ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 1. τις διατάξεις του Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 1. τις διατάξεις του Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες"

Transcript

1 Μαρούσι, ΑΡΙΘΜ. 564/064 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28 Ιανουαρίου 2010 Ακροάσεως της εταιρείας BUONGIORNO HELLAS MOBILE LTD με αντικείμενο τη διαπίστωση παραβάσεων της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας για την παροχή υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης μέσω τoυ σύντομου κωδικού Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη : 1. τις διατάξεις του Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 3 παρ. στ περίπτωση δδ και στστ, το άρθρο 12 παρ. β, στ, η, κα, κθ, το άρθρο 56, άρθρο 57 και το άρθρο 63 (ΦΕΚ 13/Α/2006), 2. τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 «Προστασία καταναλωτών» (ΦΕΚ 191/Α/1994) ως ισχύει τροποποιηθείς, 3. την υπ αριθμ /924 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 768/Β/2007), 4. την Απόφαση της ΕΕΤΤ 441/121/2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Αριθμoδοτικών πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» (ΦΕΚ 1260/ ) και ιδίως το άρθρο 10, Τμήμα Ε, παράγραφοι 12, 14 και 19 αυτής, 5. την Απόφαση της ΕΕΤΤ 390/3/ «Κανονισμός Γενικών Αδειών», ιδίως το Παράρτημα Β, αρθ εδάφιο β, εδάφιο β (iii), αρθ , 1

2 2.1.14, εδάφιο α και αρθ.3.5 αυτής (ΦΕΚ 748/Β/2006), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση της ΕΕΤΤ 442/068/2007 «Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ υπ αριθμ. 390/3/ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/ ), 6. την Απόφαση της ΕΕΤΤ 451/010/2007 «Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης, ιδίως τα άρθρα 4 και 7 αυτής (ΦΕΚ 1943/Β/ ), 7. την Απόφαση της ΕΕΤΤ 462/172/ , με την οποία οι σύντομοι κωδικοί και εκχωρήθηκαν πρωτογενώς στην εταιρεία WIND και δευτερογενώς στην εταιρεία BUONGIORNO HELLAS MOBILE LTD για την παροχή «συνδρομητικής υπηρεσίας παροχής μονοφωνικών ήχων κλήσεως από την πόρτα σύνδεσης με το εμπορικό όνομα Blinko club». 8. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 249/115 «Κανονισμός Ακροάσεων για Θέματα Τηλεπικοινωνιών» (ΦΕΚ 642/Β/ ), 9. τις κάτωθι καταγγελίες των καταναλωτών : Α/α Όνομα αρ. πρωτ. απάντηση Buonjiorno αρ. πρωτ. επιστολής ΕΕΤΤ / / / / / / / / / / / / / , 17958/ / / / , 22958/ / / / / / / / / / / /

3 / / / / / , 17019/1-4-09, 29224/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / , 23423/ / / / / / / / / / /21-5/ / / /21-5/ / / / , 25528/ / / / / / / / / / / / / / /

4 / / / / / , 27592/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

5 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / οι ανωτέρω καταναλωτές καταγγέλλουν : - ότι βρέθηκαν εγγεγραμμένοι σε συνδρομητική υπηρεσία χωρίς να το έχουν ζητήσει, -ότι χρεώνονται για μηνύματα που δεν ζήτησαν οι ίδιοι να τους αποστέλλονται, - ότι έλαβαν μέρος σε διαγωνισμό/παιχνίδι/συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο μέσω του διαδικτύου και συνέπεια αυτού βρέθηκαν εγγεγραμμένοι σε συνδρομητική υπηρεσία χωρίς να έχουν ενημερωθεί ότι η ενέργεια τους αυτή θα οδηγήσει στην εγγραφή τους σε συνδρομητική υπηρεσία, -ότι ζήτησαν την διαγραφή τους από την υπηρεσία αλλά αυτή δεν πραγματοποιήθηκε, -την ύπαρξη παραπλανητικού site στο διαδίκτυο, στο οποίο καταχωρεί στοιχεία ο χρήστης (όπως τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου) και γίνεται συνδρομητής χωρίς να το αντιληφθεί, 15. τα αποτελέσματα της από Τεχνικής Έκθεσης του Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Τηλεπικοινωνιακού Τομέα της Διεύθυνσης 5

6 Τηλεπικοινωνιών της ΕΕΤΤ με θέμα «Έλεγχος παροχής υπηρεσιών στο σύντομο κωδικό 54354», 17. την υπ αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 939/Φ.391/ Πράξη Διεξαγωγής Ακρόασης, νομίμως επιδοθείσα, με την οποία η εταιρεία BUONGIORNO HELLAS MOBILE LTD κλήθηκε σε ακρόαση ενώπιον της ορισθείσας με την ανωτέρω Απόφαση, Επιτροπής Ακροάσεων της ΕΕΤΤ, την 28 η Ιανουαρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, 18. το γεγονός της διεξαγωγής της ακρόασης της ως άνω εταιρείας την 28 η Ιανουαρίου 2010, 19. τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και το υπόμνημα που κατέθεσε η κληθείσα εταιρεία, 20. το Πόρισμα της Επιτροπής Ακροάσεων, 21. την υπ αριθμ / εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, Επειδή: Τα πραγματικά περιστατικά Α. Η ακολουθηθείσα διαδικασία Αρχικά, η ΕΕΤΤ έλαβε μια σειρά από έγγραφες καταγγελίες καταναλωτών αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης μέσω του σύντομου κωδικού 54354, οι οποίοι κατήγγειλαν : 1) ότι βρέθηκαν εγγεγραμμένοι σε συνδρομητική υπηρεσία χωρίς να το έχουν ζητήσει, 2) ότι χρεώθηκαν για μηνύματα που δεν ζήτησαν οι ίδιοι να τους αποστέλλονται, 3) ότι έλαβαν μέρος σε διαγωνισμό/παιχνίδι/συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο μέσω του διαδικτύου και συνέπεια αυτού βρέθηκαν εγγεγραμμένοι σε συνδρομητική υπηρεσία χωρίς να έχουν ενημερωθεί ότι η ενέργεια τους αυτή θα οδηγήσει στην εγγραφή τους σε συνδρομητική υπηρεσία 4) ότι ζήτησαν την διαγραφή τους από την υπηρεσία αλλά αυτή δεν πραγματοποιήθηκε και 5) την ύπαρξη παραπλανητικού site στο διαδίκτυο, στο οποίο καταχωρεί στοιχεία ο χρήστης (όπως τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου) και γίνεται συνδρομητής χωρίς να το αντιληφθεί. 6

7 Κατόπιν τούτου, το αρμόδιο Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Τηλεπικοινωνιακού Τομέα της ΕΕΤΤ προέβη στην διεξαγωγή τεχνικού έλεγχου με αντικείμενο τον έλεγχο παροχής των ΥΠΠ μέσω του σύντομου κωδικού Σύμφωνα με την από συνταχθείσα Τεχνική Έκθεση, ο ανωτέρω έλεγχος ανέδειξε τα κάτωθι αποτελέσματα: Α. Αναφορικά με τον έλεγχο στο διαδικτυακό τόπο μέσω του οποίου προωθούνται οι υπηρεσίες της εταιρείας Buongiorno: Οι υπηρεσίες στον σύντομο κωδικό προωθούνται μέσω του διαδικτυακού τόπου Κατά τον έλεγχο της 12 ης Ιουνίου 2009 στο διαδικτυακό τόπο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ανωτέρω site είναι συνδρομητικές. Ωστόσο, αυτό δεν είναι εμφανές τόσο στην κύρια σελίδα που υποδέχεται τον καταναλωτή, όσο και στις υπόλοιπες σελίδες του site, οι οποίες αφορούν διαφορετικές κατηγορίες περιεχομένου (π.χ. realtones, javagames) που παρέχονται στον χρήστη. Ο χρήστης ενημερώνεται για το γεγονός ότι πρόκειται για συνδρομητική υπηρεσία μόνο στις κάτωθι περιπτώσεις : 1)όταν επιλέξει το προϊόν το οποίο επιθυμεί να «κατεβάσει» (download) ή 2) όταν επιλέξει το link «Πληροφορίες και Χρεώσεις» στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας. Β. Αναφορικά με τον έλεγχο της υπηρεσίας BlinkoGold: Ο έλεγχος στον σύντομο κωδικό που περιγράφεται στην παράγραφο Α της Τεχνικής Έκθεσης, ανέδειξε τα ακόλουθα: -Το πρώτο μήνυμα (SMS) που λαμβάνει ο χρήστης μετά την εισαγωγή του αριθμού του στην ιστοσελίδα, αποτελεί προωθητικό μήνυμα για τη συνδρομητική υπηρεσία, καθώς η εγγραφή του χρήστη πραγματοποιείται μόνο εφόσον, αυτός στη συνέχεια, εισάγει τον κωδικό που του αποστέλλεται στην ιστοσελίδα. Το σύντομο μήνυμα δεν αναφέρει ότι η εισαγωγή του κωδικού θα οδηγήσει σε εγγραφή του σε συνδρομητική υπηρεσία. Το ανωτέρω αρχικό προωθητικό μήνυμα δεν περιέχει την απαιτούμενη πληροφόρηση σχετικά με την χρέωση της υπηρεσίας και την ταυτότητα του παρόχου ΥΠΠ, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. παρ. 6 και 8 του Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή ΥΠΠ (ΦΕΚ 1943/ ) -Το μήνυμα που λαμβάνει ο χρήστης μετά την εγγραφή του στη συνδρομητική υπηρεσία περιέχει σε συμφωνία με τον Κανονισμό Γενικών Αδειών και τον Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή ΥΠΠ, τη χρέωση της συνδρομητικής υπηρεσίας. 7

8 Ωστόσο, δεν περιέχει την επωνυμία του παρόχου, όπως προβλέπει το άρθρο 7 του Κώδικα. -Κατά την προσπάθεια επικοινωνίας με την γραμμή βοήθειας ( ) διαπιστώθηκε ότι δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να επικοινωνήσει με πράκτορα της εταιρείας άμεσα.. -Η καρτοσύνδεση η οποία χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο, μέχρι την διαγραφή της από την υπηρεσία, η οποία έγινε εντός ολίγων ωρών, είχε χρεωθεί με 4 ευρώ. Γ. Αναφορικά με τον έλεγχο της υπηρεσίας Uwin Ο έλεγχος που περιγράφεται στην παράγραφο Β της Τεχνικής Έκθεσης, ανέδειξε τα ακόλουθα: -Στην ιστοσελίδα όπου προωθείται η υπηρεσία Uwin ( καλείται ο χρήστης να εισάγει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, αναφέροντας ότι αφορά Συνδρομητική Υπηρεσία, χωρίς ωστόσο, να παρατίθεται κάποιος όρος σχετικός με την υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων. -Το πρώτο μήνυμα (SMS) που λαμβάνει ο χρήστης μετά την εισαγωγή του αριθμού του στην ιστοσελίδα, αποτελεί προωθητικό μήνυμα για τη συνδρομητική υπηρεσία, καθώς η εγγραφή του χρήστη πραγματοποιείται μόνο εφόσον, στη συνέχεια, αυτός εισάγει τον κωδικό που του αποστέλλεται στην ιστοσελίδα. Το σύντομο μήνυμα δεν αναφέρει ότι η εισαγωγή του κωδικού θα οδηγήσει σε εγγραφή του σε συνδρομητική υπηρεσία. Το ανωτέρω αρχικό προωθητικό μήνυμα δεν περιέχει την απαιτούμενη πληροφόρηση σχετικά με την χρέωση της υπηρεσίας και την ταυτότητα του παρόχου ΥΠΠ, όπως ρητά προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. παρ. 6 και 8 του Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή ΥΠΠ (ΦΕΚ 1943/ ). Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ εξέδωσε την υπ αριθμ. 534/49/ απόφαση, με την οποία αποφάσισε την κλήση σε ακρόαση της εταιρείας BUONGIORNO HELLAS MOBILE LTD με αντικείμενο τη διαπίστωση παραβάσεων της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας για την παροχή υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης και ιδίως της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ: 451/010/2007 «Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης» (ΦΕΚ 1943/Β/ ). Κατόπιν τούτου, επιδόθηκε στην εταιρεία BUONGIORNO HELLAS MOBILE LTD η με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 939/ Φ. 391/ Πράξη Διεξαγωγής, με την οποία η εν 8

9 λόγω εταιρεία κλήθηκε σε ακρόαση ενώπιον της ορισθείσας Επιτροπής Ακροάσεων της ΕΕΤΤ, την 28 η Ιανουαρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, όπως προκύπτει από την υπ αριθμ. 829ΣΤ / Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Δημητρίου Τζούλια. Κατόπιν τούτου, την 28 η Ιανουαρίου 2010, συνήλθε στα γραφεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), στην οδό Κηφισίας 60, στο Μαρούσι, η ορισθείσα, Επιτροπή Ακρόασης, αποτελούμενη από τους κ.κ.: Ε.Συρίγο, ως Πρόεδρο, Γ. Παπαπαύλου και Κ. Δεληκωστόπουλο, ως Μέλη. Κατά την ακρόαση παραστάθηκαν, επίσης, η κ. Σ. Φραγκουλοπούλου, Στέλεχος της ΕΕΤΤ καθώς και η κ. Ε. Παπαδάκη, δικηγόρος, τελούσα καθήκοντα γραμματέως. Στην ακρόαση, η οποία διεξήχθη κατά την ανωτέρω ημέρα και ώρα, τηρουμένων των διατάξεων της Απόφασης ΕΕΤΤ 249/115 Κανονισμός Ακροάσεων για Θέματα Τηλεπικοινωνιών (ΦΕΚ 642/Β/ ), νομίμως παραστάθηκε η εταιρεία BUONGIORNO HELLAS MOBILE LTD δια της κας Θ. Μανσόλα, νομίμου εκπροσώπου και διευθύντριας της ως άνω εταιρείας στην Ελλάδα και του κ. Ι. Αμπαζή, δικηγόρου αυτής. Αντίγραφα των τηρηθέντων απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της διεξαχθείσας, ακροάσεως κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία BUONGIORNO HELLAS MOBILE LTD και της ετάχθη προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών για την υποβολή έγγραφου υπομνήματος με τις απόψεις της καθώς και των αναγκαίων για την τεκμηρίωση των ισχυρισμών της αποδεικτικών στοιχείων. Κατόπιν τούτου, η εταιρεία BUONGIORNO HELLAS MOBILE LTD κατέθεσε το με αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 7600/ έγγραφο Υπόμνημα επί της διεξαχθείσας ακρόασης. Β. Οι ισχυρισμοί της εταιρείας BUONGIORNO HELLAS MOBILE LTD Η εταιρεία ΒUONGIORNO κατέθεσε το με αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 7600/ έγγραφο υπόμνημα, στο οποίο αρχικά αναφέρει ότι η εγγραφή στις υπηρεσίες της πραγματοποιείται μόνο μέσω διαδικτύου. Προκειμένου δε, ο κάθε ενδιαφερόμενος να εγγραφεί στις υπηρεσίες της εταιρείας και να λάβει το προσφερόμενο περιεχόμενο, πρέπει να καταχωρήσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου σε ειδικό πεδίο αιτούμενος να του αποσταλεί ο σχετικός κωδικός PIN. Ακολούθως, αφού λάβει τον ειδικό κωδικό με μήνυμα στο κινητό του, μπορεί να 9

10 προχωρήσει στην καταχώρησή του στο αντίστοιχο πεδίο και να εγγραφεί στην υπηρεσία. Επιπλέον, η εν λόγω εταιρεία τόσο στο έγγραφο υπόμνημά της όσο και κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Ακρόασης, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εγγραφεί κάποιος χωρίς την θέλησή του στις υπηρεσίες της, αφού προϋποτίθεται η παραλαβή και η καταχώρηση του προαναφερόμενου κωδικού που αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου με τη μορφή sms. Ως εκ τούτου, μόνο ο χρήστης του αριθμού αυτού θα μπορεί να λάβει το σχετικό μήνυμα με τον κωδικό, να το διαβάσει και να καταχωρήσει το συγκεκριμένο κωδικό στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας και ουδείς τρίτος. Ο κωδικός αυτός παράγεται τυχαία και μοναδικά από μια λογισμική μονάδα. Επιπλέον, η εταιρεία BUONGIORNO υποστηρίζει ότι μόνη η καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου, χωρίς την καταχώρηση του απεσταλμένου στον αριθμό αυτό κωδικού, δεν οδηγεί στην εγγραφή στις υπηρεσίες τους. Περαιτέρω, σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα σχετίζεται με την εγγραφή στις υπηρεσίες της εταιρείας, είτε με απευθείας εγγραφή είτε μέσω συμμετοχής σε διαγωνισμό ή οποιασδήποτε μορφής test, διασαφηνίζονται -σε εμφανές σημείο και με τρόπο προφανή και ευδιάκριτο- τόσο οι διαδικασίες εγγραφής και διαγραφής όσο και οι ακριβείς πληροφορίες που σχετίζονται με την παρεχόμενη υπηρεσία, όπως ο αριθμός των μηνυμάτων που αποστέλλονται εβδομαδιαίως και οι χρεώσεις αυτών. Διατυπώνεται δε σαφώς ότι η καταχώρηση του ειδικού κωδικού οδηγεί στην εγγραφή του χρήστη στη συνδρομητική υπηρεσία. Επίσης, η εταιρεία αναφέρει στο έγγραφο υπόμνημά της ότι οι προωθητικές της ενέργειες είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τις διατάξεις του τροποποιημένου Κώδικα, ώστε και να υπάρχει απόλυτη σύνδεση του περιεχομένου που προωθείται και της υπηρεσίας στην οποία εγγράφεται τελικά ο ενδιαφερόμενος. Επιπλέον, παρέχεται η υπηρεσία helpdesk για οποιοδήποτε πρόβλημα, ερώτημα ή διαμαρτυρία, το νούμερο της οποίας αναγράφεται στους όρους χρήσης και το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά (7) μέρες την εβδομάδα, με υπάλληλο και όχι τηλεφωνητή. Ακόμη, η εταιρεία υποστηρίζει ότι διαθέτει ειδικό υπάλληλο, ο οποίος είναι επιφορτισμένος αποκλειστικά με την εξέταση των προβλημάτων των 10

11 συνδρομητών και με την παροχή πληροφοριών για τις περιπτώσεις πελατών που επικοινωνούν απευθείας με τα γραφεία της εταιρείας. Περαιτέρω, η εταιρεία BUONGIORNO επισημαίνει ότι διαγραφή του συνδρομητή είναι εφικτή με οποιοδήποτε τρόπο ο τελευταίος επιλέξει να εκδηλώσει στην εταιρεία την επιθυμία του να διακόψει την συνδρομή του (π.χ. τηλεφωνώντας στο helpdesk ή στα γραφεία της εταιρείας, στέλνοντας φαξ, κλπ). Η δε απενεργοποίηση της υπηρεσίας και η διακοπή των χρεώσεων επέρχεται άμεσα. Ως εκ τούτου, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι τηρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις δημοσιότητας των όρων χρήσης των υπηρεσιών της συμπεριλαμβανομένων και των χρεώσεων-τους οποίους μπορεί να αναγνώσει οποιοσδήποτε πριν από την εγγραφή σ αυτές. Επισημαίνει δε ότι, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι καταγγελίες αφορούν σε περιπτώσεις όπου το κινητό του καταγγέλλοντος χρησιμοποιείται από τρίτο πρόσωπο (συνήθως παιδί), το οποίο και εγγράφηκε στις υπηρεσίες χωρίς να ενημερώσει τον δικαιούχο. Επιπλέον, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι ο αριθμός των καταγγελιών είναι ιδιαίτερα περιορισμένος, ειδικά μετά την εφαρμογή του νέου Κώδικα της ΕΕΕΤ και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδρομητές των υπηρεσιών της ανέρχονται κατά μέσο όρο στους με μέσο όρο παραμονής στις υπηρεσίες της τους επτάμιση (7,5) μήνες. Σχετικά με την Έκθεση Ελέγχου της ΕΕΤΤ, η εταιρεία BUONGIORNO στο έγγραφο υπόμνημά της αναφέρει τα εξής : 1.Ως προς τον διαδικτυακό τόπο η Έκθεση αναφέρει ότι στην κύρια σελίδα του site δεν αναγράφεται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι συνδρομητικές. Η εταιρεία θεωρεί ότι οι αρχικές σελίδες του site ουσιαστικά παρουσιάζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας, η καθεμιά εκ των οποίων έχει και διαφορετική χρέωση. Κατά τους ισχυρισμούς της εταιρείας ΒUONGIORNO, οι ανωτέρω κύριες σελίδες δεν οδηγούν σε εγγραφή στις υπηρεσίες ώστε και να εμπίπτουν στις διατάξεις του Κώδικα. Για πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, στην αρχική ιστοσελίδα υπάρχει ευδιάκριτο link το οποίο οδηγεί στη σελίδα των όρων 11

12 χρήσης. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι μετά τη σχετική παρατήρηση της Έκθεσης Ελέγχου και προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποδείξεις της ΕΕΤΤ, αναγράφει πλέον στην αρχική σελίδα του ως άνω site ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι «συνδρομητικές». 2. Κατά την εκτίμηση της εταιρείας, όπως αυτή ειπώθηκε τόσο προφορικώς κατά την διαδικασία ακρόασης όσο και εγγράφως με το υπόμνημά, το πρώτο μήνυμα το οποίο λαμβάνει ο χρήστης μετά την εισαγωγή του αριθμού του δεν αποτελεί προωθητικό μήνυμα (spam), αλλά είναι απαραίτητο στάδιο της διαδικασίες εγγραφής (operational). Συγκεκριμένα με το μήνυμα αυτό αποστέλλεται απλώς ο κωδικός PIN, ο οποίος απαιτείται για την εγγραφή στις υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 6 του Κώδικα. Η εταιρεία BUONGIORNO ισχυρίζεται ότι τόσο στην ιστοσελίδα στην οποία ο χρήστης καταχωρεί τον αριθμό του προκειμένου να του αποσταλεί ο κωδικός, όσο και στο μήνυμα καλωσορίσματος που λαμβάνει με την εγγραφή του στην υπηρεσία, παρέχονται όλες οι απαιτούμενες από τον Κώδικα πληροφορίες. ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ Σύμφωνα με τα στοιχεία α), β) και η) του άρθρου 12 του Νόμου 3431/2006, η ΕΕΤΤ «β. Εποπτεύει και ελέγχει τους παρόχους δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις.» και «η. Διενεργεί ακροάσεις για τη διαπίστωση παραβάσεων διατάξεων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση, όπου ρητά δίδεται σχετική αρμοδιότητα με τον παρόντα νόμο». Παράλληλα σύμφωνα με το στοιχείο λε) του άρθρου 12 και το άρθρο 14 του ίδιου Νόμου η ΕΕΤΤ: «λε. Απευθύνει οδηγίες και συστάσεις, επιβάλλει πρόστιμα και λοιπές διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των ποινών και κυρώσεων, που προβλέπονται στο ν. 703/77, όπως ισχύει και παραπέμπει τους παραβάτες στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.» Επιπλέον, σύμφωνα με το στοιχείο κα) του ως άνω Νόμου, η ΕΕΤΤ «διαχειρίζεται το εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (ΕΣΑ). Εκχωρεί, δεσμεύει, ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώματα χρήσης αριθμών ή ομάδων αριθμών, τηρώντας τις αρχές της αντικειμενικότητας, διαφάνειας και της μη διάκρισης, εποπτεύει την εφαρμογή του και καθορίζει τα τέλη εκχώρησης, δέσμευσης και χρήσης των αριθμών». Ακολούθως στο άρθρο 12 εδαφ. κθ. του Νόμου 3431/2006 προβλέπεται ότι, η 12

13 ΕΕΤΤ «Ρυθμίζει θέματα προστασίας του καταναλωτή στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκδίδοντας προς τούτο και κανονιστικές πράξεις, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Για τα θέματα αυτά συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και διαβουλεύεται με οργανώσεις καταναλωτών και χρηστών, καθώς και φορέων παροχής υπηρεσιών.». Β. Το νομικό πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης Σύμφωνα με το άρθρο 2 «Ορισμοί» της Απόφασης της ΕΕΤΤ 451/010/2007 «Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης» (ΦΕΚ 1943/Β/ ) : «Ως «Πάροχος Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο μέσω ειδικής τερματικής υποδομής παρέχει Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης και στο οποίο έχουν πρωτογενώς από την ΕΕΤΤ ή δευτερογενώς από άλλο πάροχο εκχωρηθεί αριθμοδοτικοί πόροι για την παροχή των ΥΠΠ. Ως «Πάροχος Δικτύου»: Η επιχείρηση στην οποία έχουν πρωτογενώς από την ΕΕΤΤ εκχωρηθεί οι αριθμοί μέσω των οποίων παρέχονται οι ΥΠΠ και η οποία δευτερογενώς εκχωρεί τους εν λόγω αριθμούς στον Πάροχο ΥΠΠ. Είναι δυνατόν ο Πάροχος ΥΠΠ και ο Πάροχος Δικτύου να ταυτίζονται. Στην περίπτωση φορητότητας αριθμών, ο Πάροχος Δικτύου είναι ο πάροχος δέκτης των αριθμών. Ως «Πάροχος Δικτύου Εκκίνησης Κλήσης»: O πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο δίκτυο του οποίου συνδέεται ο τελικός χρήστης της ΥΠΠ και μέσω του οποίου έχει πρόσβαση στην ΥΠΠ. Είναι δυνατόν ο Πάροχος Δικτύου και ο Πάροχος Δικτύου Εκκίνησης Κλήσης να ταυτίζονται. Στην έννοια του Παρόχου Δικτύου Εκκίνησης Κλήσης εμπίπτουν και οι πάροχοι που παρέχουν υπηρεσίες μέσω αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο.» Στο άρθρο 3 προβλέπεται: «Προϋποθέσεις παροχής ΥΠΠ /Γενικές Υποχρεώσεις Παρόχων» 13

14 «.4. Ο Πάροχος ΥΠΠ είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν την παροχή των ΥΠΠ, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της παρούσας απόφασης. 5. Ο Πάροχος Δικτύου διασφαλίζει με κάθε δυνατό τρόπο ότι οι αριθμοδοτικοί πόροι, οι οποίοι έχουν πρωτογενώς εκχωρηθεί σε αυτόν από την ΕΕΤΤ, χρησιμοποιούνται για την παροχή ΥΠΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για τους εν λόγω αριθμούς, ανεξαρτήτως της ύπαρξης δευτερογενούς εκχώρησης σε άλλον εκδοχέα ή όχι. 6. Ο Πάροχος ΥΠΠ, ο Πάροχος Δικτύου και ο Πάροχος Δικτύου Εκκίνησης Κλήσεων υποχρεούνται να εξετάζουν τις υποβαλλόμενες σε αυτούς καταγγελίες καταναλωτών, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης.» Στο άρθρο 4 «Όροι παροχής ΥΠΠ» του ως άνω Κώδικα ορίζεται : «...4.Οι Πάροχοι ΥΠΠ υποχρεούνται να δημιουργήσουν γραμμή βοήθειας/παραπόνων (HELP LINE), όχι πρόσθετης χρέωσης, η οποία πρέπει να αναφέρεται στις ανακοινώσεις διαφημίσεις της ΥΠΠ και η οποία δεν θα απαντά μόνο με ηχογραφημένο μήνυμα. 6. Οι Πάροχοι ΥΠΠ πρέπει να δηλώνουν με σαφήνεια σε κάθε προωθητικό υλικό πλήρη περιγραφή της χρέωσης και, ειδικότερα, κατά περίπτωση, είτε την εφάπαξ συνολική χρέωση ανεξαρτήτως χρόνου κλήσης, είτε τη χρέωση ανά χρονική μονάδα καθώς και την αναγωγή αυτής σε ευρώ ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Ειδικότερα για τα σύντομα μηνύματα προστιθέμενης αξίας και πολυμεσικά μηνύματα προστιθέμενης αξίας, οι Πάροχοι ΥΠΠ υποχρεούνται να δηλώνουν σε κάθε προωθητικό υλικό σαφή περιγραφή της χρέωσης, και ιδίως, κατά περίπτωση, την τιμολόγηση ανά μήνυμα, το συνολικό αριθμό μηνυμάτων που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας και το συνολικό μέγιστο κόστος της υπηρεσίας για τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Κατά τη διαφημιστική προβολή των υπηρεσιών, πρέπει οι τιμές χρέωσης να αναγράφονται ευκρινώς, σε οριζόντια διάταξη και να εμφανίζονται σε κάθε μία επιφάνεια προβολής σε περιπτώσεις έντυπης ή τηλεοπτικής ή πολυμεσικής διαφήμισης, ή να ανακοινώνονται με σαφήνεια, κατά περίπτωση ανά λεπτό, ανά κλήση ή ανά μήνυμα, καθώς και το συνολικό αριθμό μηνυμάτων που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, εάν η διαφημιστική προβολή γίνεται αποκλειστικά μέσω ήχου από ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο. Στην περίπτωση τηλεοπτικής ή πολυμεσικής 14

15 διαφήμισης πρέπει το ύψος της χρέωσης να αναγράφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω, καθ όλη την χρονική διάρκεια της διαφήμισης σταθερά και όχι με κυλιόμενη λεζάντα (trailer). 7. Για την εκπλήρωση του ως άνω όρου, ορίζεται ότι τα στοιχεία περιεχομένου και τιμολόγησης των ΥΠΠ πρέπει κατά τη διαφήμισή τους να είναι ευανάγνωστα, εμφανή, οριζόντια και να παρουσιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτείται αποκρυπτογραφική εξέτασή τους. 8. Ο Πάροχος ΥΠΠ αναφέρει σε κάθε προωθητικό υλικό, ευκρινώς, την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Παρόχου ΥΠΠ, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας των Τελικών Χρηστών με αυτόν. Πιο συγκεκριμένα: α) Κατά την προώθηση των ΥΠΠ μέσω των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, SMS), μη συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, η ταυτότητα του Παρόχου αποτελείται από την επωνυμία της επιχείρησης ή το διακριτικό τίτλο αυτής και τα στοιχεία της επικοινωνίας περιλαμβάνουν τουλάχιστον τη γραμμή βοηθείας/παραπόνων (HELP LINE) όχι πρόσθετης χρέωσης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. β) Στην περίπτωση προώθησης των ΥΠΠ μέσω των έντυπων ΜΜΕ και του διαδικτύου, η ταυτότητα του Παρόχου αποτελείται από την επωνυμία της επιχείρησης ή το διακριτικό τίτλο αυτής, τη γραμμή βοηθείας/παραπόνων (HELP LINE) όχι πρόσθετης χρέωσης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένου του Ταχυδρομικού Κώδικα. Προαιρετικά, μπορεί να αναγράφεται και η ηλεκτρονική διεύθυνση. 9. Οι Πάροχοι ΥΠΠ είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν πίνακα (Πίνακας ΥΠΠ), στον οποίο αναγράφονται όλες οι ΥΠΠ που παρέχουν, με τα ακόλουθα στοιχεία: α) τίτλος, β) αριθμός στον οποίο παρέχεται η ΥΠΠ, γ) σύντομη περιγραφή της ΥΠΠ, δ) τιμοκατάλογος, ε) αν αφορά υπηρεσία ενηλίκων ή όχι, στ) τρόπος μετάδοσης της πληροφορίας (π.χ. φωνή, data, sms). Η δημοσίευση του Πίνακα ΥΠΠ γίνεται στην ιστοσελίδα των Παρόχων ΥΠΠ ή εναλλακτικά φιλοξενείται στην ιστοσελίδα των αντίστοιχων Παρόχων Δικτύου και είναι εύκολα προσβάσιμος στους καταναλωτές. Οι Πάροχοι υποχρεούνται να 15

16 ενημερώνουν τα ανωτέρω στοιχεία ανελλιπώς και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία των παρεχόμενων ΥΠΠ καταχωρείται στον Πίνακα ΥΠΠ, το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας στην οποία επέρχεται η αλλαγή.» Σύμφωνα με το άρθρο 7 «Ειδικοί όροι παροχής Υπηρεσιών Σύντομων Μηνυμάτων (Short Message Services SMS) Προστιθέμενης Αξίας (PSMS) και Πολυμεσικών Μηνυμάτων Προστιθέμενης Αξίας (PMMS)» του ανωτέρω Κώδικα: «..Οι ειδικοί όροι παροχής Υπηρεσιών Σύντομων Μηνυμάτων (Short Message Services SMS) Προστιθέμενης Αξίας (PSMS) και Πολυμεσικών Μηνυμάτων Προστιθέμενης Αξίας (PMMS) ισχύουν συμπληρωματικά των ως άνω αναφερόμενων στο άρθρο 4 όρων. Ο Πάροχος Υπηρεσιών PSMS και PMMS, υποχρεούται να ενημερώνει κάθε Τελικό Χρήστη άμεσα είτε μετά την αποστολή του πρώτου μηνύματος είτε μετά την αποστολή του μηνύματος εγγραφής του Τελικού Χρήστη, εφόσον πρόκειται για Υπηρεσία η οποία προϋποθέτει την εγγραφή του Τελικού Χρήστη για την χρήση της, για τα κάτωθι, κατά περίπτωση, στοιχεία: α) την τιμολόγηση ανά μήνυμα β) τον συνολικό αριθμό μηνυμάτων που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας γ) το συνολικό μέγιστο κόστος της Υπηρεσίας για τον Τελικό Χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δ) την επωνυμία του Παρόχου ΥΠΠ και ε) την πληροφόρηση ότι η παρεχόμενη ΥΠΠ απευθύνεται αποκλειστικά σε ενηλίκους, εφόσον η παρεχόμενη ΥΠΠ απευθύνεται αποκλειστικά σε ενηλίκους. Η ενημέρωση για τα ανωτέρω παρέχεται ατελώς.» Περαιτέρω, στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Αριθμοδοτικών πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης», όπως ισχύει, (ΦΕΚ 1260/ ), άρθρο 10, Τμήμα Ε, παρ. 12, προβλέπεται ότι :«Οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν επαρκώς τους χρήστες σχετικά με το ύψος των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Γενικών Αδειών». 16

17 Αναφορικά με τους όρους παροχής υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης στο άρθρο 3.5 Παράρτημα Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 390/3/ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/2006), ως ισχύει τροποποιηθείσα (ΦΕΚ 1279/Β/2007), υπό τον τίτλο «Πρόσθετες Υποχρεώσεις για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυµεσικής Πληροφόρησης», ρητά ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις της παρούσας ενότητας αφορούν πρόσθετες υποχρεώσεις για πρόσωπα που παρέχουν Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν υπηρεσίες τηλεηχοπληροφόρησης (Audiotext), υπηρεσίες οπτικής τηλεπληροφόρησης (Videotext), σύντομα μηνύματα (SMS) προστιθέμενης αξίας και πολυμεσικά μηνύματα (MMS) προστιθέμενης αξίας. Συνεπώς κάθε πρόσωπο που λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικών Αδειών και παρέχει Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παρούσης ενότητας. Οι πάροχοι υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης είναι υποχρεωμένοι: i. να ενημερώνουν επαρκώς τους χρήστες σχετικά με το ύψος της χρέωσης των κλήσεων προς υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης. Πριν την παροχή της υπηρεσίας, κατά την έναρξη της κλήσης, οφείλουν να παρέχουν με ηχογραφημένο μήνυμα, ατελώς για τον χρήστη, σαφή περιγραφή της χρέωσης και, ειδικότερα, ανά περίπτωση, είτε την εφάπαξ συνολική χρέωση ανεξαρτήτως χρόνου κλήσης, είτε τη χρέωση ανά χρονική μονάδα καθώς και την αναγωγή αυτής σε ευρώ ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Ειδικότερα για τα σύντομα μηνύματα προστιθέμενης αξίας και πολυμεσικά μηνύματα προστιθέμενης αξίας, ο Πάροχος Υπηρεσιών, υποχρεούται να ενημερώνει κάθε χρήστη άμεσα μετά την αποστολή του πρώτου μηνύματος είτε του μηνύματος εγγραφής του χρήστη, εάν αφορά υπηρεσία η χρήση της οποίας προϋποθέτει την εγγραφή του χρήστη, σχετικά με την τιμολόγηση ανά μήνυμα, το συνολικό αριθμό μηνυμάτων που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, όπου αυτό είναι δυνατό, και το συνολικό μέγιστο κόστος της υπηρεσίας για τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ii. να μην χρεώνουν τους καταναλωτές για την αναμονή για τη σύνδεση με την υπηρεσία ή, αν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, να μην απαντούν σε κλήση καταναλωτή, αν δεν υπάρχει διαθέσιμη γραμμή για την παροχή της υπηρεσίας, iii. να μην επιτρέπουν μέγιστη διάρκεια κλήσεων μεγαλύτερη από 20 λεπτά, iv. κατά τη διαφημιστική προβολή των υπηρεσιών, πρέπει οι τιμές χρέωσης να περιγράφονται σαφώς κατά τα ανωτέρω ισχύοντα για το ηχογραφημένο μήνυμα, να αναγράφονται ευκρινώς, σε οριζόντια διάταξη και να εμφανίζονται σε κάθε μία 17

18 επιφάνεια προβολής σε περιπτώσεις έντυπης ή τηλεοπτικής ή πολυμεσικής διαφήμισης ή να ανακοινώνονται με σαφήνεια, κατά περίπτωση ανά λεπτό, ανά κλήση ή ανά μήνυμα, καθώς και το συνολικό αριθμό μηνυμάτων που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, εάν η διαφημιστική προβολή γίνεται αποκλειστικά μέσω ήχου από ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο. Στην περίπτωση τηλεοπτικής ή πολυμεσικής διαφήμισης πρέπει το ύψος της χρέωσης να αναγράφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω, καθ όλη την χρονική διάρκεια της διαφήμισης σταθερά και όχι με κυλιόμενη λεζάντα (trailer). ν. να δημιουργήσουν γραμμή παραπόνων, όχι πρόσθετης χρέωσης, η οποία πρέπει να αναφέρεται στις ανακοινώσεις διαφημίσεις της υπηρεσίας και η οποία δεν θα απαντά μόνο με ηχογραφημένο μήνυμα.» Τέλος, στο άρθρο 1 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 276/41/ «Ενημέρωση καταναλωτών σχετικά με τα τέλη υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης (Audiotext) και υπηρεσιών σύντομων μηνυμάτων προστιθέμενης αξίας» ρητά προβλέπεται ότι «οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης (Audiotex) υποχρεούνται να ενημερώνουν τους καταναλωτές για το ύψος της χρέωσης των εν λόγω υπηρεσιών». ΙΙΙ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Από τα ως άνω εκτεθέντα πραγματικά περιστατικά προκύπτει σαφώς ότι η εταιρεία BUONGIORNO παραβίασε το άρθρο 4 παρ. 6 και 8 και το άρθρο 7 του Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΦΕΚ 1943/Β/ ) καθώς το άρθρο 3.5 του Παραρτήματος Β του «Κανονισμού Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 748/Β/2006) κατά την παροχή των υπηρεσιών μέσω του σύντομου κωδικού Οι έγγραφες καταγγελίες των καταναλωτών που έχουν μέχρι την ημέρα σύνταξης του παρόντος πορίσματος υποβληθεί στην ΕΕΤΤ σχετικά με την υπό κρίση υπόθεση αυξήθηκαν περαιτέρω και ανέρχονταν στα τέλη Φεβρουαρίου 2010 στις συνολικά ενενήντα έξι (92) καταγγελίες. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι : 18

19 Α. Kατά το χρόνο της διεξαγωγής του ανωτέρω τεχνικού έλεγχου στο διαδικτυακό τόπο μέσω του οποίου προωθούνται οι υπηρεσίες της εταιρείας Buongiorno προέκυψαν τα κάτωθι: Στις σχετικές ιστοσελίδες δεν αναφέρονταν σαφώς ότι επρόκειτο αποκλειστικά για συνδρομητικές υπηρεσίες κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 6 του Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή ΥΠΠ καθώς και του άρθρου 3.5 του Παραρτήματος Β του «Κανονισμού Γενικών Αδειών». Β. Kατά το χρόνο της διεξαγωγής του ανωτέρω τεχνικού έλεγχου στο σύντομο κωδικό όπου παρέχεται η υπηρεσία Blinko Gold προέκυψαν τα κάτωθι: -Το πρώτο μήνυμα (SMS) που ελάμβανε ο χρήστης μετά την εισαγωγή του αριθμού του στην ιστοσελίδα, ως προωθητικό μήνυμα για τη συνδρομητική υπηρεσία, δεν περιείχε την απαιτούμενη πληροφόρηση σχετικά με την χρέωση της υπηρεσίας και την ταυτότητα του παρόχου ΥΠΠ κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. παρ. 6 και 8 του Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή ΥΠΠ και του άρθρου 3.5 του Παραρτήματος Β του «Κανονισμού Γενικών Αδειών». -Το μήνυμα που ελάμβανε ο χρήστης μετά την εγγραφή του στη συνδρομητική υπηρεσία δεν περιείχε την επωνυμία του παρόχου, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κώδικα. Γ. Kατά το χρόνο της διεξαγωγής τεχνικού έλεγχου της υπηρεσίας της υπηρεσίας Uwin διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: Στις σχετική ιστοσελίδα όπου προωθείται η υπηρεσία Uwin ( δεν αναφέρονταν οι όροι παροχής της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των χρεώσεων κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 6 του Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή ΥΠΠ καθώς και του άρθρου 3.5 του Παραρτήματος Β του «Κανονισμού Γενικών Αδειών». Το πρώτο μήνυμα (SMS) που ελάμβανε ο χρήστης μετά την εισαγωγή του αριθμού του στην ιστοσελίδα, ως προωθητικό μήνυμα για τη συνδρομητική υπηρεσία, δεν περιείχε την απαιτούμενη πληροφόρηση σχετικά με την χρέωση της υπηρεσίας και την ταυτότητα του παρόχου ΥΠΠ κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. παρ. 6 και 8 19

20 του Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή ΥΠΠ και του άρθρου 3.5 του Παραρτήματος Β του «Κανονισμού Γενικών Αδειών». Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και : Δεδομένου ότι, η εταιρεία BUONGIORNO δήλωσε ότι έχει συμμορφωθεί με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης και τις σχετικές υποδείξεις της ΕΕΤΤ, όπως αυτές αναλυτικά εκτέθηκαν στην από Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Τηλεπικοινωνιακού Τομέα της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών της ΕΕΤΤ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Διαπιστώνει ότι η εταιρεία BUONGIORNO HELLAS MOBILE LTD παραβίασε την νομοθεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ιδίως το αρθ.3.5 του Παραρτήματος Β του «Κανονισμού Γενικών Αδειών» (ΑΠ ΕΕΤΤ 390/3/ ΦΕΚ 748/Β/2006) και το άρθρο 4 παρ. 6 και 8 καθώς και το άρθρο 7 του «Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης» (ΑΠ ΕΕΤΤ 451/010/2007 -ΦΕΚ 1943/Β/ ). 2. Απευθύνει σύσταση προς την εταιρεία BUONGIORNO HELLAS MOBILE LTD να απέχει από κάθε σχετική ενέργεια στο μέλλον. 3. Επιφορτίζει τον Πρόεδρο να κοινοποιήσει την παρούσα Απόφαση στην εταιρεία BUONGIORNO HELLAS MOBILE LTD. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δρ. Λ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ 20

21 Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα, καθώς και τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα στην εταιρεία με την επωνυμία εταιρεία BUONGIORNO HELLAS MOBILE LTD εδρεύει στο Χαλάνδρι, οδός Λ. Μεσογείων αρ. 319, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες καλούμενη άμα όπως παραστεί, όταν και όπου στην ανωτέρω πράξη ορίζεται. Μαρούσι, Για την ΕΕΤΤ Δρ. Λ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 21

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23/7/2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 531/67 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 451/010/2007 «Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης» (ΦΕΚ 1943/Β/2007) Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έγκριση Κώδικα εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυµεσικής Πληροφόρησης. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έγκριση Κώδικα εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυµεσικής Πληροφόρησης. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 11-9-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 451/010 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση Κώδικα εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυµεσικής Πληροφόρησης Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ Α.Π. 451/010/2007 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ Α.Π. 451/010/2007 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ Α.Π. 451/010/2007 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (ΦΕΚ 1943/Β/2007) Μαρούσι, Μάιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 28/9/2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 578/29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 1. τις διατάξεις του Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 1. τις διατάξεις του Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες Μαρούσι, 20-05 2010 ΑΠ: 565/111 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 3 Μαρτίου 2010 Ακροάσεως της εταιρείας «VOICENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» με διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-4-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας στο Δήμο Γαλατσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 61/2011) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 61/2011) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Μαρούσι, 8 Απριλίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 632 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 61/2011) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. 922/13-05-2010 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.» με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Μαρούσι, 8/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 570/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι,12-10-2010 Α.Π. : 579/ 071 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 22 Ιουνίου 2010 Ακροάσεως της εταιρείας BUONGIORNO HELLAS MOBILE LTD με αντικείμενο τη διαπίστωση παραβάσεων της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-2-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28 Δεκεμβρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 12/10/2010 Α.Π.: 579/ 073 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 1 Ιουνίου 2010 Ακροάσεως της εταιρείας «INTERNET-Q» με αντικείμενο τη διαπίστωση παραβάσεων της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας Η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-7-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 27 Ιουνίου 2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GRAVITY SOLUTIONS LTD ΘΕΜΑ Στις 17 Ιουλίου 2013 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση σε εφαρμογή της ΑΠ 629/50/17-11-2011 Απόφασης της ΕΕΤΤ με θέμα: «Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι,12-10-2010 Α.Π. : 579/ 070 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 8 Ιουλίου 2010 Ακροάσεως της εταιρείας «NETSMART (CYPRUS) LTD» με αντικείμενο τη διαπίστωση παραβάσεων της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Α. Π.: 700/17 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Α. Π.: 700/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-08-2013 Α. Π.: 700/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της από 04.06.2013 Ακρόασης της εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» με δ.τ. «VODAFONE-PANAFON» με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι,12-10-2010 Α.Π. : 579/ 072 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 22 Ιουνίου 2010 Ακροάσεως της εταιρείας «WIN S.A. WIRELESS PRODUCTIONS & SERVICES» με αντικείμενο τη διαπίστωση παραβάσεων της τηλεπικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-01-2013 ΑΠ.: 680/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Φίλιππου Τσολάκη με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Μαρούσι, Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 7-7-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/36 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 26-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 20-11-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 4-10-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας COSMOTE με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας επί της Λεωφ. Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.»,

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», Μαρούσι, 30-05-2013 ΑΠ.: 692/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 686/47/26-03-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ: 1) ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΟΙΚ. 26634/924/3-5-2007 «ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 30-11-2017 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 837/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.696/115/11-7- 2013 «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-06-2013 ΑΠ.: 695/54 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 687/286/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 12-5-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 23 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΠ.: 689/104 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική Αποδοχή της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 17181/15-04-2013 Αιτήσεως Θεραπείας της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας, φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με διακριτικό τίτλο «Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/209 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/209 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 14-7-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/209 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 16 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε.»,

«ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε.», Μαρούσι, 26-03-2013 ΑΠ.: 686/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 591/015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 591/015 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 25-01-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 591/015 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟ ΕΚΦΡΑΣΗ Ε.Π.Ε.», φορέα του

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/21 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 659/13/05-07-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση του κ. Γεώργιου Τουτουδάκη, ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» Μαρούσι, 30-05-2013 ΑΠ.: 692/31 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 685/30/12-03-2013: «Κλήση σε ακρόαση της δημοτικής επιχείρησης ενημέρωσης Κατερίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 652/60 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 652/60 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 17-5-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 652/60 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-3-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 2 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία OTE Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη κατασκευή κεραίας στο Δήμο Τριπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/53 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/53 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 11-12-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/53 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 11-10-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας WIND με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας επί της οδού Αρριανού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 633/172 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 633/172 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-12-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 633/172 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 21-11-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/093 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/093 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/093 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας «IMD INTERNATIONAL INSTITUTE FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT» και αφετέρου της εταιρείας «Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1651 15 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 578/29 Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/060 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/060 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 17-11-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/060 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 7-9-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 19-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/ 050 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Γ. Αλοίμονου, με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1980 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/055 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 1-3-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 13-1-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.,

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., Μαρούσι, 12-03-2013 ΑΠ.: 685/47 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΛΛΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., φορέα του τηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/42 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 11-12-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 645/27/03-04-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/075 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 16-12-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Μαρούσι, Δεκέμβριος 2009 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική Αποδοχή της αίτησης θεραπείας της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και το διακριτικό τίτλο TELEWAVE κατά της ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 694/81 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 694/81 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 18-6-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 694/81 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 20-5-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 510/059 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 510/059 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-2-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 510/059 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 24 Σεπτεμβρίου 2008 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο παράνομη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 686/57 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 686/57 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 26-3-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 686/57 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 8-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «OTE - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα παροχής υπεργολαβικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα παροχής υπεργολαβικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου Μαρούσι,16-06-2010 ΑΡΙΘΜ. 568/041 ΑΠΟΦΑΣΗ Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα παροχής υπεργολαβικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/33 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 4-6-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 12-03-2013 ΑΠ.: 685/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Ιωάννη Κασσιώνη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΔΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Μαρούσι, Ιούλιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/066 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/066 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 16-12-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/066 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 26-11-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 556/066 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 556/066 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 11-3-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 556/066 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 9 Φεβρουαρίου 2010 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. για εγκατάσταση κατασκευής κεραίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 252/2010)

Αρ.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 252/2010) Μαρούσι, 1 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 2555 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 252/2010) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. 2689/08-12-2009 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία με αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 607/031 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 607/031 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 16-6-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 607/031 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 6-6-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/047 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 01-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ.

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω τηλεφώνων. της εταιρείας. ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται ως Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας ONECALL Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού,

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού, Μαρούσι, 15/4/2010 Α. Π.: 561/084 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «CENTREBET PTY LIMITED» και της Εταιρείας με την επωνυμία «CANDERNE LIMITED», με αντικείμενο την

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/092 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/092 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 8/7/2010 Α. Π.: 570/092 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας «BET365 GROUP LIMITED» και αφετέρου της εταιρείας «GOLDEN SOLUTIONS LTD», με αντικείμενο την διερεύνηση παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ. 1400

Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ. 1400 Μαρούσι, 13.07.2015 Αριθ. Πρωτ. 1400 A Π Ο Φ Α Σ Η ( αριθ.: 170/2014 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 617/047 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 617/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-9-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 617/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 13-7-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/076 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/076 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 17-2-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/076 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 13-1-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/055 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 19-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 3-5-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/38 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/38 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 4-6-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/38 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη νήσο Κυθήρων Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 679/37 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 679/37 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 21-1-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 679/37 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της επί της από 30-4-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «WIND» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 506/074 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 506/074 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-1-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 506/074 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 6 Μαίου 2008 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Διεξαγωγή Ελέγχων σε Εποπτευόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικών Υπογραφών»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Διεξαγωγή Ελέγχων σε Εποπτευόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικών Υπογραφών» Μαρούσι, 31-7-2014 ΑΠ.729-008 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Διεξαγωγή Ελέγχων σε Εποπτευόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικών Υπογραφών» H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 15-09-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 61 8/029 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Αθαμανίας, με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού,

ΑΠΟΦΑΣΗ. α) Το Ν.3431/2006, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006), ιδίως τα άρθρα 11, 12 και 63 αυτού, Μαρούσι, 15 /4/2010 Α. Π.: 561/071 ΑΠΟΦΑΣΗ Επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και της Εταιρείας με την επωνυμία «Flex Media Inc.»,

Διαβάστε περισσότερα

MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Μαρούσι, 27-06-2013 ΑΠ.: 695/50 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 687/297/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 524/079 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 524/079 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 26-5-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 524/079 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 10 Μαρτίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 678/36 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 678/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-1-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 678/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 6-12-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «OTE - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Δεκέμβριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Δεκέμβριος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 19-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 694/89 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 694/89 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 18-06-2013 ΑΠ.: 694/89 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική Αποδοχή της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 24966/06-06-2013 Αιτήσεως Θεραπείας του κ. Βασίλειου Μούκα, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο Ράδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 6/4/2017 ΑΠ.: 806/04 ΑΠΟΦΑΣΗ Ενσωμάτωση του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας, του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας και του τέλους στη συνδρομητική

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 608/032 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 608/032 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 16-6-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 608/032 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28-3-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 82/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 82/2011) Μαρούσι, 16 Μαίου 2011 Αρ.Πρωτ.:820 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 82/2011) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. 1902/28-08-2009 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.» και με

Διαβάστε περισσότερα

«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CHANNEL 9 Α.Ε.»,

«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CHANNEL 9 Α.Ε.», Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΠ.: 689/73 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ681/29/08-02-2013 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/33 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 654/24/31-05-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση του κ. Αποστόλη Παπακώστα, με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 17-03-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 515/094 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 23 Μαΐου 2006 Ακροάσεως κατά της εταιρείας «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ ΑΕ)» κατόπιν της από 3-03-2006 καταγγελίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Μαρούσι, 15/7/2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 488/82 ΑΠΟΦΑΣΗ Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών για εμπορική πρακτική της εταιρείας Cyta

Έρευνα της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών για εμπορική πρακτική της εταιρείας Cyta ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Έρευνα της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών για εμπορική πρακτική της εταιρείας Cyta Έρευνα της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-09-2012 ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε., φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας.

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας. Αθήνα, 30/05/2008 Σελ.: 10 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κώδικα εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 22-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 653/20 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 645/32/03-04-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση: α) Του κ. Βασίλειου Τσακνάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/061 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/061 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-3-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/061 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 24 Σεπτεμβρίου 2008 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο την παράνομη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/40 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της 5-3-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «WIND» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 580/030 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 580/030 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 14-10-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 580/030 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 13 Σεπτεμβρίου 2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα