Μεταφορές. Συνδέοντας τους ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταφορές. Συνδέοντας τους ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Μεταφορές Συνδέοντας τους ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Είναι ζωτικής σημασίας να έχουμε ανταγωνιστικά συστήματα μεταφορών για να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε διεθνές επίπεδο, αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ποιότητα της καθημερινής ζωής

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... Γιατί η ΕΕ διαθέτει πολιτική μεταφορών; Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΆ ΛΌΓΙΑ Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς που εξηγεί τι κάνει και γιατί η ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής και με ποια αποτελέσματα. Μπορείτε να βρείτε τις εκδόσεις στο διαδίκτυο: Πώς εφαρμόζεται η πολιτική μεταφορών της ΕΕ;... 6 Τι αποτελέσματα έχει η πολιτική μεταφορών της ΕΕ;... 8 Τα κύρια μέσα μεταφοράς Το μέλλον της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ...18 Περισσότερα...20 Πώς λειτουργεί η ΕΕ Η Ευρώπη σε 12 μαθήματα Ευρώπη 2020: η αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης Οι πατέρες της ΕΕ Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία Ανταγωνισμός Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις Ασφάλεια των τροφίμων Γεωργία Δημόσια υγεία Διεθνής συνεργασία και ανάπτυξη Διεύρυνση Δικαιοσύνη, θεμελιώδη δικαιώματα και ισότητα Δράση για το κλίμα Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός Εμπόριο Ενέργεια Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας Επιχειρήσεις Έρευνα και καινοτομία Εσωτερική αγορά Οικονομική και νομισματική ένωση και ευρώ Θαλάσσια πολιτική και αλιεία Καταναλωτές Καταπολέμηση της απάτης Μετανάστευση και άσυλο Μεταφορές Περιβάλλον Περιφερειακή πολιτική Πολιτιστικός και οπτικοακουστικός τομέας Προϋπολογισμός Τελωνεία Τραπεζικός και χρηματοπιστωτικός τομέας Σύνορα και ασφάλεια Φορολογία Ψηφιακό θεματολόγιο Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια: Μεταφορές Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Ενημέρωση πολιτών 1049 Βρυξέλλες ΒΕΛΓΙΟ Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριο του Εξώφυλλο και φωτογραφία 2ης σελίδας: istockphoto.com/nadla 20 σ. 21 x 29,7 cm ISBN doi: /13022 Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014 Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή. Για κάθε χρήση ή αναπαραγωγή επιμέρους φωτογραφιών, πρέπει να ζητηθεί απευθείας η άδεια των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

3 Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Έ Σ 3 Γιατί η ΕΕ διαθέτει πολιτική μεταφορών; Η Ευρώπη χρειάζεται έναν ισχυρό τομέα μεταφορών για να αναπτύξει το εμπόριο, να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και ευημερία. Τα δίκτυα μεταφορών αποτελούν τη βάση της αλυσίδας εφοδιασμού και της οικονομίας όλων των χωρών. Χωρίς αυτά δεν θα ήταν εφικτή η αποτελεσματική διανομή των αγαθών ούτε η δυνατότητα των ανθρώπων να ταξιδεύουν. Τα δίκτυα μεταφορών παρέχουν πρόσβαση σε διάφορους προορισμούς, διευκολύνουν τις επαφές μεταξύ των ανθρώπων και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής. Οι μεταφορές αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και συνδέονται σταθερά με τη δημιουργία και την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, η οποία δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και συμβάλλει στην αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης. Ως ένας από τους πρώτους τομείς κοινής πολιτικής της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τομέας των μεταφορών θεωρήθηκε τομέας ζωτικής σημασίας για την άσκηση των τριών από τις τέσσερις ελευθερίες της κοινής αγοράς, που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957: την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, των υπηρεσιών και των αγαθών. Χωρίς πρόσφορες μεταφορικές συνδέσεις και δίκτυα, η εν λόγω κυκλοφορία θα ήταν ανέφικτη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πολιτική μεταφορών της ΕΕ εστίαζε ανέκαθεν στην άρση των εμποδίων της κυκλοφορίας μεταξύ των κρατών μελών και στη δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών ο οποίος να διασφαλίζει όρους θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ όλων των μέσων μεταφοράς και για όλα τα μέσα μεταφοράς: οδικά, σιδηροδρομικά, αεροπορικά και πλωτά. Τα τελευταία 60 χρόνια, ο τομέας μεταφορών της ΕΕ σημείωσε σημαντικές προόδους και εξακολουθεί να συμβάλλει στην ευημερία και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. Ο κλάδος απασχολεί σήμερα σχεδόν 10 εκατομμύρια άτομα, ήτοι το 4,5 % του συνολικού εργατικού δυναμικού της ΕΕ, ενώ στο ίδιο ποσοστό κυμαίνεται η συμβολή του στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ). Οι πρόσφορες μεταφορικές συνδέσεις είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την οικονομία της ΕΕ από την άποψη των εξαγωγών της μέσω της ναυτιλίας διακομίζεται το 90 % του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ. Πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατέχουν τις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στα έργα υποδομής, την εφοδιαστική και την κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών. Εξάλλου, τα νοικοκυριά της ΕΕ δαπανούν σήμερα το 13,5 % του εισοδήματός τους για την αγορά συναφών με τις μεταφορές αγαθών και υπηρεσιών, όπως σιδηροδρομικά εισιτήρια ορισμένης χρονικής ισχύος, καθώς και πτήσεις για σκοπούς αναψυχής ή για επιχειρηματικούς σκοπούς, με αποτέλεσμα το ποσοστό του οικογενειακού προϋπολογισμού που δαπανάται για μεταφορές να υπολείπεται μόνον του ποσοστού που αφορά τις οικιακές δαπάνες. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι εξελίξεις της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών συνέβαλαν στην ενίσχυση της ευρύτερης εσωτερικής αγοράς της ΕΕ μέσω της απελευθέρωσης εθνικών αγορών στις οποίες παλαιότερα δέσποζαν μονοπώλια, όπως οι αεροπορικές και οι σιδηροδρομικές μεταφορές. Επιπλέον, οι περιορισμοί πρόσβασης, οι αδικαιολόγητες διαφορές στα τεχνικά και τα διοικητικά πρότυπα, καθώς και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού σε διάφορες χώρες της ΕΕ τιμολόγηση, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις καταργούνται σταδιακά στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη δημιουργία ενός πραγματικά Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών για όλα τα μέσα μεταφοράς. Ο στόχος αυτός έχει εν πολλοίς επιτευχθεί σε τομείς όπως ο τομέας των αερομεταφορών, ο οποίος παρουσιάζει μια άνευ προηγουμένου ανάπτυξη από τη στιγμή που τέθηκε σε εφαρμογή, στη δεκαετία του 1990, η πολιτική απελευθέρωσης της αγοράς των αερομεταφορών. Ωστόσο, η απελευθέρωση της αγοράς δεν αρκεί από μόνη της για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη βελτίωση των μεταφορών σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη διασφάλιση της παροχής μεταφορικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός και ο εξορθολογισμός των υποδομών σε επίπεδο ΕΕ αποτελούν επίσης βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενιαίων διασυνοριακών δικτύων για όλα τα μέσα μεταφοράς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 1992 η Συνθήκη του Μάαστριχτ έθεσε σε εφαρμογή την πολιτική των διευρωπαϊκών δικτύων. Επιπλέον, η Συνθήκη συμπεριέλαβε στην πολιτική μεταφορών τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, ως χρήσιμο εργαλείο για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Η πολιτική μεταφορών της ΕΕ συμβάλλει επίσης στην προστασία των προσώπων που ταξιδεύουν. Ένα από τα επιτεύγματά της στο πεδίο αυτό είναι η διασφάλιση και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των επιβατών. Εφεξής, οσάκις οι επιβάτες πέφτουν θύματα καθυστερήσεων, δεν χρειάζεται πλέον να εντοπίζουν οι ίδιοι την αιτία. Έχουν δικαίωμα ενημέρωσης και γνωρίζουν πλέον ότι μπορούν να απαιτούν από τον μεταφορέα να τους παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες. Εξάλλου, οι επιβάτες με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας.

4 4 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α Η ΕΕ είναι η πρώτη και η μόνη περιοχή στον κόσμο όπου οι επιβάτες απολαύουν μιας ολοκληρωμένης δέσμης βασικών δικαιωμάτων σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Τα δικαιώματα αυτά βασίζονται στις αρχές της μη διακριτικής μεταχείρισης, της ακριβούς, έγκαιρης και εύκολα προσβάσιμης ενημέρωσης, καθώς και στην παροχή άμεσης και κατάλληλης βοήθειας. Μπορείτε να δείτε και να τηλεφορτώσετε το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δικαιώματα των επιβατών στη διεύθυνση: Η πολιτική της ΕΕ συνέβαλε επίσης στη μείωση της ρύπανσης που προκαλούν τα μεταφορικά μέσα, καθώς και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειάς τους. Η ΕΕ σημείωσε πρόοδο στους τομείς αυτούς τόσο σε τεχνικό όσο και σε ρυθμιστικό επίπεδο σε όλα τα βασικά μέσα μεταφοράς: οδικά, σιδηροδρομικά, εναέρια και πλωτά. Ορισμένα ιστορικά στοιχεία για τον κλάδο των μεταφορών Ο κλάδος των μεταφορών υπήρξε ένας από τους πρώτους τομείς της κοινής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Οι απαρχές αυτής της πολιτικής βρίσκονται στη Συνθήκη της Ρώμης. Καθώς όμως η Συνθήκη δεν καθόριζε το περιεχόμενο της κοινής πολιτικής μεταφορών, ο καθορισμός του έπρεπε να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών. Η πρόοδος στο θέμα αυτό υπήρξε πολύ αργή έως τη δεκαετία του 1980, κυρίως επειδή οι κυβερνήσεις δίσταζαν να παραιτηθούν από το δικαίωμα ελέγχου των εθνικών μεταφορικών τους δικτύων, καθώς και λόγω των σημαντικών διαφορών μεταξύ των ρυθμιστικών και των μεταφορικών δομών κάθε χώρας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απογοητευμένο από τον αποσπασματικό χαρακτήρα της σχετικής νομοθεσίας επί 25 τουλάχιστον χρόνια, προέβη σε μια άνευ προηγουμένου ενέργεια και παρέπεμψε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την μη κατάρτιση κοινής πολιτικής μεταφορών. Η απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε τον Μάιο του 1985, ήταν το έναυσμα για να αρχίσει να σημειώνεται πρόοδος προς την κατεύθυνση της χάραξης μιας κοινής πολιτικής. Την απόφαση του Δικαστηρίου το 1985 ακολούθησε σύντομα η έκδοση Λευκής Βίβλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση της εσωτερικής αγοράς. Το κείμενο αυτό περιείχε ειδικές αναφορές στον κλάδο των μεταφορών και έθετε συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι έπρεπε να επιτευχθούν ως το SNCF CAV Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών έχει βελτιώσει και έχει κάνει ταχύτερες τις μετακινήσεις.

5 Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Έ Σ 1986: Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη αντικατέστησε την αρχή της ομοφωνίας με την αρχή της ειδικής πλειοψηφίας όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της πολιτικής αεροπορικών και πλωτών μεταφορών, αίροντας εν μέρει το πολιτικό αδιέξοδο των προηγούμενων δεκαετιών. 1992: Η Συνθήκη του Μάαστριχτ θέσπισε τα διευρωπαϊκά δίκτυα και ενσωμάτωσε τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας στην πολιτική μεταφορών, η εξέλιξη δε αυτή ενισχύθηκε με την έκδοση, το ίδιο έτος, της Λευκής Βίβλου για την κοινή πολιτική μεταφορών. Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή της βιώσιμης κινητικότητας, καθώς και στον στόχο του ανοίγματος των αγορών μεταφορών στον ανταγωνισμό. Το 1992 είχαν πλέον τεθεί τα θεμέλια της κοινής πολιτικής μεταφορών. 1997: Η Συνθήκη του Άμστερνταμ θέσπιζε περισσότερα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας στον κλάδο των μεταφορών. Εξάλλου, εκχώρησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξουσίες συναπόφασης από κοινού με το Συμβούλιο για όλες σχεδόν τις πτυχές της πολιτικής μεταφορών. Στη συνέχεια, σε μια προσπάθεια δημιουργίας ευνοϊκότερων συνθηκών ανταγωνισμού, η Επιτροπή ανέλυσε τις εθνικές και περιφερειακές διαφορές όσον αφορά τις δαπάνες, τις επιβαρύνσεις και την τιμολόγηση. Ορόσημα της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ 2001: Στη νέα Λευκή Βίβλο πραγματοποιείται μια πιο αποφασιστική στροφή προς μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη πολιτική μεταφορών, ως μέσο αντιμετώπισης της άνισης ανάπτυξης των διαφόρων μέσων μεταφοράς, της συμφόρησης των ευρωπαϊκών οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων και των ολοένα επιδεινούμενων επιπτώσεων της ρύπανσης. Έκανε προβλέψεις για σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας, ιδίως στους τομείς των οδικών και των αεροπορικών μεταφορών, καθώς και για εμφάνιση προβλημάτων υγείας και περιβαλλοντικών προβλημάτων συνεπεία της αυξανόμενης ρύπανσης. 2006: Η επισκόπηση της προόδου έδειξε ότι έπρεπε να ληφθούν περισσότερα μέτρα για την καταπολέμηση των δυσμενών επιπτώσεων των μεταφορών στη χρήση της ενέργειας και στην ποιότητα του περιβάλλοντος. Πρότεινε τη λήψη μέτρων, όπως την κατάρτιση σχεδίου δράσης για την εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών, την εφαρμογή «ευφυών» ή «έξυπνων» συστημάτων, τα οποία θα έκαναν τις μεταφορές πιο φιλοπεριβαλλοντικές και θα βελτίωναν την ενεργειακή τους απόδοση, καθώς και ενός σχεδίου για την ενίσχυση των μεταφορών μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών. 2011: Η νέα Λευκή Βίβλος («Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών») εστίαζε στη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς μεταφορών. Μεταξύ άλλων, εστίαζε στις ακόλουθες προτεραιότητες: 5 κατασκευή ενοποιημένων δικτύων μεταφορών με στόχο τη συνδυασμένη χρήση διαφόρων μέσων ή τρόπων μεταφοράς, δημιουργία πολυτροπικών κόμβων και εξάλειψη των γνωστών ανέκαθεν εμποδίων που οφείλονται σε τεχνικούς ή διοικητικούς λόγους ή σε περιορισμένη δυναμικότητα, βελτίωση της υποδομής των χωρών που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά το 2004, έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία, τις επενδύσεις στο μέλλον των μεταφορών και την απεξάρτηση από το πετρέλαιο, καθώς και στην προετοιμασία του κλάδου για την επίτευξη των δύσκολων στόχων της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα χωρίς μείωση της κινητικότητας.

6 6 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α Πώς εφαρμόζεται η πολιτική μεταφορών της ΕΕ; Η ενοποίηση των μεταφορικών συνδέσεων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί σημαντική παράμετρο του σχεδίου ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να καλυφθούν οι ελλείπουσες συνδέσεις και να αρθούν οι πολυάριθμοι τεχνικοί και διοικητικοί φραγμοί που εμποδίζουν την ομαλή κυκλοφορία ανθρώπων και εμπορευμάτων και προκαλούν ανεπιθύμητες συμφορήσεις στο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών. Πρέπει επίσης να υπάρξει εξορθολογισμός στις διαφορές της πολιτικής μεταφορών των κρατών μελών, οι οποίες ευθύνονται για στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, καθώς και εξάλειψη των εμποδίων πρόσβασης στην αγορά. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών, ο οποίος θα βοηθήσει την Ευρώπη να παραμείνει ανταγωνιστική με τη βελτιστοποίηση των συνολικών επιδόσεων του κλάδου μεταφορών προς όφελος όλων. Η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υποδομή και υπηρεσίες μεταφορών που θα υποστηρίζονται μέσω έρευνας, προώθησης της καινοτομίας και σταθερής, μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης. Νομοθεσία Η νομοθετική ώθηση της δεκαετίας του 1980 προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς υπήρξε καταλυτική για την πολιτική μεταφορών. Έκτοτε, η διευκόλυνση της διασυνοριακής κυκλοφορίας των αγαθών και των υπηρεσιών αποτελεί διαρκή στόχο. Η επίτευξη του στόχου αυτού συναρτάται τόσο με την εξάλειψη των διασυνοριακών φραγμών όσο και με την ενοποίηση των εθνικών αγορών. Η νομοθεσία περί μεταφορών στοχεύει Η ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ Έτος 1995 Επιβάτες, εµπορεύµατα, ΑΕΠ = Επιβάτες (pkm) Εµπορεύµατα (tkm) ΑΕΠ, αλυσωτοί δείκτες όγκου επίσης στην κατοχύρωση της ανοιχτής πρόσβασης στις αγορές και τις υποδομές, στην επίτευξη τεχνικής συμβατότητας για παράδειγμα, όσον αφορά το τροχαίο σιδηροδρομικό υλικό και στην εξάλειψη άλλων τεχνικών και διοικητικών εμποδίων του ανταγωνισμού. Η εξέλιξη αυτή συνετέλεσε στην αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) σε ολόκληρη την ΕΕ, η οποία προήλθε από την αύξηση των μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων. Η πρόσβαση στην αγορά είναι ισόρροπη χάρη στους κανόνες της ΕΕ σε θέματα όπως οι χρόνοι οδήγησης και ανάπαυσης στις οδικές μεταφορές φορτίου, η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των επιβατών σε όλα τα μέσα μεταφοράς και η κατοχύρωση της κοινωνικής ισότητας μέσω της διασφάλισης συνθηκών θεμιτού και ελεύθερου ανταγωνισμού. Ανάμεσα στα ορόσημα της νομοθεσίας της ΕΕ περί μεταφορών συγκαταλέγονται οι τρεις νομοθετικές δέσμες μέτρων για τους σιδηροδρόμους, χάρη στις οποίες άρχισε η βαθμιαία απελευθέρωση των εθνικών σιδηροδρομικών αγορών, η νομοθεσία για τις οδικές και θαλάσσιες ενδομεταφορέςκαμποτάζ (τις μεταφορές αγαθών ή επιβατών μεταξύ δύο σημείων στην ίδια χώρα από μεταφορείς με έδρα σε άλλη χώρα), καθώς και οι δύο δέσμες μέτρων για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού εναέριου χώρου που θα διέπεται από κοινούς κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. Υποδομές Επί του παρόντος, η ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών στην Ευρώπη είναι άνιση. Σε πολλές από τις χώρες που απέκτησαν πρόσφατα την ιδιότητα του πλήρους μέλους της ΕΕ δεν υπάρχουν ειδικές σιδηροδρομικές γραμμές για τρένα υψηλής ταχύτητας. Επίσης, η ανάπτυξη των εθνικών δικτύων αυτοκινητοδρόμων των εν λόγω χωρών υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου ανάπτυξης των παλαιότερων κρατών μελών. Εκτός από την ανάγκη κάλυψης των ελλειπουσών συνδέσεων, μεγάλο μέρος της υποδομής μεταφορών στην Ευρώπη χρήζει επέκτασης και αναβάθμισης. Τις ανάγκες αυτές έρχεται να καλύψει το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), ένα φιλόδοξο σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και τη μετεξέλιξη του σημερινού συνονθυλεύματος εθνικών δικτύων μεταφορών σε ένα λειτουργικό δίκτυο που θα συνδέει όλα τα σημεία της Ευρώπης, βελτιστοποιώντας τη χρήση όλων των μέσων μεταφοράς. Μέσω του ΔΕΔ-Μ η ΕΕ σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα βασικό δίκτυο έως το 2030, καλύπτοντας τις ελλείπουσες διασυνοριακές συνδέσεις και κάνοντας το δίκτυο «εξυπνότερο». Για τον σκοπό αυτό έχει θέσει προθεσμίες, οι οποίες εγγυώνται ότι όλα τα έργα υλοποίησης του βασικού δικτύου θα εκτελούνται ως έργα προτεραιότητας.

7 Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Έ Σ 7 Το βασικό δίκτυο υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο δίκτυο οδών πρόσβασης τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Έχουν ήδη θεσπισθεί τα πρότυπα που διασφαλίζουν ότι τα τρένα, τα πλοία, τα αεροσκάφη, τα φορτηγά και τα επιβατικά αυτοκίνητα μπορούν να χρησιμοποιούν τις σχετικές υποδομές με ασφάλεια και χωρίς να κινδυνεύουν να εμφανίσουν τεχνικά προβλήματα. Η χρηματοδότηση των μεταφορών στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» για το διάστημα (βλ. παρακάτω την ενότητα σχετικά με τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη») εστιάζει, μεταξύ άλλων, στο βασικό αυτό δίκτυο μεταφορών. Ο στόχος είναι σταδιακά, έως το 2050, η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων της Ευρώπης να μην χρειάζονται πάνω από 30 λεπτά διαδρομής για να φτάσουν στο εκτεταμένο αυτό δίκτυο. Εκτός από άνεση και ταχύτητα, το δίκτυο θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερες συμφορήσεις κατά τις μετακινήσεις. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ΔΕΔ-Μ είναι η γέφυρα Όρεσουντ που συνδέει το Μάλμε της Σουηδίας με την Κοπεγχάγη. Είναι η μεγαλύτερη γέφυρα της Ευρώπης με σιδηρόδρομο και αυτοκινητόδρομο και συνδέει τις σκανδιναβικές χώρες με την Κεντρική Ευρώπη. Η σύνδεση αυτή συνέβαλε στην αύξηση της εμπορικής κυκλοφορίας σε αμφότερες τις πλευρές και ενίσχυσε σημαντικά την τοπική περιφερειακή ανάπτυξη. Από τότε που δόθηκε στην κυκλοφορία, πριν από δέκα και πλέον χρόνια, η σιδηροδρομική κυκλοφορία αυξήθηκε περισσότερο από 200 %. Έρευνα και καινοτομία Η ΕΕ θεωρεί σημαντική παράμετρο της πολιτικής μεταφορών την έρευνα σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των μεταφορών με σεβασμό στο περιβάλλον για όλα τα μέσα μεταφοράς. Οι «έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές» περιγράφονται ως σημαντική πρόκληση και αποτελούν μέρος του σχεδίου χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ορίζων 2020» της ΕΕ για την περίοδο Στόχος του σχεδίου είναι να παραμείνει η Ευρώπη πρωτοπόρος στην τεχνολογική πρόοδο στον τομέα των μεταφορών. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η γέφυρα Όρεσουντ είναι η μεγαλύτερη γέφυρα της Ευρώπης με σιδηρόδρομο και αυτοκινητόδρομο. Η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί τη βάση για το μέλλον των ευρωπαϊκών μεταφορών, αν μη τι άλλο για τη διατήρηση του ευρωπαϊκού κλάδου μεταφορών στην πρώτη γραμμή του διεθνούς ανταγωνισμού. Αποτελεί επίσης τον καταλύτη για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που παράγει ο κλάδος των μεταφορών, καθώς η καινοτομία και η πρόοδος συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για παράδειγμα, στις μηχανές των αεροσκαφών και των αυτοκινήτων ή με την αντικατάσταση των ενεργειακών πηγών που λειτουργούν με πετρέλαιο. Οι τεχνολογικές εξελίξεις θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι η ανάγκη μείωσης της εξάρτησης από το πετρέλαιο καθώς και η ανάγκη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των επιπέδων της τοπικής ρύπανσης θα απαιτήσουν σημαντική μεταβολή στον τύπο των χρησιμοποιούμενων μέσων μεταφοράς. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω της χρήσης καθαρότερων και συχνά φθηνότερων εναλλακτικών μέσων μεταφοράς, όπως είναι ο σιδηρόδρομος και τα πλωτά μέσα μεταφοράς. Η έρευνα, η ανάπτυξη και η χρήση «ευφυών» ή «έξυπνων» μέσων για τη βελτίωση της χρήσης της υπάρχουσας υποδομής, καθώς και η αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης σύνδεσης ανάμεσα στα διάφορα μέσα μεταφοράς, θα συμβάλουν επίσης, ώστε οι μεταφορές να γίνουν καθαρότερες, ασφαλέστερες και αποδοτικότερες. Για παράδειγμα, η χρήση καινοτόμου τεχνολογίας στις οδικές μεταφορές μπορεί να βοηθήσει τους οδηγούς να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου, να εντοπίζουν διαθέσιμους χώρους στάθμευσης και να αποφεύγουν κυκλοφοριακές συμφορήσεις και ατυχήματα. Στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, το ερευνητικό πρόγραμμα για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (SESAR) σηματοδοτεί την τεχνολογική διάσταση της πορείας προς τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό. Το SESAR αναμένεται να τριπλασιάσει τη χωρητικότητα του εναέριου χώρου και να δεκαπλασιάσει την ασφάλειά του. Η εφαρμογή του θα μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 10 % ανά πτήση και το κόστος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας κατά 50 %. Το SESAR επιδιώκει να συνδυάσει την αποδοτική κατανάλωση καυσίμου με τη βέλτιστη πρόσβαση των αεροσκαφών στους αερολιμένες και τη βέλτιστη διαχείριση της πτητικής τροχιάς, ώστε οι αεροπορικές μεταφορές να καταστούν πιο βιώσιμες και αποδοτικές. Βλ. βίντεο: Διαμορφώνοντας το μέλλον μας Έρευνα & Καινοτομία:

8 8 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α Τι αποτελέσματα έχει η πολιτική μεταφορών της ΕΕ; Με τι μέσο προτιμάμε να ταξιδεύουμε; Το 2010 οι Ευρωπαίοι διήνυσαν, κατά μέσο όρο, αποστάσεις σχεδόν χιλιομέτρων κατ άτομο εντός της επικράτειας της τότε ΕΕ των 27 κρατών μελών. Για τους ιδιώτες, το επιβατικό αυτοκίνητο παραμένει με διαφορά το πιο σύνηθες μέσο μεταφοράς εν μέρει λόγω της χρήσης του σε σύντομα κοντινά ταξίδια και ταξίδια σε αγροτικές περιοχές όπου δεν υπάρχουν άλλες επιλογές μετακίνησης, η δε χρήση του αντιστοιχεί στο 74 % περίπου των αποστάσεων αυτών. Ακολουθεί το αεροπλάνο με 8 %, το λεωφορείο με σχεδόν το ίδιο ποσοστό, το τρένο με 6 % και εν συνεχεία τα δίτροχα μηχανοκίνητα οχήματα, το τραμ και το μετρό. Τα θαλάσσια ταξίδια έρχονται τελευταία, με ποσοστό μικρότερο του 1 %. Όσον αφορά τις εμπορευματικές μεταφορές, οι οδικές μεταφορές εξακολουθούν να κυριαρχούν για την κάλυψη κοντινών και μεσαίων αποστάσεων. Ανάλογη κατανομή δείχνει ότι το 2010 σχεδόν ο μισός όγκος των εμπορευμάτων διακινήθηκε οδικώς, ενώ ακολουθούν οι θαλάσσιες και οι σιδηροδρομικές μεταφορές, οι εσωτερικές πλωτές οδοί και οι σωληναγωγοί πετρελαίου. Η αεροπορική μεταφορά φορτίων έρχεται τελευταία, με ποσοστό μικρότερο του 1 %. Ωστόσο, η σχέση κόστους-αξίας των μεταφορών αυτού του τύπου είναι συχνά πολύ υψηλότερη, παρά τον μικρό τους όγκο. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πόση ρύπανση προκαλεί ο κλάδος των μεταφορών; Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα ορυκτά καύσιμα, ως πηγή ενέργειας για τον κλάδο των μεταφορών. Τα καύσιμα με βάση το πετρέλαιο καλύπτουν σχεδόν το 96 % της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του κλάδου, οι δε οδικές μεταφορές καταναλώνουν τη μερίδα του λέοντος της ενέργειας που χρησιμοποιείται από όλα τα μέσα μεταφοράς. Η επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή απαιτεί δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον κλάδο των μεταφορών, καθώς οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του συγκεκριμένου κλάδου ευθύνονται για το 20 % τουλάχιστον των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ. Ο κλάδος των μεταφορών πρέπει να μειώσει τις εκπομπές του κατά 60 % έως το 2050, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 % που θεωρείται αναγκαίος για να διατηρηθεί η κλιματική αλλαγή εντός ασφαλών ορίων (η αύξηση της θερμοκρασίας να μην υπερβεί τους 2 C). Η μείωση των εκπομπών που προκαλεί ο κλάδος των μεταφορών αποτελεί βασική παράμετρο της πολιτικής της ΕΕ, υποστηρίζεται δε από πληθώρα έργων και πρωτοβουλιών για τη μείωση των επιπέδων της κυκλοφοριακής συμφόρησης στις αστικές περιοχές, από την ενθάρρυνση της χρήσης καθαρότερων μέσων μεταφοράς, όπως είναι ο σιδηρόδρομος και οι εσωτερικές πλωτές οδοί, καθώς και από την ανάπτυξη καυσίμων που δεν βασίζονται στο πετρέλαιο για τους κλάδους της ναυτιλίας και του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι οδικές μεταφορές, ως το σημαντικότερο μέσο μεταφοράς, ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό της ρύπανσης που παράγει ο κλάδος μεταφορών, δηλ. σχεδόν το 71 % των συνολικών εκπομπών CO 2, τα δε επιβατικά αυτοκίνητα ευθύνονται σχεδόν για τα δύο τρίτα των εν λόγω εκπομπών. Οι υπόλοιποι κλάδοι ρυπαίνουν πολύ λιγότερο. Η ναυτιλία και οι αεροπορικές μεταφορές ευθύνονται για το 14 % και το 13 % αντίστοιχα, η δε εσωτερική ναυσιπλοΐα για το 2 %. Ο σιδηρόδρομος ρυπαίνει λιγότερο από κάθε άλλο μέσο μεταφοράς, καθώς ευθύνεται για ποσοστό μικρότερο του 1 % των παραγόμενων ρύπων. Τα επιβατικά αυτοκίνητα εξακολουθούν να είναι το πιο δημοφιλές μέσο μεταφοράς των ευρωπαίων πολιτών. Δεδομένου ότι το ένα τέταρτο των εκπομπών του κλάδου μεταφορών της ΕΕ προέρχεται από αστικές περιοχές, οι πόλεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Πολλοί δήμοι καταβάλλουν προσπάθειες να καταπολεμήσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και να βελτιώσουν την κακή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

9 Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Έ Σ 9 ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΈΣ ΑΕΡΊΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΊΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΝΆ ΤΟΜΈΑ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ Πλωτές µεταφορές (σύνολο) 14,1% Λοιπά 0,8 % Πολιτική αεροπορία (σύνολο) 12,4% Σιδηροδροµικές µεταφορές 0,6 % Έτος = Πολιτική αεροπορία (σύνολο) Οδικές µεταφορές Σιδηροδροµικές µεταφορές Πλωτές µεταφορές (σύνολο) Λοιπά Μεταφορές (σύνολο) Οδικές µεταφορές 72,1% Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα έργα που υλοποιούνται με την υποστήριξη της ΕΕ καταδεικνύουν ήδη ότι η μετάβαση σε καθεστώς βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι εφικτή. Το συμπέρασμα αυτό συνάγεται κυρίως με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος CIVITAS, το οποίο προωθεί πρωτοβουλίες πόλεων για τη διευκόλυνση της χρήσης οχημάτων χαμηλών εκπομπών, τη βελτίωση της ασφάλειας και τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Οι πόλεις είναι μικρόκοσμοι που δείχνουν τι μπορεί να επιτευχθεί σε ευρύτερη κλίμακα, ιδίως μέσω της ανάπτυξης εναλλακτικών καυσίμων και πηγών ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο. Ενώ η προώθηση της χρήσης αυτών των καυσίμων και των πηγών ενέργειας σε ευρεία κλίμακα μπορεί να γίνει στις πόλεις μέσω των μεγάλων στόλων λεωφορείων, ταξί και φορτηγών που κυκλοφορούν σε αστικές περιοχές, πολλές αγροτικές περιοχές πάσχουν από έλλειψη των αναγκαίων υποδομών. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με τη στρατηγική της ΕΕ για την προώθηση των καθαρών καυσίμων στις μεταφορές, η οποία επιδιώκει να προωθήσει την αφομοίωση της καινοτομίας από την αγορά η οποία, επί του παρόντος, παραμένει διστακτική λόγω ελλιπών υποδομών επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού σε καύσιμα, καθώς και του υψηλού κόστους των οχημάτων χαμηλών ρύπων και της χαμηλής αποδοχής τους από τους καταναλωτές.

10 10 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α Τα κύρια μέσα μεταφοράς Ο σιδηρόδρομος Οι εθνικές προτεραιότητες σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές παραδοσιακά επικρατούσαν έναντι των διεθνών προτεραιοτήτων. Ακόμη και σήμερα, σχεδόν 200 χρόνια μετά την ανακάλυψη του τρένου, πολλά κράτη μέλη διατηρούν υπό τον έλεγχό τους τον εθνικό φορέα εκμετάλλευσης των σιδηροδρόμων και οργανώνουν τις σιδηροδρομικές μεταφορές σε εθνική βάση. Η στάση αυτή των κρατών ευθύνεται για την ανομοιογένεια του σιδηροδρομικού συστήματος, καθώς οι χώρες εφαρμόζουν διαφορετικά τεχνικά πρότυπα και συστήματα σηματοδοσίας και χρησιμοποιούν διαφορετικά κυκλώματα ισχύος και διαφορετικό εύρος σιδηροδρομικής γραμμής. Οι ανωτέρω διαφορές δυσχεραίνουν την ομαλή εκτέλεση διασυνοριακών σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και την κατασκευή τρένων που να μπορούν να χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ο σιδηρόδρομος, καθώς και άλλα μέσα μεταφοράς, έπρεπε να προσαρμοσθούν στις συνθήκες που προέκυψαν από την απελευθέρωση της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς. Σε σύγκριση με τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, οι οποίες γίνονταν ολοένα πιο ανταγωνιστικές, οι σιδηροδρομικές παρουσίαζαν υστέρηση. Η πρώτη σημαντική μεταρρύθμιση στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών έγινε το 1991 με το προσεκτικό άνοιγμα των σιδηροδρομικών δικτύων στον ανταγωνισμό. Η απελευθέρωση του σιδηροδρομικού τομέα, ιδίως των εμπορευματικών μεταφορών, προωθήθηκε με τη λήψη μέτρων διαχωρισμού των υποδομών των σιδηροδρόμων από τον τομέα της εκμετάλλευσης μέσω μιας σειράς νομοθετικών αλλαγών που έγιναν γνωστές ως οι «τρεις δέσμες μέτρων για τους σιδηροδρόμους». Μετά από μια μακρά περίοδο στασιμότητας και παρακμής, από το 2001 ο ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός κλάδος κατάφερε να αυξήσει τον αριθμό επιβατών και τον όγκο εμπορευμάτων που μετέφερε και να σταθεροποιήσει το μερίδιό του στην αγορά σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Όμως, το μερίδιό του δεν παρουσίασε την αναμενόμενη αύξηση, ιδίως λόγω της συνεχιζόμενης συρρίκνωσής του σε πολλά κράτη μέλη στη νότια και την ανατολική Ευρώπη (η οποία αντισταθμίσθηκε από την αύξησή του στη βόρεια και τη δυτική Ευρώπη) και των χρονιζόντων προβλημάτων της διαλειτουργικότητας του δικτύου, καθώς και λόγω των υψηλών τιμών, της ακρίβειας και της αξιοπιστίας, τα οποία επηρεάζουν τις επιλογές των πελατών. Οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι συγκαταλέγονται μεταξύ των ασφαλέστερων σιδηροδρόμων παγκοσμίως. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, οι πολιτικές της ΕΕ στοχεύουν στη διατήρηση των υψηλών προτύπων και στην επέκταση των σχετικών απαιτήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μολονότι οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι πολύ φιλικότερες προς το περιβάλλον και σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία ασφαλέστερες από τις οδικές μεταφορές, δυσκολεύονται να τις ανταγωνιστούν τόσο στην αγορά επιβατών όσο και στην αγορά εμπορευμάτων. Οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Μια τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους στοχεύει να βελτιώσει την εικόνα, την αποτελεσματικότητα και το μερίδιο του σιδηροδρόμου στην ευρωπαϊκή αγορά μεταφορών, καθώς και να ανοίξει περαιτέρω τον κλάδο στον ανταγωνισμό με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των διασυνοριακών υπηρεσιών. Βλ. βίντεο: modes/rail/index_en.htm DB AG/Gärtig Ο αριθμός των επιβατών και ο όγκος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται με τα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα παρουσιάζουν διαρκή αύξηση.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτές. Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Καταναλωτές. Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Καταναλωτές Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή «Η προστασία της ασφάλειας και των δικαιωμάτων του καταναλωτή αποτελεί προτεραιότητα όλων των πολιτικών της ΕΕ.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση του Pascal Fontaine Μπορείτε να βρείτε αυτό το φυλλάδιο και άλλες σύντομες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ec.europa.eu/publications Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Β7 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ : HB96107

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en)

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO,CL 2 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26/27

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία ThessalyTex:Τεχνολογική Πλατφόρμα Καινοτομίας για την Θεσσαλική Κλωστοϋφαντουργία Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία Τελική Έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/65 ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα