ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ S -ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ S -ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ S -ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ S01A -Φάρμακα κατά των οφθαλμικών λοιμώξεων S01AA -Aντιβιοτικά Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) S01AA01 CHLORAMPHENICOL URSA-FENOL EYE.OINT 1% Φ TUB X5G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 0,5 G 3,32 10,000 0,3320 0,2371 S01AA12 TOBRAMYCIN THILO-MICINE EYE.OINT 0,3% (W/W) Φ TUBx3,5 G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 0,5 G 1,66 7,000 0,2371 0, TOBREX EYE.OINT 0,30% Φ TUBx3,5G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,5 G ΑΕΒΕ 2,08 7,000 0,2971 0,2371 S01AA11 GENTAMYCIN SULFATE GARAMYCIN EY.DRO.SOL 0,30% Φ FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗMERCK SHARP & DOHME 0,5 Α.Φ.Β.Ε.Ε. ML Δ.Τ. 1,08 MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε. 10,000 0,1080 0, GENTAMICIN/COOPER EY.DRO.SOL 0.3% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,5 ML 0,99 10,000 0,0990 0,1080 S01AA12 TOBRAMYCIN EYEBREX EY.DRO.SOL 0,3% W/V Φ FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALLERGAN PHARMACEUTICALS 0,5 ML IRELAND2,00 10,000 0,2000 0, EYETOBRIN EY.DRO.SOL 0.3% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,5 ML 2,34 10,000 0,2340 0, IKOBEL EY.DRO.SOL 0.3% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRAFARM A.E.B.E. 0,5 ML 2,34 10,000 0,2340 0, THILO-MICINE EY.DRO.SOL 0,30% Φ FL x 5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 0,5 ML 2,00 10,000 0,2000 0, TOBREX EY.DRO.SOL 0,30% Φ BTx1 FLx5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,5 ML ΑΕΒΕ 2,51 10,000 0,2510 0, TOBREX 2X EY.DRO.SOL 0,3% (3MG/ML) Φ BTx1 FLx5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,5 ML ΑΕΒΕ 4,43 10,000 0,4430 0,1080 S01AA13 FUSIDIC ACID FUCIDIN EY.DRO.SUS 1% Φ TUBX5G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗLEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS 0,5 G HELLAS 3,30 LTD 10,000 0,3300 0, FUCIDIN EY.DRO.SUS 1% W/W (1 Δόση) Φ BTX12PLAST.UN.X0.2G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗLEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS 2 TE HELLAS 5,58 LTD6,000 0,9300 0,1080 S01AA19 AMPICILLIN SODIUM COPERCILEX LY.P.EY.DR 1.5% Φ FLX75MG+FLX5ML ΜΕ SOLV ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,5 ML 1,20 10,000 0,1200 0,1080 S01AA20 CHLORAMPHENICOL SODIUM SUCCINATE,SULFACETAMIDE SODIUM SULFANICOLE LY.P.EY.DR 0.5%+10% Φ BTX1BOTTLEX10ML+1BOTTLEx10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ SOLV+πλαστικό Α.Ε. σταγονομετρικό 0,5 ML ρύγχος 2,86 20,000 0,1430 0,1080 S01AA25 AZIDAMFENICOL THILOCOF EY.DRO.SOL 1% (W/V) Φ FLx7,5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 0,5 ML 5,89 15,000 0,3927 0,1080 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων Σελίδα 1 14/11/2012

2 S01AD -Aντι-ιικά Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) S01AD03 ACICLOVIR ZOVIRAX EYE.OINT 3% Φ TUBX4.5G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗGLAXOSMITHKLINE AEBE0,5 G 6,36 9,000 0,7067 0,7067 S01AD09 GANCICLOVIR VIRGAN EYE.GEL 0.15% Φ BTxTUBx5G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗLABORATOIRES THEA, FRANCE 0,5 G 8,74 10,000 0,8740 0,7067 S01AD02 TRIFLURIDINE THILOL EY.DRO.SOL 1% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 0,5 ML 11,48 10,000 1,1480 1,1480 S01AX -Άλλα οφθαλμολογικά κατά των λοιμώξεων S01AX11 OFLOXACIN EXOCIN EY.DRO.SOL 0,30% Φ FLX5ML ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ALLERGAN PHARMACEUTICALS ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ (ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ 0,5 ML IRELAND ΜΕ 3,23 ΕΚΕΙΝΗ 10,000 ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ 0,3230 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 0,3230 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚ S01AX12 NORFLOXACIN SETANOL EY.DRO.SOL 0.3% Φ FLX5ML ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ VILCO A.E. ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ (ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ 0,5 ML ΜΕ 1,79 ΕΚΕΙΝΗ 10,000 ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ 0,1790 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 0,3230 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚ S01AX13 CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE NAFLOXIN EY.DRO.SOL 0.3% Φ BTx1FLx5ML ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΟΠΕΡ Α.Ε. ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ (ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ 0,5 ML ΜΕ 2,31 ΕΚΕΙΝΗ 10,000 ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ 0,2310 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 0,3230 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚ S01AX19 LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE LEXACIN EY.DRO.SOL 0,5% W/V Φ BT x 1 VIAL x 5 MLΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ VERISFIELD ΕΠΙ (UK) ΔΙΕΤΙΑ LTD, U.K. (ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ 0,5 ML ΜΕ 12,01 ΕΚΕΙΝΗ 10,000 ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ 1,2010 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 0,3230 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚ LEXACIN EY.DRO.SOL 0,5% W/V Φ BT x 1 VIAL x 10 ML ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ VERISFIELD ΕΠΙ (UK) ΔΙΕΤΙΑ LTD, U.K. (ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ 0,5 ML ΜΕ 21,15 ΕΚΕΙΝΗ 20,000 ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ 1,0575 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 0,3230 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚ S01AX22 MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE VIGAMOX EY.DRO.SOL 5MG/ML Φ BTx1VIALx5ML ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ (ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ ΕΛΛΑΣ 0,5 ML ΑΕΒΕΜΕ 7,01 ΕΚΕΙΝΗ 10,000 ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ 0,7010 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 0,3230 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚ S01B -Aντιφλεγμονώδη φάρμακα S01BA -Kορτικοστεροειδή, αμιγή Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) S01BA04 PREDNISOLONE ACETATE Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων Σελίδα 2 14/11/2012

3 PREDNISOLONE-DISPERSA EYE.OINT 2,50% Φ TUBx2,5G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗANSTALT ZUR GEWERBLICHEN 0,5 G PROD.VON 3,09HEILMITTELN 5,000 & 0,6180 ARZNEIWAREN 0,6180 S01BA01 DEXAMETHASONE MAXIDEX EY.DRO.SUS 0,10% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,5 ML ΑΕΒΕ 1,87 10,000 0,1870 0,1870 S01BA01 DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE DEXACOLLYRE EY.DRO.SOL 0.1% Φ FLX5ML(ΣΤΑΓ.ΦΙΑΛΙΔΙΟ) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,5 ML 5,62 10,000 0,5620 0, THILODEXINE EY.DRO.SOL 0,10% Φ FLx5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 0,5 ML 3,18 10,000 0,3180 0,1870 S01BA04 PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE ADELONE EY.DRO.SOL 1% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,5 ML 1,44 10,000 0,1440 0,1870 S01BA07 FLUOROMETHOLONE FLUCON EY.DRO.SUS 0,1% (W/V) Φ BT x 1FLx 5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,5 ML ΑΕΒΕ 2,10 10,000 0,2100 0, FML EY.DRO.SUS 0,10% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALLERGAN PHARMACEUTICALS 0,5 ML IRELAND2,26 10,000 0,2260 0,1870 S01BA13 RIMEXOLONE VEXOL EY.DRO.SUS 1% (W/V) Φ FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,5 ML ΑΕΒΕ 5,32 10,000 0,5320 0,1870 S01BA14 LOTEPREDNOL ETABONATE LOTEMAX EY.DRO.SUS 0,5% W/V (5MG/1ML) Φ VIALx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗKITE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 0,5 ML 8,41 10,000 0,8410 0,1870 S01BC -Aντιφλεγμονώδη μη στεροειδή S01BC03 DICLOFENAC SODIUM DELIMON EY.SOL.SD 0.1% Φ ΒΤΧ20MONODOSEX0,4ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ 4 TE 5,19 5,000 1,0380 0, DENACLOF EY.DRO.SOL 0,1% (W/V) Φ FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗLABORATOIRES THEA, FRANCE 0,5 ML 3,88 10,000 0,3880 0, OPTOBET EY.DRO.SOL 0.1% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVILCO A.E. 0,5 ML 2,92 10,000 0,2920 0,3040 S01BC04 FLURBIPROFEN SODIUM FLUROPTIC EY.DRO.SOL 0,03% Φ FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,5 ML 2,10 10,000 0,2100 0,3040 S01BC05 KETOROLAC TROMETHAMINE ACULAR EY.DRO.SOL 0,5% W/V Φ BTX1FLX10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALLERGAN PHARMACEUTICALS 0,5 ML IRELAND6,08 20,000 0,3040 0, ERRKES EY.DRO.SOL 0,5% W/V Φ BT x 1 VIAL x 10 MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVERISFIELD (UK) LTD, U.K. 0,5 ML 4,87 20,000 0,2435 0,3040 S01BC09 PRANOPROFEN PRANOFEN EY.DRO.SOL 0.1% Φ BTX 1BOTTLE x5 ΜΕ ML ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,5 ML ΑΕΒΕ 4,28 10,000 0,4280 0,3040 S01BC10 NEPAFENAC Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων Σελίδα 3 14/11/2012

4 NEVANAC EY.DRO.SUS 1MG/ML Φ BT x 1 BOTTLE (LDPE) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ x 5ML ΣΥΝΤΑΓΗALCON LABORATORIES LTD, 0,5 ML U.K 12,41 10,000 1,2410 0,3040 S01E -Φάρμακα κατά του γλαυκώματος και μυωτικά S01EA -Συμπαθητικομιμητικά για τη θεραπεία του γλαυκώματος S01EA03 APRACLONIDINE HYDROCHLORIDE IOPIDINE EY.DRO.SOL 0,5% (W/V) Φ FLx5ML(ΣΤΑΓΟΝ.ΦΙΑΛ.) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,3 ML ΑΕΒΕ 11,23 16,667 0,6738 0,2764 S01EA05 BRIMONIDINE TARTRATE ALPHAGAN EY.DRO.SOL 0,2% (2 MG/ML) Φ BT x1fl x 5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALLERGAN PHARMACEUTICALS 0,2 ML IRELAND8,65 25,000 0,3460 0, BENIL EY.DRO.SOL 0,20% Φ BTx 1 VIAL x 5 MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVIANEX A.E. 0,2 ML 6,91 25,000 0,2764 0, BRIMOGAN EY.DRO.SOL 0,2% W/V (2MG/ML)Φ BTx 1 VIAL x 5 MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,2 ML 6,91 25,000 0,2764 0, BRIMONTAL EY.DRO.SOL 0,2% (W/V) (2MG/ML) Φ BTx1 (VIALx5ML) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRAFARM A.E.B.E. 0,2 ML 6,91 25,000 0,2764 0, PHARMEXIN EY.DRO.SOL 0,2% (W/V) Φ BTx1 FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 0,2 ML 6,91 25,000 0,2764 0, CORNEAX EY.DRO.SOL 0,2% W/V Φ BT x 1 VIAL x 5 MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVERISFIELD (UK) LTD, U.K. 0,2 ML 6,91 25,000 0,2764 0,2764 S01EB01 PILOCARPINE HYDROCHLORIDE PILOCOLLYRE EY.DRO.SOL 1% Φ FLX10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,4 ML 0,93 25,000 0,0372 0, PILOCOLLYRE EY.DRO.SOL 2% Φ FLX10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,4 ML 1,65 25,000 0,0660 0, ISOPTO-CARPINEEY.DRO.SOL 4% Φ FLX15ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,4 ML ΑΕΒΕ 2,25 37,500 0,0600 0, ISOPTO-CARPINEEY.DRO.SOL 2% (W/V) Φ FLx15 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,4 ML ΑΕΒΕ 2,06 37,500 0,0549 0,0516 S01EC -Aναστολείς της καρβονικής ανυδράσης Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) S01EC01 ACETAZOLAMIDE ACETAZOLAMIDE TAB / ΙΦΕΤ 250MG/TAB Φ BTx20 (BLIST.2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΙΦΕΤ ΑΕ 0,75 g 2,84 6,667 0,4260 0,4260 S01EC03 DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE OPTODROP EY.DRO.SOL 2% W/V Φ BT x 1 VIALx 5 MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRAFARM A.E.B.E. 0,3 ML 8,73 16,667 0,5238 0,4184 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων Σελίδα 4 14/11/2012

5 TRUSOPT EY.DRO.SOL 2% (W/V) Φ FLx5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVIANEX A.E. 0,3 ML 9,49 16,667 0,5694 0, DOROLAD EY.DRO.SOL 2% W/V Φ BT x 1 VIAL x 5 MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVERISFIELD (UK) LTD, U.K. 0,3 ML 8,98 16,667 0,5388 0,4184 S01EC04 BRINZOLAMIDE AZOPT EY.DRO.SUS 10MG/ML Φ FL X5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALCON LABORATORIES LTD, 0,2 ML U.K 10,46 25,000 0,4184 0,4184 S01ED -β - Αποκλειστές S01ED G1 -β - Αποκλειστές, αμιγείς Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) S01ED01 TIMOLOL MALEATE NYOGEL EYE.GEL 0,1%W/V Φ BTx5 G ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,5 G ΑΕΒΕ 3,73 10,000 0,3730 0, GELTIM EYE.GEL 1MG/G Φ BTx30 single-dose ΜΕ contains ΙΑΤΡΙΚΗ per pack ΣΥΝΤΑΓΗLABORATOIRES THEA, FRANCE 2 TE 7,57 15,000 0,5047 0,3730 S01ED01 TIMOLOL MALEATE LITHIMOLE EY.DRO.SOL 0.50% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,2 ML 4,08 25,000 0,1632 0, TEMSERIN EY.DRO.SOL 0,5% (W/V) Φ FLx3 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVIANEX A.E. 0,2 ML 3,89 15,000 0,2593 0, TEMSERIN EY.DRO.SOL 0,25% (W/V) Φ FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVIANEX A.E. 0,2 ML 4,62 25,000 0,1848 0, YESAN EY.DRO.SOL 0.25% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRAFARM A.E.B.E. 0,2 ML 2,57 25,000 0,1028 0, YESAN EY.DRO.SOL 0.5% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRAFARM A.E.B.E. 0,2 ML 3,57 25,000 0,1428 0,1184 S01ED02 BETAXOLOL HYDROCHLORIDE BETOPTIC EY.DRO.SOL 0,50% Φ FLx5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,2 ML ΑΕΒΕ 2,96 25,000 0,1184 0, BETOPTIC S EY.DRO.SUS 0,25% Φ FLx5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,2 ML ΑΕΒΕ 3,37 25,000 0,1348 0,1184 S01ED03 LEVOBUNOLOL HYDROCHLORIDE VISTAGAN EY.DRO.SOL 0.5% W/V Φ FL x 5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALLERGAN PHARMACEUTICALS 0,2 ML IRELAND3,45 25,000 0,1380 0,1184 S01ED05 CARTEOLOL HYDROCHLORIDE FORTINOL EY.DRO.SOL 1% (W/V) Φ FL x 5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 0,2 ML Α.Ε. 4,21 25,000 0,1684 0,1184 S01ED G2 -β - Αποκλειστές, συνδυασμοί με άλλα φάρμακα S01ED51 BIMATOPROST,TIMOLOL Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων Σελίδα 5 14/11/2012

6 GANFORT EY.DRO.SOL 300 mcg+5mg/ml Φ BTx 1 VIAL x 3 MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALLERGAN PHARMACEUTICALS 0,1 ML IRELAND 18,18 30,000 0,6060 0,4318 S01ED51 BRIMONIDINE TARTRATE,TIMOLOL MALEATE COMBIGAN EY.DRO.SOL (0,2+0,5)% Φ FL x 5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALLERGAN PHARMACEUTICALS 0,2 ML IRELAND 13,41 25,000 0,5364 0,4318 S01ED51 BRINZOLAMIDE,TIMOLOL MALEATE AZARGA EY.DRO.SUS (10 +5) MG/ML Φ BTx 1φιαλίδιο(LDPE) ΜΕ x ΙΑΤΡΙΚΗ 5ML ΣΥΝΤΑΓΗALCON LABORATORIES LTD, 0,2 ML U.K 14,62 25,000 0,5848 0,4318 S01ED51 DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE,TIMOLOL MALEATE COSOPT EY.DRO.SOL (2+0,5)% W/V Φ FLx5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVIANEX A.E. 0,2 ML 11,13 25,000 0,4452 0, COSOPT PF <ΧΩΡΙΣ EY.DRO.SOL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ> (20+5)MG/1ML Φ BTx60 σταγονομετρικά ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ φιαλίδια SD ΣΥΝΤΑΓΗVIANEX x 0,2ML (SACHETS A.E. 4x15) 2 ΤΕ 27,60 30,000 0,9200 0, DORZOPTIC PLUS EY.DRO.SOL (2,0+0,5)% (W/V) Φ BTx1FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,2 ML 10,01 25,000 0,4004 0, DORZOTIM EY.DRO.SOL 2%+0,5% W/V Φ BTx1FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 0,2 MLPROEL ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 10,01 25,000 Γ. ΚΟΡΩ 0,4004 0, OPTODROP-CO EY.DRO.SOL (2%+0,5%) w/v Φ BTx 1VIAL x 5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRAFARM A.E.B.E. 0,2 ML 10,01 25,000 0,4004 0, DOTIZ EY.DRO.SOL 2%+0,5% W/V Φ BT x 1 VIAL x 5 MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVERISFIELD (UK) LTD, U.K. 0,2 ML 10,01 25,000 0,4004 0,4318 S01ED51 LATANOPROST,TIMOLOL MALEATE XALACOM EY.DRO.SOL (50MCG+5MG)/ML Φ BTx1VIALx2,5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗPFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,1 ML 17,42 25,000 0,6968 0, TINOPROST EY.DRO.SOL (50MCG+5MG)/ML Φ BT x 1 VIAL x2,5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVERISFIELD (UK) LTD, U.K. 0,1 ML 13,94 25,000 0,5576 0,4318 S01ED51 TRAVOPROST,TIMOLOL DUOTRAV EY.DRO.SOL 40MCG/ML+5MG/MLΦ BT x 1 φιάλη x2,5ml ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALCON LABORATORIES LTD, 0,1 ML U.K 17,02 25,000 0,6808 0,4318 S01EE -Ανάλογα προσταγλανδινών S01EE01 LATANOPROST XALATAN EY.DRO.SOL 50MCG/ML Φ BTx1 VIALx2,50 MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗPFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,1 ML 10,79 25,000 0,4316 0, LATAZ EY.DRO.SOL 50MCG/1ML(0,005%W/V) Φ BT x 1 VIAL x 2,5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRAFARM A.E.B.E. 0,1 ML 8,63 25,000 0,3452 0, LATANEAU EY.DRO.SOL 50mcg/1ML (0,005% ΦW/V) BTx1VIALx2,5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡ. 0,1 ΕΙΔΩΝ ML Α.Ε. 8,63 25,000 0,3452 0, X-IOP EY.DRO.SOL 0,00005 Φ BTx1 VIALx2,5 MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVERISFIELD (UK) LTD, U.K. 0,1 ML 8,63 25,000 0,3452 0, XALAPROST EY.DRO.SOL 0,005% W/V Φ BT x 1 VIAL x 2,5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,1 ML 8,63 25,000 0,3452 0, LATANDROPS EY.DRO.SOL 50MCG/ML Φ BTx1 (VIALx2,5 ML) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗVIANEX A.E. 0,1 ML 8,63 25,000 0,3452 0, JOXAR EY.DRO.SOL 50MCG/ML Φ BTx1VIALx2,5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗCHEMICA PHARMACEUTICALS 0,1 MLΠΑΡΑΓΩΓΗ 8,63 & ΕΜΠΟΡΙΑ 25,000 ΦΑΡΜΑΚΕ 0,3452 0,3452 S01EE03 BIMATOPROST LUMIGAN EY.DRO.SOL 0,3MG/ML Φ 1Φιαλίδιο (LDPE)x3ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALLERGAN PHARMACEUTICALS 0,1 ML IRELAND 16,24 30,000 0,5413 0,3452 S01EE04 TRAVOPROST TRAVATAN EY.DRO.SOL 40MCG/ML Φ FLX2,5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALCON LABORATORIES LTD, 0,1 ML U.K 15,28 25,000 0,6112 0,3452 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων Σελίδα 6 14/11/2012

7 S01F -Mυδριατικά και κυκλοπληγικά S01FA -Aντιχολινεργικά S01FA01 ATROPINE SULFATE ATROPINE SULFATE/COOPER EY.DRO.SOL 1% Φ FLX10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,5 ML 1,87 20,000 0,0935 0,1177 S01FA04 CYCLOPENTOLATE HYDROCHLORIDE CYCLOGYL EY.DRO.SOL 1% Φ FLX15ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,5 ML ΑΕΒΕ 3,53 30,000 0,1177 0,1177 S01FA06 TROPICAMIDE TROPIXAL EY.DRO.SOL 0,50% Φ FLx10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗDEMO ABEE 0,5 ML 3,83 20,000 0,1915 0,1177 S01FB -Συμπαθητικομιμητικά, εξαιρουμένων των σκευασμάτων κατά του γλαυκώματος S01FB01 PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE PHENYLEPHRINE/COOPER EY.DRO.SOL 5% Φ FLx10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,5 ML 1,80 20,000 0,0900 0, PHENYLEPHRINE/COOPER EY.DRO.SOL 10% Φ FLx10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,5 ML 2,32 20,000 0,1160 0,1030 S01G S01GX -Aποσυμφορητικά και αντιαλλεργικά -Άλλα αντιαλλεργικά S01GX01 CROMOGLICATE SODIUM ALLERGOTIN EY.DRO.SOL 2% Φ FLX10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,5 ML 2,34 20,000 0,1170 0, ALLERGOTIN EY.DRO.SOL 4% W/V Φ FLX10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,5 ML 4,10 20,000 0,2050 0, CROMODAL EY.DRO.SOL 4% Φ BT X 20 (plastic single ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ dose container) ΣΥΝΤΑΓΗZWITTER PHARMACEUTICALS 5 TEΕΠΕ, GREECE 4,10 4,000 1,0250 0, CROMO-POS EY.DRO.SOL 2% Φ FL x 10 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 0,5 ML 2,34 20,000 0,1170 0, KAOSYL EY.DRO.SOL 4% Φ FLX10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,5 ML 4,10 20,000 0,2050 0, LOMUDAL EY.DRO.SOL 2% Φ FLx10 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗSANOFI-AVENTIS AEBE 0,5 ML 2,92 20,000 0,1460 0, ZINELI EY.DRO.SOL 2% Φ FLX10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRAFARM A.E.B.E. 0,5 ML 2,34 20,000 0,1170 0,1460 S01GX04 NEDOCROMIL SODIUM TILADE EY.DRO.SOL 2% Φ FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗSANOFI-AVENTIS AEBE 0,5 ML 4,77 10,000 0,4770 0,1460 S01GX06 EMEDASTINE DIFUMARATE EMADINE EY.DRO.SOL 0,05% Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALCON LABORATORIES LTD, 0,5 ML U.K 9,02 10,000 0,9020 0,1460 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων Σελίδα 7 14/11/2012

8 S01GX08 KETOTIFEN FUMARATE CLEROPTIC EY.DRO.SOL 0,025% W/V Φ FLx5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,5 ML 5,54 10,000 0,5540 0, DOVIDIN EY.DRO.SOL 0,025% (W/V) Φ FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0,5 ML 5,54 10,000 0,5540 0, MENI-DROPS EY.DRO.SOL 0,025% W/V Φ BTx1 FL x 5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 0,5 ML 5,54 10,000 0,5540 0, NOXTOR EY.DRO.SOL 0.025% Φ FL X5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗRAFARM A.E.B.E. 0,5 ML 5,54 10,000 0,5540 0, ORPIDIX EY.DRO.SOL 0,025% W/V Φ BTx 1 FL x 5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 0,5 MLPROEL ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 5,54 10,000 Γ. ΚΟΡΩ 0,5540 0, URPEM EY.DR.S.SD 0,1mg/0,4ML Φ BTX30X0,4ML SINGLE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ DOSE ΣΥΝΤΑΓΗZWITTER PHARMACEUTICALS 2 ΤΕΕΠΕ, GREECE 8,65 15,000 0,5767 0, URPEM EY.DR.S.SD 0,1mg/0,4ML Φ BTX20X0,4ML SINGLE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ DOSE ΣΥΝΤΑΓΗZWITTER PHARMACEUTICALS 2 ΤΕΕΠΕ, GREECE 8,82 10,000 0,8820 0, ZADITEN EY.DRO.SOL 0,25MG/ML Φ FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗLABORATOIRES THEA, FRANCE 0,5 ML 6,92 10,000 0,6920 0, ZADITEN EY.DRO.SOL 0,25MG/1 ML(SDU) Φ BTx20(SDU x 0,4 ML) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗLABORATOIRES THEA, FRANCE 2 ΤΕ 9,30 10,000 0,9300 0, ZETHRINAL EY.DRO.SOL 0,00025 Φ BTx1 VIALx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗCHEMICA PHARMACEUTICALS 0,5 MLΠΑΡΑΓΩΓΗ 5,54 & ΕΜΠΟΡΙΑ 10,000 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 0,5540 0,1460 & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟ K-DROPS EY.DRO.SOL 0,00025 Φ BTX1VIALX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡ. 0,5 ΕΙΔΩΝ ML Α.Ε. 5,54 10,000 0,5540 0,1460 S01GX09 OLOPATADINE HYDROCHLORIDE OPATANOL EY.DRO.SOL 1MG/ML Φ FLX5ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALCON LABORATORIES LTD, 0,5 ML U.K 6,40 10,000 0,6400 0,1460 S01GX10 EPINASTINE HYDROCHLORIDE RELESTAT EY.DRO.SOL 0,5MG/ML Φ FLx5 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗALLERGAN PHARMACEUTICALS 0,5 ML IRELAND7,52 10,000 0,7520 0,1460 S01H -Tοπικά αναισθητικά S01HA -Tοπικά αναισθητικά S01HA03 TETRACAINE HYDROCHLORIDE TETRACAINE HYDROCHLORIDE/COOPER EY.DRO.SOL 0,50% Φ FLx10ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΚΟΠΕΡ Α.Ε. 0,5 ML 3,08 20,000 0,1540 0,0477 S01HA04 PROXYMETACAINE HYDROCHLORIDE ALCAINE EY.DRO.SOL 0.5% Φ BTX 1 BOTTLE X15 ΜΕ MLΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ 0,5 ML ΑΕΒΕ 1,43 30,000 0,0477 0,0477 S01L -Φάρμακα οφθαλμικών αγγειακών παθήσεων S01LA -Φάρμακα κατά της νεοαγγειακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας S01LA G1 -Φάρμακα κατά της νεοαγγειακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας / Πεγκαπτανίμπη Ενδοφθάλμια χορήγηση (ένεση ή έγχυση) S01LA03 PEGAPTANIB SODIUM MACUGEN INJ.SOL 0,3mg/90μLPF. SYRΦ BT x 1 PF.SYR. Προτοποθετημένο ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ έμβολο,χωρίς ΙΑΤΡΙΚΗ PFIZER ΣΥΝΤΑΓΗ.ΜΟΝΟ βελόνα L.T.D. ENGLANDΓΙΑ 1ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΕ 567,95ΧΡΗΣΗ 1, , ,9500 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων Σελίδα 8 14/11/2012

9 S01LA G2 -Φάρμακα κατά της νεοαγγειακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας / Ρανιμπιζουμάμπη Ενδοφθάλμια χορήγηση (ένεση ή έγχυση) S01LA04 RANIBIZUMAB LUCENTIS INJ.SOL 10MG/ML Ν BT x 1 VIAL ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ NOVARTIS ΣΥΝΤΑΓΗ: EUROPHARM ΜΟΝΟ ΓΙΑ LIMITED, 1ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΕ UNITED 892,78 KINGDOM ΧΡΗΣΗ 1,000ΑΠΟ 892,7800 ΓΙΑΤΡΟ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 892,7800 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑ Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) S01LA01 VERTEPORFIN VISUDYNE PD.SOL.INF 15MG/VIAL Φ BTX1VIAL(ΓΥΑΛΙΝΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΔΙΑΦΑΝΟ) ΙΑΤΡΙΚΗ NOVARTIS ΣΥΝΤΑΓΗ EUROPHARM ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ LIMITED, ΙΑΤΡΟ 1 ΤΕ ΚΑΙ UNITED ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 1036,39 KINGDOM 1, ,3900 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1.036,3900 ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ S01X Άλλα οφθαλμικά S01XA -Άλλα οφθαλμικά Περιορισμός: Αποζημιώνονται μόνο για την ένδειξη "Σύνδρομο SJÖGREN" Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) S01XA12 DEXPANTHENOL CORNEREGEL EYE.GEL 5% W/W Φ BTX1(TUBX10G) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJOGREN KITE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 0,5 G 3,04 20,000 0,1520 0,1520 S01XA20 CARBOMER VISCOTER EYE.GEL 0,20% Φ TUBx10G(ΠΛΑΣΤ.ΣΩΛΗΝ) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ LABORATOIRES ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ THEA, FRANCE 0,5 SJOGREN G 6,09 20,000 0,3045 0,1520 S01XA20 CARBOMER 974P SICCAFLUID EYE.GEL 0,25% Φ BTx1BOTTLEx10GΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ LABORATOIRES ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ THEA, FRANCE 0,5 SJOGREN G 3,15 20,000 0,1575 0,1520 S01XA20 POLYVIDONE OCULOTECT EY.SOL.SD 20MG/0,4ML Φ BTX20ΠΕΡΙΕΚΤΕΣΧ0,4ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ LABORATOIRES ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ THEA, FRANCE SJOGREN 4 TE 4,37 5,000 0,8740 0,0929 S01XA20 POLYVIDONE Κ PROTAGENT EY.DRO.SOL 2,00% Φ FLx10 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΕΞ ΜΟΝΟ ΓΙΑ Α.Ε. ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 0,5 SJOGREN ML 3,29 20,000 0,1645 0, PROTAGENT EY.DR.S.SD 2,00% Φ BTX20SDCX0.4MLΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΕΞ ΜΟΝΟ ΓΙΑ Α.Ε. ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJOGREN 4 TE 9,36 5,000 1,8720 0,0929 S01XA20 POLYVINYL ALCOHOL,POLYVIDONE ONUFRID EY.DRO.SOL 1.4%+0.6% Φ BTX1FL X12ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ RAFARM ΜΟΝΟ ΓΙΑ A.E.B.E. ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 0,5 SJOGREN ML 2,23 24,000 0,0929 0,0929 Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων Σελίδα 9 14/11/2012

10 S02 -ΩΤΙΚΑ S02A -Φάρμακα κατά των ωτικών λοιμώξεων S02AA -Φάρμακα κατά των ωτικών λοιμώξεων Ωτική χορήγηση (υγρές μορφές) S02AA15 CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE DROLL EA.SOL 1MG/0,5ML Φ BTx20(S.D.x0,5ML)ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΗ GALENICA ΑΕ ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ (ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ 2 TE ΜΕ 10,97 ΕΚΕΙΝΗ 10,000 ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ 1,0970 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 1,0970 ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚ Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων Σελίδα 10 14/11/2012

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ R -ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ R -ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ R01A -Αποσυμφορητικά του Ρινικού Βλεννογόνου και άλλα Σκευάσματα για Τοπική Χορήγηση R01AB Συμπαθητικομιμητικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J01A -Τετρακυκλίνες J01AA -Τετρακυκλίνες J01AA G1 -Τετρακυκλίνες / Δοξυκυκλίνη J01AA02 DOXYCYCLINE HYCLATE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2141 26 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΥΓ3/οικ.104893 Εγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A -Φάρμακα στόματος A01AA -Φάρμακα για την

Διαβάστε περισσότερα

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ R -ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ R01 -ΡΙΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ R01A -Αποσυμφορητικά του Ρινικού Βλεννογόνου και άλλα Σκευάσματα για Τοπική Χορήγηση R01AB Συμπαθητικομιμητικά, συνδυασμοί εξαιρουμένων των συνδυασμών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.10.24 09:28:09 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 29345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΑΘΗΝΑ, 21 /3 / 2011 Αρ. Πρωτ.:ΔΥΓ3α/οικ.32294

Διαβάστε περισσότερα

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ J01 -ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ J01A -Τετρακυκλίνες J01AA -Τετρακυκλίνες J01AA02 DOXYCYCLINE HYCLATE 2033302 01 MICROVIBRATE CAPS 50MG/CAP

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΑΘΗΝΑ, 29 / 2 / 2012 Αρ. Πρωτ.:ΔΥΓ3α/οικ. Γ.Υ.153/29.02.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A -Φάρμακα στόματος A01AA -Φάρμακα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ D - ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ D - ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D - ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D - ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D01 -ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ D01A -Αντιµυκητιασικά για Τοπική Χρήση D01AC -Παράγωγα ιµιδαζολίου και τριαζολίου D01AC03 ECONAZOLE NITRATE

Διαβάστε περισσότερα

A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρµακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης

A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρµακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ Ο ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩ ΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των H2-υποδοχέων A02BA02 RANITIDINE

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES

Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES 003810106 Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES MANNITOL/FRESENIUS SOL.INF 20% 10 BOTTLES (PE) x 500ML ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΜΕΓΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J01A -Τετρακυκλίνες J01AA -Τετρακυκλίνες J01AA G1 -Τετρακυκλίνες / Δοξυκυκλίνη J01AA02 DOXYCYCLINE HYCLATE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N01 -AΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ N01A -Γενικά αναισθητικά N01AB -Aλογονωµένοι υδρογονάθρακες Από του στόµατος χορήγηση (υγρές ή ηµιστερεές µορφές για εισπνοές) N01AB07 DESFLURANE

Διαβάστε περισσότερα

D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣ D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D01 -ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ D01A -Αντιμυκητιασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των H2-υποδοχέων A02BA01 CIMETIDINE

Διαβάστε περισσότερα

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K.

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K. 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML SOLV) B02BD02 HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII 0,55 0,58 0,8 GALENICA ΑΕ 2489003 01 2802489003019 A-CNOTREN SOFT.CAPS

Διαβάστε περισσότερα

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K.

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K. 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML SOLV) B02BD02 HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII 0,55 0,58 0,8 GALENICA ΑΕ 2489003 01 2802489003019 A-CNOTREN SOFT.CAPS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D01 -ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ D01A -Αντιμυκητιασικά για Τοπική Χρήση D01AC -Παράγωγα ιμιδαζολίου και τριαζολίου D01AC02 MICONAZOLE NITRATE 0919303 01 DAKTARIN CREAM

Διαβάστε περισσότερα

ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΗΔ ΚΗΘ ΤΙΜΗ

ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΗΔ ΚΗΘ ΤΙΜΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των

Διαβάστε περισσότερα

1815501 03 2801815501038 ABBA MED.SHAMP 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE N 5,06 5,45 7,84 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS

1815501 03 2801815501038 ABBA MED.SHAMP 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE N 5,06 5,45 7,84 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF SALICYLIC ACID CAMPHOR N 0,66 0,71 1,02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+

Διαβάστε περισσότερα

1815501 03 2801815501038 ABBA MED.SHAMP 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE N 5,06 5,45 7,84 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS

1815501 03 2801815501038 ABBA MED.SHAMP 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE N 5,06 5,45 7,84 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF SALICYLIC ACID CAMPHOR N 0,66 0,71 1,02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+

Διαβάστε περισσότερα

10630 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10630 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚ/ΣΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A

Διαβάστε περισσότερα

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K.

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K. ex Factory Χονδρική Λιανική Κ.Α.Κ 1567501 01 2801567501010 2 DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF SALICYLIC ACID CAMPHOR N 0,66 0,71 1,02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G01 -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ G01A -Αντιλοιμώδη και Αντισηπτικά, εκτός Συνδυασμών

Διαβάστε περισσότερα

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ V -Διάφορα άλλα φάρμακα V01 -ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ V01A -Αλλεργιογόνα V01AA -Εκχυλίσματα αλλεργιογόνων Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) V01AA02 GRASS POLLEN EXTRACT (PHLEUM PRATENSE) 2720201 01 GRAZAX

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G01 -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ G01A -Αντιλοιµώδη και Αντισηπτικά, εκτός Συνδυασµών

Διαβάστε περισσότερα