ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 807 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 807 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ5ΩΛΞ-ΠΤΨ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 807 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους Στην Λάρισα σήμερα την 22 Δεκεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράπκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ζωγράφος Βασίλειος, 10) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κλεισιάρης Βασίλειος, 16) Κοτάκου Μαρία, 17) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 18) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 19) Λαμπρούλης Γεώργιος, 20) Λέτσιος Ιωάννης, 21) Λέτσιος Κλεάνθης, 22) Μαμάκος Αθανάσιος, 23) Μάντζαρη Δέσποινα, 24) Μίχος Χρήστος, 25) Μπανιός Μάρκος, 26) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 27) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 28) Μπατζηλιώτης Βασίλειος. 29) Μπεκύρης Μιχαήλ, 30) Ντάβαρη Ευαγγελία, 31) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 32) Οικονόμου Ιωάννης, 33) Ούντρια Ευαγγελή 34) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 35) Πράπας Αντώνιος, 36) Πρασσάς Αναστάσιος, 37) Σαμουρέλης Κων/νος, 38) Σάπκας Ιωάννης, 39) Σουλούκου Ασπασία, 40) Σούλτης Γεώργιος, 41) Τερζούδης Χρήστος, 42) Τσακίρης Μιχαήλ, 43) Τσιαούσης Κων/νος και 44) Φακής Γεώργιος καθώς επίσης οι Πρόεδροι:1 ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Ξηρομερίτης Βασίλειος, 2 ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Μητούλας Βάϊος, 4 ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Ζιώγας Βασίλειος, Δημοτικής Κοινότητας Γιάννουλης κ. Δαβλέρης Ιωάννης, Δημοτικής Κοινότητας Φαλάννης κ. Λυγούρας Κωνσταντίνος, Τοπικής Κοινότητας Μάνδρας κ. Χρήστου Αθανάσιος, Τοπικής Κοινότητας Ελευθερών κ. Παπακωστούλης Κωνσταντίνος, Τοπικής Κοινότητας Ραχούλας κ. Τζέος Κωνσταντίνος, Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας κ. Νατσίδης Παναγιώτης, Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλέας κ. Μακρίδης Νικόλαος. και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Κέλλας Χρήστος καθώς επίσης και η Πρόεδρος της 3 ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Τσιβελεκίδου Σεβαστή, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κουτσόχερου κ. Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, Τοπικής Κοινότητας Τερψιθέας κ. Νότας Κωνσταντίνος και Τοπικής Κοινότητας Λουτρού κ. Μαυρομύτης Ιωάννης. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 44, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 63

2 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2012 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 266 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει. 2. Τα άρθρα 155 επ. Ν. 3463/ Το με αρ. 16/ Πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων. 4. Την 488/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 5. Την εισήγηση της Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αγραφιώτη Μαρίας, η οποία έχει ως εξής: O προϋπολογισμός έρχεται για συζήτηση και ψήφιση στo Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καλλικράτη (Ν.3852/2010) και εντός των χρονικών περιθωρίων που ορίζονται στο Νόμο καθώς οφείλαμε να περιμένουμε και την τελευταία ΥΑ (οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2012,ΦΕΚ 253 Β ). Με τις προτεινόμενες αλλαγές, που έχουν κάνει οι υπηρεσίες, ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ύψος των ,00 ευρώ, αντί του αρχικά διαμορφωθέντος προϋπολογισμού στα ,00 ευρώ. Στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του Δήμου για το Είναι δεδομένο ότι ο προϋπολογισμός εκφράζει τους στόχους και τις προτεραιότητες που θέτει η Δημοτική Αρχή για την επόμενη χρονιά, με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει το πιθανολογούμενο ύψος των προβλέψεων τόσο για τα έσοδα, κυρίως για τα έκτακτα από επιχορηγήσεις, όσο και για τα έξοδα, κυρίως στο σκέλος των επενδύσεων. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τα έσοδα από τους ΚΑΠ και τη ΣΑΤΑ προϋπολογίσθηκαν στα επίπεδα του Οι όποιες αναπροσαρμογές προκύψουν θα καλυφθούν με αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Όλες οι επιχορηγήσεις που προορίζονται για ειδικούς σκοπούς (έργα, προμήθειες παγίων, σχολεία κλπ) ισοσκελίζονται με αντίστοιχες δαπάνες. Οι λειτουργικές δαπάνες (έξοδα χρήσης - κωδικός αριθμός 6 - και πληρωμές παρελθόντων ετών και λοιπές αποδόσεις - κωδικός αριθμός 8 -) καλύπτονται από τους ίδιους πόρους και ΚΑΠ, από διάφορες επιχορηγήσεις (που είναι για λειτουργικές δαπάνες) και από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, για τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Τα πλεονάζοντα έσοδα από αυτές τις πηγές προορίζονται για την κάλυψη μέρους των επενδύσεων. Οι προϋπολογισθείσες δαπάνες μισθοδοσίας για το 2012 έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να υπάρχουν πιστώσεις για το προσωπικό που θα ιμεταφερθεί από την Νομ. Αυτοδ/ση. Εάν ωστόσο ισχύσει νέα παράταση στην πληρωμή τους από το Κρατικό Προϋπολογισμό αναλόγως θα τροποποιηθούν και οι πιστώσεις. Τα έσοδα από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Σημειώνεται, δε, ότι και για το 2012 δεν έγιναν αναπροσαρμογές των Δημοτικών Τελών Τα τακτικά έσοδα καλύπτουν το 59% του προϋπολογισμού, τα έκτακτα το 22% και τα υπόλοιπα έσοδα (παρελθόντων ετών, δάνεια, υπέρ τρίτων - επιστροφές και χρηματικό υπόλοιπο) ανέρχονται στο 19%. Οι λειτουργικές δαπάνες καλύπτουν το 59% του προϋπολογισμού (η μισθοδοσία προσωπικού καλύπτει το 29% και οι λοιπές δαπάνες το 30%.). Οι επενδύσεις καλύπτουν το 20% σε σχέση με 17% του προϋπολογισμού πέρυσι Τέλος οι λοιπές δαπάνες (πληρωμές παρελθόντων ετών, λοιπές αποδόσεις, αποθεματικό) καλύπτουν το 21% του προϋπολογισμού. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο προϋπολογισμός έτους 2012 ανέρχεται στο ύψος των ,00 ευρώ. Το 2011 ο προϋπολογισμός, μετά τις αναμορφώσεις, έφθασε στο ύψος των ,22 ευρώ. Είναι, δηλαδή, μειωμένος κατά ,22 ευρώ. Σελίδα 2 από 63

3 A. ΕΣΟΔΑ Τα έσοδα διακρίνονται ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012 ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 2011 ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ (8/12/2011) 1. ΤΑΚΤΙΚΑ , , ,58 2. ΕΚΤΑΚΤΑ , , ,99 3. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (πρωτοβεβαιωμένα) , , ,32 4. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (εισπρακτέα ,00 υπόλοιπα) , ,21 5. ΔΑΝΕΙΑ , ,00 0,00 6. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ , , ,71 7. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,59 ΣΥΝΟΛΑ , , ,40 α. Τα τακτικά προέρχονται ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012 ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 2011 ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ Από κρατικές επιχορηγήσεις (ΚΑΠ, Σχολεία & σχολ. τροχ, , , ,72 προνοιακά επιδόματα) 2. Από τοπικές πηγές (ενοίκια, τέλη, εισφορές κλπ) , , ,86 ΣΥΝΟΛΑ , , ,58 β. Τα έκτακτα προέρχονται: ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012 ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 2011 ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ Από επιχορηγήσεις από το κράτος (για λειτουργικές δαπάνες) καθώς και από , , ,91 προγραμματικές συμβάσεις 2. Από επιχορηγήσεις από το κράτος (για επενδύσεις) , , ,25 3. Από τοπικές πηγές(προσκυρώσεις,πρόστιμα,δωρεές κλπ) , , ,83 ΣΥΝΟΛΑ , , ,99 γ. Τα παρελθόντων ετών διακρίνονται: ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012 ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 2011 ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ Τακτικά παρελθόντων ετών , , ,68 2. Έκτακτα παρελθόντων ετών , , ,53 ΣΥΝΟΛΑ , , ,21 Σελίδα 3 από 63

4 δ. Δάνεια ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012 ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 2011 ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ , ,00 0,00 ε. Υπέρ Τρίτων - Επιστροφές ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012 ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 2011 ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και λοιπές αποδόσεις , , ,72 2. Επιστροφές διάφορες , , ,99 ΣΥΝΟΛΑ , , ,71 στ. Χρηματικό υπόλοιπο ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012 ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 2011 ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , ,94 2. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , , ,65 ΣΥΝΟΛΑ , , ,59 ΕΞΟΔΑ Β' ΕΞΟΔΑ Τα έξοδα ανέρχονται στο ύψος των ,00 ευρώ και το αποθεματικό στο ύψος των ,00 ευρώ, ήτοι σύνολο ,00 ευρώ, ενώ τα έξοδα του 2011 είχαν προϋπολογισθεί μετά τις αναμορφώσεις σε ,22ευρώ. Μέχρι 8/12/2011 τιμολογήθηκαν ,32 ευρώ, εντάλθηκαν ,72 και πληρώθηκαν ,04ευρώ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012 ΔΙΑΜΟΡ/ΝΤΑ 2011 ΤΙΜΟΓ/ΘΕΝΤΑ Λειτουργικές δαπάνες χρήσης , , ,90 2. Επενδύσεις , , ,29 3. Πληρωμές παρελθόντων ετών , , ,20 4. Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις (ασφ. ταμεία κλπ) , , ,93 5. Αποθεματικό , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ , , ,32 Σελίδα 4 από 63

5 Έξοδα και πληρωμές ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΘΕΝΤΑ 2011 ΤΙΜΟΛ/ΘΕΝΤΑ 2011 (12/11) Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,79 Αμοιβές και παροχές τρίτων , , ,68 Λοιπά γενικά έξοδα , , ,27 Τοκοχρεολύσια δανείων , , ,70 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών , , ,04 Μεταβιβστικές πληρωμές σε τρίτους , , ,94 ΣΥΝΟΛΟ α) , , ,42 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε , , ,20 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις , , ,93 ΣΥΝΟΛΟ β) , , ,13 Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές , , ,20 Έργα , , ,03 Μελέτες , , ,06 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 1, ,00 0,00 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων , , ,48 ΣΥΝΟΛΟ γ) , , ,77 Δ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0 Αποθεματικό (ΣΥΝΟΛΟ δ) , Σύνολο εξόδων και πληρωμών , , ,32 6. Τις εν τω μεταξύ επελθούσες τροποποιήσεις σε επί μέρους στοιχεία του προτεινόμενου προϋπολογισμού εκ μέρους των υπηρεσιών του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής. 7. Την τοποθέτηση επί του θέματος του Δημάρχου Λαρισαίων κ. Τζανακούλη Κωνσταντίνου. 8. Τις τοποθετήσεις, προτάσεις, διαφωνίες των Δημοτικών Συμβούλων κ. Σάπκα Ιωάννη, Λαμπρούλη Γεωργίου, Καλογιάννη Απόστολου, Μπαρτζώκη Γεωργίου, Σούλτη Γεωργίου, Σαμουρέλη Κωνσταντίνου και Λέτσιου Ιωάννη. 9. Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μητσιός Αθανάσιος και είκοσι πέντε Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν ΥΠΕΡ, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Ζωγράφος Βασίλειος, Λαμπρούλης Γεώργιος και Ούντρια Ευαγγελή ψήφισαν ΚΑΤΑ, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Αλεξούλης Ιωάννης, Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, Καφφές Θεόδωρος, Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, Λέτσιος Ιωάννης, Παπακρίβος Χρυσόστομος, Σάπκας Ιωάννης και Σούλτης Γεώργιος δήλωσαν ΠΑΡΟΝ. Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αράπκουλε Δέσποινα, Καλογιάννης Απόστολος, Κλεισιάρης Βασίλειος, Μπαρτζώκης Βασίλειος, Σουλούκου Ασπασία και Τσιαούσης Κωνσταντίνος. 10. Την θετική ψήφο των παρόντων Προέδρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους Ο προϋπολογισμός παρουσιάζει την εξής συνοπτικά εικόνα, μαζί με τις συνημμένες συνοπτικές και αναλυτικές καταστάσεις: Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σελίδα 5 από 63

6 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 6 από 63

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΩΔ 2012 Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,03 ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,37 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Κ.Χ.ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦ.ΜΕΣΩΝ (ΑΡ.3 Ν2946/01) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,84 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,46 ΤΕΛΗ ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 100,00 0,00 0,00 ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ,ΠΑΖΑΡ ΙΑ & ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (ΑΡ.19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0, , ,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,05 ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 100,00 0,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 100,00 0,00 0,00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΑΤ , , , ,31 ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔ.ΤΕΛΟΣ- ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΑΠΟ ΔΕΗ ΕΑΤ , , , ,85 ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ & ΤΑΠ ΑΝΕΥ ΓΝΩΜΟΝΟΣ ΕΑΤ , ,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΑΤ , ,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΑΤ , ,00 0,00 0,00 ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,07 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,43 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΦΗΣ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΤΕΛΗ ΕΚΤΑΦΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,44 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 Σελίδα 7 από 63

8 ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,40 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,58 ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΕΥ ΓΝΩΜΟΝΟΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,77 ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,83 ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,85 0,00 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,83 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,15 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΧ ΓΙΑ ΣΤΕΚΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,46 ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ Κ.Χ. ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0, , ,00 ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,92 ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΡ.15 Ν 2115/93, άρ. 27 Ν 2130/93) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,07 ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,28 ΛΟΙΠΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,39 ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 100,00 0,00 0,00 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν 1337/83 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,85 ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,49 ΕΙΣΦΟΡΑ 40% Ή 75% ΤΟΥ ΚΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,42 ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΚΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΤΡΟΦΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΤΡΟΦΕΙΑ ΕΕΤΑΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,82 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 100,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΕΣ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 100,00 0,00 0,00 ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,90 ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΥΠΕΣ , , , ,26 ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ (ΑΡ.14 Ν 2817/2000) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,72 ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,84 Σελίδα 8 από 63

9 ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (Ν-Δ 2011) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΔΕΙΑΣ-ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Ν2520/40) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (Ν.2880/01) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 30% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 100,00 100,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,57 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΚΤΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3838/2010 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ (ΑΡ.247 ΔΚΚ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,40 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΟΝ ΟΕΚ (ΑΡ.2 Ν 2336/95) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΛΠ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,51 ΠΡΟΙΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΡ.10 Ν 2880/2001) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 100,00 0,00 0,00 ΠΡΟΙΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 428,10 428,10 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΥΠΟΥΡ. ΕΣΩΤ. ΓΙΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΟΥΡ. ΕΣΩΤ. ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 50% ΝΕΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΕΚΑ ,00 0, , ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0, , ,14 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 100,00 0,00 0,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΦΟΔΣΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΦΟΔΣΑ , ,00 0,00 0,00 ΥΠΕΧΩΔΕ-ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΥΠΕΚΑ ,00 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΧΥΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΕΣ , ,00 0,00 0,00 ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,47 ΥΠΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡ. - ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 Σελίδα 9 από 63

10 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡ. ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΜΕΑ ΥΠΕΣ ,00 ΥΠΟΥΡ. ΕΣΩΤ. -ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΥΠΕΣ ,00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ , , , ,30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ (ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ 79Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ , , , ,00 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΥΠΕΣ (ΔΤΕ) ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ , , , ,00 ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΘΗΣΕΑΣ , , , ,00 ΕΛΛΑΔΑ 2004 (ΔΤΕ) ΕΠΤΑ-ΕΛΛΑΔΑ , , , ,00 ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΠΠΕΡ) ΕΠΠΕΡ ,00 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΓΑ ,00 ΕΣΠΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΣΠΑ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ , , , ,25 ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΣΠΑ ,00 0,00 0,00 0,00 ΔΕΥΑΛ ΛΟΓΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΥΑΛ ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 1 ΛΥΚ ,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΩΡΕΕΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΠΑΓΓΑΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΔΩΡΕΑ ΜΑΚΡΗ (ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΒΕΡΩΦ ΔΩΡΕΑ ΚΑΠΗ ΑΒΕΡΩΦ , ,00 0,00 0,00 ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ,00 ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ,00 ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΣΠΑ ,00 ΔΩΡΕΑ ΔΕΥΑΛ ΓΙ Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΥΑΛ , ,00 0,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ,ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕ Σ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,32 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖ/ΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΠΕΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 426,81 426,81 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,68 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 Σελίδα 10 από 63

11 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,93 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,06 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,17 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,05 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡ.284 Ν 1188/81) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙΒΑΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ & ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΕΑΤ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΦ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΙΚΡΟΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΠΡΟΞΕΝΗΘΕΙΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,00 0,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖ/ΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,60 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,90 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,65 Σελίδα 11 από 63

12 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 29,34 29,34 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΟ ΥΠΟΒΑΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ & ΕΦΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 807,15 807,15 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜ. Ή ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΙΓΕΙΣ ΔΗΜ./ΔΙΑΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ (ΕΡΓΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΥ ,00 0,00 0,00 0,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΕΞΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,64 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ & ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 169,02 169,02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,57 ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΣ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΔΕΥΑΛ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ (ΔΤΥ) ΔΕΥΑΛ ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 939,01 939,01 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,90 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ Ν.Π ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,76 ΤΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,40 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,11 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΕΣΟΔΑ 10% ΑΠΟ ΣΗΜΑΤΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΑΤ , ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 Σελίδα 12 από 63

13 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΣΕΥΜΑΤΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΚΑΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,32 ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΠΕ ΝΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΠΔ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΑΝΕΙΟ , ,00 0,00 0,00 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟ ,00 0,00 0,00 0,00 ΠΕ ΠΒ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΑΤ , , , ,68 ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,69 0,00 ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,48 ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν.1337/83 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,85 ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,06 ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν. 1337/83 ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,96 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,67 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,23 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,94 ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,44 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,56 731,35 ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,02 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,37 0,00 ΠΕ ΠΒ ΕΝΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠ.ΤΕΛΟΣ-ΑΝΕΙΣΠΡ.ΑΠΟ ΔΕΗ ΕΑΤ , , , ,34 ΠΕ ΠΒ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΑΡ.8 Ν.2307/95) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛ.ΕΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,44 ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 100,00 0,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,65 0,00 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ.ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0, , ,09 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0, ,32 0,00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0, , ,25 Σελίδα 13 από 63

14 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0, , ,55 ΠΕ ΠΒ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,43 ΠΕ ΠΒ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,66 0,00 ΠΕ ΠΒ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 440, ,72 0,00 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,44 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝ.ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,11 0,00 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,33 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,49 ΠΕ ΠΒ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,25 253,56 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,94 20,52 ΠΕ ΠΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,62 ΠΕ ΠΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,17 ΠΕ ΠΒ ΤΡΟΧΑΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,19 ΠΕ ΠΒ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,22 334,72 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,00 300,00 ΠΕ ΠΒ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,07 254,47 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΤΟΚΟΙ ΥΠΗΡΗΜΕΡΙΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,00 200,00 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,60 ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (0823) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,90 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (0824) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,70 ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 100,00 0,00 0,00 ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 73,50 73,50 ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 24,50 24,50 ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 60% (ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 100,00 0,00 0,00 ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 40% (ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 100,00 0,00 0,00 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,38 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 15% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 100,00 0,00 0,00 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,03 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , ,87 958,67 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 258,59 191,75 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,69 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,07 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,47 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΥΕ 0,30% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,12 Σελίδα 14 από 63

15 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,25% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,86 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 1,5% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,29 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 0,5% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,96 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ-ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,30 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,01 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,52 ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,49 ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,56 ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,20 ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,77 ΚΥΤ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,17 ΤΣΜΕΔΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,11 ΚΥΤ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,08 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , ,44 789,00 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΚΕΑΔ ΕΡΓ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,85 ΕΛΠΠ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 100,00 0,00 0,00 ΕΛΠΠ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,62 ΜΤΠΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,95 ΤΑΥΠ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 100,00 0,00 0,00 ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,01 ΤΥΔΕΡΓ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 100,00 0,00 0,00 ΤΑΥΥΓ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 100,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,55 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 100,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 100,00 0,00 0,00 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,14 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,14 ΤΣΑΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , ,09 792,77 ΤΣΑΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 807,58 580,11 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 234,69 168,42 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 377,95 271,35 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΤΣΑΥ) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 504,54 443,35 ΣΤΕΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 200,00 16,00 12,00 ΤΥΔΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 100,00 0,00 0,00 ΤΑΜΠΥΕΕΘΑ ΑΣΦ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 100,00 0,00 0,00 ΤΑΥΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 250,00 0,00 0,00 ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,21 ΤΕΑΔΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 785,20 588,90 ΤΕΑΗΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΤΕΑΗΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΕΦΑΠΑΞ (ΤΣΜΕΔΕ) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΚΡΑΤΗΣΗ 8% (0822) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 622,32 463,93 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΒΑΡΕΑ- ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,53 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΒΑΡΕΑ-ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 0,00 0,00 Σελίδα 15 από 63

16 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΑΣΦ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,27 ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΑΣΦ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,23 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΕΡΓΟΔ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,17 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΑΣΦΑΛ. (ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 700,00 0,00 0,00 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 4% ΑΣΦΑΛ. (ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 700,00 0,00 0,00 ΤΣΠΕΑΘ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓΟΔ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΤΠΥ ΕΦ' ΑΠΑΞ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 600,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΤΕΑΔΥ-Τ.ΕΑΠΟΚΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΕΤΑΑ - ΚΛ. ΚΑ - Τ.ΣΑΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΜΤΠΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 3% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 49,50 49,50 ΤΑΠ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 1% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ - ΤΠΔΚΥ 1% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ - (ΠΡΩΗΝ Ν 103/75) 1% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0,00 0,00 ΚΡΑΤΗΣΗ Ν. 103/75 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 100,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,52 ΟΔΔΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,56 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,76 ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,70 ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,87 ΜΤΠΥ (ΔΑΝΕΙΟ) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0,00 0,00 ΤΕΑΔΥ(ΔΑΝΕΙΟ) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,26 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0, , ,50 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ (ΑΡ.26 Ν 318/69,ΑΠΟΦ.ΥΠ.ΟΙΚΟΝ )1/11652/1997) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,01 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,22 ΤΑΚΤΙΚΑ-ΓΕΝΙΚΑ Ή ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (ΤΑΜ. ΔΗΜΟΥ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,19 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ( ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,89 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ( ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,46 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,42 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,44 Σελίδα 16 από 63

17 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,78 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,67 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,56 ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA ( ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,76 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ( ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,93 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ( ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,95 ΤΑΚΤΙΚΑ-ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΤΗΣ 31/12/2010 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,54 ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΗΣ 31/12/ , , ,54 ΓΕΝΙΚΑ & ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΗΣ 31/12/2010 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,58 ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ) , ,51 ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥΣ) , ,30 ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΒΠΣΔΛ ΤΗΣ 3/6/2011 ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM ( ) , ,92 ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΒΠΣΔΛ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ , ,50 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( , ΑΚΙΝΗΤΑ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , , , , , ,54 Σελίδα 17 από 63

18 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΩΔ 2012 Διαμορφωθέ Εντ/θέντα Τιμολ/θέντα Πληρωθέντα ντα ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔ.ΣΥΜΒ-ΣΥΝΕΡΓ- ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,34 ΙΔ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,44 ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ , , ,70 0,00 ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Ν.3026/1954) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,73 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,28 ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΕΡΓΟΔ. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,75 (ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΟ ΚΑΠ) ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1% ΕΡΓΟΔ. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,25 (ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΟ ΚΑΠ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡ.13 Ν 2527/97) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 480, ,00 400,00 ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΕΠ (ΑΡ.13 Ν 2597/97) ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,99 ΔΗΜΟΥ) ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,34 ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0, ,96 0,00 ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΤΥΠΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,85 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,50 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕ-ΔΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,72 0,00 ΤΩΝ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒ. Α ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒ. Β ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒ. Γ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒ. Δ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (ΑΡ.4 Ν 2539/97) ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 & ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σελίδα 18 από 63

19 (ΑΡ.175 ΔΚΚ Ν 2685/99) ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,94 ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΟΙΒ-ΠΡΟΜΗΘ. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΔΙΑΦ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΓΙΑ ΥΠΕΣ ΥΜΕ ,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ" ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΥΠΕΣ ΥΜΕ ,00 0,00 0,00 0,00 ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ" ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,03 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,05 337,05 337,05 337,05 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΔΕΗ 2% ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,33 & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 792,40 792,40 792,40 ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 924, ,99 758,39 ΤΗΛΕΦ.-ΤΗΛΕΓ.-ΤΗΛ.ΤΕΛΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,23 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,26 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,28 ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 835,00 0,00 (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,48 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΦΑΠ) ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 327,08 327,08 283,00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,43 0,00 ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,00 0,00 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 794,80 0,00 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,57 0,00 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 19 από 63

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 98 ΘΕΜΑ: Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επανέγκριση του Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 522 ΘΕΜΑ: Τρίμηνη Έκθεση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισπραχθέντα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΩ 2012 Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις

Εισπραχθέντα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΩ 2012 Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΩ 2012 Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραµµάτια) ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 0111.001 350.000,00 720.000,00 705.272,42 316.485,03 ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α89ΩΛΞ-2ΥΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 44 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 44 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΞ-78Β ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 44 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 383 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 45/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 383 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 45/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 383 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 45/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 14/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 9 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΠΩΛΞ-2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 06/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 5 ης /10.10.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 660 ΘΕΜΑ: 18 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΛΞ-Ξ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 33 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ...01/01/2015-28/2/2015 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΜΟΡ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-Ε90 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 292 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα