Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα : Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα : Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων"

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα : Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) στο πλαίσιο των Κατηγοριών Πράξεων α. «Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών» ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ Π. Π. Σ.: ηµιουργία κατεύθυνσης Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-business) και εκσυγχρονισµός του Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς µε τη χρήση σύγχρονων µεθόδων εκπαίδευσης, αξιοποιώντας την τεχνολογία των Η/Υ και του διαδικτύου. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Λέκτορας Αριστοµένης Μακρής Πακέτο Εργασίας 1: Μελέτη και Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Συστήµατος Παραδοτέο 1.2: Απαιτήσεις µηχανογραφικών εφαρµογών και τηλεπικοινωνιακού περιβάλλοντος

2 Περιεχόµενα 1. Τα τέσσερα εκπαιδευτικά επίπεδα χρήσης της τεχνολογίας ο Επίπεδο: Μονόδροµη εκπαίδευση ο Επίπεδο: Αλληλεπιδραστική εκπαίδευση ο Επίπεδο: Αµφίδροµη εκπαίδευση Ασύγχρονη αµφίδροµη εκπαίδευση Σύγχρονη αµφίδροµη εκπαίδευση ο Επίπεδο: Κλασσική εκπαίδευση 2. Παραδείγµατα µικτής εκπαίδευσης 3. Ποια τεχνολογία είναι κατάλληλη για 4. Τα βασικά δοµικά στοιχεία ενός περιβάλλοντος e-learning 4.1. Συστήµατα διαχείρισης εκπαίδευσης (LMS - Learning Management System) 4.2. Περιβάλλοντα ανάπτυξης ύλης e-learning 4.3. Συστήµατα ανταλλαγής µηνυµάτων και ηλεκτρονικής συνεργασίας 5. Εικονικά εργαστήρια Η/Υ 5.1. Η σηµερινή πολιτική ανάπτυξης των εργαστηρίων Η/Υ του Πανεπιστηµίου 5.2. Τα πλεονεκτήµατα χρήσης εξυπηρετητή τερµατικών σταθµών στα εργαστήρια Η/Υ 5.3. Εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας 6. Απαραίτητος εξοπλισµός και λογισµικό για την υλοποίηση των ανωτέρω 6.1. Εξοπλισµός Εξοπλισµός για ανάπτυξη και λειτουργία περιβάλλοντος e-learning Εξοπλισµός Εικονικών Εργαστηρίων 6.2. Λογισµικό Λειτουργικά συστήµατα Το περιβάλλον διαχείρισης εφαρµογών e-learning, e-class Ρόλοι Χρηστών Κατηγορίες Μαθηµάτων Λειτουργίες & υνατότητες Περιβάλλοντα ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού Pps_ode_12 2

3 1. ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕ Α ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ο Επίπεδο: Μονόδροµη εκπαίδευση ιάβασέ το, δες το, άκουσέ το. Είναι η απλούστερη µέθοδος µετάδοσης γνώσης, ιδεώδης για ανακοινώσεις, παρουσίαση εκπαιδευτικού και οργανωτικού υλικού κ.λ.π. Αφορά υλικό που πρέπει να είναι προσβάσιµο από τον εκπαιδευόµενο όταν το χρειασθεί. Παραδείγµατα εκπαιδευτικού υλικού: Πληροφοριακές ιστοσελίδες µε υπερσυνδέσµους σε υλικό στο Web Βοήθεια Online Ηχητικό υλικό Videos Μαγνητοσκοπηµένες ζωντανές διαλέξεις Βιβλία στο Web ιαλέξεις στο Web ο Επίπεδο: Αλληλεπιδραστική εκπαίδευση οκίµασε, εξασκήσου. Η αλληλεπιδραστική εκπαίδευση γίνεται µεταξύ του εκπαιδευόµενου και του Η/Υ, στους ρυθµούς που επιθυµεί ο εκπαιδευόµ ενος. εν αφορά αλληλεπίδραση µ ε άλλους εκπαιδευόµενους ή εκπαιδευτές. Το υλικό που χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτό είναι ειδικά σχεδιασµένο για αλληλεπιδραστική εκπαίδευσ η. Οι εκπαιδευτές µπορούν είτε να προµηθευτούν έτοιµο υλικό ή να το κατασκευάσουν χρησιµοποιώντας ειδικά περιβάλλοντα (authoring tools). Παραδείγµατα αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού υλικού: CBTs/WBTs (Computer/Web Based Training) Αλληλεπιδραστικά παίγνια Προγράµµατα προσοµοίωσης Αυτοκαθοδηγούµενα εκπαιδευτικά αντικείµενα Quizzes, tests, και εργασίες που διορθώνονται αυτόµατα από τον Η/Υ ο Επίπεδο: Αµφίδροµη εκπαίδευση Συζήτησέ το, δοκίµασέ το µε άλλους. Η αµφίδροµη επικοινωνία διευκολύνεται µέσω της τεχνολογίας, χρησιµοποιώντας τεχνικές που επιτρέπουν στους εκπαιδευτές και του εκπαιδευόµενους να µη βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω επικοινωνίας µεταξύ των εκπαιδευοµένων, εκπαίδευση σε οµάδες και επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου. Ο συνδυασµός όλων των ανωτέρω δηµιουργεί µια αίσθηση κοινωνίας εκπαίδευσης όπως αυτή που φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί: Pps_ode_12 3

4 Εξυπηρετητής Εικονικής Αίθουσας Εκπαίδευσης Εκπαιδευτής Χρησιµοποιεί το Web για παρουσιάσει το υλικό Εκπαιδευόµενος Χρησιµοποιεί το Web για να παρακολουθήσει Η αµφίδροµη εκπαίδευση µπορεί να είναι σύγχρονη και ασύγχρονη: Ασύγχρονη αµφίδροµη εκπαίδευση Τα εργαλεία ασύγχρονης αµφίδροµης εκπαίδευσης δεν απαιτούν την ταυτόχρονη online συνύπαρξη εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου για να υπάρξει επικοινωνία µεταξύ τους. Μηνύµατα, ερωτήσεις και εργασίες µπορούν να αποσταλούν και να απαντηθούν οποτεδήποτε. Το κάθε µέρος µπορεί να τα δει και να απαντήσει οποιαδήποτε στιγµή συνδεθεί µέσω του Η/Υ του είτε µε το τοπικό δίκτυο (intranet) είτε µε το διαδίκτυο (internet). Pps_ode_12 4

5 Ασύγχρονη Εκπαίδευση Πάτρα 20 Φεβρ. Αθήνα 10 Μαρ. Σάµος 5 Απρ. Παραδείγµατα ασύγχρονης αµφίδροµης εκπαίδευσης: ηµόσιες οµάδες συζήτησης (discussion forums) ηµόσιες οµάδες ανταλλαγής ερωταποκρίσεων (question and answer forums) Ατοµικές ή οµαδικές εργασίες που διορθώνει ο εκπαιδευτής ηµιουργία εικονικών οµάδων Σύγχρονη αµφίδροµη εκπαίδευση Η σύγχρονη αµφίδροµη εκπαίδευση επιτρέπει την online, real-time επικοινωνία. Οι εκπαιδευτές επικοινωνούν µε τους εκπαιδευόµενους ηλεκτρονικά σε κάποια δεδοµένη στιγµή, δίχως να εγκαταλείπουν τον χώρο εργασίας ή το σπίτι τους. Χρησιµοποιούν εργαλεία όπως chat, εικόνα, ήχο και ηλεκτρονικούς σχολικούς πίνακες. Σύγχρονη Εκπαίδευση Πάτρα Αθήνα Μάθηµα: 15 Μαρτίου ώρα 10 π.µ. Σάµος Παραδείγµατα ασύγχρονης αµφίδροµης εκπαίδευσης: Ζωντανές εικονικές αίθουσες διδασκαλίας Άµεση ανταλλαγή µηνυµάτων Τηλεδιασκέψεις Pps_ode_12 5

6 ο Επίπεδο: Κλασσική εκπαίδευση Ζήσε το, πειραµατίσου. Στο επίπεδο αυτό χρησιµοποιείται η αίθουσα εκπαίδευσης και η άµεση επαφή. Ενδείκνυται για υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές λειτουργίες που από τη φύση τους δεν µπορούν να υλοποιηθούν µε τη χρήση της τεχνολογίας. Πάντοτε θα υπάρχουν περιστάσεις όπου η κλασσική µέθοδος εκπαίδευσης θα είναι η πλέον αποτελεσµατική, όπου οι εκπαιδευόµενοι χρειάζεται να έρθουν σε άµεση επαφή µε τον ειδικό ή µε άλλους εκπαιδευόµενους και να αλληλεπιδράσουν φυσικά µε άλλα πρόσωπα ή αντικείµενα. 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΜΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ορίζουµε µικτή εκπαίδευση την παροχή διαφορετικών εκπαιδευτικών µέσων σε διαφορετικές οµάδες όπως: o Το συνδυασµό διαφόρων τεχνολογιών Web σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα (π.χ. ζωντανή εικονική αίθουσα εκπαίδευσης σε συνδυασµό µε ασύγχρονη αµφίδροµη εκπαίδευση) o Το συνδυασµ ό διαφόρων παιδαγωγικών προσεγγίσεων για την επίτευξη το βέλτιστου εκπαιδευτικού αποτελέσµατος µε ή χωρίς την χρήση της τεχνολογίας o Το συνδυασµός κάθε µορφής εκπαιδευτικής τεχνολογίας (π.χ. βιντεοταινία, CD- ROM, WBT, ταινία) µε κλασσική εκπαίδευση o Το συνδυασµό εκπαιδευτικής τεχνολογίας µ ε πραγµατικές επιχειρηµατικές λειτουργίες Πριν αναλύσουµε περαιτέρω διαφορετικές εφαρµογές µικτής εκπαίδευσης ας εξετάσουµε γιατί η µικτή εκπαίδευση έχει τόσο ευρεία αποδοχή. Επειδή η µικτή εκπαίδευση ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: o ιαφορετικά εκπαιδευτικά αντικείµενα απαιτούν διαφορετική προσέγγιση o Επιτρέπει τη σταδιακή εισαγωγή των εκπαιδευοµένων σε τεχνολογίες e-learning, κάνοντας ευκολότερη την αποδοχή των νέων τεχνολογιών o ουλεύοντας σε ένα µικτό περιβάλλον, οι εκπαιδευτές και οι σχεδιαστές του o εκπαιδευτικού υλικού σιγά-σιγά αναπτύσσουν τις απαιτούµενες δεξιότητες και έτσι µεταφέρουν στο νέο περιβάλλον υπάρχοντα προγράµµατα και εκπαιδευτικούς πόρους Κάποιοι υπάρχοντες πόροι, όπως CD-ROMs, ή CBTs µπορεί να µην είναι κατάλληλα για µετατροπή σε µορφή αξιοποιήσιµη στο Web, εποµένως ένα µικτό περιβάλλον είναι απαραίτητο για την αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων Κατωτέρω δίνονται κάποια παραδείγµατα εισαγωγής τεχνολογιών e-learning σε υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράµµατα δηµιουργώντας έτσι µικτά περιβάλλοντα: Online αξιολογήσεις προόδου. Είναι εύκολο να µπουν κάποια τεστ ή κάποιες αξιολογήσεις online, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα και στον εκπαιδευτή και στον εκπαιδευόµενο να αξιολογήσουν τα επίπεδα κατανόησης της ύλης Pps_ode_12 6

7 ηµιουργία εκπαιδευτικής κοινότητας στην πρακτική εξάσκηση. ίνοντας τη δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ τους, στους συµµετέχοντες σε µια τάξη µετά την ολοκλήρωση των µαθηµάτων, στη διάρκεια µιας πρακτικής εξάσκησης, επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να ερωτήσουν απορίες, να ανταλλάξουν απόψεις και να µοιραστούν κάποιο υλικό µεταξύ τους, διευκολύνοντάς τους έτσι στην καλύτερη κατανόηση της ύλης ιάθεση υποστηρικτικού υλικού. Επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να έχουν πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό και µετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράµµατος, ώστε να αναζητήσουν κάποια θέµατα και να εµβαθύνουν σε αυτά, επιτρέποντάς τους έτσι να αποδεσµευτούν από το γραπτό υποστηρικτικό υλικό, το οποίο πολλές φορές λόγω εξέλιξης της τεχνολογίας, είναι ήδη ξεπερασµένο µετά από µερικούς µήνες Προετοιµασία εκπαιδευοµένου. Πέραν από τα πολλαπλά κέρδη από την έγκαιρη ενηµέρωση των εκπαιδευοµένων σχετικά µε τη δοµή και τις απαιτήσεις κάθε µαθήµατος, κάποια µαθήµατα πιθανόν να απαιτούν προετοιµασία πριν την έναρξη των µαθηµάτων. Η όποια προεργασία µπορεί να ζητείται ήδη στην ιστοσελίδα του µαθήµατος, ώστε οι εκπαιδευόµενοι να είναι προετοιµασµένοι κατά την έναρξη των µαθηµάτων Παροχή online βοήθειας σε ώρες εργασίας. Η διάθεση κάποιων ωρών από τον εκπαιδευτή στη διάρκεια της εβδοµάδας, για την παροχή κάποιας µορφής άµεσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας, δίνει στον εκπαιδευόµενο την δυνατότητα άµεσης προσωπικής επικοινωνίας ώστε να λύσει απορίες, να οργανώσει καλύτερα την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υλικού του µαθήµατος, ή απλά να πάρει την ηθική υποστήριξη που πολλές φορές χρειάζεται Αξιοποιώντας την πρακτική καθοδήγηση. Η δυνατότητα επικοινωνίας µε τον εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης επιτρέπει και στον εκπαιδευόµενο να λύσει πρακτικές απορίες και στον εκπαιδευτή να βελτιώσει την ύλη του µαθήµατος Πρόσβαση σε εξω-πανεπιστηµιακούς ειδικούς. Η συµµετοχή καθιερωµένων επαγγελµατιών στη διαδικασία υποστήριξης των εκπαιδευοµένων, ανεβάζει το επίπεδο του µαθήµατος, εφ όσον ο εκπαιδευόµενος µπορεί να έχει άµεση ηλεκτρονική πρόσβαση σε στελέχη της αγοράς εργασίας ηµιουργία ηλεκτρονικού χρυσού οδηγού γνώσης. Η δηµιουργία ενός τέτοιου καταλόγου επιτρέπει στον εκπαιδευόµενο να αναζητήσει κάθε φορά την καλύτερη πηγή πληροφόρησης για την επίλυση ενός συγκεκριµένου προβλήµατος Μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του . Η χρήση καταλόγων διανοµής πριν, στη διάρκεια και µετά από κάποια εκπαίδευση είναι ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτή, εφ όσον µπορεί να στείλει πρόσθετο υλικό και να ενηµερώσει τους εκπαιδευόµενους για θέµατα σχετικά µε την οργάνωση ή το αντικείµενο της εκπαίδευσης Pps_ode_12 7

8 3. ΠΟΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ Τεχνολογία εκπαίδευσης Κατάλληλη για Ακατάλληλη για 1 ο Επίπεδο: Μονόδροµη εκπαίδευση Στατικές σελίδες Web Εκπαίδευση στους ρυθµούς Ηλεκτρονική συνεργασία του εκπαιδευόµενου Ηλεκτρονικές µεταδόσεις Υποστήριξη του εκπαιδευόµενου Κατανεµηµένη χωροταξικά εκπαίδευση Περιεχόµενο που αλλάζει Μικρή επένδυση στη δηµιουργία του υλικού Οπτικοακουστικό υλικό Εκπαίδευση µε αξιοποίηση Περιεχόµενο που αλλάζει περισσοτέρων αισθήσεων Βήµα προς βήµα εκπαίδευση 2 ο Επίπεδο: Αλληλεπιδραστική εκπαίδευση Αλληλεπιδραστικό CBT Βιοµηχανοποιηµένο περιεχόµενο Ανάπτυξη µικρής επένδυσης Περιεχόµενο µε πολυµέσα Γρήγορη υλοποίηση Μεγάλη ύλη Ηλεκτρονική συνεργασία Εκπαίδευση στο Web- WBT Στατικό περιεχόµενο Εκπαίδευση στους ρυθµούς του εκπαιδευόµενου Κατανεµηµένη χωροταξικά εκπαίδευση Αυτό-αξιολόγηση Βιοµηχανοποιηµένο περιεχόµενο Εκπαίδευση στους ρυθµούς του εκπαιδευόµενου Περιεχόµενο που αλλάζει 3 ο Επίπεδο: Αµφίδροµη εκπαίδευση Οµάδες συζήτησης Εκπαίδευση στους ρυθµούς του εκπαιδευόµενου Κατανεµηµένη χωροταξικά εκπαίδευση Περιεχόµενο που αλλάζει Περιεχόµενο που αλλάζει Αξιολόγηση εκπαιδευόµενων από τον εκπαιδευτή Ηλεκτρονική συνεργασία Άµεση απόκριση Ηλεκτρονικές µεταδόσεις Αξιολόγηση εκπαιδευόµενων από τον εκπαιδευτή Αυτό-αξιολόγηση Ηλεκτρονική συνεργασία Τηλεδιάσκεψη Ηλεκτρονικές µεταδόσεις Έλεγχο ακροατηρίου Άµεση απόκριση Αξιολόγηση Ανάπτυξη µικρής επένδυσης Παράδοση µεγάλης ύλης Pps_ode_12 8

9 Ζωντανή εικονική αίθουσα Κατανεµηµένη χωροταξικά εκπαίδευση Ηλεκτρονική συνεργασία Αδόµητα µαθήµατα Ηλεκτρονικές µεταδόσεις Μεγάλης διάρκειας µαθήµατα Εκπαίδευση στους ρυθµούς του εκπαιδευόµενου Παράδοση µεγάλης ύλης Άµεση απόκριση Μεγάλης διάρκειας µαθήµατα ραστηριοποίηση ακροατηρίου Εκπαίδευση στους ρυθµούς του εκπαιδευόµενου Ανάπτυξη µικρής επένδυσης Κατανεµηµένη χωροταξικά εκπαίδευση Ηλεκτρονική συνεργασία Αξιολόγηση εκπαιδευόµενων από τον εκπαιδευτή Αυτό-αξιολόγηση οµηµένα µαθήµατα Άµεση ανταλλαγή µηνυµάτων Άτυπη εκπαίδευση Παρακολούθηση προόδου µαθήµατος Online υποστήριξη Παράδοση ύλης Καθοδήγηση Οργανωµένα µαθήµατα Άτυπη εκπαίδευση Αυτό-αξιολόγηση Επικοινωνία Περιεχόµενο που αλλάζει Περιεχόµενο µε πολυµέσα Άµεση απόκριση Παράδοση µεγάλης ύλης Ηλεκτρονικές µεταδόσεις Εκπαίδευση στους ρυθµούς του εκπαιδευόµενου 4 ο Επίπεδο: Κλασσική εκπαίδευση Πρόσωπο µε πρόσωπο Ανάπτυξη δεξιοτήτων Κατανεµηµένη χωροταξικά εκπαίδευση Εκπαίδευση στην πράξη Καθοδήγηση ραστηριοποίηση ακροατηρίου Άµεση απόκριση Συνεργασία Μεγάλης διάρκειας µαθήµατα Αξιολόγηση εκπαιδευόµενων από τον εκπαιδευτή Αυτό-αξιολόγηση Εκπαίδευση στους ρυθµούς του εκπαιδευόµενου Περιεχόµενο που αλλάζει Pps_ode_12 9

10 Εκπαιδευτική προσέγγιση Επίπεδο 3 ο 1 ο 2 ο Ασύγχρονη Σύγχρονη 4ο Εκπαίδευση εξ αποστάσεως Χ Χ Χ Χ Εκπαίδευση όταν και όπου απαιτείται Χ Χ Χ Ανάπτυξη ύλης όταν και όπου απαιτείται Χ Χ Χ Χαµηλό κόστος ανάπτυξης Χ Χ Χ Χαµηλό κόστος υλοποίησης Χ Χ Χ Χ Εκπαίδευση µε συνεργασία Χ Χ Χ Εκπαίδευση στους ρυθµούς του εκπαιδευόµενου Χ Χ Χ οµηµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα Χ Χ Χ Χ Εκπαίδευση µε καθοδήγηση Χ Χ Χ Αυτό-αξιολόγηση Χ Χ Χ Αξιολόγηση εκπαιδευόµενων από τον εκπαιδευτή Χ Χ Χ Βιοµηχανοποιηµένο περιεχόµενο Χ Χ Χ Ηλεκτρονικές µεταδόσεις Χ Χ Χ Σύνθετη ύλη Χ Χ Χ Χ Παρακολούθηση προόδου εκπαιδευόµενων Χ Χ Χ Χ Καθοδήγηση Χ Χ Χ Εκπαίδευση στην πράξη Χ Παράδοση σε µεγάλο ακροατήριο Χ Χ Χ Χ 4. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ E-LEARNING 4.1. Συστήµατα διαχείρισης εκπαίδευσης (LMS - Learning Management System) Παίζουν πρωτεύοντα ρόλο σε ένα περιβάλλον e-learning. Πρωτεύοντα ρόλο έχουν στη διαχείριση των εκπαιδευοµένων και στην πρόσβασή τους στην εκπαιδευτική ύλη. Είναι οι εκπαιδευτικές πύλες πρόσβασης (learning portals) που συνδέουν τους χρήστες (εκπαιδευόµενους) µε τις διάφορες εκπαιδευτικές λειτουργίες. Οι βασικές λειτουργίες ενός συστήµατος LMS είναι: - Εγγραφές εκπαιδευοµένων - ιαχείριση εκπαιδευοµένων - Παρακολούθηση προόδου - Έκδοση πληροφοριακών καταστάσεων - ιαχείριση ύλης - Skill gap ανάλυση - ιαχείριση φυσικών και εικονικών µαθηµάτων - Προγραµµατισµός µαθηµάτων και εκπαιδευτικών λειτουργιών - ιαχείριση εκπαιδευτικών πόρων - υνατότητες αναζήτησης (search) στην ύλη κ.ά. Pps_ode_12 10

11 4.2. Περιβάλλοντα ανάπτυξης ύλης e-learning Τα περιβάλλοντα αυτά συνήθως δηµιουργούν υλικό για ασύγχρονη εκπαίδευση WBT (Web-based Training) ή CBT (Computer-Based Training). Οι δυνατότητες διαφέρουν από περιβάλλον σε περιβάλλον, µερικά δε διαθέτουν πολύ εξελιγµένες δυνατότητες δηµιουργίας αλληλεπιδραστικών µαθηµάτων Συστήµατα ανταλλαγής µηνυµάτων και ηλεκτρονικής συνεργασίας Ανάλογα µε τις απαιτήσεις η ηλεκτρονική συνεργασία µπορεί να περιλαµβάνει: Άµεση (online) ανταλλαγή µηνυµάτων Οµάδες συζήτησης Τηλεδιάσκεψη Εικονική αίθουσα εκπαίδευσης (πέραν της τηλεδιάσκεψης δυνατότητες κοινής χρήσης προγραµµάτων, ηλεκτρονικού πίνακα, chat κ.ά.) 5. ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Η/Υ Αναπτύσσεται κατωτέρω η σηµερινή πολιτική ανάπτυξης των εργαστηρίων Η/Υ, σε αντιδιαστολή µε την προτεινόµενη πολιτική από το Π.Π. Σ., της οποία ς καρπός είναι ο εξυπηρετητής τερµατικών σταθµών των µεταπτυχιακών φοιτητών του τµήµατος Ο Ε που ήδη λειτουργεί : 5.1. Η σηµερινή πολιτική ανάπτυξης των εργαστηρίων Η/Υ του Πανεπιστηµίου Το µοντέλο βάσει του οποίου λειτουργούν οι Η/Υ των εργαστηρίων είναι το µοντέλο του αυτόνοµου τερµατικού σταθµού, δηλαδή όλοι οι Η/Υ των εργαστηρίων έχουν πλήρη αυτοδυναµία λειτουργίας και συνδέονται µε κάποιον εξυπηρετητή κυρίως για υπηρεσίες διαδικτύου (internet). Αυτή η πολιτική ανάπτυξης των εργαστηρίων του Πανεπιστηµίου µέχρι σήµερα έχει σαν αποτέλεσµα την ανάγκη συνεχούς αναβάθµισης των Η/Υ των εργαστηρίων και την τοπική εγκατάσταση σε αυτούς όλων των προγραµµάτων που απαιτούνται για την υλοποίηση των εργαστηριακών µαθηµάτων µε τη χρήση Η/Υ, µε βάση τις απαιτήσεις των διδασκόντων. Η πολιτική αυτή έχει µεταξύ των άλλων και τα ακόλουθα µειονεκτήµατα : Αυξηµένο κόστος εξοπλισµού και λογισµικού, καθ όσον η εξέλιξη του λογισµικού απαιτεί συνεχείς αναβαθµίσεις του εξοπλισµού και του λογισµικού όλων των Η/Υ των εργαστηρίων (clients) Αυξηµένο κόστος υποστήριξης, γιατί απαιτείται συνεχής αναβάθµιση του λογισµικού όλων των Η/Υ των εργαστηρίων (clients), είτε λόγω νέων εκδόσεων, Pps_ode_12 11

12 είτε λόγω νέων απαιτήσεων των διδασκόντων, είτε λόγω επεµβάσεων σε αυτούς από τους διδασκοµένους. Ασταθές περιβάλλον για τον εκπαιδευτή γιατί δεν γνωρίζει την κατάσταση κάθε Η/Υ των εργαστηρίων (έχει εγκατεστηµένο το λογισµικό ; έχει τα συγκεκριµένα παραδείγµατα που χρειάζονται για τις απαιτήσεις του εργαστηρίου ; κ.ά.) Αδυναµία του εκπαιδευτή να δοκιµάσει από το γραφείο του, ή και από το σπίτι του (µέσω internet) το περιβάλλον των εργαστηρίων στην µορφή που θα το αντιµετωπίσει ο κάθε φοιτητής Αδυναµία του φοιτητή να χρησιµοποιήσει τα εργαστήρια σε χρόνους πέραν των προβλεπόµενων ωρών των εργαστηρίων και από οποιοδήποτε σηµείο (από άλλο σταθµό εντός του Πανεπιστηµίου, από το σπίτι του αν του δοθεί άδεια κ.λ.π.) για καλύτερη εξοικείωση µε το περιβάλλον του λογισµικού. Σε αντιδιαστολή, οι σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης του διαδικτύου ευνοούν όλο και περισσότερο το µοντέλο του εξυπηρετητή τερµατικών σταθµών εφ όσον κάθε τερµατικός σταθµός (client) µιας εφαρµογής στο διαδίκτυο συνδέεται σαν τερµατικό σε έναν εξυπηρετητή (server) ο οποίος βρίσκεται κάπου αλλού στο διαδίκτυο. Η µόνη διαφορά από τα τερµατικά χαρακτήρων της προηγούµενης γενεάς είναι οι δυνατότητες διαχείρισης εφαρµογών υπερµέσων (ήχος, εικόνα, video, animation κ.λ.π.) από τους σύγχρονους browsers. Κατά τα άλλα ο τοπικός σταθµός δεν συµµετέχει ούτε στα αρχεία, αλλά ούτε και στη λογική των εφαρµογών του διαδικτύου, παρά µόνο στην παρουσίαση των εφαρµογών (computer user interface), η οποία γίνεται τοπικά Τα πλεονεκτήµατα χρήσης εξυπηρετητή τερµατικών σταθµών στα εργαστήρια Η/Υ Κατά παρόµοιο τρόπο προτείνεται να εξελιχθεί το δίκτυο των Η/Υ των εργαστηρίων του Πανεπιστηµίου. Όλο το λογισµικό που θα χρησιµοποιείται στα εργαστήρια να λειτουργεί µε δύο εναλλακτικές µορφές : Σαν εφαρµογή σε περιβάλλον windows ή και DOS, µορφή στην οποία λειτουργούν η πλειοψηφία των εφαρµογών των εργαστηρίων Σαν εφαρµογή web, όπου αυτό είναι δυνατόν, εφ όσον λίγα προγράµµατα διατίθενται στη µορφή αυτή. Και στις δυο περιπτώσεις το λογισµικό µπορεί να είναι εγκατεστηµένο σε κεντρικούς ισχυρούς εξυπηρετητές τερµατικών σταθµών. Ο πρώτος εξυπηρετητής τερµατικών σταθµών (terminal server) ήδη λειτουργεί για τις ανάγκες µαθηµάτων που βασίζονται στην τεχνολογία εφαρµογών Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP Enterprise Resource Planning). Ήδη στο τµήµα Ο Ε γίνονται δυο προπτυχιακά µαθήµατα επιλογής και ένα µεταπτυχιακό που βασίζονται στις τεχνολογίες ERP και χρησιµοποιούν τον εξοπλισµό αυτό. Οι συγκεκριµένες µηχανογραφικές εφαρµογές είναι εξαιρετικά απαιτητικές από τους τερµατικούς σταθµούς (clients), εφ όσον απαιτούν ισχυρό επεξεργαστή και πολλή µνήµη (τουλάχιστον 256MB), χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχουν οι Η/Υ των εργαστηρίων και θα απαιτείτο αναβάθµιση. Pps_ode_12 12

13 Αντί αυτού έχει εγκατασταθεί ο εξυπηρετητής µε 2GB µνήµη και έχει δοκιµασθεί µε εξαιρετικά αποτελέσµατα σε 20 ταυτόχρονα (concurrent) τερµατικά. Πέραν αυτού η φυσική θέση των τερµατικών δεν είναι δεσµευτική, εφ όσον µπορούν να χρησιµοποιηθούν τερµατικοί σταθµοί σε οποιοδήποτε σηµείο του Πανεπιστηµίου, φθάνει να διαθέτουν σύνδεση µε το δίκτυο του Πανεπιστηµίου. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και σταθµοί εκτός Πανεπιστηµίου (µέσω internet) κατόπιν αδείας του διδάσκοντος. Το µοντέλο αυτό εποµένως έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα : Οι τερµατικοί Η/Υ µπορεί να είναι χαµηλών προδιαγραφών (486 ή µικροί Pentium) και να διαθέτουν παλαιά έκδοση λειτουργικού συστήµατος και µικρή µνήµη Οι απαιτήσεις λογισµικού στους τερµατικούς Η/Υ είναι πολύ περιορισµένες (λειτουργικό σύστηµα, browser και client για terminal server) Οι εφαρµογές των εργαστηρίων λειτουργούν στους εξυπηρετητές, εποµένως ο εκπαιδευτής ή ο εκπαιδευόµενος µπορεί να έχει πρόσβαση (φθάνει να του έχει δοθεί η δυνατότητα) από οποιοδήποτε σηµείο (εργαστήρια, Η/Υ τοπικού δικτύου Πανεπιστηµίου, γραφεία εκπαιδευτών, µέσω διαδικτύου κ.λ.π.) Το περιβάλλον εκπαίδευσης είναι σταθερό, ελεγχόµενο και βρίσκεται σε ένα σηµείο (στον εξυπηρετητή), εποµένως η αναβάθµισή του ή η επανεγκατάσταση σε περίπτωση προβλήµατος είναι απλή Εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας Pps_ode_12 13

14 Το µόνο πρόβληµα που µπορεί να παρουσιάσει η προτεινόµενη διάταξη είναι πιθανό πρόβληµα βλάβης του εξυπηρετητή (server), οπότε δεν θα λειτουργεί κανένας τερµατικός σταθµός. Τα σφάλµατα που µπορούν να παρουσιαστούν είναι τρία : ιακοπή τάσεως, που ήδη καλύπτεται από σύστηµα αδιάλειπτης λειτουργίας στο χώρο του κέντρου Η/Υ Σφάλµα στον εξοπλισµό (server) που µπορεί να οφείλεται σε πρόβληµα δίσκου (το πιθανότερο λόγω κινητών µερών) ή του υπόλοιπου εξυπηρετητή. Η βλάβη δίσκου αντιµετωπίζεται µε την ύπαρξη δύο δίσκων ανά εξυπηρετητή (mirrored), η δε βλάβη του εξυπηρετητή µε την ύπαρξη εναλλακτικού εξυπηρετητή ανά λειτουργία (backup server) Σφάλµα του λογισµικού που και αυτό καλύπτεται µε την ύπαρξη εναλλακτικού εξυπηρετητή ανά λειτουργία (backup server). 6. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 6.1. Εξοπλισµός Εξοπλισµός για ανάπτυξη και λειτουργία περιβάλλοντος e-learning Για τις ανάγκες υλοποίησης του περιβάλλοντος e-learning απαιτείται ένας εξυπηρετητής στον οποίο θα λειτουργούν οι πιλοτικές εφαρµογές που θα αναπτυχθούν και ένας τουλάχιστον σταθµός ανάπτυξης ψηφιακού υλικού ο οποίος θα διαθέτει επιπρόσθετα (i) µονάδα αναπαραγωγής DVD, (ii) µονάδα εγγραφής DVD και (iii) κάρτα video, ώστε να µπορεί να επεξεργάζεται εποπτικό υλικό από CD, DVD και Video και να το ψηφιοποιεί. Επιπρόσθετα προβλέπεται µια ψηφιακή Video-Camera για την εγγραφή νέου ψηφιακού υλικού σε µορφή Video και ψηφιακής φωτογραφίας. Τέλος προβλέπεται και ένας Scanner για την ψηφιοποίηση φωτογραφιών, εικόνων, σχεδίων, slides κ.λ.π Εξοπλισµός Εικονικών Εργαστηρίων Για την υλοποίηση των εικονικών εργαστηρίων που περιγράφονται στην προηγούµενη ενότητα απαιτείται ένας ισχυρός εξυπηρετητής που θα µπορεί να λειτουργεί (i) σαν εξυπηρετητής εφαρµογών Web (Web server) και (ii) σαν εξυπηρετητής τερµατικών (terminal server). Με τον τρόπο αυτό θα µπορεί να υποστηρίξει µε τη λογική των εικονικών εργαστηρίων το σύνολο των εφαρµογών είτε αυτές λειτουργούν σε περιβάλλον Web είτε όχι Λογισµικό Λειτουργικά συστήµατα Οι ανάγκες για λειτουργικά συστήµατα (i) Windows Server, (ii) Web Server και (iii) Terminal Server, θα καλυφθούν από τη σύµβαση Microsoft Software Developers Pps_ode_12 14

15 Network Academic Alliance, η οποία καλύπτει όλα τα απαραίτητα λειτουργικά προγράµµατα και 200 άδειες χρήσης για τερµατικά του Terminal Server Το περιβάλλον διαχείρισης εφαρµογών e-learning, e-class Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class» αποτελεί την πρόταση του Ακαδηµαϊκού διαδικτύου GUnet για την υποστήριξη των Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Στόχος της είναι η ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών και η εποικοδοµητική χρήση του διαδικτύου στην Εκπαιδευτική διαδικασία. Η εισαγωγή της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης δίνει νέες δυνατότητες στην εκπαίδευση, προσφέροντας ένα µέσο αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτήεκπαιδευόµενου. Παράλληλα, υποστηρίζει την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου της κλασσικής διδασκαλίας, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις ενός δυναµικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης. Η Πλατφόρµα «e-class» είναι σχεδιασµένη µε προσανατολισµό την ενίσχυση και υποστήριξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Κεντρικός ρόλος είναι αυτός του καθηγητή στον οποίο δίνει τη δυνατότητα να οργανώνει εύχρηστα και λειτουργικά ηλεκτρονικά µαθήµατα, µε το υλικό που διαθέτει (σηµειώσεις, παρουσιάσεις, κλπ.), τα οποία θα δρουν επικουρικά στην εκπαιδευτική του δραστηριότητα και την επαφή του µε τους φοιτητές. Η Πλατφόρµα «e-class» βασίζεται στη φιλοσοφία του λογισµικού ανοικτού κώδικα και οι βασικοί άξονες στο σχεδιασµό της είναι η ευκολία χρήσης (χωρίς την απαίτηση τεχνικών γνώσεων), η προσαρµοστικότητα στις απαιτήσεις καθώς και η ευκολία αναβάθµισης και επέκτασης. Βασικά Χαρακτηριστικά Τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρµας είναι: οι διακριτοί ρόλοι των χρηστών οι κατηγορίες των µαθηµάτων η ευκολία χρήσης & δηµιουργίας µαθήµατος η δοµηµένη παρουσίαση του µαθήµατος Ρόλοι Χρηστών Οι ρόλοι των χρηστών που υποστηρίζονται είναι ο καθηγητής, ο χρήστης-φοιτητής και ο διαχειριστής. Κεντρικός ρόλος είναι αυτός του καθηγητή ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία και διαχείριση των ηλεκτρονικών µαθηµάτων. Ο λογαριασµός του καθηγητή δηµιουργείται από τους διαχειριστές της πλατφόρµας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου. Ο καθηγητής µπορεί να δηµιουργήσει όσα µαθήµατα επιθυµεί, να εγγράφει/διαγράφει χρήστες-φοιτητές σε/από αυτά, να εισάγει το ψηφιακό υλικό του µαθήµατος (κείµενα, εικόνες, παρουσιάσεις, video, κλπ), να δηµιουργεί οµάδες συζητήσεων καθώς και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Ο χρήστης-φοιτητής µπορεί να εγγραφεί σε όσα µαθήµατα του επιτρέπεται, να µελετήσει το ψηφιακό υλικό, να συµµετάσχει σε οµάδες συζητήσεων καθώς και σε Pps_ode_12 15

16 ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Ο λογαριασµός του χρήστη δηµιουργείται αυτόµατα µε την εγγραφή του στην πλατφόρµα. Τέλος ο διαχειριστής είναι αυτός που έχει την εποπτεία όλης της πλατφόρµας, δηµιουργεί τους λογαριασµούς των καθηγητών, διαχειρίζεται και ανανεώνει (για το νέο εξάµηνο) όλα τα µαθήµατα, ελέγχει τους λογαριασµούς των χρηστών, καθώς επίσης παρακολουθεί και διαχειρίζεται τον εξυπηρετητή και τη βάση δεδοµένων Κατηγορίες Μαθηµάτων Οι κατηγορίες των µαθηµάτων που υποστηρίζονται είναι τα ανοικτά, τα ανοικτά σε εγγραφή καθώς και τα κλειστά µαθήµατα. Αναλυτικότερα: Ανοικτά µαθήµατα είναι τα µαθήµατα ελεύθερης πρόσβασης, στα οποία µπορεί να έχει πρόσβαση ένας χρήστης ακόµα κι αν δεν διαθέτει λογαριασµό. Ανοικτά σε εγγραφή είναι τα µαθήµατα στα οποία µπορεί να έχει πρόσβαση ένας χρήστης µόνο αν έχει λογαριασµό στην πλατφόρµα και εγγραφεί σε αυτά. Τέλος κλειστά µαθήµατα θεωρούνται τα µαθήµατα στα οποία µπορεί να εγγραφεί ένας χρήστης που έχει λογαριασµό στην πλατφόρµα µόνο αν του το επιτρέψει ο καθηγητής Λειτουργίες & υνατότητες Η πλατφόρµα «e-class» αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα αποθήκευσης, οργάνωσης και παρουσίασης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Ειδικότερα τα στοιχεία που συνθέτουν ένα ψηφιακό µάθηµα και εισάγονται/ελέγχονται από τον καθηγητή είναι τα εξής: 1. Ατζέντα που παρουσιάζει χρονικά τα γεγονότα σταθµούς του µαθήµατος (διαλέξεις, συναντήσεις, αξιολογήσεις, κλπ) 2. Έγγραφα που περιέχουν το εκπαιδευτικό υλικό του µαθήµατος (κείµενα, παρουσιάσεις, κλπ) 3. Ανακοινώσεις που αφορούν το µάθηµα και ενηµερώνουν τους εκπαιδευόµενους 4. Περιοχές Συζητήσεων για ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σε θέµατα σχετικά το µάθηµα. 5. Οµάδες Εργασίας (ανοικτές ή κλειστές) που απαρτίζονται από εκπαιδευόµενους και καθηγητές 6. Σύνδεσµοι από το διαδίκτυο που αφορούν το µάθηµα 7. Εργασίες Φοιτητών είναι η περιοχή όπου οι εκπαιδευόµενοι «τοποθετούν» τις εργασίες τους 8. Λίστα µε τους εγγεγραµµένους Χρήστες του µαθήµατος, το ρόλο τους (εκπαιδευόµενος, καθηγητής, διαχειριστής) και το τους 9. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης τις οποίες δηµιουργεί ο καθηγητής του µαθήµατος 10. Περιγραφή Μαθήµατος όπου δίνονται πληροφορίες που αφορούν τους στόχους, τη δοµή του, τους καθηγητές που το υποστηρίζουν κλπ 11. Βίντεο όπου αποθηκεύονται οι ψηφιοποιηµένες διαλέξεις του µαθήµατος, 12. Πρόγραµµα Μαθήµατος όπου παρουσιάζεται η δοµή του µαθήµατος σε τίτλους Περιβάλλοντα ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού Pps_ode_12 16

17 Το βασικό περιβάλλον ανάπτυξης του υλικού αναµένεται να είναι το Office το οποίο και γνωρίζει η πλειοψηφία των µελών ΕΠ. Εποµένως το υλικό που θα δοθεί για να ενσωµατωθεί στο περιβάλλον e-class αναµένεται να είναι στην πλειοψηφία του σε µορφή Ms Word και Ms PowerPoint. Για την αναβάθµιση του υλικού αυτού και την προσθήκη επιπέδων ασφαλείας προβλέπεται η χρήση του περιβάλλοντος Adobe Creative Suite Premium, το οποίο περιλαµβάνει και λογισµικό διαχείρισης εικόνων, σχεδιασµού εντύπων, σελίδων Web κ.λ.π. Για την δηµιουργία εκπαιδευτικών videos προβλέπεται η χρήση του περιβάλλοντος Camtasia Studio το οποίο επιτρέπει την δηµιουργία video από τις ενέργειες ενός χρήστη κατά τη λειτουργία ενός προγράµµατος. Το video που θα παραχθεί µπορεί να περιλαµβάνει και ήχο (π.χ. µπορούν να καταγραφούν οι ενέργειες για τη δηµιουργία ενός φύλλου Excel ενώ παράλληλα θα εγγράφεται και η φωνή του εκπαιδευτή που θα εξηγεί τι κάνει). Το περιβάλλον αυτό περιλαµβάνει και τη δυνατότητα µίξης video (είτε από ολόκληρα µέρη είτε από αποσπάσµατα που επιλέγει ο χρήστης), και την προσθήκη εκ των υστέρων ήχου. Τέλος για τη δηµιουργία αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού λογισµικού θα χρησιµοποιηθεί το περιβάλλον Macromedia e-learning Suite το οποίο είναι µεν δύσκολο, αλλά είναι το περιβάλλον που χρησιµοποιούν οι επαγγελµατίες (Authorware) για την ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών εφαρµογών. Pps_ode_12 17

Εργαστήριο Ασύγχρονης ιδασκαλίας Πανεπιστηµίου Πειραιώς 12 Απριλίου 2006

Εργαστήριο Ασύγχρονης ιδασκαλίας Πανεπιστηµίου Πειραιώς 12 Απριλίου 2006 Εργαστήριο Ασύγχρονης ιδασκαλίας Πανεπιστηµίου Πειραιώς 12 Απριλίου 2006 1ο Μονόδροµη 2ο Αλληλεπιδραστική Εκπαίδευση Μονόδροµη εκπαίδευση ( ιάβασέ το, δες το, άκουσέ το) Αλληλεπιδραστική εκπαίδευση ( οκίµασε,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ. ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ. ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» Κατ. Πράξεων 1: «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Λογισμικό» Υποκατηγορία Πράξεων 3: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης. ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης

Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης. ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης Open eclass - GUnet Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηµέρες Συνεργασίας ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, Ράπτης Τηλέµαχος Οµάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ Λογισµικό Η/Υ (Software)( Οι βασικές κατηγορίες λογισµικού!λειτουργικά Συστήµατα (Operating Systems O/S)!Λειτουργικά βοηθητικά προγράµµατα (Tools and Utilities)!Περιβάλλοντα ανάπτυξης µηχανογραφικών εφαρµογών!προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική μάθηση. Χρ. Ηλιούδης

Ηλεκτρονική μάθηση. Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική μάθηση Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική Μάθηση (E-Learning) Τι ονομάζουμε Χρήση του διαδικτύου κι άλλων σχετικών τεχνολογιών για τη δημιουργία, διανομή και βελτίωση μαθησιακού υλικού E-class Moodle

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης http:// e-learning.sch.gr Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Κάργα Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την από 11 Φεβρουαρίου 2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και λαμβάνοντας υπόψη το με Αρ. Πρωτ.: 2.34460/3.2339

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή Μπαλτά. Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές. Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος

Κυριακή Μπαλτά. Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές. Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως απάντηση της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας -

Διαβάστε περισσότερα

6 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Τεχνητή νοημοσύνη... 9 Κεφάλαιο 2: Νευρωνικά δίκτυα... 25 Κεφάλαιο 3: Έμπειρα συστήματα... 35 Κεφάλαιο 4: Γραφικά υπολογιστών... 43 Κεφάλαιο 5: Εικονική πραγματικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός

Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Φίλιππος Κολοβός Εφαρμογές Ανοιχτού Κώδικα στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φίλιππος Κολοβός Εισαγωγικά Βιβλιοθήκη Ακαδημαϊκό Περιβάλλον Ανάγκη παροχής πλήθους υπηρεσιών Έντονα μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία. Κώστας Τσιμπάνης. Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου. Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Α σ ύ γ χ ρ ο ν η Τ η λ ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή Δ ι α δ ι κ α σ ί α Τίτλος Η Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση και εκπαιδευτική διαδικασία Κώστας Τσιμπάνης Στοιχεία Συντάκτη Κέντρο Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεί την πρόταση του GUnet. ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Είναι ένα ανοικτό αρθρωτό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων

Αποτελεί την πρόταση του GUnet. ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Είναι ένα ανοικτό αρθρωτό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων Open eclass -GUnet Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ης ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΚ 19-20 Ιουνίου 2009 ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υπεύθυνος Ομάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet η πλατφόρμα με δυο λόγια Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό λογισµικό Όλα όσα θέλατε να µάθετε και δεν τολµούσατε να ρωτήσετε Γιακουµάτου Τερέζα www.netschoolbook netschoolbook.gr Με προσεκτικά βήµατα Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε ένα λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Τ Ε Ρ Ε Ζ Α Ο Δ Υ Σ Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Παρουσίαση Εργαστηρίων Πληροφορικής

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Παρουσίαση Εργαστηρίων Πληροφορικής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ Παρουσίαση Εργαστηρίων Πληροφορικής e mail: dmst elab@aueb.gr site: http://www.dmst.aueb.gr Επικ. Καθηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2: Λογισμικό (Software) 1 2.1 Λογισμικό Συστήματος και Λογισμικό Εφαρμογών Λογισμικό Συστήματος: διαχειρίζεται το υλικό του υπολογιστή και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται και εκτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Περιγραφή Μαθήματος Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αντικείμενο Μαθήματος Η εκμάθηση των βασικών αρχών λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

Frederick University E-Learning Platform

Frederick University E-Learning Platform Frederick University E-Learning Platform Το Frederick University E-Learning Platform είναι µια ηλεκτρονική υπηρεσία που µπορούν να χρησιµοποιούν οι φοιτητές µέσω διαδικτύου (Internet) για να έχουν πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 1. ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΙ Καβάλας ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.στ "Θετικές Ενέργειες υπέρ των γυναικών", ράση V. Συντάκτες: Θάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15 Vellum Open Office Web Authoring Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου µε εξειδίκευση στην γλώσσα Open Office Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Open

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών Έκδοση 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)...1 Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών...1 Συγγραφείς...3 Διορθωτές...3 1. Το Διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» Κ.Ε.Κ. Σωματείου «ΕΡΜΗΣ» Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζόμενων σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας στις Νέες Τεχνολογίες ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Απαντήσεων

Παρουσίαση Απαντήσεων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Παρουσίαση Απαντήσεων Ερωτηματολογίου για το Πρόγραμμα Σπουδών και τους Τρόπους Μετάδοσης Γνώσης στη Σχολή Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας

Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας Πρακτικά Παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, του Δημόσιου Τομέα, της Εκπαίδευσης και της Έρευνας Research Associate, South-East European Research Centre (SEERC) ΕΛΛΑΚ 2222 Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

06-12-2012 269 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

06-12-2012 269 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ιεύθυνση: 1ο χλμ. Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Ταχ. /νση: ΤΘ: 288 Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Πασχάλης έλλιος Τηλέφωνο & Φαξ: 23940 26211 E-mail: info@endysi.gr Λαγκαδάς, 06-12-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων»

Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος. Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Τίτλος Παραδοτέου: Αποτύπωση των υποστηριζόμενων διαδικασιών της πλατφόρμας Δήλος Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Περιεχόμενα 1. Παραγωγή υλικού... 3 1.1 Κάμερα σταθερά τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εφόσον έχετε κάνει δήλωση του SMART προϊόντος σας, θα σας ενηµερώσουµε για νέα χαρακτηριστικά και καινούριες ενηµερώσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος: http://opencourses.uowm.gr/ «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης:

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης: ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας Περιγραφή Εργαλείου Είναι ένα κοινωνικό δίκτυο μάθησης, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να ανακαλύπτουν, να μοιράζονται και να αποθηκεύουν όρους, ορισμούς και γλωσσάρια σε 1487 τομείς και 97 γλώσσες.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations. Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E.

EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations. Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E. EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Κάλυψη σημαντικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ [1] ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαθέτετε: ένα Η/Υ με εγκατεστημένο ένα internet browser (λ.χ. Internet Explorer, Mozilla

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας. Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Έκθεση Προόδου Υλοποίησης του Μαθήματος Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Παρουσιάσεις Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 5 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής. Χρήση Η/Υ και Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η επιτυχία ή αποτυχία µιας παρουσίασης εξαρτάται από ένα µεγάλο αριθµό παραγόντων και σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Σεπτέμβριος 007 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ή Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Περίγραμμα Ενότητα-Κεφάλαιο Δ.Π.(*). Λογισμικό Εφαρμογών 9. Εφαρμογές Διαδικτύου 3. Επεξεργαστής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

CoMPUs Course Management Platform for Universities

CoMPUs Course Management Platform for Universities CoMPUs Course Management Platform for Universities Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Ευαγγελίδης Τμήμα Εφ. Πληροφορικής Προηγούμενη κατάσταση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ

ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ Λάζαρος Μεράκος ΤμήμαΠληροφορικήςκαιΤηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet περιεχόμενα Ανοικτά ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ENOTHTAΣ: ΜΑΘΗΜΑ WORD (Μορφοποίηση κειμένου έντονα, πλάγια, υπογραμμισμένα γράμματα, στοίχιση κειμένου) 1 ως 2 διδακτικές ώρες. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα