Σ. Καλογεροπούλου, Αθ. Ρούτουλας, Π. Πανταζοπούλου, Α. Μαρουσάκη Τμήμα Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών, Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ. Καλογεροπούλου, Αθ. Ρούτουλας, Π. Πανταζοπούλου, Α. Μαρουσάκη Τμήμα Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών, Τ.Ε.Ι. Πειραιά"

Transcript

1 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ STRAIN GAUGES Σ. Καλογεροπούλου, Αθ. Ρούτουλας, Π. Πανταζοπούλου, Α. Μαρουσάκη Τμήμα Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών, Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η χρήση οργανικών προστατευτικών επικαλύψεων στην επιφάνεια του οπλισμένου σκυροδέματος είναι η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος προστασίας, κυρίως σε κατασκευές μεγάλης κλίμακας, όπου η μακροχρόνια ανθεκτικότητα και η καλή λειτουργία της κατασκευής είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Οι επικαλύψεις παρεμποδίζουν την είσοδο των βλαβερών για το σκυρόδεμα στοιχείων του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως των χλωριόντων, του διοξειδίου του άνθρακα και του διοξειδίου του θείου. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη διερεύνηση της δράσης οργανικών προστατευτικών επικαλύψεων στην προστασία του οπλισμού σε συνθήκες έντονης διάβρωσης. Τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας που εφαρμόσθηκε ήταν ενθαρρυντικά για τη γρήγορη απεικόνιση και την κατάταξη της προστατευτικής δράσης των οργανικών επικαλύψεων έναντι της διάβρωσης. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται πολλές κατηγορίες οργανικών επικαλύψεων για την προστασία του σκυροδέματος. Για τον σκοπό αυτό, οι οργανικές επικαλύψεις πρέπει να παρουσιάζουν καλή πρόσφυση με το σκυρόδεμα, ανθεκτικότητα στην υψηλή αλκαλικότητα του σκυροδέματος, καλή αντοχή στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες και καλή μηχανική αντοχή. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να παρεμποδίζουν την είσοδο νερού αλλά να επιτρέπουν τη διέλευση υδρατμών [1, 2], να παρουσιάζουν υψηλή αντίσταση στη διέλευση διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του άνθρακα και στη διείσδυση των χλωριόντων στους πόρους και τις ρωγμές του σκυροδέματος. Τα εποξειδικά χρώματα έχουν χρησιμοποιηθεί σε θεμέλια και προβλήτες με σκοπό την αποφυγή της υποβάθμισης του σκυροδέματος λόγω της δράσης των θειικών αλάτων. Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα όσον αφορά τη συμπεριφορά των επικαλύψεων αυτών ως προστατευτικές επικαλύψεις, μονωτικά υλικά και υδρατμοπερατές επιφάνειες [3-5]. Μελετήθηκαν διάφορες ιδιότητες των εποξειδικών επικαλύψεων και διαπιστώθηκε, συγκριτικά με άλλες κατηγορίες επικαλύψεων, ότι η συνάφειά τους, η ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών και τέλος η διαπερατότητα του νερού ήταν καλύτερες στα εποξειδικά χρώματα. Η αντοχή στη δράση χημικών ουσιών υπερτερούσε και πάλι στα εποξειδικά χρώματα, ενώ η διαπερατότητα στην είσοδο διοξειδίου του άνθρακα ήταν η ίδια για όλα τα υπό εξέταση χρώματα [6, 7]. Τα πολυουρεθανικά χρώματα χρησιμοποιούνται ως χρώματα τελικής στρώσης εξαιτίας της ικανοποιητικής προστασίας που προσφέρουν έναντι της διάβρωσης, λόγω της καλής αντίστασης σε καιρικές συνθήκες και της καλύτερης αντοχής σε υπεριώδη ακτινοβολία [8]. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι χρωμάτων πολυουρεθάνης είναι τα ακρυλικά και τα αλειφατικά πολυουρεθανικά χρώματα. Τα αλειφατικά πολυουρεθανικά βασίζονται σε αλειφατικές ισοκυανικές ρητίνες, οι οποίες αντιδρούν με ακρυλικούς εστέρες που περιέχουν υδροξύλια και παρουσιάζουν πολύ ισχυρή πρόσφυση, αντοχή σε χημικά και αντοχή στη γήρανση [9,

2 10]. Πολυουρεθανικό χρώμα, ως τελική στρώση πάνω σε εποξειδικό χρώμα, μελετήθηκε ως προς τις μηχανικές επιδόσεις και συγκρινόμενο με ένα υδατοδιαλυτό ακρυλικό γαλάκτωμα παρουσίασε καλύτερα αποτελέσματα [11]. Τα χρώματα νανοτεχνολογίας αποτελούν νέα συστήματα επικαλύψεων, τα οποία χρησιμοποιούνται εξαιτίας των ιδιαίτερων ιδιοτήτων τους που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων προστατευτική επίδραση σε επιθετικά περιβάλλοντα, αντιμικροβιακές ιδιότητες, ανακλαστική ικανότητα στο φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας και αντοχή σε συχνό πλύσιμο. Επίσης έχουν εμφανισθεί χρώματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες ιδιότητες όπως αυτοκαθαρισμός, συγκράτηση ρύπων (εσωτερικοί χώροι) και δυνατότητες αυτοΐασης. Τα χρώματα της κατηγορίας αυτής εμφανίζουν βελτιωμένες ιδιότητες σε σχέση με τα συμβατικά χρώματα όσον αφορά τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες αλλά και την προστατευτική τους επίδραση στην προστασία από την διάβρωση του οπλισμού [12]. Η πιο διαδεδομένη κατηγορία επιφανειακών επικαλύψεων για το σκυρόδεμα είναι οι ακρυλικές διασπορές. Η προστασία που προσφέρουν τόσο σε θαλάσσιο, όσο και σε περιβάλλον υψηλής συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα έχει μελετηθεί εκτενώς με ικανοποιητικά αποτελέσματα [13]. Ακρυλικές ελαστομερείς επικαλύψεις μελετήθηκαν ως προς την ικανότητά τους να λειτουργούν ως φράγμα νερού για ενανθρακωμένες επιφάνειες και να διατηρούν τη συμπεριφορά τους για το ζητούμενο χρονικό διάστημα [14]. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Προκειμένου να εκτιμηθεί η προστατευτική δράση καθεμιάς επικάλυψης έναντι της διάβρωσης, εφαρμόζεται η ακόλουθη μεθοδολογία ελέγχου: Μέτρηση της διάβρωσης με τεχνική Strain Gauges. Η τεχνική αυτή βασίζεται στην εμφάνιση τάσεων διόγκωσης στην περιοχή των ράβδων οπλισμού στο σκυρόδεμα, που προκαλείται από τα προϊόντα της διάβρωσης (Fe 3 O 4, Fe 2 O 3, FeCl 3 κ.λ.π.) που έχουν μεγαλύτερο ειδικό όγκο από τον σίδηρο. Για τις μετρήσεις διάβρωσης, που προκαλείται με ανοδική φόρτιση, χρησιμοποιούνται strain gauges ως αισθητήρια. Έτσι επιτυγχάνεται γρήγορη εκτίμηση της συμπεριφοράς των δοκιμίων. Σταθμικός προσδιορισμός της απώλειας μάζας των οπλισμών μετά από συγκεκριμένο χρόνο έκθεσης στο διαβρωτικό περιβάλλον. Μετά τον προκαθορισμένο χρόνο έκθεσης στο διαβρωτικό περιβάλλον, ακολουθεί θραύση των δοκιμίων κονίας, απογύμνωση των οπλισμών, απομάκρυνση της σκωρίας και ζύγιση για τον προσδιορισμό της απώλειας μάζας (κατά ISO/DIS ). Τα δοκίμια των μετρήσεων Strain Gauges ήταν πρισματικά, διαστάσεων mm, με χαλύβδινους οπλισμούς τύπου Β500C διαμέτρου 10 mm και ύψους 100 mm, με την ακόλουθη χημική σύσταση (C:0.22%, Mn:1,24%, S:0.044%, P:0.032%, Si:0.28%, Ni:0.10%, Cr:0.10%, Cu:0.52%, V:0.075%, Mo:0.028%). Για την κατασκευή των δοκιμίων αυτών, χρησιμοποιήθηκαν τσιμέντο Portland (OPC) τύπου CEM Ι 42.5Ν, άμμος λατομείου μέγιστου κόκκου 4 mm και νερό δικτύου Αθήνας με αναλογίες 1:3:0.5 σύμφωνα με τον κανονισμό DIN Η χημική σύσταση του τσιμέντου Portland, δίνεται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1. Χημική σύσταση τσιμέντου Portland SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 CaO MgO K 2 O Na 2 O SO 3 CaO (f) LOI OPC

3 Η τεχνική των Strain Gauges βασίζεται στην εμφάνιση τάσεων που προκαλούνται από τα προϊόντα διάβρωσης του χάλυβα και οι οποίες παρατηρούνται με την τοποθέτηση στα δείγματα κονιάματος επιμηκυνσιομέτρων τύπου Strain Gauge. Τα αισθητήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση του ρυθμού διάβρωσης των οπλισμών ήταν Strain Gauge (SG) τύπου KM της KYOWA [15] (σχήμα 1). Δύο SG βυθίζονται στο δοκίμιο κονιάματος κατά την κατασκευή. Το ένα από αυτά (οριζόντια τοποθετημένο) χρησιμοποιείται για τα αποτελέσματα των μετρήσεων της διάβρωσης και το άλλο (τοποθετημένο κάθετα μακριά από τον οπλισμό) αντισταθμίζει τις παραμέτρους μεταβολής του όγκου του δοκιμίου εκτός της διάβρωσης. Τα δοκίμια παρέμειναν στον θάλαμο συντήρησης (20 C, 100% humidity) για 7 ημέρες, αφέθηκαν να στεγνώσουν για 24 ώρες και κατόπιν επικαλύφθηκαν με πέντε διαφορετικές οργανικές προστατευτικές επικαλύψεις: ένα εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών, ένα χρώμα δυο συστατικών πολυουρεθάνης, ένα χρώμα νανοτεχνολογίας και δυο ακρυλικές διασπορές. Επίσης δοκίμια παρέμειναν ανεπίχριστα για λόγους αναφοράς. Οι κατηγορίες των οργανικών επικαλύψεων, τα αντίστοιχα αστάρια και η περιγραφή τους δίνονται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2. Κατηγορίες οργανικών επικαλύψεων ασταριών - Τεχνικά χαρακτηριστικά Α/Α Κωδ. Προϊόν Χρώμα Χαρακτηριστικά 1 Ε Εποξειδικό χρώμα Γκρι Χρώμα δύο συστατικών σκληρυνόμενο με αμίνη, σχέση ανάμιξης : Α Β 4-1 κ.β., αραίωση: 5% με διαλυτικό, ειδικό βάρος : Α+B 1,55 kg/lt, θεωρητική καλυπτικότητα : 6 m²/kg (100 μm), Στερεά : (Α+Β) 95 % κ.o.. P Χρώμα πολυουρεθάνης Γκρι 3 N Φινίρισμα εξωτερικών Λευκό χώρων 4 A Χρώμα εξωτερικών τοίχων 5 R Επίχρισμα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων 1 ΕΑ Συνδετικό αστάρι (για τις επικαλύψεις 1-2) 2 ΑΑ Ακρυλικό αστάρι νερού (για την επικάλυψη 3) 3 ΣΑ Συνδετικό αστάρι (για τις επικαλύψεις 4-5) Χρώμα δύο συστατικών πολυουρεθάνης, υψηλών στερεών, στεγνούμενο με αλειφατικού τύπου ισοκυανικά, σχέση ανάμιξης 2Α 1Β κ.ο. και προστίθεται ο διαλύτης, ειδικό βάρος 1,20-1,40, θεωρητική καλυπτικότητα 9-11 m²/ Lt (50μm), στερεά 54% κ.ο., 68% κ.β.. Σιλοξάνης, ειδικό βάρος 1,60 kg/lt, στερεά 50% κ.ο., απόδοση 8,6 m²/lt. Λευκό Ρητίνη: ακρυλική διασπορά, αραίωση με νερό σε αναλογία 5-10% κ.ο, πυκνότητα: 1.46±0.05 g/ml, ιξώδες έτους: 107±13 KU, στερεά 61±2.5% κ.β., 43±3% κ.ο., ph: 8.4±1, απόδοση: 9±1 m²/lt (2 στρώσεις). Λευκό Διάφανο Γαλακτώδες (άχρωμο μετά το στέγνωμα) Διάφανο Ρητίνη: ακρυλική διασπορά, αναραίωτο για τελική εφαρμογή, πυκνότητα: 1.35±0.04 g/ml, ιξώδες έτους: 108±5 KU, στερεά 60±2% κ.β., 48±4% κ.ο., ph: 8.4±1, απόδοση 2±1 m²/lt συνολικά (αστάρωμα + 2 στρώσεις αναραίωτες). Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, αναλογία ανάμιξης Α:Β- 2:1 κ.ο. με σκληρυντή, αραίωση: έτοιμο προς χρήση, στερεά (Α+Β) 58% κ.ο., ειδικό βάρος 0,99 kg/lt, θεωρητική καλυπτικότητα 5-10 m²/lt (Α+Β) για εμποτισμό πορώδους τσιμέντου 0,200-0,300 kg/m² ή 4 m²/lt, κατανάλωση: g/m 2 /στρώση, απόδοση 10 m²/lt. ειδικό βάρος 1kg/Lt, στερεά 25,9% κ.ο., αραίωση μέχρι 1:4 με νερό, απόδοση 8-32 m²/lt. Ρητίνη: συμπολυμερή στυρενίου και ακρυλικών ρητινών, πυκνότητα: 0.85±0.03 g/ml, ιξώδες παραγωγής: 20±3 sec, ιξώδες έτους: 44±5 sec, στερεά 26±2% κ.β., 28±2% κ.ο., σημείο ανάφλεξης: 42±4ºC, αραίωση: έως 100% κ.ο. με διαλυτικό πινέλου, απόδοση: m²/lt.

4 Η διαδικασία επικάλυψης περιλαμβάνει, για όλες τις επικαλύψεις, καταρχήν εφαρμογή με πινέλο κατάλληλου ασταριού για την επίτευξη της βέλτιστης πρόσφυσης μεταξύ επικάλυψης και τσιμεντοκονίας, το οποίο αραιώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Μετά από 24 ώρες εφαρμόζεται το πρώτο χέρι της βαφής με πινέλο, όπου η βαφή αραιώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Μετά από 24 ώρες εφαρμόζεται το δεύτερο χέρι βαφής κάθετα στην πρώτη στρώση με πινέλο και με τις ίδιες διαδικασίες αραίωσης. Τέλος τα δοκίμια παραμένουν σε περιβάλλον εργαστηρίου για τουλάχιστον 7 ημέρες ώστε να στεγνώσει το χρώμα και να εξατμιστεί όλη η ποσότητα των διαλυτών. Για τις δοκιμές μέτρησης της διάβρωσης με την τεχνική Strain Gauges τα δοκίμια εμβαπτίζονται μέχρι το ήμισυ του ύψους τους σε 3.5 % κ.β. διάλυμα NaCl. Η επιτάχυνση της διάβρωσης επιτεύχθηκε με την εφαρμογή 1000 mv σταθερού ανοδικού δυναμικού για είκοσι ημέρες. Καθώς η διάβρωση δείχνει να επιβραδύνεται, εφαρμόζεται υψηλότερη τιμή σταθερού ανοδικού δυναμικού 1500 mv και μετά 2000 mv. Η διάρκεια του πειράματος εξαρτάται από την αντίσταση του δοκιμίου στη διάβρωση και τερματίζεται με τη ρηγμάτωση του κονιάματος που προκαλείται από τη διάβρωση του οπλισμού [16]. Η διάταξη του πειράματος περιλαμβάνει ποτενσιοστάτη για την εφαρμογή της ανοδικής φόρτισης, κύκλωμα γέφυρας - ενισχυτή των SG και ένα κοινό πολύμετρο για τις μετρήσεις του δυναμικού των SG και της έντασης διερχόμενου ρεύματος όπως φαίνεται στο σχήμα 2. Οι κατηγορίες των δοκιμίων SG παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Πίνακας 3. Κατηγορίες δοκιμίων SG. Α/Α Κατηγορία Αστάρι Χρώμα 1 SGE EA E 2 SGP EA P 3 SGN AA N 4 SGA ΣΑ A 5 SGR ΣΑ R 6 SGO - - ARALDITE SG SG 15 ΑΓΩΓΟΣ 85 ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑ Σχήμα 1. Μορφή και διαστάσεις (σε mm) δοκιμίων με SG.

5 SG (mv) Ανοδική φόρτιση (mv) 9 ο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΠΟΤΕΝΣΙΟΣΤΑΤΗΣ V + - ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ SCE V ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΡΑΒΔΟΣ A STRAIN GAUGE ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΡΑΦΙΤΗ ΔΟΚΙΜΙΟ 3.5% NaCl sol Σχήμα 2. Σχηματικό διάγραμμα εργαστηριακής διάταξης ελέγχου διάβρωσης με SG. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Οι τιμές τάσης των SG που λαμβάνονται με την τεχνική των Strain Gauges για όλες τις κατηγορίες δοκιμίων παρουσιάζονται στο διάγραμμα του Σχήματος 3 σε συνάρτηση με το χρόνο. Τα δοκίμια τα οποία εξετάστηκαν κάτω από παρόμοιες συνθήκες εφαρμοζόμενου ανοδικού δυναμικού ταξινομούνται με βάση τη διαβρωτική τους συμπεριφορά. Ο αρχικός χρόνος είναι η στιγμή της εφαρμογής του ανοδικού δυναμικού στο δοκίμιο. Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε αύξηση των τιμών τάσης των SG, που σχετίζονται με τη διάβρωση. Η κλίση της καμπύλης τάσεων των SG υποδεικνύει το μέσο ρυθμό διάβρωσης SGE SGP SGN SGA SGR SGO Applied Potential Χρόνος (Ημέρες) 0 Σχήμα 3. Χρονική εξέλιξη τιμών SG για όλες τις κατηγορίες δοκιμίων.

6 Ένταση ρεύματος (ma) 9 ο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη Κατά τη διάρκεια των πρώτων 30 ημερών εφαρμογής ανοδικού δυναμικού, παρατηρείται αμελητέος ρυθμός διόγκωσης των δοκιμίων SGP και SGE, αλλά και στη συνέχεια ο ρυθμός διάβρωσης παραμένει χαμηλός ακόμη και μετά από 95 ημέρες χωρίς να παρατηρηθεί θραύση των δοκιμίων. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι το δοκίμιο SGE παρουσιάζει καλύτερη αντιδιαβρωτική συμπεριφορά έναντι του δοκιμίου SGP. Ο χρόνος έναρξης της διάβρωσης, όπως υποδηλώνεται από την αύξηση στην τιμή SG για τα δοκίμια SGO, ήταν μετά την 7 η ημέρα, ενώ παρατηρήθηκαν ρωγμές από την 21 η ημέρα, και του SGN με καθυστέρηση μιας ημέρας, αντίστοιχα. Τέλος για τα δοκίμια SGR και SGA η έναρξη της διάβρωσης παρατηρείται μετά από 25 ημέρες, με θραύση την 32 η ημέρα και την 35 η. Η καλύτερη αντιδιαβρωτική συμπεριφορά των δοκιμίων SGP και SGE είναι προφανής, συγκρινόμενη με αυτή των υπολοίπων δοκιμίων με συνολική κατάταξη SGP και SGE, SGA, SGR, SGN και SGO. Η τάση για διάβρωση των δοκιμίων εκτιμήθηκε επιπρόσθετα με την καταγραφή στο Σχήμα 4 της έντασης του διερχόμενου ρεύματος κατά την διάρκεια της ανοδικής φόρτισης για όλες τις κατηγορίες δοκιμίων SG. Το διάγραμμα της έντασης του διερχόμενου ρεύματος σε κάθε δοκίμιο ως προς χρόνο παρουσιάζει αντίστοιχη πορεία και κατάταξη με αυτήν των μετρήσεων SG, φαινόμενο που επιβεβαιώνει την καταγραφή της διάβρωσης από τα αισθητήρια IE IP IN IA IR IO Χρόνος (ημέρες) Σχήμα 4. Ένταση ρεύματος για όλες τις κατηγορίες δοκιμίων SG. Τα αποτελέσματα των απωλειών μάζας των οπλισμών για όλα τα δοκίμια SG μετά από την έκθεση στο διαβρωτικό περιβάλλον του διαλύματος 3.5% κ.β. NaCl παρουσιάζονται στο Σχήμα 5. Παρουσιάζονται οι απόλυτες τιμές απωλειών μάζας των οπλισμών κατά τον χρόνο από την έναρξη της ανοδικής φόρτισης μέχρι τη θραύση των δοκιμίων. Οι ανηγμένες ανά ημέρα τιμές απωλειών μάζας των οπλισμών επιβεβαιώνουν την κατάταξη της ανθεκτικότητας των δοκιμίων ως προς τη διάβρωση SGP, SGE, SGA, SGR, SGN και SGO.

7 Απώλεια μάζας (g) Ανηγμένη απώλεια μάζας (g/ημέρα) 9 ο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη 2,5 0,20 2,0 0,16 1,5 0,12 1,0 0,08 0,5 0,04 0,0 SGE SGP SGA SGR SGN SGO 0,00 Σχήμα 5. Απώλειες μάζας των οπλισμών σκυροδέματος στα δοκίμια SG. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Επιβεβαιώνεται η προστατευτική δράση έναντι της διάβρωσης όλων των οργανικών επικαλύψεων που χρησιμοποιήθηκαν, με ιδιαίτερα θετική αυτή των εποξειδικών χρωμάτων και των χρωμάτων πολυουρεθάνης. Η μειωμένη προστατευτική ικανότητα που εμφάνισε η επικάλυψη με χρώμα στοιχείων νανοτεχνολογίας μπορεί να αποδοθεί στην πολύ αργή δράση των συστατικών της συγκριτικά με την ταχύτητα της επιβληθείσας διάβρωσης. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Batis G., Kouloumbi N., Pantazopoulou P., Cement and Concrete Composites, 27:261 (2005). [2] Barbucci A., Delucchi M., Cerisola G., Progress in Organic Coatings, 30:293 (1997). [3] Kamal M.M. and Salama A.E., Proc. Protection of Concrete, London (1991) p.281. [4] Ibrahim M., Al-Gahtani A.S., Maslehuddin M., Dakhil F.H., J.Mater.Civ.Eng 11:36 (1999). [5] Dulaijan S.U., Maslehuddin M., Al-Zahrani M.M., Al-Juraifani E.A., Alidi S.A., Al- Meththel M., Proc. Repair, Rehabilitation and Maintenance of Concrete Structures and Innovations in Design and Construction, Seoul, Korea, (2000) p.321. [6] Dulaijan S.U., Maslehuddin M., Al-Zahrani M.M., Sharif A.M., Al- Juraifani E.A., Al- Idi S.H., Proc 6th Deterioration and Repair of Reinforced Concrete in the Arabian Gulf, Bahrain, (2000), p.345. [7] Chattopadhyay D.K., Raju K.V.S.N., Prog Polym Sci, 2:352 (2007).

8 [8] Horgnies M., Willieme P., Gabet O., Progress in Organic Coatings, 72:360 (2011). [9] Fratricova M., Simon P., Schwarzer P., Polym Degrad Stabil, 91:94 (2006). [10] Zhu Y., Xiong J., Tang Y., Zuo Y., Progr Org Coat, 69:7 (2010). [11] Delucchi M., Barbucci A., Cerisola G., Progress in Organic Coatings, 49:336 (2004). [12] Ζαφειροπούλου Θ., Ρακαντά Ε., Μπατής Γ., Proc. 12ο Συμπόσιο Χρωμάτων και Βερνικιών, Αθήνα, (2012). [13] Ansari M.F. and Goswami D.N., Pigment and Resin Technology, 35:183 (2006). [14] Al-Dulaijan S.U., Maslehuddin M., Al-Zahrani M.M., Sharif A.M., Al-Juraifani E.A., Al-Idi S.H., Proc. Deterioration and Repair of Reinforced Concrete in the Arabian Gulf, (2000), p.345. [15] Routoulas, Α. & Batis, G., Anti-Corrosion Methods and Materials, 46:276 (1999). [16] Routoulas, A., Pantazopoulou, P., & Batis, G., Anti-Corrosion Methods and Materials, 50:271 (2003).

Επίδραση ορυκτών προσθέτων και αναστολέων διάβρωσης στην αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµών σκυροδέµατος

Επίδραση ορυκτών προσθέτων και αναστολέων διάβρωσης στην αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµών σκυροδέµατος Επίδραση ορυκτών προσθέτων και αναστολέων διάβρωσης στην αντιδιαβρωτική προστασία οπλισµών σκυροδέµατος Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής. Τµήµα Φυσικής Χηµείας και Τεχνολογίας Υλικών, Τ.Ε.Ι. Πειραιά.. Γ. Μπατής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2. Λέξεις κλειδιά: Λευκό τσιμέντο, Μετακαολίνης, Αναστολείς διάβρωσης, Διάβρωση οπλισμένης τσιμεντοκονίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2. Λέξεις κλειδιά: Λευκό τσιμέντο, Μετακαολίνης, Αναστολείς διάβρωσης, Διάβρωση οπλισμένης τσιμεντοκονίας Ανθεκτικότητα Κονιαμάτων Αποκατάστασης με Λευκό Τσιμέντο - Δυνατότητες Προστασίας Durability of white cement restoration mortars - Protection potential Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2 Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ν. Χουσίδης, E. Ρακαντά, Γ. Μπατής Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΩΝ, Βόλος, 16.4.2005 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ Ευάγγελος Γ. Παπαδάκης Δρ. Χημικός Μηχανικός Ε.Γ. Παπαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP. Ενίσχυση Κατασκευών με Ινοπλέγματα Ανόργανης Μήτρας και Σύγκριση με τη Μέθοδο Ενίσχυσης με FRP ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ FRP. MΠΑΖΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο Προμήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο Προμήθειας ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Μ. Πέικου Τηλέφωνο:2313318445 Fax: 2310.233532 E-mail: m.peikou@thessaloniki.gr ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α Στεγανωτικό μάζας

Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α Στεγανωτικό μάζας Τεχνικό Φυλλάδιο PLASTIPROOF Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α Στεγανωτικό μάζας Ιδιότητες Υγρό πρόσμικτο που ενεργεί ως ρευστοποιητής (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος Α) και στεγανωτικό μάζας. Προσφέρει τα

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Μονωτής Σελίδα 1 Τεχνίτης Μονωτής Τεχνίτης Μονωτής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ»

«ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ» ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΖΩΓΡΑΥΙΑ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ» Εξεταστική Επιτροπή Ζαχαρίας Αγιουτάντης, Καθηγητής (Επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΨΥΞΗΣ- ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΨΥΞΗΣ- ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΨΥΞΗΣ- ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Θερμική μόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Πτυχιακή Εργασία. Θερμική μόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή Εργασία Θερμική μόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων ΠΑΝΑΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ: Α.Μ. 4055 Επιβλέπων : Βασίλης Λιόγκας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Εφαρμογές Εποξειδικών Δαπέδων

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Εφαρμογές Εποξειδικών Δαπέδων ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Εφαρμογές Εποξειδικών Δαπέδων ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ Τα εποξειδικά δάπεδα συνιστούν δάπεδα με ειδικές απαιτήσεις ως προς τις αντοχές τους, τις ιδιότητές τους, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Πρόκειται για την προμήθεια των ακόλουθων οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης σε διάφορους χώρους. του Δήμου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Πρόκειται για την προμήθεια των ακόλουθων οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης σε διάφορους χώρους. του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 38 /2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ του Δήμου. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 6.1 Εισαγωγή: Εφαρμογές και γενικά χαρακτηριστικά Η ραγδαία πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της τεχνολογίας των δομικών υλικών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Διαχείριση Διάβρωσης σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ Αρ. Μελέτης: ΑΚ 42/8-11-2013 Προϋπ: 85.349,33

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ Αρ. Μελέτης: ΑΚ 42/8-11-2013 Προϋπ: 85.349,33 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Μ. Πέικου Τηλέφωνο:2313318445 Fax: 2310.233532 E-mail: m.peikou@thessaloniki.gr ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Κ.Κ. Σίδερης Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ, Εργαστήριο οµικών Υλικών, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικώ,ν ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επισκευή ρωγμών με την χρήση ρητινενέσεων «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την μέθοδο επισκευής ρωγμών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΚΡΗΤΗΣ. «π π ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΚΡΗΤΗΣ. «π π ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ «π π π» Δρ. Μαρκόπουλος Θεόδωρος : Καθηγητής (Επιβλέπων) Δρ. Περδικάτσης Βασίλειος : Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυτη Στεγάνωση & Προστασία Κατασκευών Εξελιγμένα Συστήματα Επισκευής Διαμόρφωση Δαπέδων & Επιφανειών Συστήματα Σφράγισης & Συγκόλλησης

Απόλυτη Στεγάνωση & Προστασία Κατασκευών Εξελιγμένα Συστήματα Επισκευής Διαμόρφωση Δαπέδων & Επιφανειών Συστήματα Σφράγισης & Συγκόλλησης Απόλυτη Στεγάνωση & Προστασία Κατασκευών Εξελιγμένα Συστήματα Επισκευής Διαμόρφωση Δαπέδων & Επιφανειών Συστήματα Σφράγισης & Συγκόλλησης ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / PRICE LIST 2 0 1 5 ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος

Construction. Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος Construction Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος Συνολική Διαχείριση της Διαβρώσεως σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Τα βασικά στάδια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, ελαστικό έως -20 C, για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρατσών, μπάνιων και πισίνων

Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, ελαστικό έως -20 C, για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρατσών, μπάνιων και πισίνων ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN 1504-2 (C) ΑΞΙΩΜΑΤΑ PI-MC-IR ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ EN 1504-2 Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, ελαστικό έως -20 C, για τη στεγάνωση μπαλκονιών, ταρατσών, μπάνιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΩΣ ΠΛΗΡΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ FRP (ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ FRP (ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ) Ενίσχυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με FRP (Ινοπλισμένα Πολυμερή) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ FRP (ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ) ΖΩΣΙΜΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Περίληψη Η παρακάτω εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Μ.: 2004.05.0055

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Μ.: 2004.05.0055 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Μ.: 2004.05.0055 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika. Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα

Construction. Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika. Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα Construction Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα Σκληρυμένο Σκυρόδεμα Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Αποκαλουπωτικά Ωρίμανση Sika με

Διαβάστε περισσότερα