Informa ní Bulletin PREZENTAČNÝSOFTWAREPREL A TEX. České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec Jozef Říha, Pavel Stříž

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Informa ní Bulletin PREZENTAČNÝSOFTWAREPREL A TEX. České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005. Jozef Říha, Pavel Stříž"

Transcript

1 Informa ní Bulletin STAT IST ČESKÁ ICKÁ * SPOLEČNOST České Statistické Společnosti číslo mimořádné, ročník 16, prosinec 2005 Vážené kolegyně, vážení kolegové, jaksiřadazvásvšimla,spostupemdigitalizacesepodstatněměníizpůsob nejenom prezentace na konferencích, ale i vyučování. Stále těžší je doufat, že někampřijedeteavystačítesistabulíaskouskemkřídy.nejsmesijisti,že tojevždydobře,neboťsezáplavouslidůapromítanýchstránekjestáletěžší držet krok porozumnění. Doba si však žádá oběti praví klasik. Naši mladší kolegovéseprotorozhodlipředevšímnámstarším ulehčit života napovědět,formouukázkovýchpříkladů,jaknaprezentaceapostery snadnoa rychle.děkujemejimtímtoajakonovoročníslibsezavazujeme,žesijejich dobře míněné rady během vánočních svátků nastudujeme a nějaký ten hezky barevný poustřík a poutavouanimovanouprezentaci sipřipravíme. Vaše redakce PREZENTAČNÝSOFTWAREPREL A TEX Jozef Říha, Pavel Stříž Adresa: ÚIS FaME UTB Zlín k 1. Úvod Ak v spoločnosti vyslovíte pojem prezentačný software, takmer okamžite sa každému vybaví v mysli obraz aplikácie Microsoft PowerPoint z dielne známej Redmondskejfirmy.Anezáležíaniprílišnatom,oakúspoločnosťide.Od žiakov na strednej škole, cez vysokoškolských študentov a funkcionárov, až po pracovníkov firiem či odborníkov vedy, všade nájde tento program uplatnenie. Istotne, určité prvenstvo sa mu nedá zazlievať. 1

2 Často však slýchavať z úst týchto ľudí, to ako ich Microsoft PowerPoint pri prezentácií ich práce na významnej konferencii sklamal, o tom, že sa s tým nedáničrobiťažesatoobčasstávaatrebastýmpočítať.naviac,žeaj tak neexistuje iné riešenie než pripraviť svoju prezentáciu v tomto programe. Isteže, liek existuje. Ako barlička na predídenie problémov s kompatibilitou medzi jednotlivými verziami PowerPointu, či chybne zobrazenými alebo chýbajúcimi fontami postačí jednoduchý export do PDF(pre istotu s fontami embedovanými do PDF súboru) alebo do série rastrových obrázkov, ktoré môžete umiestniť napr. do HTML prezentácie. Takéto riešenia však prinášajú určité obete, v prípade PDF sa jedná o nutnosť zabezpečiť na stroji inštaláciu Adobe Readeru(najlepšie v nami odskúšanej verzii), v druhom prípade obetujeme hladké vektorové tvary písem a musíme sa spokojiť s od rozlíšenia závislým rastrovým zobrazením. V oboch prípadoch naviac stratíme preklady snímkov a multimediálny obsah, t. j. všetky názorné animácie,(niekedy trošku obťažujúce) prechody a efekty či zvukový sprievod. Existuje teda aj iný, rozumnejší spôsob akým pripraviť prezentáciu? 2. TEX ako prezentačný software? Akotoužvšakvživotebýva,rozšírenosťproduktuešteojehokvaliteničnenasvedčuje(príkladom buď nám čínska obuv verzus Baťovky ) a tak i v oblasti prezentačného software nemožno hneď tvrdiť, že MS PowerPoint je tým najlepším prostriedkom. Pozrime sa preto, čo nám v tejto oblasti ponúka TEX. Často potrebujeme, aby vzorce v prezentácii vyzerali čo najlepšie, nechceme tráviť hodiny skúmaním a testovaním na kolegoch, ktorá farebná kom- Jakvidítenaslejdumonitorutři... 2

3 binácia a aký druh prechodu na ďalší snímok je najefektnejší či chceme mať 100% istotu, že prezentácia bude vyzerať presne tak isto aj na počítači, z ktorého sa bude premietať. A naviac máme rovnakú výhodu ako pri použití TEXu možnosť jednoduchým spôsobom(využitím skriptovacieho jazyka) vygenerovať si prezentáciu za prispenia webovej aplikácie. V ďalšom texte bude popísaných viacero balíčkov a rozšírení TEXu, ktoré vám umožnia: vytvoriť dokument prezentáciu pre digitálny projektor/transparentné fólie, vytvoriť papierovú podobu prezentácie ako pomôcku pre prednášajúceho(poznámky, hrubá štruktúra prezentácie), zvládnuť obe tieto úlohy v krátkom čase bez potreby dodatočných peňažných nákladov. Pred samotnou sadzbou prezentácie je dobré mať na pamäti niekoľko zásad, ktoré sa vyplatí dodržiavať, v prvom rade doporučujeme vypracovať si štruktúru a určiť si približný počet snímkov(slideov). Na to môžete použiť približný výpočet dĺžka prezentácie v minútach/1,5. Po cca 90 sekundách začína u poslucháčov klesať koncentrácia a preto nikdy nepoužívajte slidy, ktorých odprezentovanie zaberie dlhší čas. Mnoho ďalších pravidiel a zásad pre tvorbu prezentácií je možné nájsť v literatúre, na internete či v manuáloch jednotlivých balíkov(napr. Beamer). Príprava prezentácie v TEXu pomocou v texte popisovaných balíčkov a tried nie je spravidla komplikovaná a v mnohých veciach si vystačíte so základnou znalosťou sadzby pomocou(la)texu. V jednotlivých kapitolách bude popísaná väčšina rozšírení, ktoré slúžia na prípravu prezentácie v tlačenej či obrazovej forme. Pre rýchle zorientovanie bude článok doplnený jednoduchými ukážkami kódu a náhľadmi prezentácií, ktoré vám pomôžu rýchlejšie sa rozhodnúť pre ten-ktorý z nich. V závere každej kapitoly prinesieme zhrnutie kladov či záporov jednotlivých riešení spolu s www odkazmi na ďalšie informačné zdroje. Tento článok nemá ambície nahradiť manuály k jednotlivým programom, má slúžiť pre rýchle zorientovanie sa medzi tým, čo pre TEX jestvuje. Dovoľte začať veľmi jednoduchým a dnes už dávno prekonaným balíkom s názvom slides. 3. Slides TriedaslidesjeobsiahnutávinštaláciuL A TEXu2ε,vstaršejverzii(2.09)niesla názov SliTEX. Ponúka základnú sadu príkazov pre tvorbu a prácu so snímkami prezentácie a poslúži nám na rýchle zoznámenie sa s jednoduchými 3

4 konštrukciami. Táto trieda je určená špeciálne na výrobu transparentných fólií pre spätný projektor, na formát letter(americká A4 ) bez natočenia strany. Pre prípravu dnes už rozhodne rozšírenejších prezentácií pre digitálny projektor siahnite radšej po vhodnejšom balíku(v tomto článku začíname prosperom). Na úvodné zoznámenie sa so základnou štruktúrou prezentácie v TEXu bude však postačovať. Samotná trieda sa volá štandardným príkazom \documentclass{slides}. Potom umiestňujeme jednotlivé snímky prezentácie medzi párovú dvojicu príkazov \begin{document} a \end{document} do prostredia slide. Najjednoduchším príkladom prezentácie by teda mohlo byť: \documentclass{slides} \usepackage[latin2]{inputenc} \begin{document} \begin{slide} Prvý slide (Privítanie účastníkov, úvodné slovo prezentácie, predstavenie témy\ldots) \end{slide} \begin{slide} Ďalší slide\ldots \end{slide} \begin{slide} \ldots \end{slide} Vzorovúukážkupreložímenapr.pomocou C S L A TEXučipdfC S L A TEXuanaša prváprezentáciavtexujenasvete(obr.1).samivšakuznáte,žekvôli zmene fontu(veľký bezpatkový font), veľkosti formátu papiera a pridaniu jednoho prostredia netreba tvoriť balík. Správne, slides toho ponúka viac. V dokumentácií, ktoré je súčasťou balíku nájdete popis ďalších príkazov a prostredí. Jednozužitočných,sktorýchobdoboujemožnésastretnúťajvinýchbalíčkoch, je prostredie overlay spolu s kombináciou príkazov \visible a \invisible. Princíp je jednoduchý, vďaka spomínaným príkazom je možné vytvoriť dojem quasianimácie i bez použitia počítačovej techniky. Miesto výmeny celej fólie, pokladáme na plochu projektoru postupne ďalšie vrstvy. Príkaz či text predsadíme príkazom \invisible, nebude na danej fólií zobrazený až po výskyt príkazu \visible. \begin{slide} Matematická postupnosť operácií je: 4

5 Prvý slide (Privítanie účastníkov, úvodné slovo prezentácie, predstavenie témy...) Ďalší slide Obr. 1: Trieda slides: Hello World! \begin{itemize} \invisible\item umocňovanie, odmocňovanie \invisible\item násobenie, delenie \invisible\item sčitovanie, odčitovanie \end{itemize} \end{slide} \begin{overlay} \invisible Matematická postupnosť operácií je: \begin{itemize} \visible\item umocňovanie, odmocňovanie \invisible\item násobenie, delenie \invisible\item sčitovanie, odčitovanie \end{itemize} \end{overlay} \begin{overlay} \invisible Matematická postupnosť operácií je: \begin{itemize} \invisible\item umocňovanie, odmocňovanie \visible\item násobenie, delenie \invisible\item sčitovanie, odčitovanie \end{itemize} \end{overlay} \begin{overlay} \invisible Matematická postupnosť operácií je: 5

6 Matematická postupnosť operácíı je: 1 1-a 1-b ÙÑÓ ÒÓÚ Ò Ó ÑÓ ÒÓÚ Ò Å Ø Ñ Ø ÔÓ ØÙÔÒÓ ØÓÔ Ö Å Ø Ñ Ø ÔÓ ØÙÔÒÓ ØÓÔ Ö umocňovanie, odmocňovanie Ò Ó Ò Ð Ò ØÓÚ Ò Ó ØÓÚ Ò Ò Ó Ò Ð Ò ÙÑÓ ÒÓÚ Ò Ó ÑÓ ÒÓÚ Ò Å Ø Ñ Ø ÔÓ ØÙÔÒÓ ØÓÔ Ö ÙÑÓ ÒÓÚ Ò Ó ÑÓ ÒÓÚ Ò násobenie, delenie ØÓÚ Ò Ó ØÓÚ Ò ØÓÚ Ò Ó ØÓÚ Ò Ò Ó Ò Ð Ò sčitovanie, odčitovanie 1-c Obr. 2: Overlays Prekrývanie 4 snímkov \begin{itemize} \invisible\item umocňovanie, odmocňovanie \invisible\item násobenie, delenie \visible\item sčitovanie, odčitovanie \end{itemize} \end{overlay} Ako budete postupne ukladať fólie jednu na druhú(znázornené na Obr. 2), zdôrazníte tým jednotlivé body prezentácie a vyhnete sa zároveň rušeniu poslucháča výmenou celého snímku. Príprava týchto snímkov je však v balíku slides trochu krkolomná: je treba vytvoriť celý slide, ten potom nakopírovať toľkokrát koľko chceme mať snímkov(overte si v teréne aké je rozumné maximum na seba položených fólií každá vrstva totiž znižuje priepustnosť svetla a tým i čitateľnosť snímku), zmeniť prostredie slides na overlay (mimo prvého snímku) a pridať pred jednotlivé časti príkazy \visible, či \invisible. Preto pokročilejšie balíky prichádzajú s efektívnejším riešením, ktoré si ukážeme ďalej. Trieda slides zvláda i vkladanie poznámok pre prednášajúceho. Tie sa vkladajú v rámci prostredia slide, či overlay do prostredia notes. Poznámky sú vysádzané na samostatnú stránku a od normálnych stránok ich možno odlíšiť iným štýlom číslovania. Za zmienku stojí príkaz \onlyslides{slides} a \onlyslides{notes}, ktorý sa vkladá do preambule dokumentu a zabezpečí vysádzanie len tých snímkov, resp. poznámok, ktoré sú zadané ako jeho parameter. Je možné zadať jednotlivé snímky(1, 2, 8), či rozsah(4 8, 11, 16 18). Ak máte k dispozícií farebnú tlačiareň, môžete využiť balík color a pomocou \textcolor vašu prezentáciu oživiť. Spomeňte si však na pravidlá pre tvorbu prezentácií. Všetkého moc škodí a ak bude vaša prezentácia hýriť 6

7 všetkými farbami, vaši poslucháči si síce odnesú nevšedný vizuálny zážitok, no o predmete vašej dišputácie budú mať len chabé poňatie. Pri použití tejto triedy vám nebudú fungovať plávajúce prostredia figure a table, teda popisky(caption) a číslovanie. Na záver prinášame zhodnotenie tohto veľmi jednoduchého balíku. Výhody: dostupnosť v každej inštalácií TEXu, využitie štandardných príkazov. Nevýhody: určené len na výrobu fólií (blán) pre spätný (analógový) projektor a z toho vyplývajúce obmedzenia, pracné používanie overlays(prekrývajúcich sa snímkov). Dokumentácia:súčasťL A TEXu 4. foiltex Veľmi podobným balíkom je foiltex. Nájdeme ho v L A TEXovomrepozitári CTAN 1. Trieda foils poskytuje množstvo voliteľných prepínačov, napr. na zmenu orientácie papiera, či ovplyvnenie veľkosti či pomeru strán. Snímky sa na rozdiel od slides nevkladajú do prostredia, ale oddeľujú sa pomocou príkazu \foilhead{text nadpisu snímku}. Príkaz \MyLogo{} vkladá do päty každého snímku užívateľom zvolené logo. Ďalej tento balík ponúka príkazy na ovplyvnenie obsahu vysádzaného v rohoch prezentácie(ľavé a pravé záhlavie apäta). Čo tento balík prináša nové sú prostredia na vysádzanie matematických viet, dôkazov a definícií. To nám umožní pohodlnejšie vkladanie týchto objektov spolu s možnosťou na ne odkazovať. Na ukážke vidíme príklad použitia tohto prostredia. \foilhead{leibnitzův teorém pro derivaci troj. integrálu} Je-li V~uzavřená pohybující se oblast v~prostoru ohraničená uzavřenou po částech hladkou plochou S; rychlost pohybu S~je $\vec{v}_s(\vec{x},t)$; $\rho$ je skalár; $\rho(\vec{x},t)$; pak platí: \begin{theorem} \begin{displaymath}\frac{d}{dt}\int\limits_v\rho 1 CTAN:tex-archive/nonfree/macros/latex/contrib/foiltex/ 7

8 Testovacia prezentácia Názov projektu [1] Leibnitzův teorém pro derivaci troj. integrálu Testovacia prezentácia Názov projektu [2] Aplikace Je-li V uzavřená pohybující se oblast v prostoru ohraničená uzavřenou po částech hladkou plochou S; rychlost pohybu S je vs( x, t); ρ je skalár; ρ( x,t); pak platí: Theorem 1. d dt V ρdv = V ρ t dv + ϕ=s ρ vs ds Aplikujme teorém 1 na objem, jehož hranice s se pohybuje místní rychlostí tekutiny, tj. vs = v Typeset by FoilTEX 1 Typeset by FoilTEX 2 Obr.3:FoilTeX ukážka dv=\int\limits_v\frac{\partial\rho}{\partial t}dv +\int\limits_{\varphi=s}\rho\vec{v}_s\vec{ds} \end{displaymath} \label{leibn} \end{theorem} \foilhead{aplikace} Aplikujme teorém\ref{leibn} na objem, jehož hranice s~se pohybuje místní rychlostí tekutiny, tj. \begin{center} $\vec{v}_s=\vec{v}$ \end{center} Nepríjemným faktom je absencia prostredia či príkazu na prácu s prekryvami(overlays). Postupne sa zobrazujúci text je síce možné vytvoriť, no len veľmi nepohodlným spôsobom a dodatočná úprava je rovnako ťažkopádna. Tento balík je vhodný na tvorbu transparentných fólií, prípadne nenáročných prezentácií pre digitálny projektor. Výhody: nenáročná inštalácia, množstvo prepínačov na ovplyvnenie vzhľadu stránky, vrátane záhlavia apäty, prostredie na tvorbu teorémov a definícií. Nevýhody: úplná absencia možnosti jednoduchej práce s prekryvmi. 8

9 Dokumentácia: archív CTANu. Na jednoduchých balíkoch sme si vysvetlili niektoré všeobecné postupy tvorby prezentácií. Teraz by ste nemali mať väčšie problémy zvládnuť pochopiť i pokročilejšie balíčky. Balíky slides i foiltex sú určené predovšetkým pre tvorbu priehľadných fólií pre klasický projektor. Na prípravu projekcií pre digitálny projektor nám môže poslúžiť balík prosper. 5. Prosper Trieda prosper vznikla pôvodne za účelom možnosti prípravy transparentných fólií. V súčasnosti však nie je problém vytvoriť pomocou tejto triedy prezentáciu pre digitálny projektor, obohatiť ju o multimediálne prvky, ako je video, postupné odkrývanie, animácie či zvuk. Vznikol na základoch triedy seminar od Timothy Van Zandtha. Obr.4:Prosper ukážka Výstupy tohto balíčku už veľmi pripomínajú prezentácie v PowerPointe, t. j. odrážky sú tvorené obrázkovými symbolmi, medzi snímky je možné vložiť prechodové efekty, k dispozícií je sada preddefinovaných šablon, je možné 9

10 vložiťnapr.videovoformátempegapod. K výhodám tohto balíku patrí: možnosť tvorby tak priehľadných fólií ako aj prezentácií pre digitálny projektor, sada pekne upravených šablon na písanie prezentácií, exportdohtml. Hendri Adriaens do prosperu implementoval dodatočné prepínače a príkazy a vytvoril samostatnú vetvu prosperu s názvom HA-prosper. Na stránkach 2 nájdeteinštalačnýbalíkidokumentáciuktomutoprojektu. 6. uwmslide Autorotejtotriedepíše,žeprodukujevýstupyveľmipodobnýmtýmzMSPowerPointu. Musíme to skutočne potvrdiť a doplniť, že podobné je i samotné vkladanie snímkov. V balíku sú nadefinované prostredia pre rozloženie objektov na snímku tak, ako ich poskytuje PowerPoint: nadpis a odrážky, text v odrážkach vľavo + obrázok vpravo i obrátene a odrážky vo dvoch stĺpcoch. Balík neposkytuje podporu pre prekryvy, poznámky či multimediálny obsah. Takisto nie je k dispozícií dokumentácia, ktorá však nie je potrebná, nakoľko použitie jednotlivých prostredí je zrejmé z ukážkového súboru. Balík jedostupnýnactane texpower Veľmischopnýmbalíkomtriedaštýlovjetexpower.Nastránkachprojektu 4 možnonájsťveľmivydarenédemo 5,ktorévámpredvediemožnostitexpoweru, ktoré je zároveň dokumentáciou. V sekcii gallery sa môžete pozrieť na skutočné prezentácie, ktoré boli vytvorené týmto balíkom. Prekryvy sú riešené komplikovanejšie než pri predchádzajúcich balíkoch, no umožňujú tak užívateľovi väčšiu kontrolu(napr. zobrazovanie vzorca po častiach). Zaujímavosťou je možnosť vložiť do prezentácie navigačné tlačítka, pomocou ktorých je možné prepínať medzi snímkami či prekryvmi. K dispozícií sú tiež príkazy pre pridávanie prechodových efektov medzi snímkami alebo automatický posun. Manuál:voformePDF 6 nastránkachprogramu. 2 hendri/index.html?/ hendri/downloads/haprosper.- html&mainframeha 3 CTAN:tex-archive/macros/latex/contrib/uwmslide/

11 8. Beamer Právom si tento komplexný TEXový balík dovoľujeme označiť súčasným kráľom na poli prezentačného software pre TEX. Dokumentácia na vyše 200 stranách pokrýva všetky mysliteľné témy, ktoré má zmysel pri prezentácií riešiť, od prípravy sprievodnej reči a vystupovaní, cez samotný návrh snímkov až po popis pribalených a prípravu vlastných štýlov pre prezentácie. Viac o Beameri článok pána Prchala a Schlesingera v tomto bulletinku. Pri práci s týmto balíkom sme ocenili predovšetkým jednoduchosť zápisu prekryvov. Ukážkovú prezentáciu, ktorú sme v úvode komplikovane zapisovali ako sériu 3 overlays možno v Beameri zapísať takto: \frame{ Matematická postupnosť operácií je: \begin{itemize} \item<2-4> umocňovanie, odmocňovanie \item<3-4> násobenie, delenie \item<4-> sčitovanie, odčitovanie \end{itemize} } Funkcia čísiel v ostrých zátvorkách je asi každému zrejmá, jedná sa o poradové čísla polsnímkov, na ktorých bude daný riadok zobrazený. Je možné zadať tak konkrétne čísla(<1, 3, 8>) ako i rozsahy(<3 5,8 9>). Iste nám dáte zapravdu, že takýto zápis je oveľa jednoduchší a zrozumiteľnejší než ten, aký vyžaduje trieda slides. Beamer ďalej ponúka, podobne ako foiltex niekoľko prostredí pre matematické definície, dôkazy či príklady. Pohodlné je i vkladanie audio či video materiálu(tu však nezabudnite, že na PC, na ktorom sa bude prezentácia spúšťať je nutné zabezpečiť okrem Adobe Readeru najlepšie v poslednej verzii i príslušný video/audio kodek). Poznámky pre potreby prezentujúceho sa vytlačia i s náhľadom aktuálneho snímku. Užívateľ tohto balíku má na výber relatívne rozsiahlu sadu šablon a tém, ktoré môže použiť. Farebná kombinácia sa dá ovplyvniť zmenou v manuále popísaných príkazov. Je takisto možné vytvoriť si šablonu vlastnú. Väčšina predpripravených šablon zobrazuje navigačnú lištu, vďaka ktorej sa môže poslucháč i prednášajúci ľahko zorientovať, v ktorej časti výkladu sa práve nachádza. Samozrejmosťou je takisto panel navigačných tlačítok, ktoréuľahčujúposunmedzisnímkami.balíkzvládaiprípravu handoutov (letáčkov pre záujemcov) či možnosť pripraviť si, do zálohy, i verziu na spätný projektor. 11

12 Obr. 5: Beamer príklad snímku Súčasťou dokumentácie sú aj ukážky prezentácií, ktoré je možné v Beameri vytvoriť. Výhody: pravdepodobne jeden z najkompletnejších balíkov na prípravu prezentáciívl A TEXu, aktívny vývoj, veľmi prehľadný a zrozumiteľný manuál, sada elegantných šablon v základnej inštalácií, fungujúštandardnél A TEXovépríkazy(\tableofcontents, \section apod.), pohodlná práca s overlays. Nevýhoda: náročnejšia inštalácia(2,6 MB). 9. Záver Cieľom tohto článku bolo priblížiť váženému čitateľovi možnosti, ktoré mu ponúka TEXv oblasti prípravy obrazových či tlačových podkladov na prezentáciu. Od najjednoduchších balíčkov až po komplexný systém sme sa vám pokúsili názornými ukážkami prezentácií i ukážkami kódu dokázať, že tento proces nie je komplikovaný a častokrát dokáže ušetriť viac času a chvíľ stresu než pri príprave týchto podkladov vo WYSIWYG prezentačnom software. 12

13 Výčet všetkých možností, ktoré TEX ponúka nie je úplný. Dovolíme si však upozorniť, že nielen TEX s jeho kvalitným výstupom dokáže pohladiť oko vášho publika, podobnú službu môže urobiť i o CSS obohatený HTML/XML dokument. Lákavo vyzerá napríklad AxPoint od autorov Apache AxKit. Prezentácia sa zapíše ako štruktúrovaný XML dokument a aplikuje sa na príslušný sada kaskádových štýlov. Na záver si neodpustíme jednu poznámku. Nech už na prípravu prezentácie použijete akýkoľvek program či balíček, majte vždy na pamäti, že príslovie Menej je niekedy viac platí pri umiestňovaní textu a grafiky na snímky viac než kdekoľvek inde. Hlavným problémom teda nebýva to, čo na snímky umiestniť, ale väčšinou čo z hotovej prezentácie vyňať tak, aby bola pre našu cieľovú skupinu čo najpochopiteľnejšia alebo, ak chcete, najstráviteľnejšia. Nemožno však zabúdať i na sprievodný rečový prejav, či ovládnutie body language. Tejto časti sú však už určené iné články či publikácie. Poďakovanie: Autori ďakujú pánovi Novozámskému za prípravu humornej vsuvkyvúvodečlánku.všetkyodkazybolifunkčnékudňu Použité a doporučené zdroje Latex html rajarshi/writing/pub/prosper/- prosper.html harrison/powerpoint/pptlinks.html eddie/soft/tutorial.html Internetové stránky popisovaných programov contrib/foiltex/

14 PREZENTACE V TEXU LubošPrchal 1 apavelschlesinger 2 Adresa:KPMSMFFUKPraha 1,ÚFALMFFUKPraha Úvod Ačkoli se blíží čas Vánoc, většina statistické obce již spřádá obsah svého příspěvku na lednový Robust. V následujících odstavcích se s Vámi proto chceme podělit o naše zkušenosti, postřehy a některé problémy, jimž jsme čelili při přípravě prezentací v TEXu, konkrétně s využitím balíčku Beamer. 2. Beamer Pokud se čas od času potřebujete vypořádat s příspěvkem na konferenci, případně s odbornou přednáškou či hodinou výuky, prostě pokud potřebujete něco odprezentovat, máte v dnešní době kompjůtrů možnost, kromě už poněkud zastaralých klasických slidů, sáhnout po několika specializovaných programech. Těm z vás, kteří navíc rádi TEXujete, bychom rádi představili jednu z možných alternativ vhodnou(nejen) pro prezentace s matematickými texty. Produkt, který se vám pokusíme na následujících řádcích přiblížit, nese název Beamer(http://latex-Beamer.sourceforge.net/). Ke kvalitám Beameru rozhodně patří jednoduchost instalace, snadná práce s uspokojivými výstupy i pro začátečníky, možnosti modifikace a rozšíření pro pokročilé a v neposlední řadě přiložená podrobná a čtivá dokumentace tzv. Beameruserguide(pro další BG). Najdeme v ní čtivý tutoriál v podobě rad panu Eukleidovi ve smyšleném světě, kde si slavný matematik připravuje elektronickou prezentaci svých posledních převratných objevů. Rady a tipy zde zmíněné mají obecnou platnost pro zákonitosti dobré prezentace a poslouží čtenáři při tvorbě vlastních prezentací i v jiných programech než je Beamer. Autor programu připravil navíc šablony prezentací šitých na míru podle časové délky. Pro nejjednodušší start s Beamerem tedy zvolte editaci těchto souborů z adresáře solutions doplněnou o inspiraci z hotových příkladů z adresáře examples Instalace Beamer je naštěstí již nativní součástí distribucí TEXu pro Windows jako TEXLive či MiKTEX, kterou používá asi valná většina čtenářů bulletinu pra- 14

15 cujících pod operačním systémem Windows. V těchto distribucích je Beamer buď již nainstalovaný nebo jej lze přidat jednoduchým zaškrtnutím příslušného balíčku stejného(případně drobně změněného) jména v programu pro administraci distribuce. Pro operační systémy Unix/Linux je Beamer většinou součástí distribuce(např. Debian, Ubuntu, Gentoo, Mandrake, Fedora), existuje tedy balíček a jeho instalace je pro administrátora stejně snadná jako u dvojice TEXLive/MiKTEX. Pokud nemáte možnost využít výhod jakékoli distribuce, nezbývá než jít nejpracnější cestou a instalovat Beamer stáhnutím archivu(ve formátu tar.gz nebo zip) s následným rozbalením do adresáře s TEXem, po kterém musí navíc následovat další kroky(více viz BG, podkapitola2.3.) Kontrola. Kontrola bezproblémové instalace může být provedena na dvojnásobném(!) přeložení z důvodu tvorby odkazů, obsahu atp. některého z příkladů(např. beamerexample1.tex), které jsou součástí distribuce: pdflatex beamerexample1.tex pdflatex beamerexample1.tex či latex beamerexample1.tex latex beamerexample1.tex dvips beamerexample1.dvi ps2pdf beamerexample1.ps Zpříkladůjevidět,žesiBeamerrozumíjakspřekladempomocípříkazu latex tak pdflatex. V prvním případě je pak následně nutné navíc použít dvips a ps2pdf. Volba, kterou cestou jít, bude asi výrazně ovlivněna formátem užitých obrázků a dalšími balíčky např. použití balíčku psfrag(více viz odstavec ) vylučuje přímé přeložení příkazem pdflatex, naopak pro jeho správné chování je nutné užít dvips. Výsledkem je v obou případech soubor beamerexample1.pdf, který je připraven pro prezentaci v jakémkoli pdf prohlížeči(nejčastěji v Acrobat Readeru). Již na první pohled nového uživatele příjemně překvapí přítomnost ikon pro ovládání, přechod na následující/předchozí slide či sekci a ikony pro vyhledávání. To vše jistě zpříjemní ovládání během samotné prezentace. 15

16 2.2. Základní slide ZevšehonejdřívejetřebavpreambuliL A TEXuříct,žepoužívámeBeamer: \documentclass{beamer} Základní samostatnou stavební jednotkou prezentace není stránka(page), ale nativní prostředí Beameru frame, které vytvoří jeden slide. Každý slide pak může mít svůj název(frametitle). Uvnitř prostředí frame pak můžeme používatklasickétexovské/l A TEXovsképříkazyaprostředíjakonapříklad includegraphics, itemize či enumerate. Pro přehlednost se doporučuje jednotlivé slidy shlukovat do sekcí a subsekcí stejně, jako jsme zvyklí činit se stránkami v článku. Minimalistická šablona pro jeden slide tedy může vypadat následovně: \begin{frame} \frametitle{nadpis pokusného slidu} První povídání o~beameru \begin{itemize} \item První odrážka \item Druhá odrážka \item \ldots \end{itemize} Závěr prvního slidu o~beameru \end{frame} S dalšími rozšířeními přichází sám Beamer v podobě nových příkazů. V praxi asi nejvíce využitelné je možnost rozdělit slide na podčásti příkazem pause, které se při prezentaci budou objevovat postupně. Představme si například, že popisujeme postup metody v třech následných krocích a chceme každý krok slovně více rozvést. Publikum zpravidla nechceme hned při prvním pohledu na slide zastrašit zevrubnou informací např. o třetím kroku, když teprve mluvíme o prvním. Výsledkem postupného odkrývání obsahu má být získání pozornosti a nerozptylování aktuálně méně důležitými částmi slidu: \begin{enumerate} \item 1. krok metody\pause%bude vidětod začátkuslidu \item 2. krok metody\pause%bude vidětod 2. části \item 3. krok metody\pause%bude vidětod 3. části \end{enumerate} 16

17 Protože je tato struktura velice častá, její zápis při užití prostředí itemize aenumeratenámusnadnínásledující konstrukce : % jeden komentář před [<+->] zruší rozdělení slidu na podčásti \begin{enumerate}[<+->] \item 1. krok metody \item 2. krok metody \item 3. krok metody \end{enumerate} Ke zvýraznění důležitého slova či matematické formule slouží příkaz alert. V následujícím zdrojovém kódu si jeho užití vysvětlíme na pokročilejším příkladě v kombinaci s možností vnořovat výčtová prostředí a s možností změnit nepovinným parametrem u položky item znak pro předsazení: \begin{itemize}[<+->] \item \alert{výhody} \begin{itemize} \item[+] Intuitivnost \item[+] Snadná interpretace \end{itemize} \item \alert{nevýhody} \begin{itemize} \item[-] Pamětové nároky \item[-] Časová složitost \end{itemize} \end{itemize} Zvláštní pozornost by měla být vždy věnována úvodu prezentace. Pro představeni autorů a názvu příspěvku poslouží následující část preambule: \title[kratší název] {Klidně i~dlouhý\\ název prezentace} \author{autora\inst{1}\and autorb\inst{2}} \institute{ \inst{1}% Univerzita A\\ MěstoA \and 17

18 \inst{2} Univerzita B\\ MěstoB\\ } \date{jméno konference\\ datum} První slide pak Beamer vytvoří sám pomocí \begin{frame} \titlepage \end{frame} Druhý slide bývá často věnován představení obsahu příspěvku, tedy jakési osnově, které se budeme při prezentaci držet. Zde je místo pro uvedení publika dodějeavymezeníobsahu,jehožsebudepříspěvektýkat.zdenámpomůže dělení celé prezentace na sekce a podsekce. Pakliže budeme dělení přísně dodržovat, můžeme druhý slide s osnovou vytvořit takto: \begin{frame} \frametitle{osnova} \tableofcontents%[pausesections] nebo [pausesubsections] % Nepovinným parametrem můžeme nastavit pauzy mezi % sekcemi nebo subsekcemi \end{frame} 2.3. Modifikace Po zvládnutí základních principů pro práci s Beamerem, které jsme se snažili vysvětlit v předchozí části, je čas představit si pokročilejší modifikace vzhledu prezentace. Nadále budeme předpokládat, že již máme napsaný obsah prezentace. Jde nám tedy o úpravy vzhledu Příkazy use*theme. Beamer přichází se sadou vnitřních proměnných, jejichž účinek bychom mohli přirovnat k užití kaskádových stylů při tvorbě HTML stránek. Hodnoty těchto vnitřních proměnných se nastavují příkazy, které mají v názvu use*theme{hodnota}. Celkový vzhled prezentace ovlivňuje příkaz usetheme, výběr fontů pro písmo příkaz usefontheme a nastavit barevné schéma lze příkazem usecolortheme. Vyzkoušejte: \usetheme{warsaw} či \usetheme{singapore} \usefonttheme{structurebold} či \usefonttheme{serif} \usecolortheme{seahorse} či \usecolortheme{rose} 18

19 Do této kategorie příkazů patří také příkaz \useinnertheme{hodnota}, kterýmmůžememěnitchováníelementů uvnitř slidu,např.příkazem \useinnertheme{circles} či \useinnertheme{rectangles} nastavíme znak pro odrážky výčtového prostředí enumerate na kroužky či obdélníčky. Protikladem je příkaz \useoutertheme{hodnota}, kterým ovlivníme např. vzájemnou polohu loga, záhlaví, zápatí, navigačních ikon pro přechod na následující/předchozí stránku a v neposlední řadě taky navigace pomocí jmen sekcí a subsekcí Příkazy setbeamer*. Skupina příkazů sloužící k nastavení vlastností jednotlivých prvků prezentace, má tvar setbeamer*{prvek}{hodnota}. Narozdíl od příkazů use*theme, které jsou intuitivní a dobře popsané v BG, použití a možnosti setbeamer* jsou zastřeny tajemstvím. Z vlastní zkušenosti autorů se pak stává, že vnutit konkrétnímu parametru jeho hodnotu znamená vyhledat jeho definici v příslušném beamerovském souboru a tu pak formou pokusů a omylů přizpůsobit obrazu svému. Následující řádky ukázují,jak vypnout záhlavíazápatíslidu,nastavitformátframetitle na tučné kapitálky, nastavit okraje a změnit některé barvy: \setbeamertemplate{headline}{} \setbeamertemplate{navigation symbols}{} \setbeamertemplate{itemize item}{ \tiny\raise1.25pt\hbox{\donotcoloroutermaths$\blacksquare$} } \setbeamersize{text margin left=1cm} \setbeamersize{text margin right=1cm} \setbeamerfont{frametitle}{series=\bfseries,shape=\scshape} \definecolor{mystr}{rgb}{0.15,0.15,0.75} \definecolor{myalert}{rgb}{1,0.15,0.15} \setbeamercolor{structure}{fg=mystr} \setbeamercolor{item}{fg=black} \setbeamercolor{alerted text}{fg=myalert} Alternativní výstupy Již jsme se zmínili o tom, že zdrojový text beamerovské prezentace je možno přeložit i pomocí programu dvips. Chceme- -li předejít zbytečným komplikacím, doporučuje se tuto volbu Beameru natvrdo vnutit upřesněním pomocí nepovinného parametru: 19

20 \documentclass[dvips]{beamer} Zajímavější hodnoty tohoto nepovinného parametru jsou handout a trans. První připraví výstup vhodný pro tisk prezentace v podobě tzv. handoutů, kdy můžeme vytisknout až čtyři slidy na jednu stránku. Druhá hodnota je podobná, potlačí se rozdělení slidů na podčásti, jeden slide však bude nadále odpovídat jedné stránce Dokumentační příručka a solutions Již jsme se zmínili o příloze programu Beamer, o příručce BG. Kromě technických částí popisujících Beamer stojí jistě za zmínku zhruba prvních 40 stran. Najdeme zde čtivý tutoriál v podobě rad panu Eukleidovi ve smyšleném světě, kde si slavný matematik připravuje elektronickou prezentaci svých posledních převratných objevů. Rady a tipy zde zmíněné mají obecnou platnost pro zákonitosti dobré prezentace a poslouží čtenáři při tvorbě vlastních prezentací i v jiných programech než je Beamer. Na závěr dlužno podotknout, že autor programu připravil šablony prezentací šitých na míru podle časové délky. Pro nejjednodušší start s Beamerem tedy zvolte editaci těchto souboru z adresáře solutions doplněnou o inspiraci z hotových příkladů z adresáře examples. Použité a doporučené zdroje Stránkybylyplatnék antoch/ Šablony na Robust prchal/ Šablony na Robust schlesinger/ Vzor posteru a prezentace. StránkyoL A TEXovémprojektuBeamer. Stránky Československého sdružení uživatelů TEXu. Stránky České statistické společnosti. 20

21 PRÍPRAVA POSTERU Jozef Říha, Pavel Stříž Adresa: ÚIS FaME UTB Zlín k 1. Definícia posteru Tento článok sa zaoberá praktickou prípravou vedeckého posteru, možnosťami a spôsobmi jeho tvorby a popisom úskalí, na ktoré môže jeho tvorca naraziť. Na úvod dovoľte trošku teórie. Poster je podľa definície encyklopédie Wikipedia ľubovoľný veľký kus papiera, ktorý je pripevnený k stene alebo podobnému podkladu. Často ho používajú reklamní pracovníci, protestanti či propagátori hnutí. Okrem posterov grafických a textových, ktoré sa využívajú na rôzne účely, existuje zvláštnydruhposterovatoposteryvedecké.stýmijemožnéstretnúťsana konferenciách rozličného zamerania, kde slúžia buď ako doplnok prednášky či vedeckej práce alebo ako samostatná publikácia. Diderotova encyklopédia definuje vedecký poster ako výsledky práce uvedené pri vedeckej konferencii na stojanoch a tabuliach formou tabuliek, fotografií a komentovaných tém. Účelom vedeckého/výskumného posteru je prezentovať priebežné výsledky aktuálneho výskumu, či neúplné závery prebiehajúcej práce. Použité metódy a prístupy je tak možné na mieste konzultovať s odborníkmi v danej oblasti. 2. Príprava posteru Poster podobne ako prezentácia nemá účastníkov konferencie zahltiť prebytočnými informáciami. Je vhodné voliť len tie témy, ktoré môžu byť dobre prediskutované, či nie sú z hľadiska výskumu dostatočne pevne podložené overenými metódami. Rozmer posteru je kľúčovým. Mal by byť viditeľný zo vzdialenosti aspoň jedenmeter,abysazáujemcinemuselipriňomkrčiťatieniťtakvýhľadostatným, ktorých by čakanie mohlo rýchlo omrzieť. Používa sa formát A2 A0, často sa vychádza z propozícií organizátora. Prehľad rozmerov európskych štandardných formátov série A znázorňuje Tabuľka č. 1. Orientačným pravidlom je použitie bodového písma. Legendy a popisky môžu byť podľa potreby o 1 2 body menšie. Fotografie a nákresy by mali byť ľahko rozoznateľné z väčšej vzdialenosti, doporučeným rozmerom fotografií je cm, prenákresyjeto18 13cm. 21

22 Školitel: Není ten vědecký poster trochu moc velký? Doktorand: Věda žádá své oběti. Formát Rozmery v mm Veľkosť relatívna k formátu A4 A A A A A Tabuľka 1: Rozmery papiera triedy A Vhodné je pre tlač posteru nepoužívať bežný biely kancelársky papier, miesto neho je vhodnejší papier s jemným farebným nádychom. Znížený kontrast pôsobí na oči príjemnejšie než ostrá čierno-biela kombinácia. I tento 22

23 zdanlivý detail môže zatraktívniť Váš poster a pritiahnuť tak k sebe viac záujemcov. Snažte sa vyhnúť komplikovaným tabuľkám a použite radšej oveľa názornejšiegrafyčiilustrácie.ďalšieužitočnérady 1 pretvorbuposterumožno nájsťnainternete,doporučujemeveľmidobrespracovanýpdfdokument 2 Univerzity Swinburne University of Technology. Čo sa týka samotnej technickej stránky prípravy posteru, existujú 4 prístupy: vytvoriť poster v programe, ktorý zvláda prácu s veľkým formátom papiera(a1 A0), tlač na veľkoformátovej tlačiarni(v DTP štúdiu), pripravením posteru na stránku formátu A4, zväčšením na požadovaný rozmerpritlačivdtpštúdiualebotlačounajednotlivéa4(sorezovými značkami), prípravou posteru na veľký formát, tlačou na formát A4(s vyznačenými orezovými značkami), rozrezaním a zlepením jednotlivých stránok, prípravou posteru po stranách na jednotlivé A4(bez orezových značiek), jeho poskladaním po stranách. Prvé dva spôsoby vyžadujú prístup a dodatočné náklady na tlač a spracovanievdtpštúdiu.pritomjetrebavšaknapamäti,žeposterakojednoliaty kus hárku pôsobí oveľa lepšie než 8 či 16 prišpendlených alebo magnetkou prichytených A4. O strate času rezaním(dľa orezových značiek) a lepením či pozicovaním strán na tabuli ani nehovoriac. Posledný spôsob sa síce može zdať byť veľmi priamočiarym, stačí vhodne vybrať snímky z už existujúcej prezentácie v PowerPointe, vytlačiť ich na A4 a na mieste prezentácie ich na určenú plochu poskladať. Snímky však takto nemôžete poukladať iným spôsobom než do tuctovej štruktúry tabuľky x y,akojetovidieťnaobrázku1.pripravujetesaotaktiežmožnosť vysádzať text v odseku dlhšom ako výška jedného snímku, či obrázok širší ako snímok. O možnostiach tlače sa zmienime na konci článku. Ak vám i napriek obmedzeniam najviac vyhovuje tento spôsob prípravy posteru, nezabudnite snímky viditeľne očíslovať, prípadne naznačiť smer čítania šípkami. Predstavíme si prípravu posteru v nasledovných aplikáciách:

24 Obr. 1: Štruktúra posteru x y a dva najčastejšie spôsoby usporiadania snímkov. L A TEX, Microsoft PowerPoint(OpenOffice.org Impress), DTP(CorelDraw, PageMaker). V ďalšom texte predstavíme v krátkosti každú z týchto aplikácií a uvedieme výčet ich možností. Článok predpokladá aspoň základnú(užívateľskú) znalosť popisovaných produktov. 3. L A TEX Netrebaazdanijakpripomínať,žeL A TEX,resp.TEXvovšeobecnosti,majú v láske predovšetkým odborníci z vedeckého prostredia(z nich najmä stúpenci exaktnej vedy). A tak nikoho neprekvapí, že sa medzi nimi našli autori tried a štýlov pre postery. 24

25 3.1. a0poster NaCTANe 3 možnonájsťbalíka0poster.trojstranovádokumentáciapopisuje určenie balíku a predstavuje voľby triedy a0poster. Balík neobsahuje definícienovýchpríkazovavystačiťbymalopoužitiel A TEXovéhoprostredia \minipage. Ukážkový.tex súbor definuje v hlavičke príkazy, ktoré prvotné zoznámenie s týmto balíkom uľahčia a tak doporučujeme začať skúmaním a úpravou tohto súboru sciposter Na štýl a0size z balíku a0poster je založený ďalší pokročilejší balík určený špeciálne na tvorbu posterov na konferencie. Poskytuje množstvo prepínačov a príkazov pre úpravu vzhľadu posteru. Samotný inštalačný balík neposkytuje bohužiaľ názornú ukážku posteru vytvoreného týmto balíkom. Ukážku jednoduchého posteru(bez obrázkov) možno vidieť na Obrázku 2. Obr.2:Postervytvorenýbalíkomsciposter a a reno/poster/sciposter-example.pdf 3 CTAN:tex-archive/macros/latex/contrib 25

26 3.3. poster Vyčerpávajúci výčet možností pre sadzbu posteru v TEXu spolu s ukážkami nájdemenastránkachpánawolvena 4.Pomocoupublikovanýchnástrojov môžete vytvoriť rôzne druhy posterov: usporiadané do stĺpcov(3 5), otočené horizontálne či vertikálne, v plnej veľkosti či zmenšené na formát letáčkov (tie sú k dispozícií prípadným záujemcom, obvykle majú formát A4). PostersavkladádoštandardnéhoL A TEXovéhoprostrediapicture.Balík makier poskytuje malé množstvo volieb, všetky je možné rýchlo pochopiť z komentárov v hlavičke ukážkového example.tex. Samotný balík definuje minimum príkazov, najdôležitejší z nich je asi \newpar, ktorým sa oddeľujú nové odstavce a \titlebox ako analógia k section(subsection a nižšie úrovne nadpisov nie je vzhľadom na povahu posteru žiadúce používať). Na vloženie grafiky(eps) slúži príkaz \plotone. Stĺpce je nutné rozdeľovať ručne vkladajú sa po dvojici príkazov, ktoré určujú ich umiestnenie v poradí \put(\pxa,\pya) \pagebox\boxydim. Obrázky sú automaticky číslované, je možné citovať literatúru pomocou balíku bibliography. Autor doporučuje pre tlač vyexportovať dvi súbor do postscriptu pomocou utility dvips. Výhody tohto balíku možno zhrnúť do nasledovného výčtu: nenáročná príprava posteru, automatické číslovanie obrázkov + funkčné odkazovanie. K nevýhodám možno zaradiť nutné ručné rozdeľovanie stĺpcov na základe vizuálnej kontroly, k dispozícií len základné formátovanie, pri potrebe väčšej kontroly nutnosť ovládať TEX. Príprava prezentácie v newysiwyg móde nesie so sebou tieto výhody: veľkáčasováúspora,akbolčlánokpísanývtexu, všetky výhody, ktoré súvisia s TEXom(kvalitná sadzba, prenositeľnosť formátu, dátová nenáročnosť, fokus na obsah,...), oproti často používanému PowerPointu TEX poskytuje pohodlnú viacstĺpcovú sadzbu textu kombinovaného s grafikou. 4 wolven/posters.html 26

27 Nevýhodou môže byť v niektorých prípadoch nutnosť exportu grafických objektov(grafy, nákresy) do eps súboru(oproti použitiu clipboardu), prípadne potreba osvojiť si pár príkazov. 4. Microsoft PowerPoint ZprogramovbalíkaMSOfficeumožňujetlačnaformátA2aväčšíibaMicrosoft PowerPoint. Aj vďaka tomuto faktu je vhodnejší na prípravu posteru nežmsword. Texty i grafika sa na snímku umiestňuje do samostatných objektov textových či grafických polí. Presné umiestnenie popiskov k obrázkom, vzorcom, odstavcov alebo zalícovanie jednotlivých odstavcov môže zabrať nemalú chvíľu, bohužiaľ v PowerPointe nie je možné použiť viacstĺpcovú sadzbu. Užívateľ taktiež môže v niektorých prípadoch pocítiť absenciu automatického číslovania obrázkov či nemožnosť automatického odkazu. Istotne nebude na škodu pripomenúť, že prípravu posteru možno zveriť i OpenOffice.org Impress prezentačnému software, ktorý je súčasťou slobodného kancelárskeho balíku OpenOffice.org. Spôsob práce a prípravy posteru je prakticky zhodný s PowerPointom. Na internete možno nájsť množstvo šablon pre tvorbu vedeckých posterov, príkladom môže byť html,kdesimôžetesvojposterivytlačiť,zaujímavásadašablonjetiežna Výhody: veľké množstvo šablon prístupných na internete, relatívne jednoduchá WYSIWYG úprava. Nevýhody: chýbajúca viacstĺpcová sadzba znemožňuje presné a rýchle pozicovanie grafiky a textu, problematické vkladanie zložitejších matematických vzorcov(bez Math- Type), problematické vkladanie vektorovej grafiky(eps). 5. Ďalšie DTP programy Rozhodne by stálo za to urobiť poster v profesionálnom(a náležite drahom) DTP programe typu CorelDraw alebo Adobe InDesign. Prepracované funkcie sú na druhej strane vyvážené pomerne vysokou obstarávaciou cenou. 27

28 Výnimkou je pomerne neznámy DTP produkt s názvom Scribus. Vyvíjaný pod licenciou GNU/GPL zatiaľ výhradne pre un*xovú platformu(v príprave je port pre Windows) je dostupný úplne zadarmo. Umožňuje WYSIWYG sadzbu, export do PDF, prácu s grafikou, tabuľkami. Je ešte vo vývojovom štádiuatakmániektorédetskéchoroby,noúspešnesahopodarilonasadiťuž i pri sadzbe nízkonákladových časopisov. Pozicovanie jednotlivých prvkov sa prevádza štýlom podobným PowerPointu, v jednom poli nie je možné umiestniť grafiku a text(na tom sa pracuje v pripravovanej novej verzii). Naproti tomu poskytuje aspoň základnú podporu pre sadzbu textu do stĺpcov. Obr. 3: Príprava posteru v Scribuse Naprogramovaný s využitím Qt knižníc poskytuje dostatočný výkon aj na pomalších hardwarových konfiguráciách. Oproti PowerPointu umožňuje prvky pozicovať pohodlnejšie a presnejšie, vďaka okamžitému zobrazovaniu 28

29 pozície kurzoru či plávajúceho panelu nástrojov. Funkcionalitu je možné rozšíriť použitím skriptovacieho jazyka, k dispozícií je taktiež zatiaľ pomerne limitovaná sada šablon, ktoré sú súčasťou inštalačného balíku. Na Obrázku 3 vidíte ukážku užívateľského prostredia Scribus pod systémom GNU/Linux. 6. Idemedotlače Prizakúšanítlačevdomácichpodmienkach(vDTPštúdiusaovšetkopostarajú za Vás) môžete naraziť na problém, ako obrázok zväčšiť a rozdeliť namenšiehárkytak,abymohlibyťpovytlačenízošitéavytvorilitakveľký formát. Ovládače niektorých tlačiarní túto funkciu priamo obsahujú, vrátane tlače orezových značiek. Čo však ak zrovna vaša tlačiareň túto funkciu neposkytuje? V tom prípade vám môžu byť nápomocné nasledujúce utilitiky: epssplit(http://home.clara.net/nox/software/epssplit/) Jedná sa o konzolovú aplikáciu, ktorá Vám umožní ľubovoľný formát vytlačiť na A4 takým spôsobom, aby bolo možné požadovaný formát z týchto strán poskladať. Pre správny beh vyžaduje interpreter jazyka Perl. poster(http://www.ctan.org/tex-archive/support/poster/) Poster má rovnaké určenie, použite ho v prípade problémov s prvým balíkom(pre Windows je predkompilovaný, nevyžaduje Perl). Existujú i grafické nadstavby, nenašli sme však žiadnu, ktorá by túto prácu odviedla zdarma. Naviac spomínaným konzolovým nástrojom patrí pár zdokumentovaných argumentov na to, aby vykonali to, čo od nich požadujeme. Jednoduchý príklad pre zväčšenie posteru formátu z A4 na A0 a jeho rozloženie na 16 strán formátu A4 by mohol vyzerať napríklad takto: poster-ia4 -ma4 -pa0 infile > outfile Pre podrobnejšie vysvetlenie doporučujem manuálové stránky príslušných programov. Menším problémom môže byť vytvorenie eps súboru z MS PowerPointu, je potrebné ho najprv vytlačiť na virtuálnej tlačiarni. Netreba zabúdať ani na to, že formát eps nedokáže obsiahnuť viac než jednu stránku (aj keď na toto obmedzenie by sme pri tlači posteru nemali naraziť). Čo sa každému nemusí zdať zrejmé je to, že bežné Copyshopy neposkytujú zväčša možnosť veľkoformátovej tlače a tak prieskum DTP štúdií môže nejakú tú chvíľu vziať. V neposlednom rade Vás bude zaujímať aspoň približná cena, ktoré si za tieto služby DTP štúdia účtujú. Ceny pre veľkoformátovú tlač na A0 začínajú na Kč/ks, pre A1 býva spravidla polovičná. Pre dodatočné 29

30 úpravy v DTP štúdiu(rezanie dľa orezových značiek, šitie, zmenšenie apod.) počítajte s hodinovou sadzbou práce okolo Kč. Ceny pre farebné veľkoformátové médiá sa nám bohužiaľ nepodarilo zistiť zrejme po nich nejestvuje dostatočný dopyt. 7. Záver Príprave posteru predchádza okrem výberu partícií a grafiky, ktoré chceme zaradiť do prezentácie našej práce, i nemenej dôležitý výber použitého software. Tento článok Vám predstavil overené i menej známe(scribus) produkty, ktoré je možné k tomuto účelu použiť. Autori zámerne nedoporučia ich obľúbený, nakoľko veria, že každý si musí nájsť ten Svoj. Rozhodne však stojí za to aspoň v základoch sa s jednotlivým balíkmi zoznámiť, aby príprava posteru nebola utrpením. Prípravu posteru nám môžu značne uľahčiť a zjednodušiť použitie šablon. Mnoho univerzít, či inštitúcií takéto sady ponúkajú. Pre inšpiráciu ako môže poster vyzerať sa môžete prezrieť napr. ocenené postery zo štatistickej konferencie Compstat 2004(http://www.asc.org.uk/Activities/ Poster/Poster_Prize.htm, na rozsiahlu galériu posterov z Compstatu 2004 (http://compstat2004.cuni.cz/ vľavo v menu Poster Gallery), na internete však pekných príkladov možno nájsť oveľa viacej. Prehľad niekoľkých znichnájdetevtabuľkeč.2. ShodorPostergifs/ awf/latex-posters/poster.gif Tabuľka 2: Prehľad www zdrojov s ukážkami posterov Poďakovanie: Autori ďakujú pánovi Novozámskému za prípravu humornej vsuvky v úvode článku. 30

31 Použité zdroje dostupnék mgk25/iso-paper.html, dostupnék dostupnék dostupné k dostupnék wolven/posters.html, dostupnék dostupné k awf/latex-posters/, dostupnék file/postershome.html CenníkfyImpromat(DTP) platnýod

32 POSTER V TEXU LubošPrchal 1 apavelschlesinger 2 Adresa:KPMSMFFUKPraha 1,ÚFALMFFUKPraha Úvod Letos poprvé bude Robust obsahovat kromě tradičních ústních příspěvků i poster sekci. V následujících odstavcích se s Vámi proto chceme podělit o naše zkušenosti, postřehy a některé problémy, jimž jsme čelili při přípravě posterů v TEXu, konkrétně s využitím třídy a0poster. 2. A0poster Následující odstavce jsou věnovány tvorbě(texování) posteru s využitím třídy a0poster. Dovolte nám však, zmínit nejprve pár obecných zásad pro přípravu přehledného posteru: Zvolte si jedno hlavní téma, jež chcete publiku sdělit. Vizuálněsiposterrozvrhněte místoprozáhlaví,obrázky,text svyužitím vícesloupcové sazby(minimálně 2 sloupce při sazbě na výšku, 3sloupcepřisazběnašířku). Neobávejtesevolnéhomísta 40%obrázku,30%textua30%volné plochybudevypadatlépenežposterobsahující full-text článku. Barvy(barevný text) používejte s rozmyslem a konzistentně. Vkládané obrázky si připravte velké a ne příliš složité. Při prezentaci k posteru připněte k rozebrání jeho zmenšenou verzi(a3 nebo A4) případně doplněnou o rozsáhlejší bibliografii nebo technické detaily důkazů Základy Třída a0poster je založena na třídě article a její hlavní přínos spočívá ve správném nastavení tiskového zrcadla, okrajů, velikosti písem a matematickýchsymbolůpropřípravuposterůvelikostia3,a2,a1,a0a A0big.Tato třída má tři parametry: 32

33 orientace posteru: landscape/ portrait; velikostposteru:a0b / a0 / a1 / a2 / a3; kvalita tisku: final/ posterdraft. Standardní nastavení je landscape, a0b, final, pro klasický A0 poster orientovaný na výšku je tudíž nutné TEXovský soubor zahájit příkazem \documentclass[portrait,a0,final]{a0poster}. Díky předefinovaným velikostem písma je možné normálně užívat standardní příkazy počínaje tiny(12 pt) přes normalsize(24.88 pt) až po VERYHuge(107 pt) Sloupce, barvy, rámečky Vícesloupcová sazba. Snadné sázení textu do více sloupců umožňuje prostředí multicols{počet sloupců} z balíčku multicol balíček je nutné v preambuli načíst příkazem \usepackage{multicol}. Toto prostředí funguje i uvnitř parboxu a je možné je používat opakovaně k sazbě vnořených vícesloupcových odstavců. \parbox{11 cm}{ \begin{multicols}{2} Ukázkasazby... \begin{multicols}{2} Vnořený odstavec... \end{multicols} Pokračování... \end{multicols} } Ukázka sazby do dvou sloupců pomocí prostředí multicol s vnořeným odstavcem vysázeným rovněž do dvou sloupců. Prostředí multicol funguje i v rámci parboxu, čehož lze využít při sazbě barevných rámečků. Vnořený odstavec vícesloupcové sazby pomocí prostředí multicol. Pokračování ukázkového textu vícesloupcové sazby Barvy. K oživení posteru či zdůraznění podstatných částí textu dobře poslouží balíček color. Barevný text lze jednoduše vysázet užitím příkazu \textcolor{barva}, přičemž jako barvu můžeme zadat buďto standardní 33

Deset cvičení pro lepší použití aoristu

Deset cvičení pro lepší použití aoristu Deset cvičení pro lepší použití aoristu Co je to aorist? Aorist je minulý čas, který vyjadřuje děj, který nastal a už také skončil. V češtině velmi často odpovídá dokonavému vidu. έγραψα napsal jsem (oproti

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Žádost o práci na Kypru

Žádost o práci na Kypru Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci na Kypru Strategie Hledání práce na místě ( E303 ) - přes místní úřady práce - přes soukromé agentury - osobní schůzky ve velkých firmách, restauracích a hotelích

Διαβάστε περισσότερα

Komfort za rozumné peniaze

Komfort za rozumné peniaze 5/2013 5/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Komfort za rozumné peniaze www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenský elektrotechnický

Διαβάστε περισσότερα

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS 1,29 EUR 2/2012 Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS Policajti s novými puškami www.alarmsecuritymagazin.sk 2/2011 Alarm magazín 1 Výrobky značiek,

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Bakal{rska diplomov{ pr{ca 2012 Martina Huskov{ Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura

Διαβάστε περισσότερα

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Διαβάστε περισσότερα

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ EN / EL / CZ Gigaset 5005 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Pasívny dom sa oplatí

Pasívny dom sa oplatí 6/2014 6/2014 technologicky vyspelé domy a budovy Pasívny dom sa oplatí www.idbjournal.sk ročník IV ISSN 1338-3337 Vážení čitatelia, ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku, prajeme

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Zobrazení dálkového ovladače... 4 Použití

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 090941/EU XXIV. GP Eingelangt am 13/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 13 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0035 (COD) 13412/1/12 REV 1 JUR 468 MI 539 ENT 205 CONSOM 105 SAN 190 ECO

Διαβάστε περισσότερα

Ján Hanák. Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++

Ján Hanák. Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Ján Hanák Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Artax 2009 Autor: Ing. Ján Hanák, MVP Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Recenzenti: doc. RNDr. Jozef Fecenko,

Διαβάστε περισσότερα

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI POTRUBIE A PRESS FITINGY Z NEREZU A UHLÍKOVEJ OCELE Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie [ leden - január

Διαβάστε περισσότερα

11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011. Czech Republic Slovak Republic

11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011. Czech Republic Slovak Republic 11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011 Czech Republic Slovak Republic Rex Maughan Rex Maughan predseda správnej rady a výkonný riaditeľ FLP Int., Inc. OBJAVTE SVOJU VÍZIU Helen Kellerovej

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ EN / EL / CZ Euroset 5010 1 6 7 2 3 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Last number redial key (and pause key) 4 Direct call key 5 Shift key 6 Set key 7 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη Plynové závěsné kotle s vysokou účinností Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova?

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Križovatky II 2010 Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE Recenzenti: PaedDr. Rastislava Brťková,

Διαβάστε περισσότερα

Μια µικρή εισαγωγή στη LaTEX

Μια µικρή εισαγωγή στη LaTEX Μια µικρή εισαγωγή στη LaTEX Ευάγγελος Χ. Σπύρου Τι είναι η LaTEX; Η LaTEX προφέρεται λατέχ, µε χι :-) Είναι ένα σύστηµα µορφοποίησης που ϐασίζεται στο TEX (ναι, κι αυτό προφέρεται τεχ, µε χι :-) Είναι

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM Roman GÁŠPÁR ROČNÍKOVÝ PROJEKT 2009 TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL A MP+ 1.90-1.110 cs PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra sk PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Návod na použitie určený pre používateľa a inštalatéra ro

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 1 English 6 Čeština 14 Ελληνικα 22 Magyar 31 Română 39 AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 6 English Introduction

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany uvádza ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 1 Ing. Peter Žúbor ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλής ταχύτητας. πρόσβαση στο. Internet. High Speed. Internet Access

Υψηλής ταχύτητας. πρόσβαση στο. Internet. High Speed. Internet Access Υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο Internet High Speed Internet Access The Internet Ακόμα και χωρίς κόστος ή μόνιμο συμβόλαιο? Μήπως η ποιότητα των υπηρεσιών Internet προς τους πελάτες σας χρειάζεται βελτίωση;?

Διαβάστε περισσότερα

Strojírenské technologie I

Strojírenské technologie I Strojírenské technologie I Obor: STROJÍRENSTVÍ Ing. Daniel Kučerka, PhD., ING-PAED IGIP doc. Ing. Soňa Rusnáková, PhD., ING-PAED IGIP 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Διαβάστε περισσότερα

Antologie řecké literatury 20. století. Nicole Votavová Sumelidisová

Antologie řecké literatury 20. století. Nicole Votavová Sumelidisová Antologie řecké literatury 20. století Nicole Votavová Sumelidisová Masarykova univerzita Brno 2014 Antologie řecké literatury 20. století Nicole Votavová Sumelidisová Masarykova univerzita Brno 2014 Dílo

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS DA P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING Automatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα 3 Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας,

Διαβάστε περισσότερα

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy!

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy! 2/2013 2/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať záležať Vaillant www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Mediálna podpora podujatia idb Journal

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2013 (13)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2013 (13) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2013 (13) Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd ČR (projekt

Διαβάστε περισσότερα

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ GR CZ Ελληνικά,1 Θesky,13 FA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Προκαταρκτικές πληροφορίες GR AR Προειδοποιήσεις, 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ...

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... Obsah štúdie Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... 83 Anton PAŽICKÝ SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY VO FUNKCIÁCH RODINY... 102 Veronika ŠTOFANÍKOVÁ LITERÁRNE VLASTNOSTI A OBSAHOVÉ ROZDELENIE KNIHY PROROKA MICHEÁŠA...

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Quickie Life Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Informace pro zrakově postižené naleznete na naší internetové stránce. 2 Předmluva Vážený zákazníku, velmi nás těší,

Διαβάστε περισσότερα

You're reading an excerpt. Click here to read official SIEMENS GIGASET 5010 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4570109

You're reading an excerpt. Click here to read official SIEMENS GIGASET 5010 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4570109 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for SIEMENS GIGASET 5010. You'll find the answers to all your questions on the SIEMENS GIGASET 5010 in

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS D P O O C O O C ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSNVISNING C pa a a a Πλυντήριο ρούχων utomatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

AIMS AND OBJECTIVES ZIELE DES PROJEKTES ZÁMERY A CIELE PROJEKTU ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

AIMS AND OBJECTIVES ZIELE DES PROJEKTES ZÁMERY A CIELE PROJEKTU ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ International Closing Conference - Kosice - Slovakia - April 2013 1 AIMS AND OBJECTIVES The main objective of the SIGOLD project is to promote healthy and active ageing by helping 50+ workers stay involved

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně

Διαβάστε περισσότερα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα TR10K004-G RE / 07.2013 CS EL Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα ČESKY... 4 EΛΛΗΝΙΚΑ.... 9... 14

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem; HU SL EL PL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

Napoleon Lapathiotis. Životopis

Napoleon Lapathiotis. Životopis Napoleon Lapathiotis Životopis 1888 1944, * v Athénách, jeho otec Leonidas Lapathiotis pocházel z Kypru, byl armádním důstojníkem, jenž se postupně vypracoval na generála, byl zvolen do parlamentu a nakonec

Διαβάστε περισσότερα

Android Box Q4 4K. www.evolveo.eu

Android Box Q4 4K. www.evolveo.eu . Android Box Q4 4K www.evolveo.eu Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral EVOLVEO AndroidBox Q4 4K české společnosti EVOLVEO. Věříme, že Vám přinese spoustu zábavy a spokojenosti. Připojte Váš nový

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο LaTEX2ε. Ιωάννης Παρτάλας

Εισαγωγή στο LaTEX2ε. Ιωάννης Παρτάλας Εισαγωγή στο LaTEX2ε Ιωάννης Παρτάλας ii Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 3 1.1 TEXκαι LaTEX........................... 3 1.2 Βασικά Στοιχεία......................... 3 1.2.1 Συγγραφέας, Σχεδιαστής ϐιβλίου, Στοιχειοθέτης.....

Διαβάστε περισσότερα

AQUA TURBO 047201-05/05

AQUA TURBO 047201-05/05 AQUA TURBO INSTRUCTIONS FOR USE GEBRAUCHSANWEISUNG GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO MODO DE EMPLEO MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE KULLANMA TALIMATI 047201-05/05 3

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης Chladnička s mrazničkou Koel/vriescombinatie Fridge-Freezer Ψυγειοκαταψύκτης ENB44691X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Καλημέρα 6/2014. Καλή Χρονιά και Ευτυχισµένο το 2015

Καλημέρα 6/2014. Καλή Χρονιά και Ευτυχισµένο το 2015 Καλημέρα 6/2014 Καλή Χρονιά και Ευτυχισµένο το 2015 Η Καλημέρα εκδίδεται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Τσεχίας. Tento časopis je vydáván za finanční podpory Ministerstva Kultury

Διαβάστε περισσότερα

10. SOUČASNÁ LITERATURA

10. SOUČASNÁ LITERATURA 10. SOUČASNÁ LITERATURA 10.1. Současná poezie Mladší řecké básníky zařadíme do literárních skupin nebo generací jen stěží (objevují se však i termíny generace osmdesátých a devadesátých let ), naopak každý

Διαβάστε περισσότερα

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO...

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... Obsah štúdie ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... 3 Vasyľ KUZMYK Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ... 13 Alexios PANAGOPOULOS PATRISTICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

Herodotus, Historiae IV, 33-35

Herodotus, Historiae IV, 33-35 Herodotus, Historiae IV, 33-35 (33) Πολλῷ δέ τι πλεῖστα περὶ αὐτῶν Δήλιοι λέγουσι, φάμενοι ἱρὰ ἐνδεδεμένα ἐν καλάμῃ πυρῶν ἐξ Ὑπερβορέων φερόμενα ἀπικνέεσθαι ἐς Σκύθας, ἀπὸ δὲ Σκυθέων ἤδη δεκομένους αἰεὶ

Διαβάστε περισσότερα

Řecká poezie 20. let 20. století. Tereza Keslová

Řecká poezie 20. let 20. století. Tereza Keslová Řecká poezie 20. let 20. století Tereza Keslová Masarykova univerzita Brno 2013 Řecká poezie 20. let 20. století Tereza Keslová Masarykova univerzita Brno 2013 Dílo bylo vytvořeno v rámci projektu Filozofická

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED KATEDRA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY Ekológia jedincov a populácii (Syllabus prednášok) Stanislav David 1 Nitra, 2010 Úvodom Syllabus prednášok

Διαβάστε περισσότερα

LATEX. Ποτσίκα Ηλιάνα Σακέρογλου Ελένη. Δρ. Μηνάς Δασυγένης http://arch.icte.uowm.gr 2012-2013

LATEX. Ποτσίκα Ηλιάνα Σακέρογλου Ελένη. Δρ. Μηνάς Δασυγένης http://arch.icte.uowm.gr 2012-2013 LATEX 2012-2013 Ποτσίκα Ηλιάνα Σακέρογλου Ελένη Δρ. Μηνάς Δασυγένης http://arch.icte.uowm.gr 1 Τι είναι το LATEX... http://lamport.org http://lamport.org 2 Γενικές πληροφορίες Το αρχείο εισόδου για το

Διαβάστε περισσότερα

Kostas Karyotakis. Životopis 78

Kostas Karyotakis. Životopis 78 ŘECKÁ POEZIE 20. LET 20. STOLETÍ Kostas Karyotakis Životopis 78 1896 1928, * v Tripolis, byl synem stavebního inženýra Jorgose Karyotkise a Ekaterini Skajanni, byl prostřední dítě, měl ještě sestru a bratra

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-τσεχικά

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-τσεχικά Τρώγοντας έξω : Στην είσοδο Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.) Chtěl(a) bych si rezervovat stůl

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας epublications

Δημιουργώντας epublications eutypon28-29 2013/2/19 20:47 page 13 #17 Εὔτυπον, τεῦχος 28-29 Ὀκτώβριος/October 2012 13 Δημιουργώντας epublcatons Απόστολος Συρόπουλος 28ης Οκτωβρίου 366 671 00 Ξάνθη Η/Τ: asyropoulos at yahoo dot com

Διαβάστε περισσότερα

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková 2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková Kardiovaskulárne ochorenia zaujímajú prvé miesto v príčinách mortality na celom

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποίηση Open Source προγραμμάτων σε εργασιακό περιβάλλον

Χρησιμοποίηση Open Source προγραμμάτων σε εργασιακό περιβάλλον Χρησιμοποίηση Open Source προγραμμάτων σε εργασιακό περιβάλλον (OpenOffice ver.3.0 & other freeware utilities) Τρόποι μείωσης κόστους αδειών χρήσης (licensing) Συμβατότητα με υπάρχουσες εφαρμογές Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012. www.zchok.sk

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012. www.zchok.sk CHOV OVIEC a KÔZ Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012 Mnoho šťastia v čase Vianoc, v žiari svetiel stromčeka, aby zdravie, láska, pokoj zavítali

Διαβάστε περισσότερα

divoké hory prekrásne pláže

divoké hory prekrásne pláže GEOGRAFIA A PODNEBIE divoké hory prekrásne pláže Najčistejšie, krištáľové a blankytné more vystupujúce k horám pokrytým snehom. Z knihy The Cretan Journal anglického cestovateľa a maliara Edwarda Leara,

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της 1/2013 Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΚ Πράγας και Κόψιμο της Η Καλημέρα εκδίδεται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Τσεχίας. Tento časopis je vydáván za finanční podpory Ministerstva

Διαβάστε περισσότερα

XIII Hvězdoplavby zpěv třináctý (O rozličných tvorech na planetách)

XIII Hvězdoplavby zpěv třináctý (O rozličných tvorech na planetách) XIII Άστροναυτιλία ν [Τὰ περὶ ποικίλων ζῴων ἐν πλανήτῃσιν] Ἔνθεν μὲν πλέομεν τὸ φίλον ἀκαχήμενοι ἦτορ Πορνογυνῆτι ἄνακτι κότον φρεσὶ ὀξὺ φέροντες Μανδὺν ζητοῦντες καὶ μῆλον κοσμοθεωροῦν οἰοπόλοι μοῦνοι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μαθηματικών Κειμένων στο Διαδίκτυο

Παρουσίαση Μαθηματικών Κειμένων στο Διαδίκτυο 1 Παρουσίαση Μαθηματικών Κειμένων στο Διαδίκτυο Παρά τη στενή αλληλεξάρτηση της επιστήμης των μαθηματικών με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και την προσφορά της μιας επιστήμης στην ανάπτυξη της άλλης,

Διαβάστε περισσότερα

DESET LET ZNAČKY HALO

DESET LET ZNAČKY HALO ČEŠTINA Chcete-li získat další informace o funkcích hry Halo : Combat Evolved Anniversary, navštivte stránku: www.halowaypoint.com/remastered VAROVÁNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si pokyny ke konzoli

Διαβάστε περισσότερα

TCExam 10.0. Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2

TCExam 10.0. Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2 TCExam 10.0 Χ.Χριστακούδης 1, Γ. Ανδρουλάκης 2 1 Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, gandroul@upatras.gr TCEXam

Διαβάστε περισσότερα

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci CZ Aquaflam VARIO Saporo Lend Kalmar Barma TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci KAMINOF MIT WASSERWÄRMETAUSCHER Installations- und Bedienungsanleitung WOOD BOILER STOVES Operating and Installation

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

ὅν τε θεοὶ κατὰ δῶμα Διὸς τρομέουσιν ἰόντα καί ῥά τ' ἀναΐσσουσιν ἐπὶ σχεδὸν ἐρχομένοιο πάντες ἀφ' ἑδράων, ὅτε φαίδιμα τόξα τιταίνει.

ὅν τε θεοὶ κατὰ δῶμα Διὸς τρομέουσιν ἰόντα καί ῥά τ' ἀναΐσσουσιν ἐπὶ σχεδὸν ἐρχομένοιο πάντες ἀφ' ἑδράων, ὅτε φαίδιμα τόξα τιταίνει. Hymni Homerici III, In Apollinem Fort. auctore Cynaetho Chio (Κύναιθος) 1 Μνήσομαι οὐδὲ λάθωμαι Ἀπόλλωνος ἑκάτοιο, ὅν τε θεοὶ κατὰ δῶμα Διὸς τρομέουσιν ἰόντα καί ῥά τ' ἀναΐσσουσιν ἐπὶ σχεδὸν ἐρχομένοιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού

Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού ΜΟΝΤΕΛΟ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Adelle PE. A versatile and elegant Slab Serif by TypeTogether. about the typeface

Adelle PE. A versatile and elegant Slab Serif by TypeTogether. about the typeface Adelle PE A versatile and elegant Slab Serif by TypeTogether about the typeface While Adelle is a slab serif typeface conceived specifically for intensive editorial use, mainly in newspapers and magazines,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Innovathens 2014

Παρουσίαση Innovathens 2014 .. Παρουσίαση Innovathens 2014 Logikon Labs Ιδρύοντας μια καινοτομική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας χρησιμοποιώντας αποκλειστικά Ελεύθερο Λογισμικό: Δυνατότητες, προκλήσεις, δυσκολίες. Μιχάλης Μισιρλής -

Διαβάστε περισσότερα

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS 2 μ Gauss 1 Equation Chapter 1 Section 1 2 GAUSS GAUSS 2 2 μ Gauss μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ Coulomb μ. μ 1: μ μ μ μ μ, μ. μ μ. μ μ. μ μ μ μ μμ. μμ μ μ μ. μ μ μμ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ

Διαβάστε περισσότερα

AVerMedia HD HomeFree Duet F200. English Česky Română Hrvatski Ελληνική. Quick Guide

AVerMedia HD HomeFree Duet F200. English Česky Română Hrvatski Ελληνική. Quick Guide AVerMedia HD HomeFree Duet F200 English Česky Română Hrvatski Ελληνική Quick Guide European Community Compliance Statement Class B This product is herewith confirmed to comply with the requirements set

Διαβάστε περισσότερα

Název produktu. SPECIÁLNÍ PRODUKTY Creasteron. BÍLKOVINY - PROTEINY Whey C6 Hi-Anabol Protein Hi Tec Protein Micellar Casein Protein 80

Název produktu. SPECIÁLNÍ PRODUKTY Creasteron. BÍLKOVINY - PROTEINY Whey C6 Hi-Anabol Protein Hi Tec Protein Micellar Casein Protein 80 Porovnávací tabulka suplementů Název produktu Strana Kalorická restrikce Zvýšení spalování kalorií během tréninku Zvýšení spalování kalorií během odpočinku Dietní systém podpory Přírůst tělesné hmotnosti

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

iamm NTD58 Το πιο ισχυρό Premium Multi-codec Media Player στον κόσμο, με πυρήνα CPU MIPS 500MHz της Sigmadesign SMP 8653 Χαρακτηριστικά

iamm NTD58 Το πιο ισχυρό Premium Multi-codec Media Player στον κόσμο, με πυρήνα CPU MIPS 500MHz της Sigmadesign SMP 8653 Χαρακτηριστικά iamm NTD58 Το πιο ισχυρό Premium Multi-codec Media Player στον κόσμο, με πυρήνα CPU MIPS 500MHz της Sigmadesign SMP 8653 Χαρακτηριστικά Εξοπλισμένο με την πανίσχυρη CPU MIPS 500MHz της Sigmadesign SMP

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Crystal Line Crystal 35

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Crystal Line Crystal 35 Crystal Line Crystal 35 1/1/2014 Home Cinema Video/Data Projector DLP, 1 chip DMD 1080p, Φωτεινότητα: 2500 ANSI Lumens, Contrast >30.000:1, Ανάλυση 1920x1080 pixels, Aspect Ratio 16:9 (4 aspect ratio selectable),

Διαβάστε περισσότερα

Πλακάτα χρώματα με το L A T E X/X Ǝ L A T E X

Πλακάτα χρώματα με το L A T E X/X Ǝ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 13 #17 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 13 Πλακάτα χρώματα με το L A T E X/X Ǝ L A T E X Απόστολος Συρόπουλος 28ης Οκτωβρίου 366 671 00 Ξάνθη Η/Τ: asyropoulos

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές εργασίες συντήρησης σταθμών εργασίας με MS Windows

Βασικές εργασίες συντήρησης σταθμών εργασίας με MS Windows Βασικές εργασίες συντήρησης σταθμών εργασίας με MS Windows Δ.Μωράκης, Γ.Χορόζογλου, Κ.Ζάχος, Τ.Λιάσκας, Α.Αντωνακάκης, Ι.Παπαϊωάννου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Α Αθήνας http://plinet-aath.sch.gr/ 26 Μαρτίου & 1 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας Περιγραφή Εργαλείου Είναι ένα κοινωνικό δίκτυο μάθησης, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να ανακαλύπτουν, να μοιράζονται και να αποθηκεύουν όρους, ορισμούς και γλωσσάρια σε 1487 τομείς και 97 γλώσσες.

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!!

Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!! R V IC ES K IT A PP LI C A TI O N & SE Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!! 1 S1 ASK! APPLICATION & SERVICES KIT Για πρώτη φορά, µία ολοκληρωµένη υπηρεσία στο χώρο της µηχανοργάνωσης! Η υπηρεσία S1

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Innovathens 2014

Παρουσίαση Innovathens 2014 Παρουσίαση Innovathens 2014 Logikon Labs Ιδρύοντας ένα start-up χρησιμοποιώντας αποκλειστικά Ελεύθερο Λογισμικό Μιχάλης Μισιρλής - mmisirlis@logikonlabs.com Αθήνα, Οκτώβριος 2014 Εισαγωγή Θέμα παρουσίασης:

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωµα από τη σύνταξη...

Σηµείωµα από τη σύνταξη... EDITORIAL Σηµείωµα από τη σύνταξη... Τεύχος 2 Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2009 Ιδιοκτησία: Ubuntu-gr Αρχισυντάκτες: ftso - kotsifi@gmail.com Ηλίας Παραπονιάρης (ilpara) paraponiaris@yahoo.com logari81 - poulios.konstantinos@googlemail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΥΑΛΙΝΗ FULL GLASS CENTRAL CABIN DOOR.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑ / CLEAR OPENING CO ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Μ / OPERATOR O 1/2 ΚΑ + 00 / 1/2 CO + 00 220 4 22 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις αρχές του CMS. Joomla Training. Wordpress Training.

Εισαγωγή στις αρχές του CMS. Joomla Training. Wordpress Training. Εισαγωγή στις αρχές του CMS. Joomla Training. Wordpress Training. Τι είναι το CMS? Η ιστορία των CMSs Δυνατότητες των CMS Είναι τα CMSs οι σωστές λύσεις; Server-side λογισμικό που εξειδικεύεται στην απλοποιήσει,

Διαβάστε περισσότερα

PDF Compressor Pro 4

PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 4 PDF Compressor Pro 90x60 80x50 Συνολική ισχύς 17kw Απόδοση 79% Εκπομπή CO 0.2721% Θερμοκρασία αερίων 259,1 ο C Καύσιμο Ξύλο Ωριαία κατανάλωση 4-5 kg Μοτέρ δύο εισόδων 800 m 3 Διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα