Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα : Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα : Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων"

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα : Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) στο πλαίσιο των Κατηγοριών Πράξεων α. «Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών» ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ Π. Π. Σ.: ηµιουργία κατεύθυνσης Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-business) και εκσυγχρονισµός του Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς µε τη χρήση σύγχρονων µεθόδων εκπαίδευσης, αξιοποιώντας την τεχνολογία των Η/Υ και του διαδικτύου. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Λέκτορας Αριστοµένης Μακρής Πακέτο Εργασίας 1: Μελέτη και Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Συστήµατος Παραδοτέο 1.2: Απαιτήσεις µηχανογραφικών εφαρµογών και τηλεπικοινωνιακού περιβάλλοντος

2 Περιεχόµενα 1. Τα τέσσερα εκπαιδευτικά επίπεδα χρήσης της τεχνολογίας ο Επίπεδο: Μονόδροµη εκπαίδευση ο Επίπεδο: Αλληλεπιδραστική εκπαίδευση ο Επίπεδο: Αµφίδροµη εκπαίδευση Ασύγχρονη αµφίδροµη εκπαίδευση Σύγχρονη αµφίδροµη εκπαίδευση ο Επίπεδο: Κλασσική εκπαίδευση 2. Παραδείγµατα µικτής εκπαίδευσης 3. Ποια τεχνολογία είναι κατάλληλη για 4. Τα βασικά δοµικά στοιχεία ενός περιβάλλοντος e-learning 4.1. Συστήµατα διαχείρισης εκπαίδευσης (LMS - Learning Management System) 4.2. Περιβάλλοντα ανάπτυξης ύλης e-learning 4.3. Συστήµατα ανταλλαγής µηνυµάτων και ηλεκτρονικής συνεργασίας 5. Εικονικά εργαστήρια Η/Υ 5.1. Η σηµερινή πολιτική ανάπτυξης των εργαστηρίων Η/Υ του Πανεπιστηµίου 5.2. Τα πλεονεκτήµατα χρήσης εξυπηρετητή τερµατικών σταθµών στα εργαστήρια Η/Υ 5.3. Εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας 6. Απαραίτητος εξοπλισµός και λογισµικό για την υλοποίηση των ανωτέρω 6.1. Εξοπλισµός Εξοπλισµός για ανάπτυξη και λειτουργία περιβάλλοντος e-learning Εξοπλισµός Εικονικών Εργαστηρίων 6.2. Λογισµικό Λειτουργικά συστήµατα Το περιβάλλον διαχείρισης εφαρµογών e-learning, e-class Ρόλοι Χρηστών Κατηγορίες Μαθηµάτων Λειτουργίες & υνατότητες Περιβάλλοντα ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού Pps_ode_12 2

3 1. ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕ Α ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ο Επίπεδο: Μονόδροµη εκπαίδευση ιάβασέ το, δες το, άκουσέ το. Είναι η απλούστερη µέθοδος µετάδοσης γνώσης, ιδεώδης για ανακοινώσεις, παρουσίαση εκπαιδευτικού και οργανωτικού υλικού κ.λ.π. Αφορά υλικό που πρέπει να είναι προσβάσιµο από τον εκπαιδευόµενο όταν το χρειασθεί. Παραδείγµατα εκπαιδευτικού υλικού: Πληροφοριακές ιστοσελίδες µε υπερσυνδέσµους σε υλικό στο Web Βοήθεια Online Ηχητικό υλικό Videos Μαγνητοσκοπηµένες ζωντανές διαλέξεις Βιβλία στο Web ιαλέξεις στο Web ο Επίπεδο: Αλληλεπιδραστική εκπαίδευση οκίµασε, εξασκήσου. Η αλληλεπιδραστική εκπαίδευση γίνεται µεταξύ του εκπαιδευόµενου και του Η/Υ, στους ρυθµούς που επιθυµεί ο εκπαιδευόµ ενος. εν αφορά αλληλεπίδραση µ ε άλλους εκπαιδευόµενους ή εκπαιδευτές. Το υλικό που χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτό είναι ειδικά σχεδιασµένο για αλληλεπιδραστική εκπαίδευσ η. Οι εκπαιδευτές µπορούν είτε να προµηθευτούν έτοιµο υλικό ή να το κατασκευάσουν χρησιµοποιώντας ειδικά περιβάλλοντα (authoring tools). Παραδείγµατα αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού υλικού: CBTs/WBTs (Computer/Web Based Training) Αλληλεπιδραστικά παίγνια Προγράµµατα προσοµοίωσης Αυτοκαθοδηγούµενα εκπαιδευτικά αντικείµενα Quizzes, tests, και εργασίες που διορθώνονται αυτόµατα από τον Η/Υ ο Επίπεδο: Αµφίδροµη εκπαίδευση Συζήτησέ το, δοκίµασέ το µε άλλους. Η αµφίδροµη επικοινωνία διευκολύνεται µέσω της τεχνολογίας, χρησιµοποιώντας τεχνικές που επιτρέπουν στους εκπαιδευτές και του εκπαιδευόµενους να µη βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω επικοινωνίας µεταξύ των εκπαιδευοµένων, εκπαίδευση σε οµάδες και επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου. Ο συνδυασµός όλων των ανωτέρω δηµιουργεί µια αίσθηση κοινωνίας εκπαίδευσης όπως αυτή που φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί: Pps_ode_12 3

4 Εξυπηρετητής Εικονικής Αίθουσας Εκπαίδευσης Εκπαιδευτής Χρησιµοποιεί το Web για παρουσιάσει το υλικό Εκπαιδευόµενος Χρησιµοποιεί το Web για να παρακολουθήσει Η αµφίδροµη εκπαίδευση µπορεί να είναι σύγχρονη και ασύγχρονη: Ασύγχρονη αµφίδροµη εκπαίδευση Τα εργαλεία ασύγχρονης αµφίδροµης εκπαίδευσης δεν απαιτούν την ταυτόχρονη online συνύπαρξη εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου για να υπάρξει επικοινωνία µεταξύ τους. Μηνύµατα, ερωτήσεις και εργασίες µπορούν να αποσταλούν και να απαντηθούν οποτεδήποτε. Το κάθε µέρος µπορεί να τα δει και να απαντήσει οποιαδήποτε στιγµή συνδεθεί µέσω του Η/Υ του είτε µε το τοπικό δίκτυο (intranet) είτε µε το διαδίκτυο (internet). Pps_ode_12 4

5 Ασύγχρονη Εκπαίδευση Πάτρα 20 Φεβρ. Αθήνα 10 Μαρ. Σάµος 5 Απρ. Παραδείγµατα ασύγχρονης αµφίδροµης εκπαίδευσης: ηµόσιες οµάδες συζήτησης (discussion forums) ηµόσιες οµάδες ανταλλαγής ερωταποκρίσεων (question and answer forums) Ατοµικές ή οµαδικές εργασίες που διορθώνει ο εκπαιδευτής ηµιουργία εικονικών οµάδων Σύγχρονη αµφίδροµη εκπαίδευση Η σύγχρονη αµφίδροµη εκπαίδευση επιτρέπει την online, real-time επικοινωνία. Οι εκπαιδευτές επικοινωνούν µε τους εκπαιδευόµενους ηλεκτρονικά σε κάποια δεδοµένη στιγµή, δίχως να εγκαταλείπουν τον χώρο εργασίας ή το σπίτι τους. Χρησιµοποιούν εργαλεία όπως chat, εικόνα, ήχο και ηλεκτρονικούς σχολικούς πίνακες. Σύγχρονη Εκπαίδευση Πάτρα Αθήνα Μάθηµα: 15 Μαρτίου ώρα 10 π.µ. Σάµος Παραδείγµατα ασύγχρονης αµφίδροµης εκπαίδευσης: Ζωντανές εικονικές αίθουσες διδασκαλίας Άµεση ανταλλαγή µηνυµάτων Τηλεδιασκέψεις Pps_ode_12 5

6 ο Επίπεδο: Κλασσική εκπαίδευση Ζήσε το, πειραµατίσου. Στο επίπεδο αυτό χρησιµοποιείται η αίθουσα εκπαίδευσης και η άµεση επαφή. Ενδείκνυται για υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές λειτουργίες που από τη φύση τους δεν µπορούν να υλοποιηθούν µε τη χρήση της τεχνολογίας. Πάντοτε θα υπάρχουν περιστάσεις όπου η κλασσική µέθοδος εκπαίδευσης θα είναι η πλέον αποτελεσµατική, όπου οι εκπαιδευόµενοι χρειάζεται να έρθουν σε άµεση επαφή µε τον ειδικό ή µε άλλους εκπαιδευόµενους και να αλληλεπιδράσουν φυσικά µε άλλα πρόσωπα ή αντικείµενα. 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΜΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ορίζουµε µικτή εκπαίδευση την παροχή διαφορετικών εκπαιδευτικών µέσων σε διαφορετικές οµάδες όπως: o Το συνδυασµό διαφόρων τεχνολογιών Web σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα (π.χ. ζωντανή εικονική αίθουσα εκπαίδευσης σε συνδυασµό µε ασύγχρονη αµφίδροµη εκπαίδευση) o Το συνδυασµ ό διαφόρων παιδαγωγικών προσεγγίσεων για την επίτευξη το βέλτιστου εκπαιδευτικού αποτελέσµατος µε ή χωρίς την χρήση της τεχνολογίας o Το συνδυασµός κάθε µορφής εκπαιδευτικής τεχνολογίας (π.χ. βιντεοταινία, CD- ROM, WBT, ταινία) µε κλασσική εκπαίδευση o Το συνδυασµό εκπαιδευτικής τεχνολογίας µ ε πραγµατικές επιχειρηµατικές λειτουργίες Πριν αναλύσουµε περαιτέρω διαφορετικές εφαρµογές µικτής εκπαίδευσης ας εξετάσουµε γιατί η µικτή εκπαίδευση έχει τόσο ευρεία αποδοχή. Επειδή η µικτή εκπαίδευση ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: o ιαφορετικά εκπαιδευτικά αντικείµενα απαιτούν διαφορετική προσέγγιση o Επιτρέπει τη σταδιακή εισαγωγή των εκπαιδευοµένων σε τεχνολογίες e-learning, κάνοντας ευκολότερη την αποδοχή των νέων τεχνολογιών o ουλεύοντας σε ένα µικτό περιβάλλον, οι εκπαιδευτές και οι σχεδιαστές του o εκπαιδευτικού υλικού σιγά-σιγά αναπτύσσουν τις απαιτούµενες δεξιότητες και έτσι µεταφέρουν στο νέο περιβάλλον υπάρχοντα προγράµµατα και εκπαιδευτικούς πόρους Κάποιοι υπάρχοντες πόροι, όπως CD-ROMs, ή CBTs µπορεί να µην είναι κατάλληλα για µετατροπή σε µορφή αξιοποιήσιµη στο Web, εποµένως ένα µικτό περιβάλλον είναι απαραίτητο για την αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων Κατωτέρω δίνονται κάποια παραδείγµατα εισαγωγής τεχνολογιών e-learning σε υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράµµατα δηµιουργώντας έτσι µικτά περιβάλλοντα: Online αξιολογήσεις προόδου. Είναι εύκολο να µπουν κάποια τεστ ή κάποιες αξιολογήσεις online, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα και στον εκπαιδευτή και στον εκπαιδευόµενο να αξιολογήσουν τα επίπεδα κατανόησης της ύλης Pps_ode_12 6

7 ηµιουργία εκπαιδευτικής κοινότητας στην πρακτική εξάσκηση. ίνοντας τη δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ τους, στους συµµετέχοντες σε µια τάξη µετά την ολοκλήρωση των µαθηµάτων, στη διάρκεια µιας πρακτικής εξάσκησης, επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να ερωτήσουν απορίες, να ανταλλάξουν απόψεις και να µοιραστούν κάποιο υλικό µεταξύ τους, διευκολύνοντάς τους έτσι στην καλύτερη κατανόηση της ύλης ιάθεση υποστηρικτικού υλικού. Επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους να έχουν πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό και µετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράµµατος, ώστε να αναζητήσουν κάποια θέµατα και να εµβαθύνουν σε αυτά, επιτρέποντάς τους έτσι να αποδεσµευτούν από το γραπτό υποστηρικτικό υλικό, το οποίο πολλές φορές λόγω εξέλιξης της τεχνολογίας, είναι ήδη ξεπερασµένο µετά από µερικούς µήνες Προετοιµασία εκπαιδευοµένου. Πέραν από τα πολλαπλά κέρδη από την έγκαιρη ενηµέρωση των εκπαιδευοµένων σχετικά µε τη δοµή και τις απαιτήσεις κάθε µαθήµατος, κάποια µαθήµατα πιθανόν να απαιτούν προετοιµασία πριν την έναρξη των µαθηµάτων. Η όποια προεργασία µπορεί να ζητείται ήδη στην ιστοσελίδα του µαθήµατος, ώστε οι εκπαιδευόµενοι να είναι προετοιµασµένοι κατά την έναρξη των µαθηµάτων Παροχή online βοήθειας σε ώρες εργασίας. Η διάθεση κάποιων ωρών από τον εκπαιδευτή στη διάρκεια της εβδοµάδας, για την παροχή κάποιας µορφής άµεσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας, δίνει στον εκπαιδευόµενο την δυνατότητα άµεσης προσωπικής επικοινωνίας ώστε να λύσει απορίες, να οργανώσει καλύτερα την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υλικού του µαθήµατος, ή απλά να πάρει την ηθική υποστήριξη που πολλές φορές χρειάζεται Αξιοποιώντας την πρακτική καθοδήγηση. Η δυνατότητα επικοινωνίας µε τον εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης επιτρέπει και στον εκπαιδευόµενο να λύσει πρακτικές απορίες και στον εκπαιδευτή να βελτιώσει την ύλη του µαθήµατος Πρόσβαση σε εξω-πανεπιστηµιακούς ειδικούς. Η συµµετοχή καθιερωµένων επαγγελµατιών στη διαδικασία υποστήριξης των εκπαιδευοµένων, ανεβάζει το επίπεδο του µαθήµατος, εφ όσον ο εκπαιδευόµενος µπορεί να έχει άµεση ηλεκτρονική πρόσβαση σε στελέχη της αγοράς εργασίας ηµιουργία ηλεκτρονικού χρυσού οδηγού γνώσης. Η δηµιουργία ενός τέτοιου καταλόγου επιτρέπει στον εκπαιδευόµενο να αναζητήσει κάθε φορά την καλύτερη πηγή πληροφόρησης για την επίλυση ενός συγκεκριµένου προβλήµατος Μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του . Η χρήση καταλόγων διανοµής πριν, στη διάρκεια και µετά από κάποια εκπαίδευση είναι ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτή, εφ όσον µπορεί να στείλει πρόσθετο υλικό και να ενηµερώσει τους εκπαιδευόµενους για θέµατα σχετικά µε την οργάνωση ή το αντικείµενο της εκπαίδευσης Pps_ode_12 7

8 3. ΠΟΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ Τεχνολογία εκπαίδευσης Κατάλληλη για Ακατάλληλη για 1 ο Επίπεδο: Μονόδροµη εκπαίδευση Στατικές σελίδες Web Εκπαίδευση στους ρυθµούς Ηλεκτρονική συνεργασία του εκπαιδευόµενου Ηλεκτρονικές µεταδόσεις Υποστήριξη του εκπαιδευόµενου Κατανεµηµένη χωροταξικά εκπαίδευση Περιεχόµενο που αλλάζει Μικρή επένδυση στη δηµιουργία του υλικού Οπτικοακουστικό υλικό Εκπαίδευση µε αξιοποίηση Περιεχόµενο που αλλάζει περισσοτέρων αισθήσεων Βήµα προς βήµα εκπαίδευση 2 ο Επίπεδο: Αλληλεπιδραστική εκπαίδευση Αλληλεπιδραστικό CBT Βιοµηχανοποιηµένο περιεχόµενο Ανάπτυξη µικρής επένδυσης Περιεχόµενο µε πολυµέσα Γρήγορη υλοποίηση Μεγάλη ύλη Ηλεκτρονική συνεργασία Εκπαίδευση στο Web- WBT Στατικό περιεχόµενο Εκπαίδευση στους ρυθµούς του εκπαιδευόµενου Κατανεµηµένη χωροταξικά εκπαίδευση Αυτό-αξιολόγηση Βιοµηχανοποιηµένο περιεχόµενο Εκπαίδευση στους ρυθµούς του εκπαιδευόµενου Περιεχόµενο που αλλάζει 3 ο Επίπεδο: Αµφίδροµη εκπαίδευση Οµάδες συζήτησης Εκπαίδευση στους ρυθµούς του εκπαιδευόµενου Κατανεµηµένη χωροταξικά εκπαίδευση Περιεχόµενο που αλλάζει Περιεχόµενο που αλλάζει Αξιολόγηση εκπαιδευόµενων από τον εκπαιδευτή Ηλεκτρονική συνεργασία Άµεση απόκριση Ηλεκτρονικές µεταδόσεις Αξιολόγηση εκπαιδευόµενων από τον εκπαιδευτή Αυτό-αξιολόγηση Ηλεκτρονική συνεργασία Τηλεδιάσκεψη Ηλεκτρονικές µεταδόσεις Έλεγχο ακροατηρίου Άµεση απόκριση Αξιολόγηση Ανάπτυξη µικρής επένδυσης Παράδοση µεγάλης ύλης Pps_ode_12 8

9 Ζωντανή εικονική αίθουσα Κατανεµηµένη χωροταξικά εκπαίδευση Ηλεκτρονική συνεργασία Αδόµητα µαθήµατα Ηλεκτρονικές µεταδόσεις Μεγάλης διάρκειας µαθήµατα Εκπαίδευση στους ρυθµούς του εκπαιδευόµενου Παράδοση µεγάλης ύλης Άµεση απόκριση Μεγάλης διάρκειας µαθήµατα ραστηριοποίηση ακροατηρίου Εκπαίδευση στους ρυθµούς του εκπαιδευόµενου Ανάπτυξη µικρής επένδυσης Κατανεµηµένη χωροταξικά εκπαίδευση Ηλεκτρονική συνεργασία Αξιολόγηση εκπαιδευόµενων από τον εκπαιδευτή Αυτό-αξιολόγηση οµηµένα µαθήµατα Άµεση ανταλλαγή µηνυµάτων Άτυπη εκπαίδευση Παρακολούθηση προόδου µαθήµατος Online υποστήριξη Παράδοση ύλης Καθοδήγηση Οργανωµένα µαθήµατα Άτυπη εκπαίδευση Αυτό-αξιολόγηση Επικοινωνία Περιεχόµενο που αλλάζει Περιεχόµενο µε πολυµέσα Άµεση απόκριση Παράδοση µεγάλης ύλης Ηλεκτρονικές µεταδόσεις Εκπαίδευση στους ρυθµούς του εκπαιδευόµενου 4 ο Επίπεδο: Κλασσική εκπαίδευση Πρόσωπο µε πρόσωπο Ανάπτυξη δεξιοτήτων Κατανεµηµένη χωροταξικά εκπαίδευση Εκπαίδευση στην πράξη Καθοδήγηση ραστηριοποίηση ακροατηρίου Άµεση απόκριση Συνεργασία Μεγάλης διάρκειας µαθήµατα Αξιολόγηση εκπαιδευόµενων από τον εκπαιδευτή Αυτό-αξιολόγηση Εκπαίδευση στους ρυθµούς του εκπαιδευόµενου Περιεχόµενο που αλλάζει Pps_ode_12 9

10 Εκπαιδευτική προσέγγιση Επίπεδο 3 ο 1 ο 2 ο Ασύγχρονη Σύγχρονη 4ο Εκπαίδευση εξ αποστάσεως Χ Χ Χ Χ Εκπαίδευση όταν και όπου απαιτείται Χ Χ Χ Ανάπτυξη ύλης όταν και όπου απαιτείται Χ Χ Χ Χαµηλό κόστος ανάπτυξης Χ Χ Χ Χαµηλό κόστος υλοποίησης Χ Χ Χ Χ Εκπαίδευση µε συνεργασία Χ Χ Χ Εκπαίδευση στους ρυθµούς του εκπαιδευόµενου Χ Χ Χ οµηµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα Χ Χ Χ Χ Εκπαίδευση µε καθοδήγηση Χ Χ Χ Αυτό-αξιολόγηση Χ Χ Χ Αξιολόγηση εκπαιδευόµενων από τον εκπαιδευτή Χ Χ Χ Βιοµηχανοποιηµένο περιεχόµενο Χ Χ Χ Ηλεκτρονικές µεταδόσεις Χ Χ Χ Σύνθετη ύλη Χ Χ Χ Χ Παρακολούθηση προόδου εκπαιδευόµενων Χ Χ Χ Χ Καθοδήγηση Χ Χ Χ Εκπαίδευση στην πράξη Χ Παράδοση σε µεγάλο ακροατήριο Χ Χ Χ Χ 4. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ E-LEARNING 4.1. Συστήµατα διαχείρισης εκπαίδευσης (LMS - Learning Management System) Παίζουν πρωτεύοντα ρόλο σε ένα περιβάλλον e-learning. Πρωτεύοντα ρόλο έχουν στη διαχείριση των εκπαιδευοµένων και στην πρόσβασή τους στην εκπαιδευτική ύλη. Είναι οι εκπαιδευτικές πύλες πρόσβασης (learning portals) που συνδέουν τους χρήστες (εκπαιδευόµενους) µε τις διάφορες εκπαιδευτικές λειτουργίες. Οι βασικές λειτουργίες ενός συστήµατος LMS είναι: - Εγγραφές εκπαιδευοµένων - ιαχείριση εκπαιδευοµένων - Παρακολούθηση προόδου - Έκδοση πληροφοριακών καταστάσεων - ιαχείριση ύλης - Skill gap ανάλυση - ιαχείριση φυσικών και εικονικών µαθηµάτων - Προγραµµατισµός µαθηµάτων και εκπαιδευτικών λειτουργιών - ιαχείριση εκπαιδευτικών πόρων - υνατότητες αναζήτησης (search) στην ύλη κ.ά. Pps_ode_12 10

11 4.2. Περιβάλλοντα ανάπτυξης ύλης e-learning Τα περιβάλλοντα αυτά συνήθως δηµιουργούν υλικό για ασύγχρονη εκπαίδευση WBT (Web-based Training) ή CBT (Computer-Based Training). Οι δυνατότητες διαφέρουν από περιβάλλον σε περιβάλλον, µερικά δε διαθέτουν πολύ εξελιγµένες δυνατότητες δηµιουργίας αλληλεπιδραστικών µαθηµάτων Συστήµατα ανταλλαγής µηνυµάτων και ηλεκτρονικής συνεργασίας Ανάλογα µε τις απαιτήσεις η ηλεκτρονική συνεργασία µπορεί να περιλαµβάνει: Άµεση (online) ανταλλαγή µηνυµάτων Οµάδες συζήτησης Τηλεδιάσκεψη Εικονική αίθουσα εκπαίδευσης (πέραν της τηλεδιάσκεψης δυνατότητες κοινής χρήσης προγραµµάτων, ηλεκτρονικού πίνακα, chat κ.ά.) 5. ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Η/Υ Αναπτύσσεται κατωτέρω η σηµερινή πολιτική ανάπτυξης των εργαστηρίων Η/Υ, σε αντιδιαστολή µε την προτεινόµενη πολιτική από το Π.Π. Σ., της οποία ς καρπός είναι ο εξυπηρετητής τερµατικών σταθµών των µεταπτυχιακών φοιτητών του τµήµατος Ο Ε που ήδη λειτουργεί : 5.1. Η σηµερινή πολιτική ανάπτυξης των εργαστηρίων Η/Υ του Πανεπιστηµίου Το µοντέλο βάσει του οποίου λειτουργούν οι Η/Υ των εργαστηρίων είναι το µοντέλο του αυτόνοµου τερµατικού σταθµού, δηλαδή όλοι οι Η/Υ των εργαστηρίων έχουν πλήρη αυτοδυναµία λειτουργίας και συνδέονται µε κάποιον εξυπηρετητή κυρίως για υπηρεσίες διαδικτύου (internet). Αυτή η πολιτική ανάπτυξης των εργαστηρίων του Πανεπιστηµίου µέχρι σήµερα έχει σαν αποτέλεσµα την ανάγκη συνεχούς αναβάθµισης των Η/Υ των εργαστηρίων και την τοπική εγκατάσταση σε αυτούς όλων των προγραµµάτων που απαιτούνται για την υλοποίηση των εργαστηριακών µαθηµάτων µε τη χρήση Η/Υ, µε βάση τις απαιτήσεις των διδασκόντων. Η πολιτική αυτή έχει µεταξύ των άλλων και τα ακόλουθα µειονεκτήµατα : Αυξηµένο κόστος εξοπλισµού και λογισµικού, καθ όσον η εξέλιξη του λογισµικού απαιτεί συνεχείς αναβαθµίσεις του εξοπλισµού και του λογισµικού όλων των Η/Υ των εργαστηρίων (clients) Αυξηµένο κόστος υποστήριξης, γιατί απαιτείται συνεχής αναβάθµιση του λογισµικού όλων των Η/Υ των εργαστηρίων (clients), είτε λόγω νέων εκδόσεων, Pps_ode_12 11

12 είτε λόγω νέων απαιτήσεων των διδασκόντων, είτε λόγω επεµβάσεων σε αυτούς από τους διδασκοµένους. Ασταθές περιβάλλον για τον εκπαιδευτή γιατί δεν γνωρίζει την κατάσταση κάθε Η/Υ των εργαστηρίων (έχει εγκατεστηµένο το λογισµικό ; έχει τα συγκεκριµένα παραδείγµατα που χρειάζονται για τις απαιτήσεις του εργαστηρίου ; κ.ά.) Αδυναµία του εκπαιδευτή να δοκιµάσει από το γραφείο του, ή και από το σπίτι του (µέσω internet) το περιβάλλον των εργαστηρίων στην µορφή που θα το αντιµετωπίσει ο κάθε φοιτητής Αδυναµία του φοιτητή να χρησιµοποιήσει τα εργαστήρια σε χρόνους πέραν των προβλεπόµενων ωρών των εργαστηρίων και από οποιοδήποτε σηµείο (από άλλο σταθµό εντός του Πανεπιστηµίου, από το σπίτι του αν του δοθεί άδεια κ.λ.π.) για καλύτερη εξοικείωση µε το περιβάλλον του λογισµικού. Σε αντιδιαστολή, οι σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης του διαδικτύου ευνοούν όλο και περισσότερο το µοντέλο του εξυπηρετητή τερµατικών σταθµών εφ όσον κάθε τερµατικός σταθµός (client) µιας εφαρµογής στο διαδίκτυο συνδέεται σαν τερµατικό σε έναν εξυπηρετητή (server) ο οποίος βρίσκεται κάπου αλλού στο διαδίκτυο. Η µόνη διαφορά από τα τερµατικά χαρακτήρων της προηγούµενης γενεάς είναι οι δυνατότητες διαχείρισης εφαρµογών υπερµέσων (ήχος, εικόνα, video, animation κ.λ.π.) από τους σύγχρονους browsers. Κατά τα άλλα ο τοπικός σταθµός δεν συµµετέχει ούτε στα αρχεία, αλλά ούτε και στη λογική των εφαρµογών του διαδικτύου, παρά µόνο στην παρουσίαση των εφαρµογών (computer user interface), η οποία γίνεται τοπικά Τα πλεονεκτήµατα χρήσης εξυπηρετητή τερµατικών σταθµών στα εργαστήρια Η/Υ Κατά παρόµοιο τρόπο προτείνεται να εξελιχθεί το δίκτυο των Η/Υ των εργαστηρίων του Πανεπιστηµίου. Όλο το λογισµικό που θα χρησιµοποιείται στα εργαστήρια να λειτουργεί µε δύο εναλλακτικές µορφές : Σαν εφαρµογή σε περιβάλλον windows ή και DOS, µορφή στην οποία λειτουργούν η πλειοψηφία των εφαρµογών των εργαστηρίων Σαν εφαρµογή web, όπου αυτό είναι δυνατόν, εφ όσον λίγα προγράµµατα διατίθενται στη µορφή αυτή. Και στις δυο περιπτώσεις το λογισµικό µπορεί να είναι εγκατεστηµένο σε κεντρικούς ισχυρούς εξυπηρετητές τερµατικών σταθµών. Ο πρώτος εξυπηρετητής τερµατικών σταθµών (terminal server) ήδη λειτουργεί για τις ανάγκες µαθηµάτων που βασίζονται στην τεχνολογία εφαρµογών Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP Enterprise Resource Planning). Ήδη στο τµήµα Ο Ε γίνονται δυο προπτυχιακά µαθήµατα επιλογής και ένα µεταπτυχιακό που βασίζονται στις τεχνολογίες ERP και χρησιµοποιούν τον εξοπλισµό αυτό. Οι συγκεκριµένες µηχανογραφικές εφαρµογές είναι εξαιρετικά απαιτητικές από τους τερµατικούς σταθµούς (clients), εφ όσον απαιτούν ισχυρό επεξεργαστή και πολλή µνήµη (τουλάχιστον 256MB), χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχουν οι Η/Υ των εργαστηρίων και θα απαιτείτο αναβάθµιση. Pps_ode_12 12

13 Αντί αυτού έχει εγκατασταθεί ο εξυπηρετητής µε 2GB µνήµη και έχει δοκιµασθεί µε εξαιρετικά αποτελέσµατα σε 20 ταυτόχρονα (concurrent) τερµατικά. Πέραν αυτού η φυσική θέση των τερµατικών δεν είναι δεσµευτική, εφ όσον µπορούν να χρησιµοποιηθούν τερµατικοί σταθµοί σε οποιοδήποτε σηµείο του Πανεπιστηµίου, φθάνει να διαθέτουν σύνδεση µε το δίκτυο του Πανεπιστηµίου. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και σταθµοί εκτός Πανεπιστηµίου (µέσω internet) κατόπιν αδείας του διδάσκοντος. Το µοντέλο αυτό εποµένως έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα : Οι τερµατικοί Η/Υ µπορεί να είναι χαµηλών προδιαγραφών (486 ή µικροί Pentium) και να διαθέτουν παλαιά έκδοση λειτουργικού συστήµατος και µικρή µνήµη Οι απαιτήσεις λογισµικού στους τερµατικούς Η/Υ είναι πολύ περιορισµένες (λειτουργικό σύστηµα, browser και client για terminal server) Οι εφαρµογές των εργαστηρίων λειτουργούν στους εξυπηρετητές, εποµένως ο εκπαιδευτής ή ο εκπαιδευόµενος µπορεί να έχει πρόσβαση (φθάνει να του έχει δοθεί η δυνατότητα) από οποιοδήποτε σηµείο (εργαστήρια, Η/Υ τοπικού δικτύου Πανεπιστηµίου, γραφεία εκπαιδευτών, µέσω διαδικτύου κ.λ.π.) Το περιβάλλον εκπαίδευσης είναι σταθερό, ελεγχόµενο και βρίσκεται σε ένα σηµείο (στον εξυπηρετητή), εποµένως η αναβάθµισή του ή η επανεγκατάσταση σε περίπτωση προβλήµατος είναι απλή Εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας Pps_ode_12 13

14 Το µόνο πρόβληµα που µπορεί να παρουσιάσει η προτεινόµενη διάταξη είναι πιθανό πρόβληµα βλάβης του εξυπηρετητή (server), οπότε δεν θα λειτουργεί κανένας τερµατικός σταθµός. Τα σφάλµατα που µπορούν να παρουσιαστούν είναι τρία : ιακοπή τάσεως, που ήδη καλύπτεται από σύστηµα αδιάλειπτης λειτουργίας στο χώρο του κέντρου Η/Υ Σφάλµα στον εξοπλισµό (server) που µπορεί να οφείλεται σε πρόβληµα δίσκου (το πιθανότερο λόγω κινητών µερών) ή του υπόλοιπου εξυπηρετητή. Η βλάβη δίσκου αντιµετωπίζεται µε την ύπαρξη δύο δίσκων ανά εξυπηρετητή (mirrored), η δε βλάβη του εξυπηρετητή µε την ύπαρξη εναλλακτικού εξυπηρετητή ανά λειτουργία (backup server) Σφάλµα του λογισµικού που και αυτό καλύπτεται µε την ύπαρξη εναλλακτικού εξυπηρετητή ανά λειτουργία (backup server). 6. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 6.1. Εξοπλισµός Εξοπλισµός για ανάπτυξη και λειτουργία περιβάλλοντος e-learning Για τις ανάγκες υλοποίησης του περιβάλλοντος e-learning απαιτείται ένας εξυπηρετητής στον οποίο θα λειτουργούν οι πιλοτικές εφαρµογές που θα αναπτυχθούν και ένας τουλάχιστον σταθµός ανάπτυξης ψηφιακού υλικού ο οποίος θα διαθέτει επιπρόσθετα (i) µονάδα αναπαραγωγής DVD, (ii) µονάδα εγγραφής DVD και (iii) κάρτα video, ώστε να µπορεί να επεξεργάζεται εποπτικό υλικό από CD, DVD και Video και να το ψηφιοποιεί. Επιπρόσθετα προβλέπεται µια ψηφιακή Video-Camera για την εγγραφή νέου ψηφιακού υλικού σε µορφή Video και ψηφιακής φωτογραφίας. Τέλος προβλέπεται και ένας Scanner για την ψηφιοποίηση φωτογραφιών, εικόνων, σχεδίων, slides κ.λ.π Εξοπλισµός Εικονικών Εργαστηρίων Για την υλοποίηση των εικονικών εργαστηρίων που περιγράφονται στην προηγούµενη ενότητα απαιτείται ένας ισχυρός εξυπηρετητής που θα µπορεί να λειτουργεί (i) σαν εξυπηρετητής εφαρµογών Web (Web server) και (ii) σαν εξυπηρετητής τερµατικών (terminal server). Με τον τρόπο αυτό θα µπορεί να υποστηρίξει µε τη λογική των εικονικών εργαστηρίων το σύνολο των εφαρµογών είτε αυτές λειτουργούν σε περιβάλλον Web είτε όχι Λογισµικό Λειτουργικά συστήµατα Οι ανάγκες για λειτουργικά συστήµατα (i) Windows Server, (ii) Web Server και (iii) Terminal Server, θα καλυφθούν από τη σύµβαση Microsoft Software Developers Pps_ode_12 14

15 Network Academic Alliance, η οποία καλύπτει όλα τα απαραίτητα λειτουργικά προγράµµατα και 200 άδειες χρήσης για τερµατικά του Terminal Server Το περιβάλλον διαχείρισης εφαρµογών e-learning, e-class Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class» αποτελεί την πρόταση του Ακαδηµαϊκού διαδικτύου GUnet για την υποστήριξη των Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Στόχος της είναι η ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών και η εποικοδοµητική χρήση του διαδικτύου στην Εκπαιδευτική διαδικασία. Η εισαγωγή της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης δίνει νέες δυνατότητες στην εκπαίδευση, προσφέροντας ένα µέσο αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτήεκπαιδευόµενου. Παράλληλα, υποστηρίζει την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου της κλασσικής διδασκαλίας, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις ενός δυναµικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης. Η Πλατφόρµα «e-class» είναι σχεδιασµένη µε προσανατολισµό την ενίσχυση και υποστήριξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Κεντρικός ρόλος είναι αυτός του καθηγητή στον οποίο δίνει τη δυνατότητα να οργανώνει εύχρηστα και λειτουργικά ηλεκτρονικά µαθήµατα, µε το υλικό που διαθέτει (σηµειώσεις, παρουσιάσεις, κλπ.), τα οποία θα δρουν επικουρικά στην εκπαιδευτική του δραστηριότητα και την επαφή του µε τους φοιτητές. Η Πλατφόρµα «e-class» βασίζεται στη φιλοσοφία του λογισµικού ανοικτού κώδικα και οι βασικοί άξονες στο σχεδιασµό της είναι η ευκολία χρήσης (χωρίς την απαίτηση τεχνικών γνώσεων), η προσαρµοστικότητα στις απαιτήσεις καθώς και η ευκολία αναβάθµισης και επέκτασης. Βασικά Χαρακτηριστικά Τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρµας είναι: οι διακριτοί ρόλοι των χρηστών οι κατηγορίες των µαθηµάτων η ευκολία χρήσης & δηµιουργίας µαθήµατος η δοµηµένη παρουσίαση του µαθήµατος Ρόλοι Χρηστών Οι ρόλοι των χρηστών που υποστηρίζονται είναι ο καθηγητής, ο χρήστης-φοιτητής και ο διαχειριστής. Κεντρικός ρόλος είναι αυτός του καθηγητή ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία και διαχείριση των ηλεκτρονικών µαθηµάτων. Ο λογαριασµός του καθηγητή δηµιουργείται από τους διαχειριστές της πλατφόρµας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου. Ο καθηγητής µπορεί να δηµιουργήσει όσα µαθήµατα επιθυµεί, να εγγράφει/διαγράφει χρήστες-φοιτητές σε/από αυτά, να εισάγει το ψηφιακό υλικό του µαθήµατος (κείµενα, εικόνες, παρουσιάσεις, video, κλπ), να δηµιουργεί οµάδες συζητήσεων καθώς και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Ο χρήστης-φοιτητής µπορεί να εγγραφεί σε όσα µαθήµατα του επιτρέπεται, να µελετήσει το ψηφιακό υλικό, να συµµετάσχει σε οµάδες συζητήσεων καθώς και σε Pps_ode_12 15

16 ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Ο λογαριασµός του χρήστη δηµιουργείται αυτόµατα µε την εγγραφή του στην πλατφόρµα. Τέλος ο διαχειριστής είναι αυτός που έχει την εποπτεία όλης της πλατφόρµας, δηµιουργεί τους λογαριασµούς των καθηγητών, διαχειρίζεται και ανανεώνει (για το νέο εξάµηνο) όλα τα µαθήµατα, ελέγχει τους λογαριασµούς των χρηστών, καθώς επίσης παρακολουθεί και διαχειρίζεται τον εξυπηρετητή και τη βάση δεδοµένων Κατηγορίες Μαθηµάτων Οι κατηγορίες των µαθηµάτων που υποστηρίζονται είναι τα ανοικτά, τα ανοικτά σε εγγραφή καθώς και τα κλειστά µαθήµατα. Αναλυτικότερα: Ανοικτά µαθήµατα είναι τα µαθήµατα ελεύθερης πρόσβασης, στα οποία µπορεί να έχει πρόσβαση ένας χρήστης ακόµα κι αν δεν διαθέτει λογαριασµό. Ανοικτά σε εγγραφή είναι τα µαθήµατα στα οποία µπορεί να έχει πρόσβαση ένας χρήστης µόνο αν έχει λογαριασµό στην πλατφόρµα και εγγραφεί σε αυτά. Τέλος κλειστά µαθήµατα θεωρούνται τα µαθήµατα στα οποία µπορεί να εγγραφεί ένας χρήστης που έχει λογαριασµό στην πλατφόρµα µόνο αν του το επιτρέψει ο καθηγητής Λειτουργίες & υνατότητες Η πλατφόρµα «e-class» αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα αποθήκευσης, οργάνωσης και παρουσίασης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Ειδικότερα τα στοιχεία που συνθέτουν ένα ψηφιακό µάθηµα και εισάγονται/ελέγχονται από τον καθηγητή είναι τα εξής: 1. Ατζέντα που παρουσιάζει χρονικά τα γεγονότα σταθµούς του µαθήµατος (διαλέξεις, συναντήσεις, αξιολογήσεις, κλπ) 2. Έγγραφα που περιέχουν το εκπαιδευτικό υλικό του µαθήµατος (κείµενα, παρουσιάσεις, κλπ) 3. Ανακοινώσεις που αφορούν το µάθηµα και ενηµερώνουν τους εκπαιδευόµενους 4. Περιοχές Συζητήσεων για ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σε θέµατα σχετικά το µάθηµα. 5. Οµάδες Εργασίας (ανοικτές ή κλειστές) που απαρτίζονται από εκπαιδευόµενους και καθηγητές 6. Σύνδεσµοι από το διαδίκτυο που αφορούν το µάθηµα 7. Εργασίες Φοιτητών είναι η περιοχή όπου οι εκπαιδευόµενοι «τοποθετούν» τις εργασίες τους 8. Λίστα µε τους εγγεγραµµένους Χρήστες του µαθήµατος, το ρόλο τους (εκπαιδευόµενος, καθηγητής, διαχειριστής) και το τους 9. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης τις οποίες δηµιουργεί ο καθηγητής του µαθήµατος 10. Περιγραφή Μαθήµατος όπου δίνονται πληροφορίες που αφορούν τους στόχους, τη δοµή του, τους καθηγητές που το υποστηρίζουν κλπ 11. Βίντεο όπου αποθηκεύονται οι ψηφιοποιηµένες διαλέξεις του µαθήµατος, 12. Πρόγραµµα Μαθήµατος όπου παρουσιάζεται η δοµή του µαθήµατος σε τίτλους Περιβάλλοντα ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού Pps_ode_12 16

17 Το βασικό περιβάλλον ανάπτυξης του υλικού αναµένεται να είναι το Office το οποίο και γνωρίζει η πλειοψηφία των µελών ΕΠ. Εποµένως το υλικό που θα δοθεί για να ενσωµατωθεί στο περιβάλλον e-class αναµένεται να είναι στην πλειοψηφία του σε µορφή Ms Word και Ms PowerPoint. Για την αναβάθµιση του υλικού αυτού και την προσθήκη επιπέδων ασφαλείας προβλέπεται η χρήση του περιβάλλοντος Adobe Creative Suite Premium, το οποίο περιλαµβάνει και λογισµικό διαχείρισης εικόνων, σχεδιασµού εντύπων, σελίδων Web κ.λ.π. Για την δηµιουργία εκπαιδευτικών videos προβλέπεται η χρήση του περιβάλλοντος Camtasia Studio το οποίο επιτρέπει την δηµιουργία video από τις ενέργειες ενός χρήστη κατά τη λειτουργία ενός προγράµµατος. Το video που θα παραχθεί µπορεί να περιλαµβάνει και ήχο (π.χ. µπορούν να καταγραφούν οι ενέργειες για τη δηµιουργία ενός φύλλου Excel ενώ παράλληλα θα εγγράφεται και η φωνή του εκπαιδευτή που θα εξηγεί τι κάνει). Το περιβάλλον αυτό περιλαµβάνει και τη δυνατότητα µίξης video (είτε από ολόκληρα µέρη είτε από αποσπάσµατα που επιλέγει ο χρήστης), και την προσθήκη εκ των υστέρων ήχου. Τέλος για τη δηµιουργία αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού λογισµικού θα χρησιµοποιηθεί το περιβάλλον Macromedia e-learning Suite το οποίο είναι µεν δύσκολο, αλλά είναι το περιβάλλον που χρησιµοποιούν οι επαγγελµατίες (Authorware) για την ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών εφαρµογών. Pps_ode_12 17

Εργαστήριο Ασύγχρονης ιδασκαλίας Πανεπιστηµίου Πειραιώς 12 Απριλίου 2006

Εργαστήριο Ασύγχρονης ιδασκαλίας Πανεπιστηµίου Πειραιώς 12 Απριλίου 2006 Εργαστήριο Ασύγχρονης ιδασκαλίας Πανεπιστηµίου Πειραιώς 12 Απριλίου 2006 1ο Μονόδροµη 2ο Αλληλεπιδραστική Εκπαίδευση Μονόδροµη εκπαίδευση ( ιάβασέ το, δες το, άκουσέ το) Αλληλεπιδραστική εκπαίδευση ( οκίµασε,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα : Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα : Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα : Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) στο πλαίσιο των Κατηγοριών Πράξεων 2.2.2.α. «Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ... 4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ... 4 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης η-τάξη Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ. ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ. ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε Κ Τ ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» Κατ. Πράξεων 1: «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Λογισμικό» Υποκατηγορία Πράξεων 3: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις

Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις Επιμορφωτικές Τηλεκπαιδεύσεις Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) Προεπισκόπηση Παρουσίασης Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ [1] Το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ και οι δράσεις του τμήματος ΔΓΕ... 3 [2] Τι είναι η πλατφόρμα eclass;... 5 [3] Πώς μπορώ να επισκεφθώ την πλατφόρμα eclass ;... 5

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Άννα Κεφάλα Τηλεκπαίδευση: νέο μοντέλο εκπαίδευσης;; Συμπληρωματική ως προς την παραδοσιακή Άρση χωρο χρονικών περιορισμών Αυξημένες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Εισαγωγή (1/2) Ø Διεξαγωγή Μαθήµατος Ø Κάθε Πέµπτη Ø Ύλη: Βιβλίο + Διαφάνειες στο e-class Ø Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Documentation 1/16 Περιγραφή Πλατφόρμας

Open eclass Documentation 1/16 Περιγραφή Πλατφόρμας Open eclass Documentation 1/16 Περιγραφή Πλατφόρμας Περιγραφή Πλατφόρμας Open eclass (ver.3.5) 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Η πλατφόρµα E-Class. στη διδασκαλία των ΣΓΠ. ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας

Η πλατφόρµα E-Class. στη διδασκαλία των ΣΓΠ. ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας Η πλατφόρµα E-Class στη διδασκαλία των ΣΓΠ ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι σηµαντικές εξελίξεις στην επιστήµη της Πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών συνέβαλαν στην ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα : Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα : Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα : Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) στο πλαίσιο των Κατηγοριών Πράξεων 2.2.2.α. «Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Οδηγός Χρήστη - Φοιτητή

Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Οδηγός Χρήστη - Φοιτητή 1 από 14 04/03/2008 05:18 ΜΜ Οδηγός Χρήστη - Φοιτητή Περιεχόμενα Εισαγωγή Άδεια εισόδου Χαρτοφυλάκιο Χρήστη Αλλαγή του προφίλ μου Εγγραφή σε μάθημα Το Ημερολόγιο μου Οι Ανακοινώσεις μου Έξοδος Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση

Ποιες Νέες Τεχνολογίες; Εισαγωγή. 1841: Μαυροπίνακας. 1940: Κινούµενη Εικόνα. 1957: Τηλεόραση Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Ποιες Νέες Τεχνολογίες; 1841: Μαυροπίνακας 1940: Κινούµενη Εικόνα 1957: Τηλεόραση 2000: Το ιαδίκτυο και η Τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών 1 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση. Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε τα εργαλεία

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση. Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε τα εργαλεία Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ενότητα: Υποενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε τα εργαλεία Shoutcast και Winamp Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Και Εκπαίδευση. Πωςοινέεςτεχνολογίες Εµπλέκονται στην εκπαίδευση; Γιάννης Καµπουρέλης

Νέες Τεχνολογίες Και Εκπαίδευση. Πωςοινέεςτεχνολογίες Εµπλέκονται στην εκπαίδευση; Γιάννης Καµπουρέλης Νέες Τεχνολογίες Και Εκπαίδευση Πωςοινέεςτεχνολογίες Εµπλέκονται στην εκπαίδευση; 1 Νέες Τεχνολογίες & Εκπαίδευση Το µέλλον των κοινωνιών καθορίζεται πάντα από την ικανότητά µας να αξιοποιούµε τηγνώσηκαιτηνεµπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Κων/νος Φαρμάκης 2006-2007 e-learning Ορισμοί Η προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή μαθημάτων - μέσω του Internet ήμέσωτωνεταιρικώνintranets

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π Εργασία του µαθητή Μελίδη Λουκά ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα 2 Πρόλογος. 3 Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 2 Open eclass Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 2: elearning Envs, Open eclass 1/18 4/10/2016 Σύνοψη μαθήματος 1. Εισαγωγή 2. Περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Λεωνίδας Φραγγίδης fragidis@teicm.gr Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τους ρόλους μίας Πλατφόρμας Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Διαχειριστής 2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Π.6. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Π.6. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Εφαρμογής Μητρώου και Εκπαίδευση» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Έλεγχος Συστήματος & Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ Π.6. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΜΕΑ 2 Πίνακας Περιεχομένων 1 Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΟΔΠ. 06 Σεπτεμβρίου Τομέας Τηλεκπαίδευσης και Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου Υπηρεσία Πληροφορικής και Τεχνολογίας

Παρουσίαση ΟΔΠ. 06 Σεπτεμβρίου Τομέας Τηλεκπαίδευσης και Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου Υπηρεσία Πληροφορικής και Τεχνολογίας Παρουσίαση ΟΔΠ 06 Σεπτεμβρίου 2014 Τομέας Τηλεκπαίδευσης και Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου Υπηρεσία Πληροφορικής και Τεχνολογίας Περιεχόμενα Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης - Εισαγωγή Λογισμικά και Εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1

11/4/2014 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονησ Τηλεκπαίδευσησ eclass s ηµιο ι υρ υ γ ρ ία ί Μ αθήµατο τ σ 1 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eclass ηµιουργία Μαθήµατος 1 Η ηµιουργία Μαθήµατος είναι η πιο σηµαντική ενέργεια του χρήστη Εκπαιδευτή στην πλατφόρµα. Ειδικότερα, για να δηµιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Εισαγωγή στους Η/Υ - Παιδαγωγικές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Εισαγωγή στους Η/Υ - Παιδαγωγικές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εισαγωγή στους Η/Υ - Παιδαγωγικές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου Το παρόν εγχειρίδιο δημιουργήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση. Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε το εργαλείο

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ. ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση. Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε το εργαλείο Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ενότητα: Υποενότητα: ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Y4 ηµιουργία διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκποµπής µε το εργαλείο Icecast Το εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Υποδομές και Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης

Υποδομές και Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης Υποδομές και Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης Κ. Τσιμπάνης, Π. Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Media Center, e-learning Services Αντιπλοίαρχος (Μ) Κ. Άγας Π.Ν. Τμηματάρχης τηλεκπαίδευσης Κ.Ε. ΠΑΛΑΣΚΑΣ NAFTES

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση «H εξ αποστάσεως εκπαίδευση» Επιµέλεια: Φιλοθέη Κολίτση (ΠΕ2) ραστηριότητα στην Ενότητα 4 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2011-2012 Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

«Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος:

«Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: 2013 Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων Σύνδεσμος: http://opencourses.uowm.gr/ «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr [ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΠ/ΕΠ] ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Ί ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί από το 1997. Βασικός στόχος της είναι η ανάπτυξη των συλλογών και των υπηρεσιών της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα προγράµµατα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό, έχει έντυπη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5

Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5 Ενότητες Γ3.4 - Γ3.5 3.4 Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων 3.5 Συστήματα διαχείρισης μάθησης (CMS, LMS, LCMS): γνωριμία και χρήση Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης http:// e-learning.sch.gr Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Κάργα Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Κάργα Σουλτάνα MSc Πληροφορικός skarga@uom.gr Κατσάνα Αικατερίνη MSc Πληροφορικός akatsana@uom.gr «18 ο Συνάντηση Εκπαιδευτικών για θέματα Τ.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία»,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης Κωνσταντίνος Τσιμπάνης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, Μάιος 2014 άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήστη - Φοιτητή Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων στην πλατφόρμα Open eclass. Γνωριμία με την Open eclass

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων στην πλατφόρμα Open eclass. Γνωριμία με την Open eclass Ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων στην πλατφόρμα Open eclass Εισαγωγή στην Open eclass Ταυτότητα της πλατφόρμας Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους 214-215 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα πολυμέσα

Εισαγωγή στα πολυμέσα Το υλικό Κυριαρχία 2 μεγάλων τεχνολογιών Macintosh της Apple Computer Wintel των Windows 1 Υπολογιστικά συστήματα πολυμέσων Συστήματα παρουσίασης πολυμέσων-εξαρτήματα Επεξεργαστής Μνήμη Συσκευές εισόδου»

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή http://eclass.sch.gr Η υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης τάξης αναπτύχθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Υλικοτεχνική Υποδομή για τις ΤΠΕ Εκπαιδευτική Πύλη (ΔΙΑ.Σ) Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαθέτετε: ένα Η/Υ με εγκατεστημένο ένα internet browser (λ.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι

Συστήματα Πολυμέσων. Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Συστήματα Πολυμέσων Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ι Ορισμός των Πολυμέσων / Multimedia Η ταυτόχρονη ενσωμάτωση μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πληροφορίας, των: Κειμένου Ήχου Κάθε τύπου εικόνας (στατική,

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ Λογισµικό Η/Υ (Software)( Οι βασικές κατηγορίες λογισµικού!λειτουργικά Συστήµατα (Operating Systems O/S)!Λειτουργικά βοηθητικά προγράµµατα (Tools and Utilities)!Περιβάλλοντα ανάπτυξης µηχανογραφικών εφαρµογών!προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 4 Λειτουργικό Σύστημα & Λογισμικό Εφαρμογών H/Y Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 4: Λειτουργικό Σύστημα & Εφαρμογές 1/41 20/10/2015 Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ Επικοινωνίες µεταξύ Η/Υ - ιαδίκτυο Αναλογική Ψηφιακή µετάδοση Αναλογική µετάδοση Ψηφιακή µετάδοση Σειριακή Παράλληλη επικοινωνία Σειριακή επικοινωνία Παράλληλη επικοινωνία Μονόδροµη Ηµίδιπλη Αµφίδροµη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο. του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών»

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο. του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ:

«Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ: «Αναβαθμισμένη υπηρεσία ασύγχρονης dτηλεκπαίδευσ ης ΠΣΔ: http://e-learning.sch.gr/» Κάργα Σουλτάνα Κατσάνα Αικατερίνη Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλεκπαίδευσης Η υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση Ενότητα 11

Γεωργική Εκπαίδευση Ενότητα 11 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 11: Μορφές διδασκαλίας Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΓΓΡΑΦΗ... 5 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ... 6 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ... 7 ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 8 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ... 9 ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΓΓΡΑΦΗ... 5 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ... 6 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ... 7 ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ... 8 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ... 9 ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ... Εγχειρίδιο Φοιτητών GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Εγχειρίδιο Φοιτητών Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης. ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης

Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης. ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης Open eclass - GUnet Ανοικτή Πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηµέρες Συνεργασίας ΕΛ/ΛΑΚ Πλατφόρµες Ηλεκτρονικής Μάθησης Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, Ράπτης Τηλέµαχος Οµάδας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Α. Ι.Σ.ΠΟ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Α. Ι.Σ.ΠΟ. ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Α. Ι.Σ.ΠΟ. Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Τηλεκπαίδευσης Τµήµα Πληροφορικής Θεσσαλονίκη, Ιουλ 16 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Γενικά... 3 2. Είσοδος στην Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης...

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

Η-μάθηση: Εκπαίδευση στην Εικονική Τάξη 27 Μαρτίου 2 Απριλίου 2016

Η-μάθηση: Εκπαίδευση στην Εικονική Τάξη 27 Μαρτίου 2 Απριλίου 2016 Η-μάθηση: Εκπαίδευση στην Εικονική Τάξη 27 Μαρτίου 2 Απριλίου 2016 Κώστας Καρακώστας Εκπαιδευτής Δημοσιογραφίας E-Learning: Virtual Classroom Training WBS Training AG - Dresden, Germany Τι σημαίνει Η-μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βασικές Έννοιες - εδοµένα { Νίκος, Μιχάλης, Μαρία, Θάλασσα, Αυτοκίνητο }, αριθµοί, π.χ. {1, 2, 3, 5, 78}, συµβολοσειρές (strings) π.χ. { Κώστας, 5621, ΤΡ 882, 6&5 #1, +

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην προσαρμογή των ατόμων με αναπηρία στην ανήλικη και ενήλικη ζωή»

Τίτλος Πράξης: «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην προσαρμογή των ατόμων με αναπηρία στην ανήλικη και ενήλικη ζωή» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΗΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ.» της πράξης «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΩΝ. ΠΟΛΗ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ. Τ.Κ83200 ΤΗΛ , FAX ,

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΩΝ. ΠΟΛΗ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ. Τ.Κ83200 ΤΗΛ , FAX , 1 ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΩΝ. ΠΟΛΗ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ. Τ.Κ83200 ΤΗΛ2273027776, FAX23273027776, e-mail: keesamou@otenet.gr ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations. Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E.

EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations. Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E. EXODUS e.learn platform: Addressing Training Needs in Today s Organizations Αλέξανδρος Κ. Μελέγκογλου Head of e-learning Solutions EXODUS A.E. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Κάλυψη σημαντικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα