ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 807 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 807 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ5ΩΛΞ-ΠΤΨ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 807 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους Στην Λάρισα σήμερα την 22 Δεκεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράπκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ζωγράφος Βασίλειος, 10) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κλεισιάρης Βασίλειος, 16) Κοτάκου Μαρία, 17) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 18) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 19) Λαμπρούλης Γεώργιος, 20) Λέτσιος Ιωάννης, 21) Λέτσιος Κλεάνθης, 22) Μαμάκος Αθανάσιος, 23) Μάντζαρη Δέσποινα, 24) Μίχος Χρήστος, 25) Μπανιός Μάρκος, 26) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 27) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 28) Μπατζηλιώτης Βασίλειος. 29) Μπεκύρης Μιχαήλ, 30) Ντάβαρη Ευαγγελία, 31) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 32) Οικονόμου Ιωάννης, 33) Ούντρια Ευαγγελή 34) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 35) Πράπας Αντώνιος, 36) Πρασσάς Αναστάσιος, 37) Σαμουρέλης Κων/νος, 38) Σάπκας Ιωάννης, 39) Σουλούκου Ασπασία, 40) Σούλτης Γεώργιος, 41) Τερζούδης Χρήστος, 42) Τσακίρης Μιχαήλ, 43) Τσιαούσης Κων/νος και 44) Φακής Γεώργιος καθώς επίσης οι Πρόεδροι:1 ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Ξηρομερίτης Βασίλειος, 2 ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Μητούλας Βάϊος, 4 ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Ζιώγας Βασίλειος, Δημοτικής Κοινότητας Γιάννουλης κ. Δαβλέρης Ιωάννης, Δημοτικής Κοινότητας Φαλάννης κ. Λυγούρας Κωνσταντίνος, Τοπικής Κοινότητας Μάνδρας κ. Χρήστου Αθανάσιος, Τοπικής Κοινότητας Ελευθερών κ. Παπακωστούλης Κωνσταντίνος, Τοπικής Κοινότητας Ραχούλας κ. Τζέος Κωνσταντίνος, Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας κ. Νατσίδης Παναγιώτης, Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλέας κ. Μακρίδης Νικόλαος. και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Κέλλας Χρήστος καθώς επίσης και η Πρόεδρος της 3 ης Δημοτικής Κοινότητας κ. Τσιβελεκίδου Σεβαστή, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κουτσόχερου κ. Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, Τοπικής Κοινότητας Τερψιθέας κ. Νότας Κωνσταντίνος και Τοπικής Κοινότητας Λουτρού κ. Μαυρομύτης Ιωάννης. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 44, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 63

2 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2012 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 266 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει. 2. Τα άρθρα 155 επ. Ν. 3463/ Το με αρ. 16/ Πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων. 4. Την 488/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 5. Την εισήγηση της Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αγραφιώτη Μαρίας, η οποία έχει ως εξής: O προϋπολογισμός έρχεται για συζήτηση και ψήφιση στo Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καλλικράτη (Ν.3852/2010) και εντός των χρονικών περιθωρίων που ορίζονται στο Νόμο καθώς οφείλαμε να περιμένουμε και την τελευταία ΥΑ (οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2012,ΦΕΚ 253 Β ). Με τις προτεινόμενες αλλαγές, που έχουν κάνει οι υπηρεσίες, ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ύψος των ,00 ευρώ, αντί του αρχικά διαμορφωθέντος προϋπολογισμού στα ,00 ευρώ. Στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του Δήμου για το Είναι δεδομένο ότι ο προϋπολογισμός εκφράζει τους στόχους και τις προτεραιότητες που θέτει η Δημοτική Αρχή για την επόμενη χρονιά, με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει το πιθανολογούμενο ύψος των προβλέψεων τόσο για τα έσοδα, κυρίως για τα έκτακτα από επιχορηγήσεις, όσο και για τα έξοδα, κυρίως στο σκέλος των επενδύσεων. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τα έσοδα από τους ΚΑΠ και τη ΣΑΤΑ προϋπολογίσθηκαν στα επίπεδα του Οι όποιες αναπροσαρμογές προκύψουν θα καλυφθούν με αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Όλες οι επιχορηγήσεις που προορίζονται για ειδικούς σκοπούς (έργα, προμήθειες παγίων, σχολεία κλπ) ισοσκελίζονται με αντίστοιχες δαπάνες. Οι λειτουργικές δαπάνες (έξοδα χρήσης - κωδικός αριθμός 6 - και πληρωμές παρελθόντων ετών και λοιπές αποδόσεις - κωδικός αριθμός 8 -) καλύπτονται από τους ίδιους πόρους και ΚΑΠ, από διάφορες επιχορηγήσεις (που είναι για λειτουργικές δαπάνες) και από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, για τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Τα πλεονάζοντα έσοδα από αυτές τις πηγές προορίζονται για την κάλυψη μέρους των επενδύσεων. Οι προϋπολογισθείσες δαπάνες μισθοδοσίας για το 2012 έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να υπάρχουν πιστώσεις για το προσωπικό που θα ιμεταφερθεί από την Νομ. Αυτοδ/ση. Εάν ωστόσο ισχύσει νέα παράταση στην πληρωμή τους από το Κρατικό Προϋπολογισμό αναλόγως θα τροποποιηθούν και οι πιστώσεις. Τα έσοδα από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Σημειώνεται, δε, ότι και για το 2012 δεν έγιναν αναπροσαρμογές των Δημοτικών Τελών Τα τακτικά έσοδα καλύπτουν το 59% του προϋπολογισμού, τα έκτακτα το 22% και τα υπόλοιπα έσοδα (παρελθόντων ετών, δάνεια, υπέρ τρίτων - επιστροφές και χρηματικό υπόλοιπο) ανέρχονται στο 19%. Οι λειτουργικές δαπάνες καλύπτουν το 59% του προϋπολογισμού (η μισθοδοσία προσωπικού καλύπτει το 29% και οι λοιπές δαπάνες το 30%.). Οι επενδύσεις καλύπτουν το 20% σε σχέση με 17% του προϋπολογισμού πέρυσι Τέλος οι λοιπές δαπάνες (πληρωμές παρελθόντων ετών, λοιπές αποδόσεις, αποθεματικό) καλύπτουν το 21% του προϋπολογισμού. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο προϋπολογισμός έτους 2012 ανέρχεται στο ύψος των ,00 ευρώ. Το 2011 ο προϋπολογισμός, μετά τις αναμορφώσεις, έφθασε στο ύψος των ,22 ευρώ. Είναι, δηλαδή, μειωμένος κατά ,22 ευρώ. Σελίδα 2 από 63

3 A. ΕΣΟΔΑ Τα έσοδα διακρίνονται ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012 ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 2011 ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ (8/12/2011) 1. ΤΑΚΤΙΚΑ , , ,58 2. ΕΚΤΑΚΤΑ , , ,99 3. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (πρωτοβεβαιωμένα) , , ,32 4. ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (εισπρακτέα ,00 υπόλοιπα) , ,21 5. ΔΑΝΕΙΑ , ,00 0,00 6. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ , , ,71 7. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,59 ΣΥΝΟΛΑ , , ,40 α. Τα τακτικά προέρχονται ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012 ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 2011 ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ Από κρατικές επιχορηγήσεις (ΚΑΠ, Σχολεία & σχολ. τροχ, , , ,72 προνοιακά επιδόματα) 2. Από τοπικές πηγές (ενοίκια, τέλη, εισφορές κλπ) , , ,86 ΣΥΝΟΛΑ , , ,58 β. Τα έκτακτα προέρχονται: ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012 ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 2011 ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ Από επιχορηγήσεις από το κράτος (για λειτουργικές δαπάνες) καθώς και από , , ,91 προγραμματικές συμβάσεις 2. Από επιχορηγήσεις από το κράτος (για επενδύσεις) , , ,25 3. Από τοπικές πηγές(προσκυρώσεις,πρόστιμα,δωρεές κλπ) , , ,83 ΣΥΝΟΛΑ , , ,99 γ. Τα παρελθόντων ετών διακρίνονται: ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012 ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 2011 ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ Τακτικά παρελθόντων ετών , , ,68 2. Έκτακτα παρελθόντων ετών , , ,53 ΣΥΝΟΛΑ , , ,21 Σελίδα 3 από 63

4 δ. Δάνεια ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012 ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 2011 ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ , ,00 0,00 ε. Υπέρ Τρίτων - Επιστροφές ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012 ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 2011 ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και λοιπές αποδόσεις , , ,72 2. Επιστροφές διάφορες , , ,99 ΣΥΝΟΛΑ , , ,71 στ. Χρηματικό υπόλοιπο ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012 ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ 2011 ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , ,94 2. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα , , ,65 ΣΥΝΟΛΑ , , ,59 ΕΞΟΔΑ Β' ΕΞΟΔΑ Τα έξοδα ανέρχονται στο ύψος των ,00 ευρώ και το αποθεματικό στο ύψος των ,00 ευρώ, ήτοι σύνολο ,00 ευρώ, ενώ τα έξοδα του 2011 είχαν προϋπολογισθεί μετά τις αναμορφώσεις σε ,22ευρώ. Μέχρι 8/12/2011 τιμολογήθηκαν ,32 ευρώ, εντάλθηκαν ,72 και πληρώθηκαν ,04ευρώ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012 ΔΙΑΜΟΡ/ΝΤΑ 2011 ΤΙΜΟΓ/ΘΕΝΤΑ Λειτουργικές δαπάνες χρήσης , , ,90 2. Επενδύσεις , , ,29 3. Πληρωμές παρελθόντων ετών , , ,20 4. Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις (ασφ. ταμεία κλπ) , , ,93 5. Αποθεματικό , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ , , ,32 Σελίδα 4 από 63

5 Έξοδα και πληρωμές ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2012 ΔΙΑΜΟΡΦ/ΘΕΝΤΑ 2011 ΤΙΜΟΛ/ΘΕΝΤΑ 2011 (12/11) Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,79 Αμοιβές και παροχές τρίτων , , ,68 Λοιπά γενικά έξοδα , , ,27 Τοκοχρεολύσια δανείων , , ,70 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών , , ,04 Μεταβιβστικές πληρωμές σε τρίτους , , ,94 ΣΥΝΟΛΟ α) , , ,42 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε , , ,20 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις , , ,93 ΣΥΝΟΛΟ β) , , ,13 Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές , , ,20 Έργα , , ,03 Μελέτες , , ,06 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 1, ,00 0,00 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων , , ,48 ΣΥΝΟΛΟ γ) , , ,77 Δ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0 Αποθεματικό (ΣΥΝΟΛΟ δ) , Σύνολο εξόδων και πληρωμών , , ,32 6. Τις εν τω μεταξύ επελθούσες τροποποιήσεις σε επί μέρους στοιχεία του προτεινόμενου προϋπολογισμού εκ μέρους των υπηρεσιών του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής. 7. Την τοποθέτηση επί του θέματος του Δημάρχου Λαρισαίων κ. Τζανακούλη Κωνσταντίνου. 8. Τις τοποθετήσεις, προτάσεις, διαφωνίες των Δημοτικών Συμβούλων κ. Σάπκα Ιωάννη, Λαμπρούλη Γεωργίου, Καλογιάννη Απόστολου, Μπαρτζώκη Γεωργίου, Σούλτη Γεωργίου, Σαμουρέλη Κωνσταντίνου και Λέτσιου Ιωάννη. 9. Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μητσιός Αθανάσιος και είκοσι πέντε Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν ΥΠΕΡ, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Ζωγράφος Βασίλειος, Λαμπρούλης Γεώργιος και Ούντρια Ευαγγελή ψήφισαν ΚΑΤΑ, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Αλεξούλης Ιωάννης, Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, Καφφές Θεόδωρος, Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, Λέτσιος Ιωάννης, Παπακρίβος Χρυσόστομος, Σάπκας Ιωάννης και Σούλτης Γεώργιος δήλωσαν ΠΑΡΟΝ. Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αράπκουλε Δέσποινα, Καλογιάννης Απόστολος, Κλεισιάρης Βασίλειος, Μπαρτζώκης Βασίλειος, Σουλούκου Ασπασία και Τσιαούσης Κωνσταντίνος. 10. Την θετική ψήφο των παρόντων Προέδρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους Ο προϋπολογισμός παρουσιάζει την εξής συνοπτικά εικόνα, μαζί με τις συνημμένες συνοπτικές και αναλυτικές καταστάσεις: Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σελίδα 5 από 63

6 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 6 από 63

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΩΔ 2012 Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραμμάτια) ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,03 ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,37 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Κ.Χ.ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦ.ΜΕΣΩΝ (ΑΡ.3 Ν2946/01) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,84 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,46 ΤΕΛΗ ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 100,00 0,00 0,00 ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ,ΠΑΖΑΡ ΙΑ & ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (ΑΡ.19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0, , ,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,05 ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 100,00 0,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 100,00 0,00 0,00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΑΤ , , , ,31 ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔ.ΤΕΛΟΣ- ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΑΠΟ ΔΕΗ ΕΑΤ , , , ,85 ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ & ΤΑΠ ΑΝΕΥ ΓΝΩΜΟΝΟΣ ΕΑΤ , ,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΑΤ , ,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΑΤ , ,00 0,00 0,00 ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,07 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,43 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΦΗΣ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΤΕΛΗ ΕΚΤΑΦΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΤΥΛΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,44 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 Σελίδα 7 από 63

8 ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,40 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,58 ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΕΥ ΓΝΩΜΟΝΟΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,77 ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,83 ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,85 0,00 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ (ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,83 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,15 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΧ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΧ ΓΙΑ ΣΤΕΚΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,46 ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ Κ.Χ. ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0, , ,00 ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,92 ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΡ.15 Ν 2115/93, άρ. 27 Ν 2130/93) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,07 ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,28 ΛΟΙΠΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,39 ΦΟΡΟΣ ΖΥΘΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 100,00 0,00 0,00 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν 1337/83 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,85 ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,49 ΕΙΣΦΟΡΑ 40% Ή 75% ΤΟΥ ΚΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,42 ΤΡΟΦΕΙΑ ΙΚΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΤΡΟΦΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΤΡΟΦΕΙΑ ΕΕΤΑΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,82 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 100,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΕΣ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 100,00 0,00 0,00 ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,90 ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΥΠΕΣ , , , ,26 ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ (ΑΡ.14 Ν 2817/2000) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,72 ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,84 Σελίδα 8 από 63

9 ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (Ν-Δ 2011) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΔΕΙΑΣ-ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Ν2520/40) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (Ν.2880/01) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΥΠΕΣΔΔΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 30% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 100,00 100,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,57 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΚΤΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3838/2010 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ (ΑΡ.247 ΔΚΚ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,40 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΟΝ ΟΕΚ (ΑΡ.2 Ν 2336/95) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΛΠ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,51 ΠΡΟΙΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΡ.10 Ν 2880/2001) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 100,00 0,00 0,00 ΠΡΟΙΟΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 428,10 428,10 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΥΠΟΥΡ. ΕΣΩΤ. ΓΙΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΟΥΡ. ΕΣΩΤ. ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 50% ΝΕΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΕΚΑ ,00 0, , ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0, , ,14 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 100,00 0,00 0,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΦΟΔΣΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΦΟΔΣΑ , ,00 0,00 0,00 ΥΠΕΧΩΔΕ-ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΥΠΕΚΑ ,00 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΧΥΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΕΣ , ,00 0,00 0,00 ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,47 ΥΠΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡ. - ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 Σελίδα 9 από 63

10 ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡ. ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΜΕΑ ΥΠΕΣ ,00 ΥΠΟΥΡ. ΕΣΩΤ. -ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΥΠΕΣ ,00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ , , , ,30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓ. ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΟ ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ (ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ 79Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΣΑΤΑ ΣΑΤΑ , , , ,00 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΥΠΕΣ (ΔΤΕ) ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ , , , ,00 ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΘΗΣΕΑΣ , , , ,00 ΕΛΛΑΔΑ 2004 (ΔΤΕ) ΕΠΤΑ-ΕΛΛΑΔΑ , , , ,00 ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΠΠΕΡ) ΕΠΠΕΡ ,00 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΓΑ ,00 ΕΣΠΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΣΠΑ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ , , , ,25 ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΣΠΑ ,00 0,00 0,00 0,00 ΔΕΥΑΛ ΛΟΓΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΥΑΛ ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 1 ΛΥΚ ,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΩΡΕΕΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΠΑΓΓΑΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΔΩΡΕΑ ΜΑΚΡΗ (ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΑΒΕΡΩΦ ΔΩΡΕΑ ΚΑΠΗ ΑΒΕΡΩΦ , ,00 0,00 0,00 ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ,00 ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ,00 ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΣΠΑ ,00 ΔΩΡΕΑ ΔΕΥΑΛ ΓΙ Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΥΑΛ , ,00 0,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ,ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕ Σ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,32 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖ/ΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΠΕΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 426,81 426,81 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,68 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 Σελίδα 10 από 63

11 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,93 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,06 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,17 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,05 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡ.284 Ν 1188/81) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙΒΑΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ & ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΕΑΤ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΦ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΙΚΡΟΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΠΡΟΞΕΝΗΘΕΙΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,00 0,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖ/ΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,60 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,90 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,65 Σελίδα 11 από 63

12 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 29,34 29,34 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΟ ΥΠΟΒΑΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ & ΕΦΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 807,15 807,15 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜ. Ή ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΙΓΕΙΣ ΔΗΜ./ΔΙΑΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ (ΕΡΓΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΥ ,00 0,00 0,00 0,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΕΞΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,64 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ & ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 169,02 169,02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,57 ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΣ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΔΕΥΑΛ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ (ΔΤΥ) ΔΕΥΑΛ ,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 939,01 939,01 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,90 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ Ν.Π ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,76 ΤΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,40 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,11 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΕΣΟΔΑ 10% ΑΠΟ ΣΗΜΑΤΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΑΤ , ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 Σελίδα 12 από 63

13 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΣΕΥΜΑΤΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΚΑΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,32 ΠΕ ΝΒ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΠΕ ΝΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΠΕ ΝΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΠΔ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΑΝΕΙΟ , ,00 0,00 0,00 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟ ,00 0,00 0,00 0,00 ΠΕ ΠΒ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΑΤ , , , ,68 ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,69 0,00 ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,48 ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν.1337/83 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,85 ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,06 ΠΕ ΠΒ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ν. 1337/83 ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,96 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,67 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,23 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,94 ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,44 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,56 731,35 ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,02 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΥΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,37 0,00 ΠΕ ΠΒ ΕΝΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠ.ΤΕΛΟΣ-ΑΝΕΙΣΠΡ.ΑΠΟ ΔΕΗ ΕΑΤ , , , ,34 ΠΕ ΠΒ ΕΣΟΔΟ 40% ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (ΑΡ.8 Ν.2307/95) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛ.ΕΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,44 ΠΕ ΠΒ ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 100,00 0,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,65 0,00 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ.ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0, , ,09 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0, ,32 0,00 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0, , ,25 Σελίδα 13 από 63

14 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0, , ,55 ΠΕ ΠΒ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,43 ΠΕ ΠΒ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,66 0,00 ΠΕ ΠΒ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 440, ,72 0,00 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,44 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝ.ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,11 0,00 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,33 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,49 ΠΕ ΠΒ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,25 253,56 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΧ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,94 20,52 ΠΕ ΠΒ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,62 ΠΕ ΠΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,17 ΠΕ ΠΒ ΤΡΟΧΑΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,19 ΠΕ ΠΒ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,22 334,72 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,00 300,00 ΠΕ ΠΒ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,07 254,47 ΠΕ ΠΒ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΤΟΚΟΙ ΥΠΗΡΗΜΕΡΙΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,00 200,00 ΠΕ ΠΒ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,60 ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (0823) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,90 ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (0824) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,70 ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 100,00 0,00 0,00 ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 73,50 73,50 ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 24,50 24,50 ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 60% (ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 100,00 0,00 0,00 ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 40% (ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 100,00 0,00 0,00 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,38 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 15% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 100,00 0,00 0,00 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,03 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , ,87 958,67 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 258,59 191,75 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,69 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,07 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,47 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΥΕ 0,30% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,12 Σελίδα 14 από 63

15 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,25% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,86 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ 1,5% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,29 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 0,5% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,96 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ-ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,30 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,01 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,52 ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,49 ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,56 ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,20 ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,77 ΚΥΤ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,17 ΤΣΜΕΔΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,11 ΚΥΤ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,08 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , ,44 789,00 ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΚΕΑΔ ΕΡΓ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,85 ΕΛΠΠ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 100,00 0,00 0,00 ΕΛΠΠ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,62 ΜΤΠΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,95 ΤΑΥΠ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 100,00 0,00 0,00 ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,01 ΤΥΔΕΡΓ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 100,00 0,00 0,00 ΤΑΥΥΓ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 100,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,55 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 100,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 100,00 0,00 0,00 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,14 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,14 ΤΣΑΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , ,09 792,77 ΤΣΑΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 807,58 580,11 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 234,69 168,42 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 377,95 271,35 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΤΣΑΥ) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 504,54 443,35 ΣΤΕΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 200,00 16,00 12,00 ΤΥΔΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 100,00 0,00 0,00 ΤΑΜΠΥΕΕΘΑ ΑΣΦ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 100,00 0,00 0,00 ΤΑΥΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 250,00 0,00 0,00 ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,21 ΤΕΑΔΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 785,20 588,90 ΤΕΑΗΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΤΕΑΗΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΕΦΑΠΑΞ (ΤΣΜΕΔΕ) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΚΡΑΤΗΣΗ 8% (0822) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 622,32 463,93 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΒΑΡΕΑ- ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,53 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΒΑΡΕΑ-ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 0,00 0,00 Σελίδα 15 από 63

16 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΑΣΦ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,27 ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΑΣΦ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,23 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΕΡΓΟΔ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,17 ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΑΣΦΑΛ. (ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 700,00 0,00 0,00 ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 4% ΑΣΦΑΛ. (ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛ.) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 700,00 0,00 0,00 ΤΣΠΕΑΘ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΑΝΕΡΓ. ΕΡΓΟΔ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΤΠΥ ΕΦ' ΑΠΑΞ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 600,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΤΕΑΔΥ-Τ.ΕΑΠΟΚΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΕΤΑΑ - ΚΛ. ΚΑ - Τ.ΣΑΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , ,00 0,00 0,00 ΜΤΠΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 3% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 49,50 49,50 ΤΑΠ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 1% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ - ΤΠΔΚΥ 1% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ - (ΠΡΩΗΝ Ν 103/75) 1% ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0,00 0,00 ΚΡΑΤΗΣΗ Ν. 103/75 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 100,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,52 ΟΔΔΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,56 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,76 ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,70 ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,87 ΜΤΠΥ (ΔΑΝΕΙΟ) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0,00 0,00 ΤΕΑΔΥ(ΔΑΝΕΙΟ) ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,26 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0, , ,50 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , ,00 0,00 0,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ (ΑΡ.26 Ν 318/69,ΑΠΟΦ.ΥΠ.ΟΙΚΟΝ )1/11652/1997) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,01 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,22 ΤΑΚΤΙΚΑ-ΓΕΝΙΚΑ Ή ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ (ΤΑΜ. ΔΗΜΟΥ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,19 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ( ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,89 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ( ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,46 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,42 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,44 Σελίδα 16 από 63

17 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,78 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,67 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,56 ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA ( ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,76 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ( ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,93 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ( ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,95 ΤΑΚΤΙΚΑ-ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΤΗΣ 31/12/2010 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,54 ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΗΣ 31/12/ , , ,54 ΓΕΝΙΚΑ & ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΗΣ 31/12/2010 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,58 ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ) , ,51 ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥΣ) , ,30 ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΒΠΣΔΛ ΤΗΣ 3/6/2011 ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM ( ) , ,92 ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΒΠΣΔΛ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ , ,50 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( , ΑΚΙΝΗΤΑ) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , , , , , ,54 Σελίδα 17 από 63

18 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΩΔ 2012 Διαμορφωθέ Εντ/θέντα Τιμολ/θέντα Πληρωθέντα ντα ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔ.ΣΥΜΒ-ΣΥΝΕΡΓ- ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,34 ΙΔ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,44 ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ , , ,70 0,00 ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Ν.3026/1954) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,73 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,28 ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 3% ΕΡΓΟΔ. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,75 (ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΟ ΚΑΠ) ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1% ΕΡΓΟΔ. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,25 (ΠΑΡΑΚΡ. ΑΠΟ ΚΑΠ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡ.13 Ν 2527/97) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 480, ,00 400,00 ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΕΠ (ΑΡ.13 Ν 2597/97) ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,99 ΔΗΜΟΥ) ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,34 ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0, ,96 0,00 ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΤΥΠΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,85 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,50 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕ-ΔΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,72 0,00 ΤΩΝ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒ. Α ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒ. Β ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒ. Γ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒ. Δ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (ΑΡ.4 Ν 2539/97) ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 & ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σελίδα 18 από 63

19 (ΑΡ.175 ΔΚΚ Ν 2685/99) ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,94 ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΟΙΒ-ΠΡΟΜΗΘ. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΔΙΑΦ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΓΙΑ ΥΠΕΣ ΥΜΕ ,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ" ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΥΠΕΣ ΥΜΕ ,00 0,00 0,00 0,00 ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ" ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,03 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,05 337,05 337,05 337,05 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΔΕΗ 2% ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,33 & ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 792,40 792,40 792,40 ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 924, ,99 758,39 ΤΗΛΕΦ.-ΤΗΛΕΓ.-ΤΗΛ.ΤΕΛΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,23 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,26 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,28 ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΤΕΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 835,00 0,00 (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,48 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΦΑΠ) ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 327,08 327,08 283,00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,43 0,00 ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,00 0,00 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 794,80 0,00 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,57 0,00 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 19 από 63

20 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,20 ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 738,00 935,03 0,00 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ INTERNET ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 29,74 923,08 29,74 ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 968,75 0,00 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΠΟΛΕΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΠΟΛEΩΝ ΓIA ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , ,00 0,00 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ROM ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΛΠ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,15 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (ΑΡ.16 ΠΑΡ. 2 Ν 2372/1940) ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 952, ,11 184,29 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0, ,99 0,00 ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΔΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΔΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (1ης ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.)) ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΔΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (2ης ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.) ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΔΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (3ης ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.).) ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΔΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (4ης ΔΗΜ.ΚΟΙΝ..) ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ,00 0,00 0,00 0,00 ΔΥΝΑΜΕΝΕΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ) ΤΟΚΟΙ ΤΟΥ Ν ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3242/04 ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡ. ΟΦΕΙΛΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ , , , ,00 Σελίδα 20 από 63

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α89ΩΛΞ-2ΥΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 98 ΘΕΜΑ: Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 9 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 345 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 345 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: Β4ΩΛΞ-ΤΛ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 45 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/0 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 522 ΘΕΜΑ: Τρίμηνη Έκθεση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΞ-4Β6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 175 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των

Διαβάστε περισσότερα

Εισπραχθέντα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΩ 2012 Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις

Εισπραχθέντα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΩ 2012 Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΩ 2012 Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα (Γραµµάτια) ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΞ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ 0111.001 350.000,00 720.000,00 705.272,42 316.485,03 ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΓΡΩΝ Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 660 ΘΕΜΑ: 18 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΞ-236 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΠΩΛΞ-2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΛΞ-49Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΞ-ΚΜΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Αναβάθμιση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΛΞ-Ξ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Χριστουγεννιάτικες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΞ-7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 340 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση παύσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: 8 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 37 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 13 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 0 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/05 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 3 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Τ52 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΛΞ-Ε67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.354 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.354 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.54 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/04 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εκτέλεση με ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Α Τριµήνου 2015 ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο με την με αριθμό 434/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0112 Μισθώματα βοσκησίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΛΞ-Ζ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2002 και 2003 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Κανονισμός Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 456ΜΩΛΞ-407 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΧΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Ψ99 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 114 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.25/28-08-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα