ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:5691 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ "Γεωγπειβλλνικέ ενιχύει" 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

2 Ιικό Εκδόεων Έκδ Ημεμνί Εκδό Υπεύθυν Σύνξ Σχόλι 0.1. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/ν Αγική Ανάπυξ & Αλιεί 0.2. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/ν Αγική Ανάπυξ & Αλιεί 0.3. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/ν Αγική Ανάπυξ & Αλιεί 1. Νμικό Πλίι Γι ν έκδ υ πόν εγχειιδίυ διδικιών υπβλή Δήλω Εφμγή ων δικιύχων υ Μέυ 214 υ Πγάμμ Αγική Ανάπυξ (ΠΑΑ) , ελήφθ υπόψ κόλυθ θεμικό πλίι: 1. Ο Κν. (ΕΚ) ιθ. 1290/2005 υ Συμβυλίυ, γι χμδό κινή γεωγική πλιική. 2. Ο Κν. (ΕΚ) ιθ. 883/2006 Επιπή, χεικά με ι λεπμέειε εφμγή υ κννιμύ (ΕΚ) ιθ. 1290/2005 υ Συμβυλίυ ε ό,ι φά ν ή ων λγιμών ων γνιμών πλωμών ι δλώει δπνών κι εόδων κι υ όυ επιφή ων δπνών πλίι υ Ευωπϊκύ Γεωγικύ Τμείυ Εγγυήεων κι υ Ευωπϊκύ Γεωγικύ Τμείυ Αγική Ανάπυξ. 3. Ο Κν. (ΕΚ) ιθ. 885/2006 Επιπή, γι θέπι λεπμεών κνόνων εφμγή υ κννιμύ (ΕΚ) ιθ. 1290/2005 υ Συμβυλίυ χεικά με διπίευ ων γνιμών πλωμών κι άλλων γνιμών κι ν εκκθάι ων λγιμών υ ΕΓΤΕ κι υ ΕΓΤΑΑ. 4. Ο Κν. (ΕΚ) ιθμ. 1698/2005 υ Συμβυλίυ γι ήιξ γική νάπυξ πό Ε.Γ.Τ.Α.Α., όπω ππιμέν ιχύει. 5. Ο Κν. (ΕΚ) ιθμ. 1974/2006 Επιπή γι ν θέπι λεπμεών κνόνων εφμγή υ κννιμύ (ΕΚ) ιθμ. 1698/2005 υ Συμβυλίυ 6. Ο Κν. (ΕΚ) ιθμ. 65/2011 Επιπή γι ν θέπι λεπμεών διάξεων εφμγή υ κννιμύ (ΕΚ) ιθμ. 1698/2005 υ Συμβυλίυ 7. Η υπ ιθμ. E(2007) 6015/ Απόφ Ευωπϊκή Επιπή με ν πί εγκίθκε Πόγμμ Αγική Ανάπυξ Ελλάδ γι ν πείδ πγμμιμύ (CCI No 2007GR06RPO001), όπω ιχύει κάθε φά. 8. Οι διάξει ων άθων 13 μέχι κι 29 υ Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α /1998) «Σύ Ογνιμύ Πλωμών κι Ελέγχυ Κινικών Ενιχύεων Πνλιμύ κι Εγγυήεων», Σελίδ 2 πό 26

3 όπω ππιήθκν κι υμπλώθκν με άθ 4 υ Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α /1999), άθ 24 υ Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α /2001), άθ 3 υ Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α /2006) κι άθ 32 κι 33 υ Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α /2008). 9. Ο Νόμ υπ ιθμ. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α /2007) «Διχείι, έλεγχ κι εφμγή νπυξικών πεμβάεων γι ν πγμμική πείδ » κι ειδικόε άθ 36 υύ. 10. Η υπ ιθμ / (ΦΕΚ 1205/Β /2007) Κινή Απόφ ων Υπυγών Οικνμί & Οικνμικών κι Αγική Ανάπυξ & Τφίμων «Έγκι υ Κννιμύ Διδικί Πλωμών υ Ν.Π.Ι.Δ. με ν επωνυμί Ογνιμό Πλωμών κι Ελέγχυ Κινικών Ενιχύεων Πνλιμύ κι Εγγυήεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ων ενιχύεων πυ βύνυν ν Ειδικό Λγιμό Εγγυήεων Γεωγικών Πϊόνων (ΕΛΕΓΕΠ)». 11. Η υπ ιθμ / (ΦΕΚ 910/Β /2008) Κινή Απόφ ων Υπυγών Εωεικών, Οικνμί & Οικνμικών κι Αγική Ανάπυξ & Τφίμων «Έγκι Κννιμύ Ογνωική Διάθω κι Λειυγί ων Υπειών υ Ογνιμύ Πλωμών κι Ελέγχυ Κινικών Ενιχύεων Πνλιμύ κι Εγγυήεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ.», όπω ιχύει κάθε φά. 12.Η υπ ιθμ / (ΦΕΚ 1886/Β /2008) Κινή Απόφ ων Υπυγών Εωεικών, Οικνμί & Οικνμικών κι Αγική Ανάπυξ & Τφίμων «Ανδιάθω, μδιόε κι κνμή πωπικύ Ειδικών Υπειών υ Υπυγείυ Αγική Ανάπυξ κι Τφίμων γι Πόγμμ Αγική Ανάπυξ Ελλάδ », όπω ιχύει κάθε φά. 13. Η υπ ιθμ / (ΦΕΚ 2038/Β /2007) Απόφ υ Υπυγύ Αγική Ανάπυξ & Τφίμων «Διπίευ υ Ογνιμύ Πλωμών κι Ελέγχυ Κινικών Ενιχύεων Πνλιμύ κι Εγγυήεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. ω Ογνιμύ Πλωμών γι ι δπάνε ων γεωγικών μείων (Ε.Γ.Τ.Ε. κι Ε.Γ.Τ.Α.Α.)». 14. Η υπ ιθμ / (ΦΕΚ 794/Β /2008) Απόφ υ Υπυγύ Αγική Ανάπυξ & Τφίμων «Έγκι Κννιμύ Διδικιών Ελέγχων υ Ν.Π.Ι.Δ. με ν επωνυμί «Ογνιμό Πλωμών κι Ελέγχυ Κινικών Ενιχύεων Πνλιμύ κι Εγγυήεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)». 15. Η με ιθμ. 8932/ (ΦΕΚ. 2153/Β/ ) πόφ Υπυγύ Αγική Ανάπυξ κι Τφίμων γι Σύμ Διχείι κι Ελέγχυ υ Πγάμμ «Αγική Ανάπυξ Ελλάδ », όπω ιχύει κάθε φά 16.Η με ιθμ /2008 Κινή Απόφ ων Υπυγών Εωεικών, Δμόι Διίκ κι Απκένω κι Αγική Ανάπυξ κι Τφίμων «Ανάθε άκ μδιήων ΟΠΕΚΕΠΕ ι Νμχικέ Αυδιικήει χώ». Σελίδ 3 πό 26

4 17.Η με ιθμ / Κινή Απόφ ων Υπυγών Εωεικών κι Αγική Ανάπυξ κι Τφίμων Εκχώ μδιήων υ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ω Ογνιμύ Πλωμών πλίι διχείι υ Ε.Γ.Τ.Α.Α. ι Νμχικέ Αυδιικήει χώ. 18. Η υπ ιθμ / (ΦΕΚ Β 2366) Κινή Απόφ ων Υπυγών Οικνμικών, Ανάπυξ, Ανγωνιικό & Νυιλί κι Αγική Ανάπυξ & Τφίμων «Γεωγπειβλλνικέ ενιχύει» πλίι ιμένων δάεων υ μέυ υ Πγάμμ Αγική Ανάπυξ (Π.Α.Α) «Αλέξνδ Μπλζή», όπω ιχύει κάθε φά. 19. Η υπ. ιθ / ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2624/ ) «Γεωγπειβλλνικέ ενιχύει πλίι Δά 1.4. Αμειψιπά με ξικέ κλλιέγειε ε κπνπγωγικέ πειχέ κι Δά 2.3 Σύμ Ολκλωμέν Διχείι ν πγωγή κπνύ, υ Μέυ 214 υ Πγάμμ Αγική Ανάπυξ (Π.Α.Α) », όπω ιχύει κάθε φά. 20. Η υπ. ιθ / ΚΥΑ (ΦΕΚ 2556/Β / ) «Γεωγπειβλλνικέ ενιχύει πλίι Δά 2.3 (Β) «Σύμ Ολκλωμέν Διχείι ν πγωγή κχόευλων» υ Μέυ 214 υ Πγάμμ Αγική Ανάπυξ (ΠΑΑ) », όπω ιχύει κάθε φά. 21. Η ιθ. 2461/152242/ Εγκύκλι Δ/ν Χωξί κι Πί Πειβάλλν (Δ.Χ.Π.Π.) υ ΥΠ.Α.Α.Τ. πεί ένξ δεμεύεων ων δικιύχων πά. Συνεκιμών ν υέ πυ πήθκε ν διδικί ιικπί - λκλήω φά υπγφή υμβάεων ε κάπιε δάει, κι ων πίων διθωικών ενεγειών ν ΑΕΕ 2015 λόγω ννέω χγφικύ υπβάθυ, / εγκύκλι υπβλή δήλω εφμγή, όπω ππιήθκε με ν / εγκύκλι, ππιείι ω κλύθω. 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εγκύκλι νφέει ύνλ ων δικιύχων ων Γεωγπειβλλνικών ενιχύεων πλίι όλων ων δάεων υ Μέυ υ Πγάμμ Αγική Ανάπυξ (Π.Α.Α) βάει ων υπ ιθ / , / κι 12805/ Κ.Υ.Α. όπω κάθε φά ιχύυν. Σκπό εγκυκλίυ είνι κθιμό διδικιών γι ν υπβλή εήι δήλω εφμγή ύμφων με ι υπχεώει πυ έχει νλάβει έκ δικιύχ, βάει ενεγή ύμβ κι ύμφων με ι εθνικέ κι κινικέ διάξει. Σελίδ 4 πό 26

5 Σ πλίι ων πνφεόμενων Κ.Υ.Α. ω φεί υλπί (ΦΥ) ίζνι ι Δ/νει Αγική Οικνμί & Κνιική (ΔΑΟΚ) ων ιεών Πειφεειών ή άλλε κά πείπω εξυιδμένε μόδιε υπείε. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γι λήψ κ έ ενίχυ ύμφων με νφεόμεν ι ιχύυε εθνικέ διάξει πεί διδικί χήγ ενίχυ, ι δικιύχι υπβάλλυν είω ί πλωμή φέ υμπλήω κι υπβλή Αί Ενιί Ενίχυ (ΑΕΕ), γόε μέχι ν 15 Μΐυ κάθε έυ εφμγή. Η ί λμβάνει λεκνικό πωόκλλ πό Ολκλωμέν Πλφικό Σύμ. Με υμπλήω ενό έυ πό ν μεμνί ένξ ων δεμεύεων κάθε έυ εφμγή, όπω ειδικά νφέει νά δά ν δμιπιθεί Πόκλ Εκδήλω Ενδιφέν όπω ππιμέν ιχύει κι ενό είκι (20) εγάιμων μεών, ι δικιύχι υπβάλλυν Φ.Υ. δήλω εφμγή, ύμφων με πβλεπόμεν ν ιχύυ κά πείπω ΚΥΑ. Εξίε πελεί δήλω εφμγή υ πώυ έυ κι δεύευ έυ εφμγή γι ύνλ ων δάεων πί υπβάλλει ύμφων με υνμμέν πίνκ λμβάνν υπόψ ν υέ διδικί υπγφή υμβάεων, όπυ πεικνίζει μεμνί ένξ υπβλή δλώεων εφμγή νά δά. Γι επόμεν έ εφμγή κι γι λόγυ διύω με δεδμέν νίιχ ΑΕΕ : εφόν λκλήω ων δεμεύεων φά διάμ 2 Ινυίυ έω κι 15 Μΐυ, ι δικιύχι υπβάλλυν δήλω εφμγή ενό είκι (20) εγάιμων μεών με υμπλήω έκυ έυ πό ν μεμνί ένξ ων δεμεύεων κάθε έυ εφμγή. Ειδικόε γι 2015 ω μεμνί ένξ υπβλή δλώεων ίζει , δεδμέν νάγκ γι υλπί διικικών πάξεων λόγω ννέω χγφικύ υπβάθυ εφόν λκλήω ων δεμεύεων φά διάμ 16 Μΐυ έω κι 31 Δεκεμβίυ ι δικιύχι υπβάλλυν δήλω εφμγή πό ι 02 Ινυίυ υ επόμενυ έυ κι ενό είκι (20) εγάιμων μεών. Ειδικόε γι 2015 ω μεμνί ένξ υπβλή δλώεων ίζει δεδμέν νάγκ γι υλπί διικικών πάξεων λόγω ννέω χγφικύ υπβάθυ. Η δήλω εφμγή υπβάλλει πό υ δικιύχυ λεκνικά Πλφικό Σύμ πυ υπίζει ν εφμγή κάθε δά λμβάνν λεκνικό πωόκλλ. Η διδικί Σελίδ 5 πό 26

6 υμπλήω κι ιικπί ων ιχείων δήλω εφμγή πειγάφει χεικό εγχειίδι χή. Επιμίνυμε όι κά ν διδικί υμπλήω - κχώ δήλω εφμγή πεδί θ εμφνίζνι πυμπλωμέν πό ν ελευί ιική ύμβ κι νίιχ ΣΠΔ. Μεά ν λεκνική υ υπβλή, ι δλώει εφμγή εκυπώννι πό πλφικό ύμ κι διβιβάζνι με ευθύν ων ενδιφεμένων πλήω υμπλωμένε κι υπγεγμμένε ε ένυπ μφή, με υνυπβλλόμεν πικά, υ μόδιυ Φ. Υ., όπυ κι λμβάνυν ιθμό πωκόλλυ υπεί κάθε. Οι δλώει εφμγή υπβάλλνι ε ένυπ μφή ενό 45 μελγικών μεών πό ν μεμνί λεκνική υπβλή δήλω εφμγή. Επιμίνει όι, όν λήξ πθεμί υμπίπει με γί, Σάββ ή Κυική, όε θεωείι όι υμπίπει με ν πώ επόμεν εγάιμ μέ. Μεά ν πλβή ένυπ δήλω εφμγή κι χήγ υπεικύ ιθμύ πωκόλλυ, ι Φ. Υ. κχωίζυν υπεικό πωόκλλ πλφικό ύμ. Σε πειπώει πυ πγωγό δεν επιθυμεί ν υπβάλλει ίδι λεκνικά δήλω εφμγή θ πευθύνει ν μόδι ΔΑΟΚ γι ν πλάβει ένυπ δήλω εφμγή. Σ' υό θ είνι πυμπλωμέν ιχεί βάει ιχύυ ύμβ κι ΣΠΔ. Ο δικιύχ θ υμπλώνει λιπά πιύμεν πεδί κι θ υπβάλλει ένυπ πλήω υμπλωμέν κι υπγεγμμέν με πί δικιλγικά ν ΔΑΟΚ λμβάνν υπεικό ιθμό πωκόλλυ. Σ υνέχει, υπεί θ πβίνει ε κχώ κι ιικπί δήλω εφμγή Πλφικό Σύμ όπυ κι θ λμβάνει λεκνικό πωόκλλ. Η πνφεόμεν διδικί θ πέπει ν έχει λκλωθεί ενό υ πβλεπόμενυ κά πείπω χνικύ διήμ. Σι πειπώει πυ πγωγό πυ έχει ενχθεί δά είνι «θνών» γι ιύμεν έ εφμγή κι : έχει υπβάλλει ί πλωμή «κλνόμ» όε ν δήλω εφμγή θ πέπει ν ν υπβάλλει «κλνόμ» εφόν λκλωθεί διδικί μεβίβ λόγω νωέ βί, όπω πειγάφει ν νίιχ ΚΥΑ. Σε υή ν πείπω 20ήμε θ υπλγίζει με βά ν μεμνί μεβίβ. έχει υπβάλλει ί πλωμή «θνών», όε ν δήλω εφμγή θ πέπει ν ν υπβάλλει «κλνόμ» όνμ υ θνόν πκμίζν χεικά δικιλγικά όπω υά πειγάφνι ιθ. 469/10916/ διευκινιικό έγγφ Δ.Χ.Π.Π. υ ΥΠ.Α.Α.Τ. Γι επόμεν έ εφμγή, εφόν λκλωθεί Σελίδ 6 πό 26

7 διδικί μεβίβ λόγω νωέ βί, όπω πειγάφει ν νίιχ ΚΥΑ, θ υπβλθεί ί πλωμή κι δήλω εφμγή πό ν κλνόμ. 4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Η δήλω εφμγή υνδεύει νά Δά με δικιλγικά όπω πειγάφνι πάμ Α πύ. Η ενίχυ πί νιιχεί ν πχή εχνική ήιξ, όπυ υή πβλέπει, κβάλλει εφόν εχνική ήιξ φά όλ έ εφμγή. Τ πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) θ πέπει ν πκμίζνι ν ΦΥ πωόυπ κι εξφλμέν. Αυά ελέγχνι κι ίθει ε υά φγίδ ή υμπλώνει χειόγφ όι «ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΑ ». Σ υνέχει δικιύχ ειμάζει έν φωνίγφ, υπάλλλ ΔΑΟΚ νιπβάλει φωνίγφ με πωόυπ κι βεβιώνει με ν υπγφή υ όι φωνίγφ είνι όμι με πωόυπ (κιβέ φωνίγφ). Τ νίγφ υνδεύει Δήλω Εφμγή ενώ πωόυπ κά δικιύχ. Σν υπεύθυν δήλω γι χή κπιά θ πέπει ν νγάφει κιβή πό, πέλευ κπιά π.χ. ν είνι ιδιπγόμεν, πό γά, πό διάθε, κλπ. κθώ κι είδ ζώυ πέλευ (πό Αιγπόβ, Βειδή, Χίυ ή Πυλεικά). 4.2 ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ Ειδικόε νά δά επιμίνυμε πκάω : 1.1-Βιλγική Γεωγί Σ υνυπβλλόμεν δικιλγικά πυ φύν ν πγμπί χμικών νλύεων θ πέπει ν νφένι εμάχι (/ γπειβλλνικύ) πί πέλεν νικείμεν εγικύ ελέγχυ. Ο πίνκ Α -ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ-, κι ι πίνκε Β, Γ, Δ, Ε, κι ΣΤ μπύν ν υπβάλλνι ω υνμμένι δήλω εφμγή. Σ πάμ Β πειλμβάννι ι εν λόγω πίνκε ε μφή κειμένυ (doc). Σελίδ 7 πό 26

8 Τ ιχεί υ πίνκ Β -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ- θ πέπει ν υμπλώννι ε διφεικό πίνκ νά μάδ κλλιέγει γπειβλλνικύ, όε φέ όε κι ι μάδε Βιλγική Κνφί Τ ενμεωμέν μώ κγφή υ ζωικύ κεφλίυ πό μόδι μήμ ΔΑΟΚ θ υπβάλλει μόν γι ιγπόβ. Γι βειδή θ χιμπιύνι ε όλ άδι ελέγχυ ιχεί Κνιική Βά Δεδμένων Αμειψιπά με ξικέ κλλιέγειε ε κπνπγωγικέ πειχέ Σ υνυπβλλόμεν δικιλγικά πυ φύν ν πγμπί χμικών νλύεων θ πέπει ν νφένι εμάχι (/ γπειβλλνικύ) πί πέλεν νικείμεν εγικύ ελέγχυ Πί ων ευίθων νιικά πειχών Τ υπδείγμ χεδίυ λίπν κι εφμζόμεν άδευ μπύν ν υπβάλλνι ω υνμμένι πίνκε δήλω εφμγή. Σ πάμ Γ πειλμβάννι ι εν λόγω πίνκε ε μφή κειμένυ (doc). Τ ιχεί ων πινάκων 4Β, 5Β, κι 6Β θ πέπει ν υμπλώννι ε διφεικό πίνκ νά μάδ κλλιέγει, όε φέ όε κι ι μάδε. Σ πάμ Δ πειλμβάννι ι εν λόγω πίνκε ε μφή κειμένυ (doc). 2.3Α - Σύμ λκλωμέν διχείι ν πγωγή κπνών Σ υνυπβλλόμεν δικιλγικά πυ φύν ν πγμπί χμικών νλύεων θ πέπει ν νφένι εμάχι (/ γπειβλλνικύ) πί πέλεν νικείμεν εγικύ ελέγχυ. Τ υπδείγμ πγάμμ λίπν, πγάμμ άδευ κι πγάμμ Φυπί μπύν ν υπβάλλνι ω υνμμένι πίνκε δήλω εφμγή. Σ πάμ Ε πειλμβάννι ι εν λόγω πίνκε ε μφή κειμένυ (doc). 5. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ / ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο δικιύχ υπχεύι ν υπβάλλει κάθε χόν: Αί ενιί ενίχυ ί πλωμή με νφά ν κωδικό πάλλλ δά γι ενγμέν μήμ εκμεάλλευ. Δήλω εφμγή Σελίδ 8 πό 26

9 Εκό πειπώεων νωέ βί κι εξιεικών πειπώεων, όπω νφένι ι νίιχε Κ.Υ.Α., υπβλή ί πλωμή κι δήλω εφμγή πέν ων κλκικών μεμνιών, δγεί ε μείω κά 1% νά εγάιμ μέ υ πύ πυ δικιύχ θ είχε δικίωμ ν λάβει, εάν ι ιήει είχν υπβλθεί εμπόθεμ. Σε πείπω κθυέ μεγλύε ων 25 μελγικών μεών ι ιήει θεωύνι μ πδεκέ. Μ ή νωέω υπχέω επιφέει πκλειμό πό ν ενίχυ γι υγκεκιμέν έ εφμγή. Η κ επνάλψ μ υπβλή ί πλωμή ή δήλω εφμγή θεωείι ω μνμεή δικπή ύμβ κι εφμόζνι ι πβλεπόμενε κά πείπω κυώει. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ Σελίδ 9 πό 26

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 1.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή 02 Βεβίω ή ων πιήεων υ Κν. (ΕΚ) 834/07 Πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) πό πί 03 πκύπει μιβή υ Ογνιμύ Ελέγχυ κι Πιπί Βιλγικών Πϊόνων Ιδιωικό υμφωνικό μεξύ δικιύχυ κι υ υμβύλυ ε πείπω ύπξ 04 υμβύλυ υπεύθυνυ γι ν εκπόν κι πκλύθ εφμγή υ ΣΠΔ Πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) πό πί 05 πκύπει μιβή υ υμβύλυ ε πείπω ύπξ υμβύλυ Πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) πό πί πκύπει πγμπί χμικών νλύεων ε πείπω πυ έχυν 06 πγμπιθεί Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό 07 ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί 08 ενίχυ) Αννεωμέν πχωήι γι έ εφμγή ε πείπω κινόχων δμικών 09 εκάεων ή κινικών εκάεων 10 Υπεύθυν Δήλω χή κπιά 1.2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή Πικά ενικιζόμενων βκόπων πό κινόχε δμικέ ή κινικέ 02 εκάει [Αννεωμέν πχωήι γι έ εφμγή] Ενμεωμέν μώ κγφή υ ζωικύ κεφλίυ νά κγί ζώυ πό 03 μόδι μήμ ΔΑΟΚ Γι υ μεκινύμενυ κνόφυ : Μεκίν π θεινό βκόπ [Άδει 04 μεκίν π θεινό βκόπ] Γι υ μεκινύμενυ κνόφυ : Μεκίν π θεινό βκόπ [Βεβίω μόδι Κνιική Υπεί Πειφεεική Ενό πό όπυ γίνει 05 μεκίν] Γι υ μεκινύμενυ κνόφυ : Μεκίν πό θεινό βκόπ ( υπβάλλει ενό 10 εγάιμων μεών πό υμπλήω πενάμν 06 πμνή) [Άδει μεκίν πό θεινό βκόπ] Γι υ μεκινύμενυ κνόφυ : Μεκίν πό θεινό βκόπ ( υπβάλλει ενό 10 εγάιμων μεών πό υμπλήω πενάμν πμνή) [Βεβίω μόδι Κνιική Υπεί Πειφεεική 07 Ενό ν πί έχυν μεβεί] 08 Βεβίω ή ων πιήεων υ Κν. (ΕΚ) 834/07 Σελίδ 10 πό 26

11 Ιδιωικό υμφωνικό μεξύ δικιύχυ κι υ υμβύλυ ε πείπω ύπξ 09 υμβύλυ υπεύθυνυ γι ν εκπόν κι πκλύθ εφμγή υ ΣΠΔ Πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) πό πί 10 πκύπει μιβή υ υμβύλυ ε πείπω ύπξ υμβύλυ Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό 11 ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί 12 ενίχυ) 13 Άδει ίδυ κι λειυγί - εγκά υλική εγκά 1.4 Αμειψιπά με ξικέ κλλιέγειε ε κπνπγωγικέ πειχέ 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό 02 ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί 03 ενίχυ) 04 Υπεύθυν Δήλω χή κπιά Εδφλγική νάλυ πό πιπιμέν εγήι γι κ ελάχι 3% γνική 05 υί νά γεμάχι Αννεωμέν πχωήι γι έ εφμγή ε πείπω κινόχων 06 δμικών εκάεων ή κινικών εκάεων Πί ων ευίθων νιικά πειχών 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή Πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) πό πί πκύπει κι ελέγχει εφμγή λίπν [Δελί πλή κι εξφλμέν ιμλόγι γά λιπμάων γι ενό κι εκό πγάμμ γεμάχι] Ιδιωικό υμφωνικό μεξύ δικιύχυ κι υ υμβύλυ ε πείπω ύπξ υμβύλυ υπεύθυνυ γι ν εκπόν κι πκλύθ εφμγή υ ΣΠΔ Πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) πό πί πκύπει μιβή υ υμβύλυ ε πείπω ύπξ υμβύλυ Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί ενίχυ) Αννεωμέν πχωήι γι έ εφμγή ε πείπω κινόχων 07 δμικών εκάεων ή κινικών εκάεων 08 Υπεύθυν Δήλω χή κπιά 09 Υπόδειγμ χεδίυ λίπν πυ κλυθήθκε νίιχ έ εφμγή 10 Υπόδειγμ χεδίυ εφμθεί άδευ νίιχ έ εφμγή 2.3 Α Σύμ λκλωμέν διχείι ν πγωγή κπνών Σελίδ 11 πό 26

12 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό 02 ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί 03 ενίχυ) 04 Πιπιικό υμμόφω AGRO 2 05 Υπεύθυν Δήλω χή κπιά Εδφλγική νάλυ πό πιπιμέν εγήι γι κ ελάχι 3% γνική 06 υί νά γεμάχι 07 Υπόδειγμ πγάμμ λίπν πυ κλυθήθκε νίιχ έ εφμγή 08 Υπόδειγμ πγάμμ άδευ νίιχ έ εφμγή 09 Υπόδειγμ πγάμμ Φυπί γι έ εφμγή Πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) πό πί πκύπει κι ελέγχει εφμγή λίπν [Δελί πλή κι εξφλμέν ιμλόγι γά λιπμάων γι ενό πγάμμ γεμάχι] Αννεωμέν πχωήι γι έ εφμγή ε πείπω κινόχων δμικών εκάεων ή κινικών εκάεων 2.3 Β Σύμ λκλωμέν διχείι ν πγωγή ζχεύλων 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό 02 ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί 03 ενίχυ) 04 Υπεύθυν Δήλω χή κπιά Πόγμμ λίπν πυ κλυθήθκε νίιχ έ εφμγή γι ενό 05 δά γεμάχι Πικά Κώδικ Φλγική Απεικόνι Συνλλγών (ΚΦΑΣ) πό πί πκύπει κι ελέγχει εφμγή λίπν [Δελί πλή κι εξφλμέν 06 ιμλόγι γά λιπμάων γι ενό δά γεμάχι] 07 Εήι χέδι πειβλλνική διχείι γι επόμεν έ εφμγή «Αί-δήλω πλφικό δελί ευλκλλιέγει» γι επόμεν έ 08 εφμγή, εφόν υπάχει Εήι ύμβ με ν ΕΒΖ γι έ εφμγή πυ φά ί πλωμή, με ν 09 εξίε υ πώυ έυ εφμγή 10 Πικά νόμιμ κχή ων ιδιόκων κι μικών γεμχίων (φά μόν 2 έ εφμγή (2013) ων δικιύχων πόκλ 16228/ Διή πειλύμενων υόχθνων φυλών γικών ζώων 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή 02 Πικά ενικιζόμενων βκόπων πό κινόχε δμικέ ή κινικέ Σελίδ 12 πό 26

13 εκάει [Αννεωμέν πχωήι γι έ εφμγή] Ενμεωμέν μώ κγφή υ ζωικύ κεφλίυ νά κγί ζώυ πό 03 μόδι μήμ ΔΑΟΚ Γι υ μεκινύμενυ κνόφυ : Μεκίν π θεινό βκόπ [Άδει 04 μεκίν π θεινό βκόπ] Γι υ μεκινύμενυ κνόφυ : Μεκίν π θεινό βκόπ [Βεβίω μόδι Κνιική Υπεί Πειφεεική Ενό πό όπυ γίνει 05 μεκίν] Γι υ μεκινύμενυ κνόφυ : Μεκίν πό θεινό βκόπ ( υπβάλλει ενό 10 εγάιμων μεών πό υμπλήω πενάμν 06 πμνή) [Άδει μεκίν πό θεινό βκόπ] Γι υ μεκινύμενυ κνόφυ : Μεκίν πό θεινό βκόπ ( υπβάλλει ενό 10 εγάιμων μεών πό υμπλήω πενάμν πμνή) [Βεβίω μόδι Κνιική Υπεί Πειφεεική 07 Ενό ν πί έχυν μεβεί] Γι όλ ζώ γι πί δικιύχ ιείι ενίχυ: [Βεβίω εγγφή 08 γενελγικά βιβλί φυλή] 09 Γι όλ ζώ γι πί δικιύχ ιείι ενίχυ: [Γενελγικά πιπιικά] Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό 10 ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί 11 ενίχυ) 12 Άδει ίδυ κι λειυγί - εγκά υλική εγκά 4.1 Πί πδικύ Ελιών Άμφι 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό 02 ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί 03 ενίχυ) 04 Υπεύθυν Δήλω χή κπιά 4.2 Διή μπελκμική πκική ν μπελών Ν. Θή 01 Ανίγφ (ενυπόγφ) ί πλωμή γι νίιχ έ εφμγή Ανίγφ 1 ελίδ υ βιβλιίυ πέζ (ε πείπω διφπί πό 02 ί ενίχυ) Ανίγφ υνμική υό (ε πείπω διφπί πό ί 03 ενίχυ) 04 Υπεύθυν Δήλω χή κπιά Σελίδ 13 πό 26

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ -ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τπγφικά Χκιικά (υψόμε, νάγλυφ, κλί εδάφυ, κ..) Κλιμικά χκιικά (χκιμό κλιμική ζών, μέε κι κίε ιμέ θεμκί, ύψ βχόπω, μφιική υγί, επικύνε άνεμι, κλπ) Κά εδφικών πόων (διάβω, υμπίε, γνική υί, ξίνι, κλπ) Κά υδάινων πόων (εξάνλ, υπβάθμι, υφλμύω) Πειχέ Οδγί 91/679 ή Οδγί 92/43 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ι πίνκε υμπλώννι όε φέ ό κι ι μάδε κλλιέγει) Ομάδ Κλλιέγει:../ γεμχίων Μήν Κλλιεγική πέμβ Ειή (πόι, Πό Ειή Ύψ πγωγή (κεγί εδάφυ, λιπάμ, νεό, (νά Ha) πόιμ, λίπν, κάλιπ νκύκλω γνικών υππϊόν υλών) φυική κι ζωική πέλευ ) Σελίδ 14 πό 26

15 Πγμπιήθκε χή εξωεικών υλικών όπω: -Υλικό βιλγική πγωγή: : Ακιβή πό Πέλευ. kg -Φυικέ υίε ή υίε πυ πάγνι με φυικό όπ: Ακιβή πό Πέλευ kg -Ανόγν λιπάμ χμλή διλυό : Ακιβή πό Πέλευ kg -Χή υνθεικών χμικών λιπμάων: Ακιβή πό Πέλευ. kg -Χή βιδυνμικών κευμάων: Ακιβή πό Πέλευ. kg Σιχεί γι πλλπλιικό υλικό- πγή πέλευ... Πβλήμ κλλιέγει (ζιζάνι, θένειε, εχθί) Μήν Τόπ νιμεώπι Σελίδ 15 πό 26

16 Γ. Απθήκευ, Μεπί, Τυππί, Εμπί (γι πείδ πμγή) Α/ Κλλιέγει-Πϊόν Απθήκευ Μεπί Εμπί Απθήκευ, Μεπί, Τυππί, Εμπί (χωί πείδ πμγή) Α/ Κλλιέγει-Πϊόν Απθήκευ Μεπί Εμπί Δ. Κά πικών γά ειών βιλγική γεωγί (γεμάχι με πείδ πμγή) Α/ Μήν Πό Ειών (πόι, λιπάμ,νεό) Αιθμό Πικύ Αγά Συνλική Δπάν ευώ/ Σελίδ 16 πό 26

17 Κά πικών γά ειών βιλγική γεωγί (γεμάχι χωί πείδ πμγή) Α/ Μήν Πό Ειών (πόι, λιπάμ,νεό) Αιθμό Πικύ Αγά Συνλική Δπάν ευώ/ Ε. Κά πικών κβλή εγί βιλγική γεωγί (γεμάχι με πείδ πμγή) Α/ Μήν Κλλιεγική πέμβ (κεγί εδάφυ, πόιμ, λίπν) Αιθμό Πικύ κβλή εγί Συνλική Δπάν ευώ/ Σελίδ 17 πό 26

18 Κά πικών κβλή εγί βιλγική γεωγί (γεμάχι χωί πείδ πμγή) Α/ Μήν Κλλιεγική πέμβ (κεγί εδάφυ, πόιμ, λίπν) Αιθμό Πικύ κβλή εγί Συνλική Δπάν ευώ/ ΣΤ. Εμπί (πϊόν ε πείδ πμγή) Α/ Κλλιέγει/ Έκ (ha) Ύψ Α. Τιμή Συνλική Πϊόν πγωγή Τιμλγίυ Πώλ Μνάδ Τιμή Πώλ Εμπί (πϊόν χωί πείδ πμγή) Α/ Κλλιέγει/ Έκ (ha) Ύψ Α. Τιμή Συνλική Πϊόν πγωγή Τιμλγίυ Πώλ Μνάδ Τιμή Πώλ Σελίδ 18 πό 26

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Δά 2.1 : Σχέδι λίπν κι χέδι εφμζόμεν άδευ Σ ήλ «/ γεμχίυ» υμπλώνει ύξων ιθμό υ γεμχίυ όπω νγάφει Σχέδι Πειβλλνική Διχείι. Η ήλ «υήμ άδευ» υμπλώνει με ι κόλυθε ιμέ: ΣΤ: άγδν ΚΥ: κινιμό υψλό ΚΧ: κινιμό χμλό ΧΑ: χωί άδευ Α: άλλ Σχέδι λίπν 1. ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ / Κλί Σύμ Ονμί Τύπ Πό Ημεμνί γεμχίυ (%) άδευ ύπυ λιπάμ λιπάμ εφμγή λιπάμ (Ν-Ρ-Κ) (kg/ha) 2. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ / Κλί Σύμ Ονμί Τύπ Πό Ημεμνί γεμχίυ (%) άδευ ύπυ λιπάμ λιπάμ εφμγή λιπάμ (Ν-Ρ-Κ) (kg/ha) Σελίδ 19 πό 26

20 ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ / γεμχίυ Κλί (%) Σύμ άδευ ΣΤ/ΚΥ/ΚΧ/ΧΑ/Α Δό άδευ Ημεμνί εφμγή Σελίδ 20 πό 26

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. - Δά 2.1 : Πίνκ 4Β: Βική λίπν ενό πγάμμ γεμάχι Κωδ. Ομά δ κλλ ιέγ ει Αγ πε ιβλ λν ικών Ομάδ κλλιέ γει Αγπε ιβλλ νικώ ν Δ μ ι κ ό Δ ι μ έ ι μ Κ λ ί Σ ύ μ ά δ ε υ Έκ εφ μγή λίπ ν (. ) (1. =Ha/ 10) Τύπ λιπ άμ (Ν- P- K) Συ ν λι κή π ό λι πά μ (χ λγ ) Πό λιπά μ /. (χλγ/.) Λ Μ (χλ γ Ν/.) Χ ή κ π ι ά Συν λι κή π ό κπ ι (χλγ ) Π ό κ π ι ά /. (χ λ γ / ) Λ Μ κ π ιά (χ λγ Ν/ ) ΣΥΝΟΛΟ Σελίδ 21 πό 26

22 Πίνκ 5Β: Επιφνεική λίπν ενό πγάμμ γεμάχι Κωδ. Ομάδ κλλι έγει Αγ πειβ λλν ικών Ομάδ κλλιέγ ει Αγπει βλλνι κών Δ μ ικ ό Δι μέ ι μ Κ λ ί Σ ύ μ ά δ ε υ Έκ εφμγ ή λίπν (.) (1.=Ha/ 10) Τ ύ π λι π ά μ (Ν - P- K ) Συνλ ική πό λιπά μ (χλγ) Π ό λιπά μ /. (χλγ/.) Λ Μ (χ λ γ Ν /. ) Χ ή κ π ι ά Σ υ ν λι κ ή π ό κ π ι (χ λ γ) Π ό κ π ι ά /. (χ λ γ / ) Λ Μ κ π ιά (χ λγ Ν/ ) ΣΥΝΟΛΟ ΛΜ =Λιπνικέ μνάδε Σελίδ 22 πό 26

23 Πίνκ 6Β: Εφμζόμεν λίπν εκό πγάμμ γεμάχι Κωδ. Ομά δ κλλ ιέγε ι Αγ πε ιβλ λνι κών Ομάδ κλλι έγει Αγ πειβ λλν ικών Δ μ ι κ ό Δ ι μ έ ι μ Κ λ ί Σ ύ μ ά δ ε υ Έκ εφμγ ή λίπν (.) (1.=Ha /10) Τύπ λιπάμ (Ν-P-K) Συν λική πό λιπά μ (χλγ) Π ό λιπά μ (χλγ/.) Λ Μ (χλ γ Ν/.) Χ ή κ π ι ά Σ υ ν λ ι κ ή π ό κ π ι ( χ λ γ ) Π ό κ π ι ά /. (χ λ γ / ) Λ Μ κ π ι ά (χ λγ Ν/ ) ΣΥΝΟ ΛΟ Σελίδ 23 πό 26

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. - Δά 2.3Α : Πόγμμ λίπν -. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ι πίνκε υμπλώννι όε φέ ό κι γεμάχι) Χγφικό:../ γπειβλλνικύ.. Τπθεί. Α. Θέψ φυών Μήν- Τύπ Τόπ Πό Κιικέ υνθήκε πυ Χή κπιά μεμνί λιπάμ εφμγή εφμγή επικύν ν χόν εφμγή Έγινε χεδιμό ενλλγή κλλιεγειών (πειγφή) Πγμπιήθκε γμμική εφμγή υ λιπάμ μέω δευικύ (πειγφή) Η δό επιφνεική λίπν υπεβίνει 50 kgr/ha : Αν νι Χιμπιήθκε άζω γή πδέμευ : Ακιβή πό Kg. Πγμπιήθκε φυκάλυψ επιφνειών μεά υλλγή ων εινών : Δμιυγήθκν ζώνε νάχε γι ν πφυγή πών λιπμάων κά υ χειμεινύ μήνε. Τύπ λιπμδινμέ: Τόπ πθήκευ λιπμάων:. Β Πόγμμ Άδευ (πειγφή χεδίυ άδευ, όπ άδευ, ε πείπω γεώ ύπξ ή μ υδόμευ /υμπλώνει όε φέ ό κι γεμάχι) Σελίδ 24 πό 26

25 . Γ. Πόγμμ Φυπί (υμπλώννι όε φέ ό κι γεμάχι) Χγφικό:../ γπειβλλνικύ.. Ημε. Ώ εφμ. Μέθδ φυπί (κλλιεγική, μχνική, βιλγική) Τύπ φυπευι κύ κευάμ Σόχ κι ιιλγί εφμγή Συγκένω Κι υνλική πό (γι μίγμ) Όγκ ψεκικ ύ υγύ Τύπ ψεκικύ μχνήμ (είδ μπεκ, πίε, χύ, όνμ χειιή) Χόν νμνή πιν υγκμιδή Σελίδ 25 πό 26

26 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ 1o έ 2 έ 3 έ 4 έ 5 έ 74/4119/ Βιλγική Γεωγί (5εί) / Βιλγική Γεωγί (2εί) / Πί ων ευίθων νιικά πειχών (5εί) / Πί ων ευίθων νιικά πειχών (2εί) με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + υνλικά 60 εγάιμε μέε μεμνί πωκόλλυ ί ενίχυ + 2 έ +υνλικά 120 εγάιμε μέε με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + 2/1/2014 +υνλικά 120 υνλικά 60 εγάιμε μέε εγάιμε μέε μεμνί πωκόλλυ ί ενίχυ +3 έ κι όχι νωίε πό 23/2/2015 μεμνί πωκόλλυ ί ενίχυ +4 έ 23/12/2013+ υνλικά 300 2/1/2014 +υνλικά / Σύμ Ολ/ν Διχ/ ν πγωγή κπνύ (1 πκ) εγάιμε μέε εγάιμε μέε 23/02/ /01/ /01/2017 με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + 23/2/2015+υνλικά / Σύμ Ολ/ν Διχ/ ν πγωγή κπνύ (2 πκ) υνλικά 60 εγάιμε μέε εγάιμε μέε 02/01/ /01/ /01/2018 με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + 23/2/2015+υνλικά / Σύμ Ολ/ν Διχ/ ν πγωγή κπνύ (3 πκ) υνλικά 60 εγάιμε μέε εγάιμε μέε 02/01/ /01/ /01/ /62192/ Διή μπελκμική πκική ν μπελών Νήυ Θή (5εί) 02/01/ /01/ /01/ /01/ /01/2020 με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + 15/03/2014 +υνλικά 16228/ (Β) Σύμ Ολ/ν Διχ/ ν πγωγή ζχευλων (1 πκ) υνλικά 80 εγάιμε μέε 240 εγάιμε μέε 15/03/ /03/ /03/2017 με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ / (Β)Σύμ Ολ/ν Διχ/ ν πγωγή ζχευλων (2 πκ) υνλικά 80 εγάιμε μέε 15/03/ /03/ /03/ /03/2018 μεμνί πωκόλλυ ί ενίχυ + 5 έ με ν υπγφή - μεμνί πωκόλλυ ιικπί "ελική ί ενίχυ + 2 μεμνί μεμνί φά" ύμβ + έ+υνλικά 300 πωκόλλυ ί πωκόλλυ ί μεμνί πωκόλλυ 800/19605/ Βιλγική Κνφί υνλικά 60 εγάιμε μέε εγάιμε μέε ενίχυ +3 έ ενίχυ +4 έ ί ενίχυ + 5 έ 23/12/ υνλικά 300 2/1/2014+υνλικά / Αμειψιπά με ξικέ κλλιέγειε ε κπνπ/κέ πειχέ (1 πκ) εγάιμε μέε εγάιμε μέε 23/02/ /01/ /01/2017 με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + 23/2/2015+υνλικά / Αμειψιπά με ξικέ κλλιέγειε ε κπνπ/κέ πειχέ (2 πκ) υνλικά 60 εγάιμε μέε εγάιμε μέε 02/01/ /01/ /01/ /12/ υνλικά 60 εγάιμε μέε 23/12/2013+ υνλικά 60 εγάιμε μέε μεμνί πωκόλλυ μεμνί ί ενίχυ + 2 πωκόλλυ ί έ κι όχι νωίε πό ενίχυ + 3 έ κι 2/1/2014+υνλικά 120 όχι νωίε πό εγάιμε μέε 23/2/2015 2/1/2014 +υνλικά 120 εγάιμε μέε μεμνί πωκόλλυ ί ενίχυ + 4 έ κι όχι νωίε πό 2/1/2016 μεμνί πωκόλλυ ί ενίχυ + 5 έ κι όχι νωίε πό 2/1/2017 με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + υνλικά 250 εγάιμε 23/2/2015+υνλικά 1005/25729/ Διή πειλύμενων υόχθνων φυλών γικών ζώων μέε 100 εγάιμε μέε 02/01/ /01/ /01/2018 με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + 2/1/2014 +υνλικά / Πί Πδικύ Ελιών Άμφι (2εί) υνλικά 60 εγάιμε μέε εγάιμε μέε με ν υπγφή - ιικπί "ελική φά" ύμβ + 2/1/2014 +υνλικά / Διή μπελκμική πκική ν μπελών Νήυ Θή (2εί) υνλικά 60 εγάιμε μέε εγάιμε μέε Σελίδ 26 πό 26

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ,15.1.2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:5691 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις για το σταδιακό αφανισμό τους

Αποφάσεις για το σταδιακό αφανισμό τους Σκέψυ ν πλνή συ... νκύκλωσε ΦΩΝΗ συ Εβδμδιί πλιική εφμείδ Πάυ - Ανιπάυ 67 ΧΡΟΝΙΑ φιεωµέν σν ενµέωσ Πσκευή 24 Σεπεμβίυ 2010 Φύλλ 126 www.fonitisparou.gr Ές 65 Νέ Πείδς Ές Ίδυσς 1945 Χάλμπς Κόκκινς υπψήφις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΥ46ΨΧΞΧ-ΙΕΚ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ, 27.12.2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 135160 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94 E.E. Π. Ι(ΙΙ) Α. 290,.7.94 167 Ν. 67(Η)/94 πεί Πϋπλγιμύ τυ Πνεπιτημίυ Κόπυ Νόμς τυ 1994 εκδίδετι με δημίευη την πίημη φημείδ της Κυπικής Δημκτίς ύμφν με τ 'Αθ 2 τυ Συντάγμτς. Αιθμός 67(11) τυ 1994 ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για απεγκλωβισμό από το λαβύρινθο νόμων & διαταγμάτων

Για απεγκλωβισμό από το λαβύρινθο νόμων & διαταγμάτων φιεωµέν στην ενηµέωση Εβδμδιί πλιτική εφημείδ Πάυ - Αντιπάυ Σκέψυ τν πλνήτη συ... νκύκλωσε τη ΦΩΝΗ συ Πσκευή 11 Ιυνίυ 2010 Φύλλ 112 Έτς 65 Νέ Πείδς Έτς Ίδυσης 1945 Επί πδός η κίνηση πλιτών γι τ Σχέδι Πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη ΕφημΕριδα τύπος. αγροτικης ΑγροΕνημΕρωςης. Φωτό: Σιώη Μαρία. Τεύχος. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη ΕφημΕριδα τύπος. αγροτικης ΑγροΕνημΕρωςης. Φωτό: Σιώη Μαρία. Τεύχος. Παρασκευή 27 Ιανουαρίου Εβδμαδιαια ηλεκτνικη ΕφημΕιδα τ αγτικη ΑγΕνημΕωη Φωτό: Σιώη Μαία Τεχ 117 Παασκευή 27 Ιανυαίυ 2012 Φωτό: Σιώη Μαία Πειεχόμενα Τεχ 117/ Παασκευή 27 Ιανυαίυ 2012 Θέματα 6 Αώνια: Μια άλλη εκκλατόμενη καλλιέγεια,

Διαβάστε περισσότερα

!:feilti5. Defranceschi S.p.A. ΕΤΕΚΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ ΟΜΗΡΟΥ20-ΑΘΗΝΑ10672. t;::j. c ~ ΕΜΦΙΜΩΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ANAΨVKΤΙKΩN ΙYΘoγ

!:feilti5. Defranceschi S.p.A. ΕΤΕΚΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ ΟΜΗΡΟΥ20-ΑΘΗΝΑ10672. t;::j. c ~ ΕΜΦΙΜΩΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ANAΨVKΤΙKΩN ΙYΘoγ ΔΗΜ. ΓιΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΠΡΟΣΩΠΕΕΣ - ΕΣΑΓΩΓΕΣ & ΣΑ Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΟΜ. ΤΡΟΦΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Γρφεί: ΓΕΩΡ.GΛ ΥΜΠΟΥ 17-19 - 11741 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 9235722-9025755 ΤηΝκή Δ1η MECCANO Αθήνι Τέλεξ 21-6009

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ. Dr. Schnell's Vollwaschmittel phosphatfrei

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ. Dr. Schnell's Vollwaschmittel phosphatfrei Σελίδ π Δελτί δεδέω φλεί ύφω ε τ Κι (ΕΚ) ιθ. /, τ ΙΙ Αθεωήθηκε τι / έκδ:.. / Ατικθιτ διτύπω π τι / έκδ: 5.. / 5 Ιχύει π τι:.. εηί εκτύπω τυ χείυ PF: 3.3. r. Scnell's Vollwascittel pospatfrei Δελτί δεδέω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2624 8 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ ΑΕ) και της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ 16 ΕΝΩ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΙΣΘΟΥΣ 2.500, 3.000 ΚΑΙ 4.000 ΕΥΡΩ ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟ!

ΤΟ ΒΗΜΑ 16 ΕΝΩ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΙΣΘΟΥΣ 2.500, 3.000 ΚΑΙ 4.000 ΕΥΡΩ ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟ! ΑΓΓΛΙΚΑ Χριιν Κορµε Τιν Ννερ 28ης 29 Λουράκι ηλ. 27440 28626 16 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟ ΩΡΩΝ ΧΡΟΝΙΑ 30 Σεεµβρίου 2012 15ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΠΕΡΑΧΩΡΑ, ΙΣΘΜΙΑ, ΠΙΣΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΟ ΕΤΟΣ 16ο

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 20 Ιανουαρίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 20 Ιανουαρίου Εβδμαδιαια ηλεκτνικη εφημειδα τ αγτικη Αγενημεωση Τεχ 116 Παασκευή 20 Ιανυαίυ 2012 Πειεχόμενα Τεχ 116/ Παασκευή 20 Ιανυαίυ 2012 Θέματα 6 Gj By: Πόσ εφικτή είναι η καλλιέγειά τυ στην Ελλάδα; 13 Πια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 12 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3044 1η τ ροποποίηση της υπ αριθμ. 12805/11 9 2012 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17831 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1412 15 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1720 Λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου 132 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 462 23 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1870 1η τροποποίηση της υπ αριθ. 11308/16.11.2010 (ΦΕΚ 1964/ Β/2010) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου Εβδμαδιαια ηλεκτνικη εφημειδα τ αγτικη Αγενημεωση Τεχ 120 Παασκευή 17 Φεβυαίυ 2012 Πειεχόμενα Τευχ 120 Παασκευη 17 Φεβυαιυ 2012 Θέματα 6 Μανιτάια, διά, αωματικά φυτά: Νέε καλλιέγειε - Δυνατότητε ανάτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3336 11 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5711/156198 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/ Β /2009) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32807 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2644 6 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητεί ας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ MILOSTAR. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ MILOSTAR. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας Σελίδ 1 π 6 ιθ. 197/26, Πάτημ ΙΙ Ανθεωήθηκε στι / έκδση: 19.1.211 / 9 Αντικθιστά διτύπωση π τι / έκδση: 25.2.29 / 8 Ισχύει π τι: 19.1.211 εμηνί εκτύπωση τυ χείυ PDF: 3.3.211 Δελτί δεδμένων σφλεί σύμφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1678 16 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6859 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής και άλλες διατά ξεις του Μέτρου 123Β Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

K a r fi t s a. Πολιτικοί, επιχειρηματίες και... μοντέλα. Κρίση και...κροίσοι. «Το δημοψήφισμα δεν είναι... μπαμπούλας»

K a r fi t s a. Πολιτικοί, επιχειρηματίες και... μοντέλα. Κρίση και...κροίσοι. «Το δημοψήφισμα δεν είναι... μπαμπούλας» Karfitsa Σάββτο 16.5.2015 Α. Φύλλου 565 kar fitsa.gr - paraskhnio.gr - toxrima.gr - verysorry.gr TA «ΑΛΛΙΣΤΕΙΑ» ΑΙ ΤΟ MONEY SHOW Πολιτικοί, επιχειημτίες κι... μοντέλ «ΕΛΑΙΑ ΕΡΙΖΩΣΕ» Ο πόεδος της NK Media

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Η Ομάδα Προβολής και Δημοσιότητας του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ( O P D. T E T R O ) του Παραρτήματος Καρδίτσας, του ΤΕΙ Λάρισας

Η Ομάδα Προβολής και Δημοσιότητας του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ( O P D. T E T R O ) του Παραρτήματος Καρδίτσας, του ΤΕΙ Λάρισας o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Η Ομάδα Προβολής και Δημοσιότης του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ( O P D. T E T R O ) του

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3141 10 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4627/152254 Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 165386/1386/ 28.07.2011

Διαβάστε περισσότερα

Γε ικ κατευθ σειζ για τη ε αρμ γη τω δρα τηρι τητω

Γε ικ κατευθ σειζ για τη ε αρμ γη τω δρα τηρι τητω τα ρε α Σ λ κη κα κ γε ε ακη Συμβ υλευτ κη κα ρευ α Σ Σ τρ Ερευ α α φαρμ γι Σ λ κη Ψυ λ γ α ΕΣ ψ Πα επ τημ Θη ι Θυα ΕΣ Λε Φ Ψ τφ Ι ξ ε ξ β βψ ζ τ ρ ε ψ ΨΦξεΘ Δρα τηρι τητα τα α μικρ καρ βι Γε ικ κατευθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/7541 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανο νισμών (ΕΚ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/7541 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανο νισμών (ΕΚ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα