Στάμη Τσικοπούλου. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β 85τ.1/1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στάμη Τσικοπούλου. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β 85τ.1/1"

Transcript

1 Πίνακες πολλαπλασιασμού Το Βεδικό τετράγωνο Στάμη Τσικοπούλου Σ τα μαθηματικά και ιδιαίτερα στην αριθμητική ένας πίνακας πολλαπλασιασμού (ή αλλιώς ένας πυθαγόρειος πίνακας) είναι ένας πίνακας που χρησιμοποιείται για τον ορισμό της πράξης του πολλαπλασιασμού σ ένα αλγεβρικό σύστημα. Ο δεκαδικός πίνακας πολλαπλασιασμού, γνωστός και ως προπαίδεια, διδάσκεται στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, αφού αποτελεί τη βάση για τη κατανόηση του πολλαπλασιασμού και την εκτέλεση αριθμητικών υπολογισμών με αριθμούς στο δεκαδικό σύστημα. Η απομνημόνευση του πίνακα αυτού κρίνεται απαραίτητη από τους νεαρούς μαθητές. Οι πίνακες πολλαπλασιασμού μπορούν να παρουσιάζονται με διάφορους τρόπους Σχ. 1 Σχ. 2 Το σχ. 1 είναι ένας πίνακας διπλής εισόδου με τους αριθμούς από το 1 έως το 9, έτσι ώστε το γινόμενο δύο από αυτών, π.χ 5 και 8 να μπορεί να διαβαστεί, είτε στη θέση της τομής της 5ης σειράς και της 8ης στήλης είτε στη θέση της τομής της 8ης στήλης και της 5ης σειράς. Το σχ. 2 είναι γνωστό ως βεδικό τετράγωνο. Προέρχεται από το σχήμα 1 αν αντικαταστήσουμε τους αριθμούς που υπερβαίνουν το 9 με το άθροισμα των ψηφίων τους, έως ότου πάρουμε μονοψήφια αποτελέσματα. Για παράδειγμα, από την 8η γραμμή και την 7η στήλη στο σχ. 1 προκύπτει ότι 8 x 7 = 56, = 11 και αφού το 11 υπερβαίνει το 9, μια περαιτέρω αλλαγή δίνει = 2, το οποίο βρίσκουμε στην αντίστοιχη θέση στο σχ.2. Όπως στο βασικό 3 3 μαγικό τετράγωνο, στο 9 9 Λατινικό τετράγωνο και στο 9 9 Sudoku, όλες οι καταχωρήσεις στο βεδικό τετράγωνο είναι αριθμοί από το 1 μέχρι το 9. Το σχ.2 αναφέρεται ως βεδικό τετράγωνο, επειδή προέρχεται από τις Βέδες. Οι Βέδες είναι ένα σύνολο κειμένων που πραγματεύονται την έννοια και τη λειτουργία του Σύμπαντος και οι οποίες γράφτηκαν περίπου το π.χ στα Σανσκριτικά και θεωρούνται τα αρχαιότερα φιλοσοφικά-θρησκευτικά κείμενα. Η πολυθεϊστική φιλοσοφία των Βεδών μεταφερόταν αρχικά από στόμα σε στόμα αποκλειστικά από τους ιερείς μέχρι να καταγραφούν. Οι Βέδες είναι αρχαία ινδικά κείμενα γραμμένα έμμετρα που περιέχουν ένα αρχείο της ανθρώπινης εμπειρίας και γνώσης και για τους Ινδούς είναι ότι για εμάς η " Βίβλος". Βεδικά μαθηματικά είναι το όνομα που δίνεται στο αρχαίο σύστημα των ινδικών μαθηματικών που επανακαλύφθηκαν από τις Βέδες μεταξύ 1911 και 1918 από τον Μπαράτι Κρίσνα Τιρτατζί (Sri Bharati Krsna Tirthaji ) ο οποίος τα ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β 85τ.1/1

2 μελέτησε και τα δημοσίευσε το Σύμφωνα με την έρευνά του όλα τα μαθηματικά που περιέχουν οι Βέδες, είναι βασισμένα σε δέκα έξι κανόνες (Sutras, ή λέξεις-τύπους), οι οποίοι στα σανσκριτικά δημιουργούν και ομοιοκαταληξίες. Αυτοί οι κανόνες περιγράφουν απλούς τρόπους να εκτελούνται από μνήμης πολύπλοκοι υπολογισμοί. Είναι δηλαδή ένα σύστημα εκτέλεσης αριθμητικών υπολογισμών το όποιο, όπως ισχυρίζονται όσοι το χρησιμοποιούν, είναι 10 με 15 φορές ταχύτερο από γνωστό μας σύστημα. Για παράδειγμα σύμφωνα με το sūtra: πολλαπλασιάστε «με ένα περισσότερο από το προηγούμενο» για να υπολογίσουμε το γινόμενο 32x38 βρίσκουμε τα πρώτα ψηφία του αριθμού πολλαπλασιάζοντας 3 x (3+1) = 12 ενώ τα δεύτερα ψηφία πολλαπλασιάζοντας 2 x 8 = 16. Αποτέλεσμα : Όμοια για το γινόμενο έχουμε (3 4) = 12, 7 3 =21, αποτέλεσμα : Ο κανόνας αυτός λειτουργεί με δύο διψήφιους αριθμούς, όταν αυτοί έχουν ίδια δεκάδα και το άθροισμα των μονάδων τους δίνει αποτέλεσμα 10. Και οι δύο προαναφερθέντες πίνακες πολλαπλασιασμού αποτελούν μια πλούσια πηγή ανακάλυψης αριθμητικών και γεωμετρικών σχέσεων. Είναι όμως ανέφικτο, να προβληθούν όλα τα «σχέδια» και οι σχέσεις που περιλαμβάνονται στα αριθμητικά δεδομένα των πινάκων πολλαπλασιασμού. Γι αυτό θα σταθούμε σε ορισμένα οπτικά πρότυπα και «σχήματα» που δημιουργούνται στο βεδικό τετράγωνο και θα τονίσουμε ορισμένες από τις μαθηματικές πτυχές τους. Αριθμητικές ιδιότητες των αριθμών του βεδικού τετραγώνου - Όπως προαναφέρθηκε στα αρχαία ινδικά μαθηματικά, ένα βεδικό τετράγωνο είναι μια παραλλαγή ενός τυπικού πίνακα πολλαπλασιασμού 9 9. Σε κάθε τετράγωνό του τοποθετούμε το μονοψήφιο άθροισμα του γινομένου της αντίστοιχης γραμμής και στήλης που δεν είναι άλλο από το υπόλοιπο της διαίρεσης του γινομένου των αριθμών της αντίστοιχης σειράς και στήλης με το 9 (modulo 9).Tο υπόλοιπο 0 στο βεδικό πίνακα αντιπροσωπεύεται από το 9. - Στο βεδικό τετράγωνο είναι εμφανής η συνεχής εμφάνιση του αριθμού 9 ο οποίος είναι κομβικός αριθμός γι αυτό. Επιπλέον αν σε οποιονδήποτε αριθμό του βεδικού τετραγώνου προσθέσουμε τον αριθμό 9, ο αριθμός παραμένει ο ίδιος, δεν αλλάζει. Π.χ. : =10, 1+ 0 = 1, όμοια =11, 1+ 1= 2, 9 + 3=12, = 3 κ.τ.λ. Οπτικά πρότυπα (Pattern) - Παρατηρούμε ότι σε κάθε γραμμή εμφανίζονται ορισμένα pattern - Πολλαπλασιασμός με Pattern 1 η σειρά η σειρά η σειρά η σειρά η σειρά η σειρά η σειρά η σειρά η σειρά Οι αριθμοί σε ένα βεδικό τετράγωνο είναι συμμετρικοί ως προς τη μια διαγώνιο του (από άνω αριστερά έως κάτω δεξιά). - Το άθροισμα των αντίστοιχων ψηφίων της 2ης και της 7ης γραμμής δίνουν τα αντίστοιχα ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β 85τ.1/2

3 ψηφία της 9ης γραμμής. Ενώ το άθροισμα των αντίστοιχων ψηφίων της 3ης και της 5ης γραμμής παράγουν τα αντίστοιχα ψηφία της 8ης γραμμής. - Όμοια, το άθροισμα των αντίστοιχων ψηφίων της 2ης και της 7ης στήλης, παράγουν τα αντίστοιχα ψηφία της 9ης στήλης, ενώ το άθροισμα των αντίστοιχων ψηφίων της 3ης και 5ης στήλης παράγουν τα αντίστοιχα ψηφία της 8ης στήλης του βεδικού πίνακα. - Για κάθε στήλη αριθμών στο βεδικό τετράγωνο, υπάρχει μια ίδια γραμμή αριθμών. Π.χ 2 η γραμμή και 2 η στήλη, κ.τ.λ. αφού όπως προαναφέρθηκε οι αριθμοί σε ένα βεδικό τετράγωνο είναι συμμετρικοί ως προς τη μια διαγώνιο του (από άνω αριστερά έως κάτω δεξιά). - Ένα μοτίβο βρίσκεται στη διαγώνιο του βεδικού πίνακα. Στο σχήμα 3 υπολογίζουμε τα γινόμενα 1x1, 2x2, 3x3, 20x20. Παρατηρούμε ότι αν προσθέσουμε τα ψηφία κάθε γινομένου μέχρι να καταλήξουμε σε μονοψήφιο αποτέλεσμα η ακολουθία των αριθμών που προκύπτει από τα εννιά πρώτα γινόμενα επαναλαμβάνεται διαρκώς δημιουργώντας ένα μοτίβο (σχ.3). Το μοτίβο είναι : 1, 4, 9, 7, 7, 9, 4, 1, Σχ. 3 Σχ. 4 Η ακολουθία των ψηφίων της διαγωνίου από πάνω αριστερά έως κάτω δεξιά στο βεδικό τετράγωνο σημαίνει ότι για να είναι ένας θετικός αριθμός τέλειο τετράγωνο, πρέπει το μονοψήφιο άθροισμα των ψηφίων του να είναι είτε 1, 4, 7 ή 9 και το τελευταίο ψηφίο του πρέπει να είναι 0, 1, 4, 9, 6 ή 5. Έτσι για παράδειγμα μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι ο αριθμός παρόλο που λήγει σε 0 δεν είναι τέλειο τετράγωνο ακέραιου αριθμού γιατί το άθροισμα των ψηφίων του είναι 3. Σχήματα αριθμών στο βεδικό τετράγωνο Οι αριθμοί στο βεδικό τετράγωνο έχουν «σχήματα». Για να βρούμε το «σχήμα» του αριθμού 1, τοποθετούμε διαφανές χαρτί και σημειώνουμε με μια τελεία το κέντρο κάθε μικρού τετραγώνου στο οποίο εμφανίζεται το 1. Οι κουκίδες μας δίνουν μια ιδέα για το ποιο θα είναι το «σχήμα» του αριθμό 6 στο βεδικό τετράγωνο (σχ. 5)το οποίο θα πάρουμε αν ενώσουμε τα έξι σημεία με ευθ. τμήματα. Με την ίδια διαδικασία βρίσκουμε τα «σχήματα» και των υπολοίπων αριθμών. Παρατηρούμε ότι ανά δύο τα σχήματα αυτά είναι συμμετρικά. Για παράδειγμα τα «σχήματα» των αριθμών 1 και 8, 2 και 7, 3 και 6, 4 και 5 είναι συμμετρικά. Το «σχήμα» του αριθμού 9 είναι μοναδικό και είναι ένα τετράγωνο. Στο σχ. 6 έχουμε ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β 85τ.1/3

4 σχεδιάσει με διαφορετικό χρώμα όλα τα «σχήματα» των αριθμών σ ένα βεδικό τετράγωνο. Σχήμα 5 Σχήμα 6 Εάν αγνοήσουμε την τελευταία γραμμή και στήλη, ένα βεδικό τετράγωνο αποτελείται από τέσσερα ομόκεντρα τετράγωνα (σχ.7). Στο εσωτερικό τετράγωνο τα τετραγωνάκια κάθε πλευράς του περιέχουν τα ψηφία 2 και 7 και το άθροισμά τους ισούται με 9. Τα «σχήματα» των αριθμών 2 και 7 είναι συμμετρικά το ένα του άλλου (σχ. 5 και 6). Στο επόμενο τετράγωνο τα τετραγωνάκια κάθε πλευράς του περιέχουν τα ψηφία 9, 6, και 3, και το μονοψήφιο άθροισμά τους είναι επίσης 9. Και τα «σχήματα» των συμπληρωμάτων του 9, που σ αυτήν την περίπτωση είναι το 3 και το 6, είναι επίσης ανακλάσεις το ένα του άλλου (σχ.5 και 6) Σχήμα 7 Στο επόμενο τετράγωνο τα τετραγωνάκια κάθε πλευράς του περιέχουν τα ψηφία 5, 3, 1, 8 6 και 4 και πάλι το μονοψήφιο άθροισμά τους είναι 9 ενώ συμμετρία υπάρχει μεταξύ των «μορφών» των 1 και 8, 3 και 6 και εκείνων των 4 και 5. Στο τελευταίο τετράγωνο τα τετραγωνάκια κάθε πλευράς του περιέχουν τους αριθμούς από 1 έως 8 που και πάλι το μονοψήφιο άθροισμά τους είναι 9 και φυσικά τα σχήματα των συμπληρωματικών του 9 αριθμών είναι συμμετρικά. Ορισμένα από τα γεωμετρικά σχήματα και τις συμμετρίες που μπορούν να παρατηρηθούν σ ένα βεδικό τετράγωνο τα βρίσκουμε συχνά στην παραδοσιακή ισλαμική τέχνη. Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω σχέδια (σχ.7) που προέρχονται από το «σχήμα» του 8 και του 5 στο βεδικό τετράγωνο. Με τα σχέδια αυτά οι ισλαμιστές καλλιτέχνες κοσμούσαν αντικείμενα κεραμεικής, μεταλλοτεχνίας, χρυσοχοΐας, υφαντικής, ξυλογλυπτικής, υαλουργίας κ.ά. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β 85τ.1/4

5 Σχήμα 7 Στο παρακάτω σχέδιο σ ένα βεδικό τετράγωνο χρωματίσαμε με το ίδιο χρώμα τα τετράγωνα με τους ίδιους αριθμούς. Αν επαναλάβουμε πολλές φορές το χρωματισμένο αρχικό τετράγωνο προκύπτει το δεύτερο σχέδιο (Σχ. 8). Σχήμα 8 Με το ίδιο τρόπο έχουν προκύψει από το βεδικό τετράγωνο και τα παρακάτω σχέδια. Βιβλιογραφία George Gheverghese Joseph (1993). Appendix: Multiplication tables can be fun, in David Nelson, George Gheverghese Joseph and Julian Williams, Multicultural Mathematics,Teaching Mathematics from a Global Perspective, Oxford University Press, p Pritchard, Chris (2003). The Changing Shape of Geometry: Celebrating a Century of Geometry and Geometry Teaching. Great Britain: Cambridge University Press. pp Ντάλα Γεωργία (2006). Τα αρχαία ινδικά Mαθηματικά μέχρι τον 7ο μ.x. αιώνα, διπλωματική εργασία για το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, από το ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β 85τ.1/5

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες

Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες 1.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Ένα αριθμητικό σύστημα ορίζει ένα σύνολο τιμών που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση μίας ποσότητας. Ποσοτικοποιώντας τιμές και αντικείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Α ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Α ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Λεμονίδης Χ. (2007). Ο εκσυγχρονισμός των μαθηματικών περιεχομένων στα νέα βιβλία της Α και Γ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Γέφυρες, 31:24-31. Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. GeoGebra

Κεφάλαιο 4. GeoGebra Κεφάλαιο 4 GeoGebra Στόχοι: Με τη βοήθεια του Οδηγού αυτού, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: Εργαστεί με το λογισμικό Geogebra για τη δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων Αξιοποιήσει τα εργαλεία του Geogebra

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM)"

Σημειώσεις για το μάθημα Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM) ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM" Εαρινό εξάμηνο 5 Χ. Οικονομάκος . Γενικά Χρήση γεωμετρικών μετασχηματισμών στα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Τα Mαθηματικά παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε όλους τους χώρους της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα σχεδόν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της ε- πιστήμης στηρίζονται στην ανάπτυξη των Μαθηματικών. Αλλά και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύμιση Δ τάξης. Παιχνίδια στην κατασκήνωση

Υπενθύμιση Δ τάξης. Παιχνίδια στην κατασκήνωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Υπενθύμιση Δ τάξης Παιχνίδια στην κατασκήνωση Συγκρίνω δυο αριθμούς για να βρω αν είναι ίσοι ή άνισοι. Στην περίπτωση που είναι άνισοι μπορώ να βρω ποιος είναι μεγαλύτερος (ή μικρότερος). Ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Μαθηματικά Α Τάξης Γυμνασίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός Αγαπητοί μαθητές. αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα βοήθημα στην ύλη της Άλγεβρας Α Λυκείου, που είναι ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός http://cutemaths.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 20,

Διαβάστε περισσότερα

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1.1 Τί είναι Αριθµητική Ανάλυση Υπάρχουν πολλά προβλήµατα στη µαθηµατική επιστήµη για τα οποία δεν υπάρχουν αναλυτικές εκφράσεις λύσεων. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών 2 Πρόσθεση αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Προσθετέοι 18+17=35 α Προσθετέοι + β = γ Άθοι ρ σμα Άθοι ρ σμα 13 + 17 = 17 + 13 Πρόσθεση φυσικών αριθμών Πρόσθεση είναι η πράξη με την οποία από

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Λάμπρου Νίκος Κ. Σπανουδάκης. τόμος 1. Καγκουρό Ελλάς

Μιχάλης Λάμπρου Νίκος Κ. Σπανουδάκης. τόμος 1. Καγκουρό Ελλάς Μιχάλης Λάμπρου Νίκος Κ. Σπανουδάκης τόμος Καγκουρό Ελλάς 0 007 (ο πρώτος αριθµός σε µια γραµµή αναφέρεται στη σελίδα που αρχίζει το άρθρο και ο δεύτερος στη σελίδα που περιέχει τις απαντήσεις) Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Λεμονίδης Χ. (2006). Οι αρχές για τη διδασκαλία και ο εκσυγχρονισμός των αριθμητικών εννοιών στα νέα βιβλία της Α τάξης του δημοτικού σχολείου. Γέφυρες, 30:30-39. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Συμπίεση Δεδομένων (Data Compression)

Συμπίεση Δεδομένων (Data Compression) Συμπίεση Δεδομένων (Data Compression) Περί τίνος πρόκειται; Η διαδικασία συμπίεσης φυσικών αντικειμένων μάς είναι οικεία: όταν προσπαθούμε να χωρέσουμε ρούχα σε μια μικρή βαλίτσα, πατάμε τα ρούχα ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ. Α' τάξης Γενικού Λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ. Α' τάξης Γενικού Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ Α' τάξης Γενικού Λυκείου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ανδρεαδάκης Στυλιανός Κατσαργύρης Βασίλειος Παπασταυρίδης Σταύρος Πολύζος Γεώργιος Σβέρκος Ανδρέας ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ανδρεαδάκης Στυλιανός Κατσαργύρης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΑΡΕΤΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ- ΠΑΥΛΑΚΟΥ Μαθηματικός στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου (Γ. Γεννηματά 21-71305-Ηράκλειο Κρήτης- p23pericles@yahoo.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα

Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα 2 κεφάλαιο Aριθμητικά συστήματα και κώδικες Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα τα οποία επεξεργάζονται δυαδικά ψηφία 0 και 1, όμως στην πράξη πολύ λίγα πραγματικά προβλήματα βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 21-0027 book.indb 1 16/1/2013 9:35:48 μμ

Μαθηματικά Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 21-0027 book.indb 1 16/1/2013 9:35:48 μμ Μαθηματικά ΥΜΝΣΙΟΥ 21-0027 book.indb 1 16/1/2013 9:35:48 μμ ΣΥΡΦΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙ ΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Ιωάννης ανδουλάκης, Μαθηµατικός, διδάσκων µε σύµβαση εργασίας (Π.Δ. 407/80) στο Πανεπιστήµιο του ιγαίου Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Γυμνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. Διδακτέα ύλη

Α Τάξη Γυμνασίου Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α. Ι. Διδακτέα ύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χ. ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 Στη διδασκαλία συνήθως τα παιδιά αρχικά διδάσκονται τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Νεφέλη Δήμητρα Ζώττου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Νεφέλη Δήμητρα Ζώττου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διπλωματική Εργασία στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων Νεφέλη Δήμητρα Ζώττου Επιβλέπων Καθηγητής: Αλεβίζος Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ Μια εικόνα μπορεί να περιγραφεί με πολλούς τρόπους. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια προβολή ψηφιδοπλέγματος, μια εικόνα καθορίζεται πλήρως από το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο)

N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο) N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο) ΑΘΗΝΑ 2006 Σημείωμα Συνέταξα αυτές τις σημειώσεις, προς χάριν των μαθητών μου, το σχολικό έτος 1998-1999 όταν δίδασκα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ..και μην αριθμόν, έξοχον σοφισμάτων, εξηύρον αυτοίς..

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ..και μην αριθμόν, έξοχον σοφισμάτων, εξηύρον αυτοίς.. 1 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»..και μην αριθμόν, έξοχον σοφισμάτων, εξηύρον αυτοίς.. (Αισχύλος, Προμηθέας Δεσμώτης) Τα μέλη της ομάδας που ασχολήθηκαν με την εκπόνηση αυτής της

Διαβάστε περισσότερα