Μεταφορές. Συνδέοντας τους ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταφορές. Συνδέοντας τους ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Μεταφορές Συνδέοντας τους ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Είναι ζωτικής σημασίας να έχουμε ανταγωνιστικά συστήματα μεταφορών για να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε διεθνές επίπεδο, αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ποιότητα της καθημερινής ζωής

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... Γιατί η ΕΕ διαθέτει πολιτική μεταφορών; Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΆ ΛΌΓΙΑ Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς που εξηγεί τι κάνει και γιατί η ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής και με ποια αποτελέσματα. Μπορείτε να βρείτε τις εκδόσεις στο διαδίκτυο: Πώς εφαρμόζεται η πολιτική μεταφορών της ΕΕ;... 6 Τι αποτελέσματα έχει η πολιτική μεταφορών της ΕΕ;... 8 Τα κύρια μέσα μεταφοράς Το μέλλον της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ...18 Περισσότερα...20 Πώς λειτουργεί η ΕΕ Η Ευρώπη σε 12 μαθήματα Ευρώπη 2020: η αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης Οι πατέρες της ΕΕ Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία Ανταγωνισμός Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις Ασφάλεια των τροφίμων Γεωργία Δημόσια υγεία Διεθνής συνεργασία και ανάπτυξη Διεύρυνση Δικαιοσύνη, θεμελιώδη δικαιώματα και ισότητα Δράση για το κλίμα Εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός Εμπόριο Ενέργεια Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας Επιχειρήσεις Έρευνα και καινοτομία Εσωτερική αγορά Οικονομική και νομισματική ένωση και ευρώ Θαλάσσια πολιτική και αλιεία Καταναλωτές Καταπολέμηση της απάτης Μετανάστευση και άσυλο Μεταφορές Περιβάλλον Περιφερειακή πολιτική Πολιτιστικός και οπτικοακουστικός τομέας Προϋπολογισμός Τελωνεία Τραπεζικός και χρηματοπιστωτικός τομέας Σύνορα και ασφάλεια Φορολογία Ψηφιακό θεματολόγιο Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια: Μεταφορές Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Ενημέρωση πολιτών 1049 Βρυξέλλες ΒΕΛΓΙΟ Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριο του Εξώφυλλο και φωτογραφία 2ης σελίδας: istockphoto.com/nadla 20 σ. 21 x 29,7 cm ISBN doi: /13022 Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014 Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή. Για κάθε χρήση ή αναπαραγωγή επιμέρους φωτογραφιών, πρέπει να ζητηθεί απευθείας η άδεια των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

3 Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Έ Σ 3 Γιατί η ΕΕ διαθέτει πολιτική μεταφορών; Η Ευρώπη χρειάζεται έναν ισχυρό τομέα μεταφορών για να αναπτύξει το εμπόριο, να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και ευημερία. Τα δίκτυα μεταφορών αποτελούν τη βάση της αλυσίδας εφοδιασμού και της οικονομίας όλων των χωρών. Χωρίς αυτά δεν θα ήταν εφικτή η αποτελεσματική διανομή των αγαθών ούτε η δυνατότητα των ανθρώπων να ταξιδεύουν. Τα δίκτυα μεταφορών παρέχουν πρόσβαση σε διάφορους προορισμούς, διευκολύνουν τις επαφές μεταξύ των ανθρώπων και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής. Οι μεταφορές αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και συνδέονται σταθερά με τη δημιουργία και την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, η οποία δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και συμβάλλει στην αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης. Ως ένας από τους πρώτους τομείς κοινής πολιτικής της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τομέας των μεταφορών θεωρήθηκε τομέας ζωτικής σημασίας για την άσκηση των τριών από τις τέσσερις ελευθερίες της κοινής αγοράς, που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957: την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, των υπηρεσιών και των αγαθών. Χωρίς πρόσφορες μεταφορικές συνδέσεις και δίκτυα, η εν λόγω κυκλοφορία θα ήταν ανέφικτη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πολιτική μεταφορών της ΕΕ εστίαζε ανέκαθεν στην άρση των εμποδίων της κυκλοφορίας μεταξύ των κρατών μελών και στη δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών ο οποίος να διασφαλίζει όρους θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ όλων των μέσων μεταφοράς και για όλα τα μέσα μεταφοράς: οδικά, σιδηροδρομικά, αεροπορικά και πλωτά. Τα τελευταία 60 χρόνια, ο τομέας μεταφορών της ΕΕ σημείωσε σημαντικές προόδους και εξακολουθεί να συμβάλλει στην ευημερία και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. Ο κλάδος απασχολεί σήμερα σχεδόν 10 εκατομμύρια άτομα, ήτοι το 4,5 % του συνολικού εργατικού δυναμικού της ΕΕ, ενώ στο ίδιο ποσοστό κυμαίνεται η συμβολή του στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ). Οι πρόσφορες μεταφορικές συνδέσεις είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την οικονομία της ΕΕ από την άποψη των εξαγωγών της μέσω της ναυτιλίας διακομίζεται το 90 % του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ. Πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατέχουν τις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στα έργα υποδομής, την εφοδιαστική και την κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών. Εξάλλου, τα νοικοκυριά της ΕΕ δαπανούν σήμερα το 13,5 % του εισοδήματός τους για την αγορά συναφών με τις μεταφορές αγαθών και υπηρεσιών, όπως σιδηροδρομικά εισιτήρια ορισμένης χρονικής ισχύος, καθώς και πτήσεις για σκοπούς αναψυχής ή για επιχειρηματικούς σκοπούς, με αποτέλεσμα το ποσοστό του οικογενειακού προϋπολογισμού που δαπανάται για μεταφορές να υπολείπεται μόνον του ποσοστού που αφορά τις οικιακές δαπάνες. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι εξελίξεις της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών συνέβαλαν στην ενίσχυση της ευρύτερης εσωτερικής αγοράς της ΕΕ μέσω της απελευθέρωσης εθνικών αγορών στις οποίες παλαιότερα δέσποζαν μονοπώλια, όπως οι αεροπορικές και οι σιδηροδρομικές μεταφορές. Επιπλέον, οι περιορισμοί πρόσβασης, οι αδικαιολόγητες διαφορές στα τεχνικά και τα διοικητικά πρότυπα, καθώς και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού σε διάφορες χώρες της ΕΕ τιμολόγηση, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις καταργούνται σταδιακά στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη δημιουργία ενός πραγματικά Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών για όλα τα μέσα μεταφοράς. Ο στόχος αυτός έχει εν πολλοίς επιτευχθεί σε τομείς όπως ο τομέας των αερομεταφορών, ο οποίος παρουσιάζει μια άνευ προηγουμένου ανάπτυξη από τη στιγμή που τέθηκε σε εφαρμογή, στη δεκαετία του 1990, η πολιτική απελευθέρωσης της αγοράς των αερομεταφορών. Ωστόσο, η απελευθέρωση της αγοράς δεν αρκεί από μόνη της για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη βελτίωση των μεταφορών σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη διασφάλιση της παροχής μεταφορικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός και ο εξορθολογισμός των υποδομών σε επίπεδο ΕΕ αποτελούν επίσης βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενιαίων διασυνοριακών δικτύων για όλα τα μέσα μεταφοράς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 1992 η Συνθήκη του Μάαστριχτ έθεσε σε εφαρμογή την πολιτική των διευρωπαϊκών δικτύων. Επιπλέον, η Συνθήκη συμπεριέλαβε στην πολιτική μεταφορών τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, ως χρήσιμο εργαλείο για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Η πολιτική μεταφορών της ΕΕ συμβάλλει επίσης στην προστασία των προσώπων που ταξιδεύουν. Ένα από τα επιτεύγματά της στο πεδίο αυτό είναι η διασφάλιση και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των επιβατών. Εφεξής, οσάκις οι επιβάτες πέφτουν θύματα καθυστερήσεων, δεν χρειάζεται πλέον να εντοπίζουν οι ίδιοι την αιτία. Έχουν δικαίωμα ενημέρωσης και γνωρίζουν πλέον ότι μπορούν να απαιτούν από τον μεταφορέα να τους παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες. Εξάλλου, οι επιβάτες με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας.

4 4 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α Η ΕΕ είναι η πρώτη και η μόνη περιοχή στον κόσμο όπου οι επιβάτες απολαύουν μιας ολοκληρωμένης δέσμης βασικών δικαιωμάτων σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Τα δικαιώματα αυτά βασίζονται στις αρχές της μη διακριτικής μεταχείρισης, της ακριβούς, έγκαιρης και εύκολα προσβάσιμης ενημέρωσης, καθώς και στην παροχή άμεσης και κατάλληλης βοήθειας. Μπορείτε να δείτε και να τηλεφορτώσετε το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δικαιώματα των επιβατών στη διεύθυνση: Η πολιτική της ΕΕ συνέβαλε επίσης στη μείωση της ρύπανσης που προκαλούν τα μεταφορικά μέσα, καθώς και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειάς τους. Η ΕΕ σημείωσε πρόοδο στους τομείς αυτούς τόσο σε τεχνικό όσο και σε ρυθμιστικό επίπεδο σε όλα τα βασικά μέσα μεταφοράς: οδικά, σιδηροδρομικά, εναέρια και πλωτά. Ορισμένα ιστορικά στοιχεία για τον κλάδο των μεταφορών Ο κλάδος των μεταφορών υπήρξε ένας από τους πρώτους τομείς της κοινής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Οι απαρχές αυτής της πολιτικής βρίσκονται στη Συνθήκη της Ρώμης. Καθώς όμως η Συνθήκη δεν καθόριζε το περιεχόμενο της κοινής πολιτικής μεταφορών, ο καθορισμός του έπρεπε να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών. Η πρόοδος στο θέμα αυτό υπήρξε πολύ αργή έως τη δεκαετία του 1980, κυρίως επειδή οι κυβερνήσεις δίσταζαν να παραιτηθούν από το δικαίωμα ελέγχου των εθνικών μεταφορικών τους δικτύων, καθώς και λόγω των σημαντικών διαφορών μεταξύ των ρυθμιστικών και των μεταφορικών δομών κάθε χώρας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απογοητευμένο από τον αποσπασματικό χαρακτήρα της σχετικής νομοθεσίας επί 25 τουλάχιστον χρόνια, προέβη σε μια άνευ προηγουμένου ενέργεια και παρέπεμψε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την μη κατάρτιση κοινής πολιτικής μεταφορών. Η απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε τον Μάιο του 1985, ήταν το έναυσμα για να αρχίσει να σημειώνεται πρόοδος προς την κατεύθυνση της χάραξης μιας κοινής πολιτικής. Την απόφαση του Δικαστηρίου το 1985 ακολούθησε σύντομα η έκδοση Λευκής Βίβλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση της εσωτερικής αγοράς. Το κείμενο αυτό περιείχε ειδικές αναφορές στον κλάδο των μεταφορών και έθετε συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι έπρεπε να επιτευχθούν ως το SNCF CAV Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών έχει βελτιώσει και έχει κάνει ταχύτερες τις μετακινήσεις.

5 Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Έ Σ 1986: Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη αντικατέστησε την αρχή της ομοφωνίας με την αρχή της ειδικής πλειοψηφίας όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της πολιτικής αεροπορικών και πλωτών μεταφορών, αίροντας εν μέρει το πολιτικό αδιέξοδο των προηγούμενων δεκαετιών. 1992: Η Συνθήκη του Μάαστριχτ θέσπισε τα διευρωπαϊκά δίκτυα και ενσωμάτωσε τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας στην πολιτική μεταφορών, η εξέλιξη δε αυτή ενισχύθηκε με την έκδοση, το ίδιο έτος, της Λευκής Βίβλου για την κοινή πολιτική μεταφορών. Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή της βιώσιμης κινητικότητας, καθώς και στον στόχο του ανοίγματος των αγορών μεταφορών στον ανταγωνισμό. Το 1992 είχαν πλέον τεθεί τα θεμέλια της κοινής πολιτικής μεταφορών. 1997: Η Συνθήκη του Άμστερνταμ θέσπιζε περισσότερα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας στον κλάδο των μεταφορών. Εξάλλου, εκχώρησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξουσίες συναπόφασης από κοινού με το Συμβούλιο για όλες σχεδόν τις πτυχές της πολιτικής μεταφορών. Στη συνέχεια, σε μια προσπάθεια δημιουργίας ευνοϊκότερων συνθηκών ανταγωνισμού, η Επιτροπή ανέλυσε τις εθνικές και περιφερειακές διαφορές όσον αφορά τις δαπάνες, τις επιβαρύνσεις και την τιμολόγηση. Ορόσημα της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ 2001: Στη νέα Λευκή Βίβλο πραγματοποιείται μια πιο αποφασιστική στροφή προς μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη πολιτική μεταφορών, ως μέσο αντιμετώπισης της άνισης ανάπτυξης των διαφόρων μέσων μεταφοράς, της συμφόρησης των ευρωπαϊκών οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων και των ολοένα επιδεινούμενων επιπτώσεων της ρύπανσης. Έκανε προβλέψεις για σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας, ιδίως στους τομείς των οδικών και των αεροπορικών μεταφορών, καθώς και για εμφάνιση προβλημάτων υγείας και περιβαλλοντικών προβλημάτων συνεπεία της αυξανόμενης ρύπανσης. 2006: Η επισκόπηση της προόδου έδειξε ότι έπρεπε να ληφθούν περισσότερα μέτρα για την καταπολέμηση των δυσμενών επιπτώσεων των μεταφορών στη χρήση της ενέργειας και στην ποιότητα του περιβάλλοντος. Πρότεινε τη λήψη μέτρων, όπως την κατάρτιση σχεδίου δράσης για την εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών, την εφαρμογή «ευφυών» ή «έξυπνων» συστημάτων, τα οποία θα έκαναν τις μεταφορές πιο φιλοπεριβαλλοντικές και θα βελτίωναν την ενεργειακή τους απόδοση, καθώς και ενός σχεδίου για την ενίσχυση των μεταφορών μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών. 2011: Η νέα Λευκή Βίβλος («Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών») εστίαζε στη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς μεταφορών. Μεταξύ άλλων, εστίαζε στις ακόλουθες προτεραιότητες: 5 κατασκευή ενοποιημένων δικτύων μεταφορών με στόχο τη συνδυασμένη χρήση διαφόρων μέσων ή τρόπων μεταφοράς, δημιουργία πολυτροπικών κόμβων και εξάλειψη των γνωστών ανέκαθεν εμποδίων που οφείλονται σε τεχνικούς ή διοικητικούς λόγους ή σε περιορισμένη δυναμικότητα, βελτίωση της υποδομής των χωρών που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά το 2004, έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία, τις επενδύσεις στο μέλλον των μεταφορών και την απεξάρτηση από το πετρέλαιο, καθώς και στην προετοιμασία του κλάδου για την επίτευξη των δύσκολων στόχων της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα χωρίς μείωση της κινητικότητας.

6 6 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α Πώς εφαρμόζεται η πολιτική μεταφορών της ΕΕ; Η ενοποίηση των μεταφορικών συνδέσεων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί σημαντική παράμετρο του σχεδίου ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να καλυφθούν οι ελλείπουσες συνδέσεις και να αρθούν οι πολυάριθμοι τεχνικοί και διοικητικοί φραγμοί που εμποδίζουν την ομαλή κυκλοφορία ανθρώπων και εμπορευμάτων και προκαλούν ανεπιθύμητες συμφορήσεις στο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών. Πρέπει επίσης να υπάρξει εξορθολογισμός στις διαφορές της πολιτικής μεταφορών των κρατών μελών, οι οποίες ευθύνονται για στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, καθώς και εξάλειψη των εμποδίων πρόσβασης στην αγορά. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών, ο οποίος θα βοηθήσει την Ευρώπη να παραμείνει ανταγωνιστική με τη βελτιστοποίηση των συνολικών επιδόσεων του κλάδου μεταφορών προς όφελος όλων. Η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υποδομή και υπηρεσίες μεταφορών που θα υποστηρίζονται μέσω έρευνας, προώθησης της καινοτομίας και σταθερής, μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης. Νομοθεσία Η νομοθετική ώθηση της δεκαετίας του 1980 προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς υπήρξε καταλυτική για την πολιτική μεταφορών. Έκτοτε, η διευκόλυνση της διασυνοριακής κυκλοφορίας των αγαθών και των υπηρεσιών αποτελεί διαρκή στόχο. Η επίτευξη του στόχου αυτού συναρτάται τόσο με την εξάλειψη των διασυνοριακών φραγμών όσο και με την ενοποίηση των εθνικών αγορών. Η νομοθεσία περί μεταφορών στοχεύει Η ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ Έτος 1995 Επιβάτες, εµπορεύµατα, ΑΕΠ = Επιβάτες (pkm) Εµπορεύµατα (tkm) ΑΕΠ, αλυσωτοί δείκτες όγκου επίσης στην κατοχύρωση της ανοιχτής πρόσβασης στις αγορές και τις υποδομές, στην επίτευξη τεχνικής συμβατότητας για παράδειγμα, όσον αφορά το τροχαίο σιδηροδρομικό υλικό και στην εξάλειψη άλλων τεχνικών και διοικητικών εμποδίων του ανταγωνισμού. Η εξέλιξη αυτή συνετέλεσε στην αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) σε ολόκληρη την ΕΕ, η οποία προήλθε από την αύξηση των μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων. Η πρόσβαση στην αγορά είναι ισόρροπη χάρη στους κανόνες της ΕΕ σε θέματα όπως οι χρόνοι οδήγησης και ανάπαυσης στις οδικές μεταφορές φορτίου, η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των επιβατών σε όλα τα μέσα μεταφοράς και η κατοχύρωση της κοινωνικής ισότητας μέσω της διασφάλισης συνθηκών θεμιτού και ελεύθερου ανταγωνισμού. Ανάμεσα στα ορόσημα της νομοθεσίας της ΕΕ περί μεταφορών συγκαταλέγονται οι τρεις νομοθετικές δέσμες μέτρων για τους σιδηροδρόμους, χάρη στις οποίες άρχισε η βαθμιαία απελευθέρωση των εθνικών σιδηροδρομικών αγορών, η νομοθεσία για τις οδικές και θαλάσσιες ενδομεταφορέςκαμποτάζ (τις μεταφορές αγαθών ή επιβατών μεταξύ δύο σημείων στην ίδια χώρα από μεταφορείς με έδρα σε άλλη χώρα), καθώς και οι δύο δέσμες μέτρων για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού εναέριου χώρου που θα διέπεται από κοινούς κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. Υποδομές Επί του παρόντος, η ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών στην Ευρώπη είναι άνιση. Σε πολλές από τις χώρες που απέκτησαν πρόσφατα την ιδιότητα του πλήρους μέλους της ΕΕ δεν υπάρχουν ειδικές σιδηροδρομικές γραμμές για τρένα υψηλής ταχύτητας. Επίσης, η ανάπτυξη των εθνικών δικτύων αυτοκινητοδρόμων των εν λόγω χωρών υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου ανάπτυξης των παλαιότερων κρατών μελών. Εκτός από την ανάγκη κάλυψης των ελλειπουσών συνδέσεων, μεγάλο μέρος της υποδομής μεταφορών στην Ευρώπη χρήζει επέκτασης και αναβάθμισης. Τις ανάγκες αυτές έρχεται να καλύψει το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), ένα φιλόδοξο σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και τη μετεξέλιξη του σημερινού συνονθυλεύματος εθνικών δικτύων μεταφορών σε ένα λειτουργικό δίκτυο που θα συνδέει όλα τα σημεία της Ευρώπης, βελτιστοποιώντας τη χρήση όλων των μέσων μεταφοράς. Μέσω του ΔΕΔ-Μ η ΕΕ σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα βασικό δίκτυο έως το 2030, καλύπτοντας τις ελλείπουσες διασυνοριακές συνδέσεις και κάνοντας το δίκτυο «εξυπνότερο». Για τον σκοπό αυτό έχει θέσει προθεσμίες, οι οποίες εγγυώνται ότι όλα τα έργα υλοποίησης του βασικού δικτύου θα εκτελούνται ως έργα προτεραιότητας.

7 Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Έ Σ 7 Το βασικό δίκτυο υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο δίκτυο οδών πρόσβασης τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Έχουν ήδη θεσπισθεί τα πρότυπα που διασφαλίζουν ότι τα τρένα, τα πλοία, τα αεροσκάφη, τα φορτηγά και τα επιβατικά αυτοκίνητα μπορούν να χρησιμοποιούν τις σχετικές υποδομές με ασφάλεια και χωρίς να κινδυνεύουν να εμφανίσουν τεχνικά προβλήματα. Η χρηματοδότηση των μεταφορών στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» για το διάστημα (βλ. παρακάτω την ενότητα σχετικά με τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη») εστιάζει, μεταξύ άλλων, στο βασικό αυτό δίκτυο μεταφορών. Ο στόχος είναι σταδιακά, έως το 2050, η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων της Ευρώπης να μην χρειάζονται πάνω από 30 λεπτά διαδρομής για να φτάσουν στο εκτεταμένο αυτό δίκτυο. Εκτός από άνεση και ταχύτητα, το δίκτυο θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερες συμφορήσεις κατά τις μετακινήσεις. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ΔΕΔ-Μ είναι η γέφυρα Όρεσουντ που συνδέει το Μάλμε της Σουηδίας με την Κοπεγχάγη. Είναι η μεγαλύτερη γέφυρα της Ευρώπης με σιδηρόδρομο και αυτοκινητόδρομο και συνδέει τις σκανδιναβικές χώρες με την Κεντρική Ευρώπη. Η σύνδεση αυτή συνέβαλε στην αύξηση της εμπορικής κυκλοφορίας σε αμφότερες τις πλευρές και ενίσχυσε σημαντικά την τοπική περιφερειακή ανάπτυξη. Από τότε που δόθηκε στην κυκλοφορία, πριν από δέκα και πλέον χρόνια, η σιδηροδρομική κυκλοφορία αυξήθηκε περισσότερο από 200 %. Έρευνα και καινοτομία Η ΕΕ θεωρεί σημαντική παράμετρο της πολιτικής μεταφορών την έρευνα σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των μεταφορών με σεβασμό στο περιβάλλον για όλα τα μέσα μεταφοράς. Οι «έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές» περιγράφονται ως σημαντική πρόκληση και αποτελούν μέρος του σχεδίου χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ορίζων 2020» της ΕΕ για την περίοδο Στόχος του σχεδίου είναι να παραμείνει η Ευρώπη πρωτοπόρος στην τεχνολογική πρόοδο στον τομέα των μεταφορών. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η γέφυρα Όρεσουντ είναι η μεγαλύτερη γέφυρα της Ευρώπης με σιδηρόδρομο και αυτοκινητόδρομο. Η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί τη βάση για το μέλλον των ευρωπαϊκών μεταφορών, αν μη τι άλλο για τη διατήρηση του ευρωπαϊκού κλάδου μεταφορών στην πρώτη γραμμή του διεθνούς ανταγωνισμού. Αποτελεί επίσης τον καταλύτη για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που παράγει ο κλάδος των μεταφορών, καθώς η καινοτομία και η πρόοδος συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για παράδειγμα, στις μηχανές των αεροσκαφών και των αυτοκινήτων ή με την αντικατάσταση των ενεργειακών πηγών που λειτουργούν με πετρέλαιο. Οι τεχνολογικές εξελίξεις θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι η ανάγκη μείωσης της εξάρτησης από το πετρέλαιο καθώς και η ανάγκη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των επιπέδων της τοπικής ρύπανσης θα απαιτήσουν σημαντική μεταβολή στον τύπο των χρησιμοποιούμενων μέσων μεταφοράς. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω της χρήσης καθαρότερων και συχνά φθηνότερων εναλλακτικών μέσων μεταφοράς, όπως είναι ο σιδηρόδρομος και τα πλωτά μέσα μεταφοράς. Η έρευνα, η ανάπτυξη και η χρήση «ευφυών» ή «έξυπνων» μέσων για τη βελτίωση της χρήσης της υπάρχουσας υποδομής, καθώς και η αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης σύνδεσης ανάμεσα στα διάφορα μέσα μεταφοράς, θα συμβάλουν επίσης, ώστε οι μεταφορές να γίνουν καθαρότερες, ασφαλέστερες και αποδοτικότερες. Για παράδειγμα, η χρήση καινοτόμου τεχνολογίας στις οδικές μεταφορές μπορεί να βοηθήσει τους οδηγούς να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου, να εντοπίζουν διαθέσιμους χώρους στάθμευσης και να αποφεύγουν κυκλοφοριακές συμφορήσεις και ατυχήματα. Στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, το ερευνητικό πρόγραμμα για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (SESAR) σηματοδοτεί την τεχνολογική διάσταση της πορείας προς τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό. Το SESAR αναμένεται να τριπλασιάσει τη χωρητικότητα του εναέριου χώρου και να δεκαπλασιάσει την ασφάλειά του. Η εφαρμογή του θα μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 10 % ανά πτήση και το κόστος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας κατά 50 %. Το SESAR επιδιώκει να συνδυάσει την αποδοτική κατανάλωση καυσίμου με τη βέλτιστη πρόσβαση των αεροσκαφών στους αερολιμένες και τη βέλτιστη διαχείριση της πτητικής τροχιάς, ώστε οι αεροπορικές μεταφορές να καταστούν πιο βιώσιμες και αποδοτικές. Βλ. βίντεο: Διαμορφώνοντας το μέλλον μας Έρευνα & Καινοτομία:

8 8 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α Τι αποτελέσματα έχει η πολιτική μεταφορών της ΕΕ; Με τι μέσο προτιμάμε να ταξιδεύουμε; Το 2010 οι Ευρωπαίοι διήνυσαν, κατά μέσο όρο, αποστάσεις σχεδόν χιλιομέτρων κατ άτομο εντός της επικράτειας της τότε ΕΕ των 27 κρατών μελών. Για τους ιδιώτες, το επιβατικό αυτοκίνητο παραμένει με διαφορά το πιο σύνηθες μέσο μεταφοράς εν μέρει λόγω της χρήσης του σε σύντομα κοντινά ταξίδια και ταξίδια σε αγροτικές περιοχές όπου δεν υπάρχουν άλλες επιλογές μετακίνησης, η δε χρήση του αντιστοιχεί στο 74 % περίπου των αποστάσεων αυτών. Ακολουθεί το αεροπλάνο με 8 %, το λεωφορείο με σχεδόν το ίδιο ποσοστό, το τρένο με 6 % και εν συνεχεία τα δίτροχα μηχανοκίνητα οχήματα, το τραμ και το μετρό. Τα θαλάσσια ταξίδια έρχονται τελευταία, με ποσοστό μικρότερο του 1 %. Όσον αφορά τις εμπορευματικές μεταφορές, οι οδικές μεταφορές εξακολουθούν να κυριαρχούν για την κάλυψη κοντινών και μεσαίων αποστάσεων. Ανάλογη κατανομή δείχνει ότι το 2010 σχεδόν ο μισός όγκος των εμπορευμάτων διακινήθηκε οδικώς, ενώ ακολουθούν οι θαλάσσιες και οι σιδηροδρομικές μεταφορές, οι εσωτερικές πλωτές οδοί και οι σωληναγωγοί πετρελαίου. Η αεροπορική μεταφορά φορτίων έρχεται τελευταία, με ποσοστό μικρότερο του 1 %. Ωστόσο, η σχέση κόστους-αξίας των μεταφορών αυτού του τύπου είναι συχνά πολύ υψηλότερη, παρά τον μικρό τους όγκο. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πόση ρύπανση προκαλεί ο κλάδος των μεταφορών; Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα ορυκτά καύσιμα, ως πηγή ενέργειας για τον κλάδο των μεταφορών. Τα καύσιμα με βάση το πετρέλαιο καλύπτουν σχεδόν το 96 % της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του κλάδου, οι δε οδικές μεταφορές καταναλώνουν τη μερίδα του λέοντος της ενέργειας που χρησιμοποιείται από όλα τα μέσα μεταφοράς. Η επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή απαιτεί δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον κλάδο των μεταφορών, καθώς οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του συγκεκριμένου κλάδου ευθύνονται για το 20 % τουλάχιστον των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ. Ο κλάδος των μεταφορών πρέπει να μειώσει τις εκπομπές του κατά 60 % έως το 2050, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 % που θεωρείται αναγκαίος για να διατηρηθεί η κλιματική αλλαγή εντός ασφαλών ορίων (η αύξηση της θερμοκρασίας να μην υπερβεί τους 2 C). Η μείωση των εκπομπών που προκαλεί ο κλάδος των μεταφορών αποτελεί βασική παράμετρο της πολιτικής της ΕΕ, υποστηρίζεται δε από πληθώρα έργων και πρωτοβουλιών για τη μείωση των επιπέδων της κυκλοφοριακής συμφόρησης στις αστικές περιοχές, από την ενθάρρυνση της χρήσης καθαρότερων μέσων μεταφοράς, όπως είναι ο σιδηρόδρομος και οι εσωτερικές πλωτές οδοί, καθώς και από την ανάπτυξη καυσίμων που δεν βασίζονται στο πετρέλαιο για τους κλάδους της ναυτιλίας και του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι οδικές μεταφορές, ως το σημαντικότερο μέσο μεταφοράς, ευθύνονται για το μεγαλύτερο ποσοστό της ρύπανσης που παράγει ο κλάδος μεταφορών, δηλ. σχεδόν το 71 % των συνολικών εκπομπών CO 2, τα δε επιβατικά αυτοκίνητα ευθύνονται σχεδόν για τα δύο τρίτα των εν λόγω εκπομπών. Οι υπόλοιποι κλάδοι ρυπαίνουν πολύ λιγότερο. Η ναυτιλία και οι αεροπορικές μεταφορές ευθύνονται για το 14 % και το 13 % αντίστοιχα, η δε εσωτερική ναυσιπλοΐα για το 2 %. Ο σιδηρόδρομος ρυπαίνει λιγότερο από κάθε άλλο μέσο μεταφοράς, καθώς ευθύνεται για ποσοστό μικρότερο του 1 % των παραγόμενων ρύπων. Τα επιβατικά αυτοκίνητα εξακολουθούν να είναι το πιο δημοφιλές μέσο μεταφοράς των ευρωπαίων πολιτών. Δεδομένου ότι το ένα τέταρτο των εκπομπών του κλάδου μεταφορών της ΕΕ προέρχεται από αστικές περιοχές, οι πόλεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Πολλοί δήμοι καταβάλλουν προσπάθειες να καταπολεμήσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και να βελτιώσουν την κακή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

9 Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Έ Σ 9 ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΈΣ ΑΕΡΊΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΊΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΝΆ ΤΟΜΈΑ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ Πλωτές µεταφορές (σύνολο) 14,1% Λοιπά 0,8 % Πολιτική αεροπορία (σύνολο) 12,4% Σιδηροδροµικές µεταφορές 0,6 % Έτος = Πολιτική αεροπορία (σύνολο) Οδικές µεταφορές Σιδηροδροµικές µεταφορές Πλωτές µεταφορές (σύνολο) Λοιπά Μεταφορές (σύνολο) Οδικές µεταφορές 72,1% Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα έργα που υλοποιούνται με την υποστήριξη της ΕΕ καταδεικνύουν ήδη ότι η μετάβαση σε καθεστώς βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι εφικτή. Το συμπέρασμα αυτό συνάγεται κυρίως με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος CIVITAS, το οποίο προωθεί πρωτοβουλίες πόλεων για τη διευκόλυνση της χρήσης οχημάτων χαμηλών εκπομπών, τη βελτίωση της ασφάλειας και τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Οι πόλεις είναι μικρόκοσμοι που δείχνουν τι μπορεί να επιτευχθεί σε ευρύτερη κλίμακα, ιδίως μέσω της ανάπτυξης εναλλακτικών καυσίμων και πηγών ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο. Ενώ η προώθηση της χρήσης αυτών των καυσίμων και των πηγών ενέργειας σε ευρεία κλίμακα μπορεί να γίνει στις πόλεις μέσω των μεγάλων στόλων λεωφορείων, ταξί και φορτηγών που κυκλοφορούν σε αστικές περιοχές, πολλές αγροτικές περιοχές πάσχουν από έλλειψη των αναγκαίων υποδομών. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με τη στρατηγική της ΕΕ για την προώθηση των καθαρών καυσίμων στις μεταφορές, η οποία επιδιώκει να προωθήσει την αφομοίωση της καινοτομίας από την αγορά η οποία, επί του παρόντος, παραμένει διστακτική λόγω ελλιπών υποδομών επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού σε καύσιμα, καθώς και του υψηλού κόστους των οχημάτων χαμηλών ρύπων και της χαμηλής αποδοχής τους από τους καταναλωτές.

10 10 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α Τα κύρια μέσα μεταφοράς Ο σιδηρόδρομος Οι εθνικές προτεραιότητες σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές παραδοσιακά επικρατούσαν έναντι των διεθνών προτεραιοτήτων. Ακόμη και σήμερα, σχεδόν 200 χρόνια μετά την ανακάλυψη του τρένου, πολλά κράτη μέλη διατηρούν υπό τον έλεγχό τους τον εθνικό φορέα εκμετάλλευσης των σιδηροδρόμων και οργανώνουν τις σιδηροδρομικές μεταφορές σε εθνική βάση. Η στάση αυτή των κρατών ευθύνεται για την ανομοιογένεια του σιδηροδρομικού συστήματος, καθώς οι χώρες εφαρμόζουν διαφορετικά τεχνικά πρότυπα και συστήματα σηματοδοσίας και χρησιμοποιούν διαφορετικά κυκλώματα ισχύος και διαφορετικό εύρος σιδηροδρομικής γραμμής. Οι ανωτέρω διαφορές δυσχεραίνουν την ομαλή εκτέλεση διασυνοριακών σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και την κατασκευή τρένων που να μπορούν να χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ο σιδηρόδρομος, καθώς και άλλα μέσα μεταφοράς, έπρεπε να προσαρμοσθούν στις συνθήκες που προέκυψαν από την απελευθέρωση της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς. Σε σύγκριση με τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, οι οποίες γίνονταν ολοένα πιο ανταγωνιστικές, οι σιδηροδρομικές παρουσίαζαν υστέρηση. Η πρώτη σημαντική μεταρρύθμιση στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών έγινε το 1991 με το προσεκτικό άνοιγμα των σιδηροδρομικών δικτύων στον ανταγωνισμό. Η απελευθέρωση του σιδηροδρομικού τομέα, ιδίως των εμπορευματικών μεταφορών, προωθήθηκε με τη λήψη μέτρων διαχωρισμού των υποδομών των σιδηροδρόμων από τον τομέα της εκμετάλλευσης μέσω μιας σειράς νομοθετικών αλλαγών που έγιναν γνωστές ως οι «τρεις δέσμες μέτρων για τους σιδηροδρόμους». Μετά από μια μακρά περίοδο στασιμότητας και παρακμής, από το 2001 ο ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός κλάδος κατάφερε να αυξήσει τον αριθμό επιβατών και τον όγκο εμπορευμάτων που μετέφερε και να σταθεροποιήσει το μερίδιό του στην αγορά σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Όμως, το μερίδιό του δεν παρουσίασε την αναμενόμενη αύξηση, ιδίως λόγω της συνεχιζόμενης συρρίκνωσής του σε πολλά κράτη μέλη στη νότια και την ανατολική Ευρώπη (η οποία αντισταθμίσθηκε από την αύξησή του στη βόρεια και τη δυτική Ευρώπη) και των χρονιζόντων προβλημάτων της διαλειτουργικότητας του δικτύου, καθώς και λόγω των υψηλών τιμών, της ακρίβειας και της αξιοπιστίας, τα οποία επηρεάζουν τις επιλογές των πελατών. Οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι συγκαταλέγονται μεταξύ των ασφαλέστερων σιδηροδρόμων παγκοσμίως. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, οι πολιτικές της ΕΕ στοχεύουν στη διατήρηση των υψηλών προτύπων και στην επέκταση των σχετικών απαιτήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μολονότι οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι πολύ φιλικότερες προς το περιβάλλον και σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία ασφαλέστερες από τις οδικές μεταφορές, δυσκολεύονται να τις ανταγωνιστούν τόσο στην αγορά επιβατών όσο και στην αγορά εμπορευμάτων. Οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Μια τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους στοχεύει να βελτιώσει την εικόνα, την αποτελεσματικότητα και το μερίδιο του σιδηροδρόμου στην ευρωπαϊκή αγορά μεταφορών, καθώς και να ανοίξει περαιτέρω τον κλάδο στον ανταγωνισμό με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των διασυνοριακών υπηρεσιών. Βλ. βίντεο: modes/rail/index_en.htm DB AG/Gärtig Ο αριθμός των επιβατών και ο όγκος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται με τα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα παρουσιάζουν διαρκή αύξηση.

11 Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Έ Σ 11 ΤΟ ΜΕΡΊΔΙΟ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΏΝ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ ΥΨΗΛΉΣ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ ΕΠΊ ΤΟΥ ΣΥΝΌΛΟΥ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΏΝ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ Ποσοστό/έτος Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση Αεροπορικές μεταφορές Οι αεροπορικές μεταφορές αποτελούν έναν στρατηγικής σημασίας τομέα με σημαντική συμβολή στην οικονομία και την απασχόληση σε επίπεδο ΕΕ, καθώς απασχολούν άμεσα ή έμμεσα 5,1 εκατομμύρια άτομα και συνεισφέρουν 365 δισεκατομμύρια ευρώ (ή το 2,4 %) στο ευρωπαϊκό ΑΕγχΠ. Την περίοδο που ακολούθησε τη σύναψη της Συνθήκης της Ρώμης, η οργάνωση των αεροπορικών μεταφορών βασίστηκε στις εθνικές ρυθμίσεις των όρων ανταγωνισμού και όχι στην ελεύθερη αγορά. Η επιλογή αυτή προκάλεσε τον κατακερματισμό της αγοράς, τη δημιουργία εθνικών μονοπωλίων και την επιβολή ιδιαίτερα υψηλών τιμών. Την περίοδο εκείνη οι εμπορικές μεταφορές ρυθμίζονταν βάσει διμερών συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών. Η αγορά των αεροπορικών μεταφορών απελευθερώθηκε σταδιακά μέσω τριών διαδοχικών δεσμών μέτρων, τα οποία αφορούσαν την αδειοδότηση των αερομεταφορέων, την πρόσβαση στην αγορά και τους ναύλους. Τα μέτρα αυτά κατήργησαν τους περιορισμούς των αγορών αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη που εμπόδιζαν την πραγματοποίηση διασυνοριακών επενδύσεων από τους ευρωπαίους αερομεταφορείς. Το 1992, μόνο σε 93 γραμμές στην Ευρώπη λειτουργούσαν περισσότερες από δύο αεροπορικές εταιρείες. Το 2011 οι γραμμές αυτές αυξήθηκαν σε 482. Χάρη στην πολιτική μεταφορών της ΕΕ, τα άτομα που ταξιδεύουν με αεροπλάνο έχουν σήμερα πολύ περισσότερες επιλογές σε σχέση με αυτές που είχαν πριν από 20 χρόνια και πληρώνουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η πολιτική μεταφορών της ΕΕ παρέχει στους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών περισσότερες ευκαιρίες μετακίνησης.

12 12 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α Η τρίτη (και πλέον σημαντική) δέσμη μέτρων καθιέρωσε την αρχή της πλήρους ελευθερίας για την παροχή υπηρεσιών εντός της ενιαίας αγοράς και αντικατέστησε την έννοια του «εθνικού αερομεταφορέα» με την έννοια του ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαίων αερομεταφορέων. Το επόμενο βήμα αφορούσε τη λήψη μέτρων για την εξάλειψη του φαινομένου της έντονης συμφόρησης του εναέριου χώρου, το οποίο ευθύνεται για τις πολύωρες καθυστερήσεις πολλών πτήσεων από και προς ευρωπαϊκούς αερολιμένες, δεδομένου του αναμενόμενου διπλασιασμού της ζήτησης αεροπορικών ταξιδίων έως το 2020 και του φόρτου που αυτό συνεπάγεται για τη χωρητικότητα των αερολιμένων. Το 2004 δρομολογήθηκε η φιλόδοξη πρωτοβουλία για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό (SES) και τον εξορθολογισμό του συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας μέσω της συλλογικής διαχείρισης του εναέριου χώρου. Στόχος είναι να μειωθούν οι περιβαλλοντικές πιέσεις, καθώς και οι τιμές των ναύλων, αφού οι επιπλέον δαπάνες που συνεπάγεται για τους αερομεταφορείς η δραστηριοποίησή τους σε μια τόσο κατακερματισμένη αγορά είναι τεράστιες. Ένας από τους στόχους της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι η αντικατάσταση των 28 εθνικών συστημάτων διαχείρισης του εναέριου χώρου από ένα μόνο σύστημα που θα καλύπτει ολόκληρη την ΕΕ. Η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου αναμένεται να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του εναέριου χώρου και να μειώσει τις σχετικές δαπάνες. Η τεχνολογία που απαιτείται για την υλοποίηση του στόχου περί Ενιαίου Ουρανού παρέχεται μέσω του ερευνητικού προγράμματος SESAR για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της υπάρχουσας υποδομής και στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μέσω της βελτιστοποίησης της δυναμικότητας γεγονός που θα επιτρέψει στον SES να γίνει πραγματικότητα. Το 2009 ακολούθησε μια δεύτερη δέσμη μέτρων, η οποία έγινε γνωστή ως Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός II (SES II) και εστίαζε ιδιαίτερα στον προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική αποδοτικότητα. Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, η υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και η ολοκλήρωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου. Ωστόσο, η Ευρώπη απέχει ακόμη πολύ από την εκπλήρωση των φιλοδοξιών της για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, πρέπει δε να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να εξασφαλίσει το συντομότερο δυνατό τα οφέλη ενός πραγματικά ενοποιημένου επιχειρησιακού εναέριου χώρου. Ασφάλεια των πτήσεων και αεροπορική ασφάλεια: στον αέρα και στο έδαφος Οι τρομοκράτες εξακολουθούν να βλέπουν την πολιτική αεροπορία ως έναν από τους κύριους στόχους τους, οι δε επιθέσεις τους χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά επικίνδυνη ευρηματικότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πολιτική ασφάλειας της ΕΕ πρέπει διαρκώς να αναθεωρείται με γνώμονα τις νέες απειλές και τα επιτεύγματα της τεχνολογίας. Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι τρομοκρατικές ενέργειες σε αεροπλάνα γίνονται ολοένα και πιο ευρηματικές: ένας βομβιστής έκρυψε τα εκρηκτικά στα παπούτσια του (2001), επίδοξοι βομβιστές προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν υγρά εκρηκτικά για να ανατινάξουν αεροπλάνα (2006), έγινε απόπειρα ανατίναξης αεροπλάνου με εκρηκτικά κρυμμένα στα εσώρουχα (2009), και εξουδετερώθηκαν δύο αυτοσχέδιες βόμβες που μεταφέρονταν ως αερομεταφερόμενο φορτίο (2010). Η πολιτική της ΕΕ αντέδρασε έγκαιρα σε κάθε νέα απειλή. Επιβλήθηκαν περιορισμοί στους επιβάτες που μεταφέρουν υγρά, αερολύματα και τζελ. Θεσπίστηκαν νέοι κανόνες σχετικά με τη χρήση σαρωτών ασφαλείας στα αεροδρόμια της ΕΕ. Πρόσφατα, επιβλήθηκαν περιορισμοί σε αερομεταφορείς οι οποίοι μεταφέρουν στην ΕΕ εμπορεύματα και ταχυδρομικό υλικό από χώρες εκτός ΕΕ. Ingrid Friedl/Lufthansa Οι επιδόσεις της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας της αεροπλοΐας είναι από τις καλύτερες διεθνώς χάρη στα μέτρα της ΕΕ για την ασφάλεια της αεροπλοΐας.

13 Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Έ Σ 13 Ευρωπαϊκή Ένωση Τα διόδια αποφέρουν έσοδα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του οδικού δικτύου της Ευρώπης. Οι επιδόσεις της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας των πτήσεων είναι από τις καλύτερες παγκοσμίως χάρη στην αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων προτύπων. Για την περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας στην Ευρώπη, η Επιτροπή σε συνεργασία με τις αρχές ασφάλειας των πτήσεων των κρατών μελών απαγορεύει τη δραστηριοποίηση στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο αερομεταφορέων που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας. Ένας κατάλογος, γνωστός ως «Κατάλογος εναέριας ασφάλειας της ΕΕ», περιγράφει αναλυτικά όλους τους αερομεταφορείς οι οποίοι απαγορεύεται να δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Ένας δεύτερος κατάλογος περιλαμβάνει τους αερομεταφορείς οι οποίοι επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη υπό όρους. Οδικές μεταφορές Οι οδικές μεταφορές εξακολουθούν να αποτελούν το κύριο μέσο μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων στην Ευρώπη. Από οικονομική άποψη, αποτελούν το κύριο μέσο μεταφοράς εμπορευμάτων, ιδίως στις εσωτερικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζουν δε συνεχή ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες. Η Ευρώπη χρειάστηκε σχεδόν δέκα χρόνια, από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990, για να ανοίξει την ευρωπαϊκή αγορά διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και να εξαλείψει τους φραγμούς στον ανταγωνισμό, όπως ήταν οι άδειες που έπρεπε να εξασφαλίζουν οι οδικοί μεταφορείς για να έχουν πρόσβαση στην αγορά τρίτης χώρας, οι ποσοστώσεις για τον περιορισμό της χωρητικότητας της οδικής κυκλοφορίας και οι δασμοί. ΑΡΙΘΜΌΣ ΘΑΝΆΤΩΝ ΑΠΌ ΤΡΟΧΑΊΑ ΑΤΥΧΉΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Θάνατοι/έτος Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

14 14 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α Η επιτυχία του ανοίγματος της αγοράς αυτής σε ολόκληρη την ΕΕ αποδεικνύεται από την αύξηση του όγκου των οδικών μεταφορών μεταξύ τρίτων κρατών και των ενδομεταφορώνκαμποτάζ, στο πλαίσιο των οποίων οι οδικοί μεταφορείς επιτρέπεται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την εκτέλεση ενδομεταφορών σε άλλα κράτη μέλη. Ωστόσο, το καμποτάζ κατέχει μικρό μόνο μερίδιο στις εθνικές αγορές οδικών μεταφορών και εξακολουθεί να υφίσταται νομοθετικούς περιορισμούς. Η πρόοδος στο άνοιγμα της αγοράς των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών υπήρξε αργή. Το 1992, επιτράπηκε στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πούλμαν και λεωφορείων η παροχή διεθνών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών μεταξύ των κρατών μελών. Εξάλλου, οι επιχειρήσεις μεταφορών της ΕΕ μπορούν να μεταφέρουν επιβάτες με πούλμαν ή λεωφορείο χρησιμοποιώντας το οδικό δίκτυο της ΕΕ βάσει ευρωπαϊκής άδειας που εκδίδεται από τη χώρα της έδρας τους. Ένα άλλο ευαίσθητο επί δεκαετίες θέμα στον τομέα των οδικών μεταφορών ήταν τα τέλη χρήσης και τα διόδια. Η πολιτική της EΕ στο συγκεκριμένο θέμα επιδιώκει δύο στόχους. Πρώτον, τα τέλη χρήσης δεν πρέπει να είναι υπερβολικά υψηλά ούτε να συνεπάγονται διακρίσεις εις βάρος αλλοδαπών οδηγών σε σύγκριση με τα τέλη χρήσης που καταβάλλουν οι οδηγοί του εκάστοτε οικείου κράτους μέλους. Δεύτερον, τα τέλη χρήσης πρέπει να συνάδουν με τις αρχές «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων πληρώνει» και να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των έργων συντήρησης και ανάπτυξης των μεταφορικών υποδομών. Μια άλλη σημαντική νομική πράξη υπήρξε η εκδοθείσα το 1999 οδηγία για την «ευρωβινιέττα» περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής, όπως είναι οι αυτοκινητόδρομοι και άλλες οδοί με περισσότερες από μία λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, οι γέφυρες, οι σήραγγες και οι οδοί που διασχίζουν ορεινές διαβάσεις. Η «ευρωβινιέτα» είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα είσπραξης διοδίων το οποίο επιτρέπει στο καταχωρισμένο όχημα να περνά από τους σταθμούς διοδίων στην Ευρώπη μετά την καταβολή ενός ενιαίου τέλους, το ύψος του οποίου καθορίζεται με βάση το βάρος και το μέγεθος του οχήματος. Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να επιβάλλονται ειδικά τέλη για την αντιμετώπιση προβλημάτων που οφείλονται σε περιβαλλοντικές ζημίες, όπως η κακή ποιότητα της ατμόσφαιρας, ή για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε φιλοπεριβαλλοντικά μέσα μεταφοράς, όπως είναι ο σιδηρόδρομος. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, πολλά εμπόδια της ενιαίας αγοράς άρχισαν να εξαλείφονται μέσω διαδοχικών κανόνων οι οποίοι απέβλεπαν στην τυποποίηση των τεχνικών και διοικητικών προτύπων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι κανόνες για τον καθορισμό των μέγιστων διαστάσεων και των μέγιστων βαρών ορισμένων τύπων οχημάτων, τον μορφότυπο των αδειών οδήγησης, τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων και τα ελάχιστα πρότυπα εκπαίδευσης των οδηγών. Χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια προκειμένου τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σχετικά με τις ώρες εργασίας στο πλαίσιο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Το θέμα αυτό αποδείχθηκε εξαιρετικά ευαίσθητο, εν μέρει λόγω των εθνικών διαφορών στις εργασιακές σχέσεις και στην εργασιακή φιλοσοφία. Η ΕΕ εφαρμόζει πλέον κοινούς κανόνες σχετικά με τους μέγιστους χρόνους οδήγησης και τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης για όλους τους οδηγούς στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και των οχημάτων οδικής μεταφοράς επιβατών. Καθώς σχεδόν το 75 % των εγχώριων εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών πραγματοποιείται οδικώς, οι κοινοί κανόνες διευκολύνουν τους οδηγούς των φορτηγών στον σχεδιασμό των ευρωπαϊκών δρομολογίων τους και τις αρμόδιες αρχές στον έλεγχο της τήρησης των προβλεπόμενων χρόνων οδήγησης. Οι ψηφιακοί ταχογράφοι είναι πλέον υποχρεωτικοί στα νέα βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Η ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτικής της ΕΕ για τις οδικές μεταφορές. Με την πάροδο των ετών τα επίπεδα ασφάλειας έχουν παρουσιάσει θεαματική βελτίωση. Την τελευταία δεκαετία, οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα μειώθηκαν κατά 43 %. Το 2012 υπήρξε έτος-ορόσημο με τον μικρότερο αριθμό αναφερθέντων θανάτων από τροχαία ατυχήματα που καταγράφηκε ποτέ. Ωστόσο, η συχνότητα των ατυχημάτων παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών και η εν γένει ασφάλεια των ευρωπαϊκών δρόμων πόρρω απέχει από το να χαρακτηρίζεται ιδανική. Παρότι τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν σημειώσει σαφή πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα, ο αριθμός των τραυματισμών παραμένει απαράδεκτα υψηλός χωρίς να παρουσιάζει αντίστοιχη πτωτική τάση. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο αριθμός των τραυματιών το 2010 ανήλθε σχεδόν σε 1,5 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων υπέστησαν σοβαρές σωματικές βλάβες. Εξάλλου, το 2012 οι νεκροί από θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα στους δρόμους της ΕΕ ανήλθαν σε Σε κάθε νεκρό από τροχαίο ατύχημα εκτιμάται ότι αντιστοιχούν 4 άτομα με μόνιμη αναπηρία, 10 άτομα με σοβαρούς τραυματισμούς και 40 ελαφρά τραυματίες. Το πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής για την οδική ασφάλεια στοχεύει στη μείωση κατά 50 % του αριθμού των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ έως το Ανάμεσα στους στρατηγικούς στόχους του προγράμματος είναι η λήψη μέτρων βελτίωσης της ασφάλειας των φορτηγών και των αυτοκινήτων, η αποτελεσματικότερη επιβολή των κανόνων οδικής ασφάλειας, η λήψη νέων μέτρων για την ασφάλεια των μοτοσυκλετιστών, η προώθηση της χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθώς και η βελτίωση των υπηρεσιών παροχής πρώτων βοηθειών και μετατραυματικής περίθαλψης.

15 Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Έ Σ Port Autonome de Marseille Τα θαλάσσια ατυχήματα, όπως η καταστροφή που προκάλεσε η βύθιση του Prestige το 2002, είναι πλέον πολύ σπάνια. Θαλάσσιες μεταφορές Οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν τεράστια σημασία για το ευρωπαϊκό εμπόριο, καθώς σχεδόν το 90 % των εξωτερικών και το 40 % των εσωτερικών εμπoρευματικών μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγεται μέσω θαλάσσης. Επί πολλά χρόνια, δεν υπήρχε πολιτική για τις θαλάσσιες μεταφορές σε κοινοτικό επίπεδο. Μόλις το 1986 η Ευρώπη ενέκρινε την πρώτη νομοθετική δέσμη κανονιστικών ρυθμίσεων, η οποία στόχευε πρωτίστως στον άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών θαλάσσιων μεταφορών και υπηρεσιών. Το 1989 ακολούθησε η δεύτερη δέσμη μέτρων, η οποία επέτρεπε την παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών εντός μιας χώρας της ΕΕ από επιχειρήσεις με έδρα σε άλλη χώρα της ΕΕ (ενδομεταφορές-καμποτάζ). Αυτό συνέβαλε στη διατήρηση επαρκών συνδέσεων μεταξύ των νησιών και των πλέον απομακρυσμένων θαλάσσιων περιοχών και της ευρωπαϊκής ενδοχώρας. Όπως συνέβη και με τα άλλα μέσα μεταφοράς, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ασφάλεια,στις εργασιακές συνθήκες και στην κατάρτιση των ναυτιλομένων. Η κατάλληλη εκπαίδευση των πληρωμάτων αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την παροχή ασφαλών και ποιοτικών υπηρεσιών. Δυστυχώς, τη δεκαετία του 1990 συνέβησαν αρκετά θαλάσσια ατυχήματα το Aegean Sea (1992), το Braer (1993) και το Estonia (1994). Ακολούθησε η βύθιση των πλοίων Erika (1999) και Prestige (2002), με συνέπεια, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, να χαθούν ανθρώπινες ζωές και να προκληθεί μόλυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πετρελαιοκηλίδες. Τα ατυχήματα αυτά διαμόρφωσαν το κατάλληλο πολιτικό κλίμα για την αυστηροποίηση των κανόνων και των προτύπων της ΕΕ για την πρόληψη θαλάσσιων ατυχημάτων, ιδίως δε εκείνων που αφορούν τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου και τα οχηματαγωγά πλοία. Η νομοθεσία Erika-I και Erika-II, όπως έγινε γνωστή, οδήγησε στην απόσυρση των πετρελαιοφόρων μονού κύτους, κατάρτισε «μαύρη λίστα» πλοίων, των οποίων απαγορεύεται η είσοδος σε λιμένες της ΕΕ διότι επανειλημμένως κρίθηκαν ακατάλληλα προς πλουν, και δημιουργήθηκε ένα πανευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας. 15 Τα περιβαλλοντικά ζητήματα αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της ναυτιλιακής νομοθεσίας. Η ΕΕ συμβάλλει στη θέσπιση παγκόσμιων κανόνων για τη μείωση των εκπομπών και την προστασία του ευαίσθητου θαλάσσιου περιβάλλοντος. Εφαρμόζει κανόνες για τις απορρίψεις αποβλήτων πλοίων, καθώς και πρότυπα σχετικά με τα καύσιμα και τις εκπομπές. Πρωτοποριακοί μηχανισμοί παρακολούθησης και ελέγχου βοηθούν τις χώρες της ΕΕ να εντοπίζουν, να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν τις πετρελαιοκηλιδες στη θάλασσα. Η προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την ασφάλεια των επιβατικών πλοίων περιλαμβάνει τρεις στρατηγικές: διαρκή βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των επιβατών, με ιδιαίτερη έμφαση στη θέσπιση διεθνών προτύπων από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), εφαρμογή κανόνων ασφαλείας που να διασφαλίζουν τη δέουσα συμμόρφωση με τις νομικές πράξεις της ΕΕ και του IMO, ενθάρρυνση της εκούσιας λήψης μέτρων από τον κλάδο με στόχο τη σταθερή βελτίωση των δραστηριοτήτων του. Ταυτόχρονα, η πολιτική της ΕΕ στοχεύει στη βέλτιστη αξιοποίηση της ποιότητας και της καινοτομίας, ώστε ο εμπορικός της στόλος να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στους τομείς του σχεδιασμού πλοίων, της τεχνολογίας και των επιχειρησιακών διαδικασιών. Όσον αφορά τον τομέα της ασφάλειας, η μεγαλύτερη απειλή κατά της ασφάλειας της διεθνούς ναυτιλίας είναι η πειρατεία. Οι πειρατικές ενέργειες εναντίον πλοίων αποτελούν σοβαρή απειλή για τις ζωές των μελών του πληρώματος και των επιβατών, καθώς και για την ασφάλεια και την προστασία της ναυσιπλοΐας. Αποτελούν επίσης πηγή έντονης ανησυχίας, δεδομένης της σημασίας των θαλάσσιων μεταφορών για τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις της ΕΕ. Η ΕΕ εφαρμόζει δεόντως τους κανόνες περί προστασίας των πλοίων και των λιμένων, προκειμένου να διασφαλίζει την ασφάλεια και την προστασία του μεγάλου αριθμού των πλοίων που καταπλέουν στους ευρωπαϊκούς λιμένες ή διέρχονται από τα ευρωπαϊκά ύδατα. Οι λιμένες αποτελούν υποδομές ζωτικής σημασίας τόσο για τον κλάδο της ναυσιπλοΐας όσο και για άλλους κλάδους με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης κατά τα επόμενα χρόνια. Ως πύλες εισόδου σε ολόκληρο το δίκτυο μεταφορών της ΕΕ, αποτελούν τις ατμομηχανές της οικονομικής ανάπτυξης και πηγές ευημερίας για χώρες, πόλεις και περιφέρειες.

16 16 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι θαλάσσιοι λιμένες της Ευρώπης αποτελούν ζωτικής σημασίας τμήμα της υποδομής μεταφορών της ΕΕ. Η Ευρώπη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους θαλάσσιους λιμένες της, καθώς μέσω αυτών διεκπεραιώνεται το 74 % του εμπορίου αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο. Αποτελούν επίσης μοχλό ανάπτυξης ενός ενοποιημένου και βιώσιμου συστήματος μεταφορών, καθώς οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική οδός μεταφοράς σε σχέση με τις συμφορημένες χερσαίες οδούς. Ακόμη και βάσει συντηρητικών υπολογισμών περί οικονομικής ανάπτυξης, ο όγκος των εμπορευμάτων που διακινούνται μέσω λιμένων αναμένεται να αυξηθεί κατά 60 % έως το 2030, γεγονός που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκαλέσει συμφόρηση. Σε λιγότερα από 20 χρόνια, οι εκατοντάδες λιμένες της Ευρώπης θα αντιμετωπίσουν μείζονες προκλήσεις όσον αφορά την παραγωγικότητα, τις επενδυτικές ανάγκες, τη βιωσιμότητα, το ανθρώπινο δυναμικό και την ενσωμάτωσή τους στις πόλεις και τις περιφέρειές τους. Επενδύσεις και χρηματοδότηση: η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» Η κατασκευή και συντήρηση έργων υποδομής κοστίζουν πολύ. Η ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών για την κάλυψη της προβλεπόμενης αύξησης της ζήτησης στον κλάδο των ευρωπαϊκών μεταφορών αναμένεται να κοστίσει 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ έως το Έως το 2020, η Επιτροπή εκτιμά ότι θα απαιτηθούν περίπου 500 δισεκατομμύρια ευρώ για την ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού δικτύου, ενώ από το ποσό αυτό το μισό θα χρειαστεί να διατεθεί για την εξάλειψη των βασικών σημείων συμφόρησης. Από τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), το χρηματοδοτικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για επενδύσεις στις μεταφορές, την ενέργεια και την ΤΠΕ την περίοδο , η μερίδα του λέοντος, ήτοι περίπου 26 δισεκατομμύρια ευρώ, θα χρηματοδοτήσει έργα στον κλάδο των μεταφορών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους στις νέες συνθήκες, η δε πολιτική της ΕΕ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία προσαρμογής, τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και την προετοιμασία για τη μελλοντική τους ανάπτυξη.

17 Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Έ Σ 17 Turku Naantali Ελσίνκι Hamina Kotka Ευρωπαϊκή Επιτροπή Όσλο Örebro Στοκχόλµη Τάλιν Πόρτο Aveiro Λισαβόνα Sines Σεβίλλη Cork Μπέλφαστ ουβλίνο Βαγιαδολίδ Μπιλµπάο Μαδρίτη Antequera/Bobadilla Algeciras Γλασκόβη Εδιµβούργο Γκέτενµποργκ Κοπεγχάγη Ventspils Klaipėda Mάλµο Τρέλεµποργκ Gdynia/Γκντανσκ Μάντσεστερ Ροστόκ Βρέµη Λίβερπουλ Szczecin/Swinoujscie Μπέρµιγχαµ Felixstowe Άµστερνταµ Αµβούργο ΟυτρέχτηOsnabrück Ρότερνταµ Magdeburg Βερολίνο Poznań Λονδίνο Zeebrugge Ανόβερο Frankfurt/Oder Βαρσοβία Αµβέρσα Ντίσελντορφ Σαουθάµπτον Ντόβερ Γάνδη Καλέ Κολονία ρέσδη Wrocław Χάβρη Λιλ Πράγα Βρυξέλλες ΛιέγηΦρανκφούρτη Würzburg Ostrava Katowice Λουξεµβούργο Mannheim Νυρεµβέργη Μπρνο Στουτγάρδη Metz Regensburg Žilina Παρίσι Πασάου Βιέννη Μπρατισλάβα Στρασβούργο Μόναχο Wels/Linz Ντιζόν Innsbruck Bασιλεία Klagenfurt Graz Βουδαπέστη Arad Vitoria Σαραγόσα Mούρθια Καρθαγένη Μπορντό Βαρκελώνη Ταραγόνα Βαλένθια Udine Τιµισοάρα Λιόν Νοβάρα Βερόνα Τεργέστη Λιουµπλιάνα Ζάγκρεµπ Βενετία Koper Tορίνο Μιλάνο Ριέκα Μπολόνια Ραβένα Γένοβα La Spezia Ανκόνα Περπινιάν Μασσαλία Λιβόρνο Ρώµη Νάπολη Gioia Tauro Παλέρµο Μπάρι Τάραντας Ρίγα Kaunas Βίλνιους Braşov Bουκουρέστι Ηγουµενίτσα Πάτρα Κραϊόβα Σόφια Θεσσαλονίκη Αθήνα/Πειραιάς Sulina Κονστάντζα Μπουργκάς Λεµεσός Λευκωσία Πηγή: Υπηρεσίες της Επιτροπής Βαλέτα BΑΛΤΙΚΗΣ A ΡΙΑΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ BAΛΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΚΑΝ ΙΝΑΒΙΑΣ MEΣΟΓΕΙΟΥ ΡΗΝΟΥ AΛΠΕΩΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΡΗΝΟΥ ΟΥΝΑΒΗ Το ΔΕΔ-Μ μεταμορφώνει τις συνδέσεις, εξαλείφει τις συμφορήσεις, αναβαθμίζει τις υποδομές και συμβάλλει στον εξορθολογισμό των διασυνοριακών μεταφορικών δραστηριοτήτων. Η χρηματοδότηση του κλάδου των μεταφορών μέσω της Διευκόλυνσης CEF περιλαμβάνει ένα σημαντικό κονδύλι αποκλειστικά για τις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ. Το κονδύλι αυτό θα διασφαλίσει την προσφορότερη σύνδεση της ανατολικής με τη δυτική Ευρώπη και την κατασκευή σημαντικών συνδέσεων εντός της επικράτειας και μεταξύ αυτών των χωρών. Τα έργα αυτά θα συμβάλουν στην ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, ιδίως του σχεδιασθέντος βασικού του δικτύου. Η Διευκόλυνση CEF σκοπό έχει, επίσης, να προκαλέσει σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις, οι περισσότερες από τις οποίες θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση των σημαντικότερων έργων ολοκλήρωσης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως οι διάδρομοι του κεντρικού του δικτύου και τα διασυνοριακά τμήματά του. Μια άλλη μέθοδος χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού κλάδου μεταφορών και παραγωγής προστιθέμενης αξίας για τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες είναι οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

18 18 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α Το μέλλον της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ Το τελευταίο έγγραφο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεταφορές εκδόθηκε το 2011 και έφερε τον τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών». Το εν λόγω έγγραφο παρουσιάζει το όραμα για το μέλλον των ευρωπαϊκών μεταφορών έως το 2050, προτείνει θεμελιώδεις μεταβολές σε επίπεδο πολιτικής και περιλαμβάνει μια σειρά συγκεκριμένων στόχων και πρωτοβουλιών. Οι κύριοι στόχοι της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ είναι οι εξής: Μελλοντικές προκλήσεις Η ζήτηση μεταφορών θα αυξηθεί (μόνο οι εμπορευματικές μεταφορές αναμένεται να σημειώσουν αύξηση κατά 80 % έως το 2050), η δε τάση της αστυφιλίας θα εξακολουθήσει να υφίσταται. Ο κλάδος των μεταφορών της ΕΕ, ιδίως οι οδικές μεταφορές, βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο πετρέλαιο ως καύσιμο. Λόγω της μεταβλητότητας των αγορών πετρελαίου καθώς και των πιθανών μελλοντικών δυσκολιών στην προμήθεια πετρελαίου, πρέπει να εξευρεθούν αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις. Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 80 % έως το Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο κλάδος των μεταφορών ένας από τους μείζονες ρυπαντές καθώς ευθύνεται για το 25% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ πρέπει να συμβάλει σημαντικά. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα του κλάδου των μεταφορών είναι το φαινόμενο της συμφόρησης, ιδίως της συμφόρησης των δρόμων και του εναέριου χώρου, το οποίο κοστίζει στην Ευρώπη σχεδόν το 1 % του ΑΕΠ ετησίως, ενώ ευθύνεται και για σημαντικό ποσοστό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ανεπιθύμητων εκπομπών. Το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πρέπει να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των μεταφορών, η οποία προϋποθέτει τη βελτίωση της εφοδιαστικής καθώς και την ανάπτυξη μιας εξυπνότερης «συμπεριφοράς όσον αφορά τις μετακινήσεις» με βελτιστοποίηση της χρήσης των σύγχρονων συστημάτων ΤΠΕ και των τεχνολογιών που βασίζονται στη χρήση δορυφόρου. Η Ευρώπη, αντί να χρησιμοποιεί ένα μόνο είδος μεταφοράς, θα πρέπει να συνδυάζει καλύτερα όλους τους διαθέσιμους τρόπους μεταφοράς και όλα τα διαθέσιμα δίκτυα. Έτσι, θα επιτύχει τη βέλτιστη χρήση των μέσων και τη βέλτιστη μεταφορική ικανότητα. Η έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία θα διατηρήσει τον ευρωπαϊκό κλάδο μεταφορών ανταγωνιστικό στη διεθνή αγορά και πρωτοπόρο όσον αφορά τη χρήση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας μεταφορών. Υποδομές: στόχος είναι η ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών η προσφορότερη ενοποίηση των οδικών, σιδηροδρομικών, αεροπορικών και πλωτών (θαλάσσιων και εσωτερικών) μέσων σε μια αδιάλειπτη εφοδιαστική αλυσίδα η εξάλειψη των κυριότερων συμφορήσεων και η κατασκευή των ελλειπουσών, ιδίως διασυνοριακών, συνδέσεων. Οι υποδομές μεταφορών της Ευρώπης πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να συντηρηθούν, ενώ τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να διαθέσουν την απαιτούμενη χρηματοδότηση. Ενώ ο κλάδος των μεταφορών έχει σημειώσει στο σύνολό του σημαντική πρόοδο στο πλαίσιο της διαδικασίας ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, εκκρεμούν ακόμη αρκετά ζητήματα σε τομείς όπως το άνοιγμα της αγοράς των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών και η διασφάλιση όρων θεμιτού και ελεύθερου ανταγωνισμού.

19 Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Έ Σ 19 Μελλοντικοί στόχοι Να δοθεί έμφαση, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στην επίτευξη των καλύτερων δυνατών συνδέσεων μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς: οδικών, σιδηροδρομικών, αεροπορικών και πλωτών (θαλάσσιων και εσωτερικών). Να συνεχιστούν οι εργασίες για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών και να δημιουργηθούν οι αναγκαίες αποτελεσματικές και υψηλής ποιότητας διασυνδέσεις για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ζωή των πολιτών που μετακινούνται. Να προωθηθούν οι επενδύσεις στις μεταφορές, κατά τρόπο ώστε το κανονιστικό πλαίσιο, τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, να είναι το κατάλληλο και να εφαρμόζεται στην πράξη. Να αναπτυχθούν καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα για τις υποδομές των μεταφορών να βελτιστοποιηθεί η χρήση των ήδη διαθέσιμων μέσων στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» να βρεθούν τρόποι συμπλήρωσης των εθνικών και περιφερειακών χρηματοδοτικών πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Να προωθηθεί η ενοποίηση των διαφόρων τομέων μεταφορών, η οποία θα πρέπει να στηρίζεται ολοένα περισσότερο σε μια άνευ διακρίσεων προσέγγιση όσον αφορά τη χρηματοδότηση του κόστους των υποδομών από τους χρήστες, σύμφωνα με την αρχή «ο χρήστης πληρώνει». Να αναπτυχθούν κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα για την ασφάλεια των μεταφορών, και να ενισχυθεί ο ρόλος και η επιρροή της Ευρώπης στις διεθνείς μεταφορές. Να συνεχιστούν οι εργασίες για την ολοκλήρωση του σχεδίου για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την Τέταρτη Δέσμη Μέτρων για τους Σιδηροδρόμους. Να υπάρξει συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφορών στο πλαίσιο συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα - όπως η "SESAR" και η "Shift 2 Rail" - ώστε να επωφεληθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από τις διάφορες καινοτομίες στις αγορές των αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών.

20 20 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ Ε Α Π Λ Α Λ Ο Γ Ι Α NA EL-C Περισσότερα XX XX Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την κινητικότητα και τις μεταφορές: Έχετε ερωτήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση; Η υπηρεσία Europe Direct μπορεί να σας βοηθήσει: ISBN doi: /13022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ SΙIM KALLAS VICE PRESIDENT AND COMMISSIONER FOR TRANSPORT, EUROPEAN COMMISSION THE GREEK EU PRESIDENCY SUMMIT THE SEA OF EUROPE: ROUTING THE MAP FOR ECONOMIC GROWTH ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Αναμφισβήτητα οι μεταφορές έχουν θεμελιώδη σημασία για την οικονομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιστοίχιση του μύθου με την μεταφορά

Η αντιστοίχιση του μύθου με την μεταφορά Γεώργιος Ηλιάδης Η αντιστοίχιση του μύθου με την μεταφορά Οι μεταφορές υποστηρίζουν τον ανταγωνισμό μιας αγοράς, γιατί επιτρέπουν σε επιχειρήσεις που βρίσκονται μακριά από την συγκεκριμένη αγορά να διανέμουν

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ΔΕΔ-Μ

Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ΔΕΔ-Μ Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ΔΕΔ-Μ Οι νέοι προσανατολισμοί και ο χρηματοδοτικός μηχανισμός "Συνδέοντας την Ευρώπη - CEF" Αλέξανδρος Σωτηρίου Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η Ελλάδα πύλη του διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Στρατηγική

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Στρατηγική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.5.2014 SWD(2014) 159 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Στρατηγική για τη μείωση της κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1 Οι προκλήσεις Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής του Τάσου Χανιώτη 1 Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή γεωργία και η Κοινή Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα H ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ ανήλθε στο 44% το 1995, θα έχει αυξηθεί κατά 65% μέχρι το 2025 και έως και 80% για το φυσικό αέριο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι ευρωπαϊκές πόλεις έχουν 5 σοβαρά ζητήµατα να αντιµετωπίσουν, τα οποία συνθέτουν µια ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 17 o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012 30-31 Οκτωβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα Έντιμε Κύριε Υπουργέ, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Είναι

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.9.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαΐου 2013 σχετικά με τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητες για την περίοδο

Προτεραιότητες για την περίοδο Προτεραιότητες για την περίοδο 2014-2019 Ποιοί είμαστε Είμαστε η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης και η δράση μας αναπτύσσεται με γνώμονα ένα κεντροδεξιό πολιτικό όραμα. Είμαστε η Κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 30.3.2015 2015/2005(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ για την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές: απολογισμός και μελλοντική πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 59 Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΠΑΗΚ ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ, ΑΗΚ Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φίλες και

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Τα τελευταία χρόνια, οι οδηγίες και οι κανονισμοί της ΕΕ έχουν βελτιώσει κατά πολύ τα πρότυπα ασφαλείας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Οι βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2242(INI) 4.5.2015. σχετικά με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα (2014/2242(INI))

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2242(INI) 4.5.2015. σχετικά με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα (2014/2242(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2014/2242(INI) 4.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα (2014/2242(INI)) Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Δυναμική 3η συνεχόμενη χρονιά!

Αναπτυξιακή Δυναμική 3η συνεχόμενη χρονιά! Αναπτυξιακή Δυναμική 3η συνεχόμενη χρονιά! 2015 Απολογισμός 57 αεροσκάφη προορισμοί 134 + 7 (3 νέα) διαθέσιμες θέσεις + 17 νέοι + 2,1 εκ. 15,1εκ. Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2015 Συνολικοί Επιβάτες +17% Επιβάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2 η περίοδος Διδάσκων Κοσμάς Αναγνωστόπουλος ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Σε όλες τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι απαντήσεις βαθμολογούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 Θεματικοί Στόχοι (ΘΣ) Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 1. «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9/9/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ - ΤΚΜ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΤΕΕ - ΤΚΜ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΕ - ΤΚΜ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Πέτη Πέρκα Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος MSc Μεταφορές και Περιβάλλον Αλματώδης αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα κατευθυντήριες γραμμές

Διευρωπαϊκά Δίκτυα κατευθυντήριες γραμμές Διευρωπαϊκά Δίκτυα κατευθυντήριες γραμμές Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) διατηρεί στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ)

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2016 COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε.

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. Αθήνα - Ιανουάριος 27, 2011 Οι εξελίξεις Υπέστη µεταβολές ανάλογες προς την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

Στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι πρωτοστατούν τρεις βιομηχανίες «υπέρ υπηρεσιών»: - Η τεχνολογία της πληροφορικής, - οι επικοινωνίες και

Στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι πρωτοστατούν τρεις βιομηχανίες «υπέρ υπηρεσιών»: - Η τεχνολογία της πληροφορικής, - οι επικοινωνίες και Αθήνα, 16 Μαΐου 2016 Αξιότιμη κα Πρόεδρε, Ευχαριστώ για την πρόσκληση συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη και σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία διοργάνωσης. Κύριοι Βουλευτές Κυρίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 A6-0471/2008 4.12.2008 * ΕΚΘΕΣΗ σχετικά µε την πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για τη σύναψη της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα»

«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα» Με την επίσημη υποστήριξη: Δρ Άγγελος Αμδίτης Διευθυντής Έρευνας, ΕΠΙΣΕΥ «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2015 Εφοδιαστική αλυσίδα στην Ελλάδα: Ρόλος, κατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Μαρτίου 2004 για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο

Διαβάστε περισσότερα