Φυσιολογικά χρακτηριστικά αθλητών ποδοσφαίρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φυσιολογικά χρακτηριστικά αθλητών ποδοσφαίρου"

Transcript

1 Φυσιολογικά χρακτηριστικά αθλητών ποδοσφαίρου KΩN/NOY BOΛAKΛH, AΘANAΣIOY KAΣAMΠAΛH και ΣABBA TOKMAKI H Eργαστήριο Φυσικής Aγωγής και Άθλησης Tµήµα Eπιστήµης Φυσικής Aγωγής και Aθλητισµού ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης ΠEPIΛHΨH ΒΟΛΑΚΛΗΣ Κ., ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ Α. και ΤΟΚΜΑΚΙ ΗΣ Σ. Φυσιολογικά χρακτηριστικά αθλητών ποδοσφαίρου. Κινησιολογία, Τοµ. 3, Νο 1, 2 σελ Το ποδόσφαιρο αποτελεί ένα δυναµικό άθληµα όπου τίθενται υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά τη φυσική κατάσταση, η οποία θεωρείται ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες απόδοσης. Τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστών κυµαίνονται σε συγκεκριµένα πλαίσια (βάρος 75 kg, ύψος cm) µε εξαίρεση τους τερµατοφύλακες, οι οποίοι είναι πιο βαρειοί και πιο ψηλοί. Το ποσοστό σωµατικού λίπους µειώνεται όσο ανεβαίνει το προπονητικό επίπεδο και κυµαίνεται γύρω στο 10% του σωµατικού βάρους για επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές. Οι πιο συχνά αναφερόµενες καρδιοαναπνευστικές προοαρµογές αφορούν την εµφάνιση βραδυκαρδίας στην ηρεµία και την αύξηση του όγκου καρδιάς, ενώ από τους ποδοσφαιριστές απαιτείται και ένα καλό επίπεδο αερόβιας ικανότητας (VO 2 max ml/kg/min). Ο αγαλακτικός µηχανισµός παραγωγής ενέργειας έχει ιδιαίτερη σηµασία, αφού οι αποστάσεις που καλύπτονται µε τη µέγιστη ταχύτητα στον αγώνα δε ξεπερνούν κατά κανόνα τα m. Επιπλέον οι ποδοσφαιριστές πρέπει να διαθέτουν ένα καλό επίπεδο αλτικής ικανότητας εξαιτίας των συχνών αλµάτων που καλούνται να εκτελέσουν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Από την άλλη µεριά θα πρέπει να είναι σε θέση να συµµετέχουν -αν και όχι τόσο συχνά- σε παρατεταµένες προσπάθειες υψηλής έντασης, όπου ενεργοποιείται ο γαλακτικός µηχανισµός παραγωγής ενέργειας. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνεται επίσης και στην ανάπτυξη της ικανότητας ευλυγισίας-ευκαµψίας, αφού συχνά παρατηρούνται µυϊκές βραχύνσεις (π.χ. οπισθίων µηριαίων) καθώς και τραυµατισµοί χαρακτηριστικών µυϊκών οµάδων (π.χ. προσαγωγών µυών). Η γνώση των απαιτήσεων της φυσικής κατάστασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το σωστό και ορθολογικό σχεδιασµό της προπόνησης. Λέξεις κλειδιά: ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ H φυσική κατάσταση αποτελεί έναν από τους καθοριστικότερους παράγοντες αγωνιστικής επιτυχίας στο ποδόσφαιρο (Ekblom 1986). Εξαιτίας του γεγονότος αυτού έχουν γίνει πολλές εργασίες µε σκοπό τον καθορισµό των µεταβολικών απαιτήσεων που έχει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας (Ali and Farrally 1991, Ogushi et al. 1993, Rohde and Espersen 1988, Smith et al. 1993, Tumilty et al. 1988). Τα ανθρωποµετρικά χαρακτηριστικά, οι διακυµάνσεις της καρδιακής συχνότητας και του γαλακτικού κατά τη διάρκεια του αγώνα, η αερόβια και αναερόβια ισχύς, η αλτική ικανότητα και η ευκινησία αποτελούν τις σηµαντικότερες παραµέτρους τις oποίες, έχουν µελετήσει πολλοί ερευνητές (Bangsbo et al. 1991, Foehrenbach et al. 1991, Kindermann et al. 1993, Rohde και Espersen 1988, Sterker 1997, Tokmakidis et al. 1998). 1

2 Παλαιότερα ένας ποδοσφαιριστής κάλυπτε κατά τη διάρκεια του αγώνα γύρω στα 3-4 km (Palfai 1970, Wade 1962, Zelenka et al. 1967), ενώ σήµερα στη βιβλιογραφία συναντώνται τιµές µεταξύ 9-12 km (Bangsbo et al. 1991, Ekblom 1986, Gerisch et al. 1988, Weineck 1992). Η παραπάνω αύξηση που παρατηρείται µε την πάροδο των χρόνων δε σχετίζεται µόνο µε την απόσταση, αλλά αφορά και την ένταση του παιχνιδιού. Το ποσοστό των περιόδων χαµηλής έντασης και παθητικής αποκατάστασης στον αγώνα µειώνεται συνεχώς, ενώ αντίθετα αυξάνονται οι απαιτήσεις σε ταχύτητα καθώς και οι προσωπικές µονοµαχίες για τον έλεγχο της µπάλας (Lottermann 1990). Για να φτάσει σήµερα ένας ποδοσφαιριστής στην επίτευξη υψηλών επιδόσεων απαιτείται εκτός των βασικων και η ανάπτυξη εξειδικευµένων ικανοτήτων φυσικής κατάστασης, όπως η ειδική αντοχή η ταχοδύναµη και η αντοχή στην ταχύτητα. Σκοπός της ανοσκόπησης αυτής είναι να παρουσιάσει κυρίως τις βραχυπρόθεσµες και µακροχρόνιες φυσιολογικές προσαρµογές που παρατηρούνται σε ποδοσφαιριστές και να επισηµάνει τα συστατικά της φυσικής κατάστασης που θεωρούνται ως τα πλέον καθοριστικά για την απόδοση. Απώτερος στόχος είναι να δοθεί το έναυσµα για µία νέα συλλογιστική σε θέµατα προπονητικής ποδοσφαίρου, που θα βασίζεται σε ερευνητικά δεδοµένα, τα οποία µπορούν να συµβάλλουν άµεσα ή έµµεσα στη βελτίωση της προπονητικής διαδικασίας. Σωµατικό βάρος και ύψος Η συλλογή ανθρωποµετρικών στοιχείων από ένα µεγάλο δείγµα αθλητών µας βοηθά να αποκτήσουµε µία αντιπροσωπευτική εικόνα για το συγκεκριµένο άθληµα, ενώ είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στις περιπτώσεις επιλογής νέων αθλητών. Σε επαγγελµατίες Έλληνες ποδοσφαιριστές το σωµατικό βάρος κυµαίνεται κατά µέσο όρο στα kg και το ύψος στα cm (Tokmakidis et al. 1986). Τα δεδοµένα αυτά συµβαδίζουν µε τα αντίστοιχα ποδοσφαιριστών ευρωπαϊκών χωρών (Kirkendal 1985, Matkovic et al. 1993, Nowacki and De Castro 1984, Smith et al. 1993, Vanfraechem and Tomas 1993, Withers et al. 1977) όχι όµως και µε αυτά ποδοσφαιριστών της Iνδίας (βάρος: kg, Bhanot 1988), της Τουρκίας (βάρος: kg, Islegen and Akguen 1988) και του Hong-Kong ( kg, Chin et al. 1992). Φαίνεται ότι οι ποδοσφαιριστές των χωρών αυτών είναι πιο αδύνατοι και πιο κοντοί σε σχέση µε τους συναδέλφους τους, γεγονός που προφανώς οφείλεται σε φυλετικές διαφορές. Μορφοσωµατικές διαφορές όµως µπορεί να παρουσιαστούν και µεταξύ των διαφορετικών θέσεων των ποδοσφαιριστών. Έχει βρεθεί ότι οι τερµατοφύλακες της εθνικής Γερµανίας ήταν σηµαντικά πιο βαρείς και ελαφρώς πιο ψηλοί απ'ότι οι συµπαίκτες τους (Hollmann et al. 1982, Kindermann et al. 1993). Παρόµοιες παρατηρήσεις έγιναν και σε τερµατοφύλακες της εθνικής Ελλάδας (Tokmakidis et al. 1986), της Αγγλίας (Davis et al. 1992) και της Πορτογαλίας (Puga et al. 1993). Μετά τους τερµατοφύλακες πιο βαρείς είναι οι αµυντικοί και οι επιθετικοί, ενώ φαίνεται ότι οι ποδοσφαιριστές της µεσαίας γραµµής είναι πιο αδύνατοι και πιο κοντοί σε σχέση µε τους συµπαίκτες τους (Bangsbo et al. 1991). Το µεγαλύτερο ανάστηµα που παρουσιάζουν οι τερµατοφύλακες και οι αµυντικοί τους βοηθά στην εκπλήρωση συγκεκριµένων τεχνικο-τακτικών ενεργειών, οι οποίες απαιτούνται για τις συγκεκριµένες αγωνιστικές θέσεις. Σίγουρα πάντως το βάρος και το ύψος από µόνα τους δεν αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες απόδοσης, αν και υπάρχει η τάση επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές να είναι πιο 2

3 αδύνατοι και ελαφρώς υψηλότεροι από συναδέλφους τους µικρότερων αγωνιστικών κατηγοριών (Ekblom 1994). Σωµατικό λίπος Το ποσοστό σωµατικού λίπους αποτελεί µία σηµαντική παράµετρο, η οποία µπορεί να επηρεάσει την απόδοση. Ποδοσφαιριστές µε υψηλό ποσοστό λίπους και άρα µε επιπλέον σωµατικό φορτίο δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν µε επιτυχία στις απαιτήσεις του αγώνα ή της προπόνησης, όπου απαιτούνται συχνές οριζόντιες ή κάθετες µετακινήσεις του σώµατος. Παλαιότερες εργασίες ανέφεραν ποσοστά λίπους γύρω στο 15-16% (Di Pampero et al. 1970, Withers et al. 1977), γεγονός που µπορεί να αποδοθεί στην έλλειψη συστηµατικής προπόνησης. Αντίθετα σε Άγγλους ποδοσφαιριστές µετρήθηκε ποσοστό λίπους 8.9% (Ramadan and Byrd 1987), το οποίο είναι συγκρίσιµο µε αυτό Ελλήνων (9.2%, Tokmakidis et al. 1986) και ποδοσφαιριστών της εθνικής οµάδας της Γερµανίας (9.2%, Kindermann et al. 1993). Τα παραπάνω ποσοστά είναι χαµηλότερα από τα αντίστοιχα για αγύµναστους άνδρες της ίδιας ηλικίας, οι οποίοι παρουσιάζουν ποσοστό λίπους γύρω στο 16%, ενώ είναι υψηλότερα από αυτά αθλητών µεγάλων αποστάσεων. Πάντως όσο ανεβαίνει το επίπεδο απόδοσης µειώνεται το ποσοστό σωµατικού λίπους (Ekblom 1994). Αυτό πιστοποιήθηκε και µε µετρήσεις του εργαστηρίου µας σε ποδοσφαιριστές διαφορετικών κατηγοριών. Οι τερµατοφύλακες διαθέτουν υψηλότερο ποσοστό λίπους απ' ό,τι οι συµπαίκτες τους (Davis et al. 1992, Kindermann et al. 1993, Ramadan and Byrd 1987). Αυτό εξηγείται µέσα από τις διαφορετικές επιβαρύνσεις που δέχονται στον αγώνα και στην προπόνηση. Άλλοι ερευνητές όµως δεν πιστοποίησαν τις παραπάνω διαφορές (Cohrance and Pyke 1976, Puga et al. 1993). Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί ότι παράγοντες όπως η µεθοδολογία και η χρονική στιγµή µέτρησης µπορεί να επηρεάσουν σε σηµαντικό βαθµό τα αποτελέσµατα υπολογισµού του ποσοστού λίπους και θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όταν γίνεται σύγκριση διαφορετικών τιµών. Καρδιακή συχνότητα ηρεµίας Η καρδιακή συχνότητα ηρεµίας παρουσιάζει χαµηλότερες τιµές σε επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές σε σχέση µε αγύµναστα άτοµα και κυµαίνεται µεταξύ b/min (Dickhuth et al. 1981, Raven et al. 1976, Reily 1979). Βραδυκαρδία έχει επίσης αναφερθεί σε Έλληνες ποδοσφαιριστές (Tokmakidis et al. 1986), σε ποδοσφαιριστές της Αλγερίας (Bricki et al. 1978), της Γαλλίας (Morand et al. 1978), της Γερµανίας και της Ελβετίας (Schmid et al. 1983) καθώς και της Ινδίας (Adhikari and Das 1993). Η βοαδυκαρδία αυτή µπορεί να αποδοθεί στην αυξηµένη επίδράση του τόνου του παρασυµπαθητικού νευρικού συστήµατος και της µείωσης του ενδογενούς ρυθµού παραγωγής ερεθισµάτων από το φλεβόκοµβο λόγω της συστηµατικής προπόνησης (Dickhuth et al. 1981) και θεωρείται απολύτως φυσιολογική. Ήδη µετά από τέσσερις εβδοµάδες εντατικής προπόνησης αντοχής µπορεί να επέλθουν οι προαναφερθείσες προσαρµογές (Ekblom et al. 1973, Winder et al. 1979). Καρδιακή συχνότητα κατά τη διάρκεια του αγώνα Οι µέσες τιµές της καρδιακής συχνότητας κατά τη διάρκεια του αγώνα κυµαίνονται µεταξύ b/min (Cohrane and Pyke 1976, Dickhuth et al. 1981). Στην πραγµατικότητα το εύρος διακύµανσης της καρδιακής συχνότητας κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι πολύ µεγάλο και εξαρτάται από 3

4 πολλούς παράγοντες όπως το επίπεδο φυσικής κατάστασης, η αγωνιστική θέση, η ένταση και η τακτική του αγώνα. Όσον αφορά τις τιµές της µέγιστης καρδιακής συχνότητας αυτές παρουσιάζουν µικρότερη διασπορά. Σε Άγγλους επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές µετρήθηκαν τιµές 198 b/min (Reily 1979), 193 b/min σε επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές της ανίας (Bangsbo and Mizuno 1988) και 189 b/min σε ποδοσφαιριστές της Ολλανδίας (Verstappen and Bovens 1989). Οι Puga et al. (1993), οι οποίοι θέλησαν να διαπιστώσουν διαφορές µεταξύ των θέσεων των ποδοσφαιριστών, κατέγραψαν τη χαµηλότερη µέγιστη καρδιακή συχνότητα στους κεντρικούς αµυντικούς (184 b/min) και τη µεγαλύτερη στους πλάγιους αµυντικούς (195 b/min). Το καρδιοαναπνευστικό στρες κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι υψηλότερο απ' ό,τι στην προπόνηση. Σύµφωνα µε τους Cohrane και Pyke (1976) κατά τη διάρκεια του αγώνα δραστηριοποιείται κατά µέσο όρο το 86% της µέγιστης καρδιακής συχνότητας, ενώ κατά τη διάρκεια της προπόνησης το 71%. Με βάση τα παραπάνω στόχος των προπονητών θα πρέπει να είναι η διεξαγωγή των προπονήσεων σε συνθήκες που να πλησιάζουν όσο γίνεται περισσότερο στις απαιτήσεις του αγώνα. Μορφολογικές προσαρµογές της καρδιάς Ο όγκος της καρδιάς παρουσιάζεται αυξηµένος σε άτοµα που υποβάλλονται σε συστηµατική αερόβια άσκηση, όπως είναι οι ποδηλάτες και οι δροµείς µεγάλων αποστάσεων. Επίσης, σε ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου έχουν µετρηθεί τιµές µεταξύ ml/kg σώµατος, ενώ οι αντίστοιχες τιµές για απροπόνητα άτοµα ειναι ml/kg σώµατος (Kindermann et al. 1993, Mader et al. 1976, Schmid et al. 1983). Οι Dickhuth et al. (1981), µετρώντας ποδοσφαιριστές διαφορετικών κατηγοριών, διαπίστωσαν ότι ο όγκος της καρδιάς αυξάνονταν αναλογικά µε την αύξηση του προπονητικού επιπέδου. Επίσης οι Kindermann et al. (1993) µέτρησαν τον όγκο καρδιάς των ποδοσφαιριστών της εθνικής οµάδας της Γερµανίας στα 13.5 ± 1.0 ml/kg σώµατος και διαπίστωσαν ότι ήταν χαµηλότερος από αυτόν των µαραθωνοδρόµων, υψηλότερος όµως από αθλητές χάντµπωλ και αθλητές 400 m. Υψηλές τιµές (13.3 ± 1.0 ml/kg σώµατος) παρουσίασαν και νεαροί ποδοσφαιριστές (ηλικίας ετών) της Κροατίας, οι οποίοι θεωρήθηκαν σε εξέλιξη ταλέντα (Jankovic et al. 1993). Μέσω της αύξησης του όγκου των καρδιακών κοιλοτήτων (ιδίως της αριστερής κοιλίας) τίθενται οι προϋποθέσεις για την αύξηση του όγκου παλµού (όγκος αίµατος που εξωθείται σε κάθε συστολή), γεγονός που συνεπάγεται µια πιο οικονοµική λειτουργία της καρδιάς (Schmid et al. 1983). Αερόβια ικανότητα Η αερόβια ικανότητα, ως η πιο αντιπροσωπευτική παράµετρος µιας καλής καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, έχει εξεταστεί περισσότερο από κάθε άλλη φυσιολογική µεταβλητή στο ποδόσφαιρο. Ο προσδιορισµός της γίνεται µε βάση τη µέτρηση της µέγιστης πρόσληψης οξυγόνου VO 2 max η οποία παρουσιάζει σε διάφορες έρευνες σχετικά µεγάλο εύρος τιµών (Πίνακας 1). Η φύση του παιχνιδιού είναι τέτοια που απαιτεί από τον ποδοσφαιριστή µία διαρκή κινητικότητα. Σύµφωνα µε τους Mayhew και Wenger (1985) σε ένα ποσοστό 2.3% του συνολικού χρόνου παιχνιδιού ένας ποδοσφαιριστής στέκεται, ενώ 46.4% του χρόνου καταναλώνεται για γρήγορο περπάτηµα, 38% για χαλαρό τρέξιµο, 11.3% για γρήγορο τρέξιµο και εκκινήσεις και 2% 4

5 για άλλες δραστηριότητες (βλέπε Yamanaka et al. 1988). Υψηλές τιµές για τη VO2max (65-67 ml/kg/min) έχουν µετρηθεί σε επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές της Σουηδίας (Ekblom 1994), ενώ οι υψηλότερες τιµές που έχουν αναφερθεί ποτέ αφορούσαν γερµανούς επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές (69.2 ± 7.2 ml/kg/min, Nowacki et al. 1988). Σύµφωνα µε τους Bangsbo και Mizuno (1988) οι ποδοσφαιριστές παρουσιάζουν οµοιότητες σε κυτταρικό (ενζυµικό) επίπεδο µε αθλητές µεγάλων αποστάσεων, γεγονός που φαίνεται και από τις υψηλές τιµές της VO2max (66 ml/kg/min) και υπερτερούν σε σχέση µε αθλητές άλλων οµαδικών αθληµάτων όπως χειροσφαίριση, πετοσφαίριση και καλαθοσφαίριση (Hollmann and Hettinger 1990). Από την άλλη µεριά υπάρχουν εργασίες, στις οποίες δεν αναφέρονται ιδιαίτερα υψηλές τιµές για τη VO2max (Roi et al. 1993, Vanfraechem and Tomas 1993). Οι Matkovic et al. (1993), οι οποίοι εξέτασαν στο δαπεδοεργόµετρο 44 επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές της Κροατίας βρήκαν ότι η VO2max ήταν κατά µέσο όρο 52.07±10.71 ml/kg/min και απέδωσαν τις χαµηλές αυτές τιµές στο γεγονός ότι οι προπονητές τους προτιµούν να δουλεύουν περισσότερο µε τη µπάλα παρά να προπονούν εξειδικευµένα τη φυσική κατάσταση. Πάντως υπάρχουν και αντιλήψεις που υποστηρίζουν ότι η 5

6 υπέρµετρη ανάπτυξη της αερόβιας ικανότητας θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί µπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στην ταχύτητα, στην τεχνική καθώς και σε άλλες εξειδικευµένες ικανότητες (Foehrenbach et al. 1991). Επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές διαθέτουν καλύτερη αερόβια ικανότητα σε σχέση µε ποδοσφαιριστές χαµηλότερου επιπέδου (Davis el al. 1992, Islegen 1987) αν και υπάρχουν εργασίες, στις οποίες αναφέρονται υψηλές τιµές VO 2 max για ερασιτέχνες (Faina et al. 1988). Ο Apor (1988) µετρώντας τις πρωτοπόρες οµάδες της 1 ης κατηγορίας της Ουγγαρίας διαπίστωσε ότι η τιµή της VO 2 max ήταν ανάλογη της βαθµολογικής τους κατάταξης. Οι µέσες τιµές για τις οµάδες αυτές ήταν µεταξύ ml/kg/min. Σε µετρήσεις του εργαστηρίου µας δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές όσον αφορά την αερόβια ικανότητα µεταξύ ποδοσφαιριστών διαφορετικού επιπέδου (Πίνακας 2). Εξαιτίας των διαφορετικών ερεθισµάτων που δέχονται στην προπόνηση και τον αγώνα, οι ποδοσφαιριστές της µεσαίας γραµµής ενδέχεται να παρουσιάσουν υψηλότερες τιµές VO 2 max σε σχέση µε τους συµπαίκτες τους. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε σε επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές της Φινλανδίας (Rahkila & Luhtanen 1991), της Αγγλίας (Davis et al. 1992) και της Ιταλίας (Chatard et al. 1991). Χαµηλές τιµές παρουσιάζουν επίσης και οι τερµατοφύλακες συγκρινόµενοι µε ποδοσφαιριστές διαφορετικών θέσεων (Kindermann et al. 1993, Puga et al. 1993). Πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι όταν εξετάζονται διαφορετικές τιµές της VO 2 max θα πρέπει πάντοτε να λαµβάνεται υπόψη η διαφορετική µεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Παράγοντες όπως το πρωτόκολο µέτρησης της VO 2 max, ο τύπος του εργοµέτρου, το προπονητικό επίπεδο, η ηλικία και η φάση του ετήσιου προγραµµατισµού κατά την οποία έγινε η µέτρηση, µπορούν να επιδράσουν στα αποτελέσµατα και δε θα πρέπει να παραβλέπονται. Είναι γνωστό για παράδειγµα ότι η µέτρηση στο κυκλοεργόµετρο µπορεί να δώσει τιµές κατά 5-10% µικρότερες απ' ό,τι στο δαπεδοεργόµετρο (Hollmann et al. 1982). Ο υπολογισµός της αερόβιας ικανότητας ποδοσφαιριστών µπορεί να γίνει και έµµεσα στον αγωνιστικό χώρο µε µία ιδιότυπη µεθοδολογία (Gerisch et al. 1992, Kindermann el al. 1993). Πρόκειται για µία προοδευτικά αυξανόµενη, πολυσταδιακή διαδικασία τρεξίµατος όπου οι ποδοσφαιριστές καλύπτουν µία προκαθορισµένη απόσταση (συνήθως 400 m) σε τακτά διαστήµατα (κάθε 50 6

7 m) της οποίας τοποθετούνται ευδιάκριτα σηµεία (κώνοι). Η αρχική ταχύτητα ορίζεται στα 2,8 m/s και αυξάνεται κάθε 5 min κατά 0,4 m/s. O έλεγχος της έντασης γίνετε µέσω ακουστικού σήµατος. Στο τέλος κάθε σταδίου γίνονται αιµατοληψίες για τον καθορισµό των επιπέδων του γαλακτικού καθώς και καταγραφή της καρδιακής συχνότητας. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να προσδιοριστεί το αναερόβιο κατώφλι των 4mmol και να καθοριστούν µε ακρίβεια οι κατάλληλες ζώνες έντασης για την προπόνηση αντοχής. Επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές πρέπει να διαθέτουν υψηλό αναερόβιο κατώφλι (v4mmol:>4.0 m/s) όταν αξιολογούνται βάσει της παραπάνω µεθοδολογίας (Gerisch et al. 1992, Kindermann et al. 1993, Weineck 1992). Πάντως σε επαγγελµατίες Έλληνες ποδοσφαιριστές δε διαπιστώθηκαν υψηλές τιµές για την ικανότητα αντοχής (v4mmol:3.6 m/s, Tokmakidis et al. 1998). Αναερόβια ικανότητα Tο ποδόσφαιρο πέρα από ένα καλό επίπεδο αερόβιας ικανότητας απαιτεί γρήγορο τρέξιµο, απότοµες αλλαγές κατεύθυνσης και ρυθµού, εκκινήσεις και επιταχύνσεις (µε και χωρίς τη µπάλα), όπου δραστηριοποιείται ο αναερόβιος µηχανισµός παραγωγής ενέργειας. Οι τεχνικο-τακτικές αυτές ενέργειες πρέπει να γίνονται µε τη µέγιστη ένταση και είναι αυτές που χαρακτηρίζουν την ποιότητα του παιχνιδιού. Ανάλογα µε την ένταση και τη διάρκεια της κάθε προσπάθειας γίνεται διαχωρισµός µεταξύ της αγαλακτικής και της γαλακτικής αναερόβιας ικανότητας. Παραγωγή γαλακτικού Η συγκέντρωση τυυ γαλακτικού στο αίµα µπορεί να χρησιµεύσει ως δείκτης συµµετοχής του αναερόβιου µηχανισµού παραγωγής ενέργειας. Ο Agnevik (1970) µέτρησε υψηλές συγκεντρώσεις γαλακτικού σε ποδοσφαιριστές της Σουηδίας µετά το τέλος του αγώνα (10.0 mmol/l). Ο Ekblom (1986) διαπίστωσε επίσης ότι όσο υψηλότερο ήταν το επίπεδο απόδοσης τόσο µεγαλύτερη ήταν και η παραγωγή γαλακτικού κατά τη διάρκεια του αγώνα (Πίνακας 3). 7

8 Tα χαµηλά επίπεδα που παρατηρούνται στο τέλος του αγώνα είχαν οδηγήσει παλαιότερα στο συµπέρασµα ότι η αναερόβια γαλακτική ικανότητα δεν είναι πρωταρχικής σπουδαιότητας στο ποδόσφαιρο. Έχει αποδειχτεί όµως µε τη βοήθεια βιντεοανάλυσης ότι όσο πιο ψηλά ήταν τα επίπεδα του γαλακτικού, τόσο µεγαλύτερη ήταν και η ένταση του αγώνα (Bangsbo et al. 1991). Στην πραγµατικότητα η µειωµένη συγκέντρωση γαλακτικού στο τέλος του αγώνα οφείλεται στη µείωση των αποθεµάτων του µυϊκού γλυκογόνου (Jacobs et al. 1982), γεγονός που µπορεί να έχει ως συνέπεια πτώση της έντασης των ενεργειών των ποδοσφαιριστών. ε θα πρέπει επίσης να µας διαφεύγει το γεγονός ότι το γαλακτικό κατά τη διάρκεια περιόδων χαµηλής έντασης διαχέεται στο εξωκυττάριο περιβάλλον, όπου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας (καρδιά, νεφροί, µη συµµετέχοντες µύες, βλέπε Τοκµακίδης 1995). Πάντως θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αξιολογούµε την γαλακτική ικανότητα µέσω της συγκέντρωσης του γαλακτικού οξέος στο αίµα. Παράγοντες όπως ο χρόνος της αιµοληψίας, το είδος της δραστηριότητας που προηγήθηκε,η προπονητική κατάσταση, η ποιότητα του αγώνα, η ικανότητα ανοχής στο γαλακτικό οξύ, η ταχύτητα αποµάκρυνσής του, η διατροφή, οι τακτικές οδηγίες µπορούν να επηρεάσουν την κινητική του. Σύµφωνα µε τους Gerisch et al. (1988) η οµάδα που αγωνίζεται µε άµυνα παίκτη προς παίκτη (man to man) παρουσιάζει µεγαλύτερη συγκέντρωση γαλακτικού οξέος σε σχέση µε την οµάδα που αµύνεται σε ζώνη (άµυνα χώρου). Ισχύς και αλτική ικανότητα Σύµφωνα µε τον Apor (1988) οι ποδοσφαιριστές διαθέτουν µεγαλύτερη αναερόβια ισχύ απ' ό,τι οι αθλητές καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, ενώ υπερτερούν σηµαντικά σε σχέση µε δροµείς µεγάλων αποστάσεων. Υψηλές τιµές σε επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές µετρήθηκαν στο Wingate test ( W/kg σωµατικού βάρους), (Barthelemy et al. 1992, Bergh and Ekblom 1979). Οι ποδοσφαιριστές παρουσιάζουν επίσης υψηλότερες τιµές στο κάθετο άλµα συγκρινόµενοι µε αθλητές άλλων οµαδικών αθληµάτων µε εξαίρεση τους αθλητές της πετοσφαίρισης (Kirkendal 1985). Η αλτική ικανότητα ποδοσφαιριστών κυµαίνεται µεταξύ cm όταν αυτή µετράται µέσω του κάθετου άλµατος µε ταλάντευση (Foehrenbach et al. 1991, Islegen and Akguen 1988, Mathur and Igbove 1983, Tumilty et al. 1988, Sebert et al. 1990). O Geese (1990) βρήκε θετική συσχέτιση µεταξύ του προπονητικού επιπέδου και του ύψους του κάθετου άλµατος χωρίς ταλάντευση (αύξηση της αλτικότητας όσο ανέβαινε το αγωνιστικό επίπεδο) και θεωρεί τιµές µεγαλύτερες από 45 cm ικανοποιητικές για επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές. Ωστόσο σε Έλληνες ποδοσφαιριστές διαπιστώθηκαν χαµηλές τιµές για την αλτική ικανότητα 38.9 ±3.9 cm, (Πυλιανίδης και συνεργάτες 1996). Σε σχέση µε τις διαφορετικές θέσεις των ποδοσφαιριστών έχει βρεθεί ότι οι τερµατοφύλακες και οι αµυντικοί παρουσιάζουν µεγαλύτερη αναερόβια ισχύ (Bhanot 1988, Rahkila and Luhtanen 1991, Ramadan and Byrd 1987). To γεγονός αυτό µπορεί να εξηγηθεί µέσα από τις διαφορετικές απαιτήσεις που έχει το παιχνίδι για κάθε θέση. Οι τερµατοφύλακες και οι αµυντικοί πρέπει να επεµβαίνουν δυναµικά σε κάθε φάση και είναι αναγκασµένοι να δίνουν πολλές µονοµαχίες µε έντονα τα στοιχεία της ισχύος και της ταχυδύναµης, ενώ οι ποδοσφαιριστές της µεσαίας γραµµής συµµετέχουν σε αγωνιστικές καταστάσεις µεγαλύτερης διάρκειας γι'αυτό και αναφέρεται ότι υπερτερούν σε αερόβια ικανότητα. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο όµως µε την εφαρµογή νέων τακτικών συστηµάτων, όπου κυριαρχεί το στοιχείο της πίεσης σε όλους τους 8

9 χώρους, απαιτείται ένα ικανοποιητικό επίπεδο ισχύος από τους ποδοσφαιριστές όλων των θέσεων. Ταχύτητα Με τη χρήση απλών δοκιµασιών στο γήπεδο µπορεί ο προπονητής εύκολα να συλλέξει πληροφορίες για την ικανότητα ταχύτητας. Οι αποστάσεις που συναντά κανείς στη βιβλιογραφία κυµαίνονται µεταξύ m (Geese 1990, Heyden et al. 1988, Poel and Eisteld 1987, Theune-Meyer and Bisanz 1989). Τα τελευταία χρόνια όµως έχει αναπτυχθεί µία εξειδικευµένη µεθοδολογία µέτρησης της ικανότητας ταχύτητας (Gerisch et al. 1992, Kindermann et al. 1993) όπου: οι ποδοσφαιριστές εκτελούν 530 m µε διάλειµµα 1 ή 2 min µεταξύ των επαναλήψεων, ενώ στο τέλος του κάθε σετ πραγµατοποιούνται αιµατοληψίες για τον καθορισµό του επιπέδου του γαλακτικού οξέος στο αίµα. Με τη χρήση φωτοκυττάρων µπορούν να καταγραφούν οι χρόνοι των 5, 10 και 30 m, οι οποίοι χρησιµεύουν για την αξιολόγηση επιµέρους παραµέτρων της ταχύτητας. Η εφαρµογή του παραπάνω πρωτοκόλλου σε επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές κατέδειξε χρόνους και sec για τα 10 και 30 m αντίστοιχα, ενώ τα επίπεδα γαλακτικού οξέος στο αίµα κυµάνθηκαν µεταξύ mmol/l (Πίνακας 4). Σε Έλληνες επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές µετρήθηκαν χρόνοι 1.71 s (10 m) και 4.17 s (30 m), ενώ η συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος ήταν 9.98 mmol/l (Tokmakidis et al. 1998). Οι υψηλού επιπέδου ποδοσφαιριστές παρουσιάζουν χαµηλούς χρόνους και µικρή συγκέντρωση γαλακτικού όταν αξιολογούνται µε τη συγκεκριµένη µεθοδολογία εξαιτίας του ότι έχουν αναπτύξει τον αγαλακτικό µηχανισµό παραγωγής ενέργειας. Επίσης έχει αποδειχτεί ότι µετά την πάροδο 6 εβδοµάδων εξειδικευµένης προπόνησης ταχύτητας βελτιώθηκαν οι επιµέρους χρόνοι ταχύτητας, ενώ µειώθηκε η συγκέντρωση του γαλακτικού (Gerisch and Rutemoeller 1989). Ευκινησία - ευλυγισία Η ευκινησία των αρθρώσεων και η ευλυγισία των µυών θεωρούνται απαραίτητες ιδιότητες της φυσικής κατάστασης στο ποδόσφαιρο. Ένα καλό επίπεδο και των δύο επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη των άλλων φυσικών 9

10 ιδιοτήτων όπως αντοχή, δύναµη, ταχύτητα (Weineck 1992), την εκµάθηση νέων τεχνικών στοιχείων και προστατεύει από ενδεχόµενους τραυµατισµούς (Ekstrand et al. 1983), αποτελώντας έτσι προϋπόθεση για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων. υστυχώς όµως κατά την προπόνηση δε δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις παραπάνω ιδιότητες της φυσικής κατάστασης. Εξαιτίας της µονόπλευρης προπόνησης παρατηρούνται συχνά µυϊκές ανισορροπίες µεταξύ πρόσθιων και οπίσθιων µηριαίων, πρόσθιων και οπίσθιων µυών του κορµού (κοιλιακών και ραχιαίων), βράχυνση του λαγονοψοΐτη µυ, σύνδροµο υπερκόπωσης του γαστροκνήµιου καθώς και θλάσεις των προσαγωγών µυών των κάτω άκρων (Rupp & Kuppig 1995). Έχει βρεθεί ότι οι ποδοσφαιριστές, µε εξαίρεση τους τερµατοφύλακες, παρουσιάζουν χειρότερη αρθρική κινητικότητα σε σχέση µε µη ποδοσφαιριστές (Oberg et al. 1984). Αυτό ίσως να οφείλεται στις περισσότερες ασκήσεις ευκινησίας που είθισται να εκτελούν οι τερµατοφύλακες κατά τη διάρκεια της προπόνησης και ενισχύει την αναγκαιότητα για αύξηση της δοσολογίας των διατατικών και στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Οι Heiser et al. (1984) παρατήρησαν µία σηµαντική µείωση των τραυµατισµών στους οπίσθιους µηριαίους µετά την εφαρµογή ενός προπονητικού προγράµµατος µε σκοπό τη βελτίωση της σχέσης δύναµης µεταξύ πρόσθιων και οπίσθιων µηριαίων µυών. Μείωση των τραυµατισµών σε επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές παρατηρήθηκε επίσης µετά την εκτέλεση ενός εξειδικευµένου προγράµµατος διατατικών ασκήσεων (Auste 1988). Ο Geese (1990), αφού εξέτασε µε τεστ ευκινησίας του Janda (πρόκειται για τεστ όπου µε ειδικό γωνιόµετρο µετράται το εύρος κίνησης των αρθρώσεων) ποδοσφαιριστές όλων τον εθνικών κατηγοριών της Γερµανίας διαπίστωσε, ότι η ευκινησία βελτιωνόταν ανάλογα µε το επίπεδο απόδοσης και απέδωσε τις διαφορές στο γεγονός ότι οι επαγγελµατίες προπονητές έχουν συνειδητοποιήσει τη χρησιµότητα των διατατικών ασκήσεων τις οποίες εφαρµόζουν συστηµατικά. Συγκρινόµενοι όµως οι παραπάνω ποδοσφαιριστές µε αθλητές στίβου παρουσίασαν χαµηλότερη αρθρική κινητικότητα και µυϊκή ευλυγισία. Η εκτέλεση των διατατικών ασκήσεων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή (αφετηρία, σωστή τεχνική και έλεγχος της αναπνοής) και προϋποθέτει µια καλή γενική προθέρµανση. Η µυϊκή κόπωση αυξάνει την ευαισθησία των µυϊκών ατράκτων, επηρεάζοντας έτσι την ικανότητα διάτασης των µυών (Rupp & Kuppig 1995). Συνεπώς µετά από έντονη προπόνηση ή αγώνα οι διατατικές ασκήσεις συνιστάται να έχουν περιορισµένη διάρκεια και ένταση. Ο Schober και οι συνεργάτες του (1990) προτείνουν οτην περίπτωση αυτή την εκτέλεση διατατικών διάρκειας 10 sec για την καλύτερη αποµάκρυνση των υποπροϊόντων του µεταβολισµού. Επίσης λόγω της µειωµένης κινητικότητας που υπάρχει το πρωί πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα οτην προθέρµανση και στις ασκήσεις ευκινησίας (Weineck 1992). Συµπερασµατικά, µε βάση τα δεδοµένα σχετικά µε τις ανθρωποµετρικές µετρήσεις, τις καρδιοαναπνευστικές προσαρµογές, την αερόβια και αναερόβια ικανότητα (παραγωγή γαλακτικού, ισχύς και αλτική ικανότητα, ταχύτητα), την ευκινησία και την ευλυγισία, το ποδόσφαιρο είναι ένα σύνθετο άθληµα, το οποίο θέτει υψηλές απαιτήσεις στο σύνολο των συστατικών της φυσικής κατάστασης. Οι προπονητές οφείλουν να είναι γνώστες των απαιτήσεων αυτών έτσι ώστε µε το προπονητικό επίπεδο και την ηλικία των ποδοσφαιριστών καθώς και την περίοδο προπονητικού προγραµµατισµού να είναι σε θέση να οργανώνουν και να εκτελούν µε επιτυχία το προπονητικό τους έργο. 10

11 BIBΛIOΓPAΦIA ADHIKARI, A., and S. DAS. Physiological and physical evaluation of Indian national soccer players. Hungarian rewiev of sports medicine. 4: , AGNEVIK, G. Fotboll. Idrottsfysiologi Rapport (Football. A Report in Sports Physiology).Trygg-Hansa. Stockholm, ALI, A., and M. FERRALLY. Recording soccer players' heart rates during matches. J. Sports Sci. 9: APOR, P. Successful formulae for fitness training. In: Science and football, Reilly T., Less A., Davids K., Murphy J. (eds), E. & F.N. Spon, London, p , AUSTE, Ν. Wintertraining interessant gestalten. Fussballtraining 11:3-10, BANGSBO, J., and M. M1ZUNO. Morphological and metabolic alterations in soccer players with detraining and retraining and their relation to performance. In: Science and football, Reily T., Less A., Davids K., Murphy, J. (eds), E. & F.N. Spon, London, p , BANGSBO, J., L. NORREGARD, and F. THORSO. Activity profile of competition soccer. Can. J. Sports. Sci. 16, 2: , BARTHELEMY, L., P. SEBERT, Y. VANDER-MARQUERS, and Y. GUILLODO. Qualites athletiques et adaption a 1'effort de jeunes footballeurs du Centre de Formation de Brest. Medicine du sport. 66, 2: 60-65, BERGH, U., and Β. EKBLOM. Influence of muscle temperature on maximal strength and power outpout in humans skeletal muscles. Acta Physiol. Scand. 107:33-37, BHANOT, L. Maximal anaerobic power of Indian soccer players according to playing position. In: Science and football. Reily T., Less A., Davids K., Murphy J. (ed.s), E. & F.N. Spon, London, p , BRICKI, M., M. SAIDI, and J. BELLEVILLE. Comparaison de l'evalution de la frequence cardiaque en fonction de charges de puissance de travail croissante, chez cing groupes de sportifs de differentes disciplines par rapport a un groupe d'etudiants non entraines. Medicine du Sport. 5: ΒΟΛΑΚΛΗΣ, Κ., & Σ. ΤΟΚΜΑΚΙ ΗΣ. Μέτρηση και αξιολόγηση της ικανότητας ταχύτητας σε επιλεγµένους ποδοσφαιριστές (Εθνική οµάδα παίδων). 5 ο ιεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, Μαΐου, Άθληση και Κοινωνία, Τεύχος 17:92, CHATARD, C., A. BELLI, S. PADILLA, M. DURANCEAU, R. CANDAU and R. LACOUR. La capacita fisica del calciatore. Rivista di cultura sportiva. 10:72-75, CHIN, Κ., Η. SO, Υ. YUAN, R. LI, and A. WONG. Cardiorespiratory fitness and isokinetic muscle strength of elite Asian soccer players. J. Sports. Med. Phys. Fit. 3: , COHRANE, C., and F. PYKE. Physiological assesment of the Australian soccer squad. Austr. J. Health, Physical. Educ. Recr. 73:21-25, DAVIS, A., J. BREWER, and D. ATKIN. Pre-season physiological charateristics of English first and second division soccer players. J. Sports Sci. 10:54-547, DIPAMPERO, Ε., F. LIMAS, and G. SASSI. Maximal muscular power, aerobic and anaerobic in 116 athletes performing at the XIX th Olympic Games in Mexico. Ergonomics 13: , DICKHUTH, Η., G. SIMON, Ν. BACHL, M. LEHMANN, and J. KEUL. Zur Hochst- und Dauerleistungsfaehigkeit von Fussballspielern. Leistungssport. 2: , EKBLOM, Β. Applied physiology of soccer. Sports Med. 3:50-60, EKBLOM, Β. Football (Soccer). Blackwell Scientific Publications. London-Vienna, p , EKBLOM, Ε., A. KILBOM, and J. SLOTYSIAK. Physical training, bradycardia and autonomic nervous system. Scand. J. Clin. Lab. Invest. 32:25-255, EKSRTAND, J., S. GILLQUIST, and O. LILZEDAHL. Prevention of soccer injuries. Am. J. Sports. Med. 11: , FAINA, M., C. GALOZZI, S. LUPO, R. COLLI, R. SASSI, and C. MARINI. Definition of the physiological profile of the soccer player. In: Science and fooball, Reily T., Less A., Davids K., Murphy J. (eds), Ε. & F.N. Spon, London, p , FOEHRENBACH, R., U. FRICK, and M. GOEBEL. Dauerlauf -versus Intervalltraining bei Fussballspielern. Deut. Zeit. Sponmed. 4: , GEESE, R. Konditionsdiagnose im Fussball, Leistungssport 4:23-28, GERISCH, G., E. RUTEMOELLER, and K. WEBER. Sports medical measurements of performance in soccer. In: Science and football, Reily T., Less A., Davids K., Murphy J. (eds), E. & F.N. Spon, London, p , GERISCH, G., and K. WEBER. Diagnostik der Ausdauer und Schnelligkeit im Leistungsfussball. Fussballtraining. 8:32-38, GERISCH, G., and E. RUTEMOELLER. Leistungsfussball im Blickpunkt. Sport und Buch Strauss. Koeln, 11

12 p , HEISER, T., J. WEBER, G. SULLIVAN, P. CLARE, and R. JACOBS. Prophylaxis and management of hamstring muscle injuries in intercollegiate football players. Am. J. Sports Med. 12: , HEYDEN, G., D. DROSTE, and D. STEIN-HOEFER. Zum Zusammenhang von Maximal-kraft, Schnellkraft und Bewegungsschnelligkeit. Leistungssport. 2:39-46, HOLLMANN, W., and T. HETTINGER. Sportmedizin. Arbeitsund Trainingsgrundlagen. Schattauer Verlag. Stuttgart-New York, p , HOLLMANN, W., H. LIESEN, A. MADER, H. HECK, R. ROST, and DUFAUX, P. Schuerch, D. Lagerstroem, R. Foehrenbach. Zur Hoechst- und Dauerleistungstaehigkeit der deutschen Fussball- Spitzenspieler. Deut. Zeit. Sportmed. 5: , HOLLMANN, W., H. LIESEN, and A. MADER. Maximal and endurance performance capacity of German top football players. Leistungssport 12, 3, , ISLEGEN, C. Physical and physiological characteristics of regional professional soccer teams playing in different leagues. Tuerkish J. Sports Med. 22, 2:83-89, ISLEGEN, C. and N. AKGUEN. Effects of 6 weeks pre- seasonal training on physical fitness among soccer players. In: Science and football, Reily T., Less A., Davids K., Murphy J. (eds), E. & F.N. Spon, London, 1988, pp JACOBS, I., N. WESTLIN, J. KARLSSON, M. RASMUSSON, and B. HOUGHTON. Muscle glycogen and diet in elite soccer players. Eur. J. Appl. Physiol. 48: JANKOVIC, S., N. HEIMER, and R. MATKOVIC. Physiological profile of prospective soccer players. In: Science and football II, Reilly T., Clarys J., Stibbe A. (eds), E & FN London, 1993, pp KINDERMANN, W., H. GAABRIEL, B. COEN, and A. URHAUSEN. Sportmedizinische Leistungsdiagnostik im Fussball. Deut. Zeit. Sportmed. 6: , KIRKENDALL, T. The applied sports science of soccer. Phys. Sportsmed. 13:53-59, LOTTERMANN, S. Konditionstraining mit Spielformen. Fussballtraining. 5/6:17-21, MADER, Α., Η. LIESEN, Η. HECK, Η. PHILIPPI, R. ROST, P. SCHUERCH, and W. HOLLMANN. Zur Beurteilung der sportartspezifischen Ausdauerleistungsfaehigkeit im Labor. Sportarzt und Sportmedizin. 5: , MATHUR, D., and N. IGBOVE. Physiological profile of varsity soccer players. J. Res. Sport, 6:23-29, MATKOVIC, R., S. JANKOVIC, and N. HEIMER. Physiological profile of top Croatian soccer players. In: Science and football II. Reilly T., Clarys J., Stibbe A. (eds), Ε & FN London, 1993, pp MAYHEW, R. and A. WENGER. Time-motion analysis of professional soccer. J. Hum. Movement Studies 11:49-52, MOLINA, R. Futsal: um estudo das capacidades aerobica a anaerobica de jogadores e das atividades am jogo. Universidade Estadual Paulista. Rio Claro. 1992, pp. 52. MORAND, P., G. GRANGER, H, RADAOUI, and C. LORIN. Interpretation des variations de la frequence cardiaque au cours d'une epreuve d'effort maximum chez le sportif de competition quide et surveillance de 1'entrainement. Medicine du Sport, 52:11-17, NOWACKI, E., and P. DE CASTRO. Development of the biological performance of German national football teams. In: Current topics in sports medicine, Bachl N., Prokop L., Suckert. R. (eds), Muenchen, 1984, pp NOWACKI, E., Y. CAI, C. BUHL, and U. KRUMMELBEIN. Biological performance of German soccer players tested by special ergometry and treadmill methods. In: Science and football, Reily T., Less A, Davids K., Murphy J. (eds), E. & F.N. Spon, London, 1988, pp OBERG, B., J. EKSTRAND, and M. MOELLER. Muscle strength and flexibility in different positions of soccer players. Int. J. Sports. Med. 5: , OGUSH1, T., J. OHASHI, H. NAGAHAMA, M. ISOKAWA, and S. SUZUKI. Work intensity during soccer match-play (a case study). In: Science and football II, Reilly T., Clarys J., Stibbe A. (eds), E & FN London, 1993, pp PALFAY, J. Moderne Methoden im Fussball-training. Bartels & Wernitz. Berlin-Frankfurt-Muenchen, 1970, p. 28. POEL, D., and H. EISFELD. Verbesserung der Schnelligkeit. Fussballtraining 11:3-10, PUGA, Ν., J. RAMOS, J. AGOSTINO, I. LOMBA, Ο. COSTA, and F. DE FREITAS. Physical profile of a first division Portuguese professional soccer team. In: Science and football II, Reilly T., Clarys J., Stibbe A. (eds), E & FN London pp PIPNAY. F., P. GEURDE, and R. MARECHAL. Contraines physiologiques d'un match de football. Sport, 134:71-79, ΠΥΛΙΑΝΙ ΗΣ, Θ., Σ. ΤΟΚΜΑΚΙ ΗΣ, Ε. ΟΥ Α, & Ι. ΙΣΠΥΡΛΙ ΗΣ. Μέτρηση της αλτικής ικανότητας ποδοσφαιριστών Α και εθνικής κατηγορίας πριν και µετά από µέγιστη προσπάθεια στο 12

13 δαπεδοεργόµετρο. 4ο ιεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, Μαΐου, Άθληση και Κοινωνία, Τεύχος 15:19, RAHKILA, P., and P. LUHTANEN. Physical fitness profile of Finnish national soccer teams candidates. Sci Footbal. 5:30-34, RAMADAN, J., and R. BYRD. Physical characteristics of elite soccer players. J. Sports Med. Phys. Fit. 27: , RAVEN, P., L. GETTMAN, M. POLLOCK, and K. COOPER. A physiological evaluation of professional soccer players. Br. J. of Sports Med. 109: , ROHDE, C., and T. ESPERSEN. Work intensity during soccer training and match-play. In: Science and football, Reily T., Less A., Davids K., Murphy J. (eds), E. & F.N. Spon, London, 1988, pp ROI, S., E. PEA, U. DE ROCCO, M. CRIPPA, L. BENASA, A. COBELLI, and G. ROSA. Relationsship between maximal aerobic power and performance of a professional soccer team. In: Science and football II, Reilly T., Clarys J., Stibbe A. (eds), E & FN London, 1993, pp RUPP, S., and R. KUPPIG. Muskeldehnbarkeit und Verletzungshaufigkeit im Fussballsport. Deut. Zeit. Sportmed. 2: SCHMID, P., H. DICKHUTH, M. LEHMANN, G. HUBER, A. BERG, and J. KEUL. Labordiagnostische Ergebnisse von Fussball-und Handballspielern. Deut. Zeit. Sportmed. 12: , SCHNABEL, A., W. KINDERMANN, and M. SCHMITT. Aerobe Kapaezitaet von Fussballspielern unterschiedlicher Spielstaerke. Deut. Zeit. Sportmed. 5: , SCHOBER, H., W. KRAFT, G. WITTEKOPF, and H. SCHMIDT. Beitrag zym Einfluss verschiedener Dehntechniken auf das muskulaere Entspannungsvermoegen des M. quadriceps femoris. Medizin und Sport, 3:88-91, SEBERT, P., L. BARTHELEMY, Y. DIETMAN, C. DOUMUET, and J. BOULAY. A simpledevice for measuring a vertical jump. Eur. J. Appl. Physiol. 3/4: , SMAROS, G. Energy usage during football matches. In: Proceedings of the First International Congress on Sports Medicine Applied to Football, Vecchiet L. (ed.) Rome, 1980, pp SMITH, M., G. CLARKE, T. HALE, and T. McMORRIS. Blood lactate levels in college soccer players during match play. In: Science and football II. Reilly T., Clarys J., Stibbe A. (eds). Ε & FN London. 1993, pp STERKER, M. Aerobe Leistungsvoraussetzungen von Fussballspielern. Deut. Zeit. Sportmed. 6: , THEUNE-MEIER, T., and G. BISANZ. Der Weg zur Europameisterschaft. Fussballtraining. 9, 3-16, TOKMAKIDIS, S., K. VOLAKLIS, H. DOUDA, and I. ISPIRLIDIS. Specific field measurements for the evaluation of aerobic and anaerobic capacity on proffessional soccer players. The 3rd Annual Congress of the European College of Sport Science. Manchester, UK, July 15-18, TOKMAKIDIS, S, A. TSOPANAKIS, L. LEGER, N. CLENTROU, and E. TSAROUCHAS. Aptitude physique des footballeurs grecs selon leurs posotions et leur calibre. 17th Annual Meeting of Canadian Association of Sport Sciences. Ottawa, ΤΟΚΜΑΚΙ ΗΣ, Σ. Το γαλακτικό οξύ δεν προκαλεί µυϊκό κάµατο. Άθληση και Κοινωνία. 10:30-40, TUMILTY, D., A. HAHN, R. TELFORD, and A. SMITH. Is lactic acid tolerance an important component of fitness for soccer. In: Science and football, Reily T., Less A., Davids K., Murphy J. (eds), Ε. & F.N. Spon, London, 1988, pp ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ, Α., Σ. ΤΟΚΜΑΚΙ ΗΣ, & A. ΚΙΟΥΣΗΣ: Μεταβολικές ικανότητες ελλήνων ποδοσφαιριστών. Αθλητική Επιστήµη θεωρία και Πράξη. 1:7-11, VANFRAECHEM, J., and M. THOMAS. Maximal aerobic power and ventilatory threshold of a top level soccer team. In: Science and football II, Reilly T., Clarys J., Stibbe A. (eds), E & FN London, 1993, pp VERSTAPPEN, F., and F. BOVENS. Interval testing with football players at a laboratory. Sci Football. 2:15-16, WADE, A. The training of young soccer players. Medicine du Sport 3: , WEINECK, J. Optimales Fussballtraining. Teil 1: Das Konditionstraining des Fussballspielers. Perimed Verlag. Nuernberg-Erlangen, 1992, p. 25. WINDER, W., C. HICKSON, H. HAGBERG, A. TSHANI, and A. McLANE. Training-induced changes in hormonal and metabolic responses to submaximal exercise. J. Appl. Physiol. 46: , WITHERS, T., D. ROBERTS, and S. DAVIES. The maximum aerobic power, anaerobic power and body composition of South Australian male representatives in athletics, basketball, field hockey and soccer. J. Sports. Med. Phys. Fit. 17: , YAMANAKA, K., S. HAGA, M. SHINDO, J. NARITA, S. KOSEKI, Y. MATSUURA, and M. EDA. Time and motion analysis in top class soccer games. In: Science and football. Reily T., Less A., Davids K., Murphy J. (eds), E. & F.N. Spon, London, 1988, pp

14 ZELENKA, V., V. SELIGER, and O. ONDREJ. Specific function testing in young players. J. Sports Med. Phys. Fit. 7: ,

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100.

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100. ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Πήδουλας Γεώργιος, Σούλας Δημήτριος, Βουτσελάς Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Ονοματεπώνυμο : Hμερ. Γέννησης: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία

Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία Ανάπτυξη της αντοχής στη χιονοδρομία Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Η ικανότητα αντοχής χαρακτηρίζεται από:

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία»

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Χρήστος Θ. Θανασάς. Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MSc, EBOT. www.orthosurgeon.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Χρήστος Θ. Θανασάς. Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MSc, EBOT. www.orthosurgeon. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Χρήστος Θ. Θανασάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MSc, EBOT www.orthosurgeon.gr Εισαγωγή-Φυσικές απαιτήσεις Οι ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης

Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βιοχηµικοί δείκτες της επιβάρυνσης της προπόνησης Βασίλης Μούγιος Καθηγητής βιοχηµείας της άσκησης Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Επισκέπτης καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ AEROBIC) Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ kellis@phed.auth.gr Βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης με

Διαβάστε περισσότερα

Multiball Training. Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc

Multiball Training. Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc Multiball Training Μιχάλης Κατσικαδέλης MSc-PhDc Επιτραπέζια Αντισφαίριση The Sport which perform chess while carrying out 100m. running I.Ogimura Εισαγωγικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά του Αθλήματος Επαναλαμβανόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν;

Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν; Ποιες είναι οι σημαντικότερες παράμετροι της φυσικής κατάστασης για τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή; Πώς και πόσο μπορούν να βελτιωθούν; Γρηγόρης Μπογδάνης, PhD Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Μέθοδοι Προπόνησης Ι: Προπόνηση Αντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/ FITNESS: ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FITNESS ΕΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 6: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης ταχύτητας Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... την επιτυχία!

Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... την επιτυχία! Βρες τα δικά σου όρια... Ξεπέρασε τα... Απόλαυσε την επιτυχία! H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ Η εταιρεία Life-Ergo δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει πλήρεις και ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο του αθλητισμού. Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ μυϊκών ομάδων που βρίσκονται σε λειτουργική συνάφεια (αγωνιστές ανταγωνιστές, π.χ. κοιλιακοί- ραχιαίοι) ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ BCPT 101- Φυσική Αγωγή Ι Μάθηµα 1. Μεταφορά ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκησης

ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ BCPT 101- Φυσική Αγωγή Ι Μάθηµα 1. Μεταφορά ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκησης 1 ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ BCPT 101- Φυσική Αγωγή Ι Μάθηµα 1 Μεταφορά ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκησης Η µεταφορά ενέργειας στο σώµα διαφέρει ανάλογα µε το είδος της άσκησης, τη διάρκεια, την ένταση και

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Σαμαρά Β., Γιαταγαντζίδης Α., Δώνης Α., Ισαακίδου Σ., Κοντού Ε., Κουγιουμτζίδης Ν., Μαρτάκου Α., Μεχανετζίδου Μ., Μπαλτζόπουλος Α., Νούλης Β., Πάδη Μ., Παπαϊωαννίδης Γ.,

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνιστικά παιχνίδια (Small/Medium/Large Sided Games, SG S,M,L ) στη σύγχρονη και στοχευµένη προπόνηση ποδοσφαίρου (Review).

Αγωνιστικά παιχνίδια (Small/Medium/Large Sided Games, SG S,M,L ) στη σύγχρονη και στοχευµένη προπόνηση ποδοσφαίρου (Review). Αγωνιστικά παιχνίδια (Small/Medium/Large Sided Games, SG S,M,L ) στη σύγχρονη και στοχευµένη προπόνηση ποδοσφαίρου (Review). Ιωάννης I. Ντουρουντός MSc. PhD. 70 ο Ηλεκτρονικό περιοδικό (e-magazine, Science

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Φατούρος Γ. Ιωάννης, Ph.D., C.S.C.S., Λέκτορας T.E.Φ.A.A..Π.Θ. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Οι µετρήσεις δύναµης αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένες ποιοτικές παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές Μεταβολικές επιδράσεις της σωµατικής άσκησης

Φυσιολογικές Μεταβολικές επιδράσεις της σωµατικής άσκησης Φυσιολογικές Μεταβολικές επιδράσεις της σωµατικής άσκησης ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής & Εργονοµίας Συστήµατα ενέργειας για την άσκηση Το ανθρώπινο σώµα έχει δοµηθεί ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΖΙΩΓΑΣ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ, SPORTSCLINIC ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ T. 2310365012 ZIOGAS14@YAHOO.GR

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΖΙΩΓΑΣ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ, SPORTSCLINIC ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ T. 2310365012 ZIOGAS14@YAHOO.GR ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΖΙΩΓΑΣ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ, SPORTSCLINIC ΠΥΛΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ T. 2310365012 ZIOGAS14@YAHOO.GR ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ SPECIFICITY OF TRAINING (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ) OVERLOAD

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος προγραμματισμός. Αγωνιστική περίοδος ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Μεταβατική περίοδος Περίοδος αποκατάστασης

Ετήσιος προγραμματισμός. Αγωνιστική περίοδος ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Μεταβατική περίοδος Περίοδος αποκατάστασης τήσιος προγραμματισμός γωνιστική Μεταβατική ερίοδος αποκατάστασης ΓΩΝΤΗ Ρ τόχος της αγωνιστικής περιόδου είναι η μεγιστοποίηση της αγωνιστικής απόδοσης και η σταθεροποίησή της (κυρίως ατομικά αθλήματα),

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους

Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. kellis@phed.auth.gr spiros@metrisislab.gr Καθοδήγηση ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 9η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 14-16 ΕΤΩΝ (1 η διάλεξη) Φαμίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 0103 «Φυσιολογία της Άσκησης: Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Eργομετρική Αξιολόγηση

Eργομετρική Αξιολόγηση Eργομετρική Αξιολόγηση Εργο μετρι Αξιο λόγ κή Αθ λητ ών ηση Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ Η εταιρεία Life-Ergo δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει πλήρεις και ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο του αθλητισμού. Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογία Τραυματισμών σε Ποδοσφαιριστές

Αιτιολογία Τραυματισμών σε Ποδοσφαιριστές Αιτιολογία Τραυματισμών σε Ποδοσφαιριστές Βενετία Χαραλαμποπούλου 1, Αντζουλάς Παναγιώτης 2, Δρ. Κωνσταντίνος Φουσέκης 3, 4 1 Φυσικοθεραπεύτρια- Φυσικοθεραπεύτρια Κέντρο Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Ορισμός : Οξεία μυϊκή θλάση ορίζεται η ρήξη των μυϊκών ινών στο μυ η οποία είναι αποτέλεσμα εφαρμογής υπέρμετρης ξαφνικής δύναμης στο μυ

Διαβάστε περισσότερα

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστήμιου Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών». ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Προπόνησης. Εισηγητής : Χαράλαμπος Ζελενίτσας. Χανιά 3 4 Αυγούστου 2013

Μοντέλο Προπόνησης. Εισηγητής : Χαράλαμπος Ζελενίτσας. Χανιά 3 4 Αυγούστου 2013 Μοντέλο Προπόνησης Εισηγητής : Χαράλαμπος Ζελενίτσας Χανιά 3 4 Αυγούστου 2013 Η παράλειψη για προγραμματισμό είναι προγραμματισμός για αποτυχία Περιεχόμενα : Τα επόμενα «60 min» 1. Η μπάλα είναι το κυρίαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ Του Σπύρου Κέλλη, Καθηγητή προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ, επιστημονικού υπεύθυνου του εργομετρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Δύναμη Είναι η ικανότητα του ανθρώπου να επενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας

Ταχύτητα. Καθαρές ή βασικές μορφές ταχύτητας. Ταχύτητα. Σύνθετες μορφές ταχύτητας Ταχύτητα Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Βασιλική Μάνου Επίκουρος καθηγήτρια προπονητική ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ vmanou@phed.auth.gr Ταχύτητα Είναι η κινητική ικανότητα του ατόμου να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ. Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015 ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Θεωρία & Πρακτική Σάββατο και Κυριακή 4 & 5 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Βασικοί άξονες του αθλητικού συστήματος Ανίχνευση-ανεύρεση ταλαντούχων παιδιών Επιλογή ταλέντων - επίλεκτων αθλητών

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ο Μαραθώνιος δρόμος αποτελεί ίσως το μαζικότερο και πιο ιστορικό αγώνισμα στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της Μέγιστης Δύναμης στην Σωστή Εκγύμναση του Συγχρόνου Ποδοσφαιριστή

Η σημασία της Μέγιστης Δύναμης στην Σωστή Εκγύμναση του Συγχρόνου Ποδοσφαιριστή 21.02.2011 Η σημασία της Μέγιστης Δύναμης στην Σωστή Εκγύμναση του Συγχρόνου Ποδοσφαιριστή Σε συνέχεια από το προηγούμενο μας άρθρο, ερχόμαστε να αναλύσουμε την σημασία της σωστής εκγύμνασης ως αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σπουδές 2006- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (PhD σε εξέλιξη). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Η επίδραση του μυικού τραυματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD

Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD Πώς να μην χάσετε στην θάλασσα ότι με κόπο κερδίσατε στην πισίνα: συμπληρώματα διατροφής και άλλα «κόλπα» Γιώργος Σακκάς PhD ΤΕΦΑΑ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σήμερα θα μιλήσουμε για τα εξής θέματα: Τι κερδίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών

Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών (Μέλος Δικτύου ESCAPE) Πρόγραμμα ΚΕΣΥΠ : ESCAPE «Μια εκπαιδευτική αθλητική πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών» Εργασία μαθητών Θέμα : «Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας.

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: Η περίπτωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αρµατάς Βασίλης 1, Αποστολόπουλος Ιωάννης 1, Φράγκος

Διαβάστε περισσότερα

. (Ασκήσεις προς αποφυγή)

. (Ασκήσεις προς αποφυγή) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωσημεθοδολογία-προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου. www.cardiorehab.com.cy

Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου. www.cardiorehab.com.cy Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου www.cardiorehab.com.cy Καλωσορίσατε στο Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου Στόχος του κέντρου Το κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί στόχοι: Φυσική κατάσταση Τεχνική Τακτική

Βασικοί στόχοι: Φυσική κατάσταση Τεχνική Τακτική ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΣΙΣ Βασικοί στόχοι: Φυσική κατάσταση Τεχνική Τακτική Χρονική διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας Ένταση: στην αρχή χαμηλή και προοδευτικά αυξάνει Ποσότητα: στην αρχή μεγάλη και προοδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Χρόνιες Πνευμονοπάθειες

Άσκηση και Χρόνιες Πνευμονοπάθειες Συµµαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Χρόνιες Πνευμονοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής ΕΚΕΤΑ Δίπλα Κωνσταντίνα, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συμπληρωμάτων κρεατίνης. Ανάγκη ή μύθος; Λαπαρίδης Κώστας,MSc, PhD, Exercise Specialist Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής

Χρήση συμπληρωμάτων κρεατίνης. Ανάγκη ή μύθος; Λαπαρίδης Κώστας,MSc, PhD, Exercise Specialist Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής Χρήση συμπληρωμάτων κρεατίνης. Ανάγκη ή μύθος; Λαπαρίδης Κώστας,MSc, PhD, Exercise Specialist Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής Εισαγωγή Βασιζόμενοι στην διαθέσιμη έρευνα, η κρεατίνη έχει αποδειχθεί ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

10η ιάλεξη: Υπερπροπόνηση (Ι) Overtraining (Ι)

10η ιάλεξη: Υπερπροπόνηση (Ι) Overtraining (Ι) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0910 «Εργοφυσιολογία στον Αγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0918 «Βιοχημική Αξιολόγηση Αθλητών»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ Οι συμβουλές που θα διαβάσετε στο παρακάτω άρθρο έχουν χαρακτήρα ενημερωτικό και απαιτούν την στενή παρακολούθηση ενός γυμναστή κατά την εφαρμογή τους ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 1 2 Η επιτυχία της κατάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Μούλελης Ηλίας Καθηγητής Φ.Α. Δευτεροβάθμιας εκπσης Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Προπονητικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Προπονητής Χιονοδρομίας

Μούλελης Ηλίας Καθηγητής Φ.Α. Δευτεροβάθμιας εκπσης Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Προπονητικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Προπονητής Χιονοδρομίας Μούλελης Ηλίας Καθηγητής Φ.Α. Δευτεροβάθμιας εκπσης Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Προπονητικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Προπονητής Χιονοδρομίας Τεχνικός Εκπρόσωπος ΕΟΧ/FIS Ως ανάπτυξη χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητική ιατροφή: Μύθοι & Πραγµατικότητα

Αθλητική ιατροφή: Μύθοι & Πραγµατικότητα Αθλητική ιατροφή: Μύθοι & Πραγµατικότητα Γιώργος Νάσσης, MSc,PhD Εργοφυσιολόγος- ιατροφολόγος Email: gnassis@phed.uoa.gr Οι αθλητές καταναλώνουν συµπληρώµατα διατροφής 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D.

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 2007-2008 Ορισμοί Υπερπροπόνηση: (overtraining) Μη φυσιολογική επιβάρυνση (σε διάρκεια ή ένταση) του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ;

Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ; Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ; Η VO 2 µετρά την κατανάλωση οξυγόνου και συνήθως αναφέρεται στον όγκο οξυγόνου που καταναλώνεται σε 1 λεπτό. Τα παρακάτω γραφόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Συγγραφή Επιµέλεια: ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής Αν. Καθηγητής Συµµετοχή: ρ Σάββας Τοκµακίδης, Καθηγητής (ΤΕΦΑΑ- ΠΘ) ρ Ελένη ούδα, Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο Κλασικού Αθλητισµού

Σεµινάριο Κλασικού Αθλητισµού Σεµινάριο Κλασικού Αθλητισµού Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Εισηγητής : Σαρηβασιλείου Χαράλαµπος, ΚΦΑ Εισαγωγή (Στίβος & Φυσική Αγωγή) Χαρακτηριστικά των αγωνισµάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Γ εξάµηνο σπουδών Υπό ρ Παναγιώτη Β. Τσακλή Αναπληρωτή Καθηγητή Εµβιοµηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 3 Χρησιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/-ΡΙΩΝ

ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/-ΡΙΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/-ΡΙΩΝ Η επαρκής πρόσληψη όλων των θρεπτικών συστατικών αποτελεί τη βάση της προσφοράς της διατροφής στην επιτυχία του αθλητή. Βασίλης Μούγιος Καθηγητής βιοχηµείας της άσκησης http://users.auth.gr/mougios

Διαβάστε περισσότερα

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο.

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο. Του George Kakourides* Μπορεί να ονειρεύεσαι ότι κάποτε θα παίζεις σε ένα γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους, ένταση και γκολ. Μπορεί να ονειρεύεσαι ολόκληρο γήπεδο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα σου. Θέλεις να γίνεις

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως είσαι αφυδατωμένος; Πως θα είσαι σίγουρος ότι ενυδατώθηκες επαρκώς Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την άσκηση;

Μήπως είσαι αφυδατωμένος; Πως θα είσαι σίγουρος ότι ενυδατώθηκες επαρκώς Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την άσκηση; Μήπως είσαι αφυδατωμένος; Πως θα είσαι σίγουρος ότι ενυδατώθηκες επαρκώς Πριν - Κατά τη διάρκεια - Μετά την άσκηση; Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η εξάτμιση του ιδρώτα είναι ο βασικός μηχανισμός για την

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιοριστικοί Παράγοντες Υγείας

Προσδιοριστικοί Παράγοντες Υγείας Φυσική Αγωγή Προσδιοριστικοί Παράγοντες Υγείας Καλογήρου ηµ. καθηγητής Φ.Α. Fitness ή Καλή Φυσική κατάσταση Σύντοµη περιγραφή-ορισµός Fitness είναι µια συνειδητά επιδιωκόµενη κατάσταση ψυχοσωµατικής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ FIFA TEST

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ FIFA TEST ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ FIFA TEST ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (FIFA TEST) ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Προπονητική Περιοδικότητα - Προγραμματισμός

Εισαγωγή στην Προπονητική Περιοδικότητα - Προγραμματισμός Εισαγωγή στην Προπονητική Περιοδικότητα - Προγραμματισμός Σχολή Προπονητών Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Γ κατηγορίας Μιχάλης Κατσικαδέλης PhDc - MSc Προετοιμασία για τη Νίκη Η θέληση για τη νίκη αρκετή.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD)

Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Αξιολόγηση μυϊκής απόδοσης: Μέγιστη δύναμη και ρυθμός ανάπτυξης δύναμης (RFD) Γρηγόρης Μπογδάνης, Ph.D Τ.Ε.Φ.Α.Α. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τεχνική υποστήριξη & Συνεργασία: Σ. Μεθενίτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος. Κέλλης Σπύρος. Καθηγητής Προπονητικής

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος. Κέλλης Σπύρος. Καθηγητής Προπονητικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ Σημειώσεις από τις παραδόσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την

Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την Η ανάπτυξη των συναρμοστικών ικανοτήτων είναι αποτελεσματικότερη κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η ωρίμανση των κεντρικών λειτουργιών, απ ότι την όταν έχουν πλέον ήδη ωριμάσει, και αυτό το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr

ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr ς ί ς ί ς ί αύξηση διαφόρων χρόνιων παθήσεων σε παιδιά όπως: ς ί ς, του σακχαρώδους διαβήτη, της υπέρτασης. ί ή ά Ά ς ές ώ ς ί ώ ές ές ώ ς ά ί Ά ί Η άσκηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος προγραμματισμός στο TKD

Ετήσιος προγραμματισμός στο TKD Ετήσιος προγραμματισμός στο TKD Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Αρχή της περιοδικότητας και κυκλικότητας Ένας

Διαβάστε περισσότερα

314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ.

314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΥΪΚΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Ή ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΜΥΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της κινητικής μονάδας

Η έννοια της κινητικής μονάδας Η έννοια της κινητικής μονάδας Ταξινόμηση των μυϊκών ινών με βάση τις συσταλτές τους ιδιότητες και την αντίσταση στην κόπωση Χαρακτηριστικά Ταξινόμηση των μυϊκών ινών με βάση τα συνολικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

«Ο προγραμματισμός της φυσικής

«Ο προγραμματισμός της φυσικής ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1017 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D.

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία Μεταβολικές ασθένειες και άσκηση Άσκηση και αρτηριακή πίεση Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Καρδιά Καρδιά Η καρδιά είναι ένα μυϊκό όργανο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδρομο και Άσκηση στην παιδική ηλικία: Ο Ρόλος των Αδικοπινών. Θανάσης Τζιαμούρτας ΤΕΦΑΑ Παν. Θεσσαλίας

Μεταβολικό Σύνδρομο και Άσκηση στην παιδική ηλικία: Ο Ρόλος των Αδικοπινών. Θανάσης Τζιαμούρτας ΤΕΦΑΑ Παν. Θεσσαλίας Μεταβολικό Σύνδρομο και Άσκηση στην παιδική ηλικία: Ο Ρόλος των Αδικοπινών Θανάσης Τζιαμούρτας ΤΕΦΑΑ Παν. Θεσσαλίας Μεταβολικό Σύνδρομο Δεν είναι ασθένεια αλλά ένα σύμπλεγμα από ιατρικές διαταραχές που

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές...

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές... ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εκφυλιστικές αλλοιώσεις Αγγειακές παθήσεις Παθολογίες των πνευμόνων Ουρο-γυναικολογικές διαταραχές Καρδιακές παθήσεις Παθολογίες σπονδυλικής στήλης Παθολογίες αρθρώσεων Παθολογίες συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

31 OCT 2 NOV 2014, ROME

31 OCT 2 NOV 2014, ROME 31 OCT 2 NOV 2014, ROME Ekkart Arbeit - Youth program Strength Training Bart Bennema The Journey from Potential to Performance Joans Tawiah Dodoo - Speed: Coaching Philoshophy Wolfgang Killing - Developing

Διαβάστε περισσότερα

5000m. Ενδεικτικο προγραμμα προπονησης

5000m. Ενδεικτικο προγραμμα προπονησης 5000m Ενδεικτικο προγραμμα προπονησης «Ο βαθύτερος μας φόβος δεν είναι ότι είμαστε ανεπαρκείς. Ο βαθύτερος μας φόβος είναι ότι είμαστε παντοδύναμοι. Είναι το φως μας όχι το σκότος μας που μας φοβίζει πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) (Εβδομάδα 1η 10η)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) (Εβδομάδα 1η 10η) [1] ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) (Εβδομάδα 1η η) [2] ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ TAE KWON DO (ITF) Εβδομάδα 1 η [14-20/07/2014] Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 1 η Αλεξανδρής Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ια Βίου Φυσική Κατάσταση ΚΩ. Μ/ΤΟΣ-ΜΑΜ ΑΘΛ.012-11325 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ (ECTS) 3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα Επιλογής ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ιαλέξεις/εργαστηριακά Μαθήµατα/Πρακτική Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Υπερπροπόνηση. Υπερπροπόνηση. Υπερπροπόνηση - Τί είναι. Υπερπροπόνηση - Αιτίες

Υπερπροπόνηση. Υπερπροπόνηση. Υπερπροπόνηση - Τί είναι. Υπερπροπόνηση - Αιτίες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Υπερπροπόνηση ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Υπερπροπόνηση Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχετική Συμβολή του Αερόβιου Μηχανισμού κατά τη Διάρκεια Εξομοιωμένου Αγώνα Κωπηλασίας. Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η Σχετική Συμβολή του Αερόβιου Μηχανισμού κατά τη Διάρκεια Εξομοιωμένου Αγώνα Κωπηλασίας. Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7(1), 57 62 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2009 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 7(1), 57-62 Released: April 30, 2009 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 10 10 ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 10 10 ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ 2010-2011 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΘΥΜΙΣΩ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΓΟΝΟΤΥΠΟ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΓΟΝΟΤΥΠΟ ρ ΠΑΞΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ιευθυντής Τοµέα Φυσικής & Πολιτισµικής Αγωγής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΓΟΝΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναερόβια προσαρµοστικότητα προεφήβων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Κωνσταντίνος Κώντσας, Παρασκευή Τριβήλου, Αναστασία Καραγκιούλη, Ελένη Τριανταφυλλίδη Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές Ανάγκες Αθλητών Μεγάλων Αποστάσεων. Θανάσης Ζ. Τζιαμούρτας Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας της Άσκησης

Διατροφικές Ανάγκες Αθλητών Μεγάλων Αποστάσεων. Θανάσης Ζ. Τζιαμούρτας Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας της Άσκησης Διατροφικές Ανάγκες Αθλητών Μεγάλων Αποστάσεων Θανάσης Ζ. Τζιαμούρτας Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας της Άσκησης % Πρόσληψη Ημερήσιας Ενέργειας 60 50 40 % 30 20 10 0 ΥΔΑΤ (55-60) ΛΙΠΟΣ (25-30) ΠΡΩΤΕΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΖΑΚΑ. Σύντομο βιογραφικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΖΑΚΑ. Σύντομο βιογραφικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΖΑΚΑ Σύντομο βιογραφικό Ο Αθανάσιος Ζάκας κατάγεται από ένα χωριό του Νομού Πιερίας (Γανόχωρα), που απέχει 4 χιλιόμετρα από την Κατερίνη και 10 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Μετά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

1 σεµινάριο 40 2 σεµινάρια 70 3 σεµινάρια 90 4 σεµινάρια 110 2109765100, 2109711213, 2109713665, 2109734341

1 σεµινάριο 40 2 σεµινάρια 70 3 σεµινάρια 90 4 σεµινάρια 110 2109765100, 2109711213, 2109713665, 2109734341 Fitness Training Seminar Series ΙΙ H Maximum Fitness σε συνεργασία µε τη Gymnastika διοργανώνουν σειρά επιµορφωτικών και εκπαιδευτικών σεµιναρίων. Ο σχεδιασµός και η δοµή των σεµιναρίων ακολουθούν τα διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΦΑΝΙΩΝ «ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ» (30-31/5/2009) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΝΟΣΗΣΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΑΤΡΟΤ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΦΑΝΙΩΝ «ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ» (30-31/5/2009) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΝΟΣΗΣΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΑΤΡΟΤ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΦΑΝΙΩΝ «ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ» (30-31/5/2009) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΝΟΣΗΣΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΑΤΡΟΤ ΔΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ Α) τι είναι προπονητής Β) ποιος είναι ο Έλληνας προπονητής 2. ΚΤΡΙΩ ΘΕΜΑ: ΑΜΤΝΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΛΑΣΕΙΣ ΜΥΩΝ ΜΥΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΘΛΑΣΕΙΣ ΜΥΩΝ ΜΥΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 187 ΘΛΑΣΕΙΣ ΜΥΩΝ Παντελής Κ. Νικολάου Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών. Δ/ντης Ορθοπαιδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Υπεύθυνος Ιατρικής κάλυψης ομάδων ΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: -

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: - Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Αθανάσιος Λάϊος ΔΕΠ Καθηγητής Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗ. Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗ. Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας ποδοσφαιριστής για να φτάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, 10.06.1970, Αθήνα. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Αρχιμήδους 29, Τ.Θ: 70653, ΤΚ=16607, Άνω Γλυφάδα Τηλ. 697 437 2004 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Παίκτης

Διαβάστε περισσότερα

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού

Προπονητικός προγραµµατισµός. Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό της Προπόνησης. Συστατικά προπονητικού προγραµµατισµού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Θεωρητικό Υπόβαθρο για τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα