί ἐπιστημονικά ρεύματα τῆς Δύσης. Γλωσσομαθής, μέ εὐρύτητα γνώσεων στίς φυσικές ἐπιστῆμες, τή φιλοσοφία καί τή θεολογία ἀπέκτησε πλήθη μαθητῶν στά Ἰωάννινα, τήν Κοζάνη καί τό Ἅγιον Ὄρος. Δέχθηκε κριτικά τόν εὐρωπαϊκό διαφωτισμό ἀπορρίπτοντας τίς ἀθεϊστικές του ἰδέες. Πρός τήν ἴδια κατεύθυνση ἐργάστηκαν τήν ἐποχή αὐτή καί ἄλλοι λόγιοι, οἱ περισσότεροι κληρικοί, ὅπως ὁ Μεθόδιος Ἀνθρακίτης, ὁ Ἰώσηπος Μοισιόδαξ. Ἀπ ὅλους αὐτούς σύμφωνος σέ πολλά πνευματικά θέματα μέ τόν Εὐγένιο Βούλγαρη, ἐφοδιασμένος ὅμως μέ βαθύτερη γνώση τῆς κλασσικῆς φιλοσοφίας, τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας - ἔστω καί μέ ἕναν στεγνό, ἄν ὄχι αἰχμηρό, τρόπο ἔκφρασης λόγω τῆς προτίμησής του στίς θετικές (φυσικές) ἐπιστῆμες - εἶναι ὁ Κερκυραῖος στήν καταγωγή λόγιος θεολόγος καί ἱεράρχης Νικηφόρος Θεοτόκης, ὁ ὁποῖος ἀξιοποίησε μέ ἀπαράμμιλη ἀποφασιστικότητα τά ἐκπαιδευτικά καί ἐπιστημονικά δεδομένα τοῦ δυτικοῦ κόσμου στήν ἐπεξεργασία, τή διάδοση καί ἐπιβεβαίωση τῶν βασικῶν ἀρχῶν τῆς ὀρθόδοξης πίστης. Ὑπερέβαινε μέ τό στοχαστικό του πνεῦμα καί τήν ἀσκητική του ζωή τό δίπολο πίστη-γνώση, ἐπιδεικνύοντας τούς τρόπους 3

4 ἀποδοχῆς καί συνύπαρξής τους. Ἀκόλουθος τοῦ πατερικοῦ πνεύματος καί τῆς «ἐμπειρικῆς» θεολογίας, δέν αἰσθανόταν καμία ἀπειλή ἀπό τίς ἐπιστημονικές ἀνακαλύψεις της ἐποχῆς, καθώς διατηροῦσε τό προνόμιο τοῦ Θεολογεῖν, μόνο γιά ὅσους ἐμπειρικά γευόντουσαν τίς δωρεές τῆς χάρης τοῦ Θεοῦ. Σέ μία περίοδο λοιπόν πού σηματοδοτεῖται ἀπό τή συνάντηση τοῦ ἀναγεννώμενου ἑλληνισμοῦ μέ τήν πνευματική Εὐρώπη, οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι τῆς νέας αὐτῆς περιόδου, ὁ ἀριθμός τῶν ὁποίων σύν τῷ χρόνῳ αὐξάνει, ἀλλά καί ὅσοι ἄλλοι νιώθουν τήν πνευματική ἀνάγκη νά βγοῦν ἔξω ἀπό τά στενά πλαίσια τῆς παράδοσης, πρός τόν σύγχρονο κόσμο, νά γνωρίσουν καί νά συμβαδίσουν μέ τούς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς τους, νιώθουν ὅτι εἶναι κληρονόμοι μιᾶς πλούσιας ἀρχαιοελληνικῆς κληρονομιᾶς, μέσα στά πλαίσια μιᾶς ἄλλης πνευματικῆς πραγματικότητας. Ὁ σχετικά μεγάλος ἀριθμός τῶν νέων πού σπουδάζουν φυσικές ἐπιστῆμες στήν Εὐρώπη, ὅπως στήν Ἰταλία (κυρίως στήν Πάδοβα), στή Γαλλία, στή Γερμανία ἀλλά καί Αὐστρία καί οἱ ὁποῖοι κατά τήν ἐπιστροφή τους ἀποτελοῦν τούς ζωντανούς μεταφορεῖς τῶν νέων εὐρωπαϊκῶν ἰδεῶν, τῶν ἰδεῶν τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ καί ὄχι μόνον τῶν ἐπιστημονικῶν ἀλλά καί τῶν κοινωνικῶν, ὁ ἐπίσης μεγάλος ἀριθμός σύγχρονων εὐρωπαϊκῶν βιβλίων καί φυσικομαθηματικῶν ὀργάνων ὅπως μικροσκόπια, ἠλεκτρικές μηχανές κ.ἄ., πού στέλνονται στά διάφορα ἐκπαιδευτικά κέντρα, τέλος ἡ κύρια θέση πού τό μάθημα τῶν ἐπιστημῶν, μέ βάση σύγχρονα εὐρωπαϊκά ἐγχειρίδια κατέχει στά σχολικά προγράμματα, ὅλα αὐτά δείχνουν μέ περίσσεια πειστικότητα τή στροφή πού συντελεῖται, κατά τήν περίοδο τῆς Νεοελληνικῆς Ἀναγέννησης, πρός τίς φυσικές-θετικές ἐπιστῆμες, ἀλλά καί τή συνεχή ἐπαφή τῆς ἑλληνικῆς λογιοσύνης μέ τή σύγχρονη εὐρωπαϊκή ἐπιστημονική σκέψη. Μέσα ἀπό αὐτή τή συνεχή ἐπαφή ἡ ἑλληνική λογιοσύνη συνδιαλέγεται ἀνατροφοδοτεῖται, πλουτίζεται μέ νέα συνεχῶς στοιχεῖα πού "δανείζεται" ἀπό τή μεγάλη εὐρωπαϊκή, ὑπερεθνική δεξαμενή τῆς γνώσης καί προσπαθεῖ νά συμπορευτεῖ, ἀφομοιώνοντας δημιουργικά, ὄχι ὡς μιμητής, ὄχι ὡς ἀντιγραφέας, ὄχι ἀνεξέλεγκτα καί ἄκριτα, ἀλλά κριτικά, προσαρμοστικά, τά νέα ἐπιτεύγματα τοῦ εὐρύτερου πνευματικοῦ της χώρου, τοῦ εὐρωπαϊκοῦ, θεωρώντας ἔτσι ὅτι ἡ ἄκριτη μεταφορά νέων ἀξιῶν σέ ἕνα ἄλλο πνευματικό καί κοινωνικό σύνολο, εἶναι τίς περισσότερες φορές ἀναποτελεσματική καί μάλιστα σέ κάποιο βαθμό ἐπιζήμια. Καί μία ἀκόμη διευκρίνηση. Ὅταν λέμε ὅτι τό πνευματικό κίνημα πού ἀναπτύχθηκε κατά τήν περίοδο τῆς Νεοελληνικῆς Ἀναγέννησης-πού συμπίπτει σέ μεγάλο βαθμό μέ τήν πνευματική ἀφύ- 4

5 πνηση καί ἄλλων βαλκανικῶν λαῶν-εἶναι καρπός καί ἐπακόλουθο τῆς ἐπαφῆς τῆς ἑλληνικῆς λογιοσύνης μέ τό πνεῦμα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ, τῆς κριτικῆς ἀφομοίωσης (ὄχι μετακένωσης, ὄχι ἄκριτης μεταφορᾶς) τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐπιστημονικῆς καί φιλοσοφικῆς σκέψης, τῆς ἐνσωμάτωσης τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου στόν εὐρύτερο εὐρωπαϊκό χῶρο, στόν ὁποῖο ἀνήκει δικαιωματικά, δέν ἐννοοῦμε ὅτι ἡ σύζευξη αὐτή δημιουργήθηκε σέ χῶρο κενό ἀπό κάθε πνευματική παραγωγή. Ἀντιθέτως ἀποτελεῖ συνειδητή ἐπιλογή, συνειδητή ζήτηση πού ἐκφράζει ἕναν προϋπάρχοντα προβληματισμό, μιά συνάντηση τοῦ προβληματισμένου ὑποκειμένου μέ τό νέο γνωστικό ἀντικείμενο, μιά προϋπάρχουσα λανθάνουσα γνώση, ἡ ὁποία μέ τόν χρόνο ἐνσωματώνεται μέ τά νέα στοιχεῖα σέ μιά ἑνιαία γνωστική ὀντότητα μέ δική της λειτουργικότητα μέσα στόν χρόνο, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ καρπό καί ἐπακόλουθο μιᾶς συλλογικῆς προσπάθειας καί προετοιμασίας χρόνων, καρπό τῆς σύζευξης τῶν γόνιμων στοιχείων τῆς ἀρχαιοελληνικῆς σκέψης-τήν ὁποία γνώρισε, καί αὐτή, μέσω τοῦ δυτικοῦ βιβλίου-καί τῆς νεώτερης εὐρωπαϊκῆς ἐπιστημονικῆς καί φιλοσοφικῆς σκέψης. Ἡ περίπτωση τοῦ Βενιαμίν τοῦ Λεσβίου (1759/ ), νομίζω ὅτι εἶναι χαρακτηριστική. Λόγιος καί μοναχός καί διδάσκαλος διακρίθηκε γιά τή διδασκαλία τῆς νέας φυσικῆς κοσμολογίας. Μετά ἀπό τίς σπουδές του στή Πίζα (φιλοσοφία καί φυσικομαθηματικά) εἰδικεύεται στήν παρισινή Ecole Normale Superieur, στήν Φυσική καί τήν Ἀστρονομία ἀναπτύσσοντας μία ἰδιαίτερη ἐξειδικευμένη ἔρευνα στό χῶρο τῆς ἀστρονομίας, ὕστερα ἀπό τίς συχνές ἐπισκέψεις στό Ἁστεροσκοπεῖον τοῦ Γκρήνουϊτς, ὅπου ἔχει ἐγκατασταθεῖ τό μεγάλο τηλεσκόπιο τοῦ Herschiel, γιά μελέτη. Τά ἀποτελέσματα τῶν ἐπιστημονικῶν του ἐρευνῶν ἀποτυπώνονται στά διδακτικά του ἐγχειρίδια (ὡς δάσκαλος τῶν Κυδωνιῶν), ὅπου παρουσιάζονται ἐπιστημονικές καί φιλοσοφικές θεωρίες τῶν διαφωτιστῶν ὑπό τό πρίσμα τῆς δικῆς του κριτικῆς προσέγγισης. Στά πλαίσια μιᾶς ἰδιότυπης θεώρησης, πιό συγκεκριμένα, ἀπορρίπτει τό νόμο τῆς παγκόσμιας ἔλξης τοῦ Νεύτωνα καί εἰσάγει τήν ἰδέα τοῦ "πανταχηκινήτου", μιᾶς ρευστῆς οὐσίας πού κινεῖται ἀνεμπόδιστα πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις καί ἀποτελεῖ τήν αἰτία ὅλων τῶν φυσικῶν φαινομένων. Οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι τῆς νέας αὐτῆς ἐποχῆς εἶχαν ἀναλάβει, τόν ρόλο νά τήν ἀφυπνίσουν, ἐπανεκπαιδεύοντάς την σ ἕναν συνδυασμό τῶν ἱστορικῶν μας παραδόσεων, τῶν ζωντανῶν στοιχείων τοῦ παρελθόντος, μέ τίς σύγχρονες πνευματικές καί κοινωνικές ἀξίες. Ἀξίες πού νά ἐμπνέουν τή σύγχρονη γενιά. Νά δημιουργoῦν ἐνεργούς καί ὄχι παθητικούς πολίτες, μέσα ἀπό τούς κόλπους μιᾶς 5

6 ἀναγεννησιακῆς κοινότητας. Νά ἐπαναβεβαιώσουν τή θέση τοῦ ἑλληνισμοῦ (μακριά ἀπό στείρους ἐθνικισμούς) σέ ἕναν νέο τώρα γεωγραφικό-πολιτισμικό χῶρο, τόν εὐρωπαϊκό, καί «ὑπό τήν ταυτόχρονον ἐπίδρασιν τῶν ἀνακαινιζομένων σπουδῶν». Μέσα ἀπό τομές καί ρήξεις, πού δημιουργοῦν μέσα στήν ἱστορία, προσπαθοῦν νά μεταφέρουν ἔργα καί ἰδέες «οἰκεῖες πού μᾶς ταιριάζουν», πού νά βρίσκονται σέ ἄμεση σχέση μέ «τόν αἰῶνα καί τόν καιρό πού ζοῦμε», ὅπως ἔλεγε ὁ γνωστός λόγιος Δημήτριος Καταρτζῆς ( ). Ἀντιλαμβάνονται ὅτι πρέπει νά ξεπεραστεῖ τό σύνδρομο τῆς προσκόλλησης στήν παράδοση καί νά καταβληθεῖ σοβαρή προσπάθεια γιά μία δημιουργική μεταφορά τῆς σύγχρονης εὐρωπαϊκῆς ἐπιστημονικῆς σκέψης. Ἀνοίγοντας διαύλους ἐπικοινωνίας μέ τήν πνευματική Εὐρώπη, μέ ὅλο τόν εὐρωπαϊκό πνευματικό χῶρο, μετέχοντας ἐνεργά καί διαχρονικά στήν εὐρωπαϊκή κίνηση τῶν ἰδεῶν, ὁ πνευματικός ἄνθρωπος τῆς περιόδου τῆς Νεοελληνικῆς Ἀναγέννησης διαμορφώνει-ὄχι πάντα συνειδητά-μιά δική του φυσιογνωμία, ἐπιστημονική καί ταυτόχρονα (νεο)ἑλληνική. Ὅλα αὐτά ἐπιβεβαιώνουν ὅτι "ἀναγεννησιακῆς" φύσεως φαινόμενα παρατηροῦνται ἀρκετά νωρίς, πρίν ἀπό τόν Θεόφιλο Κορυδαλέα καί ἐνισχύονται μέ αὐτόν, δείχνουν ἐπίσης ὅτι ἀπό τίς ἀρχές ἀκόμη τοῦ 17 ου αἰώνα ἔχει ἀρχίσει νά ξεχωρίζει καί νά ἐνισχύεται μιά κάποια ἐπιστημονική γνωστική προσπάθεια. Τούς πνευματικούς ἀνθρώπους τῆς νέας αὐτῆς περιόδου τούς διακρίνει μιά ἀναπτυγμένη ἱστορική συνείδηση, πού δέν ὀφείλεται στό βάρος τῆς παράδοσης, ἀλλά στόν ἱστορικό ρόλο πού καλοῦνται νά διαδραματίσουν ὡς φορεῖς τοῦ νέου, τοῦ σύγχρονου εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος. Τό ἔργο τους ἀντανακλᾶ ἀλλά καί διαμορφώνει σχέσεις πνευματικές ἀλλά καί κοινωνικές. Προσπαθοῦν μέσω τῶν σχολῶν πού λειτούργησαν ὅλη αὐτή τήν περίοδο, στά μεγάλα κυρίως ἐμπορικά κέντρα τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀλλά καί τοῦ βιβλίου, νά μεταφέρουν τή νέα γνώση κατά τρόπο συνθετικό καί ἀπό ἔγκυρες, σύγχρονες πηγές, περνώντας την μέσα ἀπό τήν κρισάρα τῶν ἐνδιαφερόντων τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Τό βιβλίο («μνημεῖο τῶν λόγων» τό ἀποκαλεῖ ὁ Εὐγένιος Βούλγαρης), ὁ ἐκφραστής αὐτός τῆς συλλογικῆς σκέψης τῆς ἐποχῆς, ὁ καθρέπτης τῶν ἐπιδράσεων ἀλλά καί τῶν ἀναζητήσεων, τῶν προβληματισμῶν τῆς ἐποχῆς, ἀποτέλεσε, παράλληλα μέ τόν δάσκαλο καί τό σχολεῖο, τόν κύριο φορέα ἀλλά καί ἐκφραστή τοῦ πνεύματος τῆς ἀλλαγῆς τόσο σέ πνευματικό ὅσο καί σέ κοινωνικό ἐπίπεδο. Ἀποτέλεσε τόν δείκτη μέ τή βοήθεια τοῦ ὁποίου μποροῦμε νά ἀνιχνεύσουμε, μέ ὑψη- 6

7 λό βαθμό ἀσφαλείας, τήν ἀκτίνα διάδοσης τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσης ὡς νέας γνώσης. Ὁ Εὐγένιος Βούλγαρης ἀποδύεται στήν κάπως ἀναχρονιστική προσπάθεια νά συμβιβάσει τό γεωκεντρικό σύστημα τοῦ Πτολεμαίου μέ τό ἠλεκτρονικό τοῦ Κοπέρνικου, υἱοθετώντας τήν παραμερισμένη ἀπό καιρό Δύση πρόταση τοῦ δανοῦ Τύχωνα Μπράχε ( ), ὁ ὁποῖος λόγω τῶν γνωστῶν χωρίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς ὑποστήριζε ἀκόμη ὅτι ὁ ἥλιος καί ἡ σελήνη περιστρέφονται γύρω ἀπό τή γῆ, ἐνῶ οἱ ἄλλοι πλανῆτες γύρω ἀπό τόν ἥλιο, ἕνα κοσμολογικό τμῆμα, τό ὁποῖο περιέχεται καί στά Στοιχεῖα τῆς Μεταφυσικῆς, πού ἐκδόθηκε τό ἴδιο ἔτος. Μέχρι σήμερα ὅμως ἀκόμη δέν ἔχουν διερευνηθεῖ οὔτε τά σωζόμενα χειρόγραφα οὔτε οἱ ἀποσπασματικές ἐκδόσεις τῆς πλούσιας ἀλληλογραφίας τοῦ Βούλγαρη. Ἐξυπακούεται ὅτι σέ κάθε ἑλληνική βιβλιοθήκη, ὑπῆρχαν μερικά τουλάχιστον ἀντίτυπα ἀπό τά ἀμέτρητα αὐτά ἔργα. Ἡ ἔρευνα γιά τήν πνευματική παρακαταθήκη τοῦ Βούλγαρη δέν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἀκόμη. Καί δέν εἶναι ὅμως μόνον τά βιβλία μέσω τῶν ὁποίων διοχετεύεται ἡ νέα ἐπιστημονική γνώση στόν ἑλληνικό πνευματικό χῶρο. Ἡ νέα εὐρωπαϊκή γνώση, ἡ νέα ἐπιστημονική γνώση, μεταφέρεται καί μέσω τῶν περιοδικῶν πού κυκλοφοροῦν τήν περίοδο αὐτή καί τά ὁποῖα σκοπό ἔχουν «νά μεταφέρουν τούς μεγάλους καί λαμπρούς τῆς Εὐρώπης θησαυρούς, πᾶν ὅ,τι δυνάμεθα ν ἀπαρυσθῶμεν ἀπό τήν σοφήν Εὐρώπην», «τάς ἀνακαλύψεις, τάς νέας ἐφευρέσεις τῶν τεχνῶν καί ἐπιστημῶν, ὅσας κάμουν οἱ σοφοί Εὐρωπαῖοι». Γιά παράδειγμα, μέσα σέ ἕναν χρόνο, τό 1819 κυκλοφοροῦν ταυτόχρονα 7 (ἤ 8) περιοδικά, γεγονός τό ὁποῖο μαρτυρεῖ τό ἔντονο ἐνδιαφέρον, ὄχι μόνον τῶν λογίων, γιά τήν πνευματική κίνηση στόν εὐρύτερο εὐρωπαϊκό χῶρο. Ἀναφέρω ἐνδεικτικά, ὅτι στόν «Ἑρμῆ τόν Λόγιο», τό σημαντικότερο περιοδικό τῆς περιόδου αὐτῆς, τό ἥμισυ περίπου τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν σελίδων του (=5.157) ἀναφέρεται στίς φυσικές ἐπιστῆμες, στίς νέες ἐπιστημονικές ἀνακαλύψεις, στό ἔργο τῶν μεγάλων σύγχρονων ἐκπροσώπων τῆς ἐπιστήμης τοῦ «πεφωτισμένου τῶν νεωτέρων αἰῶνα», στίς νέες ἐκδόσεις βιβλίων, πολλές ἀπό τίς ὁποῖες συστήνει γιά μετάφραση στά ἑλληνικά. Χαρακτηριστικός εἶναι ὁ ἔντονος διάλογος, σχετικά μέ τή φύση τοῦ θερμογόνου, μέ ἐπιχειρήματα παρμένα ἀπό σύγχρονα εὐρωπαϊκά ἐγχειρίδια, μεταξύ Ἑλλήνων πνευματικῶν ἀνθρώπων τοῦ Βενιαμίν Λέσβιου, τοῦ Νεόφυτου Βάμβα, τοῦ Παναγιώτη Ζωντανοῦ καί τοῦ Γεωργίου Γλαράκη ὁ ὁποῖος πραγματοποιήθηκε μέσα ἀπό τό περιοδικό "Ἑρμῆς ὁ Λόγιος". Ὁ Ἕλληνας μεταφορέας τῆς νέας γνώσης προσπαθεῖ νά μετουσιώσει τό εὐρωπαϊκό κείμενο στίς ἀνάγκες τῆς τότε ἑλληνικῆς κοινωνίας, στό γενικότερο πλαίσιο ἐκσυγχρονισμοῦ = ἐξευρωπαϊσμοῦ τῆς 7

8 ἑλληνικῆς κοινωνίας, νά ἐντάξει τή νέα γνώση σέ ἕνα προϋπάρχον γνωστικό οἰκοδόμημα, γεγονός πού δέν σπάει ἀλλά ἀντιθέτως ἐνισχύει τήν ἱστορική, πολιτισμική καί πνευματική συνέχεια τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ἐπιλέγει συνειδητά ἕνα ἔργο ἐπειδή σέ αὐτό βρίσκει ἀπάντηση σέ εὐρύτερες ἀπορίες καί προβληματισμούς οἱ ἐπιλογές του δέν εἶναι αὐθαίρετες, δέν εἶναι τυχαῖες, ἀλλά κοινωνικά προσδιορισμένες δίνει ἀπάντηση σέ ἐρωτήματα καί προβληματισμούς ἄρα ἔχει γνώση, μετέχει, εἶναι μέρος τοῦ προβλήματος εἶναι ἐκφραστής μιᾶς προϋπάρχουσας γνώσης καί αὐτός ὁ ἴδιος εἶναι δημιουργός ἀλλά καί ἐν πολλοῖς δημιούργημα τῆς νέας γνώσης. Ἡ προσπάθειά του ἐκφράζει, ὅπως σωστά παρατηρεῖ ὁ Κ. Θ. Δημαρᾶς, «μιά κλίση καί ἐνισχύει μιά λανθάνουσα ἀντίληψη, ἕναν προϋπάρχοντα προβληματισμό, μιά συνειδητή ἤ μή στάση τοῦ ὑποκειμένου νά στραφεῖ πρός τή μιά ἤ τήν ἄλλη ἐπίδραση». Αὐτό πού ἔχει σημασία γιά τήν ἱστορία τῆς ἐπιστημονικῆς παιδείας, τῆς παιδείας γενικότερα, δέν εἶναι, κυρίως, τό πόσα βιβλία κυκλοφόρησαν, ἤ πόσα ἀπό αὐτά εἶναι πρωτότυπα ἤ ἐρανίσματα ἀλλά τό τί γνώσεις τά ἔργα αὐτά μεταφέρουν ἀπό τήν Εὐρώπη, τί συνείδηση τῶν φαινομένων αὐτῶν εἶχαν, ὄχι μόνον οἱ λόγιοι ἀλλά τά εὐρύτερα στρώματα τοῦ πληθυσμοῦ. Τό θέμα δηλαδή δέν εἶναι ποσοτικά, δέν περιορίζεται στήν ἀθροιστική συγκέντρωση τῶν ὅποιων γνώσεων μέσα ἀπό μιά ἁπλή καταγραφή τῶν στοιχείων, ἀλλά εἶναι κατά κύριο λόγο ποιοτικά. Γιά τήν ἱστορία τῶν ἐπιστημῶν σημασία ἔχει ἡ παρακολούθηση τῶν ἐπιστημονικῶν γνώσεων στήν ἱστορική τους ἀνέλιξη, ἡ δυναμική τοῦ φαινομένου-ἡ πύκνωση τῶν στοιχείων πρός τό τέλος τῆς περιόδου εἶναι ἁπλῶς μιά ἔνδειξη αὐτῆς ἀκριβῶς τῆς δυναμικῆς, ὅτι ἡ ἑλληνική λογιοσύνη συμπορεύεται μέ τήν εὐρωπαϊκή καί ὅτι μέσα ἀπό τή συμπόρευση, τόν συγχρονισμό μέ τήν εὐρωπαϊκή ἐπιστημονική σκέψη, ἀναζητᾶ τό νῆμα τῆς ἱστορικῆς της συνέχειας, τῆς ἱστορικῆς της αὐτογνωσίας. Ἡ περίοδος τῆς νεοελληνικῆς ἀναγέννησις εἶναι μία περίοδος σύνδεσης τοῦ ἑλληνισμοῦ μέ τόν εὐρύτερο εὐρωπαϊκό χῶρο, μία περίοδος ἐπιστημονικῆς, γενικότερα πνευματικῆς ἀλλά καί ἐθνικῆς ἀφύπνισης, δημιουργικῆς, δυναμικῆς παρουσίας στή νεώτερη ἑλληνική ἱστορία, πού παρέμεινε ζωντανή στή μνήμη τῶν ἑπόμενων γενεῶν παρά τίς ἀντιξοότητες πού ἀκολούθησαν μετά τό 21. 8

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς Ἀριθμ. Πρωτ.: 638 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Π Α Τ Ρ Ω Ν Ἐν Πάτραις τῇ 10ῃ Σεπτεμβρίου 2015 Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 17 ο ΚΑΙ 18 ο ΑΙΩΝΑ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 17 ο ΚΑΙ 18 ο ΑΙΩΝΑ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 17 ο ΚΑΙ 18 ο ΑΙΩΝΑ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ αύξηση πληθυσμού αγροτική επανάσταση (μεγάλα αγροκτήματα νέες μέθοδοι εισαγωγή μηχανημάτων) ανάπτυξη εμπορίου α. Ευρώπη Αφρική Αμερική (τριγωνικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

στις οποίες διαμορφώθηκαν οι ιστορικοί και οι πολιτισμικοί όροι για τη δημοκρατική ισότητα: στη δυτική αντίληψη της ανθρώπινης οντότητας, το παιδί

στις οποίες διαμορφώθηκαν οι ιστορικοί και οι πολιτισμικοί όροι για τη δημοκρατική ισότητα: στη δυτική αντίληψη της ανθρώπινης οντότητας, το παιδί 160 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Τα δικαιώματα του παιδιού και οι συνέπειες της αναγνώρισής τους σε διεθνές επίπεδο αντιπροσωπεύουν μια τεράστια αλλαγή των αντιλήψεων και των νοοτροπιών για το παιδί, γεγονός που συνοδεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν ( οδηγίες για τους μαθητές) Φεβρουάριος 2012 1. Τι είναι η «Σύνοδος των Εφήβων»

Διαβάστε περισσότερα

A film by 8o dimotiko Agiou dimitriou

A film by 8o dimotiko Agiou dimitriou A film by 8o dimotiko Agiou dimitriou Kostas and Sofia pictures present... TA ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Γεννήθηκε στην Πίζα της Ιταλίας και από νωρίς έδειξε σημεία μιας αξιοσημείωτης ιδιοφυΐας. Ο πατέρας του

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφείς 1. Δημήτριος Λ. Δρίτσας, Δρ Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος 2. Δημήτριος Ν. Μόσχος, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Αναβύσσου 3. Στυλιανός Λ. Παπαλεξανδρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Σκοποί της παιδαγωγικής διαδικασίας

Σκοποί της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί της παιδαγωγικής διαδικασίας Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Η παιδαγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

2.«Δογματική Γ (Δ ) Συμβολική Θεολογία» (Δ. Τσελεγγίδης) θά γίνεται κάθε Παρασκευή 12:00 14:00 στήν αἴθουσα Ε τοῦ 4 ου ὀρόφου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς.

2.«Δογματική Γ (Δ ) Συμβολική Θεολογία» (Δ. Τσελεγγίδης) θά γίνεται κάθε Παρασκευή 12:00 14:00 στήν αἴθουσα Ε τοῦ 4 ου ὀρόφου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 Τά μαθήματα Δογματικῆς καί Συμβολικῆς θεολογίας τοῦ Ζ Ἐξαμήνου, ὑπεύθυνος τῶν ὁποίων ὁρίστηκε ὁ καθηγητής Ἰωάννης Κουρεμπελές, συνεπικουροῦντος συνεργατικά τοῦ κ. Τσομπανίδη (ἀπόφαση τῆς Σ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» Πειραιῶς

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» Πειραιῶς ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη»

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχές διαμόρφωσης αναγνωστικής πολιτικής και πολιτικής για το έντυπο βιβλίο στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Πτυχές διαμόρφωσης αναγνωστικής πολιτικής και πολιτικής για το έντυπο βιβλίο στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Πτυχές διαμόρφωσης αναγνωστικής πολιτικής και πολιτικής για το έντυπο βιβλίο στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Χριστίνα Μπάνου, Λέκτορας Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τηλ.: 26610-87416,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Εκπαιδευση Σχολικά βοηθήματα (για το Λύκειο) Πλάτωνος Πρωταγόρας Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Εισαγωγή στην Παιδαγωγική ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 Διδάσκουσα: Μαρία Δασκολιά Επίκουρη καθηγήτρια Τμήμα Φ.Π.Ψ. Θεματική του μαθήματος Έννοια και εξέλιξη της Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

MAZIKH KOINΩΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

MAZIKH KOINΩΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ MAZIKH KOINΩΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Μαζική Κοινωνία: ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις σημερινές κοινωνίες δυτικού τύπου. Χαρακτηριστικά τους αποτελούν ο μεγάλος πληθυσμός, η ασφυκτική συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Πίστη καί Ἐπιστήμη στόν 21 ο αἰῶνα

Πίστη καί Ἐπιστήμη στόν 21 ο αἰῶνα Πίστη καί Ἐπιστήμη στόν 21 ο αἰῶνα Πρωτοπρεσβυτέρου π. Σωτηρίου Ὀ. Ἀθανασούλια Ἐφημερίου Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Bασιλείου Τριπόλεως Ἡ ἀνάδυση τοῦ προβλήματος στήν ἐποχή μας Τό ζήτημα τῶν σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ» ΜΑΘΗΤΡΙΑ: ΣΚΡΕΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ, Β4 ΕΠΙΒΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΤΑΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 17 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 195 ΧΡΟΝΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΥΘΗΡΑ, 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΦΩΣΙΜΟ. υμπλήρωση κενών. Πολλαπλής επιλογής

1. ΔΙΑΦΩΣΙΜΟ. υμπλήρωση κενών. Πολλαπλής επιλογής 1. ΔΙΑΦΩΣΙΜΟ υμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις /φράσεις (τρεις περισσεύουν): Μοντεσκιέ, Ανθρωπισμός, κοινωνικό συμβόλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Ἰσοκράτους Ἀρεοπαγιτικός

Ἰσοκράτους Ἀρεοπαγιτικός Ἰσοκράτους Ἀρεοπαγιτικός 124 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Ἀρεοπαγιτικός λόγος του Ισοκράτη είναι το τελευταίο από τα ρητορικά κείµενα που διδάσκεται σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σπουδών στη Θεωρητική Κατεύθυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 142 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 4 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ευνοϊκές συγκυρίες για τον Ελληνισµό κατά τον 18 ο αιώνα Ο Νεοελληνικός ιαφωτισµός

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστικές βιομηχανίες, ως όρος εισάγεται στις αρχές του εικοστού αιώνα, Αρχικά εμφανίστηκε από τους Μαξ Χορκ-χάιμερ και Τίοντορ Αντόρνο (Μax Horkheimer, Theodor

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Είμαστε τυχεροί που είμαστε δάσκαλοι Α ΛΥΚΕΙΟΥ 20\ 11\2016 ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπάρχει ιδανικός ομιλητής της γλώσσας; Δεν υπάρχει στη γλώσσα «ιδανικός ομιλητής». Θα διατυπώσω εδώ μερικές σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κείμενο Η γλώσσα ως αξία Μιλώντας για τη γλώσσα ως αξία-πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ÉÅÑÁ ÓÕÍÏÄÏÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ÉÅÑÁ ÓÕÍÏÄÏÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ÉÅÑÁ ÓÕÍÏÄÏÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ τηλ. 210-72.72.235/ 239 fax 210-72.72.238 www.ecclesia.gr - E-mail : istypos@otenet.gr Ἀθήνα 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Έναρξη του ΙΓ Πανελληνίου

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως κ.

Διαβάστε περισσότερα

1.6.3 Ιατρικές και βιολογικές θεωρίες στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη Η αρχαία ελληνική ιατρική µετά τον Ιπποκράτη

1.6.3 Ιατρικές και βιολογικές θεωρίες στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη Η αρχαία ελληνική ιατρική µετά τον Ιπποκράτη 1 2 Περιεχόµενα Πρόλογος...5 Εισαγωγή: Οι Απαρχές της Ελληνικής Επιστήµης...8 Κεφάλαιο 1: Η Αρχαία Ελληνική Επιστήµη...24 1.1 Οι φυσικές θεωρίες των Προσωκρατικών φιλοσόφων...25 1.1.1 H πρώιµη ιωνική φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

«Ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος καί Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Συμβολή σέ ἕναν ἀνοικτό διάλογο»

«Ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος καί Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Συμβολή σέ ἕναν ἀνοικτό διάλογο» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β Ἐνημερωτική Ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν μέ θέμα: «Ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος καί Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία είναι η περίοδος της μετάβασης από την παιδική στην ώριμη ηλικία κι έχει για κέντρο της την ήβη.

Εφηβεία είναι η περίοδος της μετάβασης από την παιδική στην ώριμη ηλικία κι έχει για κέντρο της την ήβη. Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: ΟΡΙΣΜΟΣ Έκφραση Έκθεση Α Λυκείου Θέμα: «Εφηβεία» Εφηβεία είναι η περίοδος της μετάβασης από την παιδική στην ώριμη ηλικία κι έχει για κέντρο της την ήβη. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 < > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Επαναλαμβάνουμε την έκπληξή μας για τα τεράστια συμπλέγματα γαλαξιών, τις πιο μακρινές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ Απαντήσεις

ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ Απαντήσεις Απαντήσεις Α. Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται απόπειρα προσδιορισμού της ιστορικής και πολιτισμικής ταυτότητας του Ευρωπαίου. Αφού γίνεται σαφής η δυσκολία ενός τέτοιου εγχειρήματος, υποστηρίζεται ότι ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 6: Ιστορικό Πλαίσιο 8ου-9ου αιώνα: Σκοτεινοί αιώνες-εικονομαχία. Θεοφάνης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

II29 Θεωρία της Ιστορίας

II29 Θεωρία της Ιστορίας II29 Θεωρία της Ιστορίας Ενότητα 15: Αντώνης Λιάκος Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Τί κοινό έχουν; 2 Το παρόν στο παρελθόν 1 Raphael Samuel, Theatres of memory. Past and Present in contemporary

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ

3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Εισαγωγή: ενότητες 3η ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Κεφάλαιο Α: ενότητες 4η, 5η, 7 η, 9η,10η, 21η, 24 η, 25η Κεφάλαιο Β: ενότητες 28η, 29η, 30η,31η, 32η, 33 η. Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ 15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015-16 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ: «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ», ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Θανάσης Ν. Παπαθανασίου Eνας HςυχαςτHς του AγIου Oρους ςτhν καρδιa τῆς πoλῆς Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Περιγραφή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Περιγραφή Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία αποτελεί τη διδακτική έκφραση της προβληματικής του σύγχρονου σχολείου, το οποίο επιδιώκει να αναπτύξει τον ολοκληρωμένο και αυτόνομο δημοκρατικό πολίτη, που θα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Προλογικό Σημείωμα... 17

Περιεχόμενα. Προλογικό Σημείωμα... 17 11 Προλογικό Σημείωμα... 17 Ενότητα Ι: Δημιουργική Αναζήτηση... 19 Δ01 Ο Ιωνικός Διαφωτισμός και η Ανάδυση της Επιστημονικής Σκέψης...21 Δ1.1 Ο Ιωνικός Διαφωτισμός... 21 Δ1.2 Η Επιστημονική Σκέψη... 22

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Το κείµενο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Θεωρίες μάθησης για τις ΤΠΕ Συμπεριφορισμός (behaviorism) Γνωστικές Γνωστικής Ψυχολογίας (cognitive psychology) Εποικοδομητισμός (constructivism)

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013.

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Βασιλική Τσεκούρα, Διευθύντρια Κατάρτισης του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική Ερμηνεία. Ενότητα 2 : 2 ο μάθημα. Αικατερίνη Γ. Τσαλαμπούνη Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οικολογική Ερμηνεία. Ενότητα 2 : 2 ο μάθημα. Αικατερίνη Γ. Τσαλαμπούνη Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οικολογική Ερμηνεία Ενότητα 2 : 2 ο μάθημα Αικατερίνη Γ. Τσαλαμπούνη Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη

ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος 2015-2016 ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΤΜΕ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ Ε ΝΕΟΤ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΗ (Περίληψη Ὁμιλίας) Κωνσταντῖνος Φολέβας- Πολιτικός Ἐπιστήμων

ΠΩ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΤΜΕ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ Ε ΝΕΟΤ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΗ (Περίληψη Ὁμιλίας) Κωνσταντῖνος Φολέβας- Πολιτικός Ἐπιστήμων ΠΩ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΤΜΕ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ Ε ΝΕΟΤ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΗ (Περίληψη Ὁμιλίας) Κωνσταντῖνος Φολέβας- Πολιτικός Ἐπιστήμων Ο Εύριπίδης δίδασκε ὅτι εἶναι εὐτυχής ὅποιος γνωρίζει Ἱστορία: «Ὄλβιος ὅστις Ἱστορίης ἔσχεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) (Η σύντομη περίληψη που ακολουθεί και η επιλογή των αποσπασμάτων από την πραγματεία του Καντ για την ανθρώπινη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παγκοσμιοποίηση έχει διαταράξει την παραδοσιακή διεθνή κατάσταση. Σαρωτικές αλλαγές, οικονομικές και κοινωνικές συντελούνται ήδη, η ροή των γεγονότων έχει επιταχυνθεί και η πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας Ηγεσία και Διοικηση Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας 1. Η έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πως η έννοια της ηγεσίας δεν είναι ταυτόσημη με τις έννοιες της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1998 Συντάκτες του φυλλαδίου Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 8: ΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 8: ΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 8: ΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Κωδικός μαθήματος: ΚΕΠ 302 Διδάσκων: Δημήτρης Θ. Ζάχος Πιστωτικές μονάδες: 10 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής: Τετάρτη 6-9 αίθουσα 907 Εισαγωγικά Η επιτυχής συμμετοχή σ ένα

Διαβάστε περισσότερα

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους»

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους» Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν οι καθηγητές του Τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και Κ. Δεληκωσταντής, καθώς και η Β. Σταθοκώστα,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Μετασχηματίζοντας δημιουργικά την αμφισβήτηση (6606)

Κείμενο Μετασχηματίζοντας δημιουργικά την αμφισβήτηση (6606) Κείμενο Μετασχηματίζοντας δημιουργικά την αμφισβήτηση (6606) Μέσα στην τάξη ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται από τις μεταξύ τους στάσεις και συμπεριφορές. Κάποιες φορές,

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων αυτών και διευκόλυνση της δικτύωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 4: Ιατρική ηθική. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 4: Ιατρική ηθική. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 4: Ιατρική ηθική Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοποί ενότητας 1.Υποβοηθούμενη αυτοκτονία 2. Ευθανασία 3.Αρχή της αυτονομίας 4. Αρχή του αληθούς συμφέροντος 5.Αρχή της ιερότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αικατερίνη Καλέρη, Αν. Καθηγήτρια το μάθημα Αισθητική διδάσκεται στο 4ο έτος, Ζ εξάμηνο εισάγει στις κλασσικές έννοιες και θεωρίες της φιλοσοφίας της τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μετασχηματίζοντας δημιουργικά την αμφισβήτηση Μέσα στην τάξη ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται από τις μεταξύ τους στάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κεφάλαιο 1 ο 1.1 ΆΝΘΡΩΠΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΝ 1/6 Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Στη σκιά του ζητήματος των ταυτοτήτων, το πρόβλημα της αναγραφής

Διαβάστε περισσότερα

25 1. « , ) , , ) «

25 1. « , ) , , ) « ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τρίτη 27 Μαΐου 2014 ΚΕΙΜΕΝΟ: Όταν µιλούµε για µάζα, εννοούµε µικρό ή µεγάλο πλήθος ανθρώπων, το οποίο υφίσταται µιαν αλλαγή, ψυχική και πνευµατική, από αφορµές συνήθως τυφλής συναισθηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεολογία γεγονότων. Ὅπως ἡ ἰατρική ἐπιστήμη μεταδίδεται ἀπό ἰατρούς σέ μαθητές, ἔτσι μεταδίδεται καί ἡ πνευματική ἰατρική ἐπιστήμη στούς

Θεολογία γεγονότων. Ὅπως ἡ ἰατρική ἐπιστήμη μεταδίδεται ἀπό ἰατρούς σέ μαθητές, ἔτσι μεταδίδεται καί ἡ πνευματική ἰατρική ἐπιστήμη στούς Θεολογία γεγονότων Τά πάντα μέσα στήν Ἐκκλησία ἔχουν δογματικό καί ἀσκητικό χαρακτήρα, ἀφοῦ ἔχουν δημιουργηθῆ ἀπό ἁγίους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐμπειρίες τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί ὁδηγοῦν τούς πιστούς

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Αναπτυξιακή Ψυχολογία Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Θέματα διάλεξης Η σημασία της αυτοαντίληψης Η φύση και το περιεχόμενο της αυτοαντίληψης Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Ανάπτυξη μέσα από την Αποτυχία

Προσωπική Ανάπτυξη μέσα από την Αποτυχία Προσωπική Ανάπτυξη μέσα από την Αποτυχία του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Προσωπική Ανάπτυξη μέσα από την Αποτυχία Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά ΛΟΥΚΙΑ Μ.ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1 Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά οἰκογενειακά σχήματα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας. Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου

Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας. Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου Βασικές Θεωρίες Αστικής Κοινωνιολογίας Σημειώσεις της Μαρίας Βασιλείου Ηπόλη, όπως την αντιλαμβανόμαστε, είναι μια ιδέα του Διαφωτισμού Ο Ρομαντισμός την αμφισβήτησε Η Μετανεωτερικότητα την διαπραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Υπακοή στον Θεό. του David Batty. Οδηγός Μελέτης 5η Έκδοση

Υπακοή στον Θεό. του David Batty. Οδηγός Μελέτης 5η Έκδοση Υπακοή στον Θεό του David Batty Οδηγός Μελέτης 5η Έκδοση Υπακοή στο Θεό Οδηγός Μελέτης 5 η Έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή

Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή Πρώτη φορά πῆγα στόν Βόρειο Λίβανο, διά τῆς Δαμασκοῦ τῆς Συρίας, τόν Φεβρουάριο τοῦ ἔτους 1988, γιά νά διδάξω στήν Μπελεμέντειο Θεολογική Σχολή «Ἅγιος Ἰωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ) 11 0 ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Σχ.2014-15 Τμήμα Α1 ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ) 1.Κριτήρια επιλογής θέματος Ενδιαφέρον περιεχόμενο Μας αρέσει αυτό το θέμα Είχαμε συνεργαστεί τα προηγούμενα χρόνια γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα