ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ S -ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ S -ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ S -ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ S01A -Φάρμακα κατά των οφθαλμικών λοιμώξεων S01AA -Aντιβιοτικά Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) S01AA01 CHLORAMPHENICOL URSA-FENOL EYE.OINT 1% Φ TUB X5G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 0,5 G 3,32 10,000 0,3320 0,2371 S01AA12 TOBRAMYCIN THILO-MICINE EYE.OINT 0,3% (W/W) Φ TUBx3,5 G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 0,5 G 1,66 7,000 0,2371 0, TOBREX EYE.OINT 0,30% Φ TUBx3,5G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,5 G ΑΕΒΕ 2,08 7,000 0,2971 0,2371 S01AA11 GENTAMYCIN SULFATE GARAMYCIN EY.DRO.SOL 0,30% Φ FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗMERCK SHARP & DOHME 0,5 Α.Φ.Β.Ε.Ε. ML Δ.Τ. 1,08 MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε. 10,000 0,1080 0, GENTAMICIN/COOPER EY.DRO.SOL 0.3% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,5 ML 0,99 10,000 0,0990 0,1080 S01AA12 TOBRAMYCIN EYEBREX EY.DRO.SOL 0,3% W/V Φ FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALLERGAN PHARMACEUTICALS 0,5 ML IRELAND2,00 10,000 0,2000 0, EYETOBRIN EY.DRO.SOL 0.3% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,5 ML 2,34 10,000 0,2340 0, IKOBEL EY.DRO.SOL 0.3% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRAFARM A.E.B.E. 0,5 ML 2,34 10,000 0,2340 0, THILO-MICINE EY.DRO.SOL 0,30% Φ FL x 5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 0,5 ML 2,00 10,000 0,2000 0, TOBREX EY.DRO.SOL 0,30% Φ BTx1 FLx5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,5 ML ΑΕΒΕ 2,51 10,000 0,2510 0, TOBREX 2X EY.DRO.SOL 0,3% (3MG/ML) Φ BTx1 FLx5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,5 ML ΑΕΒΕ 4,43 10,000 0,4430 0,1080 S01AA13 FUSIDIC ACID FUCIDIN EY.DRO.SUS 1% Φ TUBX5G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗLEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0,5 G HELLAS 3,30 LTD 10,000 0,3300 0, FUCIDIN EY.DRO.SUS 1% W/W (1 Δόση) Φ BTX12PLAST.UN.X0.2G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗLEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS 2 TE HELLAS 5,58 LTD6,000 0,9300 0,1080 S01AA19 AMPICILLIN SODIUM COPERCILEX LY.P.EY.DR 1.5% Φ FLX75MG+FLX5ML ΜΕ SOLV ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,5 ML 1,20 10,000 0,1200 0,1080 S01AA20 CHLORAMPHENICOL SODIUM SUCCINATE,SULFACETAMIDE SODIUM SULFANICOLE LY.P.EY.DR 0.5%+10% Φ BTX1BOTTLEX10ML+1BOTTLEx10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ SOLV+πλαστικό Α.Ε. σταγονομετρικό 0,5 ML ρύγχος 2,86 20,000 0,1430 0,1080 S01AA25 AZIDAMFENICOL THILOCOF EY.DRO.SOL 1% (W/V) Φ FLx7,5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 0,5 ML 5,89 15,000 0,3927 0,1080 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων Σελίδα 1 14/11/2012

2 S01AD -Aντι-ιικά Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) S01AD03 ACICLOVIR ZOVIRAX EYE.OINT 3% Φ TUBX4.5G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗGLAXOSMITHKLINE AEBE0,5 G 6,36 9,000 0,7067 0,7067 S01AD09 GANCICLOVIR VIRGAN EYE.GEL 0.15% Φ BTxTUBx5G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗLABORATOIRES THEA, FRANCE 0,5 G 8,74 10,000 0,8740 0,7067 S01AD02 TRIFLURIDINE THILOL EY.DRO.SOL 1% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 0,5 ML 11,48 10,000 1,1480 1,1480 S01AX -Άλλα οφθαλμολογικά κατά των λοιμώξεων S01AX11 OFLOXACIN EXOCIN EY.DRO.SOL 0,30% Φ FLX5ML ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ALLERGAN PHARMACEUTICALS ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ (ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ 0,5 ML IRELAND ΜΕ 3,23 ΕΚΕΙΝΗ 10,000 ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ 0,3230 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 0,3230 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚ S01AX12 NORFLOXACIN SETANOL EY.DRO.SOL 0.3% Φ FLX5ML ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ VILCO A.E. ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ (ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ 0,5 ML ΜΕ 1,79 ΕΚΕΙΝΗ 10,000 ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ 0,1790 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 0,3230 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚ S01AX13 CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE NAFLOXIN EY.DRO.SOL 0.3% Φ BTx1FLx5ML ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΟΠΕΡ Α.Ε. ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ (ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ 0,5 ML ΜΕ 2,31 ΕΚΕΙΝΗ 10,000 ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ 0,2310 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 0,3230 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚ S01AX19 LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE LEXACIN EY.DRO.SOL 0,5% W/V Φ BT x 1 VIAL x 5 MLΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ VERISFIELD ΕΠΙ (UK) ΔΙΕΤΙΑ LTD, U.K. (ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ 0,5 ML ΜΕ 12,01 ΕΚΕΙΝΗ 10,000 ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ 1,2010 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 0,3230 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚ LEXACIN EY.DRO.SOL 0,5% W/V Φ BT x 1 VIAL x 10 ML ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ VERISFIELD ΕΠΙ (UK) ΔΙΕΤΙΑ LTD, U.K. (ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ 0,5 ML ΜΕ 21,15 ΕΚΕΙΝΗ 20,000 ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ 1,0575 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 0,3230 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚ S01AX22 MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE VIGAMOX EY.DRO.SOL 5MG/ML Φ BTx1VIALx5ML ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ (ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΕΛΛΑΣ 0,5 ML ΑΕΒΕΜΕ 7,01 ΕΚΕΙΝΗ 10,000 ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ 0,7010 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 0,3230 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚ S01B -Aντιφλεγμονώδη φάρμακα S01BA -Kορτικοστεροειδή, αμιγή Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) S01BA04 PREDNISOLONE ACETATE Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων Σελίδα 2 14/11/2012

3 PREDNISOLONE-DISPERSA EYE.OINT 2,50% Φ TUBx2,5G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗANSTALT ZUR GEWERBLICHEN 0,5 G PROD.VON 3,09HEILMITTELN 5,000 & 0,6180 ARZNEIWAREN 0,6180 S01BA01 DEXAMETHASONE MAXIDEX EY.DRO.SUS 0,10% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,5 ML ΑΕΒΕ 1,87 10,000 0,1870 0,1870 S01BA01 DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE DEXACOLLYRE EY.DRO.SOL 0.1% Φ FLX5ML(ΣΤΑΓ.ΦΙΑΛΙΔΙΟ) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,5 ML 5,62 10,000 0,5620 0, THILODEXINE EY.DRO.SOL 0,10% Φ FLx5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 0,5 ML 3,18 10,000 0,3180 0,1870 S01BA04 PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE ADELONE EY.DRO.SOL 1% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,5 ML 1,44 10,000 0,1440 0,1870 S01BA07 FLUOROMETHOLONE FLUCON EY.DRO.SUS 0,1% (W/V) Φ BT x 1FLx 5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,5 ML ΑΕΒΕ 2,10 10,000 0,2100 0, FML EY.DRO.SUS 0,10% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALLERGAN PHARMACEUTICALS 0,5 ML IRELAND2,26 10,000 0,2260 0,1870 S01BA13 RIMEXOLONE VEXOL EY.DRO.SUS 1% (W/V) Φ FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,5 ML ΑΕΒΕ 5,32 10,000 0,5320 0,1870 S01BA14 LOTEPREDNOL ETABONATE LOTEMAX EY.DRO.SUS 0,5% W/V (5MG/1ML) Φ VIALx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗKITE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 0,5 ML 8,41 10,000 0,8410 0,1870 S01BC -Aντιφλεγμονώδη μη στεροειδή S01BC03 DICLOFENAC SODIUM DELIMON EY.SOL.SD 0.1% Φ ΒΤΧ20MONODOSEX0,4ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ 4 TE 5,19 5,000 1,0380 0, DENACLOF EY.DRO.SOL 0,1% (W/V) Φ FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗLABORATOIRES THEA, FRANCE 0,5 ML 3,88 10,000 0,3880 0, OPTOBET EY.DRO.SOL 0.1% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVILCO A.E. 0,5 ML 2,92 10,000 0,2920 0,3040 S01BC04 FLURBIPROFEN SODIUM FLUROPTIC EY.DRO.SOL 0,03% Φ FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,5 ML 2,10 10,000 0,2100 0,3040 S01BC05 KETOROLAC TROMETHAMINE ACULAR EY.DRO.SOL 0,5% W/V Φ BTX1FLX10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALLERGAN PHARMACEUTICALS 0,5 ML IRELAND6,08 20,000 0,3040 0, ERRKES EY.DRO.SOL 0,5% W/V Φ BT x 1 VIAL x 10 MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVERISFIELD (UK) LTD, U.K. 0,5 ML 4,87 20,000 0,2435 0,3040 S01BC09 PRANOPROFEN PRANOFEN EY.DRO.SOL 0.1% Φ BTX 1BOTTLE x5 ΜΕ ML ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,5 ML ΑΕΒΕ 4,28 10,000 0,4280 0,3040 S01BC10 NEPAFENAC Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων Σελίδα 3 14/11/2012

4 NEVANAC EY.DRO.SUS 1MG/ML Φ BT x 1 BOTTLE (LDPE) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ x 5ML ΣΥΝΤΑΓΗALCON LABORATORIES LTD, 0,5 ML U.K 12,41 10,000 1,2410 0,3040 S01E -Φάρμακα κατά του γλαυκώματος και μυωτικά S01EA -Συμπαθητικομιμητικά για τη θεραπεία του γλαυκώματος S01EA03 APRACLONIDINE HYDROCHLORIDE IOPIDINE EY.DRO.SOL 0,5% (W/V) Φ FLx5ML(ΣΤΑΓΟΝ.ΦΙΑΛ.) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,3 ML ΑΕΒΕ 11,23 16,667 0,6738 0,2764 S01EA05 BRIMONIDINE TARTRATE ALPHAGAN EY.DRO.SOL 0,2% (2 MG/ML) Φ BT x1fl x 5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALLERGAN PHARMACEUTICALS 0,2 ML IRELAND8,65 25,000 0,3460 0, BENIL EY.DRO.SOL 0,20% Φ BTx 1 VIAL x 5 MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVIANEX A.E. 0,2 ML 6,91 25,000 0,2764 0, BRIMOGAN EY.DRO.SOL 0,2% W/V (2MG/ML)Φ BTx 1 VIAL x 5 MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,2 ML 6,91 25,000 0,2764 0, BRIMONTAL EY.DRO.SOL 0,2% (W/V) (2MG/ML) Φ BTx1 (VIALx5ML) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRAFARM A.E.B.E. 0,2 ML 6,91 25,000 0,2764 0, PHARMEXIN EY.DRO.SOL 0,2% (W/V) Φ BTx1 FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 0,2 ML 6,91 25,000 0,2764 0, CORNEAX EY.DRO.SOL 0,2% W/V Φ BT x 1 VIAL x 5 MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVERISFIELD (UK) LTD, U.K. 0,2 ML 6,91 25,000 0,2764 0,2764 S01EB01 PILOCARPINE HYDROCHLORIDE PILOCOLLYRE EY.DRO.SOL 1% Φ FLX10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,4 ML 0,93 25,000 0,0372 0, PILOCOLLYRE EY.DRO.SOL 2% Φ FLX10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,4 ML 1,65 25,000 0,0660 0, ISOPTO-CARPINEEY.DRO.SOL 4% Φ FLX15ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,4 ML ΑΕΒΕ 2,25 37,500 0,0600 0, ISOPTO-CARPINEEY.DRO.SOL 2% (W/V) Φ FLx15 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,4 ML ΑΕΒΕ 2,06 37,500 0,0549 0,0516 S01EC -Aναστολείς της καρβονικής ανυδράσης Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) S01EC01 ACETAZOLAMIDE ACETAZOLAMIDE TAB / ΙΦΕΤ 250MG/TAB Φ BTx20 (BLIST.2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΙΦΕΤ ΑΕ 0,75 g 2,84 6,667 0,4260 0,4260 S01EC03 DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE OPTODROP EY.DRO.SOL 2% W/V Φ BT x 1 VIALx 5 MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRAFARM A.E.B.E. 0,3 ML 8,73 16,667 0,5238 0,4184 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων Σελίδα 4 14/11/2012

5 TRUSOPT EY.DRO.SOL 2% (W/V) Φ FLx5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVIANEX A.E. 0,3 ML 9,49 16,667 0,5694 0, DOROLAD EY.DRO.SOL 2% W/V Φ BT x 1 VIAL x 5 MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVERISFIELD (UK) LTD, U.K. 0,3 ML 8,98 16,667 0,5388 0,4184 S01EC04 BRINZOLAMIDE AZOPT EY.DRO.SUS 10MG/ML Φ FL X5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALCON LABORATORIES LTD, 0,2 ML U.K 10,46 25,000 0,4184 0,4184 S01ED -β - Αποκλειστές S01ED G1 -β - Αποκλειστές, αμιγείς Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) S01ED01 TIMOLOL MALEATE NYOGEL EYE.GEL 0,1%W/V Φ BTx5 G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,5 G ΑΕΒΕ 3,73 10,000 0,3730 0, GELTIM EYE.GEL 1MG/G Φ BTx30 single-dose ΜΕ contains ΙΑΤΡΙΚΗ per pack ΣΥΝΤΑΓΗLABORATOIRES THEA, FRANCE 2 TE 7,57 15,000 0,5047 0,3730 S01ED01 TIMOLOL MALEATE LITHIMOLE EY.DRO.SOL 0.50% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,2 ML 4,08 25,000 0,1632 0, TEMSERIN EY.DRO.SOL 0,5% (W/V) Φ FLx3 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVIANEX A.E. 0,2 ML 3,89 15,000 0,2593 0, TEMSERIN EY.DRO.SOL 0,25% (W/V) Φ FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVIANEX A.E. 0,2 ML 4,62 25,000 0,1848 0, YESAN EY.DRO.SOL 0.25% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRAFARM A.E.B.E. 0,2 ML 2,57 25,000 0,1028 0, YESAN EY.DRO.SOL 0.5% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRAFARM A.E.B.E. 0,2 ML 3,57 25,000 0,1428 0,1184 S01ED02 BETAXOLOL HYDROCHLORIDE BETOPTIC EY.DRO.SOL 0,50% Φ FLx5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,2 ML ΑΕΒΕ 2,96 25,000 0,1184 0, BETOPTIC S EY.DRO.SUS 0,25% Φ FLx5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,2 ML ΑΕΒΕ 3,37 25,000 0,1348 0,1184 S01ED03 LEVOBUNOLOL HYDROCHLORIDE VISTAGAN EY.DRO.SOL 0.5% W/V Φ FL x 5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALLERGAN PHARMACEUTICALS 0,2 ML IRELAND3,45 25,000 0,1380 0,1184 S01ED05 CARTEOLOL HYDROCHLORIDE FORTINOL EY.DRO.SOL 1% (W/V) Φ FL x 5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 0,2 ML Α.Ε. 4,21 25,000 0,1684 0,1184 S01ED G2 -β - Αποκλειστές, συνδυασμοί με άλλα φάρμακα S01ED51 BIMATOPROST,TIMOLOL Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων Σελίδα 5 14/11/2012

6 GANFORT EY.DRO.SOL 300 mcg+5mg/ml Φ BTx 1 VIAL x 3 MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALLERGAN PHARMACEUTICALS 0,1 ML IRELAND 18,18 30,000 0,6060 0,4318 S01ED51 BRIMONIDINE TARTRATE,TIMOLOL MALEATE COMBIGAN EY.DRO.SOL (0,2+0,5)% Φ FL x 5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALLERGAN PHARMACEUTICALS 0,2 ML IRELAND 13,41 25,000 0,5364 0,4318 S01ED51 BRINZOLAMIDE,TIMOLOL MALEATE AZARGA EY.DRO.SUS (10 +5) MG/ML Φ BTx 1φιαλίδιο(LDPE) ΜΕ x ΙΑΤΡΙΚΗ 5ML ΣΥΝΤΑΓΗALCON LABORATORIES LTD, 0,2 ML U.K 14,62 25,000 0,5848 0,4318 S01ED51 DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE,TIMOLOL MALEATE COSOPT EY.DRO.SOL (2+0,5)% W/V Φ FLx5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVIANEX A.E. 0,2 ML 11,13 25,000 0,4452 0, COSOPT PF <ΧΩΡΙΣ EY.DRO.SOL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ> (20+5)MG/1ML Φ BTx60 σταγονομετρικά ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ φιαλίδια SD ΣΥΝΤΑΓΗVIANEX x 0,2ML (SACHETS A.E. 4x15) 2 ΤΕ 27,60 30,000 0,9200 0, DORZOPTIC PLUS EY.DRO.SOL (2,0+0,5)% (W/V) Φ BTx1FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,2 ML 10,01 25,000 0,4004 0, DORZOTIM EY.DRO.SOL 2%+0,5% W/V Φ BTx1FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 0,2 MLPROEL ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 10,01 25,000 Γ. ΚΟΡΩ 0,4004 0, OPTODROP-CO EY.DRO.SOL (2%+0,5%) w/v Φ BTx 1VIAL x 5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRAFARM A.E.B.E. 0,2 ML 10,01 25,000 0,4004 0, DOTIZ EY.DRO.SOL 2%+0,5% W/V Φ BT x 1 VIAL x 5 MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVERISFIELD (UK) LTD, U.K. 0,2 ML 10,01 25,000 0,4004 0,4318 S01ED51 LATANOPROST,TIMOLOL MALEATE XALACOM EY.DRO.SOL (50MCG+5MG)/ML Φ BTx1VIALx2,5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗPFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,1 ML 17,42 25,000 0,6968 0, TINOPROST EY.DRO.SOL (50MCG+5MG)/ML Φ BT x 1 VIAL x2,5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVERISFIELD (UK) LTD, U.K. 0,1 ML 13,94 25,000 0,5576 0,4318 S01ED51 TRAVOPROST,TIMOLOL DUOTRAV EY.DRO.SOL 40MCG/ML+5MG/MLΦ BT x 1 φιάλη x2,5ml ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALCON LABORATORIES LTD, 0,1 ML U.K 17,02 25,000 0,6808 0,4318 S01EE -Ανάλογα προσταγλανδινών S01EE01 LATANOPROST XALATAN EY.DRO.SOL 50MCG/ML Φ BTx1 VIALx2,50 MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗPFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,1 ML 10,79 25,000 0,4316 0, LATAZ EY.DRO.SOL 50MCG/1ML(0,005%W/V) Φ BT x 1 VIAL x 2,5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRAFARM A.E.B.E. 0,1 ML 8,63 25,000 0,3452 0, LATANEAU EY.DRO.SOL 50mcg/1ML (0,005% ΦW/V) BTx1VIALx2,5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡ. 0,1 ΕΙΔΩΝ ML Α.Ε. 8,63 25,000 0,3452 0, X-IOP EY.DRO.SOL 0,00005 Φ BTx1 VIALx2,5 MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVERISFIELD (UK) LTD, U.K. 0,1 ML 8,63 25,000 0,3452 0, XALAPROST EY.DRO.SOL 0,005% W/V Φ BT x 1 VIAL x 2,5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,1 ML 8,63 25,000 0,3452 0, LATANDROPS EY.DRO.SOL 50MCG/ML Φ BTx1 (VIALx2,5 ML) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVIANEX A.E. 0,1 ML 8,63 25,000 0,3452 0, JOXAR EY.DRO.SOL 50MCG/ML Φ BTx1VIALx2,5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗCHEMICA PHARMACEUTICALS 0,1 MLΠΑΡΑΓΩΓΗ 8,63 & ΕΜΠΟΡΙΑ 25,000 ΦΑΡΜΑΚΕ 0,3452 0,3452 S01EE03 BIMATOPROST LUMIGAN EY.DRO.SOL 0,3MG/ML Φ 1Φιαλίδιο (LDPE)x3ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALLERGAN PHARMACEUTICALS 0,1 ML IRELAND 16,24 30,000 0,5413 0,3452 S01EE04 TRAVOPROST TRAVATAN EY.DRO.SOL 40MCG/ML Φ FLX2,5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALCON LABORATORIES LTD, 0,1 ML U.K 15,28 25,000 0,6112 0,3452 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων Σελίδα 6 14/11/2012

7 S01F -Mυδριατικά και κυκλοπληγικά S01FA -Aντιχολινεργικά S01FA01 ATROPINE SULFATE ATROPINE SULFATE/COOPER EY.DRO.SOL 1% Φ FLX10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,5 ML 1,87 20,000 0,0935 0,1177 S01FA04 CYCLOPENTOLATE HYDROCHLORIDE CYCLOGYL EY.DRO.SOL 1% Φ FLX15ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,5 ML ΑΕΒΕ 3,53 30,000 0,1177 0,1177 S01FA06 TROPICAMIDE TROPIXAL EY.DRO.SOL 0,50% Φ FLx10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗDEMO ABEE 0,5 ML 3,83 20,000 0,1915 0,1177 S01FB -Συμπαθητικομιμητικά, εξαιρουμένων των σκευασμάτων κατά του γλαυκώματος S01FB01 PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE PHENYLEPHRINE/COOPER EY.DRO.SOL 5% Φ FLx10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,5 ML 1,80 20,000 0,0900 0, PHENYLEPHRINE/COOPER EY.DRO.SOL 10% Φ FLx10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,5 ML 2,32 20,000 0,1160 0,1030 S01G S01GX -Aποσυμφορητικά και αντιαλλεργικά -Άλλα αντιαλλεργικά S01GX01 CROMOGLICATE SODIUM ALLERGOTIN EY.DRO.SOL 2% Φ FLX10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,5 ML 2,34 20,000 0,1170 0, ALLERGOTIN EY.DRO.SOL 4% W/V Φ FLX10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,5 ML 4,10 20,000 0,2050 0, CROMODAL EY.DRO.SOL 4% Φ BT X 20 (plastic single ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ dose container) ΣΥΝΤΑΓΗZWITTER PHARMACEUTICALS 5 TEΕΠΕ, GREECE 4,10 4,000 1,0250 0, CROMO-POS EY.DRO.SOL 2% Φ FL x 10 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 0,5 ML 2,34 20,000 0,1170 0, KAOSYL EY.DRO.SOL 4% Φ FLX10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,5 ML 4,10 20,000 0,2050 0, LOMUDAL EY.DRO.SOL 2% Φ FLx10 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗSANOFI-AVENTIS AEBE 0,5 ML 2,92 20,000 0,1460 0, ZINELI EY.DRO.SOL 2% Φ FLX10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRAFARM A.E.B.E. 0,5 ML 2,34 20,000 0,1170 0,1460 S01GX04 NEDOCROMIL SODIUM TILADE EY.DRO.SOL 2% Φ FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗSANOFI-AVENTIS AEBE 0,5 ML 4,77 10,000 0,4770 0,1460 S01GX06 EMEDASTINE DIFUMARATE EMADINE EY.DRO.SOL 0,05% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALCON LABORATORIES LTD, 0,5 ML U.K 9,02 10,000 0,9020 0,1460 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων Σελίδα 7 14/11/2012

8 S01GX08 KETOTIFEN FUMARATE CLEROPTIC EY.DRO.SOL 0,025% W/V Φ FLx5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,5 ML 5,54 10,000 0,5540 0, DOVIDIN EY.DRO.SOL 0,025% (W/V) Φ FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,5 ML 5,54 10,000 0,5540 0, MENI-DROPS EY.DRO.SOL 0,025% W/V Φ BTx1 FL x 5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 0,5 ML 5,54 10,000 0,5540 0, NOXTOR EY.DRO.SOL 0.025% Φ FL X5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRAFARM A.E.B.E. 0,5 ML 5,54 10,000 0,5540 0, ORPIDIX EY.DRO.SOL 0,025% W/V Φ BTx 1 FL x 5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 0,5 MLPROEL ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 5,54 10,000 Γ. ΚΟΡΩ 0,5540 0, URPEM EY.DR.S.SD 0,1mg/0,4ML Φ BTX30X0,4ML SINGLE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ DOSE ΣΥΝΤΑΓΗZWITTER PHARMACEUTICALS 2 ΤΕΕΠΕ, GREECE 8,65 15,000 0,5767 0, URPEM EY.DR.S.SD 0,1mg/0,4ML Φ BTX20X0,4ML SINGLE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ DOSE ΣΥΝΤΑΓΗZWITTER PHARMACEUTICALS 2 ΤΕΕΠΕ, GREECE 8,82 10,000 0,8820 0, ZADITEN EY.DRO.SOL 0,25MG/ML Φ FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗLABORATOIRES THEA, FRANCE 0,5 ML 6,92 10,000 0,6920 0, ZADITEN EY.DRO.SOL 0,25MG/1 ML(SDU) Φ BTx20(SDU x 0,4 ML) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗLABORATOIRES THEA, FRANCE 2 ΤΕ 9,30 10,000 0,9300 0, ZETHRINAL EY.DRO.SOL 0,00025 Φ BTx1 VIALx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗCHEMICA PHARMACEUTICALS 0,5 MLΠΑΡΑΓΩΓΗ 5,54 & ΕΜΠΟΡΙΑ 10,000 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 0,5540 0,1460 & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟ K-DROPS EY.DRO.SOL 0,00025 Φ BTX1VIALX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡ. 0,5 ΕΙΔΩΝ ML Α.Ε. 5,54 10,000 0,5540 0,1460 S01GX09 OLOPATADINE HYDROCHLORIDE OPATANOL EY.DRO.SOL 1MG/ML Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALCON LABORATORIES LTD, 0,5 ML U.K 6,40 10,000 0,6400 0,1460 S01GX10 EPINASTINE HYDROCHLORIDE RELESTAT EY.DRO.SOL 0,5MG/ML Φ FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALLERGAN PHARMACEUTICALS 0,5 ML IRELAND7,52 10,000 0,7520 0,1460 S01H -Tοπικά αναισθητικά S01HA -Tοπικά αναισθητικά S01HA03 TETRACAINE HYDROCHLORIDE TETRACAINE HYDROCHLORIDE/COOPER EY.DRO.SOL 0,50% Φ FLx10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,5 ML 3,08 20,000 0,1540 0,0477 S01HA04 PROXYMETACAINE HYDROCHLORIDE ALCAINE EY.DRO.SOL 0.5% Φ BTX 1 BOTTLE X15 ΜΕ MLΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,5 ML ΑΕΒΕ 1,43 30,000 0,0477 0,0477 S01L -Φάρμακα οφθαλμικών αγγειακών παθήσεων S01LA -Φάρμακα κατά της νεοαγγειακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας S01LA G1 -Φάρμακα κατά της νεοαγγειακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας / Πεγκαπτανίμπη Ενδοφθάλμια χορήγηση (ένεση ή έγχυση) S01LA03 PEGAPTANIB SODIUM MACUGEN INJ.SOL 0,3mg/90μLPF. SYRΦ BT x 1 PF.SYR. Προτοποθετημένο ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ έμβολο,χωρίς ΙΑΤΡΙΚΗ PFIZER ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ βελόνα L.T.D. ENGLANDΓΙΑ 1ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΕ 567,95ΧΡΗΣΗ 1, , ,9500 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων Σελίδα 8 14/11/2012

9 S01LA G2 -Φάρμακα κατά της νεοαγγειακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας / Ρανιμπιζουμάμπη Ενδοφθάλμια χορήγηση (ένεση ή έγχυση) S01LA04 RANIBIZUMAB LUCENTIS INJ.SOL 10MG/ML Ν BT x 1 VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ NOVARTIS ΣΥΝΤΑΓΗ: EUROPHARM ΜΟΝΟ ΓΙΑ LIMITED, 1ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΕ UNITED 892,78 KINGDOM ΧΡΗΣΗ 1,000ΑΠΟ 892,7800 ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 892,7800 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑ Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) S01LA01 VERTEPORFIN VISUDYNE PD.SOL.INF 15MG/VIAL Φ BTX1VIAL(ΓΥΑΛΙΝΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΔΙΑΦΑΝΟ) ΙΑΤΡΙΚΗ NOVARTIS ΣΥΝΤΑΓΗ EUROPHARM ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ LIMITED, ΙΑΤΡΟ 1 ΤΕ ΚΑΙ UNITED ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 1036,39 KINGDOM 1, ,3900 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1.036,3900 ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ S01X Άλλα οφθαλμικά S01XA -Άλλα οφθαλμικά Περιορισμός: Αποζημιώνονται μόνο για την ένδειξη "Σύνδρομο SJÖGREN" Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) S01XA12 DEXPANTHENOL CORNEREGEL EYE.GEL 5% W/W Φ BTX1(TUBX10G) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJOGREN KITE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 0,5 G 3,04 20,000 0,1520 0,1520 S01XA20 CARBOMER VISCOTER EYE.GEL 0,20% Φ TUBx10G(ΠΛΑΣΤ.ΣΩΛΗΝ) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ LABORATOIRES ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ THEA, FRANCE 0,5 SJOGREN G 6,09 20,000 0,3045 0,1520 S01XA20 CARBOMER 974P SICCAFLUID EYE.GEL 0,25% Φ BTx1BOTTLEx10GΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ LABORATOIRES ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ THEA, FRANCE 0,5 SJOGREN G 3,15 20,000 0,1575 0,1520 S01XA20 POLYVIDONE OCULOTECT EY.SOL.SD 20MG/0,4ML Φ BTX20ΠΕΡΙΕΚΤΕΣΧ0,4ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ LABORATOIRES ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ THEA, FRANCE SJOGREN 4 TE 4,37 5,000 0,8740 0,0929 S01XA20 POLYVIDONE Κ PROTAGENT EY.DRO.SOL 2,00% Φ FLx10 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΕΞ ΜΟΝΟ ΓΙΑ Α.Ε. ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 0,5 SJOGREN ML 3,29 20,000 0,1645 0, PROTAGENT EY.DR.S.SD 2,00% Φ BTX20SDCX0.4MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΕΞ ΜΟΝΟ ΓΙΑ Α.Ε. ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJOGREN 4 TE 9,36 5,000 1,8720 0,0929 S01XA20 POLYVINYL ALCOHOL,POLYVIDONE ONUFRID EY.DRO.SOL 1.4%+0.6% Φ BTX1FL X12ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ RAFARM ΜΟΝΟ ΓΙΑ A.E.B.E. ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 0,5 SJOGREN ML 2,23 24,000 0,0929 0,0929 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων Σελίδα 9 14/11/2012

10 S02 -ΩΤΙΚΑ S02A -Φάρμακα κατά των ωτικών λοιμώξεων S02AA -Φάρμακα κατά των ωτικών λοιμώξεων Ωτική χορήγηση (υγρές μορφές) S02AA15 CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE DROLL EA.SOL 1MG/0,5ML Φ BTx20(S.D.x0,5ML)ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ GALENICA ΑΕ ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ (ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ 2 TE ΜΕ 10,97 ΕΚΕΙΝΗ 10,000 ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ 1,0970 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 1,0970 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚ Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων Σελίδα 10 14/11/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 189382701 σε συνδυασμό με συστήματα χορήγησης ινσουλίνης τύπου πένας φέροντα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 189382701 σε συνδυασμό με συστήματα χορήγησης ινσουλίνης τύπου πένας φέροντα ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α.Κ. 195440101 ASACOL GR.TAB 400MG/TAB BTx30 ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 195440401 ASACOL GR.TAB 800MG/TAB BTx60 (BLIST6x10) ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 196180201 SALOFALK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. HUMULIN(REGULAR)CARTRIDGE INJ.SOL 100 IU/ML BTx5CARTRx3ML για χρηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. HUMULIN(REGULAR)CARTRIDGE INJ.SOL 100 IU/ML BTx5CARTRx3ML για χρηση ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α.Κ. 195440101 ASACOL GR.TAB 400MG/TAB BTx30 ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 195440401 ASACOL GR.TAB 800MG/TAB BTx60 (BLIST6x10) ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 196180201 SALOFALK

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ D - ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ D - ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D - ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D - ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D01 -ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ D01A -Αντιµυκητιασικά για Τοπική Χρήση D01AC -Παράγωγα ιµιδαζολίου και τριαζολίου D01AC03 ECONAZOLE NITRATE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D01 -ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ D01A -Αντιμυκητιασικά για Τοπική Χρήση D01AC -Παράγωγα ιμιδαζολίου και τριαζολίου D01AC02 MICONAZOLE NITRATE 0919303 01 DAKTARIN CREAM

Διαβάστε περισσότερα

D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣ D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D01 -ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ D01A -Αντιμυκητιασικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010»

Θέμα: «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010» Αρ. Πρωτ.: οικ. 34730 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 - Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Τηλ.: 210-8110674 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010»

Θέμα: «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010» Αρ. Πρωτ.: 19896 Αθήνα, 07 Ιουνίου 2013 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Τηλ.:210-8110674 Fax: 210-8110694

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τιμών φαρμάκων 20/10/2012 Ισχύει για τα φαρμακεία από 1/11/2012

Δελτίο τιμών φαρμάκων 20/10/2012 Ισχύει για τα φαρμακεία από 1/11/2012 χονδρική ΜΗΣΥΦΑ 233770301 BENEFIX 1000IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL 0.68 0.59 0.60 0.75 Νοσοκομεία,ΕΟΠΥΥ,Φαρμακεία 670.78 99.89 233770201 BENEFIX 500IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Σχετικά με τους περιορισμούς στη συνταγογράφηση σκευασμάτων του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων».

Θέμα: «Σχετικά με τους περιορισμούς στη συνταγογράφηση σκευασμάτων του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων». Αθήνα, 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 14743 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα Φαρμακευτικής Πολιτικής Ταχ. Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12, 151 23, Μαρούσι fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ R -ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ R -ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ R01A -Αποσυμφορητικά του Ρινικού Βλεννογόνου και άλλα Σκευάσματα για Τοπική Χορήγηση R01AB Συμπαθητικομιμητικά,

Διαβάστε περισσότερα

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ R -ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ R01 -ΡΙΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ R01A -Αποσυμφορητικά του Ρινικού Βλεννογόνου και άλλα Σκευάσματα για Τοπική Χορήγηση R01AB Συμπαθητικομιμητικά, συνδυασμοί εξαιρουμένων των συνδυασμών με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J01A -Τετρακυκλίνες J01AA -Τετρακυκλίνες J01AA G1 -Τετρακυκλίνες / Δοξυκυκλίνη J01AA02 DOXYCYCLINE HYCLATE

Διαβάστε περισσότερα

0008403 01 BUSCOPAN INJ.SOL 20MG/1ML AMP 0.80 BTx6AMPx1ML 0.70 1.13 0009201 01 COLIK (2.5+1)MG/ML OR.SO.D FLX30ML 0.65 0.57 0.92

0008403 01 BUSCOPAN INJ.SOL 20MG/1ML AMP 0.80 BTx6AMPx1ML 0.70 1.13 0009201 01 COLIK (2.5+1)MG/ML OR.SO.D FLX30ML 0.65 0.57 0.92 Ονομασία περιεκτικ ότητα συσκευασ Φαρμ/κή Νέα Κωδικός Συσκ. ία μορφή Χονδρική Νοσ/κή χονδρική Λιανική ΜΗΣΥΦΑ 0000902 01 ANTIVOM 8MG/TAB BTx50(σε 2.58 BLISTERS) 2.24 3.64 0000903 02 ANTIVOM 8MG/ML OR.SO.D

Διαβάστε περισσότερα

ATC_CODE EOF_CODE COMMERCIAL_NAME_AND_ALL B05AA01 094380101 HUMAN ALBUMIN/BEHRING SOL.INF 200G/L BTx1FLx100ML 094380104 HUMAN ALBUMIN/BEHRING SOL.

ATC_CODE EOF_CODE COMMERCIAL_NAME_AND_ALL B05AA01 094380101 HUMAN ALBUMIN/BEHRING SOL.INF 200G/L BTx1FLx100ML 094380104 HUMAN ALBUMIN/BEHRING SOL. ATC_CODE EOF_CODE COMMERCIAL_NAME_AND_ALL B05AA01 094380101 HUMAN ALBUMIN/BEHRING SOL.INF 200G/L BTx1FLx100ML 094380104 HUMAN ALBUMIN/BEHRING SOL.INF 200G/L BT x1flx50ml 226780101 HUMAN ALBUMIN/GRIFOLS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G01 -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ G01A -Αντιλοιμώδη και Αντισηπτικά, εκτός Συνδυασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G01 -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ G01A -Αντιλοιµώδη και Αντισηπτικά, εκτός Συνδυασµών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A -Φάρμακα στόματος A01AA -Φάρμακα για την

Διαβάστε περισσότερα

5,71 2707802 02 ABESYL 10MG/CAP BTx 30(BLIST 3 x 10) MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ 6,64 ΠΡ

5,71 2707802 02 ABESYL 10MG/CAP BTx 30(BLIST 3 x 10) MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ 6,64 ΠΡ 1567501 01 2- DROP 12.5%+3.11% FLX10ML ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 0,62 1,02 N 2409001 01 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX GALENICA ΑΕ 0,50 0,82 2409002 01 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ GALENICA

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τιμών φαρμάκων 22_10_2012 ΙΣΧΥΕΙ για τα φαρμακεία από 1/11/2012

Δελτίο τιμών φαρμάκων 22_10_2012 ΙΣΧΥΕΙ για τα φαρμακεία από 1/11/2012 156750101 2 DROP 12.5%+3.11% FLX10ML CUT.SOL 0.71 0.62 1.02 N 1.05 2.86 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX LY.PD.INJ 0.58 0.50 0.82 0.82 0.00 240900201 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ LY.PD.INJ

Διαβάστε περισσότερα

1.676 ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΛΣΙΟY

1.676 ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΛΣΙΟY ACCORDIA FC TAB (500+125) mg/tab BTX16 TAB (B 2803030701101 2,37 3,34 3,29 ACCORDIA FC TAB (875+125) mg/tab BTX12 TAB (B 2803030702078 4,35 6,13 6,04 ACIFOLIC TABS 5MG/TAB, BTX28 2802947901017 2,56 3,61

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΑΘΗΝΑ, 21 /3 / 2011 Αρ. Πρωτ.:ΔΥΓ3α/οικ.32294

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J01A -Τετρακυκλίνες J01AA -Τετρακυκλίνες J01AA G1 -Τετρακυκλίνες / Δοξυκυκλίνη J01AA02 DOXYCYCLINE HYCLATE

Διαβάστε περισσότερα

A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρµακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης

A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρµακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ Ο ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩ ΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2141 26 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΥΓ3/οικ.104893 Εγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του

Διαβάστε περισσότερα

2535804 04 FORCID SOLUTAB (500+125) 3.90 MG/TAB BTx 3.39 20 (BLIST 4 x 5) 5.50

2535804 04 FORCID SOLUTAB (500+125) 3.90 MG/TAB BTx 3.39 20 (BLIST 4 x 5) 5.50 2529802 02 STATINUM-MEDICHROM F.C.TAB 40MG/TAB 16.72 BTX30 14.55 (BLIST 3X10) 23.58 2530001 01 VERISTIN 20MG/TAB F.C.TAB BTx10(1BLISTx10) 3.92 3.41 5.53 2530001 02 VERISTIN 20MG/TAB F.C.TAB BTx30 10.90

Διαβάστε περισσότερα

ENGERIX (ΕΜΒΟΛΙΟ) INJ.SUSP 10MCG/0,5ML(1 DOSE) BTx1PF.SYR.x0,5ML (1 DOSE+ 1βελόνα+Back stop syringe) 2801963201057

ENGERIX (ΕΜΒΟΛΙΟ) INJ.SUSP 10MCG/0,5ML(1 DOSE) BTx1PF.SYR.x0,5ML (1 DOSE+ 1βελόνα+Back stop syringe) 2801963201057 BARCODE DRNAME (gredis) ABILIFY OR.DISP.TA 15 MG/TAB BT x 28 (BLIST ALU/ALU 2802657007023 διάτρητα/dose) ABILIFY ORAL.SOL 1 MG/ML 1 φιάλη (PET)x150ML+ 1 κύπελλο +1 2802657009058 βαθμονομημένο σταγονόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Europharmacy Hellas Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Euromedica Windows

Europharmacy Hellas Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Euromedica Windows Νέα 2 DROP 12.5%+3.11% FLX10ML 0.71 0 N 1.00 1.02 1.96% 8 Y LY.PD.INJ 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX 0.58 N 0.82 0.82 0.00% 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ 0.58 N 0.82 0.82 0.00% ABANIFAN F.C.TAB

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τιμών φαρμάκων 20/10/2012 Ισχύει για τα φαρμακεία από 1/11/2012

Δελτίο τιμών φαρμάκων 20/10/2012 Ισχύει για τα φαρμακεία από 1/11/2012 χονδρική ΜΗΣΥΦΑ 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX LY.PD.INJ 0.58 0.50 0.82 0.82 0.00 240900201 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ LY.PD.INJ 0.58 0.50 0.82 0.82 0.00 231680101 ABANIFAN (450+50)MG/TAB

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΑΘΗΝΑ, 29 / 2 / 2012 Αρ. Πρωτ.:ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Υ.153/29.02.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A ΠΕΠΤΙΚΗ Ο ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A Φάρµακα στόµατος A01AA Φάρµακα για την πρόληψη της τερηδόνας A01AA01 SODIUM FLUORIDE 2469602 01 DURAPHAT 5000 TOOTHPASTE 1,10% (W/W) BTx1TUBEx51G

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αρ.80 / 2014

Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αρ.80 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αρ.80 / 2014 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : «Φαρμάκων και ειδών για το κυνοκομείο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX LY.PD.INJ 2802409001019 0,58 0,58 0% 0,81 0,81 0% 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ LY.PD.INJ 2802409002016 0,58 0,58 0% 0,81 0,81 0% ABANIFAN (450+50)MG/TAB BTx30 (BLIST

Διαβάστε περισσότερα

ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΗΔ ΚΗΘ ΤΙΜΗ

ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΗΔ ΚΗΘ ΤΙΜΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) ως Παράγων Λήψης Διοικητικών Αποφάσεων. Μελέτη Περίπτωσης: Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Εισηγητές:

Ο Ρόλος των Συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) ως Παράγων Λήψης Διοικητικών Αποφάσεων. Μελέτη Περίπτωσης: Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Εισηγητές: Ο Ρόλος των Συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ) ως Παράγων Λήψης Διοικητικών Αποφάσεων. Μελέτη Περίπτωσης: Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Εισηγητές: Δαβαρίας Αλέξανδρος Σύμβουλος Λογιστικής ΔΜΥ, Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A -Φάρμακα στόματος A01AA -Φάρμακα για την

Διαβάστε περισσότερα

10630 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10630 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2010. Ευθύνη όλων η έξοδος από την κρίση! ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.: ο πλήρης κατάλογος. Άρθρο 32 του Ν. 3846/2010: όλες οι διατάξεις

Ιούλιος 2010. Ευθύνη όλων η έξοδος από την κρίση! ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.: ο πλήρης κατάλογος. Άρθρο 32 του Ν. 3846/2010: όλες οι διατάξεις Ιούλιος 2010 Ευθύνη όλων η έξοδος από την κρίση! ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.: ο πλήρης κατάλογος Άρθρο 32 του Ν. 3846/2010: όλες οι διατάξεις Κινητοποιήσεις Φ.Σ.Α. για τις καθυστερήσεις στις οφειλές του ΟΠΑΔ & αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των H2-υποδοχέων A02BA01 CIMETIDINE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G01A -Αντιλοιμώδη και Αντισηπτικά, εκτός Συνδυασμών με Κορτικοστεροειδή G01AA -Αντιβιοτικά Κολπική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) G01AA10 CLINDAMYCIN PHOSPHATE 2538501 01 CLIMYCEN VAG.CR 2% Φ TUBX40G+7APPLΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ5/οικ. 32194 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES

Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES 003810106 Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES MANNITOL/FRESENIUS SOL.INF 20% 10 BOTTLES (PE) x 500ML ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΜΕΓΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των H2-υποδοχέων A02BA02 RANITIDINE

Διαβάστε περισσότερα

HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02 POSTV 13,02 13,66 18,91 ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ POSTV 9,41 9,87 13,66

HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02 POSTV 13,02 13,66 18,91 ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ POSTV 9,41 9,87 13,66 242050302 290070102 290070104 306810202 306810301 298410101 298410201 300810106 300810206 300810307 247810204 284190201 282180211 282180111 291250101 283700101 283700201 256840202 ABROBION SYR 30MG/5ML

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ- ΓΕΝΟΣΗΜΑ.xlsx 1 / 26

ΝΕΑ- ΓΕΝΟΣΗΜΑ.xlsx 1 / 26 242050302 290070102 290070104 306810202 306810301 298410101 298410201 300810106 300810206 300810307 247810204 284190201 282180211 282180111 291250101 283700101 283700201 256840202 263910102 263910202 302070101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LATANOGAN 0.005% w/v Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 100 ml οφθαλμικές σταγόνες διάλυμα περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ V -Διάφορα άλλα φάρμακα V01 -ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ V01A -Αλλεργιογόνα V01AA -Εκχυλίσματα αλλεργιογόνων Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) V01AA02 GRASS POLLEN EXTRACT (PHLEUM PRATENSE) 2720201 01 GRAZAX

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 29 / Mάιος 2012. Δραστηριότητες Φ.Σ. Θεσσαλονίκης.

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 29 / Mάιος 2012. Δραστηριότητες Φ.Σ. Θεσσαλονίκης. ΤΕΥΧΟΣ 29 / Mάιος 2012 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Δραστηριότητες Φ.Σ. Θεσσαλονίκης Διά βίου εκπαίδευση: «Η καθημερινή στοματική υγιεινή και ο ρόλος του φαρμακοποιού»

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ. Κάθε ml διαλύματος περιέχει Sodium Diclofenac 1mg + Tobramycin 3mg

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ. Κάθε ml διαλύματος περιέχει Sodium Diclofenac 1mg + Tobramycin 3mg TOBRAFEN Diclofenac Sodium 0.1% + Tobramycin 0.3% 1. ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TOBRAFEN Οφθαλμικές Σταγόνες, Διάλυμα 0,1%+0,3% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Κάθε ml διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 22405 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α' του ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 572 7 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.. 21261 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 20 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 43066 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N01 -AΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ N01A -Γενικά αναισθητικά N01AB -Aλογονωµένοι υδρογονάθρακες Από του στόµατος χορήγηση (υγρές ή ηµιστερεές µορφές για εισπνοές) N01AB07 DESFLURANE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2441 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της τιμής των καταχωρουμένων στον τύπο υπηρεσιακών δημοσιευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ M -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ M -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ M -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ M -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ M01 -ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ M01A -Μη Στεροειδή Αντιφλεγµονώδη και Αντιρευµατικά M01AB

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ A04 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ A04A -Φάρµακα αντιεµετικά και κατά της ναυτίας A04AA -Aνταγωνιστές της σεροτονίνης (5HT3) A04AA01 ONDANSETRON HYDROCHLORIDE 2679501 02 OTREDIL INJ.SOL 4MG/2ML

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ B -AΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ B01 -AΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ B01A -Aντιθρομβωτικοί παράγοντες B01AA -Aνταγωνιστές της βιταμίνης K Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) B01AA07 ACENOCOUMAROL 0303101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2336 29 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 74288 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣ, 16/07/2015 Αριθ.Πρωτ.:2617/2015

ΚΩΣ, 16/07/2015 Αριθ.Πρωτ.:2617/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ ΚΩΣ, 16/07/015 Αριθ.Πρωτ.:617/015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2737 10 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τριετής απαγόρευση κυνηγίου (από 24 10 2012 έως 24 10 2015) στην ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ-ΟΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ-ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ KOIΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :10/201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 / 195 THERAPY ABEE>> MEDOCHEMIE HEΚΚAS AE Α Α.& PACLITAXEL FORMULATED AS ALBUMIN BOUND MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG,

1 / 195 THERAPY ABEE>> MEDOCHEMIE HEΚΚAS AE Α Α.& PACLITAXEL FORMULATED AS ALBUMIN BOUND MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG, ο η Δ ου Η ΣΥ Φ 08 GAΚEΠICA 466 2409002 01 2802409002016 2489003 01 2802489003019 8 Y LYPDIJ 500 IUVIAL BTX10BTX1VIAL BTX10BTX1VIALX20ML SOLV ACΠOTREΠ SOFTCAPS MGCAP BT σ ERS B02BD02 HUMA PLASMA COAGULATIO

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ AFLUON 0,1% (w/v) ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα Αζελαστίνη υδροχλωρική/azelastine hydrochloride Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

-ΠΔΠΣΙΚΗ ΟΓΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ

-ΠΔΠΣΙΚΗ ΟΓΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΟΤΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ ΑΠΌ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Α A02 A02B -ΠΔΠΣΙΚΗ ΟΓΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ A02BA -AΝΣΗΟΞΗΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ -Φάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηνπ πεπηηθνύ έιθνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑ.Ο.Κ.Α.Σ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑ.Ο.Κ.Α.Σ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού Νοµικού Προσώπου ήµου Σητείας ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ιδ. Πόροι ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΑΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ATC ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ. 8(3)β - Γνωστή δραστική.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΑΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ATC ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ. 8(3)β - Γνωστή δραστική. 1 185411901 APOTEL EFF.GRAN 1000MG/SACHET BTx20 SACHETS PARACETAMOL N02BE01 8(3)β - Γνωστή δραστική UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ τιμολογημένα 3.40 AUBAGIO F.C.TAB SANOFI-AVENTIS

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση. Fotemustine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

XΟΝ Ρ. NΟΣΟΚ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α/Α ΣΗΜΑ ΚΩ.ΕΟΦ Λ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

XΟΝ Ρ. NΟΣΟΚ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α/Α ΣΗΜΑ ΚΩ.ΕΟΦ Λ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 1 41013 156750101 2DROP SOL EXT.US. (12,5%+3,11%) FL 10ML 340 SSL ΕΛΛΑΣ ΑΕ S 0,73 0,64 1,06 2 53904 240900101 8Y LY PD.INJ. 10 VIALS 250 IU+10 SOLV 10ML ΤΙΜΗ /IU 350 GALENICA AE E 0,60 0,52 0,87 3 53905

Διαβάστε περισσότερα

Το Celestoderm-V with Garamycin κρέμα αντενδείκνυται σε αρρώστους με ιστορικό αντιδράσεων υπερευαισθησίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του.

Το Celestoderm-V with Garamycin κρέμα αντενδείκνυται σε αρρώστους με ιστορικό αντιδράσεων υπερευαισθησίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Celestoderm-V with Garamycin κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε γραμμάριο Celestoderm-V with Garamycin κρέμας περιέχει βαλεριανική βηταμεθαζόνη, ισοδύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B. Ενέσιμο διάλυμα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B. Ενέσιμο διάλυμα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B Ενέσιμο διάλυμα 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B, ενέσιμο διάλυμα (10+4+4+40+6)mg/2ml AMP 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ανά 2ml: Thiamine

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικηή Αναάλυση ALCON Laboratories Hellas S.A

Χρηματοοικονομικηή Αναάλυση ALCON Laboratories Hellas S.A ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρηματοοικονομικηή Αναάλυση ALCON Laboratories Hellas S.A ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Α.Μ. 13585 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΘΗΝΑ 2014 Στην οικογένεια μου και σε όλους αυτούς που με στηρίζουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, βιολογικών προϊόντων και φαρμακευτικών

ΘΕΜΑ : Αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, βιολογικών προϊόντων και φαρμακευτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 6/2/2013 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός Αριθμ.Πρωτ.: 10072 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελ. Προϊόντων Τμήμα Γραμματείας & Διοικητικού Ελέγχου Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lucentis 10 mg/ml ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει 10 mg ranibizumab*. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ 2008 Δευτέρα 2 Ιουνίου 2008 ΑΡΙΘΜ. ΦΑΚΕΛΩΝ 3M ESPE AG GERMANY 2 7 SEVENS LTD 1 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ.ΑΘΗΝ.ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 18 ALET PHARMACEUTICALS ABEE 4 ALICE LOREN CO LTD,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ- ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ.xlsx Φύλλο1 1 / 5

ΝΕΑ- ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ.xlsx Φύλλο1 1 / 5 APOTEL EFF.GRAN 1000MG/SACHET 185411901 BTx20 SACHETS PARACETAMOL N02BE01 AUBAGIO F.C.TAB 306030102 14MG/TAB BTx28 TERIFLUNOMIDE L04AA31 CAPRELSA F.C.TAB 100MG/TAB BTx30 σε 302190101 BLISTERS VANDETANIB

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. Onsior 20 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για γάτες και σκύλους.

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. Onsior 20 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για γάτες και σκύλους. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Onsior 20 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για γάτες και σκύλους 1. ΟΝΟΜ Α ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ προϋπολογισμού Οικ. Έτους 201 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ για τους αντίστοιχους κωδικούς: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VITALIPID ( ADULT ) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1ml VITALIPID ADULT περιέχει: Δραστικά συστατικά Retinopalmitate

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015 για τους αντίστοιχους κωδικούς: ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α) Κ.Α. 15.6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8121

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8121 J05AB09 28300010 1 FAMCILET F.C.TAB 125MG/TAB BTx10(BLISTE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ALET PHARMACEU 0,000 G 1,67 4,868 8,13 8,52 8,13 J05AB09 29631010 1 FAMCIVAR

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 09/03/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 09/03/2015 Τιμή 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF N 0.660000 0.71 1.02 ανατιμολόγηση. 0.660000 0.71 1.02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ HELLAS HEALTH IV

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ HELLAS HEALTH IV ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ HELLAS HEALTH IV 1 Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Οκτώβριος 2011 Τύπος μελέτης: Ποσοτική έρευνα με προσωπικές συνεντεύξεις σε νοικοκυριά με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΧΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Λίστα Τιµολ. Κατ. Τιµολόγησης EX-FACTORY ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

ΚΑΤΟΧΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Λίστα Τιµολ. Κατ. Τιµολόγησης EX-FACTORY ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ APOTEL EFF.GRAN 1000MG/SACHET BTx20 185411901 SACHETS PARACETAMOL N02BE01 8(3)β - Γνωστή δραστική UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ MHSYFA Περιεκτικότητες- Συσκευασίες (OFF-PATENT πριν

Διαβάστε περισσότερα

Η έναρξη της ανοσίας είναι δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού.

Η έναρξη της ανοσίας είναι δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού. ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Covexin 10, ενέσιμο εναιώρημα σε πρόβατα και βοοειδή 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ Οι οφθαλμοί αποτελούν τον καθρέφτη της σωματικής και ψυχικής υγείας του ανθρώπου γεγονός που τους

Διαβάστε περισσότερα

PANADOL ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

PANADOL ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ PANADOL ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία: Panadol Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 500mg/TAB, δισκία αναβράζοντα 500mg/E.F. TAB, πόσιμο διάλυμα 160mg/5ml,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OPATANOL 1 mg/ml οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml διαλύματος περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09ΟΞ7Μ-712. Αθήνα, 28 Απριλίου 2014. Αρ. Πρωτ.: οικ.15532

ΑΔΑ: ΒΙ09ΟΞ7Μ-712. Αθήνα, 28 Απριλίου 2014. Αρ. Πρωτ.: οικ.15532 Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ.15532 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού& Ανάπτυξης Υπηρεσιών υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Πληροφορίες: Χ.Κανή Τηλ.:210 8110655 Fax:210 8110694 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Garamat 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ: Κάθε ml στείρου ωτικού-οφθαλμικού διαλύματος Garamat περιέχει θειική γενταμικίνη

Διαβάστε περισσότερα

106 / 2014, για τη προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού όπως παρακάτω:

106 / 2014, για τη προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού όπως παρακάτω: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2 /106 / 18615 Σ. 5446 Θεσσαλονίκη, 14 Νοε 2014 Συν: Ένα (1) ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις Ανακοινώσεις ( Ανοικτές ιαπραγµατεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Νόμος 3601 Ελευθ. Βενιζέλου 7 Τηλ. 04210-20270 38333 ΒΟΛΟΣ Βόλος 20 Ιουνίου 2011 Α.Π. 5947/Φ 5.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 80/2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 80/2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Κ.Α 15.6699.0019 ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 80/2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TEMSERIN

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TEMSERIN ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TEMSERIN 1. EMΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Οφθαλμικές σταγόνες,διάλυμα TEMSERIN 0,25%. Oφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα TEMSERIN 0,5%. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα Scheriproct

Διαβάστε περισσότερα

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K.

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K. ex Factory Χονδρική Λιανική Κ.Α.Κ 1567501 01 2801567501010 2 DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF SALICYLIC ACID CAMPHOR N 0,66 0,71 1,02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE ASTRAZENECA AB, SOEDERTAELJE,

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE ASTRAZENECA AB, SOEDERTAELJE, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ 185411901 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ATC ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ APOTEL EFF.GRAN 1000MG/SACHET BTx20 SACHETS PARACETAMOL N02BE01 8(3)β - Γνωστή δραστική ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Μελετ. 76/2015 Αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης: 56088/2015 Προμήθεια: Προμήθεια φαρμάκων για αδέσποτα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Vimpat 10 mg/ml διάλυμα προς έγχυση Λακοσαμίδη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Afluon nasal spray SPC 13 EMA (GR120306) 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AFLUON 0,1% w/v ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ROIPLON (Etofenamate)

ROIPLON (Etofenamate) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ROIPLON (Etofenamate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ROIPLON 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 5% ή 10% Etofenamate. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα