ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ"

Transcript

1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ Υπεύθυνος Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης Εργασία με θέμα: Στρατηγική διατήρησης ψηφιακού περιεχομένου Μονάδας Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Εισηγητής Σταμάτιος Γιαννουλάκης

2 Περιεχόμενα: Περίληψη... 3 Εισαγωγή... 4 Βιβλιογραφική Επισκόπηση... 5 Τεχνικό Επιμηλητήριο Ελλάδος... 7 Βιβλιοθήκες του ΤΕΕ... 9 Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του ΤΕΕ Ψηφιακές Συλλογές ΤΕΕ Συλλογή προς διατήρηση Στρατηγική Διατήρησης Κόστος Διατήρησης Επίλογος Βιβλιογραφία

3 Περίληψη Οι βιβλιοθήκες και γενικότερα οι υπηρεσίες πληροφόρησης είχαν και θα έχουν ως στόχο εκτός από την πρόσβαση στην πληροφορία, την διατήρηση του υλικού. Στη σύγχρονη επόχή που το υλικό είναι πλέον ψηφιακό, ο στόχος της διατήρησης έχει πλέον αλλάξει και έχει γίνει πιο σύνθετος και πιο δύσκολος. Στη παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να δούμε το θέμα της διατήρησης, μέσα από την προσπάθεια κατάρτησης στρατηγικής διατήρησης για το ψηφιακό υλικό της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 3

4 Εισαγωγή Το ψηφιακό υλικό, είτε εξαρχής ψηφιακό είτε έχει μετατραπεί σε ψηφιακή μορφή, κινδυνεύει από την απαξίωση λόγω παλαίωσης της τεχνολογίας και από φυσική φθορά. Ο σκοπός της διατήρησης είναι να επιτρέψει σε μελλόντικούς χρήστες να ανακτήσουν, έχουν πρόσβαση, αποκωδικοποιήσουν, δούν, ερμηνεύσουν, κατανοήσουν, και να βιώσουν έγγραφα, δεδομένα και αρχεία με ένα εκφραστικό και έγκυρο τρόπο. Ουσιαστκά ο σκοπός της διατήρησης είναι να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη πρόσβαση στις πληροφοριακές πηγές ενός ινστιτούτου. Τα θέμα της διατήρησης διατήρησης πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της πορείας ψηφιακής δημιουργίας, όταν κατασκεύαζεται ψηφιακό αντίγραφο αναλογικού τεκμηρίου ή δημιουργρείται ένα εξαρχής ψηφιακό τεκμήριο. Είναι σημαντικό να τεκμηριώνονται και να καταγράφονται όλες οι τεχνολογικές διαδικασίες που οδήγησαν στη δημιουργία του ψηφιακού αντικειμένου και πολλές κρίσιμες πληροφορίες μπορούν να αποτυπωθούν κατά τη στιγμή της δημιουργίας. Μπορεί να είναι υψηλό το κόστος και οι συνέπειες της μη ύπαρξης στρατηγικής διατήρησης. Η αναδρομική διατήρηση, αν και είναι εφιτκή, πιθανόν να είναι πολύ ακριβή. Τα κυριότερα ζητήματα της μακροπρόθεσμης διατήρησης περιλαμβάνουν: Η εξασφάλιση της φυσικής αξιοπιστίας των αρχείων, των μεταδεδομένων τους και των προγραμμάτων πρόσβασης στη συλλογή (για παράδειγμα διασφάλιση ότι το μέσο αποθήκευσης είναι αξιόπιστο για δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας, συντήρηση της απαιτούμενης υποδομής σε υλικό και λογισμικό κλπ). Η διασφάλιση συνεχούς χρήσης της ψηφιακής συλλογής (π.χ. ύπαρξη σύγχρονης διεπαφής χρήστη, δυνατότητα στους χρήστες να ανακτούν και να διαχειρίζονται πληροφορίες, ώστε να μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους). Η συντήρηση της ασφάλειας της συλλογής (π.χ. υλοποίηση στρατηγικών, ώστε να μην επιτρέπονται οι αλλαγές από μη πιστοποιημένα άτομα, ανάπτυξη και συντήρηση προγράμματος διαχείρισης δικαιωμάτων ειδικά για υπηρεσίες έναντι αμοιβής). Πολλά από τα ζητήματα τα οποία αποτελούν εμπόδιο για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση έχουν την ρίζα τους σε πρώιμες αποφάσεις κυρίως σχετικά με την επιλογή και τη μετατροπή. 4

5 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Οι προσπάθειες που έγιναν για το θέμα της ψηφιακής διατήρησης είναι σημαντικές και αξιόλογες, παρόλο που είναι μπορούμε να πούμε ότι είναι σε στάδιο που δεν έχουν λύσει όλα τα ζητήματα. Μία από τις προσπάθειες είναι και το PREMIS. Η ομάδα εργασίας PREMIS, που υποστηρίχτηκε από κοινού από την OCLC και την RLG, αποτελούνταν από διεθνείς εμπειρογνώμονες και από ιδρύματα που είχαν αναπτύξει ή ανέπτυσσαν αυτήν την περίοδο το θέμα της ψηφιακής διατήρησης. Τα μέλη του PREMIS περιλαμβάνουν αντιπροσώπους από ποικίλες περιοχές ενδιαφερόμενες για την ψηφιακή διατήρηση, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών, των μουσείων, των αρχείων, της κυβέρνησης, και του ιδιωτικού τομέα. Οι στόχοι PREMIS ήταν: Ανάπτυξη μεταδεδομένων διατήρησης, υποστηριγμένος από ένα λεξικό στοιχείων, με την ευρεία δυνατότητα εφαρμογής σε ολόκληρη την ψηφιακή κοινότητα συντήρησης. Προσδιορισμός και αξιολόγηση των εναλλακτικών στρατηγικών για την κωδικοποίηση, αποθήκευση και διατήρηση των μεταδεδομένων συστήματα διατήρησης. Η ομάδα εργασίας PREMIS συνέχισε τις δραστηριότητες της, και δημιούργησε ένα πλαίσιο μεταδεδομένων διατήρησης, που υποστηρίζονται επίσης από OCLC και RLG. Ένα άλλο πρόγραμμα είναι το Pandora από την National Library of Australia. Το πρόγραμμα της NLA υπήρξε καθοριστικό για το λόγο ότι συντέλεσε στην ήδη αποκτημένη εμπειρία της βιβλιοθήκης σε θέματα ψηφιακής διατήρησης όπως είναι η διαχείριση των ψηφιακών συλλογών, η διαχείριση online ψηφιακών δημοσιεύσεων ή η σχεδίαση βάσεων δεδομένων στο διαδίκτυο κ.α. Το NLA πρότεινε ένα σχήμα μεταδεδομένων. Το πρόγραμμα Networked European Deposit Library (NEDLIB) από τη National Library of Netherlands και τη Bibliotheque Nationale de France, ξεκίνησε το 1998 με χρηματοδότηση από την European Commission's Telematics. Το πρόγραμμα NEDLIB στόχευε στη κατασκευή μιας βασικής υποδομής επάνω στην οποία θα μπορέσει να χτιστεί μια δικτυακή ευρωπαϊκή βιβλιοθήκη κατάθεσης ψηφιακού υλικού. Οι στόχοι NEDLIB συμπίπτουν με την αποστολή των εθνικών βιβλιοθηκών κατάθεσης προκειμένου να εξασφαλίσουν τις ψηφιακές δημοσιεύσεις στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτού, τα βασικά ζητήματα που ερευνήθηκαν είναι: οι λειτουργικές απαιτήσεις για ένα σύστημα κατάθεσης, η διαδικασία και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για το χειρισμό των ψηφιακών 5

6 δημοσιεύσεων, τεχνικά πρότυπα και λύσεις για την εφαρμογή των συστημάτων κατάθεσης και η μακροπρόθεσμη διατήρηση. Το πρόγραμμα CURL Exemplars in Digital Archives (CEDARS) από τη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1998 και χρηματοδοτήθηκε αρχικά για τρία έτη. Ήταν συνεργασία μεταξύ τριών ιδρυμάτων του Πανεπιστημίου του Leeds, του Cambridge και Oxford. Ο κύριος στόχος του προγράμματος ήταν τα στρατηγικά, τα μεθοδολογικά και τα πρακτικά ζητήματα καθώς και η παροχή οδηγιών για καλύτερη πρακτική στην ψηφιακή διατήρηση. 6

7 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ιδρύθηκε το 1923, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή Διοίκηση. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στα πλαίσια του σκοπού του είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης και ιδιαίτερα: Μελετά με δική του πρωτοβουλία ή έπειτα από ανάθεση ή αίτηση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς ή επιστημονικούς φορείς ή επιμελητήρια οποιοδήποτε σχετικό επιστημονικό, τεχνικό, τεχνοικονομικό ή αναπτυξιακό θέμα που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο. Επίσης διατυπώνει απόψεις με πρωτοβουλία δική του ή έπειτα από πρόσκληση για τη σχετική με τα θέματα αυτά νομοθεσία. Γνωμοδοτεί έπειτα από πρόσκληση των αρμοδίων αρχών ή άλλων φορέων, του δημόσιου τομέα ή συνδικαλιστικών φορέων και μέσα σε οριζόμενο εύλογο χρονικό διάστημα, για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του. Συλλέγει στατιστικά στοιχεία σε σχέση με το τεχνικό δυναμικό, την τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική και σχετική βιομηχανική δραστηριότητα, τα τεχνικά υλικά, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία, καταρτίζει στατιστικές και παρέχει σχετικές πληροφορίες προς τις αρμόδιες αρχές ή άλλους φορείς. Παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση και εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος, εκπονεί μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς σχετικές μελέτες και έρευνες, σχέδια προδιαγραφών, κανονισμών, συμβάσεων έργων και μελετών. Συμβάλλει στην εκπόνηση προγραμμάτων τεχνικής παιδείας, στην ανάπτυξη της εγχώριας έρευνας και τεχνολογίας, στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, προγραμματισμό και διάρθρωση του τεχνικού δυναμικού σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της Χώρας. 7

8 Ενημερώνει την κοινή γνώμη με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του, εκλαϊκεύοντας και βοηθώντας στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλημάτων. Μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς, σε ενώσεις επιμελητηρίων, σε διεθνείς ενώσεις τεχνικών, αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, οργανώνει συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών του. Διενεργεί πραγματογνωμοσύνες με θεσμοθετημένη αρμοδιότητα. Οι εκθέσεις των πραγματογνωμοσυνών, που ανέρχονται σε 500 περίπου το χρόνο, αφορούν θέματα τεχνικής δραστηριότητας, όπως οικοδομικά, μηχανολογικά, διαφορές μεταξύ κράτους πολιτών ή πολιτών μεταξύ τους κλπ. Από τα έσοδα των πραγματογνωμοσυνών το ένα τρίτο είναι, σύμφωνα με το νόμο, δικαιώματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε σχέση με τα μέλη του: Διενεργεί τις εξετάσεις και χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος των Μηχανικών. Τηρεί τα μητρώα των Μηχανικών και επωνύμων τεχνικών γραφείων και επιχειρήσεων. Μεριμνά για την είσπραξη των νομίμων αμοιβών τους. Φροντίζει για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την προαγωγή και προστασία του κύρους των μελών του, την επιστημονική πρόοδο, ενημέρωση, επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους. Εκδίδει ενημερωτικό και επιστημονικό τύπο και άλλες ειδικές εκδόσεις. Ενισχύει τους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης των μηχανικών σε δραστηριότητες σχετικές με τους σκοπούς του. Μελετά νέες μορφές επαγγελματικής οργάνωσης και εργασίας των μελών του. Ασκεί σ αυτά πειθαρχική εξουσία όπως ειδικότερα ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του ιδρυτικού του νόμου. 8

9 Βιβλιοθήκες του ΤΕΕ Το Τεχνικό Επιμελητήριο, πέρα από τη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης (ΤΕΠ) στην Αθήνα, έχει και τις βιβλιοθήκες στα περιφερειακά τμήματα, περισσότερο ή λιγότερο καλά οργανωμένες, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολεί και το ενδιαφέρον που έχει επιδειχθεί από τις επί μέρους διοικήσεις. Αρχικά, οι βιβλιοθήκες λειτουργούσαν εντελώς αυτόνομες ως φυσικές μονάδες, με συνεργασία ανάμεσά τους σε προσωπικό επίπεδο. Στη συνέχεια, η Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ανέλαβε το συντονισμό των δραστηριοτήτων σε επίπεδο αυτοματοποίησης του καταλόγου, χωρίς να παρεμβαίνει στις εσωτερικές λειτουργίες κάθε βιβλιοθήκης. Το 1995 εκπονήθηκε μελέτη και το 1997 εγκαταστάθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθήκης, το οποίο καλύπτει δυνητικά όλες τις βιβλιοθήκες ΤΕΕ σε όλη τη χώρα. Ετσι, δημιουργήθηκε ένα σύστημα δικτυωμένων φυσικών βιβλιοθηκών, στο οποίο οι χρήστες έχουν διαφανή πρόσβαση, ανεξάρτητα της φυσικής θέσης τόσο των βιβλιοθηκών όσο και των ιδίων. Το σύστημα αυτό παρουσιάζεται στο σχήμα 1. Κάθε φυσική βιβλιοθήκη λειτουργεί αυτόνομα, όσον αφορά τις εσωτερικές λειτουργίες, πρόσληψη/απασχόληση προσωπικού, τεχνικές εργασίες, ωράριο λειτουργίας, κανόνες δανεισμού, κλπ. Χρήστης Μονάδα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης Β1 Β2 Β3 Β4 Βn Σχ. 1 Το σύστημα δικτυωμένων βιβλιοθηκών ΤΕΕ Το εύρος δραστηριοποίησης κάθε βιβλιοθήκης εξαρτάται από την ίδια και την αντίστοιχη περιφερειακή διοίκηση. Στο σχ. 2 φαίνονται σχηματικά οι υπηρεσίες που 9

10 παρέχονται στους χρήστες. Σημειώνεται ότι σε κάποιες περιφερειακές βιβλιοθήκες παρέχεται μόνο πρόσβαση στο Συλλογικό Κατάλογο και Δανεισμός μέσα από το σύστημα, ενώ σε άλλες μόνο πρόσβαση στον κατάλογο και Δανεισμός με τον παλιό τρόπο. Κάθε βιβλιοθήκη διατηρεί το φυσικό της χώρο, όπου φυλάσσεται το υλικό που κρίνει ότι πρέπει να έχει, στεγάζει το προσωπικό που τη λειτουργεί και δέχεται τους επισκέπτες που τη χρησιμοποιούν τοπικά. Επομένως, σε κάθε φυσική μονάδα, γίνεται οργάνωση και διαχείριση του χώρου σε σχέση με τις αντίστοιχες δραστηριότητες και πολιτικές που αποφασίζονται τοπικά. Οι πολιτικές αυτές έχουν σχέση και με τις ιδιαιτερότητες κάθε τμήματος, με την παράδοση που έχει δημιουργηθεί με το χρόνο και με τις τοπικές ανάγκες της γεωγραφικής περιοχής που βρίσκεται. Η τεχνολογική υποδομή κάθε συνιστώσας είναι δική της ευθύνη, η επικοινωνία επιτυγχάνεται με γραμμή σταθερής ζεύξης, μέσω του δικτύου της Τράπεζας Πληροφοριών ΤΕΕ. Η κεντρική διαχείριση του συστήματος Βιβλιοθήκης γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό της Μονάδας ΤΕΠ, το οποίο καθορίζει τα χαρακτηριστικά, τα δικαιώματα και το περιβάλλον εργασίας κάθε χρήστη (εσωτερικού ή εξωτερικού), ορίζει τις παραμετροποιήσεις Διαδίκτυο 1. Συλλογικός Κατάλογος Βιβλιοθηκών ΤΕΕ 2. Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ 3. Ψηφιακή βιβλιοθήκη ΤΕΕ Εφαρμογές 4. CD-ROMs 5. Ιστοσελίδα Βιβλιοθήκης 6. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 7. Δίκτυο ελληνικών βιβλιοθηκών 8. Αλλες βιβλιοθήκες 9. Αλλες υπηρεσίες πληροφόρησης 10. Δανεισμός Διάθεση τεκμηρίων Σχ. 2 Περιεχόμενα του πληροφοριακού συστήματος της εικονικής Βιβλιοθήκης ΤΕΕ που χρειάζονται για τις διάφορες λειτουργίες και εκπαιδεύει/καθοδηγεί το προσωπικό σε όλες τις βιβλιοθήκες για την εκτέλεση των διαφόρων υποσυστημάτων και εργασιών στο πλαίσιο του κοινού συστήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει ανάγκη να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην αξιοποίηση και προβολή των ξεχωριστών συνιστωσών, ώστε και να τονίζονται 10

11 τα τοπικά πληροφοριακά δεδομένα που υπάρχουν αλλά και να αξιοποιείται το προσωπικό που ασχολείται με κάθε συγκεκριμένη συνιστώσα. Ο εμπλουτισμός των φυσικών συλλογών γίνεται με βάση τα παραπάνω αλλά και με τη μαζική αποστολή υλικού από τη Μονάδα ΤΕΠ. Αυτό που κύρια επιδιώκεται είναι κάθε συνιστώσα να περιέχει οπωσδήποτε το επιστημονικό έργο που παράγεται από το αντίστοιχο τμήμα (μελέτες, συνέδρια κλπ) και να έχει την ευθύνη για τη φύλαξη και επεξεργασία του. Η επεξεργασία του υλικού γίνεται σε κάθε συνιστώσα χωριστά, με το συντονισμό όμως και την παρακολούθηση από αρμόδιο προσωπικό της Μονάδας ΤΕΠ. Σημειώνεται ότι έχει γίνει προσπάθεια να καθιερωθούν κοινοί κανόνες καταλογογράφησης και θεματικής ανάλυσης, μετά από συνεργασίες. Η κύρια ευθύνη ανήκει στο εξειδικευμένο προσωπικό της Μονάδας, όπου υπάρχει και η ιδιαίτερη ευθύνη της καθιέρωσης των θεματικών όρων που εισάγονται στο σύστημα. Ένα σημαντικό μέρος των εργασιών καταλογογράφησης είναι η ενημέρωση εγγραφών που ήδη υπάρχουν με τις τοπικές πληροφορίες για αντίτυπα κάθε συγκεκριμένης βιβλιοθήκης. Ολες οι εργασίες είναι ορατές στον κυβερνοχώρο και κάθε ένας από το προσωπικό μπορεί να βλέπει και/ή να παρεμβαίνει ανάλογα με τα δικαιώματα που του έχουν δοθεί από το διαχειριστή του συστήματος. Στο Συλλογικό κατάλογο των βιβλιοθηκών, μπορεί κανείς να δεί τα περιεχόμενα όλων των βιβλιοθηκών που έχουν καταχωρίσει το υλικό τους στο σύστημα. Εδώ, ο φυσικός και ο εικονικός χώρος μπλέκονται, συνεργάζονται και συντονίζονται. Η διαχείριση του εικονικού χώρου τώρα περιλαμβάνει και τις εργασίες ορισμού των περιεχομένων με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολη η διάκρισή τους ανάλογα με την κατηγορία, τη θέση στο φυσικό χώρο ή/και τη θέση στον κυβερνοχώρο. Ακόμη και για περιεχόμενα που αναφέρονται εξ ολοκλήρου σε ηλεκτρονικά τεκμήρια (π.χ. μελέτες ΤΕΕ), μπορεί να προσδιορίζεται και η φυσική θέση του αντίστοιχου έντυπου αντιγράφου ή/και η φυσική θέση της βιβλιοθήκης που έχει την ευθύνη της επεξεργασίας. Ο Διαδανεισμός είναι η λειτουργία που γίνεται συντονισμένα από τις συνιστώσες, με στόχους την εξυπηρέτηση των χρηστών (μηχανικών) οπουδήποτε και αν βρίσκονται σε όλη τη χώρα αλλά και την εξοικονόμηση φυσικού χώρου στις επί μέρους συνιστώσες, εφ όσον εξασφαλίζεται η ταχεία ανταπόκριση στα αιτήματα των χρηστών. Ολες οι συνιστώσες δεν έχουν την ίδια συμμετοχή στο σύστημα και επομένως δεν μπορεί να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες συνεργασίας και διαδανεισμού. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι βιβλιοθήκες που συμμετέχουν εξ ολοκλήρου στο σύστημα και εκτελούν όλες τις εργασίες ηλεκτρονικά. Οι κρατήσεις υλικού γίνονται ηλεκτρονικά από οποιαδήποτε βιβλιοθήκη της κατηγορίας και το 11

12 ζητούμενο υλικό αποστέλλεται απ ευθείας στον ενδιαφερόμενο χρήστη από την κατέχουσα βιβλιοθήκη. Σημειώνεται πάντως, ότι δεν αποφεύγεται και η μη ηλεκτρονική επικοινωνία ανάμεσα στις βιβλιοθήκες, προκειμένου να γίνει ενημέρωση για την κράτηση και ότι η ευθύνη δανεισμού, ειδοποίησης κλπ ανήκει στην κατέχουσα βιβλιοθήκη. Ο χρήστης μπορεί επίσης να ζητά υλικό από τις βιβλιοθήκες, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσα από συγκεκριμένη λειτουργία του καταλόγου. Για τη λειτουργία αυτή, χρειάζεται να γίνουν διάφορες ρυθμίσεις ώστε να εξασφαλίζεται ποιο προσωπικό θα παρακολουθεί τα μηνύματα με συνέπεια, πώς θα κατανέμονται τα μηνύματα στις διάφορες βιβλιοθήκες και πώς θα φτάνουν οι ζητούμενες πληροφορίες στους χρήστες. Στη δεύτερη κατηγορία, ανήκουν οι βιβλιοθήκες που δεν χρησιμοποιούν το σύστημα για το δανεισμό, ενώ το περιεχόμενό τους φαίνεται στο συλλογικό κατάλογο. Στην περίπτωση αυτή, και πάλι γίνεται η κράτηση ηλεκτρονικά από τις βιβλιοθήκες της πρώτης κατηγορίας, αποστέλλεται σημείωμα στη βιβλιοθήκη της δεύτερης κατηγορίας, που αναλαμβάνει και την αποστολή στην πρώτη για να διεκπεραιώσει το δανεισμό. Τώρα, η βιβλιοθήκη που κάνει την κράτηση έχει την ευθύνη δανεισμού. Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του ΤΕΕ Η Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι μια σύγχρονη υπηρεσία τεχνικής πληροφόρησης των Οργάνων του ΤΕΕ (Διοικούσα Επιτροπή, Αντιπροσωπεία, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας), των μελών του, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου φορέα ή φυσικού προσώπου. Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ είναι μία από τις σημαντικότερες τεχνικές βιβλιοθήκες της χώρας. Ιδρύθηκε περίπου το 1930 και καλύπτει όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν τους μηχανικούς, τόσο από τις περιοχές της τεχνικής και τεχνολογίας, όσο και από συναφείς επιστημονικούς κλάδους όπως οικονομία, διοίκηση, θετικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες κλπ. Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο για επί τόπου ανάγνωση και για δανεισμό. Εξυπηρέτηση παρέχεται τόσο στους επισκέπτες όσο και σε κάθε άλλο που επικοινωνεί με γράμμα, τηλέφωνο, φαξ ή άλλο μέσο. Χρήστες της Βιβλιοθήκης είναι κύρια η ΔΕ και τα άλλα όργανα του ΤΕΕ και οι μηχανικοί. Επί πλέον, είναι ανοικτή για καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές, ερευνητές και άλλους επιστήμονες, συλλόγους, 12

13 δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από την Αθήνα και την περιφέρεια. Στη συλλογή της Βιβλιοθήκης περιέxονται περίπου βιβλία, 5000 φυλλάδια, υλικό ελληνικών και διεθνών οργανισμών καθώς και 1300 τίτλοι περιοδικών (περίπου 750 τρέxοντες). Η καταλογογράφηση του υλικού αυτού ακολουθεί τα σχετικά βιβλιοθηκονομικά πρότυπα. Η Βιβλιοθήκη κατέχει πάνω από τόμους βιβλίων, τίτλους περιοδικών εκδόσεων (περίπου 650 τρέχοντες) και περίπου τόμους από το επιστημονικό έργο του ΤΕΕ (ημερίδες, συνέδρια, μελέτες ομάδων εργασίας, σεμινάρια κλπ.). Επίσης, στη Βιβλιοθήκη υπάρχει πλήρες αρχείο των Τεχνικών Χρονικών και του Ενημερωτικού Δελτίου του ΤΕΕ καθώς και αξιόλογη συλλογή παλαιών τεχνικών βιβλίων και περιοδικών. Το Τμήμα Τεκμηρίωσης ασχολείται με τη συγκέντρωση, επεξεργασία και προβολή όλου του επιστημονικού έργου του ΤΕΕ, την τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων του και την καθιέρωση τεχνικής ορολογίας. Στο τμήμα τεκμηρίωσης περιέχονται οι δραστηριότητες του ΤΕΕ σε εξειδικευμένα θέματα, όπως έχουν καταγραφεί στο Ενημερωτικό Δελτίο και απαντούν στο επιστημονικό έργο ΤΕΕ (μελέτες, συνέδρια, ημερίδες κλπ). Περιέχονται επίσης ειδικές βιβλιογραφίες στα αντίστοιχα θέματα. Αεροδρόμιο Ελληνικού Δραστηριότητες ΤΕΕ και Βιβλιογραφία για το αεροδρόμιο του Ελληνικού Ανασυγκρότηση - Σχέδιο Μάρσαλ Βιβλία και δημοσιεύματα στα Τεχνικά Χρονικά της εποχής Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Δραστηριότητες ΤΕΕ και Βιβλιογραφία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Αυθαίρετα Αναφέρονται οι θέσεις και οι παρεμβάσεις του ΤΕΕ από το 1977 μέχρι σήμερα Δημόσια Εργα Βιβλιογραφία από το υλικό που βρίσκεται στις βιβλιοθήκες ΤΕΕ Περιβάλλον Οι παρεμβάσεις και δραστηριότητες του ΤΕΕ για το περιβάλλον, από το 1996 μέχρι σήμερα, και βιβλιογραφία από το υλικό που βρίσκεται στις βιβλιοθήκες ΤΕΕ Τοπική Αυτοδιοίκηση 13

14 Παρεμβάσεις και δραστηριότητες ΤΕΕ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Η Μονάδα παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης. Συντονίζει το ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθηκών ΤΕΕ, δημιουργεί νέες βάσεις δεδομένων, αξιοποιεί τις δυνατότητες του Διαδικτύου και παρέχει πρόσβαση σε ελληνικές και διεθνείς τεχνικές βάσεις δεδομένων. Σύντομη παρουσίαση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης που παρέχονται στη Βιβλιοθήκη και των διεθνών βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων στις οποίες έχει πρόσβαση με συνδρομή Ηλεκτρονικά περιοδικά Πρόσβαση σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, ελεύθερα στο διαδίκτυο Παραγγελία άρθρων Παραγγελία άρθρων σε ελληνικές βιβλιοθήκες και στη Βρετανική Βιβλιοθήκη Μηχανικοί Στοιχεία βιογραφίας - εργογραφίας ελλήνων μηχανικών Βάση δεδομένων για κτίρια της Αττικής Αναζήτηση αρχιτεκτονικών και βιβλιογραφικών πληροφοριών για κτίρια της Αττικής, μέσα από βιβλία, περιοδικά και άλλο υλικό της Βιβλιοθήκης. Ελληνικοί οργανισμοί και υπηρεσίες - Τεχνικά περιοδικά Χρήσιμες διευθύνσεις τεχνικών οργανισμών και υπηρεσιών στο Διαδίκτυο Διεθνείς τεχνικοί οργανισμοί Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις διεθνών τεχνικών οργανισμών Εκδόσεις διεθνών τεχνικών οργανισμών Πρόσβαση και αναζήτηση βιβλιογραφίας από τις εκδόσεις διεθνών τεχνικών οργανισμών Ευρωπαϊκή Τεκμηρίωση Πρόσβαση στις υπηρεσίες και στις εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης. ILO/International Occupational Safety and Health Information Centre Διεθνές Γραφείο Εργασίας/Διεθνές Κέντρο για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Ελληνικές Βιβλιοθήκες στο Διαδίκτυο Πρόσβαση και αναζήτηση στους καταλόγους ελληνικών βιβλιοθηκών Συνδέσεις στο Διαδίκτυο 14

15 Greek Architects.gr. Το e-περιοδικό για την Αρχιτεκτονική Σελίδες αρχιτεκτόνων, Αγορά εργασίας, Τεχνικός Οδηγός, Νέα & Εκδηλώσεις, Αρχείο Θεμάτων Το Τμήμα Τυποποίησης διαθέτει πλήρη συλλογή προτύπων του ΕΛΟΤ, πλούσια συλλογή προτύπων διεθνών οργανισμών (ISO, DIN, BSI, ASTM) καθώς και τους Ευρωκώδικες και τις τεχνικές οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ). Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), είναι υπεύθυνο για τις Εθνικές Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης σε ό,τι αφορά την Τεκμηρίωση, Ορολογία, Σκυρόδεμα, Θερμική Μόνωση, Δομικά Υλικά και Στοιχεία, Πόρτες και Παράθυρα. Ψηφιακές Συλλογές ΤΕΕ Οι ψηφιακές συλλογές του ΤΕΕ περιλαμβάνουν Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Τεχνικά Χρονικά Ενημερωτικό Δελτίο Κτίρια Μηχανικοί Αφίσες Κάστρα Θέματα Ποιότητας Για την υλοποίηση των εφαρμογών, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης Advance, όπου αναπτύχθηκαν χωριστές βάσεις δεδομένων και έγιναν οι κατάλληλες προσαρμογές στο Unimarc, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εφαρμογής. 15

16 Ιστοσελίδα που περιέχει τις Βάσεις Δεδομένων του ΤΕΕ, όπου ο χρήστης μπορεί να διαλέξει όποια επιθυμεί και να αναζητήσει τις πληροφορίες που επιθυμεί Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΤΕΕ περιέχει όλο το επιστημονικό έργο ΤΕΕ (μελέτες ομάδων εργασίας και επιτροπών, διαλέξεις, εισηγήσεις σε ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια), εφ' όσον έχουν δοθεί από τους δημιουργούς των σε ηλεκτρονική μορφή. Τα αρχεία κειμένου, που περιέχονται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη μετατρέπονται σε μορφή pdf και οι εικόνες συνήθως σε jpg. Φυλάσσονται σε διαχειριζόμενο από τη Βιβλιοθήκη χώρο στο Δίκτυο, ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες ονοματοδοσίας και αποθήκευσης. Η ηλεκτρονική διεύθυνση στον κατάλογο εμφανίζεται με την ετικέτα: Ηλεκτρονική θέση 16

17 Παράδειγμα εγγραφής στον OPAC του ΤΕΕ Τα Τεχνικά Χρονικά αποτελούν επιστημονική περιοδική έκδοση του ΤΕΕ, που άρχισε να εκδίδεται από το 1932 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Έχει γίνει τεκμηρίωση όλων των τευχών και ψηφιοποίηση μεγάλου μέρους των εικόνων και των φωτογραφιών που περιέχονται σε αυτά. 17

18 Παράδειγμα εγγραφής από τα Τεχνικά Χρονικά 18

19 Παράδειγμα φωτογραφίας από τα Τεχνικά Χρονικά Η βάση με τα Κτίρια. Η μεγάλη ζήτηση για πληροφορίες που αφορούν κτίρια της Αθήνας οδήγησε στην ανάγκη να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων με αρχιτεκτονικά, βιβλιογραφικά και άλλα στοιχεία που βρίσκονται σε βιβλία καταχωρισμένα στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ. Για την υλοποίηση της εφαρμογής αυτής, χρειάστηκε να γίνουν προσαρμογές στη βάση δεδομένων, ώστε τα πεδία να είναι αυτά που περιγράφουν τα κτίρια. 19

20 Παράδειγμα εγγραφής κτιρίου, που μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί 20

21 Φωτογραφία των κτιρίων που περιγράφονται στην παραπάνω εγγραφή Η βάση των Μηχανικών. Πρόσφατα άρχισε και συνεχίζεται η καταγραφή της βιογραφίας και της εργογραφίας των Ελλήνων Μηχανικών από τα τέλη του 19ου αιώνα, με στοιχεία από νεκρολογίες στα Τεχνικά Χρονικά, από βιβλία και από το Μητρώο του ΤΕΕ. Έγιναν προσαρμογές στα πεδία του Unimarc. Το έργο της ιστορικής καταγραφής γίνεται σε συνεργασία με ομάδα επιστημόνων από το ΕΜΠ, το Πανεπιστήμιο Αθήνας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 21

22 Πεδία που χρησιμοποιήθηκαν για την βάση των μηχανικών 22

23 Παράδειγμα εγγραφής Μηχανικού 23

24 Η βάση με τις Αφίσες. Έχει δημιουργηθεί φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο αφισών από εκδηλώσεις που έχει κατά καιρούς διοργανώσει το ΤΕΕ. Συγκεντρώνονται δεδομένα που αφορούν τα στοιχεία διοργάνωσης (τίτλος, φορέας, τόπος και χρόνος διεξαγωγής) και αποθήκευσης (αύξων αριθμός στο φυσικό αρχείο, θέση και μέγεθος ηλεκτρονικού αρχείου). Πεδία που χρησιμοποιούνται για τις αφίσες Η βάση με τα Κάστρα. Αφορά υλικό που δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα. Είναι η μεγάλη έρευνα για τα Κάστρα της Ελλάδας, που έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από το Ινστιτούτο Φρουρίων και Κάστρων του ΤΕΕ. Υπάρχει μία βάση δεδομένων στο Advance για τα κάστρα Δυτικής Κρήτης. 24

25 Παράδειγμα εγγραφής Κάστρου Τέλος υπάρχει η συλλογή για Θέματα Ποιότητας. Έχει δημιουργηθεί βάση δεδομένων με αποκόμματα του Τύπου σε θέματα Ποιότητας. Συλλογή προς διατήρηση Από τις ψηφιακές συλλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που περιγράφηκαν πιο πάνω αυτή που θεωρείται πιο σημαντική και χρειάζεται να διατηρηθεί είναι η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, που όπως σημειώθηκε και πιο πάνω περιέχει όλο το επιστημονικό έργο ΤΕΕ (μελέτες ομάδων εργασίας και επιτροπών, διαλέξεις, εισηγήσεις σε ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια), εφ' όσον έχουν δοθεί από τους δημιουργούς των σε ηλεκτρονική μορφή. Τα αρχεία κειμένου, που περιέχονται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη μετατρέπονται σε μορφή pdf και οι εικόνες συνήθως σε jpg. Η αναζήτηση του ψηφιακού υλικού μπορεί να γίνει μέσα από τον Συλλογικό Κατάλογο Βιβλιοθηκών ΤΕΕ. 25

26 Ιστοσελίδα συλλογικού καταλόγου ΤΕΕ Παράλληλα κάποιος μπορεί να πλοηγηθεί στο υλικό μέσα από την ψηφιακή βιβλιοθήκη, όπου το υλικό είναι καταχωρημένο με βάση τον τρόπο με τον οποίο παράχθηκε, δηλαδή συνέδρια, διαλέξεις, ημερίδες, μελέτες και σεμινάρια, καθώς και το χρόνο, δηλαδή κάτω από τις παραπάνω κατηγορίες το υλικό είναι καταχωρημένο σε χρονιές, δηλαδή 2005, 2004 κ.λ.π. 26

27 Ιστοσελίδα της ψηφιακής βιβλιοθήκης που ο χρήστης μπορεί να έχει άμεσα πρόσβαση στα συνέδρια, στις διαλέξεις, στις ημερίδ ες, στις μελέτες και τα συνέδρια Η συλλογή που είναι προς διατήρηση αποτελείται κυρίως, από αρχεία που είναι σε μορφή PDF. Χρειάζεται να σημειωθεί ότι η συλλογή λόγω της ιδιαιτερότητας του υλικού που περιέχει, δηλαδή υλικό που παράχθηκε από συνέδρια, διαλέξεις, ημερίδες, μελέτες και σεμινάρια, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο χρόνος, όπως ήδη αναφέρθηκε, από την οργάνωση του υλικού. Με βάση αυτό το στοιχείο και μετά από μια παρατήρηση ότι τα ψηφιακά τεκμήρια που παράγονται από τα συνέδρια, ημερίδες και μελέτες είναι κατά μέσο όρο περίπου τα ίδια, έγινε μια προσπάθεια να υπολογιστεί ο όγκος της τωρινής συλλογής, καθώς και την αύξηση κάθε χρόνο που θα έχει η συλλογή στο μέλλον. Παράλληλα, χρειάζεται να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα η συλλογή αποτελείται από υλικό μελετών, συνεδρίων και ημερίδων. Ακόμα χρειάζεται να σημειωθεί ότι υλικό από διαλέξεις, έχει περαστεί στο κατάλογο των βιβλιοθηκών του ΤΕΕ, αλλά δεν είναι διαθέσιμο στη ψηφιακή βιβλιοθήκη. Παράλληλα, σεμινάρια έχουν γίνει πραγματοποιηθεί, αλλά δεν έχουν δοθεί από τον φορέα οργάνωσης τους στο ΤΕΕ, ωστόσο στο μέλλον είναι πολύ πιθανό να ενταχθεί τέτοιο υλικό στη ψηφιακή βιβλιοθήκη, άρα χρειάζεται να ληφθεί υπόψη και αυτός ο παράγοντας. 27

28 Με βάση τα παραπάνω που αναφέρθηκαν έγινε μια προσπάθεια να γίνει μια εκτίμηση του όγκου της σημερινής συλλογής, καθώς και το πόσο θα αυξάνεται στο μέλλον, αν συνεχίσει με τους σημερινούς ρυθμούς. Με βάση τη σημερινή κατάσταση μπορούμε να πούμε ότι έχουμε: Μελέτες Σύνολο τεκμηρίων μέχρι τώρα 18 Σύνολο σε MB μέχρι τώρα 17 Μέσος Όρος τεκμηρίου σε KB μέχρι τώρα 984 Προσθήκη σε τεκμήρια στο μέλλον/χρόνο 4 Προσθήκη σε MB στο μέλλον/χρόνο 3 Συνέδρια Σύνολο τεκμηρίων μέχρι τώρα 948 Σύνολο σε MB μέχρι τώρα 454 Μέσος Όρος τεκμηρίου σε KB μέχρι τώρα 614 Προσθήκη σε τεκμήρια στο μέλλον/χρόνο 474 Προσθήκη σε MB στο μέλλον/χρόνο 284 Ημερίδες Σύνολο τεκμηρίων μέχρι τώρα 742 Σύνολο σε MB μέχρι τώρα 530 Μέσος Όρος τεκμηρίου σε KB μέχρι τώρα 535 Προσθήκη σε τεκμήρια στο μέλλον/χρόνο 84 Προσθήκη σε MB στο μέλλον/χρόνο 43 Σύνολο Σύνολο τεκμηρίων μέχρι τώρα 1708 Σύνολο σε Gb μέχρι τώρα 1 Μέσος Όρος τεκμηρίων σε MB μέχρι τώρα 2 Προσθήκη σε τεκμήρια στο μέλλον/χρόνο 562 Προσθήκη σε MB στο μέλλον/χρόνο

29 Στον πίνακα που αναφέρεται το σύνολο χρειάζεται κατά προσέγγιση να προσθέσουμε τα τεκμήρια που θα προστίθενται στο μέλλον από τις διαλέξεις και τα σεμινάρια από τα παραπάνω στοιχεία μπορούμε να υποθέσουμε ότι Διαλέξεις, Σεμινάρια Προσθήκη σε τεκμήρια στο μέλλον/χρόνο 187 Προσθήκη σε MB στο μέλλον/χρόνο 129 Άρα ο τελευταίος πίνακας, που δείχνει τη συλλογή προς διατήρηση, μπορεί να μετατραπεί ως εξής Σύνολο Σύνολο τεκμηρίων μέχρι τώρα 1708 Σύνολο σε Gb μέχρι τώρα 1 Μέσος Όρος τεκμηρίων σε MB μέχρι τώρα 2 Προσθήκη σε τεκμήρια στο μέλλον/χρόνο 749 Προσθήκη σε MB στο μέλλον/χρόνο 500 Στρατηγική Διατήρησης Αφού έγινε μια προσπάθεια ανάλυσης της συλλογής που είναι προς διατήρηση, το επόμενο βήμα είναι η απόπειρα δημιουργίας μιας πρότασης για το πώς μπορεί αυτό το υλικό να διατηρηθεί. Η διατήρηση του υλικό, θα γίνει από τη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Άρα, για τη δημιουργία ενός σωστού σχεδίου διατήρησης, χρειάζεται να αναλυθεί η δομή του οργανισμού. Το οργανόγραμμα της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης είναι το παρακάτω: Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης Πρώτο Τμήμα Δεύτερο Τμήμα Τμήμα Αρχείων και Πληροφόρησης 29

30 Από το παραπάνω οργανόγραμμα χρειάζεται να ειπωθεί ότι υπεύθυνο για τη διατήρηση του ψηφιακού υλικού που περιγράφηκε πιο πάνω, είναι η Διεύθυνση σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχείων και Πληροφόρησης. Το Τμήμα Αρχείων και Πληροφόρησης απασχολεί 7 άτομα, από τα οποία τα 2 άτομα είναι άμεσα υπεύθυνα για το ψηφιακό υλικό. Για να μπορέσει να αναπτυχθεί μια σωστή στρατηγική διατήρησης, χρειάζεται να κατανεμηθούν ρόλοι και ευθύνες, ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και διασφάλιση της διατήρησης της ψηφιακής συλλογής. Η Διεύθυνση έχει την κύρια ευθύνη ανάπτυξης στρατηγικής διατήρησης, η οποία θα εφαρμόζεται από το Τμήμα Αρχείων και Πληροφόρησης. Παράλληλα, χρειάζεται η διεύθυνση να καταρτίζει μια σωστή στρατηγική διατήρησης, η οποία χρειάζεται να ανανεώνεται ανάλογα με τις εξελίξεις τις τεχνολογίας και των απαιτήσεων. Στο Τμήμα Αρχείων και Πληροφόρησης, τα άτομα που είναι άμεσα υπεύθυνα για το ψηφιακό αρχείο, χρειάζεται να παρακολουθούν και να αναφέρουν στην Διεύθυνση για τις αλλαγές στον κόσμο της τεχνολογίας που μπορεί να επηρεάσει το αρχείο και το περιεχόμενό του. Παράλληλα, χρειάζεται σε συνεργασία με την Διεύθυνση, η οποία θα έχει την κύρια ευθύνη, να βοηθούν στο σχεδιασμό των εργασιών διατήρησης του ψηφιακού υλικού, καθώς και στην ανάλυση των αναγκών λογισμικού και εξοπλισμού. Επίσης, χρειάζεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση να σχεδιάζουν και να δημιουργούν το λογισμικό που χρειάζεται για την σχέδια διατήρησης. Τα παραπάνω θα μπορούσαν να είναι κάποιες ενέργειες σε διοικητικό επίπεδο, ώστε να καταρτιστεί μια σωστή στρατηγική διατήρησης. Βέβαια, εκτός διοικητικές, χρειάζεται να γίνουν και άλλες ενέργειες για την σωστή διατήρηση του αρχείου. Σημαντικό είναι το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Στη περίπτωση του οργανισμού που μελετάτε, τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον οργανισμό. Ωστόσο, χρειάζεται να διασφαλιστεί ότι η άδεια των πνευματικών δικαιωμάτων από τους παραγωγούς, επιτρέπει την παραγωγή αντιτύπου για λόγους διατήρησης, στο οποίο θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση, όπως και σήμερα. Στη συνέχεια της πρότασης διατήρησης χρειάζεται να εξεταστεί το τεχνικό επίπεδο της διατήρησης. Στη μακροπρόθεσμη διατήρηση οι τύποι των αρχείων στους οποίους θα αποθηκεύονται τα ψηφιακά αντικείμενα συνιστάται να βασίζονται σε πρότυπα συμβατά με όσο το δυνατόν περισσότερες πλατφόρμες, με ευρεία αποδοχή και κατά προτίμηση ανοικτά. 30

31 Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η διαλειτουργικότητα του ψηφιακού περιεχομένου. Παράλληλα, για την επιλογή του σωστού τύπ ου αρχείου, το ποσοστό χρήσης ενός τύπου αρχείου σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ένας έγ κυρος δείκτης της παρούσας και της μελλοντικής υποστήριξής του. Εφόσον ο τύπος αρχείου χρησιμοποιείται ευρέως αυξάνονται οι πιθανότητες να υπάρξουν βιώσιμες λύσεις για την ομαλή μετάβασή του σε νέους τύπους αρχείων στο μέλλον. Στον οργανισμό που εξετάζεται, ο τύπος του αρχείου που χρησιμοποιείται είναι το PDF. Ο συγκεκριμένος τύπος αρχείου αποτελ εί ορθή επιλογή, γιατί χρησιμοποιείται ευρέως, παράλληλα έχει προτυποποιηθεί από τον ISO, οπότε είναι πρότυπο. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι, o ISO στο πρότυπο του ISO :2005, διευκρινίζει πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το PDF για μακροπρόθεσμη διατήρηση ηλεκτρονικών τεκμηρίων. Σημαντικό στο έργο της διατήρησης είναι το θέμα της αποθήκευσης. Στην περίπτωση του οργανισμού που εξετάζεται, η αποθήκευση των δεδομένων γίνεται και σε τοπικό και σε δίκτυo της βιβλιοθήκης και στο κεντρικό δίκτυο του ΤΕΕ. Αυτό σημαίνει ασφάλεια για τα δεδομένα, ώστε σε περίπτωση που χαθούν να ανακτηθούν. Επίσ ης, σημαντικό στοιχείο στη διατήρηση είναι το γεγονός ότι τα κείμενα που είναι σε.pdf μορφή, βρίσκονται και σε έντυπη μορφή. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και σε περίπτωση που χαθούν όλα τα στοιχεία, υπάρχουν τα τεκμήρια από τα οποία μπορεί ο οργανισμός να τα μετατρέψει σε ψηφιακή μορφή. Συνίσταται η διατήρηση του έντυπου υλικού, ώστε να υπάρχει πάντοτε μια ασφάλεια. Σημαντικό θέμα στη διατήρηση είναι και τα μεταδεδομένα. Η χρήση των κατάλληλων μεταδεδομένων είναι πολύ σημαντική ως προς τη διευκόλυνση των υπηρεσιών αναζήτησης και ανάκτησης αντικειμένων από μια ψηφιακή συλλογή. Αυτό είναι εμφανές, ιδιαίτερα όταν γίνεται αναζήτηση σε πολλές συλλογές, οι οποίες φιλοξενούνται σε διαφορετικές τοποθεσίες (π.χ. εικονική διασύνδεση μουσείων κλπ). Για το λόγο αυτό συνιστάται να επιλέγονται μεταδεδομένα τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά των ψηφιακών αντικειμένων. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μεταδεδομένων: Περιγραφικά : περιγραφή και προσδιορισμός πληροφοριών Δομικά: πλοήγηση και παρουσίαση Διαχειριστικά: διαχείριση και επεξεργασία Περισσότερες λεπτομέρειες για τις παραπάνω κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί 31

32 Κατηγορία Στόχος Πεδία Πρότυπα Περιγραφικά Περιγραφή και προσδιορισμός του πρωτοτύπου Στο τοπικό σύστημα επιτρέπει την αναζήτηση και ανάκτηση (π.χ. αναζήτηση φωτογραφιών με συγκεκριμένο θέμα) Σε επίπεδο δικτύου επιτρέπει την ανακάλυψη ψηφιακών αντικειμένων (π.χ. ψηφιοποιημένων ποιητικών συλλογών) Μοναδικά αναγνωριστικά Φυσικές ιδιότητες του πρωτοτύπου (διαστάσεις κλπ) Βιβλιογραφικές πληροφορίες (τίτλος, δημιουργός, γλώσσα, λέξεις- κλειδιά κλπ) Dublin Core MARC τα πεδία μπορούν να συμπληρωθούν με όρους από ελεγχόμενα λεξιλόγια Δομικά Απεικόνιση της δομής (λογικών και φυσικών σχέσεων) και βελτιωμένη παρουσίαση των ψηφιακών αντικειμένων: Πληροφορίες σχετικά με την εσωτερική δομή του αντικειμένου π.χ. σελίδα, ενότητα, αριθμός κεφαλαίου. Σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικά ψηφιακά αντικείμενα (για παράδειγμα η φωτογραφία Β περιέχεται στο κείμενο Α) Σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικά αρχεία του ίδιου αντικειμένου (π.χ. το αρχείο εικόνας Β τύπου JPEG έχει δημιουργηθεί από το αρχείο εικόνα ς Α) Σελίδα Κεφάλαιο Πίνακας περιεχομένων Σχέσεις ανάμεσα σε ψηφιακά αντικείμενα κλπ XML EAD 32

33 Διαχειριστικά Επιτρέπει τη βραχυπρόθεσμ η αλλά και μακροπρόθεσμη διαχείριση και επεξεργασία ψηφιακών συλλογών Τεχνικά χαρακτηριστικά από την ψηφιακή αποτύπωση και τον έλεγχο ποιότητας ( τεχνικά μεταδεδομένα) Πληροφορίες σχετικές με τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων και τον έλεγχο πρόσβασης Πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση Πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό αλλαγών στο ψηφιακό αντικείμενο από τη στιγμή της δημιουργίας του Τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως τύπος και μοντέλο σαρωτή, ανάλυση, χρωματικό βάθος, τύπος αρχείου, φωτισμός, συμπίεση, κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, περιορισμοί στην αναπαραγωγή και τη διανομή, ενέργειες διατήρησης (διαστήματα ανανέωσης, μετάβαση σε νέο τύπο αρχείου κλπ) UNIMARC. προστεθούν Στον οργανισμό που περιγράφεται τα περιγραφικά μεταδεδομένα είναι σε μορφή Όσο για τα δομικά και διαχειριστικά, μπορούμε να πούμε ότι χρειάζεται να για να μπορεί να υπάρξει διατήρηση του υλικού. Για να μπορέσουν τα μεταδεδομένα αυτά να προστεθούν χρειάζεται όλες οι εγγραφές να μετατραπούν σε σχήμα XML. Με την μετατροπή των εγγραφών σε XML, πετυχαίνουμε καλύτερη διατήρηση στο μέλλον, γιατί το XML είναι ένα σχήμα που χρησιμοποιείται ευρέως και πιστεύεται ότι θα κυριαρχήσει στο μέλλον, παράλληλα μέσα από το XML σχήμα μπρούν να προστεθούν και δομικά μεταδεδομένα. Παράλληλα, για τα διαχειριστικά μεταδεδομένα, που συμπεριλαβάνουν και τα μεταδεδομένα διατήρησης, προτείνεται το σχήμα Preservation Metadata for Digital Collection. Η ανάπτυξη του σχήματος έγινε από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας, δημιουργήθηκε λόγω της απουσίας ενός ικανοποιητικού σχήματος διατήρησης μεταδεδεομένων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι, τα μεταδεδομένα διατήρησης 33

34 ορίζονται ως η πλήροφορία ή τα δεδομένα που υποστηρίζουν τη διαδιακασία της διατήρησης των ψηφιακών τεκμηρίων. Είναι δηλαδή το βασικό συστατικό των συστημάτων αρχειοθέτησης, εξυπηρετώντας την εξασφάλιση της μακρόχρονης πρόσβασης στα ψηφιακά τεκμήρια. Οι «στόχοι» ενός σχήματος μεταδεδομένων είναι να προσδώσουν στο ψηφιακό αντικείμενο βιωσιμότητα, απόδοση και ικανότητα κατανόησης. Ειδικότερα, μέσα σε ένα αρχείο τα μεταδεδομένα διατήρησης «συνοδεύουν» το ψηφιακό τεκμήριο παρέχοντας σχετικές περιγραφικές, δομικές, διοικητικές και πληροφορίες πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα μεταεδομένα αυτά θα «διατηρήσουν» και θα μεταναστεύσουν από μορφή σε μορφή και από πρότυπο σε πρότυπο. Σημειώνεται ότι, το Preservation Metadata for Digital Collection, έχει βασιστεί σε πολλές αντίστοιχες προσπάθειες, μερικές από τις οποίες είναι το Open Archive Information System (OAIS), το Networked European Deposit Library (NEDLIB), το Curl Exemplars in Digital Archives (CEDARS). Τα μεταδεδομένα που χρειάζεται να προστεθούν στη συλλογή που εξετάζεται είναι τα παρακάτω: 1. Μόνιμος Προσδιοριστής τύπος και προσδιοριστής Ορισμός: Ένα προσδιοριστικό ή ένα "μόνιμο όνομα" για ένα αντικείμενο που το προσδιορίζει μεμονωμένα και διαρκώς, και επιτρέπει τις συνδέσεις με τις διαφορετικές εκδηλώσεις του και συνδέεται με τα μεταδεδομένα του. Σχέση: Κάθε αντικείμενο που περιγράφεται πρέπει να έχει ένα μόνιμο προσδιοριστικό για να το προσδιορίσει μεμονωμένα, για να κάνει διακρίσεις μεταξύ των διαφορετικών εκδηλώσεων για να το συνδέσει με το αρχείο μεταδεδομένων του. 2. Ημερομηνία Δημιουργίας Ορισμός: Η ημερομηνία εκφρασμένη σε μια τυποποιημένη μορφή ότι η εγγραφή δημιουργήθηκε. Σχέση: Η ημερομηνία, σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία μεταδεδομένων, παρέχει τα στοιχεία της αυθεντικότητας ενός αντικειμένου και την προέλευση. 3. Δομικός Τύπος Ορισμός: Ο τύπος του αντικειμένου ή της συλλογής που περιγράφεται Σχέση: Η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής διατήρησης εξαρτάται από τη γνώση του δομικού τύπου. 4. Τεχνική Υποδομή από Πολύπλοκα Αντικείμενα Ορισμός: Η υπερ-αρχειοθέτση τεχνικής υποδομής από πολύπλοκα αντικείμενα 34

35 Σχέση: Η διαχείριση της συντήρησης θα απαιτήσει τη δομή των σύνθετων αντικειμένων καθώς επίσης και των συστατικών τους. 6. Γνώση Απαιτήσεων Συστήματος Ορισμός: Το σύστημα ή το λογισμικό απαραίτητο να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες στο αν τικείμενο ή να το χρησιμοποιήσει. Μπορεί να περιγράψει τη σειρά των συστημάτων στην οποία το αντικείμενο θα λειτουργήσει, ή της νεότερες εκδόσεις εάν το αντικείμενο συνεχίσει να είναι συμβατό με τη νεώτερη έκδοση. Μπορεί να περιγράφει επίσης τις απαιτήσεις συστημάτων ή συνδέσεις για τη λειτουργία, ή τις απαιτήσεις μνήμης για ένα ασυμπίεστο αρχείο. Πρέπει να δηλωθεί εάν οι απαιτήσεις προτιμώνται ή είναι υποχρεωτικές Σχέση: Χρειάζεται να διαχειριστεί τις απαιτήσεις για τα ψηφιακά αντικείμενα. 7. Απαιτήσεις Εγκατάστασης Ορισμός: Κάθε ειδικευμένη διαδικασία που χρειάζεται για να εγκατασταθεί το αντικείμενο Σχέση: Να επιτρέψει την πρόσβαση στο αντικείμενο με ειδικές απαιτήσεις εγκατάστασης. 8. Πληροφορίες Αποθήκευσης Ορισμός: Ικανότητα αποθήκευσης για τα αντικείμενα και τις λεπτομέρειες του συστήματος αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού σχήματος Σχέση: Μπορεί να βοηθήσει στις δράσεις σχεδιασμού διατήρησης που σχετίζονται. 9. Ανασταλτικοί παράγοντες πρόσβασης Ορισμός: Οποιαδήποτε μέθοδος που χρησιμοποιείται για να εμποδίσει την πρόσβαση, η οποία θα προσέκρουε στις διαδικασίες συντήρησης, όπως η κρυπτογράφηση ή το ίχνος ύδατος. Σχέση: Χωρίς αυτές τις πληροφορίες, το αντικείμενο μπορε ί να μην είναι σε θέση να προσεγγιστεί, αντιγραμμένος ή μετανάστευσε. 10. Βοηθήματα Αναζήτησης και Εύρεσης, και Βοηθητικά Πρόσβασης Ορισμός: Οποιαδήποτε σύστημα ή μέθοδος που χρησιμοποιείται για να ενισχύσει την πρόσβαση στις πληροφορίες μέσα στο ψηφιακό αντικείμενο, το οποίο πρέπει να διατηρηθεί στις διαδοχικές γενεές Σχέση: Για να επιτρέψει την ενίσχυση και τη βοήθεια για να ληφθεί υπόψη σε οποιαδήποτε διαδικασία συντήρησης. 11. Άδεια Διατήρησης 35

36 Ορισμός: Μια δήλωση εάν η άδεια παραχωρείται ή όχι για να δημιουργήσει τα αντίγραφα του αντικειμένου για λόγους συντήρησης. Σύνδεση: Στις πληροφορίες αρχείων για εάν η άδεια να αντιγράψει για τη συντήρηση η αντιπροσωπεία, για να διευκολύνει τη διαχείριση της δράσης συντήρησης. 12. Πιστοποίηση Ορισμός: Πληροφορίες για έναν μηχανισμό επικύρωσης είτε μέσα στο έγγραφο προτού να ληφθεί στο αρχείο, ή έναν μηχανισμό επικύρωσης που εφαρμόστηκε από το διαχειριστή των αρχείων. Σύνδεση: Η επικύρωση της αυθεντικότητας κα ι να πα ραχθούν πληροφορίες για αποφάσεις σε δρόμους διατήρησης. 13. Συσχέτιση Ορισμός: Σχέσεις μεταξύ αυτής της εγγραφής και άλλων αντικειμένων απαραίτητων για τη διαχείριση συντήρησης Σχέση: Να επιτρέψει σε ένα αντικείμενο να συνδεθεί με τα μεταδεδομένα, στις προηγούμενες ή πιό πρόσφατες εκδηλώσεις του, άλλες μορφές αυτού, και άλλα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένης βοηθημάτων εύρεσης. Είναι ουσιαστικό στη διατήρηση μιας ιστορίας της αλλαγής ενός αντικειμένου με τη σύνδεση με τα μεταδεδομένα των προηγούμενων εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης αυτής του αντικειμένου πηγής. 14. Ιδιορρυθμίες Ορισμός: Οποιοδήποτε χαρακτηριστικό που μπορεί να εμφανιστεί ως απώλεια στη λειτουργία ή την αλλαγή στο βλέμμα και αίσθηση μιας συλλογής, ενός αντικειμένου ή ενός αρχείου. Μπορέστε να περιγράψετε τι ς ιδιορρυθμίες ή να παρέχετε τις συνδέσεις με τις ιδιορρυθμίες. Περιλαμβάνει μόνο τις περιγραφές των ιδιορρυθμιών που είναι σχετικές με τη χρήση της τρέχουσας περίπτωσης. Πρέπει να περιλάβετε οποιεσδήποτε σχετικές ημερομηνίες. Σχέση: Να βοηθήσει τους διαχειριστές συντήρησης να αξιολογήσουν την επιτυχία ή ειδάλλως των στρατηγικών συντήρησης και πρέπει να αποτρέψει το χρόνο έξοδα στην προσπάθεια να λυθούν τα προβλήματα που ήταν έμφυτα στο αντικείμενο στο χρόνο που η στρατηγική εφαρμόστηκε. Αυτό το στοιχείο τεκμηριώνει τις αλλαγές που εμφανίζονται ως αποτέλ εσμα της ψηφιακής αναλογικής μεταλλαγής, του διπλασιασμού ή της μετανάστευσης, καθώς επίσης και εκείνων που να είναι έμφυτοι στο έγγραφο πηγής. 36

37 15. Απόφαση Αρχειοθέτησης Ορισμός: Η απόφαση εάν αυτή η εργασία πρέπει να αρχειοθετηθεί και η ημερομηνία εκείνης της απόφασης. Αυτός ο τομέας μπορεί επίσης να περιλάβει μια ημερομηνία περιόδου ή αναθεώρησης διατήρησης. Σχέση: Αυτές οι πληροφορίες συμβάλλουν στην ιστορία συντήρησης της εργασίας και διευκολύνουν τη μελλοντική λήψη απόφασης. 16. Αιτία Απόφασης Ορισμός: Γιατί η απόφαση για να αρχειοθετηθεί το έργο ή όχι πάρθηκε Σχέση: Αυτές οι πληροφορίες συμβάλλουν στην ιστορία συντήρησης του αντικειμένου και διευκολύνουν τη μελλοντική λήψη απόφασης 17. Ίδρυμα αρμόδιο για την απόφαση αρχειοθέτησης Ορισμός: Το όνομα της αντιπροσωπείας αρμόδιας για την απόφαση ότι αυτή η εργασία πρέπει να αρχειοθετηθεί Σχέση: Σε ένα διανεμημένο πρότυπο αρχειοθέτησης, η αντιπροσωπεία που λαμβάνει την απόφαση αρχειοθέτησης μπορεί να είναι διαφορετική από αυτήν που αρχειοθετεί πραγματικά το αντικείμενο. 18. Απόφαση Αρχειοθέτησης Ορισμός: Η απόφαση εάν αυτή η εκδήλωση πρέπει να αρχειοθετηθεί/να διατηρηθεί και ημερομηνία εκείνης της απόφασης. Αυτός ο τομέας μπορεί επίσης να περιλάβει μια ημερομηνία περιόδου ή αναθεώρησης διατήρησης. Σχέση: Αυτές οι πληροφορίες διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων για την ιδιαίτερη εκδήλωση, αναγνωρίζοντας ότι ενώ μερικές εκδηλώσεις μιας εργασίας μπορούν να διατηρηθούν κατά τρόπο αόριστο, άλλες εκδηλώσεις δεν μπορούν. 19. Λόγος Απόφασης Ορισμός: Γιατί η απόφαση για αρχειοθέτηση/διατήρηση απόδειξη ή όχι πάρθηκε. Σχέση: Αυτές οι πληροφορίες συμβάλλουν στην ιστορία συντήρησης της εργασίας και διευκολύνουν τη μελλοντική λήψη αποφάσεων για την εκδήλωση. Αν και η ίδια η εργασία μπορεί να απαιτηθεί για τη μόνιμη διατήρηση, μια ιδιαίτερη εκδήλωση μπορεί να είναι περιττή στο αρχείο. 20. Ινστιτούτο Υπεύθυνο για την Απόφαση της Αρχειοθέτησης Ορισμός: Το όνομα του ινστιτούτο που είναι υπεύθυνο για την απόφαση ότι αυτό το έργο θα αρχειοθετηθεί/διατηρηθεί. 37

38 Σύνδεση: Σε ένα διαμοιρασμένο μοντέλο αρχειοθέτησης, το ινστιτούτο που παίρνει την απόφαση για την αρχειοθέτηση ή διατήρηση μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά αρχειοθετεί το αντικείμενο. 21. Τύπος πρόθεσης Ορισμός: Η πρόσθεση χρήσης της συγκεκριμένης απόφασης. Σχέση: Παρέχει πληροφορίες απαραίτητες για τη διαχείριση των ποικίλων τύπων ενός αντικειμένου 22. Ινστιτούτο με την ευθύνη για την αρχειοθέτηση Ορισμός: Το όνομα της αντιπροσωπείας που έχει δεχτεί την ευθύνη για τη συντήρηση. Πρέπει να περιλάβετε την ημερομηνία της έναρξης της αποδοχής της ευθύνης, ή τη σειρά των ημερομηνιών της ευθύνης. Σχέση: Αποδίδει την ευθύνη και παρέχει τις πληροφορίες για την κατανομή των πόρων και την πρόληψη του ανεπιθύμητου διπλασιασμού. Μπορέστε να είστε διαφορετικός από την επιλογή αντιπροσωπειών και την αντιπροσωπεία που πραγματοποιούν ενεργά τις διαδικασίες. 23. Διαδικασία Ορισμός: Όλες οι σχετικές λεπτομέρειες οποιασδήποτε διαδικασίας εφάρμοσαν σε ένα ψηφιακό αντικείμενο ή ένα αρχείο, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις ή τις ενέργειες που απαιτήθηκαν για να παραγάγουν την τρέχουσα εκδήλωση, τις λεπτομέρειες όλου του εξοπλισμού και τις αρμόδια αντιπροσωπείες ή τα πρόσωπα. Σχέση: Αυτό το στοιχείο τεκμηριώνει τι έχει συμβεί σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση ενός αντικειμένου. Η σειρά συνδεμένων αρχείων σχετικά με τις εκδηλώσεις ενός αντικειμένου ενισχύει μια ιστορία αλλαγής κατά τη διάρκεια του χρόνου. Αυτές οι πληροφορίες είναι ουσιαστικές να τεκμηριώσουν ποιες μέθοδοι συντήρησης έχουν εφαρμοστεί στο αντικείμενο και πώς οι διάφορες εκδηλώσεις να διαφέρουν η μια από την άλλη. 24. Δημιουργός Αντικειμένου Ορισμός: Το όνομα του ινστιτούτου κα ι το όνομα των ατόμων που έχουν συμβάλλει με δεδομένα σ αυτή την εγγραφή. Σχέση: Να καταγραφεί η υπευθυνότητα για τα μεταδεδομένα 25. Άλλα Ορισμός: Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στη διατήρηση της συλλογής, αντικειμένου ή αρχείου Σχέση: Να καλύψει οτιδήποτε δεν υπάρχει στα άλλα στοιχεία 38

39 Ένα άλλο κομμάτι, ίσως και πιο σημαντικό είναι το θέμα της διατήρησης του ιδίου του ψηφιακού αντικειμένου και των μεταδεδομένων του. Το θέμα της διατήρησης είναι πολύ σημαντικό, γιατί με την ταχεία αλλαγή των τεχνολογικών και οργανωτικών υποδομών, τα ψηφιακά αντικείμενα απαξιόνονται και δεν μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σ αυτά. Η στρατηγική που προτείνεται είναι η μετανάστευση. Μ ε τον όρο αυτό περιγράφεται η διαδικασία της μεταφοράς ψηφιακών δεδομένων από ένα δεδομένο περιβάλλον υλικού και λογισμικού σε ένα άλλο ή από μια γενιά υπολογιστών σε επόμενη, διατηρώντας τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των δεδομένων. Η μετανάστευση, επίσης, μπορεί να είναι σε επίπεδο τύπου αρχείου, για παράδειγμα από ένα απαρχαιωμένο τύπο αρχείου σε καινούριο. Σκοπός της στρατηγικής αυτής είναι η διατήρηση της ακεραιότητας των ψηφιακών αντικειμένων και η εξασφάλιση της δυνατότητας στους χρήστες να ανακτούν και να αναπαράγουν τα ψηφιακά αντικείμενα ανεξάρτητα από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η μετανάστευση είναι ακόμα υπό εξέταση, καθώς υπάρχει η άποψη ότι δε διασφαλίζει ούτε την αυθεντικότητα ούτε την ακεραιότητα ενός ψηφιακού αρχείου. Η μετανάστευση εξαρτάται από το ψηφιακό υλικό που έχει ο οργανσιμός. Το PDF, που κυρίως αποτελείται το ψηφιακό υλικό του οργανσιμού, είναι ένα σχήμα εγγράφων που αναπτύσσεται από την Adobe και αποτελεία συνέχεια στη γλώσσα Postscript (που χρησιμοποιείται τώρα σχεδόν παγκοσμίως στους εκτυπωτές). Αν και η Postscript σχεδιάστηκε συγκεκριμένα για την εκτύπωση, το PDF προορίζεται να υποστηρίξει on-line, ασφαλή, διαδραστική χρήση, καθώς επίσης και εκτύπωση. Καθώς τα σχήματα στοιχείων αλλάζουν, το PDF είναι ιδιαίτερα πιθανό να υποστηριχθεί για πολύ, και να ακολουθήσει τις πορείες μετανάστευσης. Αυτό έχει συμβεί με το Adobe Postscript, το οποίο είναι τώρα πρότυπα βιομηχανίας, και για το οποίο PDF το ίδιο μπορεί να θεωρηθεί ως επόμενο βήμα στη μετανάστευση. Η Adobe επενδύει ιδιαίτερα στην επιτυχία του PDF, αλλά ακόμα κι αν η Adobe αποτυγχάνει ή αλλάζει απότομα, μια κοινότητα τρίτων για το χειρισμό του PDF έχει αρχίσει να προκύπτει. Το PDF χρησιμοποιείται ευρέως από πολλούς καλά χρηματοδοτημένους οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένης της Αμερικάνικης κυβέρνησης, η οποία χρησιμοποιεί τώρα το PDF ως τυποποιημένο τρόπο για τις κυβερνητικές δημοσιεύσεις) έτσι πρέπει να υπάρξει διαδεδομένη υποστήριξη για τη χρησιμοποίηση και τη μετανάστευση PDF, εάν απετύγχανε η Adobe να παρέχει την επαρκή υποστήριξη για το σχήμα. Ακόμα κι έτσι, είναι πιθανό ότι PDF μια ημέρα θα εκτοπιστεί από ένα άλλο σχήμα. Μπορεί να είναι ένα σχήμα διαδόχων, ή μπορεί να είναι ένα απολύτως διαφορετικό σχήμα 39

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εισαγωγή στην Αρχειονομία 1 ο Μάθημα Μια πρώτη ματιά... Κοινωνία της Πληροφορίας Η Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται ως η εποχή της πληροφορίας.

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο Μάρτιος - Μάϊος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

www.trikala-chamber.gr

www.trikala-chamber.gr ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ PORTAL ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ www.trikala-chamber.gr 1 Το νέο Portal βρίσκεται πλέον στη διάθεση του κοινού ανοίγοντας ένα παράθυρο συνεργασίας με όλο τον κόσμο. Ο νέος επιχειρηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΥΠΗΡΕΣΊΑ 7 - ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΑΤ ΑΠΑΊΤΗΣΗ (VIDEO ON DEMAND) ΜΕ ΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΎ] ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ [13/01/2014] έκδοση: 1.0 1 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ Ηλεκτρονική Σχεδίαση».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς.

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς. Χειρισμός Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Ψηφιακούς Πόρους Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Περίληψη Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ -1-23/9/2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ 1. Στην κατηγορία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) υπάγονται οι ακόλουθοι κλάδοι, οι οποίοι ασκούν καταρχήν

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης

Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης 484 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Προσέγγιση της αναγκαιότητας προβολής, παρουσίασης, προώθησης και διαφήμισης των λειτουργιών και υπηρεσιών της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης Κ Νίκος Σταυρόπουλος άθε ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 23-4-2012 Αριθ. Πρωτ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Σελίδα εγγραφής... 2 Φόρμα εγγραφής Συμβούλου Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό βιβλίο, Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση Ανιχνεύοντας τα νέα δεδομένα

Ηλεκτρονικό βιβλίο, Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση Ανιχνεύοντας τα νέα δεδομένα Ηλεκτρονικό βιβλίο, Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση Ανιχνεύοντας τα νέα δεδομένα Γιώργος Γλωσσιώτης Βιβλιοθηκονόμος Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Αφροδίτη Φράγκου MSc Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται:

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: 265 άτομα Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό 300 καθηγητές που αποτελούν το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 800 έκτακτοι καθηγητές Η εισαγωγή στα ΤΕΙ πραγματοποιείται με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Ενημερωτική Ημερίδα «Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: Εργαλεία Ενίσχυσης της Ποιότητας» ΜΟΔΙΠ Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ Συντάκτης: Γιάννης Μητσός Ανδρέας Πολυράκης Κωδικός: NOC CP 0002 Αρμόδιο Τμήμα: Τεχνική διεύθυνση Κέντρο Αριθμός Αναθεώρησης: R2 Περιεχόμενα 1 Σκοπός... 3 2 Αρωγή Φορέων ΕΔΕΤ Helpdesk... 3 3 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του έργου από την κ. Εύη Χριστοφιδάκη, Διευθύντρια Βιβλιοθήκης Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης ΔΣΑ

Παρουσίαση του έργου από την κ. Εύη Χριστοφιδάκη, Διευθύντρια Βιβλιοθήκης Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης ΔΣΑ Παρουσίαση του έργου από την κ. Εύη Χριστοφιδάκη, Διευθύντρια Βιβλιοθήκης Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης ΔΣΑ Στις μέρες μας η ψηφιοποίηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιβίωση και την

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός : ΚΕ Έκδοση : 1 Ημερομηνία : 26/11/2007 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΠΙΕΡΙΚΗ\Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΙΣΧΥ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ" με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες

Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες Μετατροπή της παραδοσιακής λειτουργίας ενός Σ.Ε.Κ. 2 Σ.Ε.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΩΠΙΟΥ) Μετατροπή της παραδοσιακής λειτουργίας ενός Σ.Ε.Κ. Τα Σχολικά Εργαστηριακά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ

Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Χρήση, προώθηση και συνεισφορά ΕΛ/ΛΑΚ από το ΕΚΤ Γενική Συνέλευση ΕΕΛ/ΛΑΚ, 21/02/2014, Δρ. Νίκος Χούσος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης To EKT Θεσμικός ρόλος: "η εξασφάλιση της ροής επιστημονικών και τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning

Η νέα Πύλη etwinning. Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning Η νέα Πύλη etwinning Εργαλεία για την κοινωνική δικτύωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών Εργαλεία διαχείρισης ενός έργου etwinning ΝΕΑ ΠΥΛΗ ETWINNING...3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ηλεκτρονική Διαχείριση Ερευνών Αγοράς και Προσφορών για Διαγωνισμούς αξίας κάτω των 60.000 για τα Νοσοκομεία 2 1 Το επιχειρησιακό θέμα στις Διευθύνσεις Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Παρόχου/Προμηθευτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός Βιβλιοθήκης. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Βιβλιοθήκης Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γενικές Πληροφορίες Αυτό Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας Θερινό ωράριο λειτουργίας Δευτέρα 08:30-22:00 08:30-14:30 Τρίτη 08:30-22:00 Περιεχόμενα 08:30-14:30

Διαβάστε περισσότερα